Březen 2015

Březnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

  2 Před opravou Nádražní ulice

     Poklička na laguny ne!

  3 Ortopedie a urologie v novém

  5 Odpady – formulář pro SIPO

  8 Vy se ptáte, radnice odpovídá

  9 Řidiči, pozor! Změny v registraci

15 O Český pohár v basketbalu žen

16 V partnerském městě Drážďany

Město finančně podpořilo hasičské profesionály i dobrovolné sbory z obvodů Polanka n. O. a Pustkovec

Převzali moderní techniku


Jednotka Sboru dobrovolných hasičů (SDH) z Ostravy-Pustkovce oslaví v příštím roce 120 let činnosti se zbrusu novou cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 30 – TATRA T815-7 4x4.1. Tu jim předal 11. února na Prokešově náměstí primátor Tomáš Macura. Stejný vůz převzali zástupci SDH z Ostravy-Polanky nad Odrou, u nichž stejně jako u pustkoveckých kolegů nahradí technicky zastaralý stroj CAS K25 na podvozku LIAZ.

„Naše organizace má 147 členů, mezi nimi asi třicítku dětí. V minulosti se stala třikrát mistrem republiky v požárním sportu,“ představil „své“ hasiče pustkovecký starosta Stanislav Pyš. Jednotka je jedním z deseti dobrovolnických požárních sborů zařazených do požárního poplachového plánu města. Stejně na tom jsou Polanští, byť těch je ve sboru zhruba osmdesát. Rovněž oni jsou vždy k ruce a jsou pro vedení městského obvodu oporou.

„Zasahují při požárech, povodních, dopravních nehodách, ale spolupracují s naším obvodem i při dalších činnostech, jako je třeba ořez stromů,“ zhodnotil starosta Polanky Pavel Bochnia.

„Výměnu cisternových stříkaček za úplně nové vozidlo beru v této souvislosti jako velké pozitivum pro celý obvod,“ doplnil.

Mimořádně spokojeni byli s novými vozy i sami hasiči, třebaže je výměna techniky v rámci dokončované modernizace strojového parku ostravských dobrovolných hasičů postavila před nelehký úkol. „Novou tatrovku nám přivezli poprvé ukázat doslova pod stromeček, 23. prosince loňského roku, abychom se s ní mohli naučit jezdit a zvládnout alespoň základní obsluhu,“ prozradil velitel zásahové jednotky SDH Polanka Ladislav Neděla. „Ve srovnání s tím, co jsme měli dosud, je to neuvěřitelný skok a nám nezbývá, než se učit, učit a učit,“ dodal s úsměvem.

Nákup dvou cisteren CAS 30 – TATRA T815-7 4x4.1 přišel na téměř 12,5 milionu korun. Jedním milionem na něj přispěl kraj a stejnou částkou Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR. Zkrátka nepřišli ani profesionální hasiči. Pro potřeby Hasičského záchranného sboru MSK město Ostrava koupilo a předalo cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 – Mercedes-Benz Econic 1833LL 4x2 za více než 12 mil. korun, kterou samo také uhradilo.

„Celkem jsme loni vyčlenili na profesionální a dobrovolné jednotky požární ochrany zhruba 54 milionů korun,“ shrnul primátor Tomáš Macura s tím, že vedle investic do techniky poskytlo město dalších 30 mil. korun na požární ochranu v rámci neinvestiční části rozpočtu. Jak ujistil, pomoc hasičům bude pokračovat také letos. „V případě jednotek dobrovolných hasičů je to i naše zákonná povinnost. Práce hasičů je nenahraditelná a zaslouží si naši nejvyšší úctu a podporu,“ konstatoval první muž ostravské radnice.

Od roku 2011, to znamená za poslední čtyři roky, město investovalo do nákupu požární techniky více než 149 milionů korun. Přes 143 milionů poskytlo z vlastních zdrojů, 6 milionů získalo z dotací Ministerstva vnitra a kraje. (bk)

Otevřená radnice

Ostrava zveřejňuje smlouvy na webových stránkách

Chcete vědět, kolik to stálo?


Otevřenost, průhlednost a efektivnost hospodaření statutárního města Ostravy. To byl jeden z cílů nové koalice, která se v závěru loňského roku ujala vedení radnice třetího největšího města České republiky.

Výsledek teď můžete najít na webových stránkách města. Ostravský magistrát na nich spustil speciální profil (podstránku), který zpřístupňuje veřejnosti smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných povinně podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele http://verejnezakazky.ostrava.cz/.

Primátor města Ostravy Tomáš Macura k této informaci a zároveň nabídce dodal: „Tato novinka souvisí s naší snahou o efektivní hospodaření s veřejnými prostředky a o transparentnost výběrových řízení. Do budoucna uvažujeme i o snížení limitu pod 300 tisíc korun, a to po vyhodnocení současné změny.“

U zakázek malého rozsahu město také rozhodlo, že v případě zakázek na zboží a služby v hodnotě nad jeden milion korun a zakázek na stavební práce nad tři miliony korun budou tyto dokumenty navíc automaticky zveřejněny také na webu města.

Podstránku s názvem „Uzavřené smlouvy“ můžete navštívit z domovské stránky www.ostrava.cz kliknutím na odkaz v sekci Úřad, nebo přímo zadáním adresy http://smlouvy.ostrava.cz/. (ph)

Vyberte „svůj“ Ostravský dům roku


O titul Ostravský dům roku budou pojedenadvacáté usilovat investoři a stavbaři objektů dokončených na území města v letech 2013 a 2014. O vítězi a dalších cenách rozhodne odborná komise. Nicméně, letos můžete svého favorita vybrat v anketě také vy, čtenáři Ostravské radnice. Přihlášená díla si můžete prohlédnout na webových stránkách města www.ostrava.cz. Stavba s největším počtem hlasů získá titul Ostravský dům roku – cena veřejnosti. Hlasujte elektronicky do 24. března 2015. Výsledky ankety zveřejníme v našich novinách a na webu města. (ph)

Oživení centra: názorový střet


Vedení města připravilo, po úspěchu lednové premiéry, další besedu k oživení centra Ostravy. Uskuteční se 14. dubna v divadle loutek, televize Polar besedu odvysílá 21. a 28. dubna po 18. hodině. K tématům budou patřit – opuštěné budovy (Ostravica, Palace), obecně závazné vyhlášky ovlivňující život v centru města (provoz zahrádek, umělci v ulicích, stánkový prodej apod.).

Také Antikvariát a klub Fiducia pořádá 19. března od 19 hodin, pod záštitou primátora Tomáše Macury, další setkání veřejnosti s odborníky, tentokrát pod názvem Co dál s centrem Ostravy? Do divadla loutek přijdou debatovat hlavní architekt města Cyril Vltavský, Jan Jehlík z FA ČVUT, autor seriálu Šumná města Radovan Lipus, historik umění Martin Strakoš aj. (g)


Strana 2

První etapa rekonstrukce komunikace v centru města má začít nejdříve v dubnu

Před rozsáhlou opravou Nádražní ulice


Kompletní rekonstrukce Nádražní ulice, investice města za více než 200 milionů korun, naplánovaná ve dvou etapách na dva roky, nezačne v březnu, jak se předpokládalo, ale zřejmě o měsíc později.

„V současné době vrcholí výběrové řízení na zhotovitele zakázky. Pokud nedojde k jeho prodloužení, předpokládáme zahájení prací na začátku dubna 2015,“ upřesnila mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Město přistupuje k opravě vpravdě historické páteřní komunikace s denním provozem 9,5 tisíce vozidel především z důvodu havarijního stavu kanalizace pod vozovkou a kolejemi. Při této příležitosti dojde také na rekonstrukci inženýrských sítí, vozovky, chodníků, kolejiště a tramvajových zastávek Stodolní a Elektra.

Během první etapy, která má trvat do konce letošního roku, stavbaři uzavřou Nádražní ulici ve směru do Přívozu, od Stodolní ulice po ulici 30. dubna.

O termínu zahájení, harmonogramu prací a dalších podrobnostech budeme čtenáře informovat. (vi)

O proměnách bydlení


Na Černé louce proběhl 26. února v rámci tradičních stavebních výstav 17. ročník konference Regenerace bytových domů – Dynamika proměn bydlení. Záštitu nad akcí měl náměstek primátora Kamil Bednář, projevy přednesli jeho kolegové z vedení města náměstci primátora Lumír Palyza a Zbyněk Pražák. O novém územním plánu Ostravy v kontextu bytové politiky hovořil hlavní architekt města Cyril Vltavský. (vi)

Útulek je znovu otevřený


Útulek pro psy v Třebovicích byl v únoru po několikatýdenní karanténě opět otevřen, z jiných míst byli svezeni také nalezenci, které v době karantény přijaly další útulky. Podle krajské veterinární správy se podobné zařízení otevírá až po čtrnácti dnech, během nichž se neobjeví další nákaza, což třebovický útulek splnil. Zájemci o pejska si tedy opět mohou vybírat z bohaté nabídky. Od 1. 3. přešlo zařízení útulku z Městské policie Ostrava pod správu magistrátu města, odboru ochrany životního prostředí. Pro provoz útulku a případné návštěvy se tím nic nemění. Každý občan, který si chce pořídit psa z útulku, je vítán. Útulek je otevřen od úterý do neděle denně od 10 do 17 hodin, v pondělky je zavřený.(k)

Životní prostředí

Pokličku pro laguny Ostramo nechceme!


Již přes dvě stovky tisíc tun kalů byly vytěženy z ropných lagun po bývalé chemičce Ostramo. Stále však v zemi zbývá značné množství tohoto odpadu, se kterým se původně nepočítalo. Celá likvidace lagun má přejít pod gesci Ministerstva financí. Přesto, že statutární město Ostrava nemá v zakázce „Nápravná opatření – Laguny Ostramo“ rozhodovací pravomoci, neznamená to, že se aktivně nezúčastňuje řešení této ekologické zátěže. V poslední době rozvířily veřejné mínění informace ze strany ministerstva financí, kdy padl návrh na řešení sanace ropných lagun jejich zabetonováním. S tím ale město Ostrava rozhodně nesouhlasí. „Úvahy o možném zabetonování ostravských lagun namísto jejich úplného odtěžení a likvidace považuji za nešťastné a nešetrné řešení. Znamenalo by to pouze odsunutí problému do budoucna s potenciálními ekologickými riziky, zejména v oblasti spodních vod. Vyvineme maximální úsilí, aby byla zvolena a realizována jiná varianta, která by znamenala definitivní vyřešení jednoho z největších ekologických problémů nejen v rámci města Ostravy, ale celé republiky,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura. Ve shodě s vedením města je i vedení Moravskoslezského kraje, které zaslalo dopis s nesouhlasným stanoviskem ohledně zabetonování místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi.

V ropných lagunách stále zbývá přibližně 90 tisíc tun odpadů. Pro státní podnik Diamo, jakožto zadavatele, provádělo sanaci lagun Sdružení Čistá Ostrava vedené společností Geosan. „Současná situace na lagunách je natolik vážná, že problémy se už zabývá i vláda České republiky. Město Ostrava, které, přestože tato stará ekologická zátěž už dlouhá léta velmi výrazně obtěžuje jeho obyvatele, bylo v této kauze pouze přizvaným účastníkem na některých jednáních bez možnosti aktivně ovlivňovat průběh prací,“ připomíná náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. V posledním období od prosince roku 2014 však nové vedení města vyvíjí výrazné úsilí k nápravě současného neutěšeného stavu. „Chceme dosáhnout toho, aby se co nejrychleji zahájily práce na odstranění kontaminovaných zemin a další následné práce,“ řekla náměstkyně Šebestová.

Město Ostrava se zúčastňuje pravidelných kontrolních dnů a nově také pracovní skupiny na Ministerstvu financí. Na těchto jednáních vznáší požadavky vůči jednotlivým ministerstvům a s. p. Diamo a je připraveno ve všech následných řízeních hájit zájmy občanů a uplatňovat své požadavky ještě aktivněji. (ph)

Aktuálně

Město ocení pedagogy


Rada města Ostravy rozhodla 10. 2. na své schůzi o udělení ocenění patnácti pedagogům u příležitosti Dne učitelů 2015. Osobnosti z ostravských základních škol, mateřských škol a domů dětí a mládeže převezmou z rukou představitele vedení města ceny v kategoriích Výrazná pedagogická osobnost a Za dlouholetou tvůrčí pedagogickou práci během slavnostního shromáždění v divadle loutek v úterý 24. března od 17 hodin. (vi)

Zastupitelé jednali 4. března


V pořadí čtvrté zasedání Zastupitelstva města Ostravy ve volebním období 2014 až 2018 se konalo 4. března, po uzávěrce tohoto vydání Ostravské radnice. O jeho průběhu vás budeme informovat v dubnovém čísle. Podrobnosti ze 4. zasedání ZMO najdete v průběhu druhého březnového týdne na internetu www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města.

Rada města Ostravy: za L. Grygara V. Štolba


Po lednovém odstoupení Libora Grygara (ČSSD) z Rady města Ostravy zvolilo březnové zastupitelstvo většinou hlasů přítomných členů na jeho místo Václava Štolbu (ČSSD). (r)


Strana 3

Město investuje

Pacienti se stěhují do nových prostor


Zbrusu nové prostory oddělení ortopedie a urologie se 26. února slavnostně otevřely v pavilonu A Městské nemocnice Ostrava. Starý třípatrový objekt prošel kompletní rekonstrukcí, pokoje pacientů i pracovny zdravotnického personálu svítí novotou, jsou vybaveny novým nábytkem, moderní technikou. Každé z obou oddělení má také jednotku intenzivní péče.

