Společné memorandum podpoří projekt Šachy do škol

26. 2. 2020. Memorandum o spolupráci na projektu Šachy do škol podepsali 26. února představitelé města Ostravy, Šachového svazu České republiky, Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity. Společným cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání a odborné úrovně výuky šachů na základních a mateřských školách v Ostravě.

Město Ostrava chce postupně výuku šachů dostat do všech svých základních a mateřských škol.

„Ostrava je v současnosti unikátní zejména ve výuce šachů v mateřských školách a také v metodickém vedení pedagogů mateřských i základních škol. Uzavření memoranda je pilotní a ojedinělou akcí spolupráce v rámci celé České republiky. Naší ambicí není za každou cenu vychovávat šachové mistry, i když samozřejmě podpoříme mimořádné talenty. Tou hlavní snahou je nabídnout dětem již v raném věku možnost, aby pomocí hry všestranně rozvíjely své mentální schopnosti, které se jim budou hodit nejen během školní docházky, ale i v dalším životě. Šachy je učí soustředěnosti a rozvíjejí jejich kombinační schopnosti, které mají dopad i na výuku matematiky a technických oborů," uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Projekt Šachy do škol vznikl v České republice za podpory Šachového svazu ČR (ŠSČR) v roce 2013, Ostrava se do něj zapojila v roce 2017, ale podpis memoranda a spolupráce všech čtyř subjektů by měla vést k ještě masivnějšímu zavádění výuky šachu do ostravských mateřských a základních škol.

„Pro šachový svaz je hlavně velkou ctí, že město formátu Ostravy chce aktivně spolupracovat na tomto projektu. Naším úkolem bude poskytovat učitelům, šachistům a vedoucím zájmových kroužků on-line kurzy trenérů IV. třídy. Za poslední rok jimi v Ostravě prošlo už více jak sto zájemců. Vědecké výzkumy ukazují, že hra šachu zlepšuje výsledky dětí ve škole, všestranně rozvíjí jejich představivost a logické myšlení i jejich osobnost a sociální dovednosti. Ostatně i proto přijal v roce 2012 Evropský parlament deklaraci, která doporučuje zavedení šachů do vzdělávacích systémů v členských státech Evropské unie a dnes už jsou součástí školních osnov ve více než třiceti zemích světa," řekl místopředseda Šachového svazu České republiky Martin Petr.

Ostravská univerzita se do projektu zapojí poskytováním informací studentům pedagogických oborů a pedagogům o možnostech čerpání finanční odměny od šachového svazu pro učitele a absolvování vzdělávání trenéra IV. třídy pro studenty Ostravské univerzity nad rámec vzdělávání budoucích pedagogů. Studenti mohou kurz absolvovat zdarma.

"Tuto možnost pro naše studenty velmi vítáme, je to pro ně příležitost rozšiřovat si obzory a třeba najít i způsoby, jak dětem výuku zpestřit. Zároveň považuji za důležité, aby školy učily nejen fakta a souvislosti, ale dávaly dětem také příležitost posilovat své další schopnosti," dodal rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Školy zapojené do projektu získají zdarma přístup do výukového šachového portálu a cvičebnice. Nové školy dostanou zdarma také metodiku a sbírku úloh. Školám, které šachy povedou jako vyučovací předmět, navíc náleží příspěvek na odměnu pro vyučujícího ve výši 3 000 korun. Učitelé budou mít možnost zdarma absolvovat online školení trenérů IV. třídy a účastnit se metodických schůzek a workshopů. Volně ke stažení budou mít podpůrné materiály a k zapůjčení šachové potřeby. Odborníci jim pomohou s organizací meziškolních přátelských zápasů. Případné konzultace poskytne krajský koordinátor projektu Šachy do škol.

Projekt Šachy do škol od roku 2017 organizačně zajišťuje Středisko volného času Korunka v Mariánských Horách. Zájmové útvary šachové hry fungují přímo v Korunce, ale také na vybraných mateřských a základních školách. Vše se děje hravou formou, která je zvláště vhodná pro malé děti. Středisko navíc pořádá pro děti šachové turnaje.

„Šachy jsou hra, ve které jsou děti pánem a nesou odpovědnost za následky svých vlastních rozhodnutí. Štěstí a smůla, které jsou běžné ve hrách typu Dostihy, Monopoly, Cashflow, v šachu neexistují. A to je u šachové hry podstatné. Velký zájem o šachovou hru jsme zaznamenali u předškolních dětí. Chtěli jsme, aby děti uměly pojmenovat figurky a zvládly pár tahů. Děti však začaly hrát celé šachové partie. V květnu minulého roku jsme organizovali turnaj ‚O šachovou Korunku' pro předškolní děti. Bylo na něm vše, co na turnaji pro dospělé, tedy hlavní rozhodčí i zveřejňování výsledků. Turnaj měl velký úspěch a již teď připravujeme další ročník. Chceme tak děti motivovat k šachové hře a přispívat k jejich celkovému rozvoji. Věříme, že se šachy budou hrát na každé základní a mateřské škole v Ostravě, protože dětem pomáhají v učení, učí je plánovat a přemýšlet," doplnila ředitelka Korunky Jana Secová.

V obci s rozšířenou působností Ostrava je 66 základních a 76 mateřských škol, ve kterých je 8 561 předškoláků a 24 915 školáků.