Leden 2006

Lednové vydání měsíčníku Ostravská radnice, ročník 2006

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-or-archiv-2000-2006-ostravska-radnice-2006.jpg

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu PDF.

 

Strana 1

Tolik sněhu Ostravané nepamatují padesát let

Ostrava se ocitla pod sněhem. Tak by se dala krátce a výstižně popsat situace, která ve městě nastala na přelomu starého a nového roku. Život občanům, dopravcům a silničářům zkomplikovalo 42 cm čerstvého sněhu. Od poloviny listopadu 2005 do 3. ledna napadlo 101 cm sněhu. Naposledy takovou nadílku pamatují Ostravané v roce 1956.

30. a 31. prosince 2005

Primátor Ostravy Aleš Zedník se 31. prosince seznámil se situací přímo v terénu, když projížděl s pracovníky údržby silnic zasněžené město.
"Cesty ve sjízdném stavu nepřetržitě udržovalo třicet vozidel zimní údržby. Potíže dělali řidiči, kteří svá auta nechávali odstavená na krajích vozovky, řekl vedoucí údržby Ostravských komunikací, a.s., (OK) Pavel Švec.
"Velké problémy byly v tramvajové dopravě. Přívaly sněhu, ale i projíždějící auta zasypávaly výhybky, které pak museli řidiči a další pracovníci čistit a ovládat ručně. Tramvaje zejména 30. prosince byly zpožděny o několik desítek minut, uvedl tiskový mluvčí Dopravního podniku Ostrava a.s. Miroslav Albrecht.

2. ledna 2006

V důsledku zhoršující se situace a neustálého sněžení svolal primátor Aleš Zedník speciální sněhovou komisi štábu zimní údržby složenou ze zástupců Ostravských komunikací, dopravního podniku, hasičů, městské policie, OZO a dalších, kteří zajišťují zimní údržbu a bezpečnost. Město rovněž poskytlo aktuální informace o předpovědi počasí z velmi přesného polského serveru pro příhraniční oblasti na internetových stránkách.
O sjízdnost silnic se nepřetržitě staralo 14 sypačů a další technika. Sníh byl nakládán a postupně odvážen na skládku společnosti Ostravské komunikace. Na speciálně zřízených sněhových linkách mohli občané konzultovat problémy související s přívaly sněhu.
Zvlášť obtížný byl odvoz odpadu od kontejnerů, které byly v mnoha případech zavaleny hromadami sněhu. Dlouhodobý kontakt s vlhkým prostředím se podepsal na řadě technických poruch elektrického zařízení tramvají. Proto byly vypravovány některé spoje MHD se sníženou přepravní kapacitou, tzv. sólo vozy.

4. ledna 2006

Primátor na druhém jednání sněhové komise konstatoval, že město bude muset přijmout opatření, protože finanční prostředky na zimní údržbu překročily plánovaný rozpočet. Všem vlastníkům nemovitostí doporučil, aby podle svých možností zbavovali střechy sněhové zátěže a zabránili tím možným sesuvům sněhu na chodníky. Z bezpečnostních důvodů byla uzavřena zoologická zahrada. Pracovníci OK odvezli z ulic Nádražní a 28. října za noc z 3. na 4. ledna sto padesát fůr sněhu. Primátor poděkoval občanům za trpělivost a porozumění. Také všem organizacím, které se na úklidu města podílely, za obětavost a pracovní nasazení.
Od doby, kdy ve městě poprvé nasněžilo, tedy od 19. listopadu 2005 do 8. ledna 2006, bylo spotřebováno 829 m3 solanky, 3 406 tun soli a bylo ošetřeno 61 981 km vozovek. Údržba od 30. prosince do 5. ledna přišla na tři miliony korun. (iL)Tři králové.

Více než osm tisíc koledníků se zúčastnilo letos v ostravsko-opavské diecézi tradiční Tříkrálové sbírky. Novou radnici navštívili Tři králové 6. ledna. Zastavili se také u primátora Aleše Zedníka. Podle tiskového mluvčího Biskupství ostravsko-opavského Pavla Siudy se z každé vybrané stokoruny vrátí zpátky do některého z projektů místní charity pětašedesát korun. Z výtěžku sbírky chce Charita Ostrava koupit mimo jiné automobil pro potřeby mobilní hospicové jednotky.

Narodila se první.

Prvním ostravským miminkem roku 2006 se stala Jaruška Zavadilová. Na svět přišla na Nový rok sedm minut po půlnoci ve Vítkovické nemocnici. Tam ji také 2. ledna navštívil primátor Aleš Zedník a náměstek primátora Zbyněk Pražák. Jaruška dostala zlatý dukát s pamětním listem, šťastná maminka obdržela velkou bonboniéru a kytici. Holčička vážila 4,1 kilogramu a měřila 53 centimetrů.

Novoroční koncert.

Novoroční koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava se konal 5. ledna ve společenském sále Domu kultury města Ostravy. Orchestr vedl jeho šéfdirigent T. Kuchar. Slavnostní večer pod záštitou primátora Ostravy Aleše Zedníka zahájila předehra J. Offenbacha Orfeus v podsvětí, dále Uherské tance číslo 1 a 5 J. Brahmse. Z děl J. Strausse mladšího zazněla Selská polka, předehra z Netopýra a známý valčík Na krásném modrém Dunaji.
Strana 2

Městské informační centrum se od nového roku jmenuje Ostravský informační servis

Ostravský informační servis, s.r.o., (OIS) je od 2. ledna novým názvem Městského informačního centra, které občané města znali především pod zkratkou MIC. Centrum zároveň změnilo svůj statut z obecně prospěšné společnosti na společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Stoprocentním vlastníkem je statutární město Ostrava. Jednatelkou byla jmenována Dagmar Kremzerová, dosavadní ředitelka MIC.
"Hlavní náplní je bezplatně informovat občany, turisty a další zájemce o dění v Ostravě. OIS si zároveň udrží statut oficiálního informačního centra ČR a bude se nacházet ve všech adresářích agentury CzechTourism. Logem zůstane zelené písmenko "i . K dosavadním službám přibudou nové, řekla D. Kremzerová.
Důvody přechodu na s.r.o. jsou především komerční. OIS bude moci vyvíjet mnohem více aktivit v oblasti cestovního ruchu. Společnost nabídne turistické produkty zaměřené na Ostravu. Takzvané turistické balíčky budou zahrnovat průvodce a také zvýhodněné vstupné. "Nyní máme vymyšleno asi třicet různých akcí. Jde o programy s názvy Ostrava pro děti, Ostrava a adrenalinové sporty nebo Ostrava a industriální památky. Neděláme si však ambice být cestovní kanceláří ani cestovní agenturou. Ostravanům i turistům chceme poskytovat různorodé možnosti pro využití volného času v našem městě, uvedla Dagmar Kremzerová.
Kromě průvodcovské činnosti bude OIS nově nabízet také kopírovací služby či za poplatek přístup k internetu. Využívaný předprodej vstupenek na kulturní akce v Ostravě, v Praze i dalších městech by měl být rozšířen. (ta)

Nejlepší učitelé budou letos opět odměněni

Město Ostrava letos opět ocení u příležitosti Dne učitelů nejlepší pedagogy. Obrací se proto s žádostí na zřizovatele, ředitele, pedagogické kolektivy, rady škol a školské rady, aby navrhli pedagogy mateřských škol, základních a základních uměleckých škol zřizovaných městskými obvody, ale i soukromých a církevních, na území města Ostravy. Vyhlášeny jsou dvě kategorie:

 1. Výrazná pedagogická osobnost roku
 2. Dlouholetá tvůrčí pedagogická činnost
  Přihlášky musí obsahovat:
  • kategorii ocenění
  • jméno a příjmení pedagogického zaměstnance, titul, datum narození, adresu bydliště
  • pracoviště pedagoga a délku pedagogické praxe
  • zevrubné zdůvodnění navrhovaného ocenění
  • přesné určení navrhovatele

Bližší informace je možné získat na webových stránkách města: www.mmo.cz
Návrhy je třeba doručit poštou nebo prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ostravy nejpozději do 15. února na adresu: Magistrát města Ostravy, odbor kultury, školství, mládeže a sportu, Miroslava Slovenčíková, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.
Nejlepší pedagogové budou vyhlášeni na slavnostním setkání ke Dni učitelů 27. března. (r)

Vrátnice zabezpečí městská policie

Od 1. února budou služby vrátných v objektech Magistrátu města Ostravy zabezpečovat zaměstnanci Městské policie Ostrava (MěPO). Vrátným, jejichž pracovní místa byla v prosinci loňského roku zrušena, byla nabídnuta stejná pozice v MěPO, jež je jedním z orgánů statutárního města Ostrava.
"Byla tím naplněna litera zákona. Na setkáních, která se za účasti vedení magistrátu a MěPO uskutečnila 9. a 10. ledna, tuto nabídku přijala většina vrátných. Atmosféra jednání byla konstruktivní, pro všechny strany přínosná a dotazy, které zaměstnanci považovali za nutné vyřešit, byly zodpovězeny, řekla tajemnice magistrátu Alena Kartousková. Dodala, že vrátným bylo poděkováno za vstřícnost a ochotu, kterou projevili. S těmi, kteří nabídku odmítli, bude ukončen pracovní poměr s vyplacením tříměsíčního odstupného.
"Začleněním ostrahy budov města do organizační struktury městské policie bude zajištěna potřebná odbornost jednotlivých strážných. To přinese občanům i zaměstnancům působícím v objektech magistrátu větší bezpečnost, dodala A. Kartousková. (r)

Úřední hodiny beze změn

Dne 29. prosince 2005 byl v Lidových novinách uveřejněn článek Za urážku úředníka 50 tisíc, v němž se mimo jiné uvádí, že "úřední hodiny musí být každý den a musí se krýt s pracovní dobou úřadu . Obdobně uvádí Právo ze dne 31. 12. 2005 v článku Správní řád má podle radnic dost kazů, že "úřady budou muset mít otevřeno každý pracovní den .
Tato informace zřejmě vychází z nedostatečné znalosti či nepochopení nové právní úpravy, kterou zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, přináší. Úřední hodiny Magistrátu města Ostravy zůstávají beze změn. (r)

Nepřehlédněte

Nový správní řád

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen nový správní řád) nabyl účinnosti 1. ledna 2006. Názvem svádí k domněnce, že jde o náhradu za zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Je však nutné zdůraznit, že tomu tak není. Nový správní řád není pouhou náhradou za dosavadní správní řád, neupravuje jen správní řízení, ale také postup všech orgánů územních samosprávných celků při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy, pokud tento postup neupravuje zvláštní zákon jinak.
Nově je například zákonem stanoveno, že v řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastník řízení však může jednat a písemnosti předkládat i v jazyce slovenském. Osobám neslyšícím nebo hluchoslepým správní orgán ustanoví tlumočníka nebo prostředníka, který je schopen se s nimi dorozumět.
Další novinkou je úprava problematiky úřední desky. Ustanovení § 26 nového správního řádu ukládá každému správnímu orgánu povinnost zřídit úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Její obsah je povinně zveřejňován i způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy prostřednictvím internetu. V Ostravě jde o stránky: www.mmo.cz
Doručovat písemnosti fyzické osobě lze nejen prostřednictvím pošty, ale i prostřednictvím policejního orgánu nebo městské policie. Správní orgán je povinen zřídit elektronickou podatelnu a občan má možnost učinit podání či požadovat za podmínek stanovených zákonem doručení rozhodnutí v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
V souvislosti s novým správním řádem je třeba připomenout, že s účinností k 1. lednu 2006 byla zrušena vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících. Problematiku stížností též řeší nový správní řád, který osobám dotčeným správním řízením přiznává právo stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu. Podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností vydaných radou města je místem pro podání písemné stížnosti podatelna Magistrátu města Ostravy.
Nově je též upraveno vymáhání uložené povinnosti, tedy exekuce. (r)
Strana 3

"Udělám vše pro to, aby technické památky byly zachovány a staly se připomínkou minulosti, ale aby netvořily budoucnost, říká primátor Aleš Zedník

Ostrava poroste do krásy, tento rok vstoupí do dějin města

Rozhovor

Zřejmě každému se ve spojitosti s vykročením do roku 2006 vybaví mimořádná sněhová nadílka. Primátor Aleš Zedník se těšil, že vyrazí s manželkou za přáteli na Ostravici, ostatně jako každý rok. Jenže počasí mu udělalo totálně čáru přes rozpočet a Silvestra oslavil střídavě doma a na zasedání sněhové komise. V ulicích města pluhy odhrnovaly tuny sněhu z komunikací, štáb zimní údržby nepřetržitě monitoroval situaci…

Překvapilo Vás nebo zaujalo něco na začátku nového roku?

