Věda, výzkum, inovace

V Ostravě existuje kvalitní infrastruktura výzkumných, vývojových i vzdělávacích institucí. Aktuálně v regionu MSK působí 272 subjektů vhodných pro spolupráci v inovačním podnikání.

 

Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským krajem intenzivně pracují na rozvoji zázemí pro nové technologie a na růstu moderních technologických postupů, podporovaných výzkumem a vývojem.

Tvorba a posilování inovačního ekosystému a podpora podnikání především nově vznikajících, ale také již fungujících inovativních společností je úkolem Moravskoslezského inovačního centra Ostrava.

Projekty, jakými jsou například IT4Innovations nebo 4Medical Innovations Ostrava, dávají jasný signál, že se region výrazně rozvíjí i v oblasti nejvyspělejších technologií a center vzdělání, výzkumu a vývoje.

Základními pilíři pro rozvoj vědy a výzkumu pak stále zůstávají soukromé společnosti a univerzity. 

Soukromé společnosti tohoto regionu v posledních letech výdaje na vědu a výzkum zvyšují. 
O rozvoj inovačního ekosystému a zlepšování podnikatelského prostředí v regionu se stará Moravskoslezské inovační centrum (MSIC).

 

Bližší informace uvádí Faktografické listy města 2021, kapitola č. 11 Výzkum, vývoj, inovace - ZDE.