Květen 2011

Květnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf  ( 4,20 MB).


 

Uvnitř čísla

 3 Primátor píše ministru vnitra
 6 Tři roky provozu zelené linky
 7 Sportovcem roku je hokejista
 8 Řeka a nábřeží se otevřou lidem
 9 Dům kultury města Ostravy slaví
11Otevíráme alternativní scénu
13 Sčítání lidu před 100 lety
14 Zoo Ostrava – samé novinky


 

 
Strana 1

Na VŠB-Technické univerzitě položili základní stavební kámen Fakulty elektrotechniky a informatiky

Dárek ke dvacátému výročí

Hezký dárek dostali současní i budoucí studenti a zaměstnanci ke dvacátému výročí založení Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Vysoké školy báňské. Poslední dubnové úterý byl v areálu univerzity položen základní kámen nové multifunkční budovy fakulty. Slavnostního poklepu zednickými kladívky se ujali primátor města Ostravy Petr Kajnar, rektor VŠB-TU Ivo Vondrák, zástupci stavebních firem Hochtief CZ a OHL ŽS Martin Stančík a Michal Štefl. Výstavba nové budovy FEI se po pětiletých přípravách rozběhla letos v únoru. Po jejím dokončení se porubský areál VŠB-TU rozroste o posluchárny, laboratoře a pracovny, o dalších 18 800 m2 ploch.

Už dnes se tři a půl tisíce studentů a dvě stovky zaměstnanců fakulty těší na moderní prostory, které umožní výuku a výzkum v oblastech informačních a komunikačních technologií a elektrotechnice. Podle primátora Petra Kajnara se trpělivost při přípravě realizace projektu vyplatila. Zdůraznil, že rozvoj vysokého školství představuje budoucnost Ostravy i regionu. Město za posledních pět let do této oblasti investovalo na 200 milionů korun a v nastoupené cestě chce pokračovat. Celkové náklady na výstavbu FEI dnes přesahují částku 1 045 milionů korun. Podstatná část nákladů, více než 743 milionů korun, bude kryta z finančních zdrojů EU, konkrétně čtvrté prioritní osy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Dotace ze státního rozpočtu přesáhne 131 milionů Kč. První studenti a přednášející vstoupí do nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU v prosinci příštího roku. (vi)

K foto: Poklep na základní kámen budoucí Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU obstarali (zleva) rektor VŠB-TU Ivo Vondrák, primátor Ostravy Petr Kajnar, zástupci firem Hochtief CZ a OHL ŽS Martin Stančík a Michal Štefl.

 

,Repre‘ brána do města

Velmi zdařilá rekonstrukce nádražní haly Českých drah a přednádražního prostoru ve Svinově bude po delší odmlce, protože neúspěšné firmy se proti verdiktu odborné komise odvolaly, pokračovat II. etapou prací. Počínaje letošním červnem by tak za dva roky měl být vystavěn dopravní terminál nadregionálního významu, který propojí a integruje vlakovou dopravu, individuální automobilovou dopravu a dálkovou autobusovou dopravu s městskou hromadnou dopravou. Jinými slovy, po odstranění odstrašujícího tzv. svinovského plata zde bude podle návrhu ostravského architekta Václava Filandra, který je rovněž autorem přestavby nádraží a prostoru před ním, konečně vybudována důstojná brána do města. Projekt, který bude realizován sdružením firem IMOS Brno, a. s., a SDS Exmost spol. s r. o., funkčně i architektonicky navazuje na již realizované části projektu. Rekonstrukce bude rozdělena do několika etap.

V první bude prodloužena Peterkova ulice až k ulici Bílovecké, zároveň bude rekonstruována kanalizace. Ve druhé fázi dojde k samotné rekonstrukci prostoru autobusových a tramvajových zastávek na Svinovských mostech a přístupu k nim. To si vyžádá dlouhodobé odklony dopravy, o nichž budeme občany informovat v tisku i na internetových stránkách města. Tam jsou také termíny realizace jednotlivých částí projektu.
Výstavba terminálu představuje koordinované projekty Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Celkové náklady na realizaci stavby byly původně odhadovány na cca 796 mil. Kč (s DPH). Stavby krajské tvořily z celkových nákladů 183 mil. Kč, stavby města zbylých cca 613 mil. Kč. Zhruba 561 mil. Kč (91,98 %) z nich mělo být hrazeno z Regionálního operačního programu, zbylé prostředky z vlastních zdrojů města. Na základě vyhlášeného výběrového řízení a podané nabídky vítězného uchazeče sdružení firem IMOS Brno, a. s., a SDS Exmost spol. s r. o. ve výši 398,24 mil. Kč (vč. DPH) může být dosaženo úspory ve výši až 314 mil. Kč. (vk, hp)


Sňatek nemocnice a záchranky

Zastupitelé města Ostravy na svém 7. zasedání 27. dubna schválili sloučení příspěvkových organizací Městské nemocnice Ostrava a Městské záchranné služby k 1. červenci. Nemocnice také dostala schválené prostředky na financování projektu zateplení dětského pavilonu. Zastupitelé se dále zabývali změnou stanov Dopravního podniku Ostrava a schválili dodatek ke smlouvě o spolupráci města s energetickou společností Dalkia. Finanční dar dostanou nejlepší Ostravští sportovci roku 2010.

Zastupitelé se seznámili s letošními výsledky soutěže Dům roku a byli informováni o stavbách velkých marketů na území města v průběhu loňského roku stejně jako o vývoji projektu revitalizace přednádražního prostoru ve Svinově. Závěrečná diskuze se stočila k tématu obnovy společenského života v centru Ostravy v budoucnosti. (ph)


Strana 2


Temperamentní beseda na téma architektura Ostravy v klubu Fiducia

Lidé chtějí informace o vizi města

Ostravské pracoviště Národního památkového ústavu uspořádalo 21. dubna v klubu Fiducia debatu na téma Nová architektura v historickém prostředí. Hosty zde byli generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková, primátor Ostravy Petr Kajnar, generální ředitel společnosti Vítkovice Jan Světlík, architekti Josef Pleskot, David Průša, historik architektury Martin Strakoš a ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Jiří Jůza. Posluchači ve zcela zaplněné klubovně vyslechli řadu zajímavých informací o uskutečňovaných a budoucích projektech, které by měly významně změnit tvář Ostravy. Například projekt obnovy a využití industriální Dolní oblasti Vítkovic, na němž pracuje známý architekt Josef Pleskot, se už realizuje, svým objemem i pojetím je zcela ojedinělým i v rámci Evropy. Pleskot je také autorem pozoruhodného návrhu dostavby Domu umění, který byl na besedě představen. V rušné diskusi se posluchači ptali zejména na úlohu města a jeho vizi při urbanistických změnách, opakovaně na dění kolem probíhající výstavby městského centra Nová Karolina a kolem lávky architektky Evy Jiřičné, dostaveb a přestaveb památek aj. Podle Nadi Goryczkové se v současné době na podobné téma diskutuje v celé republice, stále širší veřejnost i odborníky propojení historické zástavby s moderní architekturou zajímá. (k)

K foto: Náměstkyně primátora Simona Piperková v diskuzi s architektem Josefem Pleskotem (vpravo). 

Evropská dotace na IDS

Druhá etapa zavádění inteligentního dopravního systému (IDS) v Ostravě bude financována z fondů EU. Město dá dotaci do systému, který upřednostní městskou hromadnou dopravu před automobilovou, zkvalitní cestování a zvýší informovanost cestujících. Ke 184 milionům korun z ROP Moravskoslezsko dodá Ostrava vlastních 73 milionů. Zahájení projektu se předpokládá letos v červenci, systém má být plně funkční od dubna 2013. „Systém zajistí průjezdnost trolejbusů a autobusů při zachování plynulosti dopravy a dá lidem přehled o tom, kde se jejich spoj aktuálně nachází,“ poukazuje náměstek primátora Ostravy pro dopravu Aleš Boháč na nové řadiče křižovatek a informační LCD displeje na zastávkách MHD na dvaceti nejvytíženějších uzlech. „Díky strategickým detektorům pro sběr dat bude možný odklon veškeré dopravy v případě havarijní situace,“ dodal. Páteří systému bude bezdrátová síť pro přenos dat. (ms)


Nová služba

Koordinátor ODIS s. r. o. spustil novou službu pro využívání linek zařazených do IDS Moravskoslezského kraje ODIS. Jedná se o vyhledávač spojení IDOS zahrnující všechny linky zařazené do systému. Obsahuje jízdní řády železnice, příměstských autobusových linek a MHD Ostrava, Opava, Krnov, Studénka, Havířov, Český Těšín, Třinec a jejich kombinace. Vyhledávat spojení je možné přes baner „Vyhledání spojení“ na hlavní stránce webu www.kodis.cz nebo prostřednictvím interaktivních plánů dopravy. (TW)

Mošnov boduje

Na mezinárodní odborné konferenci s názvem Průmyslové zóny v České republice, která se konala 26. dubna v Praze, byla mezi pěti strategickými zónami představena také zóna Ostrava – Mošnov. Konferenci uspořádala agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Hlavní výhodou zón je jejich perfektní připravenost s dostatečnou kapacitou inženýrských sítí, možností expanze a dostupností služeb i nižší cenou pozemků. SPZ Mošnov z rozlohy 200 hektarů nabízí investorům cca 80 ha volných ploch. (vk)


Pro lepší ovzduší

Desítky pracovních míst pro nezaměstnané mají ve spolupráci s úřady práce vzniknout na úklid ulic od prachu, který je jedním z dílčích důvodů špatného ovzduší v Ostravě i dalších městech kraje. Vyplynulo to z jednání ministra životního prostředí Tomáše Chalupy v Ostravě 6. dubna, kvalitnější úklid měst je součástí akčního plánu, který má zlepšit ovzduší. Plán se týká průmyslu, dopravy, znečištění ulic, lokálních topenišť atd. Polovinu naplní opatření ministerstva životního prostředí v oblasti legislativy, druhou polovinu plánu budou realizovat týmy přímo ve městech a kraji. Vedoucím krajského týmu na plnění tohoto plánu se stal Lukáš Ženatý, bývalý náměstek ostravského primátora. (o)

Českobratrská: most se rýsuje

Stavba dalších dvou pruhů ulice Českobratrské v centru Ostravy a druhá polovina jejího nového mostu přes ulici Cihelní (budoucí prodloužená Místecká) a nad železnicí rychle pokračuje. Montují se nosné ocelové konstrukce mostu, poté začne betonáž železobetonové desky. Rozšířená Českobratrská i s novým mostem má být dokončena v únoru příštího roku. Také na ulici Cihelní práce pokračují. Bez nájezdů z ulice Českobratrské a jen v polovičním profilu má být zprovozněna ještě letos. (r)

Další obchody

Další nákupní galerie s názvem Ostrava Retail Point vzniká vedle porubského Tesca, stavební povolení vydal třebovický úřad. V lokalitě o ploše deset tisíc metrů čtverečních tak vzniká moderní nonstop&shop nákupní park se stáním pro 284 aut, část má být otevřena už v srpnu, zbytek na podzim. Také naproti Avion Shopping Parku, na druhé, jižní straně ulice Rudné, už je otevřený nábytkový obchod Kika, sloužit tu bude i sportovní řetězec Decathlon. V Tescu v Ostravě-Hrabové odstartovala rozsáhlá rekonstrukce, vzniká nové Tesco Extra. Nabídne širší sortiment i další nové obchody. Rekonstrukce skončí v červnu, během ní je Tesco otevřeno denně od 6 do 22 hodin. (o)


Strana 3


Návštěvy velvyslanců Bosny a Hercegoviny, Francie, Švýcarska, Ruska a generální konzulky Polska

Diplomatická ofenziva na radnici

Představitelé pěti států absolvovali v dubnu setkání s primátorem Ostravy Petrem Kajnarem. Radnici navštívili velvyslanci Francie, Bosny a Hercegoviny, Švýcarska, Ruska a generální konzulka Polska.
Francouzský atašé Pierre Lévy během přijetí u primátora vyzvedl úspěšné působení firem s francouzskou spoluúčastí v Ostravě, např. Dalkia nebo OVAK. Ocenil aktivity Alliance française Ostrava, jazykového a kulturního centra, které se už dvacet let věnuje šíření francouzského jazyka a kultury ve městě i regionu.
O čerpání financí ze švýcarského příspěvku pro vyrovnání hospodářských a sociálních nerovností v rozšířené EU hovořil mimo jiné velvyslanec země helvétského kříže André Regli. Čtyřicet procent z více než 109 mil. švýcarských franků míří do regionů Moravy a Slezska. S nabídkou na partnerskou spolupráci z města Tuzla přijel za primátorem velvyslanec Bosny a Hercegoviny Nediljko Bilić. Diplomat z mladé balkánské země sondoval také možnosti vzniku společného podniku na opravu tramvají pro metropoli země Sarajevo a zřízení konzulárních dnů pro stále rostoucí menšinu jeho rodáků v Ostravě.

