Červenec - srpen 2008

Prázdninové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2008

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-ostravska-radnice-or_predni_strana_web.jpg

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF  (3,18 MB).

strana 1.

Město hospodaří dobře a obezřetně

Červnové zasedání Zastupitelstva města Ostravy mimo jiné projednalo také přebytek 445 miliónů korun z rozpočtu města v minulém roce. „Rozdělovat další peníze v polovině roku a posilovat jimi zejména investice a rozvoj našeho města můžeme jen díky obezřetnému hospodaření, které za minulý rok stejně jako v předešlých letech skončilo kladným hospodářským výsledkem,“ uvedl náměstek ostravského primátora pro finance a majetek Lukáš Ženatý. Zastupitelstvo schválilo rozdělení peněz do několika oblastí. Městský obvod Ostrava-Jih dostane na své investice padesát milionů korun. Použije je na opravu komunikací a bytových domů v Jubilejní kolonii. Stejný obnos směřuje i do Poruby. I tady půjde velká část na opravu chodníků a cest, s třiceti miliony korun se počítá na nákup Kulturního domu Poklad. „Vyhověli jsme žádosti porubské radnice, dům kultury město odkoupilo, a tak tento druhý nejlidnatější městský obvod bude mít své kulturní zařízení. Pochází z počátku 60. let, takže bude vyžadovat některé úpravy a modernizaci. Poruba tak bude konečně mít vlastní důstojné zařízení pro pořádání kulturních akcí,“ dodal náměstek Ženatý.

Díky finančním prostředkům města Ostravy bude pokračovat renovace některých prostor lázní v Moravské Ostravě, takzvané Čapkárny. Rekonstruován bude vstupní vestibul, vodoléčba a relaxace, vytvoří se wellnes centrum a tzv. vodní svět s masážními lůžky, koupelemi, vodní jeskyní apod. Modernizovat se musí rovněž technické zázemí lázní. Pamatováno je i na Městskou nemocnici Ostrava. Ta dostane třicet milionů korun na obnovu magnetické rezonance a na nákup polohovacích lůžek. Peníze z přebytku hospodaření půjdou rovněž na výstavbu dalších nových expozic v zoo, na výstavbu hasičské zbrojnice ve Svinově, rekonstrukci školní jídelny v Polance nad Odrou, pro Knihovnu města Ostravy, Komorní scénu Aréna, Národní divadlo moravskoslezské a další městské instituce. (a,o)

Foto:

Městské lázně v centru Ostravy mají jedno z nejmodernějších koupališť v republice. Po krytém bazénu, který byl rekonstruován před třemi lety, čekají renovace i další vnitřní prostory.

 

Další objekt s titulem Dům roku

Odborná porota vybírala v červnu z 21 staveb, které byly dokončeny a uvedeny do provozu v letech 2006 a 2007. Děje se tak každoročně před vyhlášením Domu roku. Tuto soutěž vyhlašuje město už od roku 1995, kdy jako vítězná stavba roku 1994 byl oceněn objekt Československé obchodní banky v centru Ostravy. V soutěži se posuzuje přínos pro město, zajímavé funkční využití, vysoká kvalita provedení a architektonického řešení a další ukazatele. Vítězná stavba vždy dostane titul Dům roku, bronzovou plaketu a finanční ocenění. Soutěž udržuje zdravé soutěživé prostředí a nemálo přispívá k vzhledové kvalitě města. Vítězi se už staly nejen zcela nové objekty, jako například Divadlo loutek Ostrava, ale i zdařilé rekonstrukce starších objektů, jak to bylo v případě stoletého Divadla Antonína Dvořáka či zdařilé rekonstrukce starého měšťanského domu na Jiráskově a jeho přeměny na cestovní centrum. Za loňský rok byl titul Dům roku 2007 udělen objektu nového nádraží Ostrava-Svinov. Šek na tři sta tisíc korun a bronzovou plaketu předal vítězům soutěže náměstek ostravského primátora Zdeněk Trejbal. O částku se tak podělí investorská společnost Správa železniční dopravní cesty a autor projektu architekt Václav Filandr. Plaketa bude umístěna na vítězném objektu. Předseda komise profesor Vítězslav Kuta ocenil zejména skutečnost, že se jedná o první ocenění stavby civilně-dopravního charakteru. Druhé místo a odměnu sto padesát tisíc korun si odnesl brněnský architekt Marek Štěpán, který je autorem novostavby římskokatolického kostela Ducha svatého v Ostravě-Zábřehu. (a,o)

 » Na stránkách najdete

2. Město chystá celoplošnou deratizaci
3. Práce na Karolině postupují
5. Město omezuje hrací automaty
6. Nový ředitel městské policie
8. Vítkovice slaví 100 let
9. Rostou nové stavby
11. Festival Folklor bez hranic se blíží
12. O událostech srpna 1968 s prof. Myškou
13. Archiv: kultura za 1. světové války


V sobotu 30. srpna se v areálu jezdeckého klubu Baník Ostrava ve Staré Bělé od 12.30 hod. uskuteční
Mezinárodní setkání jízdních policií. Jízdní policie z celé ČR i ze zahraničí už pojedenácté změří své síly v parkurovém skákání, zrcadlovém skákání a speciální disciplíně, tzv. policejním parkuru. Připraven je i bohatý doprovodný program. Vyhlášeni budou vítězové výtvarné soutěže s názvem Ostravský kůň očima dětí.

 

 zpět na začátek stránky


Strana 2.

 Město chystá celoplošnou deratizaci

Kolonie potkanů se vyskytují všude, kde jim lidská činnost umožňuje podmínky. K přemnožení potkanů došlo v minulých letech v Ostravě, proto město na základě iniciativy Krajské hygienické stanice vyhlašuje celoplošnou deratizaci a stává se jejím garantem.

Bude se uskutečňovat podle harmonogramu. První etapa začne 10. září a potrvá do poloviny října v obvodech Slezská Ostrava (Michálkovice, Radvanice a Bartovice), Petřkovice (Hošťál¬kovice, Lhotka), Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice, Krásné pole atd. – tj. oblast za řekami Odrou a Ostravicí. Druhá etapa v říjnu zasáhne Ostravu-Jih, Vítkovice, Hrabovou (Stará Bělá, Proskovice, Nová Bělá) – tj. oblast mezi řekami, třetí etapa se uskuteční v listopadu v obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves – tedy střed města. Celá akce by měla být skončena do 10. listopadu.

Povinnost předcházet výskytu hlodavců vyplývá každému ze zákona 258/2000 Sb. Jsou-li hlodavci přemnoženi, je ve své provozovně každá fyzická osoba, která je podnikatelem, a právnická osoba a každý vlastník nemovitosti povinen zajistit deratizaci. Deratizaci mohou provést pouze odborné firmy, seznam je ve Zlatých stránkách nebo na internetu. Znamená to, že každý majitel či uživatel objektu se o to musí postarat nebo se obrátit s žádostí o zajištění deratizace na správce majetku (realitní kancelář apod.). Výběrové řízení deratizačních firem může uskutečnit obvodní úřad nebo správce. V případě například bytových družstev, společenství vlastníků bytů nebo nebytových prostor zajistí deratizaci správce, náklady, které se pohybují jen v řádech stokorun, vždy hradí vlastník objektu.

Vybraná deratizační firma se musí prokázat osvědčením o odborné způsobilosti (i každému majiteli domku). Před deratizací je nutné pečlivě uklidit okolí odpadových nádob, případně sklepy a tam, kde se potkani vyskytují. Deratizační firma je povinna uhynulé potkany odklidit, dát novou návnadu nebo zbylou odklidit. V případě neplnění povinností může hygiena ze zákona udělit sankce až do výše 2 miliónů korun.

Občané si musejí uvědomit, že potkanům poskytují dobré bydlo nepořádkem, černými skládkami, odhazováním zbytků potravin apod. Týká se to nejen restaurací a potravinových obchodů. Potkan obecný je z hlediska zdraví velmi nebezpečným živočichem – přenáší řadu onemocnění, zejména nebezpečné horečnaté onemocnění leptospirózu, které může být i smrtelné. Vlastníci objektů nemohou provádět speciální deratizaci sami. (ok)


Ve svém volnu jednal jako profesionál

Strážník Městské policie Ostrava Miloš Basta převzal z rukou náměstka primátora Zdeňka Trejbala ocenění za statečnost při zadržení pachatele loupežného přepadení. Koncem června dostihl a zadržel v centru Ostravy podezřelého muže běžícího od směnárny. Muž, který potřeboval peníze na dluhy, byl předán přivolaným policistům. Miloš Basta už za osm let u policie chytil i jiné pachatele. Podle slov ředitele Městské policie Ostrava Jiřího Veselého je jeho poslední čin o to záslužnější, že strážník jednal profesionálně ve svém osobním volnu. Ocenění za statečnost, obětavost při plnění pracovních úkolů nebo za jiné projevy odvahy získali za poslední tři roky čtyři strážníci Městské policie Ostrava. Sedm strážníků převzalo za tuto dobu ocenění za záchranu života. (ao)

Foto:

Ocenění převzal strážník městské policie Miloš Basta z rukou náměstka primátora Zdeňka Trejbala.

 

Nový ředitel DPO

Rada města Ostravy na svém zasedání 22. července potvrdila, že novým ředitelem Dopravního podniku Ostrava bude dosavadní ekonomický náměstek František Kořínek jako nejúspěšnější kandidát z výběrového řízení, do něhož se přihlásilo třicet zájemců. Nový ředitel slíbil, že se bude více zabývat problémy cestující veřejnosti a očekává od občanů všechny náměty i stížnosti na městskou dopravu. (k)

Vracejí za teplo

Společnost Dalkia Česká republika, která zásobuje teplem velkou část domácností ve městě, vrátí odběratelům více než dvanáct miliónů korun z plateb za teplo v topné sezóně 2007. Tato povinnost vyplývá ze smlouvy, kterou se společností podepsalo město Ostrava v roce 2002. Smlouvou byl garantován maximální meziroční nárůst průměrné ceny tepla tehdejšího Zásobování teplem Ostrava, které je dnes součástí společnosti Dalkia Česká republika. „Cena tepla v Ostravě patří k nejnižším v celé České republice. Smlouva, která byla uzavřena v roce 2002, garantuje, že její každoroční nárůst bude vždy deset procent pod úrovní inflace,“ dodal náměstek primátora Lukáš Ženatý. Důvodem pro vrácení peněz může ovšem být i mírná zima v topné sezóně 2007. Ani v roce 2008 nedojde k výraznému nárůstu ceny tepla, průměrná cena by se měla zvýšit o 2,5%. (av)


Zveme vás

Československá obec legionářská, Svaz bojovníků za svobodu ve spolupráci s dalšími organizacemi města vzpomenou události srpna 1968 setkáním a přednáškou 21. srpna v 16 hodin v Ostravském muzeu. (mk)


Informační servis se rozšířil

Nová pobočka, už pátá, městské společnosti Ostravský informační servis s. r. o. byla otevřena 25. června na mezinárodním letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově. Otevření se uskutečnilo za účasti představitelů města Ostravy, generálního ředitele letiště a zástupců okolních měst a obcí a jejich informačních center. Pobočka slouží všem návštěvníkům regionu, Ostravanům vracejícím se z dovolené, ale také obyvatelům z okolních měst a obcí regionu. k dispozici je zde nepřeberné množství informačních materiálů, včetně těch s tipy na výlet. Dostupná je dále nabídka informací o kulturních akcích včetně předprodeje vstupenek a prodeje suvenýrů. Dále pracovníci informačního centra vyhledají informace o dopravě, ubytování a turistických zajímavostech. Pro klienty, kteří neznají Ostravu, je připraven knižní průvodce městem v několika světových jazycích spolu s mapkami a přehledem nejdůležitějších kontaktů. Pobočka informačního servisu se nachází v příletové hale letiště. Otevřeno je každý všední den od 8 do 16 hodin. (ak)

 

Také Ostrava má talentovanou mládež

Sportovci odletěli do Pekingu


Začínající olympijské hry sleduje celý svět. V týmu českých reprezentantů jsou také Ostraváci. Výškaři Jaroslav Bába a Romana Dubnová, Lukáš Milo (100 m), Denisa Ščerbová (skok do dálky), střelec Martin Tenk (z olympiády už má medaili) a Petr Korbel (stolní tenis). Původem z Ostravy je také olympionik veslař Petr Vitásek, který nyní žije v Praze. Nominován na olympiádu byl však i student Ostravské univerzity oboru francouzština ve sféře podnikání Erik Rajohnson (plavání 100 m prsa). V jeho žilách koluje česká a madagarská krev, je reprezentantem Madagaskaru. Trénuje už od čtyř let, většinou v porubském krytém bazénu, ale trénoval i ve vodách Indického oceánu. (č)


zpět na začátek stránkyStrana 3.

Foto:
Panoramatický záběr současného staveniště Nové Karoliny bude mít za pár měsíců historickou hodnotu.

 Jak postupují práce na Nové Karolině?

