Září 2012

Zářijové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Uvnitř listu

  3 Městská policie slaví a bilancuje

  4 Jednotný systém nákupů šetří

  5 Kauza lokalita Přednádraží

  7 Program sociální inkluze

 11 Svatováclavský hudební festival

 12 O zvířatech s lidmi

 13 Sto let zábřežské nemocnice

 

Strana 1 

Nastoupily tři tisíce prvňáčků

Do celkem 71 ostravských základních škol mělo v pondělí 3. září nastoupit 3 115 prvňáčků. Přesné číslo bude známo až po sečtení na konci září, protože je třeba ještě zohlednit odklady školní docházky, stěhování během prázdnin a podobně. Počet žáků nastupujících do 1. tříd se na území města Ostrava stabilizoval, již šest let se drží přibližně na stejné úrovni s mírným vzestupem. Zatímco ve školním roce 2007/08  navštěvovalo první třídu celkem 3 058 žáků, v roce 2010/11 to bylo 3 070 prvňáčků a ve školním roce 2011/12  celkem 3 107 žáků prvních tříd.

Školy jsou na nový školní rok dobře připraveny. Celé prázdniny probíhaly opravy, rekonstrukce, malovaly se třídy, chodby i ostatní prostory. Poslední srpnový týden na přípravě nového školního roku pracoval i celý pedagogický sbor. Prvňáčci byli ve školách slavnostně přivítáni, starší spolužáci jim připravili dárečky a různé uvítací projekty a programy.

Bohužel letošní první ročník přichází o tzv. „pastelkovné“, čili o školní vybavení pro žáky 1. tříd, které dostávali od roku 2009. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy použije ušetřené finance pro plnění vládního programu na posílení platů pedagogů v regionálním školství v rámci úsporných opatření vlády.       (vk)

K foto: Poprvé usedlo do lavic také třicet žáků 1. A třídy v základní škole na ul. 30. dubna v Moravské Ostravě.       Foto: Petr Havránek

Sedmička pro Senát

Ve volbách vyhlášených prezidentem republiky na 12. a 13. října 2012 se bude o funkci senátora ve volebním obvodu č. 71 Ostrava-město ucházet sedm kandidátů.

O uvolněné křeslo po sociálnědemokratickém senátorovi Otakaru Veřovském svedou boj ředitel obchodní firmy Petr Lachnit (Strana Práv Občanů ZEMANOVCI), městský zastupitel a OSVČ Leo Luzar (KSČM), lékařka Dagmar Molendová (ODS), starosta městské části Ostrava-Jih Karel Sibinský (ČSSD), městský zastupitel a majitel obchodu Leopold Sulovský (Ostravak), lékařka Růžena Šarišská (KSČ), ekolog a geograf Radoslav Štědroň (Strana práce).   Senátní obvod č. 71 je tvořen městskými obvody Ostrava-Jih, Proskovice a Polanka n. O. Voličů v ostatních částech Ostravy se senátní volby letos netýkají. Celkem se v říjnu bude do Senátu Parlamentu ČR volit ve 27 volebních obvodech.             (av)

Trojhalí dostane nové šaty

Památkově chráněný industriální objekt Trojhalí na území Nové Karoliny se dočká změny. K už provozovanému vítkovickému Gongu, který vznikl přeměnou plynojemu na společenskou halu, tak přibude v Ostravě další unikátní industriální objekt přebudovaný k potěše všech, kteří mají rádi kulturu, sport a další společenské události.

Ze dvou hal bývalé elektrocentrály a jedné haly bývalé ústředny (odtud název Trojhalí) do roka vznikne multifunkční centrum. Podzemní chodbou bude napojeno také na podzemní garáže stávajícího obchodně-zábavního centra Forum Nová Karolina. V blízkosti historického jádra města stále chybí kapacita pro pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Trojhalí tak nabídne potřebné plochy i například pro bruslení, megakoncerty, výstavy a další společenské události. Dvě haly bývalé elektrocentrály už dnes projektanti nazývají pracovně „zastřešené náměstí“, protože nabídne skutečně plochu podobnou Masarykovu náměstí. Předpokládá se, že lidé navštěvující dnes jen Forum, budou mít v nově budované čtvrti další cíle, kam si rádi zajdou.

Náklady na přeměnu Trojhalí mají dosáhnout 314 milionů korun, z toho by 85 procent měly tvořit peníze z Regionálního operačního programu MSK. Projekt zastřešuje společnost Trojhalí, ve které má podíl město Ostrava, Vítkovice a Moravskoslezský kraj. Firma GEMO Olomouc, která rekonstrukci Trojhalí uskutečňuje, už 8. srpna převzala staveniště, probíhají přípravné práce. V srpnu 2013 by měl být objekt zpřístupněn. Ve čtvrti Nová Karolina se současně také rozhoduje o jménech pro další dvě ulice a jedno náměstí (mezi Trojhalím a obchodním centrem). Rozhoduje se mezi názvy náměstí Karla Kryla nebo náměstí Karolina. Ve čtvrti už jsou pojmenovány ulice Jantarová, K Trojhalí, K Šalamounu a Těžařská, lávka na ÚAN nese název Karolinská. Další dvě nové ulice v bytovém komplexu mají nést názvy Šumná a Fajná.       (g)

Pět miliard na ovzduší

Ovzduší na Ostravsku dostane další finanční injekci z Evropské unie, tentokrát ve výši pět miliard korun. O dotaci se uchází šestice zájemců z řad největších znečišťovatelů v regionu celkem s 33 projekty. Ministerstvo životního prostředí vyjednalo na konci roku 2011 v Evropské komisi klíčový bod – výši podpory pro žadatele. Dosavadních 40 % bylo navýšeno na současných 90 %. Tento finanční podíl pak hrál u velkých znečišťovatelů v zájmu o evropské fondy zásadní motivační roli. Úspěšní žadatelé budou mít od státu uhrazeno celých 90 procent plánovaných výdajů. Zbývající mají šanci na 40procentní podporu. Ministerstvo životního prostředí o přidělení financí rozhoduje právě v těchto dnech. První zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji by se po investicích mělo projevit v zimě na přelomu roku 2013 a 2014, kdy by se mělo začít o něco lépe dýchat, ještě výrazněji pak o rok později, kdy budou plány dokončeny. Podrobnější informace o ovzduší na Ostravsku naleznete na www.dychamproostravu.cz.            (ph)


Strana 2 

Hodnocení agenturou Standard & Poor‘s je potvrzením finanční kondice města

Zlepšil se rating pro Ostravu

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor‘s zlepšila ratingové hodnocení dlouhodobých úvěrových závazků města Ostravy ze stupně A/stable/A-1 na A+. Hodnocení krátkodobých závazků zůstává na stupni A1. Agentura tak ocenila dosavadní přístup města Ostravy a vyjádřila důvěru ve stabilní finanční vývoj veřejných financí města do roku 2014. Ke zlepšení vedlo také přehodnocení jejího dosavadního názoru na dopady připravované reformy rozpočtového určení daní. Oproti původně předpokládanému snížení příjmů o 912 milionů bude rozpočet novelou zákona krácen „jen“ o 158 milionů.

„V době ekonomické krize, kdy jsou ratingy spíše snižovány, je to pro město výborná zpráva, která znamená, že je Ostrava v dobré finanční kondici. Zvýšení ratingu je hlavně pozitivním signálem pro banky a finanční instituce. Konkrétně to pro nás znamená výhodnější přístup k externím finančním zdrojům, například nižším úrokům. Dobrá pověst znamená dobrou cenu,“ řekl náměstek primátora Tomáš Petřík.            (mb)

Bývalá kasárna vystřídá lesopark

Na místě bývalých vojenských kasáren v Bělském lese vybuduje město Ostrava do roku 2014 přírodní areál. Na ploše téměř 13 hektarů tady vznikne lesopark s domácími i cizokrajnými dřevinami s prvky arboreta. Hodnota investice je odhadována na 50 milionů korun.

Území v dosahu sídlišť Zábřeh, Hrabůvka a Dubina v městské části Ostrava-Jih leží v těsné blízkosti tzv. Lesní školy městské obchodní společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. Bude sloužit pro vzdělávání, sportovní a rekreační využití školní mládeže a veřejnosti. „Plocha je dnes chaoticky se rozvíjejícím prostorem, který chceme proměnit z volného výběhu psů a útočiště bezdomovců na moderně koncipovaný, kultivovaný příměstský areál využitelný k poznání a rekreaci,“ konstatoval náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej.

Zdroji finančních prostředků by měly být Regionální operační program Moravskoslezsko a Operační program Životní prostředí. Magistrát už vypsal výběrové řízení na zpracování projektu a žádosti o poskytnutí dotace.

Realizace projektu umožní také rozšíření Lesní školy, kterou v Bělském lese založily před deseti lety s podporou města Ostravské městské lesy pro environmentální výchovu školní mládeže. Od doby vzniku školou prošlo na 25 tisíc dětí. „Postupně městské lesy měníme na důležitou pedagogickou instituci, která dnes spolupracuje s desítkami základních škol v Ostravě a okolí,“ dodal Vladimír Blahuta, ředitel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň. (Více o projektu v Bělském lese na str. 7).   (vi) 

Duhový dům

Při výběru nového výstižnějšího názvu pro Komunitní centrum Ostrava, které se staví v Hulvákách, jsme se obrátili na občany, kteří mohli zasílat své návrhy prostřednictvím e-mailu. Do ankety se sešlo téměř čtyřicet příspěvků, v řadě z nich byl více než jeden návrh. Mnohé názvy byly inspirovány lokalitou, v níž se centrum nachází (Čertovka, Benátský vrch, Na kopečku). Do užšího výběru se nakonec dostaly názvy: Vivere, Zuzana, Duhový dům a Benátský vrch. Podle hlasování výběrové skupiny se vítězným návrhem stal Duhový dům.        (vk)

aktuálně

Ušetřené miliony pro rozšíření VTPO

Vláda České republiky schválila v červenci použití částky 205,9 milionu korun na rozšíření Vědecko-technologického parku Ostrava (VTPO). Jde o část prostředků, které v minulých letech ušetřilo státu město Ostrava při budování Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov. Pro další rozvoj VTPO je vyčleněna plocha o rozloze zhruba 26,5 ha blízko stávajícího areálu v Ostravě-Pustkovci, univerzitního kampusu a fakultní nemocnice. Realizace projektu je rozčleněna do tří etap, realizace I. etapy se předpokládá v letech 2013-2014. Schválené prostředky budou využity na vybudování technické infrastruktury.   (av)

Jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Ostravy se ke svému 18. zasedání sejde ve středu 12. září. Jednání začne v 9 hodin v budově Nové radnice na Prokešově náměstí a je veřejnosti přístupné z galerie sálu zastupitelstva.      (r) 

Nové světlo do lipové aleje

Komenského sady procházejí revitalizací. Samostatným projektem je řešeno osvětlení lipové aleje, o jejíž existenci se vedly spory. Nyní je jasné, že se stromy kácet nebudou. Naopak bude alej řádně osvětlena a dojde i na opravu chodníku.

„V současné době schválila rada města projektovou dokumentaci, nyní proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládáme, že osvětlení aleje a chodníky by mohly být dokončeny současně s ukončením první etapy revitalizace Komenského sadů v příštím, ale možná už také v letošním roce,“ řekl náměstek primátora Jiří Hrabina. Náklady jsou vyčísleny na zhruba 2,5 milionu korun. (vk) 

Přijďte se podívat!

V Domově pro seniory Čujkovova v Ostravě-Zábřehu pořádají v rámci celostátního Týdne sociálních služeb den otevřených dveří. V úterý 9. října od 9 do 17 hodin.          (r)   

Statutární město Ostrava vyhlašuje V. ročník ankety

SENIOR ROKU

Návrh na ocenění u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a Mezinárodního dne seniorů může zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti. 

Uzávěrka přihlášek do 15. října 2012 

V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele. 

Tipy posílejte na adresu: Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo e-mail: gbalcarikova@ostrava.cz. Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2012.


Strana 3 

S ředitelem městské policie Zdeňkem Harazimem nejen o dvaceti letech působení strážníků ve městě

Jsme občanům blíže než kdykoli předtím 

rozhovor 

l Pane řediteli, Městská policie Ostrava letos slaví 20 let. Jakým vývojem prošla?