Celkové náklady přestavby dosáhly 83,5 milionu Kč včetně DPH. Nejvýznamnější částkou přispěl zřizovatel – město Ostrava (59,2 mil. Kč). Vlastní finanční zdroje nemocnice představují 20,2 mil. Kč a zdroje ze státního fondu životního prostředí a fondu soudržnosti 4,1 mil. Kč. Na rekonstrukci se podílelo sdružení firem Metrostav a VS – Invest. Zástupci města i nemocnice vyjádřili spokojenost nad kvalitou odvedeného díla. Rozsáhlý objekt byl kompletně zrekonstruován za šest měsíců a už v prvních dnech se plnil pacienty, kteří dosud byli hospitalizovaní na jiných odděleních. (k)

Hledáme fotografie z osvobozování Ostravy v roce 1945


Pomozte dobré věci. Máte fotografie zachycující průběh osvobozovacích bojů na dnešním území města Ostravy přibližně od 25. dubna do 2. května 1945? Přineste je do 31. března do badatelny Archivu města Ostravy ve Špálově ulici 19 v Přívoze. Otevřeno je v pondělí a středy od 8 do 17.30, v úterý od 8 do 16 a ve čtvrtky od 8 do 15 hodin. Kontaktní osobou je Jana Prchalová. V badatelně snímky jen oskenují a vrátí. Fotografie lze zaslat také v elektronické podobě na adresu archiv@ostrava.cz. Pokud víte, co na snímku je, připojte komentář. Materiály budou použity pro webovou prezentaci k 70. výročí osvobození a případnou prezentaci a propagaci města. (or)

Mizející budky


Dříve se u nich stály fronty. S mincí v dlani a papírkem s telefonním číslem se malá budka či přístřešek stávaly komunikační branou k našim přátelům, rodině či zaměstnavateli. Zájem o veřejné telefony ale stále klesá, a proto mizí i z ostravských ulic. Během února provozovatel O2 zrušil tyto telefonní automaty: Radvanice, Nad Obcí 1079; Michálkovice, Briketářská 667; Slezská Ostrava, Chrustova 260; Mariánské Hory, Rtm. Gucmana 1191; Moravská Ostrava, Varenská 1; Dubina, Milana Fialy 2; Výškovice, Lužická 3; Zábřeh, Volgogradská 1, Svornosti 56 a Markova 17–19; Vítkovice, Starobní (u prodejny); Stará Bělá, Junácká a Mitrovická; Hrabůvka, Závodní 1370; Poruba, Slavíkova 4403 a Oty Synka 1854. (ph)

Revitalizace základní školy v Hošťálkovicích

Úspory a hezčí vzhled


Základní školu v Ostravě-Hošťálkovicích tvoří soubor vzájemně propojených budov, kdy nejstarší část pochází z roku 1940. Poslední celková rekonstrukce základní školy proběhla v letech 1982–85.

V současné době objekt není v dobrém technickém stavu, největším problémem jsou zatékající střechy, nevyhovující okenní a dveřní výplně. V rámci stavby bude provedena výměna výplní otvorů, zateplení fasády a podlah v podkroví budovy, zateplení plochých střech, opravy střešní krytiny, opravy balkonů a atik. Cílem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností budovy, kterým dojde ke snížení spotřeby energie a emisí CO2 a úspoře provozních výdajů na vytápění.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, celkové náklady projektu činí 9 933 tis. Kč, z toho dotace 5 241 tis. korun. Investorem je město Ostrava, práce provede Cone-Stavitelství, a. s. Termín zahájení realizace: květen 2015. Termín ukončení realizace: září 2015. (as)


Strana 4

Velvyslanec USA Andrew Schapiro v Ostravě

Diplomat s českými kořeny


Velvyslanec Spojených států amerických Andrew Schapiro navštívil 25. února Novou radnici, kde se setkal s primátorem Tomášem Macurou a prvním náměstkem primátora Lumírem Palyzou.

Významný host, který stojí v čele velvyslanectví USA od září loňského roku, se narodil v Chicagu české imigrantce. Úvod debaty s představiteli města zvládl v obstojné češtině. Se zájmem si vyslechl informaci primátora o historii a současnosti Ostravy, o směrech, kterými se město bude rozvíjet v budoucnosti. Ve svém projevu mimo jiné vyslovil přesvědčení, že v regionu je hodně kvalifikovaných a vzdělaných lidí. Kladl důraz zejména na technické obory, pro které vychovává odborníky VŠB-Technická univerzita. Ambasador zdůraznil, že Česká republika má v USA vysoký kredit, Američané mají zájem na upevnění vzájemných vztahů. Společným cílem musí být zajištění bezpečnosti v Evropě a ve světě.

Andrew Schapiro se v závěru setkání v radnici zapsal do pamětní knihy města. Primátor Macura mu předal upomínkové předměty města, mezi nimi knihu fotografií Viktora Koláře Ostrava a vázu s motivy obrazů Alfonse Muchy. (vi)

Nová informační tabule u nádraží ve Svinově

Odjezdy spojů elektronicky


Po deseti letech dosloužily před výstupy ze železniční stanice Ostrava-Svinov původní elektronické tabule s příjezdy a odjezdy tramvají a autobusů ze zastávek MHD.

Společnost Koordinátor ODIS, která má tabule na starosti, využila dotace z fondů EU (85  %) a Moravskoslezského kraje a instalovala v Ostravě i dalších městech regionu 21 nových elektronických tabulí. Jedna z nich je umístěna u výstupu ze severního podchodu svinovského nádraží. Na 24 řádcích zobrazuje odjezdy tramvají a autobusů z horní a dolní zastávky Svinov mosty i zpoždění spojů (zatím Arriva Morava, brzy i další dopravci). Nová tabule je mnohem čitelnější než její předchůdkyně. (AS)

Měřicí vůz opět v akci


Speciální měřicí vůz města Ostravy se vrátil do ulic. Začátkem února odstartovala v pořadí třetí sezona imisního monitoringu měřicím vozem v Ostravě. V tomto roce se proměřuje stav kvality ovzduší v obvodu Radvanice a Bartovice na 6 vytipovaných místech, v obvodech Hrabová a Poruba na jednom vytipovaném místě. Pokračuje také monitoring v Přívoze na 5 místech, kde je sledována kvalita ovzduší v návaznosti na zdejší průmyslové zdroje.

Letošní měření započalo v lokalitě Přívoz, v ulici Stará cesta. Současně s online měřením byly odebírány vzorky prachu pro následnou analýzu benzo(a)pyrenu a benzenu v ovzduší.

Měření bude probíhat vždy v topné a v netopné sezoně, letos bude ukončeno 30. listopadu.

„Měřicí vůz je ideálním nástrojem pro posouzení kupříkladu vlivu topení lokálních zdrojů na kvalitu ovzduší nebo vlivu průmyslových zón či dopravy. Umožní také plošné mapování vybraných míst nebo ekologických zátěží,“ řekla resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Přístroje v automobilu poskytují on-line výstup na internet (www.dychamproostravu.cz), vůz dokáže přímo měřit hodnoty obsahu prachu ve vzduchu o velikosti částic 10, 2.5 a 1 mikrometr (PM10, PM2.5 a PM1), koncentrace oxidů dusíku, oxidů uhelnatého a siřičitého, sirovodíku či stanovit hodnoty přízemního ozónu. Umí také odebírat vzorky pro další analýzu, čímž se dají sledovat i polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy, dioxiny a další látky v ovzduší. Součástí měření imisí je taktéž on-line sledování meteosituace, tj. rychlost a směr větru, teplota, tlak, vlhkost a celkové sluneční záření. Občané si budou moci prohlédnout měřicí vůz opět při různých akcích. (ph)

Máte pobyt na úřadu MOaP?


V únorové OR jsme informovali o povinnosti občanů s trvalým pobytem v Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vyměnit si občanský průkaz. Těch, kteří tak neučinili, je stále více než tisícovka!

Důvodem pro změnu dokladu je přestěhování radnice centrálního obvodu z budovy Nové radnice na Prokešově náměstí 1803/8 do současného sídla na náměstí Dr. E. Beneše 555/6 v Moravské Ostravě (nová adresa občanů hlášených k trvalému pobytu v sídle ohlašovny Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz).

Právě tito lidé si musí vyřídit občanský průkaz s novou adresou pobytu, neboť jejich stávající doklad obsahuje nesprávný údaj o místě trvalého pobytu. V březnu letošního roku zahájil Magistrát města Ostravy správní řízení, kterým se ruší platnost všech OP s adresou na Prokešově náměstí. Od dubna 2015 držitelé starých občanek nebudou moci prokázat svou totožnost při výplatě důchodů, sociálních dávek, při vyzvednutí doporučených zásilek apod. Zároveň jim hrozí uložení pokuty až do výše 10 000 korun.

Žádost o nový OP lze podat v pracovní dny v budově v ul. Gorkého 2, Moravská Ostrava. Stačí předložit dosavadní občanský průkaz, vyřízení je zdarma. Více na tel. č. 844 121 314. (r)

Podpora podnikání

Průmyslové zóny přinášejí pracovní místa


Ostrava, stejně jako celý moravskoslezský region, zápasí s nezaměstnaností. Trumfy na tomto poli jsou čtyři průmyslové zóny na území města a v okolí. Za deset let v nich vzniklo téměř 14 tisíc pracovních míst.

Prim hraje PZ Hrabová, kde pracovalo v roce 2014 téměř 7 tisíc zaměstnanců. Ve strategické průmyslové zóně v Nošovicích našlo zaměstnání 4430 lidí, dalších asi 2050 osob dojíždí za prací do SPZ Ostrava-Mošnov. Téměř šest stovek vysoce kvalifikovaných pracovních míst poskytuje Vědecko-technologický park Ostrava v Pustkovci.

Jak informovali primátor Tomáš Macura a vedoucí odboru strategického rozvoje magistrátu Václav Palička, výstavba průmyslových zón v Ostravě a okolí se vyplácí i ekonomicky. Zatímco investice z veřejných zdrojů na jejich vznik dosáhly 4,686 mld. korun, úspora státu jen na dávkách činila podle odhadů 16,3 mld. korun.

Ostrava má dobrý potenciál také k rozvoji v oblasti center sdílených služeb, jichž působí v městě asi patnáct, unikátní nabídkou zaměstnání je Národní centrum výzkumu v oblasti informačních technologií IT4Innovations. Očekává se, že v zónách a právě výše zmíněných firmách vznikne letos téměř 1200 nových pracovních míst.

„Podpora vzniku nových pracovních míst je jednou z našich klíčových priorit,“ zdůraznil primátor Tomáš Macura. „Vedeme jednání s investory, firmami, státem, pojedeme na investiční veletrh MIPIM do Cannes. Tématu jsme se věnovali i při návštěvě amerického velvyslance Schapira na radnici.“

V dalších letech má být tahounem pracovního trhu firma na výrobu automobilových světlometů Hyundai Mobis, v jejímž závodě v Mošnově by mělo najít práci až tisíc zaměstnanců. Další stovky míst vzniknou v dodavatelských firmách. (bk)


Strana 5

Ostravané si v třídění vedou stále lépe, šetří se tak peníze, poplatek za odpad se nezvýšil už jedenáct let

Město respektuje nařízení vyhlášky o odpadech


Více než 1500 stanovišť s barevnými kontejnery po celé Ostravě – i díky tomu se za rok 2014 podařilo Ostravanům vytřídit více než 14 tisíc tun separovaného odpadu, který by jinak skončil bez užitku na skládce. Za vytříděné odpady město získalo téměř 36 milionů korun. K ještě lepšímu třídění má letos pomoci série vtipných videopříběhů nazvaná Ze života odpadků postupně zveřejňovaných na webových stránkách a sociálních sítích a OZO Ostrava je hodlá využít i při svých dalších výchovně vzdělávacích aktivitách.

Ostravané loni vytřídili 7996 tun papíru, 3569 tun plastů a 2521 tun skla. Při celkovém poklesu množství odpadu se vytříděnost u skla a plastů oproti předchozímu roku téměř nezměnila a vytříděnost papíru mírně vzrostla. Všechny vytříděné složky následně odpadová společnost materiálově nebo energeticky využila. „Míra využití komunálního odpadu vzrostla o tři procenta na 40,3 procenta. Kromě papíru, plastů a skla jsou zahrnuty například i kovy, zeleň, objemný odpad a případně i další složky odpadu. Přesto se každoročně jen v Ostravě vyprodukuje minimálně 50 tisíc tun směsného odpadu, ten se musí prakticky bez užitku zlikvidovat na skládce v Ostravě-Hrušově, která má omezenou kapacitu, skládkování se proto musí výrazně omezit a množství směsného odpadu snížit,“ upozorňuje jednatel společnosti OZO Ostrava Karel Belda.

Ještě ne všichni občané si uvědomují, jak výhodné je třídění odpadu. Například loni jen za vytříděné obalové materiály město od EKO-KOM, společnosti, která je zpracovává, získalo 35 851 tisíc korun do městské pokladny. I díky tomu se tak nemusí pro rok 2015 zvyšovat poplatek za svoz odpadu. Jeho výše se v Ostravě, na rozdíl od mnoha jiných měst v ČR, za posledních jedenáct let vůbec nezměnila! Stále představuje 498 korun.

