Duben 2013

Dubnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete také stáhnout ve formátu pdf.

Uvnitř listu
3 Do práce na kole
5 Nová Karolina se zaplňuje
5 Od 1. 5. výluka trolejbusů
6 Kriminalita se mírně snižuje
7 Granty z rozpočtu rozděleny
9 Učitelé převzali ceny
11 Tři Thálie pro NDM
16 Sportovci Ostravy roku 2012

Strana 1

Duhový dům nabízí služby hendikepovaným

V městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky se 8. dubna otevírá nové komunitní centrum Ostravy pod názvem Duhový dům, nabídka podobných služeb dosud v Ostravě chyběla.
Objekt vyrostl doslova na zelené louce u zastávky MHD Hulvácký kopec, areál je ze severní strany obklopený zelení blízkého lesoparku. Centrum provozuje Slezská diakonie, k jeho vybudování přispěly evropské peníze z Regionálního operačního programu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 48 milionů korun. Z původně předpokládaných celkových nákladů 150 milionů se po soutěžení snížily náklady na necelých 100 milionů korun.
Nově otevřené středisko bude poskytovat kvalitní sociální služby osobám s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Zařízení nabízí individualizovanou podporu.
Snahou je v maximální míře zachovat nebo rozvinout možnosti seberealizace hendikepovaných osob a podpořit jejich začlenění do běžné společnosti, služby zařízení podporují také zachování rodinných vazeb a spolupráci s rodinou, protože příbuzní mohou s klienty střediska trávit společný čas. Uživatelé tohoto centra mají možnost dosáhnout maximální soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy, komunikace se svým okolím, mají si také udržet a rozvíjet školní znalosti a pracovní dovednosti. Osoby pečující o takto postižené lidi si pak mohou díky Duhovému domu odpočinout nebo vyřizovat potřebné záležitosti, kdy bude o jejich blízké kvalifikovaně postaráno.
Duhový dům představuje domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 18 osob, denní stacionář pro 54 osob, odlehčovací službu pro 6 osob. Duhový dům bude jako klienty přijímat dospělé i děti.
Služby a aktivity tohoto sociálního centra nabízejí kvalitní a technicky moderní ubytování v 18 jednolůžkových a 3 dvoulůžkových apartmánech s vlastním sociálním zařízením, ale také stravování, k dispozici je psycholog a speciální pedagog. Středisko má prostory pro terapeutické činnosti (nácvikové, výtvarné, PC učebnu aj.), multifunkční společenský prostor pro relaxaci a místnosti pro rehabilitaci, prostředí je samozřejmě bezbariérové a propojené s venkovním navazujícím prostorem tak, aby se dal trávit čas venku. Jako fakultativní služba je k dispozici svoz klientů, cena se odvíjí od vzdálenosti bydliště – do 5 km za 40 Kč, do 10 km za 70 Kč a do 20 km za 100 Kč. V ceníku služeb je například 30 Kč za hodinu v denním stacionáři, celodenní strava ve stacionáři stojí 120 Kč vč. nápojů, 3 Kč se platí za minutu rehabilitace. Ubytování v domově pro osoby se zdravotním postižením stojí 180 Kč za den, celodenní strava s pitím pak 150–160 Kč, přidává se příspěvek na péči. Využije-li klient dočasné, tzv. odlehčovací služby, bude ho ubytování stát 170 Kč za den, péče podle nutných a skutečných úkonů pak 120 Kč za hodinu, celodenní strava vč. pití 150–160 Kč. (g)

Nanotechnologie pomáhají v Městské nemocnici Ostrava

Městská nemocnice Ostrava zvyšuje ochranu všech pacientů, návštěvníků i personálu nemocnice před kontaktními nákazami, novými technologiemi tak lze dosáhnout vyšší třídy čistoty na odděleních JIP a ARO a zvýšit mikrobiální čistotu na těchto odděleních. Opatření výrazně snižují zejména možnost napadení organismu pacientů s oslabenou imunitou nežádoucími mikroorganismy a následnými komplikacemi.
Dosáhnout těchto podmínek se daří díky využití nejnovějších nanotechnologií a nanomateriálů prostřednictvím firmy NanoGT a. s., která speciální ošetření interiérů nemocnice uskutečnila zdarma. Tato revoluční metoda byla vyvinuta ve spolupráci s předními japonskými firmami a vlastní aplikační výzkum prováděla zmíněná firma více než dva roky. Pod názvem Smart Coat se skrývá jemná postřiková suspenze, která obsahuje především oxid titaničitý, snadno přilne k jakémukoli povrchu. Nástřik pak ničí bakterie, viry, plísně, těkavé látky, kvasinky, prach, pachy aj., za působení světla pak probíhá v nástřiku fotokatalytická oxidace, světlo tak znovu suspenzi aktivuje k další účinnosti. Technologie je velmi významná zejména pro zdravotnictví, ale dá se použít například i pro dezinfekci vnitřního prostoru aut, bytů, laboratoří apod. Nemocnice se proto chystá takto ošetřit i všechny své sanitky.
Městská nemocnice Ostrava se zajímá o podobné novinky a do projektu se zapojila, nástřik byl použit například v porodnici, ARO, ve vytipovaném pokoji či sociálním zařízení, dohromady na 500 m2. Takto ošetřené prostředí dostává nálepku, která oznamuje, že prostor byl ošetřen nanotechnologií.
Odborný dohled nad výzkumem a nezávislé hodnocení účinnosti nových technologií v segmentu zdravotnictví vede Zdravotní ústav v Ostravě, který provedl také vyhodnocení účinků aplikace v nemocnici. Na základě výsledků měření po provedení aplikace vydal ústav nezávislé certifikáty, které potvrzují, že ostravská městská nemocnice jako první zdravotnické zařízení v ČR dosáhla více než padesátiprocentního zlepšení mikrobiální čistoty ovzduší na inkriminovaných pracovištích a tím i zvýšení ochrany zejména pacientů, ale samozřejmě i personálu.
„Jsme rádi, že jsme se mohli do tohoto ojedinělého projektu zapojit. Podle mého názoru je to převratná záležitost, umožní to nastavit mnohem vyšší hygienické standardy. Do budoucna plánujeme odborné a vysoce efektivní nanoaplikace i na dalších odděleních nemocnice. Úspěšná léčba našich pacientů je pro nás prioritou a vše, co nám k tomu napomáhá, vítáme,“ hodnotí spolupráci ředitel nemocnice Tomáš Nykel. Aktivitu a iniciativu nemocnice ocenila také náměstkyně primátora Simona Piperková, město těší, že tato ostravská nemocnice je první v republice. (m, g)

Stop podomním prodejcům

ze zastupitelstva

Po Karviné a Českém Těšíně je Ostrava dalším městem regionu, které zakazuje podomní a pochůzkový prodej bez prodejního zařízení. Rozhodli o tom zastupitelé města Ostravy na svém březnovém zasedání. Zákaz obsahuje novelizovaný tržní řád města, který začíná platit v dubnu. Město vychází vstříc požadavkům obyvatel, kteří se podomními a pochůzkovými prodejci cítí být obtěžováni. „Řada občanů si stěžovala na agresivní postup některých prodejců, proto jsme se rozhodli regulovat podomní prodej. Taková regulace je standardní ve většině krajských měst České republiky,“ řekl náměstek primátora Tomáš Petřík.
Represivní roli sehraje městská policie. Občané budou mít možnost obrátit se na strážníky, kteří mohou prodejce z veřejných prostranství vykázat, případně je pokutovat. Za porušení tržního řádu hrozí právnickým osobám pokuta až 200 tis. korun, fyzickým osobám 30 tis. korun. Zákaz pochůzkového prodeje se netýká oficiálně schválených charitativních akcí. Zastupitelstvo dále odmítlo vstup strategického partnera do společnosti EKOVA s tím, že podnik je schopen samostatné existence. Vyjádřilo se také k soudnímu sporu se společností Amádeus Real, která chce po městě peníze za zmařenou investici. Pokud k němu ¬dojde, povede jej centrální městský obvod. Zastupitelstvo projednalo i vyřízení návrhu petice občanů proti zrušení služebny městské policie v ul. Nádražní a odsouhlasilo odpověď petičnímu výboru. Členové zastupitelstva projednali zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města za rok 2012. Schválena byla vyhláška o volném pohybu psů a doplněna protialkoholní vyhláška. (hob, ph)


 

Strana 2

Na prestižním evropském veletrhu město představilo své investiční možnosti

V Cannes byla Ostrava vidět

my a svět

Město Ostrava se úspěšně prezentovalo na veletrhu MIPIM, největší evropské přehlídce nemovitostí a investičních příležitostí, jejíž 24. ročník se konal od 11. do 14. března v francouzském Cannes. Podle světových investorů důvěra ve finanční trhy stoupá a již koncem roku 2013 by mělo na realitních trzích nastat postupné ozdravování.
Právě tomuto trendu vyšla Ostrava na MIPIMu vstříc nabídkou kvalitních projektů. Náměstek primátora Ostravy Jiří Hrabina k letošní prezentaci mj. uvedl: „Na MIPIMu jsme jednali s investory a developery z Německa, bývalých postsovětských zemí, Anglie a Francie, kteří projevili zájem o lehkou průmyslovou výrobu v rozvojovém území Ostrava-Hrušov. Pro investory byla velmi zajímavá informace o lokalitě Nová Karolina v návaznosti na Dolní oblast Vítkovic. Terénními úpravami okolí byl již zahájen projekt Trojhalí, jehož revitalizace bude dokončena ještě letos. Trojhalí bude poté sloužit veřejnosti pro volnočasové aktivity – výstavy, koncerty a jiné společenské události. Příklady takovýchto projektů konverze bývalých průmyslových areálů dává Ostrava investorům na MIPIMu signál, že se stává stále lepším místem k životu. Vedle nových zájemců z řad investorů slouží MIPIM i k tomu, abychom se setkali s investory, kteří působí na českém trhu, a projednali s nimi detaily další možné spolupráce. Expozice Ostravy byla také příjemným místem pro osm našich spoluvystavujících partnerů, kteří zde kromě vlastní prezentace mohli vést obchodní jednání.“
Veletrhu se tradičně účastní všechny významné evropské metropole. Vedle Ostravy a expozice Moravskoslezského kraje zde měly své stánky také Praha a Brno. (kč)

Foto: Prezentací města Ostravy na veletrhu MIPIM v Cannes provázel náměstek primátora města Jiří Hrabina (vpravo).

K 68. výročí osvobození

Město Ostrava spolu s Krajským vojenským velitelstvím Ostrava zvou v úterý 30. dubna veřejnost na slavnostní shromáždění u příležitosti 68. výročí osvobození města. U Památníku Rudé armády v Komenského sadech se od 10 hodin uskuteční pietní akt kladení věnců, kterým sváteční dopoledne vyvrcholí. V rámci pestrého programu od 9 hodin předvede cviky se zbraní jednotka Posádkového velitelství Praha, do kroku armádním jednotkám z Moravskoslezského kraje zahraje vojenská hudba z Olomouce, k vidění budou až do 14 hodin ukázky moderní vojenské techniky Armády České republiky. Slavnostní akce se zúčastní představitelé města, obvodů, politických stran, armády, veteráni 2. světové války, legionáři, bojovníci za svobodu, hosté ze zahraničí, zástupci sokolských, skautských a dalších organizací. (hob)

Jarní burza práce

Nemáte práci nebo chcete změnit kvalifikaci? Burza práce a rekvalifikací s nabídkami a poradenstvím se uskuteční 23. dubna od 10 do 18 hodin v Domě techniky na náměstí v Mariánských Horách, zájemci si mohou udělat představu o práci či rekvalifikaci v dělnických i technických profesích, v administrativě i službách. (d)

Prezident Zeman poprvé v Ostravě

Prvním městem České republiky, které Miloš Zeman po svém nástupu do funkce prezidenta České republiky navštívil, byla moravskoslezská metropole Ostrava. Hlava státu přijala pozvání na sjezd České strany sociálně demokratické, který se konal 22. a 23. března v multifunkční aule Gong v Národní kulturní památce Dolní oblast Vítkovice. Prezident pronesl projev k delegátům a po zhruba hodině strávené v areálu nejvýznamnější ostravské industriální památky se vrátil do hlavního města. (Na snímku je Miloš Zeman krátce po příjezdu do Dolní oblasti Vítkovic.) (vi)

aktuálně

OIS a EU v Gongu

Ostravský informační servis (OIS) otevírá 8. dubna společně s informačním střediskem Evropské unie novou pobočku „Europe Direct Ostrava“. Infocentrum sídlí v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovic. Spojením OIS a informačního střediska EU vzniká v Ostravě unikátní pobočka s rozšířenými službami. Bude podávat informace, pořádat workshopy, semináře a přednášky o Unii. Zároveň se lidé mohou těšit na tradiční služby, které jsou poskytovány na pobočkách OIS: informace turistické, kulturní, sportovní, lze zde zakoupit vstupenky, suvenýry, vyměnit valuty. (vk)

Za Ch. Rozenem

V Tel Avivu zemřel 19. února honorární konzul ČR v Izraeli Chanan Rozen. Ostravský rodák (1918) uprchl v roce 1939 před nacisty do Palestiny. Ve státě Izrael patřil k propagátorům rozvoje kontaktů s rodnou zemí. V roce 1994 se stal čestným občanem Ostravy, o čtyři roky později mu byl propůjčen Řád Bílého lva. (v)

Přijďte na prohlídku!