Ale to víte že ano. Třeba to, že sdělovací prostředky pochopily vážnost situace a postupně se přestala opakovat ohraná písnička, že silničáři zaspali. Když jsme viděli ty chlapy při střídání směn na vrátnici, jak doslova padali únavou po nepřetržitých hodinách za volanty traktorů, sypačů a fréz, a přitom se mohli odvolávat na zákoník práce a nehnula by s nimi ani pivovarská kobyla, měli jsme hřejivý pocit a důvod k radosti. Ale někteří spoluobčané bohužel i přes naše výzvy, aby přiložili ruku k dílu, čekali, až to udělá někdo za ně. Našli se majitelé domů, kteří si pro odstraňování sněhu ze střech, a zrovna tak i z chodníků, bezostyšně telefonovali hasičům, ať to udělají za ně. To svědčí o naprostém nepochopení situace.

Ale ty lepší pocity převládají nad těmi negativními, nemám pravdu?

Určitě. Navíc jsem si opět uvědomil, jak je důležitá pokora k přírodě, a že zde žije řada ochotných a schopných lidí, kteří v krizových chvílích nehledí na svůj volný čas a energii. Hned na začátku ledna jsem hovořil s člověkem, který se zrovna vrátil ze Spojených států amerických a popisoval mi, jak tam v případě hurikánu selhávají všechny záchranné složky. Moc chválil náš přístup. Docela mě těší skutečnost, že mimořádné a náročné okamžiky řešíme lépe než na Floridě. To je poklona pro obrovskou partu lidí, pro všechny v terénu. Já se snažím jen o koordinaci veškerých kroků. Pevně věřím, že v radě města najdeme způsob, jak se jim revanšovat, jak jim poděkovat, a to nejen slovně. Zaslouží si to.
n Dobře, to byla mimořádná situace, která si vynutila obrovské nasazení a spolupráci s ostatními. Přitom Vy dáváte dost často najevo, že moc lidí kolem sebe nepotřebujete a mnohdy jdete proti proudu, říkáte a děláte věci, které jsou některým hodně proti srsti.
To mi vyčítá dost lidí včetně mojí maminky. Ono se to může tak jevit, že dělám rozhodnutí sám. Ale druhé oslovuji a zajímá mne jejich názor, jen to nedělám viditelně. Takže ten, kdo vše sleduje zpovzdálí, může nabývat dojmu, že jednám autokraticky. Ale opak je pravdou. Mimochodem, řízení města je postaveno na kolektivním rozhodování a prostor pro jakákoliv autoritativní rozhodnutí je velmi zúžený.

Vstup do roku 2006 byl dramatický. Jak se bude tedy podle Vás vyvíjet a co hlavně přinese městu body?

Rok 2006 určitě vejde do dějin Ostravy. Je to rok Karoliny. Rozhodneme se pro některou z variant, kterou nám budou předkládat potenciální investoři a developeři, a půjde o mimořádně jemné nuance. Chystají se základní a zároveň zlomová řešení, která souvisejí s dostavbou proluk v centru města. Měly by být zahájeny stavební práce v prostoru bývalých laubů, kde vyrostou nové objekty s podzemními parkovacími místy. Opraveno bude Masarykovo náměstí, kam bude instalována busta Masaryka. Zatím je umístěna v Nové radnici. Originální nesporně bude nová dlažba s časovou osou s významnými daty města. Přicházejí rovněž zájemci o dostavbu proluky mezi obchodním domem Ostravica a hotelem Imperial. Městský obvod Ostrava-Jih získá své vlastní koupaliště, ČEZ Aréna druhou halu. To jsou velmi dobré zprávy pro naše město. Vedle prostředků, které chceme uvolnit na regeneraci panelových sídlišť, to znamená, že Ostrava poroste do krásy a rok 2006 bude rokem akcelerace.

O tom nikdo nepochybuje, Ostrava zaznamenává v poslední době skutečně výrazný vývoj. V jaké Ostravě byste se cítil nejlépe?

V takové, do které bych se nemusel stydět přivést své známé. Důležité je například městské centrum. Většina lidí všude ve světě posuzuje úroveň města právě podle jeho jádra. Přitom Ostrava má ještě další dvě srdce - Jih a Porubu. Z hlediska pozoruhodnosti může být například ucelený komplex výstavby padesátých let v Porubě mnohem zajímavější než samotné centrum. Na lednovém zastupitelstvu bude představena studie Vítkovic o využití vysokých pecí a prezentován návrh, jak nápaditě propojit průmyslovou a obytnou část této oblasti.

Ale Vy jste mi neodpověděl.

Pro mne osobně, jako člověka, který tu žije, je prioritní zbavit Ostravu všech těch přívlastků z dřívější doby. Ostrava už dávno není černá a jde o to, abychom to jen okolnímu světu nesdělovali, ale abychom si za tím také stáli. Nedávno jsem četl docela zajímavý článek, v němž je zachycen pohled člověka, který tady nežije. A když sem přijede, tak miluje všechno to, co měl rád jako dítě. Nechci být patetický, ale možná už po dvaceti letech nikoho ani nenapadne, aby vzpomínal na černou minulost našeho města. Znám lidi, kteří by chtěli Ostravu zachovat jako muzeum průmyslového rozmachu 19. století nebo dokonce jako skanzen komunismu. Proti tomu se musím ohradit a poslat všem vzkaz, že udělám maximum pro to, aby technické památky byly zachovány a staly se připomínkou minulosti, ale aby netvořily budoucnost. Existuje-li Sdružení za starou Ostravu, rád bych se stal zakládajícím členem Sdružení za novou Ostravu. (Maj)

Premiér J. Paroubek jednal s primátorem A. Zedníkem o investičních pobídkách

V rámci své pracovní návštěvy Ostravy, zaměřené především na vládní podporu zaměstnanosti, navštívil premiér Jiří Paroubek 5. ledna také ostravskou radnici, aby primátora Aleše Zedníka seznámil s rozhodnutím o investičních pobídkách pro automobilku Hyundai. Primátor odlétal v pondělí 9. ledna s vládní delegací do korejského Soulu, kde se uskutečnila prezentace připravenosti moravských průmyslových zón - Nošovice, Mošnov a Holešov. Korejská strana měla na závěr prezentací sdělit, zda si vybrala některou z uvedených lokalit pro výstavbu své nové evropské automobilky s výrobní kapacitou 1 000 vozů denně.
Primátor A. Zedník seznámil premiéra s přípravou zóny Mošnov z pohledu výkupu pozemků od soukromých vlastníků. Současně požádal J. Paroubka o zvážení možnosti urychlení některých kroků týkajících se převodu půdy z Pozemkového fondu ČR na město, které si vyžádají usnesení vlády nebo rozhodnutí ministra zemědělství, a to v nejkratším možném termínu.
Jiří Paroubek v závěru popřál Aleši Zedníkovi mnoho úspěchů v jednání, na jehož výsledky čeká více než milion obyvatel ostravské aglomerace. Vyjádřil naději, že delegace se z Jižní Koreje vrátí s dobrými zprávami nejen pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, ale pro celou republiku. (r)
Strana 4

Primátor Aleš Zedník o jednání v Koreji: "Bylo to jako u státní zkoušky na univerzitě!

Z pracovní cesty do korejského Soulu se 12. ledna vrátila vládní delegace pod vedením náměstka ministra průmyslu a obchodu Roberta Szurmana. Jednání s představiteli společnosti Hyundai trvalo dva dny a bylo zaměřeno na připravenost české strany vyjít co nejvíce vstříc přípravě výstavby automobilového závodu na Moravě.
Členem delegace byl i ostravský primátor Aleš Zedník. "Do Koreje jsme jeli s pocitem, že jsme v přípravě udělali opravdu maximum. Naše prezentace společná s Moravskoslezským krajem měla vysoce profesionální úroveň a obsahovala vše potřebné. Po ní ovšem následovaly otázky korejské strany a atmosféra jednání mi začala připomínat státní zkoušku na univerzitě. Zástupci firmy Hyundai měli perfektní informace z monitoringu českého tisku a určitě i z jiných zdrojů. Polovinu jejich týmu tvořili právníci a ti šli opravdu k věci. Věřím ale, že jsme obstáli a přispěli k tomu, že se představenstvo Hyundai rozhodne skutečně v nejbližších dnech, sdělil po příletu A. Zedník.
Dále uvedl, že pokud se Hyundai rozhodne pro Českou republiku, půjde do Nošovic, protože se devadesát procent dotazů týkalo právě této zóny. Navíc, jak ostravským zástupcům sdělil náměstek ministra R. Szurman, Korejci na separátním jednání o vládních pobídkách přistoupili na to, že se podmínky dostaly do "mantinelů , kde by byl tlak na jejich překročení kontraproduktivní - česká strana totiž důsledně dodržuje jednotná pravidla Evropské unie. Nicméně i R. Szurman primátorovi potvrdil, že favoritem jsou Nošovice. Česká vláda by uvítala rozhodnutí vedení korejské firmy do konce ledna 2006.
Na to se může nejvíce těšit náměstek moravskoslezského hejtmana Pavel Drobil, který nošovickou zónu prezentoval a odpovídal na "dotěrné otázky. Jak uvedl člen delegace, náměstek primátora Ostravy Petr Kajnar, další kroky města i kraje jsou podobné. "Je třeba uzavřené kupní smlouvy k pozemkům registrovat na katastrálních úřadech, protože od dotazů kde? Korejci přejdou k otázce kdy a jak nejrychleji? Takže další jednání se bude určitě týkat především harmonogramu přípravy. A jak znám Korejce, pro ně je ideální termín zítra! Jednání tedy budou náročná a buďto Korejci poté, co rozhodnou o severní Moravě, přijedou jednat k nám, nebo nás čeká další podobná cesta do Soulu, řekl P. Kajnar.
Primátor A. Zedník dále sdělil, že přítomnost zlínského hejtmana Libora Lukáše neznamenala představení konkurenční, ale doplňkové nabídky. Holešov stejně jako Mošnov, tedy v případě korejského "ano Nošovicím, přivítají subdodavatele automobilky. Výrobní závod v domácím Asanu o stejné výrobní kapacitě 300 000 vozů ročně má na dvě stovky subdodavatelů. Proto se dá očekávat jejich obrovský zájem i o Mošnov.
"Tyto firmy už nebudeme muset pobízet. Po nich naopak můžeme něco chtít. Například takovou cenu za pozemky, aby se městu vrátilo 50 milionů korun z rozpočtu, kterými byl celý projekt průmyslových zón na severní Moravě právě Mošnovem aktivizován. Jsem rád, že mohu být u toho, když se naše vize, ještě před dvěma roky kritizovaná, naplňuje, konstatoval A. Zedník.
Výstavba továrny by mohla začít už na jaře. Za další tři roky, tedy v roce 2009, opustí závod první automobily. "Jednání s Korejci už nebudou o tom, která lokalita pro výstavbu automobilku připadá v úvahu. Nyní jde o otázku technických náležitostí investičních pobídek a garancí, že nošovická zóna je skutečně majetkoprávně připravena a budou dodrženy termíny správního řízení, řekl na tiskové konferenci 13. ledna A. Zedník. Ve výsledku tak může sedmá největší automobilka světa přitáhnout investice za několik miliard. Závod by měl zaměstnat přes tři tisíce lidí, v dodavatelských firmách může vzniknout dalších 10 000 pracovních míst. (r)
Strana 5

Medvědinec, botanická zahrada a kanalizace jsou prioritami zoo

Ředitelé organizací zřízených městem stojí na přelomu každého roku před důležitým rozhodnutím: Jak co nejúčelněji využít takzvané investiční peníze, které jim zřizovatel poskytne. Velké projekty se totiž neobejdou bez skutečně "velkých peněz .
Ředitel ostravské zoologické zahrady Petr Čolas tvrdí, že rok 2006 bude pro zoo průlomový. "Chceme se připravit na možnost čerpání dotací z evropských fondů. Vzhledem k plánům a cílům, které si stanovujeme, je naší prioritou financovat zahradu nejen z peněz statutárního města, ale i z jiných zdrojů, řekl P. Čolas.

Medvědinec zatím v přípravě

Před dvěma lety začala zahrada s postupnou obměnou výběhů a zařízení pocházejících z šedesátých let minulého století. Moderní pavilon slonů byl první vlaštovkou. "Mnoho expozic pro zvířata je ve velmi špatném fyzickém i morálním stavu. Tím myslím, že nejen nevyhovují moderním technickým trendům a požadavkům návštěvníků, ale především nepřinášejí chovaným zvířatům potřebné pohodlí a zázemí, uvedl P. Čolas. K nejvíce opotřebovaným patří pavilony velkých kočkovitých šelem, nosorožců, hrochů, ubikace šimpanzů a medvědů. Kritický až havarijní stav vyřeší pouze stavba nového komplexu, takzvaného medvědince. Náklady na polyfunkční kombinovaný výběh pro medvědy ušaté a hulmany posvátné dosáhnou 30 až 40 milionů korun. Objekt vyřeší několik problémů najednou - katastrofický stav budov, ale i například chybějící toalety pro návštěvníky, včetně WC pro handicapované. Součástí bude expozice vyder, vodopády, vyhlídky, velkoplošné sladkovodní akvárium i čistička odpadních vod. Pro medvědy a hulmany, kteří žijí ve volné přírodě ve stejném biotopu, vznikne jedenapůlhektarový výběh. "V tuto chvíli si netroufám odhadnout, kdy jej slavnostně otevřeme. Je před námi ještě dlouhá cesta. Na jejím konci bude moderní a přitažlivá expozice, která zabezpečí zvířatům optimální podmínky k životu a výrazně zlepší komfort návštěvníků, sdělil ředitel Zoo Ostrava.