 „Na začátku ledna vstoupila v platnost Vyhláška č. 321 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu, která ukládá městům a obcím povinnost zajistit místa pro shromažďování papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Protože Ostrava nařízení vyhlášky již řadu let splňuje, nedojde ve městě k žádným významným změnám ve způsobu třídění odpadu z domácností,“ říká náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová a dodává: „Zvláště diskutované jsou kovy a biologicky rozložitelný odpad. Sběr obou komodit máme ale v Ostravě zajištěný. Kovové obaly patří spolu s plasty do žlutých sběrných nádob, ostatní kovy přijímají všechny sběrné dvory. Zeleň má v systému města tři způsoby sběru. Shromažďuje se ve sběrných dvorech, dále formou přistavených velkoobjemových kontejnerů v městských obvodech, kde není sběrný dvůr, a v neposlední řadě v naší kompostárně v Hrušově.“ Pro rok 2015 tak město nechystá v systému nakládání s odpady žádné zásadní změny.

Jak každoročně přistupují obyvatelé Ostravy ke třídění odpadu a tím snižování množství směsného odpadu napovídá přiložená tabulka. (k)

Zajistěte si platbu poplatku za komunální odpad přes SIPO


Termín pro zaplacení poplatku za komunální odpad je 30. června 2015. Výše poplatku je posledních 10 let stále stejná a činí 498 Kč na osobu. Úhrada poplatku v pokladně Magistrátu města Ostravy je určena primárně pro poplatníky, kteří nemají běžný účet. Na pokladně lze platit i platebními kartami, a to kdykoliv v průběhu prvního pololetí 2015.

Další způsoby úhrady poplatku jsou bankovním převodem nebo složenkou typu A a dále prostřednictvím SIPO. Bezhotovostní způsob platby je pohodlnější, levnější a stal se již standardem. Doporučujeme proto občanům využít možnosti placení poplatku prostřednictvím SIPO, což je obstaravatelská činnost České pošty spočívající v inkasování plateb od fyzických osob ve prospěch právnických a dalších osob, které s poštou uzavřely smlouvu o zajištění platby přes SIPO. Obecně SIPO slouží k úhradě např. nájemného, elektřiny, plynu, vody, rozhlasových a televizních poplatků, poplatku za komunální odpad atd.

Vyplněním níže uvedených údajů a jejich zasláním poštou či osobním předáním na Magistrát města Ostrava, odbor financí a rozpočtu, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, bude žadateli platba na SIPO navedena. Žádost o navedení platby na SIPO můžete rovněž zaslat naskenovanou v elektronické podobě na adresu komunalniodpad@ostrava.cz.

Požadavek na navedení platby přes SIPO je nutné doručit do 15. května letošního roku. Při pozdějším zaslání požadavku se platba poplatku uskuteční prostřednictvím SIPO až od příštího roku. U občanů, kteří platí za odpad přes SIPO už delší dobu, se nic nemění.


Strana 6

Bezpečnější Ostrava

Jen za čtyři poslední měsíce evidují policisté sedmnáct případů okradení seniorů

Dávejte si pozor na falešné „vnuky“


„Ahoj, babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící babička osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdce­rvoucím příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do finančně svízelné situace. Nutně potřebuje peníze, většinou v desítkách tisíc korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku.

Od loňského listopadu do poloviny února 2015 prověřují ostravští policisté už 17 případů, při kterých pachatel použil legendu s „vnukem“. Škoda, která byla poškozeným způsobena, se pohybuje okolo 1 milionu korun. Volající podvodníci se spoléhají na to, že oslovený senior svého potomka po hlase hůře rozezná a že je ochoten mu okamžitě pomoci, aniž by si ověřil okolnosti.

Seniorům proto radíme – každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří údajně volali, případně nejbližším příbuzným. Pokud zjistíte, že opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu. Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se kontakt s rodinou nepodaří navázat. Nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že do zástavy přenechají např. doklady (mohou být zcizené) nebo finance v cizí měně (může se jednat o padělky).

A opět seniorům doporučujeme – nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu. Instalujte si na dveře kukátko či bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené. Ověřujte si údajné instalatéry a různé opraváře, nereagujte na podomní prodej, mějte telefonický kontakt i na sousedy, kteří mohou v případě nouze pomoci. Závažná rozhodnutí o majetku konzultujte s právníkem, většina institucí a nevládních organizací, které poskytují pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou právní poradnu. (mp)

Od dubna znovu na dopravní hřiště


Po zimní přestávce otevírá ostravská městská policie 1. dubna své dětské dopravní hřiště pro veřejnost v ulici Orebitské v Ostravě-Přívoze. Na zahájení je od 13 do 16.30 hod. připraven zábavný program s kvízy a testy s dopravní tematikou, jízdy zručnosti, dopravní slalom či tvůrčí dílna.

Hřiště je otevřeno veřejnosti denně od pondělí do neděle. Ve všední dny vždy mezi 13. a 17. hodinou, o víkendech a ve svátcích vždy od 10 do 17 hodin. Děti si na dopravním hřišti mohou vyzkoušet jízdu podle pravidel silničního provozu a učí se poznávat a respektovat dopravní značky a předpisy. Děti od 3 do 6 let musí být v souladu s provozním řádem hřiště v doprovodu osoby starší 18 let. Děti, které nemají vlastní kolo nebo koloběžku, si mohou zdarma dopravní prostředek zapůjčit včetně bezpečnostní přilby. Pro nejmenší děti jsou připravena i odrážedla. (d)

Chceš být strážníkem?


Městská policie Ostrava hledá nové strážníky. Uchazeči musí splňovat zákonné podmínky – minimální věk 21 let, české občanství, spolehlivost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a minimálně střední vzdělání s maturitou. Zájemci projdou výběrovým řízením, vybraní uchazeči budou zařazeni do tříměsíčního rekvalifikačního kurzu, na jehož pořádání má městská policie akreditaci ministerstva školství. Vzdělávání je završeno zkouškou odborné způsobilosti, za absolvování získává uchazeč osvědčení, které ho opravňuje vykonávat toto náročné povolání. Přihlásit se lze do konce dubna 2015. Bližší informace jsou na internetových stránkách www.mpostrava.cz, případně na tel. č. 599 414 426. (p)

Kdo a kde bourá nejčastěji?


Nehodovost v Ostravě má klesající tendenci, přesto se řidiči dopouštějí stále stejných opakovaných chyb i na stejných místech. Jak vyplývá ze statistiky BESIP, v loňském roce na území města častěji nehody způsobili muži ve věku 25–40 let (18,32 %) a také muži 41–60 let (20,60 %). Stejné věkové kategorie žen se na zavinění dopravních nehod v loňském roce podílely z 12,39 %. Při nehodách zaviněných řidičem se řidiči osobních vozidel podíleli 78,22 procenta, řidiči nákladních vozidel 16,44 procenta a řidiči autobusů 2,96 procenta.

Nejvyšším počtem nehod se v Ostravě může „pyšnit“ křižovatka ulic Výškovické x Čujkovovy a Plzeňské x 28. října (9 DN). Nejčastější dopravní nehody jsou také v ulici Rudná v úseku JV rampa ulic Frýdecké a Vratimovské (15 DN) a také na místní komunikaci Ruské v úseku ulic Závodní a Štramberská (15 DN). Po přepočtu ve vztahu k intenzitám vozidel a délce úseku byl nejnehodovějším úsekem „kousek“ ulice 30. dubna mezi ulicemi Nádražní a Poděbradovou a také porubská Hlavní třída v úseku mezi ulicemi 17. listopadu a Porubská.

Nejrizikovějšími dny byly loni pátek a pondělí, nejvíce nehod se stává mezi 15. a 16. hodinou během dopravní špičky. Na počet dopravních nehod má velký vliv počasí a období dovolených. Nejvíce dopravních nehod i přes mírnou zimu bylo v prosinci (243) a nejméně v červenci (185). (d)

stalo se

ŘÁDILI NA ZASTÁVCE. Po jedenácté hodině večerní hlídka městské policie na tramvajové zastávce v Moravské Ostravě přistihla tři mladíky, kteří skákali po lavičkách a poškozovali je. Museli ukázat občanku, protože narušovali veřejný pořádek. Při kontrole laviček bylo zjištěno, že za jednou je prasklá skleněná výplň v zábradlí. Na místo přivolaný technik DPO škodu vyčíslil na 1500 Kč. Přestupek povedené trojice mladíků, kteří si nevšimli, že řádí před kamerou, byl postoupen příslušnému správnímu orgánu k projednání.

ŽE BY LÁSKA K AUTŮM? Strážníci jeli po půlnoci do Třebovic, kde údajně jezdilo auto bez registračních značek. Auto objevili, ale řidička nechtěla zastavit, po chvíli však před užaslýma očima strážníků z ještě jedoucího auta vystoupila a dala se na útěk. Auto po pár metrech zastavilo samo, řidičku chytili. Nevlastní řidičák, ale přesto měla zákaz řízení, ani auto nemělo žádné doklady, a tak případ převzala Policie ČR.

VYKOPL DVEŘE. Paní z Poruby kontaktovala strážníky pro hluk ze sousedního bytu. Tvrdila jim, že soused z vedlejšího bytu, kterého nezná, křičel na chodbě, kopal do jejích dveří a poté jí je vykopl a zavřel se u sebe v bytě. Pro podezření z trestného činu si případ převzala přivolaná Policie ČR.

NEDÁ SI ŘÍCT... Strážníci městské policie v Moravské Ostravě spatřili na parkovišti před prodejnou dva pracovníky ochranky, kteří se snažili zpacifikovat muže, přispěchali na pomoc. Dotyčný 44letý muž se pokusil odcizit z prodejny textil v hodnotě 1510 Kč. Bez zaplacení vyběhl na parkoviště, kde ho ochranka doběhla, muž ale poté jednoho z nich fyzicky napadl a pokusil se z místa utéct. Strážníci pachatele omezili na osobní svobodě, nebyl to jeho první podobný čin, a předali pro podezření z trestného činu policistům. (mp)

Přijďte do kurzu!


Městská policie Ostrava pořádá druhý letošní kurz pro veřejnost 25. března od 16 hod. v budově Integrovaného bezpečnostního centra v ul. Nemocniční 11 v Moravské Ostravě. V rámci projektu Bezpečnější Ostrava se tentokrát mohou účastníci podrobně seznámit s provozem Integrovaného záchranného systému včetně prohlídky operačního sálu na pracovišti IBC. Tentokrát nebude výjimečně realizována výuka sebeobrany. (mp)


Strana 7

Sociální práce

Hlavní je vždy zájem dítěte


Na nejčastěji kladené otázky odpovídá vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí na magistrátu Kamila Návratová

● Na který orgán sociálně-právní ochrany dětí se můžeme obrátit?

Odborné poradenství vám poskytnou sociální pracovníci každého orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD). Pokud chcete řešit konkrétní rodinnou situaci, je vhodné vyhledat sociální pracovnici, se kterou budete i do budoucna spolupracovat. Orgány SPOD mají svou místní příslušnost, znamená to, že se bude jednat o orgán SPOD dle trvalého bydliště dítěte. Například pokud dítě žije trvale v Ostravě-Porubě, bude jeho situace řešena na OSPOD sídlícím na Úřadě městského obvodu Poruba.

● Jaká práva má matka a jaká otec?

Oba rodiče mají k dítěti stejnou rodičovskou odpovědnost. Jedná se o soubor práv a povinností k nezletilému dítěti. Oba rodiče mohou stejnou mírou zastupovat děti ve vyřizování jejich záležitostí a nesou stejnou míru odpovědnosti za výchovu a vývoj dítěte. Nerozhoduje, zda se jedná o manželství rodičů či nesezdané partnerství.

● Jaká práva má rodič, kterému nebylo dítě svěřeno do péče?

Pokud nebyl rodič soudně zbaven rodičovské odpovědnosti, potom má stejná práva a povinnosti jako rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče. Rodič pečující o dítě je povinen druhému rodiči předávat informace o dítěti, např. o jeho nemoci, medikaci, výchovných problémech. Rodič se může dotazovat na dítě ve škole, u lékaře apod., je povinností odborníků poskytovat rodiči informace. Má právo širokého styku s dítětem dle potřeb dítěte, nerozhodl-li soud jinak.

Je nezbytné podotknout, že nepečující rodič musí plnit také povinnosti vyplývající z jeho rodičovské odpovědnosti, např. řádně uhrazovat výživné na dítě a spolupodílet se na zajišťování jeho dalších potřeb.

● Proč orgán sociálně-právní ochrany nezastupuje řádně matku nebo otce?

Zákon stanovuje, že činnost orgánu SPOD směřuje k zajištění blaha dítěte a zájem dítěte nelze podřídit jiným zájmům, např. rodičů. Při řešení složitých rodinných kauz jsou sociální pracovníci orgánu SPOD rodiči někdy kritizováni, že neprosazují jejich potřeby, dostatečně jednomu z nich nenaslouchají apod. Zákon však jasně stanovuje povinnost sociálních pracovníků naslouchat potřebám dítěte a zastupovat jeho zájmy. V některých případech se zájmy dětí neslučují se zájmy rodičů a vzniká konfliktní situace.

● Kam se může obrátit zletilé dítě?

Orgán SPOD působí do 18 let věku dítěte. Následně poskytuje mladým dospělým základní sociální poradenství. Děti od 18 let věku se mohou v případě problémů obrátit na sociální kurátory pro dospělé, kteří sídlí stejně jako orgány SPOD na úřadech městských obvodů. Sociální pracovníci pro dospělé poskytnou odborné poradenství a další sociální práci.

● Jak oznámit zanedbávané či týrané dítě?