Domov Čujkovova v Ostravě-Zábřehu, příspěvková organizace města, zve srdečně na Den otevřených dveří 11. dubna od 9 do 11.30 a od 13 do 17 hodin. Hosté se mohou seznámit s prostředím i aktivitami, které tento domov pro seniory nabízí svým klientům. (r)

140 let ZŠ Gajdošova

Základní škola Gajdošova žije velkým svátkem, v pátek 3. května od 16 hodin bude slavit 140 let od jejího vzniku. Srdečně zve všechny bývalé žáky, učitele a zaměstnance školy, rodiče i širokou veřejnost. (d)

Dubnové městské zastupitelstvo

Ve středu 24. dubna od 9 hodin se po 24. ve volebním období let 2010-14 sejdou ke svému jednání členové Zastupitelstva města Ostravy (ZMO). Zasedání se uskuteční v sále zastupitelstva radnice a je veřejnosti přístupné. Příští termín ZMO: 26. června. (r)


 

Strana 3

Cyklojízda Ostravou 2013 je určena pro všechny věkové kategorie

Zahájíme kampaň Do práce na kole

Hromadná jízda cyklistů všech věkových kategorií, známá jako tradiční jarní Cyklojízda Ostravou, se bude konat v sobotu 20. dubna.
Cyklojízdy podněcují k širší diskusi o cyklistice jako přirozeném a efektivním způsobu dopravy a rovněž zlepšují povědomí o počtu cyklistů a jejich potřebách v městské infrastruktuře. Cyklojízda je pořádána ve spolupráci s dopravní a městskou policií, mohou se s ní projet všechny věkové kategorie i typy kol.
Start cyklojízdy ulicemi města je plánován z Nové Karoliny ve 14 hodin. Tradičně bude cyklista, který nejlépe nazdobí své kolo, oceněn dvěma lístky na Majáles. Tématem výzdoby je tentokrát „Na kole do práce či do školy“. Závěr cyklojízdy spojený s přednáškou a diskuzí s cyklokoordinátorem pro Ostravu Martinem Krejčím, cykloambasadorem ze zahraničí a zástupcem z radnice města, se uskuteční ve středisku Cooltour Ostrava na Černé louce. V něm bude umístěn také stánek městské policie, u kterého si mohou zájemci pro zvýšení bezpečnosti nechat registrovat kolo pro případ krádeže, a také stánek společnosti BESIP věnovaný bezpečnosti provozu.
V rámci Cyklojízdy Ostravou bude rovněž představena květnová soutěžní kampaň Do práce na kole, jíž se Ostrava letos zúčastní poprvé. Kampaň v Ostravě organizuje občanské sdružení OSTRAVOUNAKOLE. Této celorepublikové kampaně se minulý rok zúčastnila 4 města s více než 2 500 účastníky. Projekt má formou soutěže za úkol podpořit městskou cyklistiku a dojíždění do práce na kole. Celorepublikově se do soutěže letos zapojí 11 měst. V Ostravě se bude soutěžit ve dvou hlavních kategoriích. V první si zasoutěží firemní týmy v počtu 2 – 5 členů v pravidelnosti dojíždění do zaměstnání. V druhé kategorii budou soutěžit zaměstnavatelé o poskytnutí nejlepšího zázemí pro dojíždějící cyklisty.
Do soutěže se mohou zájemci přihlásit v dubnu, v květnu bude probíhat samotná soutěž a začátkem června se uskuteční slavnostní vyhlášení výherců ve středisku Cooltour Ostrava. Účastníci kampaně mohou získat hodnotné věcné ceny. Zapojené firmy získají respekt svých zaměstnanců i veřejnosti za to, že se staly součástí programu podporujícího udržitelnou mobilitu a odpovědný přístup k veřejnosti, ke svým zaměstnancům i k životnímu prostředí. V rámci Ostravy si mohou zasloužit i titul Cyklozaměstnavatel roku 2013.
Kampaň Do práce na kole se koná pod záštitou náměstka primátora Tomáše Suchardy, za podpory města Ostravy a obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Kontaktní osobou kampaně je Ondřej Kolínek, OSTRAVOUNAKOLE, o. s. (vk)

Na cyklostezkách nám svítí zelená

V roce 2010 schválily rada a zastupitelstvo koncepci cyklistické dopravy, která na území města počítá s cílovým stavem zhruba 400 kilometrů cyklotras. Nyní jich máme přes 200 km, v příštích třech letech (do r. 2015) bude v Ostravě vybudováno více než 55 km nových stezek za zhruba 510 milionů korun. Peníze na ně poskytnou evropské zdroje, spolufinancování zajistí městský rozpočet.
„Důraz klademe na ucelenost sítě cyklostezek, významným kritériem je jejich oddělení od motorizované dopravy. Letos dobudujeme pět páteřních úseků o celkové dél¬ce 16 km, které povedou kolem řek Ostravice a Odry, a propojí nejlidnatější části města s velkými podniky,“ řekl náměstek primátora Tomáš Sucharda.
V roce 2012 byla dokončena trasa Q od kolejí VŠB po hvězdárnu v Krásném Poli. Zrekonstruovat se podařilo jednu z nejstarších cyklostezek podél ulice Proskovické v Ostravě-Jihu. Ve stejném obvodě se dokončují rekonstrukce stezky mezi ulicemi Podhájí a V. Vlasákové tak, aby byl oddělen provoz pěších a cyklistů, a první ostravská betonová cyklostezka na ul. Čujkovově. Mimoúrovňové křížení s Plzeňskou v blízkosti Polanecké spojky se začne stavět v květnu.
„Na silnicích II. a III. tříd by se v nejbližší době měly objevit cyklis¬tické pruhy. Jednáme o tom s krajem. Městské obvody nám mají vytipovat jednosměrné komunikace, kde by byl možný volný pohyb cyklistů v protisměru,“ dodal Tomáš Sucharda. (av)

Nanotechnologie pomáhají v městské nemocnici

Foto: Nástřikem speciální suspense na všechny povrchy se sníží obsah škodlivých látek a mikroorganismů o více než 50 procent.

Trolejbusem až na Hranečník

V minulých dnech začala výstavba nové okružní křižovatky poblíž Slezskoostravské radnice. Kruhový objezd je projektem souvisejícím s výstavbou terminálu Hranečník, ke kterému bude zároveň prodloužena trolejbusová trať od Sýkorova mostu.
Dopravní uzel veřejné osobní dopravy v Hranečníku po své realizaci umožní přestup cestujících z východní části města Ostravy a z oblasti Havířovska a Karvinska do centra Ostravy mezi linkami příměstské dopravy a autobusovými, tramvajovými a v budoucnu i trolejbusovými linkami. Vybudováním moderního přestupního terminálu bude výrazně odlehčena stávající konečná zastávka meziměstských autobusů na Gagarinově náměstí, po prodloužení trolejbusové trati na Terminál Hranečník bude částečně ekologizována doprava v centru města. Situování přestupů do jednoho místa výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti cestujících.
„Vedle výstavby technické infrastruktury samotného dopravního terminálu budou stavebně upraveny přilehlé ulice Těšínská a Počáteční včetně instalace dvojí světelné signalizace, zřízení bezbariérových zastávek, výstavby budovy občanské vybavenosti s čekárnou pro cestující, sociálním zázemím pro řidiče, bufetem a prodejnou denního tisku, bude tu záchytné parkoviště, instalován informační systém, realizovány přeložky inženýrských sítí a upraveny zelené plochy,“ řekl náměstek pro dopravu města Ostravy Tomáš Sucharda.
Na terminál Hranečník je v současné době prostřednictvím MF ČR stále vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele, neboť společnost Skanska podala odvolání. (vk)


 

Strana 4

střípky

VELVYSLANEC V RADNICI.

Primátor Ostravy Petr Kajnar přijal v radnici velvyslance Španělska v České republice Pascuala Navarra (na snímku při zápisu do Pamětní knihy města Ostravy), který navštívil 14. března Ostravu. Společnou řeč s primátorem Ostravy našli v řešení nezaměstnanosti. Petr Kajnar rovněž uvedl, že město nyní zahájilo program sociální inkluze, který se podobá projektu v Madridu, kde mají s projektem inkluze dlouhodobé zkušenosti. Jeho excelence navštívila také česko-španělské gymnázium na Hladnově, kde přednášela studentům o ekonomice své země. Pascual Navarro pochválil spolupráci škol ve výměnných programech, kontakty i úroveň společných vzdělávacích projektů. (vk)

TAJEMSTVÍ MIKROSVĚTA.

Ojedinělou výstavu prašných částic z ostravského ovzduší vyfocených pod elektronovým mikroskopem si mohli lidé v březnu prohlédnout ve foyer Radnice města Ostravy. Soubor 22 fotografií byl pořízen speciálním přístrojem ve Zdravotním ústavu Ostrava. Snímky ukázaly částice při velkém zvětšení, jsou totiž přibližně tisíckrát menší, než průměr lidského vlasu. Obrazy kolorované a stylizované designéry představily nejen prachové částice, ale také mořskou sůl, stříbro nebo živé organismy. Odborníci z takovýchto speciálních fotografií dokonce mohou poznat původce znečištění ovzduší a místo jeho vzniku. Výstava se nyní přesunula do Klimkovic na kolonádu sanatorií, kde bude k vidění po celý měsíc duben. (ph)

IRSKÁ OSTRAVA.

Krajské město navštívila velvyslankyně Irska v ČR Alison Kellyová. V radnici města ji přijal primátor Ostravy Petr Kajnar. Setkání se zúčastnil také Jason Fitzgerald, organizátor Irského kulturního festivalu. Velvyslankyně Kellyová připomněla, že Ostravu naposledy navštívila kolem roku 1989 a ocenila současnou modernizaci a transformaci města. Primátor milého hosta stručně seznámil s městem, představil vize a projekty a také připomněl základní problémy, se kterými se potýkáme. Alison Kellyová uvedla, že Irové byli kvůli nedostatku přírodních zdrojů vždy především obchodníky. V této souvislosti hovořila o plánech rozšířit česko-irskou spolupráci v různých odvětvích s tím, že Ostrava může vytvořit ideální podmínky pro práci irských firem. (ph)

VĚK: 102 LET!

V porubském Domově Slunečnice oslavila 28. března vzácné 102. narozeniny paní Marie Krejčová (na snímku Martina Otipky). Na svůj věk je stále velice čilá a gratulantům ráda povyprávěla o svém životě, ačkoli nebyl zrovna nejjednodušší. Narodila se v Bohumíně, ale většinu svého života prožila v Ostravě-Zábřehu. Pochází ze ševcovské rodiny, v dětství zažila hodně bídy. Velice brzy musela pracovat, často jen za jídlo. Největší část produktivního života strávila ve Vítkovických železárnách. Se svým manželem ráda chodila na houby a lovit ryby. Její největší vášní byl ale tanec. (mo)

Výtluků máme dvakrát více

Opravovat výtluky na silnicích začali zaměstnanci Ostravských komunikací (OK) studenou balenou směsí už v průběhu ledna. Do současnosti zpracovali více než padesát tun materiálu. V terénu jsou nepřetržitě, pokud to klimatické podmínky dovolují, dvě pracovní čety.
Silnice v Ostravě jsou po mrazivé zimě ve dvakrát horším stavu než loni. Jedna četa OK se věnuje silnicím 1. třídy, druhá opravuje výtluky na zbylých komunikacích. „Denně zpracujeme až dvě tuny studené balené směsi. Dosud jsme jí použili více než padesát tun,“ upřesnil ředitel OK Daniel Lyčka s tím, že za celou loňskou zimu bylo potřeba pouze 21 tun směsi. „Letos nebylo tolik sněhu, ale často se střídaly teploty. K opravám využíváme také víkendové směny,“ doplnil Lyčka.
Opravy studenou balenou směsí, které jsou prvním opatřením chránícím řidiče před nebezpečím poškození jejich vozidel, silničáři prováděli do konce března. Po zlepšení počasí, začnou používat teplou balenou směs, která umožňuje kvalitnější a trvalejší opravu silnic.
První březnový den začaly OK úklid silnic po zimě. Přes výkyvy teplot a návrat mrazů v únoru stihly očistit 61 755 m2 cest a odklidit z nich bezmála třicet tun smetků. Úklid komunikací po zimě musí být na území Ostravy hotov nejpozději do konce května. „Termín dodržíme, byť zimní údržba je proti minulým letům náročnější a zdlouhavější. Ještě v březnu jsme spotřebovali více než 500 tun soli. Na celkové hodnocení zimní údržby je ještě brzy. Jsem ale přesvědčen, že jsme odvedli standardně profesionální výkon. Věřím, že řidiči byli se zimní údržbou spokojeni,“ uzavřel ředitel Ostravských komunikací Daniel Lyčka. (jm)

Foto: Studenou směsí se zaplňují výtluky ještě v chladném počasí.

