Duben 2015

Dubnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.

 


Strana 1

Uvnitř listu

  2 Domem roku je Svět techniky

  3 Koalice zveřejnila program

  5 Odpady přes SIPO bez starostí

  6 Nádražní – kudy povedou objížďky

8-9 70. výročí osvobození

10 Kdo získal Ceny Thálie?

12 Profesor Kuta o centru města

15 Tenistky proti Francii

Laguny rychle a transparentně


Areál ropných lagun Ostramo si 17. března, v průběhu dvoudenní návštěvy Ostravy, prohlédl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš v doprovodu primátora Tomáš Macury, náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřiny Šebestové, zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, státního podniku Diamo aj.

Nespokojenost s postupem prací při sanaci lagun, jejímž zadavatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím s. p. Diamo, dodavatelem Sdružení Čistá Ostrava, Andrej Babiš nijak neskrýval. „Po více než deseti letech je zřejmé, že na to stát vždy nedohlédl, jak měl. Chtěl jsem na vlastní oči vidět, co se za 2,6 miliardy na sanační práce vynaložilo. Když odpočítám DPH, moc ty dvě miliardy tady nevidím. Domnívám se, že zadavatelem veřejných ekologických zakázek by mělo být Ministerstvo financí, stejně jako je tomu u všech ostatních zhruba 250 smluv,“ konstatoval ministr financí.

Ve spolupráci s ministrem průmyslu Janem Mládkem chce přijmout koncepční řešení sanace lagun, posoudit situaci ze všech úhlů pohledu. „Zvolený postup musí být efektivní, levný a hlavně transparentní,“ konstatoval Babiš, který připomněl neřešení další ekologické „bomby“ – nedaleko ležícího výrobního areálu bývalé rafinerie Ostramo.

Primátor Ostravy Tomáš Macura vyjádřil naději, že laguny konečně zmizí z mapy města. „Pokládám za důležité, aby se v sanaci pokračovalo co nejdříve. Laguny představují latentní ekologické riziko zejména pro podzemní zdroje pitné vody a svým zápachem obtěžují obyvatele nedalekých sídlišť. Nehledě na to, že čím déle proces čištění potrvá, tím více peněz bude stát,“ uvedl primátor a dodal: „Jako město jsme připraveni účastnit se jednání s Ministerstvem financí a dalšími zainteresovanými orgány, hájit zájmy občanů. Laguny Ostramo představují jeden z největších ekologických problémů na území republiky a je smutné, že minulé vlády nebyly schopny problém účinně vyřešit“.

Sdružení Čistá Ostrava vedené firmou Geosan získalo zakázku za téměř 3 miliardy korun v roce 2004. Původně mělo 200 tisíc tun tekutých i tuhých kalů zpracovat do roku 2010. Termín kompletní rekultivace území byl stanoven na rok 2015. V roce 2012 se zjistilo, že v lagunách je přes 91 tisíc tun kalů navíc proti průzkumu. Sanační práce, s výjimkou čištění vod, v areálu od té doby nepokračují. Stát a odborníci se shodují, že území lagun by se mělo vyčistit a rekultivovat do roku 2022. (vi)

Událost měsíce

Zoo otevřela novou expozici, vyrostou i další

Pavilon Evoluce přivítal první návštěvníky


Komplexní přestavba starého, nevyhovujícího pavilonu vodních ptáků v ostravské zoo skončila 2. dubna, po naší redakční uzávěrce, slavnostním otevřením nového moderního pavilonu Evoluce za účasti vedoucích představitelů města a dalších osobností. Nový domov pro šimpanze a některé další druhy fauny Afriky byl projektován na bázi výukově interaktivního expozičního i chovatelského centra. U pavilonu vybudovali také přírodní výběh pro kočkodany a velkou venkovní expozici v podobě voliéry pro šimpanze. Součástí celého komplexu je jeskyně, unikátní pozorovací místnost, občerstvení, přibude dětský koutek.

Úprava okolí a výběhů zahrnuje také vybudování nových stezek pro návštěvníky, ozelenění a vybudování vodní plochy či venkovních vyhlídek do jednotlivých výběhů. Otevřením pavilonu Evoluce se výrazně zlepšily životní podmínky chovaných jedinců, vytvořilo se také kvalitní zázemí pro nové druhy zvířat. Celkem se nový pavilon stane domovem pro asi 200 zvířat 20 druhů.

S pořizovací cenou 143,171 mil. korun se dosud jedná o největší a nejdražší stavbu v ostravské zoo. Původní cena byla určena ve výši 153,788 mil. korun. Výše evropské dotace představuje až 92,5 % z uznatelných nákladů, zbylá část byla financována z rozpočtu města. Podle slov ředitele Zoo Ostrava Petra Čolase je moderní pavilon Evoluce špičkovým zařízením svého druhu v celé Evropě.

Už od letošního března mohou ná­vštěvníci zoo využívat také nový vstup, otevření objektu za zhruba 40 milionů korun zpozdily problémy při jeho kolaudaci, protože ke stavbě měli výhrady hasiči, hygienici a handicapovaní. Část objektu nové hlavní brány slouží jako správní budova, přibude i prodejna se suvenýry, k dispozici bude přednáškový sál. Trvá však přestavba hlavního parkoviště před zoo, parkuje se na jiných blízkých plochách, a tak se návštěvníci musí ještě letos obrnit trpělivostí.

Velké proměny Zoo Ostrava však nekončí. Hotová je projektová dokumentace nového „bydliště“ pro tygry, kteří teď sídlí ve starých, malých a nevyhovujících prostorách. I tato expozice bude začleněna do přírody, největší kočky světa se tam mají cítit jako doma. Nová expozice má vzniknout rovněž v místě bývalých betonových výběhů pro medvědy, zabydlí ji tuleni a tučňáci, kteří patří k nejoblíbenějším zvířatům všech zoologických zahrad. Kondoři a další pro nás exotičtí ptáci by se měli v budoucnu přestěhovat do voliéry, která bude pro návštěvníky průchozí. Vyroste tak i nová návštěvnická trasa. Objekt je ve stadiu příprav projektové dokumentace.

Podle slov primátora Tomáše Macury patří ostravská zoo k pokladům města, je mezi 10 nejnavštěvovanějšími turistickými cíli celé ČR, kraje i města. (k)

Centrum města – věc veřejná


Primátor Tomáš Macura, urbanista Vítězslav Kuta, ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula a další osobnosti se v úterý 14. dubna v 18 hodin zúčastní diskuze, kterou pořádá město Ostrava. Hlavním tématem besedy bude řešení stavu opuštěných budov módního domu Ostravica, hotelu Palace, městských jatek aj. Zájemci o vstupenky si je mohou rezervovat u paní Kuchařové v divadle loutek na tel. čísle 596 100 504. Vstup je volný. Pro ty, kteří se do hlediště nedostanou, odvysílá TV Polar 21. a 28. dubna po 18. hodině záznam besedy. (vi)

Oslavíme 70. výročí osvobození


Ostravsko-opavská operace, která přinesla svobodu obyvatelům a městu Ostravě, se zapsala do historie druhé světové války jako jedna z největších vojenských akcí na území Československa. Jen při osvobozovacích bojích o Ostravu na přelomu dubna a května 1945 padlo přes 1500 rudoarmejců, příslušníků 1. čs. samostatné tankové brigády a civilistů.

I když od těchto událostí uplynulo již dlouhých 70 let, na statečnost a odhodlání osvoboditelů Ostrava nezapomíná. Spolu s Moravskoslezským krajem, krajským vojenským velitelstvím a kluby vojenské historie připravila k oslavě výročí pestrý a atraktivní program. Ten vyvrcholí ve čtvrtek 30. dubna pietním aktem v Komenského sadech a akcemi na Masarykově náměstí a u Slezskoostravského hradu. K vidění bude slavnostní defilé a prezentace historické i současné vojenské techniky, rekonstrukce bojů, kulturní vystoupení. Podrobnosti na stranách 8 a 9. (bk)


Strana 2

Město investuje

Dlouhodobá oprava Nádražní ulice si vyžádá řadu uzavírek a objížděk

Chystá se první etapa rekonstrukce


Rada města rozhodla o vítězi veřejné zakázky na rekonstrukci 800metrového úseku Nádražní ulice. Stala se jím Společnost Nádražní, kterou tvoří firmy Strabag a Staspo. První etapa prací mezi ulicemi Stodolní a 30. dubna, nejprve ve směru na Přívoz a pak do centra, má probíhat od druhé poloviny dubna do konce letošního roku. Druhou etapu opravy Nádražní bude stejný stavitel realizovat v roce 2016. V Nádražní ulici se budou provádět rekonstrukce inženýrských sítí – vodovodu a kanalizace, tramvajové trati, komunikace a chodníků, součástí je i rekonstrukce plynovodů. Předpokládaná výše způsobilých nákladů I. etapy představuje 69,359 mil. korun s DPH. Celá rekonstrukce i s II. etapou bude stát 164,898 milionu korun s DPH.

„Čekáme ještě na souhlas regionální rady k úhradě 85 procent uznatelných nákladů první etapy z evropských fondů,“ upřesnil náměstek primátora pro investice Kamil Bednář.

Výsledkem náročných prací bude mj. moderní odhlučněné kolejiště, nová nástupiště tramvajových zastávek, chodníky, vozovka. Během prací bude vždy uzavřena pro automobilovou dopravu jedna strana ulice postupně v sedmi úsecích, termíny budou zveřejněny před uzavírkami. Tramvaje pojedou po jedné koleji. Pro pěší bude provoz zachován, v místě překopů vyrostou provizorní lávky, přístup k nemovitostem bude zajištěn. Seznam objížděk najdete na straně 6. (g)

Domem roku se stal Svět techniky


Rada města odsouhlasila doporučení odborné poroty a rozhodla o udělení titulu Ostravský dům roku 2014. Vítězem se stal „velký“ Svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Finanční ocenění ve výši 250 tisíc pro vítěze a 150 tisíc pro druhé vyhodnocené dílo budou zastupitelé města schvalovat 29. dubna. Město Ostrava vyhlašuje titul Dům roku od roku 1994.

Už loni se stavba navržená architektem Josefem Pleskotem dočkala celostátního ocenění, velký ohlas vzbudila v zahraničí. Druhým vyhodnoceným objektem je Národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Porubě. Čestná uznání patří areálu pro in line bruslení U Cementárny ve Vítkovicích, Planetáriu Ostrava v Krásném Poli, Poradenskému a prezentačnímu centru Elements v Moravské Ostravě a Lékařské fakultě Ostravské univerzity ve Vítkovicích.

Letos poprvé měla kromě odborné poroty možnost rozhodnout o svém favoritovi také veřejnost. Stavba s největším počtem hlasů získala titul Ostravský dům roku 2014 – cena veřejnosti. Lidé v elektronickém hlasování vybrali podle očekávání také Svět techniky.

Loni byla u příležitosti kulatého jubilea soutěže uspořádána anketa o Dům dvacetiletí, zvítězila multifunkční aula Gong v Dolních Vítkovicích. (g)

Ze zasedání zastupitelstva města

Volba nového člena městské rady, problematika zveřejňování všech smluv města na internetu a v neposlední řadě změna dosavadního trendu v rozdělování výnosů z loterií, taková byla nosná témata 4. zasedání zastupitelstva města Ostravy konaného 4. března.

Novým městským radním, který nahradil v lednu odstoupivšího Libora Grygara z ČSSD, byl zvolen jeho třiačtyřicetiletý stranický kolega Václav Štolba. Na návrh rady zastupitelé schválili také záměr zveřejňovat na internetu všechny smlouvy města bez ohledu na jejich finanční objem. Tam, kde to dovoluje zákon, budou zveřejněny také údaje smluvního partnera. Za účelem zvýšení transparentnosti hospodaření budou na internetu zveřejňovány rovněž všechny veřejné zakázky. Příslušné dokumenty najdou občané na internetových stránkách města v sekci Úřad.

Rušná debata předcházela schvalování návrhu na rozdělení předpokládaného výnosu z odvodů z loterií a jiných podobných her mezi sport, vzdělávání a kulturu a sociální věci. Roční výnos města z loterií dosahuje necelých 90 milionů korun. Na sport šlo dosud z této částky 67,6 mil. korun, nyní městská rada navrhla snížit dotace na sport na 60 milionů korun a posílit dvěma miliony oblast vzdělávání a 5,6 milionu korun oblast sociální. Zastupitelstvo po diskusi návrh schválilo.