Jakkoliv. Sociální pracovníci jsou povinni prošetřit každý podnět, který by mohl nasvědčovat skutečnosti, že se jedná o týrané nebo zanedbávané dítě. Může se jednat o podnět písemný, elektronický e-mailem. Zabývají se také všemi anonymními podněty. Ze zákona jsou orgány SPOD povinny nesdělovat adresáta oznámení, pokud o to projeví zájem.

● Kde dostanu informace o náhradní rodinné péči?

Základní informace o náhradní rodinné péči poskytne každý orgán SPOD. Podrobnosti v příštím vydání Ostravské radnice.

Cvičili v Krkonoších


Přesuny horským terénem, bivakování, měření lavinového nebezpečí, překonávání ledové stěny a další úkoly absolvovali členové roty aktivních záloh z Ostravy v rámci třídenního zimního přežití v Krkonoších. Cvičení bylo zaměřeno na přesun horským terénem s nouzovým přespáním. Motto instruktorů z Přáslavic znělo jasně – v horách se nepřipravenost neodpouští! „V terénu jsem se propadal po kolena, místy po pás. Bez sněžnic by to nešlo,“ bilancoval nováček vojín Radovan Todič, v civilu vodohospodářský technik. Podle ředitele Krajského vojenského velitelství Ostrava Jaroslava Hrabce byl cíl výcviku splněn, vojáci se s horským prostředím vyrovnali. (mo)

Co je dobré vědět

Sociální práce a poradenství poskytované na území statutárního města Ostravy (3)

Péče o děti v rámci sociálně-právní ochrany


Podle zákona (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění) se sociálně-právní ochranou dětí rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte včetně jeho jmění, působení, které směřuje k obnovení narušených funkcí rodiny i zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Sociálně-právní ochrana dětí je odvětvím veřejného práva a v České republice má svoje poslání, které je stvrzeno mnoha zákony a mezinárodními dokumenty.

Sociálně-právní ochrana dětí (dále SPOD) náleží všem dětem mladším 18 let věku. Jedná se zejména o děti, jejichž rodiče se o ně nemohou starat, děti svěřené do výchovy jiné osoby než rodičů, děti s poruchami chování nebo s rizikem těchto poruch, děti, na nichž byl spáchán trestný čin, děti ohrožené násilím mezi rodiči apod. V rámci návazné péče o ohrožené děti může být poskytována sociální kuratela i mládeži starší 18 let.

Devět orgánů SPOD

Sociálně-právní ochrana dětí je přímo realizována sociálními pracovníky na místní úrovni. V rámci statutárního města Ostravy je poskytována na 9 orgánech SPOD, které působí na úřadech městských obvodů Hrabová, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Vítkovice a na Magistrátě města Ostravy.

Celkem na území města Ostravy působí 118 sociálních pracovníků orgánů SPOD a jejich péče je zaměřena na 55 855 (statistický údaj roku 2013) dětí trvale žijících na území města. Sociální pracovníci směřují také svou činnost na děti a jejich rodiny, které na území města nemají trvalý pobyt, ale potřebují podporu orgánů SPOD.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2013 nechalo vypracovat sociodemografickou analýzu s názvem Mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR, podle které je také vyhodnocována práce sociálních pracovníků v dané oblasti. Ostrava byla zařazena do III., nejnáročnější kategorie.

Lze konstatovat, že v rámci města Ostravy se jedná o vysoce náročnou sociál­ní práci a ve velkém počtu rodin s nepříznivým vývojem dětí. Nejčastějšími situa­cemi v životě dětí, kdy je intervence sociálních pracovníků nezbytná, jsou např.: zanedbávání péče o děti, týrání dětí v jakékoliv formě, vyhrocené vztahy mezi rodiči, kteří se rozvádějí nebo rozcházejí, spáchání trestného činu na dítěti, domácí násilí v rodině, opakované umísťování dětí rodiči do zařízení poskytujícího nepřetržitou pomoc.

Pro blaho dítěte i rodiny

Sociální pracovníci dbají, aby zásahy v rodině dítěte byly šetrné a ku prospěchu rodiny. Velká pozornost je věnována tomu, jak situaci vnímá dítě samotné, co by si přálo. Dětem jsou poskytovány informace, co se děje a co se bude dít v nejbližší době.

Výkon sociálně-právní ochrany dětí je velmi důležitou a náročnou činností, jehož doménou je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Zájem dítěte nelze podřídit zájmu jiných, a to ani rodičů. Vždy se přihlíží k potřebám dítěte a jeho širšímu sociálnímu prostředí.

V rámci podpory dítěte, jeho zdraví a vývoje spolupracují sociální pracovníci taktéž s širokou veřejností. Každému, kdo upozorní orgán sociálně-právní ochrany dětí na skutečnosti související s ohrožením dítěte, je zaručeno, že bude zachována mlčenlivost o jeho osobě. Ceníme si všech informací o ohrožených dětech, které se k nám profesionálům dostanou, těch, které se k nám dostanou včas, si ceníme zvlášť. K tomu, abychom mohli poskytnout pomoc dítěti, musíme se o problému dozvědět a znát základní údaje o dítěti. Za případnou spolupráci a informace o ohroženém dítěti děkujeme.

Oddělení soc. právní ochrany dětí (Příště: informace z oblasti náhradní rodinné péče)


Strana 8

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Na tomto místě otiskujeme odpovědi představitelů města a kompetentních úředníků magistrátu na vaše dotazy k problémům, které se týkají města Ostravy. Podněty, na které se nedostalo, zodpovíme v příštích vydáních novin nebo na ně zareagujeme písemně. Poměrně hodně otázek se týká záležitostí, které jsou v kompetenci obvodů. V takovém případě se snažíme získat odpověď na obvodních úřadech nebo tam vaše připomínky předáváme. Žádáme vás o maximální věcnost a stručnost. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo elektronicky: redakce@ostrava.cz.

Prodloužená Místecká

Čtenáře Miloslava Hurníka zajímá: „Jak to vypadá s výstavbou III. etapy Prodloužené Místecké I/56, o které už léta není zmínka?“

BŘETISLAV GLUMBÍK, vedoucí odboru dopravy magistrátu:
„Jedná se o rekonstrukci a rozšíření stávající komunikace v délce 0,5 km na čtyřpruhovou, v úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami s ul. Českobratrskou a ul. 28. října. Je to poslední zbývající dvoupruhový úsek rychlostního tahu z Frýdku-Místku přes Ostravu k dálnici D1 s předpokládanými náklady cca 400 mil. Kč. V únoru 2010 zrušil Krajský úřad MSK již druhé územní rozhodnutí na stavbu, a to v souvislosti s provedeným přezkumem Ministerstva zdravotnictví, kdy byla zrušena platnost závazného stanoviska Krajské hygienické stanice MSK z důvodu nedodržení limitů hluku u bytového domu na ul. Senovážné. Nově zahájené územní řízení bylo proto přerušeno a byla dána výzva investorovi (ŘSD) k doplnění podkladů. V současné době se zpracovává nová dokumentace pro územní rozhodnutí s termínem odevzdání do konce dubna 2015. Pak může investor podat žádost o vydání nového územního rozhodnutí. Následuje zpracování dokumentace pro stavební povolení a jeho vydání. Termín realizace výstavby se v současné době nedá odhadnout.“

Kolik peněz pro sport?

Pan Ladislav Bzonek položil obsáhlý dotaz na oblast sportu, z něhož jsme vybrali: „Ostrava dává nemalé prostředky do sportu, do velkých projektů, jsou zřejmě potřeba, jinak o nás nikdo nebude vědět. Odhadem Baníku město dává 240 milionů. Ale co dostávají další městské kluby? Tam je přece masovost, aby kluci nelumpačili. V jakých podmínkách pracují? Nebylo by dobré podporovat i menší kluby?“

BARBORA STANKUŠOVÁ, vedoucí odboru kultury, sportu a volnočasových aktivit:
„Nesdílím až tolik vaši obavu týkající se nedostatečné finanční podpory jiných klubů či menšinových sportů než jen například FC Baník či HC Vítkovice Steel. Město Ostrava vynakládá nemalé finanční prostředky právě na podporu sportování dětí a mládeže. V ČR patříme k nejštědřejším. Každoročně vyhlašujeme jedno i více dotačních řízení, do kterého se mohou přihlásit všechny subjekty, jejichž hlavní náplní je sport. Pro oblast Tělovýchovy a sportu, tj. podporu provozu klasických sportovních klubů, je v podzimním dotačním řízení vyčleněno asi 20 mil. Kč, v jarním, z tzv. loterií, je k dispozici 60 mil. korun. V loňském roce navíc proběhlo dotační řízení na podporu projektu Ostrava Evropské město sportu, do kterého se zapojily desítky sportovních klubů i jednotlivců. Rozdělili jsme mezi ně téměř 25 mil. Kč. Celkem město Ostrava v roce 2014 na sport (včetně vrcholového) vynaložilo 812 mil. Kč. FC Baník v rámci dotačního řízení nemohl od města Ostravy získat 240 mil. korun a ani v minulosti takovou částku nezískal. Určitě je ale stále co zlepšovat. Věřím, že už v blízké budoucnosti bude město Ostrava mládežnický sport podporovat ještě více.“

Za hezčí Černou louku

Paní Hanu Blažkovou trápí nepěkný vzhled Černé louky: „Co hodlá město Ostrava udělat zejména s prostorem mezi tramvajovou zastávkou a divadlem loutek? Naprosto havarijní je tam stav chodníků a zeleně a vůbec celé Černé louky. Na druhé straně se investují obrovské částky do úprav nábřeží Ostravice u Sýkorova mostu, kde je pohyb lidí minimální! Spousta laviček, nové osvětlení. U Černé louky o lavičku nezavadíte a za šera si můžete na chodníku zlomit nohu!“

CYRIL VLTAVSKÝ, hlavní architekt města Ostravy:
„Máte pravdu, na území města je více míst, která si zaslouží postupnou úpravu a především pořádek. Území Černé louky je velice exponovanou lokalitou, jejíž výhledové využití bylo prověřováno mnoha urbanistickými studiemi. Poslední a významnou byla mezinárodní ideová soutěž, která navrhla její budoucí podobu. K její realizaci jsou pořizovány podrobnější projekční stupně, které čekají na potřebné investice. To je perspektiva na několik let. Vás ale trápí, předpokládám, současnost a ‚obyčejný pořádek‘. Pokud se týká řeky Ostravice, ta si svou revitalizaci zasloužila jistě také a výsledek je občany Ostravy vnímán pozitivně. Je připravována také rekonstrukce pěších ploch v ulici 28. října. Co se týče navazujících chodníků, pak ty jsou ve správě centrálního městského obvodu.“

Vraťte nám lavičku!

S problémem, a nejen svým, se na nás obrátila paní Božena Adamcová: „Vloni v rámci rekultivace sídliště Fifejdy strhli starou zastávku Jiřího Trnky ve směru do města a vybudovali novou s lavičkami. Ze zastávky ve směru na Porubu byla lavička odstraněna. Domnívala jsem se, že i tam vyroste nová zastávka, nebo tam aspoň umístí novou lavičku. Bohužel, nic se nestalo. V květnu mi bude 72 let, mám problémy při chůzi, ale zejména při stání. A když mi autobus 37 těsně ujede a já čekám i 20 minut, věřte mi, je to strašné. Vrátíte nám lavičku?“

PATRIK HUJDUS, první místostarosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky:
„Zastávka Jiřího Trnky ve směru na Porubu je v katastrálním území obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Jedná se o pozemek soukromé společnosti z Prahy. Tu lavičku, která tam kdysi byla, tedy logicky neodstranil obvod Mariánské Hory a Hulváky. S ohledem na území a vlastníka bohužel neumím říci, kdo tak učinil. Jestli k tomu došlo v období revitalizace sídliště Fifejdy, které patří našemu obvodu, je to shoda náhod. S realizací lavičky nebo zastávky by snad mohl pomoci příslušný obvodní úřad.“

Provoz na Výškovické

Čtenář Jan Klimant se zeptal: „Jak bude řešena křižovatka Pavlovova-Výškovická, kde se zvýšil provoz zejména ve špičkách z důvodu otevření propojky ulic Plzeňské a Pavlovovy?“

BŘETISLAV GLUMBÍK, vedoucí odboru dopravy magistrátu:
„Pro řízení provozu v křižovatce Výškovická – Pavlovova je připravováno vybudování světelně signalizačního zařízení (SSZ). Na jeho výstavbu je již zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Stavbu je však nutno zkoordinovat s rekonstrukcí mostů ve Výškovické přes železniční trať a přes Rudnou, kterou město Ostrava připravuje jako společnou investici s krajem. Na tuto rekonstrukci, která je svým rozsahem výrazně náročnější, je v současné době dokončována dokumentace pro stavební povolení. V ideálním případě její další bezkonfliktní přípravy a zajištění financování lze očekávat zahájení rekonstrukce v r. 2016. Výstavba zmíněného SSZ by pak mohla proběhnout souběžně.“(vi)


Strana 9

Řidiči, pozor! Zkontrolujte si, zda máte vše ve svých dokladech o motorových vozidlech v pořádku

Zásadní změny v registraci vozidel – novela zákona č. 56


S účinností od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zahrnuje řadu změn, od administrativy spojené s převodem vozidla u úřadů obcí s rozšířenou působností až po zánik vozidla.