Červnové slavnostní zahájení výstavby nové městské čtvrti odvál čas, v lokalitě se pilně pracuje. Dokončeny byly přeložky zastávky městské dopravy, vytěženo bylo přes 22 tisíc kubíků zeminy. Stavaři se dostávají až na původní základy někdejší koksovny. Podle plánu se pracuje na nových komunikačních sítích. Na staveništi jsou instalovány tři kamery, které zprostředkují aktuální dění na stavbě na adrese www.ostrava.videocam.cz, snímky jsou aktualizovány každých šest minut.

Na ploše 32 hektarů jako první vyroste obchodní centrum, stavba začne už nyní v srpnu. Vytápění všech areálů i klimatizaci bude podle již uzavřené smlouvy zajišťovat a hradit společnost Dalkia. Chladný vzduch dodá nově postavený objekt centrálního zdroje chladu. Voda o teplotě 6°C tak bude rozvodnou sítí ochlazovat jednotlivé objekty v létě. Bude to první síť chladu v republice, Ostrava tak opět získá jedno technické prvenství. Místa pro samostatná chladicí zařízení v každém objektu tak lze využít jinak, centralizací zdroje chladu odpadne rovněž objektům starost o provoz a údržbu těchto zařízení. Zajištění chladicího výkonu budov první etapy výstavby představuje 17 MW. (ok)

 

Oáza klidu v rušném centru velkoměsta

Co se chystá ve farské zahradě?


Koncem šedesátých let bylo ostravské výstaviště Černá louka doslova vyšperkované. Každoročně hostilo řadu výstav, i mezinárodního charakteru. I když se hodně změnilo, staré pavilony a pergoly zmizely, území je upravené, část výstaviště zvané odjakživa farská zahrada zůstala. Hned za biskupstvím ostravskoopavské diecéze dodnes stojí několik metrů původní kamenné městské hradby, spolu s nedalekým kostelem sv. Václava ojedinělé středověké památky. Za hradbou v dost žalostném stavu dnes farská zahrada občas slouží menším kulturním akcím, její podoba však vzala za své. Zmizely pergoly, některé vzácné stromy a květiny i malá vodní nádrž. Přesto tato lokalita zůstává přitažlivým místem plným klidu, i když nedaleko centra města. Pochopitelně láká investory. Pozemek patří městu, obvod Moravská Ostrava a Přívoz však pracuje na projektu, podle nějž by farská zahrada měla být odpočinkovou oázou s kavárnou, místem pro koncerty a kvalitní zelení, možná i s vodním prvkem. Zájem o část lokality má však společnost, které se místo zalíbilo pro stavbu bytového domu. Podle útvaru hlavního architekta města a odboru životního prostředí se záležitost s podrobnou dokumentací bude projednávat na některém z podzimních jednání rady i zasedání zastupitelstva. (č)

 

Bude to slušný les

Za každou stovku plastových kelímků posbíraných během červencového festivalu Colours of Ostrava slíbila společnost ArcelorMittal Ostrava vysadit jeden strom na území města. Nápad byl velmi úspěšný. „Na festivalu bylo sebráno 111 000 kelímků, což by znamenalo 1 110 stromů. Přidáme jeden navíc, aby se to lépe pamatovalo všem, kteří budou chtít vědět, zda dodržíme slovo,“ říká tisková mluvčí společnosti Věra Breiová. Náměstek primátora Dalibor Madej iniciativu vítá, město chce Ostravu ještě zelenější, o výsadbu je zájem. Přesné požadavky městských obvodů zmapuje město. Konečné množství 1 111 vysazených stromů představuje slušný les, vše by mělo být hotové do příštího ročníku festivalu. Sázet se na základě vytipovaných míst bude na podzim a na jaře, o druzích vysazených stromů rozhodnou odborníci. (č)

Navrhněte místa pro nové stromy

Hospodářský rozvoj Ostravy přináší řadu pozitiv. Zvyšují se možnosti osobního uplatnění, rozšiřuje se nabídka nových pracovních míst, budují se nové byty, kanceláře a obchodní prostory. Stavební činnost, která je s tímto rozvojem neodmyslitelně spjata, s sebou ovšem nese i jistá negativa. Jedním z nich je úbytek zeleně v některých částech města.

V této souvislosti se obrací vedení města Ostravy na občany, aby pomohli s vyhledáním lokalit pro výsadbu nové zeleně. „Vytipovali jsme už pozemky, na kterých bychom mohli vysadit stromy. A teď se obracíme na občany města, aby nám pomohli a sdělili, na kterých místech se dá realizovat individuální výsadba,“ dodal náměstek primátora Dalibor Madej, který má oblast ochrany životního prostředí na starosti.

Své návrhy můžete posílat prostřednictvím přiloženého anketního lístku na adresu: Magistrát města Ostravy, redakce Ostravské radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, do 15. září. Poskytnuté osobní údaje slouží jen pro tuto anketu.


Anketní lístek:

Jméno, příjmení, titul:

Adresa trvalého bydliště:

Telefon:

E-mail:

Spokojenost se stavem zeleně v místě bydliště: ANO/NE

Doporučuji následující lokalitu k výsadbě:

zpět na začátek stránky


Strana 4.

» Střípky

CENA PRO OSTRAVSKÉHO ODBORNÍKA.

Na přelomu červ¬na a července se Jiří Holuša z Hvězdárny a planetária J. Palisy v Ostravě zúčastnil 19. konference Mezinárodní společnosti planetárií s mimořádným úspěchem. Získal spoustu informací o produkci a technickém zázemí několika amerických planetárií, s kladným ohlasem přednesl svůj příspěvek na konferenci a hlavně převzal ocenění za pořad ve scénáristické soutěži vyhlášené Mezinárodní společností planetárií a nadací Eugenides. Ostravská hvězdárna a planetárium nabízí zajímavé pořady a pozorování hvězdné oblohy prakticky po celý rok, patří k hojně navštěvovaným atrakcím města.


JEDEN DEN V ŽIVOTĚ ČESKÉ REPUBLIKY.

Stovka předních českých dokumentaristů a reportérů spolu s několika stovkami amatérských fotografů zachytila život České republiky během 24 hodin od poledne 28. října 2007 do poledne následujícího dne. Vytvořili tak historickou „momentku“ naší země, obrazovou kroniku všedního dne České republiky. Výstava přináší nevšední rozmanitost námětů, výtvarných názorů i obsahových kontextů ze všech regionů včetně sociální a kulturní stratifikace. Potrvá do 23. srpna v Domě umění, v Nové síni Poruba a v Ostravském muzeu. Výstavní sály jsou otevřeny denně kromě pondělí a neděle od 10 do 13 a od 13.30 do 18 hodin.


NÁVRAT PO TŘECH LETECH.

Kapela Judas Priest vyrazila na celosvětové koncertní turné, které zahrnuje také Českou republiku (znovu po třech letech), kde vystoupila dvakrát – v Ostravě a Liberci. Generační souputníci slavných Black Sabbath či Deep Purple se pak proslavili deskami jako Sad Wings of Destiny, Sin After Sin, Stained Class, British Steel a Painkiller. Mezi hudebními fanoušky je notoricky zná­má především písnička Breaking The Law. Předskokanem britské formace byla ostravská rocková legenda osmdesátých let minulého století – skupina Citron. Krátce se s kapelou setkal i náměstek primátora Dalibor Madej, který hudebníkům předal symbol města – ostravského koníka.

 

Lék na nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti v regionu postupně klesá. Jak ale upozorňují odborníci, závažným problémem nadále zůstává tzv. nezaměstnanost dlouhodobá. Tedy pracovní uplatnění lidí, kteří mají nedostatečnou kvalifikaci, popř. potřebné pracovní návyky nebo pracovní morálku a v evidenci úřadů práce zůstávají déle než šest měsíců.
Jedním z projektů, který má v součinnosti s úřady práce těmto lidem pomoci, je pilotní projekt Evropského sociálního fondu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku“, který je známý spíše pod svým pracovním názvem „Dost dobrá šance“. Projekt realizuje ostravská pobočka společnosti Cofet ve spolupráci s ostravským úřadem práce.

Dnes je v databázi projektu, který zahájil činnost loni v listopadu a končí letos v srpnu, více než tisícovka osob, které absolvovaly motivační a rekvalifikační kurzy různého zaměření. „Jen na Ostravsku získalo zaměstnání již 336 lidí,“ řekl mediální zástupce projektu Leoš Kopecký. Výsledky projektu hodnotí pozitivně i ostravský úřad práce, neboť se podle něj podařilo „rozhýbat“ tisíce dlouhodobě nezaměstnaných.

Je pravděpodobné, že zkušenosti získané při realizaci jednoho z největších sociálních projektů v zemi, budou použity i v dalších regionech. (dp)


 

» úřad práce

Nejnižší čísla za deset let

K 30. červnu 2008 evidoval Úřad práce v Ostravě celkem 15 312 uchazečů o zaměstnání, tedy absolutně nejméně za deset let od června 1998. Ve srovnání s rokem 2004, který byl z hlediska nezaměstnanosti pro Ostravu nejhorší, jsme se dostali na téměř poloviční stav. Nezaměstnaných v červnu ubývalo již sedmnáctý měsíc v řadě a za tu dobu se stav uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce snížil o 36,8 %, a to přesto, že k okresu Ostrava bylo, počínaje 1. lednem 2007, přiřazeno dalších 12 sousedních obcí.

Pokud jde o míru nezaměstnanosti, koncem června dosáhla 8,1 %, což bylo v meziročním srovnání méně o 3,1 procentního bodu. V okrese Ostrava je výrazně vyšší míra nezaměstnanosti žen - 10,0 %; u mužů činí 6,6 %. Přes celkový značný nárůst počtu volných pracovních míst je totiž mnohem více pracovních příležitostí vhodných spíše pro muže. A konkrétně v červnu se míra nezaměstnanosti žen ještě o něco zvýšila i následkem zrušení ostravského závodu Oděvního podniku, a. s.

Ke konci letošního června dosáhl počet volných pracovních míst nahlášených zaměstnavateli úřadu práce 6 624, a to bylo vůbec nejvíce v celé historii od roku 1990. Jen automobilka Hyundai v Nošovicích jich nabízela 998. Velký zájem o nové zaměstnance však nemají jen noví investoři, ale také mnohé domácí firmy s dlouhou tradicí jako například VÍTKOVICE, a. s., která na úřadu práce ke konci června poptávala téměř 800 nových zaměstnanců, především svářeče, zámečníky, projektanty, konstruktéry, programátory, soustružníky a frézaře. Právě po těchto profesích je nyní všeobecně doslova „hlad“ a zaměstnavatelé jsou nuceni vypomáhat si získáváním chybějících odborníků i v zahraničí. V okrese Ostrava pracovalo k 30. červnu 2008 celkem 3 751 občanů ze zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, což bylo meziročně více o 263. Nejvíce bylo tradičně Slováků - 2 942. O 162 na celkových 661 se meziročně zvýšil i počet cizinců z tak zvaných třetích zemí. Stále u nás pracovalo nejvíce Ukrajinců (365), ale zdejší firmy zaměstnávaly k 30. červnu také již 57 Vietnamců, 44 občanů Kosova, či 37 Korejců, přičemž jsou již vyřízeny nebo jsou právě posuzovány žádosti o povolení zaměstnání desítek dalších osob, zejména z Číny a Vietnamu.

V současné době zpracovávají analytici úřadu práce hodnocení situace na trhu práce v okrese Ostrava za 1. pololetí a také, na základě vyjádření zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci, prognózu dalšího vývoje. Je nepochybné, že rozvoj hospodářství na Ostravsku je nastartován velice dobře a pokud se nestane nic zásadního, co by ho přibrzdilo, není důvod, aby se i nezaměstnanost dále nesnižovala. Více než kdykoliv dříve bude záležet na tom, jak my sami využijeme šance, které zde jsou. Samozřejmě, že ty šance jsou různé podle toho, co člověk umí, či zda je zdravý. Těm, kteří hledají pracovní uplatnění hůře a potřebovali nějakou formu podpory a pomoci, ji úřad práce poskytoval prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a mnoha různých programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. V prvním pololetí 2008 Úřad práce v Ostravě v rámci APZ finančně podpořil 476 pracovních míst a poskytl také 229 příspěvků na provoz chráněných dílen a pracovišť, kde pracují osoby se zdravotním postižením. Do rekvalifikací bylo zařazeno 1 882 uchazečů a zájemců o zaměstnání, o 57 % více než v 1. pololetí loňského roku. (SB)zpět na začátek stránky


Strana 5.

Zachránili chlapce

Žáci osmé třídy Základní školy I. Sekaniny v Ostravě-Porubě Dominik Vilímek a Miroslav Krumpoch se letos v únoru stali náhodnými svědky těžkého úrazu jedenáctiletého Patrika Kadlčíka. Chlapci nezpanikařili a svou duchapřítomností zachránili lidský život. K úrazu došlo u nákupního střediska Duha na osmém obvodě v Porubě. Patrik běhal po střeše budovy a nešťastně spadl z výšky zhruba šesti metrů, chvíli byl v bezvědomí. Chlapci ho uložili do stabilizované polohy a zavolali záchranku. Zranění bylo vážné, Patrik se musel podrobit operaci, po které se dlouho zotavoval. Jarmila Brezňanová, ředitelka ZŠ I. Sekaniny, se o všem dozvěděla, až když školu navštívila maminka zachráněného Patrika. Hrdinství svých žáků odměnila ředitelka pochvalou. „Velmi si vážím nejen jejich jednání, ale také skromnosti. Pomoc při záchraně života si zaslouží obrovské uznání,“ konstatovala ředitelka.

