Září 2017

Zářijové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Fajna dílna pro všechny


Měl by sloužit především řemeslníkům a drobným podnikatelům v oblasti služeb, ale cílí také na nejmladší generaci. Jeho ambicí je zapálit ji pro technické předměty a řemesla. Řeč je o řemeslném inkubátoru Fajna dílna, jehož první tři provozy, keramický, 3D tisku a šicí, byly otevřeny 8. srpna v areálu Dolu Hlubina. Inspirací rozhodně být může. Vždyť vymodelovat si vlastní hrníček, ušít si kostým na maškarní nebo si třeba vytisknout na 3D tiskárně model letadla může být pro mnohé splněným snem. Že se přitom naučí řemeslné zručnosti a proniknou do tajů některého ze jmenovaných oborů, je bonusem navíc. V příštím roce bude inkubátor rozšířen o provozy dřevo a kovoobráběcí. Podrobnosti na str. 5. (bk)

Zvonek pro žáky i předškoláky


Po prázdninách se otevřely brány škol. Zvlášť slavnostní bylo první zářijové pondělí pro kluky a děvčata, kteří usedli do lavic poprvé. Těch bylo letos téměř 3000, zhruba o 100 méně než loni. S přáním úspěchů při plnění školních povinností za nimi přišli primátor Tomáš Macura a náměstci primátora Vladimír Cigánek a Radim Babinec. Celkem bude do 57 ZŠ na území města docházet v tomto školním roce okolo 22 tisíc dětí. Školy jsou připraveny dobře, větším problémem bude zvládnout novinku ve vzdělávání v mateřských školách. Právě od tohoto školního roku totiž platí zákonná povinnost, že děti musí před nástupem do první třídy navštěvovat alespoň rok mateřinku. Týká se to asi tří tisíc dětí. (r)

U příležitosti 750 let od první písemné zmínky vydala Ostrava pamětní medaili

Výročí města přetavené do stříbra


Pamětní stříbrnou medaili k 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě vydalo město. Medaili představil primátor Tomáš Macura s jejím autorem, akademickým malířem Vladimírem Pavlicou. „K výročí jsme připravili celoroční program a vydali knihu Ostrava – Počátky a vývoj středověkého města. Stříbrná medaile je druhý hmotný artefakt našich oslav a považuji ji za důstojnou připomínku výročí. Vyšla ve dvou velikostech v limitované edici symbolických 750 kusů,“ řekl primátor Tomáš Macura. Potěšilo jej, že návrh medaile vytvořil renomovaný umělec, který patří k nejlepším českým medailérům a který žije v ostravském obvodě Hošťálkovice.

Akademický malíř Vladimír Pavlica při návrhu stříbrné pamětní medaile města Ostravy zvažoval více variant. Vytvořil proto desítky skic. „Ostrava má tolik zajímavých objektů a témat, které by si zasloužily, aby se objevily na medaili,“ vysvětlil umělec.

„Ostrava, to je průmysl s hutěmi a odcházejícím hornictvím, stále přítomným díky těžním věžím, ale i kultura, věda, sport, školství a mnoho dalšího. To vše tvoří Ostravu a její historii. Bylo těžké vybrat to nejdůležitější. V přehršli témat jsem nakonec vybral jednoduchou a čistou variantu s dominantní Novou radnicí a znakem města, přičemž ostravský koník je v mé autorské úpravě,“ řekl autor medaile Vladimír Pavlica.

Práce na vytvoření jedné strany medaile trvá přibližně měsíc. Medailér připraví sérii kreseb, poté je na řadě model, který má v průměru 20 centimetrů. Na podložce o tomto průměru vytvoří podobu budoucí medaile, výsledek odlije do sádry a v ní pak cizeluje písmo a celý reliéf. Sádrový model předá do mincovny, kde z něj pomocí pantografu převedou originál do potřebného rozměru a vytvoří razidlo.

Vladimír Pavlica je autorem zřejmě nejkrásnější a numismatiky nejvíce ceněné ražby porevoluční pamětní mince – zlaté desetitisícikoruny k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Letos v srpnu vyhrál soutěž České národní banky na další zlatou minci v hodnotě 10 000 korun k 100. výročí Československa, která vyjde v příštím roce.

Ostravskou stříbrnou jubilejní medaili o průměru 30 mm v ceně 999 korun si zájemci mohou zakoupit v pobočkách Ostravského informačního servisu, stejně jako arch poštovních známek s kuponem s přítiskem k 750. výročí Ostravy. (rs)


Strana 2

Práce na rekonstrukci mostů a komunikace v Plzeňské ulici finišují

Českobratrskou opět jezdí MHD


Doprava ve městě

Rozsáhlá oprava Českobratrské ulice se chýlí ke konci. Potřebná rekonstrukce inženýrských sítí skončila a ulicí opět jezdí trolejbusy. „Protože je třeba ještě dodělat chodníky, auta se do Českobratrské vrátí až v polovině října,“ informoval náměstek primátora Břetislav Riger. Souběžná ulice 30. dubna je od začátku září průjezdná bez jakýchkoliv omezení.

Práce na mostech v Plzeňské ulici běží také podle harmonogramu. „Končí betonářské práce a nosné konstrukce budou hotové do poloviny září. Od 27. září zprovozníme dvoukolejný provoz pod mosty a v polovině října začne zkušební provoz na nových tramvajových mostech. Všechny práce skončí do 30. listopadu,“ slíbil Břetislav Riger. (rs)

Radniční vestibul ovládlo 20. století


Archiv města Ostravy připravil v roce 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě již dvacátou zářijovou výstavu ve vestibulu Nové radnice. Tentokrát nese název Století plné zvratů aneb Ostrava ve 20. století. Expozice provede návštěvníky všemi důležitými mezníky minulého století – od habsburské monarchie přes vznik novodobého československého státu a jeho následné ovládnutí totalitárními režimy až po obnovení pluralitní demokracie a rozpad federace. Výstava ve vestibulu Nové radnice je volně přístupná do 29. září, a to v pracovní dny od 8 do 19 h, v soboty a neděle od 9 do 19 h. (bp)

Zadlužení klesá


Návštěvníci webu města www.ostrava.cz na něm najdou odpočítávadlo dluhu. Uvidí, o jakou částku se dluh města snižuje každou sekundu a každou minutu a zároveň jak se snižuje úrok z tohoto dluhu.  Za jednu sekundu se dluh zmenšuje o 14 korun, za minutu o 857 korun. Za rok poklesne zadlužení Ostravy o zhruba 480 mil. korun.  

„Město Ostrava si za poslední tři roky nepůjčuje a naopak splácí závazky vůči bankám. Každoročně provádí revizi svých výdajů a tvoří finanční rezervy na investice. Hospodaření města ocenila ratingová agentura Moody´s, která udělila Ostravě nejvyšší možné hodnocení města v České republice, a to A1 stabilní,“ připomenula náměstkyně primátora pro finance a rozpočet Iveta Vozňáková. (rs)

Jednání zastupitelů


Zastupitelstvo města Ostravy se ke svému 28. zasedání ve volebním období 2014–2018 sejde 20. září od 9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva v Nové radnici je veřejné a občané ho mohou sledovat z galerie. Dokumenty k zasedání lze najít na webu města www.ostrava.cz v sekci Úřad – Město a jeho orgány – Zastupitelstvo města. (r)

Platby za odpad on-line


Za odpad lze zaplatit on-line na platebním portále města https://platebniportal.ostrava.cz. Nově může občan zaplatit za odpad nejen za sebe, ale i za  rodinné příslušníky. Město od podzimu rozšíří platební portál o platby za dopravní přestupky. (rs)

Kandidujeme na Evropské zelené město


„Získat titul European Green Capital znamená především přesvědčit odborníky. A Ostrava je na tom v mnoha ukazatelích týkajících se životního prostředí lépe než jiná evropská města,“ zdůraznila náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Klíčovými tématy při posuzování měst v soutěži je mimo jiné zmírňování dopadů klimatických změn a adaptace města na tyto změny. Ostrava se touto problematikou zabývá dlouhodobě. K oteplování přispívají např. emise kysličníku uhličitého. Už nyní Ostrava produkuje ročně 3,7 tuny CO2 na jednoho obyvatele. Ve srovnání s kandidáty na titul za rok 2019 je na tom lépe pouze norské Oslo (2,3 t). Portugalský Lisabon produkuje 3,8 tuny, belgický Gent 5,64 tuny, finské Lahti 6,96 tuny a estonský Tallinn 8,5 tuny CO2.

Ke zmírňování dopadů klimatických změn přispívá rozšiřování lesů, které odstraňují CO2 z atmosféry. Jen v rámci zvětšování ploch izolační zeleně bylo v Ostravě vysazeno v posledních letech sedm tisíc stromů a 20 tisíc keřů a v rámci projektů Územního systému ekologické stability pak 120 tisíc stromů a 300 tisíc keřů. Omezování emisí napomáhá i snižování energetické náročnosti budov. Díky zateplení 31 městských objektů s plochou téměř 100 tis. m2 bylo dosaženo snížení roční spotřeby energie o 18 tis. GJ, což představuje 1,4 tis. tun CO2.

Ostrava jako jedno z osmi měst v ČR zpracovává Adaptační strategii na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. „Dokončena bude v září. Tento klíčový dokument představuje dlouhodobou strategii pro zvýšení odolnosti města vůči negativním dopadům a rizikům vyplývajícím ze změny klimatu na místní úrovni,“ uvedla Kateřina Šebestová. Zpracován bude také přehled typových projektů a navrženy pilotní projekty i opatření k realizaci. Souběžně s tvorbou Adaptační strategie se aktualizuje Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP), který nově reflektuje jak mitigační opatření, tak problematiku adaptace na klimatické změny. (r)

Letošní tisící miminko se jmenuje Amálka


Personál oddělení Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava přivedl 2. srpna na svět letošní tisící miminko narozené v MNO. Amálie Krawczynská přišla na svět císařským řezem osm minut po poledni. Po narození měřila 48 centimetrů a vážila 3400 gramů.

Maminka Ivana je v osmadvaceti letech prvorodičkou. Bydlí v  Porubě a porodnice Městské nemocnice Ostrava pro ni byla jasnou volbou. „Opravdu byli všichni skvělí, děkuji moc, jsem šťastná za nás za obě, vyšlo to tak úžasně, že porod vedl můj gynekolog Hynek Kudělka, k tomu to magické číslo a hlavně zdravá Amálka. Co víc si přát,“ netajila emoce šťastná maminka. Po celou dobu porodu jí byl oporou tatínek Jakub.

Letošní tisící miminko přišlo na svět o 14 dnů dříve než loňské. Dá se očekávat, že počet porodů v MNO se opět přehoupne přes hranici 1600. (lb)


Strana 3

Architekturní osvětlení kulturní památky přinese do centra žádané oživení

Sýkorův most v barvách duhy


Proměny města

Most Miloše Sýkory bude moci zářit všemi barvami. Nejpozději do letošních Vánoc by na něm mělo být instalováno tzv. architekturní osvětlení, které umožní nejen osvítit tuto kulturní památku standardní teplou bílou, ale také střídat a kombinovat barvy nasvícení u různých příležitostí, například do podoby trikolóry. Nové nasvícení by mělo sestávat ze 100 LED svítidel s  příkonem (při plném výkonu všech LED) 3942 W.

„Rádi bychom pozvedli architektonickou úroveň města a jednotlivých osaměle stojících památkových objektů, k nimž Sýkorův most určitě patří,“ uvedl k záměru města primátor Macura s tím, že k architekturnímu osvětlení jsou vytipovány i některé další stavby, například sakrální objekty.

Dvaadevadesátimetrový, šestnáct metrů široký nýtovaný ocelový obloukový most přes Ostravici, který spojuje moravskou a slezskou část Ostravy, byl vybudován v roce 1914 na místě dřívějšího Říšského mostu z roku 1886. Kulturní památkou byl Ministerstvem kultury ČR prohlášen v roce 2009. Instalace architekturního osvětlení mostu by měla přijít na 1,8 milionu korun. Ještě před instalací nasvícení dostane mostní konstrukce nový nátěr.

Stejné možnosti jako nasvícení mostu by mělo poskytovat i osvětlení okolí mostu. (bk)

Prázdninové hry s městskou policií


Hezkých pět dní naplněných sportem a zábavou strávily dvě desítky dětí hlavně ze sociálně znevýhodněných rodin v rámci příměstského tábora s Městskou policií Ostrava. Ten se uskutečnil v prvním srpnovém týdnu díky podpoře z dotačního programu prevence kriminality Ministerstva vnitra a z rozpočtu města Ostravy. Jako základna posloužilo táborníkům dětské dopravní hřiště v Orebitské ulici v Přívoze. Strážníci z úseku prevence a propagace ve spolupráci s asistenty prevence kriminality jim tu připravili bohatý program zaměřený na sportovní a kulturní rozvoj a názorně jim předvedli, jak lze efektivně a přitom příjemně trávit volný čas. Děti se podívaly například do orlovského Dinoparku, absolvovaly dva výlety na kolech s koupáním na přehradě Olešná a na hlučínském koupališti, poslední den pak vyrazily pěšky do petřkovického Landek Parku, kde sfáraly do dolu Anselm a dozvěděly se spoustu zajímavostí o těžbě nerostného bohatství na Ostravsku.
Zážitkové akce doplnily teoretické informace z oblasti bezpečnosti silničního provozu, prevence závadového chování a prevence zneužívání návykových látek. Domů si děti kromě nevšedních zážitků odnášely absolventské listy a batůžky s odměnami. (mm)

Na Expo Real spolu s Brnem a kraji


My a svět

Již po sedmnácté se Ostrava zúčastní prestižního veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real v Mnichově. Letos poprvé nepřijede samostatně, ale představí se ve společné expozici s Brnem, Moravskoslezským a Jihomoravským krajem. Prezentace ponese název Czech Regions & Cities a jejím koordinátorem bude právě moravskoslezská metropole.

