Březen 2012

Březnové vydání měsíčníku Ostravská radnice

                                                                                   

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


 

Uvnitř listu

             2        Blíží se Den učitelů

             3        Rozhovor s Martinem Štěpánkem

             4        Nehodovost opět klesla

             5        Začne rekonstrukce parku

             8        Forum Nová Karolina se otevře veřejnosti

            11       Navštivte Irský festival

            13       Ostravští detektivové na stopě

 

Strana 1

 

Řidiči si na objíždky zvykli, jsou disciplinovaní, hromadná doprava je plynulá

Na mostech se usilovně pracuje

Přes mrazivé počasí a bohaté příděly sněhu postupovaly v únoru práce na revitalizaci přednádražního prostoru Svinov II. etapa podle harmonogramu. Na stavbě už jsou provedeny přeložky inženýrských sítí, například kanalizace Peterkova a silniční kanalizace. K dokončení je připraveno prodloužení ulice Peterkovy včetně odstavného stání pro autobusy.

V současné době probíhá demolice jižní nástupní věže včetně autobusové a tramvajové zastávky, dále pracovníci sdružených firem IMOS a SDS Exmost pracují na rekonstrukci jižního mostu silničního a tramvajového. Odbourávají svršek mostů a zvedají pole mostní konstrukce, které se musí opravit. Pro cestující byla v první části rekonstrukce mostů rovněž vybudována provizorní tramvajová zastávka včetně přístupových cest k vlakovému nádraží.  Také provoz individuální automobilové dopravy probíhá po počátečním hledání optimální objízdné trasy bez vážnějších problémů, řidiči si pro sebe velmi brzy našli vyhovující objížďky včetně využití bezplatné dálnice v daném úseku. „Jsme si vědomi toho, že objízdné trasy zvýšily hustotu dopravy v některých částech města, což je vzhledem k rozsahu rekonstrukce nevyhnutelné. Děkuji občanům za trpělivost a pochopení,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč.

Plynulosti přepravy z Poruby do centra značnou měrou pomáhá hromadná doprava, která jezdí bez zpoždění přesto, že například tramvaj projíždí úsek na Svinovském mostě po jedné koleji. (vk)

Foto: Příhradové konstrukce slouží ke zvedání Svinovských mostů. 

 

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelé na svém zasedání 15. února schválili usnesení, kterým vyjádřili nesouhlas se zrušením poplatků za vypouštění části škodlivin do ovzduší průmyslovým podnikům od roku 2016. Podle primátora Petra Kajnara bude stanovisko zastupitelstva zasláno všem senátorům a poslancům, kteří mohou zákon ještě vrátit Poslanecké sněmovně k přepracování.

Zastupitelé dále schválili například i dotace na pomoc zvířatům, vznik dceřiné společnosti OVANET zajišťující IT servis formou outsorcingu, posvěcena byla i dotace na regeneraci brownfieldu staré čistírny odpadních vod v Přívoze.        (ph)

 

Město FC Baník podporuje

Zastupitelé města schválili dotaci pro FC Baník Ostrava, a. s., v plné výši 11 milionů korun. Uvolnili tak částku, která byla do vyjasnění vlastnických vztahů klubu blokována v rezervě komise pro vrcholový sport. V Baníku došlo k zásadní změně.Dosavadní majitel Tomáš Petera prodal 95 procent akcií společnosti SMK Reality Invest, do které vstoupila PAM market s. r. o., pět procent patří občanskému sdružení FC Baník. Předsedou představenstva je nyní Petr Šafarčík, členy Libor Adámek a Vladimír Janoško. Noví majitelé vstupují do klubu, který letos oslaví 90. výročí založení, s projektem Zachraňme Baníček!, zveřejnili rovněž projekt rekonstrukce domovského stadionu.

Jak zdůraznil náměstek primátora Martin Štěpánek, deset milionů korun má pomoci zachránit Baník v první lize, milion poputuje za mládežnickými týmy.      (vi) 

 

Zapojte se do diskuse

Ostrava si nechala zpracovat k projektu Rámec konkurenceschopnosti Ostravy 2012–2020 studii, která je výchozím materiálem pro diskusi s odborníky i širokou veřejností na téma rozvoje Ostravska. Studie je uvedena v plném znění na webu www.ostrava.cz, kde je i elektronický formulář, jehož prostřednictvím mohou posílat náměty k tématu odborníci i laici. Na stránce jsou rovněž příspěvky k tématu přednesené na fóru 25. ledna a další informace.     (vk) 


 

Strana 2 

 

Pedagogové z mateřských a základních škol i domů dětí převezmou ceny

Poděkování ostravským učitelům

Rada města Ostravy na svém zasedání 7. února rozhodla jako tradičně každým rokem o ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů. Slavnostní akce, kde učitelé poděkování převezmou, se uskuteční 28. března v Divadle loutek Ostrava. Součástí večera bude představení Malované na skle.

Jako obvykle se ocenění udělují ve dvou kategoriích.V kategorii Výrazná pedagogická osobnost budou oceněni Jan Veselý ze ZŠ Gen. Píky, Věra Havelková ze ZŠ a MŠ Krásné Pole, Pavla Dědičová ze ZŠ J. Valčíka v Porubě, dále Ivana Tenglerová z MŠ v Křižíkově ulici, Petr Kovář ze ZŠ Poruba, Bulharská, a Dagmar Teichmannová ze ZŠ a MŠ Horymírova z Ostravy-Jihu.

V kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost poděkování převezmou Alena Valkovičová ze SVČ Zábřeh, Gurťjevova, Svatopluk Ambroz ze ZŠ Ostrava-Jih v Srbské ulici, Marie Zátopková z MŠ Martinov, Martinovská, Hana Malíková ze ZŠ Matiční, Dana Boháčová ze ZŠ Gen. Píky, Zdeňka Majcherová ze ZŠ a MŠ Ostrava-Jih, Kosmonautů, Naděžda Valentová z MŠ Špálova, Ivana Godfrydová z MŠ Hornická a Dagmar Havránková ze ZŠ Ostrava-Jih, Klegova. Všem oceněným pedagogům blahopřejeme a děkujeme za jejich náročnou a velmi důležitou práci.          (vk) 

 

Miliony na opravy škol a komunikací

Padesát milionů na opravy škol a 31 milionů na rekonstrukce místních komunikací uvolní město Ostrava ze svého rozpočtu pro letošní rok. O dotace zatím požádalo osm městských obvodů a Lidová konzervatoř a múzická škola. Z celkové sumy zbývá ještě rozdělit přes 10 milionů na rekonstrukce škol a 10,5 milionu na opravy místních komunikací. „Další žádosti obvodů v tuto chvíli posuzujeme. Rozděleno bude postupně celých 81 milionů korun,“ řekl náměstek primátora Jiří Srba.

Z těchto peněz bude například opraven podchod na Kamenci, rekonstruována městská komunikace ve Lhotce i v Petřkovicích, vybudována autobusová smyčka u Intersparu na Jihu a podobně. Dotace pro školy získají například v Hošťálkovicích na opravu střechy, v Plesné a v Radvanicích na dokončení opravy budovy mateřské školy, ve Lhotce bude vystavěna Víceúčelová sportovní hala s příslušenstvím, Lidová konzervatoř a múzická škola využije dotaci na dokončení opravy a restaurování štukové výzdoby chodeb a vestibulu a tak dále. Tyto finanční prostředky jsou přidělovány na základě požadavků jednotlivých městských obvodů po kontrole, prověření a schválení v orgánech města.       (vk)

 

Město se představuje na veletrzích

Tradiční brněnský lednový veletrh cestovního ruchu Regiontour je každoročně příležitostí pro mnohá města představit se jako turistická destinace. Ostrava se tak v Brně opakovaně stala součástí výstavního stánku Moravskoslezského kraje. Nabídla přehled turistických cílů, technických památek, sportovních i kulturních událostí, ubytovacích možností i výletů do okolí prostřednictvím prezentačních materiálů, katalogů a map.

Druhý únorový týden se Ostrava prezentovala na podobném veletrhu Holiday World v Praze, začátkem března dává město prostor cestovním kancelářím na výstavě Dovolená a region na ostravském výstavišti Černá louka.

Také zahraniční veletrhy a jejich návštěvníci už znají Ostravu dlouhá léta. Nizozemský Vakantiebeurs v Utrechtu a Slovakiatour v Bratislavě se konaly v  lednu, v německém Mnichově se město představuje na F.RE.E koncem února, v Berlíně pak v březnu a koncem března v sousedních polských Katovicích na výstavě Glob, vždy v rámci expozice agentury Czechtourismu.

Odlišná je každoroční prezentace města na mezinárodním investičním veletrhu Mipim ve francouzském Cannes. Od 6. do 9. března se Ostrava s expozicí o ploše více než 80 m2  zúčastní veletrhu již popatnácté. Partnery města se při prezentaci města stanou CTP, Dalkia Česká republika, Global Networks, HB Reavis Group, Multi Development Czech Republic, OHL ŽS – divize Stavitelství Ostrava, PRK Partners, RPG Real Estate Management a Vítkovice.  Součástí prezentace města bude i doprovodný program. Zástupci města se 7. března v rámci Mipim zúčastní panelové diskuse „Regional Focus“, která představí Českou republiku v diskusi o potenciálu center výzkumu a vývoje v Česku a o jejich vlivu na rozvoj měst a regionů.      (g) 

 

aktuálně 

Pro doklady každý den

Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy má od 1. ledna letošního roku úředním dnem každý pracovní den. Statistika těchto oddělení z předchozích týdnů zatím potvrzuje, že lidé si ještě na novou službu nezvykli a stále preferují tradiční pondělí a středu, kdy přichází až dvojnásobné množství žadatelů oproti jiným dnům v týdnu. Pokud se tedy chcete při vyřizování dokladů vyhnout dlouhým čekacím dobám, zvolte si jiný pracovní den, vaše žádost bude vyřízena mnohem rychleji.Úřední hodiny na těchto odděleních, která se nacházejí v Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě, jsou: pondělí a středa od 8–17 hod., úterý od 8 do 15.30 hod., čtvrtek od 8 do 16 hod. a v pátek od 8 do 11  hodin.            (r)

  

Palivo musí pryč

Rada Moravskoslezského kraje vyslovila nesouhlas se záměrem společnosti Geosan Group deponovat palivo Geobal 4 na lagunách Ostramo. Požaduje nastavení takových podmínek, aby byl zajištěn jeho plynulý odbyt za současné minimalizace množství skladovaného paliva a doby jeho uložení v areálu lagun.   (k) 

 

z dopisů čtenářů 

Pozitivní názor vždy potěší, a tak vybíráme z dopisu paní Šárky Šimurdové z Ostravy-Poruby naší redakci: „Reaguji na články o omezení dopravy během oprav Svinovských mostů. Říkám si – zaplať pán Bůh, bude to sice svízelné pro řidiče, i my, nemotoristé se musíme přizpůsobit novým podmínkám, ale konečně někdo přišel na to, že je nutné se k nádraží nějak dostat… Děkuji také za nově zřízenou autobusovou linku č. 42, hodně pomohla…“ Dále čtenářka popisuje časté svízelné přesouvání ze svinovského nádraží na mosty, což zná určitě polovina Ostravanů. „Budeme to muset vydržet, ale už jsme toho vydrželi dost…“, píše na závěr. Paní Šimurdová pochopila, že dočasné nepříjemnosti jsou ku prospěchu věci a že cestování se v Ostravě dále zkulturní. Děkujeme za upřímnost.          (r) 


 

Strana 3 

 

rozhovor 

S náměstkem primátora Martinem Štěpánkem především o sociálních věcech, školství a sportu

Komunitní plán pro efektivní sociální služby 

z Pane náměstku, město Ostrava naplňuje cíle 3. komunitního plánu sociálních služeb pro období 2011–14. Jakých výsledků vloni dosáhlo?

„Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011–2014 obsahuje soubor opatření, která vedou k zajištění a udržení komplexní sítě sociálních služeb a souvisejících aktivit pro občany. V roce 2011 se městu podařilo  udržet síť 179 sociálních služeb, které provozuje 71 organizací. Pracuje v nich více než  3,5 tisíce zaměstnanců. Nejvýznamnější investiční akcí loňského roku bylo zahájení výstavby Komunitního centra v Hulvákách, které bude sloužit lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Ostrava byla úspěšná také při podávání investičních projektů do strukturálních fondů EU. Podařilo se nám zajistit finanční prostředky na rekonstrukci budov v ulici Zukalově, ve které bude provozována soc. služba – domov se zvláštním režimem. Další finanční prostředky jsme získali na rekonstrukce Domova na Liščině, budov v ul. Thomayerově a Bozděchově, které poskytují důležité sociální služby.“

z Jak velká je podpora města neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby?

„Právě komunitní plánování umožňuje efektivně plánovat nejen sociální služby a aktivity, ale i nezbytné finanční prostředky pro jejich zajištění. Díky komunitnímu plánu máme představu, jaký objem finančních prostředků budeme potřebovat na provoz sociálních služeb a tuto částku každoročně k tomuto účelu vyčleňujeme z městského rozpočtu. V roce 2011 bylo z rozpočtu města uvolněno pro dotační oblast sociální péče 66,5 mil. Kč, pro letošní rok je v rozpočtu schválena částka ve výši 69,5 mil. Kč.“

z Město Ostrava je zřizovatelem domovů pro seniory. Kolik na jejich provoz vynakládá?

„Město vykonává zřizovatelskou pozici vůči osmi příspěvkovým organizacím, které mají registrovány pobytové služby pro seniory. Jedná se o domovy pro seniory: celkem 7 služeb s celkovou kapacitou 1 297 míst a domovy se zvláštním režimem, kde  6 služeb nabízí kapacitu 330 míst. Ostrava přispívá ročně  na jejich provoz částkou 130 924 tis. Kč. Mimo příspěvkové organizace města zajišťují pobytové služby pro občany také nestátní neziskové organizace a fyzické osoby (dalších 331 míst), jejichž projekty jsou dotovány také z prostředků města. Tímto způsobem má Ostrava pro seniory ve své nabídce celkem 1 958 míst v rámci pobytových sociálních služeb.“

z Ve vaší gesci je také školství a volnočasové aktivity.

„V loňském roce byly realizovány dva projekty spolufinancované z EU (ROP NUTS II Moravskoslezsko): Sportovně rekreační areál SVČ Zábřeh (náklady cca 11,5 mil. Kč) a zároveň projekt Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy, kterým bylo zhodnoceno vybavení v pěti budovách SVČ (náklady cca 8 mil. Kč). V SVČ Korunka byly zatepleny tři budovy (náklady cca 6,5 mil. Kč). V roce  2012 dojde k zateplení a dalším pracem na budově SVČ Moravská Ostrava, na které navazuje vnitřní rekonstrukce tělocvičny. Ostrava tak získá další moderní sportovní stánek, tělocvičnu s tribunou pro diváky a sociálním zázemím. Ojedinělým projektem v oblasti lidských zdrojů bude realizace Švýcarsko-české spolupráce z Fondu Partnerství, kde jsme získali dotaci 1,2 mil. Kč. Předmětem projektu jsou společné mezinárodní aktivity, vzdělávání a výměna zkušeností pracovníků zájmového vzdělávání. V těchto dnech byla vyhlášena výzva v rámci operačního programu Životní prostředí. Máme připraveny také žádosti na zateplení budov SVČ Zábřeh a DDM Poruba.“

z Letos má začít rekonstrukce Městského stadionu ve Vítkovicích.

„Ano, skutečně je to tak! Projektový tým pracovníků pod naším vedením dělá maximum. Hned po skončení Zlaté tretry 2012 se začne demolovat stará východní část stadionu, pak se začne se stavbou nové tribuny. Termín realizace je 06/2012 – 05/2013 tak, aby nebylo narušeno konání Zlaté tretry. Letos proběhnou dvě zásadní atletické konference, kde se rozhodne o pořadateli ME v atletice družstev v roce 2014. Máme velmi dobrý projekt, ale také silné soupeře, především Německo.“

z Město tradičně podporuje vrcholový sport. Významně pomáhá také mládežnickému a výkonnostnímu sportu.

„Centrum indiviudálních sportů (CISO) vytváří zázemí a podporu perspektivním sportovcům v oblasti individuálních sportů jako je atletika, box, jachting, plavání, lukostřelba, krasobruslení apod. V letošním roce město poskytne dotaci na rozvoj těchto talentů ve výši 2,3 mil.Kč, což je stejně jako vloni. Na výkonnostní a mládežnický sport jsme pro rok 2012 vyčlenili 20 milionů korun, což je o 8,5 % více než v roce 2011. Podporujeme širokou škálu  sportovních oddílů, které se podílejí na rozvoji tělovýchovy a sportu v Ostravě realizací více než 280 projektů.“

z Věříte, že se fotbalisté Baníku zachrání v lize? Který ostravský sportovec by se mohl prosadit na OH v Londýně?

„Fotbalistům Baníku Ostrava držím palce, neboť si téměř nedovedu představit Ostravu bez prvoligového fotbalu. Pevně věřím, že klub se v lize zachrání. Nejvýraznější osobností mezi mladými sportovci je plavkyně Barbora Závadová, která si úspěšnou  reprezentací na mistrovství světa vybojovala účast na letní olympiádě v Londýně 2012. A myslím si, že šanci na medaili určitě má.“ Připravil Libor Vidlička 

 

Město pro lidi bez domova

Dvakrát týdně vyrážejí magistrátní úředníci v zimních měsících za lidmi bez přístřeší. Na území Ostravy se pohybuje 700 až 800 osob bez domova, z toho asi 75 žen. Řešit jejich nelehkou situaci jim pomáhá odbor sociálních věcí a nestátní neziskové organizace. 

V jednom z mrazivých únorových dnů doprovázíme sociální pracovníky do osady v lesíku poblíž ulice Rudné. Sociální pracovnice se ptá na potřeby osadníků a nabízí pomoc v azylových domech či noclehárnách. Muži a žena nabídku s díky odmítají. V přístřešcích z větví a plachtoviny topí dřívím nasbíraným v okolí, uvnitř si právě vaří čaj a polévku. Pokud zbude na benzin, spustí elektrocentrálu a sledují televizi. Mají povlečené postele a nábytek, kterého se lidé zbavili. Sociální pracovnice se domlouvá s jedinou ženou v osadě na vyřízení občanského průkazu. Jak se dozvídáme, někteří z mužů v osadě bydlí více než deset let. Za tu dobu si vytvořili systém přežití, vybavili příbytky, mají co jíst a pít.

V Ostravě je nyní k dispozici 352 míst v azylových domech. Osoby bez přístřeší mohou dále využívat nocleháren s kapacitou 134 míst. Lidé bez domova v některých případech tyto služby odmítají. Nechtějí se smířit s pravidly, například se zákazem pití alkoholu, nebo se starají o psy, kteří do sociálních zařízení nesmí. Mnozí, jako v případě naší lesní „osady“, mají svůj domov tady a nevidí důvod, proč jej opouštět.         (ph)

Foto: Bezdomovci u svého příbytku během návštěvy sociálních pracovníků.      Foto: Petr Havránek


 

Strana 4 

           

střípky 

ŘÁD PRO VOJTĚCHA MYNÁŘE.

Zastupitel města a obvodu Radvanice a Bartovice Vojtěch Mynář (na snímku vlevo) převzal z rukou velvyslance Sergeje Kiseleva Řád přátelství, který mu propůjčil prezident Ruské federace Dmitrij Medvěděv. Během slavnostního aktu na ruské ambasádě v Praze bylo vyzvednuto dlouholeté úsilí vyznamenaného o rozvíjení česko-ruských vztahů. Hostitel připomněl působení Vojtěcha Mynáře ve vedení města Ostravy, během kterého významně přispěl k dalšímu prohloubení vztahů partnerských měst Ostravy a Volgogradu. Poděkoval mu také za pomoc při navazování kontaktů mezi hospodářskými subjekty a podnikateli obou zemí.             (vi)

TUŽME SE!

Letošní významné 150. výročí založení tělovýchovné organizace Sokol si připomněli členové a sympatizanti výstavou „150 let sportování Sokola v Moravskoslezském kraji“ ve foyer Nové radnice (foto z vernisáže L. Vidlička). Průřez aktivitami více než osmi desítek jednot sdružených v župách Moravskoslezské a Beskydské připravil tým lidí kolem Vlastimila Bulawy. Současný Sokol sdružuje v ČR na 190 tisíc sportovců. Jen na území Ostravy působí dvacet jednot ve většině obvodů města. Oslavy v našem kraji vyrcholí sokolským sletem v Opavě (17. 6.) a především XV. Všesokolským sletem v Praze ve dnech 1.–6. 7.           (vi)

BESEDOVALI O OVZDUŠÍ.

Na téma ovzduší v Ostravě se 13. února uskutečnila beseda v klubu Fiducia. Odborníci představili posluchačům současné dění v oblasti ochrany ovzduší. O plánech města v této oblasti hovořil náměstek primátora Dalibor Madej (na snímku). Jak vyplynulo z besedy a diskuse, je nutné zapojit do projektů na ochranu ovzduší i další složky včetně zdravotního ústavu, občanských sdružení a iniciativ a také zástupců veřejnosti, která se o téma živě zajímá, protože zejména Ostravsko je zatížené zplodinami z průmyslu, z dopravy a lokálních topenišť, škodliviny proudí i ze sousedního Polska.      (k) 

BEZRUČI VE SVÉM.

Po rekonstrukci se poslední únorový pátek otevřely brány budovy Divadla Petra Bezruče v ulici 28. října. Oblíbená ostravská scéna, jejíž historie se začala psát v roce 1945, vzala v první polovině sezony zavděk azylem v divadle loutek a v Domě kultury města Ostravy. Slavnostní večer zahájila náměstkyně primátora Simona Piperková. Soubor Divadla Petra Bezruče pak diváky potěšil obnovenou premiérou dramatu Henrika Ibsena Divoká kachna (na snímku je herec Norbert Lichý). Město vynaložilo ze svého rozpočtu na rekonstrukci divadla přes 32,5 mil. korun.          (vi)

 

Ochrání nás půl milionu stromů

Do roku 2015 bude na území města Ostravy vysazeno více než půl milionu nových stromů a keřů. Další zeleň v moravskoslezské metropoli přibude díky městským a obvodním projektům za více než 200 milionů korun. Jejich cílem a podstatou je výsadba zeleně či dřevin a také jejich regenerace pomocí pěstebních opatření (kácení, ošetření, ořezy apod.) v četných lokalitách města. Regenerovaná plocha bude mít rozlohu přibližně 337 hektarů, nově zakládaná plocha pak 116 hektarů (pro představu – Masarykovo náměstí má 0,95 ha).  Cílem akce je snížení možnosti rozptylu a zároveň zachycení znečišťujících látek, což znamená snížení prašnosti a tím zlepšení kvality ovzduší. Například projekty izolační zeleně města Ostravy 1-3 sníží prašnost v ovzduší až o 32,65 tun za rok (o 28,5 %). V současnosti se jedná celkem o 19 projektů.

Celkové náklady projektů dosahují 258 133 026 Kč, přičemž dotace z operačního programu životní prostředí je ve výši 227 191 721 Kč. Z rozpočtu města tedy na tuto akci půjde 29 703 822 Kč. Pracovníci se budou zeleni věnovat v lokalitách Poruba, Polanka nad Odrou, Vítkovice, Nová Ves, Výškovice, Zábřeh či Radvanice a Bartovice. „Regenerace a výsadba nové zeleně na území města se tak stává dalším významným krokem v boji za zlepšení životního prostředí v Ostravě. Jsem rád, že díky tomuto projektu se Ostrava udrží na špici nejzelenějších měst v České republice,“ říká náměstek primátora Dalibor Madej.

V letošním roce bude ukončeno 5 projektů a započne realizace 9 projektů, která bude pokračovat převážně v letech 2013 – 2014. V roce 2013 pak započne realizace posledních 4 projektů, z nichž 2 budou ukončeny v roce 2013 a další v roce 2014.    (ph) 

 

Konference také na internetu

Tradiční „Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2012“, kterou v letošním roce pořádají společně Ministerstvo životního prostředí ČR a statutární město Ostrava, se bude konat v pondělí 2. dubna v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Živé internetové vysílání budete mít možnost sledovat od 9 hodin na www.tvportaly.cz, vybrané živé vstupy uvidíte na TV Polar.   (m)

 

doprava ve městě

Nehodovost loni poklesla

Policie ČR řešila v roce 2011 přímo na území města Ostravy 2 437 dopravních nehod, při kterých 13 osob zemřelo, zraněno bylo 43 osob těžce a 583 osob lehce. Výše hmotné škody dosáhla 125,74 mil. korun. Na území celého okresu Ostrava-město to pak bylo 2 614 nehod, při nich zemřelo 14 osob, 49 osob bylo zraněno těžce a 638 lehce. Oproti roku 2010 všechny sledované kategorie vyjma počtu lehce zraněných osob zaznamenaly mírný pokles.

V roce 2011 nezemřel v Ostravě žádný cyklista, naopak chodců bylo usmrceno osm, což je o dva více než loni a předloni. Ze 13 smrtelných DN 3 chodci zemřeli po střetu s tramvají, jeden nerespektoval červeného panáčka. Další čtyři smrtelné nehody byly způsobeny překročením nejvyšší dovolené rychlosti, kdy řidič následně nezvládl vozidlo. Ve dvou z těchto případů hrál roli alkohol a drogy.

Celkově nejvíce nehod policie šetřila na světelně řízené křižovatce Výškovická – Čujkovova  (11 dopravních nehod) a shodně po 12 dopravních nehodách v úsecích ulic Rudná (most Odra – východ. rampy k okružní křižovatce D 1), Hlavní třída (Porubská – Francouzská), 17. listopadu (Průběžná – Martinovská), Opavská (Martinovská – Třebovická a 17. listopadu – Porubská), Výškovická (Svornosti – tram. smyčka).

Nejvíce dopravních nehod se stalo během odpolední dopravní špičky, konkrétně okolo 17. hodiny, nejnehodovějším dnem byla středa a měsícem listopad. Nejčastějším viníkem nehod byli řidiči osobních automobilů. Při porovnání věkové struktury a pohlaví nejvíce dopravních nehod způsobili muži ve věku 25 až 40 let (20,9 % nehod) následovaní muži v kategorii 41 až 60 let (18,42 % nehod). Byť se jedná o městské území, za rok 2011 došlo k 93 nehodám kvůli střetu s lesní zvěří a 16 zvířaty domácími. Počet nehod pod vlivem alkoholu a drog klesl o 6 na 128. Dva lidé následkem dopravní nehody pod vlivem alkoholu či drog zemřeli.

Podrobnější statistiku dopravní nehodovosti najdete na internetových stránkách odboru dopravy MMO na www.ostrava.cz.                Josef Laža 


 

Strana 5 

 

město investuje 

První etapa revitalizace Komenského sadů začne letos na jaře, stavba má trvat 55 týdnů

Lavičky, osvětlení a cesty pro pěší i sportovce

Realizaci delší dobu připravovaného projektu revitalizace Komenského sadů už nic nestojí v cestě – v soutěži o tuto zakázku byl již ze třinácti uchazečů vybrán její zhotovitel. Zvítězila ekonomicky nejvýhodnější nabídka firmy STRABAG z Prahy.  Firma chce zakázku realizovat za 55 týdnů v ceně necelých 24 milionů bez DPH.  Stavba může být zahájena po vydání stanoviska Regionální rady Moravskoslezsko k průběhu veřejné zakázky a jejího souladu s metodikou ROP, předpoklad začátku prací v sadech je březen 2012.

Revitalizace je rozsáhlá stavba na velkém území, která se uskuteční v několika dílčích etapách. Nejprve bude probíhat příprava území, pak rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, následovat bude veřejné osvětlení, sadové úpravy, renovace a opravy a nový mobiliář (lavičky apod.).

Komenského sady, centrální městský park v srdci Ostravy, patří k nejrozsáhlejším městským parkům v České republice. Má rozlohu okolo 30 ha a roste v něm asi 3 tisíce stromů. Projekt jeho revitalizace byl zpracován v letech 2010–2011. Řeší nejnutnější zásahy vyvolané úpravou komunikační sítě a změnou funkcí některých částí. Budou zde například vybudovány komunikace s vhodnými povrchy pro běžecké aktivity, bruslaře, pro pěší nebo maminky s kočárky. Projekt realizuje město Ostrava.

Město představuje projekt revitalizace na svých webových stránkách, na nichž také probíhala v loňském roce anketa, z níž vyšla celá řada podnětů od občanů. Některé, i když byly velmi zajímavé, však svou odezvu kvůli velké finanční náročnosti naleznou až v další etapě revitalizace. Podrobnější informace o projektu, historii a současnosti sadů najdete na webových stránkách města www.ostrava.cz.

