Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy

Dokument byl zpracován v období 30. 4. 2004 - 31. 11. 2004 a je tvořen 3 částmi:

Analýza

 • Základní socioekonomické podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
 • Cestovní ruch - analýza nabídky
 • Cestovní ruch - analýza poptávky
 • Organizace a marketing cestovního ruchu
 • Analýza konkurence - srovnávací analýza konkurenčních regionů/měst, konkurenčních atraktivit cestovního  ruchu a úrovně služeb spojených s cestovním ruchem

Návrhová část - strategie rozvoje

 • Syntéza (SWOT analýza, Diagnóza)
 • Vize rozvoje sektoru cestovního ruchu v Ostravě do roku 2010 (2015)
 • Strategické rozvojové cíle
 • Strategie rozvoje cestovního ruchu
 • Opatření k realizaci cílů

Návrhová část - akční plán

 • V rámci akčního plánu jsou na úrovni opatření, navržených aktivit, projektů a produktů cestovního ruchu, stanoveny základní parametry:
  - garant realizace 
  - partneři 
  - časová náročnost 
  - odhad potřebných finančních nákladů a zdroje financování 
  - organizační zajištění
 • Součástí akčního plánu je seznam identifikovaných klíčových projektů, sloužících k naplňování vytčených cílů.

Dokumenty ke stažení:

Analytická část

Syntetická část, vize, strategie

Akční plán 2006-2007