Po čtyřech letech se do Ostravy vrací Anna Olszewská, která 1. února převzala funkci generální konzulky Polska. Své pověření bere v rámci úkolu dále rozvíjet dobré vztahy mezi Čechy a Poláky příhraničními regiony obou zemí. Petra Kajnara informovala o přípravách na červnové Česko-polské obchodní fórum. U příležitosti 66. výročí osvobození Ostravy k nám zavítal velvyslanec Ruska Sergej Kiseljov. Po loňském nástupu do funkce se ruský diplomat poprvé setkal s primátorem města Ostravy. (vi)

K foto: Generální konzulka Polské republiky Anna Olszewská po přijetí u primátora Petra Kajnara.

 Primátor ministru vnitra

Ministerstvo vnitra ČR připravuje v rámci tzv. optimalizace snížení tabulkových stavů policistů na území Ostravy. Primátor Petr Kajnar napsal proto ministru vnitra ČR Janu Kubicemu dopis, v němž vyjadřuje znepokojení nad tímto rozhodnutím. Ve více než třísettisícové Ostravě evidovaná trestná činnost dvakrát převyšuje trestnou činnost některých krajů ČR. Podle průzkumů schází mimo jiné také větší počet uniformovaných policistů v ulicích města. Těch však ubývá, současný stav policistů se blíží situaci v roce 2007, která byla kritická. Počet policistů byl tehdy doplněn náborem nových sil. „V tak velkých aglomeracích zatížených vysokou mírou kriminality plynoucí ze stále eskalujících kriminogenních faktorů je potřebné zachovat dostatečný počet policistů,“ píše v dopise Petr Kajnar. Vyjadřuje v něm naději, že ministr vnitra učiní v rámci svých kompetencí takové kroky, které nepovedou ke zhoršení již tak nepříznivé bezpečnostní situace ve městě. (av)

 

Letecká esa na Dny NATO

Tradiční už 11. Dny NATO v Ostravě lákají v předstihu diváky na poslední zářijový víkend upoutávkami na světoznámé letecké akrobatické skupiny. Po pěti letech se na Letiště Leoše Janáčka Ostrava vrátí legendární Red Arrows, stíhači britského královského letectva R. A. F., na svých letounech Hawk.
Své nesporné mistrovství v Mošnově předvedou také Turecké hvězdy (Türk Yildizlari). Armádní piloti ze země půlměsíce jako jedni z mála na světě předvádějí vrcholnou akrobacii na nadzvukových bojových letadlech NF-5. Podle Zbyňka Pavlačíka, předsedy pořadatelského sdružení Jagello 2000, potvrzení účasti obou skupin v Ostravě je skvělou zprávou pro diváky, ale dokládá také rostoucí prestiž akce ve světě. „Nedávno jsme získali výroční cenu v kategorii marketing a PR od Evropské asociace leteckých show. Definitivně jsme se zařadili do evropské extraligy,“ dodává Pavlačík.

Dny NATO a Dny vzdušných sil Armády ČR v Ostravě se uskuteční 24.-25. září pod záštitou primátora Petra Kajnara, s hlavní podporou města Ostravy. (vi)


Členové Evropské charty BESIP v Ostravě

Ostrava jde příkladem

Premiérové setkání českých členů Evropské charty bezpečnosti silničního provozu hostila 18. dubna Radnice města Ostravy. V sále zastupitelstva je přivítal primátor Petr Kajnar a zástupci Centra bezpečné jízdy (CBJ) Libros Ostrava. Mezi hosty nechyběli Vojtěch Mynář, národní korespondent Evropské charty bezpečnosti silničního provozu, „Monsieur Dakar“ Karel Loprais, zástupci center bezpečné jízdy, policie, hosté ze Slovenska aj.

Poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová ve svém vystoupení připomněla alarmující čísla obětí dopravních nehod na silnicích EU. Unie má v plánu do roku 2020 snížit počet obětí dopravních nehod o 50 procent. „Pokud se podaří těmito aktivitami zachránit život jedinému člověku, pak naše úsilí stálo za to,“ zdůraznila Sehnalová. Náměstek primátora Aleš Boháč hovořil o dlouhodobých koncepčních opatřeních, která radnice a další subjekty prosazují pro bezpečnou dopravu v Ostravě. Jmenoval evropsky uznávaný projekt Ostravská dopravní školička, akci Bezpečnější Ostrava, vybudování CBJ aj. S odkazem na kampaň Ostrava – evropské město bezpečnosti silničního provozu vyzval další města a obce ČR k následování příkladu moravskoslezské metropole.

Národním korespondentem Charty pro ČR je od února t. r. Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava. V EU je podobných polygonů na šedesát, u nás kromě Ostravy také v Mostě, Jihlavě a České Lípě. (ph)


28. 5. – Den pro bezpečnější dopravu

Den pro rodiče i děti, motoristy, ale i ty, co neřídí, pod názvem Den pro bezpečnější silnice v areálu firmy Libros na polygonu Centra bezpečné jízdy v Přívoze, Palackého 1114, se uskuteční v sobotu 28. května od 13 do 18 hodin v rámci společného projektu Ostrava – bezpečná doprava!!!. Nebudou chybět ukázky složek integrovaného záchranného systému, práce dopravní policie a hasičů, jízdy vozidel na polygonu a také si to můžete sami zkusit. Připraven bude trenažér F1, program pro děti, vrtulník. Půjde o jedinečné dobrodružství! (vi)


Strana 4


střípky

NÁKUPY PŘES PORTÁL.

V Domě kultury Akord se 5. dubna konala konference Šetříme s nákupním portálem města OSTRAVA!!! Hodnotily se zkušenosti s používáním unikátního systému sdružených nákupů, který město Ostrava zavedlo jako první u nás. Konference se zúčastnil primátor Petr Kajnar, zástupci společnosti eCENTRE, představitelé městských obvodů a společností zřizovaných městem (na snímku je ředitel Domova pro seniory Slunečnice Radek Baran). Ostrava díky sy¬stému sdružených nákupů už ušetřila přes 88,5 mil. korun v aktivních komoditních kategoriiích. Jen u elektrické energie dosahuje úspora částky přes 49 mil. Kč. (vi)

DEN ZEMĚ.

Celosvětovou ekologickou akci Den Země si 15. dubna připomněla na náměstí SNP v Zábřehu předškolní a školní mládež i dospělí. Místní Středisko volného času ve spolupráci s Ostravským muzeem, městskou policií a knihovnou, OZO aj. připravilo pestré zážitkové aktivity (na snímku). Porubští oslavili Den Země 19. dubna tradičně na Hlavní třídě, další akce proběhly v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v zoologické zahradě aj. Na všech místech se účastníci dobře bavili při kulturním programu, netradičních workshopech, soutěžích. Zábavnou formou se přihlásili k ochraně životního prostředí a řešení ekologických krizí. (vk)

DEN OSVOBOZENÍ.

Slavnostní shromáždění k 66. výročí osvobození Ostravy proběhlo poslední dubnový den u památníku Rudé armády v Komenského sadech. Význam Ostravské operace, která předznamenala konec druhé světové války, připomněli ve svých projevech primátor Ostravy Petr Kajnar a velvyslanec Ruské federace Boris Kiseljov. Věnce a kytice na pamět hrdinů, kteří bojovali a padli za naši svobodu, položili zástupci vedení města, obvodů Jih, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, ambasád Ruska a Polska, armádních delegací ČR, Polska a Slovenska, Českého svazu bojovníků za svobodu, Čs. obce legionářské a dalších organizací. Mezi válečnými veterány nechyběl brigádní generál Mikuláš Končický (na snímku). (vi)

TRETŘE JE PADESÁT.

Stovky fotografií, dobových článků, ale také tretry Emila Zátopka, oštěp Jana Železného, dres Táni Kocembové a mnoho dalších zajímavostí nabízí výstava 50 let Zlaté tretry, která byla 3. května otevřena vernisáží v Ostravském muzeu (na snímku je náměstek primátora Martin Štěpánek a ředitel Zlaté tretry Ostrava Jan Železný). Retrospektivní přehlídka mapuje historii mítinku od jeho skromných začátků v roce 1961 až do slavné současnosti. V muzeu bude otevřena do 5. 6. Expozici velkoformátových fotografií ze Zlaté tretry můžete zhlédnout (13. 5. až 31. 5.) také v OC Futurum na Novinářské ulici. (vi)

 

Monitory dechu pro děti

Pět monitorů dechu Babysense II převzal 28. dubna od člena správní rady Nadace Křižovatka Vlastimila Novotného primář Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava Jaroslav Slaný. Monitory slouží ke sledování dýchání dítěte, zejména novorozence. Pokud dojde k selhání dechu, upozorní na nebezpečí zvukovým a světelným signálem. Monitory získává nemocnice od nadace opakovaně, jejich funkčnost je totiž omezena zhruba na dva roky. Nadace Křižovatka jako jediná organizace v ČR pomáhá dětem ohroženým syndromem náhlého úmrtí novorozenců – SIDS. Monitory kromě náhlého selhání dechu u novorozenců a velmi malých dětí, jehož příčinu se ještě nepodařilo zjistit, dokáží odhalit i jiné problémy, které se u miminek mohou projevit například mělkým dýcháním. (vk)

K foto: Primář Jaroslav Slaný (vpravo) přebírá monitory od Vlastimila Novotného.

 

Nezaměstnanost mírně klesá

úřad práce

Evidovaná nezaměstnanost postupně klesá již druhý měsíc po sobě, od konce letošního ledna o 374 uchazečů o zaměstnání, takže k 31. březnu jich Úřad práce v Ostravě (ÚPO) registroval celkem 21 629. Nezaměstnaných osob ubylo meziměsíčně 294, meziročně 300. V průběhu sledovaného měsíce počet nově zaevidovaných osob, i přes mírný meziměsíční nárůst, již druhý měsíc nepřekročil dvoutisícovou hranici a počet uchazečů s ukončenou evidencí byl nejvyšší od září 2010. Míra nezaměstnanosti se v porovnání s předchozím měsícem také snížila, a to o 0,1 procentního bodu, a na konci března dosáhla 12,0 %. Hodnota tohoto ukazatele klesá již od konce ledna a v březnu dosáhla stejné výše jako v závěru roku 2010 a před rokem.