„Koordinace sdružených prezentací je sice náročná, přesto se nám podobný formát osvědčil již na letošním veletrhu MIPIM v Cannes, kde jsme vystavovali společně s Prahou a Brnem. Pro zahraniční investory je efektivní seznámit se s investičním a inovačním prostředím obou moravských regionů na jednom místě,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura. Výhodou společného vystavování je také významná finanční úspora, která převyšuje oproti loňským nákladům milion korun.

Veletrh Expo Real se koná ve dnech 4. až 6. října. Na ploše 64 tisíc m2 se předvede na 1700 vystavovatelů z 35 zemí světa. Ostrava veze na veletrh nabídku atraktivních míst v historickém centru města, konkrétně lokalitu Nová Karolina, areál Černé louky a proluky u západní strany Masarykova náměstí, které navazují na historické jádro Moravské Ostravy.

Významnou roli v prezentacích by měla hrát informace o nově vzniklém Moravskoslezském inovačním centru jako společném projektu města a kraje a aktivitách zaměřených na rozšíření základny inovačních firem v Ostravě a regionu. (bk)

Evropské dny handicapu


Unikátní mezinárodní projekt Evropské dny handicapu proběhnou v týdnu 2.–6. října. Cílem je reagovat na aktuální dění v oblastech sociální péče, zdravotnictví, vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se zdravotním znevýhodněním. Téma letošního jubilejního 25. ročníku je Rodina a handicap. Vrcholem celé akce bude slavnostní předání cen Křišťálový kamínek a Rekordy handicapovaných hrdinů. (bp)

Město vybuduje trasy pro cyklisty za 44 milionů korun


Bezmála 8,6 kilometru cyklostezek a cyklotras za částku překračující včetně DPH 43,5 milionu korun vybu­du­je letos město Ostrava. Mezi nejdůležitější bude patřit 4,5kilometrová cy­klistická stezka ulice Proskovická – ulice Blanická, která propojí točnu ve Výškovicích se Starou Bělou. Ve středu 16. srpna o tom informoval náměstek primátora pro investice Břetislav Riger. Součástí cyklotrasy budované nákladem více než 20 milionů korun bude i pás pro chodce. Stezka, jejíž výstavba má být ukončena v listopadu, tak výrazně přispěje ke zlepšení bezpečnosti provozu na místních úzkých komunikacích. Mezi významné cyklotrasy bude patřit také 2,6kilometrová komunikace pro cyklisty spojující ulice Starobní, Provaznickou a Dr. Martínka v Hrabůvce s kolonií Jeremenko ve Vítkovicích. „Ta navazuje na další tratě a má velký význam pro průjezdnost Ostravou,“ uvedl náměstek Riger. Stavba za 14,5 milionu korun má být dokončena v prosinci.

Neméně důležitá je i poslední rozestavěná cyklostezka o délce téměř 1,5 kilometru, která vede od Průmyslové ulice podél Výstavní a Novinářské na Baarovu ulici. Stavba s náklady téměř 9 milionů korun, která propojí již vybudované cyklotrasy v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky, je financována z Integrovaného regionálního operačního programu EU (IROP). Realitou by se měla stát do konce roku.

Další komunikace pro cyklisty nebo cyklisty a pěší bude město budovat v letech 2018 a 2019. V návaznosti na aktuální výzvu IROP Cesta do zaměstnání budou vznikat zejména tam, kde budou využívány pro pravidelné dojíždění do práce. Jedná se o trasy Nová Ves – vodárna, ulice 17. listopadu – Vědeckotechnologický park a ulice Želivského v Nové Bělé – ulice Na Rovince v areálu Průmyslové zóny Hrabová. Mimo výzvu IROP jsou v plánu cyklostezka Hornopolní – Varenská – Hollarova a cyklistická trasa vedoucí z terminálu Hulváky na Stojanovo náměstí v Mariánských Horách. Předpokládané náklady na výstavbu komunikací pro cyklisty a chodce by měly v letech 2018 a 2019 dosáhnout přibližně 58 milionů korun.

Celková délka značených cyklistických stezek, pruhů a tras dosáhne ke konci roku 2017 zhruba 250 km. (bk)


Strana 4

Kolejové absorbéry umožňují odpařování vody a tím zlepšují klima, snižují prašnost a přehřívání ulic

Tramvajové koleje jsou nyní téměř bezhlučné


Životní prostředí

Město Ostrava ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava zrealizovalo během léta pilotní projekt tiché a zelené tramvajové tratě na Frýdlantských mostech. Do kolejí byla aplikována unikátní česká technologie tlumení vibrací a hluku, který vzniká odvalováním kola po kolejnici, a také hluku trakčních motorů. Jedná se o tzv. absorbéry, které mají zároveň funkci retence vody a celé jsou vyráběny z recyklovaných materiálů.

„Kolejové absorbéry mohou být osazeny živou vegetací nebo umělým povrchem. Obě varianty najdete na Frýdlantských mostech, každou v jiném směru,“ informoval radní pro dopravu Lukáš Semerák. Obě varianty povrchu umožňují odpařování vody v městském prostoru. Tím se zlepšuje městské klima, snižuje prašnost a přehřívání ulic a bulvárů.

„Technologii odhlučnění koleje je možné aplikovat jak do stávajících tramvajových tratí, tak při návrhu a stavbě nových moderních dopravních staveb. Pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti tramvajové dopravy současně i pro snížení hluku a vibrací je možné vně kolejí zřídit lehkou a snadno demontovatelnou nízkou protihlukovou bariéru tvořenou syntetickým recyklátem v drátěných koších, který se nechá na vnější straně porůst lokálními a nenáročnými rostlinami,“ doplnil radní Semerák. (rs)

Stránky pro fandy i aktivní sportovce 


Unikátní projekt Sportuj v Ostravě, do kterého se zapojilo přes sto ostravských sportovních klubů, spustilo v září město Ostrava. Na nově vzniklých internetových stránkách SportujvOstrave.cz představí ostravské sportovní kluby, různé druhy sportů, tréninkové možnosti a ostravské sportovní areály včetně kontaktů. Součástí stránek je kalendář se všemi sportovními událostmi, které se konají na území Ostravy. Web je určen obyvatelům Ostravy a okolí, kteří se chtějí oddávat aktivnímu odpočinku nebo konkrétní sportovní aktivitě a zároveň chtějí být informováni o aktuálním sportovním dění v Ostravě, aby mohli přijít fandit svému oblíbenému klubu. Na webové stránky navazuje mobilní aplikace pro chytré telefony dostupná pro operační systémy Android a iOS. Ta uživatele upozorní na sportovní akce nebo naplánované tréninky. (r)

Úpravy Umělecké a Jurečkovy ulice začnou až po vybudování parkovacího domu pro obyvatele lokality

Výstava představuje efekty dvou architektonických soutěží


O čem se mluví

Návrhy na revitalizaci veřejných prostorů Umělecké ulice a náměstí Msgre Šrámka vzešlé z architektonických soutěží představuje expozice ve výstavní síni Útvaru hlavního architekta ve 4. podlaží Nové radnice v Ostravě. Veřejnost si může soutěžní návrhy prohlédnout do 15. září, a to v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý od 8 do 15, ve čtvrtek od 8 do 16 a v pátek od 8 do 13 hodin.

„Chceme zlepšit kvalitu staveb a veřejného prostoru a zaměřujeme se na historické centrum města,“ řekl na vernisáži primátor Tomáš Macura.

Vernisáže se zúčastnili nájemníci z Jurečkovy ulice, kteří poukazovali na fakt, že vítězný návrh snižuje počet parkovacích míst u Domu umění. „V okolních domech bydlí stovky rodin, které potřebují někde parkovat. Proto je úprava tohoto prostoru podmíněna investicí kraje do přístavby galerie Bílého stínu a s tím související výstavbou parkovacího domu. Za město jsme kraji navrhli rozšíření parkovacího domu o dvě patra, aby se zvýšila jeho kapacita. Tato dvě patra navíc uhradíme,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura. Až bude v roce 2019 postaven parkovací dům, začne město provádět úpravy Umělecké ulice a prostoru před Domem umění.

Plány na úpravu Umělecké ulice navíc zkomplikovali plynaři. Kvůli havarijnímu stavu potrubí se pustí do rozsáhlých prací ještě letos namísto roku 2019, jak původně plánovali. „Nechtěli jsme poté, co plynaři dokončí práci, mít několik let provizorní řešení. Proto jsme se dohodli s centrálním obvodem, že prostor po plynařích upraví podle svého projektu z roku 2014, na který je vydáno stavební povolení a který bude akcentovat vítězný návrh naší architektonické soutěže. O úpravách v místě průniku obou řešení jednáme s autory vítězného návrhu,“ upřesnil primátor Macura.

Město chce ještě letos zahájit architektonickou soutěž na bytový dům u městské brány a také na výstavbu koncertní haly, která bude součástí Domu kultury města Ostravy. (rs)


Strana 5

Řemeslný inkubátor otevřel první tři provozy – keramický, 3D tisku a šicí

Fajna dílna nabízí fajne možnosti


Město podporuje

Řemeslný inkubátor s názvem Fajna dílna, který by měl sloužit jako zázemí pro domácí kutily, řemeslníky, drobné podnikatele i malé a střední firmy působící v oblasti řemesel, vzniká v areálu Dolu Hlubina. Jeho zakladateli jsou město Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a spolek Hlásím se k továrně. Zatím byly zprovozněny tři provozy – keramický, 3D tisku a šicí. Na jaře příštího roku, po adaptaci památkově chráněné budovy Kompresorovny, k nim přibudou dílny pro dřevo a kovovýrobu, které se stanou hlavním těžištěm inkubátoru.

„Pro město jde o důležitý projekt, kterým chceme napomoci zvýšení řemeslné zručnosti široké veřejnosti, rozjezdu podnikání nových živnostníků a snad i naplnění hesla, že ‚řemeslo má zlaté dno‘,“ uvedl 8. srpna u příležitosti zahájení provozu Fajne dílny primátor Tomáš Macura. Jak vysvětlil, ve městě i v regionu je mnoho technicky a manuálně zdatných lidí, kteří se kvůli ztrátě zaměstnání nebo z osobních důvodů zamýšlejí nad tím, co budou dělat dál. Současně je tady méně samostatných podnikatelů než v jiných regionech ČR. „Naším záměrem je, aby Fajna dílna v tomto směru zafungovala jako jakýsi katalyzátor,“ vysvětlil primátor.

Fajna dílna by měla navíc přispět k posilování manuální šikovnosti u nejmladší generace. „Ze školních osnov se bohužel vytratily předměty, které podporovaly řemeslnou zručnost. Jsem přesvědčena, že právě v přátelském prostředí Fajne dílny budou moci trávit společný čas děti spolu s rodiči a prarodiči a budou se od nich učit řemeslné zručnosti, kterou jsme byli vždy pověstní,“ rozvedla tuto myšlenku náměstkyně primátora Iveta Vozňáková, která je předsedkyní předsednictva spolku Fajna dílna, zapsaného spolku Řemeslný inkubátor.

Pro zájemce o prohlídku nových dílen a jejich vybavení za doprovodu dílenských mistrů jsou vyhrazeny tzv. fajne středy, kdy jsou dílny otevřené pro veřejnost. Informace a praktické zkušenosti lze získat také během plánovaných víkendových workshopů. Jinak je ale podmínkou práce v dílnách přihláška, podpis členské smlouvy, která upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a členem Fajne dílny, a úhrada členského příspěvku. Na výběr jsou tři varianty. Tarif Start za 350 korun na tři měsíce je určen pro krátkodobé či váhající uchazeče. Na něj navazuje tarif Hobby (1000 Kč/rok) a Profi (2000/rok) pro pravidelné návštěvníky. Za pronájem strojů a náročnějšího zařízení se platí zvlášť podle aktuálního sazebníku.

„V žádném případě ale nejde o projekt ziskový,“ upozornil primátor Macura. Jen letos město investuje do řemeslného inkubátoru 3,8 mil. korun, VŠB přispěje 100 tisíci. „Počítáme s tím, že provoz Fajne dílny budeme podporovat i nadále, předpokládané příjmy inkubátoru na uhrazení nákladů nestačí,“ konstatoval primátor Tomáš Macura.

Podrobnosti o Fajne dílně najdete na http://fajnadilna.cz/. (bk)

Cestování MHD bude snadnější a příjemnější


Doprava ve městě

Město chce rozšířit počet tzv. inteligentních zastávek městské hromadné dopravy. Jde o zastávky, které jsou vybaveny elektronickými panely s informacemi o jednotlivých spojích. Dosud byly umístěny na 17 zastávkách s větším počtem cestujících. Nyní město připravuje druhou etapu projektu, v jejímž rámci by se měly elektronické informační cedule objevit na dalších 91 zastávkách.

