Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Léčebna dlouhodobě nemocných a Dům sociálních služeb v Radvanicích dostanou nový kabát

Poslední změna: Pondělí 18.06.2018 12:28 - Oborilová Hana
18. 6. 2018. Město Ostrava vyhlásilo veřejnou zakázku na zateplení obvodového pláště, výměnu oken a dveří a opravu balkónů v Léčebně dlouhodobě nemocných (LDN) a Domu sociálních služeb v Radvanicích, které spadají pod Městskou nemocnici Ostrava. Do vyhlášené podlimitní veřejné zakázky se může přihlásit neomezený počet uchazečů. Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 11. července. Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba 51 milionů korun bez DPH.

„Modernizace objektu bude probíhat zhruba tři čtvrtě roku, a to za plného provozu. Přinese vyšší komfort klientům zařízení i jeho zaměstnancům. Pokračujeme tak v opravách a zvyšování úrovně naší nemocnice, která poskytuje péči Ostravanům a pacientům z nebližšího okolí. Finanční prostředky na modernizaci budovy budou poskytnuty ze speciálně zřízeného fondu pro rozvoj nemocnice,“ řekl náměstek primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Michal Mariánek.

Zhruba pětina odhadovaných nákladů bude spolufinancována z dotačních prostředků Evropské unie z Fondu soudržnosti. Jedná se o částku ve výši 10 687 616 Kč bez DPH.

O realizátorovi rozhodne v srpnu rada města a práce budou zahájeny po podpisu smlouvy letos v září. Termín pro dokončení zakázky je stanoven na červen roku 2019. S ohledem na průběh zadávacího řízení mohou být uvedené termíny prodlouženy o dobu nezbytně nutnou. Opravy budou probíhat podle dokumentace z února 2018, jejímž autorem je společnost PPS Kania s.r.o.

LDN je odborný léčebný ústav oboru geriatrie, který se zabývá komplexní péčí o pacienty. Disponuje celkovou kapacitou 124 lůžek na čtyřech stanicích. Pokoje jsou třílůžkové, dvoulůžkové a jednolůžkové; stanice jsou smíšené. Veškeré přístupy jsou bezbariérové. V LDN péči poskytuje 6 lékařů a 70 nelékařských zdravotnických pracovníků.

V objektu sídlí také Dům sociálních služeb. I jeho 3 stanice s 66 lůžky projdou modernizací. O klienty se v objektu stará 43 nelékařských zdravotnických pracovníků.

Předválečné soukromé sanatorium v Radvanicích bylo přiděleno nemocnici v roce 1958 k umístění plicního oddělení. V roce 1976 v něm vznikla LDN. V roce 1996 byl dán do provozu nový lůžkový pavilon LDN Radvanice (124 lůžek), který takto stále funguje a v roce 1998 byla rekonstruována „stará“ LDN (horní část) s 66 lůžky. V roce 2007 došlo k rozdělení a vznikl nově Dům sociálních služeb, který poskytuje pobytovou sociální službu po dobu, než se klient může vrátit do domácího ošetřování či přejít na jiný druh služeb. Obě budovy jsou propojeny stavebním krčkem.

          Ve speciálně zřízeném fondu pro rozvoj nemocnice je aktuálně 470,6 milionu korun.