Zima se vrátila na Velikonoce

Nejtěžší chvíle za celou zimní sezonu 2012–13 připravila příroda ostravským silničářům v době, kdy se už obvykle spíše věnují úklidu po zimě. Sněhová kalamita, která k nám dorazila o velikonoční neděli, si vyžádala nasazení veškeré dostupné techniky.
„Do terénu vyrazilo všech sedmnáct sypačů,“ potvrdil mluvčí Ostravských komunikací Jiří Maléř. „Brzy jsme museli povolat posilové stroje. S pluhováním silnic nám navíc externě pomáhalo 9 nákladních aut, 12 traktorů a také šest hasičských vozidel.“ Přes enormní nasazení silničářů se přívaly sněhu promítly do plynulosti městské hromadné dopravy. Zpoždění nabíraly hlavně autobusy a trolejbusy. DPO a další dopravci, až na některé menší potíže, situaci zvládli. (vi)

Nezaměstnaných přibylo

úřad práce

Během února evidovaná nezaměstnanost v Ostravě opět vzrostla a je nejvyšší od května 2006. K 28. únoru se celkový počet uchazečů o zaměstnání v registru kontaktního pracoviště Ostrava (dále jen KoP Ostrava) zvýšil na 24 802. Meziměsíčně přibylo 595 uchazečů a v porovnání s loňským únorovým stavem došlo k nárůstu o 3 199 osob. V průběhu sledovaného měsíce počet nově zaevidovaných osob oproti lednu sice klesl, oproti minulému měsíci se však snížil rovněž počet uchazečů s ukončenou evidencí.
V průběhu února byla ukončena evidence na KoP Ostrava 1 208 uchazečům o zaměstnání, což je oproti předchozímu měsíci o 414 méně a je to také nižší počet než před rokem, a to o 538 osob. Do zaměstnání z nich nově nastoupilo nebo zahájilo výkon samostatně výdělečné činnosti 591 (48,9 %) osob. Jednalo se v největší míře o pomocné a nekvalifikované profese, prodavače v obchodech, pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur, úředníky, pracovníky ve službách, svářeče a obsluhu strojů a zařízení. Počet osob, které byly vyřazeny pro porušení některého z ustanovení zákona o zaměstnanosti, se v únoru opět snížil, jednalo se jen o 27, tj. 2,2 % ze všech vyřazených osob.
Počet nahlášených volných pracovních míst během února 2013 meziměsíčně vzrostl o 116. Uchazeči a zájemci o zaměstnání jich měli tedy v závěru uvedeného měsíce k dispozici 1 803. O jedno volné pracovní místo se mohlo koncem února v okrese Ostrava teoreticky ucházet 13,8 osoby. (ju)


 

Strana 5

Po roce fungování obchodního centra nejsou výsledky špatné, lidé si už zvykli tam nakupovat

Čtvrť Nová Karolina se postupně zaplňuje

Obchodní a zábavní centrum Forum Nová Karolina oslavilo 22. března rok fungování, víkend předtím uspořádalo řadu akcí. Na 60 000 m2 prodejních ploch nabízí Forum 207 obchodů a 1 009 trvale obsazených pracovních míst. Pro zákazníky je k dispozici celkem 1 500 parkovacích míst, kde mohou po dobu až tří hodin parkovat zcela zdarma. Průměrně přitom každý měsíc parkovišti obchodního centra projede více než 250 tisíc vozidel. Denně je v restauracích a fastfoodových provozovnách obchodního centra vydáváno zhruba 5 000 obědů a zhruba dva tisíce dětí zákazníků centra si každý měsíc hraje v jeho dětském koutku. Centrum nezapomíná ani na pomoc neziskovým organizacím – jen loni věnovalo na různé charitativní a dobročinné akce 780 tisíc korun.
Čtvrť Nová Karolina nabízí také kancelářské plochy v objektu Nova Karolina Park (zájemcem je Česká spořitelna) a přes dvě stovky bytů, z nichž je údajně už polovina prodána. Nová tramvajová zastávka Karolina se podle očekávání stala rušným přestupním uzlem, město buduje také trolejbusovou trasu, která bude spojovat Novou Karolinu po rekonstruované ulici Porážkové, napojí se Českobratrskou u bývalého Bauhausu, poté přes Hladnov až na Hlavní nádraží a samozřejmě opačně, zprovozněna má být letos.
Podle ředitele Multi Developmentu ČR Luboše Kočího je provoz centra Forum NK i vznik nové čtvrti ve srovnání s podobnými projekty jinde úspěchem, velcí developeři mají dnes problémy s realizací svých vizí téměř v každé zemi, všechno se díky krizi zpomalilo. Slibná je i budoucnost, až se nová čtvrť propojí s Dolní oblastí Vítkovice a klastrem Černá louka, i když dnes se dá těžko odhadnout časový horizont.
V současnosti probíhají územní řízení pro budování II. etapy Nové Karoliny, které by mělo být zahájeno příští rok a zaplní přibližně stejnou plochu území jako I. etapa. Náplň je otevřená, počítá se sice s dalšími kancelářemi a byty, ale přijde-li jakýkoli investor s jiným nápadem (škola, poliklinika, sportovní centrum aj.), lze to do druhé etapy začlenit. Pro druhou etapu výstavby se počítá s náklady kolem 2 miliard korun. (g)

Foto: Dnešní Nová Karolina ve srovnání s průmyslem znehodnocenou lokalitou, která tu bývala do roku 1985, je z hlediska vizuálního, ekologického i užitného pro město přínosem.

Výluka trolejbusů začne 1. května

nepřehlédněte

V rámci revitalizace přednádražního prostoru ostravského Hlavního nádraží bude od 1. května po dobu cca 3–4 měsíců vyloučen provoz na trolejbusové smyčce Hlavní nádraží. Z tohoto důvodu dojde ke změně v organizaci provozu trolejbusových linek č. 101, 102, 108, 109 a 111 a k přemístění výstupní a nástupní zastávky. Tramvajová doprava nebude projektem revitalizace omezena.
Trasy linek 101 a 108 budou spojeny do jedné trasy „Michálkovice – Zoo – Vozovna trolejbusů – Sídliště Muglinov – Husův sad – Sokola Tůmy“, přičemž na zastávce Vozovna trolejbusů/Sad B. Němcové dojde vždy k přečíslování z jedné linky na druhou podle směru jízdy. Vybrané spoje linky 108, ukončené dosud na Náměstí J. Gagarina, budou prodlouženy přes sídliště Muglinov až na zastávku Sad B. Němcové, resp. Vozovna. V době přepravní špičky budou tyto spoje pokračovat dále ze zastávky Vozovna v trase linky 101.
Linka 102 bude v celé délce trasy provozována autobusy. V úseku zastávek „Vozovna trolejbusů – Hlavní nádraží“ bude linka posílena vloženými spoji pro zachování 10minutového intervalu. Po dobu rekonstrukce přednádražního prostoru bude zastaven provoz na lince 109. V nočních hodinách nahradí spoje trolejbusů 101, 108 a 111 autobusy.
Původní výstupní zastávka Hlavní nádraží pro trolejbusy a autobusy bude dočasně umístěna v ul. Nádražní za křižovatkou s ul. Špálovou, nástupní pak ve stejné ulici k domu č. 197, před křižovatkou s ul. Jirskou.
Příprava stavby, která je spolufinancována z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, byla vloni pozdržena z důvodu nového vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby. Příprava a realizace stavby pokračuje v tomto roce. Vzhledem k tomu, že vlastní práce naruší provoz trolejbusové dopravy, plánovaná optimalizace trolejbusové dopravy, která souvisí se zprovozněním nové trolejbusové tratě na Novou Karolinu, bude odložena a realizována až k 1. září letošního roku. K 30. červnu 2013 tak bude dočasně zavedena trolejbusová linka, která zajistí spojení po ul. Porážkové na Novou Karolinu.
Informace o výluce budou v předstihu zveřejněny také na internetových stránkách www.dpo.cz a www.ostrava.cz. (od)

Imisní vůz své úkoly splnil

Práce imisního měřicího vozu, který si město pronajalo k měření kvality ovzduší od Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, se pohybovalo od října do března v šesti lokalitách městské části Radvanice a Bartovice a také v pěti lokalitách Přívozu. Výsledky měření prezentoval 14. března na konferenci spojené se zahájením výstavy Ostravský prach v Radnici města Ostravy vedoucí oddělení ovzduší ZÚ Ostrava Jiří Bílek. Ukázalo se, že znečištění ve městě je plošné a není pouze v okolí průmyslových zdrojů. Ze 44 dnů měření v Radvanicích a Bartovicích byl denní limit pro polétavý prach překročen ve 29 dnech. Maximální naměřená koncentrace byla 168 mikrogramů na metr3. Během 20 dnů měření v Přívoze byl imisní limit překročen v 15 dnech, nejvyšší naměřená koncentrace byla 164 mikrogramů na metr krychlový. Podrobná zpráva se připravuje. (ph)

Výměna řidičáků

Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy upozorňuje řidiče bydlící ve správním obvodu města Ostravy, ke kterému přináleží obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice, že podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, jsou držitelé řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 2001 do 30.dubna 2004, povinni tyto průkazy vyměnit do 31. 12. 2013. Doporučujeme řidičům, kterých se povinná výměna týká, aby nenechávali výměnu na poslední chvíli, v závěru období pro zákonnou výměnu může docházet k dlouhým čekacím lhůtám pro jejich vyřízení. Rovněž upozorňujeme řidiče, kteří jsou držiteli skupin C, C+E, D a D+E a nejsou držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče, že s účinností od 19. 1. 2013 se budou všem řidičům uvedených skupin řidičských oprávnění vydávat řidičské průkazy s omezenou platností na pět let.
Žádost o výměnu řidičského průkazu je možné podat u odboru dopravě-správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů, Magistrát města Ostravy, ul. 30. dubna 35/635, Moravská Ostrava. Úřední doba: pondělí, středa 8–17, úterý čtvrtek 7.30–15.30, pátek 8–11 hod. Na všechny činnosti zabezpečované odborem DSČ se lze objednat na konkrétní den i hodinu. (mmo)

Dopravní soutěž

Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, na duben už tradičně připravuje dopravně-znalostní soutěž o notebook, tablet a další hodnotné ceny. Kromě zaměstnanců Magistrátu města Ostravy je soutěž otevřena všem bez rozdílu věku. Soutěžní test zaměřený hlavně na městskou cyklistickou dopravu a pravidla 4. ročníku soutěže najdete od 1. do 30. dubna na stránkách www.ostrava.cz. (d)


 

Strana 6

Policie i strážníci bilancují bezpečnostní situaci ve městě v roce 2012

Kriminalita se mírně snižuje

Podle ředitele Městského ředitelství Policie ČR v Ostravě Reného Dočekala se kriminalita v Ostravě v loňském roce mírně snížila. Celkem 16 765 trestných činů za rok 2012 představuje počet o téměř 1 500 trestných činů nižší ve srovnání s rokem 2011, objasněnost mírně narostla, představuje necelých 20 procent.
Policie ČR působí ve městě v 10 obvodech, jejichž zatíženost je přibližně stejná. Dá se říci, že v celorepublikovém srovnání je v Ostravě v této oblasti podobná situace jako v Brně nebo Plzni. V loňském roce klesla také násilná kriminalita, z 960 zaznamenaných případů bylo 618 objasněno. Z pěti loňských vražd na území města byly 4 objasněny, jde však spíše o činy v afektu při roztržkách mezi partnery či kamarády než o úmyslné, předem připravované vraždy.