„Projekt se osvědčil, tabule poskytují cestujícím důležité informace a lidé jsou s nimi spokojeni. Proto jsme se rozhodli v něm pokračovat. První vlaštovkou bylo rozšíření funkčnosti LCD panelů na Svinovských mostech, kde přibyly čtyři panely,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura. Cestující mají nyní díky nim lepší přehled o přestupech mezi tramvajovými a autobusovými linkami. Dříve totiž lidé při výstupu z tramvaje neviděli na cedulích odjezdy autobusů a naopak.

Systém inteligentních zastávek město zavádí od srpna 2015. První etapa stála 14 milionů korun bez DPH. V jejím rámci bylo na 17 zastávkách umístěno 38 panelů typu LED a LCD s šesti nebo deseti řádky pro text. Panely informují o příjezdech, odjezdech, zpožděních a dalších provozních záležitostech. Umístěny jsou například na zastávkách Náměstí republiky, Hlavní nádraží, Sad B. Němcové, Karolina, Poruba vozovna, Mírové náměstí, Husův sad nebo Stodolní.

Ve druhé etapě bude dalších 91 zastávek osazeno 170 panely. Potřebné informace tak budou mít k dispozici cestující na všech stěžejních zastávkách MHD. Nyní se zpracovává projektová dokumentace, výběrové řízení na dodavatele by mohlo být spuštěno ve druhé polovině roku 2018. Náklady by podle předpokladů měly být zhruba 40 milionů korun bez DPH. Vše by mohlo být v provozu v první polovině roku 2019. (r)

Památkový ústav obnoví přednášky


Ostravské odborné pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) začne od září opět pořádat jednou měsíčně přednášky pro veřejnost. První se uskuteční ve středu 20. září a povede ji Květa Jordánová z Ostravské univerzity. Název přednášky zní Strojírny na Moravě – otázky, přístupy a východiska.  Strojírny a obecně technické památky chápeme dnes jako nedílnou a plnohodnotnou součást kulturního dědictví. Autorka příspěvku přiblíží posluchačům nejvýznamnější moravské strojírny a jejich hlavní výrobní objekty, které představí z hlediska historického, architektonického i stavebně-technického. Součástí přednášky bude problematika péče o tento fond a srovnání možných přístupů se zahraniční situací. Setkání se uskuteční v sídle NPÚ v ulici Odboje 1 v Moravské Ostravě (u vchodu do městské nemocnice). Vstup je zdarma. (pb)

Pozvánky ois

Obchodní domy

Připomeňte si lesk a slávu prvních ostravských obchodních domů z počátku 20. století. Pod tímto heslem se uskuteční v neděli 24. září komentovaná prohlídka Ostravského informačního servisu Obchodní domy, během níž se její účastníci seznámí s historií prvních kamenných obchodních domů, které se začaly budovat po vzniku tzv. Velké Ostravy v roce 1924. Koncem 20. let 20. století tak spatřily světlo světa slavné obchodní domy jako Brouk a Babka, Pešat, Rix a další. Prohlídky začnou v 10 a 14 hodin na Smetanově náměstí (u Divadla A. Dvořáka) a skončí u Nové Karoliny. Trasa dlouhá asi 1 km je vhodná i pro vozíčkáře nebo rodiče s kočárky. Vstupné činí 80 Kč, pro děti, studenty a seniory 50 Kč. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace přes www.ostravainfo.cz nebo e-mailem na pruvodce@ostravainfo.cz.

Zločin a trest

Na procházku po místech spojených s temnou stránkou historie Ostravy a jejími nejhoršími kriminálními živly za časů dávných i současných vás zvou průvodci Ostravského informačního servisu v neděli 8. října v rámci komentovaných prohlídek Zločin a trest v Ostravě. Ty začnou v 10 a 14 hodin na Prokešově náměstí před Novou radnicí a skončí ve Stodolní ulici. Vstupné činí 80 Kč, pro děti, studenty a seniory 50 Kč. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace přes www.ostravainfo.cz nebo e-mailem na pruvodce@ostravainfo.cz. (bk)


Strana 6

Nebojte se vyhledat bezplatnou pomoc odborníků v poradnách

Jak se vyhnout dluhové pasti


Prevence kriminality

Zadlužit se je velmi snadné – stačí k tomu kliknutí na internetu, jedna odeslaná SMS nebo telefonát – televize i noviny jsou plné inzerátů na snadné získání půjčky. Rozhodnutí, zda si půjčíme nebo svou situaci vyřešíme jinak, je ale jenom na nás. Jen my sami nejlépe víme, jak na tom s penězi jsme. Za naše rozhodnutí pak také neseme odpovědnost – věřitelé se totiž o své peníze hlásí. Velmi často se v poradnách setkáváme s tím, že drobné půjčky „před výplatou“ narostou do tisíců a jsou vymáhány exekutorem. Jak takovým situacím předejít?

Vždy musíme řádně zvážit všechny své možnosti, včetně té, že může přijít nečekaný výpadek našich příjmů – třeba nemoc. Vyplácí se odkládat z každé výplaty část peněz stranou, aby nás nepřekvapily nečekané výdaje, mít pojištěné vybavení domácnosti, existuje i pojištění pro dobu dlouhodobé nemoci. Pokud už nějaké peníze dlužíme, je nezbytné dodržovat dohodnuté termíny splátek, a máme-li nějaké potíže, co nejdříve o tom věřitele informovat. Banky i nebankovní společnosti obvykle vyjdou dlužníkovi vstříc, souhlasí s přechodným snížením splátek nebo odkladem splácení, když je dlužník o problému informuje včas. Pokud však neplatí splátky a jedná s věřitelem až po zaslání upomínek, ochota bývá daleko menší. Půjčit si další peníze na splácení dluhů bývá cestou do dalších potíží. Velmi důležité také je, mít uschovány všechny doklady ke svým dluhům – smlouvy a především potvrzení o úhradách.

Co když přijdou potíže…

Máme-li potíže se splácením, nepomůže se schovávat a s věřitelem nekomunikovat. Soudní jednání o přiznání práva k vymáhání dluhu proběhne i bez naší přítomnosti a exekuce přichází také bez ohlášení. Dluh se tak objeví za několik let až o desítky tisíc větší. Proto je důležité s věřitelem včas a nepřetržitě komunikovat. I když nesouhlasí se snížením splátek, posílat dál peníze podle svých možností. Věřitel nesmí žádnou splátku odmítnout nebo zaslat zpět, přijme ji a odečte z dluhu.

Nezbývají-li peníze na úhradu splátek, je čas si sednout a pečlivě projít svůj měsíční rozpočet – sepsat si své výdaje (i ty drobné za ranní kávu nebo svačinku cestou z práce), vypracovat seznam svých věřitelů a jednotlivých splátek. Hledat, kde můžeme něco ušetřit nebo jak svůj příjem zvýšit (třeba si najít brigádu). Nad seznamem výdajů se rozhodnout, které jsou pro nás ty nejdůležitější (bydlení, jídlo, léky, jízdné do práce…). Zvážit, které půjčky je nejdůležitější splácet, kolik a komu budeme posílat. Když problémy se splácením trvají delší dobu, je možné požádat soud o oddlužení.

Potížím se splácením dluhů můžeme předejít, pokud vždy pečlivě zvážíme své potřeby a možnosti. Nepůjčovat si peníze, když dopředu víme, že budeme mít problém je vrátit, neřešit půjčkou splácení jiných dluhů. Když už si musíme půjčit, pečlivě vybírat od koho – nejspolehlivější jsou banky, naopak různé rychlé půjčky na cokoli pro kohokoli často znamenají velké budoucí problémy. Je také důležité informovat věřitele o změně své adresy nebo telefonního čísla, dočasném výpadku příjmů a podobně. Každou upomínkou, pokutou, soudním řízením nebo exekucí se dlužná částka nezadržitelně zvětšuje o stovky až tisíce korun.

Poradna vám pomůže zdarma

Nebojte se vyhledat pomoc odborníků v poradnách, jsou tu právě proto, aby pomáhali lidem ve složité životní situaci. Do potíží se splácením svých závazků se totiž může dostat opravdu každý.

Slovníček pojmů

 • Dlužník je ten, kdo si od někoho půjčil peníze.
 • Věřitel je ten, kdo někomu půjčil peníze (banka, nebankovní společnost, kamarád…).
 • Dluh jsou všechny peníze, které jsme se zavázali vrátit, skládají se z jistiny a příslušenství.
 • Jistina jsou ty peníze, které věřitel předal dlužníkovi.
 • Příslušenství jsou další peníze, které dlužník musí vrátit společně s jistinou (úroky, poplatky, pokuty, peníze za soud, za exekutora…). Tato částka je mnohdy větší než samotná jistina.
 • Oddlužení (osobní bankrot) je možné podle pravidel daných insolvenčním zákonem. Od 1. 7. 2017 už nemůže návrh k soudu podat dlužník sám, musí požádat o pomoc bezplatnou akreditovanou službu nebo zaplatit právníka či ekonoma, který takové služby poskytuje.

Lenka Michálková, Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Na koho se obrátit

 • Diecézní charita ostravsko-opavská, Poradenské a informační centrum. Puchmajerova 10, 702 00 Ostrava, tel.: 596 128 309, 731 625 872,731 625 867, bezplatná linka 800 400 214 (pondělí – pátek, 9–14 hodin), e-mail: poradna@dchoo.charita.cz, www.dchoo.caritas.cz. Spojení: zastávka Elektra. Poradna je u katedrály Božského Spasitele, vedle Karmelitánského knihkupectví; má bezbariérový přístup.
 • Charita Ostrava, Poradna Charity Ostrava. Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, e-mail: cho.poradna@charita.cz, http://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/. Spojení: zastávka Mírové náměstí. Poradna je v jednopatrové budově za kostelem, vchod z levé strany.
 • Poradna při finanční tísni, Dluhová poradna. Vítkovická 1 (budova ÚAN)
  702 00 Moravská Ostrava, tel.: 595 532 740, e-mail: poradna@financnitisen.cz www.financnitisen.cz, Spojení: zastávka Náměstí republiky, zastávka autobusů ÚAN. Hlavní vchod do kancelářské budovy ÚAN
 • SPOLEČNĚ – JEKHETANE, Občanská poradna, pobočka Přívoz. U Tiskárny 3, 702 00 Ostrava, tel.: 596 113 890, 602 248 693, e-mail: poradna@jekhetane.cz, www.jekhetane.cz. Spojení: zastávka Náměstí Sv. Čecha. Poradna je v ulici za lékárnou U Madony.
 • SPOLEČNĚ – JEKHETANE, Kontaktní místo Občanské poradny. Dělnická 20, 708 00 Ostrava, tel.: 591 124 979, 778 059 313, e-mail: poradna@jekhetane.cz, www.jekhetane.cz. Spojení: zastávky Dělnická, Oblouk, Nezvalovo náměstí. Místo je v přízemí obytného domu (modré mříže).
 • Vzájemné soužití, Sociálně právní poradna. Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197, e-mail: poradna@vzajemnesouziti.cz, www.vzajemnesouziti.cz. Spojení: zastávka Důl Jindřich. ­Orientační bod lékárna U Jindřicha.

Městská nemocnice pro oběti sexuálně motivovaných zločinů


Zvýšenou pozornost věnuje ochraně obětí sexuálně motivovaných zločinů, u nichž má psychická újma často fatálnější následky než fyzická zranění, Městská nemocnice Ostrava (MNO). Oficiální smlouvu s moravskoslezskou policií, jejímž hlavním smyslem je zabránit další zbytečné traumatizaci obětí, podepsala v březnu.

Ženy teď například nemusejí čekat na vyšetření v nemocničních čekárnách – díky zvláštní telefonní lince se policisté dohodnou s lékaři na přesném termínu vyšetření a oběti sexuálních útoků tráví čas do doby návštěvy ordinace ve zvlášť upravených policejních prostorech. Personál gynekologického oddělení MNO prošel současně speciálním školením na zajišťování stop z těl obětí. Kriminalisté navíc vybavili lékaře vlastními odběrovými soupravami pro precizní zajištění důkazů, které mohou být klíčové pro usvědčení pachatele. Smlouva je platná pátý měsíc a v jejím režimu už lékaři pomohli ve spolupráci s policií desítce obětí.

Policie ČR zahájí v Ostravě každoročně úkony trestního řízení k objasnění znásilnění v desítkách případů. V roce 2015 to bylo 36, loni 17, letos zatím 11 případů. „V této souvislosti je namístě zopakovat doporučení, aby oběti sexuálních útoků oznámily událost policii co nejdřív, aby své ošacení neničily a nepraly a aby se nemyly. Řešíme případy, kdy právě tímto způsobem došlo ke zničení zásadních stop,“ uvedla mluvčí krajského ředitelství policie ČR Gabriela Holčáková. (r)


Strana 7

Aktivity realizované pod hlavičkou projektu budou pokračovat do září 2018 a jsou spolufinancovány EU

Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava


Sociální oblast

Projekt města Ostravy zaměřený na podporu rodin se pomalu přehupuje do své druhé poloviny. Co se za tu dobu událo a co nás ještě čeká?

Vzniká nová koncepce ­rodinné politiky

Rodina v Ostravě má přirozený a rozmanitý prostor pro rozvoj svého života a je základem prosperity města. Tak vypadá vize nové koncepce rodinné politiky, kterou v červnu schválili členové Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Vznikající koncepce má jasný záměr: Ostrava usiluje o to, aby sem přicházeli lidé, aby tu zůstávali, zakládali rodiny, vychovávali děti a přiváděli sem své přátele. Ostrava chce být městem příznivým pro růst, zrání i stárnutí.