K poděkování se připojila i porubská radnice, která oběma chlapcům darovala nové mobily. (ps)


Noví absolventi do zdravotnictví

Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity letos oslaví patnáct let svého trvání (založena 14. září 1993).

Od té doby prošlo jejími učebnami a odbornými pracovišti 8 458 studentů, z nichž ti nejlepší zdárně ukončili vysokoškolské studium státními závěrečnými zkouškami. Celkem to až do letošního roku bylo 1676 absolventů.

K nim letos přibylo dalších 238 úspěšných studentů, kteří absolvovali v oborech všeobecná sestra (25), porodní asistentka (16), fyzioterapie (21), zdravotní laborant (25), radiologický asistent (17), zdravotnický záchranář (21), ochrana veřejného zdraví (26), odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví (29), laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví (29). Naposled pod hlavičkou Zdravotně sociální fakulty letos absolvovalo 29 studentů oboru sociální práce se zdravotnickým profilem.

Děkan ZSF OU doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., zdůraznil, že absolventi fakulty nemají žádné větší problémy s uplatněním v praxi. „Naopak, od zaměstnavatelů stále dostáváme požadavky na větší počty absolventů, a to zejména v oborech všeobecná sestra, fyzioterapie, radiologický asistent, porodní asistentka. Řada našich absolventů bezproblémově nachází práci i v zahraničí, to znamená, že výuka na naší fakultě naprosto odpovídá požadavkům i velmi vyspělých zemí celého světa.“

Absolventi Zdravotně sociální fakulty v řadě případů pokračují ve vysokoškolském studiu na jiných univerzitách jak v České republice, tak i ve světě. Výchova a vzdělávání pracovníků nelékařských profesí je pro další rozvoj medicínské vědy a klinické praxe nezbytná a životně důležitá.

Myšlenka zakladatelů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity se v tomto směru jeví jako osvícená. Město Ostrava a Moravskoslezský kraj tak přispěli k rozvoji humanitního vzdělávání.

Pokud bude realizována myšlenka vzniku lékařské fakulty v Ostravě, budou mít obě vysokoškolské instituce (ZSF a LF) dlouhodobou perspektivu v oblasti medicínského vzdělávání. (neš)


Trochu jiná škola

Děti a studenti si přinesli domů svá vysvědčení, ale nejsou jediní, kdo se raduje z pokroků, kterých během školního roku dosáhli. Také lidé s mentálním znevýhodněním se celý rok „vzdělávali“. V Ostravě-Porubě na Skautské ulici provozuje občanské sdružení Společnost pro lidí s mentálním postižením Centrum denních služeb. Scházejí se tady 3x týdně, aby se učili dovednostem praktického života. Co na tom, že některým je již 50 a více, stále je co zdokonalovat a opakovat. Spolu s asistentkami se učí vařit, žehlit, uklízet, nakupovat. Centrum denních služeb tak ulehčuje rodičům těchto lidí. Zároveň zabraňuje izolaci a zapojuje lidí s mentálním znevýhodněním do běžného života.

Cílem sdružení je prodloužit dobu, kterou tito lidé stráví ve svých domovech s rodiči, a připravit je na samostatný život. Bohužel pro tyto lidi je stále nejčastější perspektivou ústav sociální péče, i když sami touží prožít svůj život tam, kde se cítí doma. (dp)

 

 Město od srpna reguluje počet výherních automatů

Ostrava se připojila k městům, která se rozhodla regulovat provoz výherních hracích přístrojů na svém území. Zastupitelé města schválili na červnovém zasedání novou vyhlášku, kterou se omezuje provoz těchto přístrojů na území města. Využili tak možnosti, kterou jim dává zákon, a v některých lokalitách zcela zakázali, popř. časově omezili jejich provoz.

Nová vyhláška vstoupila v platnost 1. srpna. Regulace se dotkne vytipovaných lokalit zejména v centrálním ostravském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz (např. Jiráskovo náměstí, Masarykovo náměstí, Nádražní ulice, Náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze). V Porubě nebude možné tyto přístroje provozovat na Hlavní třídě a Alšově náměstí. O zákaz požádali také v městském obvodě Ostrava-Svinov pro Peterkovu ulici u svinovského nádraží. Reálná změna se dá v ostravských ulicích očekávat ovšem až po jednom roce, to vyprší platnost dosud vydaných povolení.

Dílčí časová omezení byla přijata pro městské obvody Mariánské Hory a Hulváky a Vítkovice, neboť místní radnice požádaly pouze o omezení provozní doby. Výherní hrací přístroje zde budou vypnuté mezi 10 a 22 hodinou.

Bez ohledu na nově přijatou vyhlášku platí ze zákona zákaz provozu výherních hracích přístrojů v budovách sloužících ke školským, sociálním, církevním a zdravotnickým účelům a v jejich sousedství.

Pro schválení vyhlášky hlasovalo třicet osm ze čtyřiceti devíti přítomných zastupitelů. „Nemůžeme si dovolit, aby patologické hráčství a s ním spojený růst kriminality nadále ohrožoval život ve městě. Každá společnost se musí bránit proti jevům, které ji vnitřně rozkládají, “ řekl primátor města Petr Kajnar.

Po omezení přístupnosti hracích přístrojů volají dlouhodobě lékaři, sociální pracovníci, policisté i občané. Podle odborníků není v ohrožení pouze samotný hráč, ale i jeho nejbližší okolí, zejména rodina. Výherní hrací přístroje představují hrozbu zejména pro sociálně slabší vrstvy obyvatel. V automatech často končí sociální dávky i dlouhodobé rodinné úspory. Patologické hráčství je pochopitelně živnou půdou pro růst kriminality.

Podle statistik ministerstva financí prosázeli Češi v loňském roce 118 miliard korun, převážně právě na výherních hracích přístrojích, které spolkly zhruba 57 miliard. V průměru tak každý občan prosázel jedenáct tisíc korun, tedy asi 5% své průměrné mzdy. To je čtyřikrát více než např. V USA. Léčba patologického hráče není levnou záležitostí, denní pobyt v léčebném zařízení stojí asi 1200 Kč. Při terapii, která trvá tři až šest měsíců, se tak náklady na léčbu jednoho gamblera vyšplhají ke dvěma stům tisícům korun.

V současné době připravuje ministerstvo financí novelu zákona o loterijních hrách, která by měla podnikání v oblasti hazardních her zpřísnit. Současné znění zákona pochází ještě z roku 1990 a novelizováno bylo naposledy před osmi lety. Odborné i laické veřejnosti na něm vadí zejména to, že nereaguje na růst obliby tzv. videoterminálů.

Tyto elektronické on-line přístroje jsou hitem posledních let a představují podle odborníků mnohem větší riziko než klasické výherní hrací automaty. Zákon např. stanoví, že v herně může hráč na klasickém výherním hracím přístroji prohrát za hodinu „pouze“ dva tisíce korun, u videoterminálů tato maximální výše neexistuje. Radnice rovněž nemají možnost regulovat výskyt terminálů na území obce a na rozdíl od klasických výherních hracích přístrojů z nich neplynou do obecních rozpočtů žádné příjmy. Rozhodnutí o tom, zda ve městě tento terminál bude či nikoliv, je na ministerstvu financí. (mb)

zpět na začátek stránkyStrana 6.

 Jiří Veselý z policejní školy novým ředitelem Městské policie Ostrava

Měla by se zvýšit bezpečnost, musíme více komunikovat

» rozhovor

Městská policie Ostrava má od 1. července nového ředitele. Stal se jím Jiří Veselý, který do té doby působil jako ředitel Střední policejní školy ministerstva vnitra v Holešově a má za sebou již 29 let působení v policejních složkách. Při výběrovém řízení představil návrh koncepce rozvoje městské policie, který odpovídal představám vedení města.

  • Co vás přimělo zúčastnit se výběrového řízení na funkci, kterou nyní zastáváte?

Po mnoha letech v řadách policie je čas na změnu. Bral jsem to jako určitou výzvu, domnívám se, že jako ředitel městské policie zúročím četné zkušenosti z dob mého působení u hlídkové a kriminální policie.

  • V jakém smyslu by se měla policie změnit?


Čas a prostor na změnu k lepšímu by měl být vždy a to platí nejen u městské policie. Měla by se zlepšit například komunikace mezi strážníky a občany. Mělo by dojít rovněž ke zlepšení komunikace mezi městskou policií a vedením města, navázání úzké spolupráce s Policií ČR. Z auditu, který byl u Městské policie Ostrava proveden v roce 2007, vyplývá, že v Ostravě důvěřuje městské policii 60 procent občanů. To je poměrně slušný výsledek, nicméně mou snahou do budoucna bude dosáhnout toho, aby občané strážníkům důvěřovali v mnohem větší míře, aby věděli, že se na strážníky mohou kdykoli obrátit, budou-li potřebovat pomoc, a aby strážníci dokázali vždy požadovanou pomoc poskytnout.


 

  • Řada občanů se domnívá, že se strážníci věnují pouze vypisování pokut za špatné parkování a ostatní problémy, které obyvatelům města znepříjemňují život, je nezajímají. Co si o tom myslíte?

Domnívám se, že se strážníci v Ostravě soustřeďují zejména na oblast dopravy a to je špatně. Priority při výkonu služby se musejí přesunout do oblasti veřejného pořádku, aby strážníci v ulicích přispěli ke snížení drobné pouliční kriminality. To samozřejmě neznamená, že dopravní přestupky budou strážníci přehlížet, ale pozornost bude v té souvislosti soustřeďována zejména na problematické lokality, jako jsou husté sídlištní zástavby, kde zaparkovaná auta brání průjezdu vozidel záchranářů, a také lokality s předplaceným stáním pro motorová vozidla, jako je např. centrum města. Stěžejním úkolem je zvýšení pocitu bezpečí občanů tohoto města. Jedním z kroků, jak toho dosáhnout, je zvýšení počtu strážníků¬ okrskářů, kteří mají na starosti svůj okrsek, a vysokou mírou místní znalosti vzhledem k místním poměrům a mezilidským vztahům dokážou odpovídajícím způsobem komunikovat s občany a účinně zasáhnout při narušování veřejného pořádku. V řadách Městské policie Ostrava jich dosud působí 28, ale tento počet by se do budoucna měl rozhodně zvýšit. Je to krok správným směrem, který řada občanů jistě přivítá.

 

  • Znamená to, že strážníci budou s občany spíše rozmlouvat než ukládat pokuty?

Chci, aby strážníci dokázali s občany komunikovat. Ne vždy je nutno při řešení problému uložit pokutu. Domnívám se, že v rámci prevence lze takto dosáhnout mnohem lepších výsledků než represivním přístupem. Proto také do budoucna chystáme řadu preventivních projektů zaměřených do různých oblastí veřejného pořádku. (dp)

 

V rukách strážníků skončilo letos již devatenáct sprejerů

» bezpečná Ostrava

Sprejerství, jako jeden z nejviditelnějších projevů vandalství, se vyskytuje na celém území České republiky. Ostrava není v tomto ohledu pochopitelně výjimkou.

Vandalové se sprejem v ruce způsobují každoročně městu statisícové škody na majetku. Nejčastějšími terči jejich „uměleckých a grafických výtvorů“ se stávají fasády historických budov, kulturních památek, prostředky městské hromadné dopravy a železniční vagóny. Další škody vznikají na majetku soukromých osob a firem.

Od ledna do června letošního roku zadrželi strážníci Městské policie Ostrava devatenáct osob při tomto trestném činu poškozování cizí věci. Pro srovnání, za celý kalendářní rok 2007 to bylo šedesát šest sprejerů.

Vzhledem k tomu, že se této činnosti dopouštějí převážně mladí lidé, začlenila městská policie tuto problematiku jako jedno z témat přednášených na besedách se školáky. Žáci základních a středních škol jsou strážnicemi oddílu prevence a dohledu upozorněni na novelu trestního zákona platnou od poloviny roku 2001. Ten definuje sprejerství jako trestný čin poškozování cizí věci, za který může v určitých případech hrozit až několikaleté vězení.

Významnou měrou napomáhá k odhalování tohoto protiprávního jednání městský monitorovací kamerový systém. Nezbytnou pomocí jsou ovšem samotní občané, kterým není lhostejné vandalství. (org, m)


Dny NATO budou opět v Ostravě

Nejmodernější vojenské letouny současnosti, atraktivní dynamické ukázky na zemi i ve vzduchu, výzbroj a výstroj elitních armádních, policejních i záchranářských jednotek. To vše slibuje osmý ročník unikátních Dnů NATO v Ostravě, letos věnovaných 90. výročí vzniku československého letectva.

