Březen 2014

Březnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 


Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.Strana 1

Uvnitř listu

2             Ostrava se představí v Cannes

3             Podhradí s novým vzhledem

4             Datové schránky se osvědčily

5             Mapujeme dopravní stavby

6             Senioři, nebuďte tak důvěřiví

10           Před premiérou Evity

14           Strážníci kontrolují čipy

15           Z konference Sport a zdraví


 

Pozoruhodný projekt Kola pro Afriku pomáhá dětem na černém kontinentu i lidem v nouzi

Pomoct můžete i vy: Darujte kolo!

V únoru 2012 se v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu uskutečnila první přednáška o připravovaných krocích v rámci projektu Kola pro Afriku.

Darováním staršího nebo již nepotřebného jízdního kola od té doby pomáhají občané České republiky, včetně Ostravanů, dětem v africké Gambii dostávat se snáze ke vzdělání. Kola přivezená na černý kontinent umožňují dětem dojíždět do vzdálených škol, což podporuje celkovou gramotnost a později i širší možnost pracovního uplatnění mladých lidí.

Společnost Kola pro Afriku funguje na principech dobrovolnictví, spolupráce a vlastní iniciativy lidí v ČR. Podařilo se vytvořit přes 120 sběrných míst po celé zemi a vybrat téměř 12 tisíc kol. Ve spolupráci s občanským sdružením Nová šance byl vytvořen centrální sklad také v Ostravě-Koblově (v areálu bývalých kasáren). Tady se darovaná kola třídí, opravují a chystají na cestu do Gambie.

Kola nevhodná pro africký terén se dále zpracovávají několika způsoby – jako základna náhradních dílů pro použití v Africe, jiná jsou opravována pro využití u nás. Tzv. festivalová kola slouží k zapůjčení např. při hudebních festivalech – dobrovolné půjčovné kryje část výloh na přepravu vhodných kol do Gambie. Některá opravená kola se budou prodávat, peníze z toho opět pokryjí část výloh na přepravu do vzdálené země.

Většinu kol opravují lidé ve výkonu trestu ve věznici Heřmanice v Ostravě. Práci v centrálním skladu se věnují převážně lidé bez domova, získávají novou možnost, jak se prostřednictvím pomoci druhým postavit opět na vlastní nohy. Přes náročnost příprav akce se do Gambie již podařilo doručit přes 1 500 kol. Připravují se tam také školní mechanici, kteří se o bicykly starají.

Projekt funguje díky obětavosti velkého množství dobrovolníků, spolupráci s městem, se školami, s ostravskými kulturními zařízeními, spolky a organizacemi po celé ČR. Podrobnosti o najdete na www.kolaproafriku.cz.              (d)

ERÚ do Ostravy?

Polemiku mezi politiky a v médiích vyvolalo prohlášení ředitelky Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové o tom, že instituce by se měla do dvou let přestěhovat do Ostravy, kde má zatím jednu ze dvou poboček, druhá je v Praze. Mezi argumenty pro přesun patřila lepší dostupnost díky železnici, letišti a možnost využití odborných kapacit.

„Návrh na přesun sídla ERÚ do Ostravy vítáme a jsme připraveni být nápomocni při jeho realizaci," říká primátor Petr Kajnar. „Ostrava nabízí kvalifikované technické odborníky i absolventy vysokých škol, kteří mohou být přínosem pro posílení odbornosti úřadu." Podle primátora je Ostrava po Praze nejrychleji se rozvíjející městem ČR s potenciálem v oblasti energetiky. Záměr umístit některou ze státních institucí do Ostravy nezaznívá poprvé. Měly ho v programu předešlé vlády, ale zůstalo jen u slibů. „Musím se ohradit proti hlasům, které nás vytěsňují na okraj republiky. V dnešní Evropě pozbývá geografické vymezování na významu," dodává Petr Kajnar.       (vi)

Hasiči se těší na novou techniku

Nové vozy Mercedes Econic a Tatra T815 za prostředky města a kraje v nejbližších dnech převezmou zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Hrabové.

Profesionálním hasičům nahradí čtyři starší vozy Mercedesy a již dosluhující automobily CAS 27 Dennis Rapier. Cisternové automobilové stříkačky ve speciálním provedení jsou určeny pro přepravu družstva a hasebních zařízení při zásahu vodou nebo pěnou. Vezou také prostředky pro technické zásahy a další vybavení. Vozidla byla financována z prostředků města Ostravy, pořizovací náklady za čtyři vozy jsou 47,412 mil. korun. Dobrovolní hasiči dostanou zbrusu novou Tatru 815 (CAS 30 T 815-7 4x4.1). Vozidlo za 6 milionů 37 tisíc Kč bylo většinově financováno městem Ostravou a z dotace Ministerstva vnitra. Od roku 2006 vyčlenilo město na požární ochranu z rozpočtu již více než 579 milionů 186 tisíc Kč.

Naše technika pomáhá při výjimečných příležitostech i v zahraničí. Naposledy byl šestičlenný tým HZS MSK ve Slovinsku, které kvůli mrazu a přívalům sněhu trpělo nedostatkem elektřiny. Ostravští hasiči pomáhali ve městě Postojna s kontejnerovou elektrocentrálou schopnou vyrobit tolik elektrické energie, že by dokázala zásobovat menší nemocnici.                 (ph)


Strana 2

my a svět

Ostrava se posedmnácté představí na investičním veletrhu v Cannes

Infrastruktura, kvalitní služby, atmosféra

Jako město s velkým potenciálem pro investiční záměry se bude Ostrava prezentovat na 25. ročníku prestižního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM, který se koná v Cannes ve Francii od 11. do 14. března. Ostrava se veletrhu zúčastní již posedmnácté, letos ve společné expozici s Moravskoslezským krajem.

„Ostrava i Ostravané jsou patřičně hrdí na svou jedinečnou industriální minulost a dědictví. Strategická poloha v blízkosti polské a slovenské hranice, úžasná atmosféra průmyslových lokalit, kvalitní služby a vyspělá infrastruktura dělají z Ostravy ideální místo pro investory," řekl primátor Petr Kajnar.

Město v Cannes nabídne investorům a obchodním partnerům průmyslové zóny Mošnov a Hrabová, Vědecko-technologický park spolu s Centrem excelence IT4Innovations, brownfieldy (Karolina, Dolní oblast Vítkovice, rozvojové území Ostrava-Hrušov), volné plochy k zastavění i strategické projekty. Zájemci se mohou s nabídkou seznámit mimo jiné rovněž v „Databázi rozvojových ploch", kterou prezentuje město Ostrava na svých webových stránkách. Databáze v anglickém jazyce slouží jako podpůrný nástroj, který pomůže investorovi vyhledat požadovanou lokalitu podle předem zadaných kritérií. Obsahuje jak pozemky v majetku města, tak lokality v soukromém vlastnictví. Pravidelně aktualizovaný ucelený přehled informací o rozvojových aktivitách a vývoji v oblasti investic na území města přináší „Real Estate Report Ostrava".

Partnery Ostravy a kraje budou společnosti CTP, Dalkia Česká republika, HB Reavis Group, Multi Development Czech Republic, OHL-ŽS – divize Stavitelství Ostrava, PRK Partners a RPG Real Estate Land. Součástí prezentace města na veletrhu bude také doprovodný program. Akce pro potenciální investory se na ostravském stánku uskuteční 13. března.
(hob)

z jednání zastupitelstva

Dotace do školství, sociální péče, kultury, sportu...

V úvodu v pořadí 30. zasedání Zas­tupitelstva města Ostravy 19. února  přijali zastupitelé do svého středu novou členku. Iveta Vozňáková z hnutí Ostravak nahradila v tomto politickém uskupení Evu Schallerovou, která ukončila mandát ze zdravotních důvodů.

V rámci únorové schůze zastupitelé mimo jiné schválili uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP na spolufinancování projektu Integrovaný plán mobility města (více na str. 7). Rozhodli o poskytnutí účelových dotací-grantů z rozpočtu města na rok 2014 pro organizace v oblastech školství, volného času, sociální péče, zdravotnictví, kultury, tělovýchovy a sportu, podpory vrcholového sportu, hendikepovaných a prevence kriminality. Schválili také návrh na poskytnutí dotací na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách.

Městské nemocnici Ostrava posvětili finance na nezbytné opravy budov. Například hlavním cílem investiční akce Rekonstrukce a modernizace oddělení ortopedie a urologie je vyřešení problémů s nevyhovujícím technickým stavem objektu a zvýšení komfortu pro pacienty. Zastupitelé dali zelenou poskytnutí dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě v září 2014.

Poměrně bouřlivou diskuzi volených zástupců občanů vyvolala otázka vyvěšení vlajky Tibetu na radnici. Hlasování skončilo neschválením žádosti spolku Lungta o podporu této mezinárodní kampaně.

Zápis a další dokumenty k 30. schůzi jsou k náhlednutí na webu www.ostrava.cz v sekci Úřad-Město a jeho orgány-Zastupitelstvo města.   (ph, hob)

aktuálně

Poděkování pedagogům

Rada města Ostravy na svém zasedání 4. února rozhodla o ocenění patnácti pedagogů u příležitosti Dne učitelů. Slavnostní akce, během níž učitelé poděkování převezmou, se uskuteční 20. března v Divadle loutek Ostrava. Součástí večera bude představení Stepující stonožka aneb Revue V+W+J. Ocenění se udělují v kategoriích Výrazná pedagogická osobnost a Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. O události přineseme podrobnější informace v dubnovém vydání Ostravské radnice.         (hob)

Pobočka OIS v Nové Karolině

Ostravský informační servis, s. r. o., jehož zřizovatelem je město Ostrava, otevřel 4. března v pořadí sedmou pobočku v obchodním centru Nová Karolina. Otevřena je denně od 10 do 19 hodin, o víkendech plně nahradí služby pobočky Elektra. Kromě informací o městě nabízí vstupenky na kulturní, společenské a sportovní akce v Ostravě, kraji, v ČR i v zahraničí, trička a jiné suvenýry se znaky města, pohlednice či jízdenky na městskou hromadnou dopravu.           (och)

Zajímá vás meteorologie?

Den otevřených dveří u příležitosti světových dnů vody a meteorologie pořádá Český hydrometeorologický ústav v sobotu 22. března od 9 do 14 hod. v ostravské pobočce v ul. K Myslivně v Porubě (za Domem sester). Připraveny budou ukázky přístrojové techniky a měření v rámci ochrany čistoty ovzduší, hydrologie, klimatologie a jiné.                (d)

Zastupitelstvo: Středa 2. dubna

Zastupitelé města Ostravy se k 31. zasedání sejdou ve středu 2. dubna. V Nové radnici začne v 9 hodin. Průběh jednání mohou občané sledovat z galerie pro veřejnost.             (r)


 

Strana 3

životní prostředí

Město vynakládá na ekologické projekty 2 miliardy korun ročně

Zeleň ochrání před prachem

Ostrava patří z hlediska kvality životního prostředí mezi nejzatíženější místa v České republice. Od roku 1990 v této oblasti došlo k podstatnému zlepšení v důsledku poklesu průmyslové výroby a rozsáhlých environmentálních opatření. Také díky městu, které na ochranu životního prostředí vynakládá nemalé prostředky.

Jen od roku 2007 investovalo více než 14,1 miliardy korun. Částka zahrnuje finance použité v oblastech – ovzduší a zeleň, ochrana přírody a krajiny, ekologická výchova, jízdné MHD, vodní hospodářství a protipovodňová ochrana, odpady a brownfields.

„Jen na ostře sledovanou ochranu ovzduší jsme uvolnili 8,7 miliardy korun. Patří sem také údržba městské zeleně za jednu miliardu a třináct milionů korun, či projekty týkající se výsadby a revitalizace stromů a keřů v hodnotě téměř 233 milionů korun," uvedl náměstek primátora Dalibor Madej.

Do roku 2015 bude v Ostravě vysazeno v rámci dvou typů projektů – zalesnění biokoridorů a snížení emisí v okolí velkých zdrojů znečištění – 114 tisíc stromů a 320 tisíc keřů. Cílem takto masivní výsadby zeleně, která v ČR nemá obdoby, je také snížení emisí tuhých znečišťujících látek v ovzduší o 53 tun ročně. Nejde jen o výsadbu zeleně a dřevin, ale také o jejich regeneraci pomocí pěstebních opatření (kácení, ošetření, ořezy, apod.) v různých lokalitách města. Regenerovaná plocha bude mít po dokončení rozlohu přibližně 47,2 ha, nově zakládané plochy pak 103 ha (pro ilustraci – vydlážděná plocha Masarykova náměstí má 0,95 ha).