„Jedná se jen o mírné vychýlení kormidla, sport pořád zůstává dominantním příjemcem výnosů z loterií, ale je třeba posílit také oblast sociální a vzdělávání,“ podtrhl primátor Tomáš Macura. Celkem zastupitelé projednali osm desítek programových bodů. Podrobnosti ze 4. zasedání ZMO lze najít na www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města. (bk)

Aktuálně

Po dlouhé zimě uklízíme silnice


Zametací vozy Ostravských komunikací (OK) odklízejí ze silnic ve městě nečistoty po zimě. Podle vedoucího dopravy a mechanizace OK Pavla Króla jezdí šest vozidel nepřetržitě. „Zaznamenali jsme dotazy, proč čistíme v noci, že technika není nejtišší. Chceme veřejnost požádat o trpělivost a pochopení. V noci čistíme především ty komunikace, kde bychom během dne výrazně komplikovali dopravu,“ doplnil Król. Od 27. února do závěru března OK z ostravských silnic odklidily více než čtyři sta tun smetků. (jm)

V Katovicích o ovzduší


Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová absolvovala 27. března pracovní cestu do partnerského města Katovic. Se svým resortním kolegou náměstkem primátora Mariuszem Skibou jednala o plnění smlouvy o partnerství z roku 1996 a vyměnila si zkušenosti z naplňování Memoranda o společném zájmu na zlepšení čistoty ovzduší v česko-polském příhraničí z roku 2014. (vi)

Setkání s ministry


Místopředseda vlády Andrej Babiš a ministr dopravy Dan Ťok absolvovali 16. března na pozvání primátora Tomáše Macury pracovní oběd v Nové radnici. Za vedení města byla dále přítomna náměstkyně primátora Kateřina Šebestová, nechyběli představitelé významných firem, předsedové představenstva ArcelorMittal Jan Rafaj, Evraz Vítkovice Steel Dmitrij Ščuka, Třineckých železáren Jan Czudek, generální ředitelé DEZA Zbyněk Průša, Tieto Czech Petr Lukasík, výkonný ředitel OKD Dale Ekmark, jednatel BorsodChem MCHZ Přemysl Antecký, ředitel vnějších vztahů Hyundai Motor MC Petr Vaněk a další. (vi)

Zastupitelstvo v dubnu


Páté jednání Zastupitelstva města Ostravy proběhne ve středu 29. dubna od 9 hodin v Nové radnici. Schůzi, která je veřejná, mohou zájemci sledovat z galerie velkého sálu.(r)


Strana 3

Ministr Mládek má ve věci jasno


Hospodářský vývoj, zejména otázky zaměstnanosti a tvorby pracovních míst, byly 6. března tématem návštěvy ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka v regionu. Při jednání s primátorem Tomášem Macurou v ostravské radnici se hovořilo také o sanaci ropných lagun po bývalé chemičce Ostramo. „Už v tuto chvíli běží soutěž na likvidaci tzv. nadbilančních kalů,“ informoval ministr s tím, že existují reálné předpoklady ukončení likvidace kalů do konce roku 2016 a celkové sanace lagun do roku 2022. Jednání se zúčastnili také hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, náměstci primátora Kateřina Šebestová a Ivo Hařovský a další. (bk)

Veletrh v Cannes

Na investiční mapě Evropy jsme vidět


Ostrava se od 10. března prezentovala ve francouzském Cannes na 26. ročníku veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2015. Vedení města reprezentovali primátor Tomáš Macura a první náměstek primátora Lumír Palyza. Hlavním partnerem Ostravy byl v Cannes tradičně Moravskoslezský kraj.

MIPIM je každoročně místem setkání nejvýznamnějších evropských i světových investorů, developerů, bank a finančních institucí, realitních makléřů, měst i celých regionů a dalších subjektů působících na trhu realit. Pro česká města a regiony je vítanou příležitostí představit se zahraničním investorům jako atraktivní lokality pro uskutečňování jejich investičních záměrů.

Ostrava se na francouzské Riviéře prezentovala poosmnácté a jako jediné české město vyjma Prahy měla samostatnou expozici. Dlouholetou účastí potvrzujeme koncepčnost a aktivní přístup k investorům, což přispívá ke stabilně vysokému ratingovému hodnocení města. Investoři mají možnost získat ucelený přehled o celém regionu a jeho investičních příležitostech. Ostrava poskytuje informace o investičních zónách i revitalizovaných brownfieldech jako jsou Nová Karolina, Dolní Vítkovice apod.

Návštěvníci se letos mohli seznámit s novinkami ve vědecko-technologickém parku nebo Centru excelence IT4Innovations. Příkladem úspěšného projektu města jsou průmyslové zóny Hrabová a Mošnov, rozvojová zóna v Hrušově. V neposlední řadě se Ostrava prezentovala jako dějiště atraktivních kulturních a sportovních událostí. (bk)

Městské firmy čeká audit


Forenzní audit bude letos proveden v devíti městských společnostech. Rozhodla o tom rada města. Prověrku uskuteční externí firma, která uspěje ve výběrovém řízení. Náklady na audity by mohly dosáhnout až 10 milionů korun. Výsledky přezkumu by město mělo mít k dispozici letos v listopadu. Kontrola čeká Dopravní podnik Ostrava, Ekovu, Ostravské komunikace, Vítkovice Arénu, Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy (SAREZA), Ovanet, Ova!!!Cloud, Dům kultury města Ostrava a Dům kultury Akord. Audity mají určit, zda společnosti nechybují při hospodaření s veřejnými prostředky a zda si počínají efektivně, účelně a hospodárně. (bk)

Plán vedení města na čtyřleté volební období obsahuje 27 oblastí důležitých pro rozvoj Ostravy

Trojkoalice představila programové priority


Koaliční programové prohlášení pro volební období 2014–2018 zveřejnili 5. března na tiskové konferenci představitelé stran tvořících Radu města Ostravy primátor Tomáš Macura (ANO 2011), první náměstek primátora Lumír Palyza (ČSSD) a náměstek primátora Zbyněk Pražák (KDU-ČSL).

Vychází z koaliční smlouvy uzavřené 29. října 2014 mezi hnutím ANO 2011 a stranami ČSSD a KDU-ČSL, které v Ostravě uspěly v podzimních volbách do zastupitelstva města. Podle primátora Tomáše Macury se v něm jednotlivé subjekty zavazují společně prosazovat programové priority. Prohlášení obsahuje 27 oblastí života města a jeho obyvatel, přičemž se nedá říci, že by některý z bodů byl upřednostňován před jiným. Přesto primátor vyzdvihl témata, na které bude vedení radnice klást důraz. Ať už jde o transparentnost hospodaření, potírání korupce a klientelismu, ekologii, aktivní přístup k řešení nezaměstnanosti, podporu podnikání, bezpečnost ve městě, oživení městského centra apod.

První náměstek primátora Lumír Palyza přirovnal programové prohlášení ke čtyřletému jízdnímu řádu na cestě k plnění představ občanů o fungujícím městě. Podtrhl cíle v oblasti omezení hazardu, kde bude koalice hledat průsečík se zájmy a představami obvodů, představil záměry v dopravě, kultuře, sportu a dalších sférách.

Náměstek primátora Zbyněk Pražák ocenil, že programové prohlášení je výsledkem konstruktivního přístupu všech zúčastněných a je v souladu s programem KDU-ČSL. Právě proto jmenoval mezi prioritami podporu rodiny, sociálního bydlení, péči o seniory, vzdělanost, rozvoj městské nemocnice apod.

Kompletní text Koaličního programového prohlášení pro volební období 2014–2018 najdete na www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Rada města. (vi)


Strana 4

Střípky

OTTO JELINEK V OSTRAVĚ. Velvyslanec Kanady Otto Jelinek (na snímku uprostřed) se 2. března během své návštěvy Ostravy setkal s primátorem Tomášem Macurou a prvním náměstkem primátora Lumírem Palyzou. Schůzka se uskutečnila před pracovní večeří s osobnostmi města a regionu v hotelu Park Inn. Host se zajímal o současnost města, jeho další rozvoj, o možnosti spolupráce na poli hospodářství, vzdělávání, sociální péče, kultury, sport, cestování apod. Kanadský diplomat s českými kořeny odešel s rodiči do zámoří po únoru 1948. Se sestrou Marií se v roce 1962 stali v rodné Praze mistry světa v krasobruslení v kategorii sportovních dvojic. (vi)

SPOKOJENÝ VELVYSLANEC. Primátor Tomáš Macura přijal 6. března velvyslance Španělského království Pedra Calvo-Sotelo Ibáñeze Martína (na snímku při zápisu do pamětní knihy města) v souvislosti se 7. ročníkem festivalu studentského divadla ve španělštině, který se konal 7. a 8. března v Ostravě. Vzácný host vyzdvihl skutečnost, že ostravský region vyniká v rámci ČR nejvyšším počtem studentů španělštiny. Hovořil o prohlubování česko-španělské spolupráce a nabídl představitelům Ostravy možnost zúčastnit se madridské konference zástupců měst z Iberského poloostrova a Jižní Ameriky. (bk)

V IRSKÉ ZELENÉ. Ostrava se na počest svátku sv. Patrika, který připadá na 17. března, oděla do tradiční irské zelené barvy. Předzvěstí se stala na několik dnů zeleně nasvícená vyhlídková věž Nové radnice, ale teprve jedenáctý ročník Irského kulturního festivalu se stal opravdovou poctou hrdým obyvatelům zeleného ostrova. Od 23. března mohli zájemci ve vybraných restauracích ochutnat irské speciality a nápoje, zajít do divadla na hru irského autora, poslechnout si nefalšovanou irskou hudbu. Festival vyvrcholil poslední březnovou sobotu v Trojhalí na Karolině megakoncertem, během kterého zahrály např. skupiny Tae Lane, Cheers a Dálach. (vi)

Nabídka pronájmu (pachtu) radniční restaurace a bufetu


Rada města Ostravy odsouhlasila na své 15. schůzi 24. března 2015 záměr propachtovat radniční restauraci a radniční bufet včetně vybavení v památkově chráněné budově č. p. 1803 v Nové radnici na Prokešově náměstí 8. Předmětem pachtu jsou restaurace s kuchyní a zázemím o výměře 1114,99 m2, skladové prostory a zázemí pro zaměstnance o výměře 218,8 m2 a část pozemku (zahradní restaurace a dětské hřiště) o výměře 2030 m2. Radniční bufet má výměru 123,4 m2. Jedná se o uvedené prostory včetně inventáře, popř. část pozemku, jednotlivě, přičemž město si v závislosti na výhodnosti nabídek vyhrazuje právo pronajmout i více uvedených prostor nebo všechny, popř. část pozemku jen jednomu zájemci. Město si vyhrazuje právo záměr pachtu kteréhokoliv prostoru kdykoliv zrušit.

Více informací na úřední desce Magistrátu města Ostravy (http://www.ostrava.cz/cs/urad/uredni-deska) a u referentky oddělení smluvních vztahů majetkového odboru magistrátu Ivany Klímkové, tel. č. 599 443 451. (r)

Patnáct pedagogů, kteří dělají svému povolání čest

Ocenění ke Dni učitelů


U příležitosti Dne učitelů město Ostrava vyhodnotilo pedagogy, kteří dělají svému povolání i městu čest.

V kategorii Výrazná pedagogická osobnost ocenění získali Aleš Kazický (ZŠ Bulharská, Poruba), Zuzana Škapová (ZŠ Dětská, Poruba), Kamila Mohelníková (ZŠ Bulharská, Poruba), Olga Maturová (ZŠ Matiční, Ostrava) a Jarmila Mrukwiová (MŠ Dětská, Poruba).

Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost převzali učitelé základních škol Miluše Mecová (Matiční, Ostrava), Alena Berglowcová (Gen. Píky, Ostrava), Lenka Mikundová (Matiční, Ostrava), Jiří Hon (Horymírova, Zábřeh), Jarmila Kaplanová (F. Formana, Dubina), Jana Kučerová (Dětská, Poruba), učitelky mateřských škol Zdeňka Konečná (Volgogradská, Zábřeh), Marie Jarošová (Staňkova, Výškovice), Darja Prokopová (Ukrajinská, Poruba) a Hana Gacková z Domu dětí a mládeže v Porubě.

Na setkání v Divadle loutek 24. března blahopřál vyznamenaným náměstek primátora Zbyněk Pražák. (bk)


Strana 5

Pozor při převodech aut!


Znovu připomínáme, že s účinností od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zahrnuje řadu změn, od administrativy spojené s převodem vozidla u úřadů obcí s rozšířenou působností, až po zánik vozidla.

