Září 2006

Zářijové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2006

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-archiv-2000-2006-ostravska-radnice-2006.jpg

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

Strana 1

Masarykovo náměstí získá na atraktivnosti

Rekonstrukci Masarykova náměstí za více než 94 milionů korun odstartoval v polovině srpna záchranný archeologický výzkum, který provádí Národní památkový ústav v Opavě. Archeologové, kteří budou na náměstí hledat svědectví minulosti zřejmě až do října, nalezli ve výkopech keramické střepy, stříbrné mince z let 1601 až 1607 a také dřevěný vodovod z přelomu 16. a 17. století.

"Jsem přesvědčen, že nové náměstí se bude líbit a že ani příští měsíce určitého nepohodlí, které s podobnou stavební činností souvisejí, nic neuberou na jeho atraktivitě. Věřím, že náměstí po všech změnách výrazně ožije," řekl na tiskové konferenci primátor Aleš Zedník.

Rekonstrukce se týká prostoru původního obdélníkového náměstí, které je vymezeno ulicemi Střelniční, Solná, Poštovní a Ostravským muzeem. Celková plocha úpravy činí zhruba 9 500 metrů čtverečních. Ze stávající podoby náměstí bude zachován pouze Mariánský sloup.

Nový povrch náměstí bude tvořit dlažba ze žulových desek a štípaných žulových kostek. Na ploše bude umístěno 30 mosazných desek - milníků historie Ostravy. Chybět nebude nové veřejné osvětlení a mobiliář - litinové a kamenné patníky, mříže kolem stromů, lavičky i pítka. Na náměstí bude přemístěna rovněž busta T. G. Masaryka, která je dosud v Nové radnici, a uprostřed celého prostoru se objeví nový vodní prvek s pěti vodotrysky.

Masarykovo náměstí by se mělo ve své opravené podobě představit na konci letošního roku. Podle Karla Dolinka, ředitele závodu Ingstav Ostrava, ale vše bude skutečně záležet na čase, který stráví na náměstí archeologové.(M)

Víte, že...

... náměstí bylo zpočátku obklopené měšťanskými domy na úzkých protáhlých parcelách a že poslední dřevěný dům byl zbořen v roce 1874?

... nedílnou součástí domů bývaly dřevěné nebo kamenné podsíně, podloubí, která lemovala celé náměstí?

... k důstojnějšímu vzhledu náměstí přispěla instalace Mariánského sloupu v roce 1702 a sochy sv. Floriána v roce 1763?

... první městský vodovod ústil do litinové kašny se sochou vodní víly nebo snad Hygie a že tato socha musela být na přání městských radních předělána, protože se jim zdála příliš hubená?

... do roku 1918 se náměstí jmenovalo Ringplatz nebo Hauptplatz, 1919-1939 Masarykovo náměstí, za nacistické okupace Hlavní náměstí, 1945-1953 Masarykovo náměstí, poté Náměstí lidových milicí a od prosince 1989 už zase Masarykovo náměstí?

Prvňáčci v Muglinově zahájili netradičně.

Přes dva tisíce ostravských dívek a chlapců 4. září poprvé zasedlo do školních lavic. Prvňáčci v Základní škole Pěší v Ostravě-Muglinově zahájili svůj první den netradičně - na novém školním hřišti. Pásku víceúčelového sportoviště, které bude sloužit dětem i v odpoledních hodinách, přestřihl primátor Aleš Zedník. Třem desítkám školáků předal na památku drobné dárky. Výstavba nového hřiště stála 835 tisíc korun. Peníze poskytlo z rozpočtu statutární město Ostrava a městský obvod Slezská Ostrava. Budova patří k nejstarším školám v Ostravě. Učit se tu začalo už v roce 1896. "Zhruba před patnácti lety byla rekonstruována, ale stále si udržuje rodinnou atmosféru malé školy. Máme devět ročníků - v každém jednu třídu. Navštěvuje ji 240 žáků," uvedl ředitel František Vrána. (t)

 

Statutární město Ostrava pořádá
22. a 23. října

Dny otevřených dveří

Pro návštěvníky je připravena prohlídka reprezentativních místností Radnice města Ostravy, vstup na radniční věž, prohlídka Archivu města Ostravy a Slezskoostravského hradu. Na Prokešově náměstí bude k vidění prezentace Městské policie Ostrava, zásahová technika Policie ČR a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Připraveny jsou soutěže, střelba z laserové pistole, stánky s občerstvením a reprodukovaná hudba.

pátek 22. října od 14 do 18 hodin
sobota 23. října od 10 do 17 hodin

Radnice města Ostravy, radniční věž, Archiv města Ostravy a Slezskoostravský hrad budou pro účastníky akce přístupné ZDARMA.

 

zpět na začátek stránky

Strana 2

O partnerství s čínským Shenyangem.

Delegace statutárního města Ostravy pod vedením primátora Aleše Zedníka pobývala 28. srpna až 1. září v čínském městě Shenyang. Pracovní cesta se uskutečnila na pozvání čínské strany. Cílem bylo uzavřít dohodu o navázání přátelství a spolupráce. Obě města mají podobný ekonomický, geografický a společenský charakter. Primátoři Aleš Zedník a Li Yingjie podepsali předběžnou dohodu o partnerství s cílem spolupracovat v oblastech ekonomického rozvoje, obchodu, kultury, vědy a sportu. Smlouvu musí schválit členové zastupitelstva. Teprve poté bude podepsána konkrétní dohoda o spolupráci mezi Ostravou a Shenyangem.(t)

Nové e-pasy s biometrickými údaji

Od 1. září 2006 (podle zákona č. 136/2006 Sb.) jsou dosavadní cestovní pasy nahrazeny novými cestovními pasy, a to s nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen e-pas). "D igitální snímek obličeje bude pořízen speciálním zařízením a uložen do elektronického čipu zabudovaného v cestovním dokladu. Znamená to, že žadatel nepředkládá žádost s fotografií. Od 1. září 2006 se tedy musí občané přihlášeni k trvalému pobytu v Ostravě a v obcích Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice, Vratimov, kteří chtějí požádat o vydání e-pasu, osobně dostavit na oddělení cestovních dokladů Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy, ul. Gorkého 2, Moravská Ostrava. Na tomto místě vyhotovený e-pas také převezmou," říká Magdalena Kozubová, vedoucí oddělení občanských průkazů, evidence obyvatel a cestovních dokladů.

Dodává, že i nadále budou vydávány cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. blesk). V platnosti zůstávají cestovní pasy vydané před 1. 9. 2006, a to po dobu platnosti v nich uvedenou. Není tedy nutné, aby občané žádali o výměnu platných cestovních dokladů.

"Další změnou je zapisování dětí, občanů mladších 15 let, do platných cestovních dokladů rodičů. Pro vycestování musí mít děti vlastní cestovní pas. Pokud jsou zapsané v cestovním pasu rodiče před 1. září 2006, budou moci i nadále cestovat společně s rodiči do ciziny bez vlastního cestovního pasu. V tomto případě je ale nezbytné si ověřit podmínky k povolení vstupu do příslušného státu. Ne všechny státy totiž umožňují vstup občanovi mladšímu 15 let zapsanému jen do cestovního pasu rodiče," vysvětluje M. Kozubová. (m)

Druhy cestovních pasů vydávaných od 1. září 2006

Se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:
občan starší 15 let - platnost 10 let správní poplatek 600 Kč
občan od 5 do 15 let - platnost 5 let správní poplatek 100 Kč
 
Bez strojově čitelných údajů (tzv. blesky):
občan mladší 5 let - platnost 1 rok správní poplatek 50 Kč
občan starší 15 let - platnost 6 měsíců správní poplatek 1 500 Kč
občan od 5 do 15 let - platnost 6 měsíců správní poplatek 1 000 Kč

 

Oprava radniční restaurace finišuje

Úpravy radniční restaurace včetně kuchyňského zázemí, atria a sálu pod věží, budování nových primátorských salonků a opravy venkovní terasy, průchod z Prokešova náměstí do ulice Horovy, ale i nová kanalizace, rozvody ústředního topení, vzduchotechnika a elektroinstalace - to vše už několik měsíců (od 15. května 2006) provádějí pracovníci společnosti TCHAS, spol. s r.o., v rámci rekonstrukce stravovacího zařízení v komplexu Nové radnice. Stavební práce by měly podle harmonogramu trvat do 16. října letošního roku. S tím, jak rekonstrukce za téměř 53 milionů korun pokračuje, se 25. srpna seznámil primátor města A. Zedník. Do 26. září bude navíc omezen vstup předním i zadním vchodem do budovy magistrátu ze Sokolské ulice. Z důvodu rekonstrukce vrátnice bude úřad hůře přístupný. Občané mohou využít hlavní vchod do Nové radnice z Prokešova náměstí. Spojovacími chodbami v prvním a třetím patře pohodlně projdou do vedlejšího křídla objektu.(r)

Vy se ptáte, my odpovídáme

S účinností od 1. září 2006 je zákonem č. 315/2006 Sb. novelizován zákon o veřejných dražbách (zákon č. 26/2000 Sb.) a živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb.). O změně živnosti Provádění veřejných dražeb informuje pracovník živnostenského úřadu magistrátu Karel Dědic:

"Předmět koncesované živnosti Provádění veřejných dražeb je nově rozdělen na a) dobrovolné a b) nedobrovolné. Novela zpřísnila podmínky pro vydání oprávnění pro výkon dražební činnosti v oblasti nedobrovolných dražeb, protože tato činnost je vážným zásahem do práv vlastníka. Živnostenský zákon nově ukládá delší dobu praxe. V případě dosažení vysokoškolského vzdělání je stanovena délka praxe 3 roky v dražební nebo realitní činnosti, v případě středoškolského vzdělání 6 let.

Zpřísnění podmínek přináší také změna § 6 zákona o veřejných dražbách. Jde o povinnost zhotovit základní pravidla (dražební řád), ze kterých musí být patrné, jaká práva a povinnosti má navrhovatel, vlastník předmětu dražby, popř. dát účastníku dražby možnost seznámit se s organizační strukturou dražebníka, informacemi o pojištění dražebníka, podmínkami připojištění, všeobecnými obchodními podmínkami odpovědné osoby. Tento dražební řád podnikatel přikládá k žádosti o koncesi. Další zpřísnění se týká podmínek pro samotný výkon nedobrovolných dražeb, tzn. vedle udělené koncese. Základní kapitál právnické osoby ve výši alespoň 5 milionů korun musí být v plném rozsahu splacen. Výše pojistného plnění povinného pojištění odpovědnosti za škodu musí činit alespoň 35 mil. Kč. Dražebník je povinen mít svou účetní závěrku ověřenou auditorem. Nově je řešen i možný střet zájmů.

Změna předmětu podnikání se dotýká i podnikatelů, kteří už vlastní oprávnění (koncesi) na živnost Provádění veřejných dražeb. Pokud podnikatel hodlá provádět pouze dražby dobrovolné, živnostenský úřad změní na jeho žádost do 1. 9. 2007 rozhodnutí o koncesi na předmět činnosti Provádění veřejných dražeb dobrovolných. Pokud podnikatel hodlá dále provádět i dražby nedobrovolné, je povinen do 1. 9. 2007 doložit živnostenskému úřadu splnění nově stanovených podmínek." (r)

 

zpět na začátek stránky

Strana 3

"Ostrava má svým potenciálem šanci hospodářsky předstihnout Prahu," říká Petr Kajnar

Musíme se ještě pár let pěkně snažit

Na Ostravu nedá dopustit. Petr Kajnar, náměstek primátora pro investice, má k tomuto městu vyhraněný a velmi vřelý vztah, a to nejen profesně. Ostravanem se cítí každým coulem a nikdy by ho nenapadlo, odstěhovat se odtud.

Mimochodem, do čeho jste osobně v poslední době investoval?

Činím se, ostatně jako mnozí z nás, aby za mnou něco bylo. A když se na konci otočím, rád bych, aby bylo něco vidět. A nemusí to být zrovna Nová radnice. Když v tomto městě lidi najdou práci a uživí rodinu, tak mám opravdu dobrý pocit. Takže, to vše dělám pro dobrý pocit, tedy pro sebe. No, a protože se mám rád, tak se otáčím, aby uspokojení z práce bylo co nejsilnější. To je to, nač se ptáte a do čeho investuji čas především. A nejen v poslední době.

Neříkejte, že politika, a na komunální úrovni zvlášť, je tak velká zábava.

