Městské organizace

Pravidla pro tvorbu značek městských organizací

5.1 Princip tvorby značek

Tvorba značek městských organizací a společností se řídí uvedenými pravidly. Slovem, za které se umisťují !!!, by měl být zažitý, obecně známý název nebo zkratka společnosti, celý název společnosti se uvádí v podtitulku. Značky lze v běžné neoficiální komunikaci používat bez podtitulu. Značky mohou používat barevnost značky města, nebo využít jiné barvy z palety základní a doplňkových barev města. Barevná provedení se analogicky odvozují od provedení značky města. Stejně tak se odvozují ostatní pravidla použití značky, jako je ochranná zóna a rozměrová řada. 
Výjimku tvoří značka Městské policie Ostrava. Obdobným způsobem není dovoleno vytvořit žádnou jinou značku. 
Všechny uvedené příklady jsou pouze ilustrační. Závazné podoby značek společností jsou uvedeny v příslušné dokumentaci.

Každé použí značky s vykřičníky vždy podléhá konzultaci a schválení odboru kanceláře primátora, Magistrátu města Ostravy.

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-05-1_a.png

Popis obrázků:

1. Gotham Black 28 b, barva Ostrava světle modrá. Mezeru mezi poslední literou nápisu a prvním vykřičníkem je potřeba zarovnat tak aby byla opticky shodná s mezerami mezi jednotlivými vykřičníky.
2. Samostatné vykřičníky, barva Ostrava tmavě modrá. výška 7 mm 3. Gotham Black 9/12 b, prostrkání 20, zarovnání vlevo, barva Ostrava tmavě modrá

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-05-1_b.png

Značky využívající barevnost značky města

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-05-1_c_2.png

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-05-1_d.png

Značka Městské policie Ostrava. Kompozice značky je odlišná. Využívá barevnost značky města.