Změny v tarifu ostravské městské hromadné dopravy od 1. 1. 2017

15. 11. 2016. Rada města v úterý 15. listopadu souhlasila s návrhem tarifních úprav pro rok 2017.

Mezi základní změny patří snížení počtu ostravských zón ze současných čtyř pouze na jednu, úprava cen dlouhodobých jízdenek ve většině případů směrem dolů a prodloužení doby pro zvýhodněné přestupování u elektronických jízdenek z 30 minut na 45 minut. Schválený návrh obsahuje také změnu cen krátkodobých časových jízdenek, a to u 60/90minutových jízdenek, obyčejné z 28 Kč na 30 Kč, zlevněné ze 14 Kč na 15 Kč. Ceny ostatních jízdenek z této kategorie zůstávají beze změny. Novinkou je zavedení třídenní jízdenky za 220 Kč, resp. 110 Kč ve zlevněné verzi.

Jízdenka

 

Cena 2016

Cena 2017

elektronická nepřestupní obyčejná (ODISka)

 

14

14

elektronická nepřestupní zlevněná (ODISka)

 

7

7

elektronická nepřestupní (BPK) 1)

 

14

14

10minutová - obyčejná (papírová)

 

16

16

10minutová - zlevněná (papírová)

 

8

8

elektronická přestupní obyčejná (ODISka)

 

20

20

elektronická přestupní zlevněná (ODISka)

 

10

10

elektronická přestupní (BPK) 1)

 

20

20

30minutová - obyčejná (papírová) 2)

 

20

20

30minutová - zlevněná (papírová) 2)

 

10

10

60minutová - obyčejná (papírová) 2)

 

28

30

60minutová - zlevněná (papírová) 2)

 

14

15

70minutová - obyčejná (SMS)

 

30

30

70minutová - zlevněná (SMS)

 

15

15

 

Vyšší ceny papírových jízdenek jsou stanoveny pro podporu prodeje elektronických jízdenek. Termín ukončení prodeje papírových jízdenek dosud nebyl stanoven, předpokládá se, že tato situace nastane v horizontu několika let.

Dlouhodobé časové jízdné

Možnost nákupu dlouhodobé časové jízdenky pro jednu tarifní zónu je zrušena a nahrazena výrazným snížením ceny dlouhodobých časových jízdenek pro celou Ostravu s delší dobou platnosti.

Ceny dlouhodobého jízdného 2017

 

 

celá Ostrava

 

 

obyčejná nepřenosná

2016

meziroční rozdíl v Kč

- 30 denní

499

495

+4

- 90 denní

1 299

1336

-37

- 180 denní

2 199

2524

-325

- 365 denní

3 999

4702

-703

zlevněná pro důchodce

 

 

- 30 denní

250

250

0

- 90 denní

675

675

0

zlevněná pro žáky a studenty

 

 

- 30 denní

249

247

+2

- 90 denní

649

668

-19

- 5 měsíční

879

1012

-133

zlevněná pro děti 6 - 15

 

 

- 30 denní

187

185

+2

- 90 denní

487

501

-14

- 5 měsíční

553

758

-205

Přenosná

 

 

- 7 denní

238

237

+1

- 30 denní

627

623

+4

Uvedené ceny v závorce se týkají roku 2016.

24hodinové a 3denní jízdné

V současné době jsou z této kategorie jízdenek nabízeny cestujícím dva druhy jízdného. Cestující mají možnost si zakoupit 24hodinové jízdné Ostrava XXL platné pro 1 cestujícího pro celou tarifní oblast Ostrava XXL s rozšířenou platností v soboty, neděle, svátky a měsíce červenec a srpen (rozšíření až na 5 osob, z nichž maximálně 2 cestující mohou být starší 15 let). Tato jízdenka je poskytována za cenu 80 Kč.

Druhou jízdenkou je skupinová 24hodinová jízdenka platná pro celou tarifní oblast Ostrava XXL maximálně pro 5 cestujících bez omezení věku. Tato jízdenka je poskytována za cenu 190 Kč.

Pro tarif 2017 je navrženo zavedení nové 3denní jízdenky za 220 Kč. Tato jízdenka je navržena jednak jako turistická jízdenka pro návštěvníky Ostravy a rovněž jako adekvátní náhrada papírové verze 7denní přenosné jízdenky, která bude z důvodu již schváleného převedení prodeje dlouhodobého časového jízdného do elektronické podoby od 1. 1. 2017 prodávána pouze v elektronické podobě. 

Další změna se týká ceny skupinové jízdenky, a to za účelem sjednocení cenové struktury všech 24hodinových jízdenek. Navrženo je zvýšení ceny ze 190 Kč na 200 Kč.

 

Nabídka   24hodinových a 3denních jízdenek

Tarifní oblast

24hodinová

24hodinová skupinová

3denní

2,5násobek 24hodinové

2,75násobek   24hodinové

Ostrava XXL

80/40

200

220/110

Oblastní

1,25násobek 24hodinové

100

250

 

Síťová

2,5násobek 24hodinové

200/100

 

 

 

Tučně vyznačené položky představují jízdní doklady s platností od 1. 1. 2017 ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. Ceny za lomítkem jsou ceny zlevněných jízdenek.