S ohledem na moji odpověď v první otázce může být pro politika práce na radnici skutečně radost. Na druhou stranu je Ostrava velké město a radnice je průsečíkem mnoha názorů, zájmů a lobbistických tlaků. To vytváří napětí, které není jednoduché pro kohokoli snášet a zvládat jej. K politice ale vzrušení a tlak vždy neodmyslitelně patřily, patří, a myslím, že ještě dlouho patřit budou, stejně jako radost z úspěchu. Důležité je, aby se napětí podařilo přeměnit v energii plynoucí tím správným směrem, ve prospěch města. Pokud se to podaří, výsledky se zákonitě dostaví a hlavně jsou vidět. Podobně vše funguje v životě člověka nebo firmy.

Vám osobně se to daří?

Ruku na srdce, některé věci se daly zvládnout lépe. Ale jak to obvykle bývá, něco podceníte, něco nedomyslíte nebo už nemáte energii, a problém necháte plavat. Pokud se týká hospodářského rozvoje města, tam se podařilo víc, než jsem si při příchodu na radnici před čtyřmi roky předsevzal.

Nebuďte až tak skromný.

Nejsem. Jen je vidět, že moje cíle byly malé. Ale to bylo dáno tím, že jsem se vracel takzvaně na město po několika letech přestávky a správně jsem neodhadnul rozvojový potenciál Ostravy. Musím připomenout, že se mimořádně příznivě projevil v našem vstupu do Evropské unie. Možná si někteří nedovedou, nebo snad nechtějí připustit, že na rozvojových projektech pracuje v magistrátu tým velmi motivovaných lidí, bez nichž by vlastně žádné výsledky nebyly. Uvedu jeden příklad za všechny - průmyslová zóna Hrabová. Na 80 hektarech, které připravilo a převážně ze svého rozpočtu financovalo město, dnes pracuje téměř dva tisíce lidí. Když se podniky dostaví a rozjedou naplno - zhruba na konci příštího roku - bude v zóně pracovat čtyři až pět tisíc zaměstnanců. Také na dalších 40 hektarech v Hrabové, které koupil soukromý developer, můžeme očekávat zahájení stavebních prací. To znamená, že za dva tři roky bude Hrabová nabízet asi sedm až osm tisíc pracovních příležitostí. A k tomu jednou tolik ve službách.

V poslední době se často hovoří i o rozvoji mošnovské zóny. V jakém stadiu se v současné době nachází?

Průmyslová zóna Mošnov je ve fázi, v jaké byla Hrabová před třemi roky. Ale na rozdíl od Hrabové se zde ještě nezačalo kopat. Přesto je už polovina zóny rozparcelována a v příštím roce nebude investory kam dávat. V současnosti je náš region v takové situaci, že se vyplatí soukromému kapitálu budovat průmyslové plochy bez veřejných peněz. Takže tato otázka přestává být pomalu a jistě problémem města. V Mošnově vznikne minimálně tolik pracovních příležitostí jako v Hrabové a na plný výkon pojede na konci tohoto desetiletí. Z poloviny zónu obsadí automobilový průmysl, ten už je jistý, na druhou část zóny máme zájem přivést investora z elektronického průmyslu.

Několik jich ale už uteklo, nemýlím se, že?

Bohužel ano, důvodem bylo dobudování zóny až ke konci příštího roku. Peníze by mělo poskytnout z větší části ministerstvo průmyslu, město bude svůj podíl krýt z prodeje pozemků. Investoři už musí slušně zaplatit. Pro nás by tato zóna měla být finančně neutrální. Uvidíme, jak se bude k zahraničním investicím stavět nová vláda.

Rozvoj města ale přece jen, aniž bych chtěla cokoli zpochybňovat, nestojí a nepadá na průmyslových zónách.

Měl jsem například představu, že se podaří rychleji rozvíjet vědecko-technologický park u Vysoké školy báňské v Porubě. Za poslední čtyři roky se podařilo vybudovat šest tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch. A to je málo. Zatím se nepodařilo účinně zapojit soukromý kapitál. Rád bych, aby každý rok přibylo kolem deseti tisíc metrů čtverečních kanceláří. Z veřejných peněz se to zvládnout nedá. Tento úkol patří mezi stěžejní na následující čtyři roky. A ještě něco. Do státního rozpočtu jsme dosud neprosadili stavbu nové elektrofakulty. Pro Ostravu je to záležitost zásadního významu a nutná podmínka pro rozvoj moderních oborů v našem městě.

Vědecko-technologický park má za úkol nejen levněji poskytnout zázemí nadějným začínajícím firmám v HiTech oborech, ale přitáhnout výzkumná a vývojová centra světových společností. Park, ve kterém bude pracovat více než deset tisíc lidí v oborech s vysokou přidanou hodnotou, svým hospodářským významem více než nahradí utlumený těžební a hutní průmysl. Jsem přesvědčen, že v kvalitním školství a rozvoji vědecko-technologického parku je budoucnost města.

Nejste poněkud velký idealista?

Proč? Město a celý Moravskoslezský kraj se dává postupně do pohybu. Jsem si jist, že období poklesu už máme za sebou. Abychom zde dosáhli úrovně jako ve Švýcarsku nebo Dánsku, musíme se ještě pár let pěkně snažit. Nic nepřichází samo. Z Ostravy nikdy nebude Praha. Představuji si město, které v určitých oborech moderního průmyslu a špičkových technologií bude "hrát evropskou ligu". Moravskoslezská metropole je centrem sídelní aglomerace a svým potenciálem má výbornou šanci Prahu hospodářsky předstihnout, tedy nabídnout ve všech oborech lidské činnosti příležitosti a podmínky s hlavním městem srovnatelné. Osobně věřím, že jednou i lepší.

Jste tedy optimista.

V dlouhodobé perspektivě ano. Blížíme se k nové Ostravě a nejde o to, jestli se nám to líbí nebo ne. Jde o to, jak dokážeme tyto změny usměrnit, aby probíhaly s respektem k člověku.(maj)

 

zpět na začátek stránky

Strana 4

Střípky

Ocenění za záchranu života.

Za záchranu života dvouletého chlapce převzal 22. srpna ocenění strážník Městské policie Ostrava Ondřej Glett. V červenci poskytl na koupališti Vřesina první pomoc chlapci, který upadl na betonový okraj bazénu, udeřil se do hlavy a přestal dýchat. Stužku s červeným křížem mu na jednání rady města předal primátor Aleš Zedník. "Jsem velmi rád, že mohu poděkovat strážníkovi městské policie, který ve svém osobním volnu spolu s kolegy bez zaváhání pomohl malému dítěti. Podobné činy mě i celou veřejnost utvrzují v přesvědčení, že ostravští strážníci patří k nejlepším v republice," řekl Aleš Zedník.

Nové cvičiště.

Strážníci Městské policie Ostrava otevřeli 25. srpna v areálu třebovického útulku nové cvičiště psů. Oplocený prostor s překážkami slouží nejen profesionálním kynologům a jejich svěřencům, ale také pěstounům nalezených pejsků. Chovatelům umožňuje osvojení základních forem výcviku a psům začlenění do nové rodiny. "Současně chceme otevřít kynologickou poradnu. Její pracovníci pomohou zájemcům o čtyřnohého přítele s výběrem i socializací, poradí při problémech s krmením nebo špatnými návyky pejska," řekl vedoucí útulku Jaroslav Somerlík.

Spolupráce českých a polských hasičů.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) se s Krajským velitelstvím státní požární ochrany Slezského vojvodství zapojil do společného projektu. Ten spojuje obě strany hranice pomocí datavideokonference a umožňuje tak rychlejší a přesnější přenos dat. V současné době je na konferenci napojen také krajský úřad, jeho krizový štáb a Povodí Odry. " S polskými kolegy si teď mohou záchranáři předávat informace důležité při řešení mimořádných událostí," řekl ředitel Centra tísňového volání Petr Berglowiec. Projekt byl hrazen ze zdrojů HZS MSK (25 %) a prostředků Evropské unie (75 %).

Elitní letci na Dni NATO

S cílem prezentovat veřejnosti prostředky zajišťování obrany České republiky se už pošesté uskuteční Den NATO v Ostravě. Na mezinárodním letišti Ostrava-Mošnov bude 16. září k vidění těžká vojenská, policejní i záchranářská technika, ukázky výcviku speciálních jednotek i letadel. Diváci se seznámí se špičkovým uměním vojáků, hasičů a policistů, ale také celníků, vězeňské služby, městské policie a dalších elitních útvarů.

Novinkou letošního ročníku bude vystoupení britské letecké akrobatické skupiny Red Arrows z Royal Air Force. V České republice se tito elitní letci předvedou teprve podruhé.

K dopravě na letiště doporučují organizátoři využít raději železnici nebo cyklostezky než automobily. "O akci je každý rok obrovský zájem, což nás samozřejmě těší, ale také klade zvýšené nároky na dopravní obslužnost návštěvníků. Proto jim doporučujeme využít mimořádné a posilové vlakové spoje nebo kyvadlovou autobusovou dopravu," upozornil Pavel Boháč ze sdružení Jagello 2000, které akci spolupořádá s Velitelstvím společných sil AČR, HZS MSK a PČR. Vstup na Den NATO je zdarma. Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách: www.dennato.cz (r)

Příspěvek na pomůcky pro prvňáčky

Letos poprvé vyplácejí odbory státní sociální podpory úřadů práce jednorázový příspěvek na školní pomůcky, který je novou dávkou státní sociální podpory. Příspěvek ve výši 1000 Kč je určen dětem, na něž rodiče pobírají dětské přídavky. Nárok na něj mají ty děti, u nichž ředitel školy pravomocně rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání.

Příspěvek dostanou letos i ty děti, kterým byl v minulosti povolen odklad a začnou se školní docházkou až letos v září. Naopak v případě, že letos byla dítěti školní docházka odložena a o odkladu bylo rozhodnuto před 1. červnem 2006, příspěvek mu bude náležet až v roce, kdy školní docházku skutečně zahájí. Prvňáčci, kteří letos propadli a znovu nastupují do první třídy, na příspěvek nemají nárok. Příspěvek není vyplácen automaticky, ale na základě podání žádosti o něj.(SB)

 

Úřad práce v Ostravě

Kázeň zaměstnavatelů se zhoršila

Už šest let mohou úřady práce vyplatit zaměstnancům aspoň část mezd, které jim dluží zaměstnavatel. Umožňuje jim to zákon č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, více známý jako zákon o insolvenci. V prvním pololetí podalo na Úřad práce v Ostravě žádost o výplatu mzdy podle tohoto zákona 111 osob. Loni to bylo za stejné období jen 40 žádostí. O peníze si v Ostravě požádalo 80 zaměstnanců 20 firem (loni 16), v ostatních případech mzdu dlužilo 14 mimoostravských zaměstnavatelů.

Úřad práce vyplatil v prvním pololetí občanům, kteří neobdrželi řádnou mzdu, 1 443 tisíc korun (loni přes 953 tisíc). Celková částka, kterou zaměstnavatelé svým zaměstnancům v Ostravě dluží, je vyšší, protože úřad práce v mnoha případech hradí jen část mzdových nároků. Zbývající části se musí občan domáhat soudní cestou. Na všechny případy však zákon 118 nelze vztáhnout. Pracovníkovi potom opět nezbývá, než se obrátit na soud. Pokud probíhá konkurzní řízení, může uplatňovat své nároky v tomto řízení.

Základní podmínkou k tomu, aby se zaměstnanec mohl obrátit s žádostí o vyplacení neuhrazené mzdy na úřad práce je, že na zaměstnavatele byl podán návrh na prohlášení konkurzu. Ten může podat také sám. Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy úřad práce zveřejnil informace soudu o podaném návrhu na prohlášení konkurzu na úřední desce. Jednat je třeba rychle. Jestliže totiž v této lhůtě soud návrh na prohlášení konkurzu odmítne nebo zamítne, toto řízení zastaví nebo konkurz zruší, lze mzdové nároky uplatnit nejpozději do dne, kdy soud o tom pravomocně rozhodl. Zaměstnanec může mzdové nároky uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícímu mzdovým nárokům splatným za 3 měsíce v době 6 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byl podán návrh na prohlášení konkurzu.

Úřad práce může uspokojit mzdové nároky zaměstnance uplatněné vůči zaměstnavateli v období jednoho roku pouze jednou a navíc celková výše mzdových nároků vyplacených úřadem práce zaměstnanci nesmí překročit za jeden měsíc jedenapůl násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhláškou vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Aktuální rozhodná částka činí 19 030 Kč, maximálně lze tedy získat od úřadu práce za jeden měsíc až 28 545 Kč. (SB)

 

zpět na začátek stránky

Strana 5

V zóně Hrabová najde práci nejméně čtyři tisíce lidí

Rada města schválila na konci srpna 2006 výpůjčku pozemků pro společnost CTP Invest, a to za účelem výstavby nájemních továrenských hal.

