Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Známe projekty, které budou podpořeny z druhého kola dotačního programu na estetizaci veřejného prostoru

Poslední změna: Čtvrtek 17.05.2018 08:34 - Oborilová Hana
17. 5. 2018. Do druhého ročníku dotačního programu „fajnOVY prostor“, který cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství podle vlastních nápadů, se přihlásilo 20 projektových záměrů v celkové výši 5,2 milionu korun. Rada města schválila finanční podporu pro 14 z nich v celkové výši 3,11 milionu korun. U šesti projektů žadatelé nesplnili některé z kritérií stanové podmínkami programu, proto jim finanční prostředky nebudou poskytnuty. Ve vyhlášeném programu byla k dispozici částka 5 milionů korun.

Oproti prvnímu ročníku v roce 2017 se změnila výše dotace na jeden projekt z 1 milionu na 500 tisíc korun a zúžil se okruh možných žadatelů pouze na fyzické osoby (nepodnikající) a nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, družstva, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace apod.). 

„O dotaci si nově nemohly požádat velké instituce a firmy. Věřili jsme, že snížení maximální výše příspěvku podpoří menší projekty s komunitním rozměrem a naroste také jejich počet. Zatímco vloni jsme obdrželi žádost na podporu 16 projektů, letos jich bylo už 20,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.  

Do loňského ročníku programu se přihlásilo celkem 16 projektů s celkovými požadavky ve výši pět milionů sedm set tisíc korun. Z toho město podpořilo 11 žádostí za čtyři miliony sto tisíc korun. Mezi dokončené projekty patří například oprava cenných soch v sadu Milady Horákové, dětské pískoviště v Zábřehu nebo Posezení pod Kaštanem. Mezi další velmi zajímavé projekty, které ještě nejsou dokončeny, se řadí zejména Komunitní park Tržnice na Černé louce a přírodní park Hrabovjanka, do jehož realizace jsou velmi zapojeni obyvatelé Hrabové. 

Letošní alokace programu nebyla vyčerpána. Zůstatek zhruba 1,9 milionu korun chceme použít pro vyhlášení druhého kola. Příležitost tak dostanou nejen nové projekty, ale i kvalitní záměry, které nesplnily formální náležitosti v prvním kole. Pokud zastupitelé na květnovém zasedání schválí vypsání druhé výzvy programu, bude lhůta pro předkládání žádostí od 25. června do 7. srpna. Komise by projekty vyhodnotila v srpnu a orgány města by je schválily už letos v září,“ doplnila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. 

Projektový záměr muselo letos podpořit minimálně 15 obyvatel starších 15 let podpisem na podpisový arch. Další podmínkou pro poskytnutí dotace je zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu. Výzva totiž usiluje o zapojení aktivních obyvatel do rozvoje města a spoluutváření městského prostoru. Obyvatelé přirozeně vytvářejí a rozvíjí komunity okolo vybraného projektu, což vede k většímu a smysluplnému využívání prostoru, ale také k předcházení vandalismu a celkovému navýšení kolektivní bezpečnosti ve městě.

Bylo také nutné dopředu obstarat souhlas majitele pozemku, aby bylo odborné komisi při hodnocení zřejmé, že je projekt realizovatelný, majitel pozemku s ním souhlasí a neexistuje žádná překážka při jeho realizaci. Celé znění podmínek pro poskytnutí dotace je k nahlédnutí na www.ostrava.cz v sekci dotace a na http://fajnova.cz/projekt/fajnovyprostor/. Na příslušných odkazech budou zveřejněny také seznamy podpořených a nepodpořených projektů z druhého ročníku prvního kola dotačního programu.