Ostrava nechá zpracovávat bioodpad ze školních kuchyní a stravoven

5. 12. 2018. Ostrava vybrala dodavatele na zajištění pravidelného svozu a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven z ostravských základních a mateřských škol. Biologicky rozložitelný odpad z 55 stravovacích zařízení ve školách a školkách, zřízených jednotlivými městskými obvody bude zpracovávat společnost OZO Ostrava. Do veřejné zakázky se přihlásili dva zájemci, nabídka společnosti OZO Ostrava byla ekonomicky výhodnější. Vyčíslena byla za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020 na 4 459 200 korun bez DPH.

Vloni společnost OZO Ostrava realizovala pilotní projekt svozu gastroodpadu z kuchyní 22 školských zařízení v Porubě. Zjistila, že by na skládce skončilo zhruba 185 tun zbytků. Vzhledem k tomu, že pro následující období se bude jednat o 55 jídelen, jejich množství by se mohlo vyšplhat až k 650 tunám odpadu, který neskončí na skládkách, ale bude využit ekologicky,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Jedná se o poměrně významné množství biologicky rozložitelného odpadu, který bude zpracován ve fermentačním zařízení nebo bioplynových stanicích. Gastroodpad, který je ukládán v kuchyních a stravovnách do samostatných speciálních nádob, bude odvážen přímo k dalšímu zpracování. Poslouží buď k výrobě hnojiva, nebo bioplynu.

V minulosti si svoz gastroodpadu zajišťovala jednotlivá školská zařízení samostatně různými způsoby. Některá měla svoz objednán u společnosti OZO Ostrava, další využívala služeb místních zemědělců, případně odkládala gastroodpad do nádob na směsný komunální odpad, tedy ne vždy v souladu s platnou legislativou.

Platná právní úprava odpadového hospodářství ČR a na ni navazující dokumenty kraje v jeho závazné části a Plánu odpadového hospodářství statutárního města Ostravy, schváleného usnesením ZM č. 1984/ZM1418/30 ze dne 15. 11. 2017, obsahují opatření k omezení množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na městskou skládku, včetně odpadů vznikajících z přípravy jídel z kuchyní a stravoven školských zařízení zřízených jednotlivými městskými obvody (tzv. gastroodpad).