Přispějte svým názorem

Zajímá Vás, jak ovlivnit dění v Ostravě? Zapojte se do diskusí a vyjádřete aktivně své postoje a názory na život ve městě z pohledu rodin. Dosud proběhlo sedm setkání, další vlna tzv. ohniskových skupin je připravena na září 2017 a poběží zhruba dva měsíce. Prostor pro vyjádření dostanou v této fázi zejména mladí lidé „opouštějící hnízdo“, mladé rodiny, rodiny s dětmi mladšího školního věku a rodiny s dětmi staršími 14 let. Pro získání co nejpestřejší škály informací je zohledněna různost pohlaví, etnicita, socioekonomické postavení a také zastoupení jednotlivých městských obvodů. Zájemci o zapojení se do průzkumu mohou kontaktovat přímo Hanu Drábkovou Sobkovou (tel. číslo 727 950 831, hdrabkovasobkova@ostrava.cz), která skupiny vede. Výsledky ze setkání poslouží jako cenný informační zdroj k definování konkrétních opatření připravované koncepce rodinné politiky.

Práce na zkoušku?

Ženy, které mají problémy s uplatněním na trhu práce (ať už z důvodu péče o více početnou rodinu, nedostatku praxe či nízké kvalifikace) se mohou díky další klíčové aktivitě projektu Ženy na trhu práce dostat ze „začarovaného kruhu“. Formou stáží a tréninkových míst mají zájemkyně možnost navázat kontakt s potenciálními zaměstnavateli. Pod dohledem přiděleného mentora se seznámí s charakterem vybraných prací, vyzkouší si práci v běžném provozu a rozvinou své dovednosti. V případě potřeby lze využít i individuálního pracovního poradenství. Z projektu je zajištěna úhrada jízdného a péče o předškolní děti, takže řada obav související se vstupem do zaměstnání je opravdu zbytečná. Ještě před nástupem na vybrané tréninkové místo se pomocí skupinového aktivizačního kurzu řeší i podpora sebejistoty účastnic a rozvoj základních komunikačních dovedností. Všechny aktivity jsou pro ženy bezplatné. První absolventky aktivizačního kurzu již během srpna nastoupily na stáže u vybraných zaměstnavatelů. Paralelně zároveň probíhá nábor účastnic pro další běhy. Informace o volných kapacitách podá Kateřina Kneifel (tel. číslo 727 950 828, e-mail: ­kkneifel@ostrava.cz).

Bezplatné poradenství

Potřebujete poradit v oblasti práva, financí či zdravotní gramotnosti? Využijte bezplatnou poradnu! Široké veřejnosti jsou dostupné dokonce i služby mediátorů ke zprostředkování dohody o urovnání sporu mimosoudní cestou. „Od začátku roku využilo nabídky přes 30 občanů z jednotlivých částí Ostravy. Získali pomoc při řešení různých nepříznivých životních situací formou individuálního právního poradenství nebo díky expertům posílili své dovednosti v oblasti finanční či zdravotní gramotnosti,“ říká Kateřina Kneifel, která setkání s odborníky zprostředkovává.

Za podpory EU

Všechny zmíněné aktivity pod hlavičkou projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava (reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525) budou realizovány do září 2018 a jsou spolufinancovány Evropskou unií. (lp)

Fandíme rodině


Rodinný festival Fandíme rodině je pozváním pro všechny ostravské rodiny, aby v bezpečném a krásném prostředí hukvaldské obory prožily společně výjimečné odpoledne. Spolek Centrum pro rodinu a sociální péči z Ostravy-Vítkovic chce kromě zábavného programu představit také své prorodinné aktivity, kurzy a poradenství. Festival bude mít i charitativní rozměr – benefiční běh pro projekt Výzvy, který pomáhá rodinám pečujícím o dítě se zdravotním postižením. Trasa tříkilometrového okruhu po vrstevnici okolo hradu je výjimečná tím, že není běžně přístupná veřejnosti.

Rodinný festival se koná 23. září od 14 h na Hukvaldech. Podrobnosti na webu hukvaldy.prorodiny.cz. Projekt spolufinancuje město Ostrava. (lp)

Rozdávejte radost


Dobrovolnické centrum ADRA hledá dobrovolníky, kteří by věnovali svůj volný čas osamělým a nemocným seniorům, lidem s postižením nebo dětem. Jak často, komu a kde budete pomáhat, je jen na vás. Více informací získáte kteroukoli první středu v měsíci (nejblíže 4. října) mezi 13. a 17. hodinou v dobrovolnickém centru ADRA na Jiráskově náměstí 4 nebo na tel. čísle 605 784 584. (zk)

Cyklisté závodili i pomáhali


Sportovně-benefiční akce Metrostav handy cyklo maraton se ostravský tým zúčastnil v srpnu již počtvrté. Trať dlouhou 2222 km absolvoval za 89:17 hod. Osm členů týmu Ostrava 750!!! se potýkalo s několika drobnějšími pády a dvěma píchnutými dušemi, do cíle ale všichni dorazili s úsměvem.

V každém týmu závodil sportovec se zdravotními problémy. Za Ostravu nastoupil téměř nevidomý Tomáš Kráčalík, který jel na tandemovém kole s Tomášem Grygierem. Závodu se dále zúčastnili primátor Tomáš Macura, náměstkyně primátora Kateřina Šebestová, ředitel Městské nemocnice Ostrava Petr Uhlig, úředník magistrátu Radim Muroň, Petr Šebesta a Tomáš Grasser. V konkurenci 32 družstev se Ostravané umístili na 17. místě. 

Patronkou týmu byla 35letá maminka dvou dětí Miluše Bundilová, která si v květnu po pádu z kola poškodila míchu. Z rozpočtu města získá 22 100 korun, kterou pro ni 3. srpna před Forem Nová Karolina vyšlapala na stacionárních kolech veřejnost. Každý kilometr město proměnilo ve stokorunu. 

Částku zaokrouhlili svými příspěv­ky členové ostravského týmu na sym­bolických 33 333 korun. Miluše Bundilová je použije na nákup rehabilitačních pomůcek. Dar jí bude předán ve druhé polovině září, až se vrátí z motolské nemocnice a bude v péči Rehabilitačního ústavu v Hrabyni. (av)

Charita Ostrava

Domácí péče o nemocného

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí. Toto je název bezplatného semináře, který pořádá Charita Ostrava. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se zájemci dozvědí, jak zvládat péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získají informace ze zdravotní a sociální oblasti. Dozví se, jak získat příspěvek na péči nebo jak využívat kompenzační pomůcky, které lze zapůjčit v charitní půjčovně. Semináře pořádá Charita jednou měsíčně, nejbližší termín je 14. září od 14 h v budově Hospice sv. Lukáše v ul. Charvátské 785/8 ve Výškovicích. Při­hláš­ky u Markéty Adámkové, tel. 599 508 533, mobil 731 534 002, e-mail cho.hospicova.poradna@charita.cz.

Sešli se, aby pomohli

Sešli se, aby pomohli. Již tradiční benefiční koncert Charity Ostrava, tentokrát na podporu Azylového domu sv. Zdislavy pro matky s dětmi, se uskuteční 21. září od 19 hodin v Divadle Antonína Dvořáka. Vystoupí houslový virtuoz Pavel Šporcl, Janáčkův komorní orchestr a zpěvák Petr Bende. Projekt je realizován za finanční podpory města Ostravy, záštitu nad ním převzal primátor Tomáš Macura. Předprodej vstupenek v systému Národního divadla moravskoslezského a Ostravského informačního servisu. (dk)


Strana 8

V celé Evropě se koná od 16. do 22. září osvětová kampaň na podporu udržitelné městské dopravy

Týden aktivit a zábavy s ekomobilitou


Životní prostředí

V celé Evropě se v týdnu od 16. do 22. září koná osvětová kampaň na podporu udržitelné městské dopravy Evropský týden mobility. Každý rok je kampaň zaměřena na vybrané téma. Letos jde o čistou, sdílenou a inteligentní mobilitu.

Zapojením do kampaně se město Ostrava mimo jiné zavázalo připravit týden aktivit a zábavy na dané téma. Má jich pro vás tolik, že si budete mít problém vybrat. Volit můžete z komentovaných cyklovyjížděk, procházek k blízkým i vzdálenějším přírodním zajímavostem, besed, tvůrčích dílen a soutěží. Převažující část programu zajistila Knihovna města Ostravy (KMO) ve svých pobočkách.

Nejvýznamnější akcí týdne bude prezentace projektu na akci Zažít Ostravu jinak v sobotu 16. září, společně s prezentací kandidatury města na titul European Green Capital 2020 (Evropské zelené město 2020). Připraveny budou doprovodné aktivity pro děti, svezení na cyklokolotoči, malování na kole i krátký tematický dotazník. Do programu se zapojí AktivBESIP s informacemi o výbavě cyklisty a jeho kola a akcemi pro děti, a také Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava s technickými hlavolamy a energokoly, to znamená speciálními rotopedy, které měří vyrobenou energii a promítají výsledky na velkoplošné obrazovce. Každý si tak může vyzkoušet, jak je obtížné ohřát vodu nebo rozsvítit žárovku. Přijďte po 14. hodině do Husova sadu a navštivte stánek města, BESIP a VŠB-TUO.  

V souvislosti s tématem Evropského týdne mobility připomínáme, že dříve avizovaný projekt ostravského bikesharingu je stále aktuální a v současné době se pracuje na dokončení povolení na umístění jednotlivých stanic. Pokračuje výstavba cyklostezek a tras pro pěší (podrobnosti na str. 3).

Výběr akcí Evropského týdne mobility

 • 16.–17. 9. Bezpečně a čistě na Dny NATO (bezplatná úschova kol po dobu konání akce)
 • 16. 9. Udržitelná mobilita na akci Zažij Ostravu jinak (Husův sad; 14.00–21.00)
 • 18. 9. Závody na vlastní pohon (v parku za pobočkou KMO, ul. Dalimilova – U Výhybky; 16.00)
 • 19. 9. Vycházka za přírodou (výstaviště Černá louka, Slezskoostravský hrad; 17.00–19.00)
 • 20. 9. Kolečkiáda (pobočka KMO Fifejdy, Jiřího Trnky 10; 16.00)
 • 21. 9. Dopravní příhody (pobočka KMO Přívoz, nám. S. Čecha 7; 14.00–15.30)
 • 22. 9. Cyklovyjížďka: Komenského sady – Landek (Nová radnice, za budovou; 16.00–18.00)

Seznam všech akcí naleznete na www.ostrava.cz v sekci Město a občan, pod odkazem Životní prostředí, nebo www.jitrocel.ostrava.cz. Seznam akcí v pobočkách KMO je na www.kmo.cz.

22. září – Den bez aut

Jezdíte do práce pravidelně autem? Zkuste to tento den jinak, aktivněji! Vyzkoušejte veřejnou hromadnou dopravu nebo jeďte do práce na kole. Proč? Protože mezi hlavní příčiny, které nám mohou doslova ubrat kus života nebo zhoršit jeho kvalitu, je pasivní životní styl. Tak proč nevyužít čas, který věnujeme cestě do zaměstnání, pro svoje zdraví?

Víte, že:

● většina osobních automobilů je aktivně používána maximálně 2,4 hodiny denně? Po zbytek dne jsou bez užitku zaparkovány.

● jeden sdílený automobil má potenciál nahradit až 15 soukromých automobilů?

● účastníci programů sdílení automobilů najezdí (po zapojení se do takového programu) v průměru o 40 % méně kilometrů než vlastním osobním automobilem?

To stojí za zamyšlení!

Ukliďme lesík v Ostravě

Kandidatura na titul European Green Capital 2020 (Evropské Zelené město 2020) s sebou nese řadu aktivit. Neleníme a přiložíme ruce k dílu, a to doslova! Jako město jsme se zapojili do národní akce Ukliďme Česko. Máme tým z řad pracovníku Magistrátu města Ostravy vedený Kateřinou Šebestovou, náměstkyní primátora pro životní prostředí, a v sobotu 23. září dopoledne vyrážíme do terénu uklidit vybranou lokalitu na území města. Chcete se k nám přidat a mít dobrý pocit, že jste udělali něco pro přírodu, ale i pro sebe?  Hlaste se nám na e-mailu uklidmecesko@ostrava.cz, a to do pondělí 18. září.  Ozveme se vám a sdělíme bližší podrobnosti. Vezměte i děti. Potřebovat budete pouze vhodné oblečení a dobrou náladu. Ochranné rukavice, pytle i kontejner zajistí městská společnost OZO Ostrava. (osr)


Strana 9

Město plánuje postupnou obnovu uměleckých děl a instalaci nových

Pro zvelebení veřejného prostoru


Proměny města

Snahy vedení města o zvelebování a oživování veřejného prostoru v Ostravě pokračují. Jednou z aktivit v tomto směru bude obnova zanedbaných a poničených uměleckých děl a instalace nových. „Jsme názoru, že uměleckých děl je ve městě málo. Proto bychom chtěli zvýšit jejich počet a současně zkvalitnit péči o ta stávající,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Městská rada už vyčlenila téměř 3,5 mil. korun na obnovu prvních šesti vytipovaných uměleckých děl. Tři z nich se nacházejí na území městského obvodu Jih, dvě v Porubě a jedno ve Slezské Ostravě. Zrestaurován bude například Památník obětem hornické stávky z roku 1894 v Těšínské ulici ve Slezské Ostravě nebo fresky na souboru budov Oblouk v městské památkové zóně v Porubě, který je jedním ze symbolů tohoto obvodu. Obnovy by se vybraná umělecká díla měla dočkat letos, nejpozději napřesrok. „Je to samozřejmě první vlaštovka, na kterou navážou další,“ upozornil Macura.

