Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

V jatkách vznikne Mezinárodní kulturní centrum

Poslední změna: Čtvrtek 24.05.2018 08:18 - Oborilová Hana
24. 5. 2018. Město Ostrava plánuje v prostorách přístavby bývalých městských jatek zřízení kreativního Mezinárodního kulturního centra. Cílem ideového návrhu je vytvoření otevřené zóny pro kulturu, vzdělávání, kreativitu a spolupráci mezi lokálními aktéry i na mezinárodní úrovni. Důraz bude kladen na podporu vlastní umělecké tvorby a kvalitní dramaturgii se zaměřením zvláště na mladší publikum. Tento záměr je v souladu s „Koncepcí rozvoje kultury SMO do roku 2020“, strategickým plánem města FajnOVA a aktuálními potřebami občanů města Ostravy.

Město aktuálně vyzývá dodavatele k podání nabídek k veřejné zakázce na vyhotovení ideového návrhu pro zřízení kulturního centra. Maximální hodnota této veřejné zakázky činí 180 tisíc korun vč. DPH,“ upřesnil primátor města Ostravy Tomáš Macura. Z této částky budou finančně odměněni první tři dodavatelé v pořadí. Hlavními hodnotícími kritérii bude kvalita návrhu a dispoziční řešení s dobrou mírou využití prostoru. Město poté s vítězem uzavře licenční smlouvu, kterou získá ideový návrh k dalším úpravám. 

Budova přístavby jatek se skládá z šesti různých konstrukčních systémů, navzájem stavebně propojených, s výměrou 5.035 metrů čtverečních (pro zajímavost, výměra sousedících památkově chráněných historických jatek činí 20.381 m2). Vykoupena byla za 37,95 milionu korun. V nově vzniklém kreativním kulturním centru by měly být přednáškové sály, taneční prostor, divadelní prostor, gastrozařízení a také ubytovací prostory pro umělce. Návrhy koncepce Mezinárodního kulturního centra mají obsahovat:  

• prezentaci současného živého umění

• vlastní tvorbu

• kultivaci Stodolní ulice

• podporu komunitních projektů

• rozmístění jednotlivých aktivit s požadavky na plochu a vybavení

• konkurenční analýzu s dopady na ostravskou kulturní scénu a porovnání se srovnatelnými projekty v ČR 

Součástí ideového návrhu je i pojmenování kulturního centra, dispoziční koncepce interiéru i exteriéru v rozsahu 40 – 60 formátu A3/A4. Zadavatel stanovil prohlídku místa plnění na 6. 6. 2018 v 9:00 hodin se srazem zájemců na Stodolní 3204, Ostrava. 

Podrobné informace jsou na webových stránkách https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11895.