Nově se v průběhu března ucházelo o zaměstnání 1 844 osob. Mezi nimi byli jako obvykle nejvíce zastoupeni bývalí zaměstnanci, kteří byli uvolněni nebo odešli z pracovních pozic nevyžadujících žádnou kvalifikaci. V největším počtu se přišli během března zaevidovat bývalí zaměstnanci firem zabývajících se maloobchodem a velkoobchodem, z agentur zprostředkujících zaměstnání a z veřejné správy. Dále se jednalo o pracovníky z odvětví výroby kovových konstrukcí, stavebnictví a z firem orientovaných na činnosti z oblasti nemovitostí, stravování a pohostinství. Služby úřadu práce vyhledalo také 73 bývalých živnostníků. (yj)


Strana 5


Seniorské organizace v Ostravě rozhodně nejsou popelkou, zapojte se i vy

Aktivitami proti stárnutí

Stáří se nevyhne nikdo. Senioři se podle odborníků mohou dočkat tří kategorií stáří. Tzv. ,úspěšné stáří‘ (podle průzkumu 25 %) prožívá seniorská elita – jsou velmi aktivní, vitální, zvídaví, otevření novým do¬jmům a experimentům. ,Neúspěšné stáří‘ (10 %) prožívají lidé opačně naladění – smutní, nudící se, mají negativní přístup k životu a neustále si stěžují. Poslední kategorii představuje tzv. ,očekávané stáří‘ (65 %), senioři v této skupině považují stáří a smrt za přirozený proces, pasivně na to čekají. Spokojí se s všedním, jednotvárným životem, nejsou v ničem aktivní, nemají zájem o nic nového.

Usnesením vlády ČR č. 8 z ledna 2008 byl schválen Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. Mimo jiné se v něm hovoří, že kvalita života ve stáří vyžaduje strategické partnerství vlády a samospráv k naplnění závazků vyšší kvality života.

Seniorské organizace v Ostravě rozhodně nejsou popelkou. Je to také zásluha města a obvodních samospráv. V roce 2002 z iniciativy občanského sdružení Společnost senior (ta existuje od roku 1999) vzniklo Koordinační centrum seniorů a zdravotně postižených, které spojuje 32 seniorských organizací vzájemnými kontakty, informacemi o akcích a spoluprací. Vznikl také poradní sbor seniorů pod záštitou primátora města, ve kterém se problémy seniorů mohou projednávat. Sídlo sdružení Společnost senior je na ulici Na jízdárně 18 v Moravské Ostravě (za Don Boscem), nabízí důchodcům volnočasové aktivity, vzdělávací, kulturní i sportovní akce. Jde také o kroužky konverzací v cizích jazycích, ručních prací, dámský klub, přednášky, vycházky apod. Informace na webových stránkách www.seniortip.cz nebo na tel. 724 276 672.

Také v Domě kultury města Ostravy je v provozu internetové centrum seniorů dotované městem. Nabízí počítačové vzdělávání a počítačové kurzy fotografování. Kontakt: 596 634 699 nebo 603 930 321. (jf)


,Zlatí‘ dárci krve

V obřadní síni Radnice města Ostravy obdrželo 11. dubna devadesát dárců krve zlaté plakety MUDr. Jana Janského za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve. Vyznamenání jim předali zástupce kanceláře primátora města Ostravy Zdeněk Sladovník a Lydie Poledníková, ředitelka oblastního spolku Českého červeného kříže v Ostravě. V úvodu hovořil Z. Sladovník o významu dárcovství krve pro společnost a poděkoval vyznamenaným jménem města Ostravy. Město dárcovství nejen oceňuje, ale přispívá rovněž dárcům finančním darem. (vk)


Na problémy nejste sami

V květnu slaví občanská poradna Ostrava Slezské diakonie sedm let trvání. Za tu dobu pracovníci poradny zodpověděli 9 395 dotazů při 7 635 konzultacích. Nejvíce jsou zastoupeny otázky z oblasti pracovního práva, vypořádání společného jmění manželů aj. Občanská poradna bezplatně nabízí rady, informace a pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. Poradnu lze kontaktovat osobně, telefonicky nebo e-mailem, sídlo je na ul. 28. října 86 v Moravské Ostravě (těsně před Frýdlantskými mosty směrem k Porubě). Tel.: 596 611 237, e-mail obcan.ov@slezskadiakonie.cz. (mv)

Pomoc slabozrakým

Středisko rané péče Ostrava, terénní služba péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v raném věku, potřebuje další prostředky, proto vyhlásilo veřejnou sbírku. Peníze v jakékoli výši je možné zaslat na bankovní účet 2219854309/0800 nebo je vhodit do pokladniček s označením „Veřejná sbírka Domov je doma!“ umístěných na různých veřejných místech v Moravskoslezském kraji. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách Střediska rané péče SPRP Ostrava http://ostrava.ranapece.cz. (d)


krátce ze školství

REPREZENTOVAL I MĚSTO.

Skvělého úspěchu dosáhl student septimy gymnázia Volgogradská v Ostravě-Zábřehu Vojtěch Kika, který v celorepublikovém kole ve své kategorii astronomické olympiády skončil na 12. místě. Gratulujeme! Hostitelem finále byla letos Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Ostravě-Porubě.

PÍSNIČKA 2011.

Soutěž dětí v sólovém a komorním zpěvu s názvem Písnička 2011 pořádala v dubnu už tradičně ZŠ Krestova v Ostravě-Hrabůvce. Děti vždy soutěží ve třech věkových a dvou výkonnostních kategoriích. Dovednost ukázaly i dívky ze 7. ročníku, které připravily kulinářsky zajímavý závěrečný raut, soutěž také moderovaly. Soutěž dotoval obvod Ostrava-Jih, a tak účastníci převzali i mnohé věcné ceny.

NA JAZYKY PŘES POČÍTAČ.

V rámci projektu „Podpora bilingvní a cizojazyčné výuky“ poskytlo město Ostrava dotaci na vybavení jazykových učeben na Gymnáziu Hladnov. Studenti tak mají k dispozici interaktivní cd, pracují u počítačů, vyučující tak může od stolu kontrolovat práci jednotlivců. Technika nutí studenty samostatně pracovat, celý systém nabízí širokou škálu cvičení a úkonů.

UTEKLI PŘED SMOGEM.

Za čistým vzduchem do rekreačního střediska Zálesí v Budišově nad Budišovkou „utekli“ na týden žáci šestých a devátých tříd ze ZŠ Kounicova v Ostravě. Bohatý program a návštěvu turistických atrakcí – hrad Vikštejn, Kružberskou přehradu a další – jim umožnily peníze z dotací města Ostravy na ozdravné pobyty škol z nejvíce znečištěných obvodů.

NA TÉMA ,SVOBODA‘.

Studentky Magdaléna Mrázková, Dita Schulmeisterová a Vendula Holendová ze SOŠ umělecké a Gymnázia v Ostravě-Zábřehu převzaly koncem dubna v Brně cenu Bronislavy Müllerové za práce na téma Svoboda slova s podtitulem Samizdat včera, dnes, zítra. Dívky pracovaly s množstvím podkladů z českých i anglických pramenů. Záštitu nad akcí převzal předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský.

OSLAVUJÍ DVACÁTÉ NAROZENINY.

Múzická škola v Ostravě-Mariánských Horách je jedinou uměleckou institucí v České republice zaměřenou na komplexní estetickou výuku žáků se zdravotním postižením. Letos škola slaví již 20 let své existence, k této příležitosti připravila na 27. května 2011 v 18 hodin již druhý slavnostní koncert, tentokrát v Divadle loutek Ostrava. Představí se posluchači hudebního, tanečního, dramatického a výtvarného oddělení školy.

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

Lidová konzervatoř a múzická škola v Ostravě-Mariánských Horách, příspěvková organizace města Ostravy, poskytuje mládeži do 18 let a seniorům výrazné slevy školného pro oblast výuky vybraných uměleckých oborů. Více na www.lko.cz.


Strana 6


Tresty pro ty, kdo ujedou od nehody, nejsou malé, přesto arogance roste

Zbabělých řidičů přibývá

Ačkoliv trestní zákoník účinný od 1. ledna 2010 zpřísnil postih řidičů, kteří ujedou z místa nehod bez toho, že by zraněným poskytli pomoc, i nadále jejich počet na Ostravsku stoupá. Srovnáme-li tresty za toto protiprávní jednání, pak v současnosti hrozí těmto řidičům odnětí svobody až na pět let nebo zákaz činnosti. Do konce roku 2009 to byla sankce nižší, trest odnětí svobody až na tři léta nebo zákaz činnosti. Kdyby řidič zůstal na místě, hrozil by mu za přečin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti nižší trest, a to odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta. Navíc v případech, kdy dojde k lehčímu zranění (doba léčení kratší šesti týdnů, přes sedm dnů), trestní zákoník pamatuje na řidiče trestem odnětí svobody „pouze“ na jeden rok nebo zákazem činnosti. V případě, že řidič způsobí uvedené zranění a z místa nehody ujede, místo maximálního ročního trestu odnětí svobody jej nyní čeká trest odnětí svobody až na pět let.

I přesto se počet těchto přečinů v Ostravě zvyšuje. Srovnáme-li data pouze trestných činů, kdy byl při nehodě zraněn člověk, v roce 2009 prověřovali na Ostravsku deset případů, v roce 2010 již 15 stejně kvalifikovatelných skutků. Pro komplexnost lze srovnat i čísla charakterizující všechny policisty prověřované dopravní nehody na Ostravsku, při nichž řidič ujel z místa nehody a ve většině případů došlo „pouze“ ke škodě na majetku. V roce 2009 ostravští policisté prověřovali celkem 3 039 nehod, z nich 486 řidičů ujelo. V roce 2010 ujelo z místa nehody 528 osob při celkovém počtu 2 713 prověřovaných dopravních nehod. V lednu letošního roku už ujela z místa nehody čtvrtina řidičů, konkrétněji 51 osob z celkového počtu 213. Varující skutečnost!

S teplým počasím přibývá na silnicích bruslařů. I ti jsou povinni řídit se pravidly silničního provozu. Při jízdě mezi chodci musejí dbát zvýšené opatrnosti. Doslova hazard se životem je jet na kolečkových bruslích a držet se přitom jedoucího auta nebo kola, ještě hrozivější je mít na uších sluchátka s hudbou. Bruslař musí být vybaven chrániči, helmou a odrazkami na oděvu. I střetů auta s bruslařem přibývá, naprosto zbytečně. (BESIP)

 

Pomohla bez váhání cizím dětem

První ženou oceněnou titulem Český pitaval se 20. dubna stala paní Pavla Dluhošová z Klimkovic. Projekt Český pitaval byl poprvé představen v Ostravě v březnu 2009. Tímto titulem jsou oceňováni odvážní lidé, kteří bez váhání nabídnou příkladnou pomoc při zadržení či vypátrání pachatelů trestných činů. Není jich mnoho, lidé bohužel bývají k násilí neteční, ale většinou jen proto, že se bojí o vlastní bezpečnost. Nejednou se stalo, že násilník se obrátil proti tomu, kdo chtěl pomoci.

Pavla Dluhošová v listopadu v parku přistihla muže, který se obnažil a chtěl se ukájet před dvěma malými dívkami. Šla k dětem, odvedla je k příbuzným a věc oznámila policistům. Hlídka 48letého muže nalezla a zadržela, byl už několikrát trestán. (gh)

K foto: Pavla Dluhošová převzala certifikát i věcný dar z rukou Tomáše Landsfelda, ředitele Městského ředitelství Ostrava Policie ČR (vpravo), a regionálního ředitele České pojišťovny v Ostravě Iva Brodeckého. Foto: PČR

 

 Tři roky provozu zelené linky

Provoz neurgentní zelené linky Městské policie Ostrava, na kterou mohou občané od 1. dubna 2008 oznamovat nejrůznější závady, poruchy či poškození veřejně prospěšných zařízení a předávat další podněty, se osvědčil. Operátoři na bezplatné telefonní lince 800 199 922 za dobu jejího fungování přijali celkem 9 707 oznámení od občanů. Týkala se poškozené či neupravené veřejné zeleně, uhynulých nebo volně pobíhajících zvířat, omezení sjízdnosti nebo schůdnosti komunikací, nefunkčního veřejného osvětlení, chybějících kanálových vík a poklopů, černých skládek, poškozeného dopravního značení, závad na světelné signalizaci aj.