U výdajů na životní prostředí ale nejde jen o ovzduší, byť právě v Ostravě hraje dominantní roli. Město se stará například o vodní hospodářství, zemědělství, ochranu přírody a krajiny, odpadové hospodářství, brownfieldy, vodovody a kanalizace a mnoho dalších oblastí. Přehledné informace o životním prostředí, zejména o ovzduší včetně jeho aktuálního stavu, odborné studie a analýzy najdete na webu www.dychamproostravu.cz.            (ph)

Podhradí s novým vzhledem

Na jaře loňského roku se zemní stroje poprvé zakously do ploch v okolí Slezskoostravského hradu. Vítěz výběrového řízení sdružení firem KR Ostrava a AWT Rekultivace Havířov tady začal realizovat stavbu Revitalizace okolí Slezskoostravského hradu v důsledku odstraňování důlní činnosti z minulosti.

Území o ploše 60 915 m2 podél ulice Podzámčí po ulici Těšínskou muselo být zbaveno asfaltového povrchu chodníků, komunikací a parkoviště, na některých místech byl vybagrován odpad uložený sem v minulosti především z koksovny Trojice a dolu Zárubek. Na vyčištěném území se nyní budují nové cesty a chodníky, travnaté plochy s valy do proměnné výšky pěti metrů. Současně se budují nové rozvody elektro, přípojky vody, kanalizace a osvětlení.

Po dokončení stavebních prací v létě t. r. vznikne v podhradí volnočasový areál s parkovištěm pro téměř stovku motorových vozidel. Jeho provozovatel společnost Ostravské výstavy sem hodlá v budoucnu přemístit také Miniuni z Černé louky.

Náklady stavby v objemu přes 28 616 tis. Kč (bez DPH) hradí Ministerstvo financí v rámci mezirezortní komise s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Město Ostrava financuje nadzemní část veřejného osvětlení v ceně 1 498 tis. Kč (bez DPH).          (vi)

Univerzita otevřela centrum endoskopie

Ostravská univerzita otevřela 4. března v areálu Lékařské fakulty v Syllabově ulici ve Vítkovicích Centrum experimentální endoskopie (CEE).  Bude sloužit výuce endoskopistů, kteří se díky rozvoji medicíny standardně podílejí nejen na diagnostice, ale také na léčbě problémů zažívacího traktu. Jde například o léčbu karcinomů trávicí trubice nebo zástavu krvácení do trávicí trubice. Ostravské CEE doplnilo odborná centra v Praze a Hradci Králové. Umožní kromě výzkumu a zavádění nových metod také nácvik postupů moderní endoskopie pro studenty a lékaře.

„Výuka se dosud prováděla málo efektivně v průběhu léčby. Lze ji ale výrazně urychlit tréninkem. K tomu se využívají nácviky na modelech zhotovených z orgánů mrtvých zvířat. Dalo by se to přirovnat k trenažéru v autoškole," přibližuje činnost CEE Ondřej Urban, primář Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice a pedagog Lékařské fakulty Ostravské univerzity.          (kij)

Irský festival podesáté

Irský kulturní festival se ve dnech 24.–29. března koná v Ostravě již podesáté. Získává mezi lidmi stále větší popularitu. V roce 2013 si na jeho akce našlo cestu přes 5 tisíc návštěvníků od nás i ze zahraničí. Festival má podporu města Ostravy.

Také letos pořadatelé v čele s „duchovním otcem" projektu Jasonem Fitzgeraldem, rodilým Irem z Limericku, který žije už jedenáctý rok v Ostravě, připravili program, jehož jádrem je tradiční živá irská hudba. Diváci ji mohou slyšet v Bernie´s Irish Pubu ve Stodolní ulici po celou dobu konání festivalu (vstup je volný), ve stejných dnech lze ochutnat tradiční irské menu v Hotelu Brioni nebo se zúčastnit týdne irské literatury a filmu v multižánrovém středisku Cooltour na Černé louce.

Výtěžek z tomboly na VIP Black Tie Gala plesu bude věnován ostravskému Čtyřlístku. Vyvrcholením festivalu se stane megakoncert v Bonver Aréně 29. března (vstup zdarma) s hlavní hvězdou skupinou Hermitage Green (zahrají i ve Stodolní), současnou nejpopulárnější irskou kapelou. Program poprvé nabídne divadlo. Bezručovci se představí s inscenací hry Ira Martina McDonagha Mrzák inishmaanský (25. 3.). Více o festivalu na www.irish­culturalfestival.com.    (hob)


 

Strana 4

střípky

POCTA JOSEFU OTISKOVI.

Před jednotkou pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava se na hřbitově v Brně-Líšni uskutečnil pietní akt k uctění památky patrona jednotky podplukovníka Josefa Otiska (1911-1986), velitele posledního para výsadku československých vojáků z Anglie do Protektorátu na podzim 1944. „Hodnoty, které Josef Otisk ztělesňoval, jsou trvalé," podtrhl ředitel KVV Ostrava plk. Jaroslav Hrabec (na snímku vlevo), který spolu s plk. gšt. Karlem Klínovským z Vojenské akademie ve Vyškově, převzal pamětní odznak Wolfram za výjimečný přínos při propagaci a udržování vojenských tradic. (mo)

LAMPA PRO NOVOROZENCE.

Ředitelé EVRAZ Vítkovice Steel a Třineckých železáren Dmitrij Ščuka s Janem Czudkem se vsadili, kdo z jimi sponzorovaných hokejových klubů vstřelí v extraligovém derby Vítkovice-Třinec soupeři první gól. Každý vsadil 30 tisíc korun. První branku dali vítkovičtí, výhra proto putovala do Ostravy. Dmitrij Ščuka za peníze ze sázky pořídil speciální lampu pro fototerapii novorozenecké žloutenky za 60 tisíc korun. Na oddělení Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava ji 27. února osobně předal vrchní sestře Janě Šadibolové (na snímku, foto MNO). Mimina ani netuší, co jim hokej přinesl.            (o)

SPORTOVCI V RADNICI.

Hosty konference Sport a zdraví (více o jejím průběhu na str. 15), která se konala 28. února jako součást projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014, přijal v radnici primátor Petr Kajnar spolu se svým náměstkem pro oblast sportu a volného času Martinem Štěpánkem. Delegaci vedl Kevin O´Connor (na snímku druhý zprava), viceprezident, asociace Evropských měst sportu. Doprovázeli jej představitelé měst, která titul získala nebo o něj usilují, z Itálie, Velké Británie, Francie, Rumunska a dalších zemí. Po skončení přijetí si hosté prohlédli reprezentační prostory radnice, z věže Ostravu a okolí.                (vi)

služby občanům

Datové schránky se v komunikaci úřadů osvědčily

V průběhu roku 2009 došlo v oblasti doručování dokumentů k zásadním změnám, které se nejvýznamněji projevily v oblasti elektronické komunikace mezi orgány veřejné moci navzájem a mezi orgány veřejné moci a adresáty veřejné správy – bylo zahájeno doručování dokumentů v digitální podobě prostřednictvím datových schránek.

Datové schránky lze charakterizovat jako elektronické úložiště, kam se doručují dokumenty orgánů veřejné moci a stejně tak i dokumenty orgánům veřejné moci určené. Tento způsob komunikace do značné míry nahrazuje klasické doručování v listinné podobě. Povinně musí mít datovou schránku zřízeny orgány veřejné moci a právnické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo byly zřízeny zákonem. Ze skupiny podnikajících fyzických osob jsou datové schránky povinné pro advokáty, daňové poradce, insolvenční správce, notáře a exekutory. Ostatní právnické osoby, ostatní podnikající fyzické osoby a fyzické osoby si mohou datovou schránku zřídit dobrovolně. Pokud tak učiní, orgány veřejné moci jsou povinny ji při doručování využívat i vůči nim. Osobám, které si zřídily datovou schránku dobrovolně, žádná takováto povinnost při doručování nevyplývá, mohou nadále využívat oba typy komunikace, tedy elektronickou i listinnou.

Výhodou zřízení datové schránky pro adresáta veřejné správy je nesporně přístup k jejímu obsahu z jakéhokoli místa, kde je dostupný internet, a tedy i velká úspora času, kdy odpadá nutnost docházet na poštu a trávit dlouhé chvíle ve frontách. Navíc se tímto způsobem komunikuje s orgány veřejné moci zdarma.

Datovou schránku má samozřejmě i statutární město Ostrava, využívání komunikace prostřednictvím této schránky lze hodnotit jako efektivní z hlediska úspory finanční i časové. Lidé by však měli vědět, že pokud nemají zřízenu datovou schránku, ale mají o ni a o komunikaci jejím prostřednictvím zájem, musejí o její zřízení požádat. To lze osobně učinit na všech kontaktních místech výkonu veřejné správy Czech POINT. Vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem lze také zaslat poštou na adresu Ministerstva vnitra ČR. Žadatelé s uznávaným elektronickým podpisem mají možnost podat žádost i prostřednictvím internetu, a to na adrese posta@mvcr.cz. Formulář žádosti o zřízení datové schránky je k dispozici na webových stránkách www.datoveschranky.info.      (mmo)

Dotace dopravě a školství

Regionální rada Moravskoslezsko oznámila schválení evropské dotace 892 milionů korun na nové projekty v regionu. V Ostravě bude moci Dopravní podnik díky dotaci z EU ve výši 265,3 mil. Kč omladit svůj vozový park. Do srpna 2015 pořídí deset nových trolejbusů, deset tramvají a zrekonstruuje dvanáct starších tramvají. Za přispění dotace ve výši 279,2 mil. Kč město postaví do konce příštího roku atletickou halu s mezinárodními parametry u ČEZ Arény ve Vítkovicích.

Od března se začnou na dvanácti středních a zdravotnických školách v kraji realizovat projekty Modernizace výuky informačních technologií a Modernizace výuky ve zdravotnických oborech s dotacemi z EU v celkové výši 32,1 mil. Kč. Týkají se také Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky na Kratochvílově ul. v Moravské Ostravě a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné zdravotnické školy na Jeremenkově ul. ve Vítkovicích.        (vi)

nepřehlédněte

Koncese na líh? Pospěšte si

Alkohol podle novely živnostenského zákona mohou prodávat pouze držitelé koncese. Termín pro získání koncese končí 17. dubna 2014, tak by si žadatelé o koncesi měli pospíšit. Žádost o koncesi se podává na obecní živnostenský úřad, neplatí se správní poplatek a k žádosti se nepřipojují žádné další doklady. Pokud podnikatel doposud prodávající líh a lihoviny žádost nepodá, uplynutím šestiměsíční lhůty pozbývá oprávnění k jejich prodeji. Navíc se vystavuje riziku finančního postihu ve výši až 1 milion korun. Termín pro vyřízení koncese na Živnostenském úřadě Ostrava na Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, se dá sjednat také na zelené lince 844 12 13 14.      (ph)

Spotřebitel se může bránit

Každý občan se může dostat do problémů zakoupením nekvalitního zboží v obchodech nebo na předváděcích akcích.  Musí vědět, že má možnost bezplatně využít služeb nezávislé spotřebitelské organizace dTest. Na stránkách www.dtest.cz jsou výsledky nezávislých testů, instituce tu přibližuje lidem spotřebitelská práva a radí, jak je uplatnit. Poradenství ve spotřebitelském právu existuje také na lince 299 149 009 ( v pracovní dny 9-17, běžný tel. tarif), možnost řešit spory v této oblasti nabízí i portál www.nasestiznosti.cz.         (o)

Modernizace planetária

Rozsáhlé stavební práce v objemu téměř 150 milionů korun probíhají v ostravské Hvězdárně a planetáriu J. Palisy, z 85 procent jsou hrazeny z evropských zdrojů. Ročně do planetária zavítá až 55 tisíc návštěvníků. Od podzimu letošního roku se mohou těšit na moderní projekční planetárium s digitálním sférickým kinem, novou Galerii interaktivních pokusů, takzvané experimentárium, automatizované dalekohledy i malý venkovní amfiteátr. Předpokládá se, že se po znovuotevření návštěvnost zvýší až o 100 procent.       (o)


 

Strana 5

doprava ve městě

V Ostravě se staví silnice spolufinancované městem, Moravskoslezským krajem i Evropskou unií

Stavby očekávané motoristy i občany

Ve městě Ostravě máme kromě 17,5 km dálnice přes 194 km silnic první, druhé a třetí třídy a také více než 821 km místních komunikací. Ani takto propracovaná silniční síť nestačí stále hustějšímu provozu a vyšším nárokům na plynulost a bezpečnost automobilové dopravy. Pro některé ostravské obvody jsou nová dopravní řešení nutností.