Pro vlastníky vozidel je nejdůležitější změnou převod vozidla mezi prodávajícím a kupujícím. Dosud bylo nezbytné zajistit odhlášení z původního vlastníka a teprve následně realizovat jeho přihlášení dle sídla či bydliště budoucího provozovatele, bez rozdílu, zda se jednalo o převod vozidla v místě, kdy v rámci jednoho registračního orgánu byl příslušný jak prodávající i kupující, nebo mezi jinými úřady obcí s rozšířenou působností až po případně převod mezi kraji. Bylo nutné navštívit dva registry, vyplnit žádosti a provést jednotlivé úkony odděleně. V praxi to vedlo k tomu, že celá řada vozidel zůstala v tzv. ,polopřevodu‘ jen proto, že se kupující už nedostavil k dohlášení vozidla do registru.

Novela zákona situaci mění, řídí se pravidlem „třikrát jedna“ – jeden registr vozidel, jedna žádost a tím pádem jeden úkon. Příslušným úřadem je však registrační orgán, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího. Záleží přitom na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Mohou jít na úřad společně, jeden může zmocnit druhého nebo mohou oba zmocnit třetí osobu. Dané úkony vedené v zastoupení lze však provést pouze na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

K zápisu změny vlastníka nebo provozovatele vozidla a k vydání nových dokladů následně dochází na jednom úřadě na základě jedné žádosti. K převodu vozidla v registru vozidel musí dojít do 10 pracovních dnů od převodu vlastnického práva. Přestanou tak existovat vozidla v ,polopřevodu‘, protože ve stejný okamžik bude vozidlo odhlášeno i přihlášeno. Evidence nových vozidel bude nadále probíhat podle místa trvalého bydliště fyzické osoby nebo sídla společnosti.

Přehled změn od 1. 1. 2015

● Převod vozidla započatý po 1. lednu 2015 – probíhá na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, kde je původní vlastník vozidla doposud registrován, za přítomnosti původního a nového vlastníka vozidla, kdy jeden z nich nebo i oba mohou zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde. Vozidlo nemusí mít platnou TK, kdy nový vlastník musí předložit protokol o evidenční kon­trole (ne starší 14 dnů) a doklad o pojištění vozidla (zelenou kartu), velký a malý technický průkaz. Na vozidle jsou ponechány původní registrační značky, nemění se. Správní poplatek činí 800 Kč.

● Převod vozidla započatý do 31. prosince 2014 zápisem do technického průkazu (tzv. polopřevod) – platí podmínky jako v rozsahu převodu vozidla započatém po 1. lednu 2015 s výjimkou: pro dokončení tohoto převodu musí vozidlo mít platnou TK, registrace vozidla musí proběhnout na obecním úřadě obce s rozšířenou působností dle místa trvalého bydliště nebo sídla nového vlastníka vozidla, povinnost dohlášení takovéhoto vozidla je zákonem stanovena do 30. června 2015 – po tomto datu vozidlo zanikne (bude trvale vyřazeno z provozu) bez možnosti jeho opětovného zaregistrování.

● Vyřazení vozidla z provozu (dříve tzv. depozit neboli dočasné vyřazení vozidla) prováděné po 1. lednu 2015 – žádost podává vlastník vozidla, popřípadě provozovatel s plnou mocí vlastníka bez úředně ověřeného podpisu, žadatel předloží velký a malý technický průkaz a registrační značky vozidla. Správní poplatek činí 200 Kč a doba vyřazení je pouze 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Po uplynutí této lhůty musí vlastník vyřazeného vozidla bez zbytečného odkladu oznámit úřadu obce s rozšířenou působností (do 14 dnů) adresu místa umístění vyřazeného vozidla a účel jeho využití.

● Povinnosti vlastníků vozidel, jejichž vozidla byla na žádost vlastníka dočasně vyřazena v době do 31. prosince 2014 – pokud vyřazení vozidla (depozit) trvá již od 1. července 2013, je vlastník vozidla povinen ohlásit úřadu obce s rozšířenou působností adresu umístění a využití vozidla; pokud tak neučiní, vystavuje se pokutě, a v případě, že tak neučiní do 31. prosince 2015, i zániku vozidla (trvalému vyřazení vozidla z registru vozidel) bez možnosti jeho znovu zaregistrování. Pokud vyřazení vozidla (depozit) bylo provedeno před 30. červem 2013, vozidlo zanikne (bude trvale vyřazeno z registru vozidel) v případě, že nedojde k nahlášení na úřadu obce s rozšířenou působností místa a způsobu využití vozidla.

● Ukončení vyřazení vozidla (depozitu) – pokud žadatel požádá o ukončení vyřazení vozidla a vrácení registračních značek a malého technického průkazu, musí mít vozidlo k datu ukončení vyřazení platnou TK a musí být pojištěno.

● Zánik vozidla (dříve tzv. trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel) – vozidlo zanikne (je trvale vyřazeno z regi­stru vozidel), pokud je ekologicky zlikvidováno v zařízení ke sběru autovraků, rozebrání vozidla na náhradní díly není podle zákona přípustné. Žadatelem o zánik vozidla je vlastník vozidla, který předkládá protokol o ekologické likvidaci vozidla, registrační značky vozidla, malý a velký technický průkaz vozidla. Po 1. lednu 2016 zaniknou podle novely zákona všechna vozidla vyřazená z provozu (vozidla v depozitu), jejichž majitelé nenahlásí místo uložení a účel využití těchto vozidel. Po 30. červnu 2015 rovněž zaniknou vozidla, která jsou „pouze“ odhlášena (v převodu na nového vlastníka, tzv. polopřevod) a nebyla zaevidována na nového vlastníka. Zánikem vozidla pozbývá vozidlo schopnost provozu na pozemních komunikacích a nemůže být již znovu zaevidováno.

● Vývoz vozidla – o vývoz vozidla žádá vlastník – provozovatel, popřípadě další osoba s plnou mocí provozovatele – vlastníka bez úředně ověřeného podpisu na místně příslušném úřadu, kde je doposud vozidlo registrováno. Do žádosti musí uvést jméno, příjmení, datum narození (případně RČ, pokud je známo) nebo IČ kupujícího a stát, do kterého se vozidlo vyváží. Předkládá regi­strační značky, malý a velký technický průkaz, správní poplatek činí 450 Kč.

Změny, které je podle novely vlastník vozidla povinen provést (převod nebo přechod vozidla, změna bydliště, příjmení, ztráta registračních značek, ztráta malého nebo velkého TP, technické změny vozidel…), je nutno uskutečnit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Přesné informace, které rozebírá novela zákona č. 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, lze vyžádat od pracovníků oddělení evidence silničních vozidel odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy, jejichž kontakty jsou na stránkách města www.ostrava.cz. Odbor dopravně správních činností

Na terminál v Hulvákách si počkáme do léta

Stavbaře překvapilo podloží


Původně měli cestující už zhruba měsíc využívat přestupní uzel v Hulvákách. Město Ostrava, které je investorem stavby, nyní potvrdilo nový termín dokončení díla, a to 30. 8. 2015. Na staveništi se od konce září nepracuje. Firma Strabag dodatečným průzkumem zjistila anomálie v zásypech suterénů původní zástavby.

„Stavbaři narazili v hloubce od 0,7 do 1,2 metru na cihly, beton, kov, asfalt, dřevo a další směsný odpad. Takový materiál patří na skládku a ne pod nové stavby. Vícepráce, vytěžení a likvidace materiálu stavbu prodraží o téměř deset milionů korun,“ upřesnil náměstek primátora pro investice Kamil Bednář.

Dva znalecké posudky konstatovaly, že navrhované změny byly objektivně nepředvídatelné, oprávněné a technicky, věcně a finančně opodstatněné. Nejednalo se o chybu projektanta, investora ani zhotovitele.

Jaký bude další postup? V případě souhlasu zastupitelů se má v březnu v Hulvákách znovu začít stavět. Termín dokončení: konec srpna 2015. Cena díla se zvýší z původních 60 na téměř 70 milionů korun. Poskytovatel dotace výdaje na vícepráce neuznal. Město se odvolalo, výsledek nového projednávání není znám.

Přestupní uzel v Hulvákách přinese čtyři nové zastávky se snadnějším přestupem mezi tramvajemi, trolejbusy a autobusy, dva nové objekty DPO a veřejné toalety. (vi)


Strany 10 a 11

co, kdy, kde ve městě

ZE STARÝCH ČASŮ. Název literárního díla Heleny Salichové, které sepsala z vyprávění a vzpomínek své chůvy, se stal podnětem pro uskutečnění slavnostního koncertu Slezského souboru Heleny Salichové. U příležitosti 120 let od narození této malířky, grafičky, spisovatelky a sběratelky folkloru a 85. narozenin Jaromíra Dadáka, hudebního skladatele, se koncert uskuteční 21. března od 18 hod. v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

DŮM KULTURY NABÍZÍ. K pestré nabídce hostujících divadel a talk show přidává 13. března Dům kultury města Ostravy komentovanou výstavu na plátnech kin, tentokrát z londýnské Národní galerie a Rejksmuzea v Amsterdamu na téma Rembrandt. O den později zazní premiéra z Metropolitní opery Rossiniho Jezerní paní se skvělou Joyce di Donato v hlavní roli a 22. března se lze zaposlouchat do Čajkovského Labutího jezera jako záznamu přenosu z londýnského Královského baletu.

VELIKONOČNÍ ŘEMESLA. Nabízí je klub Ámos v pavilonu C na ostravské Černé louce jako jarní tvořivý víkend od 21. do 22. března vždy ve 14 – 18 hodin.

FILHARMONIE KNIŽNĚ. „Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let“, tak zněl slogan, který Janáčkovu filharmonii Ostrava provázel jubilejní sezonou. A stejně se jmenuje i publikace, která mapuje aktivity tohoto skvělého ostravského orchestru od doby založení v roce 1954, z počátku měla jen 36 členů. Pozoruhodná publikace nabízí přehled všech úspěchů, dirigentů, výchovných koncertů, ale i výhledů do budoucnosti. Vydání knihy podpořilo město Ostrava. Lze ji koupit v DKMO i na koncertech JFO.

SOUBOJ GIGANTŮ. Tak se jmenuje ,zápas‘ mezi herci pražského Divadla Sklep a brněnského Divadla Komediograf, který se uskuteční 24. března v aule Gong v Dolních Vítkovicích. Hrají například Tomáš Hanák, Milan Šteindler, Tomáš Matonoha, David Vávra a další.

,VÝPRODEJ‘ ZRUŠEN. Zábavný pořad Výprodej naplánovaný v DKMO na 13. dubna se podle sdělení agentury ruší. Není možné naplánovat operativně náhradní termín, zakoupené vstupenky se proto vracejí v místě zakoupení.

,RANDE‘ S HISTORIÍ. Ostravský informační servis, pobočka ve věži Nové radnice, bude od 7. března do 31. října každou sobotu v 15 hod. nabízet procházky Moravskou Ostravou s průvodcem, pokaždé trochu jinak. 22. března se také uskuteční prohlídka Slezské Ostravy včetně návštěvy památkově chráněné Liskovy vily vedle Bazalů. Všechny podrobnosti jsou na adrese www.ostravainfo.cz.

IRSKÝ FESTIVAL. Už pojedenácté se v Ostravě uskuteční Irský kulturní festival. Galakoncert začne 28. března v Trojhalí na Nové Karolině, hvězdou bude kapela Tae Lane z irského Tullamore. Další irská skupina se představí v klubu Baxters ve Stodolní ulici, zastoupena bude i česká scéna. Týden irského jídla nabídne tamní restaurace Dlouhá story, část festivalu bude i v centru Forum Nová Karolina.

PŘIVÍTÁME BONNIE TYLER. Velšská zpěvačka Bonnie Tyler se na turné tří koncertů po ČR představí také v Ostravě. S Tinou Turner patří mezi největší světové hvězdy ženského pop rocku. Bonnie Tyler vystoupí v ostravském Gongu 23. dubna, vstupenky jsou v síti Ticketportal.

FIDUCIA MÁ KATALOG. Ostravská Galerie Dole, která je součástí Antikvariátu a klubu Fiducia, vydala celoroční katalog, ve kterém na 48 stranách představuje všechny vystavující umělce za rok 2014. Katalog graficky upravil známý český umělec Vasil Artamonov, fotografie děl i instalací obstaral fotograf Roman Polášek.

SETKÁNÍ NADĚJÍ. Více než 60 oceněných účastníků 3. ročníku literární a výtvarné soutěže na téma Stáří očima ostravských dětí a mládeže se sejde 25. března ve středisku volného času v Ostrčilově ulici v Ostravě. Náměstek primátora Zbyněk Pražák jim předá diplomy a dárky. Soutěže se zúčastnilo téměř 500 děvčat a chlapců od 9 do 15 let z 23 ostravských škol. Na setkání uměleckých nadějí přijdou také rodiče a pedagogové. Seznamy dětí a jejich příspěvky jsou na http://my50plus.cz.

SOUTĚŽ V RECITACI. Kulturní centrum Poruba nabízí žákům základních škol přihlásit se do recitační soutěže (do 13. 3.) s názvem Rolnička, uskuteční se od 23. do 25. března. Na 9. dubna připravuje zábavný pořad v nové aule VŠB-TUO pod názvem Klukoviny Vlastimila Harapese, kde kromě známého tanečníka vystoupí také herečka Uršula Kluková. Celý program centra na www.kcporuba.cz.

DARUJTE KNIHU. Březen je tradičně měsícem knihy, a tak Kulturní centrum Poruba vyhlásilo zajímavou akci. V rámci projektu Druhý život dětské knihy mohou děti i dospělí v březnu nosit už nepotřebné knížky do centra, v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Sbírka knih pak poslouží dětem, které se ke knihám ať už z finančních či jiných důvodů nedostanou.

