Informace k problematice koronaviru v Ostravě - průběžně aktualizováno

4/4 2020

Vláda České republiky vyhlásila třicetidenní nouzový stav, který začal platit 12. března a byl prodloužen až do 30. dubna. Je omezen volný pohyb občanů na území celého státu s vyjímkou služebních cest. Uzavřeny jsou hranice ČR Zavřeny jsou tržnice a jsou zakázány návštěvy ve věznicích, omezen je maloobchodní prodej.

Informace k problematice koronaviru v Ostravě - průběžně aktualizováno

Ilustrační foto. Zdroj: MMO

Telefonní linky. Pro případ, že osoby pociťují příznaky onemocnění (teplota, nachlazení, kašel), jsou zřízeny následující telefonické linky. POZOR - občan si sám od sebe nemůže testování nechat provést, VŽDY je nařizuje epidemiolog po konzultaci a to výhradně v případě, že existují důvody pro podezření z infekce - preventivně se odběry neprovádí!

 • Nová telefonní informační linka v souvislosti s koronavirem  1212
 • NON-STOP informační linky Krajské hygienické stanice 595 138 118, 595 138 119 a 595 138 147
 • NON-STOP linka 112 s přítomností dvou lékařů - prosíme, nevolejte na linku 155!
 • Zelená  linka 800 199 922 – na této informačně poradenské lince jsou k dispozici pracovníci Městské policie Ostrava, kteří mimo jiné převezmou požadavek osamělých seniorů lidí v izolaci (karanténě) a v opodstatněných případech předají neziskové organizaci ADRA. Její dobrovolníci zajistí nákup základních potravin, drogistického zboží a léků. Lidé se na linku mohou obrátit i s dalšími dotazy.

Podrobné informace naleznete na stránkách: 

https://www.vlada.cz
https://www.mzv.cz 
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy
http://www.msmt.cz
https://www.mvcr.cz
https://koronavirus.mzcr.cz/

Informace o aktuálním počtu a lokalizaci nakažených koronavirem v Ostravě a celém regionu najdete na webu Krajské hygienické stanice Ostrava - www.ksova.cz

Zpřísnění omezení pohybu občanů. Aktuálně vláda nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné. Rozšiřuje původní opatření, které zní: Vláda zakazuje volný pohyb osob na celém území ČR s několika výjimkami: např. cesty do práce, za rodinou, k lékaři nebo na nákup základních věcí. Zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích. Zakázána není účast na pohřbu, omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně zásobování, rozvážkovou službu nebo veterinární péči.

Soukromí poskytovatelé dovozu nákupů:

Liftago: https://www.liftago.cz/nakup/

Tesco: https://itesco.cz/sluzby-a-znacky/nakupy/ostrava/

Podpora drobným podnikatelům. Prodloužení splatnosti nájmu, odpuštění nájmu, rychlá finanční výpomoc do 20 tisíc nebo dotační program do 100 tisíc korun. To jsou možnosti finanční výpomoci, které nyní Ostrava připravila pro drobné podnikatele, jimž byla v důsledku krizových opatření vlády kvůli výskytu COVID-19 znemožněna jejich obchodní činnost. První z nich dostali peníze 25. března. Více v tomto článku.

Postaráme se o děti lidí, bojujících s virem v první linii. Město Ostrava nastavilo plán péče o děti ve věku od tří do deseti let zaměstnanců bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil. Více v tomto článku.

Zákaz vycházení bez zakrytých dýchacích cest. Zákaz pohybu venku bez zakrytých dýchacích cest začal platit od 19. března – přípustné jsou roušky, šátky nebo šály.

Rouškomaty. Na 21 místech v Ostravě je možné získat zdravotnický materiál, tedy ochranné roušky, respirátory, jednorázové sterilní ochranné rukavice a dezinfekční gely, pomocí automatů. Podrobné informace v tomto článku.