Botanická zahrada ještě letos

Botanizace zoo - 1. etapa je název investiční akce, na kterou připadne téměř 90 procent z 32 milionů korun, poskytnutých zoologické zahradě z rozpočtu města. V projektu jde o zpřístupnění dosud neveřejné části zahrady s nesmírně cennými a zajímavými lokalitami. "Jsme přesvědčeni, a zkušenosti z celého světa nám to potvrzují, že skloubení zoologické a botanické zahrady je ideální. Stále se zvyšující návštěvnost si přímo vyžaduje vytvoření odpočinkových a klidových zón, zdůraznil P. Čolas. Příprava území včetně kácení starých a nevyhovujících dřevin začne, jakmile se zlepší sněhové podmínky. Pro zájemce budou připraveny tři nové okruhy s tajemnými názvy: Cesta stínů, Cesta světla a Cesta vody. Vzniknou vyhlídky, dětské hřiště, můstky, lávky i sedačky. Hlavní atrakcí bude visutá lanová lávka. Botanizace zahrnuje také úpravu malého rybníčku, výsadbu domácích dřevin a rostlin i systém informačních vícejazyčných panelů.

Kanalizace před dokončením

Výrazné zlepšení životního prostředí zoologické zahrady i zkvalitnění podzemních vod přinesla nedávno dokončená kanalizace a výstavba čističky odpadních vod v hospodářské části areálu Zoo Ostrava. Tato investiční akce, na kterou zastupitelstvo města uvolnilo mimořádnou dotaci 2 800 tis. korun, byla ukončena v prosinci minulého roku. "V příštích letech se chystáme vybudovat kanalizaci ve správním objektu, vrátnici, pavilonech malých šelem, vodního ptactva a v budově Safari, uzavřel ředitel. (K)

Velké stavební úpravy v radnici.

Na tento rok je naplánována rekonstrukce populární radniční restaurace, která byla uzavřena v červnu 2004. Přestavba bude zahájena v květnu tohoto roku a dokončena by měla být na podzim. Opravena bude restaurace včetně kuchyňského zázemí, venkovní terasy a sálu pod věží v prvním poschodí, který může sloužit k provozování divadla. Prodloužené schodiště spojí restauraci s novými reprezentativními salonky primátora ve 3. NP (viz foto). V rámci stavební části bude upravena vnitřní kanalizace, rozvody ústředního topení, vzduchotechniky a elektroinstalace. Součástí rekonstrukce je revitalizace zahradní části. Město na tento projekt přispěje finanční částkou 50 mil. korun.

Dvě miliardy korun na investice

Město Ostrava v tomto roce vyčlenilo 2 035 026 tis. korun na investice do sociální oblasti, veřejné správy, služeb pro obyvatelstvo i sportovních zařízení.
Na rekonstrukci Domova důchodců Opavská v Ostravě-Porubě poskytne téměř sto třicet milionů korun, na výstavbu vodního areálu v Ostravě-Jih to bude 80 mil. korun.
Nosnými investičními akcemi v tomto roce je výstavba Domova důchodců a komunitního centra na Hulváckém kopci v Ostravě-Mariánských Horách. Náklady si vyžádají téměř 500 mil. korun a město přispěje 30mil. částkou.
Dalšími významnými stavbami, s jejichž zahájením se počítá na jaře, jsou Vítkovice Aréna - multifunkční hala II. ve Vítkovicích a Středisko správních činností v centru Ostravy. V tomto administrativním objektu budou zajišťovány veškeré služby správního charakteru pro občany města Ostravy (živnostenský úřad, cestovní doklady, občanské a řidičské průkazy, technické prohlídky vozidel, autoškoly, matrika).
Zajímavým projektem je vybudování 1st International School, školy s výukou v anglickém jazyce. Půjde o zřízení dvanácti tříd, šaten, samostatného zázemí a požárního schodiště formou nadstavby v Základní škole Ostrčilova v Ostravě. "Naší snahou je, aby se maximum stavebních prací uskutečnilo v době letních prázdnin. Na začátku nového školního roku by už žáci přišli do nového. Počítáme, že výběrová řízení na zhotovitele budou ukončena v březnu nebo dubnu, uvedl vedoucí investičního odboru magistrátu Břetislav Gibas. Projekt město podpořilo částkou 20 mil. korun. (iv)

Členění zdrojů v investiční výstavbě v roce 2006 v celkové výši 2 815 307 tis. Kč

Jiné zdroje (fondy, EU, městský obvod, společnosti) - 609 918 tis. Kč - 22 %
Statutární město Ostrava - 2 035 026 tis. Kč - 72 %
Státní zdroje - 170 363 tis. Kč - 6 %
Strana 6

Střípky

Host z Chorvatska.

Primátor Ostravy Aleš Zedník přijal 16. ledna velvyslance Chorvatské republiky Viktora Brože. Doprovázeli ho ministr Zvonimir Sviben, poradkyně Mikica Munjin-Wertag a generální ředitel cestovní kanceláře Vítkovice Tours, s.r.o, Zdeněk Honek. "Do Chorvatska každý rok přijede téměř milion českých návštěvníků. Turistika tak slouží k tomu, aby se lidé různých zemí vzájemně poznávali. Velmi bych chtěl pomoci tomu, aby se spolupráce rozvíjela také v hospodářské a kulturní oblasti či ve školství, řekl V. Brož.

Nová trať.

Cestujícím na sídlišti Dubina slouží už měsíc nově vybudovaný úsek kolejí, jehož provoz 17. prosince slavnostně zahájil primátor Aleš Zedník. Více než kilometr jednokolejné tratě přispívá k lepší dostupnosti sídliště a hypermarketu. Součástí stavby, kterou financoval částkou čtyřicet milionů korun obchodní řetězec provozující blízký hypermarket, jsou dvě nástupiště, komunikace, mosty i chodníky. Na novou točnu zajíždějí linky číslo 1 a 17. Při změně jízdních řádů sem budou zatím jen v nočních hodinách jezdit také dvě tramvaje: číslo 12 a 19. Ostatní spoje končí na staré smyčce.

Korunní září barvami.

Zprovoznění Korunní ulice se dočkali v minulém roce 12. prosince občané městského obvodu Ostrava-Mariánské Hory. Náměstek primátora Zbyněk Pražák společně se starostkou obvodu Lianou Janáčkovou předali do užívání první část ulice. Před dvěma lety zde opravili obecní domy s nápaditě barevným řešením fasád, nyní se podařilo rekonstruovat kanalizaci, vozovku, parkoviště, veřejné osvětlení i zeleň. Městský obvod připravil projektovou dokumentaci, město Ostrava vyčlenilo na tuto investici 24 milionů korun. S opravou druhé části ulice se počítá letos.

Nastal obrat k lepšímu

Úřad práce v ostravě

K 31. prosinci 2005 registroval Úřad práce v Ostravě (ÚPO) celkem 25 901 osob, což je druhý loňský nejnižší počet a nejnižší prosincový stav za poslední čtyři roky. Míra nezaměstnanosti během prosince stoupla jen mírně, a to z listopadových 14,6 % na 14,8 % v prosinci. U žen dosáhla úrovně 16,1 %, u mužů činila 13,7 %.
V roce 2005 se ostravská evidovaná nezaměstnanost vyvíjela až nečekaně příznivě a celkově nejlépe od roku 1992. U řady základních sledovaných ukazatelů zaznamenal ÚPO opakovaně jedny z nejlepších výsledků za celou dobu existence. Po každoročně očekávaném a pravidelně se opakujícím lednovém "skokovém zvýšení nezaměstnanosti (+ 447 osob), se již v únoru začala situace zlepšovat a počet evidovaných uchazečů klesal.
Příznivý vývoj pokračoval rovněž v následujících čtyřech měsících, kdy kromě pozitivního sezonního efektu se zvýšeným zájmem o nové zaměstnance především z obchodních organizací, stavebních firem a podniků z odvětví služeb, postupně narůstala poptávka také v průmyslu. Nezaměstnanost se v tomto období vždy snížila, přičemž tempo jejího poklesu bylo nejvýraznější v dubnu a květnu (celkově o 1 509 osob) a úbytek uchazečů o zaměstnání nastal podruhé od roku 1995 rovněž v červnu loňského roku.
S nástupem léta a ukončením školního roku se řady uchazečů o zaměstnání znovu rozšířily, ovšem méně než v předchozích letech - v prázdninovém období to byl nejmenší vzestup za posledních jedenáct let. Od září do listopadu stav Ostravanů hledajících zaměstnání opět klesal. I když s příchodem zimního počasí nezaměstnanost vzrostla, byl tento nárůst minimální.
Druhý rok po sobě se zastavily dlouhodobé negativní růstové trendy - ve dvou třetinách roku 2005 se projevil meziměsíční pokles evidenčního stavu uchazečů o zaměstnání (v roce 2004 to bylo v sedmi měsících a v roce 2003 jen ve čtyřech měsících), meziroční úbytek počtu nezaměstnaných Ostravanů nastal ve všech měsících roku. Proto úřad práce hodnotí loňský vývoj ostravské nezaměstnanosti velice kladně. Na základě informací, které jsou k dispozici v současné době, předpokládají analytici ÚPO, že v letošním roce by mohl být vývoj na ostravském trhu práce stejně příznivý. (JZ)

Dalkia plní závazky vůči městu s rezervou

Statutární město Ostrava podepsalo v červenci 2002 se společností Dalkia Ostrava smlouvu o spolupráci a závazcích, ve které je garantován maximální meziroční nárůst průměrné ceny tepla, který je stanoven 10 % pod inflací vypočtenou z indexu spotřebitelských cen a z indexu cen uhlí podle Českého statistického úřadu.
Pro letošní rok činí maximální průměrná cena 349,80 Kč/GJ. Představenstvo společnosti Dalkia Ostrava schválilo na začátku prosince 2005 tarify pro dodávky tepelné energie, které představují nárůst průměrné ceny tepla pouze na 339,60 Kč/GJ, což znamená nárůst ceny o 4 procenta.
Průměrné navýšení ceny tepla je tedy v letošním roce následující:
U dvousložkové ceny je navýšena pouze její variabilní část, a to o 13,60 Kč/GJ (průměrně 4,2 %).
U jednosložkové ceny (TUV) dochází k navýšení o 3,4 Kč/GJ (o 1,1 procenta). Domácnost, která v loňském roce přibližně odebrala 38 GJ, zaplatila asi 12 000 korun. Letos to bude o 300 Kč více.
Jak ubezpečili na tiskové konferenci 18. ledna zástupci Dalkia Ostrava, ceny dálkového vytápění jsou s ohledem na vývoj cen uhlí, zemního plynu i elektrické energie příznivé. Znamená to, že společnost Dalkia své smluvní závazky vůči městu plní s rezervou. (r)
Strana 7

Inverze v zimě zhoršuje ovzduší

Druhý lednový týden zazname- naly stanice imisního monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zvýšené hodnoty prašného aerosolu v ovzduší na celém území Moravskoslezského kraje. Dvacetičtyřhodinové imisní limity byly například 9. ledna překročeny v Ostravě až šestinásobně.
K výraznému nárůstu koncentrace prachu došlo z důvodu zhoršených rozptylových podmínek, které nastaly zejména v důsledku teplotní inverze. Jde o meteorologický jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá. K této situaci, která může trvat řadu dní, dochází zpravidla v podzimních a zimních měsících. Pro tento jev je charakteristické slabé proudění vzduchu nebo bezvětří, teploty pod bodem mrazu, nízká oblačnost a mlha zahalující nížiny, zatímco v horských oblastech, nad inverzní vrstvou, je jasno a většinou podstatně tepleji.
Při teplotní inverzi se látky vypouštěné ze zdrojů nemohou rozptýlit a kumulují se v přízemních vrstvách atmosféry. Znečištění ovzduší prašnými částicemi pochází hlavně z velkých zdrojů, kterými jsou zejména výroba surového železa, oceli, koksu a energetika. Vliv na znečištění ovzduší má také doprava a lokální topeniště na tuhá paliva.
Aktuální stav čistoty ovzduší je uveden na webových stránkách ČHMÚ: www.chmi.cz
a také na adrese: www.ostrava.cz (r)

