Rozdělení přebytku hospodaření za rok 2018

19. 6. 2019. Ostravští zastupitelé ve středu 19. června rozhodli o rozdělení volných zdrojů rozpočtu ve výši téměř 165,5 milionu korun. Peníze budou převedeny do speciálně zřízených fondů a do rozpočtové rezervy. Peněžní prostředky má město k dispozici díky úsporám v běžných výdajích, časovému posunu některých investičních akcí a rovněž vytváření rezervy na výkyvy příjmů a výdajů, tzv. rozpočtové rezervy, která je rovněž zdrojem přebytku hospodaření.

Z přebytku hospodaření bude částka 100 milionů korun použita k posílení Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava. Dalších 50 milionů korun bude převedeno do Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu. Po připsání těchto částek bude ve fondu na rozvoj MNO 497 milionů korun a na koncertní halu 242 milionů.

 

K rozdělení máme letos v porovnání s loňskem asi třetinovou částku. Vliv na to má bezesporu zpomalení tempa růstu daní kvůli nižšímu ekonomickému růstu. Zároveň je to výrazné navyšování tabulkových platů všech zaměstnanců v rozpočtové sféře – sociální oblasti, kultuře a veřejné správě. Dochází také k zvyšování počtu úkonů, které stát po obcích sice vyžaduje, ale přispívá na ně jen zčásti,“ řekl resortní náměstek Martin Štěpánek.

Zbývající část ve výši 15,5 milionů korun bude převedena do rozpočtové rezervy, která slouží například k dokrytí výpadku příjmů, k odstraňování havárií, krytí výdajů vzniklých úpravou legislativních norem, jež budou mít dopad na rozpočet, případně ke krytí dalších výdajů, o nichž rozhodnou rada nebo zastupitelstvo města. 

Výše přebytku hospodaření v minulých letech (v tis. Kč):

 

 

 

 

rok

2014

2015

2016

       2017                

2018

výše

376   177

767 904

1   033 510    

319 117*

165   470