Začátky nebyly jednoduché. Četnická tradice, na kterou se mělo navázat, zanikla s první čs. republikou. Osobně u ostravské městské policie nejsem od jejích prvních krůčků, ale jsem hluboce přesvědčen, že všichni, kteří stáli u jejího zrodu, odvedli velký kus práce a zasloužili se o to, v jaké podobě Městská policie Ostrava existuje dnes. Se zlepšováním zázemí, zdokonalováním technického vybavení a získáváním zkušeností se během dvaceti let podařilo prohloubit důvěru občanů v to, co strážníci dělají.

l Řekněte něco o statutu městské policie, komu skládá účty?

Obecní nebo městská policie je podle zákona o obecní policii orgánem obce nebo města, které ji zřídilo. Městská policie Ostrava se zodpovídá primátorovi a vedení statutárního města Ostravy, tedy radě a zastupitelstvu. Ale tím nejdůležitějším, komu by se městská policie měla zodpovídat, je veřejnost. Obyčejní lidé, kteří potkávají strážníky v ulicích, kteří se na nás spoléhají, když potřebují pomoc. To jsou ti největší a nejzodpovědnější kritici. Za všechny jejich poznatky a připomínky, pozitivní i negativní, jsme nesmírně vděčni. Umožňují nám posouvat se vpřed, zlepšovat naši práci.

l Jaká je struktura MPO?

Strážníci provádějí výkon služby v  okrscích v pěti oblastech – Zámecká, Přívoz, Martinovská, Hrabůvka a Slezská Ostrava. Máme také pracoviště s celoměstskou působností – operativní oddíl. Strážníci, kteří jsou zde zařazeni, se pohybují po území celého města. Kromě běžného výkonu služby plní specifické úkoly – měří rychlost vozidel, zabezpečují provoz mobilního kamerového systému, měří hluk, provádí sběr injekčních stříkaček pohozených na veřejných prostranstvích apod. Výkon služby je vždy organizován s ohledem na stav veřejného pořádku, nápad trestné činnosti, konání akcí. Důležitou roli hraje také sociální složení obyvatelstva v lokalitách, problematika, kterou jsou jednotlivé oblasti zatíženy.

l Kolik máte zaměstnanců, jaké na ně kladete nároky?

V současné době máme 774 zaměstnanců, z toho 637 strážníků a 12 čekatelů. Každý, kdo chce být strážníkem, musí splňovat zákonem stanovené podmínky – věk od 21 let, střední vzdělání s maturitou, bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost a získání osvědčení o splnění odborných předpokladů. Uchazeč musí projít psychologickými a fyzickými testy, absolvovat tříměsíční rekvalifikační kurz, jehož součástí je výcvik sebeobrany, taktická a střelecká příprava, základy kriminalistiky, psychologie a poskytování první pomoci.

l Co napovídají počty vašich zásahů o bezpečnostní situaci ve městě?

V roce 2011 řešili strážníci v Ostravě 63 789 přestupků. Co se týče tohoto ukazatele činnosti městské policie, v porovnání s předchozími léty sledujeme klesající tendenci, což lze vysvětlit celou řadou skutečností. A jednou z nich je právě činnost samotných strážníků, kteří jsou více v ulicích a již svou přítomností působí preventivně. Dosavadní čísla z letošního roku nasvědčují tomu, že tento trend zůstane zachován i nadále.

l Městská policie Ostrava působí také v oblasti prevence.

Prevence patří k našim prioritám. Pozdním zásahem většinou nelze napravit mnohdy neodstranitelné škody na lidských životech, zdraví či majetku. Naší snahou je obsáhnout všechny oblasti, ať už se jedná o bezpečnost v silničním provozu, kriminalitu nebo ochranu zdraví a majetku občanů. Jde nám o všechny věkové kategorie, nejvíce se zaměřujeme na ty nejohroženější, a to na děti a seniory.

l Vloni jste se stěhovali do nové budovy na Fifejdách.

Jsme rádi, že můžeme být součástí krajského Integrovaného bezpečnostního centra. Naši zaměstnanci, včetně vedení, odsud poskytují nezbytnou technickou i administrativní podporu strážníkům ve výkonu služby. Nachází se zde pracoviště městského kamerového systému monitorujícího celou Ostravu. Na dispečerském sále pracují kromě operátorů přijímajících tísňová volání na linku 156 také operátoři naší bezplatné zelené linky.

l Jak posuzujete perspektivy MPO pro další roky?

Městská policie v Ostravě plní nezastupitelnou úlohu. V oblasti prevence kriminality nebo při zajišťování bezpečnosti. Jsme a chceme být i nadále službou občanům. Chceme pomáhat a přispívat k tomu, aby se obyvatelé i návštěvníci Ostravy u nás cítili bezpečně. Říká se, že vždy existuje prostor pro zlepšení a to beze zbytku platí i pro ostravskou městskou policii. Dosáhli jsme výrazných úspěchů a jsme občanům blíže než kdykoli předtím. Přesto nechceme usnout na vavřínech, jsme si vědomi, že máme co zlepšovat.            Připravil Libor Vidlička

Dny NATO: přiletí dvě létající pevnosti B-52

Ve dnech 22. a 23. září proběhnou na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově 12. Dny NATO v Ostravě & 3. Dny Vzdušných sil Armády ČR. Akci pořádá sdružení Jagello 2000 s podporou města Ostravy.

Víkendová letecká show nabídne britskou akrobatickou skupinu Red Arrows, francouzské bitevníky Mirage, tankování stíhačky Armády ČR Gripen za letu aj. Celkem 60 letounů armád dvaceti zemí. Americké letectvo vyšle do Ostravy znovu strategický bombardér B-52H Stratofortress (Foto Jagello 2000). Poprvé dva stroje! Jeden pro statickou ukázku, druhý letovou, během které provede vzlet, simulovaný taktický manévr, průlet v nízké rychlosti pro možnost fotografování a přistání s brzdícím padákem.

Diváci uvidí také ukázky pozemní bojové techniky Armády ČR, poprvé motocyklovou jednotku Hradní stráže, nebudou chybět strážníci Městské policie Ostrava. Program v Mošnově začne po oba dny v 8.30 hod. a potrvá do 17, resp. 16 hodin. Vstup je bezplatný. O možnostech dopravy se více dozvíte na stránkách www.natodays.cz nebo z denního tisku.             (vi)

Od října bez objížděk

Ještě pár týdnů musí zůstat trpěliví řidiči a cestující městskou hromadnou dopravou mířící do centra Ostravy. Do neděle 30. září potrvá výstavba tramvajové zastávky Karolina a s ní spojená rekonstrukce části ulice 28. října. Stavba byla zahájena na začátku června, úsek je uzavřen pro auta a na přelomu prázdninových měsíců zde platilo i omezení jízdy tramvají. Tramvaje tu krátce nepojednou ještě 8. a 15. 9. (6.30–20). Fungovat bude náhradní autobusová a tramvajová doprava. Součástí investice za 82 milionů korun je například nové kolejiště, obnova chodníků, komunikace, protihluková opatření apod.   (ph)


Strana 4 

střípky 

DOJELI AŽ Z COVENTRY.

Účastníky motocyklové jízdy Evropou Phila Baylise a jeho syna stejného jména z partnerského města Coventry v Anglii přijal 18. srpna na radnici náměstek primátora Tomáš Petřík (foto L. Vidlička). Cílem jejich cesty bylo získat sponzory v Coventry a okolí pro Myton Hospic, zařízení pro dlouhodobě nebo smrtelně nemocné. Dosud shromáždili na 16 tisíc liber. Z Ostrovů vyrazili 11. srpna. V sedlech motocyklů Triumph se přes Arnhem, Kiel, Drážďany, Lidice a Varšavu dostali do Ostravy. Od nás zamířili do partnerských měst Graz, Dunaújváros, Bělehrad, Sarajevo, Boloňa, St. Etienne a Cork. Zpět do Anglie se vrátili 2. září.            (vi)

FOLKLOR BEZ HRANIC.

Jubilejní XV. ročník festivalu Folklor bez hranic pořádaný od 13. do 17. 8. podpořilo město Ostrava, záštitu převzal primátor Petr Kajnar. Přehlídky lidové hudby a tance se zúčastnily ostravské soubory Hlubina, Hlubinka, Holúbek, Krasničanek, SSPT Heleny Salichové, Ševčík a dále Klas z Kralic na Hané, Ondřejnica ze Staré Vsi n. O., zahraniční soubory z Dánska, Chorvatska, Polska, Srbska a tichomořských Cookových ostrovů (na snímku). Program kromě centra města zavítal také do domovů pro seniory, obvodů Jih, Poruba, Mariánské Hory a Hulváky a Lázní Klimkovice.     (vi)

HELENA UČILA JARKA.

Sté narozeniny oslavila 21. srpna v Domově Čujkovova v Zábřehu paní Helena Zahradníčková (na snímku s ředitelkou domova Magdou Mertovou). Rodačka z Konice na Hané pracovala jako učitelka na Prostějovsku a od roku 1957 na ZDŠ Fučíkova v Porubě. Na této škole učila také písničkáře Jaromíra Nohavicu. V Domově na Čujkovově ul. žije pět let a je zde spokojená. Oceňuje péči, kterou ji poskytuje místní personál. K vzácnému jubileu ji přišli blahopřát starosta obvodu Ostrava-Jih Karel Sibinský, vedoucí odboru so­ciál­ních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit magistrátu Jaroslava Rovňáková a další hosté.             (vi)

PŘIŠLI ZA NÁMI.

Společné zahájení nové divadelní sezóny všech ostravských scén a souborů se pod názvem Jdeme za vámi se uskutečnilo 2. 9. na Masarykově náměstí. Komorní scéna Aréna, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava i Národní divadlo moravskoslezské představili divákům ukázky svých nejlepších inscenací. Slavnostního večera se zúčastnila také náměstkyně primátora Simona Piperková (na snímku s herci Jiřím Sedláčkem a Vladimírem Polákem). Národní divadlo moravskoslezské nabídlo např. ukázky z operety a muzikálu nebo taneční vystoupení mezi fontánami. Na své si přišli milovníci všech divadelních žánrů.         (vk) 

Jednotný systém nákupů motivuje další organizace 

Od prvního centralizovaného nákupu prostřednictvím elektronických aukcí v Ostravě uplynulo už pět let. Tehdy město vysoutěžilo výrazně nižší cenu za elektrickou energii. Brzy byly přidány další komodity a k šetření prostřednictvím aukcí se postupně přidaly různé městské organizace. Například Základní a mateřské školy na ulici Matiční či Kosmonautů ušetřily v minulém roce přes 500 tisíc korun. Domovům pro seniory a ostatním organizacím spadajícím pod sociální odbor se podařilo ušetřit dohromady přes 15 milionů korun. Z poslední doby je zajímavá aukce v Systému sdružených nákupů z července, kdy Městská nemocnice Ostrava ušetřila na dodávkách zdravotnického materiálu pro anestezii a kyslíkovou terapii 334 769 korun a ušetřila tak 34,12 % původních nákladů.

„Důvodem zavedení Systému sdružených nákupů bylo především hledání úspor. K dnešnímu dni dosáhlo město Ostrava touto cestou úspory 130 milionů korun. Je třeba si uvědomit, že rozpočet města netvoří jen velké objemy nákupů. Rovněž zaměstnanci organizací, kteří zajišťují zdánlivě obyčejné běžné nákupy, jako jsou kancelářské potřeby, potraviny nebo čisticí prostředky, rozhodují o tom, zda město šetří nebo ne. Proto je chceme motivovat, aby nakupovali co nejefektivněji,“ uvedl primátor Ostravy Petr Kajnar.

Město proto připravilo a schválilo motivační systém, který stanovuje možné odměny pro zaměstnance městských organizací podle toho, zda evidují své nákupy přes systém a zda nakupují za ceny dosažené v elektronických aukcích. Peníze, které v roce 2011 organizace ušetřily, jim v rozpočtu na daný rok zůstaly, aby je mohly využít tam, kde potřebují, například na opravy a pokrytí dalších nákladů.

