Žádosti o dotace na vzdělávání se letos budou podávat dříve

31/7 2020

Celkem 39,2 milionu korun je v rozpočtu města Ostravy pro příští rok připraveno na dotace, které ve dvou programech podpoří školství, vzdělávaní a talentmanagement. Dřívější termín pro vyhlášení programů než v předchozích letech město zvolilo proto, aby měli příjemci finanční podpory informaci o výsledku výběrového řízení již na začátku roku. Zájemci mohou podávat žádosti v termínu od 5. do 16. října 2020.

Žádosti o dotace na vzdělávání se letos budou podávat dříve

Ilustrační foto. Zdroj: MMO

„Termín pro podání žádostí jsme v letošním roce posunuli, což pro žadatele znamená, že se výsledky o výši finanční podpory dozví už na začátku roku ihned po projednání v orgánech města. Mohou si tak lépe plánovat své aktivity. Ostrava každoročně vyhlašuje tři dotační programy zaměřené přímo na vzdělávání. Třetí dotační titul na podporu výuky cizích jazyků a cizojazyčné výuky pro rok 2021 zveřejníme na jaře příštího roku. Na všechny tři programy uvolní město ze svého rozpočtu kolem 50 milionů korun," uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.
Peněžní prostředky z programu na podporu školství jsou určeny k financování celoročních i jednorázových zájmových a vzdělávacích aktivit včetně těch pro děti z mateřských škol, významných akcí celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro žáky základních a středních škol, a zájmových a vzdělávacích aktivit realizovaných školskými zařízeními a právnickými osobami neziskového charakteru. Maximální výše podpory na jeden projekt je 250 tisíc korun.

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu, který je unikátní v rámci celé České republiky, je zaměřen na finanční podporu projektů, které rozvíjejí technické dovednosti, přírodovědné znalosti i čtenářskou a matematickou gramotnost. Systematicky posiluje nadání dětí a jeho rozvoj, pomáhá vytvářet podmínky pro mimořádné talenty. Peněžní prostředky je možné čerpat na financování vzniku nových a rozvoje stávajících subjektů, talentcenter a science center, na projekty spolupráce vysokých škol při řešení problematiky města Ostravy, na pořádání krajských a celostátních soutěží mateřských, základních a středních škol zejména v přírodovědných a technických oblastech a na rozvoj stávajících vzdělávacích oborů a programů, které podporují budoucí odborníky, chybějící na trhu práce. Žadateli mohou být ostravské mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení zájmového vzdělávání a právnické osoby neziskového charakteru se sídlem v Ostravě.

„Pro letošní rok se podávání žádostí díky další elektronizaci značně zjednodušuje. Zájemce odešle žádost do informačního systému a odpadne mu povinnost dokumenty včetně příloh tisknout a odesílat poštou, datovou schránkou nebo osobně doručit na podatelnu magistrátu, jako tomu bylo dříve," doplnila náměstkyně Andrea Hoffmannová.

Informace o dotačních programech jsou zveřejněny zde: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/skolstvi.