Prodloužená Rudná

Své o tom vědí v Porubě, jejíž občané řadu let čekají na stavbu Prodloužené Rudné, která má odvést tisíce vozidel denně křižujících ulice 17. listopadu, Opavskou a další komunikace mimo obydlené lokality. Na výstavbu 6 657 metrů dlouhé čtyřproudové komunikace I/11, Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava, Ředitelství silnic a dálnic vloni vynaložilo 374 mil. Kč. Zhotovitel stavby Strabag se zaměřil zejména na mimoúrovňové křížení (MÚK) Rudná, založení některých složitějších mostních objektů, přeložky plynovodu, zemní práce apod.

Pro rok 2014 má ŘSD ze Státního fondu dopravní infrastruktury na Prodlouženou Rudnou schváleno 1,35 mld. korun převážně z dotací EU. Harmonogram výstavby se soustřeďuje na mostní objekty, kterých je na trase 15 (včetně estakády ve Vřesině). Pokračuje stavba mimoúrovňových křižovatek Rudná a Krásné Pole. Nezbytným předpokladem pro hladký průběh výstavby je příprava území a s tím související výkupy majetku. Pokud nenastanou komplikace dokončení první části Prodloužené Rudné v srpnu 2015  (druhá část v pol. r. 2016) plynule naváže na zprovoznění úseku silnice I/11 Opava–Mokré Lazce–Ostrava.

Prodloužená Ruská

Stavba zařazená do integrovaného plánu rozvoje města zajistí pomocí prodloužení Ruské ulice a vybudování přes kilometr dlouhé páteřní komunikace lepší dopravní obslužnost oblasti Dolních Vítkovic. Území s památkově chráněnými a turisticky atraktivními objekty vysokých pecí, multifunkční haly Gong, malého a velkého Světa techniky. Nová komunikace pomůže vytvořit nový, otevřený veřejný prostor.

Termín dokončení stavby byl stanoven na září 2014. Výhody hotových úseků ulic Vítkovické a Ruské mají už v červenci ocenit návštěvníci festivalu Colours of Ostrava. Náklady z rozpočtu města na stavbu dosáhnou 148 mil. Kč (bez DPH), až 85 % ze způsobilých výdajů pokryje evropská dotace z ROP Moravskoslezsko.

Prodloužená Ruská ulice umožní budoucí dopravní propojení také do oblasti Nové Karoliny a výhledově stavbu křižovatky ulic Místecké, Vítkovické a Železárenské.

Přeložka Bílovecké

Silnice III/4785, Přeložka ulice Bílovecké (I. etapa, 1. a 2. stavba) staví společnost SDS Exmost od loňského listopadu. Výsledkem bude odklonění dopravy z frekventované Bílovecké ulice mimo zastavěnou část městského obvodu Svinov na novou přeložku komunikace situovanou podél železniční trati.

Nový 1,55 km dlouhý úsek dvoupruhové silnice povede od parkoviště u nádraží ČD ve Svinově a napojí se na jihozápadní rampu velké okružní křižovatky dálnice s Rudnou. Součástí stavby jsou tři mostní objekty, chodníky, napojení místních komunikací, přeložky vodních toků a inženýrských sítí, opěrné a protihlukové stěny. Dnešní frekventovaná Bílovecká ulice bude po dokončení přeložky v říjnu 2014 přeřazena do sítě místních komunikací. Snadnější průjezd Svinovem zvýší bezpečnost silničního provozu, cyklistů i chodců.

Na financování projektu s celkovými náklady přes 86 982 tis. Kč (s DPH) se cca 26,1 mil. Kč podílí Moravskoslezský kraj, cca 2,1 mil. Kč město Ostrava. Spolufinancování ze strukturálních fondů EU prostřednictvím ROP NUTS II Moravskoslezsko představuje 70 procent nákladů.

Pavlovova a Plzeňská

Na stavbě Propojení Pavlovova–Plzeňská v obvodu Ostrava-Jih nyní probíhají práce v Pavlovově ulici. Jedná se vesměs o zemní práce na komunikacích, stavbu opěrných zdí, přeložky sítí apod. V Plzeňské byla z důvodu zimní technologické přestávky činnost na nezbytně nutnou dobu přerušena. V případě příznivých klimatických podmínek se začíná znovu stavět v březnu. Kompletní propojení obou komunikací realizované firmou Alpine Bau má být dokončeno v prosinci 2014. Náklady stavby představují objem 79 mil. Kč (bez DPH), předpokládaná evropská dotace dosáhne 85 procent. Současně s novou komunikací se staví cyklostezka Pavlovova–Plzeňská s náklady 7,4 mil. Kč (bez DPH).    (vi)

Provoz je od 3. 3. sveden do dvou pruhů

Dopravní omezení v Plzeňské ulici

Od 3. března do 14. července 2014 je v souvislosti se stavbou Propojení Pavlovovy a Plzeňské uzavřena vozovka v ulici Plzeňské ve směru na Hrabůvku. Provoz je obousměrně sveden přes kolejiště tramvají do protisměru silnice vedoucí k vodárně Nová Ves. Uzavírka, včetně provozu tramvají na jednokolejné trati mezi mostem Čs. mládeže a křižovatkou u ÚMOb Ostrava-Jih, je nutná pro výstavbu podchodu pro pěší k tramvajovým  zastávkám pod ulicí Plzeňskou. O další uzavírkách v této lokalitě budeme čtenáře informovat. Termín dokončení stavby je plánován na začátek prosince 2014.                  (ph)


 

Strana 6

co je dobré vědět

Pod dozorem jsou hlavně přechody pro chodce u škol a zastávky MHD

Riziková místa – máme přehled

Bezpečnost silničního provozu patří k důležitým předpokladům spokojeného života občanů v každém městě. Správné chování, předvídavost a zodpovědnost řidičů i chodců zde sehrává důležitou roli. Pomoci může i znalost lokalit, které vyžadují zvýšenou pozornost.

Aktualizovaný seznam rizikových míst v Ostravě můžete najít na webových stránkách Městské policie Ostrava. V záložce Doprava se skrývá přehledná tabulka s názvem městského obvodu, ulice a popisem důvodu rizikovosti daného místa, kde se současně hlídá nejvyšší povolená rychlost na základě doporučení starostů nebo stížností občanů. Nejčastěji se jedná o místa v blízkosti škol či zastávek městské hromadné dopravy. Více na www.mpostrava.cz.

V průběhu února byly pod drobnohledem strážníků v Moravské Ostravě ulice Hornopolní a Varenská, v Porubě, v souvislosti se zvýšeným pohybem školáků a chodců, ulice B. Nikodéma, Martinovská a Průběžná. V obvodu Jih to byly zastávky MHD v ulicích Horní, Dr. Martínka a Výškovické, ve Slezské Ostravě v ulicích Těšínské, Hladnovské, v Michálkovicích v Rychvaldské apod.

Zajímavé údaje nám v této souvislosti poskytl Josef Laža z městského aktivu BESIP. Na území Ostravy se v roce 2013 šetřilo nejvíce dopravních nehod, shodně devět, na křižovatkách ulic Muglinovské a Orlovské ve Slezské Ostravě, Rudné a Výstavní ve Vítkovicích, Výškovické a U Studia v obvodu Jih. Z objektivnějšího pohledu relativní nehodovosti, kdy se přihlíží také k počtu projetých vozidel, byla „nejnehodovější" křižovatkou Nádražní a Jirská (6,58 nehody na milion vozidel). Neslavné absolutní prvenství v počtu šetřených dopravních nehod (13) drží ul. Rudná (úsek Fryštátská – hranice města ve směru na Havířov). Jen o jednu nehodu méně policisté šetřili v ul. 17. listopadu (Průběžná – Martinovská).               (ph)

Novinky v Dodatku jízdního řádu

Od 2. března platí 1. dodatek jízdního řádu pro Ostravský dopravní integrovaný systém. K úpravě trasy dochází jen u autobusové linky 92 (Hladnov–Nádr. Kunčice), která bude zajíždět na zastávku Slezská Ostrava, radnice. Na několika linkách jsou změněny časy odjezdů spojů na základě připomínek občanů, městských obvodů, odboru dopravy magistrátu a Koordinátora ODIS. Např. u autobusů č. 39 je ve večerních hodinách ve směru z Poruby na zastávce Strmá zaveden nový přípoj na trolejbusy č. 102 jedoucí na Hlavní nádraží. Autobusy č. 97 (Hranečník–Michálkovice–Hranečník) mají odjezdy všech spojů, s výjimkou posledního, o 3 minuty uspíšené. Stále probíhají práce na rekonstrukci Suchardovy ulice, které vyžadují odklon trasy autobusů číslo 33, 34, 49, 52, 56, 66 a 67. Dodatek je za 10 Kč k dostání v prodejnách DPO.             (vi)

bezpečnější ostrava

Senioři, nebuďte tak důvěřiví

Pan Antonín je sedmasedmdesátiletý vdovec. Žena mu zemřela před pár měsíci a od té doby žije sám v rodinném domku v jedné z okrajových částí Ostravy. Jednoho slunečného dne se jako obvykle vydal do blízkého supermarketu na nákup. Měl tyto chvíle rád, chodil mezi lidi a vyprávěl si s nimi, protože moc příležitostí k rozhovorům neměl.

Ten osudný den začal stejně jako ty ostatní.  Nakoupil vše potřebné a po cestě zpět se posadil na lavičku v místním parčíku. Dvě sličné čtyřicátnice, které se posadily na vedlejší lavičku, zprvu vůbec nezaregistroval, jedna z nich však slušně pozdravila, dali do řeči. Po půlhodince mu dámy nabídly odvoz domů autem. Jaké štěstí!

Galantní gentleman ze staré školy pozval obě ženy domů na kávu a příjemný rozhovor pokračoval. Po chvíli jedna z žen odešla na toaletu, poté obě pospíchaly. Pán je vyprovodil a na cestu jim ještě přidal pár domácích vajíček.

Když si zbytek peněz z nákupu schovával zpět do kredence, zjistil, že jeho úspory, zhruba 70 tisíc korun, jsou pryč. Nechtěl uvěřit, že ty milé dámy byly podvodnice a zlodějky.  Uvěřil až poté, když ve večerních zprávách policista varoval před dvěma ženami, které okrádají seniory, a tak šel druhý den ráno vše nahlásit policistům.

Od toho dne trpí depresemi, nevychází z domu a neustále lituje toho, že byl přehnaně důvěřivý.          (mp)

l Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást, jsou jako chobotnice.

l Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého obydlí.

l Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.

l Pořiďte si panoramatické kukátko, instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek. Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet plynu apod.), nechte si předložit jeho služební průkaz nebo si ho telefonicky ověřte v instituci, na kterou se odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností nepřijímejte nabízenou službu.

l Nepodléhejte lákavě vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte, v naprosté většině jde o podvod.

Stalo se

PLAKALA V PARKU.

Na tísňovou linku zavolal muž, který v parku v Mariánských Horách našel plačící ženu. Řekla mu, že ji napadl přítel, který jí zbil a vyhrožoval zabitím. Totéž zopakovala i strážníkům, kteří přivolali sanitku a také Policii ČR.

SE SLZÁKEM NA ŽENU.

Strážníci městské policie řešili fyzické napadení 46leté ženy v Dubině. Bývalý přítel (36 let) se dobýval do jejího bytu, žena mu otevřela, dostala zásah slzným plynem a ránu pěstí do obličeje. V okolí domu strážníci muže nenašli. Po několika hodinách volala už ošetřená žena na městskou policii znovu, agresor se vrátil, strážníci ho zastihli ještě v domě. Muže vykázali a informovali Policii ČR.

