Ostrava se postará o děti zaměstnanců zapojených do boje proti koronaviru

18/3 2020

Město Ostrava nastavilo plán péče o děti ve věku od tří do deseti let zaměstnanců bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil.

Ostrava se postará o děti zaměstnanců zapojených do boje proti koronaviru

Město zajistí hlídání dětí zaměstnanců bezpečnostních složek a zdravotnictví. Ilustrační foto: MMO

Vedení města chce těmto pracovníkům umožnit vykonávat práci související s prevencí šíření nového typu koronaviru a léčbou osob, které onemocněly Covid - 19, tedy chorobou, kterou virus způsobuje. 

„Již v minulém týdnu jsme rozhodli o přípravě tří středisek volného času a Domu dětí a mládeže v Porubě s celkovou kapacitou až 375 dětí ve věku od šesti do deseti let. Rozdělíme je do menších skupin po maximálně patnácti dětech. Všechna místa jsme také vybavili dezinfekcí a ochrannými rouškami, aby děti pobývaly v opravdu bezpečném prostředí. Fungovat začaly dnes,“ uvedla náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Pomohou s dětmi až sedm dní v týdnu 

Dětské skupiny v těchto čtyřech zařízeních budou fungovat vždy od pondělí do pátku od sedmi do sedmnácti hodin. „Jsme ale schopni jít nad rámec tohoto opatření a zajistit péči o děti v systému 24/7, hlídání dětí může probíhat nonstop,“ doplnila náměstkyně Andrea Hoffmannová. Zájemci o tuto službu se již začali hlásit, první dítě nastoupilo dnes.

 Rodiče výše uvedených pracovníků mohou mladší děti umístit do vybraných školek, které zůstávají za tímto účelem otevřené, avšak pro běžný provoz jsou uzavřené. Město žádá rodiče těchto profesí, aby vybrané zařízení předem kontaktovali telefonicky a domluvili nástup dítěte. Jedná se o tyto mateřské školy:

MŠ Ukrajinská 1530 -1531, Poruba, tel.: 775 560 535
MŠ F. Formana 13, Dubina, tel. 596 711 804, 777 079 918
MŠ Za Školou 1, Zábřeh, tel.: 602 511 622, 725 059 525
MŠ Bohumínská 68, Slezská Ostrava, tel.: 724 232 388, 739 418 144
MŠ Zámostní 31, Slezská Ostrava, tel.: 596 241 745. 702 218 434, 725 934 169  
ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou, tel.: 596 931 563, 731 153 947
MŠ Dobroslavická 42/4, Plesná, tel.: 596 935 029, 774 928 311
MŠ Těšínská, Radvanice, tel.: 596 232 782, 602 630 220
ZŠ a MŠ Ostrčilova 10, Moravská Ostrava, tel.: 725 055 858, 731 588 152, 596 113 411
MŠ Na Jízdárně 19a, Moravská Ostrava, tel.: 725 474 939, 602 170 715

Kontakty na zařízení pro hlídání děti ve věku 6 až 10 let:

SVČ Korunka, Mariánské Hory, tel.: 775104422
SVČ Gurťjevova, Jih, tel.: 739218326 
SVČ Ostrčilova, Moravská Ostrava, tel.: 775598661, 775598662,
DDM M. Majerové, Poruba, tel.: 725037080

Část školek na území města byla postupně uzavírána již v minulých dnech. V úterý 17. března pak doporučila Rada města Ostravy obvodům zcela uzavřít jimi zřizované mateřské školy, a to do konce tohoto týdne.

 Poděkování za obětavost

„Děkuji pracovníkům středisek volného času, domova dětí a mládeže, mateřských škol a také městských obvodům, které jsou zřizovateli mateřských škol, za skvělou spolupráci v této nelehké situaci a za koordinaci postupu. Zároveň děkuji Fajne dílně, jejichž pracovníci ušili pro naše učitele roušky,“ poděkovala náměstkyně Andrea Hoffmannová.