Vy se ptáte, radnice odpovídá

Od prvního vydání Ostravské radnice v roce 2015 naše čtenáře vyzýváme, aby nám posílali dotazy a připomínky k problémům, které se týkají našeho okolí, obvodu, města. Jsme potěšeni množstvím reakcí, některé z nich otiskujeme i s odpověďmi představitelů vedení města nebo odborníků z magistrátu. Najdete je také zde v elektronické podobě.

Poradní orgán zastupitelstva

● „Prosím o sdělení, jaké pravomoci má Sbor starostů a zda má tato organizace Jednací řád.“ S tímto dotazem se obrátil na redakci Ostravské radnice pan Vladimír Slavík z Hrabové.

Kolik stojí bezplatná přeprava seniorů

● Větu v lednovém čísle Ostravské radnice, že od 1. ledna 2016 cestují senioři starší 65 let městskou hromadnou dopravou zdarma, zpochybnila občanka, která se podepsala jako seniorka Š. Morini, Ostrava. Podle ní musí každý senior zaplatit za možnost cestovat MHD 300 korun ročně. Jak je to doopravdy?

Kdy se otevírá koupaliště?

● Jiřímu Juchelkovi z Michálkovic se ne­líbí, že v některých, podle jeho názoru, horkých dnech, bývá letní koupaliště Sareza v Porubě uzavřeno. Poukazuje např. na letošní 28. červen. Čtenář soudí, že při jistě vysokých nákladech na provoz by mělo být koupaliště vyu­žito maximálně.

Kde zaparkovat s LPG?

● Ivo Krupař navštívil budovu dopravně správních činností magistrátu v ul. 30. dubna a řešil jako řada jiných problém se zaparkováním. Většina míst v okolí je určena pro parkovací karty A, R, místa před „dopravkou“ jsou permanentně obsazena. „Jezdím na plyn a do podzemních garáží ne­mohu. Nemohlo by nějaké parkovi­ště být vyhrazeno pro majitele vozidel s LPG?“ ptá se pan Krupař.

Zvířecí krematorium..?

● Čtenářka Marta Bergerová v Ostravě postrádá možnost, jak se rozloučit se svým zvířecím kamarádem, když jej nechce ponechat jako odpad v ka­filerii. „Spousta lidí žijících v pane­láku, kteří nemají možnost pochovat si svého mazlíčka na svém pozemku, by to jistě uvítala. Možností je zří­zení zvířecího krematoria. Nejbližší je v Brně, v Olomouci jej zatím nezpro­voznili. Ostravští chovatelé by tuto službu myslím rádi využívali také.“

O diváka jde především

● Čtenář Vladimír Maryška položil do­taz týkající se občerstvení na měst­ském stadionu ve Vítkovicích. „V mi­nulém roce jsem při fotbalových utkáních a jiných příležitostech byl téměř vždy nespokojen s občerstve­ním. Nabídka na rozdíl od jiných sta­dionů v republice byla dost omezená, rychlost obsluhy nikoli závratná, lec­kdy se stalo, že jídlo nebo pivo prostě došlo. Kdo občerstvení na stadionu poskytuje? Město samo, nebo je zde nájemce?“

Zeleně v Ostravě přibylo

● Čtenářku Peterovou zajímá, ko­lik zeleně v uplynulých letech ubylo z našeho města, a mimo jiné píše: „Zvýšila se prašnost, dýcháme smog a nemáme zeleň, která by fungovala jako lapač prachu. Městští plánovači a architekti by neměli zastavět další zelené plochy, ale využívat zdevas­tované budovy nebo opuštěné are­ály. Pro vědecko-technologický park, který má zničit lesopark v Porubě, by se daly využít budovy bývalého uči­liště NH v Kunčicích nebo prázdné budovy mezi zastávkami J. Trnky a Náprstkova v Mariánských Horách. Moc bych si přála, abychom se z věže radnice obdivovali zelené Ostravě.“

Kdy kanalizace Hrabové?

● Pana Vladimíra Slavíka z Ostravy- Hrabové zajímá termín dostavby kanalizace v jižní části městského ob­vodu a ptá se, zda a kdy se s ní počítá.