Organizace města Ostravy, což je 180 subjektů, utratí za veškeré nákupy ročně přibližně 4 miliardy korun. Cílem města je evidence veškerých nákupů všech organizací přes jednotný systém. Hospodaření všech organizací město Ostrava každý měsíc zveřejňuje na svých webových stránkách v odkazu Informace k nákupnímu portálu SMO.         (vk)

Ostravští rodáci známí i zapomenutí

Výběr více než osmi desítek jmen ostravských rodáků z řad umělců, sportovců, politiků, církevních hodnostářů, vojáků a představitelů dalších profesí zpestřil obsah webových stránek města. Základním kritériem bylo rodiště na území města Ostravy v jeho dnešních hranicích.

Autorský tým z oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti magistrátu se při výběru držel zásady, že by mělo jít o lidi, kteří se ve svém oboru proslavili, stali se populárními, známými nebo v něm zanechali výraznou stopu. Ostrava je poměrně chudá na známé středověké rodáky. Nejstarším je katolický kněz a spisovatel Valentin Bernard Jestřábský, který žil na přelomu 17. a 18. století. Nejpočetnější zastoupení mají divadlo a film. Hvězdy jako Vlastimil Brodský, Slávka Budínová, Beno Blachut, Naděžda Kniplová, Věra Chytilová, Miroslav Etzler, Vladimír Javorský a další jen dokazují, že Ostrava byla a je mekkou českého divadla, filmu a umění vůbec. Patrně světově nejznámějším ostravským rodákem je tenista Ivan Lendl (na snímku při návštěvě Ostravy v r. 2010), na paty mu v poslední době šlape plastický obličejový chirurg Bohdan Pomahač. Oba dnes žijí ve Spojených státech.   

Tvůrci výběru nepovažují seznam rodáků za uzavřený. Předpokládají, že se může objevit další představitel mladé generace nebo významná, ale zapomenutá historická postava. Kompletní seznam slavných ostravských rodáků najdete na webu www.ostrava.cz v sekci O Ostravě – Významné osobnosti.     (vi)


Strana 5 

Město Ostrava upozorňuje majitele domů v Přívoze na kritický stav zchátralých objektů už dlouho

Lokalita Přednádraží je stále v řešení 

o čem se mluví 

Situace v lokalitě Přednádraží v Přívoze je již delší dobu terčem kritiky. Město Ostrava a městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz podnikli v této souvislosti řadu kroků, a to i přes to, že domy jsou v soukromém vlastnictví.  Město opakovaně upozorňovalo již v roce 2011 společnost Domy Přednádraží, s. r. o, která je vlastníkem domů, na špatný technický stav objektů a na povinnosti vlastníka zajistit funkčnost infrastruktury a opravy domů, pokud mají být nadále pronajímány k bydlení. Společnost nereagovala na výzvy, takže stavební úřad musel v případech bezprostředního ohrožení osob zabezpečit domy za vlastníka stavby.

V květnu loňského roku hrozila této lokalitě epidemie, proto požádala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje stavební úřad o spolupráci. Při kontrole stavu objektů bylo mimo jiné zjištěno, že je zcela nefunkční splašková kanalizace a dochází k zaplavování sklepů a prosakování splašků do obývaných bytů. Protože přetrvávají dohady, kdo je vlastníkem kanalizace, rozhodlo se nyní město Ostrava podat ve věci jejího vlastnictví určovací žalobu. Při této kontrole lokality bylo zaznamenáno také zanedbávání rodičovské péče, děti byly nedostatečně oblečeny a obuty, nebyly ve škole. O tomto stavu byl informován odbor sociálních věcí ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz. Letos v květnu opět krajští hygienici svolali jednání kvůli nepříznivé epidemiologické situaci v Přednádraží. Krizová situace vyvrcholila ve chvíli, kdy společnost OVaK a. s. zastavila dodávku pitné vody z důvodu dlužné částky neuhrazené vlastníkem domů. Také uvedla, že vnitřní rozvody budov jsou v havarijním stavu a odpadní vody se pravděpodobně dostávají mimo vnitřní kanalizaci. Stavební odbor zjistil, že v místě chybějí trubky, které by tyto splašky odváděly do vnější kanalizace, místo toho tečou do vnitřních prostor budov. 

Na základě zjištění stavebně technického stavu jednotlivých domů stavební úřad Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 3. srpna 2012 vyhodnotil, že domy jsou neobyvatelné, ohrožují bezpečnost a zdraví jejich obyvatel. Proto nařídil vyklizení stavby vlastníkovi nemovitosti a všem osobám. Protože mnohým obyvatelům domů už vypršela nájemní smlouva nebo nejsou ani občany obvodu, byly jim nabídnuty možnosti náhradního bydlení, někteří je však nevyužili.

Sociální pracovníci Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, kteří mají tuto lokalitu v kompetenci, spolu s občanským sdružením Společně-Jekhetane do lokality osobně pravidelně docházeli a poskytovali obyvatelům komplexní poradenství, upozorňovali je na kritickou situaci v jejich bydlení a nabízeli jim pomoc. V době uzávěrky měsíčníku Ostravská radnice přesto v Přednádraží setrvávali někteří nájemníci v domech na vlastní nebezpečí, zodpovědnost za jejich bezpečnost přebírá i vlastník objektu. Podrobnější informace najdete na www.ostrava.cz.          Magistrát města Ostravy

 K foto: Z přívozského Přednádraží.      Ilustrační foto 

Doléčovací centrum Renarkon otevřeno

Slavnostním přestřižením pásky bylo 9. srpna v Moravské Ostravě otevřeno rekonstruované Doléčovací centrum Renarkon. V takzvaném Domě na půl cesty na Mariánskohorské ulici byla rozšířena zejména ubytovací kapacita  a zvýšena kvalita poskytovaných služeb pro drogově závislé. Investice dosáhla téměř pěti a půl milionu korun, které organizace získala z dotace Regionálního operačního programu, předfinancování a spolufinancování projektu bylo zajištěno vlastníkem objektu – městem Ostravou.

Slavnostního otevření opravené části doléčovacího centra se zúčastnili ředitel společnosti Renarkon Martin Chovanec, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko David Sventek a vedoucí odboru kultury a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy Michal Hrotík.

Rekonstrukcí nevyužívaného půdního prostoru bylo doléčovací centrum rozšířeno o 5 dalších míst pro klienty léčící se z drogové závislosti, kteří již 3 měsíce abstinují a docházejí do zaměstnání. Ubytování, které zahrnuje i kvalitně vybavenou kuchyň, obývací pokoj a koupelnu, mohou využívat půl roku za měsíční poplatek dva tisíce korun.

Doléčovací centrum Renarkon nabízí program následné péče a doléčování lidem, kteří absolvovali léčbu závislosti na nealkoholových drogách. Sociální služby mají pomoci klientům překlenout období přechodu z léčby do běžného života a připravit je na problémy s tím spojené. Služby jsou dostupné i rodinným příslušníkům a blízkým problémových uživatelů drog. Podrobné informace lze získat na webových stránkách www.renarkon.cz.          (ph)

K foto: Ze slavnostního otevření nových prostor Doléčovacího centra Renarkon.         Foto: P. Havránek 

Korunka zve

Středisko volného času (SVČ) Korunka v Mariánských Horách a Porubě zve děti, mládež a dospělé k návštěvě kroužků a kurzů. Mezi ně patří kroužek malých Indiánů, kde děti získají základní indiánské dovednosti, vyrobí si ozdoby a nádobí, budou tábořit. Kroužek „Od Andulky po Žaka“ je určen dětem, které chtějí poznat přírodu a seznámit se s živými zvířaty. Otevírá se také angličtina pro nejmenší děti. Pro dospělé i děti připravujeme Flexibar (cvičení s pružnou tyčí), zdravotní cvičení apod. Tradičně otevíráme keramiku, ve výtvarném kroužku se mohou děti připravit na střední a vysoké školy uměleckého typu. U nás najdete i Klub deskových her Korunka. Úspěchy sklízí Taneční Klub Jarky Calábkové, jehož členové jsou držiteli světových a evropských titulů. Přehled všech kroužků, kurzů a další informace na www.svc-korunka.cz.         Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka


Strana 6 

Ohlásit týrání starých lidí bývá záchranou nejen jejich důstojnosti

Senioři jako oběti domácího násilí

Identifikace seniorů v postavení obětí domácího násilí je komplikována nejen jejich studem, ale situaci ovlivňuje i jejich aktuální zdravotní stav související se stářím. Násilnými osobami jsou často potomci nebo jiní příbuzní či osoby o seniory pečující.

Například syn, závislý na penězích matky i možnosti obývat její příbytek, se může stát násilníkem. Žena matka však mnohdy není schopna rozvázat své mateřské pouto k synovi, přes všechny ústrky syna doma trpí, domácí násilí na seniorech tak bývá dlouhodobé.

Týrání má různé podoby

Násilí na seniorech má různé podoby, může jít o donucování k určitým činnostem, ovládání i omezování oběti, vulgární ataky, permanentní kritiku, zesměšňování, ale i fyzické násilí, psychické týrání. Do tohoto spektra náleží i ekonomické zneužívání, psychické, emoční týrání. Spolu s popsaným zlým nakládáním lze ale připomenout i zanedbávání seniorů, spočívající například v odpírání péče, nedostatečná strava či hygiena. Násilí na seniorech je pácháno v domácím prostředí, ale i různých ústavech (institucionální násilí). Příbuzní to zpočátku nemusejí registrovat.

Násilí narůstá

V České republice lze vykázat násilnou osobu již pět let (od roku 2007). Policisté v průběhu let registrují nárůst vykázání, ale také zvýšení počtu ohrožených seniorů, a to konkrétně na trojnásobek. Na Ostravsku narůstá domácí násilí na seniorech v letech 2010–2011. Křivka nárůstu není nikterak dramatická, nicméně zvýšení počtu seniorů jako osob ohrožených je podle statistik zřejmá. Za pět let (2007–2011) vykázali ostravští policisté násilníky z domácnosti seniorů celkem dvěstěkrát, z toho registrují 30 osob ohrožených starších 61 a více let (28 žen a 2 muži), což je 15 procent z celkového počtu. 

Poškozovaní senioři často věří ve zlepšení situace, ale začarovaný kruh násilí se nemění. Proto se stává, že násilník je z domácnosti seniora vykázán opakovaně. Bohužel se mezi násilnými vykázanými osobami občas objeví i žena, která opakovaně týrá svou starou matku.

Seniorům lze proto opakovaně připomenout, že nikdo není povinen snášet ponižování, omezování, vyhrožování, fyzické napadání, ekonomické vydírání, a to ani ze strany svých nejbližších!     (gh) 

Beseda pro veřejnost na téma

Domácí násilí na seniorech

se uskuteční ve čtvrtek 20. září od 14 hodin v konferenční místnosti A1 na Černé louce. Hostem bude herec

Radoslav Brzobohatý 

Přechody bez bariér

Rozsáhlou investiční akcí města Ostravy za více než 7 milionů korun zaměřenou na zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu byl rekonstruován úsek Plzeňské ulice v obvodu Ostrava-Jih mezi křižovatkami s ulicemi Čujkovovou a Horní. „Kvůli vyšší bezpečnosti chodců jsme vybudovali dělící ostrůvek mezi oběma přechody pro chodce doplněný zábradlím. Obnoveny byly i autobusové zálivy s bezbariérovým přístupem, Plzeňská ulice se rozšířila, zachovány jsou dva jízdní pruhy v obou směrech,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Tomáš Sucharda. Investorem akce bylo město Ostrava, zhotovitelem firma Strabag. Termín stavby byl zkrácen o celých devět týdnů, stavba je nyní v ověřovacím režimu.             (mk,vk) 

Byli nadšeni

V polovině srpna se ve Čtyřlístku, centru pro osoby s postižením v Ostravě-Muglinově, opět rozezněly sirény. Tradičně klienty navštívili hasiči, policisté, strážníci. Klienty Čtyřlístku nadchla technika, policejní zbraně, ukázky se cvičenými psy a také dva koně ostravské jízdní policie, na jejichž hřbetě se mohli projet. Policistům i hasičům patří poděkování za skvělou prezentaci pro hendikepované.             (br) 

Vavříny sbírali domácí strážníci

Patnáctého ročníku mezinárodního setkání jízdních policií se první zářijový den zúčastnily ekipy městských policií z Pardubic, Prahy, Ostravy, Policie ČR z Prahy, Brna, Zlína, jízdní policisté z Bratislavy, z polských měst Chorzowa a Čenstochové, z německého Sachsenu a maďarské Budapešti.

Soutěž se vzhledem k rekonstrukci Komenského sadů vrátila do jízdárny Baníku ve Staré Bělé. Tisícovku diváků nadchnul letošní přeborník městských policií ČR Libor Zedníček na koni Marcus z MP Ostrava, který vyhrál zrcadlové skákání o pohár primátora před Přemyslem Johnem na Listrovi (PČR Brno) a Wypchlakem na koni Dumny (Czestochowa). Parkurové skákání o pohár ředitele MP Ostrava se stal kořistí domácího Tomáše Nováka (Solo Pandora), v policejním parkuru o pohár krajského hejtmana dominoval ostravský strážník Daniel Orsag (Solo Romy).           (vi) 

K foto: Policejní parkur otestoval schopnosti koní i jezdců       Foto: MPO 

stalo se 

S LUPEM DO ZASTAVÁRNY.

Strážník městské policie spatřil při pochůzce auto, po kterém bylo vyhlášeno policií pátrání v souvislosti s krádeží televizoru. Auto zastavilo před zastavárnou, tři muži vynášeli krabici do zastavárny. Strážník přivolal posilu a všichni tři byli zadrženi a předáni přivolaným policistům.

OSLAVA SE ZVRHLA.

Na spícího a zraněného souseda na schodech bytového domu upozornil občan z Ostravy-Dubiny. Strážníci zjistili, že uvedený den na oslavu Dne dětí měl mít sedmiletou dceru v péči její otec (34 let), ten se však opil, ve výtahu rozbil sklo dveří, o které se zranil, usnul a o dceru se nestaral. Plačící dívenka strážníkům uvedla jméno a adresu své matky. Ta byla poučena, že událost bude oznámena odboru sociálně právní ochrany dětí. Zraněného muže odvezla přivolaná sanitka na protialkoholní stanici.

USNUL ZA VOLANTEM.

Strážníci usměrňovali provoz kolony aut v Ostravě-Porubě, aby mohl projet autobus MHD. Kolona se opět rozjela, jedno z aut však stálo – řidič za volantem tvrdě spal a na nic nereagoval. Alkoholový odér z auta přiměl strážníky k dechové zkoušce řidiče, ten nadýchal 1,9 ‰ alkoholu. Na místo byli přivoláni policisté, kteří nyní událost šetří. 

Kurz pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve na další z letošních bezplatných kurzů, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 26. září od 16 hodin v budově na ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě (bývalé ředitelství městské policie).

Téma setkání je tentokrát „Kde a jak hledat pomoc?“ Hovořit se bude o tom, jak postupovat, když se člověk stane obětí trestného činu, kam se může obrátit s žádostí o pomoc a jak se může domoci náhrady případné škody. Hovořit se bude i o nutné obraně i zákonných podmínkách, které jsou pro její posouzení rozhodující.  Nebude chybět oblíbená sebeobrana, připraven je dětský koutek pro děti účastníků kurzu. Vhodné je sportovní oblečení (pro výuku sebeobrany) a hygienické potřeby (možnost sprchy). Sportovní obuv není třeba, výuka základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách. Bližší informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@mpostrava.cz.             (r)


Strana 7 

Sociální inkluze Ostrava – pilotní část bydlení čeká start, vybrané rodiny budou mít povinnosti

První rodiny jsou navrženy do programu 

sociální péče 

Rozsáhlý integrovaný program Sociální inkluze Ostrava, jehož hlavním cílem je přispět k lepšímu vzájemnému soužití všech občanů města, průběžně pokračuje. V současné době jsou shromážděny návrhy romských rodin, které by měly být zapojeny do 1. fáze realizace programu inkluze.

Klientům pomůže město

Pro pilotní ověření komplexního přístupu k této problematice, do něhož jsou zařazeny pilíře Zaměstnání, Bydlení a Vzdělávání, byly vybrány vyloučené lokality v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice a Radvanice a Bartovice. Právě z těchto lokalit byly navrženy rodiny s trvalým bydlištěm, kterým bude po prověření a schválení návrhu nabídnut podpis tzv. sociální smlouvy. Ta klientovi zajistí podporu města při řešení jeho pracovního uplatnění, získání dostatečné kvalifikace pro výkon povolání a řešení bytové problematiky. Tato sociální smlouva se bude řídit povinnostmi klienta zahrnujícími například dodržování veřejného pořádku, péče o společné prostory v místě bydliště, aktivní hledání pracovního uplatnění a svědomité plnění pracovních povinností v případě získání zaměstnání, zajištění pravidelné školní docházky dětí, participace rodičů na vzdělávání jejich dětí, dodržování harmonogramu povinných očkování u nezletilých dětí a další povinnosti.  Nedodržení těchto principů bude podnětem ke zrušení přidělení bytu a k zániku podnájmu.

Tato sociální smlouva ovšem zakládá vícestranný vztah, kdy subjekt, který rodinu do programu doporučil, nese společenskou odpovědnost za řádné plnění podmínek smlouvy klientem. Stává se patronem „své“ rodiny v programu Inkluze. Do první fáze projektu bylo přihlášeno do 21. srpna 23 rodin, které navrhly a zároveň se za ně zaručily úřady čtyř jmenovaných městských obvodů ve spolupráci s neziskovými organizacemi Společně-JEKHETANE, o. s., Armáda spásy a Centrom, o. s. apod. 

„Předložené návrhy posoudí organizační články programu Sociální inkluze Ostrava do konce září. Následně budou moci vybrané rodiny sociální smlouvu podepsat a pilotní část – bydlení – může být odstartována v praxi.  Chtěl bych zároveň poukázat na skutečnost, že další rodiny mohou být průběžně dál doporučovány, neboť se jedná o otevřenou kontinuální výzvu,“ sdělil náměstek primátora Martin Štěpánek.

Příklad pro ostatní

Ve vyloučených lokalitách na území našeho města žije v současnosti podle odhadu terénních sociálních pracovníků zhruba 6 000 obyvatel, přičemž absolutní většinu z nich tvoří Romové.  Celkem čtrnáct vyloučených lokalit se nachází na území městských obvodů Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz,  Ostrava-Vítkovice, Mariánské hory a Hulváky, Radvanice a Bartovice a Ostrava-Poruba.  Problémy se koncentrují i na těch ubytovnách a v hotelových domech, kde žijí sociálně vyloučení.

Úspěšnost realizace programu sociální inkluze spočívá ve výjimečné úrovni spolupráce Magistrátu města Ostravy, městských obvodů, nevládních organizací, Městské Policie Ostrava, Policie ČR, soukromých investorů, církevních organizací a rovněž státního zastupitelství a Úřadu vlády. Dalším nezbytným předpokladem úspěchu programu je dosáhnout co nejvyšší míry aktivního zapojení obyvatel z vyloučených lokalit do jeho tvorby a realizace.

Konference o kvalitě života

Přední čeští a zahraniční odborníci vystoupí ve dnech 19. a 20. září na výroční konferenci Integrovaného operačního programu „Kvalita života, podoby sociální integrace podporované EU“. Konference se bude konat v budově Radnice města Ostravy, spolupořadateli jsou ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo práce a sociálních věcí a Magistrát města Ostravy.  Odborníci se zaměří na aspekty sociální integrace jako je transformace azylových zařízení, podpora sociálního podnikání nebo začleňování sociálně vyloučených skupin, zejména Romů, do společnosti. Příspěvek na téma Nové perspektivy v sociální oblasti – Projekty města Ostravy přednese náměstek primátora Martin Štěpánek.    (kaj, vk) 

Rozšíření výukového areálu v Bělském lese 

město investuje 

K tématu na str. 2

Projekt města Ostravy na rozšíření školního zařízení společnosti Ostravské městské lesy a zeleň (OMLZ) je situován do areálu bývalých kasáren v Bělském lese mezi ulicemi Plzeňskou a A. Brože v obvodu Ostrava-Jih. Má za cíl vytvořit naučný lesopark s domácími i cizokrajnými dřevinami a bohatou zelení. Jeho výukové prvky umožní rozšířit vzdělávací aktivity už existující Lesní školy OMLZ. Významný je také vznik nové oddychové a volnočasové zóny pro obyvatele a návštěvníky města.

Altán s výhledy

Řešené území o rozloze 12,8 hektaru je navrhováno jako lesopark s intenzivněji udržovanou plochou v centrální parkové části. Zde se počítá s naučným pobytovým centrem s funkcí arboreta. Na půlkruhové cestě bude stát průchozí altán s lavicemi a výhledy na sbírkové dřeviny. Návštěvník by je měl podle grafického komentáře identifikovat, dočíst se něco o jejich původu a růstu. Nebude zde chybět ani sad s jabloněmi, hrušněmi i stromy, které se z běžných výsadeb vytrácejí (kdoule, mišpule, moruše, hlohy, jeřáby apod.)

Stezky, lavičky, hřiště

Dřeviny budou členěny do pásů – žeber, které prostor rozdělí na menší celky, v kombinaci s palouky. Pod některými skupinami stromů je navrhováno ponechat přirozeně se vyvíjející bylinné podrosty s menší intenzitou údržby. Vegetační povrchy utvoří převážně luční trávník, v centrální pobytové části půjde o trávník parkový s vyšší intenzitou údržby.

Lesopark propojí síť stezek, přičemž páteřní pěší komunikace bude široká 4 metry. Povrch je navrhován jako mlatový ze zhutněného kameniva, které se běžně používá při zakládání lesních cest. Mobiliář lesoparku bude navržen tak, aby odolával aktivitám značného počtu návštěvníků. Předpokládá se, že jeho část budou tvořit opracované kmeny stromů. V areálu vyrostou také sportoviště a dětská hřiště. Úroveň jejich vybavenosti zatím není upřesněna. Areál v Bělském lese s odhadovanými náklady ve výši 50 mil. korun se začne stavět v roce 2012, dokončen má být v roce 2014.  Pro investora Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., dokumentaci pro územní řízení zpracoval ateliér Ing. Pavel Šimek – FLORART.             (vi) 

K obrázku: 1 – Centrální parková část, 2 – Lesopark, 3 – Clonné porosty. 


Strana 8 

Městská nemocnice Ostrava hodnotí, jak se vyvíjejí nové plány a projekty pro kvalitnější péči

Za uplynulý rok se podařilo hodně změnit 

zdravotnictví 

Před rokem se v Městské nemocnici Ostravy změnilo vedení. Ředitel MUDr. Tomáš Nykel zhodnotil, jak se loňské plány podařilo naplnit. „V letošním roce pracuje městská nemocnice podle ekonomického plánu, který si stanovila. Ztrátu se nám daří snižovat i díky nastavení práce, zřízení obchodního oddělení, které intenzivně pracuje na snížení vstupních nákladů, a v neposlední řadě nám prostředky šetří také využití elektronických aukcí,“ vysvětluje. Nemocnici se mimo jiné podařilo ušetřit 21 procent nákladů na pořizování materiálu prostřednictvím elektronických aukcí.

Co se zlepšilo

Sloučení městské záchranné služby s městskou nemocnicí proběhlo bez komplikací, pro pacienty se zkrátila čekací doby na sanitní vozy a nemusejí platit dva regulační poplatky. Městská nemocnice zachovala kompletní rozsah poskytované péče, minimálně se jí dotklo také rušení lůžkového fondu. Konkrétně ke konci loňského roku provozovala MNO celkem 752 akutních lůžek, k tomu 124 lůžek v LDN a 66 v domě sociálních služeb. Po dohodě s pojišťovnami provozuje od 1. ledna 2012 celkem 694 akutních lůžek, z 58, které rušila, bylo celkem 26 převedeno na lůžka následné péče v LDN.

Stabilizoval se lékařský tým, mnohá oddělení získala zkušené primáře. Městská nemocnice spolupracuje s lékařskými fakultami, o nemocnici mají zájem i čerství absolventi medicíny.

Nové projekty

Jen letos vloží zřizovatel, město Ostrava, 150 milionů korun investic. Přestavují se a modernizují některá oddělení, většina pavilonů získává nové fasády, střechy i okna.

