Dolní oblast Vítkovice

Dva hlavní pozůstatky zlaté průmyslové éry v Ostravě

Národní kulturní památka Dolní oblast Vítkovice.

 

Celý pozemek o velikosti cca 150 ha, na němž skončila průmyslová výroba v roce 1998, je rozdělen do tří částí. V severní části se nachází důl Hlubina, vysoké pece, koksovna a její chemický provoz. Střední část soustřeďovala strojírenskou výrobu. V jižní části se nacházela skupina průmyslových a administrativních budov.

Vitkovice

Na podzim roku 2003 se majitelem areálu stala společnost Vítkovice, a. s. V současnosti je realizován projekt Nové Vítkovice, který řeší revitalizaci a možnost budoucího využití celé oblasti. Jde především o nové využití dolnovítkovického areálu, kde se mezi léty 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo, ale také o přilehlý důl Hlubina, hornické muzeum na Landek Parku nebo průmyslový objekt Trojhalí Karolina. Autorem projektů je šéf strojírenských Vítkovic Jan Světlík, jejich architektonická koordinace pak probíhá pod dohledem Josefa Pleskota a jeho AP Ateliéru.

V rámci projektu společnost Vítkovice ve svém 100 let starém nepoužívaném plynojemu vybudovala kongresové centrum pro 1 500 lidí. Kč nyní pod názvem GONG. V této rozhlehlé multifunkční budově nalezneme také sídlo městské galerie PLATO. Nedaleká energetická ústředna z roku 1911 se zase změnila ve vzdělávací centrum s výukou technických předmětů základních škol – U6. Velký svět techniky (Science and Technology Center), který byl otevřen 26. 9. 2014, získal prestižního partnera pro mezikontinentální spolupráci. Memorandum o spolupráci a porozumění s ostravským Světem techniky uzavřelo Americké přírodovědné muzeum (American Museum of Natural History) v New Yorku, jedna z nejprestižnějších institucí tohoto typu na světě.

Na území Dolních Vítkovic roste za účasti státu, kraje, města Ostravy, Vysoké školy báňské a Ostravské univerzity areál s využitím pro volný čas, s byty, obchody, muzei, galeriemi, výzkumnými pracovišti či prostory pro vysokoškoláky apod.

Do nákladů na revitalizaci Dolní oblasti je nutno započítat i další projekty např. Doprovodná infrastruktura (nositel DOV), Energocentrum (Vítkovice a. s.), Prodloužená ulice Ruská (Město Ostrava), Zpřístupnění a nové využití NKP Hlubina (DOV), Zpřístupnění Hlubiny – demolice (MS kraj), což je v součtu dalších cca 500-600 mil. Kč.

Celková hodnota revitalizace se v současnosti pohybuje okolo 1 000 mil. Kč.

Nositel projektů:      Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob:

DOV_logo

GONG – multifunkční hala

Katedrála průmyslu se díky věhlasnému architektu Josefu Pleskotovi a jeho AP Ateliéru proměnila v Multifunkční aulu Gong. Jedinečné prostorové řešení, kapacita a špičková audiovizuální technika vytváří mimořádné vzdělávací zázemí a ideální podmínky pro organizaci obřích kongresů, koncertů a jiných společenských akcí. Prvním zásadním koncepčním rozhodnutím návrhu bylo vyzdvihnutí zapadlého zvonu plynojemu do maximální polohy, a tím navrácení celé stavbě jejího původního majestátu. Druhým pak byla realizace takové vestavby, která se původní konstrukce plynojemu prakticky nedotkla, a nechala tak vyznít jeho originální konstrukci i monumentalitu.

Náklady celkem:     313 mil. Kč bez DPH

Výše dotace:           311 mil. Kč

Dotační program:   IOP

Termín realizace/ukončení: 10/2010 – 11/2012, otevření pro veřejnost 5/2012

Gong_1     Gong_2 

 

Bolt Tower - Vysoká pec č. 1

Jedinečná, více než dvacetimetrová nástavba vysoké pece. Šroubovice, která protáhne prohlídkovou trasu VP1 až do 80 metrů výšky. Krom úžasného výhledu na Beskydy a okolí nabízí nástavba také kavárnu a klub, do kterého budou směřovat studenti za technickou výukou. Naučná prohlídková stezka krok po kroku představuje, jak v tajemných a žhavých útrobách vysokých pecí vznikalo za časů provozu surové železo. Podobně jako dříve suroviny se teď do skipového výtahu „nakládají“ návštěvníci, kteří se pak procházejí po technologickém toku výroby.