Tip na vycházku: Po žluté z výstaviště na Slezskoostravský hrad

Krátké vycházky i dlouhé turistické výlety si získaly oblibu u lidí všech věkových skupin. První organizovanou společností výletníků byl Klub českých turistů (KČT) založený v roce 1888 známým cestovatelem V. Náprstkem. Dnes klub eviduje necelých 40 tisíc členů, z toho přes 2 tisíce v našem městě. Právě ostravští členové KČT nás budou celý tento rok provázet po značených trasách moravskoslezské metropole.
Tramvají se dopravíme na zastávku Výstaviště. Dominantou Smetanova náměstí, na němž vystoupíme, je novobarokní Divadlo Antonína Dvořáka postavené v letech 1906 až 1907. V jeho blízkosti můžeme na Černé louce navštívit hned několik atrakcí: modely nejznámějších evropských staveb v areálu Miniuni, Pohádkový sklep strašidel nebo Mořské akvárium. Architektonicky velmi zajímavé Divadlo loutek Ostrava (Dům roku 1999) stojí nedaleko vchodu do pavilonu A ostravského výstaviště. Před ním najdeme turistickou trasu sedmikilometrového okruhu Moravskou a Slezskou Ostravou. Žlutá značka směřuje od Havlíčkova nábřeží po proudu Ostravice k mostu Miloše Sýkory a k památníku 1. čsl. samostatné tankové brigády v SSSR. Po pravé straně stojí secesní budova Slezskoostravské radnice.
Když se ohlédneme zpět, uvidíme jako na dlani tři ostravské dominanty: Novou radnici, moderní budovu plynáren a hošťálkovický televizní vysílač. Procházka pokračuje štěrkovou cestou pod Dolem Petr Bezruč k nejvyššímu bodu města - zalesněné haldě Ema. Její vrchol (315 m n. m.) lze zdolat pouze na vlastní nebezpečí strmou půlkilometrovou pěšinou. Asfaltový chodník kolem Emy míří k ulici Na Najmanské. Po Michálkovické cestě dojdeme k zoologické zahradě.
Zpět se dostaneme trolejbusem nebo pěšky kolem hřbitova až k Slezskoostravskému hradu. Původní palácová třípodlažní stavba z druhé poloviny 13. století byla po velké rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti před dvěma lety. Na místo, z něhož jsme na začátku cesty vyšli, se vrátíme po lávce Unie. (R&k)

Neukázněných návštěvníků ostravských lesů je hodně

Vést občany zejména pak děti ke vztahu k přírodě je hlavním úkolem Lesní školy (LŠ), unikátního zařízení, jaké v České republice jinde nenajdeme. Škola představuje les jako důležitý ekosystém se všemi vazbami. Není náhodou, že výchovu dětí k přírodě situovali pracovníci LŠ do Bělského lesa, který odborníci považují za naprostou evropskou raritu. "Stoosmdesátihektarový les uprostřed městské zástavby poskytuje každodenně odpočinek a rekreaci několika tisícům občanů. To s sebou nese zvýšené nároky na jeho obnovu a údržbu. Učíme chlapce a dívky vnímat toto prostředí všemi smysly a za každého počasí. Je totiž velmi důležité, aby k přírodě získali pozitivní vztah, řekl ředitel Ostravských městských lesů (OML) Zdeněk Kwapulinski. Podle něj je stále mnoho školáků, kteří si myslí, že krmelec je útulek pro bezdomovce a všechna zvířata bydlí v norách.
Zájemců o vzdělávání v lese je dost. "Momentálně máme termíny zaplněné na měsíc dopředu. Na jaře přivítáme desetitisícího školáka a v dubnu pozveme rodiče i s dětmi na Den v lese, sdělil vedoucí LŠ Pavel Kotala.
Přesto se zaměstnanci OML velice často setkávají s neukázněnými návštěvníky. "Nejen, že jsou neohleduplní k lesní zvěři, ale zcela úmyslně ničí sazenice, parkovou výsadbu i mobiliář. Náklady na jeho obnovu dosahují astronomických částek, konstatoval Z. Kwapulinski. Jeden altán vyjde zhruba na 30 tisíc a jednoduchá lavička na 2 tisíce korun. Údržba jedné stezky a instalace informačních tabulí stojí přibližně 200 tisíc korun. (K)

Regiontour Brno

Ostrava se od 12. do 15. ledna zúčastnila 15. ročníku mezinárodního veletrhu turistických možností Regiontour 2006 v Brně. "Letošní rok bude pro Ostravu z pohledu cestovního ruchu průlomový. Významnou oblastí se stane industriální turistika. Počítá mimo jiné s využitím těžní věže Jindřich a industriálních budov v lokalitě Karolina. Město se zabývá osudem bývalých jatek. Vyzvalo současného majitele, kterým je Bauhaus, aby sdělil své záměry s touto historickou stavbou. Bude také jednat o zápisu Dolní oblasti Vítkovic mezi památky světového dědictví Unesco, řekl po návratu z veletrhu náměstek primátora Vít Ruprich. Podle něj se Ostrava a její okolí mají šanci stát přitažlivou turistickou oblastí.
Cestovní ruch se v Ostravě stává součástí ekonomického rozvoje města. Má vliv na míru nezaměstnanosti a investice. Po dokončení dálnice se počítá se zvýšeným přílivem turistů, proto jsou v současné době připravovány tzv. balíčky ostravských a mimoostravských služeb. (r)

Reisemarkt 2006

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Reisemarkt se uskuteční 27. až 29. ledna v Drážďanech. Na ploše 14 000 m2 se představí více než pět set vystavovatelů z 30 zemí. Ostrava se zúčastní v rámci expozice České republiky. K nejvýznamnějším lákadlům budou patřit sportovní akce, zejména Zlatá tretra nebo Mistrovství světa juniorů v lehké atletice. To bude Ostrava hostit v roce 2007.
Drážďany, které jsou partnerským městem Ostravy od roku 1971, slaví letos 800 let od svého založení. Účast na veletrhu bude spojena s projednáním akcí, které se budou konat na počest tohoto jubilea. (t)
Strana 8 a 9

Dokončení kolektoru zpříjemní život v centru

Statutární město Ostrava je investorem jedné z nejvýznamnějších staveb Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy, který je prvním projektem v oblasti životního prostředí v České republice s finanční pomocí Evropské unie.
Slavnostní ukončení stavby I -- Kompletace kanalizačních sběračů a stavby II - Kolektor Centrum se uskutečnilo 10. ledna. Projekt byl financován ze tří zdrojů. Náklady na výstavbu si vyžádaly 1,328 miliardy Kč. Evropská unie přispěla částkou 496 mil. Kč, ministerstvo životního prostředí poskytlo 75 milionů Kč a statutární město Ostrava uvolnilo ze svého rozpočtu 757 milionů Kč.

Pro lepší životní prostředí

Cílem je zlepšit stav kanalizační sítě, snížit znečištění povrchových a podzemních vod tak, aby byly splněny požadavky národní legislativy a směrnice EU.
"Výstavba kolektoru má pozitivní dopad na zlepšení životního prostředí ve městě. Uložením sítí do podzemního kolektoru bude zjednodušena jejich průběžná kontrola. V případě havárie je umožněn rychlý zásah bez následných možných škod v okolním prostředí. Především u oprav a nutných výměn inženýrských sítí nedojde k rozkopávání ulic a chodníků a tím k omezování dopravní obslužnosti, řekl náměstek primátora Jaromír Chalupa.
Dodal, že touto akcí a jejím bezchybným zvládnutím si Ostrava vytvořila ty nejlepší podmínky k získávání dotací pro další projekty v oblasti budování nové technické infrastruktury zlepšující životní prostředí. Součástí výstavby je renovace chodníků a povrchů ulic, pod kterými je kolektor umístěn. Na opravenou komunikaci v místech trasy kolektoru naváže letos vydláždění Masarykova náměstí.
"Žádná velká stavba se neobejde bez stavebních uzávěr, které znesnadňují život občanům i místním podnikatelům. Jsem přesvědčen, že tyto nepříjemnosti budou vyváženy spokojeným pocitem z krásného prostředí a především zvýšeným zájmem občanů a turistů o rekonstruovanou část historického centra Ostravy, uvedl J. Chalupa.

Ocenění stavbařů

Zástupce hlavního inženýra stavby Richard Shackleton z firmy Halcrow Group Limited GB zdůraznil velikost, složitost a význam této stavby především pro budoucí generace. Ocenil s jakou předvídavostí vedení a pověření pracovníci města naplánovali realizaci stavby. Perfektně připravené financování, profesionální přístup expertních skupin a týmová spolupráce přispěly ke zvládnutí tak významného projektu.
"Musím ocenit pracovní nasazení lidí, kteří pro úspěšné dokončení stavby udělali něco navíc, obětovali svůj volný čas. Podmínky při ražbě v podzemí u stavby II byly mnohem obtížnější než například při výstavbě tunelu pod Londýnem, řekl R. Shackleton.
"Technické problémy s kvalitou podloží v oblasti oderské nivy zpomalily výstavbu tunelu. Na některých místech meandrů Odry se objevil větší výskyt organických usazenin, které nemohly zajistit takovou nosnost, jakou kanalizační potrubí potřebuje. Proto stavbaři museli pro zpevnění podkladu použít více mikropilotů a betonu než se původně předpokládalo, upřesnil složitosti při ražbě v oblasti Polanky náměstek primátora Mirko Jašurek.
Dokončením projektu Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy se podařilo zvýšit úroveň technické infrastruktury i samotného vzhledu města.

Kompletace kanalizačních systémů měří 18 kilometrů

Jde o nové kanalizační systémy v sedmi lokalitách Ostravy. Kvůli odvodu odpadních vod z městské zástavby oblastí Krásného Pole, Vřesiny, Polanky nad Odrou, Klimkovic, Proskovic, Staré Bělé, Muglinova, Slezské Ostravy, Františkova, Radvanic, Koblova, Petřkovic a z části Hrušova do ústřední čističky v Přívoze bylo potřeba prodloužit páteřní kanalizační sběrače do uvedených oblastí.
Rozsahem prací patřily Stará Bělá a Muglinov k nejnáročnějším úsekům. Hlavním důvodem byly složité geologické podmínky. Například sběrač Muglinov vede v jedenáctimetrové hloubce pod povrchem. Už v pěti metrech narazili pracovníci na skálu, jejíž ražba zpomalila tempo prací. Také přechod potrubí pod řekou Ostravicí byl jednou ze složitých stavebních prací.
Výstavbou kanalizačních systémů v délce 18 kilometrů byly splněny technické podmínky pro čištění odpadních vod.

Investor: statutární město Ostrava
Celkové náklady: 574,655 mil. Kč
Spolufinancování: statutární město Ostrava 132,042 mil. Kč
fond ISPA/FS Evropské unie 385,019 mil. Kč
Ministerstvo životního prostředí ČR 57,593 mil. Kč
Projektant: Hutní projekt Ostrava, a.s.
Zhotovitel: Sdružení Ostravské sběrače
společnost Tchas, spol. s r.o., závod Ingstav Ostrava
Provozovatel kanalizace: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Na dostavbu kolektoru naváže oprava Masarykova náměstí

Stavba kolektoru, tedy podzemní chodby v délce 1 658 m, byla zahájena v březnu 2003. Z důvodu ztížených geologických podmínek a řešení statického zajištění budov v centru Ostravy (Domu umění, muzea, základní umělecké školy, budovy krajského soudu, Elektry a hotelu Imperial) došlo k prodloužení termínu výstavby o tři měsíce, tedy do konce roku 2005.
"Podzemní práce poznamenaly několik domů v centru města. V deseti případech jde o větší škody. Nikde ovšem nebyla narušena statika objektů. Drobné vady, například praskliny ve zdech, postupně opravujeme na své náklady, řekl ředitel stavby Karel Franzcyk ze společnosti Subterra, a.s.
Městský páteřní kolektor v samotném středu Ostravy navazuje na existující kolektor v Poděbradově ulici. Jeho součástí je i kanalizační štola o délce 112 m, která napojuje kanalizační potrubí na hlavní sběrač. Ten odvádí odpadní vody do ústřední čistírny v Ostravě-Přívoze. "V délce 8 kilometrů vede v podzemí 800 přípojek vody a kanalizace z okolních domů, upřesnil ředitel pro stavební činnost firmy Tchas, spol. s r.o., Jaroslav Paclt.
Kolektor má v celé trase jednotnou šířku 2,5 m a jeho výška se mění s průměrem kanalizačního potrubí - od 2,9 do 4,4 m. V podzemní chodbě jsou položena potrubí pro kanalizaci, tlakovou vodu, horkovod pro vytápění budov, telekomunikační kabely, slaboproud, kabely SME, měřicí a signální kabely. "V současné době ho využívají společnosti Severomoravská energetika a.s., Dalkia Česká republika, a.s., Český Telecom, a.s., a Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Počítá se také se zavedením plynu a dalších sítí, upřesnil Mirko Jašurek.
Trasa kolektoru vede pod ulicemi Horova, Sokolská až k třídě 28. října. Odtud přes Masarykovo náměstí, Zámeckou, Nádražní, Uměleckou ulici kolem Domu umění dále na ulici Švabinského ke kolektoru v ulici Poděbradově.
Povrchy ulic a chodníků, které byly při stavbě tunelu rozkopány, jsou v současné době opraveny a osazeny novou dlažbou. V letošním roce je připravena rozsáhlá rekonstrukce Masarykova náměstí, kde bude instalováno veřejné osvětlení, nové lavičky i odpadkové koše podle jednotného městského mobiliáře. Počítá se s výsadbou nových stromů. Střed Ostravy tak získá moderní podobu, která přispěje k příjemnějšímu životu obyvatel.

Investor: statutární město Ostrava
Investiční náklady: 702,997 mil. Kč
Spolufinancování: statutární město Ostrava 601,385 mil. Kč
fond ISPA/FS Evropské unie 88,390 mil. Kč
Ministerstvo životního prostředí ČR 13,222 mil. Kč
Projektant: Hutní projekt Ostrava, a.s.
Zhotovitel: Sdružení Ostravské kolektory
pod vedením firmy Subterra, a.s.
Správce kolektoru: Ostravské komunikace, a.s.