Předpokládané náklady projektu, které vycházely z projektové dokumentace, původně činily 53,1 mil. Kč bez DPH. Vysoutěžená cena 23,98 mil. bez DPH (28,78 mil. Kč s DPH) tedy znamená úsporu oproti předpokladu 54,8 % z původní částky. Úspora tedy činí 29,1 mil korun bez DPH. Předpokládané spolufinancování EU (max. 85 %) představuje částku 24,5 mil. Kč s DPH.       (vk)

  

Výtahem na vysokou pec

Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice (DOV), jehož členem je také město Ostrava, připravuje otevření technických památek Vítkovic. V úterý 20. března představí vyhlídkovou trasu s výtahem na Vysokou pec č. 1.

Na 1. máje se při dni otevřených dveří Vítkovice Machinery Group představí reaktivovaná Dolní oblast. Zde se 8. května uskuteční koncert Jarka Nohavici a Janáčkovy filharmonie, 17. května zahajovací koncert festivalu Janáčkův máj. V červenci budou Dolní Vítkovice hostit festival Colours of Ostrava. Sdružení nabízí možnost stát se partnerem Dolní oblasti Vítkovic. Kdo přispěje na její další rozvoj, získá volné vstupy do expozic, VIP lístky na partnerské koncerty apod. Více informací na adrese partner@dolnioblastvitkovice.cz.

Lidé mohou do 5. 5. 2012 do 12 hodin zasílat na adresu plynojem@vitkovice.cz také návrhy na nový název pro plynojem přeměněný na multifunkční aulu. Nejlepších 25 přispěvatelů se může těšit na dvě vstupenky na Nohavicův koncert.           (kij, v)

  

Chcete u vás zastávku tourbusu?

Pro speciální sezonní dopravu (červen–září 2012) hledáme provozovatele atraktivit v turistické oblasti Ostravsko, kteří mají zájem stát se jednou ze zastávek turistického autobusu. Cílem dopravního spojení je propojit turistické atraktivity, usnadnit návštěvníkům přesun mezi nimi a umožnit jim pohodlně se dostat na několik míst v jednom dni.

Tuto aktivitu připravuje destinační management turistické oblasti Ostravsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, podmínkou její realizace je schválení dotace na projekt „Akční plán 2012 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko“. Zájemce musí splnit povinná kritéria a povinnosti a zaslat formulář. Vše najdete na www.ostrava.cz.

Pokud máte zájem a splňujete kritéria, zašlete vyplněný formulář na e-mail: hcivelova@ostrava.cz nejpozději do 22. 3. 2012. V případě dotazů se obraťte na Hanu Cívelovou – 599 443 036. ® 

 

Nový jízdní řád

Od 4. března vychází 2. dodatek jízdního řádu ODIS pro Ostravsko. V závěru března začne jezdit autobusová linka 95 ke komplexu Forum Nová Karolina, denně ve 20min. intervalu po okružní trase se zastávkami Elektra a Karolina, U lávky. Z dalších zásadnějších změn: linka 99 je od městské nemocnice vedena po Hornopolní na Českobratrskou, od úřadu práce pokračuje po obvyklé trase. Tištěný 2. dodatek jízdního řádu je k dostání v prodejnách Dopravního podniku Ostrava.        (liv)

  

Změny v dopravním uzlu Hranečník

Bývalá kasárna Hranečník v Ostravě čeká velká proměna. Vyroste zde například technická a výcviková základna složek integrovaného záchranného systému. Projekt zahrnuje i celkovou rekonstrukci inženýrských sítí a zpevněných ploch v areálu. V současné době probíhají stavební práce na postupnou opravu stávajících budov, které nepodléhaly územnímu řízení, tedy objekt pro strážní službu Městské policie Ostrava a zázemí složek Integrovaného záchranného sy­stému, objekt správy areálu, budova pro školení a výcvik IZS a sklad humanitární pomoci.

Přestupní dopravní uzel Hranečník bude sloužit jako významný bod veřejné osobní hromadné dopravy. V prostoru, aktuálně sloužícím jako tramvajové obratiště na trati Výstaviště – Hranečník – ArcelorMittal, bude vybudováno zázemí pro ukončování všech spojů příměstské autobusové dopravy. A to jak stávajících linek, končících dnes na Gagarinově náměstí, tak také některých linek, které jsou dnes směrovány na ÚAN po ulici Rudné; také pro výhledové rozšíření provozu tramvajové dopravy (na Hranečník mají být zavedeny další dvě tramvajové linky). Navržené dopravní uspořádání počítá i s budoucím zavedením trolejbusové dopravy.

Výstavbou přestupního terminálu v prostoru Hranečníku dojde ke zkvalitnění podmínek hromadné dopravy, zvýšení komfortu cestujících i zlepšení pěší dostupnosti přestupů mezi jednotlivými systémy veřejné hromadné dopravy (autobusová, tramvajová, výhledově trolejbusová doprava). Současně zde bude vytvořeno i záchytné parkoviště, které bude umístěno v západní části terminálu s kapacitou 84 stání pro osobní automobily.          (ph)

 


 

 

Strana 6 

 

Policisté vyřešili složité případy, příkladnými činy pomohli mnoha lidem

Medaile jsou ve správných rukou 

Již sedmý ročník slavnostního ocenění nejlepších policistů a občanských zaměstnanců Městského ředitelství policie ČR v Ostravě se uskutečnilo 15. února v Divadle loutek Ostrava. V průběhu večera ředitel ostravské policie Tomáš Landsfeld ocenil nejen policisty a občanské zaměstnance, ale letos poprvé i dva odvážné muže, civilisty, kteří zadrželi dva pachatele vloupání.

Tomáš Landsfeld předal ocenění dvanácti policistům vnější služby, stejnému počtu kriminalistů, čtyřem občanským zaměstnankyním a kolektivu kriminalistů, kteří v minulém roce vyřešili nejsložitější případ – zločin vraždy ve stadiu pokusu. Ocenění si odnesli také dva mladí policisté v kategorii Příkladný čin roku.

Zcela novým oceněním příkladné služby policistů, ale také občanů, kteří se výrazně podílejí na činnosti městského ředitelství, je udělení medaile ředitele Městského ředitelství policie Ostrava. První z nich získal poručík Jiří Kopeček, který patří ke služebně nejstarším, ale také nejzkušenějším policistům městského ředitelství, ve službě je téměř 30 let. Výjimečný je jeho zásadní podíl v boji s drogovou kriminalitou. Dalším je major Aleš Viktorin, vedoucí preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, je autorem jak grafického návrhu unikátní medaile, tak tvůrcem její symboliky, která mnoha prvky připomíná vztah k městu Ostrava.       (vk) 

Foto: Tomáš Landsfeld předává medaili ředitele MŘ Ostrava Jiřímu Kopečkovi a Aleši Viktorinovi (vpravo). Foto: MŘ PČR 

 

Policie pomáhá také děti naučit, jak vychovat a trénovat psa k poslušnosti

,Kuzma‘ je šancí pro mladé pejskaře

Kurz zodpovědného majitele městského psa, tato slova se skrývají pod zkratkovým názvem Kuzma. Už čtvrtým rokem budou kurz pořádat ostravští policisté v policejním areálu Ostrava-Hulváky ve dvou termínech – od 18. dubna  do 27. června a druhý od 5. září  do 31. října každou středu od 15.30 do 17 hodin. Kurzu se zúčastňují děti se svými psími miláčky, je zdarma přístupný všem mladým psovodům ve věku od 12 do 18 let, kteří se potýkají s neposlušností svých čtyřnohých mazlíčků. ,Kuzmu‘ už absolvovaly desítky dětí se psy nejrůznějších ras a velikostí, obvykle se tu sejde skvělá parta.

Kurz nesupluje činnost kynologických klubů, spíše chce naučit majitele psa porozumět psychice svého zvířete a ovládat ho. Majitel psa musí také mít schopnost předvídat reakce zvířete v nejrůznějších denních situacích a dokázat na ně adekvátně reagovat. Absolvent kurzu by se měl profilovat jako „pejskař“, který si plně uvědomuje zodpovědnost za svého psa, chová se ohleduplně ke svému okolí, je schopen samostatně hledat řešení vznikajících problémů v chování svého psa a předcházet tak konfliktním situacím. Náplní kurzu je teoretická příprava – základy etologie a psychologie psa ve vztahu k životu s člověkem, pes a paragrafy, seznámení s prací policejních kynologů, základy první pomoci u psů, ale i praktický výcvik, zejména nácvik ovladatelnosti psa za pohybu a na místě, chůze u nohy v běžných situacích atd. Účastníci kurzu vyrážejí také do ulic a trénují přímo v terénu. 

Mladé psovody za odměnu čeká exkurze na pracovišti pachové identifikace. Každý kurz je ukončen přezkoušením frekventantů i psů. Úspěšní účastníci získají certifikát absolventa. Pro nejúspěšnější se nabízí možnost předvést své „umění se psem“ společně na ukázkách služebních kynologů.

Kapacita kurzu je omezená. Informace na www.kuzma.wbs.cz,   řádně vyplněnou přihlášku, která je dostupná na www.policie.cz,  zasílejte na adresu: Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství policie Ostrava, 30. dubna 24, 702 00 Ostrava, nejpozději do 28. března 2012. Telefonické dotazy na 974 725 239 a 974 725 294 (kynologická tematika). Kurz je součástí projektu Prevence pro všechny, který finančně podporuje město Ostrava.           (d) 

Foto: Děti se v kurzech naučí zacházet s pejskem tak, aby byl poslušný a neublížil.        Foto: Městská policie Ostrava 

 

stalo se 

KAŽDÝ DEN JEDNO.

Strážníci městské policie přistihli 37letého muže při vloupání do vozidla v Moravské Ostravě, zabírala ho kamera. Našli ho už za volantem, přiznal se k vloupání a odcizení autorádia. Dotyčný navíc figuroval jako podezřelý u jiného vloupání do auta o den dříve. Strážníci muže předali přivolaným policistům.

A JEZDIL DOKOLA...

Strážníci spatřili v Ostravě-Petřkovicích auto, jehož řidič nerespektoval dopravní značení a vjel do zákazu vjezdu, kde zůstal stát. Po spatření hlídky se snažil z místa odjet – v protisměru projel další ulicí a následně opět do zákazu vjezdu. Při projednávání s řidičem ucítili strážníci alkohol, dechová zkouška vše potvrdila. Dále svým vozem narazil do zaparkovaného auta a způsobil škodu. I tohoto výtečníka převzala PČR.

OKAP PRÝ NAŠEL.

Na základě oznámení občana v Moravské Ostravě chytili strážníci muže, který šel k prodejně sběrných surovin s okapem. Vysvětlil, že okap nalezl, svědek však označil i dům, odkud byl okap odcizen. Vytržením jedné části se dokonce poškodil celý svod. Za přestupek hrozí dotyčnému pokuta ve výši 15 000 korun.

RABOVALI ZÁBRADLÍ A PLOT.

Strážníci městské policie zadrželi 5 mladíků (14 – 22 let), kteří odřezávali kovové zábrany instalované u kruhového objezdu v Ostravě-Přívoze. Dotyční se pokusili utéct, ale marně. Při kontrole jejich totožnosti se přišlo na to, že nejstarší z nich je osobou hledanou policií. Na zábradlí poškodili a vylomili ze země 14 kovových sloupů, bylo také poškozeno drátěné oplocení v délce 30 metrů. Zadržené si na místě převzala přivolaná hlídka Policie ČR.

VLOUPAL SE DO CHATY.

Díky všímavosti náhodného svědka byl dopaden 18letý mladík, který se v Ostravě-Antošovicích vloupal do zahradní chaty a odcizil tam propanbutanovou láhev. Svědek spatřil mladíka s lahví odjíždět na kole od jediné tamní chaty, která měla vylomené dveře, a tak mladíka sledoval, posléze i autem kamaráda. Zloděje tak snadno zadrželi strážníci.


 

Strana 7 

 

Granty pro lepší život v regionu

Podesáté se v akci Prazdroj lidem rozdělovaly finanční granty za 2,5 mil. korun pro neziskové, příspěvkové organizace a obce v moravskoslezském regionu.

Rada reprezentantů složená z významných osobností, mezi kterými byl také náměstek primátora Ostravy Martin Štěpánek pro oblast sociálních věcí (na snímku se zástupci oceněných ostravských organizací), vybrala z 82 přihlášených projektů devatenáct. Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci slavnostního koncertu v sále Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách.      (vi) 

Foto: Mezi příjemci darů v souhrnné výši 853 tis. Kč jsou: Zoo Ostrava, Salesiánské SVČ Don Bosco, Rotary Club, Dětský soubor Ostravička, Mobilní hospic Ondrášek, Slezská diakonie a Charita Ostrava.   

 

sociální péče 

Klubík Horizont má dveře otevřené

Již několik týdnů působí v městské části Ostrava-Kunčičky nová sociální služba. Jde o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6–18 let Klubík Horizont, který nabízí volnočasové aktivity, zábavné programy a tvůrčí aktivity pro děti ze sociálně vyloučené oblasti.

Celý projekt je realizován pod záštitou Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Středisko Horizont poskytuje sociální služby již od počátku minulého roku, je jedním ze středisek Diecézní charity ostravsko-opavské. Obvykle chodí do Klubíku Horizont asi 25 dětí denně. Dětem se věnuje jedna sociální pracovnice a 2 pracovníci v sociálních službách, kteří pro děti připravují program. Jedná se o doučování, sportovní a tvořivé aktivity jako např. stolní tenis, malá kopaná, sportovní soutěže, dále kreslení, tvorba z papíru apod.

Součástí projektu podpořeného úřadem Slezská Ostrava je i rozšíření stávajících sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Od 1. listopadu došlo k zařazení nových aktivit do struktury poskytovaných služeb – např. základů práce s počítačem, nácvik vaření, fotbal, taneční aktivity či lekce finanční gramotnosti.   (vf)

 

Neslyšícím

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené a servis sluchadel mají od 1. ledna sídlo v Dolní oblasti Vítkovice v ulici Vítkovické č. 3335 v Moravskoslezské unii neslyšících. Nabízí poradenskou službu, pomůcky pro sluchově postižené, půjčuje a zprostředkovává jejich prodej. I nadále poskytuje servis sluchadel ve čtvrtek od 9 do 14 hodin.   (d)

 

Oddělený sběr skla končí

V roce 2006 byl v Ostravě zahájen projekt odděleného sběru bílého a barevného skla. Společnost OZO Ostrava tehdy po dohodě s městem pokusně rozmístila na vybraná separační stanoviště celkem 35 bílých kontejnerů – zvonů pro odkládání bílého skla (foto OZO), a to v městských obvodech Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Třebovice, Svinov a Polanka nad Odrou. Začátkem letošního roku bylo rozhodnuto tento projekt sběru bílého skla ukončit. Ukázalo se, že i bílé sklo svezené v oddělené svozové lince je třeba následně dotřídit (hlavně kvůli nečistotám, které do kontejnerů občané vhazují) a není proto efektivní bílé sklo třídit odděleně. Dalším důvodem, proč město Ostrava nepřistoupilo k plošnému rozšíření kontejnerů na bílé sklo, je i problém nedostatečného prostoru na stanovištích kontejnerů na separaci.

Společnost OZO Ostrava i město Ostrava děkují všem občanům zmíněných městských obvodů za jejich spolupráci a zodpovědnost při třídění odpadů. Sběr skla se nyní zjednoduší, barevné i bílé lze odkládat společně do zelených kontejnerů –  zvonů. Bílé kontejnery budou ze stanovišť odvezeny.           (d)

 

MIKASA rozšiřuje služby

Denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA působí v Ostravě od prosince roku 2010. Své služby poskytuje dětem a mladým lidem s kombinovaným postižením (středně těžkou a těžkou mentální retardací a více vadami) ve věku od 16 do 26 let. Jeho cílem je nabídnout uživatelům možnost trávit volný čas aktivně, plnohodnotně a kvalitně podle jejich individuálních možností, přání a požadavků.

Vedle základních činností stanovených zákonem a již poskytovaných doplňkových činností jako jsou bazální stimulace, polohování a aromaterapie, nově od března poskytuje canisterapii. Ta využívá pozitivního působení psa na člověka. U osob s těžkým kombinovaným postižením přispívá k rozvoji v oblasti citové, ale také v oblasti jemné a hrubé motoriky, komunikace, poznávání a koncentrace. Aktivitu lze provozovat díky finanční podpoře Nadace Evraz. Stacionář podporují MPSV, SMO a Nadace OKD. Podrobnější informace na stránkách www.mikasa-detem.cz nebo telefonním čísle 774 498 956. K dotazům lze využít e-mailu predseda@mikasa-detem.cz.          (d)


 

 

Strana 8

 

událost měsíce

Forum Nová Karolina čeká na své první návštěvníky, nabídne nákupy, odpočinek, sport i kulturu

Otevření obchodně-zábavního centra Forum Nová Karolina v nové městské čtvrti v centru města je plánováno na čtvrtek 22. března. Pásku přestřihnou hosté v 9 hodin a rozběhne se plný provoz obchodů, restaurací, kavárniček, fitcentra, supermarketu, rodinného centra Puntanela, multikina i drobných služeb. Obchodní centrum představuje 58 000 m2 celkové plochy (to odpovídá sedminásobné ploše Václavského náměstí), 93 % komerčních prostor je pronajato. Až do neděle se denně v centru uskuteční bohatý doprovodný program, nebudou chybět ani módní přehlídky.

Jak do obchodního centra?

Ještě před zimou stihli stavbaři upravit v okolí trávníky i cesty a vysadit stromy. Vjezd do budované čtvrti Nová Karolina bude z ulice 28. října u Frýdlantských mostů (křižovatka s Poděbradovou), pod obchodním centrem jsou dvě patra podzemních garáží s 1 088 parkovacími místy, další podzemní parkoviště s několika stovkami míst je hned za Forem pod budovaným náměstím. V budoucnosti povede do této lokality trolejbusová trasa po prodloužené ulici Porážkové.

Parking pod obchodním centrem je přehledný, nad každým parkovacím místem svítí indikátor, který při pouhém pohledu řidiče do řady stání signalizuje volné (zelená) nebo zaplněné stání (červená). K dispozici je rovněž nabíjecí stanice pro elektromobily.

Prostor a výhledy

Obchodní centrum nabízí velkorysé vnitřní prostory, široká schodiště, řadu eskalátorů, nečekané průhledy. V samotném středu, který zvenčí představuje nejvyšší bílá „kostka“ objektu, je tzv. multimediální centrum. Návštěvník se tu ocitá pod kónicky se zužujícími stěnami pomyslné pyramidy, jejíž uříznutá špička je prosklená a pro večer opatřena světly. Za římsami všech čtyř stěn se ukrývá osm projektorů, každé dva z nich promítají na protější stěnu, děj a obraz filmu pak pokračuje kontinuálně kolem dokola. Vzniká dokonalá iluze, že návštěvník stojí uprostřed dění. Dokola plavou delfíni, lze tady také sledovat sportovní zážitky.

Nová lávka (večer svítí, projekt studia Finesta) spojující Ústřední autobusové nádraží, nádraží Ostrava střed, Forum Nová Karolina i centrum města ústí do obchodního centra, když bude zavřené, pěší se z lávky dostanou do centra výtahy. Lávka má kvalitní protiskluzový povrch.

Území se zaplňuje

Výstavba obchodního centra představuje náklady 4 miliardy korun, celková výstavba I. etapy budování Nové Karoliny pak zhruba 7 miliard korun. Ne všechno z I. etapy je k 22. březnu hotové, výstavbu poznamenala krize. Před dokončením jsou bytové domy, součástí první etapy je rovněž výstavba velkého administrativního centra Nova Karolina Park, které se buduje. Podle informací firmy PasserInvest, která kanceláře staví, bude budova dokončena zvenku a uzavřena ještě letos, vnitřní prostory se budou upravovat posléze podle přání a požadavků firem a společností, které budou mít o kanceláře zájem.

Letos dokončena měla být také rekonstrukce památkově chráněného Trojhalí, ve kterém má vzniknout multiúčelový prostor, přednostně pro kulturu. Autorem projektu přeměny Trojhalí je architekt Josef Pleskot, hala má být zprovozněna příští rok.

Co nás čeká v budoucnu?

Podle ředitele společnosti Multi Development ČR Luboše Kočího se už rozjíždějí projekty pro územní rozhodnutí pro II. etapu výstavby čtvrti Nová Karolina. Společně s III. etapou, která zaplní poslední část z 32 ha plochy po bývalé koksovně a dalším průmyslu, mělo být podle původních plánů všechno hotové do roku 2018. Kvůli  všeobecně známým ekonomickým důvody, s nimiž se dnes potýká většina měst i států, je dodržení termínu nejisté.  Přesto lze realizaci tak obrovského projektu v Ostravě za daných ekonomických podmínek považovat za úspěch, navíc to není jediný rozjetý velký projekt ve městě.

Společnost Multi Development už realizovala stavby obřích center ve 14 zemích, zahrnují téměř 180 velkých projektů, od roku 2008 je držitelem desítek ocenění v mnoha evropských státech jako nejlepší developerská společnost. Několik velkých obchodně-zábavních center s prvky orientální architektury má například i v Turecku, na svém kontě má úspěšné realizované projekty v Itálii, Německu, Španělsku, Anglii, Francii, Holandsku a dalších zemích. V České republice jsou už několik let v provozu podobná, i když menší obchodní centra v Olomouci, Plzni, Liberci, Ústí nad Labem a Praze.

            Připravila Olga Kubačáková 

 

K foto: Koksovnu Karolina si vybaví spíše pamětníci, provoz ukončila v roce 1985. 

             V roce 1999 začala dekontaminace území Karoliny, tisíce kubíků zeminy putovaly do Zárubku, kde se čistily metodou tzv. biodegradace. 

             V roce 2010 začalo hloubení základů budoucího obchodního centra. 

             Administrativní budova Nova Karolina Park bude dokončena v létě, bude vstupní bránou do nové čtvrti. 

             Bytové domy naproti centru Forum Nová Karolina mají být dokončeny v létě. 

             Široká schodiště a vysoké stropy vytvářejí velkorysý prostor. 

             Patra i podzemní garáže jsou propojené eskalátory. 

             Lávka do obchodního centra z autobusového nádraží je večer osvětlená.


 

Strana 10-11 

 

co, kdy, kde ve městě 

Galerie Magna a Dole

Ostravská Galerie Magna nabízí až do 28. března výstavu obrazů Lukáše Miffka, od 4. dubna do 9. května pak představí své obrazy Josef Mžyk. Galerie Dole v klubu Fiducia až do 6. dubna představuje díla Martina Froulíka, malíře formálně i obsahově charakteristického expresivního stylu.

Metalová legenda v Ostravě

Brutální, zlověstná a nelidsky rychlá – tak je charakterizovaná hudební tvorba metalové kapely Slayers, která na zimním stadionu Sareza v Ostravě-Porubě vystoupí 6. června v 19 hodin. Dvojnásobní držitelé ceny Grammy Slayers se městu představili už před 10 lety, poslední album vydali v roce 2009.  Vstupenky jsou už v prodeji v sítích Ticketportal, Ticket Art a Ticketpro.

Městský dům kultury zve

Živé přenosy pokračují 11. března přenosem z Velkého divadla v Moskvě, a to Adamova baletu Korzár v 15.45 hod. v divadelním sále. Dům kultury tradičně nabízí hostující divadelní představení – 13. března pražského Studia DVA Claudelovu hru O lásce (Krausová, Roden), 15. března předvede pražské Divadlo Kalich Nvotovu Lásku naruby (Paulová, Zdeníček a další). Koncert Dana Bárty se koná 16. března, známá travesti skupina Screamers se představí 26. března.

Výstava jediného obrazu

Expozici pro jeden obraz s názvem Tvar modré z roku 1913 nabízí Galerie výtvarného umění od 14. března do 8. dubna, reprezentuje mimořádné dílo Františka Kupky, zakladatele světové abstrakce. Obraz zapůjčila Adolf Loos Apartement and Gallery, která v dubnu připravuje jeho aukci. Přehlídka bude doplněna o jedinou známou bronzovou plastiku F. Kupky Portrét Eugenie Kupkové z roku 1929.

Sofiin svět v divadle loutek

Takový je název nové hry v repertoáru alternativní scény Divadla Loutek Ostrava, která měla premiéru 24. února. Na motivy Gaarderova románu hru připravil pražský dramaturg Matěj Samec. Vypráví příběh o zrání čtrnáctileté dívky tak, jak pozoruje zrání lidstva autor předlohy.

Menu Kulturního domu Akord

Pořady o vaření táhnou, v Akordu proto na 22. března připravili besedu v rámci cyklu Dámy, na kafíčko s Romanem Hadrbolcem, který vařil celebritám. Věra Špinarová na Ostravu ve šňůře koncertů nezapomíná, a tak 27. března vystoupí v Akordu na dalším z nich. O den později tu zazáří Veronika Freimanová a Zdeněk Žák v brilantní komedii Každý rok ve stejnou dobu. Punkrocková kapela Horkýže Slíže zahraje 29. března. Více k programu na www.dk-akord.cz.

Přibyla klasická opereta

Polská krev je jednou z nejznámějších operet, 16. února ji jako jedinou operetní premiéru probíhající sezony uvedlo Národní divadlo moravskoslezské. Námět operety vychází z Puškinovy povídky Slečna selka, skladatel Oskar Nedbal k ní údajně přišel při cestě vlakem do Ruska, kde jeho žena Marie četla Puškinovy povídky a zvolala: „Oskare, mám pro tebe námět na libreto!“ Po vídeňské premiéře 25. října 1913 se o operetní novinku mezi českými divadly strhl lítý boj. 

Lidový jarmark na hradě

Velikonoční lidový jarmark s kulturním programem, ukázkami řemesel a prodejem lidových uměleckých výrobků se o víkendu 31. března – 1. dubna od 10 do 17 hodin uskuteční na Slezskoostravském hradě.

Tradiční stavební výstava

Bezplatné poradenství, praktické ukázky, soutěže o střechu na rodinný dům, podlahové topení za 100 tisíc Kč a další novinky budou k vidění na 21. ročníku veletrhu Střechy, Pláště, Izolace, Stavba, který se koná ve dnech 22.– 24. března na Černé louce.

Kašpar opět v Ostravě

Divadelní spolek Kašpar (Praha) představuje od 2. do 7. března již pojedenácté na ostravských scénách třináct nejlepších představení. Letos to jsou tituly současných autorů, adaptace i  rodinné představení.

Pohyblivý svátek

Každý poslední čtvrtek v měsíci zavedl ostravský klub Fiducia nový pořad s názvem Pohyblivý svátek. Premiérový večer se uskutečnil 23. února na téma literatura. Jde o volný programový cyklus otevřený mladým umělcům a vědcům, kteří mohou představit vlastní tvorbu. Další se uskuteční 29. března v 18 hodin, představí píšící autory, kteří se sami do 15. března přihlásí a budou vybráni jako nejzajímavější.

Prostor Ivy Mrázkové

Do 1. dubna jsou v Ostravském muzeu k vidění obrazy akademické malířky Ivy Mrázkové z cyklu Imaginární prostor. Nad výstavou převzal záštitu velvyslanec Lucemburska Jean Faltz.

Festival japonské kultury

Uskuteční se od 16. do 18. března na ZŠ Ostrčilova 19/2925. Program je rozmanitý, určitě si vybere každý návštěvník – promítání japonských animovaných seriálů a filmů, odborné přednášky a soutěže. Vyzkoušet si lze taneční podložky DDR, karetní hry, herní konzole a mnoho dalších. Informace na www.ostrakon.cz.

Unikátní vazačské práce

Od 1. března jsou v Knihovně města Ostravy po celý měsíc vystaveny knižní vazby třetí archivní knihvazačské soutěže. Výstava nabízí přes 50 unikátních prací. 

 

Colours of Ostrava ve vítkovickém industriálu nabízí hvězdné hosty

ZAZ, ,nová Edith Piaf‘, poprvé u nás

Vůbec poprvé u nás vystoupí v létě francouzská zpěvačka a písničkářka ZAZ, která se stala jednou z největších hudebních senzací roku. Svým rozpustilým, bezprostředním a okouzlujícím projevem si vysloužila přezdívku „nová Edith Piaf“. „V jejích šansonech se snoubí tradice cikánského jazzu, šansonu, popu, swingu, pouličního šramlu s příchutí latiny, flamenca a přirozeně třeštivého svádivého humoru s doširoka otevřenou náručí publiku,“ přibližuje ZAZ Zlata Holušová, ředitelka festivalu Colours of Ostrava, který se uskuteční od 12. do 15. července v novém a unikátním prostřední Dolní oblasti Vítkovice.

V letošním jedenáctém ročníku mezinárodního festivalu už potvrdili svou účast například Björk, Bobby McFerrin, Animal Collective, The Flaming Lips, Antony and the Johnsons s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Kronos Quartet, Parov Stelar Band, Ibrahim Maalouf, Tamikrest, Celso Piňa, Banco de Gaia, Orquesta Típica Fernández Fierro, Portico Quartet, Euzen či Shtetl Superstars. Z českých: A Banquet, Bonus, Bratři Ebenové, Čokovoko, Dan Bárta a Illustratosphere, Fiordmoss, Floex, Goodfellas, HiFi, Laura a její tygři, Midi Lidi, Michal Prokop a Framus Five, Mňága a Žďorp, Nebe, Panenka vyzutá, Petr Váša, Please The Trees a sbor Elpida, Prince of Tennis, Pub Animals, Skulině a také dvě slovenské skupiny Hudba z Marsu a Billy Barman.

