VZDĚLÁVÁNÍ A TALENTMANAGEMENT - PROGRAM

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0334/ZM2226/9 ze dne 21.06.2023 výběrové řízení "Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2024".


Seminář pro žadatele

Dne 14.09.2023 proběhl v prostorách Magistrátu města Ostravy seminář k vyhlášeným programům a výzvám v oblasti vzdělávání a talentmanagementu a v oblasti rozvoje kvality školství. Prezentace ze semináře ke stažení -ZDE- .


Podmínky

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2024

(pro zobrazení programu klikněte zde)

 

Důležité

V žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního  města Ostravy žadatel potvrzuje pravdivost údajů uvedených v žádosti včetně údajů a informací uvedených v přílohách žádosti. Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávního celku lze použít pouze na stanovený účel.

V případě, že žadatel v žádosti o dotaci uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, anebo někdo použije prostředky získané účelovou dotací na jiný než určený účel, může se vystavit nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 18.09.2023 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 29.09.2023 23:59

Postup podání žádosti

(pro zobrazení postupu klikněte zde)

Kontaktní informace

Mgr. Izabela Riessová     599 443 340     izabela.riessova@ostrava.cz

Informace pro příjemce

Finanční vypořádání poskytnuté dotace:

Postup finančního vypořádání

Formulář finančního vypořádání 

Formulář závěrečné zprávy

 

Program 602 XML_Filler - odkaz na stažení a nainstalování programu

(klikněte zde)

Manuál k programu 602 XML_Filler

(klikněte zde)

 

Technická podpora

Email:                      helpdesk.doace@ostrava.cz

Telefon:                   599 445 555

Call centrum:        844 121 314 (kontakt pouze pro nahlášení problému)