Chvála inteligentních zastávek

● Čtenář Daniel Posmyk chválí nové elektronické ukazatele na zastávkách městské hromadné dopravy. „Je to ve­lice dobrá a praktická věc. Rád bych je viděl také na naší tramvajové zastávce Antonína Poledníka v Horní ulici. Domnívám se, že jsou jen na frekven­tovaných místech, ale tím zastávka pro mnoho lidí z Bělského lesa a Dubiny určitě je.“

Terminál Hranečník

● Ing. Zdeněk Olbřímek používá nový přestupní uzel na Hranečníku. „Jsem překvapen, že nový terminál má vady ohledně pěšího přesunu cestujících. Obě hlavní nástupiště (St. 1-2 a St. 3-6) jsou od sebe nepřípustně vzdálena. Jedná se o 150 metrů, podle vyhledá­vače spojení DPO ve shodě se skuteč­ností činí doba přesunu mezi nástupi­šti 4 minuty, což je příliš, už i vzhle­dem k tomu, že jej mj. používají starší lidé. Nic nebránilo tomu, aby nástupi­ště byla situována blíže sobě. Mezi nimi se nachází zatravněná plocha,“ uvádí čtenář z Ostravy-Jihu a nabízí řešení, která vzhledem k jejich rozsahu ne­můžeme otisknout. Přimlouvá se také za umístění výrazných orientačních ukazatelů u výstupních zastávek apod.

Zdarma pro seniory i děti

● Marii Nezdařilovou z Moravské Ostravy zaujala v Ostravské radnici informace o alternativní přepravě seniorů v Ostravě a její možné podpoře ze strany města. „Mladší senioři by jistě přivítali snížení věkové hranice pro bezplatnou přepravu seniorů,“ píše paní Nezdařilová.

Denně až 1400 klientů

● V zářijové OR jsme reagovali na připomínku občana k vyvolávacímu systému na pracovišti magistrátu v Gorkého ulici, kde se vyřizují občanské průkazy a cestovní pasy. K tématu se vyjádřila paní A. Tvarůžková: „Proč se musely vyhazovat peníze na nějaký zbytečný vyvolávací systém?“ „Nebylo lepší, když občan přišel na úřad, zeptal se, kdo je poslední a podle toho šel do kanceláře? Přednostní vyvolání po objednávce by nebylo problémem. Úřednice by takového člověka sama vyvolala.“

Městské firmy a organizace

● Čtenáře Iva Krupaře zaujal článek o auditu městských firem. „Kolika firem je město Ostrava zřizovatelem nebo akcionářem, kdo a jak nás v nich zastupuje?“

Kolárna se nezamyká

●  Olga Křenková z Poruby je častou návštěvnicí krytého bazénu v Porubě. Kolo si mohla uzamknout ve spodní části bazénu. „S novým občanským zákoníkem podle vedení bazénu tato možnost skončila. Zkusí mi někdo vysvětlit, zda je úschova kola za poplatek během doby plavání neřešitelným problémem?“

Jak je to se stezkou?

● JUDr. Jiřího Brejzu zajímá, kdo je autorem projektu stezky vedoucí podél řeky Ostravice od mostu v Hrušově k hradu ve Slezské Ostravě. „Jde mi především o zvolený materiál a způsob finální úpravy. Po první větší vodě byla stezka prakticky zničená. Hodlá magi­strát její případnou opravu financovat?“ ptá se pan Brejza.

Přejmenování doporučila rada obvodu

● Břetislava Karlinského z Hrabůvky zajímá, kdy a proč byla třída Stalingradských hrdinů přejmenována na ulici Plzeňskou, resp. Horní.

Terminál a hluk z dopravy

● Jan Cypris se dočetl, že na budovaném terminálu na Dubině mají končit autobusy ze směru od Frýdku a Nového Jičína. „Bydlím na ulici A. Poledníka a už teď je zde velký provoz, hlavně tramvají. Uvažují zde magistrát a DPO o vybudování protihlukových stěn? S přestupem cestujících z autobusů na tramvaje vzroste jejich provoz.“

Poplatek za psa a místní daň

● Zdeněk Chadziandoniu se ptá, proč se platí poplatek za psa a kam peníze jdou?

Jak přejít Opavskou?

● M. Bureš často prochází z dosud zaslepené ulice Slavíkovy do Studentské směrem ke kolejím VŠB a zpět. Přechodu přes ulici Opavskou zde brání také silniční svodidlo. Proto se ptá: „Kdy dojde ke zprůchodnění ulic Slavíkovy a Studentské pro pěší?“

Proč byl odkloněn autobus 48?

● Marian Kuzmík se pozastavuje nad tím, proč byla změněna trasa autobusu č. 48, který dlouhá léta spojoval Zábřeh s Fifejdami a donedávna aspoň s Mariánskými Horami.