"Statutární město Ostrava uzavřelo už na jaře 2004 s touto společností smlouvu o budoucích kupních smlouvách na využití zhruba 30 hektarů pozemků postupně po deseti hektarech do roku 2009. Prodej každých dalších deseti hektarů se uskuteční vždy až po prokázání, že je developer schopen na pozemky přivést průmyslové investory, kteří vytvoří nejméně 1 100 nových pracovních míst," řekl náměstek primátora Petr Kajnar.

Výstavbu prvních budov a hal, po předcházející intenzivní marketingové kampani, zahájila společnost na svěřených pozemcích v roce 2005. Začala stavbou dvou budov kancelářského centra Axis-Office. Jak uvedl P. Kajnar, prvním velkým nájemcem, který si zde pronajal celou budovu, se stala pobočka GE Money Multiservis, jež si objekt pronajala pro call-centrum. Do roku 2008 v zóně plánuje vytvořit nejméně 500 pracovních míst.

Na jaře letošního roku zahájila provoz v nové budově společnost CTS Corporation, americký výrobce elektronických čidel do osobních automobilů, který plánuje zaměstnat ve svém závodě do dvou let 150 lidí.

V další hale našly sídlo společnosti UPS a Goodyear a v plné výstavbě jsou haly pro společnosti Ringier Print a GDX Automotive. "Rostou také nové nájemní objekty, pro které CTP Invest teprve nájemce hledá. Ve všech dokončených nebo dosud stavěných budovách bude na konci letošního roku pracovat 500 a na konci příštího roku téměř 2 000 lidí.

"Společnost CTP tak splnila podmínky pro prodej všech třiceti hektarů s tříletým předstihem a v těchto dnech jsou připravovány kupní smlouvy na všech 30 hektarů. Město už prodalo pozemky tchajwanské firmě ASUS, která v zóně vyrábí počítače. Korejská firma SungWoo zahájí výrobu na podzim letošního roku a bude dodávat karosářské díly firmě Kia v Žilině a později i Hyundai v Nošovicích. Chystá se rovněž smlouva s firmou Brigs and Stratton, americkým výrobcem motorů do travních sekaček," řekl náměstek primátora P. Kajnar s tím, že město investovalo do zóny Hrabová 550 milionů Kč, ministerstvo průmyslu a obchodu 150 mil. korun. Do roku 2007 najde v průmyslové zóně práci nejméně 4 000 lidí z Ostravy a okolí. (M)

Občan může s úřadem komunikovat rychleji

Informační systém eSMO - přesněji elektronické statutární město Ostrava - představuje moderní a atraktivní způsob komunikace občana s úřadem. Nabízí rychlou, spolehlivou a přehlednou obsluhu požadavků občanů s možností využít internet nebo telefon pro vyřizování svých záležitostí.

Jde o projekt z oblasti informatizace veřejné správy, který je součástí Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2005-2013. Je to naprosto ojedinělý projekt v oblasti e-governmentu v rámci celé České republiky.

"První dvě etapy jsou zpracovány jako projekt strukturálních fondů SROP. Náročnost 1. etapy spočívala v požadavku na vybudování technologického prostředí, které umožní postupné nasazení elektronické podoby všech služeb veřejné správy v samostatné i přenesené působnosti tak, aby obyvatelé i podnikatelské subjekty mohli služby používat vzdáleně a interaktivně bez časového a místního omezení pomocí moderních komunikačních kanálů. Mezi ně patří webová aplikace nepřetržitě dostupná občanům prostřednictvím internetu, informační kiosky a recepce v budovách radnic městských obvodů," řekl Jaromír Tomala, vedoucí odboru městský informační systém magistrátu.

Zvýšení dostupnosti služeb eSMO a zpřístupnění širokopásmového internetu je podpořeno v 1. etapě vybudováním dvou přístupových bodů prostřednictvím WiFi sítě. Klient ocení výhody e--mailových nebo sms zpráv. Je informován o vyřízení své žádosti, plateb apod. Telefonní hovor pro řešené agendy je přesměrován na operátora do kontaktního centra, který buď poskytne telefonickou podporu, nebo ve speciálních případech přepojí občana (zákazníka) na vybraného zaměstnance řešené agendy.

Jak ale uvedl J. Tomala, základní podmínkou pro kompletní využívání služeb IS eSMO je uzavření dohody a získání přístupového hesla pro privátní přístup k portálu a do kontaktního centra. Bez těchto autorizačních údajů má občan k dispozici pouze obecné veřejné informace o řešení životních situací v agendách Magistrátu města Ostravy. Zatím fungují dvě pilotní agendy. Občané mohou vyplnit žádost o vydání nového občanského průkazu, a to díky dat evidence obyvatel, nebo nahlásit změny v platbách a službách pro svoz komunálního odpadu. Tato část projektu byla zprovozněna už na přelomu července a srpna.

Druhá etapa eSMO bude ukončena v polovině ledna 2007, kdy bude zprovozněno dalších 20 agend a 5 přístupových bodů k internetu s technologií WiFi.

"Projekt eSMO realizuje společnost Siemens Business Services spol. s r.o. Celkové náklady činí 116 milionů Kč. Město se finančně podílí 12 %, Moravskoslezský kraj 3 %, částka ze zdrojů státního rozpočtu představuje 10 procent a z Evropské unie 75 procent. Celkově je možné získat z vnějších zdrojů zhruba 54 milionů Kč," řekl J. Tomala. (M)

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách města: www.ostrava.cz a také v letáku "eSMO je tady už od srpna!", který je přílohou zářijové Ostravské radnice.

Primátor A. Zedník si vyzkoušel komunikovat s úřadem prostřednictvím informačního kiosku jako jeden z prvních.

Informací není nikdy dost

"Součástí přestupního terminálu v Ostravě-Svinově je provozní zázemí, které je obsazeno nepřetržitě celý týden. Od začátku roku převzala toto pracoviště společnost Koordinátor ODIS, která integrovaný dopravní systém ODIS spravuje. Vyškolením personálu se nám podařilo zřídit informační pracoviště. Nemá charakter klasické kanceláře s osobním kontaktem. Informace poskytujeme telefonicky nebo elektronickou poštou. Prostřednictvím elektronické pošty lze rovněž sdělovat podněty, připomínky nebo stížnosti," uvedl Radek Filipczyk ze společnosti Koordinátor ODIS.

Infocentrum ODIS, které finančně zajišťuje město Ostrava, poskytuje informace o jízdních řádech linek, o dopravním spojení v rámci ODIS a o tarifech (info@kodis.cz, tel. č.: 596 941 108). Cestující se rovněž dovědí o nejbližších odjezdech tramvajových a autobusových spojů na elektronických informačních tabulích před nádražní budovou a na autobusových zastávkách ve Svinově. (m)

 

zpět na začátek stránky

Strana 6

Cena za podporu podnikání

Statutární město Ostrava získalo v národním kole soutěže Evropská cena za podnikání (Europian Enterprise Awards) první místo v kategorii Cena za podporu podnikání. Ta je vyhlašována Evropskou unií. Ostrava zvítězila v konkurenci deseti účastníků z veřejné a podnikatelské sféry. V celkovém pořadí soutěže, která měla pět kategorií, se umístila na 2. místě.

Cenu vybojovala Ostrava s projektem Soubor opatření k podpoře podnikání na území města 2005 až 2013, který vychází ze Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2005-2013. Materiál zpracoval odbor ekonomického rozvoje magistrátu pod vedením náměstka primátora Víta Rupricha.

"Tento vysoce hodnocený dokument je zaměřen na přípravu nemovitostí pro podnikání, motivační a podpůrné programy, rozvoj aktivit Vědecko-technologického parku Ostrava a udržení a přilákání kvalifikovaných lidí. Konkrétně jde například o zřízení a podporu 1st International School of Ostrava, vybudování průmyslové zóny v Hrabové nebo vyhlašování výběrových řízení na podporu aktivit malého a středního podnikání," řekl V. Ruprich. Dodal, že i v příštích letech se chce město zaměřit na vytváření dobrých podmínek pro malé a střední podnikatele.

Odborná porota hodnotila originalitu a proveditelnost projektů, jejich dopad na místní hospodářství i zlepšení vztahů mezi místními investory. Zajímala se také, nakolik lze daný přístup uplatnit i v jiných evropských městech. Ostrava tak postoupila do nadnárodního kola soutěže Europian Enterprise Awards.(r)

Metropolitan opět na stupních vítězů.

Nejlepší z celé České republiky v jednotlivých kategoriích sedmého ročníku soutěže o Firemní médium roku 2005/2006 převzali 10. srpna v pražském hotelu Adria ocenění. Nechyběl mezi nimi ani autorský tým image publikace Metropolitane Magazine, který vydává statutární město Ostrava. V kategorii časopis neziskové, příspěvkové a rozpočtové organizace veřejné správy obsadil třetí příčku. (t)

UPOZORNĚNÍ

Dne 31. 8. 2006 byl Odbor dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy přemístěn z Ostravy-Vítkovic, ul. Výstavní 55, do objektu firmy ASPANA HOLDING a.s., v ulici 30. dubna 35/635 (bývalá UNION BANKA), kde si mohou občané vyřídit záležitosti týkající se registrace motorových vozidel, registru řidičů, autoškol i přestupků a správních deliktů. V objektu na ul. Výstavní 55 ve Vítkovicích nadále sídlí Dopravní inspektorát Policie České republiky.(r)

Nový mobiliář pro cyklostezky v Ostravě

Společnost DHL a Nadace Partnerství podpoří vybudování odpočívadla na trase budoucí významné evropské cyklostezky podél řeky Odry v ostravské Staré Bělé. Společně s místními zastupiteli se shodli na umístění informačního panelu, laviček a stojanů na kola v přírodně a rekreačně zajímavé lokalitě nedaleko CHKO Poodří, přímo na břehu řeky. Partnerem projektu se stala společnost DHL, která jej podpořila částkou 80 tisíc korun.

Oderská cyklostezka je součástí polsko-českých plánů na vybudování dálkové trasy od břehů Baltského moře až k Dunajské cyklistické stezce při soutoku Moravy a Dunaje na území Slovenska. Tato trasa bude v Moravskoslezském kraji navazovat na Greenways Krakov-Morava-Vídeň, která v současné době už evropské metropole spojuje.

Nadace Partnerství bude navíc usilovat o zařazení koridoru Oderské stezky do celoevropské sítě cyklotras Euro Velo.

"Cyklistické stezky podél řek vznikají po celé Evropě. Oderská bude určitě jedním z nejatraktivnějších a nejpřístupnějších severo-jižních koridorů v Evropě vůbec. Pro místní obyvatele to bude bezpečná cesta spojující sousedy, pro cyklisty koridor přírodních a kulturních zajímavostí a pro místní podnikatele příležitost nabízet služby", uvedl Juraj Flamik z Nadace Partnerství.(r)

Stodolní prošla rekonstrukcí.

Investorem rekonstrukce nejpopulárnější ulice Ostravy byl městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Zhotovitel stavby, ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., zvládnul od poloviny ledna za 16,8 mil. korun opravit Stodolní ul. včetně ul. Masné. Stodolní má nový povrch ze žulových kostek a je široká 3,5 m. Vybudováno bylo 19 parkovacích stání, veřejné osvětlení doplněno o 6 stožárů a na chodnících instalován městský mobiliář. (m)

 

Tip na vycházku

Z Landeku na česko-polské pomezí

Nadcházející podzim láká k procházkám. Vydejme se společně na celodenní pěší výlet severovýchodně od Ostravy.

Vyrazíme z Landeku, jehož vrch je zdaleka viditelný, ačkoli převyšuje okolní krajinu jen o 90 metrů. Projdeme blízkými Petřkovicemi a po zelené turistické značce se vydáme přírodní rezervací Černý les do romantických Šilheřovic. Obec je známá klasicistním zámkem, který na počátku 19. století postavil rod Eichendorfů v anglickém parku. Dnes jej využívají milovníci golfu, a tak se může stát, že na procházce mezi rododendrony nebo vzácnými tatarskými javory potkáme příznivce tohoto oblíbeného sportu. Osmnáctijamkové šilheřovické hřiště je totiž druhé největší v České republice. Při prohlídce nevynecháme Lovecký zámeček z 2. poloviny 16. století a pokračujeme do Hatě. Čeká nás kousek cesty po silnici směrem na Darkovice. Městečko, o kterém existují první písemné zmínky už z roku 1250, najdeme v malebném údolíčku. Z jeho nejvyššího místa - od pevnosti Orel - můžeme přesto za pěkného počasí vidět vrcholky Beskyd. Za návštěvu stojí také blízké Muzeum čs. opevnění v Darkovičkách.