VYDÁVAL SE ZA JINÉHO.

Občan oznámil na tísňovou linku městské policie, že v centru Ostravy řidič agresivním stylem jízdy ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu včetně chodců. Jakmile si řidič všiml strážníků, uhnul z hlavní cesty, ale vjel do slepé ulice. Mladík neměl doklady a údaje sdělil ústně. Když si  strážníci začali jeho totožnost ověřovat, dal se na útěk, ale byl dopaden. Vyšlo najevo, že se 18letý muž snažil vydávat za někoho jiného, auto patřilo mezi kradená a hledaná vozidla. Strážníci přivolali Policii ČR.


 

Strana 7

co je dobré vědět

K projektu inspirovanému evropskými zkušenostmi se budou vyjadřovat organizace i občané

O budoucnosti ostravské městské dopravy rozhodne plán mobility

Jak byste chtěli, aby vaše město vypadalo za dvacet let? To je jedna z otázek, na kterou dá odpověď připravovaný „Plán udržitelné městské mobility pro město Ostravu". Dokument bude po zpracování a projednání s odbornou i laickou veřejností sloužit jako podklad pro sestavení dopravních a regulačních plánů.

Zpracovatelem je společnost AF-CITYPLAN s. r. o., jejími partnery Agentura Viaco pro veškeré průzkumy a experti pro hodnocení hluku a emisí. Za město je garantem náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda a odbor dopravy magistrátu.

Plánování udržitelné městské mobility v Ostravě se má inspirovat postupy existujícími v řadě evropských měst. Cílem je vytvořit systém udržitelné městské dopravy – dostupnost systému musí být k dispozici všem, musí se zlepšit bezpečnost dopravy, účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží, představuje to však i snížení znečištění ovzduší, znečištění hlukem, emisemi skleníkových plynů, spotřeby energie, příspěvek ke zlepšení atraktivnosti a kvality městského prostředí a designu.

Projekt spolufinancovaný z evropských fondů potrvá do března 2015. Má čtyři části – strategickou, analytickou, návrhovou a prezentační. V jeho rámci budou realizovány dopravní a socio-demografické průzkumy. V průběhu prvního pololetí 2014 lidé uvidí v ulicích „sčítače", kteří budou zaznamenávat počty vozidel a cestujících, zapisovat RZ vozidel ve směrovém průzkumu, povedou dotazníková šetření s občany. Významným nástrojem projektu bude multimodální dopravní model.

Zapojení občanů do procesu tvorby Plánu udržitelné městské mobility je vítané a žádoucí. Proběhne jeho veřejné projednání, organizace, podniky i občané se k projektu budou moci vyjadřovat. Pro tyto účely byla zřízena i webová stránka www.mobilita-ostrava.cz, na které občané naleznou informace, aktuality, anketní dotazníky. O důležitých bodech a výsledcích projektu se dočtete v příštích vydáních  Ostravské radnice.              (ps)

Úsporný IQ Ostrava

Kancelářský komplex IQ Ostrava na náměstí Republiky, provozovaný společností CTP, získal díky energetickým úsporám mezinárodní certifikát BREEAM na úrovni Excellent. Uspoří až 30 procent nákladů na energie. Budova, v níž působí společnost Tieto, má vnější rolety na fasádě citlivé na světlo. Spolu s interním osvětlením jsou elektronicky řízené a eliminují použití umělého osvětlení. Střešní kolektory filtrují dešťovou vodu pro zavlažování okolní zeleně. Zaměstnanci mohou využívat systém sdílení jízdních kol, kavárnu a restauraci. IQ Ostrava, se dvěma věžemi o výšce 53,2 a 42 m, celkové ploše cca 22 tisíc m2, patří k nejmodernějším budovám v ČR.    (jb)

výzva

Žluté kontejnery na šatstvo

V  Ostravě jsou rozmístěny žluté sběrné kontejnery na obnošené šatstvo. S iniciativou, která je už v mnoha zemích běžná, přišla Armáda spásy, kořeny má v její holandské pobočce. Město Ostrava projekt podpořilo.

Aktivita představuje novou příležitost pracovních míst pro nezaměstnané, ale pro obyvatele především možnost uplatnit starší šatstvo a textil.  Obsah kontejnerů putuje do poboček Armády spásy, kde se třídí a nabízí potřebným lidem v sociálních zařízeních, přebytky odcházejí do nizozemské Armády spásy k dalšímu využití.  K prvním, už dvanácti instalovaným, přibude ještě třináct dalších kontejnerů. Stávající najdete v ulicích Prostorné v Mar. Horách, Gen. Píky a Nemocniční v Mor. Ostravě, Čs. Armády v Michálkovicích, v Porubě v ulicích M. Majerové, Gen. Sochora a Spojů. Pustkovec má kontejner v ulici Pustkovecké, Slezská Ostrava v Heřmanické, Zábřeh v ulicích Jugoslávské, Pavlovově a na náměstí SNP.           (g)


 

Strana 8

dejme dětem rodinu

Laskavý přístup pěstounů má v rámci náhradní rodinné péče na děti blahodárný účinek

Hledá se rodina do každého počasí

V květnu 2011 město Ostrava zahájilo kampaň „Dejme dětem rodinu" s cílem získat pro děti bez funkční rodiny kvalitní rodinné zázemí. Jde o náhradní rodinnou péči, kdy je dítě vychováno „náhradními" rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Kampaň popularizuje náhradní rodinnou péči a její formy, pomáhá hledat potenciální zájemce o pěstounství. Podporuje spolupráci organizací, které ve městě poskytují podporu pěstounským rodinám.

Město a partneři

„Základní myšlenkou kampaně je přispět ke změně současné situace dětí v dětských centrech pro děti do tří let a dětských domovech, podpořit jejich výchovu v náhradních rodinách a zajistit jim co nejhezčí dětství. Ve stejném duchu chceme i nadále pokračovat, protože dětí, které nemají vlastní rodinu, je bohužel stále mnoho," připomíná náměstek primátora pro sociální oblast Martin Štěpánek.

Do kampaně Dejme dětem rodinu je v rámci města Ostravy zapojeno 11 partnerů: Centrum psychologické pomoci – Rodinná poradna Ostrava, Centrum sociálních služeb, RKC Chaloupka, RC Kaštánek, Fond ohrožených dětí – Centrum rodinného poradenství, Vzájemné soužití, Centrum pro rodinu a sociální péči, Slezská diakonie, Markéta Sára Kaczorová, CNRP-Sdružení pěstounů v Ostravě a oddělení sociálně právní ochrany dětí magistrátu.

24 hodin denně

Moravskoslezský kraj patří v žebříčku s více než 800 pěstouny na první místo v ČR. Přesto v regionu stále chybí zhruba tři stovky pěstounů pro 600 dětí z kojeneckých ústavů a dětských domovů. Od ledna 2013 nabyla na aktuálnosti pěstounská péče na přechodnou dobu. Specifická profese vykonávaná v domácnosti pěstounů po dobu 24 hodin denně, do níž je v podstatě zapojena celá rodina. Pěstouni musí mít dobré komunikační schopnosti, neboť musí dítěti umožnit kontakty s biologickou rodinou, spolupracují se sociálními pracovníky a dalšími odborníky. Očekává se, že poskytnou dítěti stabilní, láskyplné rodinné prostředí po dobu několika týdnů až měsíců. Jejich péče by měla dětem pomoci vyrovnávat se s traumaty a ztrátami z minulosti a připravit je na přechod do trvalé péče (osvojení, dlouhodobé pěstounské péče) nebo na návrat do původní rodiny.

Děti pookřejí

„V roce 2013 se Ostravané zajímali o poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu a na magistrátu podali 11 žádostí. V Ostravě pak vloni bylo do pěstounské péče na přechodnou dobu umístěno 12 dětí," upřesnila Kamila Návratová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí magistrátu. „Neocitly se tak v ústavním zařízení, ale hned po narození nebo v krizové situaci své rodiny nalezly podporu a pomoc u pěstounů na přechodnou dobu. S touto formu péče máme ty nejlepší zkušenosti. Laskavý přístup pěstounů s potřebnými podněty má terapeutický účinek a děti v této péči pookřejí. Ty, které byly předány z pěstounské péče na přechodnou dobu do osvojení nebo dlouhodobé pěstounské péče, netrpěly deprivačním syndromem a byly schopné lépe navázat citovou vazbu s novými rodiči."

Náročné požadavky

A kdo se může stát pěstounem? K základním předpokladům patří schopnost přijmout dítě jiných biologických rodičů, pečovatelské vlohy, empatie k potřebám přijatého dítěte, bezúhonnost. Důležitá je flexibilita při naplňování základních potřeb dítěte, schopnost komunikace s biologickými rodiči, sociálními pracovníky a dalšími odborníky, kteří v oblasti působí.

„Důraz se klade na terapeutický rozměr náhradního rodičovství, kdy je nutné, aby pěstouni  zmírňovali dopady špatného nakládání s dítětem v minulosti. Žadatelé v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče procházejí posuzováním – sociálním, zdravotním, psychologickým a dále přípravou k přijetí dítěte. Příprava na přijetí dítěte je součástí psychologického posuzování a trvá 48 hodin, u pěstounů na přechodnou dobu je to 72 hodin. Pěstounství není povolání, ale poslání," dodává vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí magistrátu Kamila Návratová.                (vi)

Kde nás potkáte v roce 2014?

Náhradní rodičovství je v rámci kampaně tradičně prezentováno na akcích, které jsou podporovány městem např. Třebovický koláč, Lidé lidem, Den otevřených dveří v Nové radnici. V průběhu roku je kampaň prezentována při mnoha akcích, které pořádají partneři kampaně např. Táta fest, Ples pěstounů, dětské dny, vernisáže výtvarných děl dětí z náhradní rodinné péče aj. Každoročně město Ostrava pořádá ve spolupráci s Krajským úřadem MSK odbornou konferenci „Dejme dětem rodinu". Všechny akce se uskuteční také v roce 2014.

Pomáhají chudobným

Nezisková organizace Potravinová banka v Ostravě (PBO), která pomáhá s odstraňováním chudoby a hladu a také předcházet plýtvání potravinami, získává pro své odběratelské organizace stále více potravinové pomoci.  Za rok 2013 získala PBO z různých zdrojů více než 101 tun potravin, což představuje částku cca 7 mil. Kč. V Ostravě a jejím okolí byla v loňském roce potravinová pomoc rozdána bezmála 5 000 lidem v nouzi, ve které se ocitli z různých příčin. Zprostředkovateli potravinové pomoci jsou organizace s charitativním zaměřením, které jsou zároveň poskytovateli služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení, např. Charita, Armáda spásy, Slezská diakonie, Diakonie ČCE, Nová šance, Společně-Jekhetane atd.            (d)

Moderní diagnostický přístroj poslouží dětem i lékařům MNO

Modelka Vlaďka Řepková, patronka projektu „Vlaďka dětem", zavítala 17. února osobně do Městské nemocnice Ostrava, kde na oddělení dětského lékařství předala analyzátor, který zakoupila za několik desítek tisíc korun.

Poprvé navštívila nemocnici na Fifejdách loni v listopadu. „Jsem máma dvou dětí a vím, že rodičovství přináší štěstí, radost, ale mnohdy také strach a starosti. Máma se cítí bezmocná vždy, když je její dítě vážně nemocné, natož když musí být hospitalizováno v nemocnici. Pokud mohu být nějak prospěšná, určitě vašemu dětskému oddělení pomohu velmi ráda," zněla slova manželky fotbalisty Tomáše Řepky, který shodou okolností začínal svou sportovní kariéru v Baníku Ostrava.

Ředitel městské nemocnice Tomáš Nykel oceňuje přístup dárkyně, návštěvy si váží, mnoho takových není. CRP analyzátor je velmi šetrný a moderní přístroj, zajišťuje naprosto bezbolestné píchnutí do dětského prstíku. Z jedné kapky krve lékař zjistí, zda dítě trpí bakteriální či virovou infekcí, a podle toho rozhodne, jaké léky použít.            (k)


 

Strana 9

sociální péče

Charitní středisko Michala Magone se mění v přístav, který pomůže

Bezpečné místo pro děti a mládež

Díky finanční podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce se v Charitním středisku Michala Magone na ul. Václava Košaře v Ostravě-Dubině uskuteční projekt s názvem „Bezpečné místo pro děti a mládež". Jeho cílem je rozšíření programů Charity Ostrava pro mladé lidi a výměna oken v zastaralém objektu nízkoprahového centra.