Čtyřdenní vstupenky jsou k dostání v síti Ticketpro, na e-shopu na http://eshop.colours.cz/ a v kamenné prodejně Oriental v Ostravě. Současná cena 1 690 Kč platí pro dalších 6 000 ks nebo nejdéle do 31. března. Festival nabídne během čtyř festivalových dní na 10 scénách přes 150 kapel, DJs, filmů, diskusí, workshopů či divadel včetně největších hvězd světové hudby. Více informací na www.colours.cz.        (d) 

Foto: Isabelle Geffroy, která si říká ZAZ.  Reprofoto: CoO 

 

Když vězni tančí

Ne, není to název nové televizní soutěže, ale živá realita. Pod zkušeným vedením režiséra Philippa Talarda nacvičuje už od listopadu devět vězňů z heřmanické věznice tanec a zpěv pro představení Padající andělé, které bude mít v Národním divadle moravskoslezském, Divadle Jiřího Myrona, premiéru. Není to žádná procházka, zkoušejí dvě hodiny denně, ale baví je to. Talard podobný experiment zkoušel už i v jiných zemích a spolupráci s vězni si pochvaluje. Autorem originální hudby k připravované baletní inscenaci je držitel prestižní filmové ceny César za soundtrack k filmu Le concert Armand Amar.

Tvůrčí tým připravované inscenace se inspiroval  dílem francouzského básníka Jeana Geneta, je o opuštěných a ztracených existencích. Podle šéfa baletu Národního divadla moravskoslezského Igora Vejsady jde o historicky první spolupráci divadla a věznice, někteří z odsouzených se zúčastní projektu i jako hostující umělci přímo v divadle. V Padajících andělech budou zpívat, tančit i hrát. 

Národní divadlo moravskoslezské odehraje 9. března v 16 hodin jen pro zvané zkrácenou verzi této inscenace v předpremiéře přímo ve věznici. Ostrava se pak může těšit na pozoruhodné, unikátní představení v premiéře 22. března.            (k) 

 

Česká premiéra her z Těšínska

Komorní scéna Aréna pokračuje v letošní sezoně další českou premiérou. V březnu spatří na jejích prknech poprvé světlo světa u nás dosud nehraná hra těšínského rodáka, Poláka Helmuta Kajzara, s názvem Chlív a Paternoster. Paternoster je autorovou prvotinou z roku 1969 a stal se tehdy divadelní událostí. Kajzar, který se především považoval za režiséra, ale proslavil se jako dramatik, do ní vtělil sen o návratu domů, do rázovitého kraje mezi Těšínem a Čantoryjí. Chlív je realistickou groteskou vracející se do 50. let a reflektující absurdnost komunistických experimentů v zemědělství. A proto například vypěstovat rýži v našich klimatických podmínkách neměl být problém, protože rostliny se měly přizpůsobit prostředí, ve kterém žily. Obě hry přeložil přímo pro Komorní scénu Aréna dramaturg Ladislav Slíva a režíroval Janusz Klimsza, jemuž je prostředí Těšínska důvěrně známé. Ve hře vystoupí V. Georgiev, A. Sasínová-Polarczyk (letos nominovaná na cenu Thálie), A. Čuba, P. Kocmanová, Z. Truplová, T. Dočkalová, P. Cisovský, M. Moučka, J. Kaluža, R. Šmotek a M. Tisovský, premiéra se uskuteční 17. března v 18.30 hodin. (at)

  

Na Irský kulturní festival zdarma

Díky městu Ostrava i dalším početným partnerům mohou milovníci irské hudby a kultury už poosmé navštívit irský kulturní festival. Organizátorem a patronem akce je stejně jako v předchozích ročnících společnost Global Networks s. r. o. a její jednatel, rodilý Ir Jason Fitzgerald.

Festival se uskuteční od 19. do 24. března. Je oslavou jednoho z největších kulturních svátků – dne svatého Patrika, láká každým rokem více lidí, loni přivítal téměř 4 000 návštěvníků, letos by jich mohlo být více. Také tento ročník nabídne zajímavý a bohatý program, který vyvrcholí koncertem v Bonver Aréně. Vstup na mnohé akce včetně koncertu je zdarma.

Součástí doprovodného programu festivalu jsou ochutnávky tradičních irských jídel a pití. V restauraci hotelu Brioni nebo v Bernie´s Traditional Irish Pub ve Stodolní ulici proběhne od 19. do 22. března „A week of irish food“ neboli Týden irské kuchyně. V irském duchu se ponese také galaples „Blac Tie“, který se koná 23. března  v hotelu Clarion. V Bernie‘s Traditional Irish Pub ve Stodolní ulici 22. března od 19 hodin vystoupí živá tradiční irská hudba. Hostem bude kapela The Kilkennys, vstup je rovněž zdarma. Zlatým hřebem festivalu bude zmiňovaný koncert stejné skupiny v Bonver Aréně. Více informací na www.irishculturalfestival.com.          (d) 

 

Mimořádný jarní koncert SHF

Společnost Svatováclavský hudební festival pořádá v sále Domu kultury města Ostravy mimořádný koncert 13. března v 18 hodin. Vystoupí vynikající brněnský orchestr Czech Virtuosi s dirigentem Casparem Richterem, šéfdirigentem Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Jako sólistka se představí mladá a mimořádně talentovaná korejská houslistka Esther Yoo, která během večera přednese dva z nejvýznamnějších koncertů houslové literatury.

Na programu jsou Mozartova Předehra k opeře Der Schauspieldirektor (Divadelní ředitel) KV 486, Beethovenův Koncert D dur op. 61 pro housle a orchestr, Mozartův Koncert č. 3 G dur KV 216 pro housle a orchestr a Mozartova Symfonie Es Dur č. 39 KV 543.

 Vstupenky na tento jedinečný koncert jsou v předprodeji Ostravského informačního servisu, v pokladně kulturního domu nebo přímo v kanceláři Svatováclavského festivalu ve Šmeralově ulici v Ostravě, 30 minut před koncertem lze vstupenky dostat přímo na místě. Pro abonenty Janáčkovy filharmonie a NDM je vstup zlevněný na 80 korun. Změna programu a účinkujících vyhrazena.  (k)

Foto: Caspar Richter


 

Strana 12 

 

o lidech s lidmi 

Městský policista Karel Hudáček nevidí mezi službou v Praze a Ostravě nějaký zásadní rozdíl

Nejlepší prevence kriminality? Strážníci v ulicích! 

Píše se poslední den minulého školního roku, prázdniny už klepou na dveře. Karel Hudáček projíždí ve svém autě serpentiny u Linhartov na Krnovsku. Svírá volant svého vozu pevněji než obvykle. Vzadu sedí manželka s několikaměsíční dcerkou. Za jednou ze zatáček zastavuje u ošklivě vyhlížející dopravní nehody dvou škodovek. Zatímco posádka octavie vyvázne z karambolu s menšími úrazy, fabie visí napíchnutá bokem na svodidlech.

Karel Hudáček spěchá pomoci posádce uvězněné ve zdeformovaném autě, jeho paní  vytáčí 112. „Boční dveře zůstaly zablokované. Vlezl jsem dovnitř zadními,“ vzpomíná strážník ostravské městské policie.

Rozhodují vteřiny

„Zapalování nešlo vypnout. Věděl jsem, že riskuji, ale nebylo vyhnutí. Za volantem zaklíněná řidička krvácela, měla téměř nehmatný puls. Pomohl jsem asi osmileté dívence ze sedadla spolujezdce. Nehodu přežila jako zázrakem skoro bez škrábnutí. Horší to bylo s její starší sestrou, která byla stejně jako její maminka zaklíněna v pásech. Naštěstí s sebou vozím v autě nůž. S pomocí dalšího řidiče jsme zraněné dostali z vozidla a předali zdravotníkům. Jak jsem se později dozvěděl, zraněnou holčičku se lékařům podařilo zachránit, žena bohužel svým zraněním podlehla.“ Přes smutný konec příběhu vedení Městské policie Ostrava pohotový čin svého strážníka ocenilo. Vloni v září mu primátor Petr Kajnar předal vyznamenání stužku Za statečnost.   

Z Rudoltic do světa

Odolnost a odvahu vkládají sudičky před 35 lety nejmladšímu ze čtyř bratří Hudáčkových ze Slezských Rudoltic už do kolébky. Zapomenutý kout naší země na Osoblažsku se s nikým nemazlí. Karel se vyučí řemeslu opravář strojů, ve Městě Albrechticích ale dlouho nepobude. Ve dvaceti vyráží do Prahy, kde dělá u stěhovací služby. Ochrannou ruku nad ním drží brácha Rosťa působící v ochrance ústavních činitelů. Nějaký čas pobývá také u dalšího bratra Ladislava v Nizozemsku. Karlovi je dvaadvacet, když se přihlásí do konkurzu Městské policie v Praze. Projde přísným výběrem a přes dva roky slouží na nejexponovanějších místech centra hlavního města a na Vinohradech.

„Být strážníkem v Praze je zkušenost k nezaplacení,“ podotýká Hudáček. „Nikde jinde u nás se v centru města nepohybuje tolik lidí. Ne všichni sem samozřejmě přijíždějí za turistikou. Hustota dopravy, parkování, přestupky, to vše musí mít strážník pod kontrolou. Problémy, jaké se řeší v Praze, mají, samozřejmě v menším měřítku, i jiná velká města u nás Ostravu nevyjímaje.“

Změna policejního dresu

Ví, o čem mluví. Letos tomu bude už deset let, co pracuje v Ostravě. Pokud bychom použili s nadsázkou sportovní terminologii, zvolil méně obvyklý směr přestupu, „vyměnil dres Sparty za baníkovský“. Skutečnost ale byla daleko prozaičtější. Mladému policistovi se dojíždění z opavského bydliště do Prahy začalo stále více zajídat. O to více, že na dlouhé týdny se musel loučit s přítelkyní. Zkusil nabídnout své služby Městské polici Ostrava a uspěl. Vzhledem ke své metropolitní praxi neprocházel všemi přijímacími procedurami, jako úplní nováčci. Jak sám zdůrazňuje, nic mu ale neodpustili, hlavně při psychotestech.

Svinov zná dokonale

Strážník Karel Hudáček je až na krátkou martinovskou epizodu stále okrskářem ve Svinově. Revír ohraničený ulicemi Bíloveckou, Rudnou a Jižními svahy zná nazpaměť. Během dvanáctihodinové směny ho ve dvojici nebo sólo musí projít mnohokrát. Služba je také o komunikaci s místními obyvateli, kteří „svého“ strážníka musejí vidět v terénu. Je to i výstraha pro delikventy, že tady jim „pšenka nepokvete“.  Mrazy minulých týdnů ohrožovaly na životě bezdomovce. Strážníci proto se sociálními pracovníky pravidelně kontrolovali jejich příbytky. I to patří k náplni městské policie. „Musíme být fyzicky i psychicky odolní. Jinak to nejde. Jednou jsme s kolegou měli na směně krokoměr. Ukázal 28 kilometrů. Jediným dopravním prostředkem okrskáře je kolo. Je pravda, že Svinov se za ty roky, co v něm sloužím, docela zkultivoval. Pomohlo mu zrekonstruované nádraží, demolice starých domů. Těšíme se na nové mosty!“ ukáže směrem k budoucímu svinovskému dopravnímu terminálu.

U veřejnosti prestiž ostravské městské policie stále roste. Občané oceňují to, že zatímco republiková policie vzhledem k úsporným opatřením často nestíhá, „měšťáci“ jsou v ulicích vidět. Podle strážníka Hudáčka jsou všude tam, kde je třeba zajistit veřejný pořádek a bezpečnost. Od hlídání školáků na přechodech pro chodce, přes  řešení drobných přestupků až po spolupráci s Policí ČR při stíhání závažnější trestné činnosti. Za desetiletí načerpal bohaté zkušenosti s fotbalovými fanoušky. Akce spojené s fotbalovými zápasy patří k nejsložitějším policejním operacím.

Rodina je základ

Výtečné výsledky okrskáře ze Svinova mají základ v rodinném zázemí. S manželkou Marcelou, která musela dát na čas vale svému nehtovému studiu, mají radost z pokroků, které dělá jejich roční dcerka Lucie Anna. Ještě letos by se chtěli stěhovat do zrekonstruovaného domku v Opavě-Podvihově. „Snažím se ve volném čase pracovat  na své fyzické kondici. V létě hraji tenis, v zimě se proháním na snowboardu, pravidelně posiluji. Jen motorka, velký koníček z mládí, musela jít stranou. A taky si dodělávám střední školu. Nároky na městské strážníky se totiž pořád zvyšují,“ dodává Karel Hudáček.      Libor Vidlička

Foto: Strážník Karel Hudáček (první zleva), s kolegy Vladislavem Musilem, Petrem Erdösem a ředitelem Městské policie Ostrava Zdeňkem Harazimem při předání vyznamenání Za statečnost. 

           S manželkou Marcelou a dcerkou Lucií Annou na výletě v ostravské zoo.             Foto archiv Karla Hudáčka


 

 

Strana 13 

 

z archivu města 

Ostravské detektivní kanceláře, hlídací a zamykací společnosti 

Předobraz soukromých bezpečnostních a detektivních služeb lze nalézt již ve středověku v různých panovnických a šlechtických gardách a špezích. Detektivní kanceláře v dnešním pojetí vznikají až od první poloviny 19. století. První známou soukromou pátrací agenturu založil v roce 1833 bývalý francouzský trestanec Eugène François Vidocq. Celosvětově proslulou se však stala americká detektivní agentura ustavená Allanem Pinkertonem v roce 1850, která se proslavila odhalením atentátu na prezidenta Abrahama Lincolna roku 1861 (o čtyři roky později však výstřelům z pistole Johna Wilkese Bootha Lincoln neunikl).

České agentury

V českých zemích dochází k rozvoji detektivních a hlídacích agentur na přelomu 19. a 20. století. V roce 1904 začaly tyto soukromé služby spadat pod koncesované živnosti. Náplň práce detektivních kanceláří si lze vcelku jasně představit, hlídací a zamykací společnosti se zaměřovaly, jak napovídá samotný název, na ostrahu objektů a některé z nich také prodávaly a instalovaly bezpečnostní zámky. K jistému omezení soukromých bezpečnostních agentur došlo v době německé okupace v letech 1939–1945 (např. v Moravské Ostravě byla žádost o povolení koncese k provozování hlídací a zamykací společnosti podána ještě v roce 1940).

Po osvobození se objevily pokusy o jejich obnovu, avšak komunistický režim, nastolený po únoru 1948, soukromé detektivní kanceláře zakázal. Myšlenka na jejich opětovné zřízení se objevila v roce 1968, ale okupace vojsky Varšavské smlouvy a nástup tzv. „normalizace“ tento pokus opět zhatily. Zásadní zlom přináší období po roce 1989, kdy nastává, v souvislosti s privatizací, skutečný boom detektivních a hlídacích agentur.

Jak to bylo v Ostravě

Na území dnešní Ostravy působilo od počátku 20. století do 40. let pouze několik detektivních a hlídacích kanceláří. Jejich počet úřady regulovaly poměrně přísně, takže činnost vyvíjely maximálně tři současně.

V roce 1907 obdržel koncesi První moravsko-ostravský hlídací a zamykací podnik, později transformovaný na Moravsko-slezskou hlídací a zamykací společnost, Fiedler a spol. Z reklamního letáku této firmy se dozvídáme, že v roce 1910 její zaměstnanci mj. uzamkli 1 287 vrat, ohlásili majitelům 46 nezajištěných dveří, zahnali 34 potenciálních lupičů a 41 bytových podloudníků, 39krát poradili, kde najít nejbližší ordinaci lékaře a porodní bábu, odchytili 21 uprchlých koní, 8krát zakročili u přepadení a hlídali a větrali 64 bytů v době pobytu klientů na dovolené. V době první Československé republiky pracovalo ve společnosti, která se deklarovala jako největší podnik tohoto druhu v zemi, kolem 580 zaměstnanců a kromě tuzemských poboček měla filiálky rovněž v Rumunsku. Její aktivity však nevzbuzovaly pouze kladné reakce, jak o tom svědčí stížnost Spolku českých majitelů domů z roku 1923: „Majitelé domů nepřikládají hlídací společnosti onoho významu, jaký si táž sama přisvojuje…, zřízenec jednou za noc přijde (přijde-li vůbec) a sáhne na kliku, aby se přesvědčil, zda je dům zamčený, jak svědčí o tom případy, že byly sklady obchodů za dozoru hlídací společnosti vykradeny. Majitelé vidí ve společnosti té, z Pruska přišlé, toliko podnik výdělečný, o čemž svědčí, že prvý její majitel značně zbohatl a zpět do Německa se uchýlil.“

Merkur měl široký záběr

Ve Slezské Ostravě sídlil ve 20. a 30. letech 20. století Detektivní a informační ústav Merkur, který nabízel rozsáhlé služby v oblasti sledování osob, opatřování důkazů, zjišťování informací o soukromých i obchodních záležitostech, a to na všech kontinentech kromě Antarktidy.

V roce 1939 požádal o udělení koncese pro hlídací a zamykací ústav Pankrác Stankuš, dvakrát soudně trestaný fotograf z Petřvaldu, který po záboru Těšínska Polskem prchl do Moravské Ostravy. Koncese mu byla skutečně udělena a Úředně koncesovaný moravskoslezský hlídací podnik P. Stankuš doložitelně působil i v počátcích německé okupace.

Dále je možné jmenovat Hlídací a zamykací podnik v Moravské Ostravě – Josef Kačmarčík a spol., či detektivní kancelář Hélios tamtéž. Detektivní koncesi provozoval také bývalý policejní adjunkt Stanislav Kosowský. Diskrétnost, tvořící součást firemní filozofie, se odrazila také na dochovaných záhlavích v korespondenci detektivních a hlídacích společností, která jsou střídmá a kromě ilustrací odkazujících na název jednotlivých firem (Maják, Merkur atd.) nejsou po výtvarné stránce příliš výrazná.                             Martin Juřica 

Foto: Poněkud nedokonalý nákres návrhu pláště pro detektiva, který leží v archivu města.


 

 

Strana  14

 

Mladé kachničky věští jaro

V ostravské zoologické zahradě se těší z nových přírůstků vzácné madagaskarské kachny. Pět mláďat čírky černoskvrnné se vylíhlo 8. února. Návštěvníci je mohou od prvního dne pozorovat v expozici Madagaskar v pavilonu opic. Čírka černoskvrnná je kachna vázaná na stromy, na kterých často hřaduje i hnízdí. Po vylíhnutí mláďat se však rodinka zdržuje ponejvíc na jezírku, případně na souši, kde se malé kachničky schovávají v peří rodičů. Čírka černoskvrnná se ve volné přírodě vyskytuje pouze v západní části ostrova Madagaskar, kde patří k velmi vzácným druhům. Vzácná je i v zoologických zahradách. Neexistuje pro ni samostatný záchranný program, ostravská zoo je chová od roku 2008.

Zoo Ostrava patří ve městě k místům, která mohou návštěvníkům nabídnout bezbariérový přístup. Dostanou se tak i do bezprostřední blízkosti některých zvířat a mohou je pohladit a krmit jako ostatní ná­vštěvníci. Zcela bezbariérová je nová expozice v pavilonu Papua. Na odstraňování bariér z minulých let získala zoo peníze od nejrůznějších nadací, které tyto aktivity podporují. Nové stavby jsou již samozřejmě realizovány bezbariérově. Ostravská zoo je pro vozíčkáře už dlouho jedním z nejlépe přístupných míst. Například letos chce zoo investovat 250 tisíc korun do nových bezbariérových přístupů u dalších pavilonů.

Blížící se jaro přináší v ostravské zoo další přírůstky, v teplejších a slunných dnech už také zvířata více pobývají venku. Sloní holčička Rashmi, hlavní tahák zoo, roste jako z vody, chutná jí a je v pohodě, takže už váží půl tuny!            (k) 

Foto: Mláďata čírky černoskvrnné se zatím od rodičů ani nehnou.            Foto: Vladimír Adámek 

 

hasiči informují 

Jak se chovat při povodních

V jarním období v důsledku tání sněhu dochází k rychlému odtékání vody do koryt potoků a řek. Důsledkem jsou povodně vznikající přechodným zvýšením hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto toku.

Ochranu před povodněmi na daném území řeší povodňové komise, které zřizují orgány státní správy a obce na základě povodňových plánů. V případě ohrožení nebo při vzniku povodní je obyvatelstvo varováno signálem sirén „Všeobecná výstraha“, u elektronických sirén s pokračující slovní informací „Nebezpečí zátopové vlny“. Dále jsou občané informováni o situaci sdělovacími prostředky, místními rozhlasy apod. Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity určuje činnost obyvatelstva na povodní zasaženém území. Při vyhlášení stavu pohotovosti je potřebné neustále sledovat vývoj povodňové situace v hromadných sdělovacích prostředcích a zjišťovat informace o způsobu a místě případné evakuace, aktivně se zapojit do ochrany před povodní dle pokynů povodňových komisí, policie a záchranářů, připravit si pytle s pískem a další materiály na utěsnění nízko položených dveří, oken a odpadních potrubí u domků.

Při vyhlášení stavu ohrožení je nutné zaměřit se na přípravu evakuačního zavazadla pro celou rodinu, přemístit potraviny, nebezpečné látky a cenný nábytek do vyšších pater domku, připravit vyvedení hospodářských zvířat, odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál, připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci. Při vyhlášení evakuace je potřebné zabezpečit dům nebo byt. Vypnout hlavní uzávěry plynu, vody, elektrického proudu, zabezpečit okna a dveře. Je potřebné zajistit také skladované nebezpečné látky před možným únikem do vody. Jakmile je dům zajištěn, musí se jeho obyvatelé přesunout s evakuačním zavazadlem do prostoru shromaždiště k evakuaci. Nezapomeňte upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci.             HZS MS kraje 

 

Podpořte Sluníčkový den

Už 12. ročník celostátní sbírky Sluníčkový den se uskuteční 26.–29. března, mimo jiné také v Ostravě. Nadační fond Rozum a cit tak získává prostředky pro náhradní rodiny. Za dobu své činnosti fond poznal na 700 pěstounských rodin, které obdaroval částkou téměř 27 milionů korun. V těchto rodinách našlo nový domov více než 3 500 opuštěných dětí. V Ostravě se do sbírky zapojí 30 studentů středních škol, získané prostředky zůstávají v regionu a podpoří konkrétní pěstounské rodiny.        (g) 

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

SANY

– dvouletá fenka křížence. Mazlivá, kontaktní, vhodná spíše do bytu, do rodiny s dětmi i ke starším lidem. Vyžaduje pravidelnou péči o srst. V listopadu  zůstala sama na parkovišti a páníčka marně vyhlížela. Byla zanedbaná, měla bolavé končetiny. Dnes je v pořádku a čeká na novou rodinu. 

ERIK

– asi dva roky starý kříženec středního vzrůstu, který se dostal do útulku v říjnu 2011. Je veselý a temperamentní, trošku nedůvěřivý. Vhodný k rodinnému domku. Jeho budoucí páníček mu však musí poskytnout základní výchovu a bude dobrým společníkem při sportovních disciplínách. 

ZUZA

– dvouletá fenka křížence s jezevčíkem. Vhodná do bytu i na zahrádku. Má ráda dlouhé procházky a za pamlsky dokáže i poslouchat. V listopadu 2011 pobíhala na ulici v Moravské Ostravě a snažila se k někomu připojit. Potřebuje základní výchovu a ruku, která umí hlavně pohladit. 

ANET

– 2,5 roku starý, velmi temperamentní pejsek. Vhodný na zahradu a ke sportovně založeným lidem, kteří se k němu přidají. Má delší srst, která vyžaduje pravidelnou péči a úpravu.  Neuškodila by mu trocha základního výcviku. Pejsek je kontaktní, bystrý a bude velmi učenlivý.


 

 

Strana 15 

 

Judisté Baníku ovládli Velkou cenu

Judo Club Baník Ostrava uspořádal ve dnech 11. a 12. února Velkou cenu Ostravy v žákovských, dorosteneckých a juniorských kategoriích. Turnaje se zúčastnilo na osm stovek závodníků z ČR, Polska a Slovenska.

Hodně byli na tatami vidět chlapci a děvčata z pořádajícího klubu. Starší žačka Alena Chwastarzová zvítězila ve váze do 52 kg nejen ve své věkové kategorii, ale nejlepší byla také mezi dorostenkami. První místa vybojovaly domácí judistky mladší žákyně Kateřina Macháčková (do 32 kg), Adéla Martínková (do 48 kg), starší žák Jan Pátek (do 60 kg) a mezi juniory Jan Pravda (do 100 kg). Pořádající oddíl obsadil díky zisku 6 zlatých, 6 stříbrných a 5 bronzových medailí v celkové klasifikaci první místo. Hned za JC Baník se umístili mladí judisté SKP Ostrava (3 – 1 – 5), třetí skončil Pro Sport Teplice. (vi) 

 

Tretra bude s Boltem

Superstar světového sportu splnila svůj slib. Usain Bolt potvrdil šestou účast na Zlaté tretře, pátou v řadě od roku 2008. Ostrava je jediné město na světě, které se může v posledních letech pochlubit tak početnou bilancí jeho startů.

„Jsem rád, že se můžu vrátit do Ostravy,“ vzkazuje 25letý trojnásobný olympijský vítěz. „Zlatá tretra má skvělou diváckou kulisu, která mě žene ke kvalitním výkonům. Pak mě čekají starty v Římě, Oslu a domácí příprava na jamajskou olympijskou kvalifikaci.“

Bolt měl u nás běžet už v roce 2004 jako 18letý držitel juniorského světového rekordu, ale kvůli zranění se odhlásil. O dva roky později v Ostravě zaběhl rekord mítinku na 200 metrů (20,28). Jeho výkon tehdy zastínily rozlučky Jana Železného a Hichama El Guerrouje s kariérou. Po roční pauze se Jamajčan do Vítkovic vrátil jako světový rekordman na stovku, aby znovu posunul rekord mítinku na 200 metrů na 19,83.

Od roku 2009 je vždy hlavním tahákem mítinku Zlatá Tretra Ostrava zařazeného do seriálu IAAF World Challenge. Tehdy zaběhl 100 metrů za skvělých 9,77, s větrem těsně nad povolenou normou (+2,1). Napřesrok předvedl v běhu na 300 metrů druhý nejlepší čas historie 30,97 a loni zvládl stovku za 9,91 (mezičas na 100 yardů 9,14 je druhým nejlepším časem historie). Podle aktuálních očekávání by měl Bolt v Ostravě běžet při prvním letošním evropském startu 100 metrů.      

 (aj, v) 

Foto: Usain Bolt při loňské Zlaté tretře v zajetí nadšených fanoušků. 

 

Mezigenerační festival radosti a pohybu 

První ročník Yoga&Dance Spring Festivalu, na němž si budou moci zájemci všech generací vyzkoušet jógu, tanec, bojová umění a dozvědět se mnoho o zdravém životním stylu, pořádá ve dnech 30. 3.–1. 4.  společnost Pranava Jóga Centrum v ul. 28. října 257 v Mariánských Horách. Zájemci o aktivní účast na festivalu se více dozví na internetových stránkách www. festivalostrava.cz. Předprodej vstupenek probíhá do 20. března.        (kj) 

 

město podporuje 

ŘEPKA NA BAZALY.

S jarní posilou Tomášem Řepkou by se měly na Bazalech představit České Budějovice. Zápas proti Baníku odehrají v sobotu 10. 3. (16). Také další domácí zápas v sobotu 31. 3. (17) proti mistru z Plzně bude lákadlem pro fanoušky. V případě TV přenosu je v druhém případě možná změna termínu.

JDE DO TUHÉHO.

Závěr základní části rozhodl o tom, že hokejisté HC Vítkovice se vyhnou ošidnému předkolu play off, které hrají týmy na 7. až 10. místě tabulky. Čtvrtfinále play off Pardubice–Vítkovice začíná 8. března. V Ostravě se hraje 12. a 13. 3.

POD VYSOKOU SÍTÍ.

Vítězové Českého poháru muži VK Ostrava se po derby s Havířovem (3. 3.) v závěru základní části extraligy představí v domácí hale Sareza v Hrušovské už pouze proti ČZU Praha. Hraje se v sobotu 10. 3. (17). Ženy Mittal Ostrava se utkají ve čtvrtek 15. 3. o extraligové body s Frýdkem-Místkem. Hraje se od 17 h v hale ve Varenské.

JAK V PLAY OFF?