JEŠTĚ NA BEZRUČE. Až do 22. března ještě v galerii Plato v hale Gong pokračuje výstava pod názvem Kdo na moje místo inspirovaná Bezručovou poezií, která přesahuje až do děl mnoha soudobých umělců.

NA CO DO KNIHCENTRA? Ostravské Knihcentrum (bývalý Librex) má každý měsíc program doslova nabitý. I v březnu tu lze besedovat s mnohými osobnosti, z nichž uveďme alespoň Václava Bělohradského 10. března, Andreje Babiše 16. března a ve stejný den pak také textaře Michala Horáčka, s novinářem Stanislavem Motlem se mohou příznivci setkat 19. března. Podrobný program na www.knihcentrum-ostrava.cz.

CO JE SABOTÁŽ? Divadlo loutek Ostrava uvedlo na alternativní scéně 23. února premiéru autorské inscenace Evy Balákové a Jany Ryšlavé s názvem saBOTÁž. Obohatí sérii inscenací vzniklých v rámci cyklu „Přesčas“, který poskytuje hercům a tvůrcům DLO možnost tvořit vlastní menší projekty mimo hlavní dramaturgický plán. SaBOTÁž je pohybová groteska, koncipovaná jako návod, jak nesabotovat vlastní život. Je plná živé hudby, pantomimy, současného tance, humoru a bot.

První koncerty jubilejního Janáčkova máje jsou už vyprodány

Zájem o vstupenky je velký


K vrcholům letošního jubilejního 40. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj 2015 patří pěvecký recitál 29letého sólisty Státní opery ve Vídni, milánské opery La Scala a nejnověji Metropolitní opery v New Yorku Adama Plachetky. Ten 29. května po svém návratu z USA přednese na svém reprezentativním galakoncertu v Ostravě operní klenoty Mozarta, Rossiniho, Donizettiho, Verdiho, Smetany a dalších autorů. Vstupenky na tento koncert byly však vyprodány jako první.

Pozornost je směřována k Janáčkově filharmonii Ostrava, která se svým novým šéfdirigentem Heiko Mathiasem Förstrem Janáčkův máj uvede, německý dirigent se s orchestrem představí vůbec poprvé. Nadšené očekávání budí také závěrečný koncert pod taktovkou Jiřího Bělohlávka, předvede Mahlerovu 3. symfonii.

Tahákem je rovněž Královská filharmonie Liverpool s dirigentem Vasilijem Petrenkem a klavíristou Paulem Lewisem. Neméně lákavým je dramatický večer s českou operní legendou Soňou Červenou. Na letošním jubilujícím Janáčkově máji od 24. května do 8. června vystoupí sólisté a soubory z Polska, Německa, Holandska, Francie, Velké Británie, Ruska a České republiky. Vedle zmíněných velkých těles to je Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Filharmonie Bohuslava Martinů a Moravská filharmonie Olomouc, ale také komorní soubory. Janáčkův máj přinese i unikátní projekt Den slezských varhan, který zahrnuje čtyři navazující koncerty ve čtyřech kostelích během jediného dne, v Hlučíně, Ludgeřovicích a dvakrát v Ostravě. Podrobnosti o programu i vstupném na www.janackuvmaj.cz. (k)

Kdo z ostravských umělců dostane Thálii?


Vyhlašování vítězů divadelních Cen Thálie za rok 2014 se blíží, ostravské soubory mají několik ,želízek v ohni‘. Soubor opereta/muzikál Národního divadla moravskoslezského má dvě užší nominace – Hanu Fialovou za roli francouzské šansoniérky Edith Piaf v inscenaci maďarské spisovatelky a scenáristky Évy Pataki Edith a Marlene a Tomáše Savku za roli Che v muzikálu Andrewa Lloyda Webbera Evita. Do širší nominace se také dostali Olga Borisová-Pračiková za roli Sylfida ve stejnojmenném baletu, za roli Jamese ve stejné inscenaci pak tanečník Po-Ju Lin. Také činohra NDM má dvě širší nominace – Ivana Dejmala za roli Gerharda Peterka v inscenaci Za vodou a Davida Viktoru za roli Paula v inscenaci Večeře. Z ostravského Divadla Petra Bezruče vybrala odborná kritika nejlepší výkony a do širší nominace na Cenu Thálie se dostali Sylvie Krupanská a Dušan Urban. Krupanská za přesvědčivý herecký výkon v roli Štěpky v inscenaci Petrolejové lampy, Dušan Urban za osobité ztvárnění role Vladimíra v inscenaci Čekání na Godota.

Člen hereckého souboru Komorní scény Aréna Josef Kaluža byl rovněž zařazen do širší nominace na prestižní Cenu Thálie za roli násilníka Raula v inscenaci hry Williama Mastrosimoneho Krajní meze v režii hostujícího polského režiséra Grzegorze Kempinského.

Předávání patnácti cen Thálie za loňský rok se uskuteční v Praze 28. března, tradičně jej bude přenášet Česká televize. Všem nominovaných držíme palce! (g)

Modernizované Planetárium nabízí návštěvníkům nečekané zážitky

Zatmění Slunce koncem března


Ostravské Planetárium, které je součástí hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, je jedním z osmi zařízení, která byla v ČR postavena nebo zrekonstruována díky dotačním prostředkům EU na podporu propagace výsledků vědy a její popularizaci. Jeho provoz finančně podporuje také město Ostrava.

Vzniklo v roce 1980, ale nedávno prošlo náročnou rekonstrukcí, a tak znovu přitahuje stovky návštěvníků. Srdcem je sál s projekčním planetáriem a pohodlnými křesly. Technologie hybridního planetária umožňuje digitální projekci tzv. celooblohových filmů a představuje oblohu černou a s tisíci hvězdami tak, jak ji dnes ve městech už nemáme šanci pozorovat. Z hvězdárny lze pozorovat Slunce a v noci vzdálenější hvězdy a další vesmírné objekty. Zkušení demonstrátoři podávají zasvěcený komentář.

Experimentárium je zcela nový fenomén v Česku vznikajících science center a už si získalo stovky pří­znivců – tady lze otáčet zeměkoulí, řídit model vozítka na Mars či vyrobit si elektřinu. Z březnového programu planetária vyberme například premiéru nového pořadu Cesta za miliardou hvězd, pořad pro děti Astronaut nebo Život stromů. Pracovníci planetária zvou také na cyklus popularizačních přednášek, například 11. března se bude vyprávět o observatoři Alma v Chile. Cestovatelské přednášky zahájí 19. března Jaroslav Kráčalík projekcí přírodních divů Namibie. Pozorovat zatmění Slunce lze od 9.30 hod. 20. března. Podrobný program je na stránkách www.planetariumostrava.cz. (g)

Netradiční Cooltour: Baby sobě


Multižánrové centrum současného umění Cooltour na Černé louce pořádá 13. března dobročinný večírek Tak trochu jiná dámská jízda alias Baby sobě. Třetí ročník nese podtitul „Co jste chtěly jako holky zkusit, ale nebylo vám to dopřáno“. Vstupem na akci se rozumí 5 kusů zbytečných věcí ze šatníku a 50 Kč za slosovatelnou vstupenku. Po módní přehlídce z donesených oděvů si dámy mohou vybrané věci koupit. Neprodané poputují do charitativního obchodu Moment. Více u S. Frídlové na sona@cooltourova.cz. Že jsou plesy, slavnostní róby a obleky jen pro dospělé? To už neplatí. Centrum Cooltour připravilo na 27. březen první ročník Cool Kids, plesu tak trochu naopak. Tenhle večer děti rozhodují a rodiče poslouchají. Vstupenky pro „dospěláky“ pod 18 let stojí 150 Kč, pro „děti“ nad 18 let 100 Kč. Informace o obou akcích na www.cooltourova.cz., vstupenky na www.goout.cz. (vi)

Jeden svět 2015


Letošní ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech s názvem Jeden svět se v Ostravě uskuteční už pošestnácté od 12. do 20. března. S heslem Praskněte své bubliny! vyzývá širokou veřejnost, aby se neuzavírala do svého pasivního světa před burcujícími zprávami o válečných konfliktech, rasismu, násilí, kriminalitě aj., kterých je kolem nás denně plno, ale aby se lidé aktivně k problémům stavěli.

Festival se uskuteční v ostravském Minikině, klubu Atlantik, kině Art v Domě kultury města Ostravy, multižánrovém středisku Cooltour a ve Staré Aréně. Odpolední a večerní projekce doplní také dopolední představení pro školy, pro rodiče s dětmi nebo v anglickém originále. V doprovodném programu jsou workshopy, debaty s hosty, v nich se diváci mohou na cokoli ptát. V nabídce je 39 filmů pro veřejnost a 12 pro školy. Podrobné informace na www.jedensvet.cz. (g)

Hit operní sezony


Prokofjevova opera Ohnivý anděl, premiéry 26. února se zúčastnil primátor Tomáš Macura, se stala operním hitem sezony. Fascinující příběh o rytíři Ruprechtovi a démony posedlé dívce Renatě zpracoval Sergej Prokofjev jako kontrast k rozmarné opeře Láska ke třem pomerančům. Národní divadlo moravskoslezské uvedlo dílo poprvé v historii. Není bez zajímavosti, že Prokofjev v 60. letech Ostravu navštívil v rámci festivalu Janáčkův máj.

V hudebním nastudování Roberta Jindry, režii Jiřího Nekvasila, na scéně Petra Matáska a v kostýmech Marty Roszkopfové se v hlavních rolích představují Iordanka Derilova / Morenike Fadayomi (Renata), Martin Bárta / Ulf Paulsen (Ruprecht), Yvona Škvárová / Erika Šporerová (Hostinská / Matka představená), Zuzana Šveda / Eliška Weissová (Věštkyně), Oleg Kulko / Gianluca Zampieri (Agrippa/Mefisto), David Szendiuch / František Zahradníček (Faust), Martin Gurbaľ / Peter Mikuláš (Inkvizitor) a další. (g)


Strana 12

O lidech s lidmi

Na 2. dubna připadá Světový den autismu, jedné z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje

Člověk to prostě nesmí nikdy vzdát


Na 2. dubna připadá Světový den porozumění autismu. Dle definice je autismus jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, která vzniká na neurobiologickém podkladě. Jejím důsledkem je, že dítě nerozumí dobře tomu, co vidí, slyší a prožívá. Jeho duševní vývoj je narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti a projevuje se specifickými vzorci chování.

Autismus je poruchou, jejíž příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů. Autismus je v podstatě syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. Projevuje se buď od dětství, nebo v raném věku, asi do 36 měsíců života. Porucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat smyslové a jazykové informace, mívá výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládá běžné sociální dovednosti.

V současné době se místo termínu autismus používá širší pojem Poruchy autistického spektra (PAS). Těmi trpí stále více dětí. Například v Ostravě ještě ve školním roce 2003/2004 Speciálně pedagogickém centrum u Základní školy Kpt. Vajdy v Zábřehu pečovalo o 54 dětí s poruchami autistického spektra. O deset let později, ve školním roce 2013/2014, to bylo již 1017 dětí.

Rodiče sobě

Život s autistickým dítětem je pro rodinu těžkou zkouškou. Kvůli svému hendikepu často zůstává v sociální izolaci a v dlouhodobém stresu, což může vést až k jejímu rozpadu. I proto se rodiče dětí s PAS sdružují do zájmových organizací, v jejichž rámci se snaží navzájem si pomáhat, vyhledávat informace a zajistit dětem co nejúčinnější pomoc. V Ostravě působí například zapsaný spolek MIKASA, který provozuje denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením, a rodičovská občanská sdružení ADAM (Autistické děti a my) a RAIN MAN – sdružení rodičů a přátel dětí s autismem.

„Hlavní důvod vzniku těchto organizací je v tom, že Speciálně pedagogické centrum v Zábřehu, které se touto problematikou zabývá, je především poradnou pro učitele, kteří vzdělávají děti s poruchou autistického spektra, ale není cíleno na rodiče. Ti se proto dostávají do situace, že jsou konfrontování s diagnózou, ale nevědí, jak s dítětem pracovat,“ vysvětluje sedmatřicetiletá středoškolská profesorka v Matičním gymnáziu v Moravské Ostravě Vanda Szturcová, která vychovává jedenáctiletého syna Václava trpícího Aspergerovým syndromem.

Pomoc odborníků

Vanda Szturcová je současně aktivní členkou a dobrovolnicí sdružení ADAM, které vzniklo počátkem roku 2010 z podnětu matky autistického syna Marie Gerdové a klinické psycholožky a psychoterapeutky Mileny Tejklové s cílem podporovat nejenom děti s poruchou autistického spektra, ale hlavně rodiny jako celek. Na základě zpětné vazby rodičů organizuje volnočasové aktivity, které navazují na školní a předškolní zařízení, ale jsou zaměřeny nejenom na děti s PAS, ale také na jejich zdravé sourozence, rodiče a další rodinné příslušníky.

„Velkým přínosem pro nás je, že aktivně spolupracujeme s psychologem Speciálně pedagogického centra Přemyslem Mikolášem, který se věnuje dětem ve sportovním a dramatickém kroužku a pořádá pravidelné skupiny pro rodiče, pro otce, kteří se s tímto problémem vyrovnávají hůř, pro prarodiče, a také pro sourozence, kteří chtějí žít svým vlastním životem a přitom mají doma postiženého bratra nebo sestru,“ upřesňuje Vanda Szturcová.