Pro vlastníky vozidel je nejdůležitější změnou převod vozidla mezi prodávajícím a kupujícím. Novela zákona vyžaduje – jeden registr vozidel, jednu žádost a tím pádem jeden úkon. Veškeré změny (převod nebo přechod vozidla, změna bydliště, příjmení, ztráta registračních značek, ztráta malého nebo velkého technického průkazu, technické změny vozidla aj.) je nutno uskutečnit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Podrobný návod a přesné informace lze vyžádat přímo od pracovníků oddělení evidence silničních vozidel odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy, jejichž kontakty jsou na webových stránkách města www.ostrava.cz. (d)

Půjčovna kol na hlavním nádraží


České dráhy zprovoznily 1. dubna na hlavním nádraží v Ostravě půjčovnu kol ČD Bike. Až do konce října jsou v ní denně od 6 do 20 hodin k dispozici 4 krosová a 2 dětská kola (150 Kč na den) a 2 elektrokola (350 Kč). Při zapůjčení kol po předložení dvou osobních dokladů a zaplacení vratné kauce (od 1 do 2,5 tis. Kč) máte přepravu kola z Ostravy hl. n. ve směru do Ostravice, Val. Meziříčí a Mostů u J. zdarma. Jako tip na první jarní výlet doporučujeme např. cestu vlakem do Ostravice a návrat zpět po cyklotrase 59 a ostravské cyklotrase E. (vi)

Tramvaje na Hranečník jinak


V rámci II. etapy výstavby terminálu Hranečník dochází od 1. 4. do 30. 6. ke změně ve vedení tramvajových linek č. 4, 12 a 14. Všechny spoje „čtyřky“ nyní jedou z Martinova na Novou huť jižní bránu, linka č. 12 po trase Dubina Interspar – Výstaviště. Spoje linky č. 14 Hlučínská – Nová huť jižní brána zůstaly zachovány, spoje jedoucí v trase Plynárny – Hranečník byly zrušeny. (liv)

Zajistěte si platbu poplatku za komunální odpad přes SIPO


Termín pro zaplacení poplatku za komunální odpad je 30. června 2015. Výše poplatku je posledních 10 let stále stejná a činí 498 Kč na osobu. Úhrada poplatku v pokladně Magistrátu města Ostravy je určena primárně pro poplatníky, kteří nemají běžný účet. Na pokladně lze platit i platebními kartami, a to kdykoliv v průběhu prvního pololetí 2015.

Další způsoby úhrady poplatku jsou bankovním převodem nebo složenkou typu A a dále prostřednictvím SIPO. Bezhotovostní způsob platby je pohodlnější, levnější a stal se již standardem. Doporučujeme proto občanům využít možnosti placení poplatku prostřednictvím SIPO, což je obstaravatelská činnost České pošty spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o zajištění platby přes SIPO. Obecně SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, poplatku za komunální odpad atd.

Vyplněním níže uvedených údajů a jejich zasláním poštou či osobním předáním na Magistrát města Ostrava, odbor financí a rozpočtu, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, bude žadateli platba na SIPO navedena. Žádost o navedení platby na SIPO můžete rovněž zaslat naskenovanou v elektronické podobě na adresu komunalniodpad@ostrava.cz.

Požadavek na navedení platby přes SIPO je nutné doručit do 15. května letošního roku. Při pozdějším zaslání požadavku se platba poplatku uskuteční prostřednictvím SIPO až od příštího roku. U občanů, kteří platí za odpad přes SIPO už delší dobu, se nic nemění.

Město podporuje

Cyklisté, startujeme!


S přicházejícím jarem je kol stále více. Pro cyklistickou veřejnost připravilo oddělení geografického informačního systému města aktualizovanou mapu cyklistických stezek a tras. „Kompletní přehled ostravských cyklotras najdou zájemci na webu Ostravy v sekci Turista včetně doprovodných informací nebo GPS souřadnic ke stažení třeba do mobilního telefonu,“ vysvětluje náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Mapa cyklistických stezek a tras získala příjemnější vzhled a byla rozšířena o nové informace. Při rozhodování o výběru trasy mohou také zohlednit kvalitu povrchu trati nebo výškový profil. Novinkou ke stažení jsou GPX soubory pro použití v navigačních přístrojích. Novou součástí mapy jsou fotografie z jednotlivých tras, v mapě jsou zaneseny aktualizované informace o uzavírkách, nebezpečných úsecích, stojanech na kola apod. Rodiny s dětmi mohou volit trasu i s ohledem na možnosti odpočinku, nově jsou zobrazeny oddechové zóny. Průběhy cyklistických tras je možno zobrazovat nad podrobnou podkladovou mapou i jako letecký pohled. Kromě stávajících cyklostezek a cyklotras jsou pak v mapě vyznačeny také plánované trasy.

Další mapové služby města naleznou zájemci na portálu mapy.ostrava.cz. Přejeme mnoho šťastně ujetých kilometrů! Josef Genserek, GIS


Strana 6

Bezpečnější ostrava

V připravovaných stáncích strážníci vysvětlí veřejnosti, jak se bránit

Nechte se poučit o pomoci obětem


Město Ostrava od loňského roku realizuje nový projekt určený nejen obětem kriminality, strážníci Městské policie Ostrava se podílejí na mnoha aktivitách projektu. Již druhým rokem je v účinnosti novelizovaný zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů, který dal státu nástroje k účinné pomoci lidem, stanou-li se oběťmi trestné činnosti. Také strážníci v něm mají vymezeny své úkoly, které spočívají především v informování občanů o dostupné pomoci.

V rámci projektu Doplnění služeb pro oběti trestných činů budou strážníci úseku prevence městské policie k dispozici občanům ve středu 15. dubna od 14.30 hod. v pobočce Knihovny města Ostravy v Hrabůvce v ul. Závodní 47 a ve středu 29. dubna od 14 hodin v Domě dětí a mládeže v ul. Marie Majerové 23 v Porubě.

Občané tak mohou získat informace o projektu, o pomoci obětem trestných činů nebo o prevenci, k dispozici bude rovněž propagační materiál. Navíc za účast v anketě na dané téma obdrží účastníci dárek v podobě drobného, ale účinného předmětu pro svou osobní ochranu (pepřový sprej nebo osobní alarm). (mp)

Neposlouchá vás pejsek?


Ostravští policisté v dubnu opět zahájí další oblíbený kurz KUZMA – kurz zodpovědného majitele městského psa. Policejní psovodi poradí a předají informace, jak se psem pracovat, zejména jak používat hlas, dávat správné pokyny.

V kurzu si mladí lidé uvědomí zodpovědnost za svého psa, ale také to, že musí umět předcházet konfliktním situacím. Naučí se porozumět svému psu a stanou se tak sehraným týmem. Kurz nesupluje činnost ostatních sportovních kynologických klubů. Je zdarma, přístupný všem dětem a mládeži ve věku od 12 do 18 let. Nováčkům jsou nápomocni asistenti (absolventi z minulých kurzů), kteří pomáhají překonat prvotní ostych v komunikaci s policisty. V rámci kurzu se účastníci seznamují s policejní prací i názornými ukázkami. Motivací pro mladé psovody jsou také následné pravidelné ukázky s policejními psovody např. na Dni policie, v sanatoriích v Klimkovicích či v Bílovci.

Kurz se uskuteční od 15. dubna do 24. června, podzimní turnus je od 9. září do 18. listopadu 2015. Koná se vždy jednou týdně v policejním sportovním areálu Ostrava-Hulváky. Přihlášky lze zasílat během roku, nyní už jen na podzimní část kurzu, protože jarní je obsazen, na adresu Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, skupina tisku a prevence, 30. dubna 24, Ostrava. (mš)

Označte si kolo, lépe se dohledá


Již v minulosti mohli občané svá jízdní kola označit pomocí syntetické DNA např. ve Stacionárním centru prevence v ulici Alberta Kučery 31 v Hrabůvce v prostorách pracoviště městské policie. Strážníci Městské policie Ostrava budou opět značit jízdní kola v dubnu na dvou vytipovaných cyklostezkách v rámci preventivně dopravní akce konané ve spolupráci s Policií ČR. Stejné akce už řada cyklistů využila v loňském roce.

Na Hlavní třídě v Porubě si lze nechat označit kolo 23. dubna v 18 hodin (u kruhového objezdu), 28. dubna v 18 hodin pak u restaurace Dakota u Bělského lesa. Označit si jízdní kolo může občan starší 15 let s občanským průkazem, popř. s dokladem o nabytí kola (není podmínkou). Technologie značení však nedovoluje provádět tento úkon za deštivého počasí a při teplotách pod 10 °C. Nelze také označovat mokré jízdní kolo, jízda s už označeným kolem za deště nebo jen v mokrém terénu by mohla také značení znehodnotit. Označená kola jsou snadněji identifikovatelná a v případě krádeže také dohledatelná. (mp)

Stalo se

PSÍM LEJNEM NA SOUPEŘKU. K delikátnímu případu byli přizváni strážníci do Mariánských Hor. Starší žena upozornila jinou, že po svém pejskovi neuklidila exkrement. Majitelka psího miláčka tak poté učinila, ale sáčkem s exkrementem hodila po ,drzé‘ ženě. Ta útok postřehla a zvedla ruku, o kterou se však sáček roztrhl a výkaly ženu potřísnily. Zachovala klid, ale zavolala městskou policii. Když strážníci vyzvali majitelku psa prokázat totožnost, tvrdila, že sáček s exkrementy hodila do koše. Jak se dostaly na oděv a vlasy odpůrkyně, však vysvětlit nedovedla, a tak byl případ postoupen příslušnému správnímu orgánu.

NEZATOPILI SI. Poražený a osekaný patnáctimetrový strom nedovedli vysvětlit dva výtečníci v Michálkovicích u lesa, kde měli připravený i vozík na odvoz dřeva. Strážníkům tvrdili, že s ostatními čerstvými pařezy nemají nic společného, protože jsou na místě poprvé, a navíc nebyli schopni prokázat totožnost. Vozík i pilu dobrovolně předali, přestupek byl postoupen příslušnému správnímu orgánu. Majitel lesa vyčíslil škodu na 1000 Kč.

ZACHRÁNILI CUKROVKÁŘE. Ne každý člověk spící v křoví musí být opilec a pobuda. Po oznámení v deštivé noci našli strážníci 32letého muže ležícího v křoví v Přívoze. Byl úplně promočený, podchlazený, dezorientovaný, údajně byl přepaden a okraden, chyběla mu peněženka a mobil. Děj posledních hodin si nepamatoval. Uvedl, že má cukrovku, ale léky, které měl u sebe, si nebyl schopen aplikovat. Strážníci poskytli muži termopřikrývku a posadili ho do vytopeného auta, aby se zahřál, a zavolali sanitku, která jej odvezla do nemocnice.(mpo)

Objížďky při první etapě rekonstrukce Nádražní ulice


Během prací v Nádražní ulici se řidiči budou muset dočasně obrnit trpělivostí a využít tyto objížďky, termíny uzavření jednotlivých úseků budou zveřejněny dodatečně:

● V křižovatce ul. 30. dubna a ul. Nádražní ve směru do centra

V tomto úseku je ul. Nádražní pro průjezd vozidel uzavřena. Objízdná trasa je vedena po ul. Valchařské, Poděbradově, Českobratrské. Provoz tramvají v této době je již po jedné koleji obousměrný.

● Úsek mezi ul. 30. dubna a Českobratrskou ve směru do centra

Ve směru od Přívozu bude v tomto úseku jednosměrný provoz a směr do centra uzavřen. Objízdná trasa bude vedena po ul. 30. dubna, Poděbradově, Janáčkově na ul. Nádražní.

● Úsek v křižovatce ul. Nádražní a Českobratrské ve směru do centra

Tato fáze bude probíhat o víkendu. Provoz touto křižovatkou nebude umožněn.

Za trolejbusy po ul. Českobratrské budou navedeny náhradní autobusy. Zastávky z ul. Českobratrské budou přesunuty na ul. 30. dubna, kde se zruší parkovací místa. Náhradní trasa povede z ul. Českobratrské na ul. Poděbradovu, 30. dubna k radnici.

● Úsek mezi ul. Českobratrskou po tramvajovou zastávku Stodolní ve směru do centra

Ve směru od Přívozu bude v tomto úseku jednosměrný provoz a směr do centra uzavřen. Objízdná trasa bude vedena po ul. Českobratrské, Poděbradově, Hollarově na ul. Nádražní.

● Úsek mezi ul. 30. dubna a Českobratrskou ve směru do Přívozu

V tomto úseku je ul. Nádražní pro průjezd vozidel uzavřena, ve směru do centra bude zaveden jednosměrný provoz. Provoz tramvají je obousměrný jednokolejný. Objízdná trasa je vedena po ul. Českobratrské, Sokolské, 30. dubna na Nádražní. A po ul. Českobratrské, Poděbradově, 30. dubna na Nádražní.

● Úsek v křižovatce ul. Nádražní a Českobratrské směr Přívoz.

Tato fáze bude probíhat o víkendu. Provoz touto křižovatkou nebude umožněn. Za trolejbusy po ul. Českobratrské budou navedeny náhradní autobusy. Zastávky z ul. Českobratrské budou přesunuty na ul. 30. dubna, kde budou zrušena parkovací místa. Náhradní trasa povede z ul. Českobratrské na ul. Poděbradovu, 30. dubna k radnici.

● Úsek mezi ul. Českobratrskou a tram. zastávkou Stodolní ve směru do Přívozu

V této fázi bude ve směru do centra zaveden jednosměrný provoz a směr do Přívozu bude uzavřen. Provoz tramvají bude jednokolejný obousměrný. Objízdná trasa bude vedena po ul. Čs. legií, Přívozské, Českobratrské na Nádražní. A také po ul. Hollarově, Poděbradově, 30. dubna na ul. Nádražní. (av)


Strana 7

Sociální péče

Jiří Dienstbier: „Bez odvahy komunálních politiků se sociálními problémy nepohneme“

Ostrava může být příkladem


Ostrava může být z hlediska realizace své sociální politiky příkladem. Tak zhodnotil při své pracovní návštěvě moravskoslezské metropole snahy vedení města o mírnění sociálních problémů ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier.

