Ostrava vyhlásila mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž na koncertní halu

Město Ostrava zahájilo v srpnu 2018 jednu z nejvýznamnějších architektonických soutěží v celé historii města. Mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž na koncertní halu, která je koncipována jako kombinovaná se dvěma koly, by měla být ukončena v červnu 2019. Účast v ní deklarovaly tři mezinárodně uznávané architektonické kanceláře se zkušenostmi s projektováním koncertních síní, k nimž odborná porota vybrala z 31 zájemců další tři renomované architektonické kanceláře. Soutěže na koncertní halu se tak účastní těchto šest světových architektonických studií: Steven Holl Architects + Architecture Acts; Konior Studio; Henning Larsen Architects; Architecture Studio; Nieto Sobejano Arquitectos a Van Dongen – Koschuch Architects and Planners z Amsterdamu + IND International Design z Rotterdamu. Náklady na realizaci koncertní haly jsou odhadovány na 1,5 miliardy korun bez DPH.

englishEnglish version here.

Ostrava již desítky let usiluje o výstavbu důstojné koncertní haly s perfektní akustikou, dostatečným místem pro posluchače a zázemím pro Janáčkovu filharmonii Ostrava. Kulturní dům, který byl vybudován v letech 1956 až 1961 v duchu moderního klasicizmu, tuto funkci plnohodnotně neplní a již mnoho let se potýká s problémem smysluplného využití a zapojení do současného kulturního života města.

„Učinili jsme zásadní krok k naplnění dlouhodobého snu příznivců ostravské kultury - výstavbě koncertní haly v Ostravě. Po více než roce příprav se nám podařilo vyhlásit mezinárodní architektonickou soutěž. Architekti budou projektovat jednak zcela novou koncertní halu, ale také řešit rekonstrukci stávajícího kulturního domu a propojení obou objektů.  Koncertní hala spojující špičkovou architekturu i akustiku, podle zkušeností z jiných měst, je vždy impulzem nejen pro rozvoj kultury a vzdělanosti v daném místě, ale také magnetem pro rozvoj turistického ruchu,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura

Soutěž bude dvoufázová z důvodu značného rozsahu, složitosti a náročnosti předmětu soutěže a jeho součástí. Tento postup umožňuje v prvním kole postupné zpřesňování vybraných návrhů a jejich dopracování na základě doplnění soutěžních podmínek ve druhém kole. Harmonogram celé soutěže je postaven tak, že vítěz by měl být znám v červnu 2019. Poté s ním bude uzavřena smlouva o zpracování projektové dokumentace.

Rada města již schválila složení soutěžní poroty, kterou budou jako řádní závislí členové tvořit primátor Tomáš Macura, náměstek primátora Zbyněk Pražák a radní obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Lukáš Jansa, náhradníky jsou náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová a zastupitel Lukáš Semerák. Nezávislými členy poroty jsou architekti Krzysztof Ingarden (Ingarden&Ewy/ Krakow), Rafi Segal (RSAU/ Princeton// MIT Architecture/ Cambridge), Valerie Mulvin (mccullough mulvin architects/ Dublin), Jakub Szczęsny (SZCZ/ Warszawa), náhradníci Adam Rujbr (Adam Rujbr Architects/ Brno) a Tadeáš Goryczka (Kabinet architektury/ Ostrava). Schváleni byli také tito přizvaní odborníci – ředitel NPÚ Ostrava Michal Zezula, historik umění NPÚ Ostrava Martin Strakoš, rozpočtář Jindřich Jansa, vedoucí odboru Útvar hlavního architekta MMO Cyril Vltavský, ředitel JFO Jan Žemla, akustik Martin Vondrášek a Jan Košulič, mistr zvuku a provozní specialista.

K financování přípravy a realizace této investičně náročné stavby město již dříve zřídilo speciální účelový fond. Prozatím do něj vložilo z městského rozpočtu částku 100 milionů korun a další budou přibývat. Na základě „Memoranda o spolupráci“, podepsaného letos v dubnu, se k podpoře tohoto projektu zavázal i český stát, zastoupený Ministerstvem kultury ČR částkou 600 milionů korun a také Moravskoslezský kraj ve výši 300 milionů.

Předpokládá se, že vlastní výstavba haly bude zahájena nejpozději v roce 2022, hotovo by mělo být do konce roku následujícího.

Odkaz na soutěžní podmínky a soutěžní podklady:

https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11973

DKMO letecký pohled. Foto: Lukáš Kaboň