Rada seniorů statutárního města Ostrava (10 členů)

Radu seniorů ustavil primátor města. Je seznamována se současně řešenou problematikou, má možnost předkládat dotazy, náměty a podněty k příslušným odborům a vedení města k řešení závažných otázek, zejména rozvoje města, bezpečnosti, bydlení, dopravy, sociální a zdravotní problematiky, kultury, školství, volného času, sportu a dalších oblastí společnosti.

Rada seniorů se schází podle potřeby. 

Členové rady:

Zápisy z jednání rady: