Městské obvody

Způsoby použití značky města v městských obvodech

4.1 Značky městských obvodů

Městské obvody mohou ve vybraných aplikacích používat značku města dvěma způsoby: 1. v přímém spojení se jménem obvodu; 2. v přímém spojení se jménem a heraldickým znakem obvodu. Konstrukce této varianty značky se řídí uvedenými pravidly. V závislosti na technologii je znak použit v barevném nebo jednobarevném provedení v barvě Ostrava tmavě modrá, černá nebo bílá. Barevná provedení se analogicky odvozují od provedení značky města. Stejně tak se odvozují ostatní pravidla použití značky jako je ochranná zóna a rozměrová řada. Minimální velikost značky se u varianty 2 odvíjí od mezní čitelnosti konkrétního znaku.

Název zdrojového souboru je určen takto:

Nazev_obvodu_lg_provedeni.format
Zkratky provedení jsou uvedeny v popiskách příkladů.

Formáty dat pro tisk: .eps, .cdr

Formáty dat pro obrazovku: .gif, .png

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-04-1.png

Popis obrázků:

1. Barevné nebo jednobarevné pozitivní provedení heraldického znaku městské části, výška 15 mm 
2. Barevné pozitivní provedení značky, výška 7 mm 
3. Gotham Black 13,5/16 b, prostrkání 20, zarovnání vlevo, barva Ostrava tmavě modrá


4.2 Název obvodu

Provedení značky

Barevné pozitivní provedení značky

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-hostalkovice2.png

Značka v této verzi je brána jako výchozí, pokud je na pozadí dostatečně čitelná.


Barevná negativní provedení značky A a Bc-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-hostalkovice3.png

Provedení A pro aplikace na takovém pozadí, kde není základní provedení značky dostatečně čitelné.

Barevné negativní provedení B se používá pouze na pozadí barvy Ostrava světle modrá. Aplikovat tuto variantu na jiných barvách podkladu je zakázáno.


Jednobarevná provedení značky

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-hostalkovice4.png

Jednobarevné pozitivní provedení se používá tam, kde nelze z objektivních nebo technologických důvodů (například razítko, fax) použít plnobarevné varianty značky. Pokud je to možné, využívá se škála základních barev nebo barva černá.

Jednobarevné negativní provedení značky se aplikuje tam, kde ostatní provedení značky nejsou dostatečně čitelná.


Barevná provedení značky s barevným znakem

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-hostalkovice1.png

Barevné pozitivní provedení v této verzi je bráno jako výchozí, pokud je na pozadí dostatečně čitelná.

Barevné negativní provedení A pro aplikace na takovém pozadí, kde není základní provedení značky dostatečně čitelné.

Barevné negativní provedení B se používá pouze na pozadí barvy Ostrava světle modrá. Aplikovat tuto variantu na jiných barvách podkladu je zakázáno.


Barevná provedení značky s jednobarevným znakem

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-hostalkovice5.png

Barevné pozitivní provedení v této verzi je bráno jako výchozí, pokud je na pozadí dostatečně čitelná.

Barevné negativní provedení A pro aplikace na takovém pozadí, kde není základní provedení značky dostatečně čitelné.

Barevné negativní provedení B se používá pouze na pozadí barvy Ostrava světle modrá. Aplikovat tuto variantu na jiných barvách podkladu je zakázáno.


Jednobarevná provedení značky se znakem

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-hostalkovice6.png

Jednobarevné pozitivní provedení se používá tam, kde nelze z objektivních nebo technologických důvodů (například razítko, fax) použít plnobarevné varianty značky. Pokud je to možné, využívá se škála základních barev nebo barva černá.

Jednobarevné negativní provedení značky se aplikuje tam, kde ostatní provedení značky nejsou dostatečně čitelná.


Znak

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-hostalkovice7.png
1.                                    2.                                    3.

Popis obrázků:

1.
Barevné provedení znaku je bráno jako výchozí, pokud je na pozadí dostatečně čitelná.

2.
Jednobarevné – modré – provedení znaku se používá všude tam, kde z důvodu čitelnosti nebo technologie není vhodné použít barevné provedení.

3.
Jednobarevné – černé – provedení zanku se používá tam, kde z technologických důvodů nelze použít ostatní provedení.

Zdrojové soubory obsahují bílý rámeček, který na bílém podkladu splývá s pozadím. Rámeček je nedílnou součástí znaku a umožňuje jeho čitelnost na veškerých barevných pozadích.

4.3 Ochranná zóna

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-04-25.png
Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které, kromě okraje formátu, nesmí nic zasahovat (např. text, jiná značka ani další grafické prvky).

4.4 Rozměrová řada

Doporučené velikosti značky pro aplikaci na různé formáty.

c-documents-and-settings-krzyzankovavl-plocha-plone-foto-designmanua-l-04_26_1.png
Popis obrázků:

Výška 10 mm
propagační tiskoviny a inzerce formátu A4

Výška 7 mm – základní velikost značky
merkantilní tiskoviny formátu A4
propagační tiskoviny a inzerce formátu DL a A5

Výška 5 mm
merkantilní tiskoviny formátu DL a menší, A5 a vizitky

Výška 3,5 mm – minimální velikost značky
razítka, reklamní předměty, sponzorské aplikace
Nejmenší velikost pro bezpečné zachování čitelnosti značky!