Pokud jde o díla nová, město už zahájilo jednání s dcerou předního českého sochaře Karla Nepraše, který v Ostravě v rámci Sympozia prostorových forem vytvořil v roce 1969 monumentální sousoší Rodina připravená k odjezdu. Plastika byla v minulosti umístěna v Komenského sadech naproti sídlišti Kamenec, ale kvůli politickému podtextu v názvu a odkazu k tématu emigrace ze země okupované vojsky Varšavské smlouvy byla s největší pravděpodobností zničena.

„Toto dílo se nenávratně ztratilo, nicméně dcera Karla Nepraše Karolina vytvořila jeho zdařilý duplikát, který byl vystaven v Centru současného umění DOX v Praze,“ řekl primátor Macura s tím, že právě ten by město rádo získalo. (r)

Dotace zcela pokryjí náklady na nový kotel


Žádosti o kotlíkové dotace, díky nimž si mohou majitelé rodinných domků vyměnit starý kotel na nový ekologický, lze podávat od 5. září. „Město v maximální míře podporuje žadatele o výměnu kotle. Ze svého rozpočtu přispěje žadatelům ke kotlíkové dotaci navíc 10 tisíci korunami, takže v součtu dotace dosáhnou částky 145 tisíc korun a pokryjí tak náklady na nový kotel ze sta procent,“ zdůraznila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Město dále poskytne žadatelům bezúročnou půjčku, protože kotlíková dotace je poskytována až poté, co je nový kotel nainstalován. „Vycházíme z toho, že ne každý majitel rodinného domku má našetřenou potřebnou částku, proto zájemcům poskytneme půjčku na překlenutí tohoto období,“ vysvětlila Kateřina Šebestová. 

O výhodách kotlíkových dotací město informovalo obyvatele rodinných domů v brožurkách, které jim byly doručeny, dále prostřednictvím letáků v MHD, v obvodech s převahou rodinných domů se konaly semináře zaměřené na poskytnutí dotací.

Dvakrát týdně poskytoval v době prázdnin informace o druhé vlně kotlíkových dotací městský infopoint v objektu na rohu Českobratrské ulice a Sokolské třídy. Jen v srpnu ho navštívilo více než šest desítek zájemců. Lidé chtěli nejčastěji vědět, zda se dotace vztahuje na jimi vybraný kotel, kolik peněz mohou získat a také, zda jim pracovníci infopointu doporučí výrobce kotlů. Chtěli také vysvětlit celý proces podání žádosti. Aktuální informace na https://dycham.ostrava.cz/kotlikove-dotace. (av)

Otevřená radnice

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Na tomto místě otiskujeme odpovědi představitelů města a kompetentních úředníků magistrátu na vaše dotazy k problémům, které se týkají města Ostravy. Při kladení otázek žádáme o maximální věcnost a stručnost. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo elektronicky: redakce@ostrava.cz.

Prevence proti znečištění

Čtenář Jiří Juchelka se ptá na nornou stěnu na Ostravici pod mostem Pionýrů, za Novou radnicí. „Proč tam je, k čemu slouží a kdo odpovídá za její provoz?,“ chtěl by vědět. Protože hospodaření na řece není doménou radnice, obrátili jsme se na správce vodního toku, státní podnik Povodí Odry.

Šárka Vlčková, vedoucí kanceláře generálního ředitele a tisková mluvčí Povodí Odry, s. p.: „Norná stěna slouží pro případ úniku závadných látek při opravě mostu Pionýrů, která je součástí rekonstrukce silničních mostů zajišťujících mimoúrovňové křížení ulic Bohumínské a Českobratrské. Investorem stavby je Správa silnic Moravskoslezského kraje a zhotovitelem společnost Strabag, odštěpný závod Morava. Osadit a obsluhovat na řece Ostravici pod stavbou mostu nornou stěnu jako preventivní opatření pro případ úniku závadných látek do toku požadoval po zhotoviteli v rámci své vyjadřovací činnosti Vodohospodářský dispečink Povodí Odry. Kontrolovat nornou stěnu a odstraňovat a likvidovat zachycené plaveniny je povinností zhotovitele stavby.“

Oprava cyklostezky začala

„Zajímalo by mě, jestli se už řeší kvalita povrchu na cyklostezce kolem řeky Odry od Petřkovic do Výškovic,“ napsal do redakce občan Rostislav Glac. „Kvalita je hrozná, povrch je hrbolatý, jako uplácaný lopatou. Bude se s povrchem něco dělat?,“ upřesnil svůj dotaz.

Martin Krejčí, městský cyklokoordinátor: „Město o situaci ví. Bohužel z důvodů nikoliv na straně města stále nedošlo k předání stezky od původního investora – Regionu Poodří – do majetku města. Odbor investiční Magistrátu města Ostravy společně s projektantem a mnou již loni v létě provedl prohlídku stavby, pořídil podrobnou fotodokumentaci a zaslal ji investorovi k vymáhání oprav od dodavatele stavby. Opět z důvodů nikoliv na straně města došlo k prodlení. Nicméně podle informací investičního odboru MMO dodavatel s opravami již začal. Povodňové škody pod mostem Polanecké spojky budou řešeny samostatně. Přestože cyklostezka stále ještě není v majetku města, do její základní údržby se už zapojily i městské obvody. Obvod Ostrava-Jih začal vysekávat kopřivy a větve zasahující do stezky v srpnu, městský obvod Nová Ves se zhostil tohoto úkolu již dříve.“ (bk)


Strana 10

Janáčkova filharmonie doprovodí vítěze soutěže Eurovision Rybaka  

Koncertní sezona se rozbíhá


Janáčkova filharmonie Ostrava uvede na mimořádném koncertu 13. září tři díla současné jihokorejské skladatelky Kang Sun-mi, která za svou tvorbu získala již několik národních ocenění. Na koncertě zazní i dva tradiční korejské hudební nástroje bambusová flétna a kajagum patřící mezi citery. Filharmonie kromě toho zahraje také Mendelssohnovu Symfonii č. 5, tzv. Reformační.

Zahajovací koncert nové sezony se koná 21. září. Pod taktovkou Heiko Mathiase Förstera zazní skladby Josefa Suka a Antonína Dvořáka, americká houslistka Fabiola Kim zahraje Bruchův Houslový koncert č. 1.

V Multifunkční aule Gong vystoupí 4. října s Janáčkovou filharmonií Alexander Rybak, norský zpěvák, skladatel, houslista a herec běloruského původu, který v roce 2009 zvítězil v Eurovision Song Contest s písní Fairytale. (rs)

Ostravské PLATO se promění v květinářství 


Květinářství s rostlinami ostravské divočiny, koncert v parku za svítání či přehlídka umění ve Varšavě. To jsou zářijové novinky galerie současného umění PLATO.

V konceptuální květinářství se galerie promění od 20. září – během projektu Pomíjivé hovory. Zahradní architektka Lucie Králíková bude sbírat rostliny v městských prolukách i na rumištích a z nich vázat návštěvníkům kytice na míru. Její tvorbu představí galerie již 16. září na akci Zažít město jinak.

Do této sousedské slavnosti se PLATO zapojí také 17. září v 6.15 hodin svým prvním koncertem pod širým nebem. Ještě před svítáním rozezní Komenského sady cimbalista Daniel Skála skladbami Janáčka a Kurtága, už v ranním světle vystoupí uznávaný polský umělec Bartosz Kruczyński. 

Galerie pořádá také ve dnech 23. až 24. září dvoudenní autobusový zájezd do Varšavy na dvě přehlídky umění – Warsaw Gallery Weekend a Not Fair, na zpáteční cestě s návštěvou Muzea moderního umění v Lodži. Účastníci tak poznají současnou polskou uměleckou scénu. (r)

Během mezinárodního rezidenčního pobytu vznikly sochy i obrazy

Umělci tvořili v ostravské slévárně


Industrial Gallery pořádá pravidelně letní rezidenční pobyty umělců, kteří tvoří v industriálním prostředí Ostravy. Letos do Vítkovických sléváren zamířili slovenský malíř Juraj Florek, polská výtvarnice Karolina Lizurej a pražský sochař Martin Kocourek, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v ateliéru Kurta Gebauera. Kocourek se ve slévárně rychle zorientoval a z hromad šrotu vybral součástky pro Raketu KLDR. Opatřil ji espézetkou, protože pořádek musí být. Z rakety trčely dráty, což naznačovalo, co si o technické úrovni tamního režimu myslí. Ve slévárně vytvořil ještě přilbu, kterou pojmenoval První jezdec apokalypsy, a další menší plastiky.

Juraj Florek namaloval sérii obrazů přímo ze slévárny. Výborně se mu podařilo zachytit atmosféru průmyslového podniku. Karolina Lizurej dosud tvořila portréty pomocí textilií a především nitek. „Našla jsem ale ve slévárně měděný drát a vytvořila jsem s jeho pomocí obraz průmyslového areálu,“ řekla polská umělkyně. Všichni tři rezidenti vystavili svá díla, která vznikla v Ostravě, v Industrial Gallery. Výstavu nazvanou Steel Is Unlimited doplnila kurátorka a malířka Zuzana Kulhánková svým velkoformátovým obrazem, který také vznikl letos v prostředí slévárny. (rs)

Co, kdy, kde ve městě

HISTORIE. Putovní výstava Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti pořádaná archivem a městem k 750. výročí Ostravy zamířila v září do obvodů Polanka nad Odrou a Stará Bělá. Jeden panel této historické výstavy je vždy věnován danému obvodu. V Polance je výstava k vidění v Dělnickém domě a představuje školu, kostel i dnes již bohužel zchátralý zámek. Připomíná také osobnosti letce Jiřího Krále a malířky Heleny Salichové. Výstava ve Staré Bělé je umístěna v základní škole. Starobělský panel zdůrazňuje, že původně slovanská obec patřila k největším na Ostravsku. Byla centrem farnosti s pozdě barokním kostelem. Výstava si také všímá Bělského lesa a jeho využívání občany města.

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Divadla: 21. 9. (19) Mlýny (Divadlo Sklep); 25. 9. (19) Vlastimil Vondruška a Ginevra. Vínem proti pohanství aneb staročeský Dekameron; 28. 9. (19) Vše o mužích (Studio Dva divadlo); 29. 9. (19) Krasavice interkontinentální (La Fabrica). Cestopis: 21. 9. (19) Srí Lanka – ostrov krásy. Zábava: 22. 9. (19) Komorní hudební kabaret & Inspektor Kluzó; 26. 9. (19) Ringova škola životu a sexu. Pro děti: 30. 9. (19) Michal k snídani.

DŮM KULTURY AKORD. Program (výběr): 14. 9. (19) Padesátka (Divadlo A studio Rubín); 15. 9. (19) Tančírna v klubu Akord; 16. 9. (14) Folklorní odpoledne s burčákem; 21. 9. (16) Miss Babča 2017; 21. 9. (18) Intimně ženám; 23. 9. (19) Cyklosvětluška aneb Světýlka naděje pro Hospic Sv. Lukáše; 27. 9. (19) Jóga v denním životě – cesta ke šťastnějšímu životu; 4. 10. (19) Odvolání (Divadlo v Řeznické); 6. 10. (19) Hecoviny aneb Podzimní sběr – soubor Nahodile.

ČERNÁ LOUKA. 16. 9. (7–12) Bleší trhy; 17. 9. (8–12) Fauna trhy; 22.–24. 9. (10–18,  24. 9. do 16 hod.) Život na zahradě, Zdraví a duše, Bio Beauty; 7.–8. 10. Mezinárodní výstava koček.

KLUB PARNÍK. Program (výběr): 12. 9. (19) Noah Wotherspoon Band (americký bluesový kytarista a spisovatel); 14. 9. (19) Njorek; 18. 9. (19) Jan Spálený & Petr Rímský; 19. 9. (19) Laďa Kerndl; 20. 9. (20) Progres 2; 25. 9. (19) Jet Set Big Band (swing); 3. 10. (19) Ben Holder & Petr Beneš (objev roku britské jazzové scény).

ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA. Program (výběr): 15. 9. (18) Ostrava a typologie socialistických měst – přednáška americké historičky architektury Kimberly Elman Zarecor; 18. 9. (18) Vernisáž výstavy Petra Hajdyly; 24. 9. (10) Ostravský výlet č. 2 – Heřmanické rybníky a Heřmanice.

DŮM KNIHY KNIHCENTRUM. Program (výběr): 13. 9. (16) Michal Viewegh: Bůh v renaultu. Beseda a autogramiáda; 15. 9. (14) Besedy s piloty v rámci konání Dnů NATO; 21. 9. (10) Adolf Dudek – Cestovatelské kreslení; 25. 9. (16) Vlastimil Vondruška: Husitská epopej V. Beseda a autogramiáda; 26. 9. (16) Miroslav Singer a Petr Kolář: Jak shodit kila a oslabit korunu. Beseda a autogramiáda; 27. 9. (17) Beseda v rámci Svatováclavského hudebního festivalu.

STARÁ ARÉNA. 15. 9. (19.30) Prezydent krokadýlů; 16. 9. (19.30) ImPéčko; 17. 9. (17.30) Mosty: církev je umění; 20. 9. (19.30) HAPRDÁNS neboli HAmlet PRinc DÁNSký; 21. 9., 25. 9. (19.30) Jordan; 22. 9. (19) HumorOva; 23. 9. (19.30) Elektra; 24. 9. (19.30) Hodina lásky/Josef Topol; 29. 9. (20) Zajíc v pytli; 30. 9. (19.30) Křest.