Za Darkovicemi nás modrá značka dovede do Hlučína. Naší pozornosti jistě neujde například Farní kostel sv. Jana Křtitele s gotickým jádrem, rodný dům malíře Jana Bochenka, zámek s parkem nebo hradby městského opevnění z přelomu 15. a 16. století. Pak pokračujeme k Hlučínskému jezeru, stotřicetihektarové vodní ploše, oblíbené nejen plavci, ale i rybáři. Po zelené jdeme do Bobrovníků obklopených lesem - na západě Bobrovnickým, na východě Ludgeřovickým. Trasou, během které se střídají místa zcela bez vegetace s lesem, se vrátíme zpátky na Landek. V nohách máme celkem dvacet osm kilometrů.(k)

 

zpět na začátek stránky

Strana 7

Zůstanou tentokrát auta doma?

Upozornit na změny klimatu způsobené zejména automobilovou dopravou chtějí v rámci kampaně Evropský týden mobility/Evropský den bez aut odbor životního prostředí a odbor dopravy magistrátu. "Nejde jen o to, připomenout lidem negativní dopady spalování fosilních paliv na globální ekosystém. Cílem je podpořit využívání dopravních prostředků, které životní prostředí zatěžují minimálně - tedy především veřejné dopravy, jízdy na kole a chůze," řekl pracovník pro ekologickou výchovu magistrátu Michal Gacka.

Proto právě Evropský den bez aut, ke kterému se 22. září každoročně připojuje několik stovek měst, nabídne dopravní a zdravovědné soutěže nebo jízdy zručnosti pro cyklisty. "Pro děti jsme společně s občanskými sdruženími, školami, příspěvkovými organizacemi města a zdravotnickými zařízeními připravili Den otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti v Hrabůvce a Přívoze a sportovně zábavní dopoledne v areálu Základní školy Gebauerova," uvedl M. Gacka. Ke kampani se připojí také zoologická zahrada. Ten, kdo do Stromovky přijede 22. září na kole, získá čtyřicetiprocentní slevu na vstupném, malí cyklisté do 15 let budou mít prohlídku zdarma.

V týdnu od 16. do 22. září se do Evropského týdne mobility (ETM) zapojí více než 17 subjektů. Předzvěstí ETM bude tradiční Jízda starostů po ostravských cyklostezkách, která se uskuteční 15. září.

O den později organizuje Dopravní podnik Ostrava a.s. akci s názvem Do Kyjovic bez auta zdarma. "Nabídne cestujícím možnost přepravy tramvajovou linkou č. 5 ze stanice Vřesinská do Kyjovic. Zájemci mohou bezplatnou jízdu využít jako motivaci k procházce okolím Ostravy," sdělil M. Gacka. Ti pohodlnější se na trase Náměstí republiky - Michálkovice projedou historickým trolejbusem, turisté jistě přivítají 12. ročník pochodu S Véókáďáky z Poruby do Poruby. Startuje v 7 hodin od tramvajové zastávky Vřesinská. Otevřeno bude také Dětské dopravní hřiště v Přívoze.

Druhý den ETM se ponese ve znamení poznávání přírody. S Klubem českých turistů se zájemci vydají Poodřím. Sraz je mezi 7 a 9 hodinou ve vlakové stanici Polanka nad Odrou.

Vybavení kol a cyklistů budou 18. září společně s hlídkami Městské policie Ostrava sledovat děti ze Základní školy A. Kučery v Hrabůvce. "Akce Na kole jen s přilbou není represivní. Jejím úkolem je oslovit malé i velké sportovce a upozornit je na zásady bezpečné jízdy na kole nebo kolečkových bruslích," podotkl M. Gacka.

O stavu a perspektivách cyklistické dopravy v Ostravě mohou občané diskutovat s projektantem cyklostezek 19. září v hudebním salonku Knihovny města Ostravy.

"Ke kampani podporující kladný vztah k životnímu prostředí se letos připojíme už potřetí. Celý Evropský týden mobility budou pobočky Knihovny města Ostravy nabízet především dětem mateřských a základních škol besedy, výlety, výstavy publikací o ochraně přírody, dopravní kvízy pro cyklisty, výtvarné dílny a mnoho dalších aktivit. Je to cesta, jak mladým lidem ukázat alternativu k současnému životnímu stylu," řekla ředitelka knihovny Miroslava Sabelová.

Celý týden bude trvat také Ekojarmark, který organizuje Ekologické informační centrum Zelený bod Ostrava. Ve vybraných školách se uskuteční besedy s tématem trvale udržitelné dopravy nebo ochrany přírody. Žáci základních škol a dopravní policisté budou sledovat řidiče, jak dodržují povolenou rychlost v rámci akce Žijeme tu společně.

Evropský týden mobility/Evropský den bez aut se uskuteční ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR. Podrobný program zájemci najdou na: www.ostrava.cz - stránky odboru životního prostředí. (k)

Portrét

Sloni jsou náladoví stejně jako lidé

Někdo miluje kočky, jiný psy. Dan Zvolánek má rád zvířata poněkud větší. V ostravské zoologické zahradě se stará o dvě čtyřtunové krasavice - slonice Suseelu a Jumbo.

"Velká zvířata jsem vždycky obdivoval. Když jsem do zoo nastoupil, byly myšlenky na slona v Ostravě hodně nereálné, takže jsem pečoval o nosorožce, hrochy, tapíry, krokodýla nebo pižmovku ostruhatou," líčí své deset let staré začátky ve Stromovce. Na jaře roku 2005 se splnil sen nejen jemu. Do zbrusu nového pavilonu byli přivezeni tři sloni indičtí. "S useela, Jumbo a Jacky pro nás byli oříškem. Nejtěžší je přivyknout si na velikost a mohutnost zvířat. Každý z ošetřovatelů od nich dostal svou dávku popleskání, aby si uvědomil, kam ve sloní hierarchii patří. Hlavně starší Suseela se snažila prosadit své zájmy za každou cenu. Ačkoli se to nezdá, jsou sloni stejně náladoví jako lidé," říká D. Zvolánek. Díky své práci se stal součástí sloní skupiny. "Člověk si musí vybojovat pozici vedoucího slona, jen tak jej tito chobotnatci respektují. Za dva roky se to, myslím, podařilo všem, kteří u nás se slony pracují," konstatuje ošetřovatel.

Ve sloním výběhu však není vždy jen veselo. Loni na podzim přišla zahrada o sedmiletého Jackyho. Uhynul při operaci zlomeného klu. Až pitva ukázala, že příčinou jeho skonu byla vrozená srdeční a metabolická vada. "Nebylo to jednoduché období. Jacky byl hyperaktivní a nikdo o jeho nemoci neměl ani tušení," vzpomíná D. Zvolánek a dodává: "Práce v zoo vlastně nikdy nekončí. Zvíře nemůžeme po zavírací době vypnout a jít v klidu domů. Když je nemocné, rodí, nebo potřebuje krmení, zůstáváme u něj, jak dlouho je to třeba," vysvětluje.

Na jedenatřicetiletého muže ale čeká doma manželka, dvě malé děti a fenka labradora. "Svou ženu obdivuji, jak všechno zvládá. Když si chceme odpočinout, vyrazíme na hory nebo do kina. Sloni mě naučili klidu a nadhledu, možná proto tak dobře snáším každodenní pracovní nápor," usmívá se D. Zvolánek.

O tom, že ošetřovatel slonů v práci opravdu nemůže lenošit, svědčí fakt, že během rozhovoru stihl nakrájet patnáct kilo mrkve. (k)

 

zpět na začátek stránky

Strana 8

Průjezdnost opravovaného úseku se sníží zhruba o 20 procent, ve špičce musí být přesunuto mimo Českobratrskou průměrně 230 aut za hodinu

Rekonstrukce Českobratrské ulice potrvá dva roky

"Modernizace jedné z hlavních komunikačních tepen Ostravy byla zahájena v polovině srpna a potrvá do poloviny roku 2008. Půjde o mimořádně náročnou stavbu, ale věřím, že občané budou tolerantní, a i přes některá dopravní omezení se podaří situaci úspěšně zvládat nejen technicky," řekl náměstek primátora Jaromír Horák s tím, že město, ačkoli není investorem akce, bude operativně rozhodovat o detailech jednotlivých uzavírek, změnách světelné signalizace i tras pro pěší. Průjezdnost opravovaného úseku se sníží zhruba o 20 procent, což představuje potřebu přesunout průměrně 230 aut za hodinu ve špičce mimo Českobratrskou ulici.

Po téměř třiceti letech se tedy dočkala rekonstrukce jedna z nejfrekventovanějších komunikací v centru města. Náklady na modernizaci byly vyčísleny na 309 milionů korun. Moravskoslezský kraj zaplatí 56 milionů korun a jako vlastník komunikace získá na projekt příspěvek Evropské unie ve výši 182 mil. Kč. Město Ostrava přispěje z rozpočtu 71 mil. Kč.

"Pokud mne paměť neklame, už v říjnu 1988 byla podepsána smlouva na realizaci této stavby. Ano, i tenkrát se hovořilo o čtyřech etapách. Všechno se vyvíjelo, jak se vyvíjelo, a já po dlouhých 18 letech držím v ruce opět smlouvu, kterou získala na základě veřejné obchodní soutěže naše firma. Takže pachatel se vrací na místo činu a mohu jen říci - staveniště bylo předáno 17. července 2006. Práce ve velkém rozsahu včetně avizovaných dopravních omezení se naplno rozjedou v září, a to demolicí objektu bývalého Artfora," uvedl Pavel Vítek, ředitel ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., zhotovitele rekonstrukce.

Čtyřproudová komunikace

Výsledkem rekonstrukce silnice v délce 800 metrů bude její rozšíření a nové chodníky. Vyřešena bude situace na křižovatce silnic II/479 (ul. Českobratrská) a I/56 (ul. Cihelní - Cingrova) v centrální části města a špatný technický stav mostu přes trať Českých drah. Rozsah stavby je určen křižovatkou ulic Českobratrská a Nádražní a křižovatkou ulic Varenská a Hornopolní. Nová severní mostní estakáda bude mimoúrovňově křížit stávající prostor křižovatky s ul. Cihelní. Jde o objekt v délce 240 m s devíti mostními poli, který bude plošně založen při respektování požadavků na stavební činnost v poddolovaném území. V úseku ul. Nádražní - ul. Poděbradova a vyústění u křižovatky s ul. Varenskou bude Českobratrská vedena ve čtyřech pruzích. Most zůstane jako dnes dvojpruhový s tím, že rozšíření do plné šíře umožní až navazující stavba silnice I/56.

Investice zahrnuje celkem 61 objektů. Vedle mostní estakády jde o pozemní komunikace (ul. Českobratrská, Hornopolní, Poděbradova, Soukenická, provizorní komunikace pro dočasnou přeložku dopravy), opěrnou zeď, chodníky, schodiště, přeložky inženýrských sítí (kanalizace, vodovody, elektro, plynovod) a trolejového vedení, protihluková opatření, demolice (budova bývalého antikvariátu na křižovatce Českobratrská a Nádražní a původní mostní objekt) a úpravy světelné signalizace.

Realizace stavby takového rozsahu bude mít samozřejmě dopad na organizaci dopravy v centru města, ale částečně i na dopravu tranzitní. ,,Společnou snahou Moravskoslezského kraje i města Ostravy je zachovat provoz na ulici Českobratrská po celou dobu výstavby s výjimkou nezbytných krátkodobých uzavírek směrovaných do období víkendů, kdy bude doprava převedena na objízdné trasy tak, aby dopad na řidiče i chodce byl co možná nejmenší," shodují se primátor města Aleš Zedník a náměstek hejtmana kraje Pavol Lukša.

Uzavírka pravých odbočení

"Město Ostrava bude po celou dobu rekonstrukce operativně rozhodovat o detailech uzavírek a omezení. Počítat je třeba také se změnami ve fungování světelné signalizace, s dočasnými změnami tras pro chodce a dojde i k lokálním úpravám provozu městské hromadné dopravy," upozornil náměstek primátora Jaromír Horák.

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy povolil v polovině srpna zvláštní užívání silnice II/479 ulice Českobratrské včetně dopravního omezení uzavírkou pravých odbočení směrem k Bauhausu, do ulic Poděbradova a Nádražní. Komunikace Českobratrská bude uzavřena v těchto částech od 13 hodin dne 13. srpna 2006 do 14 hodin dne 5. listopadu 2006.

Objízdné trasy jsou vyznačeny dopravním značením a soustavou informačních tabulí, které navedou řidiče na náhradní přístupové trasy po ulicích Cingrova (Místecká), 28. října, Poděbradova (Nádražní, Bauhaus).