Grant ve výši 1,24 mil. Kč na podporu sociální služby poskytlo Švýcarsko Charitě Ostrava v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce administrovaného nadací Partnerství. Dílčí aktivity projektu zahájeného v prosinci 2013 probíhají do března 2015. „Ve středisku rozšíříme klubové aktivity, vybavíme hudební zkušebnu. Tým personálně posílil sociální pracovník na částečný úvazek," dodává ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Technicky zastaralá budova střediska Michala Magone, která v 70. letech sloužila jako šatna pro dělníky při výstavbě sídliště Dubina, nabízí programy pro děti a mládež ohrožené sociálně-patologickými jevy již od roku 1996. „Mnohé z nich trpí citovou a hmotnou nouzí, jsou v kontaktu s kriminalitou, zneužíváním návykových látek, sexuálním zneužíváním, násilím na ulicích, záškoláctvím atd. Klientům služby poskytujeme pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivých životních situací," přibližuje poslání služby její vedoucí Jiří Hořínek.

Přicházející mladí lidé jsou obvykle v obtížné životní situaci, mají narušené rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy, nebo jsou ovlivněni nízkou sociální a životní úrovní. Středisko nabízí také službu Krizové pomoci, která poskytne nouzové ubytování pro lidi v krizové životní situaci. Může se jednat např. o maminky s dětmi, ale i jednotlivce. Služba má kapacitu pěti lůžek, maximální délka pobytu je sedm dní.

Z Programu švýcarsko-české spolupráce jde přes 2,1 mil. korun také na rozvoj hospicových služeb Charity Ostrava. Až do prosince 2015 se mají hospicové myšlenky více dostat do povědomí veřejnosti, přiblíží se spolupráce hospiců s odborníky ze zdravotnictví. Na jaře 2015 se má v Ostravě uskutečnit mezinárodní konference hospicové a paliativní péče. Více informací na www.ostrava.charita.cz.         (k)

Potřebujete nábytek?

Na konci minulého roku Občanské sdružení Nová šance zprovoznilo sklad nábytku pro sociálně slabé rodiny a občany. Nachází se v areálu Nové šance (bývalá kasárna) v Ostravě-Koblově, v ulici Podsedliště 73/415.

Nábytek, který je k dispozici pro občany a rodiny, je starší, již použitý, darovaný od obyvatel města Ostravy, jsou to především skříně, stoly, židle, obývací stěny i sedačky. Zájemci o starší nábytek jsou povin­ni se předem domluvit s pracovníkem sdružení Nová šance, kdy se mohou přijít podívat na darované věci, případně nábytek odvézt. Zájemce o starší nábytek musí mít také potvrzení vydané sociálním odborem příslušného městského obvodu nebo charitní organizace, že se jedná o skutečně sociálně potřebného člověka či rodinu. Dopravu staršího nábytku do Koblova zajišťuje darující na své náklady, potřební dostanou nábytek zdarma, ale náklady na odvoz ze skladu si musejí také hradit. Kontakt: Kajetán Kubenka, tel. 733 726 442.         ®

Znáte Brontosaury?

Občanské sdružení Brontosauři se sídlem v Ostravě-Kunčičkách už řadu let připravuje pro děti, mládež a dospělé zajímavé programy za účelem ochrany přírody, chovu koní a jeho využití pro zdravý způsob života, naplňuje však i různorodé zájmy svých členů. Vytváří podmínky i pro postižené děti, mládež a dospělé a napomáhá tak k jejich zapojení do plnohodnotného života.

Předává poznatky v oblasti ekologie, ochrany přírody, chovu koní, hipoterapie a dalších aktivit spojených s rekreačními, ozdravnými a rehabilitačními pobyty v přírodě. Zvlášť pro pěstounské rodiny má Klub pěstoun, kde se rodiny mohou setkávat, vzájemně si předávat zkušenosti či pomáhat si. V létě pořádá sdružení Brontosauři příměstské tábory s výukou na koni i dalším zajímavým programem. Výuku jízdy na koni zajišťuje dlouhodobě pro děti i dospělé. Kdo ještě neví, co je to agility soutěž, má možnost se nechat překvapit a pobavit na výstavišti Černá louka v Ostravě od 29. do 30. března a znovu pak ve dnech 5.–6. dubna, kde se pořádají závody Agility 2014. Také na jejich přípravě pracuje sdružení Brontosauři. Většinou děti v rolích „pánečků" nechávají soutěžit své čtyřnohé miláčky v různých dovednostech a o nevšední zábavu je postaráno.

Vše potřebné o programu a nabídkách dětského střediska Brontosaurus lze nalézt na stránkách www.sdo.cz.               (d)

Šance pro zvídavé děti

VŠB – Technická univerzita Ostrava připravuje již druhým rokem pro žáky základních škol a studenty středních škol zájmové kroužky i kratší kurzy se zaměřením na technické obory.

Do konce letošního školního roku mají žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti SŠ možnost zapojit se ještě do dvou kroužků. Prvním z nich je Robotika, kde si děti zkusí všechno od stavby robotického vozítka až po programování a řízení jednoduchého robota, který má znaky člověka. Druhým kroužkem je Co si přečteš čtečkou, který je zaměřený na nejnovější technologie. Přístup v rámci tohoto kroužku je velmi individuální, i termíny se domlouvají jednotlivě. V případě dotazů ke konkrétním kroužkům je možné kontaktovat tým popularizátorů na adrese popularizace@vsb.cz.

Celkem si od začátku školního roku 2012/2013 mohli zájemci ze základních a středních škol vybrat ze 17 tematicky zaměřených kroužků, které pro ně Vysoká škola báňská připravila. V nabídce byla témata jako astronomie, robotika, geoinformační technologie, matematika, multimediální technika, fyzika a mnohé další. Nejúspěšnější byl kroužek technické kybernetiky. Některé kroužky probíhaly celý školní rok, jiné formou víkendových kurzů. Kroužky už úspěšně ukončilo více než 400 zájemců o vědu a techniku. Tato aktivita bude pokračovat i v příštím školním roce.       (d)

Na prahu sezony

STARS Ostrava je klub mažoretek a roztleskávaček, který funguje od roku 2004 ve SVČ v Zábřehu. Vystupuje s hůlkami (Baton), třásněmi (Pom-Pom) a nově i s vlajkami (Flag). Během deseti let nasbíral řadu titulů a medailí. V současné době jsou děvčata v plné přípravě na novou sezonu. Kromě tréninků absolvují jednodenní, víkendová i pobytová soustředění. Klub organizuje akce i pro rodiče a přátele klubu. Členky oslovil projekt Sběr plastových víček z pet lahví pro Marušku. Kromě této sbírky svým vystoupením podpořily Galavečer neslyšících v Porubě, kde předvedly své pódiové choreografie.                 (jp)


 

Strany 10-11

co, kdy, kde ve městě

JOSÉ CURA V OSTRAVĚ! Světová operní hvězda José Cura vystoupí v sobotu 15. března v 19 hodin v ostravské ČEZ Aréně na jediném koncertu v České republice! Rodák z argentinského Rosaria je stálým hostem světových operních scén včetně Metropolitní opery, Vídeňské státní opery, Covent Garden v Londýně, milánské La Scaly apod. Jako host se představí slovenská pěvkyně Linda Ballová, před orchestr opery Jihočeského divadla se s taktovkou postaví krajan slavného tenora Mario de Rose. Prodej vstupenek v síti Ticket Art a pobočkách Ostravského informačního servisu.

Ostravské buchary. Občanské sdružení Šupiny organizuje 4. krajskou přehlídku amatérských divadelních souborů Ostravské buchary. Ve Společenském domě Labyrint v Třebovicích ji 25. března (18.30) zahájí D.N.A. Frýdek-Místek hrou F. R. Čecha Dívčí válka. Během šesti večerů se představí soubory divadel ostravských amatérských divadel Devítka, Aureko II, Pod zámkem Kyjovice, Bílé divadlo, Boban z Bohumína, Skřítek Havířov a Ochotnický spolek malenovický. Vstupenka na jednotlivé představení stojí 30 Kč, permanentka na celý festival 100 Kč. Podrobný program najdete na www.buchary.cz.

,COLOURS' SE ZAPLŇUJÍ. Američtí melancholici The National jsou další velkou hvězdou blížícího se červencového festivalu Colours of Ostrava, která potvrdila účast. Přiřadí se tak k Robertu Plantovi, MGMT nebo zpěvačce Zaz. The National jsou nositeli mnoha ocenění. Rovněž britská indie-rocková skupina Bastille představí návštěvníkům Colours své hity s hymnickými refrény připomínajícími novoromantismus 80. let. Do Ostravy přijede také soulově-popový zpěvák John Newman, další hvězdou hudebního festivalu bude Robert Plant, dánský multiinstrumentalista a producent Trentemoller, bluesový zpěvák a kytarista Seasick Steve aj.

RUSALKA TRUMFLA CARMEN. Přímý přenos Dvořákovy opery Rusalka z newyorské Metropolitní opery 8. února překonal dosavadní nejvyšší návštěvnost opery Carmen přenášené z MET před 4 lety. Ve 28 českých kinech přenos zhlédlo 9 207 diváků. Také divadelní sál Domu kultury města Ostravy, který nabízí přenosy už 6 let, byl nabitý k prasknutí, lidé byli provedením nadšeni. Další přenos Massenetovy opery Werther v hlavní roli s božskými Jonasem Kaufmannem a Elinou Garanča (zpívala Carmen před 4 lety) bude 15. března.

CO JEŠTĚ V DKMO? Dům kultury však nabízí i další lahůdky, například 11. března pražské představení Příbuzné si nevybíráme, pro děti pražské divadlo s hrou Šupinka vodníka Štístka nebo představení Králova řeč pražského Divadla Pod Palmovkou 16. března. Přímý přenos moskevského unikátního baletu Marco Spada francouzských autorů lze zhlédnout 30. března. Podrobnou nabídku všech programů lze najít na webu www.dkmoas.cz.

BEATS FOR LOVE. Takový je název největšího tanečního festivalu v ČR, který se v červenci uskuteční v Dolní oblasti Vítkovic. „Zahřívací kolo" festivalu se má představit 28. března v Bonver Aréně, kde zahraje anglická legenda taneční muziky – skupina Kosheen.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ. Kulturní centrum Poruba už roky pořádá soutěže v přednesu poezie či prózy. Žákům ZŠ je určena recitační soutěž Rolnička 2014 ve dnech 24. – 26. března. Prostřednictvím svých škol se mohou žáci přihlásit na tel. č. 596 940 851 nebo 58 do 20. března. O dalším bohatém programu centra více na www.kcporuba.cz.

Jarní ozvěny v K-Triu. Sdružení Folk pořádá 22. března 8. ročník festivalu Jarní ozvěny. V K-Triu v Hrabůvce můžete od 12 do 22 hod. sledovat přednášky, filmy a dia projekce ve 3D, např. z cesty Martina Boháče do Himalájí, film a fotografie Marka Audyho z objevu největší světové jeskyně ve Venezuele. Hlavním hostem festivalu bude Otakar Štěrba, zakladatel čs. expedičního vodáctví, horolezec, spisovatel, uznávaný odborník na říční krajinu. Večer zakončí koncert folkových skupin Tempo di vlak a Rolničky. Program najdete na www.folkvostrave.cz.

VELIKONOCE ZA DVEŘMI. Přestože velikonoce jsou až v závěru dubna, Středisko volného času v Ostrčilově ulici v Ostravě nabízí 15. března modelování ve velikonoční keramické dílně. V programu je však i zeměpisná či fyzikální olympiáda, soutěž v basketu, angličtině, cyklus dětských tiskových konferencí Divadlo čaruje a další. Podrobně na www.svcoo.cz.