Náplň kroužků a dalších aktivit je přirozeně vždy přizpůsobená potřebám cílové skupiny.

Terapie šitá na míru

„Například v dramatickém kroužku nejde o divadlo, ale v prvé řadě o nácvik sociálních dovedností. Děti s poruchou autistického spektra například obtížně komunikují s lidmi. V dramatickém kroužku se proto učí zvládat situace, kdy se třeba musí na někoho obrátit a požádat ho o pomoc. Podobně je tomu i ve sportovním kroužku. Děti s PAS jsou v principu absolutní individualisté. Tady jsou zábavnou formou vedeny k činnosti v týmech a spolupráci. Sporťák je výborný i pro těžší diagnózy. I když se třeba do dění na hřišti hned nezapojují, pravidelnou účastí v kroužku rozvíjejí své sociální dovednosti a poznávají, že na světě nejsou samy, že se okolo nich něco děje,“ popisuje Vanda Szturcová.

I když připravit dítě s poruchou autistického spektra na dospělý život vyžaduje obrovské úsilí a nekonečnou trpělivost, díky behaviorální terapii lze dosáhnout pokroku a i ty nejtěžší diagnózy otevřít světu, naučit mluvit, komunikovat. Navíc když si autistické dítě něco osvojí, je to díky jeho „sloní“ paměti zpravidla už napořád. „I proto je tak důležité neuzavírat se do sebe a nezůstávat se svým problémem sám. Člověk to prostě nesmí vzdát a musí vyhledat pomoc,“ přesvědčuje Vanda Szturcová. Bohuslav Krzyžanek

Kontakty na organizace poskytující pomoc rodinám s autistickými dětmi

● ADAM – autistické děti a my, o.s.
adresa: Dlouhá třída 79/1101, 736 01 Havířov-Podlesí
telefon:           608 853 940 (Marie Gerdová, předsedkyně)
e-mail: adamsdruzeni@seznam.cz, web: http://www.sdruzeniadam.cz

● RAIN-MAN – sdružení rodičů a přátel dětí s autismem
adresa: Tichá 718/11, 721 00 Ostrava-Svinov
telefon:           723 564 399 (Hana Macháčková), 605 875 796 (Zdeňka Březinová),
608 333 471 (Petr Kuča)
e-mail:             info@rain-man.cz, web: http://www.rain-man.cz

● MIKASA, z.s., denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením¨
korespondenční adresa: Lumírova 523/28, 700 30 Ostrava-Výškovice
e-mail: info@mikasa-detem.cz, web: http://www.mikasa-detem.cz


Strana 13

Z archivu města

Jak Ostravané pracovali, bavili se a žili poslední měsíce před osvobozením města v dubnu 1945

V dáli už bylo slyšet dunění děl


Dne 16. února 1945 přinesl deník České slovo článek s názvem „Dnešní život v Moravské Ostravě“, doplněný podtitulem „Dunění děl neruší práci města“. Pisatel se v něm pokusil vylíčit dění pokud možno v optimistických barvách.

Ostrava – práce i zábava

„Nádraží poskytuje obvyklý zjev, ulice jsou osvětleny, tramvaje jezdí, lidé jdou do práce. Bolševické pancéřové špičky ještě nikdo neviděl. Hlavním znamením tohoto města, které leží blízko fronty, je práce… Civilní život pokračuje jako obvykle. Biografy jsou jako dříve stále přeplněny, přestávkové podniky v dílnách, divadelní představení pro dělníky pokračují, kavárny a hostince si nemohou naříkat na nedostatek návštěvy.“

Na první pohled se zdá být nevěrohodné, že by ve městě, vzdáleném již jen několik desítek kilometrů od frontové linie, vládly poměry div ne idylické. Zprávy v tisku, kronikářské zápisy i vzpomínky pamětníků však svědčí o tom, že život ve městě se opravdu i nadále ubíral ve víceméně běžných kolejích, bez ohledu na válečné události, a to až téměř do posledních dubnových dnů roku 1945.

Inspekce nacisty Jonaka

Fungovala, byť nepravidelně, divadla, kde byla pořádána zábavná představení pro dělnictvo. Z propagandistických důvodů se na nich ukazovaly i místní nacistické špičky, např. ostravský oberlandrát dr. Gustav Jonak, aby „se přesvědčil, že ostravští dělníci žijí dále normálním životem – prací a po ní zábavou“. Ostravská kina (Alfa, Kosmos, Elektra a další) uváděla denně dvě odpolední představení; v březnu 1945 mohli tak návštěvníci shlédnout např. film Martina Friče „Prstýnek“, poslední film režiséra, natočený před osvobozením. V kinech i divadlech se diváci ovšem museli kvůli hrozbě náletů obejít bez šaten a brali si svršky do sálu s sebou. Stále se nabízela k návštěvě řada sportovních akcí (ještě 22. dubna 1945 se konal v nedalekém Šenově běžecký závod „Kaštanovou alejí“, hojně obeslaný závodníky z Ostravy, za účasti stovek diváků).

Válka je za humny

Zásobování obyvatelstva potravinami (byť příděly na potravinové lístky byly stále skoupější) neselhalo zcela ani v posledních válečných měsících a práce se přes škody způsobené bombardováním nezastavila v žádném z ostravských průmyslových podniků. Od ledna 1945 až do osvobození prožilo město ještě více než 20 náletů, žádný z nich však nebyl již tak pustošivý a s tak velkými ztrátami na civilním obyvatelstvu jako bombardování Spojenců v srpnu 1944 a život ve městě jimi nebyl ochromen. Blízkost fronty se projevila přítomností velkého množství jednotek německé armády, která pro své potřeby zabrala řadu veřejných budov, zejména škol. Městem i okolními obcemi procházely nejen kolony vojska, ale proudili sem i uprchlíci z německého Slezska, které již z větší části dobyla Rudá armáda.

Úprk ostravských Němců

Na stránkách kronik se můžeme dočíst, že „vzniklá nejistota… vyvolala u mnohých občanů značnou nervositu a velký chvat s odjezdem z města pravidelnými vlaky, ale zejména transporty směřujícími do západních Čech“. Týkalo se to jednak Čechů, kteří se snažili své rodinné příslušníky před zahájením osvobozovacích bojů přemístit pokud možno k příbuzným na venkov, především však ostravských obyvatel německé národnosti (evakuace německých žen a dětí byla nařízena na přelomu března a dubna 1945). Opustit Ostravu přitom již nebylo tak jednoduché; německá správa se přirozeně snažila, aby zdejší průmysl fungoval co možná bez přerušení pro potřeby válečného hospodářství a aby nedošlo k vylidnění města. Proto zdejší občané nemohli bez svolení úředních orgánů odcestovat vlakem do vzdálenosti větší než 75 km – tolik, kolik se považovalo za přiměřenou dojížďku za prací.

Než přišli osvoboditelé

Jak Němcům, tak i Čechům bylo již v prvních měsících roku 1945 naprosto jasné, že Třetí říše válku prohrála. Místní Němci, pokud neuprchli, vyčkávali příchod Rudé armády v apatii nebo s rostoucí úzkostí, Češi pak s nadějemi, že skončí více než šest let kruté poroby. V posledním dubnovém týdnu, kdy byly na přístupech k Ostravě sváděny těžké boje a do města již dopadaly dělostřelecké granáty, se všední život téměř zastavil. Většina civilních občanů, Čechů i Němců, trávila čas čekáním ve sklepních úkrytech; tehdejší atmosféru posledních dnů a hodin před osvobozením výstižně charakterizoval ve svých vzpomínkách pamětník z Přívozu: „Ve sklepě se žilo společensky, lidé k sobě měli blíže za dunění a hukotu letadel. Ženy ze zbytků látek šily československé prapory za netečných pohledů německých obyvatel“. Jozef Šerka


Strana 14

Aktivní senioři

Problémy s bydlením?


Státní fond rozvoje bydlení oficiálně představil nový informační projekt věnovaný problematice seniorského bydlení. Jedná se o rozšíření webového portálu o bydlení, který fond provozuje od loňska a je dostupný na adrese www.portalobydleni.cz. Portál pomáhá seniorům orientovat se v nejasných otázkách bydlení. Nabádá věkovou kategorii občanů 50+, jak včas řešit otázky bydlení ve formě článků a poraden, které nabízejí informace, jak řešit např. finanční problémy spojené s bydlením. (g)

Pro hornické projekty


Nadace LANDEK Ostrava vyhlásila 2. kolo výběrového řízení Nadačního programu 2015. Budou přijaty projekty v oblastech záchrana hornických a kulturních památek a dokumentů (zejména z OKR), záchrana a údržba hornických lokalit, seznamování veřejnosti s historií a současností hornictví, hornické tradice, podpora vzdělání, kultury a sportu v regionu. Nadace rozdělí 750 tis. Kč. Přihlášky jsou ke stažení na www.nadace-landek.cz s termínem podání do 31. 3. 2015. (jg)

U6 znovu v provozu


Malý svět techniky U6 v Dolních Vítkovicích se v únoru po měsíční přestávce otevřel veřejnosti, nabízí více než stovku exponátů. Po dvou letech provozu pavilonu sem zavítalo 200 tis. návštěvníků. Podobné zážitky přináší také vedlejší pavilon Velkého světa techniky, na oba lze zakoupit kombinovanou vstupenku. Velký pavilon přitáhl v únoru návštěvy třeba na vědeckou show, létající ryby či zkoušku 3G přetížení v gyroskopu.

Dolní oblast patří svými atrakcemi k nejnavštěvovanějším místům v Ostravě, rodiny s dětmi tu tráví celé dny, i pro dospělé je možnost vyzkoušet si techniku zábavná i poučná. (k)

Sloní samička oslavila první narozeniny, přibývají další mláďata

I v zimě žije zoo pestrým děním


Skoro půl tuny váhy dosáhla sloní samička v den svých prvních narozenin 3. února. Přestože ji od prvních dnů života provázela smůla, nepila mateřské mléko a nepředpovídali jí dlouhý život, je v pohodě a dobré kondici.

Další sloní mládě – samička Rashmi (1,5 tuny váhy) – už v dubnu oslaví 4. narozeniny a těší se dobrému zdraví, zatím bezejmenná roční sloní holčička má vývoj srovnatelný, i když nebyla kojená. Podle pracovníků ostravské zoo užívá mládě prostředky na podporu imunity a je stále pod pečlivým dohledem veterináře. Obě sloní mláďata si spolu hrají.

Zkušenosti z jiných chovů slonů dokazují, že matkou nekrmená mláďata se nedožívají dospělosti, a tak optimismus do budoucna není příliš na místě, ošetřovatelé i veřejnost si však na slůně už zvykli a přirostlo jim k srdci.

Zoo Ostrava má další přírůstky, patří k nim například mládě mandrilů v pavilonu primátů. Mandril (Mandrillus sphinx) patří k nejpestřeji zbarveným primátům, řadí se do skupiny pralesních paviánů.

Poměrně mírná zima vyhovuje i mnohým zvířatům. Ostravská zoo chová řadu druhů, které si zimu užívají mnohem více než vysoké letní teploty. Patří k nim např. pandy, tygři, rysi, manuli, jeleni, velbloudi, kachny, jeřábi, supi, orli a další druhy. Většina z nich přečkává chladné období díky husté zimní srsti nebo porostu peří bez problémů ve venkovních výbězích a voliérách bez vyhřívaných ubikací. (k)

Čertovská soutěž v kuchyni


Literární soutěž Čertovské pohádky, kterou pro děti z ostravských základních škol a adekvátních tříd víceletých gymnázií pořádá městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, má pokračování také letos. Téma 5. ročníku zní Čerti v kuchyni a úkolem mladých spisovatelů je vymyslet krátkou pohádku, ve které se objeví čert, jenž má s kuchyní nebo vařením něco společného. Pohádku je třeba napsat a odeslat do 30. dubna na e-mailovou adresu soutez@certovskepohadky.cz. Nejlepší autoři budou odměněni hodnotnými cenami, vítěz získá dovolenou v Chorvatsku za 30 tisíc korun. Výsledky budou v červnu. Nejhezčí pohádky budou namluveny na CD, dostanou je zdarma prvňáčci vybraných základních škol. Soutěž se letos změnila: po čtyřech ostravských ročnících, jichž se zúčastnilo téměř tisíc mladých autorů, se pro velký zájem dětí i pedagogů rozšířila na území celého Moravskoslezského kraje. (bk)

Podnikej od školy


Obchodní akademie z Ostravy-Mariánských Hor zve na 7. ostravský veletrh fiktivních firem, který se uskuteční 25. března od 9 hodin na výstavišti Černá louka v pavilonu A. Zúčastní se 30 fiktivních firem z ČR, Polska a Slovenska. Hodnotit se bude nejlepší firma, katalog, prezentace v ČJ a AJ, výstavní stánek apod., udělena bude i cena publika. Pro učitele fiktivních firem je připraven seminář. Vstup zdarma. Veletrh podpořilo město Ostrava. (d)

S podporou unie

Městské organizace jsou nyní vzájemně propojeny


V únoru 2015 byl ukončen projekt Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury města Ostravy. Výsledkem je osmdesát nových lokalit připojených k optické síti města. Do projektu byly zařazeny základní školy, kulturní organizace, organizace s působností v sociální oblasti a úřady městských obvodů v okrajových částech Ostravy.

