Dar 100 - otázky a odpovědi

Vaše dotazy posílejte pouze na uvedený email podpora100@ostrava.cz
V současné situaci nemůžeme telefonicky odbavit všechny vaše požadavky a emailová komunikace je v tuto chvíli nejefektivnější a nejrychlejší způsob, jak Vám pomoci.
Žádost se podává prostřednictvím aplikace od 1. května 2020.
Výzva s podrobnými informacemi je ke stažení v tomto odkaze.
Ke zkrácení doby zpracování žádosti významně přispěje správné vyplnění žádosti.
Věříme, že k tomu přispějeme i těmito odpovědmi na nejčastější otázky, které nám na email posíláme.

📌NEJPODSTATNĚJŠÍ JE

 • vyplnit formulář on-line
 • online aplikace vás provede zdárným vyplněním žádosti
 • vytisknout vyplněnou žádost
 • vyplněnou žádost a souhlas se zpracováním osobních údajů podepsat
 • podepsanou žádost včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů nahrát do aplikace

 📌PODÍVEJTE SE NA VZOR VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI

Je důležité, abyste nezapomněli přiložit (nahrát):

 • podpisem opatřenou žádost včetně podepsaného souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • pro případ žádosti o peněžitou pomoc 70 000 Kč nebo 100 000 Kč přiložit (nahrát) kopii v žádosti uvedeného daňového přiznání i s přílohami (pokud jste nepodali daňové přiznání za rok 2019, uveďte daňové přiznání za rok 2018
 • oboustrannou kopii občanského průkazu osoby/osob podepisující/podepisujících žádost

 PTALI JSTE SE, ODPOVÍDÁME 

? KOLIK

 O jakou peněžitou pomoc mohu požádat?
Základní podmínkou je, že jste zahájili podnikatelskou činnost nejpozději k 31.12.2019. 

 1. o 40 000 Kč, pokud máte roční příjem do 6 mil. Kč včetně a nebudete nebo nechcete dokládat daňové přiznání (DP)
 2. o 70 000 Kč, pokud máte roční příjem přesahující 6 mil. nejvýše do 12 mil. Kč včetně a doložíte kopii DP
 3. o 100 000 Kč, pokud máte roční příjem přesahující 12 mil. Kč nejvýše však do 18 mi. Kč včetně a doložíte kopii DP.

 Můj roční obrat je do 6 mil. Kč, můžu zažádat jen o 40 tis. Kč anebo i o vyšší částku, když doložím daňové přiznání?
Můžete požádat o částku 40 tis. Kč. Vyšší podpora je pro podnikatele s vyššími příjmy. Přesná formulace je uvedena viz předchozí dotaz.


? MÁME NÁROK

 Pokud jsem již obdržel peněžitou pomoc od města do 20 tis. Kč, mohu požádat nyní o další?
Ano. Od výše uvedených částek bude odečtena suma, kterou jste již obdržel od města v rámci programu okamžité peněžité pomoci do 20 tis. Kč. Změna v nové žádosti je, že se neuvádějí náklady.

 Mohu žádat o peněžitou pomoc, pokud se má provozovna nachází či se má podnikatelská činnost vztahuje k obci Vratimov?
Ne. Vaše provozovna se musí nacházet či podnikatelská činnost musí být vykonávána pouze na území města Ostravy. Finanční pomoc se nevztahuje ani na obce ve správním obvodu statutárního města Ostrava (Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice).

 Mám dvě různé živnosti a obě mi byly mimořádnými a krizovými opatřeními zakázány. Ke které živnosti se peněžitá pomoc pojí nebo mám uvádět obě?
Žádost o peněžitou pomoc musí být vztažena vždy k převažující části podnikatelské činnosti (vzhledem k celkovým příjmům). Ta pak musí splňovat podmínku zákazu jejího výkonu dle krizových a mimořádných opatření.

 Zahájil jsem podnikatelskou činnost od 1.1.2020, mohu splnit podmínky pro podání žádosti dle výzvy?
Nikoliv. Peněžitá pomoc je směřována podnikatelům, kteří zahájili svou podnikatelskou činnosti nejpozději k 31.12.2019.

 Podnikání jsem měl zakázáno jen první dny, pak jsem se ocitl ve výjimce, mohu podat žádost o peněžitou pomoc?
Žádost dle výzvy podávají ti podnikatelé, jejichž podnikatelská činnost byla zakázána po dobu delší než do 20.3.2020.

 Mám v Ostravě více provozoven. Mohu si požádat o finanční pomoc na každou z nich zvlášť?
Nikoliv. Záměrem města je poskytnout jedné osobě vždy jednu peněžitou pomoc. To se týká především osob, které mají více provozoven na území města Ostravy, nebo provozují více podnikatelských činností na území města Ostravy dotčených krizovými a mimořádnými opatřeními.  Peněžitá pomoc se musí vztahovat k převažující části podnikatelské činnosti žadatele a na tuto převažující část podnikatelské činnosti se musí vztahovat zákaz jejího výkonu.