Dvoustranu připravila Ivana Löffelmannová
Strana 10

Nebojte se úřadů, jsou tady pro vás
aneb o ochraně ovzduší

Magistrát města Ostravy odbor životního prostředí (dále jen MMO OŽP) zajišťuje výkon státní správy ochrany ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na úrovni obce (pro území města Ostravy) a obce s rozšířenou působností (pro území města Ostravy a přičleněných obcí).

Co rozumíme pod pojmem zdroj znečišťování ovzduší?

Je to každý zdroj, jehož provozem jsou produkovány znečišťující látky do ovzduší, a který uvádí zákon (dále jen zdroj). Dělí se na spalovací zdroje, jimiž jsou například kotle, průmyslové pece, spalovací motory apod. a zdroje ostatní, mezi které patří zejména různé technologické procesy. Nejvýznamnějšími jsou z hlediska vzniku znečišťujících látek například výroba surového železa, koksu, oceli nebo chemický průmysl. Méně významné jsou například lakovny, chemické čistírny, polygrafické provozy, čerpací stanice pohonných hmot apod.

V souvislosti se znečišťováním ovzduší se hovoří o emisích a imisích, o co jde?

Emisemi se rozumí vypouštění znečišťujících látek do ovzduší zdrojem. Imisemi se rozumí znečištění ovzduší v důsledku emisí, vyjádřené hmotnostní koncentrací znečišťující látky nebo stanovené skupiny těchto látek.

Co je to emisní a imisní limit?

Emisní limit je nejvýše přípustné množství znečišťující látky vypouštěné ze zdroje za jednotku času. Imisní limit je hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší. Emisní a imisní limity jsou stanoveny prováděcími předpisy k zákonu. Plnění emisních limitů je jednou ze základních povinností provozovatelů zdrojů.

Kdy nastává smogová situace?

Smogová situace je podle zákona stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy je překročen tzv. zvláštní imisní limit, který je stanoven vyhláškou pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a troposférický ozon. Pro polétavý prach není zvláštní imisní limit stanoven. Proto je používání pojmu smog, či smogová situace při překročení obecného imisního limitu pro polétavý prach, což je v Ostravě při nepříznivých rozptylových podmínkách poměrně častým jevem, nesprávné.

V Ostravě tedy nedochází ke vzniku smogové situace?

Vznik smogové situace jak ji definuje zákon je vzhledem ke stanovené hodnotě zvláštních imisních limitů a druhu provozovaných zdrojů v Ostravě velmi málo pravděpodobný. Oxid siřičitý a oxid dusičitý nepředstavují, na rozdíl od polétavého prachu, v Ostravě závažný problém. Protože zvláštní imisní limit pro polétavý prach stanoven není, nemůže dojít k jeho překročení a tudíž nelze z tohoto důvodu hovořit ani o smogové situaci.

Co je příčinou znečištění ovzduší v Ostravě polétavým prachem?

Hlavní příčinou je soustředění mnoha zdrojů na poměrně malém území. Největší podíl na znečištění ovzduší polétavým prachem mají zvláště velké a velké zdroje. Jde zejména o výrobu surového železa a oceli, elektrické energie a tepla. Významný a stále rostoucí podíl připadá na automobilovou dopravu. Nezanedbatelný je také vliv lokálních topenišť, který je významný zejména v území zástavby rodinnými domy. Značné množství polétavého prachu se také dostává do ovzduší opakovaně. Je to takzvaná sekundární prašnost. Již usazený prach je znovu vířen větrem a dopravními prostředky například z nedostatečně čištěných zpevněných ploch, jako jsou ulice, chodníky, parkoviště. Zvláště nepříznivá situace nastává každoročně po zimním období, když roztaje sníh a nahromaděné posypové materiály nejsou včas uklizeny. Dalším zdrojem prašnosti jsou také dočasně i dlouhodobě nestabilizované plochy. Jde například o rozsáhlá staveniště, opuštěné areály, odvaly, skládky sypkých hmot apod.

Kde je možné získat informace o kvalitě ovzduší?

Sledování kvality ovzduší zajišťuje na celém území ČR Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Při špatných či zhoršených rozptylových podmínkách jsou občané informováni o stavu ovzduší pomocí rozhlasu, v regionálním vysílání ČT, případně tisku. Dále je informace k dispozici na webových stránkách města Ostravy (www.mmo.cz) a podrobněji na stránkách ČHMÚ (www.chmi.cz). Obyvatelům a návštěvníkům centra města slouží elektronický informační panel umístěný na markýze obchodního domu Prior na Masarykově náměstí. Informace o stavu ovzduší a rozptylových podmínkách jsou k dispozici na tel. čísle: 596 900 265.

Které nejvýznamnější znečišťující látky v ovzduší se na území města monitorují?

Na území města jsou nepřetržitě v provozu čtyři stanice zařazené do automatizovaného imisního monitoringu. Jejich provoz zabezpečuje ČHMÚ, který rovněž naměřená data zpracovává, vyhodnocuje a zveřejňuje. Předmětem monitoringu je zejména oxid siřičitý, oxidy dusíku, prašný aerosol PM10 (pevné částice do velikosti 10 mikronů), oxid uhelnatý, troposférický ozon, benzen a toluen. Spektrum monitorovaných látek není u všech stanic stejné.

Kdo kontroluje významné zdroje, kterými jsou hutní podniky, koksovny, chemický průmysl, energetika a další?

Podle zákona vykonává kontrolu těchto zdrojů Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Jako orgán státního odborného dozoru kontroluje mimo jiné dodržování povinností provozovatelů těchto zdrojů, dodržování emisních limitů těmito zdroji a správnost prováděných měření a rozhoduje o omezení či zastavení provozu těchto zdrojů.

Jaké jsou obecné povinnosti provozovatelů zdrojů?

Každý, kdo provozuje jakýkoli zdroj, například kamna, kotel nebo třeba vysokou pec, je podle zákona provozovatelem. Povinnosti provozovatelů zdrojů jsou stanoveny zákonem a liší se podle velikosti a významu zdroje. Povinnosti provozovatelů zdrojů, kterými jsou podnikatelé a právnické osoby, jsou mnohem rozsáhlejší, než je tomu u fyzických osob (občanů). Mezi tyto povinnosti patří například placení poplatků za vypouštění emisí znečišťujících látek, povinnost vést provozní evidenci a poskytovat tyto údaje orgánům ochrany ovzduší, povinnost měřit emise a dodržovat stanovené emisní limity a řada dalších.

Jaké jsou povinnosti občana, který vytápí byt nebo rodinný dům kamny či kotlem?

Občan provozující lokální topeniště, jako jsou kamna či kotel, sloužící k vytápění rodinného domu nebo bytu, je povinen provozovat tento zdroj v souladu s technickými podmínkami pro jeho provoz, především používat paliva doporučená výrobcem, dbát na jeho správnou údržbu a pravidelné čištění spalinových cest. Dále je každý povinen dodržovat přípustnou tmavost kouře a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti. Na rozdíl od podnikatelů a právnických osob nejsou občané povinni umožnit kontrolním orgánům přístup ke zdroji. Rovněž nemusí předkládat doklady týkající se provozu zdroje. Umožnit přístup ke zdroji však musí příjemce dotace na změnu vytápění, který se písemně zavázal trvale odstavit kotel na pevná paliva a umožnit kontrolu zdroje.

Mohou občané na svých pozemcích spalovat na otevřených ohništích například listí?

Zákon umožňuje spalovat v otevřených ohništích dřevo, listí či jiné rostlinné materiály, ale pouze v suchém stavu a za předpokladu, že nejsou kontaminovány chemickými látkami. Při této činnosti nesmí občané obtěžovat okolí kouřem a zplodinami hoření. Zákon má ovšem nedostatek, neboť neupřesňuje, kdy je rostlinný materiál možno považovat za suchý. Z uvedeného vyplývá, že pálení by nemělo být prováděno za nepříznivých rozptylových podmínek, nevhodného směru větru apod.

Je možné zakázat spalování některých paliv v lokálních topeništích?

Zákon umožňuje obci zakázat spalování některých méněhodnotných paliv, která jsou uvedena v příloze č. 11 zákona. Hlavním důvodem je skutečnost, že lokální topeniště nejsou technicky přizpůsobena k efektivnímu a správnému spalování méněhodnotných paliv, například uhelných kalů. Jejich spalováním v těchto topeništích dochází k nadměrnému znečišťování ovzduší, zejména v přízemních vrstvách atmosféry. Totéž se týká i případného spalování komunálních odpadů, kdy dochází ke vzniku velmi toxických látek. Jejich spalování zakazuje i zákon o odpadech.
MMO OŽP připravil návrh nové obecně závazné vyhlášky, zakazující používání některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší. Zákaz se bude týkat spalování některých méněhodnotných paliv s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší (hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky).

Kam se mohou občané obracet se stížnostmi na znečišťování ovzduší?

Se stížnostmi na kvalitu ovzduší nebo s podněty vedoucími k jeho zlepšení se mohou občané obrátit na kterýkoli orgán ochrany ovzduší, který je povinen stížnost řešit nebo postoupit příslušnému orgánu. Dochází-li k pálení odpadů v otevřených ohništích, mohou se občané obracet také na Městskou policii Ostrava, která může operativně tomuto konání zabránit a zajistit důkazní materiál. Stížnosti na provoz lokálních topenišť vyřizuje MMO OŽP. Všechny ostatní stížnosti, zejména na provoz zvlášť významných zdrojů, vyřizuje ČIŽP.
(Pokračování příště)
Strana 11

