Červenec - srpen 2013

Červencové a srpnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


 

 

 

Strana 1

Rok 2014 se v Ostravě ponese ve znamení zdravého pohybu a sportování pro všechny

V rodině Evropských měst sportu!

Ostrava, třistatisícová moravskoslezská metropole, získala prestižní titul Evropské město sportu 2014! Verdikt výběrové komise Asociace evropských měst sportu při Evropské unii vyhlásil 27. června v průběhu atletického mítinku Zlatá tretra Gian Francesco Lupatelli, prezident ACES Europe.
„Očekáváme, že přilákáme ke sportování ve větší míře obyvatele města i jeho návštěvníky. Zvýšený zájem o návštěvu Ostravy může pomoci také ekonomice. A to je dobrá zpráva pro turistický ruch a sektor služeb ve městě,“ zdůraznil primátor Petr Kajnar.
Titul Evropské město sportu uděluje ACES Europe od roku 2001. Nejvyšší metou jsou „Capitals“, kterými už byly třeba Madrid, Stockholm, Glasgow, Kodaň, Varšava aj. Letos jsou EMS belgické Antverpy. Ostrava kandidovala v kategorii „Cities“, velkoměst do půl milionu obyvatel. Stala se třetím městem u nás, které titul získalo. Vloni se mezi „Cities“ prosadil Liberec, letos se do kategorie „Town“, města do 25 tisíc obyvatel, zařadil východočeský Náchod. Nelze nepřipomenout neúspěšnou kandidaturu Ostravy na titul Evropské město kultury 2015.
Mezi oběma tituly je rozdíl, nicméně pro obyvatele města může „sportovní“ triumf znamenat určitou satisfakci.
Není pochyb o tom, že jsme městem s bohatou sportovní tradicí. Ve světě nás proslavilo pořádání Zlaté tretry i dalších špičkových akcí. Ze široké základny výkonnostního a rekreačního sportu vyrůstají jedinci, kteří šíří slávu naší země daleko za hranicemi.
„Jako Evropské město sportu 2014 nabídneme formou společných aktivit podpořených granty zdravý pohyb občanům, kteří nesportují vůbec nebo jen výjimečně. Nezapomeneme ani na rekreační a hendikepované sportovce, organizace ve všech obvodech města a širším regionu. Umožníme lidem setkat se s vynikajícími sportovci přímo na hřištích. Ostrava se příští rok stane atraktivním místem pro aktivní trávení volného času,“ podtrhl náměstek primátora Martin Štěpánek. (vi)

Foto: Primátor Petr Kajnar (uprostřed) a náměstek primátora Martin Štěpánek převzali při Zlaté tretře certifikát titulu Ostrava – Evropské město sportu 2014.

 

Ředitel společnosti Multi Development ČR Luboš Kočí o Nové Karolině:

I přes krizi vzniklo živé, pulsující místo

rozhovor

Čtvrť Nová Karolina v centru Ostravy oslavila v březnu roční narozeniny, první se otevřelo velké obchodně-zábavní centrum. Dodnes vedou Ostravané polemiku o kvalitě především vzhledu nových objektů, mají příznivce i odpůrce. Jeden podstatný fakt této lokalitě však nelze upřít – pro Ostravu je doslova požehnáním, protože nahradila starou průmyslovou oblast, která značně ovlivňovala znečištění centra a z urbanistického hlediska byla naprosto nepřijatelná.
Město však prochází velmi problematickým obdobím. Současná nejistota pramenící z možnosti utlumit třeba OKD nebo jiné provozy těžkého průmyslu jen dokresluje situaci, za níž provozovat a rozvíjet cokoli nového je nesnadné. Svědčí o tom i posun termínů staveb mnoha developerů, kteří Ostravě před několika lety nabídli zajímavé projekty na rozvoj jiných lokalit, krize je však přibrzdila.

l Dá-li se v tak nesnadné situaci hodnotit rok existence čtvrti Nová Karolina jsme se zeptali ředitele developerské společnosti Multi Development ČR Luboše Kočího.

„Hodnotit takto rozsáhlý a různorodý projekt po prvním roce života je vždy ošidné a nesnadné. Každá výrazná změna je pro mnoho lidí sama o sobě něčím negativním a neexistuje způsob, jak se zavděčit a zalíbit všem. V případě Nové Karoliny je to ještě o to těžší, že její uvedení do života si těžko mohlo vybrat komplikovanější dobu. V celé Evropě, ČR není výjimkou, i tady se výrazně projevují důsledky finanční krize a následné ekonomické recese a Ostrava jako město průmyslové je tímto vývojem také zasaženo. Dokonce se zdá, že Ostrava měla ještě víc smůly, neboť toto zbrzdění a krize přišly zrovna v čase, kdy se už zdálo, že město má našlápnuto k velmi slibnému dalšímu vývoji, zkrátka – že přišel jeho ,čas‘. My hodnotíme uplynulé období pozitivně – rozjel se provoz Fora Nova Karolina, byly dokončeny další součásti I. etapy výstavby včetně opravdu velkého objemu veřejných ploch. Lhal bych, kdybych tvrdil, že všechna vysoká očekávání a naděje jsou bohatě naplněny.
Celý start Nové Karoliny je rozhodně těžší a složitější, než si ho představovali všichni zúčastnění. Nicméně vezmeme-li v úvahu právě onu specifickou dobu, jejíž dopad se velmi těžce definuje, je možno pozitivně hodnotit opravdu viditelný návrat života do těchto míst, čísla návštěvnosti pomalu rostou, lidé Novou Karolinu objevují a pro mnohé přestává být něčím záhadným. Stává se přirozenou, pulsující součástí centra města, kam není problém se dostat, chvíli pobýt. Nic víc, nic míň.“

l Co se podle vás společnosti Multi Development povedlo a co ne?

„Určitě nechci, aby to vyznělo jakkoli zle, ale každý investor a developer má chvíle, kdy si sám láme hlavu, zda a co možná šlo udělat jinak, lépe a jak. Oslovili jsme špičkové světové architekty, investovali obrovské peníze, vybudovali velký objem nových veřejných ploch, ve velmi nepříznivých ekonomických podmínkách jsme dokončili moderní administrativní budovu i bytový objekt. Přes veškerou snahu se nám nepodařilo rychle naplnit budovy nájemníky a životem, ale nejsme ničím výjimečným, recese a takřka nulová poptávka po nových prostorách se podepsala všude. V této souvislosti mě osobně dost mrzí, že se nám nepodařilo rozumně čelit některým nekorektním a překrouceným akcím či pomluvám…“

l I to je součást doby, ale objevují se dokonce názory, že město Ostrava dále ,nalévá‘ do Karoliny peníze. Jaké jsou vzájemné závazky města a Multi?

„Původní dohoda developera a města byla založena na jasném a stručném principu – Multi buduje všechno uvnitř území Nové Karoliny, tedy všechno, co v budoucnu má mít veřejný charakter – ulice, náměstí, energetické a jiné sítě apod. Město pak zabezpečí, aby všechno nové na daném území bylo možné napojit na stávající infrastrukturu města. Na rozloze asi 10ha jsme tedy vybudovali kompletní novou infrastrukturu (počínaje lávkou přes kolejiště ČD a ulici Místeckou, přes velké množství podzemních sítí, kanalizace, přes nové ulice, náměstí s podzemním parkingem až po umělecká díla či veřejnou zeleň), to vše v investici přibližně 500 milionů korun, a takto vzniklý majetek jsme za symbolickou cenu pár tisíc korun předali městu. Součástí je i parková úprava na ploše, kde před zahájením stavby byla pouze náletová zeleň. Město tak převzalo do správy jen dokončené plochy, zatímco ty určené pro výstavbu dalších etap nadále udržuje Multi. Náklady města s tímto spojené jsou tedy výhradně na provoz a údržbu silnic, kanalizací, zeleně jako na jiných městských pozemcích. Veškerá infrastruktura je nová a v záruční době, proto nepřicházejí v úvahu žádné náklady na opravy apod. Je to podobné jako v Saturninovi – pokud se plachta na loď koupí, pak bude nová a nebude třeba ji opatřovat záplatami... Veškeré závazky zhotovitelů jsou navíc kryty bankovními zárukami.“

l Lze konkretizovat, do čeho vložilo finance město?

„Město Ostrava zcela v intencích smlouvy o Nové Karolině splnilo svůj závazek – napojilo a integrovalo nově vzniklé území do širšího centra města. Zajistilo například vybudování nové tramvajové zastávky, napojení komunikačního systému na rekonstruovanou ulici Porážkovou a prodlouží trolejbusovou linku. Pokud je nám známo, město mělo v plánu uskutečnit tyto investice tak jako tak. Nevím o ničem, do čeho by jinak město vkládalo v území Nové Karoliny jakékoli další peníze.“

l V jakém stavu je příprava výstavby II. etapy?

„V atelieru Projektstudio architekta Kotka je hotový projekt pro II. etapu Nové Karoliny ve stadiu žádosti o územní rozhodnutí. Projekt předpokládá výstavbu dalších, zejména bytových a kancelářských objektů opět včetně velkého objemu veřejné infrastruktury. Po zkušenostech z minulého období chceme umožnit větší flexibilitu, menší jednotlivé celky a možnost postupné výstavby. Současně probíhají jednání s různými potenciálními zájemci na poli možného partnerství i zájemci o plochy. Je to samozřejmě znovu poznamenáno dobou a ekonomickou situací, která rozvoji developmentu a expanzi firem moc nepřeje.“

l Mohl byste vyjádřit, jaké hodnoty město získává vystavěním nové čtvrti?

„Není na to jednoduchá odpověď. Ale zcela nepochybně oproti původnímu neutěšenému stavu pozemky v území vzrostly na ceně, tedy včetně těch ve vlastnictví města. Pozitivní hodnota je také v nové kvalitní infrastruktuře. Moderní kancelářská budova, krásné byty, další možnosti parkování v centru… Z jiného úhlu pohledu – všichni v projektu zúčastnění architekti si přáli, aby vznikla moderní a kultivovaná lokalita namísto původní nevzhledné díry v urbanistické struktuře centra města – stalo se tak. A možná můj osobní, trochu sentimentální pohled: když jsem nedávno stál na terase Fora Nová Karolina a viděl lidi spěchající sem a tam, skupinky na lavičkách a partičku teenagerů, jak cosi nacvičuje na novém náměstí, a lidé spokojeně vysedávající v kavárně a v restauraci – opravdu jsem měl pocit, že to celé mělo smysl. Stejně dobrý pocit mám z různých aktivit v této části města, ať je to festival Colours of Ostrava, Festival v Ulicích, Majáles, Dny NATO, Český běh žen, festival outdoorových filmů atd. Těší mě i paralelně probíhající revitalizace sousední Dolní oblasti Vítkovic. Máme velmi dobré vztahy a propojením obou území se vytvoří širší centrum města, což zase vnese život do míst, na která ještě nedávno byl pohled smutný a beznadějný.“ (ola)

Foto: Nedávný festival Colours of Ostrava byl jako vždy doprovázen Festivalem v ulicích v centru, i ten našel nové místo a hlavně zájem diváků na Nové Karolině. Foto: Multi Development

Vedeme si dobře

Ostrava si pro další rok udržela velmi dobré ratingové hodnocení A2 a A+/A-1 se stabilním výhledem. Úvěrovou spolehlivost města prověřily ratingové agentury Moody’s a Standard & Poor’s. Podle náměstka primátora Tomáše Petříka rating určuje kvalitu subjektu, jeho schopnost splácet včas a v plné výši všechny závazky. „Obě známky představují ve slovním vyjádření vyšší střední kvalitu. Tedy bezpečnou investici s náchylností na ekonomické změny a vlivy. Rating byl udělen na základě podrobného prověření hospodaření města za uplynulý rok, jeho finanční situace a výhledu v kontextu s ekonomickými, politickými, demografickými a jinými podmínkami,“ upřesnil Tomáš Petřík. (av)


 