Již po osmé ve dnech od 17. do 20. září budou probíhat Dny NATO. Jedná se o ojedinělou akci, která svou koncepcí a rozsahem nemá obdoby nejen v celé České republice, ale ani ve střední Evropě. Cílem je prezentovat široké veřejnosti co nejširší škálu prostředků, kterými disponuje Česká republika a její spojenci na poli zajišťování bezpečnosti.

Součástí akce budou besedy, filmové projekce, semináře a prezentace vojenské a záchranářské techniky gradující sobotním programem 20. září na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Popularita této akce každým rokem roste, svědčí o tom i počet návštěvníků, kteří se přijdou na akci podívat. V roce 2001 tedy na I. ročník se přišlo podívat zhruba 10 000 diváků, minulý rok to již bylo 60 000 návštěvníků. Necháme se překvapit, kolik návštěvníků si najde čas a cestu na Dny NATO. Dopravní podnik posílí spoje linky č. 33 jezdící mezi Dubinou a Mošnovem.

 

Policisté na Slezskoostravském hradě

Datem významným pro všechny policisty je 21. červen. Tohoto dne si připomínáme zřízení Policie České republiky. A právě tento den byl policejním prezidentem stanovený jako Den Policie České republiky. Městské ředitelství Ostrava ve spolupráci se správou Severomoravského kraje a pod záštitou primátora statutárního města Ostravy Petra Kajnara uspořádalo tento svátek v neděli 22. června v prostorách Slezskoostravského hradu.

Během dne se na hradě představili vrcholoví manažeři policejního prezídia, severomoravské policejní správy i ostravského městského ředitelství.

Stovky nadšených dětí i dospělých tak mohli přihlížet ukázkám služební kynologie, jízdního oddílu, zásahové jednotky, pyrotechniků a hudby hradní stráže a ministerstva vnitra.

Vyvrcholením akce bylo slavnostní složení slibu 60 nových policistů České republiky správy Severomoravského kraje a slavnostní předání medailí a plaket policie. Celkem byli oceněni 2 policisté za statečnost a 4 policisté za zásluhy o bezpečnost, 27 policistů dostalo medaile za věrnost, 16 jich obdrželo čestné medaile a 3 policisté byli odměněni plaketami. Udělena byla celá řada dalších ocenění a uznání. (hb)

zpět na začátek stránky


Strana 7.


Městské lázně projdou rekonstrukcí

Na jiném místě této Ostravské radnice jsme se zmínili o přerozdělení přebytku hospodaření města Ostravy. Jednou z akcí, na které budou ušetřené peníze využity, je i rekonstrukce městských lázní v obvodě Moravská Ostrava a Přívoz, známých spíše pod vžitým označením Čapkárna. Nacházejí se v klidové oblasti poblíž Nové radnice a navazují na oddechovou zónu Komenského sadu.

Lázně jsou ve vlastnictví společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s. r. o. (SAREZA), jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava. Občané v nich mají možnost využívat široké škály služeb. Kromě vnitřního a venkovního bazénu jsou to například vodoléčba, finská sauna, sportovní a baňkové masáže, vířivé koupele nebo fitness centrum.

Stavba samotná vznikala na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století. I přes určité dostavby a rekonstrukce v letech následujících (v sedmdesátých letech byl např. dostavěn venkovní betonový bazén), neprošla samotná budova rozsáhlejšími opravami. Výjimkou byly léta 2001 a 2002, kdy byla opravena venkovní průhledná stěna a vnitřní 25-ti m bazén. V roce 2006 byl rozsáhle přestavěn původní betonový venkovní bazén, jehož plocha se zvětšila, díky technickému řešení se zvětšila také hloubka a povrch bazénu byl proveden v nerezové oceli a doplněn o rozličné vodní atrakce a skluzavky.

„Počítáme s tím, že padesát miliónů bude tentokrát určeno na zahájení rekonstrukce samotné budovy a zdravotechniky. Naváže se tak na práce, které byly provedeny v předchozích letech,“ řekl náměstek primátora pro investice Zdeněk Trejbal.

Letošní zahájení rekonstrukce, na tyto poslední opravy naváže. Na interiéru a technickém zařízení samotném, které není veřejnosti přístupné, je patrné, že lázně mají svá nejlepší léta za sebou a finanční injekci potřebují. A není divu. Z přelomu padesátých a šedesátých let pochází i technické vybavení, např. prádelna.

Návštěvníci se v příštím roce setkají s řadou novinek. Nově bude např. vybudováno přímé propojení restaurace, která se nachází v prvním patře s vnitřním bazénem. Novinkou bude i odbavovací čipový systém, který nahradí dosud využívaný pokladní systém. Klient bude mít k dispozici předem nabitý čip, na který bude moci využívat nejrůznější služby v areálu. K současným službám přibudou „turecké“ lázně s parními, aromatickými a solnými prostorami, vířivými vanami, infrasaunou, odpočinkovou částí se soláriem a dále také i podvodní jeskyně s malou vodní řekou, hydromasážemi a „vodní“ hudbou, která vznikne na místě dnešního protiatomového krytu. Pochopitelně kompletní rekonstrukcí a modernizací projdou také prostory posilovny, vodoléčby, prádelny a technické a personální zázemí lázní.

Velmi zajímavou novinkou bude také přístavba s celoročně využívaným venkovním cca 90 m dlouhým tobogánem. Tyto novinky a stavební práce budou kryty z kapitálového rozpočtu roku 2009.

Samotná rekonstrukce se, bohužel, dotkne i celkového provozu lázní. Ty budou pro veřejnost od září uzavřeny, vč. vnitřního bazénu, a znovu zpřístupněny až na začátku letní sezóny v červenci 2009. Toto omezení se týká všech stávajících služeb v areálu, tj. vč. sauny, vodoléčby a posilovny. (m,h)


Od září smí být pes pouze na vodítku

Máte psa? A necháváte jej běhat tzv. „na volno“? Tak právě vy byste měli nyní zpozornět. Od 1. září vstoupí v platnost nové znění obecně závazné vyhlášky, která zakazuje pohyb psů bez vodítka. Nadále bude možné nechat volně psy pobíhat pouze v lokalitách, které jsou touto vyhláškou stanoveny.

Změnu si vyžádaly praktické zkušenosti, kdy strážníci městské policie nemohli striktně vyžadovat vedení psa na vodítku a nejúčinněji tak zabránit situacím, kdy neovladatelný pes ohrožoval nebo napadal člověka, příp. jiného psa. Cílem této úpravy je předejít případným budoucím újmám na zdraví nebo škodám na majetku.

Místa určená pro volný pohyb psů bez vodítka i náhubku podle jednotlivých městských obvodů:

Moravská Ostrava a Přívoz: zadní část Komenského sadu od památníku Rudé armády směrem k ul. Muglinovské po konec aleje; parčík u ul. Slovenská v Přívoze.

Slezská Ostrava: území za areálem Technických služeb, mezi ulicemi Šmilovského a Radniční.

Městský obvod Ostrava-Jih: Ostrava-Zábřeh: území vymezené ul. u Studia, Středoškolská a ubytovnou Metalurg; Ostrava-Výškovice: území vymezené ulicemi Proskovická, Špilarova, Smrčkova; Ostrava-Dubina: území vymezené ulicemi Plzeňská, Z. Chalabaly, Dr. Šavrdy; Ostrava-Hrabůvka: území vymezené ulicemi Aviatiků, Dr. Martínka a Místeckou.

Ostrava-Poruba: I. stavební obvod: část území ohraničené ulicí nad Porubkou, Dělnická, Skautská, pod stadionem TJ VOKD; IV. stavební obvod: část území mezi ul. Martinovskou a bytovými domy na ul. Opavské (nejkratší spojnice k ul. Martinovské, čerpací stanicí OMV na ul. Opavskou); VII. stavební obvod: část území pod ulicí Opavskou směrem k ul. Fr. Čechury.

Michálkovice: zalesněný odval Dolu Michal západně za oplocením prodejny stavebnin.

Martinov – území u ulice Na Hrázi; Hrabová – podél ul. Domovská; Třebovice – území ulice Na Heleně.
Ve zbývajících městských obvodech nejsou tyto plochy vymezeny. Místa určená pro volný pohyb psů budou viditelně označena tabulkami. (mb)


Laguny postupně zmizí

Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v Moravskoslezském kraji se posunula do další fáze. Na lagunách Ostramo bylo 7. července zahájeno odtěžování ropných kalů. Podle projektu zkušební výroby tak v následujících šesti měsících laguny opustí zhruba 40 000 tun ropného mate¬riálu, což je zhruba pětina celkového objemu. V areálu lagun se budou ropné kaly neutralizovat zavápněním a mísit s kvalitním černým uhlím. Výsledné palivo se bude skládat z 45 % kalů, 45 % černého uhlí a 10 % vápna. Palivo se bude překládat a domíchávat v meziskladu v areálu bývalého Dolu Heřmanice a podle sdružení Čistá Ostrava, které celý projekt realizuje, bude spalováno v zařízeních v Moravskoslezském kraji. Dopad těchto aktivit na život občanů blízkých obcí bude minimální, protože realizátor bude dbát na dodržování platných hygienických a environmentálních předpisů. Nepříjemný může být údajně jen zápach sirovodíku při určitých klimatických podmínkách, ale v nízkých koncentracích. Likvidace lagun by měla skončit v roce 2010. Na jejich místě má vzniknout centrum odpočinku. (tb, ok)

 

Kontroly výkupen druhotných surovin

Statutární město Ostrava již delší dobu trápí problém zcizování kanalizačních poklopů a jiného kovového materiálu z budov a dalších veřejných míst a následný odprodej do sběren druhotných surovin. Důsledky krádeží mohou být tragické. Město se s touto situací nehodlá smířit, počet zcizených kanálových poklopů a mříží stoupá. Zabránit této nekalé činnosti lze nahrazením kovových materiálů plastovými. Do potírání problému se také zapojila městská policie. Od března roku 2007 zahájila rozsáhlou kontrolní akci zaměřenou na výkupny druhotných surovin zaměstnanci živnostenského úřadu. Loni to bylo 138 kontrol všech podnikatelských subjektů, které mají živnostenská oprávnění pro provozování živností „Nakládaní s odpady (vyjma nebezpečných)“ a „Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady“. Výsledkem bylo zjištění 40 provozoven, na které se následně zaměřuje další kontrola. Jedná-li se o zcizený majetek nelze vždy prokázat. V 53 případech však bylo zjištění porušení živnostenského zákona, za něž bylo uloženo 22 pokut v blokovém i správním řízení. Nejčastější nedostatky byly v evidenci osob, od kterých byl kovový materiál vykoupen, a také v označení provozoven dle živnostenského zákona. V jednom případě bylo zjištěno neoprávněné podnikání, protože podnikatel vykupoval nebezpečný odpad, ale neměl na tuto činnost živnostenské oprávnění.

Přestože nebylo při kontrolách prokázáno vykupování zcizených poklopů a mříží, byli podnikatelé upozorněni na problémy se zcizováním veřejného majetku. Kontroly přinesly také zkvalitnění záznamů v živnostenského rejstříku.

Letos v dubnu se uskutečnilo setkání s podnikateli výše uvedených živností se zástupci živnostenského úřadu, městské policie, Ostravských komunikací, a. s., a Policie ČR.

Počet krádeží kanálových mříží, poklopů a jiného kovového materiálu neklesá. Proto pokračuje tato kontrolní akce i v letošním roce a je především zaměřena na provozovny, kde se vykupuje odpad od občanů.

Tomáš Klouzal,
Živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy

 

zpět na začátek stránky

 


Strana 8.

 Vítkovice slaví 100 let od povýšení na město

Městský obvod Vítkovice si připomněl 100 let od povýšení na město čtyřdenními slavnostmi. Na Mírovém náměstí se na krytém pódiu vystřídaly desítky účinkujících – nejmladšímu byly tři roky a nejstaršímu přes 90 let! Stovky lidí poslouchaly vystoupení nejrůznějších orchestrů a skupin, obléhali stánky s občerstvením, keramikou, rukodělky i hračkami. Vůně bramboráku a klobás atmosféru doplňovala. Celé čtyři namáhavé slunečné dny moderovala program skvělá Heidi Janků, která má k Vítkovicím jako rodišti velký vztah. Vystoupení všech vítkovických školek a škol uváděli vlastní moderátoři z řad pedagogů i žáků. Na velkoplošné obrazovce se promítala CD s tématikou Vítkovic a jednotlivých škol. Ukázalo se, že přes stále negativní mínění o Vítkovicích je v obvodu obrovský potenciál mládí, dynamického, schopného na jevišti vydat ze sebe vše, pro které je třeba podobné akce pořádat. A také obvod zvelebovat, zlepšovat podmínky pro bydlení, zajišťovat bezpečnost, aby se podařila vrátit sláva a úroveň z let povýšení na město. Další překvapení chystá obvod na 11. prosince, den, kdy ke povýšení před sto lety došlo. (dp)

 

Zase o restaurovaný skvost více

Starých budov kvalitně a vkusně restaurovaných v Ostravě přibývá. V listopadu k nim přibude Vítkovický zámeček na Výstavní ulici. Ta už mnohá léta, k velkému údivu zejména zahraničních turistů, vede vlastně středem průmyslových objektů Vítkovických železáren. Zámeček ve značně zchátralé podobě tak v šedi objektů zanikal. Tato původně empírová stavba podle projektu Antonína Krause vznikla ve 40. letech 19. století, později prošla mnoha úpravami. Postavit ji nechal majitel železáren Salomon Meyer Rothschild. V posledním půlstoletí tu sídlily nejrůznější organizace, další nevkusné úpravy objekt znehodnotily.