SMUTNÁ ZPRÁVA. Ve věku nedožitých 79 let odešel 11. února do hudebního nebe muzikant, pedagog, zanícený propagátor jazzu Oldřich Heřmanský, dlouholetý učitel hudebně teoretických předmětů ostravské Janáčkovy konzervatoře. Jako špičkového korepetitora si jej pochvalovala divadla v Ostravě i Opavě. V roce 1968 v ostravské lidové konzervatoři založil první jazzové oddělení v Československu. Město tak ztratilo významnou uměleckou osobnost.

POŘAD JEN PRO DOSPÍVAJÍCÍ? Koncem února se na ČT:D  začal vysílat seriál Faktor U – nový  český pořad dramaturgické skupiny Kateřiny Ondřejkové z ostravského studia ČT o hvězdách ulice, které to dotáhly až na vrchol. Třináct dílů se představuje vždy ve čtvrtek v 15.15 nebo v neděli v 16.50 hodin. Starším divákům tento pořad o streetových a dalších adrenalinových disciplínách, jako je wakeboard, freeskiing nebo třeba akrobatické lyžování, dobrý moderátor vysvětlí mnohé tyto nové pojmy, které jsou pro mládež samozřejmé.

divadelní premiéry

Slavný textař Sir Tim Rice fandí ostravských hercům i zpěvákům

Připravují: činohry i muzikál

Divadelní a filmový režisér a autor her David Jařab žil řadu let v Ostravě, jeho otec je rodákem z „Prajské". Premiéra jeho hry Za vodou, kterou představí soubor činohry NDM 27. března v Divadle A. Dvořáka, se odehrává rovněž na Prajské. Jařab do ní vložil vzpomínky i příběhy jiných, kteří na Hlučínsku žili a žijí.  Hlučínsko považuje za velmi specifický, mnoha historickými událostmi ovlivněný a uzavřený region, Ostravanům však velmi blízký.

Podivný případ se psem vypráví příběh chlapce autisty, který v noci na zahradě objeví mrtvého psa své sousedky. Velký obdivovatel Sherlocka Holmese se rozhodne vést detektivní vyšetřování. Rozkryje však více záhad, nejen kolem příběhu se psem, ale také kolem své rodiny. O tom všem pojednává hra Simona Stephense, jejíž premiéra se uskuteční 28. března ve zkušebně Divadla A. Dvořáka.

Z chudé dívky ikonou Argentiny, tak by se dal nazvat příběh Evity (Evy Perónové), podle níž napsali muzikál stejného jména Tim Rice a Andrew Lloyd Webber. Premiéru v režii Petra Gazdíka chystá soubor opereta/muzikál NDM v Divadle J. Myrona na 20. března. Slavný textař a libretista Sir Tim Rice Ostravu už na podzim navštívil a zhlédl muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. Ostravské umělce pochválil a přislíbil další návštěvu. Líbivé melodie muzikálu Evita si zpívá celý svět, při premiéře si je připomene každý.             (k)

Světová architektura v GVÚ

V Kabinetu architektury ostravského Domu umění od 6. března do 27. dubna běží pozoruhodná výstava Archikultura 2014 v rámci 6. ročníku Mezinárodního festivalu architektury, designu a umění. Přehlídka je zaměřená na architektonická témata v tom nejširším pojetí a navazuje na předchozí ročníky pod názvem Architecture Week Ostrava.

Ikona současné architektury Zvi Hecker představuje na čtyřech vybraných projektech invenční způsoby hledání správného řešení tématu architektonického zadání. Tento izraelský architekt polského původu, jehož realizace najdeme na čtyřech světových kontinentech, ovlivnil několik generací architektů. Také mezinárodně oceňovaní katalánští architekti Olga Felip a Josep Camps tu představují svou svěží a zajímavou tvorbu. Pozoruhodné je rovněž dílo tragicky zemřelého architekta polského původu Metthewa Nowickeho (1910 – 1950), jenž zanechal výraznou stopu v dějinách moderní architektury.                 (k)

festival jeden svět

Téma pro film – práce

Práce je hlavním tématem letošního ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech s názvem Jeden svět, který pořádá nezisková organizace Člověk v tísni. V Ostravě se uskuteční od 17. do 21. března. Kromě Ostravy se diváci mohou s festivalem setkat v dalších téměř 40 městech České republiky. Od 24. března do 2. dubna se v Bruselu bude konat 8. ročník tohoto festivalu, pořádající společnost Člověk v tísni má řadu poboček v některých členských státech Unie a řadu spolupracujících organizací v mnoha zemích.

V kampani festivalu mluví o svém vztahu k práci skuteční lidé. Mladá žena s titulkem „Snad spolu zůstanem" se o svou práci bojí. Pán s nápisem „Střídám je" poukazuje na svá tři zaměstnání, jimiž se snaží uživit rodinu. Muž původem z Indonésie říká „Hledám ji", zatímco vietnamská podnikatelka ji našla a „vděčí jí za hodně".

Vybrané filmy představí téma práce v celé jeho šíři. I například tlaky, jimž čelí zaměstnanci v asijských i evropských továrnách. Filmy se tematicky dotknou přepracování a vyhoření, nezaměstnanosti a vzniku nových chudých vrstev společnosti, ale i migrace, dětské práce nebo zodpovědné spotřeby. Filmové snímky mohou získat Cenu za nejlepší režii, Cenu poroty Václava Havla za film, který výjimečně přispívá k ochraně lidských práv, Cenu diváků, Cenu Čs. rozhlasu za zvuk a kreativní hudbu a cenu Studentské poroty za nejlepší snímek pro studenty.

Téměř čtyři desítky dokumentárních filmů lze v Ostravě vidět v kině Art, Minikině, klubu Atlantik, Antikvariátu a klubu Fiducia a Staré Aréně. Součástí budou také workshopy a diskuze s tvůrci dokumentů i odborníky. Neoficiální zahájení festivalu v Ostravě se uskuteční 13. března v klubu Atlantik. Podrobné informace na webu www.jedensvet.cz/ostrava.                (g)

kulturní událost

Mezinárodní hudební festival v Roce české hudby 2014

Janáčkův máj s novými nápady

Česká hudba a svět. Takový je podtitul letošního XXXIX. ročníku Janáčkova máje, který se koná v Roce české hudby 2014 od 22. května do 11. června, a tak bude výraznou přehlídkou českých autorů od baroka až po současnost. Zahajovací koncert se už tradičně uskuteční v hale Gong.

Barokní hudba je zastoupena Lamentacemi proroka Jeremiáše J. D. Zelenky společně se skladbou jeho současníka G. Tartiniho a varhanním dílem B. M. Černohorského. Varhanní skladby českých autorů klasicismu J. V. Maxanta a J. Kř. Kuchaře zaznějí společně se skladbami W. A. Mozarta a dalších skladatelů tohoto období. Stejně tak český romantismus je vázán na romantismus evropský. Konkrétně symfonické básně B. Smetany zaznějí vedle děl F. Chopina a F. Liszta.

Letošní festival však nabídne i téměř nehraná díla českých autorů, jakou je například Dvořákova klavírní Poetická nálada, Sukův klavírní cyklus Jaro nebo opera Montezuma J. Myslivečka. Kromě známé Sinfonietty po dlouhé době zazní i Janáčkův Otčenáš pro tenor, sbor, harfu a varhany a Předehra pro varhany. Za zvláštní zmínku stojí světová premiéra skladby Ivana Kurze Krása pro mezzosoprán a symfonický orchestr a skladby pro komorní orchestr Borise Urbánka objednané festivalem. Ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským bude uvedena premiéra opery Čertova stěna B. Smetany. Novými nápady festivalu jsou koncertní provedení Myslivečkovy opery, koncert dechové hudby v provedení Hudby hradní stráže a Policie ČR, sborový koncert Pražského filharmonického sboru, speciální koncert věnovaný skladatelům narozeným či působícím v Ostravě společně s muzikologickou konferencí Janáčkiana, která ve svých tématech rovněž akcentuje Rok české hudby.

Na Janáčkův máj přijedou naši i přední zahraniční interpreti a komorní soubory. Festivalový program bude tradičně doplněn doprovodnými akcemi, výstavami, operními divadelními představeními a doplňujícími komorními koncerty. Festival se v Roce české hudby zároveň zapojuje do projektu České sny, jenž uvádí a propaguje českou klasickou hudbu a její interprety doma i v zahraničí.  Zahajovací koncert Janáčkova máje bude tak zároveň oficiálním zahájením Českých snů 2014. Festival Janáčkův máj významně každoročně podporuje také město Ostrava.

Vstupenky na festival lze objednat a zakoupit ve všech pobočkách Ostravského informačního servisu, na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově, v informačních centrech v Havířově, Orlové, Klimkovicích, Frýdlantu nad Ostravicí, Frenštátě pod Radhoštěm, Kopřivnici,  Frýdku-Místku, knihkupectví Globus na Čeladné a jinde v okolí Ostravy. Kompletní program festivalu, slevy a další informace jsou na www.janackuvmaj.cz.               (kb)

Ibsen poprvé v Aréně

Komorní scéna Aréna brzy oslaví dvacet let své existence, ale teprve letos přináší do svého repertoáru Henrika Ibsena. Hra Přízraky je autorovo nejnaturalističtější drama, v němž se Ibsen zaobírá mj. tématy incestu, eutanázie a syfilidy. To byl také důvod, proč tuto hru skandinávská divadla zprvu odmítla, ale později se hra stala úspěšným titulem. Přízraky jsou příběhem ženy, která se podřídila tlaku společenských konvencí a byla nucena prožít svůj život ve lži a přetvářce.  Jako přízraky vnímá právě popírání pravdy, strach a úzkoprsé maloměšťáctví, které nakonec zničily život jí i její rodině.

Hru nazkoušel šéf činohry NDM Peter Gábor, ve hře se objeví Alena Sasínová-Polarczyk, Albert Čuba, Vladislav Georgiev, Zuzana Truplová a hostující Jan Fišar. Premiéra se uskuteční 22. března.              (at)

Pozvánka do Domu kultury Akord

Dům kultury Akord v Zábřehu nabízí každý měsíc celou řadu skvělých divadelních představení, 11. března například Balákovo činoherní zpracování příběhu filmu Butch Cassidy a Sundance Kid s Tomášem Matonohou a Bárou Polákovou, 19. března hru Světáci pražské divadelní společnosti Háta. Zahrají v ní například M. Zounar, I. Andrlová, M. Bočanová a další. Kamil Střihavka & Leaders představí své hity na koncertu 26. března. O den později tu Halina Pawlowská předvede svou one woman show s názvem Strašná nádhera, bude to o manželství, milencích, jídle a showbyznysu. Hned 1. dubna nabídne Akord představení pražského Švandova divadla pod názvem Kdo je tady ředitel? dánského autora Larse von Triera v hlavních rolích s M. Dlouhým a K. Halbichem.

Akord je znám skvělými plesy, tanečními kurzy populárního Zdeňka Chlopčíka, pozoruhodnými výstavami a v neposlední řadě dobrou restaurací. Akord nezapomíná ani na děti, v březnu pro ně pořádá Popletenou maškarádu nebo výchovný koncert, který představí bubny. Seniorům jsou určeny besedy či autorská čtení. Podrobně o programu a vstupenkách na www.dk-akord.cz.    (k)


 

Strana 12

o lidech  s lidmi

Kroužek přátel MHD Ostrava je zájmové sdružení nadšenců do hromadné dopravy při Dopravním podniku Ostrava. Pravidelně se scházejí každý první pátek v měsíci na členských schůzích a každý týden při práci v dílně. Zachraňují historická vozidla před zubem času a zkázou. Od roku 1991 je členem kroužku i Robert Hackenberg, který nám o tomto zajímavém uskupení poskytl rozhovor.

Robert Hackenberg a kolegové z Kroužku přátel MHD vdechují život veteránům ostravských ulic

Vůně kůže, nafty a statické elektřiny

l Kdy a jak kroužek přátel MHD vznikl, kdo byl jeho strůjcem?

„Bylo to v roce 1978, kdy se parta asi pěti nadšenců pro historii hromadné dopravy sešla ve vozovně Křivá (dnes Moravská Ostrava na Plynární ulici) a rozhodli se založit Kroužek přátel MHD v Ostravě, který by se zabýval prezentací historie městské dopravy na Ostravsku. Jejich prvním velkým cílem bylo zachování jedné z historických dvounápravových tramvají, které se v té době již začaly vyřazovat."

l Co je hlavní náplní fungování kroužku?