„Za klíčový považuji přístup vedení měst a obcí. V tomto ohledu bych rád zdůraznil, že Ostrava dlouhodobě považuje řešení sociální problematiky za svoji prioritu. Dokonce se to odráží i v programovém prohlášení současné koalice v čele města. Bez této odvahy komunálních politiků, kteří nesahají po populistických vyjádřeních, ale naopak zodpovědně hledají systémová řešení, se situace nebude zlepšovat,“ prohlásil ministr 5. března při jednání s primátorem města Tomášem Macurou a resortním náměstkem primátora Zbyňkem Pražákem.

Hlavním tématem jednání bylo řešení sociálních problémů, na jejichž obrušování město spolupracuje s vládní Agenturou pro sociální začleňování na základě přijatého Memoranda o spolupráci a v rámci metodiky Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným.

Ministr Jiří Dienstbier se při své návštěvě ostravské radnice zúčastnil také zasedání legislativní pracovní skupiny Legislativní mezioborové komise zřízené při Legislativní radě vlády, která projednávala sociální balíček k řešení problematiky ubytoven pro sociálně slabé občany. (bk)

Osobní asistentky pomáhají už 14 let


Již čtrnáctým rokem mohou ostravští senioři a handicapovaní využívat terénní sociální službu osobních asistentů nabízenou neziskovou organizací Podané ruce a podporovanou městem Ostrava. Cílem služby je umožnit stárnoucím lidem a postiženým setrvat ve svém domácím prostředí a podpořit je v udržení soběstačnosti. Osobní asistenti či spíše asistentky pomáhají nejčastěji s osobní hygienou, podáním stravy a zajištěním chodu domácnosti, doprovázejí seniory k lékaři a na úřady a dělají jim společníky při volnočasových aktivitách. Tím nejcennějším je ale mnohdy obyčejné vlídné slovo, které pomůže zlepšit náladu.

Kontakt na osobní asistenci organizace Podané ruce: tel. č. 777 011 934, e-mail: osa.ostrava@podaneruce.eu. Informace také na www.podaneruce.eu. (bk)

V nemocnici opatrně


V areálu Městské nemocnice Ostrava byly v březnu zahájeny terénní úpravy, které avizují začátek projektu Energetické úspory I. Jedná se o zateplování obvodového pláště jednotlivých pavilonů, výměnu oken, zateplení střechy apod., což s sebou nese zvýšenou hlučnost i omezení parkovacích míst v areálu. Městská nemocnice proto prosí pacienty a návštěvníky, aby se v době stavebních úprav pohybovali po areálu se zvýšenou opatrností. Práce potrvají do konce září. (m)

Porozumět autismu 2015


Osvětová kampaň u příležitosti Světového dne porozumění autismu (2. dubna), pořádaná spolkem MIKASA ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi a za podpory města Ostravy, vrcholí. Po informačním dni v prostorách obchodního centra Forum Nová Karolina, který proběhl 2. dubna, bude pokračovat mezioborovou konferencí pořádanou ve spolupráci s Ostravskou univerzitou Autismus – od dětství do dospělosti. Konference se uskuteční 8. dubna v aule Ostravské univerzity a je určena nejenom odborné, ale i laické veřejnosti. Tečku za kampaní napíše 11. dubna od 16 hodin pásmo koncertů v přízemí OC Forum Nová Karolina, při nichž se představí skupina Rytmy, žáci Lidové konzervatoře a múzické školy Ostrava a kapela MyschakBand. Podrobnosti na www.mikasa-detem.cz nebo info@mikasa-detem.cz. (bk)

Přijďte se podívat!


Domov Čujkovova v Ostravě-Zábřehu, příspěvková organizace, zve na Den otevřených dveří, který se uskuteční 28. dubna v době od 9 do 11.30 a od 13 do 17 hodin. Návštěvníci si mohou prohlédnout, v jakém pohodlí tráví senioři svůj volný čas a jaké služby jim domov nabízí. Domov Čujkovova získal v březnu za své kvality v kategorii neziskové organizace první místo v celostátní anketě, kterou pořádá Institut společenské odpovědnosti. Blahopřejeme! (d)

Co je dobré vědět

Sociální práce a poradenství poskytované na území statutárního města Ostravy (4)

Náhradní rodinná péče a náhradní rodiče


Nedílnou součásti výkonu sociálně-právní ochrany dětí je náhradní rodinná péče. Je to forma péče o děti v prostředí, které se nejvíce podobá tomu v biologické rodině. Náhradní rodiče přijímají do péče dítě, které se jim nenarodilo.

Rodina je nejdůležitější článek našeho života. Formuje naše základní citové vazby, návyky, způsob přemýšlení i sílu pocitu bezpečí, naplňuje nás jistotou, že máme někoho, o koho se můžeme opřít. Proto jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí povinny dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí v prvé řadě využít sanaci rodiny, tj. působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a náhradní rodinnou péči využijí až tehdy, když je odpovědně vyhodnoceno, že dítě nemůže ve vlastní rodině žít.

Děti svěřované do náhradní rodinné péče zpravidla nejsou sirotky, jedná se o děti tzv. sociálně osiřelé, o které se rodiče neuměli nebo nemohli postarat. V mnoha případech ani tito rodiče neměli oporu v rodině a selhali v důsledku své vlastní nevyzrálosti a nezkušenosti, jsou nemocní nebo se ocitli v tíživé sociální situaci.

Formy náhradní rodinné péče se liší právními podmínkami a vymezením práv a povinností náhradních rodičů k přijatému dítěti. Jedná se o:

● osvojení
● pěstounskou péči, kterou dále dělíme na pěstounskou péči na přechodnou dobu a pěstounskou péči dlouhodobou (příbuzenskou a nepříbuzenskou)
● poručenství
● svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče.

Žadatelé o náhradní rodinnou péči jsou posuzováni individuálně podle skutečných schopností, osobnostních charakteristik, fungování partnerského svazku a vztahů v širší rodině. Platí zásada, že vytvořením nového svazku by neměla být narušena rovnováha rodiny, zejména pokud v rodině žadatele vyrůstají děti vlastní nebo přijaté. Protože jenom láska v náhradní rodinné péči nestačí, procházejí žadatelé procesem posuzování, který se zaměřuje na jejich motivaci, schopnost přijetí dítěte jiných biologických rodičů a způsobilost vnímání a uspokojování psychických potřeb dítěte. Nezbytná je flexibilita náhradních rodičů průběžně rozšiřovat a obohacovat své postoje a získávat nové dovednosti a informace v souvislosti s výchovou dítěte. Pěstouni mají povinnost se i po přijetí dítěte dále vzdělávat.

Hlavním úkolem náhradních rodičů je specifický přístup k uspokojení potřeby identity přijatého dítěte. Náhradní rodiče se musí vyrovnat s faktem, že přijaté děti myslí na své biologické rodiče a zabývají se otázkami: Kdo jsou mí rodiče? Proč mě opustili? Proč nejsem s nimi? Proč mě nevychovávají? Mám sourozence?

Kromě péče o dítě a podpory jeho sebevědomí je tedy nutná schopnost náhradního rodiče utvářet pozitivní představu o biologických rodičích a pomoci se dítěti vyrovnat s faktem, že nežije ve vlastní rodině. Tento úkol patří k zásadním požadavkům pro ty, kteří se chtějí stát náhradními rodiči.

Žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojitelem či pěstounem zájemci podávají obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle místa svého trvalého bydliště. V Ostravě u Magistrátu města Ostravy, odboru sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti.

Odbor sociálních věcí magistrátu

(Příště: Péče o ohrožené děti z pozice kurátora pro mládež)


Strana 8 - 9

 

Oslavy výročí v městských obvodech


Desítky akcí k výročí osvobození pořádají městské obvody, sdružení veteránů, zájmové a kulturní organizace. Níže přinášíme výběr některých z nich.

KRÁSNÉ POLE. 13. dubna – zahájení výstavy k 590. výročí první zmínky o obci a přednáška Petra Petružaly na téma Osvobození Ostravska (17.00). 26. dubna – pietní akt u pomníku 2. světové války (15.00), vojenská bojová ukázka (parkoviště u ulice U Váhy, 15.30). 27. dubna – koncert k 70. výročí osvobození Krásného Pole (obřadní síň, 18.00).

MARTINOV. 27. dubna – pietní vzpomínkový akt u památníku padlých (17.00).

NOVÁ BĚLÁ. 30. dubna – slavnostní položení květin u pomníku padlých a vystoupení dětí z MŠ (17.00).

PORUBA. 27. dubna – zahájení výstavy k válečnému a poválečnému období v obci (Galerie na schodech porubské radnice, 15.00), 28. dubna – pietní akt k 70. výročí osvobození Poruby na Hlavní třídě (15.00).

PROSKOVICE. 30. dubna – shromáždění občanů u pomníku padlých k uctění památky obětí 2. světové války (16.30), stavění máje na Pastvinách (17.30). 8. května – slavnostní Budíček k uctění Dne vítězství (7.00–16.00).

PUSTKOVEC. 24. dubna – pietní akt k 70. výročí osvobození Pustkovce (17.00).

SVINOV. 30. dubna – kladení věnců u památníků v parku Čs. armády (14.45), zasazení památného stromu v sadu Míru (15.15), vystoupení Statise Prusalise a Pěveckého sboru studentů gymnázia Olgy Havlové v ZŠ Bílovecká 10 (15.30), otevření výstavy Mnichov, okupace, osvobození a beseda s pamětníkem holocaustu Luďkem Eliášem (ZŠ Bílovecká 10, 16.00), zapálení svíček a modlitba u pomníku za oběti 2. světové války (17.30).

TŘEBOVICE. 29. dubna – pietní akt kladení věnců na památná místa Třebovic, zahájení před budovou radnice (16.00), slavnostní koncert v Kulturním domě Altán (17.30)

VÍTKOVICE. 9. dubna – básnické pásmo Umučené žití (Dům u šraněk, 18.00). 29. dubna – pietní akt u pomníku obětem obou světových válek na vítkovickém hřbitově (16.00).

Český svaz bojovníků za svobodu

28. dubna – pietní akt u tanku ve Slezské Ostravě (13.30), pietní akty na hřbitově ve Slezské Ostravě (14.30), koncert v DK Akord pro veterány a hosty (19.00). 29. dubna – putování po pietních místech.

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava

16.–23. dubna – festival Ostrau Der Kulturpunkt (páté česko-německé kulturní dny) v klubu Atlantik a Mini­kině.

Kniha vzpomínek válečných veteránů


Částkou 90 tisíc korun podpoří město Ostrava vydání knihy vzpomínek dvou z nemnoha dosud žijících veteránů druhé světové války – letce RAF, plukovníka Pavla Vranského a tankisty, čestného občana Ostravy generálmajora Mikuláše Končického. Vydání publikace Bez nároku na slávu podpořili také Moravskoslezský kraj a soukromý dárce. V prodeji bude od 16. dubna v knihkupectvích a na objednávku na www.vsechnyknihy.cz. (bk)

Otevřená radnice

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Odpovídáme na vaše dotazy k problémům, které se týkají města Ostravy. Podněty, na které se nedostalo, zodpovíme v příštích vydáních novin nebo na ně zareagujeme e-maily či písemně. Žádáme vás o maximální věcnost a stručnost. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo elektronicky: redakce@ostrava.cz.

Netolerujme krádeže papíru

● Ivo Petráš se nás zeptal, co hodlá město dělat s vybíráním nádob na komunální odpad (kov, papír) za účelem jeho zpeněžení? „Je to krádež, vždyť jde o majetek města!“ burcuje čtenář a rozebírá metody, kterými si „sběrači“ vydělávají na živobytí a snižují tak výnosy města a společnosti OZO.

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK, odbor ochrany životního prostředí magistrátu: „Sběr a výkup odpadů (včetně druhotných surovin) je upraven zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími předpisy. Občané mají povinnost odpady na místa vybraná obcí odkládat, pokud se jich v souladu se zákonem nezbaví jinak, např. ve sběrnách a výkupnách.

Druhy vykupovaných odpadů, nakládání s nimi a vedení evidence jsou přímo upraveny zákonem o odpadech a prováděcími předpisy. Obec nemá zákonné zmocnění výkup odpadů upravovat, omezovat ani zakázat. Nemůže svou obecně závaznou vyhláškou stanovit, kam lze který druh odpadu z papíru odložit. Poslední novely zákona o odpadech upravily způsob výkupu zejména kovů, ale nakládání s papírem neřešily. Pro výkup papíru nejsou stanovena závazná pravidla. Sběrná síť nádob na tříděný odpad musí umožnit jeho odložení občanům i návštěvníkům města, nádoby nelze umisťovat mimo veřejně přístupná místa. Neosvědčilo se zamykání nádob. Zámky byly úmyslně ničeny, mnohdy včetně víka, opravy snižovaly výnosy z tržeb za odložené suroviny.