SPECTACULO INTERESSE. Divadlo loutek Ostrava pořádá jednou za dva roky mezinárodní festival Spectaculo Interesse, přehlídku nejvýraznějších inscenací a projektů loutkových a alternativních divadel, skupin i jednotlivců z celého světa. Letos se koná od 1. do 6. října. Festival skýtá možnost setkávání s předními divadelníky a poznávání různých krajově a národně odlišných způsobů divadelní práce pro divadelníky a veřejnost. Těší se také zájmu odborné kritiky. Zahraniční i domácí umělci pokládají účast na něm za vysoce prestižní záležitost.

OUTDOOROVÉ FILMY. Mezinárodní festival outdoorových filmů je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tematikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové i cestopisné. Filmy diváky zavádějí na různá místa naší planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních obyvatel, mají i sociální a citový náboj. Slavnostní zahájení se uskuteční 6. října v Domě kultury města Ostravy. Další ostravskou zastávkou budou kina Luna v Zábřehu a Retrostar v Polance. Hostem festivalu bude Klára Kolouchová, která zdolala v roce 2007 himálajský Mount Everest. Více o programu na www. outdoorfilms.cz.  

ČERNOHORSKÉ SLUNCEBRANÍ. Ostravská básnířka Eva Kotarbová vydala novou sbírku Černohorské sluncebraní. Veřejnosti ji představí 27. září v 16 hodin v knihkupectví Academia a 10. října v 15 hod. v Charitativním středisku Gabriel v Zábřehu.

FAJNE LÉTO S VĚDOU. Další ročník oblíbených letních víkendových akcí pro děti i dospělé. Nenechte si ujít parádní den v sobotu 16. září od 14 hodin ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích, kde si budete moci společně s dětmi zasoutěžit o atraktivní ceny, vyzkoušet si spousty pokusů, zahrát hry a spoustu dalšího. Budete se nejen bavit, ale také odejdete ještě o něco chytřejší!

POCTA INVENCI. Galerie výtvarného umění v Ostravě připravila výstavu architekta, scénografa, malíře, designéra a grafika Vlastislava Hofmana s názvem Pocta invenci. Návštěvníci zhlédnou v termínu od 27. září do 3. ledna návrhy nábytku, ukázky užitého umění, návrhy krematorií v Praze a Písku a dosud nezveřejněné Hofmanovy linoryty a linořezy. Celý přednáškový sál je pak věnován zbořenému kubistickému krematoriu v Moravské Ostravě.

SURREALISTÉ V CHAGALLU. V autorské výstavní síni ve Výtvarném centru Chagall začne vernisáží 7. září výstava pod názvem Surrealismus, která potrvá do 1. listopadu.

LENKA KOCIERZOVÁ VYSTAVUJE. V Galerii G v charitativním středisku svatého Gabriela v Čujkovově ulici v Zábřehu bude vystavovat malířka a grafička Lenka Kocierzová. Výstava pod názvem Ženy industriálu v malbě potrvá od 12. září do 14. listopadu.

ZELENÉ DĚDICTVÍ. Pro milovníky přírody vydalo ostravské nakladatelství Optys knihu Zelené dědictví. Soubor více než 70 povídek z prostředí přírody a myslivectví je souhrnným dílem Štěpána Neuwirtha,  ostravského publicisty, nimroda, ochránce přírody a fotografa. Tzv. přírodní literatura, která je koníčkem úzké skupiny nadšenců a obdivovatelů tohoto žánru, je v současné uspěchané době pohlazením na duši. K dostání je na adrese stepan.neuwirth@email.cz. (hob, bp)


Strana 11

Slezský soubor Heleny Salichové slaví 40 let od svého založení

Slavnost ve znamení koláčů


Slavnost Třebovický koláč vstupuje letos do svého již 14. ročníku. Třebovický park ožije zábavou a hudbou ve dnech 15. až 17. září. V pátek 17. září vystoupí Robert Křesťan se skupinou Druhá tráva a populární kapela Jelen, vyhrávat budou cimbálovky Jagár a Friš. V sobotu předvedou své umění malí i velcí členové Slezského souboru Heleny Salichové, soubory Krasničanek, Holúbek, Ondřejnica, Sedmikvítek a večer v humorném pásmu Poleno a PULS Chlastáš. Během dne ještě zahrají Žalman a spol. a BG Styl.

Program v Třebovickém parku začne v neděli v 10 hodin mší svatou, v programu vystoupí kapely, dechovka, folklorní soubory, Pavel Helan trio a na závěr Bratři Ebenové. Po celou dobu probíhá v areálu parku lidový jarmark s bohatým občerstvením a samozřejmě velkou nabídkou koláčů. Na děti čekají soutěže, jízda na ponících, zvířecí farma, pohádky, ukázky dravců a šermířského umění. Podrobnější informace na webu www.trebovickykolac.com.

Pořadatelem slavnosti Třebovický koláč je Slezský soubor Heleny Salichové, který v letošním roce slaví čtyřicátiny. Soubor založila etnografka a sběratelka Hana Podešvová se zaměřením na folklor opavského Slezska. A právě jí sebrané písně a tance tvoří základ repertoáru souboru, který má 95 členů v dětském a dospělém soubor a v cimbálové muzice. Soubor našel zázemí v Porubě v prostorách VŠB – Technické univerzity Ostrava a rád vítá nové členy se zájmem o lidový tanec a hudbu. Nábor se koná ve čtvrtek 21. září od 19 hodin na kolejích VŠB – TU Ostrava, blok E, č. dveří 132. (rs)

Hudba rozezní kostely


Svatováclavský hudební festival, který se koná až do svátku svatého Václava, nabídne 35 koncertů. Všechny se konají v kostelích, což umocňuje posluchačský zážitek. Festival vyvrcholí jedinečným koncertem v kostele Panny Marie Královny v Mariánských Horách, kde zazní rozsáhlá oratorní trilogie Dětství Ježíšovo francouzského skladatele Hectora Berlioze ve výjimečném podání Filharmonie Brno a francouzských sólistů. Součástí festivalu jsou besedy s umělci, workshopy, výstavy a filmové projekce. Hlavním partnerem festivalu je město Ostrava.

Informace o programu na www.shf.cz. (hob)

Premiéry v Aréně


Komorní scéna Aréna v nové sezoně uvede čtyři nové inscenace. Jedna z nich bude i českou a světovou premiérou. Diváci se mohou těšit na Vyrozumění Václava Havla v režii Vojtěcha Štěpánka, Tři sestry A. P. Čechova v režii uměleckého šéfa Ivana Krejčího, zbrusu novou hru Chacharije Tomáše Vůjtka a Janusze Klimszy, který bude i jejím režisérem a Zabijáka Joe Tracyho Lettse.

Aréna nabízí předplatné premiérové, sezonní, dopolední, vánoční a novoroční a novinkou je speciální předplatné, které obsahuje balíček tří oceněných her Tomáše Vůjtka. (hob)

Unikát do vaší knihovny


Ostrava má kromě současných industriálních dějin další pozoruhodná období. Jedním z nich je středověk. Tehdy byla poměrně významným sídlem s rozvinutými řemesly, domy chráněnými hradbami i právem výročního trhu. Nejen pro milovníky historie, ale i ostravské patrioty bude jistě zajímavé si o této době přečíst v knize s názvem OSTRAVA Počátky a vývoj středověkého města, kterou k 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě připravili zdejší historikové, archeologové, památkáři a archiváři.

V knize jsou publikovány důležité dokumenty, zejména závěť biskupa Bruna z roku 1267, v níž je první písemná zmínka o Ostravě uvedena, nebo jen o několik let mladší letopis Zlá léta po smrti Přemysla Otakara II. V něm se dozvíme, že poslové budoucího pražského biskupa přicházejí za biskupem Brunem, který právě dlí v Ostravě. Obrovským impulsem pro rozvoj hospodářství a řemesel bylo udělení práva trhu v roce 1362 králem Karlem IV., a s ním související listina týkající se hradeb. Původní texty listin doprovází v publikaci překlad do češtiny.

Kromě významných dokumentů najdeme v knize kapitoly věnované kostelu sv. Václava, městským hradbám, historickému kontextu popisovaného období, archeologickému bádání a nálezům v centru města nebo na Landeku, středověké architektuře Ostravy a další související témata. Kniha je všech částech doplněna bohatým obrazovým materiálem.

Publikace byla vydána v omezeném nákladu. Pro zájemce je k dispozici v pobočkách Ostravského informačního servisu za 450 korun. (vk)


Strana 12

Hlídejte si svá auta, domy, byty, a také kapsy. Právě na ně se nejvíc zaměřují nenechavci

Ve vývoji kriminality je znatelný pozitivní trend


Bezpečnost ve městě

Snahy o snižování kriminality nesou ovoce. Za první pololetí tohoto roku zaznamenala Policie ČR na území Ostravy 5523 trestných činů, to znamená nejméně za více než 10 posledních let. Ve stejném období loňského roku bylo spácháno 5625 trestných činů, o rok dříve 6623 trestných činů. Nápad trestné činnosti kulminoval v letech 2009, 2010 a 2013, kdy počet trestných činů za půl roku překračoval devět tisíc. Konkrétně bylo v roce 2009 v 1. pololetí zaznamenáno 9692, o rok později 9278 a v roce 2013 celkem 9147 trestných činů.

Potěšitelné je, že ruku v ruce se snižováním počtu trestných činů roste procento jejich objasněnosti. Zatímco v prvním pololetí 2010 dosahovala objasněnost 25,26 %, v roce 2011 25,32 % a v roce 2012 24,83 %, v roce 2015 to bylo 36,4 %, v roce 2016 37,51 % a letos v prvním pololetí 37,66 %.

Na co mají spadeno

Jaké trestné činy páchají ostravské nekalé živly nejčastěji? Podle kategorizace Policie ČR vedly v 1. pololetí krádeže věcí z automobilů (891 případů), krádeže v jiných objektech (558), krádeže na osobách (376) a kapesní krádeže (348). Za nimi následovaly krádeže vloupáním do ostatních objektů (345), poškozování cizí věci (327), neoprávněné držení platebního prostředku (225) a maření výkonu úředního rozhodnutí. Výčet nejčastějších nešvarů uzavírá zanedbání povinné výživy (189 případů) a ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství (168).

Mírně narůstá naproti tomu počet dopravních nehod. V období od ledna do konce června jich policisté napočítali 1487, to znamená o 39 víc než loni a o rovných 100 více než v roce 2015. Pokud jde o nedávnou minulost, nejméně dopravních nehod v 1. pololetí bylo v roce 2011 (1285), nejvíce v roce 2006 (3502).

V prvním pololetí tohoto roku zemřeli na ostravských cestách čtyři lidé, 19 jich bylo zraněno těžce, 245 osob lehčeji. Loni zemřelo při dopravních nehodách ve stejném období 6 lidí, předloni 5 lidí. Zraněných bylo 269 resp. 261, z toho těžce 22 resp. 19 osob.

Pozitivním jevem je, že za volant usedá méně lidí ovlivněných alkoholem. Zatímco letos za první půlrok způsobili řidiči „pod vlivem“ 37 dopravních nehod, loni i předloni to bylo shodně 54, ještě o rok dřív 57 nehod.

Kladný trend i v kraji

Podobný trend jako v Ostravě lze vysledovat na území celého Moravskoslezského kraje, kde od roku 2013 počet trestných činů vytrvale klesá. V prvním pololetí tohoto roku jich bylo v rámci kraje spácháno 12 536, objasněno bylo 5680 z nich, tj. 45,31 %. Loni bylo za prvních šest měsíců v kraji zaznamenáno 13 866 trestných činů (objasněnost 45,89 %), předloni 15 956 (42,92 %).

V rámci ČR se Moravskoslezský kraj zařadil z hlediska počtu trestných činů v prvním pololetí tohoto roku hned za Prahu (24 978 trestných činů), za ním následovaly kraje: Středočeský (10 534), Jihomoravský (10 297) a Ústecký (9523). Z hlediska objasněnosti se z této pětice lépe než Moravskoslezsko prezentoval pouze Ústecký kraj (57,37 %); nejhůře na tom byla Praha (objasněnost 22,99 %).

V první polovině letošního roku došlo na silnicích Moravskoslezského kraje k 4647 dopravním nehodám (loni 4383). Zemřelo při nich 20 osob (loni 25), 103 lidí (loni 114) bylo zraněno těžce, 973 osob (loni 1021) lehce. Způsobená škoda byla spočtena na téměř 234 mil. korun (loni 205 mil. korun). (bk)

Návštěvníci uvidí 3D modely tajemných zvířat i mimozemšťana

Arnošt Vašíček otevřel na hradě Muzeum záhad


Ostravský spisovatel, cestovatel a záhadolog otevřel v podzemí Slezskoostravského hradu Muzeum záhad. „Jsme jediné muzeum na světě, které se dívá na svět záhad komplexně, v celé své rozmanitosti. Zabýváme se historií, neznámými zvířaty i mimozemskými civilizacemi. Návštěvníci uvidí 3D modely tajemných zvířat a mimozemšťana,“ líčil Arnošt Vašíček. Mezi exponáty najdou kopii proslulé křišťálové lebky anebo záhadnou starodávnou mapu se zakreslenou Antarktidou, ovšem bez ledovcového příkrovu.