Podpora osamělým seniorům a lidem v karanténě. Město Ostrava a dobrovolnická organizace ADRA začali společně pomáhat osamělým seniorům a lidem v izolaci, kteří nemají přirozenou síť sociálních kontaktů a nemohou se spolehnout na pomoc rodiny, sousedů nebo známých a zároveň nemají možnost si objednávat potraviny ani jiným způsobem, například přes internet. Podrobnosti v tomto článku.

Nákupy seniorů ve vyhrazeném čase. Obchody s potravinami, drogerie a pošty jsou nově vyhrazeny pro lidi starší 65 let od 8 do 10 hodin ráno. Mimo tyto hodiny by senioři do obchodů chodit jako riziková skupina raději neměli (nejedná se o zákaz, ale pouze doporučení).

Magistrát města Ostravy.  Město Ostrava přistupuje v návaznosti na nařízení Vlády ČR o omezení pohybu občanů k úpravě úředních hodin. Pro veřejnost budou pracoviště Magistrátu města Ostravy otevřena ve středy od 14 do 17 hodin, v pondělky od 8 do 11 hodin.  Odbaveni budou pouze klienti, kteří se v předstihu objednají prostřednictvím elektronického odbavovacího systému https://objednavky.ostrava.cz/eobs, nebo telefonicky na kontaktní lince magistrátu na čísle 844 12 13 14. Mimo výše uvedené úřední hodiny budou budovy magistrátu pro veřejnost uzavřeny. Pokud vám občanský průkaz nebo pas propadlo po prvním březnu, bude na něj nahlíženo při kontrole v rámci ČR jako na platný. Podobně tomu je s propadlým řidičským průkazem v době nouzového stavu. Podrobněji zde (pdf).

!!!V této souvislosti připomínáme, že magistrát nemůže z důvodu přijetí nutných opatření v rámci úřadu i kvůli omezení pohybu osob vykonávat některé úkony ve správních řízeních, neboť není schopen umožnit účastníkům řízení uplatňovat v plném rozsahu jejich práva a oprávněné zájmy, kupříkladu nahlížení do spisů. Proto může dojít k průtahům v řízeních, které ovšem s ohledem na vládou vyhlášený stav nejsou průtahy zbytečnými.

Živnostenský úřad - bezkontaktní vyřizování. V souvislosti s opatřením Magistrátu města Ostravy, ve vazbě na rozhodnutí Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu, zabezpečuje odbor živnostenský úřad Magistrátu města Ostravy vyřízení vašich podání bezkontaktně.V této souvislosti doporučujeme našim klientům využít možnost elektronického podání:

 • prostřednictvím webové aplikace https://www.rzp.cz/elpod.html
 • z datové schránky podatele do datové schránky statutárního města Ostravy (ID DS 5zubv7w)
 • na elektronickou podatelnu Magistrátu města Ostravy posta@ostrava.cz (upozorňujeme, že toto podání musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem)

Pokud podatel nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem nebo nemá zřízenu datovou schránku, může podání učinit:

 • po dobu vyhlášeného nouzového stavu také obyčejnou mailovou poštou, bez uznávaného elektronického podpisu. Podání, týkající se ohlášení živnosti a žádosti o koncesi musí být, v souladu s požadavkem živnostenského zákona, učiněny na základním jednotném registračním formuláři 
 • prostřednictvím pošty zasláním na adresu Magistrát města Ostravy, Živnostenský úřad, Prokešovo nám. 1803/8, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 • vhozením do schránek na pravé nebo levé vrátnici na výše uvedené adrese ale pouze v úředních hodinách: pondělí 8 – 11 a středa 14 – 17 hodin

Potřebné formuláře jsou k dispozici na www.rzp.cz

Běžné dotazy můžete zaslat na adresu zu@ostrava.cz nebo vám budou zodpovězeny telefonicky na Kontaktním centru Magistrátu města Ostravy tel. číslo: 599 49 93 11, tel. číslo: 844 12 13 14 (zvýhodněný tarif partnerské linky Bluetone) nebo 599 443 148.