V nově rekonstruovaných prostorách, kterým se vrací původní podoba, má být galerie, výstavní prostory, několik kanceláří, knihovna a studovna. Novou podobu dostane také okolní parčík. Současný generální ředitel společnosti Vítkovice holding, a. s., Jan Světlík, který tu bude mít svou kancelář a salonky na jednání, má přání doplnit stavbu o světlík. Památkáři dohlížejí, jak jej zakomponovat, aby tato „věčná památka“ co nejlépe ladila s objektem. (k)

 Foto: Do konce roku bude Vítkovický zámeček sloužit novým účelům.

 

Budoucnost obvodu je slibná, možná i světová

Trvalo dlouho, než v našich zeměpisných šířkách pochopili, že staré průmyslové objekty mohou i po zániku průmyslu sloužit k mnoha účelům. Tzv. industriálního dědictví si v mnoha zemích světa začali vážit dlouho před námi. Příkladem jen v Evropě mohou být staré důlní areály v Německu, Francii, Belgii a jinde přebudované ve druhé polovině 20. století na muzea, sportovní objekty, výstavní síně, komerční centra či dokonce byty. Jedním z nejpůsobivějších lze nazvat liverpoolské doky. Už dávno přestaly sloužit lodím a obchodu a tak město Liverpool přeměnilo haly na dlouhých cihlových molech na půvabné malé galerie, butiky, restaurace a cukrárny, své hojně navštěvované sídlo tu má i muzeum Beatles.

Pozoruhodná lokalita

Atrakci, ale především opravdu kuriózní lokalitu z hlediska hodnoty průmyslového dědictví, má Ostrava v tzv. Dolní oblasti Vítkovic. Představuje přes 250 hektarů plochy se značným počtem starých průmyslových objektů, z nichž většina se dá využít k novým účelům. V roce 2002 byla oblast prohlášena za národní kulturní památku.
Skončily tak dlouhé diskuze o zachování či případné demolici této lokality od roku 1989, kdy Ostrava se změnou společenskou a politickou prošla útlumem části průmyslu. Stěžejní otázkou zachování Dolní oblasti Vítkovic jsou samozřejmě peníze. Blýská se však na lepší časy, protože plány a připravené projekty pro nejbližší budoucnost hovoří o tom, že městský obvod Vítkovice a celá Ostrava bude za několik let bohatší o multifunkční centrum s názvem Nové Vítkovice vybudované právě v této průmyslové oblasti.

Co všechno vznikne?

Generální ředitel a předseda představenstva společnosti Vítkovice holding, a. s., Jan Světlík má na stole projekty za 12 miliard korun. Nejcennější objekty dolní oblasti budou rekonstruovány ve spolupráci s památkáři a architekty. Například z impozantní energetické ústředny má vzniknout muzeum fyzikálních zákonů. Přes sedmdesát menších objektů čeká v nejbližší době demolice.

Tři urbanistická řešení mají rozdílný účel. V severní části má být vysokoškolské, vědecko-výzkumné a vývojové centrum včetně kapacit pro bydlení a ubytování odborníků a studentů. Odvážný návrh vybudovat na rekultivované haldě o rozloze 100 hektarů golfové hřiště je rovněž součástí projektu. V centrální a jižní části areálu, který je mimochodem zhruba osmkrát větší než nově budovaná čtvrť Nová Karolina, na kterou bude Dolní oblast Vítkovic navazovat, by měly sloužit především nové rezidence.

Trocha extravagance

Tzv. lofty neboli byty v přebudovaných průmyslových prostorách jsou atrakcí v mnoha evropských městech. I tady můžeme posloužit příkladem – Chelsea, stará londýnská chátrající přístavní čtvrť, se takto počala měnit už v 80. letech minulého století, dnes patří z hlediska bydlení k nejdražším a nejluxusnějším. Vítkovice jsou tedy skvělou příležitostí pro investory a developery, kteří by s pomocí vlastních investic, peněz z EU i státních financí a ve spolupráci s holdingem i městským vedením Vítkovic a Ostravy mohli v nejbližších letech radikálně změnit tvář tohoto obvodu a významně tak přispět k rozvoji města. Odvážný odhad nabízí rok 2020 jako mezník, kdy by Nové Vítkovice mohly už sloužit svému účelu. (ok)

Foto: Dolní oblast Vítkovic

zpět na začátek stránkyStrana 9.

 
Výstavba komplexu Orchard bude končit

Komplex budov Orchard na Hornopolní ulici v Ostravě dostává konečnou podobu. Z plánovaných tří administrativních budov slouží už jedna od loňského podzimu, druhá byla nedávno dokončena a třetí bude otevřena na podzim. Celkově tato tři centra představují 36 000 čtverečních metrů kancelářských ploch.
V nejbližší době má být také otevřen hotel Park Inn Ostrava se 186 pokoji a velkým konferenčním centrem, probíhají tu poslední dokončovací práce. Celý komplex počítá s parkováním až 750 aut. Už dnes má areál upravené téměř všechny zelené venkovní plochy. Nové komerční centrum v současnosti zaplňují kanceláře společností TietoEnator, HSBC a Home Credit. Investorem je českoirská developerská společnost Red Group, která na celý areál vydá zhruba na 1,4 miliardy korun. Ve městě se tak podařilo oživit, zkrášlit a využít další lokalitu, která svým původním vzezřením Ostravě příliš nelichotila. (k)

Foto: Současná podoba komplexu Orchard na Hornopolní ulici.

 

Skelet má nového majitele, město už hyzdit nebude

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo na svém červnovém zasedání prodat skelet stavby naproti Kulturního domu města Ostravy společnosti Red House Development, a. s. „Konečně se tato lokalita změní, torzo původně určené k výstavbě krajského sídla komunistické strany doslova hyzdí město. Investor má navíc dvě zajímavé varianty, z nichž jednu zvolí až po prozkoumání technického stavu skeletu. Buď na jeho základě postaví svůj projekt, nebude-li technicky vyhovující, po demolici skeletu postaví zcela nový objekt od základů,“ řekl k prodeji náměstek primátora pro finance a majetek Lukáš Ženatý.

Lokalita je považována za velmi atraktivní, leží v bezprostřední blízkosti Finančního ředitelství Ostrava, Okresní správy sociálního zabezpečení, hejtmanství Moravskoslezského kraje, městského kulturního domu a polyfunkčního domu, východně od objektu se připravuje výstavba krajské vědecké knihovny. Místo je snadno dostupné městskou dopravou ze všech obvodů.

Projekt počítá s více než 8 000 m2 plochy pro administrativu, téměř 1 000 m2 pro komerční účely. Součástí budou atria a ve druhé variantě projektu i podzemní parkování. Budova nebude mít více než 9 pater a bude propojena se sousedícím finančním ředitelstvím a správou sociálního zabezpečení. Vznikne tak nové centrum správních činností i kultury. (č)


IPRM – „Ostrava – magnet regionu“

Zastupitelé na svém červnovém jednání schválili Integrovaný plán rozvoje města, který je připraven pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU pro období 2007–2013.

V rámci „balíku“ finančních prostředků, o který Ostrava soutěží spolu s dalšími statutárními městy v kraji, je možné se ucházet o 2,9 mld. korun. „Integrovaný plán rozvoje města umožní mimo jiné vybudování cyklostezek, pomůže vyčistit řeku Ostravici, počítá s rozvojovými projekty v ostravské zoo. Další lokalitou, která by se měla rozvíjet, je Slezskoostravský hrad nebo Komenského sady. Velmi významnou investicí bude vybudování infrastruktury, která souvisí s výstavbou na Nové Karolině,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Trejbal.

 

Stavět či nestavět?

Na zasedání městského zastupitelstva v září se bude jednat o zastavění dalšího lukrativního místa v centru města – Benešova náměstí, vedle sídla České spořitelny, kde před válkou stával Německý dům. „Projekty tří zájemců budeme posuzovat z hlediska architektury i nabízené ceny, která se pohybuje u všech tří investorů kolem osmdesáti miliónů korun. Objekt by měl podle požadavků města obsahovat byty, kanceláře a obchody,“ dodal náměstek L. Ženatý. O lokalitě se často hovoří a píše, mnohým se zastavění parčíku nelíbí. Je to podobná situace jako na Masarykově náměstí rozšířeném v 60. letech o nový parčík (mezi ulicemi 28. října a Zámeckou) namísto starých demolovaných domů. Obyvatelé Ostravy si na prostor zvykli. Obě lokality – Masarykovo i Benešovo náměstí však zastavěny byly, není důvod, proč je znovu nezaplnit. (č)

 

Seidlerovo nábřeží ve Slezské Ostravě se změní

Atraktivní lokalita u řeky Ostravice na slezské straně pod Gagarinovým náměstím vzbudila pozornost investorů, kterým město Ostrava nabídlo možnost postavit tu domy pro bytové i komerční využití. Pamětníci vědí, že kdysi tu stávalo kino Oko a že tato lokalita byla v obou směrech ulice Bohumínské zastavěna starými secesními domy s byty i obchody. Z devíti zájemců nejvíce stanoveným požadavkům vyhovuje a nejvíce přitahuje projekt firmy DGV Consulting, a. s. Návrh (na snímku) zaujal členitostí, směrem k řece působí jako spojení vilek, podoba z Bohumínské ulice je jednodušší. V současné době se připravuje smlouva mezi městem a investorem, projednána a schválena bude na zářijovém jednání zastupitelstva města. (k)

zpět na začátek stránky
 Strana 10.

» co, kdy, kde ve městě
 

Dům umění nabízí

Ostravský Dům umění hostí až do 23. srpna výstavu obrazů ostravského rodáka Miloše Urbánka. Spolu s Eduardem Ovčáčkem v 60. letech založil a organizoval skupinu Bratislavských konfrontácí, která přinesla nekonvenční postupy strukturální malby. Velkou část života i tvorby strávil právě na Slovensku.

„Viewegh v sukních“ má Ostravu ráda

Brněnská spisovatelka Simona Monyová, autorka knížek o vztazích mezi muži a ženami, dětech, rozvodech či novém hledání, navštívila v červnu kulturní dům Akord na autogramiádě její nové knihy s názvem Matka v krizi. Přezdívá se jí „Viewegh v sukních“ a sama o sobě prohlašuje, že je grafomanka. Pracuje na další knížce Matka v koncích a do Ostravy, kde má řadu především čtenářek, jezdí ráda.

Stali se mistry světa

Taneční klub Jarky Calábkové Ostrava společně s Tanečním klubem Fit Mates Ostrava, které jsou součástí Taneční školy Miroslava Kuchaře v Mariánských Horách a Hulvákách, se stali v červnu poprvé v historii pětinásobnými mistry světa v taneční soutěži Latin show. Coby mistři České republiky byli do mezinárodní soutěže v Rakousku nominováni v dětské, juniorské a hlavní kategorii. Patnáctiletá Tereza Florová získala čtyři tituly mistra světa. Několikanásobné vítězství v žánrech i kategoriích je zcela mimořádné.

Dvakrát z historie města

Být hasičem chce snad každé malé dítě. Toto atraktivní leč náročné povolání se stalo základem pro vydání publikace Karla Jiříka „Ostravští hasiči aneb co jste hasiči, co jste dělali“, která mapuje historii hasičských spolků v Ostravě. Edice Ostravica vydala titul „Z havířských kolonií aneb jak se žilo havířským rodinám“ Martina Jemelky s poutavým vyprávěním i dokumentací z historie bývalých četných havířských kolonií.

Pro milovníky architektury

Národní památkový ústav v Ostravě ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc pořádají v prostorách řetízkové šatny Národní kulturní památky Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích poutavou výstavu z architektonických návrhů Elly Oehler/Olárové a Oskara Oehlera. Pozoruhodná výstava potrvá až do 1. září.
 

Chcete si vyfotit měsíc?

Hvězdárna a planetárium J. Palisy v Ostravě-Porubě je sice v srpnu zavřeno, ale za jasného počasí nabídne v sobotu 16. srpna pozorování částečného zatmění Měsíce – napřed venku, později v kopuli. Návštěvníci mohou úkaz fotografovat i přes některý z dalekohledů hvězdárny. Srpnovou oblohu zpestří také meteorický roj Perseid. Nejzajímavější zaslané fotky amatérů i s textem zveřejní hvězdárna na svém webu. V září zahajuje opět běžný provoz, 6. září další ročník cyklu Hudba pod hvězdami a 10. září přednáškou nového cyklu Astronomického repetitoria – Barevná poezie vesmíru.

