Další nové školní knihovny v Ostravě

10/11 2022

Město pokračuje v podpoře rozvíjení čtenářské gramotnosti dětí. I v letošním roce vznikly ve školách nové knihovny, díky dotacím města mohly školy financovat pozice školních knihovníků, nakoupit knihy, uskutečnit čtenářské dílny, besedy i další aktivity v rámci čtenářství.

Další nové školní knihovny v Ostravě

Knihobudka MŠ Lechowiczova s názvem Knihoul je ideálním místem k setkávání malých i velkých čtenářů. Foto: MMO

Ostrava v rámci vzdělávacích aktivit zaměřených na knihovny podpořila 17 škol částkou přesahující jeden milion korun, jednotlivé projekty byly podpořeny částkami od 40 000 – 120 000 korun. Zbrusu novou knihovnu mohou využívat žáci Základní školy Krestova v Ostravě-Hrabůvce a Základní školy Dvorského v Ostravě-Bělském Lese.

„Čtenářská gramotnost dětí je klíčová, město dlouhodobě podporuje aktivity, které děti přivedou ke knihám a čtení. Realizovali jsme pilotní projekt podpory školních knihoven, zajistili jsme dotační podporu knihovníků na vybraných školách, jejich vzdělávání, zřídili jsme pozici metodika školních knihovníků a nyní podpora školních knihoven pokračuje v rámci programu rozvoje kvality školství. Školní knihovník rozvíjí všechny oblasti čtenářské gramotnosti, mediální gramotnost, kritické myšlení, vede děti k práci s knihou i internetem, orientaci v literatuře i dalších médiích. Jeho činnost je vskutku pestrá, od příprav vzdělávacích programů pro žáky k pomoci pedagogům při jejich práci,“ dodává Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora. Detailní informace k projektu podpory školních knihoven v textu https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostrava-podporuje-rozvoj-knihoven-na-zakladnich-skolach.

Díky podpoře města mohla vzniknout nová školní knihovna v Základní škole Krestova v Ostravě-Hrabůvce, která vítá i děti z mateřských škol Mjr. Nováka a I. Herrmanna. Kromě možnosti zapůjčení knih žákům však škola zajišťuje celé spektrum aktivit, vedoucích k lásce ke čtení. Ve školní knihovně se koná projekt Malí a velcí kamarádi, žáci devátých tříd čtou vlastnoručně vytvořené knihy prvňáčkům. V knihovně se chystají také na výrobu obřích knih, deváťáci píší pohádky pro nejmenší, které sami též ilustrují. Další aktivity i plány přibližuje ředitelka školy Věra Rymiecová: „Pořádat budeme několik workshopů z projektu Mezigenerační učení, kdy budeme spolupracovat se seniory v projektu Společné čtení – senioři budou číst dětem a děti jim. Školní knihovna bude žákům sloužit i jako informační centrum, kde mohou hledat důležité informace na několika noteboocích. V knihovně žáci a děti najdou glóbusy s kouzelnou tužkou, dále glóbusy, které mluví různými jazyky a spolupracují s iPady. Chybět nebudou ani nejrůznější společenské hry. Škola vydává také školní časopis a organizuje workshopy pro tvůrčí psaní jako je Vesmírná pošta apod. Rozvoj čtenářské gramotnosti a organizování aktivit spojených s četbou a literární tvorbou ve školní knihovně se stává běžnou součástí našeho vzdělávacího systému.“

A pro knížky do své školní knihovny již míří také žáci Základní školy Dvorského v Ostravě-Bělském Lese. Knihovna vznikla z bývalé čítárny, díky financím města byl prostor knihovny celkově dovybaven nábytkem i zútulněn, současně mohly být pořízeny další, nové knihy. Děti tak mohou vybírat z více jak 1 300 titulů. Žáci mají zájem hlavně o pohádky, komiksy a strašidelné příběhy. Ředitel školy Miloš Kosík konstatoval: „Velmi si vážíme podpory města, toho, že magistrát nezapomíná ani na čtenářství dětí či na rozvoj školství dalším vzděláváním pedagogů.“ Knihovnu navštěvují žáci, kromě doby vyhrazené pro půjčování knih, také v hodinách literární výchovy a odpoledne je využívána dětmi v rámci čtenářského klubu školní družiny. Slavnostní otevření knihovny se uskutečnilo na počátku září, pro děti byl připraven pestrý program k podpoře čtení. I v této škole jsou realizovány další aktivity rozvíjející čtenářskou gramotnost, namátkou lze uvést zapojení do projektu Celé Česko čte dětem.  

Za pohádkami v knížkách však mohou vyrazit také děti z ostravské Mateřské školy Lechowiczova. Školní zahradu zdobí od října nový „Knihoul.“ Netradiční knihobudka byla financována dotací k podpoře vzdělávání a talentmanagementu. Pokud si čtenáři knihu ponechají, nahradí ji jinou. „Knihoul“ byl doplněn i o lavičky a stoly, aby se v letním období mohl stát i místem, ke společnému setkávání, lákavému posezení nad knihou dětí a rodičů. Navíc bude čtenářský kout sloužit setkávání klubu Kolibřík, dětí projevujících zvýšený zájem o aktivity v rámci předčtenářské gramotnosti.