Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Kdy se otevírá koupaliště?

Poslední změna: Pátek 11.11.2016 23:21 - Krzyžanek Bohuslav
● Jiřímu Juchelkovi z Michálkovic se ne­líbí, že v některých, podle jeho názoru, horkých dnech, bývá letní koupaliště Sareza v Porubě uzavřeno. Poukazuje např. na letošní 28. červen. Čtenář soudí, že při jistě vysokých nákladech na provoz by mělo být koupaliště vyu­žito maximálně.

JAROSLAV KOVÁŘ, jednatel SAREZA, s. r. o.:

„Letní koupaliště v Ostravě-Porubě společnost SAREZA provozuje od roku 1997, máme proto značné zkušenosti s jeho návštěvností. Vedoucí areálu sle­duje vývoj počasí na několika webových portálech, satelitech vč. předpovědi z le­tiště v Mošnově. O otevření areálu se rozhoduje každý den cca v 7.00 ráno. Následně zajišťujeme personální obsa­zení – pokladní, plavčíky, zdravotníky, obsluhu apod. Abychom uspokojili ná­vštěvníky i ve dnech, kdy je počasí prů­měrné, dochází k tzv. omezenému pro­vozu koupaliště. Vstup je návštěvníkům umožněn hlavní pokladnou a vchodem u trati (od tramvajové zastávky), zadní pokladna vč. parkoviště je uzavřena, ne­jsou v provozu atrakce (skluzavky a to­bogán). Díky tomu je na koupališti také omezený počet zaměstnanců.

O omezeném provozu nebo uzavření koupaliště jsou návštěvníci informováni prostřednictvím webových stránek nebo na Infocentru SAREZA (736 755 999, 596 977 555), které je k dispozici 24 ho­din/ 7 dní v týdnu. Podmínky otevření areálu koupaliště v Porubě jsou vyme­zeny také v návštěvním řádu, v článku 1, bod 2, který je zveřejněn na webu www.sareza.cz. (Podmínkou pro koupání a otevření areálu v provozních dnech jsou příznivé klimatické podmínky, tzn. počasí, které zaručuje bezpečný a smy­sluplný pobyt návštěvníků na straně jedné a ekonomický provoz provozova­tele na straně druhé...).

Ke konkrétnímu dni 28. 6., který uvádí pan Juchelka, jsem od vedoucího areálu pana Dobeše, obdržel vyjádření, že počasí bylo od rána velmi proměn­livé s dešťovými přeháňkami a teplo­tami max. 25 °C. Také vývoj počasí na portálech a satelitech nenasvědčo­val tomu, že by koupaliště mohlo být otevřeno. Jak sám čtenář připouští, na­pouštění koupaliště a ostatní provozní náklady jsou velmi vysoké a proto se snažíme areál provozovat ekonomicky co nejefektivněji.“