Náklady celkem:      50 mil. Kč bez DPH

Výše dotace:            50 mil. Kč

Dotační program:     IOP

Termín realizace/ukončení:    3/2011 – 2/2012, otevření pro veřejnost 3/2012

Bolt_1     Bolt_2

 

U6 – Malý svět techniky

Na návštěvníky v U6 čeká zhruba stovka interaktivních exponátů představujících vše, co bylo vymyšleno za posledních dvě stě let ve vědě a technice. Spolu s průvodce Julesem Vernem se tady malí i velcí na vlastní kůži seznámí s dějinami techniky od parního stroje přes strojírenství a výrobu oceli až po létání do kosmu nebo potápění hluboko pod hladinou oceánu. Tzv. Malý Svět techniky není muzeem, ale spíše poučnou hernou, kde se návštěvníci vzdělávají nenásilnou zábavnou formou, aniž by si toho vlastně všimli.

Náklady celkem:     118 mil. Kč bez DPH

Výše dotace:           118 mil. Kč

Dotační program:   IOP

Termín realizace/ukončení:    6/2011 – 11/2012, otevření pro veřejnost 11/2012

U6

 

STC – Velký svět techniky

Velký svět techniky je zpřístupněn nejen školám a školkám, ale také široké veřejnosti. Hravou formou zde návštěvníkům představíme zajímavosti vědy a techniky. Malí i velcí návštěvníci si tady mohou hrát, objevovat a odpočívat. Společným jmenovatelem všech světů je poznání prostřednictvím zábavy a hry, na vlastní kůži bez nudných učebnic plných čísel. Můžete zde přijít na kloub fungování města nebo lidského těla, strojem času se proletět třeba do pravěku k mamutům, pochopit, co je to vlastně duha nebo bouřka a spoustu dalšího.

Náklady celkem:    510-520 mil. Kč

Výše dotace:          zatím nelze přesně určit

Dotační program:  OP VaVpI

Termín realizace/ukončení:    5/2012 – 9/2014, stavba 5/2012 – 2/2014, realizace expozic 3/2014 – 9/2014; zahájení projektu 12/2011

STC

 

Landek park

Poznání, odpočinek i zábavu nabízí areál hornického muzea na Landek Parku. Návštěvníci tady zažijí opravdovou hornickou šichtu. Navštíví řetízkové šatny, projedou se původním důlním vlakem ze 60. let minulého století, za věrohodného randálu sfárají po podzemí dolu a nakonec mohou v nedaleké restauraci ochutnat havířské speciality. Landek Park je jako atraktivní příměstská rekreační zóna oblíbeným cílem maminek s kočárky, sportovních nadšenců, ale také organizátorů nejrůznějších kulturních a společenských akcí.

Landek

 

Trojhalí Karolina

Projekt tak trochu jiného náměstí pod střechou přinesl nevšední druh veřejného prostoru s multifunkčním využitím. Stálou atrakcí je sportoviště a galerie a další aktivity se zde dějí zcela pod taktovkou nápadů Ostravanů i lidí z blízkého okolí. Na in-line brusle zde můžete vyrazit i když je venku metr sněhu, uspořádat bleší trh, divadelní představení nebo koncert vlastní kapely.

Trojhali

 

Důl Hlubina

HUDBA - FILM - ŽIVÉ UMĚNÍ - ŘEMESLA

Záměrem obnovy 5 historických budov v areálu bývalého černouhelného Dolu Hlubina, které jsou zároveň národní kulturní památkou je vytvoření prostoru pro umělce, kreativce a kulturní instituce. Obnova Dolu Hlubina navazuje na již zrealizované projekty v areálu Dolních Vítkovic, které svou povahou podporují technické vzdělávání. Hlubina se naopak stává centrem humanitního vzdělávání.

Hlubina

   

DOV

www.dolnivitkovice.cz