Cílem „Rozvoje metropolitní komunikační infrastruktury“ je zajištění vzájemného datového propojení městských organizací, úřadů městských obvodů a ostravského magistrátu. Všechny organizace budou moci využívat služeb v rámci privátní sítě města – přístupu k centrálním informačním systémům města a datovým úložištím, ale rovněž internetové konektivity nebo napojení na komunikační infrastrukturu veřejné správy.

Realizace byla zahájena v roce 2012. Do září 2013 byly realizovány projekční práce, zpracována dokumentace pro vydání územních souhlasů a zahájena výstavba sítě. Druhá realizační etapa patřila zejména výstavbě a instalaci síťových prvků v budovách koncových příjemců služeb. Po ukončení výstavby v říjnu loňského roku následoval měsíční testovací provoz, který prověřil funkčnost sítě jako celku. V třetí etapě projektu probíhaly zejména zápisy do katastru nemovitostí a rovněž postupné spuštění služeb.

Celkové náklady na realizaci projektu „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury“ činily 80 546 tisíc Kč včetně DPH, z toho 85 % způsobilých výdajů bude pokryto dotací z prostředků EU. Vítězem veřejné zakázky na realizační část se stala v otevřeném výběrovém řízení společnost PERFECTED s. r. o. O dotaci z evropských fondů se město Ostrava úspěšně ucházelo v rámci výzvy č. 09 Integrovaného operačního programu.

Projekt „Rozvoj metropolitní komunikační infrastruktury SMO“ CZ.1.06/2.1.00/09.07332 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. (ht)


Strana 15

Nováček extraligy SBŠ Ostrava hostí šestičlenné finále Českého poháru

Nenechte si ujít elitu ženského basketbalu


Ostravský ženský basketbal se probouzí z letitého spánku. Letošní extraligový nováček Sportovní basketbalová škola (SBŠ) Ostrava bude ve dnech 13.-15. března pořadatelem finálového turnaje Českého poháru žen s názvem Hyundai Final 6. Záštitu nad akcí převzal první náměstek primátora Ostravy Lumír Palyza.

První hrací den v pátek se v Bonver Aréně, historické hale Tatran, utkají od 16.30 hodin v prvním čtvrtfinále Hradec Králové s Trutnovem a od 19.30 dvojice SBŠ Ostrava vs.Valosun Brno. Sobotní program zahájí duel poražených z předešlého dne (ve 13). Od 15.30 h narazí nasazený semifinalista BK IMOS Brno na vítěze prvního čtvrtfinále, v 18 hodin pak ZVVZ USK Praha na lepšího z druhého pátečního duelu.

V neděli 15. března turnaj vyvrcholí zápasem o 3. místo (11.30) a finálovým soubojem ve 14.15 hodin. Pohárové prognózy sice bývají ošidné, ale dá se předpokládat, že o cennou trofej se utkají nejlepší domácí družstva a účastnice Euroligy pražské vysokoškolačky a ženy IMOS Brno. (vi)

Házenkářky ve čtvrtfinále Challenge Cupu

Poruba proti Francouzkám


Union Mios Biganos-Begles, klub z malého městečka u přístavu Bordeaux ve Francii, je soupeřem házenkářek DHC Sokol Poruba ve čtvrtfinále Challenge Cupu. Po prvním utkání, hraje se po naší uzávěrce 7. března v Ostravě, se soupeřky utkají v odvetě 14. března ve Francii. Síla současného družstva Unionu je velkou neznámou. Vloni se probojoval do semifinále Challenge Cupu, ale v právě probíhající domácí prvoligové soutěži uzavírá tabulku. Před zápasy s Porubou má nelichotivou bilanci šesti porážek. Na druhé straně v osmifinále evropského poháru si Francouzky hravě poradily se švýcarským Winterthurem. (vi)

Pohár na radnici!


Trofej pro mistry světa v ledním hokeji, o kterou se bude hrát v Ostravě a Praze (1.–17. 5.) bude od 25. března vystavena v přízemí ostravské Nové radnice. Veřejnost si ji bude moci prohlédnout až do 31. března. O téměř deset kilogramů vážící pohár se hraje od roku 2001. V témže roce jej vybojovali čeští hokejisté a pak ještě dvakrát v letech 2005 a 2010. (vi)

Běžecká show u vysokých pecí


Dolní Vítkovice se v pátek 13. března stanou potřetí dějištěm RWE City Cross Sprintu, lyžařského mítinku s bohatým programem. Akce je pořádána ve spolupráci se Svazem lyžařů ČR, záštitu nad ní převzal první náměstek primátora Ostravy Lumír Palyza.

Soutěžní program začne v 15 hodin závodem mládeže Leo Express Sprint. Pak vyrazí na trať osobnosti města a kraje. Hlavní závod v běhu mužů na 1000 metrů odstartuje v 18 hodin. Vítězi prvních dvou ročníků Dušanu Kožíškovi budou cestu za hattrickem komplikovat kvalitní soupeři z Estonska, Polska, Finska, Francie, Německa, Slovenska a závodníci domácích oddílů. Po profesionálech si běžky připnou známé sportovní osobnosti olympijští vítězové ve snowboardcrossu a moderním pětiboji Eva Samková a David Svoboda, stříbrný olympionik kajakář Vavřinec Hradilek aj.

V areálu bývalých oceláren bude od dopoledních hodin otevřena bia­tlonová střelnice s dvěma cvičnými laserovými terči, program připravují ve Světě techniky. Před 17. hodinou se o leteckou akrobatickou show postará pilot Martin Šonka. Program zakončí večerní ohňostroj a koncert kapely Sto zvířat. Vstup je zdarma.

Stejně jako loni bude od 14. do 22. 3. (od 7 do 21 h) závodní trať bezplatně přístupná veřejnosti včetně možnosti zapůjčení běžeckého vybavení. (vi)

Kam za sportem

FOTBAL. Baník-Liberec (14. 3.), Baník-Plzeň (4. 4.) vždy v 17 h. Úřední termíny ligových zápasů na Bazalech se mohou změnit v závislosti na případném televizním přenosu.

HOKEJ. Předkolo play off extraligy Vítkovice-Pardubice začalo po naší uzávěrce dvěma zápasy v Ostravě. Rozhodující 5. zápas by se hrál 10. 3. v ČEZ Aréně.

VOLEJBAL. VK Ostrava-Havířov (12. 3., 18) v posledním kole základní části extraligy v hale Hrušovská.

HÁZENÁ. Poruba-Písek (28. 3.) v čs. interlize v hale Hrušovská v 18 h.

BASKETBAL. NH Ostrava-Svitavy (7. 3., 17.30), NH-Prostějov (15. 3., 18), NH-Nymburk (20. 3., 17.30), NH v. Opava (28. 3., 18) v extralize mužů. SBŠ Ostrava v. Slavia Praha (18. 3.) v extralize žen v 17.30 h v Bonver Aréně.

FLORBAL. Play off: muži Vítkovice v. Chodov, ženy Vítkovice-FBC (7. a 8. 3. v 15 a 18 v Ostravě), muži Střešovice v. FBC (14. a 15. 3. v Ostravě, 18).

MINIVOLEJBAL. ŠSK Ostrava pořádá 15. 3. (8–15 h) v Trojhalí na Karolině krajské kolo Barevného minivolejbalu. Přihlášky na nemcova.sskbeskydy@gmail.com do 13. 3. Podrobnosti www.sskostrava.cz. (vi, az)

Před prvním buly mistrovství světa v hokeji (3)

Dva tituly a teď 34 let čekání


Mezi průkopníky ledního hokeje v Ostravě patřil SK Moravská Ostrava, který v lednu 1926 sehrál na hřišti u krematoria (dnes sad M. Horákové) na přírodním ledě propagační utkání s opavskými Němci z EV Troppauer. Památnou událostí se v lednu 1934 stal exhibiční zápas mužstva Saskatoon Quakers proti Slovanu Ostrava (12:0) před 5 tisíci nadšenými diváky. Hráči s javorovým listem na prsou se o pár týdnu později pod hlavičkou Kanady stali v Miláně mistry světa.

Sláva ostravského hokeje je spjata především s Vítkovicemi. ČSK, hrající zápasy na kluzišti u Pavilonu, u dnešního parku J. Jabůrkové, zde v lednu 1937 sehrál se Spartou (1:1) vůbec první utkání nejvyšší hokejové soutěže v Československu. Už v roce 1952 se ostravský hokej dočkal premiérového mistrovského titulu. Pod názvem Sokol VŽKG se o něj zasloužili Nachmillner, Hromniak – Václav Bubník, Remiáš, Planka, Šumlanský, Schober, O. Pavlík – Návrat, Blažek, Seiml, Staněk, Garstka, M. Otte, Piatkevič a hrající trenér Bouzek. Ligové zápasy se hrály před až 15 tisíci diváky na Zimním stadionu J. Kotase na Fifejdách. V padesátých letech měla Ostrava v první lize také TJ Baník (1952–55 a 1957–58). Klub vychoval řadu vynikajících hokejistů, mj. mistra Evropy 61 Jana Kaspera a mistra světa 76 Františka Černíka. V roce 1980 hokejový oddíl Baníku zanikl.

Novodobá historie ostravského hokeje je ozdobena druhým a zatím posledním titulem mistra ligy z roku 1981. Kádr TJ Vítkovice tvořili: Šindel, Brož – Kacíř, Lyčka, Figala, K. Dvořák, Mokroš, Stankovič, Horák, Šumichrast, V. Kadlec – Fryčer, Svozil, Vlk, Černík, Neuvirth, Říha, Kuřidým, Holaň st., Krayzel, Stránský, Prorok, Venkrbec, Zábojník, Kotala. Trenéři Soukup a Metelka.

HC Vítkovice Steel je od roku 1988 nepřetržitě účastníkem nejvyšší soutěže. V letech 1993, 1997, 2002, 2010 a 2011 hrál finále play off. Ve finálové skupině Poháru mistrů evropských zemí 1982 Vítkovické zdolal jen slavný CSKA Moskva (3:4).  (vi)

Příště: O slavných postavách ­historie ostravského hokeje.


Strana 16

V partnerském městě

Delegace města Ostravy přispěla k důstojnému uctění památky obětí leteckého bombardování v roce 1945

Zkáza Drážďan mementem pro současnost


Do konce války zbývalo dvanáct týdnů, když 13. února 1945 zaútočilo osm set britských letadel na německé Drážďany, průmyslové centrum Hitlerovy Třetí říše. Na město svrhly tuny tříštivých a zápalných pum. Zkázu dokonaly v dalších dvou dnech americké bombardéry. Počet evidovaných obětí náletů se zastavil na téměř 19 tisících lidech, odhady ale hovoří až o 25 tisících.

Sedmdesáté výročí ničivého bombardování Drážďan si připomnělo Německo a demokratický svět vzpomínkovým akcemi ve dnech 12.–15. února. Pozvánka dorazila také do Ostravy, kterou od roku 1971 spojují se saským městem partnerské vztahy. Delegaci tvořili náměstci primátora Zbyněk Pražák a Radim Babinec, které doprovázel vedoucí zahraničního oddělení magistrátu Zdeněk Sladovník.

Hlavní vzpomínková akce se uskutečnila 13. února v chrámu Frauenkirche, na jehož obnovení se podíleli sponzoři z celého světa, včetně britské královské rodiny. Mezi hosty nemohl chybět vévoda z Kentu, prezident Spolkové republiky Německo Joachim Gauck, primátorka Drážďan Helma Oroszová, velvyslanec ČR Tomáš Podivínský, zástupci církví z Velké Británie a Německa, představitelé partnerských měst Coventry, Florencie, Vratislavi, Petrohradu, Štrasburku a dalších.

Náměstek primátora Zbyněk Pražák v chrámu zapálil svíci usmíření se znakem našeho města. „V krátkém projevu jsem zdůraznil, že svíce symbolizuje mír a usmíření. V tomto duchu se nesly všechny akce. Vzpomínka na drážďanské oběti nebyla pokusem o zmenšování německé viny, ale výrazem přesvědčení, že pokud národy chtějí a dokáží mezi sebou komunikovat a najít k sobě cestu, mohou se z někdejších nepřátel stát přátelé. Bez ohledu na rasu, národ, náboženské přesvědčení,“ konstatoval Zbyněk Pražák.

Hosté se zapojili do desetitisícového lidského řetězu kolem starého města, kterým si lidé připomínají události z února 1945 a demonstrují proti nesnášenlivosti a extremismu. Silné dojmy vyvolala asi u každého návštěva panoramatického projektu Drážďany 1945 – tragika a naděje evropského města, vytvořeného v bývalém plynojemu, fotoprojekcí hořících trosek se zvukovým doprovodem burácejících letadel a výbuchů.

Zbyněk Pražák navštívil Drážďany naposledy před 15 lety. Byl mile překvapen proměnou půlmilionové metropole, především centra města. Němci vše architektonicky citlivě zvládli. Ostravané měli možnost podívat se i mimo centrum. Také zde převažovaly pozitivní dojmy. Máme v tomto směru v Ostravě co dohánět!

Vynikající byla typicky německá precizní organizace vzpomínkových akcí v Drážďanech. „Setkal jsem se krátce s prezidentem Gauckem, kolega náměstek primátora Babinec hovořil s vévodou z Kentu, debatovali jsme s představiteli řady evropských a světových měst. Zážitkem bylo určitě setkání s Nicolettou Mantovaniovou, komisařkou pro zahraniční vztahy italské Florencie a vdovou po legendárním pěvci Pavarottim,“ dodal náměstek primátora Zbyněk Pražák. Libor Vidlička