Výběrové řízení na poskytnutí neinvestiční víceleté dotace na uměleckou, především divadelní činnost v objektu Divadla Petra Bezruče

Výběrové řízení na poskytnutí neinvestiční víceleté dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy na období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2028 subjektu na jeho uměleckou, především divadelní činnost v objektu Divadla Petra Bezruče

Informace pro žadatele

Důležité upozornění

S účinností od 01.06.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě, kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů.

Nově je zde stanovena povinnost pro žadatele o dotaci či návratnou finanční pomoc přiložit k žádosti údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě „Úplného výpisu z evidence skutečných majitelů“.

Z důvodu této novely byla dne 28.08.2021 zveřejněna aktualizovaná žádost. V případě, že jste si žádost stáhli před tímto datem, je třeba si nyní žádost opětovně stáhnout (původní žádost již nebude možné odeslat).

Lhůty pro podání žádosti - Od

Pondělí 20.06.2022 00:01

Lhůty pro podání žádosti - Do

Pátek 01.07.2022 13:00

Postup podání žádosti

Manuály k programu 602XML Filler - dokumentace

Návod pro instalaci:  https://www.602.cz/files/jak-instalovat-a-spoustet-form-filler.pdf

Návod pro aplikaci:  https://www.602.cz/files/prirucka-uzivatele.pdf

 

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

602XML Filler - ke stažení

https://www.602.cz/download/602xml/WIN/software602_form_filler.exe

Kontaktní informace

Kontaktní osoba: 

Mgr. Ivana Pavlasová T: 599 443 093

E:

Technická podpora

Roman Musialek T: 555 135 647
Servicedesk T: 599 445 555
Call centrum T: 844 121 314 - kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení
E:   helpdesk.dotace@ostrava.cz

Přílohy - formuláře ke stažení