Základní část florbalové Fortuna extraligy dospěla do svého závěru. Hráči WOOW Vítkovice po posledním domácím utkání s Libercem a FBC ČPP Remedicum v Mladé Boleslavi (3. 3.) už čekají na své soupeře ve vyřazovací fázi play off (v době uzávěrky soupeři nebyli známi). Letošní novinkou bude Superfinále florbalu, v němž se 21. 4. střetnou v pražské O2 Areně dva nejlepší týmy z vyřazovací fáze soutěže v jediném zápase.

SÉRIE V TATRANU.

Basketbalisté NH Ostrava sehrají sérii domácích utkání ve skupině A2 Mattoni NBL. Jejich soupeři budou: Chomutov (st 7. 3.), Plzeň (so 10. 3.), Svitavy (st. 14. 3.), Opava (st 21. 3.) a Ústí n. L. (st 28. 3.). Začátky shodně v 17.30 hod. Cílem Ostravanů je udržet jedno z prvních dvou míst ve skupině a vybojovat si tak účast v play off nejlepších osmi týmů soutěže.

STOLNÍ TENIS.

Muži TJ Mittal Ostrava sehrají dvojzápas extraligy s Hradcem Králové (pá 16. 3., 18) a s Kotlářkou Praha (so 17. 3., 14). Hraje se v hale ve Varenské.     (liv)

BOXEŘI O TITULY.

Mistrovství ČR kadetů (14-16 let) pořádá Boxing Club Poruba od 9. do 11. 3. ve sportovní hale TJ Sokol Pustkovec. V pátek jsou na programu vyřazovací zápasy, v sobotu semifinále, finálové boje diváci uvidí v neděli (od 9.15). Akci zaštítilo město a obvod Poruba.       (pš) 

 

Pohárový double VK Ostrava

Volejbalisté VK Ostrava se stali vítězi Českého poháru, když zopakovali triumf z roku 2010. V Mladé Boleslavi nejprve v semifinále zdolali Liberec 3:2, byť už prohrávali 0:2. Ve finále stejným poměrem porazili České Budějovice. Už jako držitelé druhé nejcennější domácí trofeje nastoupili v Bratislavě ve finále Česko-Slovenského poháru proti VK Unicef, nad kterým vyhráli 3:0. Gratulace patří týmu ve složení Michalovič, Správka, Kubala, Haník, Mauler, Široký, Václavík, Fořt, Sobotka, Záhorský, P. Štika a trenéru Šmejkalovi.            (vi) 


 

 

Strana 16

 

Fototéma 

Po Italech v Davisově poháru, Italky ve Fed Cupu

Djokoviče neuvidíme, Kvitovou ano

Vyprodaná ostravská ČEZ Aréna se stala svědkem triumfu českého týmu v prvním kole Světové skupiny Davisova poháru proti Itálii. Tradičnímu soupeři, přes který Lendl a spol. dosáhli před 32 lety jedinkrát v naší tenisové historii na salátovou mísu. Spolehlivá dvojice Berdych, Štěpánek nedala hostům z Apeninského poloostrova šanci. Ať se na kurt postavili Seppi, Starace, Bolelli nebo Bracialli. Konečný výsledek 4:1 stvrdil postup Česka mezi osm nejlepších týmů světa. Ve čtvrtfinále se postavíme Srbsku v čele se světovou jedničkou Novakem Djokovičem. Hrát se bude od 6. do 8. dubna v Praze. Poprvé od roku 2007, po pěti daviscupových střetnutích v Ostravě, se pořadatelství zápasu neoficiálního mistrovství světa družstev ujme hlavní město. Naše město bez světového tenisu ale nezůstane. Ve dnech 21. a 22. dubna bude v ČEZ Aréně tým ČR hostit v čele s Petrou Kvitovou v semifinále Poháru federace znovu Itálii. (vi)    

 

 

 

                                                                                   

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


 

Uvnitř listu

             2        Blíží se Den učitelů

             3        Rozhovor s Martinem Štěpánkem

             4        Nehodovost opět klesla

             5        Začne rekonstrukce parku

             8        Forum Nová Karolina se otevře veřejnosti

            11       Navštivte Irský festival

            13       Ostravští detektivové na stopě

 

Strana 1

 

Řidiči si na objíždky zvykli, jsou disciplinovaní, hromadná doprava je plynulá

Na mostech se usilovně pracuje

Přes mrazivé počasí a bohaté příděly sněhu postupovaly v únoru práce na revitalizaci přednádražního prostoru Svinov II. etapa podle harmonogramu. Na stavbě už jsou provedeny přeložky inženýrských sítí, například kanalizace Peterkova a silniční kanalizace. K dokončení je připraveno prodloužení ulice Peterkovy včetně odstavného stání pro autobusy.

V současné době probíhá demolice jižní nástupní věže včetně autobusové a tramvajové zastávky, dále pracovníci sdružených firem IMOS a SDS Exmost pracují na rekonstrukci jižního mostu silničního a tramvajového. Odbourávají svršek mostů a zvedají pole mostní konstrukce, které se musí opravit. Pro cestující byla v první části rekonstrukce mostů rovněž vybudována provizorní tramvajová zastávka včetně přístupových cest k vlakovému nádraží.  Také provoz individuální automobilové dopravy probíhá po počátečním hledání optimální objízdné trasy bez vážnějších problémů, řidiči si pro sebe velmi brzy našli vyhovující objížďky včetně využití bezplatné dálnice v daném úseku. „Jsme si vědomi toho, že objízdné trasy zvýšily hustotu dopravy v některých částech města, což je vzhledem k rozsahu rekonstrukce nevyhnutelné. Děkuji občanům za trpělivost a pochopení,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč.

Plynulosti přepravy z Poruby do centra značnou měrou pomáhá hromadná doprava, která jezdí bez zpoždění přesto, že například tramvaj projíždí úsek na Svinovském mostě po jedné koleji. (vk)

Foto: Příhradové konstrukce slouží ke zvedání Svinovských mostů. 

 

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelé na svém zasedání 15. února schválili usnesení, kterým vyjádřili nesouhlas se zrušením poplatků za vypouštění části škodlivin do ovzduší průmyslovým podnikům od roku 2016. Podle primátora Petra Kajnara bude stanovisko zastupitelstva zasláno všem senátorům a poslancům, kteří mohou zákon ještě vrátit Poslanecké sněmovně k přepracování.

Zastupitelé dále schválili například i dotace na pomoc zvířatům, vznik dceřiné společnosti OVANET zajišťující IT servis formou outsorcingu, posvěcena byla i dotace na regeneraci brownfieldu staré čistírny odpadních vod v Přívoze.        (ph)

 

Město FC Baník podporuje

Zastupitelé města schválili dotaci pro FC Baník Ostrava, a. s., v plné výši 11 milionů korun. Uvolnili tak částku, která byla do vyjasnění vlastnických vztahů klubu blokována v rezervě komise pro vrcholový sport. V Baníku došlo k zásadní změně.Dosavadní majitel Tomáš Petera prodal 95 procent akcií společnosti SMK Reality Invest, do které vstoupila PAM market s. r. o., pět procent patří občanskému sdružení FC Baník. Předsedou představenstva je nyní Petr Šafarčík, členy Libor Adámek a Vladimír Janoško. Noví majitelé vstupují do klubu, který letos oslaví 90. výročí založení, s projektem Zachraňme Baníček!, zveřejnili rovněž projekt rekonstrukce domovského stadionu.

Jak zdůraznil náměstek primátora Martin Štěpánek, deset milionů korun má pomoci zachránit Baník v první lize, milion poputuje za mládežnickými týmy.      (vi) 

 

Zapojte se do diskuse

Ostrava si nechala zpracovat k projektu Rámec konkurenceschopnosti Ostravy 2012–2020 studii, která je výchozím materiálem pro diskusi s odborníky i širokou veřejností na téma rozvoje Ostravska. Studie je uvedena v plném znění na webu www.ostrava.cz, kde je i elektronický formulář, jehož prostřednictvím mohou posílat náměty k tématu odborníci i laici. Na stránce jsou rovněž příspěvky k tématu přednesené na fóru 25. ledna a další informace.     (vk) 


 

Strana 2 

 

Pedagogové z mateřských a základních škol i domů dětí převezmou ceny

Poděkování ostravským učitelům

Rada města Ostravy na svém zasedání 7. února rozhodla jako tradičně každým rokem o ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů. Slavnostní akce, kde učitelé poděkování převezmou, se uskuteční 28. března v Divadle loutek Ostrava. Součástí večera bude představení Malované na skle.

Jako obvykle se ocenění udělují ve dvou kategoriích.V kategorii Výrazná pedagogická osobnost budou oceněni Jan Veselý ze ZŠ Gen. Píky, Věra Havelková ze ZŠ a MŠ Krásné Pole, Pavla Dědičová ze ZŠ J. Valčíka v Porubě, dále Ivana Tenglerová z MŠ v Křižíkově ulici, Petr Kovář ze ZŠ Poruba, Bulharská, a Dagmar Teichmannová ze ZŠ a MŠ Horymírova z Ostravy-Jihu.

V kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost poděkování převezmou Alena Valkovičová ze SVČ Zábřeh, Gurťjevova, Svatopluk Ambroz ze ZŠ Ostrava-Jih v Srbské ulici, Marie Zátopková z MŠ Martinov, Martinovská, Hana Malíková ze ZŠ Matiční, Dana Boháčová ze ZŠ Gen. Píky, Zdeňka Majcherová ze ZŠ a MŠ Ostrava-Jih, Kosmonautů, Naděžda Valentová z MŠ Špálova, Ivana Godfrydová z MŠ Hornická a Dagmar Havránková ze ZŠ Ostrava-Jih, Klegova. Všem oceněným pedagogům blahopřejeme a děkujeme za jejich náročnou a velmi důležitou práci.          (vk) 

 

Miliony na opravy škol a komunikací

Padesát milionů na opravy škol a 31 milionů na rekonstrukce místních komunikací uvolní město Ostrava ze svého rozpočtu pro letošní rok. O dotace zatím požádalo osm městských obvodů a Lidová konzervatoř a múzická škola. Z celkové sumy zbývá ještě rozdělit přes 10 milionů na rekonstrukce škol a 10,5 milionu na opravy místních komunikací. „Další žádosti obvodů v tuto chvíli posuzujeme. Rozděleno bude postupně celých 81 milionů korun,“ řekl náměstek primátora Jiří Srba.

Z těchto peněz bude například opraven podchod na Kamenci, rekonstruována městská komunikace ve Lhotce i v Petřkovicích, vybudována autobusová smyčka u Intersparu na Jihu a podobně. Dotace pro školy získají například v Hošťálkovicích na opravu střechy, v Plesné a v Radvanicích na dokončení opravy budovy mateřské školy, ve Lhotce bude vystavěna Víceúčelová sportovní hala s příslušenstvím, Lidová konzervatoř a múzická škola využije dotaci na dokončení opravy a restaurování štukové výzdoby chodeb a vestibulu a tak dále. Tyto finanční prostředky jsou přidělovány na základě požadavků jednotlivých městských obvodů po kontrole, prověření a schválení v orgánech města.       (vk)

 

Město se představuje na veletrzích

Tradiční brněnský lednový veletrh cestovního ruchu Regiontour je každoročně příležitostí pro mnohá města představit se jako turistická destinace. Ostrava se tak v Brně opakovaně stala součástí výstavního stánku Moravskoslezského kraje. Nabídla přehled turistických cílů, technických památek, sportovních i kulturních událostí, ubytovacích možností i výletů do okolí prostřednictvím prezentačních materiálů, katalogů a map.

Druhý únorový týden se Ostrava prezentovala na podobném veletrhu Holiday World v Praze, začátkem března dává město prostor cestovním kancelářím na výstavě Dovolená a region na ostravském výstavišti Černá louka.

Také zahraniční veletrhy a jejich návštěvníci už znají Ostravu dlouhá léta. Nizozemský Vakantiebeurs v Utrechtu a Slovakiatour v Bratislavě se konaly v  lednu, v německém Mnichově se město představuje na F.RE.E koncem února, v Berlíně pak v březnu a koncem března v sousedních polských Katovicích na výstavě Glob, vždy v rámci expozice agentury Czechtourismu.

Odlišná je každoroční prezentace města na mezinárodním investičním veletrhu Mipim ve francouzském Cannes. Od 6. do 9. března se Ostrava s expozicí o ploše více než 80 m2  zúčastní veletrhu již popatnácté. Partnery města se při prezentaci města stanou CTP, Dalkia Česká republika, Global Networks, HB Reavis Group, Multi Development Czech Republic, OHL ŽS – divize Stavitelství Ostrava, PRK Partners, RPG Real Estate Management a Vítkovice.  Součástí prezentace města bude i doprovodný program. Zástupci města se 7. března v rámci Mipim zúčastní panelové diskuse „Regional Focus“, která představí Českou republiku v diskusi o potenciálu center výzkumu a vývoje v Česku a o jejich vlivu na rozvoj měst a regionů.      (g) 

 

aktuálně 

Pro doklady každý den

Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy má od 1. ledna letošního roku úředním dnem každý pracovní den. Statistika těchto oddělení z předchozích týdnů zatím potvrzuje, že lidé si ještě na novou službu nezvykli a stále preferují tradiční pondělí a středu, kdy přichází až dvojnásobné množství žadatelů oproti jiným dnům v týdnu. Pokud se tedy chcete při vyřizování dokladů vyhnout dlouhým čekacím dobám, zvolte si jiný pracovní den, vaše žádost bude vyřízena mnohem rychleji.Úřední hodiny na těchto odděleních, která se nacházejí v Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě, jsou: pondělí a středa od 8–17 hod., úterý od 8 do 15.30 hod., čtvrtek od 8 do 16 hod. a v pátek od 8 do 11  hodin.            (r)

  

Palivo musí pryč

Rada Moravskoslezského kraje vyslovila nesouhlas se záměrem společnosti Geosan Group deponovat palivo Geobal 4 na lagunách Ostramo. Požaduje nastavení takových podmínek, aby byl zajištěn jeho plynulý odbyt za současné minimalizace množství skladovaného paliva a doby jeho uložení v areálu lagun.   (k) 

 

z dopisů čtenářů 

Pozitivní názor vždy potěší, a tak vybíráme z dopisu paní Šárky Šimurdové z Ostravy-Poruby naší redakci: „Reaguji na články o omezení dopravy během oprav Svinovských mostů. Říkám si – zaplať pán Bůh, bude to sice svízelné pro řidiče, i my, nemotoristé se musíme přizpůsobit novým podmínkám, ale konečně někdo přišel na to, že je nutné se k nádraží nějak dostat… Děkuji také za nově zřízenou autobusovou linku č. 42, hodně pomohla…“ Dále čtenářka popisuje časté svízelné přesouvání ze svinovského nádraží na mosty, což zná určitě polovina Ostravanů. „Budeme to muset vydržet, ale už jsme toho vydrželi dost…“, píše na závěr. Paní Šimurdová pochopila, že dočasné nepříjemnosti jsou ku prospěchu věci a že cestování se v Ostravě dále zkulturní. Děkujeme za upřímnost.          (r) 


 

Strana 3 

 

rozhovor 

S náměstkem primátora Martinem Štěpánkem především o sociálních věcech, školství a sportu

Komunitní plán pro efektivní sociální služby 

z Pane náměstku, město Ostrava naplňuje cíle 3. komunitního plánu sociálních služeb pro období 2011–14. Jakých výsledků vloni dosáhlo?

„Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011–2014 obsahuje soubor opatření, která vedou k zajištění a udržení komplexní sítě sociálních služeb a souvisejících aktivit pro občany. V roce 2011 se městu podařilo  udržet síť 179 sociálních služeb, které provozuje 71 organizací. Pracuje v nich více než  3,5 tisíce zaměstnanců. Nejvýznamnější investiční akcí loňského roku bylo zahájení výstavby Komunitního centra v Hulvákách, které bude sloužit lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Ostrava byla úspěšná také při podávání investičních projektů do strukturálních fondů EU. Podařilo se nám zajistit finanční prostředky na rekonstrukci budov v ulici Zukalově, ve které bude provozována soc. služba – domov se zvláštním režimem. Další finanční prostředky jsme získali na rekonstrukce Domova na Liščině, budov v ul. Thomayerově a Bozděchově, které poskytují důležité sociální služby.“

z Jak velká je podpora města neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby?

„Právě komunitní plánování umožňuje efektivně plánovat nejen sociální služby a aktivity, ale i nezbytné finanční prostředky pro jejich zajištění. Díky komunitnímu plánu máme představu, jaký objem finančních prostředků budeme potřebovat na provoz sociálních služeb a tuto částku každoročně k tomuto účelu vyčleňujeme z městského rozpočtu. V roce 2011 bylo z rozpočtu města uvolněno pro dotační oblast sociální péče 66,5 mil. Kč, pro letošní rok je v rozpočtu schválena částka ve výši 69,5 mil. Kč.“

z Město Ostrava je zřizovatelem domovů pro seniory. Kolik na jejich provoz vynakládá?

„Město vykonává zřizovatelskou pozici vůči osmi příspěvkovým organizacím, které mají registrovány pobytové služby pro seniory. Jedná se o domovy pro seniory: celkem 7 služeb s celkovou kapacitou 1 297 míst a domovy se zvláštním režimem, kde  6 služeb nabízí kapacitu 330 míst. Ostrava přispívá ročně  na jejich provoz částkou 130 924 tis. Kč. Mimo příspěvkové organizace města zajišťují pobytové služby pro občany také nestátní neziskové organizace a fyzické osoby (dalších 331 míst), jejichž projekty jsou dotovány také z prostředků města. Tímto způsobem má Ostrava pro seniory ve své nabídce celkem 1 958 míst v rámci pobytových sociálních služeb.“

z Ve vaší gesci je také školství a volnočasové aktivity.

„V loňském roce byly realizovány dva projekty spolufinancované z EU (ROP NUTS II Moravskoslezsko): Sportovně rekreační areál SVČ Zábřeh (náklady cca 11,5 mil. Kč) a zároveň projekt Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy, kterým bylo zhodnoceno vybavení v pěti budovách SVČ (náklady cca 8 mil. Kč). V SVČ Korunka byly zatepleny tři budovy (náklady cca 6,5 mil. Kč). V roce  2012 dojde k zateplení a dalším pracem na budově SVČ Moravská Ostrava, na které navazuje vnitřní rekonstrukce tělocvičny. Ostrava tak získá další moderní sportovní stánek, tělocvičnu s tribunou pro diváky a sociálním zázemím. Ojedinělým projektem v oblasti lidských zdrojů bude realizace Švýcarsko-české spolupráce z Fondu Partnerství, kde jsme získali dotaci 1,2 mil. Kč. Předmětem projektu jsou společné mezinárodní aktivity, vzdělávání a výměna zkušeností pracovníků zájmového vzdělávání. V těchto dnech byla vyhlášena výzva v rámci operačního programu Životní prostředí. Máme připraveny také žádosti na zateplení budov SVČ Zábřeh a DDM Poruba.“

z Letos má začít rekonstrukce Městského stadionu ve Vítkovicích.

„Ano, skutečně je to tak! Projektový tým pracovníků pod naším vedením dělá maximum. Hned po skončení Zlaté tretry 2012 se začne demolovat stará východní část stadionu, pak se začne se stavbou nové tribuny. Termín realizace je 06/2012 – 05/2013 tak, aby nebylo narušeno konání Zlaté tretry. Letos proběhnou dvě zásadní atletické konference, kde se rozhodne o pořadateli ME v atletice družstev v roce 2014. Máme velmi dobrý projekt, ale také silné soupeře, především Německo.“

z Město tradičně podporuje vrcholový sport. Významně pomáhá také mládežnickému a výkonnostnímu sportu.

„Centrum indiviudálních sportů (CISO) vytváří zázemí a podporu perspektivním sportovcům v oblasti individuálních sportů jako je atletika, box, jachting, plavání, lukostřelba, krasobruslení apod. V letošním roce město poskytne dotaci na rozvoj těchto talentů ve výši 2,3 mil.Kč, což je stejně jako vloni. Na výkonnostní a mládežnický sport jsme pro rok 2012 vyčlenili 20 milionů korun, což je o 8,5 % více než v roce 2011. Podporujeme širokou škálu  sportovních oddílů, které se podílejí na rozvoji tělovýchovy a sportu v Ostravě realizací více než 280 projektů.“

z Věříte, že se fotbalisté Baníku zachrání v lize? Který ostravský sportovec by se mohl prosadit na OH v Londýně?

„Fotbalistům Baníku Ostrava držím palce, neboť si téměř nedovedu představit Ostravu bez prvoligového fotbalu. Pevně věřím, že klub se v lize zachrání. Nejvýraznější osobností mezi mladými sportovci je plavkyně Barbora Závadová, která si úspěšnou  reprezentací na mistrovství světa vybojovala účast na letní olympiádě v Londýně 2012. A myslím si, že šanci na medaili určitě má.“ Připravil Libor Vidlička 

 

Město pro lidi bez domova

Dvakrát týdně vyrážejí magistrátní úředníci v zimních měsících za lidmi bez přístřeší. Na území Ostravy se pohybuje 700 až 800 osob bez domova, z toho asi 75 žen. Řešit jejich nelehkou situaci jim pomáhá odbor sociálních věcí a nestátní neziskové organizace. 

V jednom z mrazivých únorových dnů doprovázíme sociální pracovníky do osady v lesíku poblíž ulice Rudné. Sociální pracovnice se ptá na potřeby osadníků a nabízí pomoc v azylových domech či noclehárnách. Muži a žena nabídku s díky odmítají. V přístřešcích z větví a plachtoviny topí dřívím nasbíraným v okolí, uvnitř si právě vaří čaj a polévku. Pokud zbude na benzin, spustí elektrocentrálu a sledují televizi. Mají povlečené postele a nábytek, kterého se lidé zbavili. Sociální pracovnice se domlouvá s jedinou ženou v osadě na vyřízení občanského průkazu. Jak se dozvídáme, někteří z mužů v osadě bydlí více než deset let. Za tu dobu si vytvořili systém přežití, vybavili příbytky, mají co jíst a pít.

V Ostravě je nyní k dispozici 352 míst v azylových domech. Osoby bez přístřeší mohou dále využívat nocleháren s kapacitou 134 míst. Lidé bez domova v některých případech tyto služby odmítají. Nechtějí se smířit s pravidly, například se zákazem pití alkoholu, nebo se starají o psy, kteří do sociálních zařízení nesmí. Mnozí, jako v případě naší lesní „osady“, mají svůj domov tady a nevidí důvod, proč jej opouštět.         (ph)

Foto: Bezdomovci u svého příbytku během návštěvy sociálních pracovníků.      Foto: Petr Havránek


 

Strana 4 

           

střípky 

ŘÁD PRO VOJTĚCHA MYNÁŘE.

Zastupitel města a obvodu Radvanice a Bartovice Vojtěch Mynář (na snímku vlevo) převzal z rukou velvyslance Sergeje Kiseleva Řád přátelství, který mu propůjčil prezident Ruské federace Dmitrij Medvěděv. Během slavnostního aktu na ruské ambasádě v Praze bylo vyzvednuto dlouholeté úsilí vyznamenaného o rozvíjení česko-ruských vztahů. Hostitel připomněl působení Vojtěcha Mynáře ve vedení města Ostravy, během kterého významně přispěl k dalšímu prohloubení vztahů partnerských měst Ostravy a Volgogradu. Poděkoval mu také za pomoc při navazování kontaktů mezi hospodářskými subjekty a podnikateli obou zemí.             (vi)

TUŽME SE!

Letošní významné 150. výročí založení tělovýchovné organizace Sokol si připomněli členové a sympatizanti výstavou „150 let sportování Sokola v Moravskoslezském kraji“ ve foyer Nové radnice (foto z vernisáže L. Vidlička). Průřez aktivitami více než osmi desítek jednot sdružených v župách Moravskoslezské a Beskydské připravil tým lidí kolem Vlastimila Bulawy. Současný Sokol sdružuje v ČR na 190 tisíc sportovců. Jen na území Ostravy působí dvacet jednot ve většině obvodů města. Oslavy v našem kraji vyrcholí sokolským sletem v Opavě (17. 6.) a především XV. Všesokolským sletem v Praze ve dnech 1.–6. 7.           (vi)

BESEDOVALI O OVZDUŠÍ.

Na téma ovzduší v Ostravě se 13. února uskutečnila beseda v klubu Fiducia. Odborníci představili posluchačům současné dění v oblasti ochrany ovzduší. O plánech města v této oblasti hovořil náměstek primátora Dalibor Madej (na snímku). Jak vyplynulo z besedy a diskuse, je nutné zapojit do projektů na ochranu ovzduší i další složky včetně zdravotního ústavu, občanských sdružení a iniciativ a také zástupců veřejnosti, která se o téma živě zajímá, protože zejména Ostravsko je zatížené zplodinami z průmyslu, z dopravy a lokálních topenišť, škodliviny proudí i ze sousedního Polska.      (k) 

BEZRUČI VE SVÉM.

Po rekonstrukci se poslední únorový pátek otevřely brány budovy Divadla Petra Bezruče v ulici 28. října. Oblíbená ostravská scéna, jejíž historie se začala psát v roce 1945, vzala v první polovině sezony zavděk azylem v divadle loutek a v Domě kultury města Ostravy. Slavnostní večer zahájila náměstkyně primátora Simona Piperková. Soubor Divadla Petra Bezruče pak diváky potěšil obnovenou premiérou dramatu Henrika Ibsena Divoká kachna (na snímku je herec Norbert Lichý). Město vynaložilo ze svého rozpočtu na rekonstrukci divadla přes 32,5 mil. korun.          (vi)

 

Ochrání nás půl milionu stromů

Do roku 2015 bude na území města Ostravy vysazeno více než půl milionu nových stromů a keřů. Další zeleň v moravskoslezské metropoli přibude díky městským a obvodním projektům za více než 200 milionů korun. Jejich cílem a podstatou je výsadba zeleně či dřevin a také jejich regenerace pomocí pěstebních opatření (kácení, ošetření, ořezy apod.) v četných lokalitách města. Regenerovaná plocha bude mít rozlohu přibližně 337 hektarů, nově zakládaná plocha pak 116 hektarů (pro představu – Masarykovo náměstí má 0,95 ha).  Cílem akce je snížení možnosti rozptylu a zároveň zachycení znečišťujících látek, což znamená snížení prašnosti a tím zlepšení kvality ovzduší. Například projekty izolační zeleně města Ostravy 1-3 sníží prašnost v ovzduší až o 32,65 tun za rok (o 28,5 %). V současnosti se jedná celkem o 19 projektů.

Celkové náklady projektů dosahují 258 133 026 Kč, přičemž dotace z operačního programu životní prostředí je ve výši 227 191 721 Kč. Z rozpočtu města tedy na tuto akci půjde 29 703 822 Kč. Pracovníci se budou zeleni věnovat v lokalitách Poruba, Polanka nad Odrou, Vítkovice, Nová Ves, Výškovice, Zábřeh či Radvanice a Bartovice. „Regenerace a výsadba nové zeleně na území města se tak stává dalším významným krokem v boji za zlepšení životního prostředí v Ostravě. Jsem rád, že díky tomuto projektu se Ostrava udrží na špici nejzelenějších měst v České republice,“ říká náměstek primátora Dalibor Madej.

V letošním roce bude ukončeno 5 projektů a započne realizace 9 projektů, která bude pokračovat převážně v letech 2013 – 2014. V roce 2013 pak započne realizace posledních 4 projektů, z nichž 2 budou ukončeny v roce 2013 a další v roce 2014.    (ph) 

 

Konference také na internetu

Tradiční „Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2012“, kterou v letošním roce pořádají společně Ministerstvo životního prostředí ČR a statutární město Ostrava, se bude konat v pondělí 2. dubna v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Živé internetové vysílání budete mít možnost sledovat od 9 hodin na www.tvportaly.cz, vybrané živé vstupy uvidíte na TV Polar.   (m)

 

doprava ve městě

Nehodovost loni poklesla

Policie ČR řešila v roce 2011 přímo na území města Ostravy 2 437 dopravních nehod, při kterých 13 osob zemřelo, zraněno bylo 43 osob těžce a 583 osob lehce. Výše hmotné škody dosáhla 125,74 mil. korun. Na území celého okresu Ostrava-město to pak bylo 2 614 nehod, při nich zemřelo 14 osob, 49 osob bylo zraněno těžce a 638 lehce. Oproti roku 2010 všechny sledované kategorie vyjma počtu lehce zraněných osob zaznamenaly mírný pokles.

V roce 2011 nezemřel v Ostravě žádný cyklista, naopak chodců bylo usmrceno osm, což je o dva více než loni a předloni. Ze 13 smrtelných DN 3 chodci zemřeli po střetu s tramvají, jeden nerespektoval červeného panáčka. Další čtyři smrtelné nehody byly způsobeny překročením nejvyšší dovolené rychlosti, kdy řidič následně nezvládl vozidlo. Ve dvou z těchto případů hrál roli alkohol a drogy.