Osobnost z historie města - starosta Jan Prokeš

Archiv města Ostravy

V letošním roce se na této stránce budou s železnou pravidelností objevovat články o lidech, kteří se nějakým výrazným způsobem zapsali do historie našeho města. Postupně představíme osobnosti uměleckého, vědeckého či politického života, jejichž životní osudy mohou mít v mnohém pro současníka nejen půvab historické zajímavosti, ale mohou být inspirativní i varující.
Jan Prokeš - vůdce lidu, tribun Moravské Ostravy, učitel, bojovník, průkopník, praporečník pokroku, to je jen skromný výběr z přívlastků, jimiž je jméno tohoto muže, zejména ve starších oficiálních životopisech, ověnčeno. "Ano, člověk Jan Prokeš se za nimi poněkud ztrácí. Je to škoda, protože teprve poznáme-li cestu, kterou musel zdolat, skutečně od píky až k maršálské holi, jak o něm napsal jeden z jeho přátel, můžeme jeho osobnost opravdu reálně ocenit, říká archivář Jozef Šerka.
Většina Ostravanů zcela jistě netuší, že Jan Prokeš nebyl zdejším rodákem. Pocházel z malé vesničky Černotín nedaleko Hranic na Moravě. Narodil se v roce 1873. Jeho otec František Prokeš byl obuvníkem, musel si však z existenčních důvodů přivydělávat i jako poštovní doručovatel a obecní sluha. Vzhledem k tomu, že na studia nebylo dost prostředků, bylo rozhodnuto, že se mladý Jan vyučí v otcovském řemesle. Získal proto jen základní školní vzdělání v jednotřídce v Černotíně a pětitřídní obecné škole v Hranicích.
Všichni pamětníci se však shodují v tom, že právě touha po poznávání a vzdělávání byla nesmírně výrazným rysem jeho povahy. "Co mu nedala škola, to se snažil získat četbou, a to doslova všeho, co mu přišlo pod ruku. Přečetl snad všechny knihy a časopisy, které byly v obci k mání, ve škole i na faře. Četl ve dne v noci a mnohdy se kvůli této vášni dostal do konfliktu s otcem, který mu občas jeho četbu bral a pálil v kamnech, aby ho pevněji připoutal k řemeslu. Obuvníkem se mladý Prokeš chtě nechtě opravdu vyučil, pilným samostudiem však nashromáždil i obrovské množství nejrůznějších vědomostí, které mohl v pozdějších letech zúročit. Láska ke knize mu ostatně vydržela celý život a soukromá knihovna, kterou postupně vybudoval, patřila ve své době k těm nejlepším v Ostravě, uvádí J. Šerka.
Jan Prokeš četbou získal skutečně mimořádný rozhled, a tak není divu, že ve dvaceti letech už mu bylo při jeho průbojné povaze v rodné obci dost těsno. Jeho učitel o něm později napsal: "...z bývalého ministranta, později trubače černotínských hasičů, stává se radikální pokrokář, obhájce utiskovaných, který svého nově nabytého přesvědčení před nikým netají a jde přímo vpřed. Prokeš uvažoval údajně i o tom, že odejde do Ameriky. Nakonec se však rozhodl pro její skromnější místní obdobu, a tou byla v oné době bezpochyby právě Moravská Ostrava, město mnoha národů a tvrdé práce. Přišel sem v roce 1894.
Jak říká J. Šerka, cestu do politiky mu usnadnil jeho organizační talent a zdá se, že zejména nebývalé řečnické nadání. Řečníkem byl strhujícím, výmluvným, ohnivým a nebojácným. Nezalekl se ani zákroků četnické asistence ani hrozby fyzické inzultace ze strany těch schůzujících, kteří s ním nesouhlasili. "O obojí přitom nebyla na Ostravsku nouze. Když k tomu připočteme charakteristiku jiného pamětníka - příjemný hlas, přesvědčivost důvodů a celý zjev toho mladého hocha s kučeravou světlovlasou hlavou - pochopíme, že i přes svůj nízký věk měl u posluchačů, a to zpočátku hlavně horníků a dělníků z továren, velký úspěch.
J. Prokeš začínal v místní skupině odborového svazu obuvníků. Už v roce 1896 byl jejím předsedou, v roce 1897 se dostal i k novinářské práci jako redaktor hornického listu Na zdar a později i sociálně demokratického deníku Duch času. V roce 1906 byl jako kandidát této strany zvolen do Moravského zemského sněmu. O rok později vyvrcholila jeho předválečná kariéra zvolením do říšské rady (tak se tehdy nazýval parlament rakouské části habsburského mocnářství).
"Nicméně politika nebyla v té době jedinou náplní Prokešova života, i když by se alespoň z líčení dobových vzpomínek mohlo zdát, že veškerý svůj čas trávil na schůzích, mítincích, demonstracích, v redakcích dělnických listů, čítárnách nebo někdy kvůli příliš odvážným článkům i v policejní vazbě. Byl-li skutečně zjev světlovlasého mladého muže příjemný i drsným horníkům, tím méně mohl nechávat chladnou ženskou část ostravské populace. A skutečně, již v roce 1896 uzavřel Jan Prokeš sňatek s Julií Frydeckou z Moravské Ostravy. Z tohoto svazku vzešlo v následujících letech sedm dětí, dodává J. Šerka.
Po vypuknutí 1. světové války byl rakouský parlament rozpuštěn. Také Prokeš musel narukovat do armády a do poslanecké lavice se vrátil až v roce 1917. Rok 1918 pro něj znamenal počátek poslední - a zřejmě nejdůležitější - etapy jeho politické kariéry. Po 28. říjnu 1918 byl postaven do čela moravskoostravské správní komise, která nahradila dosavadní německé obecní zastupitelstvo.
Za cíl si vytkl vybudovat z Ostravy moderní velkoměsto. Z velké části ho naplnil - jednak vytvořil stotisícovou Velkou Ostravu sloučením sedmi ostravských obcí, jednak podpořil velkorysou výstavbu a rozsáhlou modernizaci komunální infrastruktury. To vše i za cenu masivního zadlužení. Rovněž dnes se může Ostrava stále ze všeho nejvíc pyšnit právě stavbami Prokešovy éry. Velkolepým pomníkem té doby je nesporně Nová radnice, o jejíž vybudování se Prokeš osobně zasadil. Předsedou správní komise, vládním komisařem a posléze starostou Moravské Ostravy byl až do roku 1935, kdy se ze zdravotních důvodů vzdal další kandidatury.
"V záplavě chvály a výčtu zásluh neúnavného sociálně demokratického politika by se dalo ještě dlouho pokračovat, ale mnohem obtížněji se říká, zda tento člověk, jako každý jiný lidský jedinec, měl také nějaké vady nebo záporné stránky. Političtí protivníci mu přirozeně leccos vytýkali - komunisté kompromisy s pravicí, pravicové strany pro změnu velkou angažovanost v sociálních otázkách, zástupci místních Němců velkočeský šovinismus a české občanské strany naopak přílišnou vstřícnost Němcům. To vše ale svědčí spíš o jeho smířlivé politice a o snaze získat pro spolupráci na budování města co největší část národnostního a politického spektra, připomíná ostravský archivář s tím, že pamětníci dokládají i jiný rys jeho povahy: "Postavil-li se za věc, dovedl se za ni bíti vytrvale a bezohledně, až ji prosadil, kdyby i ztrácel popularitu neb jakkoli zvýšil proti sobě nepřízeň mocných a silných jedinců.
Jan Prokeš zemřel náhle 11. prosince 1935. Byl bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností, jaká kdy stála v čele města Ostravy. (M&J)

Curriculum vitae

Jan Prokeš se narodil 28. 5. 1873 v Černotíně a zemřel 11. 12. 1935 v Ostravě.
V letech 1906 - 1918 byl poslancem Moravského zemského sněmu.
Od roku 1907 do 1918 byl poslancem říšské rady ve Vídni.
V letech 1918 - 1923 vykonával funkci předsedy správní komise.
Od roku 1924 do 1925 pracoval jako vládní komisař a v roce 1925 byl zvolen starostou města Moravská Ostrava.
V této funkci setrval až do roku 1935.
Strana 12

Rozverná komedie dell arte Harlekýn ožila v divadle loutek

Českou premiéru původní novinky Krásná Isabella a tři nápadníci aneb Harlekýn uvedli herci Divadla loutek Ostrava 6. ledna jako první premiéru letošního roku. Inscenaci na motivy dochovaných textů komedie dell arte napsal Václav Klemens. Hru určenou mladému publiku od 13 let také režíroval.
"S komedií inspirovanou tímto žánrem jsem se ve své práci již setkal, ale poprvé ji režíruji podle vlastního scénáře. Nejvíce mne na ní přitahuje, že tento styl divadla dokázal vytvořit velmi přesná zadání pro zdánlivě bezuzdné komediální řádění, řekl V. Klemens. Spoluprací s loutkáři si zároveň splnil jeden sen. "Loutkoherci mají podle mne větší smysl pro hravost a jsou možná vůbec hravější než většina členů činoher. A především se neberou až tak vážně. Na rozdíl od činoherců před sebe staví loutky a ty netrpí komplexy. Pak se daleko svobodněji a volněji vypovídá o světě, který žijeme, uvedl režisér.
Podle dramaturgyně inscenace Hermíny Motýlové je na představení nejdůležitější hravost a spontánnost. Prolíná se v něm činoherní projev, hra s jednoduchými stylizovanými loutkami, vtipné písničky, živé hudební vstupy dvou muzikantů a slunečná barevnost scény i kostýmů.
V roli taškáře Harlekýna, nejznámější komické postavy komedie dell arte, se představí I. Marták, jeho ženský protějšek Kolombínu ztvárňuje L. Sedláčková. Krásnou Isabellu hraje J. Zajacová, jejího otce Pandolfa I. Feller. Tři nápadníky ztvárnili A. Petrič, L. Červenka a Z. Pavlíček. Autorem hudby je T. Rossi a výtvarníkem T. Volkmer. (ta)
Na snímku J. Zajacová jako Isabella, A. Petrič v roli Valeria a I. Marták jako Harlekýn.

Zprávičky

Son de Cuba zatančí

Brazilskou sambu, bossa novu, argentinské tango, flamenco andaluských cikánů, taneční styly Kuby, jako jsou salsa, bolero, rumba či mambo a mnohem víc, lze očekávat od vystoupení kubánské hudební a taneční skupiny Son de Cuba, která sklidila obrovský úspěch i na nedávném mezinárodním festivalu LATINFESTBRNO 2005. Ostravanům se představí 26. ledna v divadle Domu kultury města Ostravy. Začátek je v 19 hodin.

Ludmila Jiřincová v Chagallu

Grafika Ludmily Jiřincové je vystavena ve Výtvarném centru Chagall od 12. ledna. Autorka se věnovala volné grafice, ilustracím, kreslenému filmu, exlibris, známkové a plakátové tvorbě i malířství. Ilustrovala Pantoumy o lásce Jaroslava Seiferta a jeho verše často výtvarně doprovázela. Patřila k tzv. pokolení druhé světové války, které mělo vyhraněně humanistický postoj k světu a životu. Její díla si mohou zájemci prohlédnout do 15. února.

 

Muzeum připravuje tři výstavy

Ostravské muzeum připravilo v lednu tři výstavy. Především školám je určena interaktivní expozice Od doby kamenné do doby slovanských hradišť.
"Žáci si vyzkoušejí tkaní látek na pravěkém vertikálním stavu, dovědí se, jak se dříve lidé oblékali a žili. Sami si budou moci vyzkoušet keltský oblek, vzít do rukou zbraně a vžít se tak do role tehdejšího bojovníka, řekla ředitelka muzea Jiřina Kábrtová. Výstava, která byla zahájena 16. ledna a potrvá do 28. února, je zapůjčena z muzea v Poličce.
Milovníci výtvarného umění si mohou od 17. ledna prohlédnout tvorbu významných rakouských malířů Klimta a Schieleho. Výstava, která byla převezena z Vídně, se koná ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze. V Ostravě potrvá do 31. března.
Krásy moří a oceánů je název třetí expozice. Představí rozmanité schránky mořských živočichů ze sbírky Jany a Josefa Podhajských.
Z celého světa, převážně však z Filipín, pochází 1 200 lastur, které před 30 lety začal sbírat J. Podhajský a později se k němu přidala i jeho žena. Netradiční kolekci mohou zájemci zhlédnout od 30. ledna do 31. března. (ta)

Filharmonie zahraje rodičům s dětmi

Koncert pro rodiče s dětmi uvede 5. února Janáčkova filharmonie v divadelním sále Domu kultury města Ostravy. Během představení zazní ukázky Vosí tanec O. Nedbala, Tanec kuřátek M. P. Musorgského, Kočičí dueto G. Rossiniho, Slon a kolibřík L. Odstrčila nebo Když jde malý bobr spát P. Skoumala. Hudební pohádku diriguje Miloš Machek, který poutavou formou vypráví příběh, v němž jednotlivé nástroje představují podle svých možností zvířátka. Začátek je v 15 hodin. (t)

Ve Vesmíru se promítá už osmdesát let

Již osmdesát let se promítají filmy v kině Vesmír v Moravské Ostravě. Původně se tento biograf v budově tělovýchovné jednoty Sokol jmenoval Kosmos. První filmové představení se zde uskutečnilo 25. prosince 1925. Sál byl víceúčelový, před jevištěm bylo orchestřiště, které je dnes zakryté. Za druhé světové války kino převzala německá společnost UFA. Od roku 1948 nese jméno Vesmír.
Nejslavnější éra biografu nastala se 70mm filmem v 60. a 70. letech minulého století. Pamětníci vzpomínají na slavnou Kleopatru, My Fair Lady, Hallo Dolly, West Side Story a další.
Po roce 1990 pronajímalo město toto zařízení soukromým firmám a promítalo se zde až do roku 2002. Pak byl Vesmír téměř dva roky uzavřen. V polovině roku 2003 získala budovu VŠB-TU Ostrava, která potřebovala velký přednáškový sál pro rostoucí počty studentů. K tomuto účelu slouží od 29. září 2004.
Zástupci školy přislíbili, že budova bude sloužit také veřejnosti. Kino s kapacitou 485 míst a největší promítací plochou v Ostravě se jmenuje Akademický filmový klub Vesmír. Od června 2005 pravidelně promítá kvalitní snímky světové kinematografie. Loni se zde konaly rovněž koncerty klasické hudby i vystoupení zpěváků Wabiho Daňka a Jaromíra Nohavici. (r)

Archiv vydal Ostravské kalendárium 2005

Ohlédnutí za uplynulým rokem přináší Ostravské kalendárium 2005. Tato publikace statutárního města Ostravy - Archivu města Ostravy vychází tradičně koncem ledna. Jde už o desátý sborník.
"Kalendárium je věnováno především společenským, sportovním, kulturním a dalším událostem loňského roku. Objevují se také zprávičky z akcí, o kterých sdělovací prostředky neinformovaly, řekla ředitelka archivu Blažena Przybylová. "Kalendárium, které bude pokřtěno 26. ledna, má novou grafiku a je poprvé celobarevné, dodala ředitelka.
Zájemci si mohou publikaci s téměř 120 stránkami koupit přímo v Archivu města Ostravy, ve všech pobočkách Ostravského informačního servisu i knihkupectví. (ta)
Strana 13

Ostravské univerzity nabízejí studium zrakově postiženým

Do projektu s názvem Nechť studuje kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv, na který je možné čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, se zapojily dvě ostravské vysoké školy - VŠB-Technická univerzita a Ostravská univerzita. Využití informačních a komunikačních technologií (ICT) a partnerství se Sdružením Kafira umožňuje studium mimo jiné zrakově postiženým.
Elektronizace vzdělávání přizpůsobuje digitální informace specifickým podmínkám, např. podle potřeb zvětší písmo, změní barvy, nebo je převede do zvukové formy či do Braillova písma. Sdružení Kafira doporučuje vhodné technické vybavení ICT, které odpovídá požadavkům vyplývajícím ze zrakového handicapu různého stupně. Nabízí poradenství při volbě kompenzační pomůcky, PC kurzy pro zvyšování počítačové gramotnosti zrakově postižených, která je pro e-learningové kurzy nezbytná. A školení vysokoškolských pedagogů o problematice výuky studentů se zrakovým postižením.
Jeden ze čtyř úspěšných projektů VŠB-TU byl zahájen 1. listopadu 2005. Ekonomická fakulta nabízí možnost přizpůsobení přijímacího řízení, resp. studia pro studenty se zrakovým handicapem. Zároveň zde vzniklo Centrum pro pomoc studentům se specifickými požadavky. Bližší informace je možné získat na telefonních číslech: 597 322 502, 777 002 412 nebo e-mailové adrese: katerina.bauerova@vsb.cz (ta)