Světové záhady doplňují regionální. Vašíček například pátrá po hrobu hunského krále Attily. „Mám indicie, že na našem území, kousek od Frýdku-Místku, je pohřben významný Hun. Svědčí o tom různé archeologické nálezy z našeho regionu. A je možné, že tím Hunem může být samotný král Attila, který zemřel v roce 453,“ myslí si Arnošt Vašíček. Zvláště, když Hunové při svém tažení na sever využívali nedalekou jantarovou stezku. Našeho regionu se týká domněnka, že neandrtálci v jeskyni šipka uctívali medvědy, údajný kamenný sluneční kalendář na vrchu Javorový anebo záhadné fresky s nečekanými předpověďmi v opavské kapli sv. Kříže.

Přímo Ostravy se týká nález Landecké venuše, resp. okolí nálezu, které tvořily do červena zabarvené plochy. To vyvolává otázku, zda v tomto místě nebyly obětovány mladé ženy. Arnošt Vašíček rovněž potvrdil, že na mapě z 2. století je v místě dnešního Svinova lokalita nazvaná Arsonion. Osadu objevili na staré mapě pracovníci Ostravského muzea. (rs)

Z redakční pošty

Draví ptáci odtrhli děti od počítačů

Způsob, jak odlákat děti a mládež od počítačů, našli ostravští myslivci. U příležitosti vyhodnocení výtvarné soutěže Myslivost očima dětí uspořádali 17. května na zámku ve Staré Vsi setkání se sokolníkem René Vrbickým, které si nenechaly ujít asi tři stovky mladých. Hlavním bodem akce bylo ale ocenění vítězů soutěže. V předškolní kategorii se jimi stali kolektiv dětí z MŠ Harmonie z Hrabůvky, Sebastian Ševčík z Havířova a Sim0na Štípalová z MŠ v Šenově. Kategorii mladších žáků ovládli Štěpánka Zahradníková ze ZŠ PORG Vítkovice, Marek Stavárek z Václavovic a Jan Hejnal ze ZŠ Porubská v Porubě. Mezi staršími žáky obsadili první příčky Sarah Navrátilová ze ZŠ Ukrajinská v Porubě, Linda Mikušíková ze ZŠ Mitušova v Hrabůvce a Adéla Zaorálková ze ZŠ a gymnázia PORG ve Vítkovicích. Porota udělila navíc čtyři čestná uznání. Ceny předávali myslivci z Ostravy a Čadce. Jana Zatloukalová


Strana 13

Městské divadlo v Ostravě, dnes Divadlo Antonína Dvořáka, zahájilo činnost před 110 lety

Zvedněte oponu, představení začíná!


Z archivu města

V sobotu 28. září 1907 o půl sedmé večer zazněly poprvé slavnostní tóny Schubertovy předehry Rosamunde v novém městském divadle na tehdejším Antonínově náměstí v Moravské Ostravě (dnes Divadlo Antonína Dvořáka na Smetanově náměstí). Divadelní budova byla postavena v prostoru za někdejší Hrabovskou bránou, v minulosti nazývaném podle dobytčího tržiště Svinským trhem. V polovině 19. století se zde nacházela vedle tržiště s chlévy a ohradami i výdušná jáma Antonín, po níž získalo náměstí další pojmenování. Sloužila pro větrání dolů Šalomoun a Karolina a byla zrušena v roce 1879.

Mimořádná událost

Otevření reprezentativní budovy městského divadla představovalo vrcholnou společenskou událost města, které s počtem přes 30 tisíc obyvatel patřilo k největším městům na Moravě i ve Slezsku. Konečně nastal okamžik, na který čekaly celé generace uměnímilovných Ostravanů. Dobový tisk uváděl, že se při této příležitosti sešly špičky tehdejší společnosti. Byli přítomni představitelé města, zástupci zemské samosprávy, státních a církevních úřadů, poslanci, velkoprůmyslníci, umělci a novináři. Mnoho tehdejších osobností z řad uměleckých a literárních kruhů, mezi nimi například spisovatelka Marie Stona z nedalekých Třebovic, zaslalo pozdravy s přáním, aby divadlo v průmyslovém centru monarchie poskytlo ostravskému publiku osvěžení, radost, osvětu. V této chvíli mohl být spokojený i pětičlenný divadelní výbor zvolený na zasedání obecního výboru města v listopadu 1904, který ve složení Vincenz Popp, Hans Ulrich, Alois Schwarz, Alois Hilf, Vladimír Hanaček vedl přípravy a realizaci výstavby.

Slavnostní představení Schillerovy hry Vilém Tell uvedl první ředitel ostravského divadla Wilhelm Popp, působící dosud jako herec a režisér ve Vídni, a sice recitací básně Prolog od vídeňského básníka Wolfganga Madjery, oslavující podporu umění. Po představení nadšení a spokojení příznivci divadelní múzy pokračovali v prostorách nedaleko stojícího Německého domu, kde byl uspořádán slavnostní banket. Ten otevření diva­dla propůjčil nacionální podtext a potvrzoval skutečnost, že vznikl především „německý stánek umění“ ostravských Němců. Zástupci ostravských Čechů se programově distancovali od této akce a slavnosti se nezúčastnili. O dva dny později se veřejnosti představil operetní soubor v Lehárově Veselé vdově. Režijně dílo zpracoval Heinrich Edgar, dirigoval mladý kapelník a žák Antonína Dvořáka Viktor Erich Heller. První sezona ostravského městského divadla byla úspěšně odstartována, zájem a očekávání publika byly veliké. Dokonce v roce 1907 začal vycházet i specializovaný divadelní časopis Ostrauer Theater und Musikblätter, který se věnoval místnímu divadlu, přinášel recenze i studie k jednotlivým hrám a jejím autorům.

Skříňka na šperky

Honosná budova divadla byla postavena v novobarokním stylu podle návrhu vídeňského architekta Alexandra Grafa, autora divadel například ve Znojmě či Ústí nad Labem. Hrubou stavbu a tesařské práce provedla moravskoostravská stavební firma Eugen Noë a Ferdinand Storch. Na ostatní stavební práce vně i uvnitř divadla bylo vypsáno několik dalších veřejných soutěží. Celkem se na stavbě podílelo 36 firem. Ostravské divadlo se stalo první stavbou svého druhu v celé habsburské monarchii, u níž bylo použito železobetonové konstrukce. Pouze krov vyrobený ve vítkovických železárnách byl ocelový. Před případným poklesem v důsledku dřívější existence jámy Antonín, byla stavba navíc posazena na masivní betonové základové desce, ve které byly uloženy veškeré instalace a rozvody sítí. Volba Grafova projektu byla motivována vedle výhodné cenové nabídky jeho estetickou přitažlivostí, evokující noblesní císařskou Vídeň. Dobový tisk nazval divadelní budovu jako „opravdickou skříňku na šperky“.

V městském divadle, financovaném městem, se hrálo až do konce první světové války výhradně německy. Českým divadelním představením sloužil Národní dům (dnes Divadlo Jiřího Myrona), bohužel bez jakékoliv finanční podpory města. Německý divadelní soubor pod vedením ředitele Wilhelma Poppa (vedl ostravské divadlo v letech 1907–1914, 1917–1920) dosahoval vysoké umělecké úrovně, zejména v činohře. Rovněž opera byla úspěšná a do vypuknutí první světové války zatlačila dokonce do pozadí operetu. Jana Prchalová


Strana 14

Zoologická zahrada hlásí rekordní počet plameňáků a nanduů, narodili se panda, mandril, zebra či onager

S mláďaty se v poslední době roztrhl pytel


Zoo Ostrava

S mláďaty se v ostravské zoologické zahradě v poslední době doslova roztrhl pytel. Sloní sameček Chandru, který se narodil 8. července, si již stačil získat srdce veřejnosti a stal se jednou z největších letošních atrakcí.

K nejvzácnějším přírůstkům patří mládě pandy červené, které se narodilo 18. června. Vzhledem k tomu, že se jedná o ohrožený druh zvířete, probíhá odchov zcela přirozeně a bez zásahu člověka. Pro pandí samičku je to již třetí mládě, které přivedla na svět. První porodila v roce 2013, mládě ale uhynulo těsně po porodu. Samečka narozeného v roce 2015 se jí už podařilo odchovat bez problémů, takže existuje předpoklad, že má dostatek zkušeností a s odchovem mláděte si poradí i tentokrát.

Další mládě se objevilo ve skupině nejpestřejších primátů – mandrilů rýholících. Mladou samičku porodila 27. července zkušená samice, která už dříve odchovala dva zdravé opičí kluky. Ostravská skupina mandrilů, obývající čerstvě upravený výběh, čítá aktuálně devět členů. Tvoří ji dominantní samec, dvě dospělé samice a šest mláďat (tři samci a tři samice). Mandrily rýholící chová Zoo Ostrava od roku 1959 a celkem se zde podařilo odchovat přes 20 mláďat.

Tři mláďata vyvedli letos vzácní papoušci ary horské. Vylíhla se mezi 6. a 10. květnem a první týdny života strávila v hnízdní budce. Na jejich odchovu se podíleli oba rodiče. Pro ostravský rodičovský pár je to již třetí hnízdění a druhé úspěšné. Dvě starší  mláďata byla loni odvezena do Zoo Landau v Německu. Rodinu vzácných ar lze vidět ve voliéře u pavilonu Tanganika. Chovají se hlučně, takže najít je není problém.

Dva přírůstky lze najít u vzácných lichokopytníků. Mládě zebry Grévyho přišlo na svět 21. července a je to sameček. Jeho matkou je pětiletá samice, pro kterou to je její první mládě, o svého potomka přesto pečuje velmi dobře. Ostravská zoo se mláděte tohoto ohroženého druhu zebry dočkala po sedmi letech. Od roku 1973, kdy chov zeber Grévyho v Ostravě začal, se zde podařilo odchovat více než 20 mláďat.

Mládě divokého asijského osla onagera se narodilo 24. července a je to samička. Její matka už jedno mládě úspěšně odchovala a i o své druhé mládě se stará příkladně. Je to sedmé mládě onagera narozené v ostravské zoo od roku 2014, pět z nich se podařilo odchovat. Stádo těchto vzácných oslů obývajících výběh Persie v ostravském safari čítá aktuálně osm členů.

Rekordní počet mláďat hlásí ostrav­ští plameňáci kubánští a nanduové pampoví. U obou se zatím daří odchovávat 12 mláďat, což je nejvíce za celou historii chovu. Zajímavostí je, že o stejný počet mláďat pečuje rozdílný počet dospělých. Zatímco u plameňáků je to 24 dospělých, u nandu pampového je to pouze jeden pták! Tento rozdíl je dán odlišnou strategií péče o mláďata. U plameňáků jsou do péče o potomstvo zapojeni oba rodiče, u nandu pampových obstarává veškerou péči o potomstvo výhradně samec.

Zatímco mláďata vzácných cizokrajných druhů čeká život v péči člověka, pro dvě letošní mláďata největší evropské sovy, výra velikého, která se v ostravské zoologické zahradě vylíhla 12. května, je nachystán jiný osud. Po nácviku letových a loveckých dovedností v Záchranné stanici v Bartošovicích budou vypuštěna do volné přírody na území Moravskoslezského kraje.

Celkem se letos od začátku roku do konce července narodilo v Zoo Ostrava 707 mláďat u 113 druhů. (bk)

Běžecký RunFest ovládne centrum


Letošní 2. ročník běžeckého závodu Craft RunFest aneb z Ostravy do New Yorku se uskuteční v neděli 24. září. Účastníci si mohou vybrat mezi maratonem, půlmaratonem, čtvrtmaratonem, štafetovým během nebo Nordic Walking. Běžci maratonu a půlmaratonu mají šanci vyhrát účast na Newyorském maratonu v roce 2018. Startuje se z Masarykova náměstí, kde bude i doprovodný program s atrakcemi pro děti a dospělé. (bp)

Pořadatelé přijímají návrhy na udělení cen

Rekordy handicapovaných hrdinů


Rekordy handicapovaných hrdinů je celorepubliková soutěž, kterou vyhlásil ostravský magazín Vozka. Ceny udělí za mimořádné počiny ve prospěch osob se zdravotním postižením ve čtyřech kategoriích: Hrdinové handicapu (příběhy obdivuhodných výkonů), Pečující v handicapu (sebeobětující se osobnosti), Projekty handicapu (projekty organizací a filantropů) a Emisaři handicapu (vzory ze zahraničí). Návrhy na udělení cen mohou podat fyzické i právnické osoby prostřednictvím formuláře umístěného na webu www.vozka.org do 30. září. Výsledky budou, po vyhodnocení odbornou porotou, slavnostně vyhlášeny v říjnu u příležitosti Evropských dnů handicapu. (bp)

Hradní festival vína


Festival, výstava vín a popíjení burčáku se uskuteční v prostorách Slezskoostravského hradu ve dnech 6. až 8. října pod záštitou primátora Tomáše Macury. Letos již po jedenácté návštěvníci budou moci ochutnat stovky vzorků vín. Ve stylovém prostředí si také zakoupí víno, které jim bude nejlépe chutnat.

Odborný výklad o víně včetně zábavně kulturního programu bude zajištěn v pátek od 14 do 21 hod., v sobotu a neděli od 11 do 21 hod. (r)


Strana 15

Na kurtech SC Ostrava se konal potřetí v řadě za sebou český šampionát 

David Poljak je tenisovým vicemistrem


Mistrovství České republiky v tenise se konalo od 14. do 18. srpna na kurtech klubu SC Ostrava v Komenského sadech. Do finále mužské kategorie se probojovali ostravský David Poljak a vítěz Davisova poháru z roku 2012 Ivo Minář. Bývalý reprezentant využil své zkušenosti a jedenadvacetiletého ostravského mladíka porazil ve dvou setech. „Dnes se mi nedařilo tak, jako v semifinále. Udělal jsem hodně chyb,“ litoval po finále David Poljak. Titul vicemistra republiky přesto patří k vrcholům jeho dosavadní kariéry.