„Je to úplně jednoduché – doslova badatelská a také prezentační činnost v oblasti historie městské hromadné dopravy na Ostravsku. Nejde tedy jen o samotné oblíbené jízdy historických vozidel pro veřejnost, ale také o dokumentaci a popularizaci historie MHD. Kromě toho členové Kroužku odpracují stovky brigádnických hodin na údržbě a opravách sbírky historických vozidel, která několikrát ročně vyrážejí do ostravských ulic. Organizují se i vycházky po zrušených tramvajových tratích. Velmi oblíbené jsou také zájezdy do jiných měst s provozem MHD – dokonce i do zahraničí."

l Kolik má dnes kroužek členů a kdo se může do vašeho středu připojit?

„V těchto dnech má klub 78 členů dospělých a zhruba dvacítku pod 18 let. Nejmladšímu je okolo 6 let, nejstaršímu kolem sedmdesátky. Členství u nás je zcela dobrovolné, člověk se tu k ničemu nezavazuje. Scházíme se jedenkrát měsíčně na členských schůzích a pak také skoro každý týden na brigádách, kde pečujeme o sbírkový fond."

l Jak jste se k tomuto koníčku dostal vy osobně?

„K dopravě jsem tíhnul odmalička, protože můj otec pracoval v dopravním podniku. Na různé historické jízdy pořádané kroužkem MHD jsem s otcem chodíval již od roku 1981, řádným členem jsem od roku 1991."

l Staráte se o historická vozidla ve své sbírce, co například máte v garážích ukryto?

„V současné době je naše sbírka již poměrně rozsáhlá. Snažíme se zachovávat tramvajová vozidla, autobusy i trolejbusy. V minulých letech jsme do naší sbírky zařadili také jedno technologické vozidlo značky Škoda RTO, které sloužilo k údržbě trolejového vedení. K ostatním technologickým vozid­lům ve sbírce patří třeba  speciální tramvaj upravená k úklidu sněhu. Uchovat od každého typu alespoň jedno vozidlo ale bohužel není v našich silách. Vozidel, která se mohou zařadit do „škatulky" tramvajová máme celkem 31. Trolejbusů je šest a autobusů pět exemplářů. Je vždy potřeba historická vozidla pečlivě vybírat, protože ne všechna se s ohledem na různé modernizační zásahy v průběhu jejich letité služby pro uchování hodí."

l Co je takovým „nej" exponátem ve vaší sbírce?

„Jsme pyšní na trolejbus značky Tatra T400, který byl v Dopravním podniku Ostrava jako jeden z posledních kompletně renovován. Jde o skutečně vzácný kousek. Z tramvají se pyšníme motorovým vozem č. 25, který v letošním roce oslaví už své 95. narozeniny. Máme také unikátní podvozky tramvají úzkého rozchodu z Bohumína. V autobusové „sekci" máme zachován autobus značky Ikarus, který sice na první pohled moc unikátní není, ale zdání klame! Jako jediný dopravní podnik v republice totiž máme zachovánu jeho výjimečnou, dvoudveřovou verzi."

l Je možné se těmito poklady strojírenství někdy ještě svézt?

„Rozhodně! Každoročně pořádáme hned několik historických jízd pro veřejnost, kde si zejména naše ratolesti mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jak se jezdilo dříve. No a ti dříve narození zase vždy mile vzpomínají na dávná léta s vůní kůže, nafty a statické elektřiny. Plány všech jízd si můžete najít na webu www.dpo.cz."

l Jaké akce připravujete pro letošní rok?

Kromě tradičních každoročních jízd bych rád vyzdvihnul hned dvě letošní akce. 7. června se koná Muzejní noc, při jejíž příležitosti budou naše vozidla vystavena. Zejména k večeru, kdy jsou osvětlena, je na ně zcela jiný podhled, než za bílého dne při jízdách pro veřejnost. A samozřejmě velmi významnou akcí jsou oslavy 120 let Městské hromadné dopravy v Ostravě, která je naplánována na září. Chystáme den otevřených dveří v tramvajové vozovně Poruba a v ústředních dílnách v Martinově. Tento ten bude také v provozu maximum historických vozidel, aby se zájemci mohli do sytosti povozit."             Petr Havránek


 

Strana 13

z archivu města

Co na srdci, to na jazyku aneb...Aféry velkoměšťanky Kateřiny Rajské

V kompetenci trestního senátu magistrátního soudu v Moravské Ostravě byly v první polovině 19. století tzv. těžké policejní přestupky. V čele soudu stál právník a syndik Kašpar Hauke, dále jej tvořili purkmistr a dva radní. Nejčastěji v soudní síni na radnici vynášeli rozsudky za krádeže páchané na trzích, urážky na cti, hádky a s nimi spojené rvačky. Řada násilností se odehrála na náměstí, v hostincích, masných krámech nebo v rodinách. Nebylo výjimkou, že na lavici obžalovaných usedli velkoměšťané, městská honorace, u které bychom čekali, že žila spořádaným životem. Opak býval pravdou.

Jak chcu, tak bude!

V hledáčku nejčastěji trestaných uvízla rodina velkoměšťana a řeznického mistra Vincenta Rajského, která bydlela na náměstí v domě čp. 51. Kateřina Rajská byla pověstná impulzivním chováním. Konflikty řešila rázně, často pomocí facek a ran. Pokud jí něco nebylo po vůli, chovala se k lidem neurvale a vyjadřovala se „jak ji zobák narostl". V té době se Ostravané běžně častovali slovy „kurvo, děvko, kurevníku, zloději, bídáku, podvodníku, padouchu, pacholku, lumpe, flákači, povaleči nebo cikáne".

Povýšené chování paní Kateřiny dokládá stížnost zednického mistra Jana Michny z roku 1815, který přestavoval Rajským dům. Jejich připomínky odmítl akceptovat, proto si své vyslechl od Vincenta i Kateřiny: „I tu mi přijde rozkazovat za moje peníze. Já jsem paní, já platím. Já móžu porúčit a tebe nepotřebuju, abys mi tu rozkazoval. Jak já chcu, tak bude!"

Život na vysoké noze

Poprvé se s Kateřinou Rajskou setkáváme u místního soudu 17. 12. 1812. Tehdy byla souzena společně s Rozálií Matuščíkovou, manželkou městského hospodáře, pro urážku na cti. Obě zranily čest a důstojnost váženého městského úředníka Jana Matuščíka. Rozálie se před Kateřinou a dalšími ženami chlubila, že si manžel žije na vysoké noze, ráno pije rosolku (pálenka kořeněná vanilkou, skořicí aj. původem z Itálie), v poledne víno a má se velmi dobře. Neprozřetelně však prozradila, že její manžel vybral neoprávněně kontribuci (dávka, daň) od přívozského sedláka, což neměla říkat. Kateřina, která provozovala výčep na radnici, si přidala a obvinila ho z krádeže dřeva. Jak před soudem vypověděla: „O záležitosti by mlčela, ale myslí si, že povinností městského úředníka je střežit obecní majetek a ne jej rozkrádat". Rozálii soud nazval „ženou s krátkým rozumem", která by měla svému muži vděčit za péči a obživu. Odvedl tak pozornost od nekalých praktik vlivného úředníka. Také Kateřina byla v procesu odsouzena za urážku na cti, a to na tři dny do vězení.

Známá firma a rvačice

Další aféry paní Rajské na sebe nenechaly dlouho čekat. Na lavici obžalovaných a poté ve vězení se za krádež ocitla v roce 1813. V soudní síni nazvala svědkyni Marianu Mrázkovou zlodějkou a kurvou. V únoru 1819 při hádce zranila v obličeji jirchářského mistra Jana Heinze. Soud ji označil za známou „rvačici". Když se v září 1821 doma pohádala a poprala s manželem i synem, a to tak, že všichni utrpěli bolestivá zranění, bylo zaneseno do rozsudku: „Kateřina byla už nepočitatelněkrát kvůli týrání manžela a jiných osob trestána. Dokonce jí bylo již dříve z nařízení magistrátu zakázáno společné soužití s manželem. I přes tento zákaz se k němu vrátila. Po odpykání trestu musí být Kateřině důsledně zakázáno soužití s manželem a syn bude povolán na vojnu". To se ale nikdy nestalo. Syn na vojnu neodešel a Kateřina dům, ve kterém bydlela, neopustila.

Rajští kontra Lihotzští

Magistrátní soud se několikrát zabýval i těžkými policejními přestupky, jejichž příčinou byly špatné sousedské vztahy mezi Rajskými a Lihotzkými. Josef Lihotzký byl stejně jako Vincent Rajský řeznickým mistrem. Obě rodiny si dělaly schválnosti, pomlouvaly se a urážely na cti. Jednou Kateřina ukradla Lihotzkému klíč od stodoly, podruhé mu vynadala do dlužníků, padouchů a zlodějů. Z rozsudku vyhlášeného 21. 11. 1835 se dozvídáme, že ji soud s ohledem na vysoký věk 69 let uložil mírnější trest vězení v délce čtyř dnů. Tehdy se Kateřina Rajská ocitla v soudní síni naposledy.                Jaroslava Novotná


 

Strana 14

Hravé víkendy

Ostravské centrum Forum Nová Karolina připravilo projekt Forum Live, který nabízí víkendové programy, hlavně pro děti. Zatím dvakrát měsíčně začne vždy v pátek a skončí v neděli řada kulturních i charitativních akcí vždy na konkrétní téma. Sobotní party nabídnou zábavu, která se v létě rozšíří i na terasy centra. Nedělní studio Karolínka představí divadélka i animační programy pro děti, přidá se i sdružení Klauni z Balónkova.     (g)

Pro fotografy

Pokud rádi fotografujete a máte zajímavé fotky z Ostravy, Beskyd nebo jiných míst regionu, nabídněte fotky tvůrcům stolního kalendáře Moravskoslezský kraj 2015. Snímek o min. velikosti 200×100 mm ve 300 DPI pošlete do 15. 4. 2014 na e-mail: kalendare@marf.cz. Více na www.kalendare-marf.cz.      (lu)

Skalničkáři, přijďte!

Adonis, klub skalničkářů Ostrava, pořádá jarní výstavu skalniček 4. dubna od 9 do 17 hodin, 5. dubna od 8 do 13 hodin. Hlavní výstava skalniček se poté koná 29. a 30. dubna od 9 do 17 hod., vše ve Stanici mladých přírodovědců v Ostravě-Porubě, Čkalovova ulice 1881. Vstupné je dobrovolné. Na výstavě je možné využít pěstitelské poradny i nakoupit rostliny.                 (d)

o čem se mluví

Městská policie kontroluje pejsky

Městská vyhláška od loňského ledna na území města nařizuje povinné čipování psů. Od začátku letošního roku již měli být všichni psi ve městě označeni. „Ze zhruba 24 tisíc přihlášených psů je zatím v evidenci přibližně 15 700 psů s čipem nebo uznaným tetováním," hodnotí náměstek primátora Dalibor Madej.

V rámci úkonů, které strážníci vykonávají při řešení přestupků spáchaných v souvislosti s držením psů, jsou prováděny rovněž kontroly dodržování povinnosti řádného označení psa čipem, případně zda je pes označen čitelným tetováním. „Městská policie má k dispozici 16 čteček čipů. Od počátku letošního roku dosud strážníci odhalili 22 případů, kdy majitel neměl svého psa řádně označeného. Pokuta je přitom relativně vysoká – od strážníka do tisíce korun, ale ve správním řízení až 30 tisíc. Obdobné kontroly jsou strážníci připraveni realizovat ve spolupráci  s jednotlivými úřady městských obvodů," dodala mluvčí městské policie Vladimíra Zychová.

Čipování psů hraje významnou roli pro bezpečnost občanů. Pokud zvíře uteče a někoho zraní, lze snadno dohledat majitele a tím i doklad o očkování. Výhodou pro majitele je fakt, že psa lze v případě ztráty identifikovat a vrátit chovateli. Postupně by mělo ubývat také psů umisťovaných do útulku, na který město ročně přispívá částkou kolem 10 milionů korun.       (hob)

Mateřské mléko slůně dosud neochutnalo

Jedinou možnou cestou pro zdárný odchov malé sloní samičky v ostravské zoo je, že začne pít mléko své matky. To se bohužel zatím stále nestalo. S radami pomáhají odborníci z českých i zahraničních zoologických zahrad, situace se však nelepší, malé slůně se narodilo bez sacího reflexu, kterým by z mámina těla dostalo do svého organismu v prvních hodinách života důležité látky na posílení imunitního systému.

