Oslavy 750 let od první zmínky o Ostravě

7. 12. 2016. V příštím roce si Ostrava připomene 750 let od okamžiku, kdy byla poprvé zmíněna v historickém pramenu písemné povahy, konkrétně v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku.

Listina, která je datována k 29. listopadu 1267, je tak historiky považována za pomyslný „rodný list“ města, i když je zřejmé, že historie osídlení oblasti je mnohem starší. Ostrava tak, stejně jako v roce 1967, kdy podobné oslavy organizovala naposledy, připravuje řadu výstav, akcí pro veřejnost, vydání knih, besedy nebo historické hry.

V letošním roce začala příprava kostry hlavních akcí, kterými si tuto událost chceme připomenout a navázat tak na vydařené oslavy 70. výročí ukončení II. světové války z dubna loňského roku. Na přípravách participují magistrát města Ostravy, Archiv města Ostravy a Ostravské muzeum. Rada města za tímto účelem zřídila speciální pracovní skupinu pod vedením primátora Tomáše Macury.

Oslavy 750. výročí založení Ostravy započne výstava Korunovační klenoty v dějinách světa v Ostravském muzeu, kterou zahájí ve čtvrtek 8. 12. v 18 hodin primátor Ostravy Tomáš Macura společně s J.E. Eduardem W. V. M. Hoeksem, velvyslancem Nizozemského království v ČR. J.E. Christian Hoppe, velvyslanec Dánského království v ČR, poslal obyvatelům Ostravska zdravici. Výstavu můžeme považovat za jeden z kulturních vrcholů letošního roku. Vystaveny na ní budou desítky unikátních replik korunovačních klenotů významných říší Evropy. Návštěvníci budou mít mimořádnou příležitost potěšit se skvosty, které nosili panovníci známých říší Asie, panovníci v Americe či panovníci afrických kmenů. Výstava je doplněna fotografiemi nejznámějších evropských korunovačních katedrál. Speciální část tvoří jednoduchý přehled dosud vládnoucích panovnických rodů v Evropě. Nizozemí, Dánsko, Švédsko a Velká Británie mají zastoupeny své královské koruny na výstavě.

Logo projektu je tvořeno číslicí 750, která je zdůrazněna městskými vykřičníky. Barevně vyjadřuje historickou, národností a sociální mnohovrstevnatost regionu, která je protínána bílými linkami připomínající obchodní trasy, na kterých město vyrostlo. Vidět v ní můžeme ovšem i barevnost kostelních vitráží, což odkazuje na osobnost biskupa Bruna ze Schauenburku.