Strana 2

S výkupy pozemků pro klíčový silniční obchvat pomohlo město Ostrava

Na Prodloužené Rudné se pracuje

Silnice I/11 Prodloužená Rudná dnes patří mezi nejsledovanější dopravní stavby na území města Ostravy. Ředitelství silnic a dálnic ČR ji po podpisu se zhotovitelem mělo zahájit už v roce 2009. Finance se tehdy nenašly, aby o rok později vystavilo stavbě další stop rozhodnutí tehdejšího ministra dopravy Víta Bárty. Stavět se konečně začalo loni v říjnu, do výše přidělených finančních prostředků 26 mil. Kč.
„Pro rok 2013 bylo na výstavbu jedné části mimoúrovňové křížení Rudná-Klimkovická na návrh Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny přiděleno z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 300 milionů korun. Rozhodnutím dnes už bývalého ministra dopravy Zbyňka Stanjury se částka navýšila o dalších 290 milionů. Ve finiši jsou výkupy pozemků, při kterých výraznou měrou napomohlo město Ostrava,“ konstatuje náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda.
Letošní stavební práce jsou zaměřeny na MÚK Rudná – Klimkovická a na založení některých dalších složitějších mostních objektů. Můžeme jmenovat estakádu Vřesina a MÚK Krásné Pole za Globusem. ŘSD podepsalo dodatek smlouvy se zhotovitelem stavby společností Strabag, který předpokládá otevření Prodloužené Rudné současně se zprovozněním navazujícího úseku silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Ostrava ve druhé polovině roku 2015. (vi) Terasy nad řekou
Dvě visuté vyhlídkové galerie ozvláštnily Havlíčkovo nábřeží v centru Ostravy. Stavba zařazená mezi projekty v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy byla realizována za 11 782 tis. Kč s 92,5procentní dotací z evropských fondů. První galerie navazuje na nové parkoviště před budovou krajského soudu, druhá je v ose ulice Matiční. Otevírají nové pohledy na revitalizovanou řeku Ostravici, Seidlerovo nábřeží a část Slezské Ostravy, díky zabudovaným lavičkám vytvářejí klidovou zónu v blízkosti hlučného centra velkoměsta. Večer je prostor efektně osvětlen reflektory. (vi)

Foto: Visutá galerie před budovou krajského soudu na Havlíčkově nábřeží je příspěvkem k oživení okolí řeky Ostravice. Foto: Petr Havránek

Projekt městské galerie má zelenou

Ostravští zastupitelé rozhodli na červnovém zasedání o víceleté účelové dotaci pro zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolina, které bude provozovat nově vznikající Galerii města Ostravy. Na její činnost a provoz uvolnilo částku 35 milionů korun až do roku 2016.
Zájmové sdružení bude jako výstavní prostor využívat multifunkční halu Gong a jednu z budov v současné době rekonstruovaného památkově chráněného Trojhalí ve čtvrti Nová Karolina. Městská galerie bez vlastního sbírkového fondu se má zaměřit hlavně na prezentaci současného výtvarného umění. Vernisáž první výstavy by se měla uskutečnit letos na podzim.
Na přípravě strategie a návrhu výstavního plánu pracují odborníci, upřesňovat ho bude umělecký manažer, který vzejde z výběrového řízení. Galerie se má také stát místem pro mnohostranný dialog o současném umění a kultuře.
„Variantou zřízení městské galerie v již existujících a dostačujících prostorách ušetří město desítky milionů korun za stavbu nebo adaptaci jiných prostor, které by mohly být využity na výstavní činnost,“ vysvětluje náměstkyně primátora Simona Piperková. (g)

z jednání zastupitelstva města

Ostravští zastupitelé na svém předprázdninovém zasedání 26. června schválili změnu statutu města, které získalo rozhodující slovo při řešení strategických záležitostí v oblastech vědy, výzkumu, životního prostředí a zaměstnanosti v rámci průmyslových zón. Zastupitelstvo odmítlo nové projednání koupě nemovitostí tvořících areál Bazaly, o které rozhodlo na květnovém zasedání. Na programu mělo dále přijetí dodatku k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za komunální odpad, který zůstává ve stejné výši 498 korun. Projednával se také materiál související s Galerií města Ostravy (podrobnosti v článku na této straně). Zastupitelé rozhodli o poskytnutí finančních darů městům postiženým červnovými povodněmi. Do Ústí n. L., Děčína a Litoměřic zamířila částka v celkové výši 1 999 tis. korun, do partnerského města Drážďany pak 10 tisíc euro. Na červnovém zasedání ZMO byl projednán závěrečný účet města za rok 2013. (ph)

aktuálně

Krizi musíme čelit

Přes 80 tisíc nezaměstnaných, hrozba útlumu průmyslové výroby a dalšího propouštění stojí za vznikem pracovní skupiny, která se z iniciativy ministra průmyslu a obchodu Jiřího Ciencialy sešla 29. července poprvé v Ostravě. Její členové budou na pravidelných schůzkách hledat opatření ke zmírnění dopadů krize. Ve zhruba desetičlenném štábu budou kromě zástupců státu, kraje a velkých měst také představitelé společností OKD, Evraz nebo ArcelorMittal. Jednání se zúčastnil primátor Ostravy Petr Kajnar, který vidí řešení krize mj. v příchodu nových investorů, vzniku pracovních míst a podpoře průmyslových zón. (ho)

Autobusy na plyn

Ministerstvo životního prostředí podpoří miliardou korun projekty využívající stlačený zemní plyn – CNG. Peníze půjdou na nákup autobusů i výstavbu plnicích stanic ve městech Moravskoslezského a Ústeckého kraje a v Brně. Ostrava tak může získat až 300 autobusů, které by produkovaly méně škodlivin. (ph)

Za radnicí roste hřiště

Za budovou Nové radnice, na pozemku u Radniční restaurace, vzniká hřiště pro děti, lavičky, chodníky aj. Klidová a odpočinková zóna pro rodiče s dětmi se tak rozšíří, což zvýší atraktivitu území. Stavba bude dokončena v srpnu tohoto roku. (ph)

Ruská s dotací EU

Prodloužení Ruské ulice do Dolní oblasti Vítkovic, projekt s náklady přes 145 mil. korun může počítat s 85proc. dotací z ROP Moravskoslezsko. Rozdíl dofinancuje město Ostrava. „Dolní oblast Vítkovice se díky prodloužené Ruské stane přirozeným městským prostorem, kam se lidé budou snadno dopravovat auty, hromadnou dopravou, na kole, pěšky. Chceme, aby byla komunikace hotova do příštího ročníku Colours,“ poznamenal primátor Petr Kajnar. Silnice, jejíž stavba je v plném proudu, prodlouží ul. Ruskou pod ul. Místeckou podél Gongu, energetické ústředny až k provizornímu napojení na Místeckou. (ms)


 

Strana 4

střípky

HURÁ NA PRÁZDNINY!

Poslední červnový čtvrtek zamávali školním lavicím ve Středisku volného času Korunka Mariánské Hory. Pedagogové a vedoucí oddílů připravili pro své členy i děti z obvodu zábavné odpoledne „Hurá na prázdniny!“ Na hřišti nad stadionem Sokola si děti vyzkoušely deskové hry, hokejový šprtec, maxi puz­zle, skákání na trampolíně, výtvarné a dovednostní dílny. Do programu přispěly ukázkami činnosti kroužky a kluby Korunky (foto L. Vidlička). Mezi děti zavítal náměstek primátora Tomáš Sucharda a zastupitel města i obvodu Radomír Michniak, kteří spolu s ředitelkou SVČ Janou Secovou předali ceny vyhodnoceným členům kroužků.

DŮM ROKU.

Titul Dům roku 2012, který Ostrava uděluje stavbám dokončeným nebo rekonstruovaným na území města, získala multifunkční hala Gong. Slavnostní vyhlášení soutěže, za přítomnosti náměstka primátora Jiřího Hrabiny, hostilo 5. června divadlo loutek. Za vítěznou stavbu převzal bronzovou pamětní desku předseda zájmového sdružení právnických osob Dolní Vítkovice Jiří Michálek (na snímku). Druhé místo získala stavba Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU v Porubě. Ceny investorům, projektantům a dodavatelům staveb předali vedoucí útvaru hlavního architekta města Ostravy Cyril Vltavský a předseda poroty Jaroslav Sedlecký.

ŘEKY OŽÍVAJÍ.

Představitelé města Ostravy a Ředitelství vodních cest ČR primátor Petr Kajnar a ředitel Jan Skalický podepsali 24. července na radnici memorandum o spolupráci při realizaci záměru „Splavnění řeky Odry pro rekreační plavbu“ (foto L. Vidlička). Setkání se zúčastnili europoslanec Vojtěch Mynář, náměstek primátora Tomáš Sucharda a předseda dopravní komise rady města Aleš Boháč. Obě strany se zavázaly ke spolupráci při přípravě a realizaci projektu splavnění řeky Odry a vodních toků protékajícím městem Ostravou pro rekreační plavbu. (vi)

Široká nabídka městského Centra ICT služeb

Rozšířené technologické kapacity pro provoz informačních systémů, ukládání dat a dokumentů v digitální podobě získalo město Ostrava v rámci nově vybudovaného Centra ICT služeb.
Robustní datové úložiště poskytuje kapacity pro ukládání dat elektronických spisových služeb magistrátu, městských obvodů a obcí ve správním obvodu, provoz hostovaných aplikací, internetových prezentací města a dalších systémů. Centrum ICT služeb budou moci využívat rovněž organizace zřizované městem. Vybudování nového technologického centra také umožnilo přechod mapových služeb města na nejmodernější technologie.
V rámci první části realizační fáze projektu byly dodavatelem Proact Czech Republic, s. r. o., zprovozněny již v loňském roce veškeré součásti technologického centra, následovala implementace nových služeb. Mimo vnitřní agendy úřadů slouží Centrum ICT služeb i pro provoz regionálního geografického informačního systému. V rámci projektu byla na veřejném mapovém portálu města nově zpřístupněna agenda Životní prostředí. Nové mapové služby umožňují mimo jiné zobrazení významných krajinných prvků, údolních niv, zvláště chráněných území, památných stromů na území správního obvodu města Ostravy, a to včetně doprovodných informací a fotografií.
Pomocí jednoduchého elektronického formuláře mají zájemci také možnost položit odboru ochrany životního prostředí magistrátu dotaz, zda je konkrétní pozemek součástí registrovaného významného krajinného prvku, údolní nivy nebo ochranného pásma památného stromu, a zda lze realizovat případné záměry na využití pozemků.
Náklady projektu Centrum ICT služeb města Ostravy (reg. č.: CZ.1.06/2.1.00/09.07293) činí 28 156 800 Kč včetně DPH, z toho maximálně 85 %, tedy 23 933 280 Kč, bude spolufinancováno finanční podporou z prostředků Evropské unie v souladu s Integrovaným operačním programem. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. (ht)

Vyberte vánoční výzdobu

Také v letošním roce mohou občané hlasovat, jakou vánoční a novoroční výzdobu bude mít Nová radnice a Prokešovo náměstí. Vzhled barevných světélek, tvarů a doplňků si lidé mohli volit poprvé před třemi lety.
Znovu se obracíme na občany, aby připojili své hlasy v anketě na našich webových stránkách k radním města a odborné pracovní skupině a pomohli tak rozhodnout, jak bude letošní vánoční a novoroční výzdoba vypadat. V aktualitách na www.ostrava.cz je zveřejněna elektronická anketa s osmi návrhy tří dodavatelů přihlášených do výběrového řízení. Z nich občané mohou vybrat ten, který se jim líbí nejvíce, a vepsat číslo zvolené výzdoby do políčka ankety umístěné nad obrázky soutěžních návrhů. Termín uzávěrky ankety pro občany je 31. srpna 2013. (hob)

Fotosoutěž na téma cyklistika

Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, vyhlásila 2. ročník prázdninové fotografické soutěže Bezpečně po cyklistické Ostravě s mot­tem „Zážitek z projížďky na kole po Ostravě a okolí.“
Cílem soutěže, která potrvá do 15. září, je ukázat krásy či zajímavosti Ostravy a k městu správně přičleněných obcí (Klimkovice, Šenov, Vratimov, Čavisov, Dol. Lhota, Hor. Lhota, Stará Ves n. O., Zbyslavice, Olbramice, Vřesina, Václavovice, Velká Polom) prostřednictvím bezpečné dopravy na jízdním kole. V sázce jsou sportovní kamera, tablet a další věcné ceny.
Soutěžící mohou fotit přírodní i lidské počiny, pozitivní i negativní situace a absurdity, se kterými se účastníci silničního provozu ve vztahu k cyklistické dopravě mohou setkat. Fantazii se meze nekladou, a tak fotografovanou scénu lze při dodržení pravidel bezpečnosti v silničním provozu i uměle vytvořit. Úplné znění pravidel soutěže včetně technických požadavků najdou zájemci na stránkách odboru dopravy na www.ostrava.cz a na facebookovém profilu Aktiv BESIP Ostrava. (hob)