Ubylo i loupeží

Klesá také počet trestných činů loupeží (218) a ublížení na zdraví (354). V hodnoceném roce došlo k 12 585 činům majetkové kriminality, ta byla nejvýraznější v letech 2008–2010, od té doby klesá. Počet krádeží vloupáním se začal od roku 2005 zvyšovat (1 620), nejvyššího čísla dosáhl v roce 2011 (3 096). Klesl také počet vykradených aut, stále však lidé nechávají ve vozech cenné věci, které zloděje přímo vybízejí.
Zloději aut v ofenzívě
Téměř o stovku vzrostl loni počet ukradených aut ve srovnání s rokem 2011 (z 426 na 511), v současnosti je v hledáčku policie celý gang pachatelů těchto trestných činů, což by mohlo mnohé případy objasnit. Na sestupu je také výtržnictví, ve většině případů jde o fotbalové fanoušky, kteří jsou už notorickými výtržníky. Policie ČR eviduje loni na území města 2 652 dopravních nehod, při kterých bylo zraněno 597 osob, těžce zraněno 48 osob a 18 jich zemřelo, 143 řidiči-viníci byli pod vlivem alkoholu.
Ani Městská policie Ostrava se v loňském roce nenudila, i když její působnost na veřejnosti je poněkud odlišná. Ostravští strážníci se tak například loni podíleli na objasnění 4 656 kriminálních činů, zadrželi s podezřením ze spáchání trestného činu nebo celostátně hledaných 546 osob, které pak předali policistům. Na úseku dopravy řešili 29 376 přestupků, na úseku veřejného pořádku pak 26 788 přestupků. Městští strážníci však zasahují i při rušení nočního klidu, pomáhají sbírat injekční stříkačky, starají se o řádné parkování vozidel ve městě nebo o osoby bez přístřeší či řeší spory v občanském soužití.
Strážníci dostali sanitku
Od loňského podzimu má Městská policie Ostrava k dispozici vlastní sanitku (převedená z městské nemocnice), která pomáhá odvážet zraněné či návykovými látkami ohrožené lidi po ošetření lékařem na místě, kdy by se na jiné sanitky muselo dlouho čekat. Strážníci však mají k dispozici také 16 skútrů a 26 jízdních kol. Dobře jsou známé úspěchy ostravských kynologů městské policie, kteří si z mnoha soutěží odnášejí přední ocenění, atestovaní záchranáři a záchranářští psi z Ostravy pomáhali také při nedávné havárii obytného domu ve Frenštátě pod Radhoštěm, ale i jinde. Dobrou tradici má oddíl jízdní policie, která pomáhá při náročných masových akcích. Spolupráce policistů a strážníků je kombinovaná a doplňovaná i hasičským záchranným sborem, Ostrava s moderním Integrovaným bezpečnostním centrem, kde se setkávají a protínají všechny informace o lidech a situacích v nouzi, patří mezi města, která se dokážou v krizových situacích rychle orientovat a bezprostředně zajistit pomoc. (g)

Hřiště je otevřeno!

Dětské dopravní hřiště v ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze, jehož provozovatelem je Městská policie Ostrava, už od 2. dubna opět slouží dětem. Ve všední dny mezi 13. a 17. hodinou, o víkendech a ve svátcích od 10 do 17 hodin. Děti si tu mohou vyzkoušet jízdu podle pravidel silničního provozu, učí se poznávat a respektovat dopravní značky a předpisy. Děti od 3 do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let. Pokud nemají vlastní kolo nebo koloběžku, lze je včetně přilby zapůjčit zdarma přímo v areálu, nejmenším slouží odrážedla. V bezpečí areálu dopravního hřiště se děti naučí vše potřebné pro chování v silničním provozu. (d)

stalo se

RUŠILI NOČNÍ KLID.

Hlídka městské policie v noci kontrolovala dům, kde mělo docházet k rušení nočního klidu. Hlasitá reprodukovaná hudba se ozývala z jednoho z bytů a rozléhala se po celém domě. Muž z bytu však odmítal se strážníky komunikovat a dveře zavřel, ti proto na místo přivolali policisty s žádostí o ztotožnění majitele bytu, měřili také intenzitu hluku. Mezitím policisté zkontaktovali majitele bytu, ten jim však odmítl prokázat totožnost, a proto ho předvedli na policejní oddělení. 45letému muži hrozí za přestupek pokuta až 5 000 korun.

ŠLA NA NĚJ S PIVNÍ SKLENICÍ.

Hlídka městské policie byla vyslána do baru v centru Ostravy, kde se nacházel zraněný muž. Krvácel z ran na hlavě, ale byl při vědomí a komunikoval. Ošetřovaly ho dvě ženy, které také přivolaly sanitku. Zraněný 49letý muž uvedl, že seděl s přáteli u stolu, když jej náhle žena sedící u vedlejšího stolu bezdůvodně udeřila sklenicí od piva do obličeje. Jeho tvrzení dosvědčili i další hosté. Žena (38 let), která muže napadla, dosud seděla u svého stolu. Chování zdůvodnila tím, že napadený muž ji měl dlouhodobě obtěžovat a jí to bylo nepříjemné. Zraněný muž byl převezen do nemocnice k ošetření, ženě hrozí pokuta až 20 000 korun.

Přijďte do kurzu

Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 24. dubna v 16 hodin na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě.
Téma setkání tentokrát nese název Kdo je připraven, není okraden – tedy čeho by si lidé měli všímat ve svém okolí, jak se starat o své věci např. na ulici nebo při nakupování, jak předcházet případným krádežím, čeho se vyvarovat při vybírání hotovosti na poště nebo z bankomatu. Přednášející strážníci-preventisté seznámí účastníky také s nejčastějšími fintami používanými organizovanými skupinami zlodějů. Samozřejmě nebude chybět oblíbená sebeobrana. Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím adresy info@mpostrava.cz. (mp)


 

Strana 7

Zastupitelé města Ostravy rozdělili granty pro školství, sociální péči, zdravotnictví a další oblasti

Miliony korun z rozpočtu mají své příjemce

město podporuje

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo na svém lednovém zasedání rozdělení dotací-grantů z rozpočtu města pro rok 2013. Stalo se tak na základě výběrových řízení, kterých se zúčastnily organizace a jednotlivci působící v oblastech školství, zdravotnictví, sociální péče, péče o hendikepované, prevence proti kriminalitě a drogám, volnočasových aktivit, kultury a sportu.

Pro školáky a studenty

Provoz školských zařízení a hřišť, bilingvní a cizojazyčnou výuku, volnočasové aktivity, rozvoj mezinárodní spolupráce aj. najdeme mezi 149 projekty v oblasti školství, na které město letos přispěje 4 305 tis. Kč. Většinu financí využijí ostravské mateřské, základní a střední školy, základní umělecké školy, střediska volného času a další organizace. Velká pozornost je věnována prevenci proti drogám a kriminalitě. V roce 2013 zde dotace dosáhne 9 500 tis. Kč pro 88 žadatelů např. z Renarkonu, Faustu, Modrého kříže, Bílého nosorožce. Finance v této oblasti využijí také v Kulturním centru Poruba, DK Akord, SVČ Don Bosco, městské policii, u dobrovolných hasičů aj.
O zdraví je třeba pečovat
Uspělo také devět projektů z oblasti zdravotnictví, ve které působí městská nemocnice, Charita Ostrava, Český červený kříž, Ostravská univerzita, ale také Mobilní hospic Ondrášek. Celkem 1 606 tis. Kč pomůže mj. programu Most, který pomáhá dětem snášet strasti hospitalizace, výuce první pomoci nebo hospicové péči.
Hodně nás potřebují
Bez peněz z městské kasy si lze jen těžko představit chod organizací z oblasti sociální péče. Letos získají 70 996 tis. Kč. Mezi 111 projektů v režimu jednoletého financování město rozdělí 31 346 tis. Kč, celkem 27 víceletých projektů (2011–14) získá částku 39 650 tis. Kč. Jde o pestrou škálu činností od sociálních služeb pro seniory, přes péči o těžce nemocné občany, sociálně vyloučené, po podporu rodin s dětmi. Mezi příjemci jsou např. Charity Ostrava a sv. Alexandra, Adra, Armáda spásy, Diakonie ČCE, Centrum pro rodinu a sociální péči nebo sdružení Společně-Jekhetane. V grantovém systému má pevné místo péče o hendikepované osoby, včetně dětí a mládeže. Na sedm desítek projektů uvolní město z rozpočtu 9 579 tis. Kč.

Kultura a společnost

Pořádání akcí obohacujících kulturní a společenský život patří k dobré tradici moravskoslezské metropole. Bez dotace města si lze jen stěží představit festivaly Colours of Ostrava, Janáčkův máj, Ostravské dny nové hudby, Svatováclavský hudební festival a další. Na podporu se mohou těšit Letní Shakespearovské slavnosti, loutkové Spectaculo Interesse, Folklor bez hranic, divadelní OST-RA-VAR aj. Mezi celkem 103 přijatými projekty nejsou jen zavedené značky. Na peníze od města s nadějí čekají menší subjekty jako jsou galerie, amatérská divadla, umělecké kroužky i jednotlivci s kvalitními záměry na poli kultury. Celkem si rozdělí 34 213 tis. Kč.

Není jen Zlatá tretra

Činnost třinácti ostravských klubů zařazených do oblasti vrcholového sportu letos město podpoří dotacemi ve výši 55 645 tis. Kč. Mezi kolektivními sporty to jsou fotbal FC Baník, hokej HC Vítkovice, basketbal NH, volejbal VK a TJ Ostrava, házená Poruby, florbal FBC a Vítkovice. Stálé podpoře se těší také atletika SSK Vítkovice a Centrum individuálních sportů pro talentované jednotlivce. Město zůstává partnerem významných mezinárodních sportovních akcí jako jsou Zlatá tretra, Světový pohár v in line bruslení, tenisový Fed Cup, ATP Prosperita Open aj. Letos bude Ostrava částkou 32 130 tis. Kč podporovat tři desítky závodů a turnajů, jako např. mistrov¬ství světa ve florbalu žen, evropské šampionáty juniorů v cyklistice, stolním tenisu a softbalu. Granty v oblasti tělovýchovy a sportu ve výši 19 463 tis. Kč pomohou 156 projektům. Vesměs se jedná o podporu mládežnického sportu v tělovýchovných jednotách a klubech. (vi)

Foto: Dotace z rozpočtu města Ostravy významně podporují volnočasové aktivity dětí a mládeže. Na archivním snímku jsou studenti Wichterleho gymnázia v Porubě při divadelním představení.

Pro měsíčník v Zábřehu jinam

Prodejní místo jízdenek a měsíčníků městské hromadné dopravy v Ostravě-Zábřehu se přestěhovalo. Důvodem je rekonstrukce budovy Domu kultury Akord, ve kterém byla prodejna jízdních dokladů doposud. Zákazníci nyní mohou využít například prodejen v nákupních střediscích Odra, Venuše nebo v Avion Shopping Parku Ostrava. Nová prodejna DPO byla otevřena také v náhradních prostorách u zastávky Náměstí SNP ve směru ke Kotvě. Otevírací doba zůstává stejná – ondělí až pátek od 6.15 do 12 hodin a od 12.15 do 18 hodin. (ph)

Statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města č. 1651/ZM1014/23 ze dne 20. 3. 2013 vyhlašuje výběrové řízení pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her na podporu aktivit v oblastech: tělovýchova a sport (kód SVŠ/T) a sociální péče (kód SVŠ/S).

Zásady pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her, včetně témat uvedených ve speciálních částech pro jednotlivé oblasti, přihlášky do výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách města Ostravy (www.ostrava.cz) v sekci „Dotace a granty“ a na stránkách jednotlivých odborů poskytujících dotace.

Bližší informace podají zaměstnanci Magistrátu města Ostravy, Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Pro oblast tělovýchovy a sportu Jaromír Navrátil (tel. č. 599 443 457, jnavratil@ostrava.cz, další emailové kontakty v tomto formátu), Lenka Kavanová (599 443 085), Šárka Böhmerová (599 443 083) a Martina Kuchyňková (599 444 264). Pro oblast sociální péče Alena Mikšíková (599 444 681), Daniela Štěrbová (599 444 610), Alena Blažejová (599 444 720), Kateřina Kajtová (599 444 671) a Denisa Wurstová (599 444 680).

Termín pro odevzdání přihlášek: 30. duben 2013.