Jednou z možností, jak neoprávněné vybírání nádob omezit, je netolerovat takové jednání. V případě, že jsou občané svědky vybírání nádob, měli by přivolat městskou policii. Takto lze dotyčného postihnout a v případě opakovaného jednání i citelně potrestat. V poslední době se podařilo ve spolupráci se všímavými lidmi několik osob přistihnout a potrestat. Bez pomoci občanů však není v silách strážníků v rámci pochůzkové činnosti problém řešit.

Jedním z opatření, kterými město snižuje finanční ztrátu způsobenou vybíráním papíru, je uzavření dohod s provozovateli výkupen o zapojení do městského systému nakládání s komunálním odpadem. Díky této dobrovolné dohodě získáváme finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru obalů z odpadů a tím kompenzujeme způsobené ztráty. Ostrava nepolevuje ve svém úsilí prosadit ve spolupráci s dalšími městy a obcemi řešení situace ve výkupu odpadů v nově připravované legislativě. Je žádoucí, aby možnost obrátit se v této věci na volené zástupce využili i občané.“

Zastávka bude přejmenována

● Tomáše Potomského zajímá, kdo rozhoduje o názvech zastávek v MHD? „Chci upozornit na to, že prodejna Interspar se poblíž autobusové a tramvajové zastávce Dubina Interspar už nenachází!“

MILOSLAV ALBRECHT, mluvčí Dopravního podniku Ostrava: „Změny v názvech zastávek jsou v kompetenci příslušného dopravního úřadu – v našem případě to je odbor dopravy Magistrátu města Ostravy. Podněty ke změnám dávají dopravci, obce, městské obvody… Změna názvu zastávky se formálně přijímá schválením licence na provoz souvisejících linek a schválením jízdního řádu.

Zastávka Dubina Interspar se bude jmenovat Dubina s platností od otevření nového terminálu na Dubině, který by měl začít fungovat k 1. 9. 2015.“

Proč byl odkloněn autobus 48?

● Marian Kuzmík se pozastavuje nad tím, proč byla změněna trasa autobusu č. 48, který dlouhá léta spojoval Zábřeh s Fifejdami a donedávna aspoň s Mariánskými Horami.

BŘETISLAV GLUMBÍK, vedoucí odboru dopravy magistrátu: „Od 3. 3. 2013 byla autobusová linka č. 48 odkloněna z konečné zastávky Sokola Tůmy do zastávky Opavská v Porubě. Cílem změny bylo mimo jiné zvýšení efektivity nákladů na provoz městské hromadné dopravy. Reorganizací dopravy vznikla v řadě případů i nová přímá spojení a na některých linkách naopak došlo ke zkrácení provozních intervalů mezi jednotlivými spoji. Linka č. 48 byla převedena do trasy Opavská – Hrabová Průmyslová zóna. Byly tak spojeny silně využívané úseky bývalých linek č. 48 (Hrabůvka – Pískové doly) a č. 36 (Pískové doly – Poruba). Spojením navíc došlo k lepšímu využití velkokapacitních vozidel. O tom, jak je linka cestujícími využívána, svědčí i skutečnost, že již několikrát došlo k jejímu posílení, jak kapacitnímu, tak přidáním nových spojů. Autobusová linka č. 57 spojila úseky s menším využitím a jsou na ni nasazovány jak standardní, tak i méně kapacitní autobusy. Jedná se o úsek Sokola Tůmy – Pískové doly – Mírové náměstí – Nová huť hlavní brána. V době mimo špičku byly vytvořeny závazné přípoje mezi linkami č. 48 a 57 v zastávce Závoří.“ (vi)


 

Strana 10

Co, kdy, kde ve městě

NA CO DO AKORDU? Herecký koncert Evy Holubové a Oldřicha Víznera ve hře Neila Simona Rande s duchem nabízí milovníkům divadla kulturní dům Akord 10. dubna. Svou činnost po rekonstrukci obnovil také Klub Akord a jeho oblíbený pořad Senior klub. Další program pro děti i dospělé je na www.dk-akord.cz.

ČAS ČLOVĚKA – ČAS KOSMU. Takový je název přednášky, která poodhalí, jak ve středověku určovali lidé čas, jak chápali Zemi a kosmos. V rámci cyklu Science Café ji v klubu Atlantik pořádá Ostravská univerzita 29. dubna v 18 hodin, vstup zdarma.

PRÉVERT SE LÍBIL. Jako oáza estetické poetiky plné kladných emocí působilo představení „Prévert“ v ostravském divadle loutek koncem února. Studenti Matičního gymnázia s režijním vedením členů francouzské herecké společnosti Cage de scène dramatizovali verše francouzského básníka J. Préverta.

OSVOBOZENÁ TANČÍRNA. Již počtvrté se uskuteční obnovená swingová tančírna v kavárně Stará Aréna, swingovat se bude v rytmu oslav výročí osvobození v sobotu 18. dubna v 19 hodin. V programu jsou živá swingová kapela The Jazz Cake, minilekce pro úplné začátečníky, dobroty a spousta zábavy.

MÁJOVÁ PLESNÁ. Folklorní festival Májová Plesná se v této části Ostravy uskuteční 1. května od 14.30 hod. v centru obce. Vystoupí dětské soubory i soubor z Polska, připraven je program pro děti. Od 20 hodin pak pokračuje večer s cimbálovkou Šajtar v domě dětí a mládeže.

VSTUPENKY MIZÍ. Den slezských varhan, tak se nazývá mimořádný koncert Janáčkova máje 24. května, skvostem bude i vystoupení světového klavíristy Rafala Blechacze s nizozemským orchestrem Amsterdam Sinfonietta. Na tyto a pár dalších koncertů jubilejního 40. Janáčkova máje jsou ještě vstupenky, které kvapem mizí. Podrobný program na www.janackuvmaj.cz.

PŘIJĎTE NA MAJÁLES! V Dolní oblasti Vítkovic se 29. dubna uskuteční již 21. ročník největší studentské akce – Majálesu. Party bude velká, rozezní se osm scén. Už od 1. dubna (Masarykovo náměstí) se uskuteční doprovodný program plný koncertů, divadelně-filmově-literárních počinů či sportovních aktivit. Průvod masek bude v den Majálesu.

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ. Komorní orchestr INTER>Camerata z Wroclawi 9. dubna v 19.30 hodin zahájí v kostele sv. Václava v centru Ostravy jarní část 8. ročníku cyklu Čtvero ročních období. Na programu budou např. Čajkovskij a Karlowicz. O den později začne víkendový program Stadlerova klarinetového kvartetu a sólisty NDM Martina Gurbaľa na koncertech v Rychvaldě, Dětmarovicích a Ostravě-Svinově s Biblickými písněmi A. Dvořáka. V kostele sv. Mikuláše v Ostravě-Porubě vystoupí 20. dubna v 19.30 h Classico Terzetto Italiano se skladbami F. Carulliho, F. Molina a V. T. Matějky.

BONNIE TYLER V GONGU. Britská zpěvačka Bonnie Tyler vystoupí ve čtvrtek 23. dubna ve 20 hod. v Gongu v Dolních Vítkovicích. Vstupenky na koncert jsou v prodeji v síti Ticketportal.

ZNOVU DO LUNY. Koncem března se opět otevřelo kino Luna v Ostravě-Zábřehu po několikaměsíční rekonstrukci, která mj. přinesla bezbariérové přístupy. Náklady dosáhly 14 milionů korun, platil je obvod Ostrava-Jih. V současnosti se upravují okolní prostory, pár týdnů si návštěvníci kina musí ještě počkat na otevření nové kinokavárny.

FAUST NA SCÉNĚ NDM. Doktor Faustus, brilantní tragikomedie alžbětinského dramatika Christophera Marlowea o Faustovi, který se upíše ďáblu výměnou za to, že se mu dostane neomezeného vědění, se koncem března představila premiérou v Divadle Jiřího Myrona ve zcela novém překladu Martina Hilského a režii Pavla Kheka.

PRO BOHEMIA 2015. Pod tímto názvem se od 10. do 12. dubna v ostravské Janáčkově konzervatoři uskuteční 13. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv. Přihlášeno je 230 soutěžících, z toho 72 ze zahraničí.

ARCHIKULTURA POSEDMÉ. Kabinet architektury v ostravském Domě umění (GVUO) až do 7. června nabízí tři zajímavé výstavy v rámci 7. ročníku festivalu Archikultura. Architektura zmocňující se prostoru – takový je název vystavených děl Alfreda Neumanna. Nizozemská architektura je k vidění a poznání pod názvem Rozpínající se vesmíry ve smršťujících se stopách, zahrnuje i vítězný projekt na přebudování Černé louky ateliéru Maxwan. A konečně třetí je expozice japonského architekta Masaharu Takasakiho plná neobvyklých projektů staveb z celého Japonska.

NĚCO PRO BOTANIKY. Ostravské muzeum otevřelo výstavu botanických a zoologických skvostů ve spolupráci s Východoslovenským muzeem v Košicích pod názvem Skvosty přírody. Kuriozitou je např. skvěle zdokumentovaná expozice čápa bílého.

PRO FAJNŠMEKRY. Samé dobroty z rukou šéfkuchařů i žáků odborných škol nabídne 3. ročník Karnevalu chutí, který se uskuteční od 24. do 26. dubna na ostravské Černé louce. Nebudou chybět degustace, ale ani prodej vína, sýrů, salámů aj. Školy nabídnou také kavárnu a cukrárnu.

EGYPTOLOGOVÉ, POZOR! Pro nadšence záhad starověkého Egypta je na 14. dubna v 19 hodin připravena přednáška s filmem o Egyptě, kterou nabízí středisko Nová Akropolis u Sýkorova mostu v Ostravě. Bude se hovořit o tvůrcích pyramid i dalších fenoménech dané doby.

NOVÝ HUDEBNÍ PROJEKT. Zrod – oheň – rytmus, tak se má nazývat 3artbeat festival, který se od 31. července do 1. srpna uskuteční v prostorách bývalého dolu Hlubina. Nabídne spojení výtvarného umění a hudby v podobě interaktivního magického světa za využití různých technologií. Součástí mají být také přednášky a performance. Z účastníků už jsou potvrzeni například Vladivojna la Chia, Revolution Dejavu, Robot Band Stanleyho Povody či Song of Satori aj. Podrobnosti na www.3artbeatfestival.com.

Prestižní ceny pro Hanu Fialovou, Lukáše Melníka a Tomáše Savku

Tři Thálie – to je úroda!


Dalo se to čekat. Cenu Thálie 2014 získali v kategorii opereta/muzikál Hana Fialová za roli francouzské šansoniérky Edith Piaf v inscenaci maďarské spisovatelky a scenáristky Évy Pataki Edith a Marlene, inscenaci má na programu Národní divadlo moravskoslezské. Také hostující Tomáš Savka, konkrétně za roli Che v ostravském nastudování muzikálu Andrewa Lloyda Webbera Evita, si odnesl „muzikálovou“ Thálii. Kdo oba muzikály viděl, musí uznat, že ocenění těchto dvou protagonistů je na místě, Hana Fialová diváky oslňuje i jako Evita. Při předávání ceny děkovala i režisérovi Januszi Klimszovi, který má na úspěchu muzikálu nemalou zásluhu. Samotná Herecká asociace chválila výjimečnou interpretací známých šansonů Piafové.

„Postava vypravěče Che je nejsložitější a pěvecky nejnáročnější figurou muzikálu Evita. Tomáš Savka se jí zhostil s nevýslovnou energií a v dobrém slova smyslu překvapil nejen pěvecky, ale i herecky. Jeho Che je jako glosátor a Evitin oponent důrazným protipólem titulní hrdinky,“ hodnotila výkon Savky Herecká asociace.

Třetím oceněným je Lukáš Melník, který převzal prestižní Cenu Thálie pro činoherce do 33 let. Už od roku 2007 je členem souboru v Divadle Petra Bezruče Lukáš Melník hraje v Divadle Petra Bezruče od roku 2007 a za dobu svého působení na této scéně ztvárnil více než třicítku rolí. Podle poroty podává vynikající výkony zejména v psychologicky složitých charakterech. Gratulujeme!!! (k)

Kazimír a Karolína v každé době stejní


Ödön von Horváth napsal před bezmála sty lety hru o lásce, ztracené v ohlušující zábavě mnichovského pivního festivalu Oktoberfest. Bezruči tuto hru přinášejí v atmosféře ostravské Stodolní ulice. Příběh Kazimíra a Karolíny v režii Štěpána Pácla měl premiéru 6. března. V titulních rolích zazářili Michal Sedláček a Pavla Gajdošíková.

