Rozvojová zóna Hrušov/ Contera Park Ostrava D1

Rozvojová zóna určená pro lehký průmysl, logistiku, administrativu, vědeckotechnologický park

Území o rozloze 35,07 hektaru vymezené na západě a na severu novou trasou ulice Bohumínské (silnice I/58) a na jihu pozemky železniční trati Českých drah Ostrava-Bohumín. Velkou předností je ideální dopravní napojení, blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí, ve směru na Polsko a Slovensko.

Historie spjatá s bydlením

Území historicky sloužilo jako lokalita pro bydlení a s tím spojené služby, navíc s úzkou vazbou na průmyslovou činnost. Nebyla zde totiž soustředěna samotná výroba, ale stály tu ubytovny dělníků z okolních podniků. Vlivem hornické činnosti zde ve 20. až 60. letech minulého století došlo k poklesům povrchu terénu až o tři metry a celé území se dostalo pod úroveň hladiny „běžných" průtoků v nedaleké řece Odře. Při povodních v roce 1997 byla celá oblast zaplavena, následovala její devastace, postupné vylidnění a došlo k vzniku tzv. sociálního brownfieldu.

Po povodních nebylo reálné zajistit obnovu rezidenční zástavby. Proto město v r. 2006 začalo pracovat na majetkovém scelení pozemků se záměrem vybudování zóny pro lehký průmysl. Jednalo se o první lokalitu města, která nevznikla záborem další zemědělské půdy.  Po ukončení procesu scelování pozemků nabídlo město lokalitu k realizaci vhodného developerského záměru a na základě vyhodnocení všech obdržených nabídek uzavřelo v roce 2018 kupní smlouvu s investorem společností Contera.

Území s novou funkcí i jménem

Společnost Contera a TPG Real Estate zde plánují vybudovat průmyslové haly určené pro skladování a lehkou výrobu, dále „flexispace objekty“, které kombinují skladovací prostory s administrativou nebo obchodní částí, a také prostory určené pro vědeckotechnologické účely

Celková investice by měla dosáhnout dvou miliard korun českých. Park předpokládá vytvoření minimálně 703 nových pracovních míst k 31.12.2028, přičemž alespoň 280 musí tvořit místa s  vysokou odborností.

Výstavba první haly byla zahájena v únoru 2021. Mezi významné nájemce v parku patří společnosti Sportisimo, AT Computers nebo Plzeňský Prazdroj. Součástí projektu bude také technologický park, jehož výstavba je plánována na rok 2024. Projekt má celkovou rozlohu 161 620 m2.

  

Další informace o výstavbě Contera Park Ostrava D1 najdete ZDE.