 

Strana 8

Lepší sociální bydlení za evropské peníze

sociální péče

Téměř k nepoznání se změnily některé rezidenční části dvou budov Domova na Liščině v Ostravě-Hrušově, jednoho ze zařízení ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením. Díky finanční podpoře Evropského programu pro regionální rozvoj – ROP NUTS II Moravskoslezsko, se na sklonku loňského roku dočkalo dvanáct zdejších klientů nových nebo nově zrekonstruovaných pokojů, které jim nabízejí více pohodlí a moderní vybavení, ale především více osobního soukromí. Během loňska prošel změnami také areál zahrady, přibyl nový chodník a nové oplocení a také kamerový systém.
Rozsáhlá rekonstrukce zahradního areálu a modernizace vnitřních prostor domova, kterou na základě výběrového řízení dodavatelsky zajišťovala společnost SV UNIPS s. r. o., předpokládala celkové náklady ve výši 8 470 000 korun, z nichž více než 7 milionů korun měla pokrýt dotace z rozpočtu Regionální rady, a zbývajících 1,247 mil. Kč zřizovatel Čtyřlístku, město Ostrava. Díky veřejným zakázkám a soutěži celkové skutečné výdaje projektu nepřekročily 4,7 mil. korun.
Tím ovšem změny ve Čtyřlístku nekončí. V Thomayerově ulici v Ostravě-Vítkovicích finišují práce na rekonstrukci někdejší rodinné vily, kde Čtyřlístek nabídne zájemcům novou službu – chráněné bydlení. Jenom stavební práce představují výdaje ve výši přes 5,6 mil. korun, na dalších 350 tisíc korun přijde vybavení pokojů a společných prostor, celkem mají výdaje dosáhnout 6,5 mil. korun proti původně plánovaným jedenácti. Také tato nová služba Čtyřlístku vzniká díky evropským financím z 85 procent, zbývající část financuje opět město Ostrava. V Chráněném bydlení Thomayerova najde nový domov devět mladých lidí se zdravotním postižením včetně dvou imobilních klientů.
Evropská unie v letošním roce podpoří ještě další dva projekty ostravského Čtyřlístku, a to téměř dvanácti miliony korun vybudování nového Domova se zvláštním režimem v Ostravě-Muglinově a částkou převyšující 5,498 mil. rekonstrukci Domova Beruška v Ostravě-Zábřehu. (d)

Foto: Zrekonstruovaný pokoj v Domově na Liščině. Foto: Bohdana Rywiková

Charita Ostrava rozšíří hospicové služby

Dvouletá realizace projektu Charity Ostrava „Rozvoj charitních hospicových služeb na území města Ostravy“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, začala v březnu. Cílem projektu je rozvoj hospicové péče pro lidi v závěru života.
Finanční prostředky ve výši 1,8 mil. Kč na hospicové služby Charity Ostrava poskytlo Švýcarsko v rámci třetí výzvy Blokového grantu administrovaného Nadací Partnerství. Realizace projektu rozšíří mobilní hospicové služby zajišťované Charitním střediskem sv. Kryštofa s dispečinkem v Hospici sv. Lukáše. Mnoho lidí ještě stále není informováno o poslání a formách hospicové péče, jejímž hlavním principem je vytvářet podmínky a poskytovat individuální zdravotní péči pro důstojné prožívání závěru lidského života.
Charita Ostrava zajišťuje lůžkové služby v Hospici sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích, kontakt 599 508 505, 732 178 501. Provozuje také Charitní středisko sv. Kryštofa – mobilní hospic a ošetřovatelskou službu v domácnostech klientů, kontakt 599 508 505, 733 676 601. Charitní hospicová poradna poskytuje sociální a odborné poradenství zaměřené na lidi v závěru života a jejich blízké osoby, kontakt 599 508 533, 731 534 002. Existuje také dobrovolnické hospicové hnutí, kdy vyškolení dobrovolníci přicházejí trávit čas s klienty Hospice sv. Lukáše, navštěvují též onkologické oddělení Fakultní nemocnice Ostrava nebo Léčebnu dlouhodobě nemocných Městské nemocnice Ostrava, kontakt 599 508 505, 731 625 768. (dk)

Festival o porodu, těhotenství a mateřství

Zajímavá akce je připravena v ostravské Monty škole, kde se 25. května koná třetí ročník informačního festivalu o těhotenství, porodu a mateřství. Pro návštěvníky je připraven pestrý program přednášek a workshopů. Základním tématem bude podpora zdravých kroků v péči o ženu a dítě, rané vazby matky a dítěte po porodu, dlouhodobého kojení či prohloubení kontaktu při nošení dítěte v šátku. Velmi zajímavý bude interaktivní workshop pro děti a jejich rodiče Porodní pohádka, vedoucí k podpoře budoucích porodních, kojících a rodičovských kompetencí. Po celý den bude návštěvníkům k dispozici bezplatná poradna porodních asistentek a dul. Více na www.respektkporoduostrava.cz. (vk)


 

Strana 9

Ocenění pro ostravské pedagogy

školství

U příležitosti Dne učitelů byli na slavnostní akci, která se konala 27. března v Divadle loutek Ostrava, oceněni pedagogové ostravských škol. Za město Ostravu jim poděkovali náměstek primátora Martin Štěpánek, vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit magistrátu Jaroslava Rovňáková a vedoucí oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit Marta Szüczová.
Oceněno bylo sedm pedagogů v kategorii Výrazná pedagogická osobnost a osm učitelů v kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost (jejich jména jsme přinesli v minulém vydání Ostravské radnice a jsou uvedena na webových stránkách města). Všichni ocenění pracují v mateřských a základních školách, jejichž zřizovatelem je město Ostrava. Význam tohoto stupně škol pro budoucí rozvoj dětí přirovnal Martin Štěpánek v úvodním slovu k základům budovy, na kterých je poté vystavěn další rozvoj lidských osobností.
Součástí slavnostní akce bylo vystoupení šansoniérky Sylvie Bee s doprovodem skupiny Lecoclico. (vk)

Foto: Martin Štěpánek blahopřeje jedné z oceněných učitelek Jitce Magincové ze ZŠ Gen. Píky.

Košice – EHMK 2013

Nejen zlatý poklad (více o něm na straně 11) představilo v minulém měsíci v Ostravě naše partnerské město Košice. V letošním roce se stalo Evropským hlavním městem kultury (EHMK) a na rozdíl od Ostravy, která neúspěšně usilovala o titul pro rok 2015, může své smělé plány realizovat. Evropský titul dal městu nový výraz a atmosféru. Metropole východního Slovenska realizovala investiční projekty za 80 milionů eur. Z významných Z významných akcí jmenujme alespoň Dny města Košice (30. 4.–8. 5.), street-artový festival Use The City festival (22.–26. 5.), koncert Tokijského metropolitního symfonického orchestru (26. 5.), Košice Gurmán-fest (21.–23. 6.), Festival židovské kultury (18.–22. 7.), Mezinárodní maraton míru (6. 10.) aj. (vi)

z dopisů čtenářů

Loni rozhodlo město Ostrava o přeměně Centra pracovní výchovy ve Vítkovicích na chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením. Pro dosavadní klienty centra to bylo období nejistoty a otázek, co s nimi bude. Většina klientů však našla nové zázemí v denním centru Start v Pavlovově ulici v Zábřehu, které otevřelo sdružení PRAPOS (práce postiženým). V centru klienti podle svých schopností mohou nejenom pracovat, ale pod vedením skvělých vychovatelů se věnují i sportu, výtvarné činnosti, navštěvují nejrůznější kulturní akce, či jezdí na hory. Chtěla bych poděkovat zástupcům ostravského magistrátu za finanční podporu, bez které by toto zařízení nemohlo fungovat, a všem pracovníkům a sponzorům centra.

Taťána Fabiánová, matka postiženého chlapce

ZŠ Kounicova bude fungovat

Zastupitelé městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schválili v prosinci záměr sloučit dvě základní školy a to ZŠ Kounicova a ZŠ Generála Píky, uskuteční se pravděpodobně k 1. lednu 2014. Toto sloučení nebude mít vliv na fungování a praktický chod obou základních škol, které přejdou pod jedno vedení, ale provoz na obou školách bude nadále zachován. ZŠ Kounicova bude i nadále plnit vzdělávací činnost. V pedagogickém sboru této školy jsou kromě pedagogů s běžnými aprobacemi i speciální pedagogové, kteří pomáhají při výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. (p)

Prvňáčci vstoupili do cechu čtenářského

Prvňáčci ze Základní školy v ulici E. Rošického se 5. března oficiálně stali čtenáři. V pobočce Knihovny města Ostravy ve Vietnamské ulici byli slavnostně pasováni do cechu čtenářského. Děti zhlédly představení Jak šestku bolelo bříško a při hrách a soutěžích prokázaly, že umí číst. Pasování prvňáčků se uskutečnilo v rámci Týdne prvňá謬ků, během kterého se malí čtenáři seznamují s fungováním knihovny a mohou se zdarma zaregistrovat. Knihovnice jim radí, jak vyhledat zajímavé knihy a jak s nimi zacházet. Pobočka městské knihovny ve Vietnamské ulici, v níž slavnostní pasování probíhalo, pasuje prv¬ňáčky na čtenáře od roku 2007 a v současné době registruje zhruba sedm set čtenářů ve věku do 15 let. V městském obvodu Poruba má Knihovna města Ostravy celkem čtyři pobočky. Kromě Vietnamské ulice je zájemci najdou v ulicích Opavská, L. Podéště a Podroužkova.
Tradiční akci „Týden prvňáčků“ pořádala Knihovna města Ostravy letos od 4. do 9. března, kdy byli do poboček knihovny v celém městě zváni všichni prvňáčci na slavnostní pasování na rytíře knihovny. (vk)

Budoucí mistři svého oboru

AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství z Ostravy-Vítkovic je již tradičním pořadatelem gastronomické soutěže AHOL CUP 2013 s mezinárodní porotou a účastí. Letos na konci zimy se uskutečnila již popatnácté. Soutěž je zařazena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR do programu EXCELENCE s podporou pro talentované žáky škol České republiky. Záštitu nad ní mimo jiné převzal náměstek primátora města Ostravy Martin Štěpánek, který ji také zahájil.
Celkem se letošního ročníku soutěže zúčastnilo 35 barmanů, 8 pětičlenných družstev, 7 tříčlenných družstev, 9 baristů v kategorii junior a 3 baristé v kategorii profi. Celkem 108 soutěžících. Ze zahraničních delegací tentokrát do Ostravy zavítali soutěžící z Piešťan, Topoľčan, Oravy i z polské Wisly. Na regulérnost soutěže a výkony soutěžících dohlíželi komisaři z Asociace kuchařů a cukrářů, přes 20 komisařů z České barmanské asociace pak hodnotilo mladé talenty na úseku míchaných nápojů a přípravy kávy. (ad)

Foto: Z průběhu soutěže.

Vyberte nejlepší žáky a kolektivy

Město Ostrava vyzývá ředitele základních škol zřizovaných obvody města, ředitele soukromých a církevních základních škol a ředitele víceletých gymnázií na území města k podání návrhů na ocenění žákovských osobností a žákovského kolektivu u příležitosti Dne dětí 2013. Ocenění je udělováno ve dvou kategoriích: žákovská osobnost (žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií) a žákovský kolektiv. Návrhy je nutno podat na příslušných formulářích, které jsou zveřejněny na www.ostrava.cz (magistrát, odbory magistrátu, odbor soc. věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit). Termín pro podání návrhů je 15. 4. 2013. (vk)

Nepotřebné věci potřebným lidem

Humanitární sbírka, kterou Charita Ostrava s Diakonií Broumov pořádá dvakrát ročně, se opět uskuteční 16. dubna od 9 do 18 hodin na ostravském nákladovém nádraží na křižovatce ulic Mariánskohorská a Cihelní, další pak v září. Dobře zabalené do pytlů či tašek lze přinést čisté oblečení, lůžkoviny, látky (nikoli zbytky), nádobí, příbory, pokrývky, obuv, hračky (ne příliš objemné). Do sbírky nelze přijmout elektrospotřebiče, nábytek, kočárky či znečištěný textil. Přijatý materiál se následně třídí a nabízí potřebným lidem prostřednictvím charitativních institucí. Počet zaplněných vagónů sbírkou se každoročně zvyšuje. (g)


 

Strany 10-11

co, kdy, kde ve městě

Zrzavého dílo okouzlilo

Výstavu děl Jana Zrzavého Božská hra v ostravském Domě umění, která skončila 10. března, zhlédlo 30 800 návštěvníků. K vidění bylo na 250 děl, a to včetně běžně nepřístupných prací ze soukromých sbírek. Průměrná denní návštěvnost představovala 900 osob. Největší zájem o výstavu byl o víkendech, za poslední dva víkendy výstavu navštívilo dohromady přes 6 000 návštěvníků.

Pamatujete tankisty a Šaryka?

Příběh čtyř polských tankistů a jejich psa Šaryka ožije koncem května na divadelních prknech. Premiéru hry Šaryk vzpomíná připravuje režisér Radovan Lipus pro Divadlo loutek Ostrava. Představení je určeno středoškolákům a starším divákům. Lipus na přípravě hry spolupracoval s dramaturgem činohry NDM Markem Pivovarem. Tandem zvolil jako předlohu kultovní román polského spisovatele a novináře Janusze Przymanowského Čtyři tankisté a pes.

Rocková Ostrava

V Dolní oblasti Vítkovice se bude 17. srpna konat 2. ročník festivalu Rocková Ostrava. Mimo jiné zde vystoupí známá skupina Citron, Kiss Forever z Maďarska, brněnská kapela Titanic a mnohé další. Hlavní hvězdou festivalu bude KREATOR – německá legenda, která v Ostravě naposledy vystoupila před 18 lety. Vstupenky jsou již v předprodeji. Více informací na www.rockovaostrava.cz a www.promoone.cz.

Na co do domu kultury?

Bohatý dubnový program v Domě kultury města Ostravy nabízí podrobně adresa www.dkmoas.cz. Vyzvedněme alespoň představení hostujícího pražského divadla s Moliérovým Zdravým nemocným 12. dubna, bratři Ebenové vystoupí s písničkami a inteligentním humorem 13. dubna. Tramvaj do stanice touha je americká klasika T. Williamse, pražští herci ji Ostravanům nabídnou 26. dubna. Poslední živý přenos končící sezony z newyorské Metropolitní opery je Händelův Julius Caesar 27. dubna.