Sběrné dvory OZO v omezeném režimu. Od 17. března do 2. dubna byly všechny sběrné dvory v Ostravě uzavřeny. Občané mohou vybrané služby objednat přes eshop.ozoostrava.cz. Pravidelný svoz odpadu v celé svozové oblasti OZO probíhá bez omezení. Nově, od 2. dubna, fungují sběrné dvory v omezeném režimu. Více zde.

Omezení maloobchodního prodeje a zákaz provozu heren a kasin.

Zakazuje se:
1. s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:

• potravin,
• výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
• pohonných hmot,
• paliv,
• hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
• lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
• malých domácích zvířat,
• krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
• brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
• novin a časopisů,
• tabákových výrobků,
• služeb prádelen a čistíren,
• prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,

NOVÉ - Od čtvrtku 9. dubna 2020 jsou opět otevřeny:

 • hobbymarkety
 • železářství
 • prodejny a opravny jízdních kol

2. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení,

3. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

4. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření na hranicích. Od 16. března 2020 platí pro české občany zákaz vycestovat z ČR zákaz vstupu cizinců do naší republiky s výjimkou těch, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt. Do nabytí účinnosti tohoto zákazu platí opatření, kterým vláda zakázala vstup na území České republiky pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, pokud vstup těchto cizinců není v zájmu České republiky. Zároveň zastavila příjem všech žádostí o víza a přerušila řízení u již podaných.   

Povinná karanténa. Osoby, které se vrátily z rizikových oblastí, musí po příjezdu kontaktovat praktické lékaře a zůstat v karanténě, aby neohrožovaly další občany. Rizikovou oblastí jsou tyto země: Čína, Írán, Itálie, Jižní Korea, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie a Rakousko. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. Pokyny, jak se chovat v případě karantény, naleznete zde.

Zákaz školní docházky. Zákaz školní docházky se týká základních, středních a vysokých škol, uměleckých a jazykových škol, denních jazykových kurzů. Zákaz platí i pro zájmové kroužky, školní soutěže a přehlídky. Opatření vlády se netýká provozu mateřských škol.

Zákaz návštěv v nemocnicích a sociálních ústavech. V platnosti je zákaz návštěv pacientů v nemocnicích (s výjimkou dětských oddělení, kam může přijít na návštěvu jeden rodič), penzionů pro seniory a sociálních zařízení pro děti a dospělé.  

Veřejné akce. Až do odvolání platí zákaz pořádat všechny veřejné a soukromé kulturní, sportovní, společenské, náboženské, vzdělávací a další akce s účastí přesahující ve stejný čas počet 30 osob. Zákaz se týká i poutí, slavností či ochutnávek. Zákaz vstupu platí pro posilovny, koupaliště, bazény, wellness služby, sauny, veřejné knihovny a galerie.

V Ostravě zůstávají otevřena veřejná venkovní sportoviště (nutno dodržet maximální počet účastníků, k dispozici budou toalety, nikoliv sprchy a šatny) a zoologická zahrada, kde je omezen vstup pouze do vnitřních pavilonů a regulován bude vstup, aby se netvořily velké skupiny.

Zákaz provozovat tržnice. Tržnice musí být do odvolání uzavřeny.

Zákaz návštěv ve věznicích.

Autoškoly. Praktické zkoušky v autoškolách se nebudou konat po dobu jednoho měsíce.  

Infolinky zdravotních pojišťoven:

zdravotní pojišťovny

Přehled opatření a usnesení vlády (pdf):

Shrnutí situace v Ostravě

Město Ostrava ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, Moravskoslezským krajem a ostatními subjekty řeší preventivní opatření, které mají eliminovat rizika spojená s možným šířením koronaviru. K dané věci se průběžně schází Rada města Ostravy a Krizový štáb města Ostravy.

Z preventivních důvodů město již zavedlo od 3. března zákaz návštěv v Městské nemocnici Ostrava a jejích přidružených zařízeních, domovech seniorů a ostatních sociálních zařízeních zřizovaných městem Ostravou. Zavedena byla hygienická opatření ve vozidlech dopravního podniku, mateřských a základních školách, Městské nemocnici Ostrava, prostorách radnice města Ostravy a úřadech městských obvodů.