Informace o průběhu rekonstrukce ul. Českobratrská jsou průběžně aktualizovány a zájemci je najdou na webu města Ostravy i Moravskoslezského kraje:
www.ostrava.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz

Ortofotomapa současného stavu jedné z nejfrekventovanějších komunikací v centru města. Řidiči se ale mohou těšit, že od poloviny roku 2008 se bude po Českobratrské jezdit ve čtyřech pruzích.

 

zpět na začátek stránky

Strana 9

Etapy rekonstrukce ul. Českobratrská

1. část stavby

Doba trvání: 1. - 7. měsíc od zahájení (1. 8. 2006 - 31. 1. 2007)

Rozsah prací: Nejdříve bude demolován dům č.p. 314 - Artforum. Dočasně dojde ke zrušení dvou přechodů pro pěší v křižovatce ulic Českobratrská a Nádražní. Během demolice objektu a přepojování trakčního vedení bude částečně omezen silniční provoz a trolejbusové linky budou nahrazeny autobusy.

Postavena bude provizorní komunikace podél objektu Bauhaus. Na ni bude dočasně převeden provoz. Částečná uzávěra je plánována na 21. a 22. října 2006.

Úplná uzávěra je plánována od 28. 9. do l. 10. 2006 z důvodu propojení kanalizace.

S ohledem na přeložky inženýrských sítí na ul. Nádražní je třeba počítat v září s 2 dny uzavírky severní části této ulice. Provoz tramvají zůstane zachován.

Rozšíření severní části ul. Českobratrské, tj. směrem k budově Janáčkovy konzervatoře, bude prováděno do 22. 10. 2006.

V úseku ul. Nádražní a Poděbradova bude 2 dny uzavřena jižní část ul. Nádražní se zachováním provozu tramvají. Po dokončení prací (23. 10. 2006 - 31. 1. 2007) bude mít ul. Českobratrská v úseku Nádražní - Poděbradova konečnou podobu.

 

2. část stavby

Doba trvání: 8. - 15. měsíc od zahájení (1. 2. - 31. 8. 2007)

Rozsah prací: Rozšířena a upravena bude západní část křižovatky Hornopolní - Varenská. Provoz bude omezen do dvou jízdních pruhů.

Pokud jde o úpravy východní části ul. Hornopolní, provoz bude převeden už na hotové úseky komunikace.

Dokončena bude střední část ul. Varenské. Provoz bude veden po dokončených úsecích komunikace.

3. část stavby

Doba trvání: 9. - 20. měsíc od zahájení (částečné časové překrytí s 2. částí stavby)

Rozsah prací: Bude zahájena příprava stavby mostního objektu - výstavba pilířů a opěr mostní estakády včetně přilehlých částí nové komunikace a stavby ul. Nová Soukenická. Během stavby mostu bude zrušeno pravé odbočení z ul. Českobratrské na ul. Cihelní.

Dokončena bude nosná konstrukce mostu. Po celou dobu výstavby bude uzavřena ul. Cihelní v úseku Českobratrská - Sládkova a doprava bude vedena po objízdné trase.

4. část stavby

Doba trvání: 20. - 23. měsíc od zahájení rekonstrukce

Rozsah prací: Provedena bude demolice provizorní komunikace a stávajícího mostu přes železnici, počítá se s dokončovacími pracemi, během nichž nedojde k zásadnímu ovlivnění silničního provozu. Ale výluka na železnici je nezbytná.

5. část stavby

Doba trvání: v průběhu 3. a 4. části stavby

Rozsah prací: Rekonstruována bude trolejbusová točna u sladovny a provedeny některé přeložky na ul. Hornopolní. Silniční provoz nebude významnějším způsobem ovlivněn.

o Anketa o Anketa o Anketa o Anketa o Anketa

Co říkáte na to, že rekonstrukce Českobratrské bude trvat téměř dva roky?

 

Jiří Míka, středoškolský profesor

Četl jsem o tom, že oprava bude stát přes 300 milionů korun a rekonstrukce potrvá do poloviny roku 2008. Je to hodně nepříjemné, všude v centru jsou nějaké objížďky, ale ostravské silnice jsou skutečně v dezolátním stavu.

Karin Novotná, studentka

Neříkám vůbec nic, asi je to potřeba. Staveniště jsem zaznamenala, ale po Ostravě se přesunuji výhradně tramvají a po Českobratrské koleje nevedou.

Adolf Konečný, důchodce

Přiznám se, že jsem se o to zatím moc nezajímal. Po městě chodím převážně pěšky nebo jezdím městskou hromadnou dopravou. Na Českobratrské jsem naštěstí zatím žádná větší dopravní omezení MHD nepostřehnul.

Tomáš Vaculík, podnikatel

Je to pravda? My, řidiči často a hodně nadáváme - Ostrava je ve špičku téměř neprůjezdná, ale vidina toho, že se možná jednou ve městě dočkáme lepších cest, mě nechává, kdykoli stojím v koloně aut, docela klidným.

Anna Coufalová, účetní

Je to dlouho, ale pokud to pomůže v budoucnu zrychlit dopravu v centru města, tak to nemá chybu. S rekonstrukcí Českobratrské ale mám už jednu špatnou zkušenost. Odbočila jsem, kam jsem neměla a malér byl na světě. Platila jsem pokutu.

Dvoustranu připravila: M. Václavková

 

zpět na začátek stránky

Strana 10

Poslední srpnová sobota byla ve znamení rychlosti, obratnosti a odvahy

Mistrovství jízdních policií obdivovala tisícovka diváků

Více než tisícovka lidí zhlédla 26. srpna ukázku souhry jezdců a koní z České republiky, Polska a Německa. Jízdní policisté, kteří se už podeváté setkali v jezdeckém areálu ve Staré Bělé, závodili v parkúrovém a zrcadlovém skákání a policejním parkúru.

"Strážníci a policisté v sedlech každoročně dokazují, že kůň k životu člověka patří i v 21. století. Tato nádherná a ušlechtilá zvířata jsou nám blízká odedávna, a to i v situacích nebezpečných a riskantních. Jsem proto velmi rád, že rychlost, obratnost a odvahu jezdců i koní můžeme obdivovat právě v Ostravě," řekl primátor Aleš Zedník.

Nejúspěšnějším závodníkem IX. ročníku Mezinárodního setkání jízdních policií se stal Karol Molenda s koněm Jahranek z Polska - dvakrát byl první a jednou druhý. Pozadu nezůstali ani domácí účastníci. Libor Zedníček na koni Bass obsadil čtvrté místo v parkúrovém skákání a třetí místo v policejním parkúru. Tomáš Novák s Genadonem vybojoval v policejním parkúru druhou příčku.

Mezi soutěžními disciplínami se divákům předvedlo deset pěstounů s pejsky z útulku, který spravuje Městská policie Ostrava (MPO). Titul Třebovický šikula získala fenka dalmatina Kačenka. I přesto, že vůbec neslyší, plnila povely chovatelky Jany Manfrinové naprosto bezchybně. Útulkovým krasavcem se stal pes Max. Dobroty a pohár pro něj převzala Zuzana Šnajdrová.

Potlesk sklidili také členové sportovního Judo clubu městské policie a jejich mladí talenti. Pod vedením strážníka Jiřího Prolla, držitele mistrovského stupně "6. dan" JUDO Kodokan, předvedli techniku pádů i základy gymnastické přípravy. Nechyběly ani tradiční ukázky výcviku strážníků, prezentace cyklohlídek nebo simulace zneškodnění pachatele. Velkou pozornost vzbudil zásah kynologa se služebním psem při hospodské rvačce.

V rámci setkání byli vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže Ostravský kůň očima dětí. Ta je každoročně určena dětem, které zasílají obrázky koní a koníků nejrůznějších podob do kanceláře primátora. Letos přišlo 155 prací, a tak rozhodování nebylo jednoduché. Tempery, skicák, pastelky, štětce a spoustu dalších dárků nakonec získala Zuzana Šmídová ze Svinova, playstation a pozornosti kolektiv dětí Mateřské školy Nezvalovo náměstí 856 z Poruby.(k)

Na stupních vítězů nechyběly ani ženy. Olga Válková na koni Artemio (Policie ČR Zlín) převzala z rukou ředitele MPO Jana Hulvy pohár za 2. místo v parkúrovém skákání.

Příjemný den strávily v jezdeckém areálu také děti. Kromě střelby z laserové pistole nebo vědomostních soutěží se zapojily do klání pěstounů psů z třebovického útulku (foto vlevo) nebo si prohlédly obrázky zaslané do soutěže Ostravský kůň očima dětí (foto vpravo). Hlavní cenu výherci věnovala společnost ODS - Dopravní stavby Ostrava, a. s.

 

zpět na začátek stránky

Strana 11

Křišťálový kamínek odmění lidi s handicapem i ty, kteří s nimi pracují

Už více než deset let patří k podzimu v Ostravě Česko-francouzské dny. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi je pořádá Komise pro handicapované děti a mládež rady města. Letošní XIV. ročník se uskuteční od 2. do 6. října.

Týdenní program bude věnován možnostem samostatného života a podpoře lidí s handicapem. Stejně jako v předcházejících letech budou mít i v tomto roce Česko-francouzské dny svou odbornou, společenskou, kulturní a sportovní část.

"Kromě dlouholetých partnerů z Asociace Zlatý déšť a vzdělávací Asociace A.F.P.E. z Bretaně přivítáme letos poprvé šestičlennou delegaci Asociace EPTA z italské Bologne," řekla koordinátorka Olga Rosenbergerová z odboru kultury, školství, mládeže a sportu magistrátu.

Spolupráce mezi českými a francouzskými odborníky přináší lidem s handicapem nové podněty, nápady a možnosti uplatnění ve společnosti. "Díky stále užším kontaktům vzniklým během dlouhé historie Česko-francouzských dnů navštívily naše partnerské dvojice s mentálním postižením své francouzské přátele v Morlaix. Setkání bylo praktickým pokračováním workshopu Soužití partnerských osob s mentálním postižením, který se uskutečnil v roce 2005 v Městské organizaci Sdružení pro pomoc mentálně postižených ČR v Ostravě," uvedla O. Rosenbergerová.

Se životem osob s mentálním handicapem se účastníci Česko-francouzských dnů seznámí také v letošním roce. Na semináři sebeobhájců Mapa mého života představí svou rodinu, prostředí, ve kterém žijí, i své plány francouzští, čeští i italští handicapovaní. Spolupráci v oblasti zaměstnávání osob s handicapem rozšíří workshop věnovaný otázce vedení především mentálně a duševně postižených zaměstnanců v chráněných pracovištích.

Česko-francouzské dny mimo jiné napomáhají integraci osob s handicapem do společnosti. Přesvědčit se o tom může každý, kdo 3. října zavítá do Domu kultury města Ostravy. V rámci doprovodného programu se veřejnosti představí klienti ÚSP pro mentálně postižené v Ostravě a studenti Ostravské univerzity, kteří připravili muzikál Zeptejte se Matěje aneb na návštěvě u strýce Vševěda. Příjemný podvečer hudby, zpěvu a tance Vítejte přátelé zakončí předání ocenění Křišťálový kamínek 2006.

"Poprvé takto budou odměněni nejen ti, kteří se dlouhodobě věnují práci s lidmi s handicapem, ale za mimořádnou aktivitu nebo čin také samotní handicapovaní," řekla O. Rosenbergerová. Největší odměnou pro všechny účastníky této kulturní části celého týdne bude zaplněný sál divadla v domě kultury a potlesk obecenstva. (r)

Program XIV.ročníku Česko-francouzských dnů v Ostravě

2. října

9-15 hodin: Konference - Psychiatrické diagnózy u dětí s mentálním postižením a těžkými poruchami chování, restriktivní opatření v ústavech a problematika vzdělávání zaměstnanců
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba

17 hodin: Slavnostní zahájení Česko-francouzských dnů - vernisáž fotografií ze sportovních činností handicapovaných dětí a mládeže
foyer Nové radnice

3. října

9-15 hodin: Konference - Standardy služeb, plánování a měření kvality služeb
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba

9 hodin: Muzikál Zeptejte se Matěje aneb na návštěvě u strýce Vševěda - divadelní představení v nastudování dětí z ÚSP pro mentálně postižené v Ostravě ve spolupráci se studenty Ostravské univerzity v Ostravě a ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm
Dům kultury města Ostravy

16 hodin: Prodejní jarmark výrobků klientů chráněných a rehabilitačních dílen, výstava fotografií z recipročních pobytových akcí dětí a mládeže s handicapem
Dům kultury města Ostravy

17 hodin: Vítejte přátelé! BIENVENUS, NOS AMIS! - podvečer hudby, zpěvu a tance. Vystoupení dětí a mládeže s handicapem ve spolupráci se ZUŠ Sologubova Ostrava-Zábřeh, Múzickou školou Ostrava-Mariánské Hory a Základní školou Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a

Předání ocenění "Křišťálový kamínek 2006":
  • Za mimořádnou aktivitu nebo čin osoby s mentálním nebo duševním handicapem pro společnost;
  • Za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem

Dům kultury města Ostravy
(Vstupenky zdarma: pobočky OIS a odbor kultury, školství, mládeže a sportu magistrátu)

4. října

9 hodin: Abilympiáda LAŤKA nebo-li návrat do dětství - soutěže v dětských hrách
SPMP v ČR Městská organizace, Ostrava-Poruba

15 hodin: Workshop - vedení zaměstnanců s handicapem
VIZ - CENTRUM, Ostrava-Zábřeh

5. října

Dopoledne: Prohlídka zoologické zahrady s průvodcem, se zastavením u dotykových stolků. Blízké setkání s vybranými zvířaty. Volný vstup pro účastníky Česko-francouzských dnů.