Umíte pohádky?

Radní městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky vyhlásili třetí ročník oblíbené literární soutěže Čertovské pohádky, tentokrát s podtitulem Čerti na dovolené. Zúčastnit se mohou děti z celé Ostravy, napsat a poslat pohádku musí do 30. května na adresu soutez@certovskepohadky.cz.

Den Země v parku

Středisko volného času v Ostrčilově ulici připravuje na 19. dubna Den Země v Komenského sadech od 9 do 16 hodin, akci finančně podporuje město Ostrava. Více o dubnovém programu střediska na www.svcoo.cz.

Pro dobré recitátory

Nejpozději do 17. dubna se mohou žáci prostřednictvím škol hlásit do 19. ročníku recitační soutěže Šavrdův pohár, která se pak uskuteční 19. dubna v sále Domova Slunečnice. Soutěž vyhlašuje Kulturní centrum Poruba, celý program střediska na www.kcporuba.cz.

Krása podzimu středověku

Výstava prvotřídních faksimilií vybraných rukopisů dvou největších bibliofilů a mecenášů knižní malby přelomu 14. a 15. století, Jana, vévody z Berry, a českého a římského krále Václava IV. láká k návštěvě v kabinetu grafiky v ostravském Domě umění až do 5. května. V doprovodném programu nabízí knihovna galerie 9. dubna v 16 hodin také přednášku na toto téma včetně vyobrazení nejznámějších manuskriptů.

„We will rock you“

Takový je název úspěšného muzikálu z díl¬ny skupiny Queen a Bena Eltona. Desáté výročí slaví toto představení prostřednictvím halového turné ve 13 zemích světa, v Ostravě vystoupí v ČEZ Aréně 24. dubna. Vstupenky jsou v prodeji v sítích TicketPro a TicketArt.

Fiducia boduje

Výstavní projekt Fotografické galerie Fiducia byl odbornou grantovou komisí Ministerstva kultury ČR vyhodnocen jako nejlepší galerij¬ní projekt v Česku pro rok 2013. Fotografická galerie Fiducia se umístila na prvním místě v obrovské konkurenci galerií z celé ČR. V letech 2010 a 2011 byl podobně oceněn výstavní projekt Galerie Dole, která je rovněž součástí klubu Fiducia.

Le Corbusier v Ostravě

Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci se SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu zahájila nové architektonické výstavy: Le Corbusier /Chandigarh (potrvá do 12. 5.), Nábytek pro historická divadla a Architektura znějící hudbou (do 26. 5.). Expozice jsou realizovány v rámci 5. ročníku mezinárodního festivalu architektury, designu a umění Archikultura 2013. Další výstavy v rámci festivalu budou k vidění ve Výstavní síni Sokolská 26, Ostravském muzeu, Antikvariátu a klubu Fiducia, Slezskoostravské galerii, Galerii Kruh, Galerii Cooltour, Domě knihy LIBREX, Knihovně města Ostravy a v budově Otazník společnosti Intoza.

Šangri-la prodloužena

Unikátní výstava Šangri-la, kterou návštěvníci mohou obdivovat již řadu měsíců v pavilonu C na Černé louce v Ostravě, je pro velký zájem prodloužena. Přibližuje svět mýtů, přírodních krás, ale i života obyčejných lidí v Tibetu, Nepálu, Bhútánu nebo Indii. Spojuje mystiku se skutečností, barevný svět států ležících na úpatích Himálají. V expozici jsou pravidelně pořádána zajímavá setkání s cestovateli i lidmi z tohoto obdivuhodného koutu světa. Více na stránce www.sangri-la.cz.

Ostrava má předpoklady mít galerii středoevropského významu

V prosinci loňského roku zastupitelstvo města schválilo, že činnost nově vznikající městské galerie bude zajišťována v rámci zájmového sdružení právnických osob Trojhalí Karolina, přičemž město Ostrava je členem tohoto sdružení. Město tím využilo již existující právní formy a není proto nutné zřizovat novou příspěvkovou organizaci. Finančně má být galerie podporována zejména městem s možností využití dalších zdrojů financování z dotačních programů a grantů. Příprava provozu městské galerie je stále otevřený proces, který se je v současné době upřesňován stránce ekonomické i obsahové.
Městská galerie nebude sbírkotvorná ani nebude vyvíjet odbornou badatelskou činnost. Záměrem je vytvořit instituci, jejíž činnost bude zaměřena na prezentaci současného výtvarného umění a která bude také podporovat mladé a začínající umělce. Počítá se s doprovodnými aktivitami např. pořádání výtvarných performance, workshopů. Tyto činnosti budou realizovány ve zrekonstruovaných industriálních prostorách bývalého plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic (nyní multifunkční hala Gong – 1 200 m2 plochy) a také ve velkých halách – Trojhalí na Nové Karolině (4 800 m2 plochy), které mají být zprovozněny ještě letos.
V současné době připravuje sdružení Trojhalí Karolina projekt, který by zastupitelstvo města mělo spolu s žádostí o dotaci projednat nejpozději v červnu. Na přípravě projektu sdružení spolupracuje s doc. PhDr. Ladislavem Kesnerem, PhD., který působí na Masarykově univerzitě Brno, má dlouholeté zkušenosti a bohaté poznatky z práce v Národní galerii v Praze, a je uznávaným galerijním odborníkem. Docent Kesner se v rozhovoru pro Deník vyjádřil, že rozhodnutí města nestavět nový objekt pro městskou galerii a nezřizovat příspěvkovou organizaci je pochopitelné, v současné ekonomické situaci by to zřejmě neudělalo žádné město. Industriální prostory v Gongu a Trojhalí jsou podle Kesnera pro účely galerie velmi atraktivní, navíc zde vzniká turisticky zajímavá lokalita a její návštěvníci mohou zároveň přijít i do galerie, kam by jinak prvoplánově nepřišli. Samotná galerie bude v Gongu, v Trojhalí vidí do budoucna prostor, kde mohou přímo před zraky návštěvníků vznikat umělecká díla nebo může naopak sloužit uměleckým aktivitám, které se jinde rozvíjet nemohou. Kombinaci prostor Trojhalí a Gongu považuje za velmi silnou stránku celého projektu, podle něj v Ostravě vzniká galerie středoevropského formátu. (g)

Vladimír Franz skládá pro NDM

Jednou z dalších činoherních premiér v této sezoně v Národním divadle moravskoslezském bude slavná komedie Williama Shakespeara Sen noci svatojánské. Šéf činohry a zároveň režisér inscenace Peter Gábor oslovil po úspěšné spolupráci na dramatu Smrtihlav opět Vladimíra Franze. Tento vystudovaný právník (praxi však nikdy nevykonával), hudební skladatel, výtvarník, pedagog, publicista, básník a dramatik se nedávno zapsal Čechům do povědomí jako kandidát na prezidenta. V podmínkách totalitního práva ho práce právníka nelákala a tak se rozhodl věnovat umění. Po absolvování vysoké školy nechtěl „zatížit mozek nesmysly“ a věnoval se několik let téměř výhradně dělnickým profesem.
Shakespearův ,Sen‘ už přilákal mnoho skladatelů, mezi nimi Mendelssohna, Brittena či V. Trojana, a tak přilákal i Franze. V kouzelné alžbětinské komedii se odehrávají zázraky magické letní noci, ostravské diváky okouzlí v premiéře 11. dubna v Divadle Jiřího Myrona. (g)

Glass v Gongu

Ostravské centrum nové hudby připravuje v rámci festivalu Ostravské dny 2013 (12.–31. srpna) jedinečný pětihodinový koncert skladatele Philipa Glasse s jeho souborem. Glassova skladba Music in Twelve Parts zazní v Ostravě v multifunkční hale Gong 16. srpna a přesto, že je to daleký termín, vstupenky na koncert se už prodávají prostřednictvím Ostravského centra nové hudby, Brown Paper Tickets ale i jinde, jak napoví www.newmusicostrava.cz. Glass je známý svou skvělou filmovou neoromantickou hudbou s prvky minimalismu. (d)

Volgograd v Ostravě

Foyer Radnice města Ostravy nabízí od 2. dubna výstavu pod názvem Soudobý Volgograd. Je organizovaná jako součást projektu „Volgograd v Ostravě“ a občanům města nabídne pohled na dlouhodobé partnerské město Ostravy. Dohoda o partnerských vztazích s Volgogradem byla obnovena před třemi lety a dnes se týká mnoha oblastí života, ve kterých si obě města vyměňují zkušenosti. Výstavu pořádá Městská rada Česko-ruské společnosti, Ostravský ruský dům, o. s., a Klub ČRS Ostrava v rámci oslav osvobození Ostravy. Výstava potrvá do 30. dubna. (r)

Benefiční koncert v přímém přenosu

Ostravská televize odvysílá 20. dubna přímý přenos benefičního koncertu Nadace Taťány Kuchařové pod názvem Krása pomoci. Uskuteční se v ostravské hale Gong v Dolní oblasti Vítkovice a chce seznámit širokou veřejnost s problematikou života seniorů. Cílem je také získat prostředky na podporu projektů nadace v rámci celé ČR, s projekty se diváci seznámí v průběhu večera formou krátkých vstupů.
Na programu budou velké světové šlágry, vystoupí V. Špinarová, M. Kubišová, A. Langerová, L. Gažiová, D. Kraus, W. Daněk, J. Kačer a další. V komických scénkách se představí mladí herci L. Pavlásek a J. Polášek, spolupracovat budou s moderátorem L. Marešem. Večer přiblíží také činnost dané nadace a neziskových organizací a představí dárcovství jako skutek, který přináší lidem radost z pomoci zlepšit život druhým. (g)

Skvělý úspěch interpretů Národního divadla moravskoslezského

Tři Thálie pro operu a balet

Ostravští umělci z Národního divadla moravskoslezského (NDM) ovládli Ceny Thálie 2012, které se 23. března udělovaly v pražském Národním divadle. Ze sedmi nominovaných tři sólisté převzali prestižní Šípkovu skleněnou vázu, výroční cenu Herecké asociace.
Dominovala zejména ostravská opera. V pěvecké kategorii zvítězili představitelé titulních rolí v Gounodově opeře Romeo a Julie Aleš Briscein a Jana Šrejma Kačírková. Vítězi blahopřáli jeho fináloví konkurenti a kolegové z Ostravy Tomáš Černý s Lucianem Mastrem.
„Jde o výsostné ocenění mimořádného výkonu obou laureátů, ale také o poctu celé inscenaci, na které se podílejí všechny složky našeho divadla. Jana patří mezi nejtalentovanější pěvkyně mladé generace a nás těší, že svou závratně stoupající kariéru spojila zejména s Ostravou. Aleš Briscein je pěvec, který reprezentuje české operní umění po celém světě a je nám velkou ctí, že pravidelně hostuje v Ostravě,“ uvedl hudební ředitel opery NDM Robert Jindra.
Pro hlavní cenu si přišla také sólistka NDM Lucie Skálová, která ztvárnila postavu Sakury v baletu Poslední samuraj v režii Erica Trottiera. Činoherec Igor Orozovič a členka souboru opereta/muzikál Martina Šnytová sice na prestižní trofej nedosáhli, ale při jejich talentu se mohou dočkat v příštích letech. Vysoká úroveň ostravských divadel byla při pražském galavečeru nejednou zmíněna. Ani hlavní město se nemohlo letos pochlubit takovým počtem nominací, jako Ostrava. Vždyť v širších výběrech figurovali také herci Divadla Petra Bezruče Sylvie Krupanská, Tomáš Dastlík, Komorní scény Aréna Alena Sasínová Polarczyk, Pavel Cisovský a další sólisté Národního divadla moravskoslezského pěvci Jana Sýkorová, Tomáš Novotný a tanečník Filip Staněk. (vi)

Foto: Jana Šrejma Kačírková a Aleš Briscein získali Thálie za titulní role v opeře Charlese Gounoda Romeo a Julie.