Tak to vidím já

Výstava Tak to vidím já: Projekty ve výtvarné výchově a výtvarná výchova v projektech se koná od 10. ledna do 12. února v Domě kultury města Ostravy. Žáci Základní školy Provaznická v Ostravě-Jih zde prezentují výsledky výuky zaměřené na ekologii. Patří k nim i výtvarná výchova, v níž děti využívají hlavně přírodní materiály, pracují s recyklovaným papírem. Papírovina slouží mimo jiné jako modelovací hmota k tvorbě prostorových objektů. Každoročně posílají práce do mezinárodní výtvarné soutěže, kterou pořádá Mezinárodní Zelený kříž ČR a Klub ekologické výchovy. Společně s pěti desítkami dalších českých škol se od roku 1990 účastní česko-holandského projektu Tulipán. Ve výuce systematicky uplatňují výchovu k udržitelnému rozvoji. Cílem je, aby si školáci uvědomili, že každý člověk, zvíře i rostlina jsou součástí jediného celku - života na Zemi. (t)

Průvodce pro zaměstnavatele

Odbor ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy vydal ve spolupráci s Úřadem práce v Ostravě aktualizovanou informační brožuru Průvodce pro zaměstnavatele.
Na stránkách zaměstnavatelé, podnikatelé a široká veřejnost najdou informace o všech oblastech činností Magistrátu města Ostravy, Úřadu práce v Ostravě i dalších organizací a institucí, které souvisejí s tvorbou nových pracovních míst, zaměstnání občanů se změněnou pracovní schopností, absolventů škol a učilišť, o možnostech rekvalifikací, poradenské činnosti, o zaměstnávání cizinců apod.
Vydáním brožury chce magistrát pomoci zaměstnavatelům orientovat se v kontaktech s úřady, popřípadě s dalšími ostravskými organizacemi a institucemi. Součástí brožury jsou proto také aktuální kontakty a informace o úředních hodinách a provozních dobách.
Zájemci mohou průvodce získat zdarma v Magistrátu města Ostravy, a to u:

 • odboru ekonomického rozvoje
 • odboru vnitřních věcí, oddělení Středisko informačních služeb
 • živnostenského úřadu
 • dalších vybraných odborů

K dispozici je také v pobočkách Ostravského informačního servisu, s.r.o., a Úřadu práce v Ostravě. (r)

Senioři se pravidelně scházejí

Internetové vzdělávací centrum slouží seniorům v Domě kultury města Ostravy. Zájemcům nabízí výuku práce na počítači a seznámení s možnostmi internetu formou desetihodinových kurzů, které za poplatek 300 korun pořádá Společnost Senior. Přihlášky jsou k dispozici přímo v počítačové učebně. Aktivní senioři se však nescházejí pouze u monitorů. Pořádají také pravidelné porady, na nichž diskutují o novinkách ve zdravotnictví, kultuře i sportu.
V prvním pololetí letošního roku se setkání uskuteční 15. února, 15. března, 12. dubna, 17. května a 14. června v kulturním zařízení Jízdárna (ulice Na Jízdárně 18). Bližší informace podají členové společnosti na telefonním čísle: 596 632 772. (r)

Střípky

Zápis prvňáčků.

Zápis do 1. tříd začal v Ostravě 16. ledna a potrvá do 15. února. Rodiče budoucích prvňáčků mohou své děti zapsat do 64 základních škol na území města. Předškoláci měli namalovat člena rodiny, poznat geometrické tvary, barvy, zazpívat nebo říci básničku. Mnozí z nich s hrdostí dokazovali, že už umějí písmenka nejen poznávat, ale číst celá slova. Nakonec si mohli vybrat dáreček, který pro ně připravili starší spolužáci. Do vyzdobené třídy Základní školy 30. dubna v Moravské Ostravě přišla s dcerou Kateřinou maminka Iva Havlíčková (na snímku).

Poruba ve fotografii.

Knihu fotografií druhého největšího obvodu města Ostravy pokřtil 19. prosince porubský starosta Miroslav Novák a autor snímků Petr Sikula. Publikace představuje kulturu, sport, přírodu, památky i školství obvodu, jehož historie sahá až do roku 1393. V roce 2003 se část Poruby se známým obloukovým domem stala památkovou zónou. Knihu s názvem Poruba připravil městský obvod s vydavatelstvím Montanex. Zájemci si ji za 300 korun mohou zakoupit ve všech porubských knihkupectvích.

Dárek pro premiéra.

Po vstupu do ostravské Nové radnice čekalo na premiéra Jiřího Paroubka 5. ledna milé překvapení. Primátor Aleš Zedník zavedl vzácnou návštěvu k vánočnímu stromu ostravských dětí ve foyeru. Se slovy, že "Ježíšek tady zapomenul některé dárky předal předsedovi vlády dva balíčky. První se jménem Zuzana Paroubková bude rozbalen až doma, na obsah druhého - menšího - se Jiří Paroubek podíval hned na místě. Malá krabička ukrývala hit obdarovaných návštěvníků radnice, a to svítící přívěsek s miniaturou slavné věže, vyrytou uvnitř průhledného hranolku. Premiérovi udělal zjevně podobnou radost, jako více než stovce předchozích šťastných příjemců tohoto suvenýru.
Strana 14

Vesnička soužití v Muglinově ukázala,
že Romové a Češi spolu umějí žít

Na začátku byly povodně a katastrofální bytová situace především romských obyvatel. Společně s Diecézní charitou ostravsko-opavskou a za obrovské podpory státu, města i zahraničních sponzorů se podařilo vybudovat, a v září 2002 otevřít, Vesničku soužití v Muglinově. "Dnes v ní žije deset romských, deset majoritních a deset smíšených rodin. Každá z nich při výstavbě domů odpracovala 200 hodin, řekl předseda občanského sdružení Vzájemné soužití Kumar Vishwanathan. Je přesvědčen, že vesnička je dobrou adresou: "Ukázala, že Češi a Romové dokáží žít a pracovat spolu.
Tato zkušenost a velmi blízký kontakt s ostravskými Romy byly inspirací pro další formy pomoci a služeb minoritám. Z hrstky nadšených dobrovolníků, kteří se před osmi lety snažili zmírňovat negativní postoje mezi romskými a neromskými občany, je dnes profesionální organizace zaměstnávající přes 30 lidí. "Založili jsme tři komunitní centra, zřídili poradnu, zavedli intenzivní terénní sociální práci. Věnujeme se podpoře zaměstnávání Romů, spolupracujeme s Policií ČR, připravujeme volnočasové aktivity pro děti všech věkových kategorií, vyjmenoval K. Vishwanathan. Například na besídky, kroužky doučování či kurzy vaření dochází do komunitního centra v Hrušově denně kolem 30 až 40 dětí i dospělých. Jeho provoz zajišťují 4 zaměstnanci a 4 dobrovolníci. Obdobné to je i v centru Na Zárubku a Na Liščině. Aktivně jsou také využívány služby sociálně-právní poradny, která sídlí v ulici 30. dubna. V loňském roce její pomoc vyhledalo skoro dva tisíce Romů. "Na centrum se nejčastěji obracejí klienti s bytovými problémy. Zaznamenali jsme také zájem v oblasti financí a zdravotnictví. Pomáháme řešit lichvu i hygienicky závadné bydlení. Třetina Romů si přichází pro emocionální podporu, nejčastěji se na nás obracejí ženy, uvedl předseda sdružení.
Za úsilí a iniciativu, které K. Vishwanathan věnoval vytvoření Vesničky soužití, převzal 8. prosince loňského roku z rukou velvyslance USA Williama Cabanisse cenu zakladatelky Českého červeného kříže Alice Garrigue Masarykové. (kk)
K. Vishwanathan v Hrušově ukazuje místo, kde vznikla myšlenka postavit Vesničku soužití.

Lidem v tísni pomůže krizové centrum

Nejen o tělesné, ale i duševní zdraví je třeba neustále pečovat. Takový je vzkaz Krizového centra Ostrava (KCO), které v září minulého roku zahájilo poblíž hlavního nádraží ambulantní, stacionární i lůžkový program pro lidi v těžké životní etapě. Jeho pracovníci sedm dní v týdnu a čtyřiadvacet hodin denně pomáhají lidem s psychickými problémy.
"Centrum vzniklo na základě Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v Ostravě. Podobné zařízení v našem městě, a vlastně na celé Moravě, chybělo, řekla vedoucí KCO Petra Ďásková. Po čtyřech měsících provozu konstatovala, že zájem o služby organizace je větší, než předpokládali. Centrum doposud navštívilo takřka 200 klientů. Nejčastěji přicházejí lidé s depresemi, fobiemi, závislostmi a neurózami. Pomoc potřebují také pacienti ve vztahových problémech s nevěrou, odchodem partnera a domácími hádkami.
Klienti s dlouhodobými nebo příliš složitými problémy mohou využít takzvaná krizová lůžka. Pracovníci KCO je ubytují a nabídnou cestu ke zvládnutí nejakutnějších příznaků krize.
Pracovní tým centra je složen z přibližně 10 lidí, mezi nimiž nechybí psychologové, krizoví a sociální pracovníci. Služby jsou poskytovány bezplatně, zařízení je dotováno městem Ostrava a Moravskoslezským krajem. KCO zájemci najdou v ulici Nádražní 196, ke konzultacím mohou využít telefonní číslo: 732 957 193. (K)

Stoletý jubilant.

Sté narozeniny oslavil 18. ledna v Domově důchodců v Zábřehu František Kubeš. K jubileu mu popřál náměstek primátora Zbyněk Pražák. "Obdivuji, jak je pan Kubeš vitální. Sto let bych mu nikdy nehádal, řekl Z. Pražák. Stoletý muž, který se narodil poblíž Telčae, pracoval celý život u soustružního válce v železárnách. Nikdy se neoženil a je bezdětný. "Od útlého dětství jsem pomáhal otci na statku. Do Ostravy mne přivedla práce a už jsem tady zůstal, sdělil gratulantům F. Kubeš. Svůj vysoký věk přičítá střídmosti v jídle, nejraději pije mléko, bílou kávu a občas pivo. Mezi jeho záliby patří zpěv a poslech dechovky.

Hospic sv. Lukáše

Zdravotnické zařízení pro osoby v terminálním stadiu života převážně s onkologickou diagnózou by mělo být zprovozněno na podzim letošního roku v Charvátské ulici ve Výškovicích. Jeho základní kámen požehnal Mons. František V. Lobkowicz, biskup ostravsko-opavské diecéze a symbolicky poklepal 19. ledna primátor Aleš Zedník a ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. "Hospic svatého Lukáše bude sloužit především lidem s onkologickým onemocněním. Zajistí jim nejen odbornou zdravotní péči zaměřenou na léčbu bolesti, ale také sociální, duševní a duchovní pomoc, řekl M. Pražák.
Stavbu hospice s plánovanou kapacitou 30 lůžek bude financovat statutární město Ostrava 50 mil. Kč. Ministerstvo zdravotnictví přispěje 35 mil. Kč a charita požádá kraj o 5 mil. Kč. Další investice uhradí charita z veřejných sbírek a zahraniční pomoci. Náklady na vybudování Hospice svatého Lukáše včetně interiérů dosáhnou 96 mil. Kč. (k)

Svou prací prostě žije

Portrét

Usměvavá pětačtyřicetiletá černovlasá žena se loni na podzim stala Pečovatelkou roku 2005. Titul jí v pražské Novoměstské radnici udělila Česká asociace pečovatelské služby a Středisko diakonie křesťanské pomoci Diakonie ČCE. Porota společně s manželkou prezidenta Livií Klausovou ocenila příjemné vystupování a lidskost, s jakou Hana Střelecká přistupuje ke svému povolání, tedy k péči o seniory a nemocné či handicapované občany. Pečovatelka Centra sociálních služeb Poruba si uznání velmi váží. Do poslední chvíle však netušila, že do Prahy pojede. Ví, jak je práce s lidmi náročná, že ji nelze dělat jen povrchně, že z ní občas bolí nejen záda, ale i srdce. Největší radost má, když jsou spokojení klienti, jak říká, její babičky a dědečci.
V centru pracuje Hana Střelecká deset let. Víc než devět let zajišťovala služby v terénu. Nákupy, pomoc při osobní hygieně, doprovod k lékaři, úklidy i rozvoz obědů. "Svou prací žiju. Tady to prostě jinak nejde. Babičky a dědečky nemůžete nechat za dveřmi jejich bytů, jsou pořád s vámi. Zní to asi příliš jednoduše, ale tuto práci mám ráda.
Když zrovna nepracuje, věnuje se četbě nebo poslouchá hudbu. Ráda zajde do kina na napínavý film. Nejlépe si však odpočine na dovolené s rodinou a přáteli - nedávno navštívila s kamarádkou Chorvatsko. "Mám ráda klid a pohodu. Ideální prázdniny bych chtěla prožít v Anglii nebo Irsku. Mým nesplněným snem jsou procházky po nekonečných voňavých vřesovištích. (k)
Strana 15