15 hodin: Seminář sebeobhájců: MAPA MÉHO ŽIVOTA - životní cesta lidí s mentálním postižením v České republice, Francii a Itálii
SPMP v ČR Městská organizace, Ostrava-Poruba

 

zpět na začátek stránky

Strana 12

Místa utrpení, smrti a hrdinství

Putovní výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství - vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech byla zahájena 29. srpna na Černé louce. Dokumenty a fotografie na téměř třech desítkách panelů přibližují nacistické koncentrační tábory, káznice a věznice, v nichž byli vězněni, mučeni a vražděni nepřátelé a odpůrci německé hitlerovské třetí říše.

Výstava byla vytvořena z podnětu historické skupiny Osvětim Českého svazu bojovníků za svobodu. Historické materiály poskytlo několik institucí, část pochází ze soukromých archivů. Jeden panel vznikl přímo v Ostravě z fondů Archivu města Ostravy. Věnován je prvnímu transportu Židů z Moravské Ostravy do Niska nad Sanem v říjnu 1939. "Výstava je určena především mládeži, studentům a jejich pedagogům, ale i všem ostatním občanům, kteří chtějí poznat tragický úsek dějin 20. století. Je mementem, aby se v historii lidstva už nikdy nic podobného neopakovalo," řekl náměstek primátora Vít Ruprich.

Výstava, která potrvá do 17. září, je otevřena denně od 9 do 17 hodin.(t)

Podzimní slavnost v Třebovicích

Folklorní a folková hudba oživí 15. až 17. září Třebovický park. Návštěvníci 3. ročníku podzimní slavnosti Třebovický koláč 2006 se mohou těšit na vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna, souboru Grunik a Malý Grunik z Ostravice a folklorních kolektivů - Ševčík, Šmykňa, Salichovci, dětského souboru Třebovjaček a dětské cimbálové muziky Kovaliček.

Na pódiu se představí folkové kapely Tempo di vlak, BG Styl, Blugrass Comeback, Sova&Slamák, Qjeten a Pět oříšků pro Popelku. V sobotu 16. září zahraje kapela HOP TROP a v neděli vystoupí FLERET s Jarmilou Šulákovou. Soubor Altai Kai z Republiky Altaj v Ruské federaci se zaměřuje na techniku alikvotního zpěvu typickou pro oblast vnitřní Asie.

Akci pořádá Slezský soubor Heleny Salichové za finanční podpory statutárního města Ostravy, městského obvodu Třebovice a dalších sponzorů. Program slavnosti začíná v pátek 15. 9. v 17.30 hod., v sobotu a v neděli ve 13 hodin. (ta)

Kafárna zaměstná duševně nemocné

Občanské sdružení Anima Opava, které se specializuje na vytváření chráněných pracovišť pro duševně nemocné klienty, otevřelo 1. září v Porubě novou kavárnu s názvem Kafárna. Uplatnění zde najdou lidé, kteří úspěšně absolvovali pracovní rehabilitaci v klubu Kafé v Diagnostickém centru v Moravské Ostravě.

"Kafárna bude otevřena každý všední den od 8 do 17 hodin. Pracovat zde bude pět klientů. Počítáme však s tím, že v dalších měsících bude v provozu i o víkendech, prodlouží se také otevírací doba. Pak by zde vznikly pracovní příležitosti pro dvanáct zaměstnanců," řekla předsedkyně občanského sdružení Anima Drahomíra Kusá.

Kavárna vznikla s finanční pomocí statutárního města Ostravy v rámci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě v roce 2006. Ostrava na tento projekt vyčlenila přes 400 tisíc korun. (t)

Gymnázium v Porubě nese od září jméno významného vědce Wichterleho

Hned dvě významné události poznamenaly začátek letošního školního roku v Gymnáziu v ulici Čs. exilu v Ostravě-Porubě. Od 1. září nese škola název Wichterlovo gymnázium, podle známého českého vědce. Začátkem října pak oslaví půl století své existence.

"Jedním z důvodů, proč jsme zvolili jméno této osobnosti, je, že už sedm let se výuka ve škole věnuje studentům se zájmem o matematiku a přírodní vědy. Dva roky má na toto zaměření akreditaci ministerstva školství. Myslím si, že s významným chemikem máme společné aspoň nadšení pro přírodní vědy," řekla ředitelka školy Jaroslava Fischerová. Podle hodnocení patří toto gymnázium k těm nejlepším v České republice. První studenti usedli do lavic jedenáctiletky v tehdejší Thälmannově ulici v Porubě 1. září 1956. Jubileum však oslaví 7. října, kdy bude ve škole Den otevřených dveří. Přichystáno je promítání filmů, výstava fotografií i uměleckých děl. Návštěvníci si mohou zkusit odmaturovat ve dvou třídách - v jedné podle maturit z roku 1966, ve druhé ze současnosti.

Na oslavy jsou zváni bývalí kantoři i absolventi. K nejznámějším patří básník a písničkář Jaromír Nohavica nebo hokejový brankář Jaromír Šindel. (t)

Krátce

Däniken v Ostravě

Světoznámý švýcarský spisovatel, badatel a záhadolog Erich von Däniken vystoupí 20. října v 19 hodin v Domě kultury města Ostravy s přednáškou na téma Nevyřešené záhady minulosti. Dänikenův zasvěcený výklad bude provázen velkoplošnou projekcí s videosekvencemi, fotografiemi a počítačovými animacemi. Návštěvníci uvidí např. záhadné gigantické linie na peruánské planině Nazca nebo rekonstrukci vesmírné lodi podle starozákonního textu proroka Ezechiela. Dvouhodinová přednáška v německém jazyce bude tlumočena do češtiny. Badatel vydal tři desítky knih, které byly přeloženy do 32 jazyků a vyšly v nákladu přes 63 milionů výtisků.

Komorní koncert

Smyčcové kvarteto členek Filharmonie Brno Donna Quartet vystoupí 18. září v 19 hodin v kostele sv. Václava. Na programu jsou skladby Z. Popoláníka, S. Barbera, L. Sluky, L. Bernsteina a dalších skladatelů. Komorní koncert uvádí člen činohry Národního divadla moravskoslezského J. Fišar.

Český videoart

Kolektivní výstava současného českého videoartu a nových médií Frisbee se koná ve Výstavní síni Sokolská 26. Mezi pětadvaceti umělci se představuje P. Lysáček s D. Fialovou, J. Surůvka, J. Šerých a další. Výstava potrvá do 29. září. Výstavní síň je otevřena pondělí až pátek od 10 do 17 hodin.

Hudebníci na hradě

Mimořádný koncert ke Dni české státnosti se uskuteční 28. září na Slezskoostravském hradě. Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou šéfdirigenta T. Kuchara zahraje díla českých skladatelů A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Smetany, B. Martinů a J. Suka. Začátek je v 16 hodin.

Společníci pro seniory

Občanské sdružení Senior servis v Ostravě hledá dobrovolníky pro péči o osamělé seniory. Jde o bezplatné návštěvy jednou týdně, doprovod k lékaři, na procházky, předčítání i drobné služby. Dobrovolní společníci mají hrazeno místní jízdné a pojištění. Zájemci, kteří se chtějí přihlásit, mohou zavolat na tel. 776 774 157 nebo 603 887 684. Ve večerních hodinách také na tel. 596 246 045. Akce je dotována statutárním městem Ostrava a ministerstvem vnitra.

Den otevřených dveří

Pestrý program připravili pro návštěvníky Dne otevřených dveří zaměstnanci Domova důchodců v Sirotčí ulici 56 v Ostravě-Vítkovicích. Prohlédnout si prostory domova a seznámit se s různými aktivitami pro klienty mohou zájemci 5. října od 14 hodin.

 

zpět na začátek stránky

Strana 13

Pozornost drogové prevenci

Město Ostrava věnuje neustálou pozornost drogové prevenci. Centrum primární prevence obecně prospěšné společnosti Renarkon, založené statutárním městem Ostrava, za 1. pololetí letošního roku uskutečnilo 963 prožitkových programů a besed. Zúčastnilo se jich 13 690 žáků základních škol a 19 740 studentů středních škol. Primární prevenci pro žáky 2.-5. tříd základních škol zorganizovalo Občanské sdružení Faust pro 1 600 školáků.

Léčebně kontaktní zařízení za první pololetí letošního roku zaevidovala na území Ostravy 293 nových klientů - problémových uživatelů drog a patologických hráčů. Pořadí užívaných drog se za uplynulé čtyři roky nemění. K nejčastěji užívaným patří pervitin 74 %, heroin užívá 7 % a marihuanu 5 % drogově závislých. "Mladí lidé, tzv. experimentátoři, sahají po extázi a marihuaně. Mladiství převážně z romské minority podle terénních pracovníků zneužívají v poslední době především těkavé látky," uvedla protidrogová koordinátorka Magistrátu města Ostravy Taťána Niklová.

V kontaktních street centrech vyměnili za prvních šest měsíců letošního roku 11 279 injekčních stříkaček a v terénu 16 315. Dalších 936 injekčních stříkaček nalezli a v kontaktních centrech odevzdali strážníci městské policie nebo občané.

Na území města působí rovněž Klub střízlivosti Arka. Další kluby anonymních alkoholiků jsou provozovány ve čtyřech největších obvodech města města s konzultacemi i jinými formami pomoci každý den. Na protialkoholní záchytné stanici už letos pobývala více než tisícovka klientů. Detoxifikačním centrem FNsP v Ostravě-Porubě prošlo léčbou 34 pacientů-alkoholiků. (t)

Centrum vzniká s pomocí Evropské unie

Nové vzdělávací a tréninkové centrum pro osoby s pohybovým handicapem a osoby ohrožené vyloučením z běžného života společnosti buduje v Moravské Ostravě a Přívoze nezisková organizace TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži. Projekt je financován ze strukturálního fondu EU - Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF), státního rozpočtu a soukromých zdrojů. V nové přístavbě centra bude vytvořeno zázemí pro širokou nabídku kurzů a služeb.

Projekt je zaměřen na osoby s pohybovým handicapem a na osoby ohrožené sociálním vyloučením vlivem dlouhodobé nezaměstnanosti, nízké nebo nedostatečné kvalifikace či nedostupnosti vzdělání. "Jde například o nezaměstnané absolventy vysokých a středních škol bez praxe, občany s nízkou úrovní kvalifikace, nezaměstnané obyvatele vesnic a pohraničních oblastí apod. Další aktivity jsou zaměřeny na děti a mládež ohrožené současnými patologickými jevy," sdělil Jiří Arleth z BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži.

Vzdělávací a tréninkové centrum by mělo být uvedeno do provozu 1. ledna 2007. Počítá se se sedmi desítkami kurzů pro asi tisíc účastníků. Celkové náklady projektu činí téměř 15 milionů korun. (t)

Naučte se pracovat s počítačem

Každý, kdo má zájem osvojit si základy práce s počítačem, může se přihlásit do kurzů, které pořádá Ministerstvo informatiky ČR za symbolických 100 Kč. Jde o projekt Národního programu počítačové gramotnosti, který zahrnuje čtyři dvouhodinové navzájem na sebe navazující počítačové kurzy. Výuka je přizpůsobena úplným začátečníkům, jejichž zkušenosti s počítačem jsou minimální nebo žádné. Zájemci se mohou registrovat na tel.: 800 800 028, kde získají další informace.(r)

Dny seniorů se budou konat v Ostravě

Dny seniorů, které jsou pořádány v rámci celostátního kongresu Gerontologické dny Ostrava, se uskuteční 12. až 13. října v Domě kultury města Ostravy. Dvoudenní pestrý program nabízí nejen starší generaci příležitost získat od odborníků v poradenských centrech užitečné rady a informace, například jak postupovat, ocitne-li se člověk v obtížné sociální situaci, na jaké dávky a služby sociální péče má nárok nebo na koho se obrátit, chce-li získat příspěvek při péči o blízkou osobu. Lidé se dozvědí také o poskytovaných službách v domovech důchodců a s pečovatelskou službou, o osobní asistenci nebo o tísňové péči pro seniory, ale i jak zvýšit svou bezpečnost. Mohou si nechat změřit tlak, osteoporózu, glukózu v krvi, cholesterol, tuky, vyšetřit chodidla apod.