Foto: Lucie Skálová jako Sakura v baletu Poslední samuraj na hudbu Ryuichiho Sakamota. Snímky: NDM

Lesk zlatého pokladu

Košický zlatý poklad je až do 5. května k vidění v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí. Unikátní kolekci tvoří 2 920 zlatých mincí, tři medaile, renesanční řetěz a měděná schránka. Ostrava je po Bratislavě, Budapešti a Praze posledním městem, ve kterém je poklad během rekonstrukce Východoslovenského muzea vystaven. Poklad, pocházející z druhé poloviny 17. století, majitel je neznámý, objevili v roce 1935 dva dělníci při přestavbě sídla někdejší Spišské komory, tehdy finančního ředitelství v Košicích. Marně se jej snažili zpeněžit. I dnes se košičtí průvodci sbírky v Ostravě zdráhali hovořit o jeho skutečné hodnotě, je prý nevyčíslitelná. V muzeu vystavují zlaťáky o celkové hmotnosti téměř 11 kilogramů. Nechybí mince ražené českými panovníky a osm dukátů ze slezského Krnova. Majestátně působí zlatý řetěz o hmotnosti 590 gramů. (vi)

Akord se opravuje

Dům kultury Akord v Ostravě-Zábřehu je už od podzimu zahalený do lešení, rozsáhlé opravy čekají na chodby, klub a šatny, ale také restaurace, kuchyně a venkovní fasády.
Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap. V první byla rekonstruována fasáda a boční části objektu za plného provozu. Hlavní rekonstrukce začne nyní v dubnu. Akord bude po dobu 5 měsíců, tedy do konce prázdnin, uzavřen. Proměnou projde vstup, vestibul, chodby a schodiště, vznikne nová prostorná šatna v suterénu, modernizováno a doplněno bude osvětlení, ozvučení a divadelní technologie, vymění se původní elektroinstalace. Zcela nový bude prostor restaurace a klubu, vše se otevře na podzim. Na rekonstrukci přispělo město Ostrava částkou 120 milionů korun. Dům kultury Akord se úplně v novém představí na podzim. (d)


 

Strana 12

Pobočka městské knihovny v Ostravě-Vítkovicích je multikulturním prostorem pro všechny generace

Místo, kde setkávání není problémem

o lidech s lidmi
Nevelká budova pobočky Knihovny města Ostravy ve Vítkovicích nás upoutá vnitřním prostorem plným hřejivého světla a zářivou čistotou. Regály s knihami kolem stěn lemují kruhovitá posezení se stoly nebo koutky se sedacími pytli. Vše je tu připraveno nejen pro čtení nebo výběr knih k zapůjčení, ale také pro každodenní setkávání s malými i velkými přáteli knihovny. Mezi ně patří také romská komunita, která je v městském obvodu Vítkovice početně silně zastoupena.
„U nás musí každý klient, tedy i romský, a zejména pak dítě, cítit, že je u nás vítán, ale na druhou stranu se musí přizpůsobit našim pravidlům, které se často velice liší od toho, jak žijí doma nebo na ulici. Pokud naše pravidla nedodržují, nemohou být našimi čtenáři. A několikaletá praxe ukazuje, že našimi klienty být chtějí a nejenže jsou pro to schopni a ochotni dělat, co se sluší, ale zejména menší děti jsou velice snaživé a obětavé. Mnoho z nich k nám chodí rovnou ze školy, ještě s aktovkou na zádech,“ říká vedoucí pobočky Kateřina Ševčíková. „Denně je to v průměru tak dvacet romských dětí. Každý den pro ně připravujeme program tak, aby se všechny zabavily. Kromě čtení dětem nabízíme kvízy, soutěže, malování. Mnohé nám pomáhají při práci v knihovně, některé chtějí, ať jim pomůžeme v učení.“

Pokračování Romského kruhu

Knihovna města Ostravy, jejímž zřizovatelem je město Ostrava, má kromě ústřední knihovny 26 poboček. Ty, které se nacházejí v obvodech s tak zvanými vyloučenými lokalitami, systematicky spolupracují s romskou komunitou. Specifika pobočky ve Vítkovicích se traduje od roku 2004, kdy zde byl zahájen projekt Romaňi kereka-Romský kruh, jehož cílem bylo zohlednit romské návštěvníky a podpořit multikulturní dialog. Na tento projekt navazují současné aktivity.
Jednou z nich je BOOKovka, klub pro mladé dívky, které mají zájem o knihy i o dění v knihovně. „Každé úterní odpoledne pro ně připravujeme program od výtvarných dílen přes setkání se spisovateli a ilustrátory až po besedy nebo čtení na neobvyklých místech a s tím související výlety například do psího útulku v Třebovicích, do Dolní oblasti Vítkovice nebo na výstavu obrazů. Děvčata pronikají rovněž do tajů účesů, líčení i tance. Klub BOOKovka vzbudil mezi místní mládeží velký ohlas, zájem o něj projevili i chlapci. Děvčat k nám dochází kolem třiceti,“ říká Kateřina Ševčíková.
Knihovnice děti také učí, jak je důležité pomáhat, a ony se rády účastní soutěžení, kdy mohou pomoc proměnit v body. Děti berou tyto aktivity jako hru a pomáhají tak nejen knihovnicím, ale i ostatním dětem a čtenářům. Děti mohou body sbírat také za účast na akcích knihovny, malováním obrázků z knih, správným vyplněním kvízů či za účast v celostátním projektu Čtení pomáhá. Pravidelně pořádá knihovna také oblíbené Prima čtení.

Děti jsou soutěživé

„Inspirativní pro naši práci je soutěživost romských dětí i jejich touha vyniknout v nějaké funkci. Před časem jsem nabídla jedné z dívek, aby sama vysvětlila menší školačce učivo. Nadšeně a úspěšně se toho ujala. Hru na učitele jsme ve větším kolektivu zopakovali a má obrovský ohlas. Máme také malou knihovnici, která dokonce z domu půjčuje vypůjčené knížky svým kamarádům, kteří je pak vracejí zpět jí nebo rovnou k nám,“ konstatuje vedoucí pobočky. Oceňuje i jejich tvořivost. Děti připravují třeba dárky pro své rodiče nebo prarodiče, což je vzhledem k jejich prioritám týkajícím se rodinných svazků činnost také velmi oblíbená.

Setkávání s minoritní kulturou

Kromě romských knih v regálech nabízí Romům vítkovická knihovna setkávání s jejich kulturou a ostatním čtenářům možnost tuto kulturu poznat. Na podzim loňského roku zde prezentovala putovní výstavu Romano suno-Romský sen, připravenou Novou školou Praha. Na ní byly vystaveny obrázky, příběhy a básničky Romů a v závěru také představeny vítězné práce z literární soutěže v romštině i češtině. Všichni přítomní rovnou nebo prostřednictvím překladu do češtiny mohli nahlédnout do světa romských dětí, poznat jejich sny i přání i silné vazby k rodině. Literární soutěž ukázala bohužel také velké mezery dětí v psaném romském projevu, který je na školách nemá kdo učit. Ve volné diskusi se povedlo vytvořit otevřenou a vstřícnou atmosféru pro debatu o představách majority o Romech, a naopak jejich vnímání „gadžů“, o vztazích mezi dětmi obou etnik ve školách i na ulici i o vzájemných často komplikovaných vazbách slovenských a olašských Romů.
„Komplikované vztahy mezi romskými kastami vnímáme i v naší práci. Setkala jsem se s tím, že si jeden romský chlapec z těchto důvodů za žádnou cenu nechtěl sednout vedle jiného. Je to kultura, kterou bychom měli poznat, abychom je mohli lépe pochopit,“ říká vedoucí vítkovické pobočky.
Děti z různých škol i prostředí dostaly příležitost vzájemně nahlédnout do svých životů, poznat a zjistit, že se od sebe nakonec příliš neliší, také na nedávném workshopu Žijeme spolu/vedle sebe, který se uskutečnil 27. února jako doprovodná akce fotografické výstavy s názvem „Všechny děti”.

Co zůstane pro život?

Vítkovickou knihovnu navštěvují především menší romské děti zhruba od 1. třídy do asi 12 let. Vyrostlo mezi nimi několik opravdu výborných čtenářů. Pokud do těchto prostor děti najdou cestu a oblíbí si prostředí, nabízené aktivity a v neposlední řadě také vlídné přijetí zdejšími knihovnicemi, stále se do knihovny vracejí. Jak je to ale u této komunity obvyklé, zlom nastává v období puberty, kdy se někteří z nich přikloní k jiným prioritám, bohužel často negativním pro společnost.
„Za nejdůležitější pro jejich budoucnost považuji situaci v rodině a její vliv. Víme, že většina z nich to nemá v životě jednoduché, a to i z vnitřních příčin. Zákony jejich komunity jsou v nich zakořeněné a pokud se někdo postaví proti nim, může se lehce ocitnout v osamocení mimo romskou komunitu, a bohužel často nepřijat ani společností většinovou. Věřím však, že v každém z nich z návštěv u nás něco pozitivního zůstane – zájem o knížku, najdou tu nové kamarády. A také vědí, že i když se venku, na ulici, nechovají zrovna nejlépe, tady musí mluvit slušně, neprat se ani hádat, čili přijímají pravidla, která se učí dodržovat, aby tu mohli zůstat. A také doufám, že se nám daří být zcela neformálním místem multikulturního setkávání, v němž se Romové cítí vítáni a kde je mohou poznat z dobré stránky i příslušníci většinové společnosti,“ dodává Kateřina Ševčíková. Vlasta Krzyžanková

Foto: Vedoucí pobočky vítkovické knihovny Kateřina Ševčíková mezi dětmi Foto: KMO


 

Strana 13

Řada úředních knih v depozitáři začíná letopočty ze 16. století

z archivu města

Nezastupitelné místo mezi archiváliemi uloženými v Archivu města Ostravy patří úředním knihám. Obsah těchto úředních kancelářských písemností, jež mají vázanou knižní podobu, je velmi pestrý. V ostravském archivu představují nejstarší část úředních knih městské knihy Moravské Ostravy dochované od konce 16. století. Zápisy do nich měly často plnou právní průkaznost a stejnou cenu jako listiny. Nejstarší městskou knihou je tzv. Památná kniha města Moravské Ostravy z let 1565-1757, do níž se vkládaly zápisy „pro věčnou paměť“. Najdeme v ní hlavně svatební smlouvy zámožnějších novomanželů, kupní smlouvy, dlužní úpisy, rozhodnutí městské rady ve sporech, jež byly před ní řešeny, ale také řád ostravských fišmistrů, dohlížejících na rybniční hospodaření města, z přelomu 16. a 17. století.
Pozemkové knihy
Velký význam pro historii nejstarších domů v Moravské Ostravě mají pozemkové knihy, jimž se též říkalo gruntovní knihy nebo gruntovnice, se záznamy o majetkových změnách v držbě domů a pozemků. Pro Moravskou Ostravu se jich dochovalo 17 se zápisy od roku 1626 až do 80. let 19. století. Městští písaři vedli pozemkové knihy nejen pro město, ale rovněž pro jeho poddanské vesnice Přívoz, Lhotku (dnešní Mariánské Hory) a Novou Ves. Trvalou dokumentární hodnotu mají knihy radních protokolů o zasedáních městské rady z let 1729-1848 i dvě knihy rychtářského práva z let 1692-1787, obsahující zápisy o projednávání přestupků moravskoostravských měšťanů i obyvatel okolních vesnic před rychtářským soudem. Šlo hlavně o urážky na cti a krádeže.
V samosprávném období po roce 1850 tvoří úřední knihy stěžejní součást archivů 34 původně samostatných obcí a měst, jež byly později připojeny k Ostravě. V těchto fondech jsou nejdůležitější vázané zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva a obecní rady, cenné informace pak poskytují evidenční knihy sestavené z různých hledisek (např. knihy obecních příslušníků neboli domovské matriky, přihlašovací knihy, evidenční knihy domů).
Paměť je v kronikách
K nejvyhledávanějším úředním knihám v badatelně Archivu města Ostravy patří pro svou přehlednost a poutavé líčení událostí knihy pamětní. Do této skupiny se řadí především obecní a školní kroniky a pamětní knihy spolků a far. Počet obecních a obvodních kronik již překročil dvě stě svazků, počet kronik převzatých z ostravských škol dosahuje čísla 555. Množství spolkových a farních kronik se těmto číslům nevyrovná, ale najdeme mezi nimi vzácné dokumenty, jako je např. Foto: Pamětní kniha farnosti Polská Ostrava psaná od 70. let 17. století. Eva Rohlová

Foto: Pamětní kniha farnosti Polská Ostrava s olejomalbou fary a jejího okolí ze 70. let 17. století.

Foto: Pozemková kniha města Moravské Ostravy z let 1708–1790. Obsahuje 620 listů, její výška je 13 cm.

Foto: Nejstarší městská kniha uložená v Archivu města Ostravy, tzv. Památná kniha města Moravské Ostravy z let 1565–1757.

Foto: Titulní list kroniky obecné školy na Baranovci ve Slezské Ostravě (1874–1905) s podpisem jejího ředitele, významného vlastivědného pracovníka Karla Jaromíra Bukovanského.

Foto: Kronika obecné školy na Baranovci ve Slezské Ostravě z let 1874–1905.


