První pomoc podnikatelům

Prodloužení splatnosti nájmu, odpuštění nájmu, rychlá finanční výpomoc do 20 tisíc nebo dotační program do 100 tisíc korun. To jsou možnosti finanční výpomoci, které nyní Ostrava připravuje pro drobné podnikatele, jimž byla v důsledku krizových opatření vlády kvůli výskytu COVID-19 znemožněna jejich obchodní činnost.

 

Město chce těmito kroky efektivně pomoci podnikatelům, kteří mají nyní zákaz činnosti a mají provozovnu na území města Ostravy. 

Finanční dar 100 tis. Kč

Zažádat v tomto programu bylo možné jen v období od 1.května do 13. května 2020. O dar až do výše 100 tis. Kč mohli žádat ti podnikatelé, kteří mají provozovnu nebo sídlo, a převažující část své podnikatelské činnosti, na území Ostravy a jejich roční příjmy nepřekračují 18 mil. Kč a jejichž obchodní činnost byla v důsledku krizových opatření vlády zakázána.

 

Finanční dar 20 tis. Kč

Zažádat si o tento dar mohli menší podnikatelé s ročním obratem do 6 milionů korun, kteří mají provozovnu na území města Ostravy. 

Prominutí nájemného/pachtovného

Nájemci v prostorách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených do správy městským obvodům, mohou také žádat o prominutí části nebo celého nájmu za dobu uzavření prostoru. Rozhodovat se bude průběžně na základě došlých žádostí a zároveň probíhá jednání o podobném přístupu i s jednotlivými obvody. Podrobné informace a formulář žádosti zde.

Prodloužení splatnosti nájmu

Město schválilo prodloužení splatnosti nájmu za měsíce březen a duben o 3 měsíce a to všem živnostníkům, kteří k  13. březnu 2020 podnikali v provozovnách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených do správy městským obvodům. Ke stejnému kroku byly vyzvány také městské obvody a městské společnosti, které pronajímají prostory sloužící k podnikání. Jednotlivé obvody již opatření postupně přijímají.

Regulace reklamního smogu – prodloužení termínu o 1 rok

Podnikatelé teď nebudou zatíženi striktní regulací reklamního smogu v rámci projektu Ostrava 360°. Rada města schválila přechodné ustanovení tohoto Nařízení, kterým podnikatelům posunuje termín pro odstranění nevhodné reklamy na svých provozovnách o 1 rok – z původního 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021. Plánuje se také stejné prodloužení termínu o 1 rok pro podání žádostí v rámci dotačního programu na Podporu obnovy reklamního označení provozoven.

Více informací na www.ostrava360.cz. Plné znění Nařízení ke stažení zde.


Souhrnná tisková zpráva ze dne 28. dubna 2020 - Ostrava podporuje místní drobné podnikatelePomoc neziskovým organizacím

Pomoc ve výši 20 tisíc korun je určena organizacím, které k 9.  březnu provozovaly své aktivity v oblasti kultury, sportu, školství a vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogové prevence, podpory osob s handicapem, volnočasových aktivit a rodinné politiky na území města Ostravy déle než jeden rok a zároveň na základě krizových opatření nemohly provozovat své aktivity.

Od 5. května mohou zájemci podávat elektronicky či poštou své žádosti prostřednictvím formuláře uveřejněného na webu města Ostravy. Rada města bude o finanční pomoci rozhodovat v týdenních intervalech. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách města www.ostrava.cz/pomocneziskovkam nebo mohou své dotazy napsat na pomocnezisk@ostrava.cz.