Strategické dokumenty

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu, Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu

V roce 2010 nechalo statutární město Ostrava zpracovat novou marketingovou strategii rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Ostravsko. Podrobnější informace včetně konečného znění Marketingové strategie naleznete zde.

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostrava byla zpracována v roce 2004. Protože byl dokument již zastaralý, přistoupilo město ke zpracování nové Marketingové strategie.