Na zelenou linku se však občané obracejí také s žádostmi o pomoc a poskytnutí rady (jak si vyřídit nové doklady, informace k vyhláškám a nařízením města, jak postupovat v tíživé situaci apod.). Od počátku provozu zelené linky přijali její operátoři 5 160 oznámení týkajících se nejrůznějších závad a poruch, přijato bylo 2 475 dalších podnětů, operátoři poskytli v 1 788 případech volajícím rady a požadované informace a vyřizovali dalších 284 oznámení (přepojení na tísňovou linku, poděkování občanů apod.).

Zelená linka je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně. Nejvíce je využívána mezi 8. a 10. hodinou dopolední. (vz)


stalo se

OPILÝ CYKLISTA.

Ve večerních hodinách spatřila hlídka městské policie v Ostravě-Třebovicích cyklistu na neosvětleném kole, doslova šněroval silnici. Dechová zkouška prokázala 2,23 promile alkoholu, vzhledem k silné opilosti muže bylo nutno ji několikrát opakovat. 51letý muž strážníkům navíc vulgárně nadával a hájil se, že celý den pracoval, a tudíž má na nějaké to pivo nárok. Dokonce se pokusil ujet, ale daleko se nedostal. Pro podezření ze spáchání trestného činu byl dotyčný předán přivolaným policistům.

NA VAGON S PILKOU.

Strážníci městské policie zadrželi v Ostravě-Přívoze muže podezřelého z krádeže kovového materiálu v prostorách kolejiště Českých drah. Přistihli ho ve chvíli, kdy pilkou odřezával kovovou závlačku, která zabraňuje vypadnutí háku spojujícího vagóny, chtěl ji zpeněžit. Byl předán přivolaným policistům.

KOPAL DO DVEŘÍ.

Operátor na tísňové lince městské policie přijal po půlnoci volání ženy, které se do bytu v Ostravě-Přívoze násilím dobýval bývalý přítel. Vyslaná hlídka agresivního 35letého muže zastihla na chodbě domu. Jednalo se o téhož muže, kterého z domu vykázali před hodinou, pokoušel se dostat do bytu s tím, že jde navštívit děti. Muž od návštěvy upustil, ale poté se do domu vrátil. Skončil s pouty na rukou na policejním oddělení.

NAPADL STRÁŽNÍKA.

Strážníci městské policie zadrželi mladého muže, který rozbil skleněnou výlohu prodejny v Ostravě-Přívoze. Pokoušel se o to i u dalších výloh. V té době však kolem procházela hlídka městské policie. Na strážníky zareagoval mladík agresivně, jednoho z nich fyzicky napadl. Se slovy „…jsem boxer a dvěma údery vás složím…“ ho udeřil do hrudníku a strhl mu služební odznak. Strážníci jej zpacifikovali, nasadili mu pouta a předali přivolaným policistům.

Přijďte do kurzu!

Bezplatný kurz na téma bezpečnosti v silničním provozu pořádá městská policie už tradičně v prostorách bývalého ředitelství na Hlubinské ulici č. 6 (tramvajová zastávka Důl Hlubina) 25. května v 16 hodin. Nebude chybět zasvěcení do sebeobrany, na to potřebují účastníci sportovní oblečení.


Strana 7


Ostravský dům roku 2010: Moderní, nízkoenergetický, s výraznou architekturou citlivou ke krajině

Titul pro Apartmánový dům Landek

Město Ostrava vyhlásilo na konci minulého roku 17. ročník soutěže o titul Dům roku 2010. Jejím prostřednictvím tradičně oslovuje investory s cílem pozitivně ovlivnit rozvoj Ostravy. Soutěž oceňuje kvalitní architekturu, stavební kvalitu, popularizuje vybrané objekty mezi širokou veřejností. V termínu bylo do soutěže podáno jedenáct přihlášek. Odborná porota nakonec doporučila a rada města poté schválila k ocenění následující stavby.
Titul Dům roku 2010 získal Apartmánový dům Landek, který byl postaven na ulici U nemocnice 837/2 v Ostravě-Petřkovicích. Porota ocenila realizátory projektu za vytvoření architektonicky výrazného objektu s parkovými úpravami a citlivým zapojení do místního kontextu. Budova s kvalitním technickým řešením šetrným k životnímu prostředí významně posiluje rozvojový potenciál městského obvodu. Investorem stavby byla společnost Therm vamo, dodavatelem JTA - Holding, autorem architektonického návrhu Petr Lichnovský.

Odměna v soutěži Dům roku byla udělena Seminárnímu centru Akademie na Hrušovské ul. 16 v Moravské Ostravě za kvalitní architektonické řešení, které značně oživuje původně nepříliš přitažlivou lokalitu. Odborníci centrum vybrali jako příklad hodný následování, kterým se významně posiluje edukativní funkce původně průmyslového města. Investorem stavby byla společnost ZFPA-OV Ostrava, dodavatelem SV-UNIPS, autorem architektonického řešení Jiří Blažej.

Čestné uznání bez určení pořadí patří třem stavbám: Integrovanému výjezdovému centru v Porubě (investor: město Ostrava, arch. řešení: IAD, arch. návrh: Dušan Richter, dodavatel: Eiffage Construction ČR). Rekonverzi objektu In Park ve Vítkovicích (investor: Chvalkovické sklady Olomouc, arch. řešení: H1K Architecture, dodavatel stavby: Bystroň-zateplení). Bytovému domu Ostravská brána v Moravské Ostravě (investor: Metrostav Invest Ostrava, arch. návrh: ateliér Kuba & Pilař architekti, dodavatel stavby: Hochtief CZ-divize Morava). (vk)

K foto: Ostravský dům roku 2010 Apartmánový dům Landek se stal výraznou dominantou obvodu Petřkovice.

 

 Mistr světa Jakub Štěpánek a vicemistři z HC Vítkovice vyhlášeni ostravskými sportovci roku 2010

Tradiční anketa v lesku hokejových medailí 

Počtvrté vyhlásili ve čtvrtek 28. dubna v radnici nejlepší ostravské sportovce roku. Po atletkách Denise Ščerbové-Rosolové (2007), Kateřině Cachové (2009) a fotbalistovi Václavu Svěrkošovi (2008) se sportovcem roku 2010 stal hokejový brankář Jakub Štěpánek. V anketě vyhlašované městem Ostrava určily pořadí hlasy členů komise pro podporu vrcholového sportu rady města a sportovních novinářů.

Jakub Štěpánek prvenství získal za výkony v dresu HC Vítkovice Steel, kterému pomohl k druhému místu v extralize v ročníku 2009–2010. Sezonu korunoval titulem mistra světa na šampionátu v Německu. Po přestupu do Kontinentální hokejové ligy hájí 24letý Štěpánek barvy SKA Petrohrad. Nejlepším sportovním kolektivem roku 2010 byli vyhlášeni hokejisté HC Vítkovice Steel, vicemistři ČR 2010. Cenu za hokejisty převzal generální manažer klubu Petr Husička.

Sportovním talentem se stal Jakub Debrecenyi (1991) z Karate VSK VŠB-TU, juniorský mistr světa v kategorii kata. Nejlepší handicapovanou sportovkyní Ostravy byla vyhlášena lukostřelkyně Markéta Sidková (1986). V roce 2010 přivezla bronzovou medaili z ME, umístila se v desítce nejlepších handicapovaných sportovců ČR.
Titul Sportovní legenda Ostravy byl udělen Adolfině Tačové. Pamětnice zlaté éry čs. sportovní gymnastiky má doma stříbrné medaile ze soutěže družstev na OH v Římě 1960 a Tokiu 1964, je dvojnásobnou vicemistryní světa z let 1958 a 1962, absolutní mistryní ČSR 1958.

Ceny a finanční odměny sportovcům předali náměstci primátora Martin Štěpánek, Aleš Boháč a Dalibor Madej, předseda komise pro podporu vrcholového sportu Lumír Palyza a další osobnosti. (vi)

K foto: Představitelé města se sportovci roku (zleva): generální manažer HC Vítkovice Petr Husička (přebíral ceny za hokejisty), karatista Jakub Debrecenyi, Martin Štěpánek, Lumír Palyza, Dalibor Madej, Lubomír Pospíšil, Aleš Boháč, lukostřelkyně Markéta Sidková a gymnastka Adolfina Tačová. Ve výřezu je hokejista Jakub Štěpánek, který nyní startuje na MS na Slovensku.


Strana 8

Komunitní centrum bude sloužit 24 hodin denně

Komunitní centrum je dalším z významných projektů města Ostravy. Má doplnit chybějící sociální služby pro zdravotně postižené osoby definované ve 2. Komunitním plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě.

Centrum, které dosud krajskému městu chybí, bude situováno do obvodu Mariánské Hory a Hulváky, mezi ulice Klostermannovu, Sokola Tůmy a 28. října. Poblíž hulváckého kopce vyroste zařízení, které poskytne komplexní pobytové i ambulantní služby pro osoby s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Klienti zde naleznou ubytovací služby – domov, včetně tzv. odlehčovací služby pro 24 osob. Každý ze tří apartmánových domů spojených koridorem nabídne sedm pokojů se sociálním zařízením, provozním a personálním zázemím. Chybět nebudou obytná atria, jakýsi klidový prostor umožňující venkovní relaxaci uprostřed zeleně.
Denní ambulantní stacionář pro 54 klientů zajistí kromě sociálních služeb také fyzioterapii. Hlavní část budovy vytvoří multifunkční společenské prostory, tělocvična a místnosti pro rehabilitaci a pracovní terapie. Denní stacionář zajistí zdravotně postiženým se sníženou soběstačností, kteří nemají po ukončení školní docházky žádnou aktivitu, seberealizaci mimo domov.

Aktuálně je vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby. Samotné zahájení prací se předpokládá v polovině t. r. Termín dokončení je stanoven na 36 týdnů od předání staveniště zhotoviteli. Celkové náklady na výstavbu Komunitního centra jsou rozpočtem stanoveny na 146 414 tis. Kč, vč. DPH, přiznaná dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 je max. 86 650 tis. korun, vč. DPH. (jc)

K foto: Vizualizace interiérů Komunitního centra

 

 Řeka a nábřeží se otevřou lidem

Mezi strategické projekty realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy patří Revitalizace řeky Ostravice. Řeší sanaci toku a břehů řeky na devítikilometrovém úseku od soutoku s Odrou až do Hrabové. Cílem je, aby Ostravice a její bezprostřední okolí sloužily Ostravanům a návštěvníkům města k trávení volného času, rekreaci, sportu a environmentální výchově.

V letech 2011–13 budou vybudovány jezy, propustky pro sjíždění řeky, vodácký přístav a loděnice, plochy pro slunění, visuté galerie aj. Nová cyklostezka povede z Hornického muzea Landek až do Hrabové, kde se napojí na trasu vedoucí do Beskyd. Zásahy do přirozeného říčního toku vykompenzují štěrkové lavice pro pohyb volně žijících živočichů, tůně, migrační zařízení pro ryby, nory, budky pro ptáky, výsadba zeleně aj.

V současné době je nejdál projekt Objekty na řece. Jeho součástí jsou dva jezy, tři plochy ke slunění, které budou sloužit nejen pro relax u vody, ale také jako vodácké zastávky. Vznikne malé přístaviště u soutoku Lučiny a Ostravice. Projekt má vybrán zhotovitele, který v tomto měsíci začíná s realizací stavby. S dokončením se počítá v březnu 2013. Náklady dosáhnou cca 31,5 mil. Kč (21 mil. Kč z fondů EU, 4 mil. Kč z rozpočtu města Ostravy).

U projektu Cyklostezky Ostravice jsou připraveny dokumentace pro stavební povolení, probíhají stavební řízení. Budovat se začnou postupně od června t. r., všechny trasy by měly být hotovy do března 2013. Náklady dosáhnou cca 220 mil. korun, z toho 187 mil. Kč z fondů EU, 33 mil. korun z rozpočtu města. Projekt Víceúčelový objekt Loděnice bude stát cca 25 mil. korun (21 mil. Kč z fondů EU, zbytek Spolek vodáků Campanula). Visuté galerie, včetně navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží, se začnou realizovat letos na podzim (cca 26 mil. Kč, z toho 22 mil. Kč z fondů EU, 4 mil. Kč z rozpočtu města).

