Cizojazyčná výuka

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1946/ZM1822/32 ze dne 23.3.2022 výběrové řízení "Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023".

Podmínky

Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 25.04.2022 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Neděle 08.05.2022 00:00

Postup podání žádosti

(pro zobrazení postupu klikněte zde)   

Kontaktní informace

Ing. Taťána Luptáková       599 443 203      tluptakova@ostrava.cz

Přílohy - formuláře ke stažení

Žádost o poskytnutí peněžních prostředků na podporu cizojazyčné výuky

Čestné prohlášení k podpoře de minimis (povinná příloha k žádosti)

Intenzita výuky (povinná příloha k žádosti) - vkládejte k žádosti celý soubor, vyplňujte jenom ty listy, které se Vás týkají, nevyplněné listy neodstraňujte

Důležité

V žádosti o poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy žadatel potvrzuje pravdivost údajů uvedených v žádosti včetně údajů a informací uvedených v přílohách žádosti. Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávního celku lze použít pouze na stanovený účel.

 V případě, že žadatel v žádosti o dotaci, příspěvek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, anebo někdo použije prostředky získané účelovou dotací, příspěvkem na jiný než určený účel, může se vystavit nebezpečí trestního stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu podle ustanovení § 212 trestního zákoníku.

Informace pro příjemce

Finanční vypořádání poskytnuté dotace/příspěvku:

Program 602 XML_Filler - odkaz ke stažení a nainstalování programu

(klikněte zde)

Manuál k programu 602 XML_Filler

(klikněte zde)

 

Technická podpora

Email:      helpdesk.dotace@ostrava.cz

Telefon:   599 445 555

Call centrum:    844 121 314  (kontakt pouze pro nahlášení problému)