Celkově nejvíce nehod policie šetřila na světelně řízené křižovatce Výškovická – Čujkovova  (11 dopravních nehod) a shodně po 12 dopravních nehodách v úsecích ulic Rudná (most Odra – východ. rampy k okružní křižovatce D 1), Hlavní třída (Porubská – Francouzská), 17. listopadu (Průběžná – Martinovská), Opavská (Martinovská – Třebovická a 17. listopadu – Porubská), Výškovická (Svornosti – tram. smyčka).

Nejvíce dopravních nehod se stalo během odpolední dopravní špičky, konkrétně okolo 17. hodiny, nejnehodovějším dnem byla středa a měsícem listopad. Nejčastějším viníkem nehod byli řidiči osobních automobilů. Při porovnání věkové struktury a pohlaví nejvíce dopravních nehod způsobili muži ve věku 25 až 40 let (20,9 % nehod) následovaní muži v kategorii 41 až 60 let (18,42 % nehod). Byť se jedná o městské území, za rok 2011 došlo k 93 nehodám kvůli střetu s lesní zvěří a 16 zvířaty domácími. Počet nehod pod vlivem alkoholu a drog klesl o 6 na 128. Dva lidé následkem dopravní nehody pod vlivem alkoholu či drog zemřeli.

Podrobnější statistiku dopravní nehodovosti najdete na internetových stránkách odboru dopravy MMO na www.ostrava.cz.                Josef Laža 


 

Strana 5 

 

město investuje 

První etapa revitalizace Komenského sadů začne letos na jaře, stavba má trvat 55 týdnů

Lavičky, osvětlení a cesty pro pěší i sportovce

Realizaci delší dobu připravovaného projektu revitalizace Komenského sadů už nic nestojí v cestě – v soutěži o tuto zakázku byl již ze třinácti uchazečů vybrán její zhotovitel. Zvítězila ekonomicky nejvýhodnější nabídka firmy STRABAG z Prahy.  Firma chce zakázku realizovat za 55 týdnů v ceně necelých 24 milionů bez DPH.  Stavba může být zahájena po vydání stanoviska Regionální rady Moravskoslezsko k průběhu veřejné zakázky a jejího souladu s metodikou ROP, předpoklad začátku prací v sadech je březen 2012.

Revitalizace je rozsáhlá stavba na velkém území, která se uskuteční v několika dílčích etapách. Nejprve bude probíhat příprava území, pak rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, následovat bude veřejné osvětlení, sadové úpravy, renovace a opravy a nový mobiliář (lavičky apod.).

Komenského sady, centrální městský park v srdci Ostravy, patří k nejrozsáhlejším městským parkům v České republice. Má rozlohu okolo 30 ha a roste v něm asi 3 tisíce stromů. Projekt jeho revitalizace byl zpracován v letech 2010–2011. Řeší nejnutnější zásahy vyvolané úpravou komunikační sítě a změnou funkcí některých částí. Budou zde například vybudovány komunikace s vhodnými povrchy pro běžecké aktivity, bruslaře, pro pěší nebo maminky s kočárky. Projekt realizuje město Ostrava.

Město představuje projekt revitalizace na svých webových stránkách, na nichž také probíhala v loňském roce anketa, z níž vyšla celá řada podnětů od občanů. Některé, i když byly velmi zajímavé, však svou odezvu kvůli velké finanční náročnosti naleznou až v další etapě revitalizace. Podrobnější informace o projektu, historii a současnosti sadů najdete na webových stránkách města www.ostrava.cz.

Předpokládané náklady projektu, které vycházely z projektové dokumentace, původně činily 53,1 mil. Kč bez DPH. Vysoutěžená cena 23,98 mil. bez DPH (28,78 mil. Kč s DPH) tedy znamená úsporu oproti předpokladu 54,8 % z původní částky. Úspora tedy činí 29,1 mil korun bez DPH. Předpokládané spolufinancování EU (max. 85 %) představuje částku 24,5 mil. Kč s DPH.       (vk)

  

Výtahem na vysokou pec

Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice (DOV), jehož členem je také město Ostrava, připravuje otevření technických památek Vítkovic. V úterý 20. března představí vyhlídkovou trasu s výtahem na Vysokou pec č. 1.

Na 1. máje se při dni otevřených dveří Vítkovice Machinery Group představí reaktivovaná Dolní oblast. Zde se 8. května uskuteční koncert Jarka Nohavici a Janáčkovy filharmonie, 17. května zahajovací koncert festivalu Janáčkův máj. V červenci budou Dolní Vítkovice hostit festival Colours of Ostrava. Sdružení nabízí možnost stát se partnerem Dolní oblasti Vítkovic. Kdo přispěje na její další rozvoj, získá volné vstupy do expozic, VIP lístky na partnerské koncerty apod. Více informací na adrese partner@dolnioblastvitkovice.cz.

Lidé mohou do 5. 5. 2012 do 12 hodin zasílat na adresu plynojem@vitkovice.cz také návrhy na nový název pro plynojem přeměněný na multifunkční aulu. Nejlepších 25 přispěvatelů se může těšit na dvě vstupenky na Nohavicův koncert.           (kij, v)

  

Chcete u vás zastávku tourbusu?

Pro speciální sezonní dopravu (červen–září 2012) hledáme provozovatele atraktivit v turistické oblasti Ostravsko, kteří mají zájem stát se jednou ze zastávek turistického autobusu. Cílem dopravního spojení je propojit turistické atraktivity, usnadnit návštěvníkům přesun mezi nimi a umožnit jim pohodlně se dostat na několik míst v jednom dni.

Tuto aktivitu připravuje destinační management turistické oblasti Ostravsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, podmínkou její realizace je schválení dotace na projekt „Akční plán 2012 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko“. Zájemce musí splnit povinná kritéria a povinnosti a zaslat formulář. Vše najdete na www.ostrava.cz.

Pokud máte zájem a splňujete kritéria, zašlete vyplněný formulář na e-mail: hcivelova@ostrava.cz nejpozději do 22. 3. 2012. V případě dotazů se obraťte na Hanu Cívelovou – 599 443 036. ® 

 

Nový jízdní řád

Od 4. března vychází 2. dodatek jízdního řádu ODIS pro Ostravsko. V závěru března začne jezdit autobusová linka 95 ke komplexu Forum Nová Karolina, denně ve 20min. intervalu po okružní trase se zastávkami Elektra a Karolina, U lávky. Z dalších zásadnějších změn: linka 99 je od městské nemocnice vedena po Hornopolní na Českobratrskou, od úřadu práce pokračuje po obvyklé trase. Tištěný 2. dodatek jízdního řádu je k dostání v prodejnách Dopravního podniku Ostrava.        (liv)

  

Změny v dopravním uzlu Hranečník

Bývalá kasárna Hranečník v Ostravě čeká velká proměna. Vyroste zde například technická a výcviková základna složek integrovaného záchranného systému. Projekt zahrnuje i celkovou rekonstrukci inženýrských sítí a zpevněných ploch v areálu. V současné době probíhají stavební práce na postupnou opravu stávajících budov, které nepodléhaly územnímu řízení, tedy objekt pro strážní službu Městské policie Ostrava a zázemí složek Integrovaného záchranného sy­stému, objekt správy areálu, budova pro školení a výcvik IZS a sklad humanitární pomoci.

Přestupní dopravní uzel Hranečník bude sloužit jako významný bod veřejné osobní hromadné dopravy. V prostoru, aktuálně sloužícím jako tramvajové obratiště na trati Výstaviště – Hranečník – ArcelorMittal, bude vybudováno zázemí pro ukončování všech spojů příměstské autobusové dopravy. A to jak stávajících linek, končících dnes na Gagarinově náměstí, tak také některých linek, které jsou dnes směrovány na ÚAN po ulici Rudné; také pro výhledové rozšíření provozu tramvajové dopravy (na Hranečník mají být zavedeny další dvě tramvajové linky). Navržené dopravní uspořádání počítá i s budoucím zavedením trolejbusové dopravy.

Výstavbou přestupního terminálu v prostoru Hranečníku dojde ke zkvalitnění podmínek hromadné dopravy, zvýšení komfortu cestujících i zlepšení pěší dostupnosti přestupů mezi jednotlivými systémy veřejné hromadné dopravy (autobusová, tramvajová, výhledově trolejbusová doprava). Současně zde bude vytvořeno i záchytné parkoviště, které bude umístěno v západní části terminálu s kapacitou 84 stání pro osobní automobily.          (ph)

 


 

 

Strana 6 

 

Policisté vyřešili složité případy, příkladnými činy pomohli mnoha lidem

Medaile jsou ve správných rukou 

Již sedmý ročník slavnostního ocenění nejlepších policistů a občanských zaměstnanců Městského ředitelství policie ČR v Ostravě se uskutečnilo 15. února v Divadle loutek Ostrava. V průběhu večera ředitel ostravské policie Tomáš Landsfeld ocenil nejen policisty a občanské zaměstnance, ale letos poprvé i dva odvážné muže, civilisty, kteří zadrželi dva pachatele vloupání.

Tomáš Landsfeld předal ocenění dvanácti policistům vnější služby, stejnému počtu kriminalistů, čtyřem občanským zaměstnankyním a kolektivu kriminalistů, kteří v minulém roce vyřešili nejsložitější případ – zločin vraždy ve stadiu pokusu. Ocenění si odnesli také dva mladí policisté v kategorii Příkladný čin roku.

Zcela novým oceněním příkladné služby policistů, ale také občanů, kteří se výrazně podílejí na činnosti městského ředitelství, je udělení medaile ředitele Městského ředitelství policie Ostrava. První z nich získal poručík Jiří Kopeček, který patří ke služebně nejstarším, ale také nejzkušenějším policistům městského ředitelství, ve službě je téměř 30 let. Výjimečný je jeho zásadní podíl v boji s drogovou kriminalitou. Dalším je major Aleš Viktorin, vedoucí preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, je autorem jak grafického návrhu unikátní medaile, tak tvůrcem její symboliky, která mnoha prvky připomíná vztah k městu Ostrava.       (vk) 

Foto: Tomáš Landsfeld předává medaili ředitele MŘ Ostrava Jiřímu Kopečkovi a Aleši Viktorinovi (vpravo). Foto: MŘ PČR 

 

Policie pomáhá také děti naučit, jak vychovat a trénovat psa k poslušnosti

,Kuzma‘ je šancí pro mladé pejskaře

Kurz zodpovědného majitele městského psa, tato slova se skrývají pod zkratkovým názvem Kuzma. Už čtvrtým rokem budou kurz pořádat ostravští policisté v policejním areálu Ostrava-Hulváky ve dvou termínech – od 18. dubna  do 27. června a druhý od 5. září  do 31. října každou středu od 15.30 do 17 hodin. Kurzu se zúčastňují děti se svými psími miláčky, je zdarma přístupný všem mladým psovodům ve věku od 12 do 18 let, kteří se potýkají s neposlušností svých čtyřnohých mazlíčků. ,Kuzmu‘ už absolvovaly desítky dětí se psy nejrůznějších ras a velikostí, obvykle se tu sejde skvělá parta.

Kurz nesupluje činnost kynologických klubů, spíše chce naučit majitele psa porozumět psychice svého zvířete a ovládat ho. Majitel psa musí také mít schopnost předvídat reakce zvířete v nejrůznějších denních situacích a dokázat na ně adekvátně reagovat. Absolvent kurzu by se měl profilovat jako „pejskař“, který si plně uvědomuje zodpovědnost za svého psa, chová se ohleduplně ke svému okolí, je schopen samostatně hledat řešení vznikajících problémů v chování svého psa a předcházet tak konfliktním situacím. Náplní kurzu je teoretická příprava – základy etologie a psychologie psa ve vztahu k životu s člověkem, pes a paragrafy, seznámení s prací policejních kynologů, základy první pomoci u psů, ale i praktický výcvik, zejména nácvik ovladatelnosti psa za pohybu a na místě, chůze u nohy v běžných situacích atd. Účastníci kurzu vyrážejí také do ulic a trénují přímo v terénu. 

Mladé psovody za odměnu čeká exkurze na pracovišti pachové identifikace. Každý kurz je ukončen přezkoušením frekventantů i psů. Úspěšní účastníci získají certifikát absolventa. Pro nejúspěšnější se nabízí možnost předvést své „umění se psem“ společně na ukázkách služebních kynologů.

Kapacita kurzu je omezená. Informace na www.kuzma.wbs.cz,   řádně vyplněnou přihlášku, která je dostupná na www.policie.cz,  zasílejte na adresu: Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství policie Ostrava, 30. dubna 24, 702 00 Ostrava, nejpozději do 28. března 2012. Telefonické dotazy na 974 725 239 a 974 725 294 (kynologická tematika). Kurz je součástí projektu Prevence pro všechny, který finančně podporuje město Ostrava.           (d) 

Foto: Děti se v kurzech naučí zacházet s pejskem tak, aby byl poslušný a neublížil.        Foto: Městská policie Ostrava 

 

stalo se 

KAŽDÝ DEN JEDNO.

Strážníci městské policie přistihli 37letého muže při vloupání do vozidla v Moravské Ostravě, zabírala ho kamera. Našli ho už za volantem, přiznal se k vloupání a odcizení autorádia. Dotyčný navíc figuroval jako podezřelý u jiného vloupání do auta o den dříve. Strážníci muže předali přivolaným policistům.

A JEZDIL DOKOLA...

Strážníci spatřili v Ostravě-Petřkovicích auto, jehož řidič nerespektoval dopravní značení a vjel do zákazu vjezdu, kde zůstal stát. Po spatření hlídky se snažil z místa odjet – v protisměru projel další ulicí a následně opět do zákazu vjezdu. Při projednávání s řidičem ucítili strážníci alkohol, dechová zkouška vše potvrdila. Dále svým vozem narazil do zaparkovaného auta a způsobil škodu. I tohoto výtečníka převzala PČR.

OKAP PRÝ NAŠEL.

Na základě oznámení občana v Moravské Ostravě chytili strážníci muže, který šel k prodejně sběrných surovin s okapem. Vysvětlil, že okap nalezl, svědek však označil i dům, odkud byl okap odcizen. Vytržením jedné části se dokonce poškodil celý svod. Za přestupek hrozí dotyčnému pokuta ve výši 15 000 korun.

RABOVALI ZÁBRADLÍ A PLOT.

Strážníci městské policie zadrželi 5 mladíků (14 – 22 let), kteří odřezávali kovové zábrany instalované u kruhového objezdu v Ostravě-Přívoze. Dotyční se pokusili utéct, ale marně. Při kontrole jejich totožnosti se přišlo na to, že nejstarší z nich je osobou hledanou policií. Na zábradlí poškodili a vylomili ze země 14 kovových sloupů, bylo také poškozeno drátěné oplocení v délce 30 metrů. Zadržené si na místě převzala přivolaná hlídka Policie ČR.

VLOUPAL SE DO CHATY.

Díky všímavosti náhodného svědka byl dopaden 18letý mladík, který se v Ostravě-Antošovicích vloupal do zahradní chaty a odcizil tam propanbutanovou láhev. Svědek spatřil mladíka s lahví odjíždět na kole od jediné tamní chaty, která měla vylomené dveře, a tak mladíka sledoval, posléze i autem kamaráda. Zloděje tak snadno zadrželi strážníci.


 

Strana 7 

 

Granty pro lepší život v regionu

Podesáté se v akci Prazdroj lidem rozdělovaly finanční granty za 2,5 mil. korun pro neziskové, příspěvkové organizace a obce v moravskoslezském regionu.

Rada reprezentantů složená z významných osobností, mezi kterými byl také náměstek primátora Ostravy Martin Štěpánek pro oblast sociálních věcí (na snímku se zástupci oceněných ostravských organizací), vybrala z 82 přihlášených projektů devatenáct. Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci slavnostního koncertu v sále Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách.      (vi) 

Foto: Mezi příjemci darů v souhrnné výši 853 tis. Kč jsou: Zoo Ostrava, Salesiánské SVČ Don Bosco, Rotary Club, Dětský soubor Ostravička, Mobilní hospic Ondrášek, Slezská diakonie a Charita Ostrava.   

 

sociální péče 

Klubík Horizont má dveře otevřené

Již několik týdnů působí v městské části Ostrava-Kunčičky nová sociální služba. Jde o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6–18 let Klubík Horizont, který nabízí volnočasové aktivity, zábavné programy a tvůrčí aktivity pro děti ze sociálně vyloučené oblasti.

Celý projekt je realizován pod záštitou Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Středisko Horizont poskytuje sociální služby již od počátku minulého roku, je jedním ze středisek Diecézní charity ostravsko-opavské. Obvykle chodí do Klubíku Horizont asi 25 dětí denně. Dětem se věnuje jedna sociální pracovnice a 2 pracovníci v sociálních službách, kteří pro děti připravují program. Jedná se o doučování, sportovní a tvořivé aktivity jako např. stolní tenis, malá kopaná, sportovní soutěže, dále kreslení, tvorba z papíru apod.

Součástí projektu podpořeného úřadem Slezská Ostrava je i rozšíření stávajících sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Od 1. listopadu došlo k zařazení nových aktivit do struktury poskytovaných služeb – např. základů práce s počítačem, nácvik vaření, fotbal, taneční aktivity či lekce finanční gramotnosti.   (vf)

 

Neslyšícím

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené a servis sluchadel mají od 1. ledna sídlo v Dolní oblasti Vítkovice v ulici Vítkovické č. 3335 v Moravskoslezské unii neslyšících. Nabízí poradenskou službu, pomůcky pro sluchově postižené, půjčuje a zprostředkovává jejich prodej. I nadále poskytuje servis sluchadel ve čtvrtek od 9 do 14 hodin.   (d)

 

Oddělený sběr skla končí

V roce 2006 byl v Ostravě zahájen projekt odděleného sběru bílého a barevného skla. Společnost OZO Ostrava tehdy po dohodě s městem pokusně rozmístila na vybraná separační stanoviště celkem 35 bílých kontejnerů – zvonů pro odkládání bílého skla (foto OZO), a to v městských obvodech Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Třebovice, Svinov a Polanka nad Odrou. Začátkem letošního roku bylo rozhodnuto tento projekt sběru bílého skla ukončit. Ukázalo se, že i bílé sklo svezené v oddělené svozové lince je třeba následně dotřídit (hlavně kvůli nečistotám, které do kontejnerů občané vhazují) a není proto efektivní bílé sklo třídit odděleně. Dalším důvodem, proč město Ostrava nepřistoupilo k plošnému rozšíření kontejnerů na bílé sklo, je i problém nedostatečného prostoru na stanovištích kontejnerů na separaci.

Společnost OZO Ostrava i město Ostrava děkují všem občanům zmíněných městských obvodů za jejich spolupráci a zodpovědnost při třídění odpadů. Sběr skla se nyní zjednoduší, barevné i bílé lze odkládat společně do zelených kontejnerů –  zvonů. Bílé kontejnery budou ze stanovišť odvezeny.           (d)

 

MIKASA rozšiřuje služby

Denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA působí v Ostravě od prosince roku 2010. Své služby poskytuje dětem a mladým lidem s kombinovaným postižením (středně těžkou a těžkou mentální retardací a více vadami) ve věku od 16 do 26 let. Jeho cílem je nabídnout uživatelům možnost trávit volný čas aktivně, plnohodnotně a kvalitně podle jejich individuálních možností, přání a požadavků.

Vedle základních činností stanovených zákonem a již poskytovaných doplňkových činností jako jsou bazální stimulace, polohování a aromaterapie, nově od března poskytuje canisterapii. Ta využívá pozitivního působení psa na člověka. U osob s těžkým kombinovaným postižením přispívá k rozvoji v oblasti citové, ale také v oblasti jemné a hrubé motoriky, komunikace, poznávání a koncentrace. Aktivitu lze provozovat díky finanční podpoře Nadace Evraz. Stacionář podporují MPSV, SMO a Nadace OKD. Podrobnější informace na stránkách www.mikasa-detem.cz nebo telefonním čísle 774 498 956. K dotazům lze využít e-mailu predseda@mikasa-detem.cz.          (d)


 

 

Strana 8

 

událost měsíce

Forum Nová Karolina čeká na své první návštěvníky, nabídne nákupy, odpočinek, sport i kulturu

Otevření obchodně-zábavního centra Forum Nová Karolina v nové městské čtvrti v centru města je plánováno na čtvrtek 22. března. Pásku přestřihnou hosté v 9 hodin a rozběhne se plný provoz obchodů, restaurací, kavárniček, fitcentra, supermarketu, rodinného centra Puntanela, multikina i drobných služeb. Obchodní centrum představuje 58 000 m2 celkové plochy (to odpovídá sedminásobné ploše Václavského náměstí), 93 % komerčních prostor je pronajato. Až do neděle se denně v centru uskuteční bohatý doprovodný program, nebudou chybět ani módní přehlídky.

Jak do obchodního centra?

Ještě před zimou stihli stavbaři upravit v okolí trávníky i cesty a vysadit stromy. Vjezd do budované čtvrti Nová Karolina bude z ulice 28. října u Frýdlantských mostů (křižovatka s Poděbradovou), pod obchodním centrem jsou dvě patra podzemních garáží s 1 088 parkovacími místy, další podzemní parkoviště s několika stovkami míst je hned za Forem pod budovaným náměstím. V budoucnosti povede do této lokality trolejbusová trasa po prodloužené ulici Porážkové.

Parking pod obchodním centrem je přehledný, nad každým parkovacím místem svítí indikátor, který při pouhém pohledu řidiče do řady stání signalizuje volné (zelená) nebo zaplněné stání (červená). K dispozici je rovněž nabíjecí stanice pro elektromobily.

Prostor a výhledy

Obchodní centrum nabízí velkorysé vnitřní prostory, široká schodiště, řadu eskalátorů, nečekané průhledy. V samotném středu, který zvenčí představuje nejvyšší bílá „kostka“ objektu, je tzv. multimediální centrum. Návštěvník se tu ocitá pod kónicky se zužujícími stěnami pomyslné pyramidy, jejíž uříznutá špička je prosklená a pro večer opatřena světly. Za římsami všech čtyř stěn se ukrývá osm projektorů, každé dva z nich promítají na protější stěnu, děj a obraz filmu pak pokračuje kontinuálně kolem dokola. Vzniká dokonalá iluze, že návštěvník stojí uprostřed dění. Dokola plavou delfíni, lze tady také sledovat sportovní zážitky.

Nová lávka (večer svítí, projekt studia Finesta) spojující Ústřední autobusové nádraží, nádraží Ostrava střed, Forum Nová Karolina i centrum města ústí do obchodního centra, když bude zavřené, pěší se z lávky dostanou do centra výtahy. Lávka má kvalitní protiskluzový povrch.

Území se zaplňuje

Výstavba obchodního centra představuje náklady 4 miliardy korun, celková výstavba I. etapy budování Nové Karoliny pak zhruba 7 miliard korun. Ne všechno z I. etapy je k 22. březnu hotové, výstavbu poznamenala krize. Před dokončením jsou bytové domy, součástí první etapy je rovněž výstavba velkého administrativního centra Nova Karolina Park, které se buduje. Podle informací firmy PasserInvest, která kanceláře staví, bude budova dokončena zvenku a uzavřena ještě letos, vnitřní prostory se budou upravovat posléze podle přání a požadavků firem a společností, které budou mít o kanceláře zájem.

Letos dokončena měla být také rekonstrukce památkově chráněného Trojhalí, ve kterém má vzniknout multiúčelový prostor, přednostně pro kulturu. Autorem projektu přeměny Trojhalí je architekt Josef Pleskot, hala má být zprovozněna příští rok.

Co nás čeká v budoucnu?

Podle ředitele společnosti Multi Development ČR Luboše Kočího se už rozjíždějí projekty pro územní rozhodnutí pro II. etapu výstavby čtvrti Nová Karolina. Společně s III. etapou, která zaplní poslední část z 32 ha plochy po bývalé koksovně a dalším průmyslu, mělo být podle původních plánů všechno hotové do roku 2018. Kvůli  všeobecně známým ekonomickým důvody, s nimiž se dnes potýká většina měst i států, je dodržení termínu nejisté.  Přesto lze realizaci tak obrovského projektu v Ostravě za daných ekonomických podmínek považovat za úspěch, navíc to není jediný rozjetý velký projekt ve městě.

Společnost Multi Development už realizovala stavby obřích center ve 14 zemích, zahrnují téměř 180 velkých projektů, od roku 2008 je držitelem desítek ocenění v mnoha evropských státech jako nejlepší developerská společnost. Několik velkých obchodně-zábavních center s prvky orientální architektury má například i v Turecku, na svém kontě má úspěšné realizované projekty v Itálii, Německu, Španělsku, Anglii, Francii, Holandsku a dalších zemích. V České republice jsou už několik let v provozu podobná, i když menší obchodní centra v Olomouci, Plzni, Liberci, Ústí nad Labem a Praze.

            Připravila Olga Kubačáková 

 

K foto: Koksovnu Karolina si vybaví spíše pamětníci, provoz ukončila v roce 1985. 

             V roce 1999 začala dekontaminace území Karoliny, tisíce kubíků zeminy putovaly do Zárubku, kde se čistily metodou tzv. biodegradace. 

             V roce 2010 začalo hloubení základů budoucího obchodního centra. 

             Administrativní budova Nova Karolina Park bude dokončena v létě, bude vstupní bránou do nové čtvrti. 

             Bytové domy naproti centru Forum Nová Karolina mají být dokončeny v létě. 

             Široká schodiště a vysoké stropy vytvářejí velkorysý prostor. 

             Patra i podzemní garáže jsou propojené eskalátory. 

             Lávka do obchodního centra z autobusového nádraží je večer osvětlená.


 

Strana 10-11 

 

co, kdy, kde ve městě 

Galerie Magna a Dole

Ostravská Galerie Magna nabízí až do 28. března výstavu obrazů Lukáše Miffka, od 4. dubna do 9. května pak představí své obrazy Josef Mžyk. Galerie Dole v klubu Fiducia až do 6. dubna představuje díla Martina Froulíka, malíře formálně i obsahově charakteristického expresivního stylu.

Metalová legenda v Ostravě

Brutální, zlověstná a nelidsky rychlá – tak je charakterizovaná hudební tvorba metalové kapely Slayers, která na zimním stadionu Sareza v Ostravě-Porubě vystoupí 6. června v 19 hodin. Dvojnásobní držitelé ceny Grammy Slayers se městu představili už před 10 lety, poslední album vydali v roce 2009.  Vstupenky jsou už v prodeji v sítích Ticketportal, Ticket Art a Ticketpro.

Městský dům kultury zve

Živé přenosy pokračují 11. března přenosem z Velkého divadla v Moskvě, a to Adamova baletu Korzár v 15.45 hod. v divadelním sále. Dům kultury tradičně nabízí hostující divadelní představení – 13. března pražského Studia DVA Claudelovu hru O lásce (Krausová, Roden), 15. března předvede pražské Divadlo Kalich Nvotovu Lásku naruby (Paulová, Zdeníček a další). Koncert Dana Bárty se koná 16. března, známá travesti skupina Screamers se představí 26. března.

Výstava jediného obrazu

Expozici pro jeden obraz s názvem Tvar modré z roku 1913 nabízí Galerie výtvarného umění od 14. března do 8. dubna, reprezentuje mimořádné dílo Františka Kupky, zakladatele světové abstrakce. Obraz zapůjčila Adolf Loos Apartement and Gallery, která v dubnu připravuje jeho aukci. Přehlídka bude doplněna o jedinou známou bronzovou plastiku F. Kupky Portrét Eugenie Kupkové z roku 1929.

Sofiin svět v divadle loutek

Takový je název nové hry v repertoáru alternativní scény Divadla Loutek Ostrava, která měla premiéru 24. února. Na motivy Gaarderova románu hru připravil pražský dramaturg Matěj Samec. Vypráví příběh o zrání čtrnáctileté dívky tak, jak pozoruje zrání lidstva autor předlohy.

Menu Kulturního domu Akord

Pořady o vaření táhnou, v Akordu proto na 22. března připravili besedu v rámci cyklu Dámy, na kafíčko s Romanem Hadrbolcem, který vařil celebritám. Věra Špinarová na Ostravu ve šňůře koncertů nezapomíná, a tak 27. března vystoupí v Akordu na dalším z nich. O den později tu zazáří Veronika Freimanová a Zdeněk Žák v brilantní komedii Každý rok ve stejnou dobu. Punkrocková kapela Horkýže Slíže zahraje 29. března. Více k programu na www.dk-akord.cz.

Přibyla klasická opereta

Polská krev je jednou z nejznámějších operet, 16. února ji jako jedinou operetní premiéru probíhající sezony uvedlo Národní divadlo moravskoslezské. Námět operety vychází z Puškinovy povídky Slečna selka, skladatel Oskar Nedbal k ní údajně přišel při cestě vlakem do Ruska, kde jeho žena Marie četla Puškinovy povídky a zvolala: „Oskare, mám pro tebe námět na libreto!“ Po vídeňské premiéře 25. října 1913 se o operetní novinku mezi českými divadly strhl lítý boj. 

Lidový jarmark na hradě

Velikonoční lidový jarmark s kulturním programem, ukázkami řemesel a prodejem lidových uměleckých výrobků se o víkendu 31. března – 1. dubna od 10 do 17 hodin uskuteční na Slezskoostravském hradě.