Foto: Vítězná fotografie z minulého ročníku soutěže pod názvem Rychlost. Foto: Roman Jaroš


 

Strana 5

Protihluková vyhláška stále platí

co je dobré vědět

Připomínáme, že na území města platí obecně závazná vyhláška (OZV) města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku. Pro zabezpečení veřejného pořádku vymezuje činnosti, které jsou hlavním zdrojem hluku.
Každý je povinen zdržet se činností způsobujících hluk o nedělích, státních a ostatních svátcích během celých 24 hodin. V průběhu pracovního týdne od pondělí do pátku, o sobotách od 20 do 22 hodin. Zákaz platí rovněž pro dobu nočního klidu každodenně od 22 do 6 hodin.
Jde o provoz sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek, rozbrušovaček, pneumatických kladiv, kompresorů, vrtaček aj. Veřejný pořádek narušuje také používání střelných zbraní k rekreačním, sportovním, výcvikovým a zájmovým účelům ve vzdálenosti menší než 500 metrů od obytných staveb, a zábavní pyrotechniky (mimo 31. 12. a 1. 1.).
Za porušení OZV může být fyzickým osobám uložena pokuta do výše 30 tisíc, podnikatelským subjektům do 200 tis. korun. Výjimku mají podniky průmyslové a zemědělské výroby, pracovníci údržby komunikací a veřejného prostranství a také pracovníci údržby veřejně prospěšných zařízení. Sankce ukládají v I. stupni úřady městských obvodů buď v přestupkovém řízení, nebo v řízení o správních deliktech podle zákona o obcích. Porušení protihlukové vyhlášky primárně řeší a oznamuje např. městská policie. Plný text je k nahlédnutí na webu www.ostrava.cz. (av)

Rekonstrukce ulice 28. října

Od srpna do prosince bude při opravě ulice 28. října v úseku mezi Vítkovickou a Na Jízdárně vyměněn kolejový svršek, opraveny silnice, chodníky a vybudována cyklostezka. Od 11. 8. dojde k uzávěře pro veškerou dopravu ve směru do centra města od ul. Výstavní po Vítkovickou. V úseku Výstavní – Na Jízdárně bude povolen vjezd náhradní autobusové dopravě a vozidlům integrovaného záchranného systému. Od 21. 8. do 30. 8. bude v tomto úseku zastavena tramvajová doprava na linkách č. 4, 8, 9, 11, 12. Nahradí ji autobusy v úseku zastávek Nová Ves vodárna – Dr. Malého. V nočních hodinách bude zastaven provoz tramvají č. 11 a 18, které budou nahrazeny autobusy v úseku Sport Aréna – Dr. Malého. Ve druhé polovině září dojde pro opravu tramvajové zastávky Krajský úřad na dva měsíce k uzavření veškeré automobilové dopravy na ul. 28. října v úseku Na Jízdárně – Vítkovická. Více informací na www.dpo.cz a www.ostrava.cz. (dp)

Jde o doklady vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004

Neotálejte s výměnou řidičského průkazu!

nepřehlédněte

Pokud vlastníte řidičský průkaz vydaný od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, máte povinnost si jej do 31. prosince 2013 vyměnit za nový. Předchozí etapy výměny řidičských průkazů byly rozmělněny do dvou let s tím, že řidiči si průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 museli nechat vyměnit do 31. prosince 2012 a majitelé průkazů vydaných od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 byli povinni je vyměnit do 31. prosince 2013.
Novelou zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu z VI/2012, však došlo ke sjednocení obou termínů s konečným datem výměny do 31. prosince 2013.
V současné době je zvýšený zájem o výměnu ŘP, který je ještě umocněn dalšími požadavky na výměnu „průkazů profesní způsobilosti řidiče“ v rámci dalších legislativních změn. Profesní průkazy se začaly nově vyhotovovat před 5 lety a v současné době jim dobíhá lhůta platnosti (nově vyhotovované jsou již součástí vydávaných řidičských průkazů).
Doporučujeme proto řidičům, aby ve vlastním zájmu neodkládali výměnu dokladů až na nejzazší termín. Žádost o výměnu řidičského průkazu je možné podat u odboru dopravně-správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů, Magistrát města Ostravy, ul. 30. dubna 35/635, Moravská Ostrava. Úřední doba: pondělí, středa 8 – 17, úterý, čtvrtek 7.30 – 15.30, pátek 8 – 11 hod. Na všechny činnosti zabezpečované odborem DSČ se lze objednat na konkrétní den i hodinu. (av)

Novináři z Francie

Osm francouzských novinářů z magazínů zaměřených na cestování strávilo čtyři dny v Ostravě. Návštěva v rámci projektu Akční plán 2012 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko, spolufinancovaného z ROP, měla za cíl přilákat pomocí médií pozornost francouzských turistů k městu a regionu.
Po přijetí na ostravské radnici navštívili turistické a kulturní atraktivity. Prohlédli si Dolní oblast Vítkovic, Landek Park, Dům umění. Navštívili představení Orfeus v podsvětí v Divadle Antonína Dvořáka a koncert Janáčkova máje. Jeden z večerů strávili ve Stodolní ulici. Vyzkoušeli si také jízdu na koloběžkách z Pusteven, golf v Karviné-Darkově, podívali se do čs. opevnění z roku 1938 v Darkovičkách. Výsledkem cesty novinářů z Francie na Ostravsko jsou články v časopisech, na webech a sociálních sítích. (hv)

Francouzští hosté při prohlídce Dolních Vítkovic. Foto: MMO

Cyklostezky Ostravice: další úsek je hotov

Od letošního srpna mohou občané využít nově dokončený úsek cyklostezky „Komunikace v bermě, lávka na Kamenec a lávka ke hradu“. Jedná se o jeden ze čtyř úseků „Cyklostezky Ostravice“, projektu města Ostravy za více než 170 mil. korun, který je z 85 procent, maximálně 154 mil. Kč, spolufinancován z fondů Evropské unie.
Komunikace v bermě moravského břehu řeky Ostravice má nezpevněný povrch v šířce necelých dvou metrů. Cyklostezka od lávky pro pěší na Kamenec po lávku k Slezskoostravskému hradu lemující levý břeh řeky vznikla rekonstrukcí chodníků a jejich proměnou na společnou nebo dělenou stezku pro chodce nebo cyklisty. Stavbaři dále postavili schodiště, rampy, lávky, rekonstruovali parkoviště, vozovky, upravili zeleň aj. Cyklostezka vede největším ostravským parkem Komenského sady za Novou radnicí, po Havlíčkově nábřeží podél Ostravice a budovy krajského soudu, kde míjí nově vybudované visuté galerie nabízející výhledy na řeku a Slezskou Ostravu. Revitalizované Komenského sady a visuté galerie rovněž patří k projektům spolufinancovaným z evropských fondů v celkové výši 43 mil. Kč.
K propojení 10,5 km dlouhé cyklostezky kolem řeky Ostravice, po které dojedeme z hornického muzea pod Landekem až do Hrabové, s možností pokračovat směr Beskydy, je třeba dokončit ještě tři trasy. Závěrem května 2013 začala výstavba úseku Koblovský most – Lávka na Kamenec kolem pravého břehu řeky na katastrech Slezské Ostravy, Hrušova a Muglinova.
Další od minulého měsíce budovaný úsek začíná na Seidlerově nábřeží, vede podél pravého břehu řeky Ostravice k Slezskoostravskému hradu. Vzniká komunikace se společnou nebo dělenou stezkou pro cyklisty a chodce, schodiště do bermy řeky aj. Součástí cyklostezky bude lávka přes řeku Lučinu. Stavba posledního úseku Slezskoostravský hrad – Hrabová byla v únoru t. r. pozastavena pro výstavbu odpadovodu. Práce na cyklostezce se mají znovu rozběhnout v tomto měsíci, dokončeny mají být na začátku roku 2014. (liv)


 

Strana 6

Vyznamenání pro Romana Konečného a Jaroslava Poláška z městské policie

Strážníci zachránci života

Strážníci Městské policie Ostrava Roman Konečný a Jaroslav Polášek plnili ve čtvrtek 16. května služební úkoly v okrsku Slezská Ostrava. Přitom se stali svědky dopravní nehody, která pouze jejich přičiněním neskončila tragicky.
Při průjezdu křižovatkou ulic Michálkovické a Hladnovské se jeden z automobilů s 71letým řidičem za volantem dostal náhle do protisměru. Nekontrolovatelné vozidlo se naštěstí zastavilo o vysoký obrubník. Chybělo málo a sjelo by ze svahu. Když strážníci k vozidlu doběhli, zjistili u muže za volantem zdravotní komplikace. Po chvíli u něj došlo k zástavě dechu a srdeční činnosti. Strážníci začali okamžitě s umělým dýcháním a nepřímou srdeční masáží. Přivolaná sanitka postiženého převezla do nemocnice. Jak vyplynulo z vyjádření lékaře, včasná pomoc přispěla výraznou měrou k záchraně života seniora.
Strážníci Roman Konečný a Jaroslav Polášek převzali 11. června z rukou primátora Petra Kajnara stužku Za záchranu života jako výraz uznání za pohotový zásah a kvalifikované poskytnutí první pomoci. Ocenění jim bylo za přítomnosti ředitele MPO Zdeňka Harazima uděleno v úvodu jednání Rady města Ostravy. (vi)

Foto: Jaroslav Polášek (vlevo) a Roman Konečný převzali stužku Za záchranu života.

Jak dobrý jste řidič?

Sdružení Ostrava bezpečná doprava!!!, iniciátor Evropského pilotního projektu celoživotního vzdělávání řidičů, připravilo v týdnu od 9. do 14. září v Centru bezpečné jízdy Libros na Palackého ulici v Ostravě akci „Autoškoly a mladí řidiči – Ostrava 2013!!!“ Záštitu nad ní převzal náměstek primátora Tomáš Sucharda. Akční týden pro registrované autoškoly, instruktory, jejich žáky, absolventy a veřejnost proběhne formou kurzů bezpečné jízdy. Kurzy budou rozděleny takto: 9.–10. 9. a 12. 9. – osobní automobily (řidičská oprávnění sk. B), 11. 9. – motocykly (ŘO sk. A), 13. 9. – nákladní auta a autobusy (ŘO sk. C, D, E). V sobotu 14. 9. bude v pravé poledne otevřena dopravní školička, od 14 do 22 hod. proběhne motoshow s koncertem. Účast a vstup na akci je volný. Informace na www.centrum.libros.cz a facebooku. (liv)

Ochrání vaše kolo

Ostravští strážníci od srpna zdarma označí zájemcům kola speciálním nátěrem. Je viditelný pod UV světlem a při krádeži usnadní identifikaci kola. Značení a evidenci bicyklů budou strážníci dělat v centru prevence v ul. A. Kučery v Hrabůvce – ve všední dny od 9 do 12 h a od 13 do 14 h, ve středu do 17 h. Kromě kola a dokladu o jeho nabytí, jako je faktura, účtenka či kupní smlouva, by si měl zájemce vzít i občanský průkaz. Informace na lince 950 739 436. (ph)

stalo se

ROZBIL SKLO VE VZTEKU.

Strážníci městské policie zasahovali v baru v Ostravě-Mariánských Horách, kde měl mladý muž rozbít skleněnou výlohu. Strážníkům mladík tvrdil, že měl špatný den a ve slabé chvíli udeřil do skleněné výlohy, navíc se poranil na ruce. Strážníci přivolali sanitku a mladík byl převezen do nemocnice.

BLOUDILA ULICEMI.

Strážník městské policie si v Ostravě-Martinově všiml starší ženy, která šla po ulici oblečena v noční košili s papučemi na nohou. Žena byla dezorientovaná, zmatená, nedokázala říci jméno, ani kde bydlí, kolem ramen však měla přehozený ručník s vyšitým příjmením. Strážníci zjistili, že žena toho jména (81 let) je pohřešovaná v domově pro seniory, odkud bez vědomí personálu odešla. Seniorku převzala lékařka z domova.

S VIDLEMI V RUCE.