Uzavřena jsou městská informační centra, galerie a Ostravské muzeum.

Zastupitelstvo města Ostravy uvolnilo ve středu 3. března z rezervy pro krizové stavy pět milionů korun, posílilo pravomoci rady města a umožnilo tak pružněji reagovat na možné požadavky souvisejících s koronavirem. Uvedená částka bude v případě potřeby použita k financování nákupů zdravotnického materiálu pro lidi v první linii, zejména pro lékaře, policisty, sociální pracovníky nebo hasiče. Město Ostrava je proto v průběžném kontaktu s Integrovaným záchranným systémem, ale také městskými obvody, společnostmi a dalšími institucemi.  

V Ostravě zůstávají otevřena venkovní veřejná sportoviště a zoologická zahrada, kde je omezen vstup pouze do vnitřních pavilonů. V provozu jsou také ubytovací zařízení ve správě města (hotely Puls, Sareza, Akord). Magistrát města Ostravy nadále poskytuje služby občanům s výše uvedeným omezením.

Městská hromadná doprava

Od pátku 13. března zrušil DPO ve svých spojích povinný nástup předními dveřmi a kontrolu jízdních dokladů řidičem po 20. hodině. Na zastávkách budou vozy MHD otvírat všechny dveře, aby cestující nemuseli mačkat tlačítka. Zároveň zintenzivňuje dezinfekci (i ozónovou dezinfekci) vozového parku a nařizuje povinné větrání vozidel ve všech konečných stanicích. Frekvence spojů zůstává zachována.

Prodejny jízdních dokladů MHD jsou uzavřeny. Cestující by si své časové dlouhodobé jízdné měli zakoupit přes e-shop DPO, na který se dostanou přes webové stránky dpo.cz, konkrétně na adrese www.dpo.cz/eshop. Případně je možné platit jízdné přímo ve vozech pomocí bezkontaktní platební karty, KREDITní jízdenky, elektronické peněženky ODISky, nebo před nástupem do vozidel pomocí SMS jízdenky, či mobilní aplikace MojeDPO. KREDITní jízdenky pořídí v modrých automatech umístěných ve významných dopravních uzlech.

O koronaviru

Nový koronavirus SARS-CoV-2  je původcem nemoci Covid 19. Z rodiny koronavirů už je světu známý například SARS, který se epidemicky začal šířit okolo roku 2003, nebo MERS. Ten je známý od roku 2012.

COVID-19, jak zní název onemocnění z nového koronaviru, se začal šířit na sklonku loňského roku v čínském Wu-chanu. Nákaza se následně začala kapénkovou cestou šířit z člověka na člověka. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Podle dosavadních zkušeností je inkubační doba infekce dlouhá až čtrnáct dní. Příznaky se mohou objevit v různé míře intenzity a podobají se běžným projevům respiračních chorob. Patří mezi ně horečka, kašel, dušnost nebo slabost. Podle dosud známých informací má nemoc až v 80 procentech případů lehký průběh. Komplikace se nejčastěji objevují u seniorů
či chronicky nemocných, kteří také patří do rizikových skupin. Na nemoc zatím neexistuje žádný specifický lék. Lékaři proto nakaženým podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci – snižují horečky nebo mírní kašel. V těžších případech pomáhají pacientům s dýcháním či okysličováním krve dýchací přístroje s přísunem kyslíku pomocí masky nebo intubace, a v nejtěžších přístroje pro mimotělní okysličování, aby se zmírnila námaha plic a srdce.

korona info

Bližší a aktuální informace naleznete na níže uvedených odkazech:

http://www.khsova.cz/
https://www.mzcr.cz/obsah/2020_4107_1.html
http://www.szu.cz/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_content=premise_link_firmy&utm_term=st%c3%a1tn%c3%ad%20zdravotn%c3%ad%20%c3%bastav&utm_campaign=firmy.cz-363243