Umění mluvit není lehké

Středisko Nová Akropolis u Sýkorova mostu v Ostravě nabízí v neděli 16. srpna zajímavý praktický kurs na zdokonalování umění mluvit. Součástí jsou praktické ukázky různých technik řeči a tradiční rady řečníkům. Umění mluvit patří k nejtěžším projevům a málokdo ho ovládá. Ve stejném středisku se ve středu 27. srpna v 19 hodin uskuteční přednáška s videoprojekcí na téma Chrámy Egypta.

O architektuře a urbanismu

Fotografie a videa Barbory Klímové jsou plné inspirace a zájmu o architekturu a urbanismus. Až do 26. září trvá výstava z jejího díla ve výstavní síni na Sokolské 26.

Minikino po prázdninách

Od 11. srpna pokračuje po letní přestávce program v minikině na Kostelní ulici. Mimo jiné nabízí „Indiana Jones a království křišťálové lebky“, francouzský film „Paříži, miluji tě“ či americký „Rolling Stones“.

Bojíte se strašidel?

Poslední prázdninovou noc z 29. na 30. srpna lze síly načerpané v létě doplnit adrenalinovou nocí. Od 21 hodin začne na Slezskoostravském hradě strašidelná noc pro děti i dospělé. Mohou si projít strašidelné trasy s průvodcem a setrvat na hradě až do doby hluboko po půlnoci. Vstupenky na tento nevšední a atraktivní zážitek jsou v předprodeji pokladny hradu od 15. srpna.

Kulturní život před 90 lety

Archiv města Ostravy již tradičně pořádá ve vestibulu Nové radnice prezentaci svých dokumentů, tentokráte zaměřených na téma Spolkový a kulturní život s podtitulem Ostrava v 19. a v 1. polovině 20. století. Vernisáž se uskuteční v úterý 2. září v 15.00 hod. Výstava mapuje šíři zapojení občanů v rámci různých spolků zaměřených např. na oblast hudby, výtvarného umění a ochotnického divadla. Zdůrazněna bude i úloha českého divadla v souvislosti s 28. říjnem 1918, neboť z jeviště Národního domu (dnes divadla Jiřího Myrona) se návštěvníci v tento den dověděli novinu, že byl vyhlášen samostatný československý stát. Výstava potrvá do 30. září.
 

Moře láká všechny

Až do 29. srpna je v pobočce Knihovny města Ostravy na Fifejdách otevřena výstava výtvarných prací klientů Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, nazvaná Léto, avšak s jednoznačným námětem - moře. Jedná se o práce v technikách akrylu a akvarelu, zastoupeny jsou však i kombinované techniky, které vznikly v kreativním ateliéru Domova na Liščině centra Čtyřlístek.

Haptická výstava podruhé

Znovu připomínáme, že v Knihovně města Ostravy je v rámci poskytovaných služeb handicapovaným občanům až do konce září otevřena unikátní výstava Výraz doteku. Návštěvníci si tu pomoci doteků mohou vyzkoušet, jak vnímají umělecká díla nevidomí. Výstava vznikla ve spolupráci s mexickým sochařem Davidem Treviňem Escobedem, který se zaměřuje na umění pro nevidomé.

 

Janáčkova filharmonie má 55 let

Foto: Janáčkova filharmonie Ostrava patří k nejlepším českým hudebním tělesům.

Janáčkova filharmonie v sezóně 2008/2009 oslaví 55. výročí založení orchestru. Profesionální Ostravský symfonický orchestr má ve svém rodném listě datum 1. ledna 1954. Zrození této instituce, která Ostravanům, ale i dalším obyvatelům regionu umožňuje pravidelná setkání se symfonickou hudbou ve špičkové interpretaci, předcházely dlouholeté snahy o její založení.

Také jubilejní sezóna nabídne posluchačům program, jehož přitažlivost je patrná již při zběžném pohledu na dramaturgii Velkého symfonického cyklu, která je dílem šéfdirigenta JFO Theodore Kuchara. Už Berliozova Fantastická symfonie jako jedna z perel zahajovacího koncertu slibuje mimořádný hudební zážitek. Ale ani další koncerty nezůstávají pozadu. Pátá symfonie B. Martinů, symfonická báseň Z Itálie nebo Enšpíglova šibalství z pera R. Strausse, Beethovenův Klavírní koncert č. 4, Brahmsova Čtvrtá symfonie, tyto dva tituly se navíc sejdou během jednoho večera, dále Rachmaninov a jeho Rapsodie na Paganiniho téma společně s Dvořákovou Sedmou symfonií, Franckův Prokletý lovec a v neposlední řadě Čajkovského Patetická. Kvalitu koncertů svými výkony jistě podtrhnou sólisté, za které hovoří už samotná jména – Pavel Šporcl, Lukáš Vondráček, Friedrich Kleinhapl, Derek Han nebo Jennifer Frautschi.

Na své si přijdou i vyznavači komorní hudby, pro něž je, vedle klasického Komorního cyklu označeného K, připraven zcela nový cyklus koncertů souboru JFO Kubínova kvarteta s označením KK. Proslulé těleso připravilo program pěti koncertů, které se uskuteční během úterních večerů ve zrekonstruovaném Hudebním sále JFO, který již obstál při „testovacích“ koncertech Cameraty Janáček u příležitosti slavnostního otevření a mimořádného koncertu speciálního seskupení, v němž si vedle vynikajícího amerického houslisty J. Buswella zahráli i ředitel a šéfdirigent JFO.

I v 55. sezóně dostane 14 mladých hudebníků v cyklu Jeunesses musicales příležitost představit se jako sólisté s Janáčkovou filharmonií. Zmínit zbývá ještě Koncerty pro rodiče s dětmi, které prokazují čím dál tím větší životaschopnost. Slevu ve výši 15% na vstupenku získávají majitelé jakékoliv permanentky. Nechybí ani oblíbené Vánoční a Novoroční koncerty a další mimořádné koncerty v Ostravě a v dalších městech republiky. Janáčkova filharmonie Ostrava ve své jubilejní sezóně připravuje i několik zahraničních turné, z nichž nejvýznamnější je jednoznačně výjezd na přelomu ledna a února 2009 do USA.

Objednávky na předplatné budou zpracovávány postupně v pořadí, v jakém budou doručeny do JFO. Pro datum zpracování je rozhodující razítko podatelny JFO. Místa dlouhodobých abonentů budou rezervována do 21. srpna, po tomto datu budou nabídnuta k dalšímu prodeji. Informace o předplatném získáte na tel. 597 489 466,
fax: 596 619 997, e-mail: abonoma@jfo.cz. (d)


Sochaři opět na Landeku

Mezinárodní sochařské sympozium Lan¬dek 08 se už počtvrté uskuteční od 15. srpna do 12. září v areálu Hornického muzea OKD a Landek parku v Ostravě-Petřkovicích. I tentokrát se ho zúčastní sochaři z několika zemí světa. Po dobu jednoho měsíce budou tvořit svá díla v kameni přímo v areálu muzea u sochařského atelieru. Sochy vzniklé na sympoziu doplní dva sochařské parky na Horním Dvoře v Těrlicku-Hradišti a v areálu samotného Hornického muzea. Tyto sochařské parky jsou veřejnosti přístupné celoročně. Letošního ročníku se zúčastní 8 sochařů z 6 zemí. Z domácích umělců to budou Jaromír Švaříček, Marie Šeborová a Jan Schneberger. Z Polska přijede pod Landek Janusz Czumaczenko, z Maďarska Lugossy Lászlo, ze Slovenska Radko Mačuha. Z mimoevropských sochařů se sympózia zúčastní Donald Buglass z Nového Zélandu a Salah Hammad z Egypta.

Sympozium bude provázet také výstava prací zúčastněných výtvarníků v ateliéru sochaře Martina Kuchaře v areálu Hornického muzea OKD. Po celou dobu konání sympozia bude možné sochaře při práci sledovat. (kk)


 

zpět na začátek stránky

 


Strana 11.


 Slavnosti: beznadějně vyprodáno

Festival Shakespearovské slavnosti rozšířené letos i do Ostravy na hrad se setkal s očekávaným úspěchem – zdejší obecenstvo odchované bohatou a kvalitní ostravskou kulturní scénou, zejména divadlem a koncerty, si na představeních klasického dramatu opravdu pochutnalo – beznadějně byla vyprodaná všechna představení až do 6. srpna, kdy festival skončil. Přitahovaly tituly her i zvučná jména herců českých, slovenských i polských. Ani nepřízeň počasí – déšť a některé opravdu chladné dny, diváky neodradily. Jedno z představení bylo posunuto kvůli počasí o dva dny, takže nikdo o nic nepřišel. Hostování „přespolních“ souborů je vždy očekávanou lahůdkou, herci ze všech ostravských divadel však zazářili stejně. Premiéra Shakespearovy Komedie omylů v dramaturgii Marka Pivovara a réžii Petera Gábora nastudovaná s herci čtyř ostravských divadel sklidila obrovský aplaus a nejednu salvu smíchu už během představení. Klobouk dolů. Ostravské kulturní léto je rok od roku bohatší a přitahuje i návštěvníky z jiných měst. (k)

Foto: Hlediště vybudované na hradním nádvoří bylo kvalitně připravené, větší kapacita by však byla žádoucí.

Začíná Folklor bez hranic

Už jedenáctý ročník mezinárodního festivalu Folklor bez hranic roztančí od 11. do 15. srpna Ostravu. Pořádá jej občanské sdružení Společnost pro kulturu a umění v Ostravě spolu se soubory a dalšími kulturními institucemi za podpory města, kraje i ministerstva kultury.

Kromě již tradičních folklorních souborů z Ostravy (Hlubina, Slezský soubor Heleny Salichové, soubor Ševčík, Holúbek, Luluďori, Kotek) se festivalu zúčastní soubor Červánek z Hradce Králové a soubory z Tchajwanu, Nového Zélandu, Ruska, Slovenska a Maďarska.

Od 11. srpna bude rovněž v Nové radnici instalována výstava fotografií z minulého festivalového ročníku, potrvá do 31. srpna. Ostravané se těší téhož dne od 16. hodin na promo festivalová vystoupení na Jiráskově a Masarykově náměstí a na dalších místech. Slavnostní festivalový koncert začne v 19.30 hodin v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia vystoupením hostitelského souboru Hlubina a zahraničních hostů festivalu.

Druhý festivalový den 12. srpna zahájí v 10.30 hod. vystoupení souborů v Centru pro osoby se zdravotním postižením – Čtyřlístek v Ostravě-Muglinově a v Domově důchodců Syllabova a Petruškova. Program bude pokračovat od 17 hodin na prostranství před K-Triem v Ostravě-Jihu a ve 20 hodin setkáním souborů v tomto kulturním zařízení.

Ve středu 13. srpna patří festivalový program koncertu na Mariánskohorském náměstí v Ostravě-Mariánských Horách opět od 17 hodin. V 19 hodin se představí v sále konzervatoře pořad Život jako píseň, hold jubilantům L. Janáčkovi, Z. Kyselé, I. Stolaříkovi a J. Rokytovi. Hostem pořadu je Jarmila Šuláková.

Čtvrtý festivalový den nabízí koncerty a vystoupení v Porubě (17 h) a Lázních Klimkovice (20 h). Závěrečný, pátý festivalový den bude patřit obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Průvod všech zúčastněných souborů projde od 16 hodin centrem města. Účinkující i diváci mohou s průvodem dojít na Slezskoostravský hrad, kde od 17 hodin vystoupí dětské folklorní kolektivy, a v 18 hodin se uskuteční závěrečný festivalový koncert. (rh)

 

Ceny pro mladé hudebníky

O tom, že Ostrava disponuje mladými talentovanými osobnostmi z oblasti sportu, vědy i umění, píšeme často.
Před prázdninami se v Liberci konalo celostátní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na smyčcové nástroje. Hned několik pěkných umístění získali žáci ostravských základních uměleckých škol – Ondřej Papež (housle), Eliška Klarová (viola), Veronika Muroňová (kontrabas) a Ladislav Mariaš (violoncello) ze ZUŠ J. Valčíka Ostrava-Poruba, houslistka Michaela Pospěchová (ZUŠ V. Petrželky Ostrava-Hrabůvka) a Michal Zedníček (violoncello) ze ZUŠ E. Marhuly. Je dobře, že ostravský region disponuje tolika nadějemi, ale také zkušenými pedagogy, kteří dokáží jejich talent rozpoznat a podporovat. (mb)

zpět na začátek stránkyStrana 12.


 Profesor historie na Ostravské univerzitě Milan Myška o událostech roku 1968


„Nepatřím ke stoupencům kolektivní viny…“

» o lidech s lidmi

Dnešní mladá generace vnímá události roku 1968 jako polozapomenutou, vzdálenou minulost. Ti starší s nostalgií vzpomínají na uvolnění a s ním spojené naděje, kterým učinil konec 21. srpen, vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa, vydávaný za „bratrskou internacionální pomoc“ československým komunistům proti nástupu kontrarevoluce. Málokdo si uvědomuje, že tzv. Pražské jaro a po něm následující dvě desítky let trvající normalizace (ve skutečnosti upevňování vlády jedné strany – komunistů) a nastolení brutálního teroru vůči všem, kdo se pokusili vzdorovat, byly událostmi, které výrazně změnily chod dějin v této části Evropy. Nadlouho ovlivnily a podnes ovlivňují život české společnosti, kterou rozštěpily na ty, kteří s nastoleným režimem spolupracovali, na ty, kteří se bez odporu poddali, byť nesouhlasili, a na malou skupinu těch, kteří se nebáli vzdorovat – disidenti.