Je připraven projekt nového Centra operačních oborů. „Jedná se o výstavbu nového šestipatrového pavilonu, v němž bude hala s urgentním příjmem, operační sály, pooperační pokoje, multioborová JIP a ARO. Důvody jsou ekonomické, personální i logistické. Projekt vybudování nového pavilonu je však vyčíslen na bezmála pět set milionů korun a pro jeho financování je potřeba zajistit externí zdroje,“ dodává ředitel Nykel. Městská nemocnice by tak poté mohla být zařazena do celostátního řetězce kvalitních traumacenter.

Lepší stravování

Od 1. října začne nemocnice provozovat vlastní kuchyni, bylo pro to nutné pořídit nové vybavení kuchyně. Kdysi si nemocnice vyvařovaly samy, postupně se k tomu vracejí, protože dodavatelské služby nejsou příliš kvalitní a vynaložené finance nejsou malé. Také pacienti městské nemocnice si na stravu stěžovali, provozování vlastního stravování navíc ušetří ročně miliony.

V září bude na základě ankety mezi pacienty spuštěn projekt „Nemocnice, která nejen léčí“. V rámci projektu budou moci pacienti navštěvovat v průběhu hospitalizace besedy a další programy.             (g) 

K foto: Plánované Centrum operačních oborů  Vizualizace: MNO 

Visuté galerie na řece budou hotové na podzim 

proměny města 

Práce na navrácení řeky Ostravice občanům pro rekreaci a odpočinek se v létě hodně pohnuly kupředu. Z projektů, které zahrnují rekonstrukci břehů řeky, štěrkovou pláž, hladinu sjízdnou pro vodáky, vodácké zastávky a přístav, tři slunicí plochy, 16 kilometrů cyklostezek nebo dvě visuté galerie nad Ostravicí, je část hotová.

Na podzim letošního roku by měly být hotovy visuté galerie, loděnice a v případě příznivého průběhu realizace také objekty na řece, v rámci kterých byl prozatím zprovozněn horní jez s migračním zařízením pro ryby. Dokončuje se i dolní stupeň, přičemž probíhá výstavba slunicích ploch po obou stranách řeky. Vodácký přístav na soutoku Lučiny s Ostravicí bude jako poslední.

Hotov je také první úsek cyklostezky mezi hornickým muzeem na Landeku a Koblovským mostem, na nějž navazují další dva právě realizované úseky, jeden mezi řekou Ostravicí a Komenského sady a druhý směrem od Slezskoostravského hradu do Hrabové, ten má být dokončen na jaře příštího roku. V první polovině příštího roku bude dále zahájena stavba posledních dvou ze všech pěti plánovaných úseků cyklostezek, rovněž podél řeky Ostravice. Revitalizace Komenského sadů bude dokončena na jaře roku 2013.

Výběrové řízení na stavby financované Ministerstvem financí ČR, jako je odtěžení sedimentů, rekonstrukce břehů na řece nebo odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov, v současné době finišuje, nyní běží lhůta na odvolání neúspěšných uchazečů. Stavební činnost kolem řeky by měla utichnout v průběhu roku 2015, kdy bude rozsáhlá revitalizace řeky ukončena.

V rámci prací jsou realizována jako samostatný projekt rovněž kompenzační opatření, navržená Agenturou ochrany přírody a krajiny, jako jsou štěrkové lavice pro volný pohyb živočichů, tůně, odpočívárna pro ještěrky, nory, budky pro ptáky. Na projekty města navazuje samostatný investiční záměr Vodáckého spolku Campanula. Ten buduje sportovně rekreační zařízení a přístav asi 100 metrů pod soutokem Ostravice s Lučinou.

Investorem projektů revitalizace Ostravice a jejího okolí, jejichž část je i součástí Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava, je společně město Ostrava, Ministerstvo finanční ČR, Spolek vodáků Campanula a Evropská unie.  Celkové náklady činí zhruba 600 milionů korun. Město počítá u některých s plným financováním ze strany Ministerstva financí ČR v celkové výši 380 milionů korun. Vybudování rekreačních prvků včetně cyklostezek by mělo stát 220 milionů korun, z toho až 85 % (187 mil.) získají projekty řeky z ROP Moravskoslezsko. Ze svého rozpočtu počítá město Ostrava s vynaloženou částkou okolo 30 milionů korun. Město výrazně spoří finance prostřednictvím výběrových řízení na dodavatele stavebních prací u všech projektů revitalizace řeky Ostravice.       (mh, vk) 

K foto: Úprava břehů Ostravice před krajským soudem v Ostravě      Foto: Petr  Havránek


Strana 9 

Ostravané jsou v třídění odpadu stále lepší, jak eviduje společnost OZO

Separační tašky se osvědčily 

životní prostředí 

V červnu dostalo přes 130 tisíc ostravských domácností separační tašky na třídění odpadu. S novinkou, která nemá v tomto rozsahu v ČR obdoby, přišla městská odpadová společnost OZO Ostrava. Jejím cílem bylo usnadnit třídění odpadu přímo v každé ostravské domácnosti a přimět ke třídění i ty, kteří původně odpad vůbec netřídili. Domácnosti, které separační tašky dostaly a aktivně je využívají, je vnímají pozitivně – jsou spokojeny s jejich kvalitou, vzhledem i velikostí.

Třídílné sety tašek byly zavěšovány na kliky bytů či branek oplocení rodinných domů. K sadě tří tašek v barvách kontejnerů – žlutá, modrá, zelená – na separaci odpadu byla přibalena i tištěná brožura s podrobnějšími informacemi k třídění jednotlivého typu odpadu. „Naším záměrem bylo doručit tašky do všech ostravských domácností. To se nám úplně stoprocentně nepovedlo, respektive v některých lokalitách byly tašky ve větší míře z klik obyvatel bytů odcizeny. Pokud jsme tuto skutečnost včas zjistili, v průběhu června a července tyto domácnosti dostaly další set tašek. Někteří Ostravané si také sami náhradní set tašek vyzvedli přímo v naší společnosti,“ říká ředitel společnosti OZO Ostrava Karel Belda.

Separační tašky se setkaly s pozitivním ohlasem. Tašky jsou plastové a omyvatelné, takže je lze používat opakovaně, a podle prvních zjištění plní účel, k němuž byly určeny. „Koncem července jsme mezi Ostravany provedli rychlou anketu spokojenosti. Přestože vzorek respondentů nebyl dostatečně reprezentativní, i tento bleskový průzkum nám přinesl zajímavé informace.  Zjistili jsme například, že více než dvě třetiny Ostravanů, kteří tašky obdrželi, je k separaci skutečně používají a odpad třídí. Přitom oceňují jejich kvalitu, vzhled či velikost, i když asi 17 procent respondentů by uvítalo, kdyby byly separační tašky ještě o trochu větší. Minimálně 15 procent začalo odpad třídit až po doručení setu tašek na třídění odpadu, což nás velmi těší,“ říká k výsledkům kampaně na třídění odpadu tisková mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová a podotýká: „S odstupem několika měsíců, pravděpodobně v listopadu tohoto roku, máme v plánu uspořádat rozsáhlejší dotazníkový průzkum. Jestli a o kolik procent se zvýší produkce vytříděného odpadu v Ostravě však budeme schopni vyhodnotit nejdříve za rok.“     (k) 

Fajne léto s památkami

Agentura pro regionální rozvoj a kraj pořádají víkendy technických atraktivit s názvem Fajne léto. V srpnu a na začátku září mohli turisté navštívit Dolní oblast Vítkovic a Důl Michal a další místa v regionu.

V tomto měsíci vede trasa do Hasičského muzea v Ostravě-Přívoze (8. září, 14-17), kde si zdarma mohou prohlédnout expozice a zúčastnit se soutěží. Další bude v neděli 16. září (14-19) Landek Park, v hornickém muzeu v Petřkovicích zahraje dechovka Ondruš, zazpívá Pavel Dobeš, budou i hry a soutěže. Na technotrase se můžete podívat na areál opevnění v Darkovičkách (9. září), do Technického muzea Tatra v Kopřivnici (15. září) a Vagonářského muzea ve Studénce. Více se dozvíte na www.technotrasa.cz.           (liv) 

FILM OSTRAVA!!!

V rámci projektu, jehož cílem je přilákat filmaře do regionu, byl spuštěn nový web www.filmostrava.cz. Představuje Ostravsko jako ideální filmařskou destinaci s unikátními lokacemi. Stránky jsou primárně určeny pro filmové profesionály a fanoušky. Odborníci na webu najdou informace o regionu, o nabízeném servisu či zajímavých místech. Fanoušky filmu bude asi nejvíc zajímat, co se v Ostravě točilo, točí, kdy zde probíhá jaký filmový festival. Web je teprve na začátku, postupně bude doplňován a přibyla i anglická verze. Důvodem pro tyto aktivity je především obrovský potenciál oblasti a místních obyvatel, snaha představit Ostravu jako dynamickou a charismatickou destinaci.     (red) 

Digitalizace archivu města 

Město Ostrava zahájilo v srpnu projekt Digitalizace Archivu města Ostravy (AMO). Jeho součástí je vybudování úložiště dokumentů, vytvoření digitálního archivu a samotná digitalizace 1 600 000 stran archivních dokumentů. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Jedná se o jeden ze šesti projektů v oblasti eGovernmentu, u kterých se Ostrava úspěšně ucházela o dotaci z prostředků EU v rámci Integrovaného operačního programu. Jejich realizace městu pomůže rozvíjet  informační a komunikační technologie při výkonu veřejné správy i v rámci služeb občanům. Příkladem je projekt digitalizace městského archivu, kdy budou prostřednictvím internetu zpřístupněny historické dokumenty, za kterými bylo dosud třeba putovat do badatelny archivu,“ řekl náměstek primátora Dalibor Madej.

Vítězem veřejné zakázky projektu Digitalizace Archivu města Ostravy se stalo sdružení společností Datasys, s. r. o., a Handicap, výrobní družstvo invalidů. Celkové náklady projektu včetně DPH činí 40 361 620 Kč, z toho 85 %, tedy 34 307 377 Kč, bude pokryto dotací z prostředků EU. Digitalizace dokumentů potrvá do října 2013.

„Výsledkem bude lepší dostupnost archivních dokumentů se současnou eliminací rizik jejich poškození nebo krádeže. Naroste i okruh zájemců o historii Ostravy a Ostravska,“ uvedla ředitelka AMO Blažena Przybylová.

Jaké bude studium dokumentů AMO v elektronické podobě z pohodlí domova si již dnes mohou zájemci vyzkoušet např. u vybraných archivních map a plánů, historických fotografií města nebo operátů ze sčítání lidu v letech 1900 a 1910, na adrese http://earchiv.ostrava.cz.       (liv) 

Trojhalí dostane nové šaty

Památkově chráněný industriální objekt Trojhalí na území Nové Karoliny se dočká změny. K už provozovanému vítkovickému Gongu, který vznikl přeměnou plynojemu na společenskou halu, tak přibude v Ostravě další unikátní industriální objekt přebudovaný k potěše všech, kteří mají rádi kulturu, sport a další společenské události.

Ze dvou hal bývalé elektrocentrály a jedné haly bývalé ústředny (odtud název Trojhalí) do roka vznikne multifunkční centrum. Podzemní chodbou bude napojeno také na podzemní garáže stávajícího obchodně-zábavního centra Forum Nová Karolina. V blízkosti historického jádra města stále chybí kapacita pro pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Trojhalí tak nabídne potřebné plochy i například pro bruslení, megakoncerty, výstavy a další společenské události. Dvě haly bývalé elektrocentrály už dnes projektanti nazývají pracovně „zastřešené náměstí“, protože nabídne skutečně plochu podobnou Masarykovu náměstí. Předpokládá se, že lidé navštěvující dnes jen Forum, budou mít v nově budované čtvrti další cíle, kam si rádi zajdou.