Připraveny jsou zajímavé přednášky a besedy o kvalitě života ovdovělých seniorů, o možnostech péče o seniory v České republice, o správné výživě v seniorském věku a také o činnosti v klubech důchodců. K dispozici bude počítačová učebna. V prostorech kulturního domu se uskuteční výstava zdravotnických pomůcek a léků. Zajímavá bude poradna pro odvykání kouření a snižování nadváhy. Vstup je zdarma. (r)

Střípky

Kamenná svatba.

Manželé Hedvika a Josef Reinleinovi oslavili 2. srpna v obřadní síni Ostrava-Jih kamennou svatbu. Tu první měli 2. srpna 1941 v Německu, kde za války pan Josef pracoval. Paní Hedvika pochází z Porůří a pan Josef se narodil na Hlučínsku. Ještě v Německu se jim narodil syn Zikmund. V roce 1948, už v Ostravě, přišla na svět dcera Regina. I dnes po 65 letech společného manželství jsou pro svoje děti, vnuky a pravnuky příkladem pěkného vztahu mezi dvěma lidmi, kteří dokázali společně překonat všechny životní nástrahy. Blahopřejeme!

O obchodu a službách.

Čím mohu posloužit? Obchod a řemeslo v Ostravě ve 14. až 20. století je název výstavy ve foyeru Nové radnice, kterou připravili pracovníci městského archivu. Fotografie, reklamy, vysvědčení, stavební plány, plakáty a další písemné dokumenty přibližují historii ostravských cechů, mlynářů, tiskařů, řezníků, holičů a kadeřníků, čalouníků, fotografických ateliérů, obchodních domů i družstva Budoucnost. "Začínáme ve středověku, kdy panovník Karel IV. nechal 17. května 1362 vydat pro Ostravu trhové privilegium. Město se tak začalo proměňovat v lokalitu, v níž se vyplatilo provozovat řemeslo a obchod, v níž stálo zato žít," řekla ředitelka archivu B. Przybylová. Výstava se koná od 5. do 30. září.

Sochaři na Landeku.

Skupina osmi sochařů ze šesti zemí se účastnila od 10. srpna do 8. září třetího ročníku mezinárodního sochařského sympozia v muzeu OKD v Petřkovicích. Tři týdny zde umělci vdechovali život kamenům pomocí brusek, sbíječek, dlát a dalších kamenických nástrojů. Výsledek jejich práce mohou návštěvníci obdivovat v září a říjnu pod kopcem Landek. Sochy poté poputují na předem vybraná místa v Ostravě a v Těrlicku-Hradišti. Dílo sochařky Lenky Klodové například ozdobí Petřkovické náměstí.

 

zpět na začátek stránky

Strana 14

Pouť bez bariér

Čtvrtý ročník přehlídky Divadelní pouť bez bariér pořádá od 24. do 27. září Divadlo loutek Ostrava. Na pouti zaměřené na možnosti využití umění ke komunikaci mezi postiženou a zdravou populací v prostorech kolem divadla i na jeho jevišti se tradičně setkávají handicapované děti, které denně překonávají bariéry, s těmi, které slovo bariéry chápou zcela jinak.

Na přehlídce se představí Divadlo Kvelb z Českých Budějovic, Ateliér výchovné dramatiky pro Neslyšící z JAMU v Brně i Divadlo Drak z Hradce Králové. Pozvánku do zvláštního světa neslyšících si připravili členové brněnského Divadla Neslyším. Cirkus Sacra z Prahy zahraje pacientům dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava i kliniky Fakultní nemocnice s poliklinikou. V galaprogramu nazvaném Koncert pro bílou holubici k 15. narozeninám Múzické školy se speciálním zaměřením na zdravotně postižené děti a mládež v Ostravě-Mariánských Horách budou účinkovat posluchači i přátelé této školy.(t)

Účastníky poutě v roce 2004 bavili herci přímo v ulicích.

Otázka před novou divadelní a koncertní sezonou

Čím v nastávající sezoně překvapíte předplatitele, ale i ostatní návštěvníky divadla?

 

Ředitel Národního divadla moravskoslezského Luděk Golat:

"Našim divákům nabídneme desítky premiér, stovky představení, 11. ročník festivalu OST-RA-VAR, tradiční výstavy i koncerty. Chystáme osmnáct premiér a jednu premiéru obnovenou - Prodanou nevěstu. Netradiční je jen podíl českých premiér nebo vůbec prvních uvedení titulů - v baletu Purim, v opeře Ngoa-É (2. část), Cyrano de Bergerac, La tragédie de Carmen. Ke století budovy Divadla Antonína Dvořáka chystáme koprodukci s operním souborem Státního divadla v Karlsruhe. Jde o zmíněnou českou premiéru opery Cyrano de Bergerac, která byla nedávno s obrovským úspěchem uvedena v Metropolitní opeře s Plácidem Domingem v titulní roli.

Ze zajímavých osobností na straně inscenátorů se diváci mohou těšit například na režiséry Venjamina Směchova, Ľubomíra Vajdičku, Michaela Taranta, Achima Thorwalda, Petra Gábora, Janusze Klimszu, mezi dirigenty mj. na Olivera Dohnányiho, Alessandra Sangiorgi, Paola Gatta. Svou inscenaci připraví také šéf baletu Igor Vejsada.

Z novinek, nebo skoro novinek, jsou to představení pod širým nebem - letos v září hrajeme sedm představení v ostravské zoo a na Slezskoostravském hradě. V rámci předplatného jsme pro diváky připravili jednu novou nedělní předplatitelskou skupinu - 'Český cyklus'. A v měsíci listopadu se díky investici města Ostravy sejdeme s diváky v opraveném Divadle Jiřího Myrona."

Ředitelka Komorní scény Aréna Renata Huserová:

"Minulá sezona se nesla v duchu hesla Rok změny. Komorní scéna Aréna změnila nejen působiště, ale také rozšířila počet premiér, změnila logo i grafiku svých propagačních materiálů. Letos umělecký šéf Arény Ivan Krejčí spolu s tvůrčím týmem uvádí novou sezonu jako Rok Racka - rok vzbuzených nadějí a pozorného sledování života ve střetu s realitou každodennosti.

Uvedeme pět premiér. Tou první bylo 9. září Kafkovo brko Allana Bennetta v režii Pavla Cisovského. V prosinci bude mít premiéru stěžejní dílo sezony hra A. P. Čechova Racek. Diváci se mohou těšit na inscenaci Olega a Vladimíra Presňakových Hrát oběť. Dále uvedeme dílo Davida Farra Brýle Eltona Johna.

Koncem loňské sezony odešla Lucie Žáčková do pražského Národního divadla, ale v inscenacích, které máme v repertoáru, to je Talenty a ctitelé, Polaroidy a Noc tribádek, bude hrát i nadále. Po vysokoškolských studiích se vrací do Ostravy a stává se novou posilou hereckého souboru Michal Moučka."

Ředitelka Divadla loutek Ostrava Jarmila Hájková:

"Pravidelná nedělní představení pro děti začnou první říjnovou neděli. Repertoár obohatí tři nové tituly. V říjnu uvedeme pro nejmladší publikum klasickou pohádku Sněhurka, zvířátka a sedm trpaslíků, tentokrát podle textu básníka Františka Hrubína. Svůj loutkářský um zde zúročí v roli režisérky loutkoherečka našeho divadla Božena Homolková.

Básník a významný český dramatik Hrubín je i autorem divadelní hry Kráska a zvíře, která se v dubnové premiéře po dvaceti letech znovu objeví na naší scéně. Klasické pohádkové téma je známé i ze slavných filmových zpracování a patří k typickým rodinným představením. Inscenace bude realizována jako velký loutkářský obraz, její součástí se stane animovaný film. Vůdčí osobností tvůrčího týmu bude slovenský výtvarník, loutkář, animátor a režisér Miroslav Duša.

Na závěr jsem si nechala titul, který bude mít premiéru v únoru 2007. Bestsellery Deniky Ostravaka neznámého autora, který si říká Ostravak Ostravski a který se stal nejen ostravským, ale i českým literárním fenoménem, se poprvé objeví v divadelní podobě na naší scéně, a to v dramatizaci režiséra Radovana Lipuse a Marka Pivovara, ve výpravě Marka Pražáka. Titul Z deniku Ostravaka je určen nejen mladému publiku. Uváděn bude v podvečerních a večerních hodinách na jevišti divadla loutek, které se promění v komorní divadelní prostor."

Ředitel Janáčkovy filharmonie Peter Krajniak:

"Janáčkova filharmonie Ostrava vstupuje letos do 53. koncertní sezony s atraktivní nabídkou programů i vystupujících umělců. Hned při zahajovacím koncertu se představí znamenitý mistr tradičního sólového nástroje houslista Corey Cerovsek. Své umění předvedou také vynikající houslisté Jindřich Pazdera a Jiří Vodička. Po roce v Ostravě opět vystoupí úžasný klavírista Sergei Babayan, který svým loňským výkonem nadchl auditorium, skvělá Italka Enrica Ciccarelli, americký klavírista Derek Han a v neposlední řadě také Ivan Moravec, považovaný za jednoho z nejvýznamnějších klavíristů současnosti. Vedle violoncellostů Jiřího Hanouska a Jiřího Bárty se mohou posluchači těšit na trubku Michaela Sachse a velmi netradiční instrument v oblasti tzv. vážné hudby v programu dalšího z koncertů Velkého symfonického cyklu, jehož protagonistou bude William Barton, hráč na didjeridoo - hudební nástroj australských domorodců. Kromě tří abonentních cyklů JFO připravila rovněž celou řadu mimořádných koncertů. Letos také nedělní koncerty pro rodiče s dětmi.

Nová koncertní sezona přináší i několik organizačních změn. Jedna z nich se týká začátku koncertů. Na základě vyhodnocení výsledků ankety se na přání většiny posluchačů posunuje začátek koncertů symfonického i komorního cyklu na 19. hodinu. Začátek koncertů cyklu Jeunesses musicales zůstává beze změny, v 18 hodin. Všeobecné okolní zdražování se nutně muselo projevit i na ceně vstupného, jehož cena však zůstává i tak více než přijatelná."( ta)

 

zpět na začátek stránky

Strana 15

Osobnost z historie Ostravy: Zakladatel muzejnictví R. Prisching

Archiv města Ostravy

Rudolf Prisching patří i dnes k málo známým postavám ostravské historie, přestože ho můžeme právem označovat za jednoho ze zakladatelů zdejšího muzejnictví. "Narodil se v roce 1872 ve Vídni v rodině odborného učitele Karla Prischinga, přičemž o jeho raném mládí, rodině a sourozencích - pokud vůbec nějaké měl - nevíme téměř nic. Až strohé údaje z vlastnoručně psaných dotazníkových životopisů nás poučují o tom, že v letech 1883-1891 vystudoval gymnázium ve 12. vídeňském okrsku a v dalším vzdělávání pokračoval na vídeňské univerzitě. Navštěvoval přednášky z oboru filozofie, filologie, historie a dějin umění a ve všech těchto předmětech získal hluboké a rozsáhlé znalosti. Dějiny, a zejména dějiny umění, byly jeho velkou vášní," říká Jozef Šerka z městského archivu.

Rudolf Prisching v roce 1898 získal doktorát filozofie a rozhodl se následovat svého otce na pedagogické dráze. Prvním učitelským místem čerstvého absolventa bylo státní gymnázium v Moravské Třebové. Poté, co v rychlém sledu vystřídal ještě další dvě působiště na gymnáziích v Uherském Hradišti a Opavě, a když ve Vídni složil učitelské zkoušky, vrátil se na počátku roku 1899 opět do Moravské Třebové. Podle J. Šerky zde byl nadřízenými chválen za svou píli a schopnosti. "Zdálo by se, že toto malé moravské městečko se stane jeho působištěm, kde se usadí na dlouhá léta. Vždyť právě tady se zřejmě seznámil a uzavřel i sňatek se svou první ženou Hermínou Römerovou. Ale už po několika měsících držel v rukou vyrozumění o tom, že byl přijat v konkurzu na místo učitele němčiny, latiny a řečtiny na německém gymnáziu v Moravské Ostravě. Záhy se mohl přesvědčit, že Moravská Ostrava neskýtá o mnoho víc možností kulturního vyžití než jeho předchozí působiště. Bouřlivě rostoucí průmyslové centrum plné dolů a továren nemělo vlastní kamenné divadlo, galerii ani muzeum a představa dlouhodobého pobytu v tomto městě musela na rodáka z velkolepé metropole nad Dunajem působit zvlášť tíživě. Mladý a činorodý Prischingův duch se však nevzdal."