I když hra byla napsána v roce 1932, příběhy na bujarých oslavách byly, jsou a budou stále stejné. A tak je možné, že i v ulici Stodolní se podobné příběhy odehrávají i dnes. Michal Sedláček hodnotí: „Hra je určitě aktuální, postavy řeší životní krizi a neví si samy se sebou rady, a tak ji řeší špatně. A pak dominovým efektem, ať už vědomě či ne, ubližují sobě i ostatním... Tohle se prostě děje neustále, nezávisle na prostoru a čase.“ Hra je plná svižných melodií a přímo na jevišti hraje živě kapela Freakband. Režisér Štěpán Pácl nastudoval hru z překladu Josefa Balvína. Hudbu k inscenaci složil Jakub Kudláč, hudební inscenaci obohatil Vlastimil Ondruška. (k)

Pro cizince - Yogurt


Nošovická automobilka, Tieto, některé školy a univerzity nebo také Národní divadlo moravskoslezské a klub Cooltour – všechny tyto instituce zaměstnávají nebo vytvářejí komunitu cizinců z různých koutů světa, kteří v Ostravě našli svůj druhý domov.

V Cooltouru vznikl tým vydávající první anglicky psaný měsíčník s názvem „Yogurt“, který cizincům orientaci zejména v kulturním životě zjednodušuje. „Pokud jste dosud chtěli za kulturou a nemluvíte česky, museli jste jedině do kina. Nyní v Yougurtu najdete měsíční přehled kulturního programu tzv. english friendly“, říká jeden z tvůrců magazínu Shawn Wright z Cooltouru. Magazín nabízí
i praktické informace do každodenního života v Ostravě, např. kde a jak si pořídit jízdenky na MHD. Časopis je k mání každý měsíc zdarma například v informačním centru ve Foru Nová Karolina, v kavárně La Petite Conversation či klubu Cooltour. Více informací najdete na www.facebook.com/yogurtostrava. (d)

Baal na scéně Arény


Divadlo roku Komorní scénu Aréna čeká předposlední premiéra letošní sezony s názvem Rok neslýchaných zpovědí. Stane se jí slavná hra Bertolta Brechta Baal, kterou uznávaný klasik moderního dramatu napsal v raném období své tvorby. Lyrik Baal se vysmívá společnosti a její morálce, a proto je pro snobskou smetánku zpočátku velmi žádanou atrakcí, ovšem jen do chvíle, kdy svým hostitelům začne svádět manželky. Brecht do Baalova charakteru postupně promítl všechny špatné lidské vlastnosti a jeho hrdina se nakonec neštítí ani vraždy. Tato hra byla vůbec poprvé v tehdejším Československu uvedena před téměř třiceti lety právě v Ostravě, v režii Josefa Janíka.

Současná inscenace Komorní scény Aréna nabídne setkání s nejmladší generací české divadelní režie. Baala v překladu Ludvíka Kundery a Rudolfa Vápeníka a s Michalem Čapkou v titulní roli režíruje ještě ne třicetiletý absolvent DAMU David Šiktanc. Premiéra se uskuteční 25. dubna v 18.30 hodin. (at)


Strana 11

Nepřehlédněte

Pohlédněte na Ostravu z kavárny nad vysokou pecí, budete překvapeni

Sezona v Dolních Vítkovicích začala


Prohlídková trasa industriální památky Dolní Vítkovice už opět každodenně ožívá početnými skupinami dětí i dospělých. Na 1. květen je připraven bohatý celodenní program, jehož součástí bude mj. otevření nástavby Vysoké pece č. 1.

Návštěvníci už se mohli na pec vydat proskleným výtahem, odkud je na celý areál ale i na město neobvyklý pohled. Nad pecí však vyrostla téměř 20metrová nástavba. Nový skleněný tubus, ve kterém je výtah, klub, prezentační místnost a kavárnička, je venku ,obtočený‘ stoupajícím chodníkem až na vyhlídkovou terasu ve výšce téměř 80 metrů nad zemí a lidem rozhled bere dech. Nejen rozhled. Odvážná myšlenka architekta Josefa Pleskota postavit nad pecí kavárnu s vyhlídkou je další skvělou atrakcí Dolní oblasti, tento ,dvorní architekt‘ vítkovického areálu tu zanechal vizitku už v podobě multifunkční haly Gong, Světa techniky a dalších úprav. Nástavba pece, která je přístupná bez bariér, nemá ještě název, Sdružení Dolní oblast Vítkovice proto vyhlásilo veřejnou soutěž o hledání jména nástavby. Nápady lze posílat na e-mail pec@vitkovice.cz, autora vítězného nápadu DOV ocení speciálním soukromým večírkem v prostorách nástavby, další zajímavé nápady pak vstupenkami na akce a vstupy do areálů. Vyhlášení vítězů soutěže proběhne v červenci po festivalu Colours of Ostrava.

Dolní oblast je lávkou propojena s areálem bývalého Dolu Hlubina, kde vznikají další atrakce, mimo jiné tu bude mít svůj klub Jarek Nohavica. Velký svět techniky poprvé otevře krásnou rozkvetlou zahradu. Malý svět techniky U6 nabízí komentované prohlídky i animované programy pro děti.

Také hornické muzeum Landek Park vylepšilo své expozice o ukázky dalších důlních činností, od dubna pak v landeckém areálu přibyde minizoo plná domácích zvířátek i zrekonstruované sportoviště. Znovu je otevřená cyklostezka mezi Koblovem a Landekem a na sportovce čekají čtyři venkovní dvorce s novým povrchem, beach volejbal a pétanque. Na 30. dubna je připraven tradiční lampionový průvod po Jantarové stezce od Nové Karoliny až k Vysoké peci č. 1. (ok)

Pohádka pro naše nejmenší


Mráček a Mračoň, tak se jmenuje hravá pohádka, jejíž premiéru uvedlo Divadlo loutek Ostrava 20. března. Scéna evokuje dětský pokoj s hračkami, diváci od dvou do pěti let sedí uvnitř na polštářkách a pohádkový děj se odehrává přímo mezi nimi. Pro dospělé je umístěno malé hlediště vně „pokojíčku“, odkud uvidí na scénu i na své ratolesti.

Autor pohádky Petr Dvorský je povoláním stolař, a to velice zručný. Je zaměstnaný v ateliéru divadla a v jeho rukou vznikly dekorace do desítek inscenací. Je i autorem oblíbených sobotních prohlídek zákulisí divadla, které diváci znají pod názvem Putování s pejskem za kočičkou. Ve zbývajícím volném čase se věnuje amatérskému divadlu a přímo hýří nápady. Z jednoho z nich se zrodila pohádka o malých sourozencích Barunce a Jiříkovi, kteří by si pořád jen hráli, a o roztomilém Mráčkovi a protivném Mračoňovi, který nakonec díky dětským hrám a kamarádství přestane být protivný a ostatní ho vezmou mezi sebe.

Pohádku inscenovala herečka DLO Lenka Sedláčková, scénu navrhl Tomáš Volkmer, kostýmy, loutky a nápadité rekvizity vymyslela a z velké části také vyrobila Gabriela Bernardová, hudbu složil Michal Sedláček. Pro ty nejmenší i rodiče je to zážitek. (d)

Norský les na českém jevišti


Národní divadlo moravskoslezské získalo prestižní grantovou podporu z EHP a Norských fondů na nastudování a uvedení nové inscenace v rámci projektu Norský les na českém jevišti, jehož cílem bude vznik překladu a uvedení hry současného norského dramatika Jespera Halleho s názvem Lilleskogen (Lesík), která v roce 2004 získala divadelní cenu Hedda. Halle patří mezi nejvýraznější osobnosti současného norského dramatu a je držitelem dalších ocenění. V českém kontextu se zatím představil pouze svou rozhlasovou hrou Muž činu v roce 2012 v Českém rozhlase. Podle dramaturgyně NDM Dagmar Radové se Halleho tvorba zabývá silnými sociálními tématy. Překladu díla se ujme významná česká překladatelka z norštiny Jaroslava Vrbová, která do povědomí čtenářů vešla hlavně překlady Astrid Lindgrenové a Josteina Gaardera.

Inscenaci pro ostravské jeviště nastuduje norská režisérka Victoria Meirik, rovněž držitelka ceny Hedda v kategorii nejlepší režie (2010), která má i jiné zahraniční zkušenosti. (g)


Strana 12

O lidech s lidmi

Devastované městské centrum není problémem jen Ostravy, trápí desítky dalších evropských měst

Stanovit diagnózu centra je už fatální záležitost


Město Ostrava připravuje vydání obsáhlé odborné publikace s názvem „Ostrava jako regionální metropole od nástupu industrializace k současnosti“, jejímiž autory jsou prof. ing. Vítězslav Kuta, CSc., emeritní profesor stavební fakulty VŠB, a ing. Stanislav Endel z katedry městského inženýrství stejné univerzity.

Publikace podrobně rozebírá historii i současnost urbanismu Ostravy a v mnoha oblastech udává i cíle, kam by se Ostrava měla ve své budoucnosti ubírat. Pojímá Ostravu také jako regionální metropoli ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace. Jednou z nejzajímavějších kapitol je rozbor a pojednání o vývoji starého městského centra Ostravy, tolik diskutovaného v médiích i odborníky v posledních zhruba 20 letech.

Pan profesor Kuta patří k nemnoha odborníkům, kteří přesně definují chyby, kterých se město za dlouhá léta dopustilo, a vysvětluje:

„Centrum každého města je považováno za jakousi výkladní skříň, ale žádné evropské město se nemůže prezentovat upadajícím, devastovaným a nefunkčním centrem. Starou, cen­trální část Ostravy však už v minulosti poškodila špatná rozhodnutí, například návrh koncepce z poválečného období, podle které mělo být městské centrum přeneseno do budované Poruby, zatímco staré bylo určeno na dožití.“

● Současný stav je tedy výsledkem mnoha chyb, nejen období od roku 1989?

„Ano, už například proluky po bombardování za války nejsou dodnes všechny zastavěné a využité. Ostravské centrum, kromě 2-3 nových objektů, má bytový fond s nízkou úrovní technického standardu, pokles bydlení je markantní už dávno. Celkově lze hovořit o nízké investiční aktivitě v dané oblasti. Postupně byla v centru likvidována také tramvajová doprava, nahrazení autobusy se nepovedlo. Znečištěné řeky, špatné ovzduší – i to se podepsalo na odlivu obyvatel ve druhé polovině minulého století. Přínosnými pro centrum byly likvidace Dolu Šalamouna, Koksovny Karolina a utlumení výroby v části Vítkovického průmyslového areálu.“

● V čem chyboval další vývoj po roce 1989?

„Privatizace bytových domů přinesla problémy – vlastníci neměli na potřebné rekonstrukce. Starý bytový fond nemá výtahy, mnohé budovy jsou památkovými objekty, ale ve špatném stavu, budovy z předválečného období jsou většinou značně zchátralé. Chybí dostatečné parkování, pro vysoké nájmy jsou opuštěné přízemní nebytové prostory, odešla tak část distribuční sítě. Zanikly velké kavárny a restaurace, uzavřela se kina, Ostrava-Jih a Poruba se jako subcentra kompletovala, do centra Ostravy už nebylo tolik důvodů jezdit. Opět se zhoršilo ovzduší, i když jiným způsobem, řada veřejných prostranství je zanedbaná. Vylidněním významně poklesla sociální kontrola centra, zejména o víkendech je opuštěné. I rozvoj vysokého školství se děje mimo centrum Ostravy. Na území města navíc vznikly degradované obytné oblasti, které nabývají charakter ghett, což souvisí se segregací v bydlení ekonomické i etnické. Přínosem pro centrum byla nákladná dekontaminace území po bývalé Koksovně Karolina. “

● Jaký význam má pro urbanisty výstavba Nové Karoliny?