Hlídka městské policie byla vyslána v Ostravě-Přívoze k fyzickému napadení. Muž na druhého šel s vidlemi, napadený pak uvedl, že se byl s kamarádem projít, když se proti nim vyřítil neznámý muž s vidlemi a křičel, ať odejdou, že jsou na soukromém pozemku. Jedno z napadených měl dokonce bodnout do břicha, útok se však obešel bez zranění. Napadený muž v obraně vytáhnul legálně drženou pistoli a snažil se agresivního muže uklidnit. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci přivolali na místo Policii ČR, která si událost převzala.

Přijďte na setkání jízdních policií

V Komenského sadech se 31. srpna už pošestnácté uskuteční tradiční Mezinárodní setkání jízdních policií. Od 12.30 hodin budou zástupci jízdních policií z celé ČR i ze zahraničí měřit své síly, spolu se svými čtyřnohými svěřenci strážníci představí dovednosti a umění obstát ve všech náročných situacích, kterým čelí při výkonu služby, vymění si cenné zkušenosti. Pro širokou veřejnost je tato akce jedinečnou příležitostí seznámit se blíže s prací strážníků a policistů, kteří vykonávají službu v sedlech koní.
Účastníci se utkají ve třech disciplínách – parkúrovém skákání, zrcadlovém skákání a hlavní disciplíně, tzv. policejním parkúru. Návštěvníci se také mohou těšit na bohatý doprovodný program, připraven je rovněž program pro děti. Vstup na akci je bezplatný. (g)

V kurzu obstáli

Centrum bezpečné jízdy (CBJ) Libros, člen sdružení právnických osob Ostrava bezpečná doprava!!!, hostilo na 160 českých a polských policistů z Moravskoslezského kraje a Katovického vojvodství. Absolvovali zde specializovaný kurz řidičských dovedností. Přes náročné testy v rámci nové metodiky se mohli frekventanti pochlubit výbornými výsledky.
Náměstka primátora Tomáše Suchardu úspěch akce potěšil. Je velkým závazkem pro příští kurzy, jejich účastníci se mohou těšit i na speciální výcvik na novém terénním polygonu centra. Sdružení Ostrava bezpečná doprava!!!, jehož zakladatelem je město Ostrava, se cíleně zaměřuje na prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu v Ostravě a kraji. (liv)


 

Strana 7

Odborníci i laici se mohou zapojit do pozoruhodného projektu zkrášlení neutěšených prostranství

Ostravané, máte rádi svoje město?

proměny města

Ten, kdo má skutečně rád své město či obec, může podat jakýkoli nápad či návrh na zlepšení jeho prostředí. Projekt pod názvem Městské zásahy vznikl v Bratislavě, zapojilo se už také Brno, Ostrava následuje. Cílem je dát možnost občanům města vyjádřit se k estetice veřejných prostranství různými novými nápady. V projektu se mohou realizovat laici i odborníci, architektonická studia, všechny nápady pak shrne výstava v závěru roku na ostravské Černé louce i v Nové radnici. Organizace akce se ujalo Multižánrové centrum současného umění Cooltour.
„Na výsledky tohoto projektu se doslova těším, i když mohou být někdy kontroverzní,“ hodnotí nápad hlavní architekt města Cyril Vltavský. „Město na veřejných prostranstvích financuje to, co je pro chod města nutné a potřebné. Hodně důležitý je ale také vztah obyvatel k dané lokalitě, ti cítí, co by se tam mohlo zlepšit, zkrášlit, a na to je projekt městských zásahů ideální. Může z toho vzejít pozoruhodná diskuze o nápadech, ale neměla by skončit konfrontačně, což se dost často stává,“ pokračuje. Architekt Radim Václavík z ateliéru ATOS-6 je nápadem rovněž nadšen: „Město patří lidem, už jen posílení jejich pocitu, že město je ,jejich‘ a mohou do toho mluvit, by byl velký úspěch.“
Šíře nápadů je obrovská. Může jít např. o ozelenění frekventované cesty, banální nový nátěr plotu, nové lavičky, ale i návrh na estetičtější vzhled určité budovy nebo rekonstrukce zchátralého objektu s novou náplní. Projekt je neziskový, návrhy se podávají se souhlasem autora na případnou realizaci bez honoráře na adresu info@mestskezasahyostrava.cz, podrobné informace jsou na www.mestskezasahyostrava.cz. Přihlásit svůj nápad mohou všichni na e-mailovou adresu do 30. září, návrhy pak lze zasílat do 18. listopadu 2013.
Otázkou zůstává financování realizace nápadů, což rozhodne teprve kvalita a rozsah návrhů a také možnost získat na projekty evropské peníze, s čímž by si město mělo poradit.
I když je tato aktivita dlouhodobá, výsledky mohou být opravdu pozoruhodné. „Věřím, že zejména mladí lidé mají schopnost vidět ostře to, co by se dalo ve městě a jeho veřejném prostoru změnit,“ dodává Vltavský.
Ostrava má v centru nejstarší pěší zónu v republice, i ta by se mohla dobrými nápady zkrášlit a vyplnit tak, aby se lidé v centru cítili dobře. Dobrým, už hotovým příkladem je realizace visutých galerií na Havlíčkově nábřeží v centru Ostravy, na které město rovněž čerpalo evropské peníze. Dnes patří tato část (u krajského soudu) i s novou cyklostezkou k nejhezčím ve městě. Ostravská radnice bude pravidelně o projektu Městské zásahy informovat. (g)

Nová šance na burze práce

I když nezaměstnanost v létě obvykle mírně klesne, na Ostravsku představuje 10 procent. Příležitost získat zaměstnání či rekvalifikaci lze na burze práce, která se uskuteční 4. září od 10 do 17 hodin v Domě techniky na náměstí v Mariánských Horách, vstup je zdarma. V nabídce budou i rekvalifikace v dělnických, technických, administrativních profesích i službách. Spolupořadatelem je Úřad práce Ostrava. (r)

Skelet: o dva roky déle

Developerská společnost Red House požádala město Ostravu o prodloužení lhůty na řešení betonového skeletu na ul. 28. října naproti domu kultury. Objekt, původně určený pro krajské sídlo KSČ, přes dvacet let chátrá. Red House koupila skelet před pěti lety. Jednou z možností využití skeletu byla výstavba krajské vědecké knihovny. Nový termín pro konečné řešení skeletu má developer do 31. srpna 2015. (ph)

Odměny za úspornost

Městské organizace, které se výrazně zapojily do projektu systému sdružených nákupů a tím se podílejí na hospodárném, efektivním a účelném vynakládání finančních prostředků, dostaly finanční odměnu. Ocenění se vztahuje k dosaženému ratingovému hodnocení v rámci projektu Systému sdruženého nákupu za rok 2012.
Z 37 oceněných si nejlépe vedly tyto organizace: Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, Dopravní podnik Ostrava, Čtyřlístek, Domov Slunovrat, Středisko volného času Ostrava, Domov Korýtko, Domov Sluníčko, Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, Ostravské komunikace, DPS Iris, Centrum sociálních služeb Poruba, Divadlo loutek Ostrava, DPS Kamenec, MŠ O-Poruba, J. Šoupala, Domov Čujkovova a OZO Ostrava. Finanční odměna byla rozdělena mezi zaměstnance těchto organizací, kteří se podíleli na vynikajícím umístění v ratingu, což je v kompetenci ředitelů. Celková úspora od zavedení Systému sdružených nákupů už v Ostravě činí přes 202 milionů korun. (ph)

Použitý textil se sbírá i v Ostravě

Občanům Ostravy se rozšiřuje možnost odkládání nepotřebného textilu pro humanitární účely. Použitelné šatstvo, přikrývky, ložní prádlo, obuv, tašky, batohy i plyšové hračky je možno odkládat do speciálních kontejnerů.
„V letošním roce uzavřelo město smlouvu o spolupráci v oblasti sběru starého textilu s Diakonií Broumov,“ říká náměstek primátora Dalibor Madej a dodává – „klademe velký důraz na sociální cítění našich občanů a Diakonie Broumov je pro nás zárukou, že tento textil bude dále předáván sociálně vyloučeným lidem. Díky spolupráci s Charitou Ostrava se část tohoto textilu vrací zpět do Ostravy pro potřeby místních charitativních organizací“.
Mimo organizovaných sbírek šatstva, pořádaných Charitou Ostrava, je rozmístěno u nákupních středisek 7 kontejnerů Diakonie, do konce prázdnin přibude v Ostravě dalších 9 kontejnerů. K této akci se přidala i městská společnost OZO Ostrava s. r. o., která kontejnery rozmístila i do všech 13 sběrných dvorů, které na území města provozuje. Kontejnery jsou v obvodech umístěny v těchto lokalitách: Krásné pole – ul. Krásnopolská, Kunčíce – Frýdecká, Mariánské Hory – Rybářská, Martinov – K Turkovu, Polanka – K Vydralinám, Poruba – Nad Porubkou, Proskovice – Na Pastvinách, Přívoz – Slovenská, Radvanice – Poláškova, Slezská Ostrava – Čs. Armády, Stará Bělá – Blanická, Zábřeh – U Výtopny. „Současný počet kontejnerů nepovažujeme za konečný. Rozmisťování dalších bude pokračovat na základě zkušeností získaných od občanů,“ vysvětlil Dalibor Madej.
Bohužel už jsou známy případy, kdy nepovolaní lidé vytahují šatstvo z těchto kontejnerů a prodají ho do second handu. Veřejnost by měla podobné případy hlásit policii, protože tento čin je kvalifikován jako krádež městského majetku. Jakýkoli odpad odložený do sběrného kontejneru se stává majetkem města. (g)

Foto: Do žlutých kontejnerů lze umístit šatstvo, přikrývky, ložní prádlo, obuv, tašky, batohy i plyšové hračky. Foto: Jiří Štěpánek


 

Strana 8

Setkání stipendistů města

Tradiční setkání stipendistů města Ostravy s představiteli města se uskutečnilo 6. června. V akademickém roce 2012/2013 získalo stipendium celkem 11 vynikajících studentů vysokých škol s trvalým pobytem na území Ostravy. Úvodního slova se ujal náměstek primátora Martin Štěpánek, který všechny stipendisty přivítal v prostorách radnice. „Jsem rád, že Ostrava může podporovat mladé, chytré a schopné lidi. Je třeba si takových talentů vážit,“ dodal na závěr.
Mezi stipendisty jsou studenti jak ostravských, tak i mimoostravských vysokých škol. Každému z přítomných stipendistů byl věnován pamětní list. Program zpestřily svým hudebním vystoupením děti z mateřské školky Poděbradova, v obřadní síni pak hovořil jeden ze stipendistů Ondřej Volný, který ostatním posluchačům přiblížil svou cestu do kanadského města Calgary, kde se zapojil do výzkumných programů v oblasti medicíny. (hob)

Foto: Stipendista Ondřej Volný patří mezi nejlepší studenty, které kdy Ostrava podporovala. Foto: Petr Havránek

Zájem o studium roste

Ostravská univerzita otevře začátkem nového školního roku další čtyři obory. Bude to bakalářské studium sociologie a komunitního rozvoje a také cizojazyčná studia fyzioterapie. Otevírá se i doktorandský obor v programu analytické chemie. V roce 2010 byla na OU otevřena studia všeobecné medicíny, zájem o školu ještě vzrostl. Ze zhruba osmi stovek každoročně přihlášených se asi stovka na lékařská studia dostane. Tradičně největší zájem bývá o studium na pedagogické fakultě, která v Ostravě působila už od 50. let samostatně a po revoluci Ostravské univerzitě dala vzniknout.
Letos přijme univerzita do prvních ročníků všech oborů celkem 3 400 studentů. Je to o 100 méně než v loňském roce, protože jsou omezeny státní příspěvky na výuku. Škola má však dobrou pověst i v zahraničí, spolupracuje s mnoha univerzitami v cizině. (k)

Certifikáty i pro ty nejmenší

Certifikáty Cambridge, které získávají děti po úspěšném absolvování zkoušek z angličtiny, ověřují jejich znalosti a schopnosti jazyk užívat. Poprvé v ČR probíhalo testování angličtiny pomocí Cambridge testů přímo v centru Helen Doron v Ostravě. Výrazně úspěšní byli žáci především v mluvené angličtině. Děti 6-7 let staré zvládly tuto část bez chyby v 80 % případů, celosvětový průměr 100 % úspěšnosti je přitom jen 63 %. V řadě případů byly ostravské děti stoprocentně úspěšné, po zkoušce byly pasovány na cambridgské rytíře, jazyk jim otevírá bránu do světa. (bt)