Jsou vydána povolení, včetně dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, na projekty Odtěžení znečištěných sedimentů a rekonstrukce břehů řeky a Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov v rámci Revitalizace řeky Ostravice v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti. Se stavbou za cca 317 mil. Kč financovanou ze státního rozpočtu se má začít ještě letos, dokončena bude v roce 2013.

Celkové náklady na revitalizaci řeky Ostravice jsou dnes vyčísleny na 619,5 milionu korun včetně DPH. Podílet se na nich bude státní rozpočet, zdroje EU a další subjekty. Příspěvek z rozpočtu města Ostravy dosáhne 41,5 mil. korun. (km)


Strana 9 

 Dům kultury města Ostravy vstoupil do života snad každého Ostravana, na kulturu nás zve už půl století

Návštěvníků je třeba si vážit, dost možná je i rozmazlovat

rozhovor

Domy kultury se staly fenoménem 2. poloviny minulého století, „kulturák“ mělo každé větší město, Ostrava dokonce několik. Vyvinuly se ze spolkových, národních a osvětových domů z 19. a počátku 20. století. Kulturní dům města Ostravy se slavnostně otevřel v dubnu před padesáti lety, tehdy pod názvem Dům kultury pracujících, od roku 1964 nesl název Dům kultury pracujících VŽKG, Vítkovické železárny jej vzaly pod ochranná křídla jako nejpočetnější podniková odborová organizace ve městě. Přes řadu změn v rušném kulturním dění i ve společnosti se však v toku let dostalo toto zařízení do povědomí všech Ostravanů, není snad jediný, který by sem alespoň jednou nezavítal.

z V čem se liší programová náplň tehdejšího a současného největšího kulturního domu v ČR, se ptáme ředitele Jana Vogla:

„Před rokem 1989 se náplň skutečně lišila, zařízení nabízelo mnohem více například zájmových kroužků, mimo jiné i vlastní knihovnu. Po revoluci se kroužky a podobné činnosti, zejména pro děti, přesunuly do nově vzniklých středisek volného času. Kulturní dům tak zůstal především zařízením pro kulturu a ta nabídka je velmi pestrá…“
z Dalo by se vyčíslit, kolik ná¬vštěvníků prošlo za celou dobu existence zařízení jeho prostorami?
„Určitě, to se dokonce zaznamenává. Do roku 1989 to představovalo 1 milion lidí ročně, v současnosti to představuje kolem půl milionu ročně, což dohromady dává přes 40 milionů lidí, kteří za oněch padesát let k nám přišli za zábavou, kulturou, vzděláním…“

z Když v roce 2002 převzalo kulturní dům město, je to změna k lepšímu?

„To byl dobrý počin, protože po revoluci se občas ozývaly i hlasy, že by se to mělo zbourat apod. Vzniklá akciová společnost je sice ročně dotována městem několika miliony korun, ale usilujeme být co nejvíce soběstační z výnosu ze vstupenek. A těch představení, koncertů, filmů, divadelních představení, výstav, plesů a dalších akcí jsou u nás ročně stovky. Zařízení je skutečně kvalitním kulturním centrem, kde si každý najde svoji ,parketu‘.“

z Pomáhají sponzoři?

„Minimálně. Občas se nám podaří nějaký menší grant, získat peníze z evropských fondů téměř v žádném z programů nemůžeme, vždy je to podmíněno vkladem mnohem větší finanční částky ze strany města a to je, jak víme, dnes problém. Peníze se daly očekávat v rámci kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015, ale ten jsme, bohužel nezískali.“

z Ostravský dům kultury je údajně nejaktivnějším a největším podobným zařízením v ČR, Ostravané by si pestré nabídky a hodnoty zařízení měli vážit…

„Z návštěvnosti lze soudit, že to vědí. Ale nezapomeňme, že náš dům kultury má také značnou architektonickou hodnotu. Projekt Jaroslava Fragnera, jednoho z nejvýznamnějších architektů minulého století, byl ojedinělý a nadčasový. Pro tehdejší dobu moderní a také nenásilně funkcionalistickými prvky spojený s nejvýznamnějším proudem architektury Ostravy 30. let minulého století – právě funkcionalismem. Před domem kultury i v budově je také celá řada hodnotných uměleckých děl. Dobový tisk při jeho otevření o tomto zařízení psal jako o ,bílé lodi uprostřed Ostravy‘. To je výstižné, vzpomeneme-li si, jak černé tenkrát město bylo. Použili jsme tohoto příměru i v titulu publikace, kterou jsme vydali v rámci 50. výročí otevření kulturního domu.“

z Co považujete za nejhodnotnější součásti programové náplně současnosti?

„Už skutečnost, že v objektu sídlí Janáčkova filharmonie Ostrava a Janáčkův máj a obě tyto instituce naplňují naše zařízení kvalitními koncerty, často se zahraničními hosty, je potěšující a přidává na hodnotě. Z posledních let se jako velmi atraktivní dají jmenovat živé přenosy z newyorské Metropolitní opery. Jsou skutečně mimořádné. I na nich je vidět, že se staráme získat co nejkvalitnější techniku, podobné přenosy to vyžadují. Ale vycházíme vstříc divákům i v jiné oblasti – konkrétně u přenosů z MET si občas stěžovali – v sále je zima, jindy zase horko, je to moc hlučné, je to málo slyšet atd. Zařídili a zaplatili jsme odborné měření akustiky sálu, pracovala na tom celá komise, máme z toho haldu protokolů. Výsledkem je manuál přesně určených parametrů zvuku a optimální nastavení hlasitosti tak, aby to vyhovovalo posluchačům i hygienickým předpisům o hlučnosti.“

z Takže své návštěvníky rozmazlujete… Co jim kulturní dům nabídne do budoucna?

„Budova by potřebovala nový kabát, ale je toho více. Máme několik zpracovaných projektů na případné rozšíření prostor, jedním z nich je také návrh na přistavění multifunkčního sálu. Koncerty v našem největším sále potřebují lepší akustiku, to se dá zařídit novými technologiemi, kapacita stačí. Nežijeme v podmínkách, kde na koncerty chodí tisíce lidí, u nás jde spíše o stovky. Lepší technika nebo ten přístavek by to vyřešily, ale všechno je otázka peněz. Takže ani v této chvíli nevíme, jak se to v budoucnu vyřeší. Každopádně se však naši ná¬vštěvníci mohou těšit na stále zajímavější programovou nabídku.“ Olga Kubačáková

K foto: Strohý a elegantní vstupní vestibul domu kultury nese prvky funkcionalismu tak charakteristického pro řadu ostravských budov z 30. let minulého století.


co, kdy, kde ve městě

Letní knižní veletrh

Nový knižní veletrh se uskuteční v Ostravě 17. a 18. června na výstavišti Černá louka, jeho ústřední motto zní Knihy nejen na dovolenou. Nabídne romantiku, detektivky, obsáhlé romány, dětské knížky, ale také literaturu faktu, učebnice cizích jazyků, průvodce a další – zkrátka vše, na co se čtenářům nedostává času během roku, a tak si knihy berou na dovolenou. Nakladatelství z celé ČR nabídnou nejen novinky, ale také zbytky nákladů knih za nižší ceny.

Zahajuje 23. května

Jedna z nejvýznamnějších každoročních událostí Ostravy – mezinárodní hudební festival Janáčkův máj začne zahajovacím koncertem 23. května. Už 36. ročník festivalu nabízí 20 koncertů, v doprovodném programu jsou i divadelní představení. Těžko lze vypíchnout to „nej…“, k lahůdkám rozhodně patří koncert k 200. výročí narození F. Liszta ve dvoraně zámku Hradec n. M. 31. května, divadelní zpracování soudního procesu s M. Horákovou v podání známé sólistky Soni Červené 5. června či koncert 7. června pod taktovkou Mistra Zdeňka Mácala, od letoška prezidenta festivalu. Vstupné v Domě kultury města Ostravy a pobočkách Ostravského informačního servisu.

,Shakespeare‘ už v prodeji

Vstupenky na Letní shakespearovské slavnosti, které se uskuteční na Slezskoostravském hradě od 20. července do 10. srpna, jsou už v prodeji v síti Ticketportal a v pobočkách Ostravského informačního servisu. Letos bude repertoár obohacený o nové nastudování Zkrocení zlé ženy s Tatinou Vilhelmovou a Romanem Zachem, nabídne rovněž Macbetha s Veronikou Freimanovou.

Za technickými památkami

Od 1. května je otevřen areál Důl Hlubina a sousedící Dolní oblast Vítkovic, lidé se tam mohou podívat do historické kompresorovny z 20. a 40. let minulého století a na tři vysoké pece. Část Dolní oblasti Vítkovic se už rekonstruuje, významný objekt vzniká ze starého plynojemu podle návrhu známého architekta Josefa Pleskota. V areálu se konají kulturní akce, v květnu tu odehraje několik představení také ostravské Divadlo P. Bezruče.

Skončilo Kulturní fórum 2011

Pod záštitou Simony Piperkové, náměstkyně primátora města, se v polovině dubna v Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu konala konference Kulturní fórum 2011. Pracovníci mnoha kulturních institucí z celé ČR se poučili o moderních nástrojích marketingu a PR a o významu správné volby internetových řešení pro kulturní praxi. Ve druhé části konference se podělili o své zkušenosti se získáváním financí na kulturní projekty z fondů EU, odpoledne se zúčastnili workshopu na téma Jak vést efektivní kampaň.

V sezoně naposled

Závěrečný koncert 57. koncertní sezony Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou šéfdirigenta Theodore Kuchara 12. a 13. května ve společenském sále Domu kultury města Ostravy bude ve znamení symfonií dvou velikánů světové hudby. V úvodu zazní Beethovenova Druhá symfonie D dur, o níž dobový tisk psal, že je to „křiklavá potvora, zasažený divoce se svíjející drak…“. Druhá polovina večera bude patřit Lisztovi a jeho Faustovské symfonii.

Silný příběh, téměř filmové pojetí

Národní divadlo moravskoslezské uvedlo 14. dubna v Divadle A. Dvořáka novodobou českou premiéru u nás málo hraného skvostu italského operního verismu – Giordanovu tříaktovou operu Fedora. Dílo pravidelně obohacuje repertoár řady světových operních domů díky titulnímu partu Fedory, který patří k nejkrásnějším sopránovým partům světového repertoáru vůbec. V Ostravě ji zpívá skvostná Nana Miriani, alternuje ji výtečná Zuzana Šveda. Postavu Lorise zpívají dobře známí Tomáš Černý a Gianluca Zampieri, režie se ujal Peter Gábor. Mimořádně zdařilé představení.

Dům kultury nabízí

Poslední živý přenos z Metropolitní opery New York v letošní sezoně přinese 14. května Wagnerovu Valkýru. Dům kultury města Ostravy však zve i na řadu představení divadel – například pražský Ungelt se představí 17. května hrou Na útěku s J. Štěpánkovou a Z. Adamovskou, 20. května pak Dejvické divadlo uvede hru Dealier´s Choice s dalšími známými herci. Pro děti je představení 21. května O rybáři a zlaté rybce. Iva Bittová tu vystoupí 24. května. Celý program na www.dkmoas.cz.

Čtyřlístek výstav na hradě

Slezskoostravský hrad nabízí od 3. do 31. května čtyři zajímavé výstavy. Nepraktovy obrázky kresleného humoru od Jiřího Wintera, pod názvem Lokomoce a emoce výstavu působivých fotografií Tamary Černé z prostředí baletu, ale také unikátní fotografie z posledních dní 2. světové války. Čtvrtým doplňkem jsou půvabné šperky Ivany Nesétové pod názvem Jiskření III.

Znáte elektronické knihy?

