Logo města Ostravy

Cesta k novému logu
 
Dříve město využívalo svůj heraldický znak představující stříbrného koně v poskoku umístěného v modrém štítě na zeleném trávníku, se zlatým sedlem a červenou pokrývkou, provázený vpravo nahoře zlatou růží se zelenými kališními lístky a červeným semeníkem. Je to znak tradiční a oblíbený. Proč se tedy přistoupilo k hledání nového loga? Při řadě zejména méně oficiálních příležitostí a často i komerčních prezentacích se ukázalo, že tradiční heraldický znak města ve spleti nejrůznějších log a značek zaniká a jeho umístění mezi nimi nepůsobilo důstojně.

Ostrava byla donedávna jedním z posledních velkých měst bez vlastního loga. Již minulé vedení města vypsalo soutěž na nové logo Ostravy. V roce 2005 byla vyhlášena dvoukolová soutěž, které se mohly zúčastnit firmy i jednotlivci. Zapojilo se do ní 72 uchazečů, z nichž každý měl možnost poslat maximálně tři návrhy. Celkem dorazilo přes 150 návrhů. Do druhého kola postoupila desítka nejzajímavějších od čtyř agentur. Nakonec žádný z návrhů nebyl natolik přesvědčivý, aby získal podporu rady města.

Na podzim roku 2007 město oslovilo Studio Najbrt, které patří k nejznámějším českým grafickým studiím. Z dílny studia vyšla řada log českých firem (PPF, ČD Cargo, Agropol atd.) i organizací, pravidelně spolupracuje s Karlovarským filmovým festivalem. Jeho grafici vytvořili například logo hlavního města Prahy. V regionu spolupracovali s festivalem Colours of Ostrava a také s Jarkem Nohavicou, pro kterého již řadu let připravují návrhy plakátů a obalů na CD. V první fázi Aleš Najbrt se spoluautorem loga Ostravy Borisem Melušem předložili 6 návrhů včetně ukázek jejich použití na tiskovinách, reklamních předmětech apod. Vedení města vybralo vítězný návrh, tedy nové logo OSTRAVA !!!

Poté Studio Najbrt vytvořilo celý grafický manuál jednotného vizuálního stylu, ve kterém jsou popsány do nejmenších detailů všechna myslitelná využití loga včetně písma, barev a dalších prvků. Design manuál definuje písmo, barvy a rozvíjí celý vizuální styl města až do takových jednotlivostí jako je například grafické řešení webových stránek, vizitek, hlavičkových papírů, tiskových zpráv, jmenovek zaměstnanců, značení budov města nebo i drobných reklamních předmětů.

Tyto drobné reklamní předměty jsou k dostání v turistických informačních centrech OSTRAVAINFO!!!:

bloky1web.jpgsamolepkyweb.jpg
buttonky1web.jpg buttonky2web.jpg
plechovky1web.jpg plechovky3_web.jpg

Logo města Ostravy

ostravskednyweb3.jpg

OSTRAVA!!! je marketingovou značkou, kterou se město prezentuje před veřejností v České republice i zahraničí. Heraldický znak města je užíván výjimečně při oficiálních příležitostech. Souhlas k jeho užití uděluje Rada města Ostravy. Podobu loga tvoří název města se třemi vykřičníky, které vyjadřují energii, sebevědomí, a humor města a jeho obyvatel. Světlemodrá barva v základním provedení v názvu OSTRAVA vychází z heraldické tradice a je doplněna tmavomodrou barvou pro akcentované vykřičníky. Logo města je netradiční, trochu provokativní, proto zaujme a uvízne v paměti. Grafické ztvárnění připouští i jiné barevné varianty, ale také umožňuje použití i samotných vykřičníků (jako příklad lze uvést sportovní značku Nike). Nový vizuální styl města se týká i příspěvkových organizací města Ostravy, kterých je přibližně 40, ale také všech 23 městských obvodů. Mimo jiné se například dotýká i dopravních prostředků městské hromadné dopravy.

 halovyfotbalweb.jpgLogo se objevuje i na kulturních a sportovních akcích, které jsou podporovány statutárním městem Ostrava. Město tedy získalo logo, grafický manuál a licenci na jeho neomezené používání jak v České republice tak i v zahraničí.

Souhlas s užitím loga uděluje odbor kanceláře primátora ostravského magistrátu formou poskytnutí podlicence k jeho užití na základě uzavření Smlouvy o užití loga města. Bližší informace a všechny potřebné podklady (logo v křivkách, logomanuál apod.) získáte rovněž na odboru kancelář primátora, oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti.

Zde si můžete stáhnout žádost o použití loga ve formátu doc.