Fyzioterapie zdarma

Denní stacionář Mikasa, který poskytuje služby mladým lidem s kombinovaným postižením a autismem v Ostravě-Zábřehu, stále rozšiřuje své služby. Nabízí uživatelům mj. také fyzioterapii, díky sponzorům zcela zdarma, a to dvakrát týdně. Výsledkem pravidelného cvičení by mělo být získání alespoň částečné nezávislosti na pomoci druhé osoby. Podrobné informace na www.mikasa-detem.cz. (h)

Otevřeli novou hemodialýzu

Pacienti s nedostatečnou funkcí ledvin mohou využívat nefrologické a hemodialyzační centrum, které nově otevřela Městská nemocnice Ostrava. Pracoviště má k dispozici 16 lůžek.
„Máme nejmodernější a nejnovější hemodialýzu v republice, rozšířené prostory slouží ke zvýšení komfortu pacientů,“ řekl ředitel nemocnice Tomáš Nykel. Otevřeno bylo i zrekonstruované oddělení centrální sterilizace. Vybudování oddělení přišlo na necelých 80 milionů korun, z 80 % hradilo náklady město a z 20 % nemocnice. Slavnostního otevření se zúčastnila náměstkyně primátora Simona Piperková, která řekla, že je to jedna z nejvýznamnějších a největších akcí v novodobé historii městské nemocnice. „O tom, že se nemocnici skutečně daří, svědčí i fakt, že se v loňském roce umístila jako třetí v konečném pořadí celostátního průzkumu o nejlepší nemocnici roku,“ dodala. (hob)

Městská nemocnice se modernizací zařazuje mezi kvalitní zdravotní ústavy

Víte, co je to ozonoterapie?

zdravotnictví

Městská nemocnice Ostrava, oddělení radiologie a zobrazovacích metod, využívá k léčbě vleklé bolesti zad ozonoterapie. Pro tyto účely nemocnice pořídila nový přístroj za půl milionu korun. V zahraničí je ozonoterapie s velkou úspěšností využívána, v České republice se jí zabývá zatím jen několik pracovišť, ostravská městská nemocnice se k nim zařadila.
Ozonoterapie představuje efektivní, bezpečnou a v podstatě nekomplikovanou metodu. Lze ji uplatnit u široké škály onemocnění. Je minimálně riziková a časově nenáročná. Výkon však musí být indikován lékařem a zatím není hrazen zdravotní pojišťovnou. Při ozonoterapii se používá aktivního kyslíku, resp. směsi kyslíku a ozonu, což je molekula kyslíku se třemi atomy. Tato směs se zavede injekčně přímo do nemocných tkání. Každá buňka potřebuje dostatek energie pro svoje procesy, dostatek kyslíku pro svoje vnitřní dýchání, schopnost detoxikace a schopnost sebeobrany. Rozpadem O3 na O2 v buňce dojde nejen k okysličení (ze dvou molekul O3 vznikají 3 molekuly O2), ale i k uvolnění energie, která je následně využitelná pro regeneraci uvnitř buněk. Ozon brání řetízkovatění červených krvinek, zvyšuje i jejich plastičnost a tím jim umožňuje výrazný prostup i nejtenčími kapilárami a následné zlepšení zásobení tkání kyslíkem, živinami a odvod zplodin metabolismu, ale i přívod léčiv na cílová místa. Ozon navíc ničí bakterie, viry i plísně. „Aplikace léčebné směsi probíhá pod tomografickou kontrolou. Pacient leží v poloze na břiše. Lékař zavede směs injekční stříkačkou k meziobratlovému otvoru na cílové místo,“ vysvětluje primářka oddělení radiologie Jana Chmelová a dodává: „Samotný ambulantní výkon trvá jen několik minut. Pacient není hospitalizován a po zákroku odchází domů.“
Léčba ozonoterapií započala 1. srpna, první termíny jsou již obsazené. Potřebné informace včetně ceny lze získat u kontaktní pracovnice Kamily Plešové na tel. 596 194 758. (m)

z dopisů čtenářů

Zastupitelstvo obvodu Ostrava-Jih zrušilo loni Základní školu Ostrava-Zábřeh v Zálomu pro snižující se počet žáků a zvyšující se náklady školy, zastupitelé však rodičům slíbili, že budovu V Zálomu pronajmou k veřejně prospěšným účelům pro obyvatele dané lokality.
S pomocí náměstka primátora Martina Štěpánka se podařilo uvolněné prostory opět nabídnout k využití dětem. Středisko volného času Ostrava-Zábřeh tu otevřelo novou pobočku, od října 2012 nabízí předškolákům výtvarné, keramické, taneční kroužky, nízkoprahové kluby atd. Uskutečnil se tu také ojedinělý projekt lekce kurzů slezských písní a tanců společně se členy souboru H. Salichové. V objektu je rovněž místnost pro rodiče handicapovaných dětí. Podařila se opravdu dobrá věc. Hana Hubaczová


 

Strana 9

Služeb občanské poradny využívají lidé ze sociálně postižených oblastí

Pomohou i ve finančních problémech

sociální péče

Posláním sociální práce je pomoc a rady klientům, aby byli schopni pomoci si také sami. Základním principem těchto služeb je bezplatnost, nestrannost, nezávislost a diskrétnost. Také občanská poradna Společně-Jekhetane pracuje na podobných principech, odborné sociální poradenství poskytuje od roku 2001 a pomohla řešit problémy už mnoha klientům. V posledních letech přibývá lidí, kteří jsou zadluženi až předluženi, mají stále častější problémy se splácením svých závazků. Poradna proto koná přednášky pro veřejnost, pomáhá sepisovat žádosti a radí, jakou cestou se oddlužit. Díky zapojení v projektu „Finanční gramotností proti dluhové pasti“ poskytuje kvalitnější poradenství v dluhové problematice nezávisle na partnerských bankách. Do projektu jsou aktivně zapojeny i poradny v Ostravě.
Neopomenutelným přínosem činnosti poradny je i zlepšení psychického stavu klienta. Služeb občanské poradny využívají převážně osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Poradna jim nabídne, jak řešit záležitostí osobního života jako je bydlení, příjmy, vzdělávání, zdravotní péče, zaměstnání, sociální péče, rodina a mezilidské vztahy, hmotné zabezpečení atd. Služby poskytuje také prostřednictvím internetu, odpovídá na e-mailové dotazy apod. Poradnu lze kontaktovat na tel. 596 113 890 a 602 248 693 (Ostrava-Přívoz), 591 124 979 (Ostrava-Poruba), prostřednictvím e-mailu na adresu poradna@jekhetane.cz, či osobně. Bližší informace na www.jekhetane.cz a www.obcanskeporadny.cz. (d)

Podporují práci postižených

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podporuje jejich uplatnění na trhu práce. Pod pojmem osoba zdravotně postižená se často skrývá člověk, jehož postižení není patrné – například lidé s astmatem. Nadační fond má vlastní projekt Ochranná známka práce postižených, ten zviditelňuje kvalitní a konkurenceschopnou práci takto postižených osob. Výrobky označené touto známkou pocházejí právě od těchto lidí, jejich zakoupení podporuje práci postižených i jejich zaměstnavatelů. Více o projektu na www.pracepostizenych.cz. V Ostravě se nadační fond, ve kterém pracují dobrovolníci a školí firmy v oblasti zaměstnávání OZP, prezentuje při akcích, které pořádají například ostravské pacientské Sdružení ROSKA či Fakultní nemocnice Ostrava. (g)

Kamenec: opět na jedničku

Už v roce 2008 byl Domovu pro seniory Kamenec, příspěvkové organizaci města, udělen Certifikát standardizace nutriční péče. Platnost certifikátu, který uděluje společnost Nutricia, je vždy dva roky. Potvrzuje, že dané zařízení poskytuje klientům kvalitní nutriční (výživovou) péči. Stejné ocenění získal domov v roce 2011 a letos opět.
V rámci nutriční péče domov nabízí klientům například nové diety, nové receptury, rozšiřuje výběr obědů a večeří, používání speciálních příborů, dělených talířů aj. Nutriční odborníci se v případě speciálních klientů domova radí s lékaři, o výživě klientů je vedena přesná dokumentace. Podle vedoucí ošetřovatelského útvaru Miluše Čihařové je opakovaná obhajoba standardu nutriční péče vnímána jako odborná kontrola, která zajišťuje, že kvalita stravování v domově má stabilně dobrou úroveň, pro domov je to také závazek do budoucna. (k)

Podchod jako umělecké dílo

Umělecký interaktivní podchod spojující administrativní komplex IQ Ostrava se zastávkami MHD na Frýdlantských mostech a náměstí Republiky otevřela, ve spolupráci s městem Ostravou, společnost CTP. Vydařený projekt, který je dílem architekta Václava Hlaváčka, malířů Marka Číhala, Zdeňka Sklenáře a fotografa Jindřicha Štreita, si prohlédl a ocenil také primátor Petr Kajnar. Z běžného podchodu, jakých jsou v celé zemi stovky, se stalo umělecké a architektonické dílo symbolizující moderní Ostravu se všemi jejími aspekty. (jb)

Potřebujete péči?

Charitní pečovatelská služba – středisko Tereza nabízí služby seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří mají z různých důvodů sníženou soběstačnost.
Zájemci o pečovatelské služby z Ostravy a přilehlých obcí se na instituci mohou obrátit v těchto oblastech: zajištění chodu domácnosti (nákupy, úklid, praní, žehlení), zajištění péče o vlastní osobu (např. podávání stravy), zajištění pomoci při osobní hygieně. V rámci poskytovaných služeb nabízí také dovoz stravy v termoobalech z kuchyní Charity Ostrava.
O podrobnostech se lze informovat u vedoucího Charitní pečovatelské služby Michala Panáčka na tel. 599 508 504, 737 831 370 nebo na webu www.ostrava.charita.cz. (k)

Ve školce mají otevřeno

První Montessori školka na Ostrav­sku pořádá Den otevřených dveří ve dnech 8. 8. od (13–17 h.) a 9. 8. (9–17 h.) na ulici Matrosovově 833/14 v Ostravě-Hulvákách. Rodiče i děti se mohou přijít podívat, jak vypadá netradiční a zároveň „zdravá“ školka, která vede děti k samostatnosti, uctě k lidem a přírodě. (jd)

Za Lubomírem Páskem

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí ing. Lubomíra Páska, jehož životní pouť se 22. června uzavřela ve věku 84 let. Obětavý organizátor, aktivní účastník ostravského společenského a sportovního života stál dlouhé roky v čele Rady seniorů a zdravotně postižených města. V roce 2011 byl vyhlášen ostravským Seniorem roku. Čest jeho památce!

Čtyřlístek má další chráněné bydlení

Nová služba chráněného bydlení vznikla v rekonstruované vile v Thomayerově ulici v Ostravě-Vítkovicích. Oficiální otevření se uskutečnilo 10. června. Zúčastnila se jej Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy a další hosté. V nových bytech bydlí devět mladých žen a mužů, klientů příspěvkové organizace města Čtyřlístek – centra pro osoby se zdravotním postižením. Chráněné bydlení umožnily stavební úpravy, rekonstrukce a vybavení vily, v níž byl do června minulého roku denní stacionář. Vzniklo tak devět moderně vybavených pokojů s potřebným zázemím, pamatováno je i na potřeby imobilních klientů. Budova je bezbariérová a nechybí ani hydraulický výtah. Rekonstrukce vily stála necelých 11 milionů, z toho 8,8 milionu korun činí dotace z Regionálního operačního projektu Moravskoslezsko. (ph)

Foto: Pan Martin ve svém novém útulném bytě v chráněném bydlení. Foto: Petr Havránek


 

Strany 10 a 11

co, kdy, kde ve městě

GALERIE UZAVŘENA.

Ostravský Dům umění je od 1. července uzavřen. Během léta se tu rekonstruují depozitáře a suterén, přibydou nové izolace i stabilní klimatizace vnitřních prostor. Práce budou probíhat zřejmě až do října. Součástí projektu je také konzervátorské ošetření deponovaných děl. Slavnostní otevření má být vernisáží výstavy Začátek století, která představí tvorbu současných českých autorů posledních třinácti let.

FILMOVÁ OSTRAVA.

Film s názvem International market z doby korejské války se částečně natáčí v Ostravě, korejské filmaře přitáhla inciativa regionální filmové kanceláře FILM OSTRAVA!!! Městské industriální lokace jsou pozadím ústřední mladé dvojice, kterou tvoří muž vyslaný na práci do německých dolů a dívka vyslaná za prací ošetřovatelky, jak se za korejské války stávalo. Režisér Yoon Je-kyoon je také autorem úspěšného filmu Tsunami.