Elektronické knihy se stávají hitem. Knihovna města Ostravy má už také několik e-čtecích zařízení v několika pobočkách. Od 14. dubna nabízí registrovaným čtenářům možnost zapůjčení čtečky elektronických knih Kindle 3 s více než 140 knižními tituly klasické a vědecko-fantastické literatury, pohádek a také poezie. Nabídka titulů se rozšíří, podaří-li se uzavřít licenční smlouvy s různými vydavateli, v budoucnu by se měly čtečky půjčovat i domů.

Roman Brichcín v Magně

Jihočech Roman Brichcín (1958) vystavuje od 18. 5. do 22. 6. své obrazy v galerii Magna na Bieblově ulici. Ojedinělý představitel současné výtvarné scény představí svou expresivní tvorbu v Ostravě poprvé.

Dream Factory Ostrava

Třetí ročník divadelního festivalu Dream Factory Ostrava se uskuteční ve dnech 8. - 11. června a nabídne okolo dvaceti produkcí vynikajících českých i zahraničních souborů. Čtyřdenní program bude probíhat na několika místech v Ostravě a vyvrcholí multižánrovou uměleckou okupací areálu Národní kulturní památky Důl Hlubina. Největšími lákadly letošního ročníku budou Naši furianti Divadla v Dlouhé, Morávkovo a Havlovo Prase či Noc oživlých mrtvol z Hradce Králové.

 

Hradní slavnosti už tradičně

Slezskoostravský hrad sedm let v novém kabátě nabízí celou řadu kulturních a zábavných akcí, i pro přespolní se stal častým cílem. K tomuto výročí se ve dnech 14. a 15. května opět pořádají Hradní slavnosti plné her, soutěží, historických ukázek i dobrých ochutnávek. Z kdysi nevábné ruiny hradu, jehož počátky spadají až do 13. století, se po mnoha rekonstrukcích stalo multikulturní zařízení disponující výstavními prostorami, rozsáhlým nádvořím i restaurací.

O velikonocích mohli návštěvníci hradu poprvé vidět zpřístupněné nové jeviště dolního nádvoří, které bude sloužit při mnoha festivalech a dalších programech. Amfiteátr pojme až 1 000 diváků, zázemí jeviště nabídne komfortní prostor pro účinkující. Stavbu dotovalo město 6 miliony korun. (k) 


Divadlo má uměleckou radu

Více než dvě desítky respektovaných osobností, odborníků z oboru divadla a kultury, bude spolupracovat na umělecké vizi Národního divadla moravskoslezského.

Ustanovená umělecká rada NDM se sešla poprvé 14. dubna. Kromě šéfů jednotlivých divadelních souborů v ní zasedli například malíř a pedagog fakulty umění Ostravské univerzity Daniel Balabán, operní pěvkyně Soňa Červená, překladatel a profesor anglické literatury Martin Hilský, ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová, režisér Radovan Lipus, náměstkyně primátora Simona Piperková, ředitel Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák a další osobnosti. Rada se má scházet dvakrát ročně, pomůže reflektovat uměleckou a společenskou roli divadla v rámci města i regionu. Členství v radě je čestnou funkcí. Podle ředitele NDM Jiřího Nekvasila jde o orgán poradní, který by měl inspirovat a na druhé straně průběžně korigovat strategii a vizi divadla. Rada má také pomoci při vytváření mimořádných projektů mimo repertoár ve spolupráci s dalšími kulturními institucemi města. (ko)

 

MUSÍTE VIDĚT.

Jak jsme již psali minule, mimořádnou událostí se 28. dubna v Divadle J. Myrona stala premiéra baletního triptychu Zázrak v tichu. Na hudbu Liszta, Wagnera a Mahlera ji vytvořili přední choreografové světového formátu Eric Trottier, Igor Vejsada a Phillippe Talard. Představení je inscenací o komunikaci a splynutí, umění hudby a tance, spojuje „romantické“ a „moderní“. Určitě stojí za zhlédnutí. Foto: NDM

 

‚Bezruči‘ v rekonstrukci, ale hrají

Ostravské Divadlo Petra Bezruče připravuje na novou sezonu 2011/2012 řadu zajímavých představení. Protože se však divadlo začíná rekonstruovat, bude se hrát v náhradních prostorách v Divadle loutek Ostrava. Město poskytuje dotaci na rekonstrukci ve výši 37 milionů korun.

Soubor bude zkoušet v Domě kultury města Ostravy, kde bude dočasně fungovat rovněž prodej vstupenek, prostory nabídl i kulturní dům v Michálkovicích. Repertoár představí Gogolova Revizora, hru Petra Kolečka a Tomáše Svobody Láska, vole, po dvaceti letech a mystický thriller Michala Šandy a Jana Antonína Pitínského Blues. Pro děti pohádku Maxipes Fík. Začátkem příštího roku by se měl soubor vrátit do již opraveného divadla, kde uvede hru Falka Richtera Elektronic City, ale i klasickou komedii Figarova svatba v punkovém duchu. (pb)

 

 Otevíráme alternativní scénu

V pátek 20. května se pro veřejnost slavnostně otevře nová přístavba Divadla loutek Ostrava, která vedle hlavní budovy divadla vyrostla během necelého roku. V pětipodlažním objektu (dvě jsou pod zemí) bude sloužit nová alternativní scéna s kapacitou 60 diváků, sto venkovních míst poskytne amfiteátr za objektem. Dominantou budovy je už veřejnosti známý pohádkový orloj na průčelí, ve dvouhodinových intervalech se v něm objevuje šest pohyblivých dřevěných loutek v životní velikosti. Přístavbu navrhl tým architektů Petr M. Hájek, Gabriela Minářová a Bronislav Stratil, z nichž první dva aktéři stáli u zrodu původní budovy divadla dokončené v roce 1999 a krátce nato ověnčené titulem Dům roku. Rozšíření divadla loutek o alternativní scénu je financováno z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, zhruba osmi procenty se na něm podílelo město Ostrava.

Nový prostor nabídne kromě inscenací komorního typu (na alternativní scénu se například trvale „přestěhuje“ oblíbená inscenace Z Deníku Ostravaka) i další využití – alternativní představení, která umožní zapojit dětské diváky přímo do děje, práci se zdravotně postiženými formou terapie s loutkou, workshopy, semináře, dětské studio či pořady pro seniory a v neposlední řadě tolik nezbytné zázemí pro vybavení divadla i personál.

Ve slavnostní den od 10 hodin čeká návštěvníky bohatý program. V přízemí budovy bude otevřena nová cukrárna s galerií loutek, až do 13 hodin se mohou zájemci účastnit komentovaných prohlídek, zábavné dopoledne pro děti se uskuteční ve spolupráci s Hitrádiem Orion. Atrakce pro malé ná¬vštěvníky budou pokračovat i v odpoledních hodinách, na 19.30 je v amfiteátru připraven koncert Rock&Roll Band Marcela Woodmana. Po celý den bude promítán časosběrný dokument o přístavbě. Slavnostní program završí po 21. hodině hra světel – 3D projekce na budovu a pouliční ohňové divadlo. První premiérou na alternativní scéně pak bude pohádka O víle menší než zrnko máku slovenského divadelníka a hudebníka Martina Geisberga, která se veřejnosti představí v neděli 22. května. (lk)

K foto: Přístavba Divadla loutek Ostrava zaujala už před několika týdny pozoruhodným orlojem, za divadlem vznikl venkovní amfiteátr. 


Filmy o vztazích lidí a přírody na festivalu TUR zaujaly

Od 11. do 15. dubna opět hostil Dům kultury města Ostravy mezinárodní filmový festival TUR (o trvale udržitelném rozvoji), který navazuje na někdejší festival Ekofilm. Seznamuje s tématikou ekologie, nabízí i témata sociální či ekonomická.

Z téměř 120 přihlášených děl získal hlavní cenu Grand Prix – Cenu primátora města Ostravy – český film Iva Bystřičana Doba měděná. Cenu ministra životního prostředí udělila odborná porota slovenskému filmu Ivana Stříteského s názvem Oázy života – obnova mokradí na Záhorci. Téma amazonských pralesů a jejich skrytých tajemství zaujal německého tvůrce Christiana Baumeistera tak tvůrčím způsobem, že za něj získal Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje. Naopak Cenu mezinárodní poroty obdržel film opět českých autorů Pavla Pouteckého a Jana Šikla s názvem Evoluce 4 z revoluce. Čestná uznání si odnesla další tři díla s názvy Írán, jihozápad, etiopské Mizící svět dávnověku, české Kvarteto alternativní energie v regionech V4 a také české Hledání ztraceného času: s kamerou po dolním Labi. (r)


Strana 12

Mladý klavírista Tomáš Klement, stipendista města Ostravy, zahraje návštěvníkům radnice o Muzejní noci

Už ve čtyřech letech byl posedlý hudbou

o lidech s lidmi

Tomáš Klement nedávno oslavil teprve své 25. narozeniny, přesto na klavír hraje už celých 21 let. Nespočitatelné hodiny cvičení však v jeho případě přinesly vytoužené výsledky. Za svůj poměrně krátký život dokázal tento mladý rodák z Ostravy-Zábřehu posbírat řadu cen v různých mezinárodních klavírních soutěžích. Zúčastnil se například prestižní soutěže v New Yorku (kde byl finalistou) nebo v San Marinu. V současné době si plní svůj sen, protože je posluchačem světově proslulé Royal Academy of Music v Londýně, kde studují hudbu talentovaní mladí lidé z více než padesáti zemí celého světa. Tomáš absolvoval již také celou řadu koncertů v zahraničí. Vystupoval například v Polsku, Švédsku, Velké Británii, Francii, Itálii či ve Spojených státech amerických.

Město Ostrava udělilo tomuto talentovanému a pracovitému mladému umělci už třikrát své stipendium, poslední z nich v letošním akademickém roce. Tomáš se chce Ostravě za tuto přízeň alespoň trochu revanšovat, a proto předvede své umění v krátkých koncertních vstupech návštěvníkům o letošní Ostravské muzejní noci 21. května v obřadní síni Radnice města Ostravy. Tam si jeho umění budeme moci vyslechnout osobně.

Osudové soustředění

Většina mladých talentů má umělecké zázemí v rodině nebo v blízkém okolí. Z Tomášovy nejbližší rodiny se však hudbou nikdo nezabýval. Naopak, maminka, bývalá reprezentantka v judu, vedla děti spíše ke sportu. Talentu a osudu však v podobných optimálních případech neporučíš, pouze záleží na tom, kdy k tomu dojde. U Tomáše nastal rozhodný okamžik pro cestu profesním životem už v pouhých čtyřech letech, kdy si jako úplně malý našel sám cestu k hudbě. Na jednom ze soustředění judistů si prý sedl ke klavíru a rodiče jej od něj nemohli odtrhnout. Doma pak tak vyváděl a prosil, že jej museli přihlásit do hudební školy. Protože byl pilný a zapálený žák, o mnoho let později pokračoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde byl velice úspěšný ve studiu i v soutěžích. Pak se pokusil jít ještě dál a podařilo se mu získat stipendium na již zmíněné hudební akademii v Londýně, kde se dál hudebně vzdělává pod vedením vynikajícího umělce a profesora Iana Fountaina. Zděděná energie a vytrvalost mu pomáhá tedy ne ve sportu, ale na náročné cestě k hudebnímu mistrovství.

Proč právě Londýn?

„Mám rád velká města a vždy jsem chtěl jít studovat do zahraničí. Na soutěži v San Marinu jsem se setkal s lidmi, výbornými hudebníky, kteří právě v té době v Londýně studovali a tak jsem to chtěl také zkusit. Složil jsem zkoušku přímo na londýnské akademii a jako jeden z několika studentů Evropské unie jsem získal stipendium britské vlády, které mi v hrazení drahého školného podstatnou měrou pomáhá,“ říká Tomáš Klement. I když mohl mít uznáno studium na Janáčkově konzervatoři jako ukončené bakalářské studium, kvůli profesorovi, který je jeden z nejlepších ve svém oboru a má stejný názor s Tomášem na hudbu, u níž oba mají rádi, když je se srdcem, rozhodl se absolvovat v Londýně celé čtyřleté bakalářské studium. V letošním roce je končí. Rád by navázal dvouletým studiem magisterským, pokud se mu ovšem podaří zvládnout dosti značné finanční nároky školy.

