Město letos podpoří sport půl miliardou korun

15/3 2019

Na podporu klubů, menších sportovních odvětví, výchovu talentů a sportovní akce pořádané na území města věnuje Ostrava v tomto roce 569 milionů korun. Ve srovnání s loňským rokem je letos částka vyšší o 96 milionů korun.

Město letos podpoří sport půl miliardou korun

Město směřuje svou podporu do sportu i na výchovu talentů. Ilustační foto: MMO

„Ostrava je už roky označována za město sportu a rozhodně to stále platí. Navíc zájem o sport ve městě roste. Dokládá to nejen zvyšující se počet dětí, které se věnují sportovním aktivitám v některém z oddílů, ale také rozšiřující se seznam akcí, které se rozhodnou organizátoři uspořádat právě u nás.  Letos to bude například hokejové mistrovství juniorů a Mistrovství Evropy v softballu žen, obě akce se u nás konají poprvé. Peníze, které na sport máme, vynaložíme nejen na eventy, které jsem zmínila, ale také do rozvoje sportovní infrastruktury. Nejvýznamnější plánovanou investiční akcí v oblasti sportu pro letošní rok je dokončení rekonstrukce stadionu Bazaly za dalších 140 milionů korun, připravujeme dokončení stavebních úprav Ostravar Arény za téměř 12 milionů a v případě schválení dotace ze státního rozpočtu se budeme téměř 14 miliony finančně spolupodílet na zateplení Krytého bazénu v Ostravě-Porubě,“ řekla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Na svém březnovém zasedání zastupitelé města schválili v oblasti Tělovýchova a sport dotace v celkové výši 32,3 milionu korun 206 projektům a v oblasti Vrcholový sport dotace ve výši 72,9 milionu korun 22 projektům. V červnu letošního roku budou ještě rozděleny dotace z  programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy a výnosu daně z hazardních her, kdy předpokládaná částka činí 53,8 milionu korun. Dotace pro významné akce byly přiděleny 11 projektům v celkové výši 26,9 milionu korun.

Provozní dotace obchodním společnostem města, které se věnují sportu, jsou pro letošní rok schváleny pro společnost SAREZA ve výši 82,074 milionu korun a pro společnost VÍTKOVICE ARÉNA a.s. 73,467 milionu korun. Na konání 10. ročníku oblíbeného Vánočního kluziště!!! je v rozpočtu města vyčleněno 1,96 milionu korun.

Přehled všech projektů podpořených v rámci dotačního řízení v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport najdete zde: 

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/skolstvi-a-sportu/informace-o-poskytovani-peneznich-prostredku-z-rozpoctu-smo/copy2_of_rok-2018-1