„Z hlediska růstu významu centra je výstavba Nové Karoliny velmi přínosným počinem, je to skutečné rozšíření centra. Velkou úlohu v propojení se starým centrem hraje dnes „mrtvá“ část – objekt obchodního domu Ostravica a navazující Deiningerův dům i komplex objektů hotelu Palace. Přínosné je i oživení Dolní oblasti Vítkovic a bývalého dolu Hlubina, i tady však zatím chybí dobré propojení s centrem.“

● Centrum Ostravy však není jen Masarykovo náměstí, blízké okolí a Karolina…

„Problémem je také blízká Černá louka, na jejíž oživení existují projekty, ale všechno je otázka peněz. Do městského centra jsme zahrnovali i pravý, slezský břeh Ostravice, vystavěním ulice Bohumínské tam však padly desítky domů. Do žijícího centra patří třeba i areál oživeného Slezskoostravského hradu, je však koncepčně neuzavřený. To všechno, včetně Karoliny a Dolních Vítkovic, by mělo být v budoucnu propojeno.“

● Vaše publikace navrhuje celou řadu opatření pro oživení městského centra…

„Úzce to souvisí s celkovou urbanistickou koncepcí budoucnosti Ostravy a těch navrhovaných opatření je celá řada. Město si musí ujasnit otázky rozvoje centra směrem na západ, posílit novou výstavbu v centru, podpořit návrat některých nebytových prostor pro bydlení, zvyšovat stavebně technickou úroveň staveb, prosadit regeneraci opuštěných staveb (Ostravica, skelet, Palace aj.), podporovat zastavění proluk, zkvalitnit veřejná prostranství, propojit jednotlivé lokality patřící k centru, řešit rozvoj tramvajových linek, odstraňovat ghetta, zajistit atraktivitu míst pořádáním kvalitních kulturních a zábavních akcí atd. Pro to všechno bude nutné ustavit pracovní a kontrolní skupinu odborníků, tedy nějakou instituci, která by to zastřešila a stanovila diagnózu urbanistických problémů města. Tato instituce by neměla podléhat politickým změnám ve vedení města, musela by fungovat nadčasově, aby se každá nově zvolená garnitura vedení města mohla do těchto dlouhodobých cílů zapojit. Celá záležitost je pro město už fatální záležitostí, řešit se musí. Osobně vyznávám zásadu – bez pochopení starého nelze přínosně konstruovat nové…“ Olga Kubačáková

Prof. ing. Vítězslav Kuta, CSc. Absolvent postgraduálního studia a vědecké aspirantury v oboru urbanismu na VUT v Brně. Celý svůj život zasvětil urbanismu, územnímu plánování a investičním procesům. Působil v ostravském Výzkumném ústavu rozvoje oblastí a měst, později na VŠB-TUO. V letech 1998 až 2002 byl náměstkem primátora města Ostravy, byl jedním z iniciátorů vzniku stavební fakulty VŠB-TUO, napsal řadu odborných publikací a je spoluautorem řešení mnoha urbanistických problémů města.

Ing. Stanislav Endel. Absolvent oboru Městské stavitelství a inženýrství na Fakultě stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v bakalářském i magisterském stupni studia. Působí jako odborný asistent na Katedře městského inženýrství VŠB-TUO. Ve své profesní praxi se zabývá urbanismem, územním plánováním a regenerací brownfields. Autor několika odborných článků i v zahraničí, řešitel několika vědeckých projektů týkajících se urbanismu.


Strana 13

Vyprávíme zapomenuté příběhy známých obětí osvobozovacích bojů v Ostravě v roce 1945

Soupeřům ujížděl, zákeřné kulce neunikl


Josef Brabec, Zdeněk Krejčí, Viktor Liboska, Oldřich Malář, Oldřich Stojek... To je několik málo jmen z přibližně sedmi desítek Ostravanů, kteří se aktivně zapojili do osvobozování města na konci druhé světové války a zahynuli při tom. Průběh bojů si vyžádal životy též 1407 rudoarmejců a dvou příslušníků 1. čs. samostatné tankové brigády. Celkový počet civilních obětí dosáhl čísla 449.

Co jméno, to lidský osud

Jména všech jsou pietně zvěčněna na pomnících, památnících či pamětních deskách. Některá z nich jsou i v podobě názvů ulic, náměstí a veřejných prostranství vepsána do živoucího městského prostoru. Přestože jsou dennodenně všem na očích a při každoročních oslavách osvobození města Ostravy bývá uctěna jejich památka, sotva si asi někdo dokáže současně za každým z těchto jmen představit také konkrétní, tragicky ukončený běh života a s ním bezprostředně provázané osudy dalších lidí. Archivy naštěstí uchovávají dokumenty, s jejichž pomocí je stále možné zaplňovat bílá místa v poznání minulosti a tím i splácet dluh živých vůči mrtvým. Přispět k tomu může i popsání životního příběhu jednoho z padlých při osvobozování Ostravy – Gustava Šponara.

V zákopech Velké války

Původně křtěný jako Augustin se narodil roku 1895 v rodině prostého tkalce a zelináře v Ústí nad Orlicí, kde prožil dětství a dospívání. V necelých dvaceti letech sice ještě nebyl podle tehdejší právní úpravy plnoletý, byl už ale dost stár na to, aby jej v březnu 1915 oblekli do uniformy rakousko-uherské armády a v řadách 98. pěšího pluku uvrhli do pekla první světové války. V červnu 1916 padl do ruského zajetí u obce Maněviči na dnešní Ukrajině. O rok později vstoupil v Kyjevě do čs. legií a bojoval v rámci 8. střeleckého pluku „Slezského“, s nímž v hodnosti četaře prošel též sibiřskou anabází.

Z Augustina se stal Gustav

Po návratu do nově vzniklé Československé republiky koncem roku 1920 přesídlil na Ostravsko. Krutá válečná zkušenost jej připravila o víru v Boha a přivedla k rozchodu s katolickou církví. V té době si také oficiálně změnil své původní křestní jméno Augustin na Gustav. Moravská Ostrava se ve dvacátých letech 20. století dynamicky rozvíjela a proměňovala v průmyslové velkoměsto, skýtající nové pracovní i životní příležitosti. Šponar tady našel tu svou jako četnický strážmistr. Životní partnerkou se mu stala hokynářka Marie Sommerová, s níž se později oženil a měl syna Gustava Jiřího.

Vždy v čele pelotonu

V krátkém, ale více méně šťastném období první republiky si snažil Gustav Šponar vynahradit válkou ztracená léta mládí. Začal se s mimořádným zaujetím věnovat cyklistickému sportu a stal se nejlepším ostravským závodním cyklistou meziválečné éry. Vítězil téměř ve všech na Ostravsku pořádaných závodech na ploché dráze a úspěšný byl také v závodech silničních. Startoval za Klub českých velocipedistů „Vpřed“ ve Vítkovicích. V roce 1930 jej vybrali za jednoho z dvojice cyklistů, které vyslala Moravskoslezská župa legionářská jako štafetu k prezidentu republiky T. G. Masarykovi při příležitosti jeho 80. narozenin. Celou trasu z Moravské Ostravy přes Olomouc a Brno do Prahy urazili ve dnech 3. až 5. března. Šponar osobně pozdravil prezidenta Masaryka jménem ostravských legionářů a předal mu dar v podobě ručně vyřezávané sošky vojáka francouzských legií.

Smrt na prahu svobody

Zánik Československa a vznik protektorátu pro něj znamenal nutnost opustit řady četnictva, neboť jeho legionářská minulost jej v očích okupantů činila pro výkon této služby nespolehlivým. Šponar přežil v Moravské Ostravě i těžké časy nacistické okupace. Bohužel se však přiřadil k posledním obětem druhé světové války, když v necelých padesáti letech zahynul v den osvobození města 30. dubna 1945. Jako bývalý voják východní fronty, ovládající dobře ruštinu, byl požádán o podání informace důstojníkovi Rudé armády, jehož jednotka postupovala Opavskou třídou (dnes 28. října) z Mariánských Hor do Moravské Ostravy. Při tom byl společně s důstojníkem před zraky členů své rodiny smrtelně zraněn zfanatizovaným příslušníkem nacistické mládežnické organizace hitlerjugend. I když byl zákeřný střelec vzápětí zneškodněn, život jeho obětem to už nevrátilo.

Osobnost a památku Gustava Šponara dnes připomíná název ulice v Hrabůvce, v obvodu Ostrava-Jih, která po něm byla pojmenována v roce 1971.

Radoslav Daněk


Strana 14

Výzva

Máte pobyt na úřadu MOaP?


V minulých vydáních Ostravské radnice jsme upozorňovali občany s trvalým pobytem v Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na povinnost výměny občanského průkazu v souvislosti s loňským stěhováním této instituce z Nové radnice na Prokešově náměstí do nového sídla na náměstí Dr. E. Beneše 555/6 v Moravské Ostravě.

Občané, kterých se změna týká, a byť jich proti minulému měsíci výrazně ubylo, je jich stále přes sedm set, si musí vyřídit OP s novou adresou pobytu na náměstí Dr. E. Beneše. Magistrát již zahájil správní řízení, které ruší platnost všech OP s adresou na Prokešově náměstí. Se starým průkazem nelze prokazovat totožnost. Jeho majitelům hrozí pokuta do 10 tis. Kč. Žádost o nový OP lze podat bez poplatku ve všední dny v úředních hodinách na pracovišti magistrátu v ul. Gorkého 2 v Moravské Ostravě. (ič)

Podporují autisty


U příležitosti Světového dne porozumění autismu, ve čtvrtek 2. dubna, vyjádří svoji podporu lidem stiženým poruchami autistického spektra ostravští sportovci a rockeři. Stane se tak na osvětové akci, kterou pořádá v neděli 12. dubna od 14 do 18 hod. v Trojhalí Karolina sdružení ADAM – autistické děti a my. V programu je mj. autogramiáda s fotbalisty Baníku, hokejisty Vítkovic a rozhlasovými moderátory. (bk)

Útulek pro psy je otevřený, vyberte si


Znovu připomínáme, že městský útulek pro psy v Třebovicích byl v únoru po několikatýdenní karanténě opět otevřen, z jiných míst byli svezeni také nalezenci, které v době karantény přijaly další útulky. Každý občan, který si chce pořídit psa z útulku, je vítán. Otevřeno je od úterý do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Ze zhruba odhadovaného počtu 23 000 psů na území města jsou dvě třetiny očipovány, a tak v případě, že se pes ztratí, může s čipem být vrácen přímo majiteli, aniž by se dostal do útulku. Čipy se opravdu osvědčily.

V současné době je útulek plný. Čtyři pejsky má městský útulek stále v jiném útulku, ale jen dočasně. Odložených pejsků stále přibývá. Často se stává, že lidé si psa z útulku odvedou domů a po poměrně krátkém čase zjistí, že starat se o něj není maličkost, strava i veterinář stojí peníze a péče od majitele vyžaduje čas, a tak psa vrátí. Zájem je především o štěňata (často bez ohledu na to, jak velký pes z něj vyroste) a mladé pejsky, především čistokrevné. Starší či doslova staří psi, i když jsou klidní a přítulní, zůstávají v útulku až do konce života. Zájem o mladší hlídací psy mají občas i firmy.

Všeobecně psů v Ostravě přibylo. Dnes má psa každý majitel rodinného domku se zahradou, a ti se většinou o psa dovedou postarat, nejvíce je to však vidět na sídlištích, kde lidé venčí psy ve dne v noci, někdy i dva tři najednou.

Lidé si často neuvědomují zodpovědnost, kterou jako majitelé psa mají. Je to patrné na zvyšujícím se počtu odložených psů, mnohdy za drastických okolností, ale také v parcích ve městě, protože ne každý majitel psa je ochoten po něm uklízet, i když tato povinnost je součástí městské vyhlášky. Občas dochází ke konfliktům mezi majiteli psa a občany, kterým vadí nepořádek po psech. Starat se o pejska je totiž opravdu velká odpovědnost. (k)

Jeden svoz bioodpadu zdarma


Odpadová společnost OZO Ostrava již několik let nabízí občanům i firmám pravidelný svoz zeleně jako placenou službu. Letos začala už koncem března a první svoz navíc věnovala svým zákazníkům zdarma. Loni společnost takto obsluhovala už 3427 hnědých nádob na zeleň. Tu pak OZO Ostrava zpracovává a vyrábí z ní kvalitní kompost a zeminový substrát, který si mohou zájemci koupit za velmi příznivé ceny v areálu kompostárny v Ostravě-Hrušově a ve vybraných sběrných dvorech.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu ze zeleně poskytuje odpadová společnost OZO Ostrava nad rámec obecních systémů všem zájemcům z řad občanů i firem ve své svozové oblasti už pátým rokem. Služba je určena zejména majitelům zahrad, kteří nechtějí mít na zahradě kompostér nebo po každém sekání odvážet trávu do sběrného dvora. „Speciální hnědé nádoby na zeleň o objemu 120, 240, 770 či 1100 litrů můžeme zájemcům přistavit. Popelnice na zeleň mají perforované stěny a dvojité dno, aby se k uloženému rostlinnému odpadu dostal vzduch a obsah popelnic nezahníval. Jsou vyváženy v pravidelném čtrnáctidenním cyklu, a to v období od začátku dubna do konce listopadu,“ vysvětluje tisková mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová. Letos připravilo OZO pro své zákazníky překvapení v podobě jednoho svozu navíc zadarmo. Do hnědých popelnic a kontejnerů lze odkládat trávu a další biologicky rozložitelný odpad ze zahrady, i slupky ze zeleniny a ovoce. Nepatří do nich zbytky tepelně upravovaných pokrmů, které obsahují tuky, ani biologicky rozložitelný odpad živočišného původu.

Občané Ostravy, kteří si svoz zeleně u odpadové společnosti OZO Ostrava neobjednali, se mohou bioodpadu zbavit bezplatně ve všech 12 ostravských sběrných dvorech, navíc i přímo v kompostárně v Ostravě-Hrušově. Městským obvodům bez sběrného dvora OZO v průběhu sezony přistavuje velkoobjemové kontejnery na zeleň. Podrobnější informace jsou na webových stránkách www.ozoostrava.cz nebo na bezplatné infolince 800 020 020. (k)


Strana 15

Basketbalistky SBŠ Ostrava po těsné prohře skončily ve čtvrtfinále

Pohár pro pražské vysokoškolačky


Po dlouhých letech zavítal do haly Tatran špičkový domácí ženský basketbal, který se tady hrával ještě v 70. letech minulého století. Klub SBŠ Ostrava pořádal od 13. do 15. března Hyundai Final Six, finále Českého poháru.

