Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Městské firmy a organizace

Poslední změna: Pátek 11.11.2016 23:21 - Krzyžanek Bohuslav
● Čtenáře Iva Krupaře zaujal článek o auditu městských firem. „Kolika firem je město Ostrava zřizovatelem nebo akcionářem, kdo a jak nás v nich zastupuje?“

VALENTINA VAŇKOVÁ, zastupující vedoucí odd. kapitálových účastí a sdruženého nákupu MMO: „Na základě zákona č. 128/2000, díl 2 § 84 odst. 2 písm. d) a e) je zastupitelstvu obce vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny, rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách. Dále dle písm. f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a písm. g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání. Statutární město Ostrava je akcionářem nebo společníkem v tzv. obchodních společnostech (je jich 14, např. DPO, OZO, Sareza, Vítkovice Aréna) a dále je zřizovatelem příspěvkových organizací, u nichž má funkci zřizovatele zastupitelstvo města (městská nemocnice, domovy pro seniory, celkem 23) nebo městského obvodu (MŠ a ZŠ, centra kultury, celkem 112).“

Pozn. redakce: Seznam všech organizací a jejich webových stránek se jmény zástupců města v jejich orgánech je k dispozici na webu města: www.ostrava.cz/cs/o-meste/organizace-a-instituce/mestske-organizace.