Náklady na přeměnu Trojhalí mají dosáhnout 314 milionů korun, z toho by 85 procent měly tvořit peníze z Regionálního operačního programu MSK. Projekt zastřešuje společnost Trojhalí, ve které má podíl město Ostrava, Vítkovice a Moravskoslezský kraj. Firma GEMO Olomouc, která rekonstrukci Trojhalí uskutečňuje, už 8. srpna převzala staveniště, probíhají přípravné práce. V srpnu 2013 by měl být objekt zpřístupněn. Ve čtvrti Nová Karolina se současně také rozhoduje o jménech pro další dvě ulice a jedno náměstí (mezi Trojhalím a obchodním centrem). Rozhoduje se mezi názvy náměstí Karla Kryla nebo náměstí Karolina. Ve čtvrti už jsou pojmenovány ulice Jantarová, K Trojhalí, K Šalamounu a Těžařská, lávka na ÚAN nese název Karolinská. Další dvě nové ulice v bytovém komplexu mají nést názvy Šumná a Fajná.       (g) 

K  foto: Z Trojhalí se má stát pozoruhodný stánek kultury a společenské zábavy. Dvouhalu bývalé elektrocentrály už před několika lety „testoval“ Jarek Nohavica svým megakoncertem.


Strany 9 a 10 

co, kdy, kde ve městě 

Sting zazpívá i v Ostravě

Po velkém úspěchu Stingova světového turné 2011 - 2012 se tento zpěvák vrací na evropské scény, své ostravské fanoušky potěší koncertem 19. listopadu v ČEZ Aréně, vstupenky jsou již v prodeji.

Na co do domu kultury

V Domě kultury města Ostravy začíná skvělá sezona. K nejzajímavějším zářijovým akcím patří záznam opery Carmen George Bizeta 14. září, v titulní roli zazáří Elina Garanča. Živé přenosy z Met už páté sezony pro Ostravu zahájí 13. října Donizettiho Nápoj lásky. K divadelním lahůdkám hostujících divadel patří například Blbec k večeři 15. září, Můj báječný rozvod s E. Balzerovou 18. září, Lakomec s J. Dvořákem 20. září, Bláznivý Petříček 29. září s T. Vilhelmovou a V. Dykem. Podrobněji o celém programu na www.dkmoas.cz.

Letos čtyři premiéry

Ty zahrne nová sezona s názvem Rok sladkých pokušení Komorní scény Aréna. Ke stávajícímu repertoáru přibude Plešatá zpěvačka E. Ionesca, Hráči N. V. Gogola, Ženy a panenky A. Goldflama a Ruská zavařenina L. Ulické. Divadlo nabízí 5 typů předplatného, už od 320 korun. Do konce září je ve foyer divadla výstava fotografií Pavla Máry s názvem Madony.

Sešli se, aby pomohli

Takový je název benefičního koncertu na podporu lidí bez domova, který se uskuteční 20. září v 19 hod. v kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. Vystoupí Hradišťan, saxofonista Michal Žáček a pěvecký sbor Ondrášek. Událost podporuje i město Ostrava. Vstupenky jsou v informačních centrech, v OC Futurum i v Charitě Ostrava.

Smutná zpráva

Ve věku 90 let zemřel 5. srpna emeritní sólista opery někdejšího Státního divadla Ostrava pan Lubomír Procházka. Absolvent Pražské konzervatoře se ostravskému publiku poprvé představil téměř před 70 lety, v prosinci 1942 v roli Jeníka, za svůj život ztvárnil desítky operních rolí v širokém stylovém rozpětí.

Galerie výtvarného umění

Až do 14. října je v kabinetu grafiky ostravského domu umění pozoruhodná výstava Hommage a Wittlich jako hold českému historikovi umění, kurátorovi a pedagogovi UK Petru Wittlichovi. Šestnáct současných výtvarníků složilo hold historikovi v podobě grafik a fotografie inspirovaných tématy, jimiž se Wittlich zabýval.

Pojďte pěšky na věž!

A to na věž ostravské Nové radnice, na jejichž schodech si můžete prověřit svou kondici. Výšlap se koná 16. září, průvodci z informačního servisu sdělí mnohé také o historii vzniku radnice.  Od 9 do 17 hodin se vychází každou půlhodinu z 6. patra, kde je infocentrum. Vstupné dospělí 50, děti a důchodci 40 korun.

Librex nabízí osobnosti

K zářijovému pestrému programu ostravského Librexu patří opět řada besed a setkání s mnoha zajímavými osobnostmi. Například 10. září s Jiřím Gavarem na téma Fakta a mýty o hubnutí, Tomio Okamura tu bude 20. září křtít svou knihu Umění žít, o den později se uskuteční pozoruhodná beseda s piloty, kteří se koncem září představí na Dnech NATO. K sérii populárních besed s odborníky bude patřit beseda s Martou Machovou na téma Alzheimerova choroba 25. září.

Mladí umělci Ostravska

Do letošního podzimního seriálu individuálních a skupinových výstav Ostrava Art se zapojila také galerie Dole klubu Fiducia. Od 17. září představí tři zástupce nejmladší umělecké generace ostravského regionu – kreslíře a ilustrátora Jana Drobisze, malíře Tomáše Kurečku a grafika Matouše Valcháře. Výstava potrvá do 5. října.

Akord zase v plném tempu

Od září začíná v kulturním domě Akord nová sezona pohybových a jazykových kurzů. Novinkou je trénink Flowin, který využívá váhy vlastního těla a posiluje hluboké svalstvo. Burčák, jarmark a folklór budou součástí vinobraní 14. září na náměstí před kulturním domem, děti v té době čeká dobrodružná stezka v Bělském lese. Ve stejný den se představí vítězné kapely soutěže Fajn Fest.

Vstupenky na Colours 2013

Festival Colours of Ostrava nedávno skončil, v prodeji jsou však už čtyřdenní vstupenky na příští ročník. V roce 2013 se festival uskuteční opět v Dolní oblasti Vítkovic od 18. do 21. července. Letos ,colours‘ potěšily 31 500 návštěvníků, podle ředitelky festivalu Zlaty Holušové bude příští ročník programově ještě pestřejší a zajímavější. Podrobně na www.colours.cz.

Život na zahradě

Takový je název tradiční podzimní výstavy, která se už podeváté uskuteční na výstavišti Černá louka od 5. do 7. října. Milovníci květin, dřevin a všeho, co se týká zahrádkaření, vč. včelařství, tu najdou odpovědi od odborníků a mohou si leccos i koupit.

Nepřehlédněte!

Slavnostní premiéra filmu režisérky Petry Všelichové „Karel Reisz – ten filmový život“ se uskuteční 24. září v 19.30 hod. v Minikino kavárně v rámci 4. ročníku festivalu Ostrava Kamera Oko. Koproducenty filmu jsou ČT – Televizní studio Ostrava, Čestmír Kopecký a CinemaArt. Film vznikl za podpory města Ostravy.

Čtvero ročních období

V rámci tohoto cyklu, jehož organizátorem je společnost Svatováclavský hudební festival, zazní 16. září v 17 hodin v ostravském kostele sv. Václava koncert s díly Myslivečka, Kallicka, Stamice a dalších v podání orchestru Camerata Janáček a sólovým klarinetem Igora Františáka. 

Den architektury i v Ostravě

Jedinečné procházky s architekty a teoretiky nabídne druhý ročník festivalu Den architektury, který se celostátně uskuteční 29. a 30. září. I letos mohou návštěvníci více než třiceti českých a moravských měst objevovat architektonické zajímavosti a neznámá zákoutí svých měst. Festival konaný u příležitosti mezinárodního Dne architektury měl loni mimořádný ohlas, letos nabídne široké veřejnosti sérii originálních procházek s předními českými architekty a historiky architektury.

Z Radvanic do Michálkovic

Procházka po dvou málo známých příměstských čtvrtích s historikem architektury Martinem Strakošem nabídne zájemcům pozoruhodná fakta o budovách souvisejících s těžbou uhlí a životě v těchto městských částích. S historikem architektury Martinem Strakošem se komentovaná procházka uskuteční v sobotu 29. září ve 14 hodin od kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Radvanicích.

Do hutí s Pleskotem

Procházka po Dolní oblasti Vítkovic a dole Hlubina s prohlídkou vysoké pece č. 1 a multifunkční auly Gong v bývalém plynojemu s architektem Josefem Pleskotem, autorem mnoha projektů pro Ostravu, bude jednou z nejsledovanějších částí Dne architektury.  Bude následovat v neděli 30. září v 15 hodin z hlavní vrátnice Dolní oblasti Vítkovice.

Víte o ‚pasivních‘ budovách?

Další komentovaná prohlídka první pasivní administrativní budovy v ČR s přednáškou architekta Radima Václavíka o rodinných domech se uskuteční v neděli 30. září od 13 hodin. Sraz je ve 13 hodin v Hulvákách ve Varšavské 95. Budova slouží jako školící pomůcka, kde si návštěvníci mohou prohlédnout nejmodernější technologie používané při výstavbě nízkoenergetických a pasivních staveb. Podrobněji na www.denarchitektury.cz.           (k) 

K foto: Koncertní sál Gong z přebudovaného plynojemu, autorem projektu je architekt Josef Pleskot. 

Pouť bez bariér

V těchto dnech byla zahájena už 60. sezona Divadla loutek Ostrava. Nabídne pět premiér a sedmý ročník Divadelní pouti bez bariér. Ta se uskuteční od 24. do 27. září, hlavní i alternativní scéna představí sedmnáct inscenací. Půjde o pohádky pro děti ale také hry pro dospělé, (tragi)komedie, pohybová představení či kombinované pořady prózy a poezie, které připravili umělci a divadelní soubory domácí, ze Slovenska, Itálie, Německa a Japonska. Festival obohatí besedy a také dvě výstavy – tvorba nevidomé sochařky Marianny Machalové-Jánošíkové a výstava fotografií Samizdat na Kubě zapůjčená humanitární společností Člověk v tísni. Podrobnosti o programu na www.dlo-ostrava.cz.

První premiérou bude Kocourek Modroočko pro děti od tří let, alternativní scéna nabídne Perníkovou chaloupku. Populární čtveřice zvířecích kamarádů ožije v inscenaci Čtyřlístek zasahuje. Dospělým divadlo připravuje hru Šarik vzpomíná aneb Čtyři tankisté, kapitán Kloss a všichni ti druzí psi a soudruzi. Premiéra příběhu dospívajícího chlapce ponese název Marvin.             (g) 

Jaká byla Karolina?

Archiv města Ostravy zve na tradiční zářijovou výstavu ve vestibulu Nové radnice, tentokrát s názvem Kdysi na Karolině aneb Když za humny vyrostou doly a hutě. Výstava je volně přístupná sedm dnů v týdnu, v pracovní dny od 8 do 19, v soboty a neděle od 9 do 19 hodin až do 30. září.

Výstava přibližuje dramatickou proměnu této kdysi zemědělské oblasti s mlýnem za městskými hradbami v průmyslovou zónu postupně splývající s rozrůstajícím se městem. V historickém sledu umožňuje prostřednictvím archivních dokumentů sledovat příchod investorů a technologickou i majetkovou provázanost jednotlivých subjektů v území, pro něž se vžilo označení Karolina. Pojmenování oblasti bylo odvozeno od prvního průmyslového podniku, kterým se stala jáma Karolina, jejíž hloubení bylo zahájeno v roce 1842. V lokalitě prakticky v centru města však vyrůstaly další objekty jiných průmyslových oborů, které později postupně zanikly. Návštěvníci výstavy tak mohou posoudit, jak radikální změnou, z ekologického hlediska významnou, území Karoliny prošlo.    Blažena Przybylová 

Outdoorový festival se stovkou filmů začne 12. října v Ostravě

Místo Messnera přijede Wielicki

Mezinárodní festival outdoorových filmů je největší akcí svého druhu na světě. Jeho 10. ročník uvidí od 4. října do 8. prosince diváci ve 35 městech České a Slovenské republiky. Slavnostní zahájení proběhne pod záštitou primátora Petra Kajnara 12. října v 18 hod. tradičně v kině Vesmír. Město Ostrava festival finančně podpořilo.

Filmy v kategoriích dobrodružný a extrémní sportovní film, horolezecký a horský film, dobrodružný vodní sportovní film a cestopisný film ukáží divákům atraktivní sporty, způsoby trávení volného času, ale i sociální stránky života lidí v odlehlých a nepřístupných místech planety. Do jubilejního ročníku zasáhne 105 filmů z 16 zemí světa, promítány budou také nejlepší filmy z let minulých. K hitům doprovodného programu patří Outdoorová Ostrava, která 10. října nabídne ve Foru Nová Karolina soutěže, exhibice a řadu atrakcí.

