Nepřetržitý provoz Linky důvěry v Ostravě

22. 1. 2019. Ostravská linka důvěry rozšířila svůj provoz. Odborníci jsou nově k dispozici dospělým lidem v krizových životních situacích non-stop. Od února dojde také k změně a rozšíření služby po chatu. Poradnu prostřednictvím mailu mohou zájemci kontaktovat kdykoliv. Linka důvěry Ostrava (LDO), kterou provozuje Městská nemocnice Ostrava, funguje již 29 let. Tým, který pomoc poskytuje, tvoří celkem 16 odborníků - vyškolení sociální pracovníci, psychologové, adiktolog (odborník na léčbu závislostí) a psychiatr.

V loňském roce LDO reagovala na  3757 podnětů lidí z Ostravy i regionu. Telefonických rozhovorů bylo dohromady 3437. Velký zájem byl o krizovou komunikaci po chatu, na které proběhlo 284 krizových dialogů. Zatímco dosud byli odborníci na chatu v pátky a neděle mezi 20. a 23. hodinou, od února bude chat služba k dispozici v pátek večer a v neděli dopoledne od 9 do 13 hodin. Pracovníci LDO odpověděli na 36 mailových dotazů. 

Nejčastějším impulzem pro zavolání na naši linku byly náhlé traumatizující události, které zasáhly volajícího. Často rodinné události – úmrtí, nemoc, konflikt mezi blízkými, nevěra, ztráta důvěry, ohrožení agresí. Volající linku kontaktovali v případech psychické tísně, nespavosti, sebevražedných myšlenek, depresivních pocitů. A to nejen ti, kteří se s těmito problémy léčí, ale také zdravé osoby. Standardním tématem je také  široká škála problémů spojených se závislostmi, nejčastěji alkoholismem,“ řekl vedoucí LDO Svatopluk Antoš.

Linka důvěry je anonymní a tím i bezpečná. Pomáhá zvládnout psychickou zátěž pomocí týmu odborníků, psychologů a sociálních pracovníků. Základními principy této služby jsou: dostupnost, bezpečnost (ta je dána anonymitou pro volající) a odbornost těch, kteří linku obsluhují. Ostravská linka důvěry byla první v republice, která  historicky zavedla krizovou službu prostřednictvím internetu.

Na telefonních číslech  596 618 908 a 737 267 939  jsou pracovníci připraveni poskytnout podporu a informace nepřetržitě – po všechny dny po celých 24 hodin. 

Chat je k dispozici na www. elinka.iporadna.cz, mail na linka.duvery@mnof.cz.

Službu poskytuje Městská nemocnice Ostrava, Psychiatrické oddělení, Ambulance klinické psychologie. Aktuálně v týmu působí 9 sociálních pracovníků se specializovaným výcvikem v Telefonické krizové intervenci, 5 psychologů, adiktolog a psychiatr. Dotovaná je z rozpočtu SMO i MSK.