Nováček extraligy nezklamal, když ve čtvrtfinále podlehl jen těsně 71:72 Valosunu Brno. V souboji o páté místo pak nestačil na Trutnov.

Nedělní finále svedlo proti sobě dva nejlepší české týmy ZVVZ USK Praha a IMOS Brno. Podle očekávání dominovaly (91:49) pražské vysokoškolačky, pro které byl turnaj kvalitní přípravou na Final Four Euroligy (10.–12. dubna v Praze). Je jen škoda, že ani reprezentantky Veselá, Elhotová, Burgrová, Američanky Vaughnová, Robinsonová, Srbka Petrovičová a další evropské hvězdy nepřilákaly do Tatranu důstojnější návštěvu.(vi)

Fed Cup: v sázce je finále


Tenistky České republiky se po roce znovu představí ve Fed Cupu v Ostravě. V semifinále soutěže budou 18. až 19. dubna hostit v ČEZ Aréně Francii.

Nehrající kapitán Petr Pála má příslib účasti od Petry Kvitové, která ze zdravotních důvodů vynechala turnaje na amerických betonech. S výběrem by problém neměl mít. Lucie Šafářová a Karolina Plíšková klepou na dveře světové desítky, v záloze jsou další tenistky. Francouzky budou sázet hlavně na 24. hráčku světa Alize Cornetovou. V plném proudu je předprodej lístků. Dvoudenní permanentka stojí 890 a 690, jednodenní 500 a 400 korun. Kapacita ČEZ Arény je pro Fed Cupu 6000 míst. Oba dny se bude začínat ve 12 hodin. (vi)

Tretra láká na atletické hvězdy


Atletický mítink 54. Zlatá tretra Ostrava se uskuteční v úterý 26. května. Mezi potvrzenými hvězdami jsou již dnes ukrajinský výškař Bohdan Bondarenko, půlkař David Rudisha z Keni, čeští šampioni světa a Evropy Pavel Maslák, Jakub Holuša, Vítězslav Veselý a Barbora Špotáková. Startovní listina se průběžně plní, všichni čekají, zda se týmu kolem ředitele mítinku Jana Železného a manažera Alfonze Jucka podaří dostat do Ostravy sprintera a ikonu Tretry Usaina Bolta. V síti Ticket Art se prodávají vstupenky v cenách 300 a 200 korun na východní tribunu B i nové tribuny za oběma brankami. (vi)

Kam za sportem

FOTBAL. Synot liga: Baník-Plzeň 5. 4. (14.45) na Bazalech. Další zápasy: 18. 4. Slovácko, 2. 5. Příbram (v 17).

HÁZENÁ. Interliga: Poruba-Most 11. 4. (17.30) v hale Sareza na Hrušovské.

BASKETBAL. Čtvrfinále play off (na 3 vítězství): NH-Děčín 2. zápas 8. 4. (17.30), příp. 4. zápas 14. 4. (17) v hale Tatran. Extraliga žen skupina o záchranu: 15. 4. (18) SBŠ-Strakonice v Tatranu.

VOLEJBAL. Semifinále play off extraligy žen: 3. zápas TJ Ostrava–Prostějov 8. 4., případný 4. zápas 9. 4. (vždy v 18) v hale Varenská.

FLORBAL. Semifinále play off muži: Vítkovice-Střešovice (4. a 5. 4., 17 a 12.05 na Sareze v Přívoze), případný 6. zápas 9. 4. Semifinále play off ženy: 5. zápas Vítkovce-Chodov 8. 4. (18), případný 7. zápas 12. 4. vždy hala na Dubině.

IN LINE BRUSLENÍ. Pro veřejnost se otevřel areál in line bruslení U Cementárny ve Vítkovicích (naproti Feroně u Plzeňské ulice). Disponuje 200metrovým klopeným oválem a 1,2 km dlouhou asfaltovou dráhou, víceúčelovým hřištěm pro streetball a dětským hřištěm. Vstup je volný denně (9-22).

TENISOVÝ CHALLENGER. Od 25. 4.do 3. 5. se na kurtech v Komenského sadech uskuteční 12. ročník tenisového turnaje Prosperita Open, s dotací 50 tis. dolarů, ze seriálu ATP Challenger Tour. Startovní listina se teprve tvoří.

NOČNÍ BĚH. Night Run, hlavní závod nočního běhu Ostravou na 10 km, má 18. 4. start (20.30) na Masarykově náměstí. Poběží se dvě kola kolem Ostravice, Komenského sady a zpět. Avon běh, poloviční trasa na 5 km, startuje o 5 minut později. Dětské závody na 200 m až 2 km (start 18). Základní startovné je 350, s dárkem 500 Kč, re­gistrace na www.night-run.cz nebo v den závodu v místě startu.

JUNIORSKÝ MARATON. Závod 10členných družstev studentů středních škol na 42 195 metrů se poběží 16. 4. (start 12) kolem Masarykova náměstí. Startovné je zdarma, školy z Ostravy a kraje se mohou hlásit na www.run-czech.com. (vi)

Před prvním buly mistrovství světa v hokeji (4)

Od Mikoláše po zlaté z Nagana

(Dokončení)

V Ostravě vyrostla řada hvězd československého a českého hokeje. O generaci Remiáše, Staňka, Blažka a dalších mistrů ČSR 1952 v dresu Vítkovic jsme se zmínili ve druhém dílu seriálu. Řada z nich oblékala reprezentační dres, ale výraznějšího úspěchu v dresu se lvíčkem na prsou nedosáhla. Na rozdíl od trojice, která byla spjata se vzestupem klubu se zkratkou železáren VŽKG na modrých dresech.

Tvořili ji brankář Josef Mikoláš, obránce Jan Kasper a útočník Miroslav Vlach. Byli oporami mužstva ČSSR, které na MS 1961 ve Švýcarsku získalo titul mistrů Evropy. Poprvé na šampionátech porazilo Sovětský svaz (6:4), remizovalo s pozdějším mistrem světa Kanadou (1:1). Mikoláše ve stejném roce vyhlásili nejlepším sportovcem země. Repliky dresů těchto tří legend visí symbolicky pod střechou ostravské ČEZ Arény.

Prvním ostravským hokejovým mistrem světa se stal v roce 1976 v Katovicích František Černík. Křídelní útočník s raketovým zrychlením zazářil na MS 1978 v Praze, kde v památném zápase se SSSR (6:4) třikrát překonal gólmana Treťjaka. V odvetě jsme Sovětům podlehli 1:3, byť k titulu stačilo prohrát o gól. Čert, jak se Černíkovi říkalo, si vše vynahradil na olympiádě 1984 v Sarajevu, kde získal stříbro a hlavně jako manažer týmu Česka, vítěze turnaje století na ZOH 98 v Naganu. Na klubové úrovni se podílel na druhém titulu mistra ligy (1981) pro Vítkovice. Vyzkoušel si i zámořskou NHL v dresu Detroit Red Wings.

V Naganu se mezi legendy ostravského hokeje zapsali olympijští vítězové obránce Richard Šmehlík a útočník David Moravec, kteří se v dalších letech stali také mistry světa. Během zlaté éry českého hokeje v letech 1999–2010, kdy se národní mužstvo stalo pětkrát mistrem světa, si zlatou medaili pověsila na krk početná plejáda hokejistů, buď vítkovických odchovanců nebo hráčů.

Ostrava a její olympijští vítězové a mistři světa v hokeji: František Černík, Jaromír Šindel, Richard Šmehlík, David Moravec, Pavel Kubina, Martin Prusek, Roman Šimíček, Václav Varaďa, Filip Kuba, Jakub Štěpánek. (vi)


Strana 16

Svátek ledního hokeje

Než se zvedne opona šampionátu


1959, 2004 a 2015. Tři letopočty, které od sebe dělí dlouhých 56 let, symbolizují trojí pořadatelství světového hokejového šampionátu v Ostravě. Zatímco v roce 1959 se hrála ještě na starém Kotasově zimáku skoro formální skupina s jediným favoritem Švédskem, před jedenácti lety jsme v ČEZ Aréně mohli sledovat řadu kvalitních zápasů v základní skupině. Tím ale pro Ostravany vše skončilo.

Letos bude hokejová fiesta ve dnech 1.-14. května v Ostravě nejatraktivnější. Kromě bojů o čtyři postupová místa mezi mistry světa Rusy, Slováky, Finy, Američany a dalšími čtyřmi týmy, uvidíme navíc dvě atraktivní čtvrtfinále play off. Teprve od 16. do 17. května budou semifinále, zápas o bronz a finále výhradní záležitostí hlavního města Prahy a její 02 Arény.

Ostrava se na pořadatelství 79. MS v ledním hokeji od chvíle, kdy v roce 2010 IIHF rozhodla šampionát přidělit Česku, důkladně připravovala. Rekonstrukcí a modernizací prošla ČEZ Aréna, která hlavně díky investicím města, se dnes řadí mezi nejznámější a nejvytěžovanější sportovní haly v Evropě. Početné enklávy fanoušků se mohou spolehnout na vysokou úroveň ubytovacích a gastronomických služeb, snadnou dopravní dostupnost, vybírat z pestré nabídky mimosportovních atrakcí ve městě i okolí. Chybět nebude oblíbená fan zóna u haly, ve které i lidé bez lístků na zápasy ochutnají atmosféru světového turnaje. Ostrava vynaložila na pořádání MS přes 30 milionů korun. Největší sportovní událost roku 2015 v České republice může začít!

Připravil Libor Vidlička

Trofej mistrů jsme měli na dosah


Zlatem a stříbrem se lesknoucí pohár držely nad hlavou takové hvězdy světového hokeje jako Jágr, Ručinský, Selänne, Nash, Nylander, Ovečkin a další. A teď se pohár pro hokejové mistry světa ocitl na několik týdnů v Ostravě. Poslední březnovou středu ho v Nové radnici slavnostně odhalili primátor Tomáš Macura, náměstek krajského hejtmana Josef Babka a šéf ostravské fáze 79. mistrovství světa v hokeji Aleš Pavlík. Během dvou týdnů, kdy byl spolu s medailemi určenými pro nejlepší týmy letošního turnaje vystaven v přízemí radniční budovy a ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích, si ho prohlédly tisíce Ostravanů i návštěvníků města.

Program 79. MS IIHF 2015

Základní skupina B, Ostrava ČEZ Aréna

  1. 5.   16.15   USA–Finsko
  1. 5.   20.15   Rusko – Norsko
  2. 5.   12.15   Slovensko – Dánsko
  2. 5.   16.15   Bělorusko – Slovinsko
  2. 5.   20.15   Norsko – USA
  3. 5.   12.15   Rusko – Slovinsko
  3. 5.   16.30   Bělorusko – Slovensko
  3. 5.   20.15   Dánsko – Finsko
  4. 5.   16.15   Rusko – USA
  4. 5.   20.15   Norsko – Finsko
  5. 5.   16.15   Dánsko – Bělorusko
  5. 5.   20.15   Slovensko – Slovinsko
  6. 5.   16.15   Rusko – Dánsko
  6. 5.   20.15   Slovensko – Norsko
  7. 5.   16.15   USA – Bělorusko
  7. 5.   20.15   Finsko – Slovinsko
  8. 5.   16.15   Slovinsko – Norsko
  8. 5.   20.15   USA – Dánsko
  9. 5.   12.15   Bělorusko – Rusko
  9. 5.   16.15   Finsko – Slovensko
  9. 5.   20.15   Dánsko – Norsko
10. 5.   16.15   Slovinsko – USA
10. 5.   20.15   Slovensko – Rusko
11. 5.   16.15   Finsko – Bělorusko
11. 5.   16.15   Slovinsko – Dánsko
12. 5.   12.15   Norsko – Bělorusko
12. 5.   16.15   USA – Slovensko
12. 5.   20.15   Finsko – Rusko

Zápasy Česká republiky ve skupině A v Praze: Švédsko (1. 5., 20.15), Lotyšsko (2. 5., 20.15), Kanada (4. 5., 20.15), Francie (7. 5., 16.15), Rakousko (8. 5., 16.15), Německo (10. 5., 16.15), Švýcarsko (12. 5., 20.15).

Vyřazovací fáze MS play off

14. 5.   15.15   Ostrava   Čtvrtfinále 1
14. 5.   19.15   Ostrava   Čtvrtfinále 3
14.5.    16.15   Praha      Čtvrtfinále 2
14. 5.   20.15   Praha      Čtvrtfinále 4
16. 5.   15.15   Praha      Semifinále 1
16. 5.   20.15   Praha      Semifinále 2
17. 5.   16.15   Praha      O 3. místo
17. 5.   20.45   Praha      Finále