Při běžném odchovu mláďata přijímají protilátky z mleziva, takzvaného prvotního mléka savců, které se tvoří v mléčné žláze těsně před porodem a je produkováno asi 3-5 dní. Ze dvou českých zoologických zahrad se díky nezištné pomoci kolegů podařilo dovézt čerstvě odebranou krev, z níž odborníci ze Zoo Ostrava získali zhruba poloviční množství séra, dalších 450 ml zmraženého séra měli kolegové z Ústí n. L. k dispozici z dřívějších odběrů. Sérum bylo přidáno do několika dávek mléčné náhražky a do slůněte se tak dostalo. Ošetřovatelé se při přikrmování mléčnou náhražkou snaží se slůnětem minimalizovat kontakt, aby fixace na člověka byla co nejmenší. (k)

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

DANEČEK – asi 6letý pejsek, kříženeček malého vzrůstu. Byl nalezen v srpnu loňského roku na Svinovských mostech. Je kamarádské povahy, má rád lidi, může žít v bytě v početné rodině nebo i na zahrádce rodinného domu. Má rád pohyb, možná by se hodil i pro agility.

BOND – 3 roky starý pes, kříženec velkého vzrůstu, v útulku je od počátku září min. roku, kdy byl uvázán u plotu v Ostravě-Přívoze. Je velmi temperamentní, silný a potřebuje pevnou ruku a fyzicky zdatného pána. Vhodný pro hlídání domku nebo firmy, ale vyžaduje společnost. Při dostatku pohybu bude spokojen.

RITA – 2,5letá fenka, kříženec německého ovčáka středního vzrůstu. V útulku je od počátku září loňského roku. Je to klidná, pohodová a přátelská fenka, může žít v bytě  nebo také na zahrádce u rodinného domku, ale snesla by i rodinu s dětmi, které by se k ní chovaly přátelsky.

PAT – 2letý pes, kříženec středního vzrůstu, nalezen počátkem září minulého roku v Ostravě-Radvanicích. Mládí zřejmě neprožil moc šťastně, bál se lidí, ale dnes už je socializovaný, vyrostl do krásy a může dělat radost nové rodině. Je vhodný spíše na zahrádku, snesl by i psí kamarádku.


 

Strana 15

Křišťálový kolík donesli na Letnou

V předvečer zahájení zimní olympiády v Soči vyběhli atleti z TJ Liga 100 a MK Otto Seitl na „bleskový" štafetový běh z Ostravy do Olympijského parku v Praze na Letné.

Startu předcházela ve Foru Nová Karolina autogramiáda olympijských vítězů, medailistů a slavných ostravských sportovců jako jsou zápasník Vítězslav Mácha, hokejisté František Černík, David Moravec, gymnastka Adolfina Tačová, střelec Martin Tenk aj. s předáním křišťálového štafetového kolíku s ostravským vykřičníkem náměstkem primátora Martinem Štěpánkem běžcům.

Z Prokešova náměstí se skupina vytrvalců brzy ráno vydala na 344 kilometry dlouho trasu. Běžci se pravidelně střídali, doprovázely je tři technické automobily. Trať vedla mimo dálnice a silnice pro motorová vozidla přes Hlučín, Opavu, Šumperk, Žamberk, Holice, Pardubice a Kolín do hlavního města. Vytrvalci dokázali splnit časový plán – dorazit do Prahy za devět hodin.

V hlavním městě se k týmu běžců tvořenému  Ivou Pachtovou, Danuší Škrdovou, Ladislavem Dvorským, Janem Fouskem, Jaromírem Horákem, Jaroslavem Macků, Radomírem Pachem, Ottou Seitlem, Janem Schvarzbacherem a Alfonsem Výtiskem připojila nejlepší sportovkyně Ostravy 2012 plavkyně Barbora Závadová a společně donesli štafetový kolík do centra Olympijského parku na Letné.             (vi)

píšete nám

Sokolíci pod pěti kruhy

Do Olympijského parku v Praze na Letné zavítala v průběhu konání ZOH v Soči výprava žactva České obce sokolské, v níž nechyběli členové ostravských oddílů.  Děti si mohly vyzkoušet bruslařskou a lyžařskou dráhu, laserovou střelnici na biatlonové trati, vstřelit gól hokejovému brankáři, sledovali cur­ling. Ne všechno se pořadatelům povedlo, a tak byly i fronty před půjčovnami sportovních potřeb, u stánků s občerstvením, hledali jsme místo s autogramiádou českých reprezentantů. Přes drobné nedostatky jsme odjížděli z Prahy spokojeni. Byli jsme na olympiádě! A nevadí, že jen v parku na Letné. A ještě poděkování: s organizací sokolské účasti, s koordinací dopravy a programu měl hodně starostí br. Mirek Vrána, garant spolupráce s pořadateli.  Josef Přibyl

Curling také v Ostravě

Příznivci curlingu si budou moci poprvé v Ostravě vyzkoušet tento olympijský sport. Ledová plocha v hale č. 2 zimního stadionu Sareza v Porubě se v dubnu změní v curlingový ráj.

„K dispozici budou tři dráhy, na kterých si zájemci mohou vyzkoušet své umění. S originálními kameny, metličkami a příslušenstvím. Stačí mít vhodnou čistou obuv a teplé sportovní oblečení," říká mluvčí Sarezy Hana Ryšánková. O začínající curlery se postará vyškolená obsluha. Dráhy v Porubě budou otevřeny od 1. dubna, informace najdou zájemci na stránkách www.sareza.cz. Tam se také dočtou o způsobu rezervace, naleznou ceník a další doporučení.                (jo)

Lístky na Tretru

Začal předprodej vstupenek na 53. Zlatou tretru Ostrava (17. 6.). Lístek na hlavní tribunu stojí 1 000 Kč, na novou krytou tribuna 200 Kč, na stání 100 Kč. Prodej probíhá prostřednictvím sítě Ticket Art (http://vstupenky.ticket-art.cz). Připomínáme, že účast na mítinku potvrdili oba nejlepší atleti světa roku 2013 Jamajčané Usain Bolt a Shelly-Ann Fraserová-Pryceová i nový světový halový rekordman (616 cm) francouzský tyčkař Renaud Lavillenie.      (aj)

Boxeři mají titul

V kategorii školní mládeže na mistrovství ČR v Českých Budějovicích zvítězil v hmotnosti do 40 kg boxer vítkovického Sokola Kevin Godla. Jde o první mistrovský titul v krátké historii boxu v Sokole Vítkovice! Do mozaiky úspěchů přispěl stříbrem ve váze do 36 kg Roman Leško, bronzem Karel Michalík (do 80 kg). Trenéři Ladislav Martinčík a Petr Maršálek zvou další talentované kluky a holky na trénink do Českého domu ve Vítkovicích.               (ič)

Konferenece o sportu a zdraví

Nultý ročník mezinárodní konference Sport a zdraví v rámci projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014 proběhl poslední únorový den v aule Gong ve Vítkovicích. Lékaři, psychologové, fyzioterapeuti, sportovci a zájemci z řad veřejnosti si v prezentacích a otevřené diskuzi vyměnili poznatky z oblasti sportu a jeho vlivu na lidské zdraví. Zaznělo zde mimo jiné, jak nebezpečné je zejména pro děti a mládež pasivní trávení volného času u počítačů nebo jak se dá vyvolat zdravá závislost na sportování.

Účastníci akce, včetně náměstka primátora Martina Štěpánka, viceprezidenta ACES Europe Kevina O´Connora, olympijského vítěze v desetiboji Roberta Změlíka aj., nezapomněli na pohyb (viz foto) ani během jednání.      (vi)

kam za sportem?

A TEĎ SPARTA! Po utkání Baníku Ostrava s Příbramí (so 8. 3., 15) se zájem fanoušků upíná k sobotě 22. 3 (20.15), kdy se na Bazalech zřejmě v nejatraktivnějším domácím zápase jarní části fotbalové Gambrinus ligy představí Sparta Praha. Pak Baník cestuje dvakrát na hřiště soupeřů. Čekají ho těžké zápasy v Praze na Bohemians, v Liberci. Doma ho uvidíme až 12. 4. proti Slovácku.

POD BEZEDNÝMI KOŠI. Finiš základní části basketbalové Mattoni NBL má v Bonver Aréně (hala Tatran) pro Novou huť tuto podobu: Prostějov (so 8. 3.), Brno (so 15. 3.), USK Praha (so 22. 3.), Kolín (st 2. 4.), Nymburk (út 8. 4.). Začátky v 17.30 hod.

INTERLIGA HÁZENÉ. Poslední dva soupeři házenkářek DHC Sokol Poruba v česko-slovenské interlize: Zlín (7. 3.), Michalovce (5. 4.) vždy v 18 hod. v hale na Hrušovské.

VOLEJBAL. Mistrovský VK Ostrava zakončí základní část extraligy 8. 3. (18) na domácí palubovce v hale na Hrušovské proti Odolena Vodě. Od středy 19. 3. začíná Ostrava a dalších sedm nejlepších týmů hrát o titul ve tříkolovém play-off (série na čtyři vítězství). Ženy TJ Ostrava, nejlepší tým extraligové skupiny o 6.-12. místo, rozehrají od soboty 15. 3. tříkolové play-off nejlepších osmi družstev o titul (série na tři vítězství). Své soupeře ostravské týmy v době uzávěrky  ještě neznaly.

PŘED PLAY-OFF. Závěr základní části hokejové extraligy (po uzávěrce tohoto vydání) rozhodl o soupeři pro HC Vítkovice Steel v předkole play-off. Zřejmě Slavii nebo Litvínov Ostravané přivítají ve dvou zápasech v domácí ČEZ Aréně. Série se hraje na tři vítězství a začíná 10. 3.

FLORBAL. Play-off extraligy proti sobě svedlo florbalisty Vítkovic a Brna. Ostravané po dvou domácích zápasech (4:5, 4:0) hrají 8. a 9. 3 v Brně. Případný 6. a 8. zápas série na 4 vítězství by se hrál v hale na Dubině 11. a 16. 3. Muži FBC Ostrava vstupují do play-down o záchranu extraligové příslušnosti zápasy proti Liberci (8. a 9. 3., 14) v hale v Muglinově. Za týden cestují do Liberce, případný rozhodující 5. zápas by se hrál 19. 3. v Ostravě. Ženy Vítkovic vykročily do play-off proti Elite Praha dvěma výhrami (5:2, 5:1), ženy FBC se v boji o udržení v extralize postaví proti Vinohradům.       (vi)


 

Strana 16

fototéma

Vědecko-technologický park slouží vědě a podnikání

Ve Vědecko-technologickém parku v Ostravě-Pusktovci, který sídlí v blízkosti Vysoké školy báňské, byl zahájen investiční projekt výstavby Multifunkční budovy III a IV. V již stávajících budovách sídlí firmy, které zaměstnávají kolem 900 lidí.

Nové objekty budou sloužit jako podnikatelské inkubátory pro malé a střední podniky k rozvoji inovativního podnikání. V rámci multifunkční budovy III nově vznikne 2 794 m2 využitelných ploch a v rámci multifunkční budovy IV nově pak 2 503 m2 využitelných ploch. Výstavbu obou budov zahájila společnost Skanska loni 16. srpna, předpokládané dokončení je plánováno na březen 2015. Realizační náklady obou budov představují přes 405 milionů korun s DPH, přičemž projekt bude spolufinancován z Operačního programu podnikání a inovace, programu podpory Prosperita ve výši dotace až 75 % (max. 300 mil. Kč).

VTP slouží nejrůznějším aktivitám – např. výzkumné, vývojové a projekční činnosti, biotechnologii, nanotechnologii, výboji a výrobě laboratorní, měřicí a zkušební techniky, výzkumu a vývoji v oblasti alternativních energetických zdrojů, technologickým a high-tech opravárenským centrum apod.      (lb)