SMUTNÁ ZPRÁVA.

V polovině června zemřel po krátké těžké nemoci vynikající loutkářský režisér Petr Nosálek (66). Velká část jeho tvorby byla spojená s Divadlem loutek Ostrava, na řadu jeho inscenací se vzpomíná dodnes. V 90. letech se Nosálek stal vyhledávaným režisérem mnoha polských scén, v DLO působil jako umělecký šéf. Kolegové z divadla charakterizují jeho osobu jako noblesního člověka ryzího ducha.

O RODÁKOVI Z OSTRAVY.

Snímek Karel Reisz, ten filmový život zhlédli návštěvníci londýnského festivalu dokumentárních filmů 23. června za přítomnosti členů jeho rodiny. Pocházel z Ostravy, kde má také památník, a působil v Anglii. České centrum v Mnichově uvedlo tento film 14. července v rámci 13. ročníku Týdne českého filmu, ČT film uvede poprvé 6. listopadu na programu ČT Art.

PŘÍBĚH RYZE OSTRAVSKÝ.

Knižní prvotina Dům č. 6 mladé ostravské autorky Nely Rywikové se objevila na pultech knihkupectví, vydalo ji prestižní brněnské vydavatelství Host. Dynamický detektivní příběh zasazený do současnosti je velmi čtivý a prostředím oslovuje především Ostravany. Odhaluje, kam až mohou vést lidské předsudky. Rywiková vystudovala střední průmyslovou školu v rodné Ostravě a restaurování na vyšší škole v Brně, pracovala také jako grafička. Žije v Ostravě a připravuje další knihu z prostředí Beskyd.

Rocková Ostrava 2013.

Druhý ročník Rockové Ostravy 2013, jehož partnerem je město Ostrava, proběhne v sobotu 17. srpna v Dolních Vítkovicích. Na festivalu, jehož program zahájí v poledne koncert karvinských Drings After, vystoupí německé kapely Kreator a Destruction, Wisdom a Kiss Forever Band (Maďarsko), Silent Voices (Finsko), norský zpěvák Jorn, americký Tim Ripper Owens, české skupiny Citron, Titanic, Malignant Tumour, Doga a další. Vstupenka v síti Ticketportal stojí 590, v den festivalu 800 Kč.

OSTRAVAK ODHALEN!

Vydavatelství Repronis vydalo výběr těch nejúspěšnějších a nejčtenějších příběhů pod titulem Ostravak Ostravski. Obsahuje kompletní první nej­úspěšnější díl Deniku, který je již dlouhodobě rozebrán, výběr z dalších textů, ale také mediální ohlasy, snímky a – autorovu fotografii! K dostání v knihkupectvích i informačních centrech.

OCENĚNÍ PRO AKORD.

Euroregion Silesia v červnu vyhlašoval nejúspěšnější projekty za 15 let své existence, kdy poskytoval různé granty a operační programy přeshraniční spolupráce mezi ČR a Polskem. V oblasti kultury získal nejvyšší ocenění ostravský DK Akord za pořádání už tří ročníků festivalu Fajn Fest jako „Nejzajímavější kulturní projekt“. Jen loni se do něj přihlásilo téměř 100 kapel.

REPREZENTOVALI MĚSTO.

Komorní scéna Aréna se již podesáté zúčastnila červnového mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů 2013 v Hradci Králové, který pravidelně nabízí až 200 představení během deseti dnů. Ostravské divadlo tam uspělo s Gogolovými Hráči.
Rock-Fest na hradě. Festival Slezskoostravský Rock-Fest se po roce vrací na Slezskoostravský hrad. V sobotu 24. srpna se od 11.30 do 23 hodin představí na dvou pódiích skupiny Arakain, Cold Cold Ground (Finsko), Kurtizány z 25. avenue, Synkopy 61, Salamandra aj. Vstupenka stojí v síti Ticketportal 200, v den koncertu 300 Kč.

NABÍDNĚTE DOKUMENTY I VZPOMÍNKY.

Česká televize připravuje ke 100. výročí první světové války dokumentární cyklus Raport o Velké válce. Staňte se spolutvůrci a poskytněte dokumentaristům deníky, dopisy, fotografie i další památky vašich dědečků – vojáků, kteří se války zúčastnili. Pište na adresu: Velká válka, Česká televize, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava, e-mail velkavalka@ceskatelevize.cz.

JANKOVÁ OPĚT PŘIJEDE.

Na zahajovací koncert 10. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 28. září v mariánskohorském kostele přijede opět sopranistka Martina Janková, následovat budou koncerty v mnoha dalších chrámech a kostelích až do 28. října, nabídka je přebohatá. Vstupenky jsou v prodeji v pobočkách Ostravského informačního servisu, podrobnosti na www.shf.cz.
Vystoupíte na Tady žijeme? Premiérový ročník festivalu Tady žijeme se 7. září uskuteční na Slezskoostravském hradě. Na programu bude mít vystoupení uměleckých sdružení i jednotlivců, např. tanec, autorská čtení, slam poetry (soutěž v přednesu básní), workshopy zaměřené na aktivní zapojení diváků. Hlavními tématy festivalu jsou živá hudba, básnická čtení, výtvarná bitva v graffiti a místní burza. Pořadatelé vyzývají umělce, básníky, muzikanty, performery, organizace, skupiny či každého, kdo má a chce něco nabídnout, ke spolupráci. Info na www.tadyzijemeostrava.cz.

Janáčkova filharmonie Ostrava před další koncertní sezonou

Jubileum se musí oslavit

Jen co se přehoupne kalendářní rok, oslaví v lednu Janáčkova filharmonie Ostrava své šedesáté narozeniny. I tohle sděluje svým ctitelům motto oslav – „Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let“.
Filharmonie se na oslavy, které budou spíše symbolické, připravuje v duchu jediného hesla – to nejlepší pro posluchače. Chce oslovit a přesvědčit i nové posluchače, má jim co nabídnout – nové logo a vizuální styl, nové koncertní řady, zajímavou dramaturgii, vynikající sólisty a dirigenty, další koncertní místa a spoustu novinek. V čele Janáčkovy filharmonie stojí od roku 2012 ředitel Jan Žemla, pro kterého je nastávající sezona příležitostí převést v činy své představy. Svěží a nápaditou dramaturgii tvoří pestrá mozaika hudebních děl a skladatelů napříč staletími i kontinenty. V souvislosti s Rokem české hudby 2014 se v programech koncertů objeví autoři jako Klega, Báchorek či Kubín, jejichž díla v Ostravě celá léta nezazněla.
Změn dozná také spektrum koncertních cyklů. V novém hávu se představí velký symfonický cyklus, zkrátka nepřijdou ani příznivci komornějších představení, novou přitažlivější podobu bude mít prezentace mladých talentů a na scéně se objeví zcela nová koncertní řada určená dětem a jejich (pra)rodičům. Celkem je v nabídce 7 koncertních řad – vždy po čtyřech koncertech. Novinkou je nedělní Rodinný cyklus, v němž chce Janáčkova filharmonie upřít svou pozornost na nejmenší posluchače v krátkých koncertech dramaturgicky zacílených na poznávání a přiblížení základů hudby zábavnou formou. Průvodci budou Pavla a Michal (herci Divadla Petra Bezruče Pavla Gajdošíková a Michal Sedláček), kteří se dětem budou věnovat hlavně v hudebních dílnách před každým koncertem. Jeden z cyklů koncertů se známými interprety (Šporcl, Urbanová, Hradišťan, Bittová) se bude odehrávat v multifunkční hale Gong v Dolní oblasti Vítkovic.
Pozvánku k vystoupení s filharmonií přijaly také mnohé ze současných zahraničních hvězd – např. Kirill Gerstein nebo Shirley Brill, za dirigentským pultem se vystřídá celá řada mistrů – Ilyich Rivas, Heiko Mathias Förster, Aleksandar Marković, Leo McFall a další. V průběhu nové sezony se bude vybírat budoucí šéfdirigent. (k)

Povzneseme dění ve Stodolní?

Město Ostrava se rozhodlo letos podpořit a oživit dění v ulici Stodolní částkou 1,5 milionu korun. Peníze mají pomoci vrátit do klubů výtvarníky, literáty a hudebníky, protože kultura se z této lokality vytrácí. Podle náměstkyně primátora Simony Piperkové se mohlo o dotaci přihlásit více klubů, zatím se podařilo z dané částky rozdělit jen 564 tisíc korun, a tak stále mají další zájemci ze Stodolní ještě možnost peníze dostat. Mimo jiné se do programu ulice vrátí Bílé divadlo, festival akčního umění Festival Pecivál využije například částku 400 tisíc korun ročně. Žadatelem o dotaci může být kterýkoli subjekt s dobrým nápadem, dotace má uhradit maximálně 70 procent nákladů na projekt, kulturní projekty zaměřené na minoritní skupiny mohou získat až 100 procent nákladů. Žádosti lze podávat do konce srpna. (g)

Jdeme za vámi!

Tradiční zahájení sezony ostravských divadel se letos uskuteční 1. září na náměstí Msgre. Šrámka před Divadlem Jiřího Myrona. V 16 hodin začne představení pro děti na motivy japonské pohádky Jak cvrček ke své písni přišel, hraje Divadlo loutek Ostrava. Od 18.30 hod. začnou ukázky z představení jednotlivých scén – např. Národní divadlo moravskoslezské nabídne Návraty domů a Edith a Marlene, Divadlo Petra Bezruče ukázky ze hry Revizor a Pěna dní a Komorní scéna Aréna pak ze hry Ženy a panenky.
Příběh Lohengrin – loutková skeč napsaná přímo pro tento večer, začne ve 20.45 hodin, je součástí letošních oslav 200. výročí narození Richarda Wagnera.
Také další část programu je věnovaná Wagnerovi. Od 21 hodin začne promítání na fasádu divadla – přímý přenos z jeviště Divadla J. Myrona – výběr scén z opery Lohengrin. Účinkují Maida Hundeling, Peter Wedd, Therese Waldner a orchestr opery NDM s dirigentem Robertem Jindrou, celý večer moderuje Vladimír Polák. (g)

Operní lahůdky pošesté

Už šestá sezona živých přenosů z Metropolitní opery v New Yorku začne v divadelním sále Domu kultury města Ostravy 5. října přenosem Čajkovského opery Evžen Oněgin. Následovat bude dalších devět skvělých oper až do května 2014, Ostrava se tak řadí k více než dvaceti městům v ČR, která přenosy hudbymilovným lidem nabízejí.
Sezona přinese známé a oblíbené opery, v programu jsou Šostakovičova opera Nos, Pucciniho Tosca, Verdiho Falstaff, Dvořákova Rusalka, Borodinův Kníže Igor, Massnetův Werther, Pucciniho Bohéma, Mozartovo Cosí fan tutte a na závěr Rossiniho Popelka. Přenosy v HD kvalitě s hvězdným obsazením světových operních pěvců, dirigentů a výtvarníků daly v Ostravě vzniknout jakoby stálému týmu publika, které opery miluje a špičkové provedení umí ocenit. Během přestávek dávají přenosy divákům nahlédnout do zákulisí, seznámit se v rozhovorech se sólisty. Vstupné na jedno představení stojí 320 Kč, při koupi od pěti představení a více jen 250 Kč, předprodej už běží. (g)