 Když nemám provozovnu, mohu žádat? Mám na nějakou finanční pomoc nárok?
Ano. Žádat o peněžitou pomoc můžete také v případě, že máte sídlo na území města Ostravy a zároveň vykonáváte na území města podnikatelskou činnost, která byla dle krizových a mimořádných opatření zakázána a tvoří převažující část vašeho podnikání.

 Když mohu čerpat příspěvky od státu, mohu stejné výdaje nárokovat i z programu města?
O peněžitou pomoc můžete požádat bez ohledu na podporu poskytnutou ze strany státu či jiných institucí. Započítává se však výše peněžité pomoci již poskytnuté ze strany města Ostravy z výzvy 20 tis. Kč.

 Musí být provozovna zapsána v rejstříku či stačí doložit nájemní smlouvy?
Nikoliv, provozovna nemusí být zapsána. V on-line žádosti její adresu doplníte. Nájemní smlouvu nedokládáte.

 Mám maloobchodní prodejnu i internetový prodej, mohu o podporu požádat?
Ano, pokud činnost maloobchodu převažuje nad internetovým prodejem a zároveň byl maloobchodní prodej zakázán.

 Jsem spolek, ústav apod. mohu podat žádost?
Žadatel musí splňovat podmínku výkonu podnikaní podle živnostenského zákona a výzva míří na zmírnění ekonomických dopadů do příjmů podnikatelů. Statutární město Ostrava však intenzivně pracuje na možnosti nastavení podmínek pro poskytnutí peněžité pomoci do některých oblastí neziskového sektoru.


 ? JAKÉ PŘÍJMY UVÉST

 Podnikatelskou činnost jsem zahájil k 1.1.2019, doposud jsem nepodal daňové přiznání za rok 2019. Mohu požádat o peněžitou pomoc, když mi byl výkon podnikání zakázán, a pokud ano, v jaké výši? Jaké příjmy mám v žádosti uvést?
V žádosti se v takovém případě uvádí celkové příjmy za rok 2019. Pokud jejich výše přesahuje 6 mil., resp. 12 mil. Kč, pak můžete požádat o pomoc ve výši 70 tis, resp. 100 tis. Kč pouze za podmínky, že daňové přiznání podáte příslušnému finančnímu úřadu před podáním žádosti o peněžitou pomoc, v opačném případě může výše peněžité pomoci dosahovat maximálně 40 tis. Kč.

 Zahájil jsem podnikatelskou činnost 27.10.2019, tato mi nyní byla zakázána. Které příjmy mám pro účely pomoci uvést do žádosti?
V takovém případě se do žádosti uvádí příjmy za měsíce listopad a prosinec 2019. Počet měsíců výkonu podnikatelské činnosti pak činí 2 celé měsíce. Obecně platí, že byla-li podnikatelská činnost zahájena v průběhu kalendářního měsíce, nezapočítává se tento měsíc počtu měsíců výkonu podnikatelské činnosti a stejně tak ani příjem dosažený za toto období se nezapočítává do celkových příjmů.

 Zahájil jsem podnikatelskou činnost 15.12.2019, tato mi nyní byla zakázána. Které příjmy mám pro účely pomoci uvést do žádosti?
V uvedeném případě jsou rozhodné příjmy za období měsíce ledna a února 2020, počet měsíců výkonu podnikatelské činnosti pak činí 2 celé měsíce. Obecně platí, že byla-li podnikatelská činnost zahájena v průběhu kalendářního měsíce, nezapočítává se tento měsíc do počtu měsíců výkonu podnikatelské činnosti a stejně tak ani příjem dosažený za toto období se nezapočítává do celkových příjmů.


  ? RŮZNÉ

 Co mám doplnit do kolonky „Důvod podání žádosti"?
Do kolonky napište důvody, proč potřebujete peněžitou pomoc, resp. okolnosti vaší současné životní situace.

 Kdy dostanu peněžitou pomoc na účet? Do kdy mohu o peněžitou pomoc žádat?
Žádosti lze podávat v termínu od 1. do 13. května 2020. Přijaté žádosti, které budou posouzeny jako kompletní, budou projednány na nejbližším zasedání zastupitelstva města. To je plánováno na 20. května 2020. Na účty podnikatelů bude poté peněžitá pomoc odeslána v co nejkratším čase.

 Podléhá tento dar zákonu o dani z příjmu, tzn., že je daněn jako ostatní příjmy?
Ano, dar podnikatel zapíše do daňového přiznání jako příjem.

 Pokud jste nenašli svou odpověď na Vaši otázku jsme vám k dispozici na e-mailu podpora100@ostrava.cz .