Ostrava podporuje místní drobné podnikatele

31/3 2020

Prodloužení splatnosti nájmu, odpuštění nájmu, rychlá finanční výpomoc do 20 tisíc nebo finanční dar do 100 tisíc korun. To jsou možnosti finanční výpomoci, které Ostrava nabízí drobným podnikatelům, jimž byla v důsledku krizových opatření vlády kvůli výskytu COVID-19 znemožněna jejich obchodní činnost. Také se posouvá regulace reklamního smogu.

Ostrava podporuje místní drobné podnikatele

Město chce těmito kroky efektivně pomoci podnikatelům, kteří mají nyní zákaz činnosti a mají provozovnu na území města Ostravy. Aktuálně jsou k dispozici tyto možnosti:

Prominutí nájemného/pachtovného

Nájemci v prostorách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených do správy městským obvodům, mohou také žádat o prominutí části nebo celého nájmu za dobu uzavření prostoru. Rozhodovat se bude průběžně na základě došlých žádostí a zároveň probíhá jednání o podobném přístupu i s jednotlivými obvody. Podrobné informace a formulář žádosti zde.

Prodloužení splatnosti nájmu

Město schválilo prodloužení splatnosti nájmu za měsíce březen a duben o 3 měsíce a to všem živnostníkům, kteří k  13. březnu 2020 podnikali v provozovnách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených do správy městským obvodům. Ke stejnému kroku byly vyzvány také městské obvody a městské společnosti, které pronajímají prostory sloužící k podnikání. Jednotlivé obvody již opatření postupně přijímají.

Finanční dar 100 tisíc korun

Ostrava připravuje finanční výpomoc na zmírnění ztrát – finanční dar do výše 100 tisíc korun by se opět týkal menších podnikatelských subjektů s ročním obratem do 6 milionů korun. Získaný dar by bylo možné využít na úhrady nájmu, mezd zaměstnanců, zákonných odvodů, nákladů na energie apod. Konkrétní podmínky se připravují, první žádosti by město mohlo přijímat v dubnu.

Regulace reklamního smogu – prodloužení termínu o 1 rok

Podnikatelé teď nebudou zatíženi striktní regulací reklamního smogu v rámci projektu Ostrava 360°. Rada města schválila přechodné ustanovení tohoto Nařízení, kterým podnikatelům posunuje termín pro odstranění nevhodné reklamy na svých provozovnách o 1 rok – z původního 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021. Plánuje se také stejné prodloužení termínu o 1 rok pro podání žádostí v rámci dotačního programu na Podporu obnovy reklamního označení provozoven.

Více informací na www.ostrava360.cz. Plné znění Nařízení ke stažení zde.

Finanční dar 20 tisíc korun

UKONČENO - bylo možno podat do 30.4. Informace zde.


Balíček finanční výpomoci výslovně cílí na akutní podporu a alespoň částečné řešení existenčních problémů menších podnikatelů.

„Jsme si vědomi, že pro mnohé podnikatele může být uzavření jejich podniku likvidační. Chceme jim pomoci překonat nejtěžší období, ale bohužel ani město nemá neomezené možnosti. Jsme nicméně připraveni pomoci v desítkách milionů korun. Je však zásadní, aby toho podnikatelé nezneužívali a skutečně se pomoc podařilo dostat k těm, kteří ji nejvíce potřebují," řekl primátor Tomáš Macura.

„Rada 24. března projednávala celkem 44 žádostí, ale 3 žadatelé museli být vyřazeni z důvodu podání duplicitní žádosti nebo uvedení obchodní činnosti, jejíž provoz nebyl nařízením vlády omezen. Rovněž jsme museli dodatečně reagovat na dnešní rozhodnutí vlády o odpuštění záloh na zdravotním a sociálním pojištění. Těm podnikatelům, kteří ve svých žádostech specifikovali, že dar bude sloužit právě na úhradu tohoto pojistného, musíme dar o danou sumu krátit. Podnikatelé mohou v případě potřeby žádat o úhradu jiných nákladů v návazném připravovaném programu," řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Ke stažení - zde jsou k dispozici formuláře (žádosti) pro podání žádostí na podporu podnikatelů a doplňující informace.

Kontaktní e-mail:

pomoc@ostrava.cz