Majitelé ztracených psů návštěvu útulku nemají odkládat

V období od vánočních svátků do 1. ledna přijal třebovický útulek 35 psů. Během jednoho týdne se tak téměř zcela naplnil. Začátkem roku v něm pobývalo více než 130 nalezenců. "Spíše než o nechtěné vánoční dárky šlo o zvířata zaběhnutá po úleku nebo šoku ze zábavní pyrotechniky. Nejvíce pejsků jsme přivezli z Ostravy-Jihu, řekl vedoucí třebovického útulku Jaromír Somerlík s tím, že na tradiční vánoční nápor bylo zařízení připraveno. Překvapení však byli někteří majitelé ztracených zvířat. Při vyzvednutí psa z útulku totiž musí uhradit náklady spojené s jeho ubytováním a veterinárním ošetřením. "Za pobyt účtujeme 54 korun na den. Majitel navíc zaplatí veterinární ošetření, použitá léčiva a krmení. Například u psa odchyceného před Silvestrem dosáhly 7. ledna náklady 1 118 korun, uvedl J. Somerlík. Dodal, že pokud se někomu zvíře ztratí, měl by co nejdříve kontaktovat útulek a psa si vyzvednout.
I přesto, že dvacet novoročních tuláků se již vrátilo ke svým pánům, zůstává v útulku stále dost těch, kteří čekají na nové pěstouny. Handicapovaní jsou v tomto směru především ti starší. J. Somerlík tvrdí, že úplně zbytečně: "Většina dospělých psů je již vychovaná, klidnější a má zažité hygienické návyky. Naopak u štěňat je těžké předvídat povahové vlastnosti, je s nimi hodně práce a občas mohou v domácnosti způsobit příliš velké škody. Lidé by si měli vždy dobře rozmyslet, jaké mají prostorové a časové možnosti. Pracovníci útulku s budoucími pěstouny jejich požadavky individuálně konzultují. V deseti procentech případů se ale pejsci do Třebovic vracejí. "Pes, který k nám přijde dvakrát nebo třikrát, ztrácí k lidem důvěru, neví, kam patří a hůř snáší každou další změnu, upozornil J. Somerlík.
Již několik týdnů používá úsek odchytu nové vozidlo se speciálním vybavením. "Pokud někdo spatří toulajícího se psa, má možnost kontaktovat nejbližší služebnu městské policie nebo útulek. V žádném případě by neměl zvíře krmit. Může mu tak způsobit zdravotní potíže a zhoršit jeho stav, doporučil vedoucí útulku. (kk)

Městská policie vybrala maskota

Loni vyhlásila Městská policie Ostrava (MěPO) soutěž o nejlepší návrh maskota. Z více než 250 výtvorů dětí všech ostravských základních škol vybrala porota obrázek M. Michalkové ze ZŠ Březinova v Zábřehu. Za netradiční nápad jí 10. prosince poděkoval ředitel MěPO Jan Hulva. Markéta získala kromě diplomu také MP3 přehrávač. Podle její předlohy (na obrázku) bude vytvořena grafická podoba maskota, která se objeví jako průvodce po webových stránkách MěPO nebo propagační předmět. (k)

Útulek v Ostravě-Třebovicích

nabízí do dobrých rukou

Adresa: Provozní 4, 722 00 Ostrava-Třebovice S 596 967 288, www.mpostrava.cz
Otevřeno:

úterý - neděle
10 až 17 hodin

1 MÍŠA

- devítiměsíční milý pes potřebuje zklidnit a vychovat. Původní majitelé se ho před třemi měsíci zbavili vhozením přes plot do útulku. Míša je trochu větší kříženec špice vhodný do bytu, k dětem i na zahradu. Potřebuje pěstouna s pevnou rukou, ochotného k delším procházkám. Stane se mu milým, přátelským a oddaným společníkem.

2 DAN

- kříženec belgického ovčáka je v útulku od července loňského roku. Byl nalezen ve Vítkovicích přivázaný ke sloupu veřejného osvětlení silně zablešený a částečně bez srsti. Dnes je temperamentní sedmiletý pes v pořádku a čeká na pěstouny, kteří ho zaměstnají pohybem, hlídáním zahrady nebo procházkami.

3 DAG

- kříženec jezevčíka byl v prosinci po operaci páteře ponechán v čekárně veterinárního lékaře. Jeho páníček nejspíš nechtěl zaplatit za jeho léčení. Pětiletý Dag je hodný a přítulný. Dobře mu bude u starších nebo osamocených lidí. Jeho zdravotní stav je dnes již dobrý, ale neměl by se příliš namáhat.

4 ALIN

- desetiletého středně velkého křížence odevzdal někdo v říjnu na úřad městského obvodu v Hrabové. Alin je sice mezi pejsky již dědečkem, přesto se živě zajímá o své okolí, je poslušný a čistotný. Kvůli vyššímu věku není vhodný k malým dětem, ale ocení pěstouny-seniory, kteří mu poskytnou klidné a hezké prožití stáří.

Hasiči bojovali se sněhem

Rukavice propálené od zábavní pyrotechniky či hořící vánoční stromeček patří k drobným zimním epizodám téměř každé rodiny. Z pohledu hasičů jde však o zbytečné riskování, od něhož není daleko k obrovským plamenům, velkým materiálním škodám nebo ohrožení životů. Poslední okamžiky roku 2005 byly pro hasiče podle tiskového mluvčího Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petra Kůdely mimořádně klidné: "Zasahovali jsme pouze u dvou drobných požárů od zábavní pyrotechniky - na balkoně a v popelnici. Napilno ale měli zaměstnanci Zdravotnické záchranné služby, kteří od silvestrovské půlnoci do rána řešili téměř 150 případů. Většinou šlo o zranění hlavy, podvrtnuté nebo zlomené nohy opilých lidí, ale také popáleniny a zranění způsobená rachejtlemi.
Přelom roku a první lednové dny si budou hasiči dlouho pamatovat díky hustému sněžení a námraze, které byly příčinou tvoření sněhových převisů na střechách domů a lámání větví stromů. Těžký mokrý sníh zavinil 2. ledna proboření dvoupatrového domu ve Vítkovicích, o den později prolomení střechy supermarketu Lidl v Moravské Ostravě. "Obě nehody se obešly bez těžkých zranění. V objektu hypermarketu byla pouze lehce poraněna dvacetiletá prodavačka. Nejdůležitější je, že pod sutinami nikdo nezůstal, uvedl Petr Kůdela.
Povinnost odstraňovat sníh ze střech mají vlastníci nemovitostí. Mohou si na to objednat soukromou firmu. Profesionální hasiči vyjíždějí zpravidla pouze k místům, kde hrozí zranění chodců a zničení majetku. (k)
Strana 16

Evropská florbalová elita se představila v Ostravě

Finále druhé nejvýznamnější florbalové akce na světě, Poháru mistrů evropských zemí mužů a žen, patří mezi mítinky, které zavítaly do Ostravy. Dramatické boje o medaile se odehrávaly od 4. do 8. ledna ve dvou halách - v Zimním stadionu v Porubě a Sportovní hale v Přívoze.
V mužské i ženské kategorii se představily týmy ze Švédska, Finska, Lotyšska, Ruska, Dánska, Polska, Švýcarska a Norska. Z České republiky se zúčastnila mužstva Tatran Střešovice a FBC Liberec. Pohár mistrů získal švédský Warberg IC, druhou příčku obsadily finské SSV Helsinki, bronzovou medaili si odvezl švýcarský celek SV Wiler-Ersigen. Ženskou část ovládly Švédky z klubu IKSU, na druhé pozici skončil finský Tiikerit, třetí byl Red Ants Rychenberg ze Švýcarska.
Město Ostrava podpořilo Pohár mistrů částkou 1 milion korun. "Akce měla tak velký rozpočet, že bychom ho nepokryli z vlastních zdrojů. Ostrava se k nám zachovala skvěle, řekl šéf organizačního výboru Rolf Franke. (k)
Hráči Tatranu Střešovice (v červených dresech) porazili 6. ledna norský Sarpsborg 9:4. V semifinále však prohráli s SV Wiler-Ersigen a museli se spokojit s celkově čtvrtým místem.

ČEZ Aréna přivítá nejlepší kulturisty světa

Nejlepší kulturisté planety se na podzim setkají v Ostravě. Od 26. do 30. října bude ČEZ Aréna hostit Mistrovství světa v kulturistice mužů 2006. O místě soubjů nejlepších amatérských kulturistů rozhodoval Svaz kulturistiky a fitness ČR (SKF ČR) v říjnu loňského roku. "Vybírali jsme mezi Prahou, Brnem, Ostravou a Libercem. Moravskoslezská metropole zvítězila díky komplexní nabídce haly a ubytování a podpoře mítinku ze strany města, řekl prezident SKF ČR Stanislav Pešát. Ostrava pomůže MS financovat částkou 3 mil. korun.
Vlajku šampionátu převzali v čínské Šanghaji před dvěma měsíci náměstci primátora Vít Ruprich a Jaromír Chalupa. "Představili jsme naše město jako důstojného hostitele s kvalitním technickým i ubytovacím zázemím. Do Šanghaje přijelo více než padesát delegací z celého světa a dá se předpokládat, že Ostravu poctí svou návštěvou minimálně stejný počet činovníků, uvedl V. Ruprich. Kulturisté a jejich týmy budou ubytováni v hotelu Atom, k dispozici bude také hotel Imperial a Harmony. Nově zrekonstruovaná ČEZ Aréna poskytne zázemí novinářům a televizním stanicím. Podle V. Rupricha bude zpravodajství z MS včetně upoutávek na Ostravu vysíláno na velkých sportovních kanálech. "Chceme působit jako moderní a čisté město připravené na příchod turistů i sportovních fanoušků, sdělil V. Ruprich.
Výbornou diváckou kulisu budou moci v letošním roce zažít také účastníci připravované Zlaté tretry, Velké ceny Ostravy v boxu nebo Mistrovství Evropy v baseballu žáků. (k)

Silesian football cup.

Jednodenní turnaj v halové kopané skončil úspěchem pro fotbalisty FC Vítkovice. V ČEZ Aréně porazili 14. ledna celek Rozwój Katowice a vyhráli tak třetí ročník mezinárodního závodu Silesian Football Cup. Bronzovou medaili si odvezli GKS Katowice, na čtvrté příčce se umístil FC Baník Ostrava. Bouřlivých ovací diváků se dočkali také žáci a dorost, z nichž mnozí si v hale ČEZ Arény zahráli poprvé. Pohár primátora města Ostravy Aleše Zedníka převzal kapitán mužstva FC Baník za vítězství v žákovské kategorii (na fotografii).

Štěpánský běh Porubou

Ve vánoční pohodě vyrazili 26. prosince na patnáctikilometrovou trať účastníci tradičního Štěpánského běhu Porubou. Silniční okruh se startem na stadionu SAP jako první zdolal Aleš Miko (SSK Vítkovice) s časem 46 minut 32 vteřin. O necelých šest minut později proběhla cílem nejlepší z žen - Irena Šádková (AC Pardubice). "Závod jsme pořádali již podevětadvacáté, vždy za velkého zájmu nejen ostravských běžců, řekl předseda organizačního štábu TJ Liga 100 Ostrava Jaromír Horák. Pět dní před koncem roku 2005 se na startovní čáru Štěpánského běhu postavilo 71 atletů. Podrobné výsledky a termíny dalších běhů lze najít na internetových stránkách: www.tjliga100.wz.cz

Do bazénu s lyžemi

Zážitek z jízdy na lyžích po vodní hladině nabízí každou sobotu od 9 do 10 hodin krytý bazén v Porubě. Netradiční službu připravila společnost SAREZA, s.r.o. "Otestovat tento adrenalinový sport mohou všichni ve věku od 15 let, děti od 6 let pouze v doprovodu rodičů. Zájemcům zapůjčíme vybavení a jako bonus jim poskytneme následující hodinu plavání zdarma, řekla Martina Gavendová ze SAREZY. Do základů jízdy zasvětí zájemce instruktor Klubu vodního lyžování. Akce se uskuteční v případě přihlášení tří až šesti lyžařů, kteří se nahlásí od pondělí do středy v pokladně bazénu nebo na telefonním čísle: 596 918 561. Vstupné činí 250 Kč. Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách: www.sareza.cz

Sedmé kolo extraligy boxu

Sedmé kolo extraligy boxu, v němž se utkají borci z Ostravy a Ústí nad Labem, se uskuteční 12. února v Čas Aréně. Ostravským fanouškům své umění předvede mezi jinými také dvaatřicetiletý Stanislav Bártek, boxer oddílu Boxing Ostrava. O kvalitě jeho výkonů svědčí nejen pochvala trenéra Jiřího Kotiby, ale také vítězství na exhibičním turnaji v Německu či druhé místo na Velké ceně Ostravy. "Na Standových rukavicích skončila již pěkná řádka borců. Minimálně dvacítka dokonce KO. Stojí za to, vidět jej boxovat, pozval na extraligu do Čas Arény J. Kotiba.