Jen talent nestačí

„Než jsem odjel do Londýna, nevěnoval jsem se příliš jazykům. Ovšem k tomu, abych se mohl stát studentem britské královské hudební akademie, jsem musel také úspěšně složit z angličtiny mezinárodní zkoušku. Naštěstí jsem si zvolil skvělou učitelku a tak jsme to společnými silami zvládli,“ říká Tomáš Klement. Angličtinu potřebuje ve škole i mimo ni, protože se stýká téměř výhradně s cizinci. Bohužel prý se ale Tomášovi, který se rád v Ostravě scházel se svými přáteli, aby se odreagoval od hudby a náročných cvičení, s nimi nedaří navazovat přátelství tak, jak by si přál. V Londýně se sešli samí velmi ambiciózní studenti. A aby s nimi udržel krok, musí stejně jako oni trávit většinu času ve třídě a cvičit. Konkurence je silná a uspět v ní si žádá mnoho sil a sebezapření.

Co bude dál?

Konkurenční boj je silný také proto, že možností uplatnění pro klavíristy příliš mnoho není. V podstatě mohou být jen sólisty nebo součástí malých hudebních uskupení, nebo se mohou stát učiteli hudby. Pedagogická činnost je také nejobvyklejší budoucností studentů klavírní hry. „Tomu se nebráním, raději bych ale učil dospělejší lidi než malé děti,“ říká Tomáš, jehož snem, kdyby si mohl vybrat, je učit nebo hrát v jednom z největších měst světa – New Yorku. „Naštěstí i Ostrava může dnes nabídnout vyučování na konzervatoři nebo možnost působit na fakultě umění na Ostravské univerzitě. Takovým nabídkám, pokud by přišly, bych se určitě nebránil,“ konstatuje klavírista, který tvrdí, že největší trému nemá kupodivu v cizině, kde může svou hrou jen překvapit, ale doma, kde od něj hodně očekávají. A doma, to může být i v ostravské radnici 21. května. Tomáš se určitě bát nemusí a my se máme na co těšit. Vlasta Krzyžanková

K foto: Tomáš Klement v „civilu“…
… a koncertně naprosto soustředěný. Foto: archiv Tomáše Klementa


Strana 13 

 Sčítací operáty dokreslují život ve městě začátkem minulého století

z archivu města

V březnu 2011 se uskutečnilo jedno z tradičních statistických šetření – sčítání lidu. Jako obvykle vyvolalo rozsáhlou diskusi, řadu otázek o jeho nutnosti či potřebnosti. Tato akce není v naší historii ničím novým. Soupisy obyvatel se především z daňových a vojenských důvodů začaly pořizovat již ve středověku. Oporu v zákoně však sčítání našlo až v roce 1869. V něm byly nastaveny i základní parametry sčítání, a to tak, že bude probíhat každých 10 let o půlnoci z 31. 12. na 1. 1. roku končícího nulou. Termín byl závazný pro obyvatele rakousko-uherské monarchie až do jejího rozpadu v říjnu 1918. Desetiletý interval sčítání obyvatel převzala i Československá republika. Nevyplnění sčítacího archu podléhalo trestu. Např. v roce 1900 to bylo peněžitá pokuta až do výše 40 korun nebo vazba až do čtyř dnů.

Je sčítání užitečné?

V Archivu města Ostravy můžeme najít část těchto statistických šetření. Nutno poznamenat, že tato data významně pomáhají zaplňovat „bílá místa“ v dějinách města nebo ve sledování životních osudů konkrétních osob. Protože garantem sčítání lidu byly v minulosti okresní úřady, z toho důvodu i uložení sčítacích archů reflektuje správní vývoj obcí, které dnes tvoří Ostravu. Moravská Ostrava se stala sídlem okresního úřadu teprve v roce 1900, a tak jsou v městském archivu dostupná jen sčítání lidu provedená k 31. 12. 1900, 1910 a k 8. 4. 1921, ovšem jen pro obce ležící na moravské straně. Zájemci o studium sčítacích operátů z roku 1900 a 1910 nemusí již vážit cestu do samotného archivu, ale mohou do nich nahlédnout na svém počítači na adrese: http://earchiv.ostrava.cz.

Data mapovala společnost i zvířata

Historické sčítací archy nás hned na první pohled zaujmou svou velikostí 37 x 46 cm. Otázky, stejně jako nyní, mapují obyvatelstvo a úroveň bydlení a plně se v nich odráží dané období. V letech 1900, 1910 stejně jako i v roce 1921 je vedle základních údajů (datum a místo narození, rodinný stav atd.) u každého obyvatele zjišťována také gramotnost, zda umí číst a psát. Důležitou roli hrál do roku 1918 uvedený obcovací jazyk. Na Ostravsku to byla čeština, němčina nebo polština. Rovněž se zjišťovalo, kdy dotyčný do dané lokality přišel. Z uvedených informací lze odhadnout i sociální postavení rodiny. Nízké příjmy v rodině bylo možné vylepšit přijetím podnájemníků nebo nocležníků do bytu. Vyšší společenský statut avizovala přítomnost služek, vychovatelek, kuchařek a různých pomocníků v domácnosti. Označení archu v roce 1900 a 1910 jako „Arch sčítací pro sčítání lidu a nejdůležitějších domácích zvířat užitkových“ napovídá, že do sčítání byly zahrnuty koně, hovězí dobytek, prasata, ovce atd.

Nahlédli i do majetku

V roce 1910 museli majitelé domů odpovídat na řadu otázek týkajících se jejich domů. Např. kdy byl dům postaven či radikálně rekonstruován, jakým způsobem nemovitost nabyli, zda ji postavili, koupili nebo zdědili. Velká pozornost byla věnována jednotlivým bytům. U každého se uváděl počet oken vedoucích do ulice, do zahrady nebo do velikého dvora, do světlíku nebo na chodbu či schodiště, což bylo označeno pěkným pojmem „nikoli do šíra“. Požadováno bylo rovněž uvedení výše nájmu.

Bydlení? Neuvěřitelné

Co lze vyčíst ze sčítacího operátu v roce 1910, lze demonstrovat na příkladu jednoho domu v Moravské Ostravě na Masarykově náměstí č. p. 4. Tento dům byl ještě jednopatrový, se střechou s pozinkovaného plechu, a svou dispozicí zasahoval až do ulice Pivovarské. Patřil dědicům významného ostravského měšťana Luigiho Faciniho. V domě postaveném před rokem 1860, který do vlastnictví původem italské rodiny Facini přešel koupí, se nacházelo sedm bytů. V nich bydlelo 53 osob, což bylo o 14 více než v roce 1900. V domě bylo možné slyšet ponejvíce němčinu, česky nebo polsky mluvily jen služky. Z pohledu náboženského převažovaly rodiny židovského vyznání, ostatní se hlásili ke katolíkům. Německý obchodník se dřevem Karl Jankovský, který do Moravské Ostravy přišel z Opavy v roce 1896, platil za byt v 1. patře s jednou světnicí, kuchyní a komorou nájemné 532 K. Tyto prostory obýval se svou ženou a osmi dětmi. Obdobná výše nájmu 535 K za jednu světnici, kuchyň, komoru a kabinet byla např. vyměřena židovskému živnostníkovi Ferdinandu Polkartovi. Ten si dokázal v tomto bytě, v němž bydlel se ženou, sedmi dětmi a jedním učněm, vyhospodařit prostor pro písmomalířskou dílnu. Vrátný ve Strassmannově pivovaru Johann Krumm zase pro vylepšení rodinných příjmů ubytoval v bytě o dvou světnicích, kuchyni a jednom předpokoji vedle své ženy, dvou dětí a tchyně ještě tři podnájemníky. Nejvyšší nájem – 2 600 K – vyměřili majitelé domu Karlu Boleslavskému, protože součástí bytu v prvním patře byl i obchod smíšeným zbožím, který vedla jeho žena Leopoldina. I jen těchto několik informací umožňuje vytvořit si určitý obrázek o úrovni bydlení ve městě na počátku 20. století.

Přijďte na výstavu

Sčítací operáty budou vedle dalších archiválií prezentovány na jednodenní pozoruhodné výstavě „Ostrava před 100 lety“ pořádané v rámci mezinárodního Dne archivů 9. června 2011 v prostorách studovny Archivu města Ostravy na ulici Špálově 19 v Ostravě-Přívoze. Blažena Przybylová

K foto: První strana sčítacího archu, 1910

            Základní informace ke sčítání lidu ke 31. prosinci 1900.


Strana 14 

krátce

DEN PLNÝ RADOSTI.

Občanské sdružení Modrý motýlek pořádá u příležitosti Dne dětí 26. května na Slezskoostravském hradě potřetí Den plný radosti pro všechny s ostravskými umělci. Program s výzvou „Babičko, dědečku, pojďte si s námi hrát“ bude přehlídkou volnočasových aktivit nejen handicapovaných dětí, žáků ZŠ, aktivních seniorů aj.

HONĚNÍ KRÁLE.

Tradiční společensko-kulturní akci Honění krále 2011 připravují v ostravském městském obvodu Lhotka na sobotu 11. června. Slavnost začne slavnostním průvodem ve 14.30 hod.

VLAKEM JARNÍ PŘÍRODOU.

České dráhy připravily pro cestující na trati Ostrava–Opava speciální nabídku. Ve středu 11. května si mohou koupit zpáteční jízdenku mezi těmito stanicemi pouze za 10 korun. Lze tak vyzkoušet, jak se cestuje vlakem mezi Ostravou a Opavou na modernizované trati. Kdo nastoupí do vlaku mezi těmito stanicemi, má možnost koupit si akční jízdenku přímo u průvodčího. Zpáteční jízdenku za 10 korun lze pro cestu zpět využít až do půlnoci následujícího dne, tj. do 12. května.

JIŘÍ ZERZOŇ V CHAGALLU.

Výtvarné centrum Chagall hostí až do 29. června výstavu fotografií známého ostravského fotografa Jiřího Zerzoně, který fotí mj. také pro naši redakci. Výstava se koná za finanční podpory společnosti Vítkovice Machinery Group a města Ostravy.

 

 Název Zoo Ostrava skloňují odborníci na celém světě, slůňata jsou atrakcí

Jarních mláďat přibývá, přicestovala panda

Za fenomenální chovatelský úspěch je v odborném světě považováno narození už druhého slůněte v Zoo Ostrava. Stokilová sloní holčička, která se narodila zhruba měsíc po samečkovi, zatím objevuje zákoutí pavilonu a zvyká si na sloní rodinu (viz snímek). S „kojením“ nemá její máma Johti od počátku žádné problémy. Narození dvou sloních mláďat v podmínkách zoo je skutečně světový unikát, nezbývá, než si přát, ať slůňata ve zdraví dorostou. Sloní chlapeček bohužel chřadne, jako nedonošený neprospívá, matka už ho nekojí a přikrmování odmítá. V přírodě takové mládě brzy uhyne.