Tradiční stavební výstava

Bezplatné poradenství, praktické ukázky, soutěže o střechu na rodinný dům, podlahové topení za 100 tisíc Kč a další novinky budou k vidění na 21. ročníku veletrhu Střechy, Pláště, Izolace, Stavba, který se koná ve dnech 22.– 24. března na Černé louce.

Kašpar opět v Ostravě

Divadelní spolek Kašpar (Praha) představuje od 2. do 7. března již pojedenácté na ostravských scénách třináct nejlepších představení. Letos to jsou tituly současných autorů, adaptace i  rodinné představení.

Pohyblivý svátek

Každý poslední čtvrtek v měsíci zavedl ostravský klub Fiducia nový pořad s názvem Pohyblivý svátek. Premiérový večer se uskutečnil 23. února na téma literatura. Jde o volný programový cyklus otevřený mladým umělcům a vědcům, kteří mohou představit vlastní tvorbu. Další se uskuteční 29. března v 18 hodin, představí píšící autory, kteří se sami do 15. března přihlásí a budou vybráni jako nejzajímavější.

Prostor Ivy Mrázkové

Do 1. dubna jsou v Ostravském muzeu k vidění obrazy akademické malířky Ivy Mrázkové z cyklu Imaginární prostor. Nad výstavou převzal záštitu velvyslanec Lucemburska Jean Faltz.

Festival japonské kultury

Uskuteční se od 16. do 18. března na ZŠ Ostrčilova 19/2925. Program je rozmanitý, určitě si vybere každý návštěvník – promítání japonských animovaných seriálů a filmů, odborné přednášky a soutěže. Vyzkoušet si lze taneční podložky DDR, karetní hry, herní konzole a mnoho dalších. Informace na www.ostrakon.cz.

Unikátní vazačské práce

Od 1. března jsou v Knihovně města Ostravy po celý měsíc vystaveny knižní vazby třetí archivní knihvazačské soutěže. Výstava nabízí přes 50 unikátních prací. 

 

Colours of Ostrava ve vítkovickém industriálu nabízí hvězdné hosty

ZAZ, ,nová Edith Piaf‘, poprvé u nás

Vůbec poprvé u nás vystoupí v létě francouzská zpěvačka a písničkářka ZAZ, která se stala jednou z největších hudebních senzací roku. Svým rozpustilým, bezprostředním a okouzlujícím projevem si vysloužila přezdívku „nová Edith Piaf“. „V jejích šansonech se snoubí tradice cikánského jazzu, šansonu, popu, swingu, pouličního šramlu s příchutí latiny, flamenca a přirozeně třeštivého svádivého humoru s doširoka otevřenou náručí publiku,“ přibližuje ZAZ Zlata Holušová, ředitelka festivalu Colours of Ostrava, který se uskuteční od 12. do 15. července v novém a unikátním prostřední Dolní oblasti Vítkovice.

V letošním jedenáctém ročníku mezinárodního festivalu už potvrdili svou účast například Björk, Bobby McFerrin, Animal Collective, The Flaming Lips, Antony and the Johnsons s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Kronos Quartet, Parov Stelar Band, Ibrahim Maalouf, Tamikrest, Celso Piňa, Banco de Gaia, Orquesta Típica Fernández Fierro, Portico Quartet, Euzen či Shtetl Superstars. Z českých: A Banquet, Bonus, Bratři Ebenové, Čokovoko, Dan Bárta a Illustratosphere, Fiordmoss, Floex, Goodfellas, HiFi, Laura a její tygři, Midi Lidi, Michal Prokop a Framus Five, Mňága a Žďorp, Nebe, Panenka vyzutá, Petr Váša, Please The Trees a sbor Elpida, Prince of Tennis, Pub Animals, Skulině a také dvě slovenské skupiny Hudba z Marsu a Billy Barman.

Čtyřdenní vstupenky jsou k dostání v síti Ticketpro, na e-shopu na http://eshop.colours.cz/ a v kamenné prodejně Oriental v Ostravě. Současná cena 1 690 Kč platí pro dalších 6 000 ks nebo nejdéle do 31. března. Festival nabídne během čtyř festivalových dní na 10 scénách přes 150 kapel, DJs, filmů, diskusí, workshopů či divadel včetně největších hvězd světové hudby. Více informací na www.colours.cz.        (d) 

Foto: Isabelle Geffroy, která si říká ZAZ.  Reprofoto: CoO 

 

Když vězni tančí

Ne, není to název nové televizní soutěže, ale živá realita. Pod zkušeným vedením režiséra Philippa Talarda nacvičuje už od listopadu devět vězňů z heřmanické věznice tanec a zpěv pro představení Padající andělé, které bude mít v Národním divadle moravskoslezském, Divadle Jiřího Myrona, premiéru. Není to žádná procházka, zkoušejí dvě hodiny denně, ale baví je to. Talard podobný experiment zkoušel už i v jiných zemích a spolupráci s vězni si pochvaluje. Autorem originální hudby k připravované baletní inscenaci je držitel prestižní filmové ceny César za soundtrack k filmu Le concert Armand Amar.

Tvůrčí tým připravované inscenace se inspiroval  dílem francouzského básníka Jeana Geneta, je o opuštěných a ztracených existencích. Podle šéfa baletu Národního divadla moravskoslezského Igora Vejsady jde o historicky první spolupráci divadla a věznice, někteří z odsouzených se zúčastní projektu i jako hostující umělci přímo v divadle. V Padajících andělech budou zpívat, tančit i hrát. 

Národní divadlo moravskoslezské odehraje 9. března v 16 hodin jen pro zvané zkrácenou verzi této inscenace v předpremiéře přímo ve věznici. Ostrava se pak může těšit na pozoruhodné, unikátní představení v premiéře 22. března.            (k) 

 

Česká premiéra her z Těšínska

Komorní scéna Aréna pokračuje v letošní sezoně další českou premiérou. V březnu spatří na jejích prknech poprvé světlo světa u nás dosud nehraná hra těšínského rodáka, Poláka Helmuta Kajzara, s názvem Chlív a Paternoster. Paternoster je autorovou prvotinou z roku 1969 a stal se tehdy divadelní událostí. Kajzar, který se především považoval za režiséra, ale proslavil se jako dramatik, do ní vtělil sen o návratu domů, do rázovitého kraje mezi Těšínem a Čantoryjí. Chlív je realistickou groteskou vracející se do 50. let a reflektující absurdnost komunistických experimentů v zemědělství. A proto například vypěstovat rýži v našich klimatických podmínkách neměl být problém, protože rostliny se měly přizpůsobit prostředí, ve kterém žily. Obě hry přeložil přímo pro Komorní scénu Aréna dramaturg Ladislav Slíva a režíroval Janusz Klimsza, jemuž je prostředí Těšínska důvěrně známé. Ve hře vystoupí V. Georgiev, A. Sasínová-Polarczyk (letos nominovaná na cenu Thálie), A. Čuba, P. Kocmanová, Z. Truplová, T. Dočkalová, P. Cisovský, M. Moučka, J. Kaluža, R. Šmotek a M. Tisovský, premiéra se uskuteční 17. března v 18.30 hodin. (at)

  

Na Irský kulturní festival zdarma

Díky městu Ostrava i dalším početným partnerům mohou milovníci irské hudby a kultury už poosmé navštívit irský kulturní festival. Organizátorem a patronem akce je stejně jako v předchozích ročnících společnost Global Networks s. r. o. a její jednatel, rodilý Ir Jason Fitzgerald.

Festival se uskuteční od 19. do 24. března. Je oslavou jednoho z největších kulturních svátků – dne svatého Patrika, láká každým rokem více lidí, loni přivítal téměř 4 000 návštěvníků, letos by jich mohlo být více. Také tento ročník nabídne zajímavý a bohatý program, který vyvrcholí koncertem v Bonver Aréně. Vstup na mnohé akce včetně koncertu je zdarma.

Součástí doprovodného programu festivalu jsou ochutnávky tradičních irských jídel a pití. V restauraci hotelu Brioni nebo v Bernie´s Traditional Irish Pub ve Stodolní ulici proběhne od 19. do 22. března „A week of irish food“ neboli Týden irské kuchyně. V irském duchu se ponese také galaples „Blac Tie“, který se koná 23. března  v hotelu Clarion. V Bernie‘s Traditional Irish Pub ve Stodolní ulici 22. března od 19 hodin vystoupí živá tradiční irská hudba. Hostem bude kapela The Kilkennys, vstup je rovněž zdarma. Zlatým hřebem festivalu bude zmiňovaný koncert stejné skupiny v Bonver Aréně. Více informací na www.irishculturalfestival.com.          (d) 

 

Mimořádný jarní koncert SHF

Společnost Svatováclavský hudební festival pořádá v sále Domu kultury města Ostravy mimořádný koncert 13. března v 18 hodin. Vystoupí vynikající brněnský orchestr Czech Virtuosi s dirigentem Casparem Richterem, šéfdirigentem Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Jako sólistka se představí mladá a mimořádně talentovaná korejská houslistka Esther Yoo, která během večera přednese dva z nejvýznamnějších koncertů houslové literatury.

Na programu jsou Mozartova Předehra k opeře Der Schauspieldirektor (Divadelní ředitel) KV 486, Beethovenův Koncert D dur op. 61 pro housle a orchestr, Mozartův Koncert č. 3 G dur KV 216 pro housle a orchestr a Mozartova Symfonie Es Dur č. 39 KV 543.

 Vstupenky na tento jedinečný koncert jsou v předprodeji Ostravského informačního servisu, v pokladně kulturního domu nebo přímo v kanceláři Svatováclavského festivalu ve Šmeralově ulici v Ostravě, 30 minut před koncertem lze vstupenky dostat přímo na místě. Pro abonenty Janáčkovy filharmonie a NDM je vstup zlevněný na 80 korun. Změna programu a účinkujících vyhrazena.  (k)

Foto: Caspar Richter


 

Strana 12 

 

o lidech s lidmi 

Městský policista Karel Hudáček nevidí mezi službou v Praze a Ostravě nějaký zásadní rozdíl

Nejlepší prevence kriminality? Strážníci v ulicích! 

Píše se poslední den minulého školního roku, prázdniny už klepou na dveře. Karel Hudáček projíždí ve svém autě serpentiny u Linhartov na Krnovsku. Svírá volant svého vozu pevněji než obvykle. Vzadu sedí manželka s několikaměsíční dcerkou. Za jednou ze zatáček zastavuje u ošklivě vyhlížející dopravní nehody dvou škodovek. Zatímco posádka octavie vyvázne z karambolu s menšími úrazy, fabie visí napíchnutá bokem na svodidlech.

Karel Hudáček spěchá pomoci posádce uvězněné ve zdeformovaném autě, jeho paní  vytáčí 112. „Boční dveře zůstaly zablokované. Vlezl jsem dovnitř zadními,“ vzpomíná strážník ostravské městské policie.

Rozhodují vteřiny

„Zapalování nešlo vypnout. Věděl jsem, že riskuji, ale nebylo vyhnutí. Za volantem zaklíněná řidička krvácela, měla téměř nehmatný puls. Pomohl jsem asi osmileté dívence ze sedadla spolujezdce. Nehodu přežila jako zázrakem skoro bez škrábnutí. Horší to bylo s její starší sestrou, která byla stejně jako její maminka zaklíněna v pásech. Naštěstí s sebou vozím v autě nůž. S pomocí dalšího řidiče jsme zraněné dostali z vozidla a předali zdravotníkům. Jak jsem se později dozvěděl, zraněnou holčičku se lékařům podařilo zachránit, žena bohužel svým zraněním podlehla.“ Přes smutný konec příběhu vedení Městské policie Ostrava pohotový čin svého strážníka ocenilo. Vloni v září mu primátor Petr Kajnar předal vyznamenání stužku Za statečnost.   

Z Rudoltic do světa

Odolnost a odvahu vkládají sudičky před 35 lety nejmladšímu ze čtyř bratří Hudáčkových ze Slezských Rudoltic už do kolébky. Zapomenutý kout naší země na Osoblažsku se s nikým nemazlí. Karel se vyučí řemeslu opravář strojů, ve Městě Albrechticích ale dlouho nepobude. Ve dvaceti vyráží do Prahy, kde dělá u stěhovací služby. Ochrannou ruku nad ním drží brácha Rosťa působící v ochrance ústavních činitelů. Nějaký čas pobývá také u dalšího bratra Ladislava v Nizozemsku. Karlovi je dvaadvacet, když se přihlásí do konkurzu Městské policie v Praze. Projde přísným výběrem a přes dva roky slouží na nejexponovanějších místech centra hlavního města a na Vinohradech.

„Být strážníkem v Praze je zkušenost k nezaplacení,“ podotýká Hudáček. „Nikde jinde u nás se v centru města nepohybuje tolik lidí. Ne všichni sem samozřejmě přijíždějí za turistikou. Hustota dopravy, parkování, přestupky, to vše musí mít strážník pod kontrolou. Problémy, jaké se řeší v Praze, mají, samozřejmě v menším měřítku, i jiná velká města u nás Ostravu nevyjímaje.“

Změna policejního dresu

Ví, o čem mluví. Letos tomu bude už deset let, co pracuje v Ostravě. Pokud bychom použili s nadsázkou sportovní terminologii, zvolil méně obvyklý směr přestupu, „vyměnil dres Sparty za baníkovský“. Skutečnost ale byla daleko prozaičtější. Mladému policistovi se dojíždění z opavského bydliště do Prahy začalo stále více zajídat. O to více, že na dlouhé týdny se musel loučit s přítelkyní. Zkusil nabídnout své služby Městské polici Ostrava a uspěl. Vzhledem ke své metropolitní praxi neprocházel všemi přijímacími procedurami, jako úplní nováčci. Jak sám zdůrazňuje, nic mu ale neodpustili, hlavně při psychotestech.

Svinov zná dokonale

Strážník Karel Hudáček je až na krátkou martinovskou epizodu stále okrskářem ve Svinově. Revír ohraničený ulicemi Bíloveckou, Rudnou a Jižními svahy zná nazpaměť. Během dvanáctihodinové směny ho ve dvojici nebo sólo musí projít mnohokrát. Služba je také o komunikaci s místními obyvateli, kteří „svého“ strážníka musejí vidět v terénu. Je to i výstraha pro delikventy, že tady jim „pšenka nepokvete“.  Mrazy minulých týdnů ohrožovaly na životě bezdomovce. Strážníci proto se sociálními pracovníky pravidelně kontrolovali jejich příbytky. I to patří k náplni městské policie. „Musíme být fyzicky i psychicky odolní. Jinak to nejde. Jednou jsme s kolegou měli na směně krokoměr. Ukázal 28 kilometrů. Jediným dopravním prostředkem okrskáře je kolo. Je pravda, že Svinov se za ty roky, co v něm sloužím, docela zkultivoval. Pomohlo mu zrekonstruované nádraží, demolice starých domů. Těšíme se na nové mosty!“ ukáže směrem k budoucímu svinovskému dopravnímu terminálu.

U veřejnosti prestiž ostravské městské policie stále roste. Občané oceňují to, že zatímco republiková policie vzhledem k úsporným opatřením často nestíhá, „měšťáci“ jsou v ulicích vidět. Podle strážníka Hudáčka jsou všude tam, kde je třeba zajistit veřejný pořádek a bezpečnost. Od hlídání školáků na přechodech pro chodce, přes  řešení drobných přestupků až po spolupráci s Policí ČR při stíhání závažnější trestné činnosti. Za desetiletí načerpal bohaté zkušenosti s fotbalovými fanoušky. Akce spojené s fotbalovými zápasy patří k nejsložitějším policejním operacím.

Rodina je základ

Výtečné výsledky okrskáře ze Svinova mají základ v rodinném zázemí. S manželkou Marcelou, která musela dát na čas vale svému nehtovému studiu, mají radost z pokroků, které dělá jejich roční dcerka Lucie Anna. Ještě letos by se chtěli stěhovat do zrekonstruovaného domku v Opavě-Podvihově. „Snažím se ve volném čase pracovat  na své fyzické kondici. V létě hraji tenis, v zimě se proháním na snowboardu, pravidelně posiluji. Jen motorka, velký koníček z mládí, musela jít stranou. A taky si dodělávám střední školu. Nároky na městské strážníky se totiž pořád zvyšují,“ dodává Karel Hudáček.      Libor Vidlička

Foto: Strážník Karel Hudáček (první zleva), s kolegy Vladislavem Musilem, Petrem Erdösem a ředitelem Městské policie Ostrava Zdeňkem Harazimem při předání vyznamenání Za statečnost. 

           S manželkou Marcelou a dcerkou Lucií Annou na výletě v ostravské zoo.             Foto archiv Karla Hudáčka


 

 

Strana 13 

 

z archivu města 

Ostravské detektivní kanceláře, hlídací a zamykací společnosti 

Předobraz soukromých bezpečnostních a detektivních služeb lze nalézt již ve středověku v různých panovnických a šlechtických gardách a špezích. Detektivní kanceláře v dnešním pojetí vznikají až od první poloviny 19. století. První známou soukromou pátrací agenturu založil v roce 1833 bývalý francouzský trestanec Eugène François Vidocq. Celosvětově proslulou se však stala americká detektivní agentura ustavená Allanem Pinkertonem v roce 1850, která se proslavila odhalením atentátu na prezidenta Abrahama Lincolna roku 1861 (o čtyři roky později však výstřelům z pistole Johna Wilkese Bootha Lincoln neunikl).

České agentury

V českých zemích dochází k rozvoji detektivních a hlídacích agentur na přelomu 19. a 20. století. V roce 1904 začaly tyto soukromé služby spadat pod koncesované živnosti. Náplň práce detektivních kanceláří si lze vcelku jasně představit, hlídací a zamykací společnosti se zaměřovaly, jak napovídá samotný název, na ostrahu objektů a některé z nich také prodávaly a instalovaly bezpečnostní zámky. K jistému omezení soukromých bezpečnostních agentur došlo v době německé okupace v letech 1939–1945 (např. v Moravské Ostravě byla žádost o povolení koncese k provozování hlídací a zamykací společnosti podána ještě v roce 1940).

Po osvobození se objevily pokusy o jejich obnovu, avšak komunistický režim, nastolený po únoru 1948, soukromé detektivní kanceláře zakázal. Myšlenka na jejich opětovné zřízení se objevila v roce 1968, ale okupace vojsky Varšavské smlouvy a nástup tzv. „normalizace“ tento pokus opět zhatily. Zásadní zlom přináší období po roce 1989, kdy nastává, v souvislosti s privatizací, skutečný boom detektivních a hlídacích agentur.

Jak to bylo v Ostravě

Na území dnešní Ostravy působilo od počátku 20. století do 40. let pouze několik detektivních a hlídacích kanceláří. Jejich počet úřady regulovaly poměrně přísně, takže činnost vyvíjely maximálně tři současně.

V roce 1907 obdržel koncesi První moravsko-ostravský hlídací a zamykací podnik, později transformovaný na Moravsko-slezskou hlídací a zamykací společnost, Fiedler a spol. Z reklamního letáku této firmy se dozvídáme, že v roce 1910 její zaměstnanci mj. uzamkli 1 287 vrat, ohlásili majitelům 46 nezajištěných dveří, zahnali 34 potenciálních lupičů a 41 bytových podloudníků, 39krát poradili, kde najít nejbližší ordinaci lékaře a porodní bábu, odchytili 21 uprchlých koní, 8krát zakročili u přepadení a hlídali a větrali 64 bytů v době pobytu klientů na dovolené. V době první Československé republiky pracovalo ve společnosti, která se deklarovala jako největší podnik tohoto druhu v zemi, kolem 580 zaměstnanců a kromě tuzemských poboček měla filiálky rovněž v Rumunsku. Její aktivity však nevzbuzovaly pouze kladné reakce, jak o tom svědčí stížnost Spolku českých majitelů domů z roku 1923: „Majitelé domů nepřikládají hlídací společnosti onoho významu, jaký si táž sama přisvojuje…, zřízenec jednou za noc přijde (přijde-li vůbec) a sáhne na kliku, aby se přesvědčil, zda je dům zamčený, jak svědčí o tom případy, že byly sklady obchodů za dozoru hlídací společnosti vykradeny. Majitelé vidí ve společnosti té, z Pruska přišlé, toliko podnik výdělečný, o čemž svědčí, že prvý její majitel značně zbohatl a zpět do Německa se uchýlil.“

Merkur měl široký záběr

Ve Slezské Ostravě sídlil ve 20. a 30. letech 20. století Detektivní a informační ústav Merkur, který nabízel rozsáhlé služby v oblasti sledování osob, opatřování důkazů, zjišťování informací o soukromých i obchodních záležitostech, a to na všech kontinentech kromě Antarktidy.

V roce 1939 požádal o udělení koncese pro hlídací a zamykací ústav Pankrác Stankuš, dvakrát soudně trestaný fotograf z Petřvaldu, který po záboru Těšínska Polskem prchl do Moravské Ostravy. Koncese mu byla skutečně udělena a Úředně koncesovaný moravskoslezský hlídací podnik P. Stankuš doložitelně působil i v počátcích německé okupace.

Dále je možné jmenovat Hlídací a zamykací podnik v Moravské Ostravě – Josef Kačmarčík a spol., či detektivní kancelář Hélios tamtéž. Detektivní koncesi provozoval také bývalý policejní adjunkt Stanislav Kosowský. Diskrétnost, tvořící součást firemní filozofie, se odrazila také na dochovaných záhlavích v korespondenci detektivních a hlídacích společností, která jsou střídmá a kromě ilustrací odkazujících na název jednotlivých firem (Maják, Merkur atd.) nejsou po výtvarné stránce příliš výrazná.                             Martin Juřica 

Foto: Poněkud nedokonalý nákres návrhu pláště pro detektiva, který leží v archivu města.


 

 

Strana  14

 

Mladé kachničky věští jaro

V ostravské zoologické zahradě se těší z nových přírůstků vzácné madagaskarské kachny. Pět mláďat čírky černoskvrnné se vylíhlo 8. února. Návštěvníci je mohou od prvního dne pozorovat v expozici Madagaskar v pavilonu opic. Čírka černoskvrnná je kachna vázaná na stromy, na kterých často hřaduje i hnízdí. Po vylíhnutí mláďat se však rodinka zdržuje ponejvíc na jezírku, případně na souši, kde se malé kachničky schovávají v peří rodičů. Čírka černoskvrnná se ve volné přírodě vyskytuje pouze v západní části ostrova Madagaskar, kde patří k velmi vzácným druhům. Vzácná je i v zoologických zahradách. Neexistuje pro ni samostatný záchranný program, ostravská zoo je chová od roku 2008.

Zoo Ostrava patří ve městě k místům, která mohou návštěvníkům nabídnout bezbariérový přístup. Dostanou se tak i do bezprostřední blízkosti některých zvířat a mohou je pohladit a krmit jako ostatní ná­vštěvníci. Zcela bezbariérová je nová expozice v pavilonu Papua. Na odstraňování bariér z minulých let získala zoo peníze od nejrůznějších nadací, které tyto aktivity podporují. Nové stavby jsou již samozřejmě realizovány bezbariérově. Ostravská zoo je pro vozíčkáře už dlouho jedním z nejlépe přístupných míst. Například letos chce zoo investovat 250 tisíc korun do nových bezbariérových přístupů u dalších pavilonů.

Blížící se jaro přináší v ostravské zoo další přírůstky, v teplejších a slunných dnech už také zvířata více pobývají venku. Sloní holčička Rashmi, hlavní tahák zoo, roste jako z vody, chutná jí a je v pohodě, takže už váží půl tuny!            (k) 

Foto: Mláďata čírky černoskvrnné se zatím od rodičů ani nehnou.            Foto: Vladimír Adámek 

 

hasiči informují 

Jak se chovat při povodních

V jarním období v důsledku tání sněhu dochází k rychlému odtékání vody do koryt potoků a řek. Důsledkem jsou povodně vznikající přechodným zvýšením hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto toku.

Ochranu před povodněmi na daném území řeší povodňové komise, které zřizují orgány státní správy a obce na základě povodňových plánů. V případě ohrožení nebo při vzniku povodní je obyvatelstvo varováno signálem sirén „Všeobecná výstraha“, u elektronických sirén s pokračující slovní informací „Nebezpečí zátopové vlny“. Dále jsou občané informováni o situaci sdělovacími prostředky, místními rozhlasy apod. Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity určuje činnost obyvatelstva na povodní zasaženém území. Při vyhlášení stavu pohotovosti je potřebné neustále sledovat vývoj povodňové situace v hromadných sdělovacích prostředcích a zjišťovat informace o způsobu a místě případné evakuace, aktivně se zapojit do ochrany před povodní dle pokynů povodňových komisí, policie a záchranářů, připravit si pytle s pískem a další materiály na utěsnění nízko položených dveří, oken a odpadních potrubí u domků.

Při vyhlášení stavu ohrožení je nutné zaměřit se na přípravu evakuačního zavazadla pro celou rodinu, přemístit potraviny, nebezpečné látky a cenný nábytek do vyšších pater domku, připravit vyvedení hospodářských zvířat, odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál, připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci. Při vyhlášení evakuace je potřebné zabezpečit dům nebo byt. Vypnout hlavní uzávěry plynu, vody, elektrického proudu, zabezpečit okna a dveře. Je potřebné zajistit také skladované nebezpečné látky před možným únikem do vody. Jakmile je dům zajištěn, musí se jeho obyvatelé přesunout s evakuačním zavazadlem do prostoru shromaždiště k evakuaci. Nezapomeňte upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci.             HZS MS kraje 

 

Podpořte Sluníčkový den

Už 12. ročník celostátní sbírky Sluníčkový den se uskuteční 26.–29. března, mimo jiné také v Ostravě. Nadační fond Rozum a cit tak získává prostředky pro náhradní rodiny. Za dobu své činnosti fond poznal na 700 pěstounských rodin, které obdaroval částkou téměř 27 milionů korun. V těchto rodinách našlo nový domov více než 3 500 opuštěných dětí. V Ostravě se do sbírky zapojí 30 studentů středních škol, získané prostředky zůstávají v regionu a podpoří konkrétní pěstounské rodiny.        (g) 

 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

SANY

– dvouletá fenka křížence. Mazlivá, kontaktní, vhodná spíše do bytu, do rodiny s dětmi i ke starším lidem. Vyžaduje pravidelnou péči o srst. V listopadu  zůstala sama na parkovišti a páníčka marně vyhlížela. Byla zanedbaná, měla bolavé končetiny. Dnes je v pořádku a čeká na novou rodinu. 

ERIK

– asi dva roky starý kříženec středního vzrůstu, který se dostal do útulku v říjnu 2011. Je veselý a temperamentní, trošku nedůvěřivý. Vhodný k rodinnému domku. Jeho budoucí páníček mu však musí poskytnout základní výchovu a bude dobrým společníkem při sportovních disciplínách. 

ZUZA

– dvouletá fenka křížence s jezevčíkem. Vhodná do bytu i na zahrádku. Má ráda dlouhé procházky a za pamlsky dokáže i poslouchat. V listopadu 2011 pobíhala na ulici v Moravské Ostravě a snažila se k někomu připojit. Potřebuje základní výchovu a ruku, která umí hlavně pohladit. 

ANET

– 2,5 roku starý, velmi temperamentní pejsek. Vhodný na zahradu a ke sportovně založeným lidem, kteří se k němu přidají. Má delší srst, která vyžaduje pravidelnou péči a úpravu.  Neuškodila by mu trocha základního výcviku. Pejsek je kontaktní, bystrý a bude velmi učenlivý.


 

 

Strana 15 

 

Judisté Baníku ovládli Velkou cenu

Judo Club Baník Ostrava uspořádal ve dnech 11. a 12. února Velkou cenu Ostravy v žákovských, dorosteneckých a juniorských kategoriích. Turnaje se zúčastnilo na osm stovek závodníků z ČR, Polska a Slovenska.

Hodně byli na tatami vidět chlapci a děvčata z pořádajícího klubu. Starší žačka Alena Chwastarzová zvítězila ve váze do 52 kg nejen ve své věkové kategorii, ale nejlepší byla také mezi dorostenkami. První místa vybojovaly domácí judistky mladší žákyně Kateřina Macháčková (do 32 kg), Adéla Martínková (do 48 kg), starší žák Jan Pátek (do 60 kg) a mezi juniory Jan Pravda (do 100 kg). Pořádající oddíl obsadil díky zisku 6 zlatých, 6 stříbrných a 5 bronzových medailí v celkové klasifikaci první místo. Hned za JC Baník se umístili mladí judisté SKP Ostrava (3 – 1 – 5), třetí skončil Pro Sport Teplice. (vi) 

 

Tretra bude s Boltem

Superstar světového sportu splnila svůj slib. Usain Bolt potvrdil šestou účast na Zlaté tretře, pátou v řadě od roku 2008. Ostrava je jediné město na světě, které se může v posledních letech pochlubit tak početnou bilancí jeho startů.