Pedagogická fakulta, předchůdce dnešní Ostravské univerzity, byla tzv. zdravým jádrem KSČ, tedy dogmatickými a militantními členy strany, prohlášena tzv. druhým centrem, v podstatě semeništěm, odkud se nebezpečně šířila kontrarevoluce. Nutně musela nastoupit pomsta. Několik desítek pedagogů, mezi nimi i vynikající odborníci ve svých vědních oborech jako byli děkan Alois Sivek, profesor Alois Knop, doktor Jaroslav Krejčí a další, byli z fakulty okamžitě propuštěni a vystaveni existenční persekuci. Mezi nimi tehdy mladý a nadějný historik Milan Myška. Bylo mu vytýkáno působení na studenty v „protisocialistickém duchu“, preferování vědy před politikou a také to, že po srpnu 68 zmařil spolupráci s družebním Pedagogickým institutem ve Volgogradu. K „dobru“ se mu připočítala vystoupení v rozhlase a v denním tisku v srpnových dnech. Takzvanou dohodu o dobrovolném rozvázání pracovního poměru, jak se fingovaně říkalo propuštění z politických důvodů, odmítl podepsat – a tak byl propuštěn výpovědí.

Existenční potíže a postih rodiny

Pro režim státostrany nebylo problémem zmařit lidem existenci. „Udělal jsem více než třicet pokusů získat jakékoli zaměstnání. Marně…“, hovoří dnešní pedagog katedry historie filozofické fakulty Ostravské univerzity profesor PhDr. Milan Myška, DrSc. „Následoval zákaz výkonu povolání, zákaz publikační činnosti a devět let nezaměstnanosti – samozřejmě bez jakékoli podpory. Měl jsem dva syny, manželka byla rovněž pedagožka. Citelně se to dotklo nás všech. Poznal jsem však zároveň, že přísloví – v nouzi poznáš přítele – skutečně platí. Mnoho přátel z řad kolegů ostravských i pražských mi například nabídlo práci formou dohody, někdy i pod cizím jménem. Tak jsem se mohl podílet například na tvorbě velké třísvazkové syntézy „Dějiny československého hutnictví železa“. Řada přátel na sebe vzala riskantní roli tzv. pokrývačů, těch, kteří propůjčili mým vědeckým publikacím své jméno. Z ostravských k nim patřila etnografka dr. Jitka Noušová, historikové Vlasta Čechová a Tomáš Pavlica, ale bylo jich více. Pomáhal i tehdejší šéfredaktor Ostravského večerníku Jan Navrátil, kdysi můj žák, který pod šifrou zveřejňoval mé populárně vědecké články. Dokonce jeden z mých článků byl v soutěži československých večerníků odměněn cenou, kterou jsem samozřejmě nemohl převzít, nechtěl-li jsem svému „pokrývači“, jinak dobře zapsaného u komunistických bosů, způsobit těžkosti.“

Profesor Myška tehdy hodně publikoval v zahraničních vědeckých časopisech, obdržel nabídku na dvouletou stáž na univerzitě v německém Erlangenu. Vzali mu však pas a na západ vycestovat nesměl. Na světovém kongresu hospodářských historiků 1982 v Budapešti mu komise pro rozvojové země OSN nabídla spolupráci na jednom rozvojovém projektu. Když se dověděli o situaci profesora Myšky, intervenovali prostřednictvím mezinárodního úřadu práce v Ženevě u čsl. ministerstva práce a sociálních věcí a protestovali proti omezování jeho pracovních možností. To přece jen s komunistickou represivní mašinérií pohnulo a profesoru Myškovi bylo v roce 1983 nabídnuto místo vědeckého pracovníka ve Slezském muzeu v Opavě.

„Z lidí, kteří mi velmi pomáhali, to byl především dr. ing. Jaroslav Jičinský, vnuk v OKR známého montanisty a generálního ředitele Vítkovických dolů Viléma Jičinského, o němž jsem před časem vydal monografii. Manželka všelijaké ústrky v práci vyřešila tak, že vystudovala na UP v Olomouci obor somatopedie a odešla vyučovat nemocné děti na pediatrickou kliniku nemocnice v Ostravě-Zábřehu, kam se jiní příliš nehrnuli. Starší syn nemohl studovat na gymnáziu, bylo mu však po různých intervencích dovoleno studovat na průmyslovce v Kopřivnici. Dnes je z něj i v zahraničí uznávaný konstruktér. Mladší syn se po talentových zkouškách dostal alespoň na gymnázium v Bílovci, kam denně dojížděl“, dodává profesor Myška.

Očima historika

Každá událost v dějinách národa může být nahlížena rozdílně. Hlavně účastníci těchto události mohou vnímat určitou událost jinak, než ti, kteří na ni pohlížejí z časového odstupu. Mohou se dalším vývojem cítit ublíženi nebo znehodnocení. Profesor Myška při hodnocení svých životních peripetií dává najevo, že se ublíženým necítí. „Společenské zvraty, jako byl rok 1968 a co po něm následovalo, nejsou produktem nějakých obecně platných vývojových zákonitostí, ale výsledkem okamžitě působících sil v dané zemi. Nebezpečí, že totalita zvrátí demokratické uspořádání společnosti, začíná v okamžiku, kdy se prvním projevům totality společnost přestane bránit, byť prostředky, které se zdánlivě mohou jevit jako nedemokratické…“

A otázka viny? „Nepatřím k těm, kteří by vyznávali krédo kolektivní viny, byť jsem s rodinou byl vystaven perzekuci a nemalým nesnázím díky mnoha lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů podíleli na mé likvidaci. Bohužel, takoví lidé byli a zřejmě budou i dále. Ne všechny, kteří spolupracovali se Státní bezpečností, považuji za darebáky. Podepsání závazku ke spolupráci, ať už se stalo z donucení nebo ze zištnosti, bylo nesporně morálním selháním. Dodnes se setkávám s mnohými z těch, o nichž jsem se z odtajněných spisů StB dověděl, že byli na mou osobu nasměrováni. Byli takoví, kteří již v těch zlých dobách přišli a řekli, kdy a co chtěli tajní o mě vědět. Spolupracovali, ale neuškodili. Byli však i jiní, i o těch vím. Schopnost pomáhat v nouzi nebo uškodit je věcí osobního svědomí. Je to něco, s čím se musí vyrovnat každý sám. Jak, to už závisí na něm.“ (ok)


Foto: Srpen 1968 byl i v ostravských ulicích emotivní.

 

zpět na začátek stránky

 Strana 13.


 Kulturní život v době 1. světové války na Ostravsku


» Archiv města Ostravy

Inter arma silent Musae... (Mezi zbraněmi múzy mlčí) praví známé latinské přísloví. Přesto ani v této těžké době kulturní život v Moravské Ostravě a okolí nevyhasínal. Činnost divadelních souborů, pěveckých sborů, orchestrálních i komorních těles a také biografů byla však válkou značně ovlivněna.

Divadlo bylo na Ostravsku důležitou složkou kulturního dění. V Moravské Ostravě již před rokem 1914 působila kočovná společnost Aloise Janovského. Po obtížích na počátku války pořádala představení od konce roku 1914 jak v Národním domě, tak v zahradě Českého domu ve Vítkovicích a hotelu u Koule v Mariánských Horách. Na programu byly hry Františka Sokola Tůmy, Bernarda Shawa, Henrika Ibsena a dalších. Od podzimu 1915 se podařilo spolku Umělecká beseda zajistit pro tři sezony společnost Antoše Frýdy, která nabízela nejen kvalitní dramaturgii, ale hlavně vystoupení slavného herce Eduarda Vojana v roce 1916 v Shakespearových hrách Kupec benátský a Zkrocení zlé ženy a v několika moderních českých a světových operách. První sezona Frýdovy společnosti začala 23. října 1915 Nedbalovou Polskou krví a pokračovala dalšími operetami a od listopadu rovněž operami, mezi kterými nechyběly Smetanova Prodaná nevěsta, Bizetova Carmen, Offenbachovy Hoffmanovy povídky a řada dalších světoznámých operních titulů. I další válečné sezony, ve kterých se již Frýdovým společníkem stal zkušený divadelník Anton Drašar, byly ve znamení velkých oper, jejichž nastudování bylo povětšinou svěřeno zkušenému Emanuelu Bastlovi.

Německé divadlo působilo v budově dnešního divadla Antonína Dvořáka. Po úspěšném řediteli Wilhelmu Poppovi, který odešel na místo ředitele divadla v Černovicích, se stal jeho nástupcem Emil Bauer, dosavadní ředitel městského divadla v St. Pöltenu. I zde válečné události omezily divadelní provoz. Nejúspěšnější byla sezona 1916/1917. Na scéně převažovaly veselohry a operety Franze Lehára, Johanna Strausse a jiných autorů. Poslední válečná sezona 1918/1919 byla dokonce zahájena Smetanovou Hubičkou.

První světová válka zasadila největší ránu činnosti pěveckých sborů. Odchod značného počtu zpěváků na frontu znemožňoval plnohodnotnou existenci mužských a smíšených sborů. První vlaštovkou obnoveného hudebního života bylo až provedení Mozartova Requiem 10. února 1917 v evangelickém kostele v Moravské Ostravě.
Omezeny byla také orchestrální produkce. V počátečním válečném období se uskutečňovaly pouze dobročinné koncerty amatérů, akademie a příležitostná vystoupení. Až koncem roku 1916 byly opět obnoveny komorní a symfonické koncerty. V nich se ostravskému publiku představili známí umělci: Česká filharmonie, České kvarteto, Ševčíkovo kvarteto, vynikající houslisté Jaroslav Kocián, František Ondříček, Váša Příhoda, zpěváci a zpěvačky Olga Valoušková-Borová, Richard Kubla a mnozí další. Největší nadšení publika vzbudil koncert orchestru Národního divadla v Praze v červenci 1918, který dirigoval Karel Kovařovic. V oblibě byly rovněž koncerty vojenských kapel, jaké se pořádaly např. V kavárně Habsburg v Moravské Ostravě.

V provozu zůstala kina, která nadále uváděla „pikantní veselohry a napínavá dramata“, ale v době válečné také propagandistické filmy a dokumenty z fronty. K nejznámějším patřila kina Palace v Polské Ostravě; The Empire Bio Company v Moravské Ostravě, Lidové elektrické divadlo v Mariánských Horách, kino v Zábřehu nad Odrou a Elektro Bio Slávie v Mariánských Horách, kde filmové produkce doprovázel divadelní orchestr. Pro zajímavost lze uvézt, že v prosinci 1916, těsně po smrti císaře Františka Josefa I., uváděl tento biograf „napínavé drama“ Hlas se záhrobí. Část výtěžku z představení kin byla určena rodinám pozůstalých po padlých.

Z pochopitelných důvodů bylo také omezeno pořádání lidových zábav a kabaretních vystoupení. Ta se příležitostně konala v Národním domě a později v hotelu Brioni na nynější Stodolní ulici, kde vystupovala tehdy oblíbená dvojice K. Helmich a J.Junek.

K oživení kulturních aktivit dochází v průběhu roku 1916. Kromě profesionálních souborů začali vystupovat také ochotníci. Oblíbená byla např. představení loutkového divadla sokolského souboru a spolku Tyl v přívozském Sokolském domě nebo ochotnická vystoupení v Českém domě ve Vítkovicích.
Martin Juřica

Foto: Dirigent českého operního orchestru v době 1. světové války Emanuel Bastl

zpět na začátek stránky
 

 


Strana 14.


Budují se nové pavilóny, mizí staré stavby a mláďata se rodí o sto šest


Zoo Ostrava se mění doslova před očima

Ostravská zoo se těší nebývalé popularitě. Není to jen tradiční přitažlivostí pro děti, ale také výsledkem změn velkého rozsahu a dobře vedenou reklamou, propagací a akcemi, které zoo přibližují co nejširší veřejnosti.

V nedávných měsících zmizela řada starých, nevyhovujících pavilónů, klecí, voliér i dalších zastaralých objektů. Demolice jsou hrazeny z rozpočtu zřizovatele, kterým je město Ostrava. Staví se však nové expozice a plánují další. V červnu loňského roku byl otevřen jedinečný Botanický park o rozloze 20 hektarů, který obohacuje území zoo. Staví se nová expozice pro jeřáby a pandu červenou, rodí se mláďata, i těch živočišných druhů, kterými se Zoo Ostrava podílí na programu záchrany ohrožených druhů zvířat. Jen za loňský rok se přišlo do zoo potěšit 330 000 návštěvníků. Více než polovina jich pochází z jiných měst, krajů a zemí. Přitahoval hlavně nový pavilón slonů. V Integrovaném plánu rozvoje města je naplánovaná řada akcí a investičních záměrů, které úroveň a přitažlivost zoo ještě zvýší. „Polepší si“ expozice zejména kočkovitých šelem, ale i tuleni a tučňáci budou mít nové výběhy. Také návštěvníci oceňují některé nové prvky, které zpříjemňují pobyt v zoo. Je jím například zřízení piknikového posezení, nové tabulky označení apod. Byla zahájena projektová příprava návštěvnického centra, které bude mít restauraci s celoročním provozem a prostory pro ekologickou výchovu, konference a semináře.