Rada města Ostravy schválila mimořádnou finanční odměnu ošetřovatelům slonů v Zoo Ostrava. Čtyřem ošetřovatelům a třem zaměstnancům připadne mimořádná odměna 20 tisíc korun (celkem 140 tisíc) za práci a úsilí, které věnovali a stále věnují sloním matkám a jejich novorozencům. Pracovníci zahrady také shromažďovali informace od kolegů ze zahraničních zoo, i nadále hlídají sloní rodinu čtyřiadvacet hodin denně.
V sobotu 23. dubna byla v zoo otevřena nová expozice Papua, která návštěvníkům přibližuje tropickou přírodu a představuje tamní ohrožené druhy zvířat zejména ze skupin plazů a ryb. V Zoo Ostrava se jedná zatím o největší akvaterarijní expozici. Návštěvníci se mohou těšit na prvního žraloka v ostravské zoo. Je jím asi metr dorůstající žralůček okatý, ale přibyly i jiné vzácné exempláře. Výstavba expozice stála bezmála 2,4 milionu korun, z čehož 810 tis. poskytla Nadace OKD. V dubnu začala v zoo také plánovaná demolice starých výběhů pro medvědy. Jejich poslední obyvatelka, samice medvěda syrského Nina, odjela do zoo v německém Augsburgu, kde v odpovídajících podmínkách a společnosti dvou mladších medvědic stráví zbytek života. Pár medvědů ušatých, kteří do loňského podzimu staré výběhy také obývali, mohou návštěvníci obdivovat ve velkém přírodním výběhu v moderní expozici Čitván společně s hulmany posvátnými. Na místě starého medvědího výběhu vyroste moderní expozice pro tučňáky a tuleně. Projekt financuje město Ostrava.

Před několika dny přijel za pandí samičkou Namche ženich – dvouletý samec pandy červené z helsinské zoo. Odborníci předpokládají, že i tato rodina by mohla přivést na svět potomky už tak ohroženého druhu. (sk)

K foto: Vypouštění samečka pandy sledovali se zájmem návštěvníci zoo.

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

BOBO

– 6letý pes, kříženec středního vzrůstu, černé barvy. Nalezen loni v únoru v Hrabůvce, kde čekal před školou a obtěžoval děti. Je to pejsek vhodný spíše na zahrádku, i ke starším lidem. Je kastrovaný, snáší se s ostatními pejsky i fenkami, může mít psího kamaráda.

SIMČA

– 3letá fenečka menšího vzrůstu, černá. V útulku je rok, ráda by už našla nový domov. Je trochu nedůvěřivá, ale když si někoho oblíbí, je mazlivá. Není vhodná k dětem, spíše do klidné rodiny i ke starším lidem nebo osamělému člověku jako společník.

BUFÍK

– 8letý pes, kříženec většího vzrůstu. Nalezen před rokem v Ostravě-Kunčičkách. Je to dobrácký, klidný pes přítulné povahy, ale také umí hlídat. Může žít v bytě i na zahrádce, ne v rodině s dětmi. Nejlépe by mu bylo u starších lidí, kde by měl svůj klid.

STRESÍK

 – skoro 2letý pejsek malého vzrůstu, roztomilý kříženeček. V útulku bude už skoro rok. Je bezproblémový, snáší se s jinými psy. Je kastrovaný, může mít psího kamaráda nebo kamarádku. Raději na zahrádku k rodinnému domku, odrostlé děti mu nevadí.


Strana 15

50. Zlatá tretra Ostrava, úterý 31. 5. 17.30 hod., Městský stadion Vítkovice

Přijde dvacet tisíc gratulantů

Už jen dny nás dělí od velkého sportovního svátku, jubilejního padesátého ročníku Zlaté tretry Ostrava. Mezi partnery jednoho z nejuznávanějších mítinků světa zařazeného do seriálu World Challenge patří město Ostrava. Tretra slibuje být znovu přehlídkou vynikající atletiky v podání olympijských vítězů, mistrů světa, světových rekordmanů. Není pochyb o tom, že městský stadion bude zaplněn do posledního místečka.

Připomeňme, že největší hvězdou mítinku bude nejlepší atlet světa jamajský sprinter Usain Bolt. I další jména slibují mimořádnou kvalitu: sprinterka Veronica Campbellová-Brownová, čtvrtkařky Sanya Richardsová-Rossová a Christine Ohuruoguová, mílař David Rudisha, překážkáři Dayron Robles, David Greene a L. J. van Zyl, steeplař Paul Koech, výškař Ivan Uchov, oštěpaři Tero Pitkamäki a Andreas Thorkildsen.

Chybět nebudou ani domácí hvězdy Petr Svoboda (110 m př.), Denisa Rosolová (400 m), Jaroslav Bába (výška), Barbora Špotáková (oštěp) aj. Diváci uvidí šestnáct disciplín, předprogram začne v 15 hod., slavnostní zahájení bude v 17.30 hod.

Krytá tribuna je už vyprodaná. K mání jsou ale lístky na stání za 90 Kč (v den konání ZTO u pokladen za 100 Kč) prostřednictvím sítě Ticket Art, např. ve všech pobočkách Ostravského informačního servisu, cestovních kancelářích apod. Výstavy k 50 letům Zlaté tretry jsou otevřeny v Ostravském muzeu (do 5. 6.) a v OC Futurum (13.–31. 5.) (vi)

Koupání: od 1. 6.

Společnost SAREZA otevře na Letním koupališti Poruba nový 100metrový tobogán. Zaujme i terasa u Krytého bazénu Poruba. „Vodní areály v Porubě, Zábřehu a Moravské Ostravě otevíráme 1. 6. Pokud bude dobré počasí, mohou návštěvníci počítat s posledním květnovým víkendem,“ říká ředitel SAREZA Jaroslav Kovář. Na květen v Krytém bazénu Poruba připravili animační programy Staň se pirátem z Karibiku (13., 20., 27. 5. a 3.6. od 17 do 19). Návštěvníci se mohou těšit na vodní pólo, plavecké štafety, souboj pirátských lodí, běh po žíněnkách na vodní hladině, aquazorbing aj. Děti do 10 let mají vstup zdarma, soutěžit se bude o lístky do Multikina CineStar a do vodních areálů SAREZA. (pg)

 

město podporuje

FINIŠ BANÍKU.

Fotbalisté Baníku Ostrava se s nevydařenou ligovou sezonou rozloučí domácími zápasy proti Ústí n. L. (sobota 14. 5.) a Příbramí (sobota 28. 5.). Začátky v 17 hod.

STŘÍBRO ŠMEHLÍKA.

Vynikajícího úspěchu dosáhl na Evropském poháru kadetů ve Španělsku judista Baníku Ostrava 15letý František Šmehlík. Ve váze do 66 kg podlehl až ve finále domácímu Cazorlovi.

HOŠI V BRAZÍLII.

V brazilské Fortaleze vyvrcholilo mistrovství světa středních škol ve fotbale. Česko reprezentovali studenti střední školy z Ostravy-Kunčic. Porazili Brazílii, Švédsko, Belgii. Týmu oslabenému virózou několika hráčů uzavřeli cestu k medaili po remíze 0:0 na penalty Turci. V zápase o 7. místo porazili Češi Slovensko 7:4. Tým trenéra Milana Chalupy se za oceánem v konkurenci 21 zemí světa neztratil. Středoškolskými mistry světa se stali Němci po výhře nad Íránem. Bronz brali Turci.

DO SCHODŮ RADNICE.

Mistrovství ČR v běhu do schodů se poběží 13. 5. v Ostravě. Schody Nové radnice budou zdolávat nejen trénovaní atleti, ale také amatérští běžci, děti a mládež. Více informací na www.run-up.cz.
Velké ceny Ostravy. V Krytém bazénu Poruba se 14. až 15. 5. poplave Velká cena Ostravy s výbornou mezinárodní účastí. Milovníci koní se mohou ve dnech 20.–22. 5. vydat do Staré Bělé, kde se pojede Velká cena Ostravy v parkúrovém skákání.

BĚH PRO ŽIVOT.

Tradiční běh konaný pod záštitou náměstkyně primátora Simony Piperkové dorazí v sobotu 4. 6. do Ostravy. Výtěžek pomůže onkologicky nemocným dětem. Start bude na Prokešově náměstí v 15 hod. Trať v délce 4 100 metrů vedoucí Komenského sady lze uběhnout, ale také projít. Startovné 50 Kč (do 14 let), 200 Kč (do 65 let), 50 Kč (starší), 450 Kč (rodina 2 dospělí, 1 až 3 děti). Do 31. 5. se můžete zaregistrovat na www.behprozivot.cz, osobně u registračního stánku v OC Futurum na Novinářské ul. (2. a 3. 6.) nebo v den konání běhu u startu (10-14.45 hod.)

O EVROPSKÉ TITULY.

Mistrovství Evropy v atletice do 23 let, které proběhne od 14. do 17. července v Ostravě, bude letošní nejvýznamnější individuální atletickou soutěží starého kontinentu. Na vítkovickém tartanu se představí nejen vycházející hvězdičky, ale také va¬vříny ověnčená jména světové atletiky. Např. Francouzi Christhope Lemaitre ve sprintech a Teddy Tamgho v trojskoku. Vstupenky na evropský šampionát mladých atletů jsou v prodeji prostřednictvím sítě Ticket Art, mj. také v pobočkách Ostravského informačního servisu. (liv)

 

Sportovní doba stříbrná

Po loňských druhých místech florbalistů a hokejistů Vítkovic pokračuje „doba stříbrná“ ostravského sportu. HC Vítkovice obhájily v derby s Třincem titul vicemistra ČR, na druhou příčku dosáhli také florbalisté FBC Remedicum a volejbalisté DHL.

K foto: Ve finále florbalové extraligy podlehlo FBC Remedicum Tatranu Střešovice 2:3 na zápasy. Ostravané byli jen krok od premiérového zisku mistrovského poháru, když ještě 9 minut před koncem 5. zápasu vedli 8:3, v prodloužení pak prohráli 8:9.

K foto: Volejbalisté DHL Ostrava ve finále play-off nestačili na České Budějovice. Jihostroj nepřipustil větší drama a reprezentanty moravskoslezké metropole zdolal 4:1 na zápasy. Stříbrná medaile je přesto úspěchem ostravského volejbalu.


Strana 16

Zveme vás do večerní radnice

Už tradiční muzejní noc se letos uskuteční v šestadvaceti městských institucích, rok od roku získává větší popularitu a zúčastňují se jí tisíce lidí. Jedním ze spolupořadatelů je také město Ostrava, které se představí tradičním Dnem otevřených dveří na Radnici města Ostravy, doprovodným programem na Prokešově náměstí a jako vždy bude návštěvníkům přístupná i vyhlídková věž. Kapacita skupin návštěvníků radnice, obřadní síně a věže je omezena.

Vyhlídková věž Nové radnice

17–22 hod.: Večerní a noční vyhlídka z terasy věže ve výšce 73 m s vystoupením trubače. Z věže je neuvěřitelný výhled až k horám Beskyd a Jeseníků, na Opavsko nebo do Polska, k dispozici jsou dva kvalitní pevné dalekohledy.

Budova Radnice města Ostravy

17–22 hod.: Skupinové prohlídky reprezentativních prostor radnice včetně pracovny primátora s průvodcem. (Poslední prohlídka ve 22.00.)

Obřadní síň

18.30, 19.30, 20.30, 21.30 hod.: Klavírní minikoncerty při svíčkách s klavíristou Tomášem Klementem, stipendistou města a studentem Royal Academy of London, zahraje známé klavírní skladby A. Dvořáka, S. Rachmaninova, C. Debussyho a F. Liszta.

Prokešovo náměstí

17–22 hod.: Doprovodný program před radnicí s moderátorem Robertem Galiou:

Dětská scéna: Klauni Bublipukové, kejklíř a žonglér Tom

Hlavní pódium:

– Žesťový soubor studentů Fakulty umění Ostravské univerzity – swingové melodie, G. Gershwin
– Interpreti Fakulty umění OU zazpívají slavné operní árie: Ariel Zmuda, Martin Kajzar, Simona Mrázová, Veronika Holbová
– Jazzová formace studentů JKO Valerián Quartet
– Soutěže o drobné upomínkové předměty
– Promítání časosběrných snímků, prezentace nového klipu města Ostravy

20.35 hod.: Filmové představení Upír z Nosferatu (84 minut, režie F. W. Murnau)
Konec programu ve 22 hodin.

K občerstvení stánky s netradičními pochutinami – pšeničné placky, speciality na grilu, míchané nápoje a výborná káva v kavárničce pod širým nebem.