Ostrava získala 206 milionů na rozšíření Vědecko-technologického parku

29.8.2012. Vláda České republiky schválila 19. 7. 2012 použití částky 205,9 milionu korun na rozšíření Vědecko-technologického parku Ostrava. Jde o část prostředků, které v minulých letech ušetřilo státu město Ostrava při budování Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov.

V loňském roce požádalo statutární město Ostrava o jejich převod právě na projekt rozšíření Vědecko-technologického parku. Pro další rozvoj VTPO je vyčleněna plocha o rozloze zhruba 26,5 ha v docházkové vzdálenosti stávajícího areálu VTPO, univerzitního kampusu a fakultní nemocnice. Realizace projektu je rozčleněna do tří etap, přičemž realizace I. etapy se předpokládá v letech 2013-2014.

Schválené prostředky budou využity na vybudování technické infrastruktury.  Konkrétní použití se předpokládá na výstavbu inženýrských sítí, komunikací, sadové úpravy. Další zdroje této akce tvoří prostředky rozpočtu statutárního města Ostravy a správců sítí. 

„Projekt rozšíření VTPO považuji za naprosto klíčový pro další rozvoj města a kraje. Velmi úzce bude navázán na rozvoj VŠB-Technické univerzity, především na projekt IT4Innovations,“ uvedl již dříve primátor Petr Kajnar.

Je naprosto nezbytné připravit v blízkém okolí VŠB vhodné plochy pro nové investice, které umožní využití potenciálu univerzity v souvislosti s vědecko-výzkumnými činnostmi a projekty, především s vazbou na projekt IT4Innovations. Rozšíření Vědecko-technologického parku bude dlouhodobou záležitostí. Jeho realizace je naplánována v letech 2014-2025, a to ve třech etapách.

„Vítáme rozhodnutí vlády, prospívá nejen rozvoji regionu, ale je také plně v souladu s platnou Strategií konkurenceschopnosti České republiky, která rozvoj podobných projektů předpokládá,“ řekl náměstek primátora Dalibor Madej.