Philip Glass jako lektor VII. bienále letní hudební slavnosti

Před Ostravskými dny 2013

událost léta

Ostravské dny – to je Institut pro mladé skladatele (12.–31. 8.) a Festival nové a experimentální hudby (16.–31. 8.) v jednom. Nabízejí velké orchestrální skladby, světové premiéry, soudobou operu, tanec, performance, maratón sólistů i elektronické hudby, nejnovější hudební trendy i návraty k začátkům avantgardy. Významným podporovatelem a spolupořadatelem festivalu je město Ostrava.
Konají se už posedmé a jsou jediným takto rozsáhlým projektem u nás. O otázkách soudobé hudby bude diskutovat 35 vybraných mladých skladatelů. Přijedou z Číny, Jižní Afriky, Kanady, Lotyšska, Maďarska, Nizozemí, Německa, Iránu, Irska, Izraele, Polska, Slovenska, Španělska, USA a Velká Británie a samozřejmě z ČR.
Mezi lektory nebude tentokrát chybět jedna z nejznámějších skladatelských osobností Philip Glass. Hlavními lektory dále budou Peter Ablinger, Carola Bauckholt, Petr Kotík, Bernhard Lang, Helmut Oehring, Christian Wolff a Jon Gibson. Zahajovací koncert, Hudba o dvanácti částech, se uskuteční 16. srpna v aule Gong v Dolní oblasti Vítkovic. Téměř pětihodinový večer povede Philip Glass od keybordů a bude tak součástí svého unikátního The Philip Glass Ensemble.
Philip Glass patří k nejznámějším současným skladatelům na světě. K jeho skladbám z raného období lze počítat Music In Twelve Parts, ale i velkolepou operu Einstein na pláži. Jeho pozdější tvorba zahrnuje také hudbu scénickou a filmovou. Mezi jeho nejznámější díla patří hudba k filmům Hodiny nebo Kundun.
Skladby mladých skladatelů – rezidentů Institutu – budou uvedeny na Ostravských dnech spolu se stěžejními skladbami 2. poloviny 20. století a 21. století. Interpretačně se na festivalu podílí Janáčkova filharmonie Ostrava, Ostravská banda (mezinárodní), The Philip Glass Ensemble a S.E.M. Ensemble (New York), Elole Trio (Dresden), Krulik Quartet (Budapešť), Canticum Ostrava s Jurijem Galatenkem a dále dirigenti Petr Kotík (New York/Ostrava), Roland Kluttig (Berlín), Johannes Kalitzke (Vídeň) a Ondřej Vrabec (Praha). Zahraničních hostů festivalu je však mnohem více. Jeden večer (30. 8.) bude věnován tanci a opeře. Opět tak dochází k úzkému propojení Ostravského centra nové hudby a Národního divadla moravskoslezského.
Prodej vstupenek je v síti Ticketportal.cz a na dalších místech. Podrobné informace o programu a místech konání na www.newmusicostrava.cz. (k)

Folklorem roztančené město

Už tradičně se těší Ostravané na srpnový rej v ulicích, i tak by se dal nazvat každoroční mezinárodní festival Folklor bez hranic, jeho XVI. ročník se uskuteční od 12. do 16. srpna. V srpnu je také ve vestibulu Nové radnice výstava fotografií z loňského ročníku.
V pondělí 12. srpna se odpoledne v 16 hodin představí soubory na Jiráskově náměstí v Ostravě, večer pak v sále konzervatoře zazní zahajovací koncert. Následující dny bude program pokračovat v městských obvodech Ostrava-Jih, Mariánské Hory a Hulváky, v Porubě, Klimkovicích, v pátek 16. srpna od 16 hodin půjde pestrý průvod centrem Ostravy, v 17 hod. se pak uskuteční koncert dětských souborů na Slezskoostravském hradě a tamtéž v 18 hodin závěrečný festivalový koncert.
Mezi patnácti vystupujícími soubory je devět z ČR, další přijíždějí z Číny (2 soubory), Mexika, Turecka, Itálie a Slovenska. Mezi českými hosty jsou tradiční místní soubory, ale také například chodští Buláci a Folkorní studio Buchlovice. Mezi podporovateli festivalu je město Ostrava. (k)


 

Strana 12

Jaké novinky čekají cestující v trolejbusové dopravě ve městě Ostravě od 1. září 2013?

Změny se dotknou pěti z osmi denních linek

doprava ve městě

Od 1. září 2013 vstoupí v platnost změny v trolejbusové dopravě jako druhá etapa optimalizace městské hromadné dopravy v Ostravě. Je reakcí na zhoršené možnosti financování Dopravního podniku Ostrava z rozpočtu města Ostravy a snížení příjmů města v důsledku změny rozpočtového určení daní schváleného Parlamentem ČR.

O spoje nepřijdeme

Nový systém trolejbusové dopravy navrhli, posuzovali a schválili zástupci Koordinátora ODIS, DPO a odboru dopravy Magistrátu města Ostravy. Snažili se nejít cestou prodlužování intervalů, nýbrž hledali kompromisy, při kterých bude dosaženo požadovaných úspor. Cestující tak ve výsledku nepřijdou o svá spojení, pouze budou v některých případech muset např. využít souběžnou linku nebo cestovat s přestupem. Nedojde k úplnému zrušení žádné z dosavadních linek. Linky 102, 104 a 108 budou zachovány ve stávající trase. Do systému bude nově zakomponována trolejbusová trať z Českobratrské po rekonstruované ul. Porážkové kolem žel. zastávky Stodolní na Novou Karolinu.

Linky s návazností

Linka 101 bude zkrácena do trasy Hlavní nádraží, Nová radnice, Most M. Sýkory, Kamenec, Bazaly s provozem pouze v pracovní dny. Spojení Michálkovic a zoo se Sokolskou ul. a hlavním nádražím, stejně jako spojení Heřmanic s nám. Republiky, bude nově zajištěno vzájemnými návaznostmi linek 104 a 106 na zast. RBP v pracovní dny i o víkendech. Pro zajištění dostatečné přepravní kapacity v oblasti Michálkovic bude linka 104 posílena. V pracovní dny cca od 4.30 do 19.30 a o víkendech cca od 7 do 19 h pojede v celé trase každých 10 min.
Linka 103 již nebude vedena jako okružní. Ve směru z nám. Republiky přes Novou radnici, Sad. B. Němcové na zastávku Bohumínská se trasa nemění, dále linka povede na konečnou v Koblově. Její provoz bude v pracovní dny cca od 5 do 17 h.
Na lince 106 bude zachován stávající rozsah provozu stejně jako trasa Důl Heřmanice, Koněvova, RBP, Most M. Sýkory, Nová radnice, Sad B. Němcové, dále však bude linka pokračovat na hl. nádraží. Ve stávající části trasy přes Hrušov do Koblova ji nahradí linky 103 a 105.
Linky 108 a 109 budou vedeny společně v trase Sokola Tůmy, Sídliště Fifejdy, Dům vodohospodářů, Konzervatoř, Most M. Sýkory, RBP, Sídliště Muglinov. Dále bude linka 108 pokračovat jako dosud na hl. nádraží, linka 109 na Důl Heřmanice. Linka 108 bude v provozu celotýdenně, linka 109 v pracovní dny cca od 5 do 18 h.

Pohodlně na Karolinu

Linka 105 již nebude vedena jako okružní, dojde ke změně trasy v koncových úsecích. Pojede po nové trati ze zast. Karolina U Lávky přes Stodolní žel. zast. a dále v dnešní trase přes zastávky Konzervatoř, Most M. Sýkory, Mexiko s konečnou na zastávce Koblov. Linka bude v provozu celodenně ve 20 min. intervalech.
Rozsah víkendového provozu trolejbusů bude přizpůsoben nižší přepravní poptávce. Budou zavedeny vzájemné přípoje mezi linkami na zastávkách Konzervatoř, Husův sad a RBP.

Trolejbusy v noci

Noční provoz zajistí jako dosud tři trolejbusové linky s novými čísly 111, 112, 113 se vzájemnými přípoji na zastávce Most M. Sýkory.
Linka 111: Hl. nádraží, Sad B. Němcové, Nová radnice, Most M. Sýkory, RBP, Michálkovice. Linka 112: Hl. nádraží, Bohumínská, Sídliště Muglinov, RBP, Most M. Sýkory, Konzervatoř, Hornopolní, Sokola Tůmy. Linka 113: Koblov, Bohumínská, Sad B. Němcové, Nová radnice, Most M. Sýkory, RBP, Koněvova, Důl Heřmanice.
V souvislosti se změnami v trolejbusové dopravě budou k 1. 9. 2013 upraveny také časové polohy návazných autobusových linek.

Tomáš Hranický, Koordinátor ODIS


 

Strana 13

Kaj po šichtě – na bal či na fotbal?

z archivu města

Podobně jako dnes i v minulosti se plakáty a letáky z nároží ulic a plakátových ploch obracely k lidem, aby informovaly, propagovaly, poutaly pozornost. Jejich síla a účinek závisely především na údernosti textu, nápaditosti grafického i výtvarného ztvárnění.

Významný zdroj informací

V Archivu města Ostravy se nachází volební tisky a plakáty od počátku 20. století. Jedná se o volební letáky politických stran, plakáty na veřejné schůze, májové manifestace, tábory lidu, na aktivity ostravských spolků a v novější době na akce konající se v klubech či kulturních domech. Podstatnou část sbírky tvoří divadelní plakáty jako pozvánky na představení profesionálů i ochotníků, filmové plakáty a programy kin, dále plakáty zvoucí na koncerty, výstavy, přednášky, dny otevřených dveří aj.

Poručíme větru, dešti…

Řada z nich je věnována sportovním utkáním a soutěžím, nechybí pozvánky tělocvičných jednot a organizací Sokola. Ve fondu můžeme najít i plakáty, které prosazovaly vládnoucí ideologii jako je to například u plakátů z druhé světové války hlásající vítězný postup německých vojsk nebo plakáty propagující budovatelské nadšení z padesátých let 20. století. Charakteristické pro takto koncipované ostravské plakáty bylo zdůrazňování průmyslového charakteru města: kouřících továrních komínů, těžních věží a postav horníků – hutníků.

Dost práce pro všechny

K předním vydavatelům nepostradatelného veřejného informačního zdroje patřily známé ostravské tiskárny například Julius Kittl, Lidotisk, Melantrich, Eduard Riedl, Adolf Talpa, Typia, Johann Hoppe, Alois Hejda, Moravskoslezská knihtiskárna, Národní práce (tiskárny z Moravské Ostravy), Miloš Zapletal, Karel Oborný (oba z Mariánských Hor), Pressa a Union (obě Slezská Ostrava), Tiskárny Ostrava.
Ke graficky velmi zdařilým plakátům ostravské sbírky se řadí plakát zvoucí na Průmyslovou a živnostenskou výstavu do Moravské Ostravy z roku 1923. Předvolební plakát československé sociálně demokratické strany z roku 1935, který s použitím fotografií srovnává podobu staré a nové Ostravy, upozorňuje na zásluhy strany při její přeměně v moderní a prosperující velkoměsto.

Plakáty mapují historii

Plakáty náleží k cenným historickým pramenům, které přibližují dění a atmosféru určité doby. A dodejme, že sbírka plakátů a volebních letáků v Archivu města Ostravy se neustále průběžně doplňuje o nové přírůstky, aby i budoucí generace věděly, čemu všemu se věnovali jejich předchůdci. Jana Prchalová

Snímek 1: Bengálský večer v sadech Staré střelnice (1928)

Snímek 2: Volební plakát čsl. sociální demokracie (1935)

Snímek 3: Koncert pro válečné poškozence v Německém domě (1917).

Snímek 4:  Průmyslová a živnostenská výstava v Moravské Ostravě (1923).

Snímek 5: Dny mládeže Jednotného svazu soukromých zaměstnanců (1937).