V kategorii žen zvítězila Karolína Kubáňová z TK Slavia Orlová, čtyřhru vyhráli Poláček s Fraňkem a Svobodová s Jarošovou.

Město Ostrava připravilo s pořadateli mistrovství pro diváky soutěž ve znalostech historie Ostravy a ostravského tenisu. Kdo správně zodpověděl čtyři soutěžní otázky, byl zařazen do slosování o tenisovou raketu s podpisem Rogera Federera. Náměstek primátora Ostravy Vladimír Cigánek vytáhl z osudí soutěže kupon se jménem Filip Mališ. Cena se tak dostala do těch nejlepších rukou – devatenáctiletý Filip je totiž hráčem ostravského tenisového klubu. (rs)

Chtějí do šestky


O umístění v nejvyšších patrech ligové tabulky budou usilovat hokejisté HC Vítkovice Ridera. „Pokračujeme v koncepční práci zahájené loni. Máme zkušené a kvalitní hráče, reprezentanty i nedávné extraligové mistry. Kostra týmu zůstala stejná. Byli bychom alibisté, kdybychom neřekli, že se chceme umístit mezi šesti nejlepšími. Uděláme pro to vše,“ řekl trenér týmu Jakub Petr. Vítkovice mají dva nové české reprezentanty – brankáře Patrika Bartošáka a obránce Lukáše Kloka. (rs)

Nová huť hraje euroligu mládeže


Pro basketbalisty NH Ostrava kategorie U12 skončila loňská sezona úspěchem, když se stali mistry republiky. Letos se hráči U14, U15 a U16 zúčastní Evropské mládežnické ligy. „V cestě nám budou stát nejlepší evropské týmy. V sezoně vycestujeme do maďarských měst Debrecen, Šoproň, Fehervar, dalšími destinacemi budou italský Řím nebo bulharská Sofie. Jeden z turnajů kategorie U15 uspořádáme v Ostravě od 21. do 24. září a přivítáme týmy z Maďarska, Slovenska, Rumunska, Srbska, Finska a Rakouska,“ zve diváky do haly Tatran předseda klubu Marek Stuchlý.

Ostravský klub NH Ostrava pořádá celoročně náborové a propagační akce zaměřené na popularizaci basketbalu a snaží se přivést děti a mládež k pravidelnému sportování. Kdo má zájem začít hrát závodně basketbal, najde všechny informace na stránkách www.bknhostrava.cz nebo se může obrátit přímo na Marka Stuchlého e-mailem marekstuchly@seznam.cz. (rs)

Hráčky Erika Feldmannová a Kristina Rajová si z červnového šampionátu odvezly také individuální ceny

Mladé házenkářky z Poruby jsou nejlepší v republice 


Mladším žačkám TJ Sokol Poruba se podařilo vystoupat na vrchol klubového soutěžení v mladším žactvu, když zvítězily v červnovém celorepublikovém finále házenkářského desetiboje v Jindřichově Hradci a staly se mistryněmi republiky.

Mladší žačky soutěžily v tradičním házenkářském desetiboji, který zahrnuje např. hody do dálky, střelbu na přesnost, běh na překážkové dráze nebo zápasy osobní obrany. Medailové příčky si rozdělily bašty ženské házené Poruba, Slavia a Plzeň. Nejlepší hráčkou v dovednostních disciplínách byla vyhlášena Kristina Rajová ze Sokola Poruba, celkově nejlepší hráčkou její oddílová kolegyně Erika Feldmannová.
„Již finálová účast byla pro nás velkým úspěchem. Na medailové umístění jsme nemyslely, a proto jsou pro nás výsledky příjemným překvapením. Holky bojovaly o každý míč a v každé disciplíně ze sebe vydaly maximum. Pochválit bych je chtěla jak za bojovnost, tak týmový přístup a vzájemnou podporu,“ uvedla Petra Vavříková, která je společně s Alenou Humlovou trenérkou mladších žaček Poruby.

„Rozvíjíme děvčata komplexně, což zahrnuje kromě házenkářské také gymnastickou a atletickou přípravu, koordinační, stabilizační a kompenzační cvičení. Dbáme také na morálku a výchovu děvčat i mimo hřiště, což se u kolektivního sportu ukazuje jako klíčové,“ dodala Petra Vavříková.  

Jádro vítězného týmu v této sezoně přechází do kategorie starších žaček, kde je čeká kromě mistrovských utkání v Moravskoslezské soutěži žactva i boj o účast v česko-slovensko-polské lize a celorepublikové žákovské lize. Některé dívky zůstávají mezi mladšími žačkami a pokusí se obhájit výhru v házenkářském desetiboji. (jz)

Kam za sportem

HOKEJ. Extraliga: Vítkovice v. Sparta Praha (12. 9., 17.30), Pardubice (17. 9., 16), Mladá Boleslav (24. 9., 16), Plzeň (6. 10., 17.30) – Ostravar Aréna.

FOTBAL. 1. liga: Baník Ostrava v. Jablonec (9. 9., 17), Zlín (30. 9., 17 ), FNL: MFK Vítkovice – Třinec (22. 9., 18).

STOLNÍ TENIS. Extraliga muži: TTC Ostrava – TJ Ostrava KST (22. 9., 18 – herna Černá louka), TJ Ostrava KST – Hradec Králové (29. 9., 18 – herna Varenská).

VOLEJBAL. Extraliga muži: VK Ostrava – Benátky n. J. (1. 10., 18) – hala Sareza.

BASKETBAL. NBL muži: NH Ostrava – Opava (7. 10., 17.30) – hala Tatran. ŽBL ženy: SBŠ Ostrava – Hradec Králové (24. 9., 16), Nymburk (1. 10., 16), Karlovy Vary (8. 10., 16) – hala Tatran.

HÁZENÁ. Interliga ženy: DHC Sokol Poruba – Slavia Praha (9. 9., 18 ), Most (22. 9., 18) – hala Sareza.

FLORBAL. Superliga muži: FBC Ostrava – Ml. Boleslav (16. 9., 17), Znojmo (23. 9., 17), Sparta Praha (7. 10., 18) – ČPP Aréna. 1 SC Vítkovice – Střešovice (23. 9., 18 – RT Torax Arena Poruba), Pardubice (28. 9., 16), Ústí (30. 9., 17) – oba SC Dubina.

Extraliga ženy: FBC Ostrava – Panthers Praha (15. 9., 18), Chodov (28. 9., 16.45) – ČPP aréna, 1. SC Vítkovice – Olomouc (17. 9., 17 – SC Dubina), Střešovice (23. 9., 14 – RT Torax Arena), Liberec (28. 9., 13), Jižní Město (1. 10., 16) – oba SC Dubina. (rs)


Strana 16

Jubilejní ročník byl věnován 25. výročí městské policie a 750. výročí města

Jízdní policie se utkaly po dvacáté


Městská policie

Jubilejní 20. mezinárodní setkání jízdních policií se konalo v sobotu 26. srpna v Komenského sadech v Ostravě. Ve třech soutěžích v parkuru a zrcadlovém skákání slavili úspěchy ostravští strážníci. Vybojovali dvě vítězství a celkem šest pódiových umístění. Na základě dosažených výsledků se přeborníkem městských policií České republiky v jízdě stal ostravský Daniel Orsag, který vyhrál Cross parkur a v dalších dvou disciplínách skončil druhý.

Pohár primátora Ostravy za výhru v Zrcadlovém skákání získal další ostravský strážník Tomáš Novák, Výroční pohár – 750 let historie Ostravy si odvezla do Brna Eliška Vaculíková.

Na sedm tisíc diváků vidělo kromě soutěží ukázky čtyřspřeží starokladrubských koní a jízdu „na ohlávce“ v podání herce a milovníka koní Václava Vydry. Večer diváky bavila kapela Legendy se vrací a zpěvačka Heidi Janků. (rs)

Senior linka městské policie opět pomáhala


Projekt Senior linka realizovaný Městskou policií Ostrava spočívá v instalaci nouzových tlačítek v bytech seniorů a zdravotně handicapovaných osob. O potřebnosti této služby se strážníci přesvědčují téměř denně. Například 20. července krátce před sedmou večer vyjížděli do Výškovic, kde tlačítko pomoci aktivovala 85letá žena. Seniorka měla potíže s dýcháním a závratě. Hlídka městské policie u ní zůstala do příjezdu rychlé záchranné služby. Zdravotnický personál následně rozhodl o jejím převozu do nemocnice. Chvíli nato vyráželi strážníci do Pustkovce. Podezřelé zvuky v okolí vstupních dveří vyděsily 76letou seniorku natolik, že si prostřednictvím Senior linky přivolala pomoc. Strážníci sice na místě nikoho nezastihli, ale při kontrole okolí nalezli přistavený žebřík pod jedním z oken domu a odmontované sítě proti hmyzu. Pro podezření ze spáchání trestného činu si událost převzala Policie ČR.

Senior linka funguje v Ostravě už sedm let. Její první instalace byly provedeny 8. února 2010. Pokud si v současné sobě některý z dříve narozených nebo handicapovaných občanů přeje nainstalovat Senior linku, měl by se obrátit na sociální odbor místně příslušného obvodního úřadu. Odtud se žádost dostane k městské policii a v nejbližším možném termínu je realizována. Žádosti přijímá i přímo městská policie. S ohledem na velký zájem ovšem strážníci nejsou schopni nové žadatele uspokojit ihned. Čekací doby se pohybují v řádech měsíců. Podrobnější podmínky lze najít na stránkách Městské policie Ostrava. (mm)

Pestré Dny NATO


Šestnáctý ročník největší bezpečnostní akce ve střední Evropě se kvapem blíží. Na Dny NATO je již tradičně přichystán bohatý hlavní i doprovodný program. Účast dosud potvrdilo 14 zemí. Vstupné na akci je zdarma.

Doprovodný program se koná od 13. do 15. září. Zájemci mohou zhlédnout například Akční odpoledne v Dolních Vítkovicích, kde bude představena vojenská technika ještě před začátkem hlavního programu. Dále je připraven Den s Dokumenty ČT a promítání filmů s bezpečnostní tematikou. Závěrem doprovodného programu budou Besedy s piloty v Domě Knihy.

Hlavní program proběhne tradičně na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově o víkendu 16. a 17. září od 9 do 18, druhý den od 9 do 17 hod. Pro návštěvníky jsou připraveny prezentace vojenské, policejní a záchranářské techniky, ukázky výcviku speciálních jednotek, letecké ukázky a prezentace výzbroje, výstroje a vybavení útvarů. (bp)

Cyklisté pojedou Plesenskou stezkou


Pro cyklistické nadšence pořádá TJ Sokol Plesná 7. října závod s názvem Plesenská stezka. Účastníci změří své síly na 21 km dlouhé trati. Trasa je určena jak pro dospělé i mladistvé závodníky. Všichni musí mít cyklistickou přilbu, doporučená jsou horská kola. Startovné činí 100 Kč. Start je ve středu obvodu a trasa vede starou cestou ve směru Plesná-Žižkov, cílem je hřiště TJ Sokol Plesná. Na každého úspěšného závodníka bude v cíli čekat občerstvení. (bp)

Slezskoostravský hrad bude patřit Festivalu dřeva


Slezskoostravský hrad se 23. září rozvoní dřevem. Tento den hostí 13. ročník Festivalu dřeva. Diváci uvidí závod nejlepších sportovních dřevorubců v šesti disciplínách. O prvenství bude usilovat i vicemistr světa Martin Komárek.

Vedle závodů pořadatelé připravili celodenní program pro celou rodinu se starodávným jarmarkem, zvěřinovými hody, vystoupením kapely Turbo, cimbálové muziky Kubalovci nebo folkbeatové skupiny Docuku. Dřevosochaři budou vytvářet z kmenů stromů plastiky, své umění předvedou výrobci dřevěných hraček, košíkáři i dráteníci. Nebudou chybět atrakce pro děti.

Festival dřeva nabízí zábavu, ale je ve své podstatě vzdělávací akcí, která ukazuje dřevo ve všech jeho podobách, informuje o lese, přírodě a využití dřeva v historii i současnosti. Především u mladé generace by měl probouzet zájem o les, přírodu a životní prostředí. Akci podpořilo město Ostrava, vstup je zdarma. (rs)

Pozvánky

Svatováclavský jarmark

Na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze se v den státního svátku 28. září uskuteční tradiční Svatováclavský jarmark. Od 10 do 18 hodin jsou pro návštěvníky připraveny ukázky řemesel, jarmark, hudební a divadelní vystoupení. Jarmarku se zúčastní i svatý Václav se svou družinou. Vstup je zdarma. (bp)

Zábavný Hecboj

TJ Sokol Hrabůvka pořádá 13. září od 16 do 18 hodin na hřišti TJ Sokol Hrabůvka v Plavecké ulici 26. ročník populárního Hecboje. Akce je určena všem věkovým kategoriím. Děti budou hledat poklad, chytat ryby nebo skákat v pytli. Dospělí si zasoutěží v chůzi na chůdách, skoku s kufrem nebo pohánění „ráfku“. (bp)