BROWNFIELDY

BROWNFIELD je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfield nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace.


Na území statutárního města Ostrava existuje pro investory několik příležitostí pro jejich aktivity na pozemcích "brownfields". Orientační odhad celkové rozlohy území dotčeného bývalou průmyslovou činností činí 8,9 % plochy města Ostravy (19,04 km2). Největšími brownfieldy na území města jsou oblast Karolina, Dolní oblast Vítkovic a Hrušov. Všechny mají již dnes soukromé vlastníky, kteří zde postupně investují a rozvíjí život.

Většina ploch ve ve výlučném soukromém vlastnictví. Jejich databázi vede společnost Moravskoslezské investice a development (MSID) na těchto webových stránkách.

Příklady dobré praxe:

Dolní oblast Vítkovice

Pozemek o velikosti cca 150 ha, na němž skončila průmyslová výroba v roce 1998, je rozdělen do tří částí. V severní části se nachází důl Hlubina, vysoké pece, koksovna a její chemický provoz. Střední část soustřeďuje stále provozuschopnou strojírenskou výrobu. V jižní části se nacházela skupina průmyslových a administrativních budov. 

Na podzim roku 2003 se majitelem areálu stala společnost Vítkovice, a. s. V současnosti je území z velké části rekultivováno a získalo titul Národní kulturní památky.

Karolina

Území dnešní Nové Karoliny bylo obrovským brownfieldem, který se nachází v samotném centru Ostravy. Původně na pozemku stála koksovna (založená r. 1858) a briketárna, roku 1905 zde byla zřízena elektrická ústředna. V současné době zde vzniká zcela nové městské čtvrti s názvem Nová Karolina.

Zóna Hrušov se nachází v blízkosti řeky Odry a dálnice D1, podél ulice Bohumínské. Oblast zóny má charakter "sociálního brownfieldu".

Nebyla zde totiž soustředěna samotná výroba, ale ubytovny dělníků z okolních podniků. Tyto objekty fungovaly až do roku 1989, kdy dochází k částečnému vysídlení lokality. Tento jev poté vygradoval po povodních v roce 1997, kdy se tato oblast mění ve výše citovaný sociální brownfield.

V současné době zde vzniká rozvojová zóna Hrušov určená pro lehkou výrobu, logistiku a administrativu.