 

Strana 14

aktivní senior

Vzdělávání nikdy nekončí

Seniorské vzdělávání na Univerzitě třetího věku už šest let rozvíjí ekonomická fakulta VŠB v Ostravě. Koncem dubna 102 absolventů převzalo osvědčení o úspěšném absolvování šesti semestrů, dalších 114 posluchačů bude po prázdninách ve studiu pokračovat. Na nový školní rok od října přijímá fakulta přihlášky nových uchazečů. Zájemci získají znalosti z ekonomie, managementu a práva, naučí se ovládat počítač, seznámí se s problematikou EU, ale dovědí se hodně také o psychologii, sociální problematice či zdravovědě. Podrobné informace na adrese ekf.vsb.cz nebo písemně na marcela.palochova@vsb.cz.
Také pedagogická fakulta Ostravské univerzity nabízí seniorům podobné využití volného času a obohacení života. V květnu převzalo osmdesát frekventantů z Ostravy a okolí osvědčení o absolvování dvou dvousemestrových programů, jeden z nich byl zaměřen na cestování a historii britských ostrovů, druhý byl na téma český jazyk v minulosti a dnes. Letos od září je připraven čtyřsemestrový cyklus přednášek na téma vývoj anglické hudby a literatury, ale také na českou hudbu v minulosti a dnes, Francie známá i neznámá, český jazyk a literatura aj. Informace na tel. 774 642 229, 776 498 294 nebo hana.jencova@seznam.cz. (g)

Nové expozice a přírůstky – v ostravské zoo je stále živo

Možnost pozorovat zástupce papuán­ské ptačí fauny se naskýtá návštěvníkům ostravské zoo otevřením nové průchozí voliéry Papua, která navazuje na pavilon stejného jména. Expozice za dva miliony korun skvěle imituje přirozené přírodní prostředí a umožňuje vzájemné poznávání ptáků a návštěvníků.
V ostravské zoologické zahradě se také podařilo odhalit, jakého pohlaví je mládě hrocha, které se narodilo 3. června. Je to sameček a už se osměluje opustit bezpečí vodního prostředí. V doprovodu své mámy postupně objevuje souš v pavilonu i ve venkovním výběhu. Po prvních týdnech života, kdy mládě trávilo téměř veškerý čas ve vodě, již odvážně podniká první výpravy na souš a poznává prostředí kolem sebe. Celkem se v historii chovu hrochů v Ostravě podařilo odchovat 18 mláďat.
Ve výběhu Indie zblízka k axisům indickým přibylo stádo antilop jeleních. Tato antilopa (Antilope cervicapra) patří mezi jednu z mála antilop s velmi výraznou pohlavní dvojtvárností – samice a mladí samci mají srst žlutavohnědou se světlejší spodinou těla, u dospělých samců tmavohnědý hřbet i boky ostře přecházejí v bílé břicho. Samcům navíc rostou spirálovité a vrubované rohy, samice jsou bez rohů.
S příchodem prázdnin se v Zoo Ostrava vylíhla mláďata nandu pampových, kteří volně žijí v Jižní Americe. Podobně jako u australského emu hnědého i u nandu pampových péči o potomstvo obstarává výhradně samec. Ten se páří s více samicemi, které pak snášejí vejce do jednoho hnízda. Hnízdo je přibližně 1 m široké, snůška může mít až 30 vajec, doba inkubace je 35-40 dní. Samec pak o mláďata pečuje do stáří asi 6 měsíců.
V letošním parném létě přijde návštěvníkům zoo vhod nový venkovní interaktivní koutek Vodní svět, který zábavnou formou představuje význam vody v životě člověka, ale nabízí také příjemné osvěžení.
Na webu www.zoo-ostrava.cz mohou návštěvníci najít celou řadu akcí bohatého programu, v pátek 23. srpna bude například v zoo promítání v letním kině. Podrobnosti na www.zoo-ostrava.cz (g)

Foto: Fontány Vodního světa jsou v horku zejména pro děti příjemnou atrakcí.

Foto: Mládě hrocha.Snímky: Pavel Vlček

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

MIKY – už v dubnu letošního roku byl nalezen s četnými poraněními končetin uvázaný u sloupu veřejného osvětlení asi šestiletý dobrman s přátelskou povahou. Patří k lidem, kteří mají dost síly zahojit nejen rány na těle ale i na duši. Číslo psa 17 185.

WUK – asi pětiletý kříženec, který byl z počátku trochu nedůvěřivý, ale brzy si cestu k lidem našel. Dnes je to veselý, kamarádský a hravý pes pro sportovně založené lidi. Miluje pohyb ve volném prostoru a různé psí hry. Číslo psa 17 101.

BUČ – čtyřletý labrador, asi byl chován v kotci s minimální venkovní aktivitou a má sklony k obezitě. Není vhodný do bytu a měl by se dostat k lidem, kteří mu nastaví stravovací a pohybový režim, aby žil bez zdravotních komplikací. Číslo psa 17 132.

ANETA – desetiletá fenka křížence německého ovčáka. Tahle velmi milá a hravá fenečka by ráda strávila svůj podzim života u starších lidí. Může být i v městském bytě, je čistotná, ale zahrádka by byla pro ni lepší. Číslo psa 17 035.

Strana 15

14 627 diváků

Zlatá tretra 2013 byla přelomová. Omluvil se Usain Bolt, přijel „kosmický“ dálkař Bob Beamon (na snímku), premiéru měla nová tribuna, závodilo se na nové dráze a nepršelo. Fanoušci viděli pět rekordů mítinku. Výsledkově Ostrava předčila závody Diamantové ligy v New Yorku a Oslu. Můžeme se těšit na 53. Zlatou tretru 17. června 2014. …a prý přijede Bolt! (vi)

Juniorský Hockey Cup

Druhý ročník turnaje starších dorostenců Ostrava Hockey Cup 2013 slibuje prestižní konfrontaci české a evropské hokejové špičky. Akce pořádaná hokejovou akademií HC Vítkovice Steel, pod záštitou statutárního města Ostravy, má letos znovu silné obsazení.
Kromě domácího týmu budou startovat dorostenci Sparty Praha, Komety Brno, Eisbärenu Berlín, Red Bull Salzburg a obhájce loňského prvenství švédský HC Linköping. Hrát se bude od 9. do 11. srpna v ČEZ Aréně a Multifunkční hale. Ve skupině A se střetnou Vítkovice s Rakušany a Němci, ve skupině B se utkají Švédové se Spartou a Kometou. Přesné zápasové rozlosování bude řešeno podle příjezdu zahraničních týmů. Vstup na všechna utkání je volný. (vi)

Šampionát kadetek v softballu

Ostrava hostí v těchto dnech VII. mistrovství Evropy v softballu kadetek. Šampionát dívek ročníků 1997-98 začíná na hřištích klubu Arrows v Porubě 5. srpna. Zúčastní se ho dvanáct zemí, které byly nalosovány do čtyř skupin.
Reprezentace České republiky bude favoritem skupiny A, v níž odehraje zápasy se Srbskem (5. 8., 11.15) a Polskem (5. 8., 18.30). Ve výběru trenéra Tomáše Kusého je jediná hráčka ostravského Arrows Tereza Kubicová. Titul na posledním ME kadetek v Belgii před dvěma lety vybojovaly Holanďanky. Naše děvčata skončila na šestém místě. V celkovém hodnocení dosavadních ročníků patří Česko se dvěma zlatými a dvěma stříbrnými medailemi k nejúspěšnějším zemím. Turnaj se bude hrát v Porubě od pondělí každý den a vyvrcholí v sobotu 10. srpna. (vi)

Motocykly na okruhu i v terénu

Motocyklový závod Okruh Františka Bartoše pořádaný klubem Raba Motosport se jel na silniční trati v Radvanicích pod záštitou náměstka primátora Jiřího Hrabiny. Ve třinácti třídách závodilo na 160 jezdců z osmi zemí. Nejvíce vítězství posbíraly české barvy. Pouze třikrát stanuli na nevyšším stupni závodníci ze zahraničí. Němci Schuster (250 ccm GP), Zörnweg (Supermono) a švýcarská dvojice Suter, Fauchová v sajdkárách.
Fanoušci motokrosu si dali dostaveníčko na přírodní trati mezi chemičkou v Mariánských Horách. Nad jejich cross-country, druhým dílem seriálu AZ Pneu Cup, převzal patronát náměstek primátora Tomáš Sucharda. Akci pořádal Motosport klub z Ostravy-Hošťálkovic. (liv)

Foto: Čeští kadeti jsou mistry Evropy! Vlevo je nejlepší hráč turnaje Tomáš Polanský, vedle něj ostravský stolní tenista Patrik Klos. Foto: ČAST

město podporuje

LIGA NA BAZALECH.

Fotbalová Gambrinus liga nabírá na obrátkách. FC Baník Ostrava se na domácím stadionu na Bazalech utká v pondělí 12. 8. (20) s Jabloncem a v sobotu 27. 8. s Brnem (17). Srpnový program zakončí atraktivním duelem proti Spartě v Praze na Letné. Úřední termín utkání je určen na 31. 8. V případě TV přenosu může dojít ke změně dne konání zápasu.

HOKEJOVÁ PŘÍPRAVA.

Extraligový tým HC Vítkovice Steel se pilně připravuje na novou sezonu. Zvlášť nedočkaví fanoušci se v letních vedrech mohou „ochladit“ při sledování domácích zápasů proti Košicím (7. 8.), Francii (8. 8.), Zlínu (13. 8.) a Brnu (20. 8., vždy v 17). Po této sérii Vítkovice zamíří na turné do Švýcarska.

LIGA MISTRŮ.

Volejbalisté VK Ostrava, mistři ČR, znají soupeře v Lize mistrů. Los je poslal do skupiny B proti dvojnásobnému vítězi soutěže a mistru Ruska Lokomotivu-Belogorie Belgorod, Olympiakosu Pireus (Řecko) a Noliku Maaseik (Belgie). Hrát se bude od 22. 10. do 18. 12. Ostrava na úvod přivítá řecký tým.

SPORT NESLYŠÍCÍCH.

SportNES Ostrava uspořádal fotbalový turnaj pro juniorské týmy neslyšících, kterého se zúčastnily PKSN Praha, SSK Vítkovice Deaf a pořádající klub. V konečné tabulce měla všechna družstva 3 body a o vítězi rozhodlo celkové skóre. Díky výhře 7:1 nad Pražany ho měl nejlepší domácí SportNES, který se stal juniorským mistrem ČR, před Vítkovicemi a PKSN.

MINIBASKET.

Letní turnaj v minibasketbalu uspořádal pro hráčky ročníku 2002 klub Basket Ostrava. Ve finále vyhrála děvčata z SBŠ Ostrava nad Havířovem. Třetí skončil domácí tým před Nobiles Nusle a Frýdkem-Místkem. Pořadatelé se zapojili do akce ČBF „Každý koš pomáhá“. Sdružení Autismus bez cenzury poslali 10 tis. Kč.(liv)

Polanský třikrát zlatý

První velkou mezinárodní akci pořádanou v Ostravě po zisku titulu Evropské město sportu 2014 bylo 56. juniorské mistrovství Evropy ve stolním tenisu. Deset červencových dnů patřila hala zimního stadionu v Porubě 537 hráčům a hráčkám ze 44 zemí starého kontinentu.
Hvězdou turnaje se stal český reprezentant Tomáš Polanský, odchovanec ústeckého stolního tenisu, který vybojoval v kategorii kadetů tři zlaté medaile. Tu nejcennější ve dvouhře, kde ve finále zdolal Rusa Chaplygina 4:0. S hráčem TJ Ostrava Patrikem Klosem získali v soutěži družstev titul mistrů Evropy po dramatické finálové bitvě se Slovinskem (3:2). Třetí zlatou medaili si Polanský odnesl ze čtyřhry, kde byl jeho partnerem Bělorus Chakin. V mixu s naturalizovanou Číňankou Ho Tin Tin (Anglie) přidal druhé místo. Českou medailovou sbírku na šampionátu doplnila stříbrem juniorská smíšená čtyřhra Jakub Seibert, Karolina Mynářová. (vi)


Strana 16

 

Fototéma

Když je nám někde dobře, rádi se tam vracíme. Tak nějak uvažují fanoušci Colours of Ostrava, kteří mají čtyři dny prvního prázdninového měsíce každoročně rezervovány pro multižánrový festival world music. Vloni tým kolem ředitelky Zlaty Holušové zamával centru města a poprvé vsadil na Dolní Vítkovice. Vyplatilo se. „Barvy“ dostaly díky stále ještě netušeným možnostem industriálního areálu nové kontury a impulsy. Na letošní prosluněný dvanáctý ročník přišlo rekordních 33 tisíc diváků! Přilákala je zvučná jména zahraničních skupin Sigur Rós, The XX, Dub FX, Tomahawk, Bonobo, The Knife, hvězdných interpretů jako jsou Jamie Cullum, Damien Rice, Asaf Avidan, Rokia Traoré... Neztratila se ani domácí scéna reprezentovaná Anetou Langerovou, Markétou Irglovou, Radůzou, Vojtou Dykem a B-Side Bandem, Wanastovými Vjecmi, Tata Bojs, Pražským výběrem a dalšími. Publikum vybíralo ze 106 kapel ze tří desítek zemí světa. Colours 2013 potvrdily své výjimečné postavení mezi hudebními festivaly. Program, prostředí i atmosféra jsou jedinečné. Otevírají Ostravu světu. (vi)

Popisky k fotkám:

Primátor Petr Kajnar a Zlata Holušová – festival začíná!
Festival v ulicích zaplnil centrum Ostravy
Posezení u vysokých pecí
Fanfara Tirana – albánské tempo v elektronickém hávu
Markéta Irglová, držitelka Oscara
Kultovní kapela Sigur Rós z Islandu
Zpěvačka Szjerdene z projektu Bonobo
Jamie Cullum – návrat po 4 letech