Uchvátila ho myšlenka založení muzea, jako kulturně-osvětového centra celého ostravsko-karvinského revíru. A měl štěstí. Nalezl velkou podporu přímo v osobě tehdejšího starosty Moravské Ostravy Gustava Fiedlera, který se chopil přípravných, administrativních a organizačních prací. Sám Prisching rozvinul širokou akviziční činnost a v následujících pěti letech položil solidní základy budoucích muzejních sbírek. "Za pomoci řady svých kolegů pedagogů se pustil i do organizování uměleckých výstav doprovázených populárně naučnými přednáškami. Zpočátku to byly jen akce několika nadšenců, ale v prosinci 1905 dostala tato činnost oficiální ráz ustavením Uměleckého výboru města Moravské Ostravy, který tyto aktivity zastřešil," dodává Jozef Šerka.

V roce 1907 došlo konečně i k založení Průmyslového a živnostenského muzea ostravsko-karvinského revíru. Prisching, už jednoznačně uznávaný jako významná autorita v otázkách muzejnictví a dějin umění, byl jmenován správcem, dnes bychom řekli - ředitelem, tohoto muzea.

"Stejně jako jeho pozdější český následovník profesor Alois Adamus, si uvědomoval i on hrozbu nenávratného zničení řady památek na rychle mizející minulost města i celého kraje. Proto pokračoval v horlivé sběratelské činnosti, apeloval na veřejnost na svých přednáškách i na stránkách tisku. Usiloval i o získání starých sbírek někdejšího muzea Karla Jaromíra Bukovanského od obce Slezská Ostrava. Bohužel neúspěšně. Většina exponátů byla za první světové války rozkradena, zatímco Prischingovy sbírky přečkaly bez větší úhony. Při muzeu budoval odbornou vědeckou knihovnu, psal desítky článků, kterými činnost muzea propagoval a popularizoval a od roku 1913 začal dokonce vydávat samostatný historickovlastivědný časopis," uvádí archivář.

Aby exponátům nehrozila zkáza ve vlhkých sklepeních, bojoval Prisching za důstojné umístění muzea a prosazoval výstavbu samostatné budovy, k níž však pro nedostatek financí nikdy nedošlo. Muzeu bylo přiděleno jedno podlaží v budově staré pošty na dnešní třídě 28. října. I v těchto skromných podmínkách Prisching dokázal instalovat muzejní expozici a otevřít muzeum i pro veřejnost.

Jen málokdo si uvědomoval, že Prisching veškerou tuto obsáhlou činnost vykonává vedle zaměstnání ve svém volném čase a v podstatě bez nároků na jakoukoli finanční odměnu. Jako blesk z čistého nebe pak na všechny udeřila v roce 1914 zpráva, že hodlá na všechny funkce v průmyslovém muzeu rezignovat. Starosta města, mnozí radní a dokonce i okresní hejtman ho od tohoto úmyslu odrazovali, protože se právem obávali, že v celé Moravské Ostravě a dokonce "v celém revíru se nenachází žádná jiná osoba, která by mohla vést muzeum podobným způsobem jako dosavadní správce". Prisching byl tedy uvolněn z povinností gymnazijního profesora, aby se mohl plně věnovat své práci muzejní.

"Pro změnu ale zasáhla válka. Nedostatek financí omezil v té době činnost muzea na minimum a od roku 1915 nezbylo, než opět převzít plný úvazek na gymnáziu. A lépe nebylo ani po roce 1918, kdy byl osud muzea, považovaného v podstatě za soukromou německou instituci, opět nejistý," říká J. Šerka.

Obrovská fyzická i psychická zátěž uplynulých let, kdy muzeu věnoval veškerý svůj volný čas, se musela nutně projevit na Prischingově zdraví i rodinném životě. Po dvaceti letech bylo jeho dosud bezdětné manželství ukončeno rozvodem. Útěchu a porozumění našel u své dlouholeté spolupracovnice a podporovatelky, malířky a učitelky Ernestiny Jelinkové, která se na podzim 1920 stala jeho druhou ženou. Jeho zdravotní stav se ale od konce války nezadržitelně zhoršoval. Před svou definitivní rezignací na funkci správce koncem roku 1921 ještě prosadil, aby sbírky muzea byly předány do vlastnictví města. Vzápětí byl penzionován i ze školní služby a vrátil se zpět do rodné Vídně, kde předčasně zemřel ve věku nedožitých jednapadesáti let.

Alois Sprušil, jeho následovník ve funkci správce muzea, o něm později napsal: "S láskou a nevšední obětavostí sbíral a ukládal vše, co mělo cenu kulturní, uměleckou aneb historickou, a vytvořil takto pěkné počátky dalšího rozvoje umělecko-průmyslového muzea."( m&j)

Curriculum vitae

  • Rudolf Prisching se narodil 26. 3. 1872 ve Vídni a zemřel 19. 1. 1923 tamtéž.
  • V letech 1892-1898 studoval filozofii, filologii, historii a dějiny umění na vídeňské univerzitě, 1898 získal titul doktora filozofie.
  • V letech 1898-1899 vyučoval němčinu, latinu a řečtinu na gymnáziích v Moravské Třebové, Uherském Hradišti a Opavě, 1899 až 1922 na německém gymnáziu v Moravské Ostravě.
  • V letech 1907-1922 byl správcem Průmyslového a živnostenského muzea ostravsko-karvinského revíru.

 

zpět na začátek stránky

Strana 16

Bělský les potrápil bikery.

Jediný mezinárodní cyklistický závod UCI kategorie E1 v České republice mohli sportovní příznivci vidět 5. srpna v Bělském lese. Na trať Ostravského chachara se vydali světoví i domácí jezdci včetně dětí a amatérů. Pětiapůlkilometrová náročná trasa prověřila síly více než pěti set cyklistů a cyklistek. Sedm kol přes kořeny stromů, dřevěné můstky i bahnité lesní úseky nejrychleji zdolal Jaroslav Kulhavý (Michelin Mtb Team), mezi ženami si pro zlato dojela Pavla Havlíková (K.C. Kooperativa SG). Příchozí mohli zhlédnout soutěž Bike Cross, Funbox Wallride Contest, Mistrovství ČR Masters XC nebo Pivní sprint. Sportovní den zakončila Rock-and-roll bike party.(k)

Ostrava přivítá kulturisty

Pozornost obdivovatelů a příznivců kulturistiky z celého světa se koncem října upne k Ostravě a ČEZ Aréně. Právě ona se od 28. do 29. října stane dějištěm 60. ročníku Mistrovství světa v kulturistice mužů. "Bude to opravdu velká událost pro celou sportovní veřejnost. Očekáváme příjezd borců z přibližně sedmdesáti zemí. Neměly by mezi nimi chybět takové hvězdy, jako například Jose Santos z Brazílie (5x vítěz MS), El Sahat Maubrouk z Egyptu (47 letá legenda, 6x vítěz MS) nebo Štefan Havlík ze Slovenska (vítěz MS z roku 2004). Počítáme samozřejmě také s velkým množstvím domácích kulturistů, kteří diváky určitě nezklamou," řekl prezident Svazu kulturistiky a fitness České republiky Stanislav Pešát.

Kromě startujících se v Ostravě sejdou také členové mezinárodního volebního kongresu, aby ustanovili nového prezidenta Mezinárodní kulturistické federace (IFBB). Stávající prezident Ben Weider se v moravskoslezské metropoli chystá po šedesáti letech rozloučit se svou funkcí. V souvislosti s tímto ceremoniálem usilují pořadatelé šampionátu o účast blízkého přítele B. Weidera, sedminásobného vítěze Mr. Olympia a úřadujícího kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggera. "Jeho příjezd jsme už podpořili osobním dopisem. Šanci, že Ostravu navštíví, vidím ale zatím poloviční," uvedl S. Pešát.

Vstupenky na mistrovství světa lze zakoupit v prodejnách Ticket Art a v sekretariátech svazu kulturistiky v Praze a Opavě. Za dvoudenní lístek zájemci zaplatí 600 až 700 korun, zhlédnutí semifinále je přijde na 300 korun, finále na 500 až 600 korun. "Kapacitu haly jsme nastavili na zhruba čtyři a půl tisíce míst. Zájem je mimořádný, proto doporučuji všem, kteří si chtějí soutěže užít na vlastní oči, aby neváhali," vybídl S. Pešát. V ochozech ČEZ Arény budou pro diváky navíc připraveny prodejní stánky se zdravou výživou, sportovními stroji nebo oblečením. Podle S. Pešáta však zkrátka nepřijdou ani televizní diváci: "Přenosy budou k vidění na kanálech Eurosport i České televize."

Statutární město Ostrava podpoří mistrovství světa v kulturistice mužů částkou 3 milionů korun.(k)

Zprávičky

Poloviční maraton

O pohár primátora města mohou 17. září bojovat příznivci dlouhých tratí. Třetí ročník Ostravského půlmaratonu bude odstartován od základní školy v Hrabové (Paskovská 46) v 10.30 hodin. Na běžce čekají čtyřkilometrové okruhy po cyklostezce s minimálním převýšením. Trať povede po asfaltu i zpevněných polních cestách. Součástí závodu bude už tradiční Minimaraton dětí a mládeže určený sportovcům do 18 let. Podle věku a fyzické kondice si budou moci zvolit jedno až čtyřkilometrové trasy.

Czech dance open

Stejně jako loni přivítá i letos ČEZ Aréna tanečníky z celého světa na už tradiční akci Czech dance open. Tentokrát sice titulární soutěží nebude mistrovství světa, přesto se 6. a 7. října diváci setkají se špičkou ve standardních a latinskoamerických tancích. Soutěžit se bude v kategoriích juniorů, mládeže a dospělých, o medaile se tanečníci utkají v rámci Mistrovství Evropské Unie v deseti tancích. Vstupenky na tuto ojedinělou událost budou k zakoupení v předprodeji i v den konání šampionátu v pokladnách ČEZ Arény.

Šampionát v Teamgym

Porubský Zimní stadion se 2. - 5. listopadu stane hlavním místem konání 6. mistrovství Evropy v soutěži Teamgym. Soutěže družstev ve skocích z trampolíny, akrobacii na pružném páse a společné skladbě se zúčastní gymnasté z Dánska, Estonska, Finska, Islandu, Itálie, Německa, Nizozemí, Norska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Švédska, Velké Británie a České republiky. Za zhlédnutí zahajovacího ceremoniálu první den šampionátu diváci zaplatí 60 korun, kvalifikaci a finálové boje mohou vidět za 90 korun. Dvoudenní lístek stojí 150 korun.

Mistrovství Moravy a Slezska

Závodníci z celé Evropy mohou už po pětačtyřicáté porovnat síly 24. září na Ostravském maratonu. Ten je zároveň mistrovstvím Moravy a Slezska a Česko-Polsko-Slovenským pohárem. V časovém limitu 6 hodin by měli atleti zvládnout 7 okruhů ostravskými ulicemi. Start je v 10 hodin na Sokolské ulici u Nové radnice.

UEFA Futsal Cup

Po necelých dvou letech se do Ostravy vrací vrcholná futsalová akce. Od 12. do 15. října se na Zimním stadionu v Porubě utkají v rámci UEFA Futsal Cup týmy Dorozhnik Minsk (Bělorusko), Iberia 2003 Tbilisi (Gruzie), vítěz kvalifikační skupiny D a domácí celek CC R. Mroček-LKW Jistebník. Vstupenky budou v předprodeji ve vrátnici Zimního stadionu Ostrava-Poruba, v recepci hotelu Sport Club a ve všech pobočkách OIS, a to od druhé poloviny září 2006.

Parné léto a lyže jdou k sobě.

Vaňkův kopec v Horní Lhotě, známý mnoha Ostravanům jako zimní lyžařské středisko, ožil také v létě. Svou kondici na něm od 21. do 23. července prověřovali účastníci Mistrovství světa juniorů v travním lyžování. Závodníci z Japonska, Thaj-wanu, Švýcarska, Rakouska, Polska, Slovenska, Itálie, Francie, Německa i domácí borci zdolávali obří slalom, superslalom a slalom v tropických vedrech a bezvětří. O to větší radost zavládla na svahu, když se hvězdou šampionátu stal domácí Aleš Mlíčka, který v silné konkurenci vybojoval tři zlaté a jednu stříbrnou medaili.