„Jsem rád, že se můžu vrátit do Ostravy,“ vzkazuje 25letý trojnásobný olympijský vítěz. „Zlatá tretra má skvělou diváckou kulisu, která mě žene ke kvalitním výkonům. Pak mě čekají starty v Římě, Oslu a domácí příprava na jamajskou olympijskou kvalifikaci.“

Bolt měl u nás běžet už v roce 2004 jako 18letý držitel juniorského světového rekordu, ale kvůli zranění se odhlásil. O dva roky později v Ostravě zaběhl rekord mítinku na 200 metrů (20,28). Jeho výkon tehdy zastínily rozlučky Jana Železného a Hichama El Guerrouje s kariérou. Po roční pauze se Jamajčan do Vítkovic vrátil jako světový rekordman na stovku, aby znovu posunul rekord mítinku na 200 metrů na 19,83.

Od roku 2009 je vždy hlavním tahákem mítinku Zlatá Tretra Ostrava zařazeného do seriálu IAAF World Challenge. Tehdy zaběhl 100 metrů za skvělých 9,77, s větrem těsně nad povolenou normou (+2,1). Napřesrok předvedl v běhu na 300 metrů druhý nejlepší čas historie 30,97 a loni zvládl stovku za 9,91 (mezičas na 100 yardů 9,14 je druhým nejlepším časem historie). Podle aktuálních očekávání by měl Bolt v Ostravě běžet při prvním letošním evropském startu 100 metrů.      

 (aj, v) 

Foto: Usain Bolt při loňské Zlaté tretře v zajetí nadšených fanoušků. 

 

Mezigenerační festival radosti a pohybu 

První ročník Yoga&Dance Spring Festivalu, na němž si budou moci zájemci všech generací vyzkoušet jógu, tanec, bojová umění a dozvědět se mnoho o zdravém životním stylu, pořádá ve dnech 30. 3.–1. 4.  společnost Pranava Jóga Centrum v ul. 28. října 257 v Mariánských Horách. Zájemci o aktivní účast na festivalu se více dozví na internetových stránkách www. festivalostrava.cz. Předprodej vstupenek probíhá do 20. března.        (kj) 

 

město podporuje 

ŘEPKA NA BAZALY.

S jarní posilou Tomášem Řepkou by se měly na Bazalech představit České Budějovice. Zápas proti Baníku odehrají v sobotu 10. 3. (16). Také další domácí zápas v sobotu 31. 3. (17) proti mistru z Plzně bude lákadlem pro fanoušky. V případě TV přenosu je v druhém případě možná změna termínu.

JDE DO TUHÉHO.

Závěr základní části rozhodl o tom, že hokejisté HC Vítkovice se vyhnou ošidnému předkolu play off, které hrají týmy na 7. až 10. místě tabulky. Čtvrtfinále play off Pardubice–Vítkovice začíná 8. března. V Ostravě se hraje 12. a 13. 3.

POD VYSOKOU SÍTÍ.

Vítězové Českého poháru muži VK Ostrava se po derby s Havířovem (3. 3.) v závěru základní části extraligy představí v domácí hale Sareza v Hrušovské už pouze proti ČZU Praha. Hraje se v sobotu 10. 3. (17). Ženy Mittal Ostrava se utkají ve čtvrtek 15. 3. o extraligové body s Frýdkem-Místkem. Hraje se od 17 h v hale ve Varenské.

JAK V PLAY OFF?

Základní část florbalové Fortuna extraligy dospěla do svého závěru. Hráči WOOW Vítkovice po posledním domácím utkání s Libercem a FBC ČPP Remedicum v Mladé Boleslavi (3. 3.) už čekají na své soupeře ve vyřazovací fázi play off (v době uzávěrky soupeři nebyli známi). Letošní novinkou bude Superfinále florbalu, v němž se 21. 4. střetnou v pražské O2 Areně dva nejlepší týmy z vyřazovací fáze soutěže v jediném zápase.

SÉRIE V TATRANU.

Basketbalisté NH Ostrava sehrají sérii domácích utkání ve skupině A2 Mattoni NBL. Jejich soupeři budou: Chomutov (st 7. 3.), Plzeň (so 10. 3.), Svitavy (st. 14. 3.), Opava (st 21. 3.) a Ústí n. L. (st 28. 3.). Začátky shodně v 17.30 hod. Cílem Ostravanů je udržet jedno z prvních dvou míst ve skupině a vybojovat si tak účast v play off nejlepších osmi týmů soutěže.

STOLNÍ TENIS.

Muži TJ Mittal Ostrava sehrají dvojzápas extraligy s Hradcem Králové (pá 16. 3., 18) a s Kotlářkou Praha (so 17. 3., 14). Hraje se v hale ve Varenské.     (liv)

BOXEŘI O TITULY.

Mistrovství ČR kadetů (14-16 let) pořádá Boxing Club Poruba od 9. do 11. 3. ve sportovní hale TJ Sokol Pustkovec. V pátek jsou na programu vyřazovací zápasy, v sobotu semifinále, finálové boje diváci uvidí v neděli (od 9.15). Akci zaštítilo město a obvod Poruba.       (pš) 

 

Pohárový double VK Ostrava

Volejbalisté VK Ostrava se stali vítězi Českého poháru, když zopakovali triumf z roku 2010. V Mladé Boleslavi nejprve v semifinále zdolali Liberec 3:2, byť už prohrávali 0:2. Ve finále stejným poměrem porazili České Budějovice. Už jako držitelé druhé nejcennější domácí trofeje nastoupili v Bratislavě ve finále Česko-Slovenského poháru proti VK Unicef, nad kterým vyhráli 3:0. Gratulace patří týmu ve složení Michalovič, Správka, Kubala, Haník, Mauler, Široký, Václavík, Fořt, Sobotka, Záhorský, P. Štika a trenéru Šmejkalovi.            (vi) 


 

 

Strana 16

 

Fototéma 

Po Italech v Davisově poháru, Italky ve Fed Cupu

Djokoviče neuvidíme, Kvitovou ano

Vyprodaná ostravská ČEZ Aréna se stala svědkem triumfu českého týmu v prvním kole Světové skupiny Davisova poháru proti Itálii. Tradičnímu soupeři, přes který Lendl a spol. dosáhli před 32 lety jedinkrát v naší tenisové historii na salátovou mísu. Spolehlivá dvojice Berdych, Štěpánek nedala hostům z Apeninského poloostrova šanci. Ať se na kurt postavili Seppi, Starace, Bolelli nebo Bracialli. Konečný výsledek 4:1 stvrdil postup Česka mezi osm nejlepších týmů světa. Ve čtvrtfinále se postavíme Srbsku v čele se světovou jedničkou Novakem Djokovičem. Hrát se bude od 6. do 8. dubna v Praze. Poprvé od roku 2007, po pěti daviscupových střetnutích v Ostravě, se pořadatelství zápasu neoficiálního mistrovství světa družstev ujme hlavní město. Naše město bez světového tenisu ale nezůstane. Ve dnech 21. a 22. dubna bude v ČEZ Aréně tým ČR hostit v čele s Petrou Kvitovou v semifinále Poháru federace znovu Itálii. (vi)    

 

 

 

                                                                                   

 c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-titulka-web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf


 

Uvnitř listu

             2        Blíží se Den učitelů

             3        Rozhovor s Martinem Štěpánkem

             4        Nehodovost opět klesla

             5        Začne rekonstrukce parku

             8        Forum Nová Karolina se otevře veřejnosti

            11       Navštivte Irský festival

            13       Ostravští detektivové na stopě

 

Strana 1

 

Řidiči si na objíždky zvykli, jsou disciplinovaní, hromadná doprava je plynulá

Na mostech se usilovně pracuje

Přes mrazivé počasí a bohaté příděly sněhu postupovaly v únoru práce na revitalizaci přednádražního prostoru Svinov II. etapa podle harmonogramu. Na stavbě už jsou provedeny přeložky inženýrských sítí, například kanalizace Peterkova a silniční kanalizace. K dokončení je připraveno prodloužení ulice Peterkovy včetně odstavného stání pro autobusy.

V současné době probíhá demolice jižní nástupní věže včetně autobusové a tramvajové zastávky, dále pracovníci sdružených firem IMOS a SDS Exmost pracují na rekonstrukci jižního mostu silničního a tramvajového. Odbourávají svršek mostů a zvedají pole mostní konstrukce, které se musí opravit. Pro cestující byla v první části rekonstrukce mostů rovněž vybudována provizorní tramvajová zastávka včetně přístupových cest k vlakovému nádraží.  Také provoz individuální automobilové dopravy probíhá po počátečním hledání optimální objízdné trasy bez vážnějších problémů, řidiči si pro sebe velmi brzy našli vyhovující objížďky včetně využití bezplatné dálnice v daném úseku. „Jsme si vědomi toho, že objízdné trasy zvýšily hustotu dopravy v některých částech města, což je vzhledem k rozsahu rekonstrukce nevyhnutelné. Děkuji občanům za trpělivost a pochopení,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč.

Plynulosti přepravy z Poruby do centra značnou měrou pomáhá hromadná doprava, která jezdí bez zpoždění přesto, že například tramvaj projíždí úsek na Svinovském mostě po jedné koleji. (vk)

Foto: Příhradové konstrukce slouží ke zvedání Svinovských mostů. 

 

Z jednání zastupitelstva

Zastupitelé na svém zasedání 15. února schválili usnesení, kterým vyjádřili nesouhlas se zrušením poplatků za vypouštění části škodlivin do ovzduší průmyslovým podnikům od roku 2016. Podle primátora Petra Kajnara bude stanovisko zastupitelstva zasláno všem senátorům a poslancům, kteří mohou zákon ještě vrátit Poslanecké sněmovně k přepracování.

Zastupitelé dále schválili například i dotace na pomoc zvířatům, vznik dceřiné společnosti OVANET zajišťující IT servis formou outsorcingu, posvěcena byla i dotace na regeneraci brownfieldu staré čistírny odpadních vod v Přívoze.        (ph)

 

Město FC Baník podporuje

Zastupitelé města schválili dotaci pro FC Baník Ostrava, a. s., v plné výši 11 milionů korun. Uvolnili tak částku, která byla do vyjasnění vlastnických vztahů klubu blokována v rezervě komise pro vrcholový sport. V Baníku došlo k zásadní změně.Dosavadní majitel Tomáš Petera prodal 95 procent akcií společnosti SMK Reality Invest, do které vstoupila PAM market s. r. o., pět procent patří občanskému sdružení FC Baník. Předsedou představenstva je nyní Petr Šafarčík, členy Libor Adámek a Vladimír Janoško. Noví majitelé vstupují do klubu, který letos oslaví 90. výročí založení, s projektem Zachraňme Baníček!, zveřejnili rovněž projekt rekonstrukce domovského stadionu.

Jak zdůraznil náměstek primátora Martin Štěpánek, deset milionů korun má pomoci zachránit Baník v první lize, milion poputuje za mládežnickými týmy.      (vi) 

 

Zapojte se do diskuse

Ostrava si nechala zpracovat k projektu Rámec konkurenceschopnosti Ostravy 2012–2020 studii, která je výchozím materiálem pro diskusi s odborníky i širokou veřejností na téma rozvoje Ostravska. Studie je uvedena v plném znění na webu www.ostrava.cz, kde je i elektronický formulář, jehož prostřednictvím mohou posílat náměty k tématu odborníci i laici. Na stránce jsou rovněž příspěvky k tématu přednesené na fóru 25. ledna a další informace.     (vk) 


 

Strana 2 

 

Pedagogové z mateřských a základních škol i domů dětí převezmou ceny

Poděkování ostravským učitelům

Rada města Ostravy na svém zasedání 7. února rozhodla jako tradičně každým rokem o ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů. Slavnostní akce, kde učitelé poděkování převezmou, se uskuteční 28. března v Divadle loutek Ostrava. Součástí večera bude představení Malované na skle.

Jako obvykle se ocenění udělují ve dvou kategoriích.V kategorii Výrazná pedagogická osobnost budou oceněni Jan Veselý ze ZŠ Gen. Píky, Věra Havelková ze ZŠ a MŠ Krásné Pole, Pavla Dědičová ze ZŠ J. Valčíka v Porubě, dále Ivana Tenglerová z MŠ v Křižíkově ulici, Petr Kovář ze ZŠ Poruba, Bulharská, a Dagmar Teichmannová ze ZŠ a MŠ Horymírova z Ostravy-Jihu.

V kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost poděkování převezmou Alena Valkovičová ze SVČ Zábřeh, Gurťjevova, Svatopluk Ambroz ze ZŠ Ostrava-Jih v Srbské ulici, Marie Zátopková z MŠ Martinov, Martinovská, Hana Malíková ze ZŠ Matiční, Dana Boháčová ze ZŠ Gen. Píky, Zdeňka Majcherová ze ZŠ a MŠ Ostrava-Jih, Kosmonautů, Naděžda Valentová z MŠ Špálova, Ivana Godfrydová z MŠ Hornická a Dagmar Havránková ze ZŠ Ostrava-Jih, Klegova. Všem oceněným pedagogům blahopřejeme a děkujeme za jejich náročnou a velmi důležitou práci.          (vk) 

 

Miliony na opravy škol a komunikací

Padesát milionů na opravy škol a 31 milionů na rekonstrukce místních komunikací uvolní město Ostrava ze svého rozpočtu pro letošní rok. O dotace zatím požádalo osm městských obvodů a Lidová konzervatoř a múzická škola. Z celkové sumy zbývá ještě rozdělit přes 10 milionů na rekonstrukce škol a 10,5 milionu na opravy místních komunikací. „Další žádosti obvodů v tuto chvíli posuzujeme. Rozděleno bude postupně celých 81 milionů korun,“ řekl náměstek primátora Jiří Srba.

Z těchto peněz bude například opraven podchod na Kamenci, rekonstruována městská komunikace ve Lhotce i v Petřkovicích, vybudována autobusová smyčka u Intersparu na Jihu a podobně. Dotace pro školy získají například v Hošťálkovicích na opravu střechy, v Plesné a v Radvanicích na dokončení opravy budovy mateřské školy, ve Lhotce bude vystavěna Víceúčelová sportovní hala s příslušenstvím, Lidová konzervatoř a múzická škola využije dotaci na dokončení opravy a restaurování štukové výzdoby chodeb a vestibulu a tak dále. Tyto finanční prostředky jsou přidělovány na základě požadavků jednotlivých městských obvodů po kontrole, prověření a schválení v orgánech města.       (vk)

 

Město se představuje na veletrzích

Tradiční brněnský lednový veletrh cestovního ruchu Regiontour je každoročně příležitostí pro mnohá města představit se jako turistická destinace. Ostrava se tak v Brně opakovaně stala součástí výstavního stánku Moravskoslezského kraje. Nabídla přehled turistických cílů, technických památek, sportovních i kulturních událostí, ubytovacích možností i výletů do okolí prostřednictvím prezentačních materiálů, katalogů a map.

Druhý únorový týden se Ostrava prezentovala na podobném veletrhu Holiday World v Praze, začátkem března dává město prostor cestovním kancelářím na výstavě Dovolená a region na ostravském výstavišti Černá louka.

Také zahraniční veletrhy a jejich návštěvníci už znají Ostravu dlouhá léta. Nizozemský Vakantiebeurs v Utrechtu a Slovakiatour v Bratislavě se konaly v  lednu, v německém Mnichově se město představuje na F.RE.E koncem února, v Berlíně pak v březnu a koncem března v sousedních polských Katovicích na výstavě Glob, vždy v rámci expozice agentury Czechtourismu.

Odlišná je každoroční prezentace města na mezinárodním investičním veletrhu Mipim ve francouzském Cannes. Od 6. do 9. března se Ostrava s expozicí o ploše více než 80 m2  zúčastní veletrhu již popatnácté. Partnery města se při prezentaci města stanou CTP, Dalkia Česká republika, Global Networks, HB Reavis Group, Multi Development Czech Republic, OHL ŽS – divize Stavitelství Ostrava, PRK Partners, RPG Real Estate Management a Vítkovice.  Součástí prezentace města bude i doprovodný program. Zástupci města se 7. března v rámci Mipim zúčastní panelové diskuse „Regional Focus“, která představí Českou republiku v diskusi o potenciálu center výzkumu a vývoje v Česku a o jejich vlivu na rozvoj měst a regionů.      (g) 

 

aktuálně 

Pro doklady každý den

Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy má od 1. ledna letošního roku úředním dnem každý pracovní den. Statistika těchto oddělení z předchozích týdnů zatím potvrzuje, že lidé si ještě na novou službu nezvykli a stále preferují tradiční pondělí a středu, kdy přichází až dvojnásobné množství žadatelů oproti jiným dnům v týdnu. Pokud se tedy chcete při vyřizování dokladů vyhnout dlouhým čekacím dobám, zvolte si jiný pracovní den, vaše žádost bude vyřízena mnohem rychleji.Úřední hodiny na těchto odděleních, která se nacházejí v Gorkého ulici 2 v Moravské Ostravě, jsou: pondělí a středa od 8–17 hod., úterý od 8 do 15.30 hod., čtvrtek od 8 do 16 hod. a v pátek od 8 do 11  hodin.            (r)

  

Palivo musí pryč

Rada Moravskoslezského kraje vyslovila nesouhlas se záměrem společnosti Geosan Group deponovat palivo Geobal 4 na lagunách Ostramo. Požaduje nastavení takových podmínek, aby byl zajištěn jeho plynulý odbyt za současné minimalizace množství skladovaného paliva a doby jeho uložení v areálu lagun.   (k) 

 

z dopisů čtenářů 

Pozitivní názor vždy potěší, a tak vybíráme z dopisu paní Šárky Šimurdové z Ostravy-Poruby naší redakci: „Reaguji na články o omezení dopravy během oprav Svinovských mostů. Říkám si – zaplať pán Bůh, bude to sice svízelné pro řidiče, i my, nemotoristé se musíme přizpůsobit novým podmínkám, ale konečně někdo přišel na to, že je nutné se k nádraží nějak dostat… Děkuji také za nově zřízenou autobusovou linku č. 42, hodně pomohla…“ Dále čtenářka popisuje časté svízelné přesouvání ze svinovského nádraží na mosty, což zná určitě polovina Ostravanů. „Budeme to muset vydržet, ale už jsme toho vydrželi dost…“, píše na závěr. Paní Šimurdová pochopila, že dočasné nepříjemnosti jsou ku prospěchu věci a že cestování se v Ostravě dále zkulturní. Děkujeme za upřímnost.          (r) 


 

Strana 3 

 

rozhovor 

S náměstkem primátora Martinem Štěpánkem především o sociálních věcech, školství a sportu

Komunitní plán pro efektivní sociální služby 

z Pane náměstku, město Ostrava naplňuje cíle 3. komunitního plánu sociálních služeb pro období 2011–14. Jakých výsledků vloni dosáhlo?

„Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011–2014 obsahuje soubor opatření, která vedou k zajištění a udržení komplexní sítě sociálních služeb a souvisejících aktivit pro občany. V roce 2011 se městu podařilo  udržet síť 179 sociálních služeb, které provozuje 71 organizací. Pracuje v nich více než  3,5 tisíce zaměstnanců. Nejvýznamnější investiční akcí loňského roku bylo zahájení výstavby Komunitního centra v Hulvákách, které bude sloužit lidem s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Ostrava byla úspěšná také při podávání investičních projektů do strukturálních fondů EU. Podařilo se nám zajistit finanční prostředky na rekonstrukci budov v ulici Zukalově, ve které bude provozována soc. služba – domov se zvláštním režimem. Další finanční prostředky jsme získali na rekonstrukce Domova na Liščině, budov v ul. Thomayerově a Bozděchově, které poskytují důležité sociální služby.“

z Jak velká je podpora města neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby?

„Právě komunitní plánování umožňuje efektivně plánovat nejen sociální služby a aktivity, ale i nezbytné finanční prostředky pro jejich zajištění. Díky komunitnímu plánu máme představu, jaký objem finančních prostředků budeme potřebovat na provoz sociálních služeb a tuto částku každoročně k tomuto účelu vyčleňujeme z městského rozpočtu. V roce 2011 bylo z rozpočtu města uvolněno pro dotační oblast sociální péče 66,5 mil. Kč, pro letošní rok je v rozpočtu schválena částka ve výši 69,5 mil. Kč.“

z Město Ostrava je zřizovatelem domovů pro seniory. Kolik na jejich provoz vynakládá?

„Město vykonává zřizovatelskou pozici vůči osmi příspěvkovým organizacím, které mají registrovány pobytové služby pro seniory. Jedná se o domovy pro seniory: celkem 7 služeb s celkovou kapacitou 1 297 míst a domovy se zvláštním režimem, kde  6 služeb nabízí kapacitu 330 míst. Ostrava přispívá ročně  na jejich provoz částkou 130 924 tis. Kč. Mimo příspěvkové organizace města zajišťují pobytové služby pro občany také nestátní neziskové organizace a fyzické osoby (dalších 331 míst), jejichž projekty jsou dotovány také z prostředků města. Tímto způsobem má Ostrava pro seniory ve své nabídce celkem 1 958 míst v rámci pobytových sociálních služeb.“

z Ve vaší gesci je také školství a volnočasové aktivity.

„V loňském roce byly realizovány dva projekty spolufinancované z EU (ROP NUTS II Moravskoslezsko): Sportovně rekreační areál SVČ Zábřeh (náklady cca 11,5 mil. Kč) a zároveň projekt Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy, kterým bylo zhodnoceno vybavení v pěti budovách SVČ (náklady cca 8 mil. Kč). V SVČ Korunka byly zatepleny tři budovy (náklady cca 6,5 mil. Kč). V roce  2012 dojde k zateplení a dalším pracem na budově SVČ Moravská Ostrava, na které navazuje vnitřní rekonstrukce tělocvičny. Ostrava tak získá další moderní sportovní stánek, tělocvičnu s tribunou pro diváky a sociálním zázemím. Ojedinělým projektem v oblasti lidských zdrojů bude realizace Švýcarsko-české spolupráce z Fondu Partnerství, kde jsme získali dotaci 1,2 mil. Kč. Předmětem projektu jsou společné mezinárodní aktivity, vzdělávání a výměna zkušeností pracovníků zájmového vzdělávání. V těchto dnech byla vyhlášena výzva v rámci operačního programu Životní prostředí. Máme připraveny také žádosti na zateplení budov SVČ Zábřeh a DDM Poruba.“

z Letos má začít rekonstrukce Městského stadionu ve Vítkovicích.

„Ano, skutečně je to tak! Projektový tým pracovníků pod naším vedením dělá maximum. Hned po skončení Zlaté tretry 2012 se začne demolovat stará východní část stadionu, pak se začne se stavbou nové tribuny. Termín realizace je 06/2012 – 05/2013 tak, aby nebylo narušeno konání Zlaté tretry. Letos proběhnou dvě zásadní atletické konference, kde se rozhodne o pořadateli ME v atletice družstev v roce 2014. Máme velmi dobrý projekt, ale také silné soupeře, především Německo.“

z Město tradičně podporuje vrcholový sport. Významně pomáhá také mládežnickému a výkonnostnímu sportu.

„Centrum indiviudálních sportů (CISO) vytváří zázemí a podporu perspektivním sportovcům v oblasti individuálních sportů jako je atletika, box, jachting, plavání, lukostřelba, krasobruslení apod. V letošním roce město poskytne dotaci na rozvoj těchto talentů ve výši 2,3 mil.Kč, což je stejně jako vloni. Na výkonnostní a mládežnický sport jsme pro rok 2012 vyčlenili 20 milionů korun, což je o 8,5 % více než v roce 2011. Podporujeme širokou škálu  sportovních oddílů, které se podílejí na rozvoji tělovýchovy a sportu v Ostravě realizací více než 280 projektů.“

z Věříte, že se fotbalisté Baníku zachrání v lize? Který ostravský sportovec by se mohl prosadit na OH v Londýně?

„Fotbalistům Baníku Ostrava držím palce, neboť si téměř nedovedu představit Ostravu bez prvoligového fotbalu. Pevně věřím, že klub se v lize zachrání. Nejvýraznější osobností mezi mladými sportovci je plavkyně Barbora Závadová, která si úspěšnou  reprezentací na mistrovství světa vybojovala účast na letní olympiádě v Londýně 2012. A myslím si, že šanci na medaili určitě má.“ Připravil Libor Vidlička 

 

Město pro lidi bez domova

Dvakrát týdně vyrážejí magistrátní úředníci v zimních měsících za lidmi bez přístřeší. Na území Ostravy se pohybuje 700 až 800 osob bez domova, z toho asi 75 žen. Řešit jejich nelehkou situaci jim pomáhá odbor sociálních věcí a nestátní neziskové organizace. 

V jednom z mrazivých únorových dnů doprovázíme sociální pracovníky do osady v lesíku poblíž ulice Rudné. Sociální pracovnice se ptá na potřeby osadníků a nabízí pomoc v azylových domech či noclehárnách. Muži a žena nabídku s díky odmítají. V přístřešcích z větví a plachtoviny topí dřívím nasbíraným v okolí, uvnitř si právě vaří čaj a polévku. Pokud zbude na benzin, spustí elektrocentrálu a sledují televizi. Mají povlečené postele a nábytek, kterého se lidé zbavili. Sociální pracovnice se domlouvá s jedinou ženou v osadě na vyřízení občanského průkazu. Jak se dozvídáme, někteří z mužů v osadě bydlí více než deset let. Za tu dobu si vytvořili systém přežití, vybavili příbytky, mají co jíst a pít.

V Ostravě je nyní k dispozici 352 míst v azylových domech. Osoby bez přístřeší mohou dále využívat nocleháren s kapacitou 134 míst. Lidé bez domova v některých případech tyto služby odmítají. Nechtějí se smířit s pravidly, například se zákazem pití alkoholu, nebo se starají o psy, kteří do sociálních zařízení nesmí. Mnozí, jako v případě naší lesní „osady“, mají svůj domov tady a nevidí důvod, proč jej opouštět.         (ph)

Foto: Bezdomovci u svého příbytku během návštěvy sociálních pracovníků.      Foto: Petr Havránek


 

Strana 4 

           

střípky 

ŘÁD PRO VOJTĚCHA MYNÁŘE.

Zastupitel města a obvodu Radvanice a Bartovice Vojtěch Mynář (na snímku vlevo) převzal z rukou velvyslance Sergeje Kiseleva Řád přátelství, který mu propůjčil prezident Ruské federace Dmitrij Medvěděv. Během slavnostního aktu na ruské ambasádě v Praze bylo vyzvednuto dlouholeté úsilí vyznamenaného o rozvíjení česko-ruských vztahů. Hostitel připomněl působení Vojtěcha Mynáře ve vedení města Ostravy, během kterého významně přispěl k dalšímu prohloubení vztahů partnerských měst Ostravy a Volgogradu. Poděkoval mu také za pomoc při navazování kontaktů mezi hospodářskými subjekty a podnikateli obou zemí.             (vi)

TUŽME SE!

Letošní významné 150. výročí založení tělovýchovné organizace Sokol si připomněli členové a sympatizanti výstavou „150 let sportování Sokola v Moravskoslezském kraji“ ve foyer Nové radnice (foto z vernisáže L. Vidlička). Průřez aktivitami více než osmi desítek jednot sdružených v župách Moravskoslezské a Beskydské připravil tým lidí kolem Vlastimila Bulawy. Současný Sokol sdružuje v ČR na 190 tisíc sportovců. Jen na území Ostravy působí dvacet jednot ve většině obvodů města. Oslavy v našem kraji vyrcholí sokolským sletem v Opavě (17. 6.) a především XV. Všesokolským sletem v Praze ve dnech 1.–6. 7.           (vi)

BESEDOVALI O OVZDUŠÍ.

Na téma ovzduší v Ostravě se 13. února uskutečnila beseda v klubu Fiducia. Odborníci představili posluchačům současné dění v oblasti ochrany ovzduší. O plánech města v této oblasti hovořil náměstek primátora Dalibor Madej (na snímku). Jak vyplynulo z besedy a diskuse, je nutné zapojit do projektů na ochranu ovzduší i další složky včetně zdravotního ústavu, občanských sdružení a iniciativ a také zástupců veřejnosti, která se o téma živě zajímá, protože zejména Ostravsko je zatížené zplodinami z průmyslu, z dopravy a lokálních topenišť, škodliviny proudí i ze sousedního Polska.      (k) 

BEZRUČI VE SVÉM.