Čestným hostem festivalu nakonec nebude avizovaný legendární Reinhold Messner, ale rovnocenná „náhrada“ Krzysztof Wielicki z Polska. Pátý člověk, který vystoupil na všechny osmitisícovky světa, přijede do Ostravy besedovat na téma Koruna Himalájí. Další informace na www.outdoorfilms.cz.      (vi) 

Letošní hvězda: Martina Janková

Na svatého Václava 28. září se už podeváté rozezní první koncert 9. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu. Až do 28. října mohou ctitelé kvalitní hudby navštívit 29 koncertů v kostelích Ostravy i okolních obcí.

Hvězdou festivalu se stane sopranistka, sólistka Curyšské opery Martina Janková, rodačka z Orlové a absolventka ostravské konzervatoře, která vystoupí s barokním orchestrem Collegium 1704 v programu s názvem „Světské a duchovní kantáty J. S. Bacha“ v zahajovacím koncertu v ostravské katedrále Božského Spasitele. Koncert bude vysílán i v Českém rozhlase 3 – Vltava a Českém rozhlase Ostrava.

I v letošním roce organizátoři nabízejí pestrou dramaturgii zahrnující sólové varhanní recitály, komorní skladby pro malé ansámbly, ale i velká vokálně-instrumentální díla. Novinkou letošního festivalu budou čtyři samostatné tematické řady vždy po čtyřech koncertech – 1. orchestrální, 2. barokní, 3. komorní a 4. varhanní. Z množství lahůdek vyberme alespoň 18. října koncert Pražské komorní filharmonie v mariánskohorském kostele, kde vystoupí také Český filharmonický sbor Brno s Dvořákovou Stabat Mater, Janáčkova filharmonie Ostrava zakončí festival posledním koncertem v ostravském evangelickém kostele se sólisty NDM, kde uvede Dvořákovu Svatební košili.

 Vstupenky na všech devětadvacet koncertů jsou již nyní k dispozici v předprodeji Ostravského informačního servisu nebo přímo v kanceláři SHF v centru Ostravy. Při zakoupení abonentní vstupenky (v kanceláři Svatováclavského hudebního festivalu, Šmeralova 6, centrum Ostravy, e-mail: info@shf.cz, tel.: 773 513 941) na konkrétní programovou řadu získávají posluchači pětadvacetiprocentní slevu z celkové částky. Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.shf.cz.            (g) 

Chutnají vám třebovické koláče?

V areálu Třebovického parku se od 14. do 16. září uskuteční už IX. ročník oblíbené podzimní slavnosti Třebovický koláč. Nabídne divákům pestrou paletu hudebních žánrů od folkloru přes folk, country, blugrass a trampskou písničku. V pátek se představí kapely Hrnek, BG Styl, Šworc, Fleret, folklorní žánr zastoupí cimbálová muzika Skřipci z Ostravy a cimbálová muzika Stanislava Gabriela z Babic.  Sobotní a nedělní program začíná ve 14 hodin, uvede dětské i dospělé folklorní soubory Krasničanek, Holúbek, Hlubinka, Grunik, Cifra, Čtyřlístek, Sedmikvítek a Hlubina. Večerní program obohatí Věra Martinová a Jamie Marshall, fenomenální smyčcový kvartet MozART group z Varšavy, ale i další hosté. Slavnost v neděli zakončí František Nedvěd s kapelou. Součástí doprovodného programu je lidový jarmark, ekostánek, soutěže pro děti i pohádky a další, nebudou samozřejmě chybět skvělé koláče. Podrobnosti na www.trebovickykolac.com.     (g) 

K foto: Martina Janková


Strana 12 

Ostrava má jeden z nejkvalitnějších útulků pro psy, práce je pořád dost, protože i lidé občas chybují

Lidé mnohdy netuší, jak se o zvířata starat 

o zvířatech s lidmi 

Zkuste se někdy protáhnout chodbou mezi klecemi v budově, kde je zhruba 60 psů, když všichni najednou štěkají. Ušní bubínky dostanou tak zabrat, že se člověku zatočí hlava. A poté následuje další pavilon útulku a další štěkot. Milovníky psů to však každopádně neodradí; a že je člověk milovníkem psů se lidé většinou dovědí až v podobných situacích, kde vidí pejsky opuštěné, zanedbané či dokonce zraněné, jak je jejich milovaní „páníčkové“ zanechali osudu. Skutečně týraných psů však není mnoho, do útulku přicházejí především zatoulaní psi, kteří mohou ohrozit bezpečnost silničního provozu, ale také lidi. V útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích je však ti opravdoví milovníci psů a zvířat dají dohromady, je tu o všechny dobře postaráno. „Teprve tady, při práci kolem zvířat, lidé zjistí, mají-li vůbec na to, aby se zvířaty pracovali a starali se o ně, není to legrace ani nic pro slabé nátury,“ potvrzuje vedoucí útulku pan Jaroslav Somerlík.

Během srpna se počet psů v útulku pohyboval kolem 140, celková kapacita je jen o deset míst větší. Většinou má každý pes svou klec, pelíšek, svůj výběh.  Ti starší a skutečně poslušní pak obývají klec i po dvou. Všude čisto, pořádek. V den naší návštěvy jsme tu potkali i Plaváčka, světlého křížence, kterého vodáci dva dny předtím zachránili možná od smrti, když byl uvázaný na samotě u řeky provazem tak primitivně, že mu provaz málem uřezal hlavu. Viděly to i tisíce diváků televizního zpravodajství. Za ty dva dny v útulku se už rány slušně zatáhly, dostalo se mu náležitého ošetření a péče, i přes mříže své klece se domáhal pohlazení, strašně rád by se kamarádil.

Odbornost především

„Všichni naši pracovníci musejí absolvovat náročný odborný kurz na veterinární fakultě brněnské Masarykovy univerzity, bez toho to nejde. Naši veterinární technici i ošetřovatelé se tak umí opravdu kvalifikovaně o pejsky postarat,“ vysvětluje Jaroslav Somerlík. Sám byl a ještě je nadšeným chovatelem psů, před prací v útulku byl členem odchytového týmu. „Někdy za jediný měsíc ‚otočíme‘ kolem stovky psů, tolik jich přijmeme a přibližně stejný počet si jich lidé osvojí. Samozřejmě se občas některý vrátí, když nový majitel či soukromá ochranka zjistí, že starat se o psa je náročné a že jejich představa o práci psa byla asi trochu zkreslená.“ Pes v útulku nepotřebuje jen krmení a střechu, tady ho vykoupou, ostříhají, odbleší, podají patřičné léky či injekce, ale dostane se jim tu i přátelského zacházení. V boudách být v útulku nemohou, snadnější přístup k nim je v zastřešených kotcích, velkých oddělených klecích, které jsou stále udržovány v čistotě. Mají v nich i teplé pelechy, na zimu lidé donášejí starší deky, malí psi mají i své zimní oblečky.

Odchytová služba má pestrý program

Součástí útulku je odchytová služba, pracuje v ní osm lidí. Všichni pak spadají pod Městskou policii Ostrava. Odchytáře volají lidé nejen k toulavým psům, „klienty“ se stávají ptáci, kočky, lišky, velcí pavouci, zatoulané ovce, poníci, hadi, kuny… Nedávno pracovníci odchytu polapili psíka mývalovitého, když dvojice těchto zvířat utekla chovateli. Psík mývalovitý se údajně dokáže zabydlet i u nás v přírodě, přizpůsobí se, podobně jako jiná cizokrajná zvířata, našim podmínkám. Jaroslav Somerlík vysvětluje: „Lidé často cestují do exotických zemí a dovezou si zvíře, o které se pak neumějí starat, nebo si ho koupí tady a také to nezvládnou. Když jim zvíře uteče, nastupují naši odchytáři. Některá volně žijící zvířata skončí v záchranné stanici v Bartošovicích, ale máme také seznam kvalifikovaných chovatelů exotických zvířat, na které se pak obracíme, nebo také na odborníky přírodovědce, aby nám poradili. Kdysi jsme půl roku v oblasti Klimkovic „stopovali“ velkého papouška, než se nám ho podařilo chytit. Museli jsme se postarat i o dvoumetrového hroznýše, když chovateli utekl…“ Sám pan Somerlík je obdivovatelem a chovatelem hadů, dnes už jen nejedovatých. „Nejsme však sanitka pro zvířata, jak si lidé často pletou. Odchytáváme a dopravujeme zvířata k nám tehdy, když ohrožují bezpečnost veřejnosti,“ dodává.

Jako na bombu

Zážitky se při práci se zvířaty objevují často. Když se například manželé z jednoho ostravského sídliště vrátili z exotické dovolené, volali odchytovou službu, protože se báli otevřít kufr – slyšeli odtamtud nepříjemné a zlověstné chřestění. „To jsou nebezpečné situace,“ vysvětluje vedoucí útulku. „Vypravili jsme se na to jako na bombu – ochranné rukavice, oblek, opatrně jsme kufr převezli do vítkovické veterinární stanice, všechny lidi jsme vykázali ven a pak kufr otevřeli – a zachrastila zmačkaná nákupní taška z dost tvrdého igelitu. Nevěřili jsme vlastním očím a uším, ale dost se nám ulevilo…“ Majitelé kufru se omluvili, ale pracovníci útulku a odchytové služby mají o historku více.

Zážitky nejpůsobivější si však lze odnést přímo z útulku, kde většina pejsků i přes mříže lační po pohlazení, podrbání za uchem. Člověk si ze psa udělal přítele, ale sám se k němu jako přítel občas nechová.          Olga Kubačáková 

K foto: Sličné „korálovky“ jsou Jaroslavu Somerlíkovi opravdovými kamarádkami. 

             Tahle doga působí hrozivě, ale i ona přátelsky vítá vedoucího útulku a dožaduje se pohlazení. 

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Do 30. ledna 2014 lze přispět libovolnou finanční částkou na péči o psy v útulku na účet
číslo 110189–1649297309/0800. 

Provozovatel útulku Městská policie Ostrava za příspěvky děkuje.


Strana  13 

Zábřežské nemocnici by letos bylo 100 let 

z archivu města 

V těchto dnech uběhlo 100 let od slavnostního otevření nemocnice v Ostravě-Zábřehu. Úsilí o její zřízení je však daleko starší, neboť se datuje už do roku 1901, když byl obecním lékařem v Zábřehu nad Odrou jmenován MUDr. Vladimír Hradečný, který si byl vědom toho, že za masivního přílivu pracovních sil, zejména z Haliče, epidemická nemocnice v nedaleké Moravské Ostravě nedostačuje. V roce 1902 sice proběhla soutěž na zpracování projektu nové nemocnice, avšak zároveň pokračovalo jednání se sousedními Mariánskými Horami, Vítkovicemi a Novou Vsí o vybudování společného špitálu. Jednání bylo z různých, nejen finančních, ale také národnostních a prestižních důvodů, neúspěšné.

Konečně dohoda

Teprve v roce 1910 došlo k dohodě mezi obcí Zábřehem a městem Vítkovicemi o stavbě společné epidemické nemocnice a byl podepsán program jejího zřízení, organizace a správy. Vypracováním projektu byl pověřen architekt Ludvík Fiala z Vítkovic, stavět se začalo v roce 1911 a slavnostní otevření epidemické nemocnice se uskutečnilo 14. srpna 1912 za účasti místodržitele markrabství moravského Oktaviana barona Regnera z Bleylebenů. Nemocnice ve svých počátcích disponovala pouze 59 lůžky pro nakažlivě nemocné v jednom přízemním a dvou patrových pavilonech. Tato nejstarší část stála při dnešní ulici Syllabově a prodloužené Pasteurově.

Míst bylo málo

Rozdělením Těšínska po roce 1918 ztratila Ostrava přístup do velké, moderně zařízené nemocnice v Těšíně. Všechny ostravské nemocnice tehdy zápasily s nedostatkem lůžek, takže nemocní museli být často odmítáni nebo kladeni po dvou na lůžko, umisťováni na chodby, do koupelen a do kdejakého upotřebitelného prostoru.