 

Strana 14

Romové jako herci

Ostravské Přednádraží žije filmem. Režisér Petr Václav si vybral tuto lokalitu jako jedno z míst pro natáčení svého nového hraného filmu Cesta ven. Současný příběh, který si také sám napsal, vypráví o mladém romském páru. Do snímku obsadil režisér romské neherce, pro které se tak filmování stalo jejich vůbec první zkušeností před kamerou. Natáčet se začalo v únoru. Po více než měsíci natáčení v mnoha ostravských lokacích se štáb přesouvá na několik posledních dní do okolí Domažlic.
Film je zároveň prvním výrazným koprodukčním počinem tvůrčí producentské skupiny Kateřiny Ondřejkové a výkonné producentky Jáji Hoznauerové z ostravského studia České televize. Na přípravách ostravského natáčení se podílí i místní filmová komise FILM OSTRAVA!!!. (g)

aktivní senioři

Ostrava ve filmu

Vzpomínkové filmové dopoledne připravuje pro ostravské pamětníky Kulturní centrum Poruba ve spolupráci s filmovým kritikem a publicistou Martinem Jirouškem. Prostřednictvím vybraných ukázek se divák vydá na jedinečnou exkurzi městem Ostravou v hraných filmech. Na pořad z cyklu „Moderní stáří“ můžete přijít ve čtvrtek 11. dubna v 10 hodin do Domu s pečovatelskou službou v Průběžné ulici v Ostravě-Porubě. Akce se koná za finanční podpory města Ostravy. Vstupné 60 Kč, pro seniory zdarma. (rz)

Vtipálkové ze Svinovských mostů se vystavují riziku trestního postihu

Bezpečnostní tlačítka nejsou na hraní

Po téměř rok trvající rekonstrukci Svinovských mostů se Ostravané a návštěvníci města v prosinci 2012 dočkali otevření moderního dopravního terminálu, díky kterému se lze rychle a pohodlně dostat k zastávkám městské hromadné dopravy. Také díky pojízdným schodištím, která jsou až do 30. 4. 2013 ve zkušebním provozu.
Vzhledem k tomu, že po uvedení eskalátorů do provozu nedošlo k jejich postupné zátěži, ale v podstatě ihned k plnému zatížení, objevily se některé problémy. Zaměstnanci firmy OTIS, výrobce a dodavatele zařízení, nedostatky postupně odstraňují.
Za vypínáním eskalátorů ve Svinově často bývá také lidský faktor. Někteří cestující si našli podivnou zálibu ve svévolné manipulaci s bezpečnostními tlačítky, které slouží pro vypnutí pohybu schodů při havarijních nebo nebezpečných situacích. Podle předpisů pak eskalátory mohou znovu zapínat pouze pracovníci pověřené firmy, což představuje nemalou časovou prodlevu.
„V současné době řešíme možnost vypínače zakrytovat a tím je aspoň částečně těmto vandalům znepřístupnit,“ konstatuje náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda. „Chtěl bych každého, kdo takto zastavuje provoz na terminálu a ohrožuje bezpečnost cestujících, upozornit, že se vystavuje nebezpečí trestního postihu. Schodišťové prostory máme navíc monitorovány kamerovým systémem.“
Město Ostrava intenzivně řeší s dodavatelem stavby i eskalátorů firmami IMOS Brno a OTIS zajištění plynulého chodu zařízení. Zároveň vyhlásilo veřejnou zakázku na provozovatele pojízdných schodišť na Svinovských mostech s účinností od 1. května letošního roku. (vi)

Foto: Eskalátory dopravního terminálu Svinovské mosty se stávají terčem podivné zábavy některých cestujících.

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

MIKI – V útulku je tento pejsek již od ledna, majitel ho vypustil a už se nepostaral. Z počátku byl pejsek veselý, ale vytvořil si nedůvěru k lidem vždy, když mu chtějí vzít obojek. Nevhodný k dětem. Číslo psa 16892.
FRANKIE – Ostražitý, tříletý kříženec, ale velmi aktivní. Rád by byl u domečku se zahrádkou a miluje také dlouhé procházky, takže by měl patřit ke stejně založeným lidem. Číslo psa 16896.
JANEK – Roční, velmi temperamentní kamarád do každé rodiny, má rád balónky a různé druhy aportů. Vhodný k dětem i starším lidem, je veselý. Potřebuje domácí péči a milé zacházení. Číslo psa 16911.
BÁRA – velmi klidná, asi pětiletá fenka, má ráda pohodu a proto by byla vhodná i ke stejně pohodovým, možná i osamělým starším lidem, může být v bytě i na zahrádce. Číslo psa 16922.


 

Strana 15

PROSPERITA Open podesáté

Jubilejní desátý ročník tenisového turnaje mužů Prosperita Open proběhne od 27. 4. do 5. 5. v areálu SC Ostrava v Komenského sadech. Pořadatelům v čele s Václavem Roubíčkem se díky podpoře partnerů, mezi kterými je také město Ostrava (záštitu převzal náměstek primátora Tomáš Petřík), letos navýšit dotaci z 50 tisíc na 100 tisíc US dolarů.
Díky tomu se dá předpokládat zvýšený zájem o účast na ostravském turnaji mezi tenisty širší domácí i mezinárodní špičky. Dnes je sice ještě brzy hovořit o konkrétních jménech, ale rýsuje se mimo jiné start Lukáše Rosola, vítěze Davisova poháru 2012 a Prosperita Open 2010. Loňský titul by měl obhajovat Francouz Dasnieres de Veighy. Ostravské tenisové publikum se těší, že v Komenského sadech uvidí některou ze známých tenisových tváří. Tak jako v minulých letech, kdy na ostravské antuce hráli Srb Tipsarevič, Chorvat Ančič nebo Kypřan Baghdatis. Necháme se překvapit! (vi)

Bolt poběží na Tretře štafetu

Nejlepší sportovec světa roku 2012 jamajský sprinter Usain Bolt potvrdil na 27. června start na Zlaté tretře. Sedmou účast fenomenálního atleta na ostravských závodech od roku 2006 oznámil manažer mítinku Alfonz Juck. Bolt spolu s mistrem světa Yohannem Blakem a dalšími dvěma Jamajčany z Racers Track Clubu poběží štafetu na 4 x 100 metrů. Dalšími zatím ohlášenými hvězdami 52. ročníku jsou olympijští vítězové oštěpař Keshorn Walcott, koulařka Valerie Adamsová nebo výškař Ivan Uchov. (liv)

V radnici vylosovali MS ve florbalu žen

V ostravské radnici se 5. března losovalo 9. mistrovství světa ve flor¬balu žen, které se bude hrát ve dnech 7. až 15. prosince 2013 v Brně a Ostravě. O složení základních skupin šampionátu rozhodli místopředseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach, náměstek primátora města Ostravy Martin Štěpánek, prezident mezinárodní florbalové asociace IFF Tomas Eriksson a prezident České flor-balové unie Filip Šuman.
Losující vytažením jmenovek zemí stylově ukrytých v replikách florbalových balonků určili složení kvalifikačních skupin a předkola play off, které se kompletně odehrají v Brně. Ženy Česka se dostaly do silné skupiny B, kde narazí na Norsko, Lotyšsko a Švýcarsko. Druhá elitní skupina A má složení: Rusko, Polsko, Švédsko a Finsko. Ve skupině C se střetnou Slovensko, Korejská republika, Maďarsko a Austrálie, ve skupině D Japonsko, Kanada, Německo a Dánsko. Zápasy čtvrtfinále, semifinále, finále a o konečné umístění bude od 11. do 14. prosince hostit ostravská ČEZ Aréna. (vi)

město podporuje

BANÍK PROTI SPARTĚ!

Po zápase Baníku Ostrava s Libercem (6. 4., 17) se fanoušci Slezské mohou těšit na utkání jara proti Spartě. V úředně stanoveném termínu v sobotu 20. 4. se zřejmě bude hrát před kamerami ČT po 20. hodině. Další domácí utkání: Baník-Příbram se hraje v sobotu 4. 5. (17).

ZÁVĚR NADSTAVBY.

Basket¬balisté NH Ostrava zakončí program nadstavbové skupiny A1 domácím zápasem proti BK Děčín. V hale Tatran se bude hrát v sobotu 13. 4. od 17.30 hod. Pak už budeme netrpělivě vyhlížet soupeře pro vyřazovací fázi play off Mattoni NBL.

OBHÁJÍ TITUL?

Nejlepší sportovní kolektiv města Ostravy 2012 házenkářky DHC Sokol Poruba zakončí účast v česko-slovenské WHIL interlize 6. 4. (18) domácím zápasem proti Senci (hala SAREZA na Hrušovské). V dalších týdnech je čekají zápasy nadstavbové soutěže. Ostravským ženám v nich půjde o obhajobu českého mistrovského titulu z roku 2012.

BĚŽÍME PRO EVROPU.

Štafetový závod 10členných smíšených družstev středních škol na maratonské trati se poběží v úterý 16. 4. Akce „Běžíme pro Evropu“ pořádaná v rámci Pražského mezinárodního maratonu začne ve 12 hodin na ostravském Masarykově náměstí. Do finále v Praze (13. 5.) postoupí jeden nebo dva nejlepší smíšené týmy hochů a dívek z každého semifinálového kola v krajských městech.

VELKÁ CENA PLAVCŮ.

Jubilejní XX. ročník Velké ceny Ostravy v plavání proběhne 27.–28. 4. v krytém bazénu SAREZA v Porubě. Závody s mezinárodní účastí pořádané Klubem plaveckých sportů Ostrava budou zároveň 2. kolem Českého poháru. (vi)

HC Vítkovice Steel zastavil Zlín

Hokejisté HC Vítkovice Steel zakončili extraligu ve čtvrtfinále. Podlehli Zlínu 2:4 na zápasy a stejně jako loni, kdy je vyřadil pozdější mistr z Pardubic, se mezi čtyři nejlepší neprobojovali. Přes výkyvy formy ostravští hokejisté dokázali, že patří mezi domácí hokejovou špičku. Navíc v závěru loňského roku výborně reprezentovali na Spenglerově poháru v Davosu, kde dokráčeli do semifinále. Na snímku ze zápasu HC Vítkovice Steel–PSG Zlín (4:3) bojují Viktor Ujčík a Martin Hamrlík před brankářem Jakubem Sedláčkem. (vi)


 

Strana 16

Nejlepšími sportovci Ostravy za rok 2012 jsou plavkyně Barbora Závadová a házenkářky Sokola Poruba

Ostravskému sportu vládnou ženy

sportovec roku
Není žádnou náhodou, že v dosavadních pěti ročnících získaly titul sportovec roku města Ostravy vícekrát ženy. Dvakrát dominovala atletka Denisa Rosolová, jednou její kolegyně Kateřina Cachová. Do jejich království jen nesměle nakoukli fotbalista Václav Svěrkoš a hokejista Jakub Štěpánek. Šestý ročník ankety ovládla znovu dívka – plavkyně Barbora Závadová. A aby se to nepletlo, nejlepším sportovním kolektivem se staly házenkářky DHC Sokol Poruba.
Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města Ostravy proběhlo 21. března v Nové radnici za účasti mnoha čestných hostů, mezi kterými nechyběli náměstek primátora Martin Štěpánek i radní města, starosta Poruby a předseda Komise rady města pro podporu vrcholového sportu Lumír Palyza. Právě její členové, jak velí propozice ankety, vybírali z pestré nabídky ostravských sportovních úspěchů loňského roku ty nejzářivější.
Nejlepší sportovkyně Ostravy 2012 Barbora Závadová vybojovala na ME v Maďarsku svou první „velkou“ bronzovou medaili na 400 metrů polohový závod. Letní olympiáda v Londýně jí sice nevyšla úplně podle představ, ale 15. místo určitě nebylo neúspěchem. „Letos se chci soustředit na světový šampionát v Barceloně a zúčastnit se světové univerziády v Kazani,“ dodala plavkyně, kterou brzy čeká maturita. Dobře ví, že nominaci do Ruska ji zajistí jen přihláška na vysokou školu.
Devět házenkářek Sokola Poruba, mistryň ČR, v čele s reprezentantkou Pavlou Poznarovou přišlo převzít titul nejlepší sportovní kolektiv Ostravy 2012. Za děvčata cenu hovořil trenér Ján Beňadik, který slíbil, že udělají maximum pro to, aby obstáli v interlize, domácím play off i na podzim v evropském poháru.
Nejlepší hendikepovanou sportovkyní se stala Markéta Sidková, pátá v lukostřelecké soutěži na paralympiádě v Londýně, nejlepším juniorem vzpěrač Sokola Moravská Ostrava Jakub Kubík, účastník seniorského ME v Turecku. Do síně slávy ostravského sportu byl uveden Jan Kozák, legendární basketbalista a trenér, který se stal jako hráč třikrát vicemistrem Evropy, startoval na OH 1948 a 1952, vychoval několik generací mladých basketbalistů. (vi)

Foto: Barbora Závadová, královna ostravského sportu v roce 2012.

Foto: Část družstva házenkářek DHC Sokol Poruba, mistryň České republiky a nejlepšího sportovního kolektivu města Ostravy 2012, s trenérem Jánem Beňadikem.

Foto: Náměstek primátora Martin Štěpánek blahopřeje nejlepší hendikepované sportovkyni Ostravy 2012 lukostřelkyni Markétě Sidkové.

Foto: Vzpěrač Jakub Kubík se stal ostravským sportovním talentem roku 2012.

Foto: Legenda českého basketbalu Jan Kozák s radním města Ostravy Lumírem Palyzou.