Po rekonstrukci se poslední únorový pátek otevřely brány budovy Divadla Petra Bezruče v ulici 28. října. Oblíbená ostravská scéna, jejíž historie se začala psát v roce 1945, vzala v první polovině sezony zavděk azylem v divadle loutek a v Domě kultury města Ostravy. Slavnostní večer zahájila náměstkyně primátora Simona Piperková. Soubor Divadla Petra Bezruče pak diváky potěšil obnovenou premiérou dramatu Henrika Ibsena Divoká kachna (na snímku je herec Norbert Lichý). Město vynaložilo ze svého rozpočtu na rekonstrukci divadla přes 32,5 mil. korun.          (vi)

 

Ochrání nás půl milionu stromů

Do roku 2015 bude na území města Ostravy vysazeno více než půl milionu nových stromů a keřů. Další zeleň v moravskoslezské metropoli přibude díky městským a obvodním projektům za více než 200 milionů korun. Jejich cílem a podstatou je výsadba zeleně či dřevin a také jejich regenerace pomocí pěstebních opatření (kácení, ošetření, ořezy apod.) v četných lokalitách města. Regenerovaná plocha bude mít rozlohu přibližně 337 hektarů, nově zakládaná plocha pak 116 hektarů (pro představu – Masarykovo náměstí má 0,95 ha).  Cílem akce je snížení možnosti rozptylu a zároveň zachycení znečišťujících látek, což znamená snížení prašnosti a tím zlepšení kvality ovzduší. Například projekty izolační zeleně města Ostravy 1-3 sníží prašnost v ovzduší až o 32,65 tun za rok (o 28,5 %). V současnosti se jedná celkem o 19 projektů.

Celkové náklady projektů dosahují 258 133 026 Kč, přičemž dotace z operačního programu životní prostředí je ve výši 227 191 721 Kč. Z rozpočtu města tedy na tuto akci půjde 29 703 822 Kč. Pracovníci se budou zeleni věnovat v lokalitách Poruba, Polanka nad Odrou, Vítkovice, Nová Ves, Výškovice, Zábřeh či Radvanice a Bartovice. „Regenerace a výsadba nové zeleně na území města se tak stává dalším významným krokem v boji za zlepšení životního prostředí v Ostravě. Jsem rád, že díky tomuto projektu se Ostrava udrží na špici nejzelenějších měst v České republice,“ říká náměstek primátora Dalibor Madej.

V letošním roce bude ukončeno 5 projektů a započne realizace 9 projektů, která bude pokračovat převážně v letech 2013 – 2014. V roce 2013 pak započne realizace posledních 4 projektů, z nichž 2 budou ukončeny v roce 2013 a další v roce 2014.    (ph) 

 

Konference také na internetu

Tradiční „Konference o kvalitě ovzduší v Ostravě 2012“, kterou v letošním roce pořádají společně Ministerstvo životního prostředí ČR a statutární město Ostrava, se bude konat v pondělí 2. dubna v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Živé internetové vysílání budete mít možnost sledovat od 9 hodin na www.tvportaly.cz, vybrané živé vstupy uvidíte na TV Polar.   (m)

 

doprava ve městě

Nehodovost loni poklesla

Policie ČR řešila v roce 2011 přímo na území města Ostravy 2 437 dopravních nehod, při kterých 13 osob zemřelo, zraněno bylo 43 osob těžce a 583 osob lehce. Výše hmotné škody dosáhla 125,74 mil. korun. Na území celého okresu Ostrava-město to pak bylo 2 614 nehod, při nich zemřelo 14 osob, 49 osob bylo zraněno těžce a 638 lehce. Oproti roku 2010 všechny sledované kategorie vyjma počtu lehce zraněných osob zaznamenaly mírný pokles.

V roce 2011 nezemřel v Ostravě žádný cyklista, naopak chodců bylo usmrceno osm, což je o dva více než loni a předloni. Ze 13 smrtelných DN 3 chodci zemřeli po střetu s tramvají, jeden nerespektoval červeného panáčka. Další čtyři smrtelné nehody byly způsobeny překročením nejvyšší dovolené rychlosti, kdy řidič následně nezvládl vozidlo. Ve dvou z těchto případů hrál roli alkohol a drogy.

Celkově nejvíce nehod policie šetřila na světelně řízené křižovatce Výškovická – Čujkovova  (11 dopravních nehod) a shodně po 12 dopravních nehodách v úsecích ulic Rudná (most Odra – východ. rampy k okružní křižovatce D 1), Hlavní třída (Porubská – Francouzská), 17. listopadu (Průběžná – Martinovská), Opavská (Martinovská – Třebovická a 17. listopadu – Porubská), Výškovická (Svornosti – tram. smyčka).

Nejvíce dopravních nehod se stalo během odpolední dopravní špičky, konkrétně okolo 17. hodiny, nejnehodovějším dnem byla středa a měsícem listopad. Nejčastějším viníkem nehod byli řidiči osobních automobilů. Při porovnání věkové struktury a pohlaví nejvíce dopravních nehod způsobili muži ve věku 25 až 40 let (20,9 % nehod) následovaní muži v kategorii 41 až 60 let (18,42 % nehod). Byť se jedná o městské území, za rok 2011 došlo k 93 nehodám kvůli střetu s lesní zvěří a 16 zvířaty domácími. Počet nehod pod vlivem alkoholu a drog klesl o 6 na 128. Dva lidé následkem dopravní nehody pod vlivem alkoholu či drog zemřeli.

Podrobnější statistiku dopravní nehodovosti najdete na internetových stránkách odboru dopravy MMO na www.ostrava.cz.                Josef Laža 


 

Strana 5 

 

město investuje 

První etapa revitalizace Komenského sadů začne letos na jaře, stavba má trvat 55 týdnů

Lavičky, osvětlení a cesty pro pěší i sportovce

Realizaci delší dobu připravovaného projektu revitalizace Komenského sadů už nic nestojí v cestě – v soutěži o tuto zakázku byl již ze třinácti uchazečů vybrán její zhotovitel. Zvítězila ekonomicky nejvýhodnější nabídka firmy STRABAG z Prahy.  Firma chce zakázku realizovat za 55 týdnů v ceně necelých 24 milionů bez DPH.  Stavba může být zahájena po vydání stanoviska Regionální rady Moravskoslezsko k průběhu veřejné zakázky a jejího souladu s metodikou ROP, předpoklad začátku prací v sadech je březen 2012.

Revitalizace je rozsáhlá stavba na velkém území, která se uskuteční v několika dílčích etapách. Nejprve bude probíhat příprava území, pak rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch, následovat bude veřejné osvětlení, sadové úpravy, renovace a opravy a nový mobiliář (lavičky apod.).

Komenského sady, centrální městský park v srdci Ostravy, patří k nejrozsáhlejším městským parkům v České republice. Má rozlohu okolo 30 ha a roste v něm asi 3 tisíce stromů. Projekt jeho revitalizace byl zpracován v letech 2010–2011. Řeší nejnutnější zásahy vyvolané úpravou komunikační sítě a změnou funkcí některých částí. Budou zde například vybudovány komunikace s vhodnými povrchy pro běžecké aktivity, bruslaře, pro pěší nebo maminky s kočárky. Projekt realizuje město Ostrava.

Město představuje projekt revitalizace na svých webových stránkách, na nichž také probíhala v loňském roce anketa, z níž vyšla celá řada podnětů od občanů. Některé, i když byly velmi zajímavé, však svou odezvu kvůli velké finanční náročnosti naleznou až v další etapě revitalizace. Podrobnější informace o projektu, historii a současnosti sadů najdete na webových stránkách města www.ostrava.cz.

Předpokládané náklady projektu, které vycházely z projektové dokumentace, původně činily 53,1 mil. Kč bez DPH. Vysoutěžená cena 23,98 mil. bez DPH (28,78 mil. Kč s DPH) tedy znamená úsporu oproti předpokladu 54,8 % z původní částky. Úspora tedy činí 29,1 mil korun bez DPH. Předpokládané spolufinancování EU (max. 85 %) představuje částku 24,5 mil. Kč s DPH.       (vk)

  

Výtahem na vysokou pec

Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice (DOV), jehož členem je také město Ostrava, připravuje otevření technických památek Vítkovic. V úterý 20. března představí vyhlídkovou trasu s výtahem na Vysokou pec č. 1.

Na 1. máje se při dni otevřených dveří Vítkovice Machinery Group představí reaktivovaná Dolní oblast. Zde se 8. května uskuteční koncert Jarka Nohavici a Janáčkovy filharmonie, 17. května zahajovací koncert festivalu Janáčkův máj. V červenci budou Dolní Vítkovice hostit festival Colours of Ostrava. Sdružení nabízí možnost stát se partnerem Dolní oblasti Vítkovic. Kdo přispěje na její další rozvoj, získá volné vstupy do expozic, VIP lístky na partnerské koncerty apod. Více informací na adrese partner@dolnioblastvitkovice.cz.

Lidé mohou do 5. 5. 2012 do 12 hodin zasílat na adresu plynojem@vitkovice.cz také návrhy na nový název pro plynojem přeměněný na multifunkční aulu. Nejlepších 25 přispěvatelů se může těšit na dvě vstupenky na Nohavicův koncert.           (kij, v)

  

Chcete u vás zastávku tourbusu?

Pro speciální sezonní dopravu (červen–září 2012) hledáme provozovatele atraktivit v turistické oblasti Ostravsko, kteří mají zájem stát se jednou ze zastávek turistického autobusu. Cílem dopravního spojení je propojit turistické atraktivity, usnadnit návštěvníkům přesun mezi nimi a umožnit jim pohodlně se dostat na několik míst v jednom dni.

Tuto aktivitu připravuje destinační management turistické oblasti Ostravsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, podmínkou její realizace je schválení dotace na projekt „Akční plán 2012 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko“. Zájemce musí splnit povinná kritéria a povinnosti a zaslat formulář. Vše najdete na www.ostrava.cz.

Pokud máte zájem a splňujete kritéria, zašlete vyplněný formulář na e-mail: hcivelova@ostrava.cz nejpozději do 22. 3. 2012. V případě dotazů se obraťte na Hanu Cívelovou – 599 443 036. ® 

 

Nový jízdní řád

Od 4. března vychází 2. dodatek jízdního řádu ODIS pro Ostravsko. V závěru března začne jezdit autobusová linka 95 ke komplexu Forum Nová Karolina, denně ve 20min. intervalu po okružní trase se zastávkami Elektra a Karolina, U lávky. Z dalších zásadnějších změn: linka 99 je od městské nemocnice vedena po Hornopolní na Českobratrskou, od úřadu práce pokračuje po obvyklé trase. Tištěný 2. dodatek jízdního řádu je k dostání v prodejnách Dopravního podniku Ostrava.        (liv)

  

Změny v dopravním uzlu Hranečník

Bývalá kasárna Hranečník v Ostravě čeká velká proměna. Vyroste zde například technická a výcviková základna složek integrovaného záchranného systému. Projekt zahrnuje i celkovou rekonstrukci inženýrských sítí a zpevněných ploch v areálu. V současné době probíhají stavební práce na postupnou opravu stávajících budov, které nepodléhaly územnímu řízení, tedy objekt pro strážní službu Městské policie Ostrava a zázemí složek Integrovaného záchranného sy­stému, objekt správy areálu, budova pro školení a výcvik IZS a sklad humanitární pomoci.

Přestupní dopravní uzel Hranečník bude sloužit jako významný bod veřejné osobní hromadné dopravy. V prostoru, aktuálně sloužícím jako tramvajové obratiště na trati Výstaviště – Hranečník – ArcelorMittal, bude vybudováno zázemí pro ukončování všech spojů příměstské autobusové dopravy. A to jak stávajících linek, končících dnes na Gagarinově náměstí, tak také některých linek, které jsou dnes směrovány na ÚAN po ulici Rudné; také pro výhledové rozšíření provozu tramvajové dopravy (na Hranečník mají být zavedeny další dvě tramvajové linky). Navržené dopravní uspořádání počítá i s budoucím zavedením trolejbusové dopravy.

Výstavbou přestupního terminálu v prostoru Hranečníku dojde ke zkvalitnění podmínek hromadné dopravy, zvýšení komfortu cestujících i zlepšení pěší dostupnosti přestupů mezi jednotlivými systémy veřejné hromadné dopravy (autobusová, tramvajová, výhledově trolejbusová doprava). Současně zde bude vytvořeno i záchytné parkoviště, které bude umístěno v západní části terminálu s kapacitou 84 stání pro osobní automobily.          (ph)

 


 

 

Strana 6 

 

Policisté vyřešili složité případy, příkladnými činy pomohli mnoha lidem

Medaile jsou ve správných rukou 

Již sedmý ročník slavnostního ocenění nejlepších policistů a občanských zaměstnanců Městského ředitelství policie ČR v Ostravě se uskutečnilo 15. února v Divadle loutek Ostrava. V průběhu večera ředitel ostravské policie Tomáš Landsfeld ocenil nejen policisty a občanské zaměstnance, ale letos poprvé i dva odvážné muže, civilisty, kteří zadrželi dva pachatele vloupání.

Tomáš Landsfeld předal ocenění dvanácti policistům vnější služby, stejnému počtu kriminalistů, čtyřem občanským zaměstnankyním a kolektivu kriminalistů, kteří v minulém roce vyřešili nejsložitější případ – zločin vraždy ve stadiu pokusu. Ocenění si odnesli také dva mladí policisté v kategorii Příkladný čin roku.

Zcela novým oceněním příkladné služby policistů, ale také občanů, kteří se výrazně podílejí na činnosti městského ředitelství, je udělení medaile ředitele Městského ředitelství policie Ostrava. První z nich získal poručík Jiří Kopeček, který patří ke služebně nejstarším, ale také nejzkušenějším policistům městského ředitelství, ve službě je téměř 30 let. Výjimečný je jeho zásadní podíl v boji s drogovou kriminalitou. Dalším je major Aleš Viktorin, vedoucí preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, je autorem jak grafického návrhu unikátní medaile, tak tvůrcem její symboliky, která mnoha prvky připomíná vztah k městu Ostrava.       (vk) 

Foto: Tomáš Landsfeld předává medaili ředitele MŘ Ostrava Jiřímu Kopečkovi a Aleši Viktorinovi (vpravo). Foto: MŘ PČR 

 

Policie pomáhá také děti naučit, jak vychovat a trénovat psa k poslušnosti

,Kuzma‘ je šancí pro mladé pejskaře

Kurz zodpovědného majitele městského psa, tato slova se skrývají pod zkratkovým názvem Kuzma. Už čtvrtým rokem budou kurz pořádat ostravští policisté v policejním areálu Ostrava-Hulváky ve dvou termínech – od 18. dubna  do 27. června a druhý od 5. září  do 31. října každou středu od 15.30 do 17 hodin. Kurzu se zúčastňují děti se svými psími miláčky, je zdarma přístupný všem mladým psovodům ve věku od 12 do 18 let, kteří se potýkají s neposlušností svých čtyřnohých mazlíčků. ,Kuzmu‘ už absolvovaly desítky dětí se psy nejrůznějších ras a velikostí, obvykle se tu sejde skvělá parta.

Kurz nesupluje činnost kynologických klubů, spíše chce naučit majitele psa porozumět psychice svého zvířete a ovládat ho. Majitel psa musí také mít schopnost předvídat reakce zvířete v nejrůznějších denních situacích a dokázat na ně adekvátně reagovat. Absolvent kurzu by se měl profilovat jako „pejskař“, který si plně uvědomuje zodpovědnost za svého psa, chová se ohleduplně ke svému okolí, je schopen samostatně hledat řešení vznikajících problémů v chování svého psa a předcházet tak konfliktním situacím. Náplní kurzu je teoretická příprava – základy etologie a psychologie psa ve vztahu k životu s člověkem, pes a paragrafy, seznámení s prací policejních kynologů, základy první pomoci u psů, ale i praktický výcvik, zejména nácvik ovladatelnosti psa za pohybu a na místě, chůze u nohy v běžných situacích atd. Účastníci kurzu vyrážejí také do ulic a trénují přímo v terénu. 

Mladé psovody za odměnu čeká exkurze na pracovišti pachové identifikace. Každý kurz je ukončen přezkoušením frekventantů i psů. Úspěšní účastníci získají certifikát absolventa. Pro nejúspěšnější se nabízí možnost předvést své „umění se psem“ společně na ukázkách služebních kynologů.

Kapacita kurzu je omezená. Informace na www.kuzma.wbs.cz,   řádně vyplněnou přihlášku, která je dostupná na www.policie.cz,  zasílejte na adresu: Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, Městské ředitelství policie Ostrava, 30. dubna 24, 702 00 Ostrava, nejpozději do 28. března 2012. Telefonické dotazy na 974 725 239 a 974 725 294 (kynologická tematika). Kurz je součástí projektu Prevence pro všechny, který finančně podporuje město Ostrava.           (d) 

Foto: Děti se v kurzech naučí zacházet s pejskem tak, aby byl poslušný a neublížil.        Foto: Městská policie Ostrava 

 

stalo se 

KAŽDÝ DEN JEDNO.

Strážníci městské policie přistihli 37letého muže při vloupání do vozidla v Moravské Ostravě, zabírala ho kamera. Našli ho už za volantem, přiznal se k vloupání a odcizení autorádia. Dotyčný navíc figuroval jako podezřelý u jiného vloupání do auta o den dříve. Strážníci muže předali přivolaným policistům.

A JEZDIL DOKOLA...

Strážníci spatřili v Ostravě-Petřkovicích auto, jehož řidič nerespektoval dopravní značení a vjel do zákazu vjezdu, kde zůstal stát. Po spatření hlídky se snažil z místa odjet – v protisměru projel další ulicí a následně opět do zákazu vjezdu. Při projednávání s řidičem ucítili strážníci alkohol, dechová zkouška vše potvrdila. Dále svým vozem narazil do zaparkovaného auta a způsobil škodu. I tohoto výtečníka převzala PČR.

OKAP PRÝ NAŠEL.

Na základě oznámení občana v Moravské Ostravě chytili strážníci muže, který šel k prodejně sběrných surovin s okapem. Vysvětlil, že okap nalezl, svědek však označil i dům, odkud byl okap odcizen. Vytržením jedné části se dokonce poškodil celý svod. Za přestupek hrozí dotyčnému pokuta ve výši 15 000 korun.

RABOVALI ZÁBRADLÍ A PLOT.

Strážníci městské policie zadrželi 5 mladíků (14 – 22 let), kteří odřezávali kovové zábrany instalované u kruhového objezdu v Ostravě-Přívoze. Dotyční se pokusili utéct, ale marně. Při kontrole jejich totožnosti se přišlo na to, že nejstarší z nich je osobou hledanou policií. Na zábradlí poškodili a vylomili ze země 14 kovových sloupů, bylo také poškozeno drátěné oplocení v délce 30 metrů. Zadržené si na místě převzala přivolaná hlídka Policie ČR.

VLOUPAL SE DO CHATY.

Díky všímavosti náhodného svědka byl dopaden 18letý mladík, který se v Ostravě-Antošovicích vloupal do zahradní chaty a odcizil tam propanbutanovou láhev. Svědek spatřil mladíka s lahví odjíždět na kole od jediné tamní chaty, která měla vylomené dveře, a tak mladíka sledoval, posléze i autem kamaráda. Zloděje tak snadno zadrželi strážníci.


 

Strana 7 

 

Granty pro lepší život v regionu

Podesáté se v akci Prazdroj lidem rozdělovaly finanční granty za 2,5 mil. korun pro neziskové, příspěvkové organizace a obce v moravskoslezském regionu.

Rada reprezentantů složená z významných osobností, mezi kterými byl také náměstek primátora Ostravy Martin Štěpánek pro oblast sociálních věcí (na snímku se zástupci oceněných ostravských organizací), vybrala z 82 přihlášených projektů devatenáct. Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci slavnostního koncertu v sále Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách.      (vi) 

Foto: Mezi příjemci darů v souhrnné výši 853 tis. Kč jsou: Zoo Ostrava, Salesiánské SVČ Don Bosco, Rotary Club, Dětský soubor Ostravička, Mobilní hospic Ondrášek, Slezská diakonie a Charita Ostrava.   

 

sociální péče 

Klubík Horizont má dveře otevřené

Již několik týdnů působí v městské části Ostrava-Kunčičky nová sociální služba. Jde o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6–18 let Klubík Horizont, který nabízí volnočasové aktivity, zábavné programy a tvůrčí aktivity pro děti ze sociálně vyloučené oblasti.

Celý projekt je realizován pod záštitou Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava. Středisko Horizont poskytuje sociální služby již od počátku minulého roku, je jedním ze středisek Diecézní charity ostravsko-opavské. Obvykle chodí do Klubíku Horizont asi 25 dětí denně. Dětem se věnuje jedna sociální pracovnice a 2 pracovníci v sociálních službách, kteří pro děti připravují program. Jedná se o doučování, sportovní a tvořivé aktivity jako např. stolní tenis, malá kopaná, sportovní soutěže, dále kreslení, tvorba z papíru apod.

Součástí projektu podpořeného úřadem Slezská Ostrava je i rozšíření stávajících sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Od 1. listopadu došlo k zařazení nových aktivit do struktury poskytovaných služeb – např. základů práce s počítačem, nácvik vaření, fotbal, taneční aktivity či lekce finanční gramotnosti.   (vf)

 

Neslyšícím

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené a servis sluchadel mají od 1. ledna sídlo v Dolní oblasti Vítkovice v ulici Vítkovické č. 3335 v Moravskoslezské unii neslyšících. Nabízí poradenskou službu, pomůcky pro sluchově postižené, půjčuje a zprostředkovává jejich prodej. I nadále poskytuje servis sluchadel ve čtvrtek od 9 do 14 hodin.   (d)

 

Oddělený sběr skla končí

V roce 2006 byl v Ostravě zahájen projekt odděleného sběru bílého a barevného skla. Společnost OZO Ostrava tehdy po dohodě s městem pokusně rozmístila na vybraná separační stanoviště celkem 35 bílých kontejnerů – zvonů pro odkládání bílého skla (foto OZO), a to v městských obvodech Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Třebovice, Svinov a Polanka nad Odrou. Začátkem letošního roku bylo rozhodnuto tento projekt sběru bílého skla ukončit. Ukázalo se, že i bílé sklo svezené v oddělené svozové lince je třeba následně dotřídit (hlavně kvůli nečistotám, které do kontejnerů občané vhazují) a není proto efektivní bílé sklo třídit odděleně. Dalším důvodem, proč město Ostrava nepřistoupilo k plošnému rozšíření kontejnerů na bílé sklo, je i problém nedostatečného prostoru na stanovištích kontejnerů na separaci.

Společnost OZO Ostrava i město Ostrava děkují všem občanům zmíněných městských obvodů za jejich spolupráci a zodpovědnost při třídění odpadů. Sběr skla se nyní zjednoduší, barevné i bílé lze odkládat společně do zelených kontejnerů –  zvonů. Bílé kontejnery budou ze stanovišť odvezeny.           (d)

 

MIKASA rozšiřuje služby

Denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA působí v Ostravě od prosince roku 2010. Své služby poskytuje dětem a mladým lidem s kombinovaným postižením (středně těžkou a těžkou mentální retardací a více vadami) ve věku od 16 do 26 let. Jeho cílem je nabídnout uživatelům možnost trávit volný čas aktivně, plnohodnotně a kvalitně podle jejich individuálních možností, přání a požadavků.

Vedle základních činností stanovených zákonem a již poskytovaných doplňkových činností jako jsou bazální stimulace, polohování a aromaterapie, nově od března poskytuje canisterapii. Ta využívá pozitivního působení psa na člověka. U osob s těžkým kombinovaným postižením přispívá k rozvoji v oblasti citové, ale také v oblasti jemné a hrubé motoriky, komunikace, poznávání a koncentrace. Aktivitu lze provozovat díky finanční podpoře Nadace Evraz. Stacionář podporují MPSV, SMO a Nadace OKD. Podrobnější informace na stránkách www.mikasa-detem.cz nebo telefonním čísle 774 498 956. K dotazům lze využít e-mailu predseda@mikasa-detem.cz.          (d)


 

 

Strana 8

 

událost měsíce

Forum Nová Karolina čeká na své první návštěvníky, nabídne nákupy, odpočinek, sport i kulturu

Otevření obchodně-zábavního centra Forum Nová Karolina v nové městské čtvrti v centru města je plánováno na čtvrtek 22. března. Pásku přestřihnou hosté v 9 hodin a rozběhne se plný provoz obchodů, restaurací, kavárniček, fitcentra, supermarketu, rodinného centra Puntanela, multikina i drobných služeb. Obchodní centrum představuje 58 000 m2 celkové plochy (to odpovídá sedminásobné ploše Václavského náměstí), 93 % komerčních prostor je pronajato. Až do neděle se denně v centru uskuteční bohatý doprovodný program, nebudou chybět ani módní přehlídky.

Jak do obchodního centra?

Ještě před zimou stihli stavbaři upravit v okolí trávníky i cesty a vysadit stromy. Vjezd do budované čtvrti Nová Karolina bude z ulice 28. října u Frýdlantských mostů (křižovatka s Poděbradovou), pod obchodním centrem jsou dvě patra podzemních garáží s 1 088 parkovacími místy, další podzemní parkoviště s několika stovkami míst je hned za Forem pod budovaným náměstím. V budoucnosti povede do této lokality trolejbusová trasa po prodloužené ulici Porážkové.

Parking pod obchodním centrem je přehledný, nad každým parkovacím místem svítí indikátor, který při pouhém pohledu řidiče do řady stání signalizuje volné (zelená) nebo zaplněné stání (červená). K dispozici je rovněž nabíjecí stanice pro elektromobily.

Prostor a výhledy

Obchodní centrum nabízí velkorysé vnitřní prostory, široká schodiště, řadu eskalátorů, nečekané průhledy. V samotném středu, který zvenčí představuje nejvyšší bílá „kostka“ objektu, je tzv. multimediální centrum. Návštěvník se tu ocitá pod kónicky se zužujícími stěnami pomyslné pyramidy, jejíž uříznutá špička je prosklená a pro večer opatřena světly. Za římsami všech čtyř stěn se ukrývá osm projektorů, každé dva z nich promítají na protější stěnu, děj a obraz filmu pak pokračuje kontinuálně kolem dokola. Vzniká dokonalá iluze, že návštěvník stojí uprostřed dění. Dokola plavou delfíni, lze tady také sledovat sportovní zážitky.

Nová lávka (večer svítí, projekt studia Finesta) spojující Ústřední autobusové nádraží, nádraží Ostrava střed, Forum Nová Karolina i centrum města ústí do obchodního centra, když bude zavřené, pěší se z lávky dostanou do centra výtahy. Lávka má kvalitní protiskluzový povrch.

Území se zaplňuje

Výstavba obchodního centra představuje náklady 4 miliardy korun, celková výstavba I. etapy budování Nové Karoliny pak zhruba 7 miliard korun. Ne všechno z I. etapy je k 22. březnu hotové, výstavbu poznamenala krize. Před dokončením jsou bytové domy, součástí první etapy je rovněž výstavba velkého administrativního centra Nova Karolina Park, které se buduje. Podle informací firmy PasserInvest, která kanceláře staví, bude budova dokončena zvenku a uzavřena ještě letos, vnitřní prostory se budou upravovat posléze podle přání a požadavků firem a společností, které budou mít o kanceláře zájem.

Letos dokončena měla být také rekonstrukce památkově chráněného Trojhalí, ve kterém má vzniknout multiúčelový prostor, přednostně pro kulturu. Autorem projektu přeměny Trojhalí je architekt Josef Pleskot, hala má být zprovozněna příští rok.

Co nás čeká v budoucnu?

Podle ředitele společnosti Multi Development ČR Luboše Kočího se už rozjíždějí projekty pro územní rozhodnutí pro II. etapu výstavby čtvrti Nová Karolina. Společně s III. etapou, která zaplní poslední část z 32 ha plochy po bývalé koksovně a dalším průmyslu, mělo být podle původních plánů všechno hotové do roku 2018. Kvůli  všeobecně známým ekonomickým důvody, s nimiž se dnes potýká většina měst i států, je dodržení termínu nejisté.  Přesto lze realizaci tak obrovského projektu v Ostravě za daných ekonomických podmínek považovat za úspěch, navíc to není jediný rozjetý velký projekt ve městě.

Společnost Multi Development už realizovala stavby obřích center ve 14 zemích, zahrnují téměř 180 velkých projektů, od roku 2008 je držitelem desítek ocenění v mnoha evropských státech jako nejlepší developerská společnost. Několik velkých obchodně-zábavních center s prvky orientální architektury má například i v Turecku, na svém kontě má úspěšné realizované projekty v Itálii, Německu, Španělsku, Anglii, Francii, Holandsku a dalších zemích. V České republice jsou už několik let v provozu podobná, i když menší obchodní centra v Olomouci, Plzni, Liberci, Ústí nad Labem a Praze.

            Připravila Olga Kubačáková 

 

K foto: Koksovnu Karolina si vybaví spíše pamětníci, provoz ukončila v roce 1985. 

             V roce 1999 začala dekontaminace území Karoliny, tisíce kubíků zeminy putovaly do Zárubku, kde se čistily metodou tzv. biodegradace. 

             V roce 2010 začalo hloubení základů budoucího obchodního centra. 

             Administrativní budova Nova Karolina Park bude dokončena v létě, bude vstupní bránou do nové čtvrti. 

             Bytové domy naproti centru Forum Nová Karolina mají být dokončeny v létě. 

             Široká schodiště a vysoké stropy vytvářejí velkorysý prostor. 

             Patra i podzemní garáže jsou propojené eskalátory. 

             Lávka do obchodního centra z autobusového nádraží je večer osvětlená.