Ostrava podpoří aktivity spojené s hornictvím

8/2 2023

Ostrava bude v letošním roce hostit 27. Setkání hornických měst a obcí České republiky. Slavnosti věnované hornické minulosti města se budou konat od pátku 8. do neděle 10. září 2023. V návaznosti na to město vyhlašuje dotační program na podporu doprovodných akcí v oblasti kultury s názvem FAJRONT!!!.

Ostrava podpoří aktivity spojené s hornictvím

Z 26. Setkání hornických měst a obcí v Kutné Hoře. Foto: Monika Pravdová

V rámci setkání se bude konat například hornický průvod, slavností ceremonie, mše svatá, výstava věnovaná historii hornictví a hornických spolků na Ostravsku, exkurze, komentované prohlídky a mimo jiné budou udělovány i ceny Český permon 2023. Doprovodný program se bude odehrávat zejména v centru města a na Slezskoostravském hradě.

Výzva FAJRONT!!! má za cíl skrze kulturní aktivity připomenout historii hornictví, které zásadním způsobem ovlivnilo vývoj Ostravy i osudy jejich občanů. Akce pro veřejnost podpořené z dotační výzvy se budou konat v termínu od 1. července 2023 do 31. prosince 2023.

„Ostrava je dnes moderním, barevným městem, ve kterém se konají kulturní a sportovní akce světové úrovně. Přesto je ale hrdá na svou hornickou minulost a nechceme, aby se na ni zapomnělo,“ říká náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Na podporu projektů v rámci výzvy FAJRONT!!! je vyčleněna částka 1 milion korun, přičemž maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 tisíc korun. Subjekty, které se do výzvy zapojí, mohou žádat o účelovou dotaci, příspěvkové organizace města a městských obvodů o příspěvek a městské obvody o transfer.

Město už v minulosti několikrát vyhlásilo mimořádné dotační programy v oblasti kultury, které se zaměřovaly na konkrétní téma. Z těch největších akcí mohu připomenout například 750. výročí první písemné zmínky o městě, 100 let republiky nebo 30 let od sametové revoluce a 75. výročí osvobození Ostravy,“ dodala náměstkyně Hoffmannová.

Termín pro podání žádostí je od 27. února 2023 do 10. března 2023 do 13.00 hodin. V rámci výzvy nemohou být předloženy projekty, které byly přihlášeny do výběrového řízení na poskytnutí dotací pro rok 2023. Více informací je možné najít ZDE