Děti se nadšeně zúčastňují soutěží a programově zajímavých dnů pořádaných zoo. Koncem června, před prázdninami, k nim patřila rozlučková party se šimpanzem Sirim, který poputuje do polského Krakova. Odtamtud přicestoval do Ostravy samec Sebastian, který se bude s dcerami Siriho pokoušet o potomstvo.
Novinky posledních týdnů? Levharti cejlonští a medvědi ušatí mají nové hračky. V určité dny dostávají bowlingové hrací koule, do jejichž otvorů se jim schovávají kousky masa, aby se je snažili vydobýt. Ukrývání a hledání potravin je jednou z možností, jak obohatit život zvířatům v lidské péči, nazývá se enrichment. Novým přírůstkem jsou čtyři mláďata rysa kanadského, který pochází ze Severní Ameriky. Ostravská zoo je chová už od roku 1998, odchovalo se už 25 mláďat.

K nejvzácnějším letošním přírůstkům patří rovněž mládě lemura korunkatého, hřebeček poníka shetlandského, mládě nosála červeného, tři mláďata klokana rudokrkého, už třinácté mládě žirafy Rothschildovy či pět malých plameňáků kubánských. V zoo se rodí o sto šest. A aby nebyla nuda, popraly se nedávno dvě slonice – Jumbo a Johti, ale už jsou v pořádku. (d, k)


Psí krasavec byl šťastný

Už po desáté se koncem června v areálu útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích konalo setkání pěstounů psů z tohoto útulku. Tato pěkná tradice přinese každý rok nemálo potěšení. Setkávají se především dobří lidé, kteří si nalezené pejsky vzali do péče a chtějí tak předvést, co všechno je naučili. Někdy. Ne všichni totiž chtějí psy něco naučit, podstatné je pohodové spolužití psa a jeho „páníčka“. Útulek je zařízení spravované městskou policií a už jeho samotná existence stojí za pochvalu.

I letos byl v soutěži vyhodnocen největší „Útulkový krasavec“, kterým se stal Bady majitelky Veroniky Kyselé. Uděluje se však i titul Třebovický šikula, Nejhezčí veterán, Nejhezčí štěně a Cena diváků – pes sympaťák. Všichni soutěžící, ať už čtyřnozí nebo ti dvounozí, ze sebe vydali vše a předvedli to nejlepší.

Zaměstnanci útulku a strážnice oddílu prevence a dohledu Městské policie Ostrava odpovídali na všechny možné dotazy.

Velký úspěch měly ukázky včetně výcviku a práce služebních psů a prezentace technických prostředků jako radaru pro měření rychlosti vozidel, tzv. botičky, přístroje na měření hladiny hluku nebo třeba přístroj na měření hladiny alkoholu v dechu, ale i mnohé soutěže. (mp)

Foto: Mezi soutěžícími psy byli opravdoví krasavci – je to vizitka dobré péče jejich nových pěstounů

 

ÚTULEK V OSTRAVĚ-TŘEBOVICÍCH NABÍZÍ DO DOBRÝCH RUKOU


Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice 596 967 288, www.mpostrava.cz

1. ZRZEK

2,5letý pes, kříženec většího vzrůstu. V útulku je od konce března loňského roku. Byl nalezen v Ostravě-Petřkovicích,na ulici Hlučínská, kde pobíhal v rušném dopravním provozu po silnici. Je to temperamentní pes, vyžaduje dost pohybu a je vhodný nejlépe ke sportovně založeným lidem a na zahradu, kde může celoročně pobývat v zateplené boudě.
 

2. BOBÍK

2letý pes, kříženec středního vzrůstu, který byl nalezen uvázán u stromu. Měl vodítko i náhubek a byl velmi vystresovaný. Dnes už je z něj temperamentní, nebojácný pes. Potřebuje hodně pohybu, je rovněž kastrovaný, může žít s fenkami, nejlépe na zahradě rodinného domu. Hlídač je výborný, nic mu neunikne.
 

3. ONDRA

2letá fena většího vzrůstu, kříženec knírače černé barvy s hnědými znaky a bílou náprsenkou. Byla nalezena počátkem listopadu v Ostravě-Výškovicích na ul.Vyškovická, kde pobíhala po silnici. Je to fena vhodná na zahradu k rodinnému domu, jinak je kamarádská a ráda se mazlí s lidmi, ke kterým má důvěru.


4. BONY

7měsíční fenka, kříženec německého ovčáka. Byla nalezena jako dvouměsíční štěňátko o Vánocích na půdě vybydleného domu v Ostravě-Hrušově. V opatrovnické péči už byla, ale opět se ocitla v útulku. Je to temperamentní fenka, vhodná na zahradu i k větším dětem.

 

zpět na začátek stránky 

 


Strana 15.


Chcete pomaleji stárnout?

Kdo se neumí nudit a zajímá se i v důchodu o dění kolem, potřebuje činnost i přátele, určitě pomaleji stárne. Potvrzuje to řada výzkumů. Nabídnout seniorům bohatý program se snaží Koordinační rada seniorů a zdravotně postižených města Ostravy, dobrovolné občanské sdružení, které zastřešuje více než 40 dalších organizací podobného typu. Už osmý rok naplňuje národní program přípravy populace ke stárnutí. Nově vyhlášený program vlády na léta 2008 až 2012 má cíl zajistit prožívání důstojného a aktivního stáří, aby lidé měli k sobě co nejblíže.

V Domě kultury města Ostravy zajišťuje regionální pracoviště rady seniorů bezplatnou právní poradnu týkající se sociálních a bytových problémů. Zdarma rovněž rozesílá časopis Senior Tip. Pravidelná jsou také setkání s představiteli města a různými odborníky v klubu Atlantik v Ostravě. Senioři společně chodí na řadu akcí, pořádají besedy, navštěvují výstavy. Na podzim začne již druhá sezóna filmů pro seniory v Kinokavárně na Kostelní ulici. Velmi vstřícné je Moravskoslezské národní divadlo, které seniorům umožňuje návštěvu pátečních generálních zkoušek připravovaných představení za jednotné vstupné a nabízí i 50procentní slevy vstupného na představení. Výrazné slevy, zejména důchodcům nad 70 let, nabízí Janáčkova filharmonie Ostrava na své koncertní cykly.

Zájemci, kteří se chtějí zapojit do seniorského dění, mohou navštívit setkání vždy poslední středu v měsíci od 9 hodin v kulturním zařízení Jízdárna na ulici Na jízdárně 18, za krajským úřadem. (lp)


Nenechte mozek zahálet

Občanské sdružení Senior servis organizuje kurzy trénování paměti pro seniory. Cílem kurzu trénování paměti je přesvědčit seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je nejen efektivní nástroj proti jejímu zhoršování, ale také cesta ke zvýšení sebevědomí. Kurzy probíhají 2–3x do roka. Základní kurz se skládá z 8 lekcí, každá v délce 1,5 hod., pod heslem – nesoutěžíme, nezkoušíme, bavíme se. Cena základního kurzu je 200 Kč. Nový kurz začíná 30. září v Domě s pečovatelskou službou na Gajdošově ulici 39 v Moravské Ostravě, probíhá každé úterý v době od 9 do 10.30 hod. Zájemci se mohou přihlásit na tel.č. 776 763 519. (d)

 

Na věž radnice za necelé dvě minuty

Proběhnout Prokešovo náměstí a po schodech vyběhnout až na ochoz vyhlídkové věže ostravské radnice – to si v sobotu 28. června zkusilo osm desítek účastníků závodu Garmin Run Up.

Už po prvním kole se jasným favoritem stal Pavel Holec z Huslenek, který na věž vyběhl za 2 minuty a 6 vteřin a sliboval, že ve finále se pokusí pokořit hranici dvou minut. A to se mu také podařilo. S výsledkem 1 minuta a 57 vteřin se stal absolutním vítězem. Mezi ženami byla nejrychlejší Veronika Hájková z Ostravy s časem 3 minuty a 3 vteřiny.

Mezi tím také proběhly závody dětí, mládeže, módní přehlídky, koncert a bohatý zábavný program.
Zkrácenou trať absolvovalo kolem padesátky dětí a rodinných týmů. Věk účastníků se pohyboval od 2,5roku po pětašedesáti let.

Běh na radniční věž byl součástí seriálu závodů, které se letos konají v šesti výškových budovách v České republice, dále např. V Liberci, Olomouci, Mostě.

Vyběhnout na věž ostravské radnice za necelé dvě minuty, to už chce hodně dobrou kondici


Mistrovství světa v baseballu

Není to tak dlouho a do Ostravy opět zamířila další sportovní akce světového významu.Tentokrát se nejednalo o tak atraktivní sportovní odvětví, které v Ostravě předvedla Zlatá tretra nebo Davis cup. Česká republika přivítala 4. univerzitní mistrovství světa v baseballu. Akademické mistrovství se koná celkově počtvrté a vůbec poprvé v České republice. Diváci měli možnost shlédnout týmy z Kuby, USA, Nizozemí nebo Japonska, které představují skutečnou světovou špičku.

V zahajovacím utkání, které proběhlo 17. července proti sobě nastoupily týmy České republiky a Jižní Koreje. Česká reprezentace odehrála celkem tři utkání, včetně závěrečného zápasu s americkým výběrem. Sobotního zápasu proti USA se zúčastnil náměstek primátora Zdeněk Trejbal, který svým nadhozem utkání zahájil. Akademické mistrovství světa v Ostravě se uskutečnilo v areálu Arrow, který prošel kompletní rekonstrukcí, za přispění města Ostravy. (hb)

» krátce ze sportu


BIATLON ŽÁKŮ.

V poslední květnový den uspořádal biatlonový klub BK Poruba již čtvrtý ročník oblastního závodu žactva v letním biatlonu, jehož výsledky se započítávají do hodnocení českého poháru jednotlivců. Celkem startovalo 32 závodníků. V jednotlivých kategoriích zvítězili Vít Gřešek z BK Poruba, Kateřina Kaletová z Těrlicka, Jiří Šindelář z BK Poruba, Jana Zázvorková z Orlové, Kateřina Ferdiánová a Ondřej Genco z BK Orlová, Radek Dokoupil z Karviné a Lucie Loučimová z Orlové.


JUNIOR ZEZULÁK PÁTÝ.

Vítkovický zápasník Tomáš Zezulák obsadil na juniorském Mistrovství Evropy, které se konalo ve slovenských Košicích, páté místo v kategorii do 74 kg. Na šampionátu, který se konal 19. a 20. 7., reprezentoval Českou republiku kromě Zezuláka ještě Vraťa Chotaš ve váze do 84 kg.


BĚH OLYMPIJSKÉHO DNE 2008.

Poslední červnovou středu se v Ostravě konal závod, který byl vyvrcholením běžeckého sportovního zápolení, organizovaného a podporovaného Mezinárodním olympijským výborem, Klubem českých olympioniků a Českým olympijským výborem. Byl realizován za podpory statutárního města Ostravy. Podniku se účastnilo 8 796 závodníků, převážně žáků ostravských základních a středních škol. „Masovou účastí mládeže, dospělých i handicapovaných obyvatel Ostravy všichni účastníci podpořili myšlenky olympionismu a zápolení v duchu fair-play,“ řekl hlavní organizátor Jaromír Horák – předseda TJ Liga 100 Ostrava, o. s.

zpět na začátek stránky 

 Strana 16.

„Colours“ opravdu plný barev


Až třiadvacet tisíc lidí představuje masa návštěvníků, kteří se letos v polovině července zúčastnili mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. Návštěvnost ale i pestrý program se zvučnými jmény sólistů i kapel překonaly všechny dosavadní rekordy. Hostící areál výstaviště Černá louka i areál nedalekého slezskoostravského hradu byly využity na maximum, větší počet vystoupení by se už těžko dalo zvládnout. Pro fanoušky bylo nejtěžší si vybrat ten svůj správný koncert, protože všechny, konající se najednou na dvou či třech scénách, přitahovaly. Přesto si všichni, hosté i diváci, pochvalovali. Pochvalovali si i městští strážníci, zdravotníci a pořadatelé – při obrovském náporu posluchačů, tisících stanů i přes krátkou nepřízeň počasí nedošlo k žádným mimořádným událostem. Žádné krádeže, žádné násilnosti, žádné přestupky, jen ta jedna urputná bouře, která svým větrem a lijavcem na chvíli přerušila koncerty. Vodu z výstaviště odčerpali hasiči a jelo se dál. Přestože se festival koná prakticky v centru města, hudba linoucí se do staré městské zástavby po čtyři dny nevadila, už jsme si zvykli. Jen několik obchůdků v centru využilo příležitosti a otevřelo i v sobotu a neděli. (č)