Řešení přinesl až projekt vybudování rozsáhlé státní nemocnice vypracovaný v roce 1922 ministerstvem zdravotnictví a tělesné výchovy a schválený v roce 1924 ministerskou radou. Prvním krokem k realizaci programu bylo ještě v roce 1924 odkoupení pozemků od olomoucké kapituly. Nemocniční areál v blízkosti původní epidemické nemocnice se tak zvětšil na 1,9 ha a zaujímal plochu mezi dnešními ulicemi Palkovského, Thomayerovou, Syllabovou a Pasteurovou.

Architekt z Prahy

V roce 1926 byla vypsána soutěž na celkové ideové řešení nemocnice, kterou vyhrál architekt ing. arch. Karel Roštík z Prahy. Jemu bylo svěřeno vypracování podrobných plánů jednotlivých budov, podle nichž v letech 1929-1930 stavební firma Ing. Alfred Jurnečka a Leopold Pospíšil z Mariánských Hor postavila trojkřídlý dvoupatrový gynekologicko-porodnický pavilon. Táž firma vystavěla v letech 1930-1933 jednopatrovou hospodářskou budovu s kuchyněmi, jídelnami, prádelnami apod. V roce 1932 byla Ing. Alfredu Jurnečkovi, staviteli v Mariánských Horách, zadána stavba dvoupatrového interního pavilonu. Budova byla dokončena v prosinci 1934 a byla ihned plně obsazena. K celku nových budov náležel také malý Pavilon IV „spálový“ v areálu staré nemocnice, který v roce 1933 provedla firma Kolář a Rubý, stavitelé v Moravské Ostravě. V roce 1938 začala výstavba chirurgického pavilonu, která trvala do roku 1940. Nemocnice měla v roce 1935 celkem 464 lůžek pro dospělé pacienty a 40 lůžek novorozeneckých.

Poválečný vývoj

V posledních letech 2. světové války byla nemocnice v Ostravě-Zábřehu těžce poškozena jednak bombardováním, jednak tím, že její větší část zabrali jako vojenský lazaret Němci. Do roku 1947 se podařilo poškozené pavilony opravit. V roce 1948 byla nemocnice prohlášena za oblastní a v roce 1951 byla přeměněna na krajský ústav národního zdraví. Od počátku 50. let 20. století začaly vyrůstat nové objekty, pavilony a oddělení: oční oddělení (1950), ústřední laboratoř, lékárna, infekční pavilon, tzv. mostecký (1951), stanice pro léčbu popálenin (1954), oddělení pro choroby ušní, nosní a krční (1956), oddělení neurologické (1958), budova patologicko-anatomického oddělení (1964), infekční pavilon (1966), oddělení anesteziologicko-resuscitační, rentgen (1969), oddělení neurochirurgické (1976). Od 70. let 20. století, kdy začaly sloužit jednotlivé objekty nové krajské nemocnice v Ostravě-Porubě, byla stavební činnost v areálu zábřežské nemocnice utlumena. Dnes pavilony nemocnice využívá Lékařská fakulta Ostravské univerzity. V bývalé správní budově nemocnice je umístěn Domov pro seniory Sluníčko.   Antonín Barcuch 

K foto: Situační plánek zábřežské nemocnice. (Rok 1912)

             Pohled na nádvoří zábřežské nemocnice od severu. (Snímek z roku 1912)

             Titulní list brožury vydané k slavnostnímu otevření zábřežské nemocnice.


Strana  14 

aktivní senioři 

Denní centrum pro seniory a lidi se zdravotním postižením je sociální služba, které mohou lidé potřebující péči druhé osoby využít v době, kdy o ně nemohou pečovat rodinní příslušníci nebo blízké osoby v domácnosti.  Služby nabízí Charita Ostrava v charitním domě sv. Alžběty v Ostravě-Mariánských Horách na Zelené ulici č. 2514, ve všední dny od 8 do 16 hodin. Denní centrum tu poskytuje stravu, pečovatelské služby, aktivizační a vzdělávací programy, výtvarné činnosti, cvičení paměti, společenské aktivity, procházky, to vše podle individuálních možností seniorů. Nedávno toto středisko například organizovalo pro seniory návštěvu Zoo Ostrava, ale připravují i další vycházky. Během každé akce mimo domov je pro klienty zařízená doprava, strava i pitný režim. Těchto služeb využívají lidé i při odjezdu na dovolenou, kdy se nemohou o své seniory postarat. Ceny za pobyt v denním centru jsou zveřejněny na webu Charity Ostrava – www.ostrava.charita.cz.   

Kolik je stoletých?

K 22. srpnu letošního roku žilo v Ostravě celkem 20 stoletých občanů. Bydlí v městských obvodech Ostrava-Jih (8), Poruba (3), po dvou v Moravské Ostravě, Slezské Ostravě, Vítkovicích a Michálkovicích, jeden stoletý má bydliště ve Svinově. V domovech pro seniory žije 9 z nich, v bytě nebo rodinných domcích 11 občanů. Nejstarší obyvatelkou Ostravy je Zdeňka Stéblová, oslava 105. narozenin jí čeká v říjnu.      (av) 

Zoo má už přes 300 tisíc návštěvníků

Jubilejním 300tisícím návštěvníkem se stala paní Feilhauerová ze Spešova nedaleko Blanska, která se do zoo vydala s manželem a dvěma dětmi. „Jsme na dovolené v Beskydech a návštěva zoo byla v plánu. Ani déšť nás od ní neodradil,“ vysvětlila. Rodina obdržela pamětní list a upomínkové předměty zoo.

Novým přírůstkem ostravské zoo je jedno z nejvzácnějších prasat světa – prase visajánské. Dvouletá samička jménem Scarlet do Ostravy  přicestovala na začátku července z anglické zoo v Newquay. Prase visajánské (Sus cebifrons) je endemitem Západních Visajských ostrovů. Jeho přirozeným prostředím jsou deštné lesy, které však rychle mizí. Samička Scarlet by se měla dočkat partnera. Pracovníci zoo doufají, že si obě zvířata padnou do oka a v budoucnu založí rodinu.

Letošní horké dny s teplotami nad 30 °C snášejí zvířata z chladnějších oblastí rozhodně hůře, než třeba třeskuté mrazy, kdy teploty klesají hluboko pod bod mrazu. Ale i zvířata teplomilnější tráví v parných dnech více času ve stínu, příp. hledají osvěžení ve vodě. Tygři, papoušci nebo šimpanzi mají ve venkovních prostorech nainstalovány sprchy. I přírodní výběh pand červených zkrápí v horku sprcha, byť pandy přes svůj hustý kožíšek vodu ke koupání ani k osvěžení nevyhledávají. Mlžení však slouží k lokálnímu ochlazování vzduchu. Tygři mají v jednom z výběhů i bazének, kde zejména odrůstající mláďata ráda skotačí a boří tak mýty, že kočky se vody bojí.

K záplavě mláďat přibyla mláďata dvou kočkovitých šelem – jedno mládě kočky divoké a dvě mláďata rysa karpatského. Většina kočkovitých šelem patří mezi samotářská zvířata. Samec se se samicí potkává pouze v době říje, kdy dojde k páření, a poté se oba opět rozcházejí. Péče o mláďata pak zajišťuje výhradně samice. Dlouholeté chovatelské zkušenosti Zoo Ostrava však ukazují, že u některých druhů malých kočkovitých šelem nejenže fungují páry společně mimo období péče o mláďata, ale dokonce i v době odchovu mláďat.       (k)

 K foto: Mláďata rysa karpatského

               Prase visajánské 

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

BLACK

– 2,5letý pejsek, kříženec středního vzrůstu. V útulku je od letošního ledna, kdy byl nalezen v Ostravě-Svinově. Je to spolehlivý pes vhodný k rodinnému domku, dobře hlídá. K malým dětem se však nehodí.

CLIF

– 3,5 roku starý pes, kříženec zajímavého, nevšedního vzhledu. V útulku je od února, kdy byl nalezen v Ostravě-Zábřehu, kde ohrožoval bezpečnost na silnici. Je velmi přátelský, dobrý hlídač, vhodný na zahradu k rodinnému domu.

BEN

– 8měsíční psí dorostenec, kříženec středního vzrůstu. Nalezen v Porubě koncem února. Je velmi temperamentní, potřebuje základní výcvik a dostatek pohybu. Vhodný ke sportovním lidem, může žít v bytě i na zahrádce.

SEBÍK

– 4letý pes, pravděpodobně kříženec pyrenejského horského psa. Nalezen ve značně zanedbaném stavu v červenci v Bartovicích. Je to impozantní pes, budí respekt zjevem, výborný hlídač, ale pouze do zkušených rukou, ne k dětem!


Strana 15 

V kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy nás čekají tři těžcí soupeři  

Volejbalisté spoléhají na fanoušky

Ostrava se od pátku do neděle 14. až 16. září stane dějištěm druhého, závěrečného turnaje kvalifikace o postup na mistrovství Evropy ve volejbalu mužů 2013 v Polsku a Dánsku. Reprezentace Česka se v hale zimního stadionu Sareza v Porubě střetne ve skupině C s Chorvatskem, Makedonií a Rakouskem. Trenér volejbalistů VK Ostrava Zdeněk Šmejkal, který působí u týmu ČR v roli asistenta trenéra Stewarta Bernarda, nám odpověděl na několik otázek.

l Jak jste spokojeni s přípravou?

Kluci do toho jdou naplno, což je důležité. S trenérem Bernardem jsme s přípravou velice spokojeni. Více napoví první turnaj naší skupiny ve Vídni (6.–9. 9.).“

l Kdo bude v kvalifikaci nejtěžším soupeřem?

„Rakušany známe z Evropské ligy. Už dávno neplatí, že patří k outsiderům. O Makedonii toho moc nevíme. Kvalitu Chorvatska ovlivní případná účast Omrcena, jednoho z nejlepších hráčů světa. Sílu soupeřů respektujeme, ale v náš postup věříme.“

l Na co byste pozval ostravské fanoušky?

„V Ostravě dlouho žádná mezinárodní volejbalová akce nebyla. Město a region si ji zaslouží. Publikum bude naším dalším hráčem. Ostravští fandové umí povzbudit, jsem přesvědčen, že jich bude hodně a pomohou nám k postupu.“  (rk)

Program zápasů kvalifikace ME

(Zimní stadion Poruba):

14. 9.: Makedonie–Chorvatsko (15), Česko–Rakousko (18). 15. 9.: Chorvatsko–Rakousko (15), Česko –Makedonie (18). 16. 9.: Rakousko –Makedonie, Česko–Chorvatsko. Na mistrovství Evropy postoupí pouze vítěz, druhý tým bude hrát dodatečnou kvalifikaci. 

K foto: Reprezentace České republiky, účastník kvalifikace o postup na na mistrovství Evropy 2013 v Dánsku a Polsku         Foto: ČVS 

Velká podzimní cyklojízda

Neformální skupina ostravských cyklistů připravila na čtvrtek 13. září Velkou podzimní cyklojízdu. Sraz účastníků začíná na Nové Karolině od 16 hodin, start je naplánován na 17. hodinu. Historie akce v Ostravě sahá do roku 2007, kdy se Pavlu Matějkovi podařilo dát dohromady několik desítek cyklistů. V dalších letech převzal organizaci Petr Slavík, díky němuž se peloton rozrostl až na 200 sportovců. Podle pořadatele letošního ročníku Jana Dokoupila trasa letošní cyklojízdy ještě není definitivní. Po startu by měla vést Nádražní ulicí k hlavnímu nádraží a po Sokolské třídě až k Slezskoostravskému hradu. Podrobnosti na www.ostavounakole.cz.           (vi) 

Nový web atletů SSK

O prázdninách byly spuštěny nové internetové stránky AK SSK Vítkovice. Nejúspěšnější atletický klub v Ostravě připravil pod doménou www.atletika-vitkovice.cz atraktivnější a kvalitnější zdroj informací. Součástí prezentace je nový vizuální styl, který se odvíjí od upraveného loga klubu.        (šm) 

Sto devatenáct dnů v kajaku 

Natalie Maděrová, rodačka z Ostravy, obeplula se svým manželem Michalem Velkou Británii. Úspěšnou pouť dokončili 29. července po 119 dnech v přístavu Gravesend v hrabství Kent v jihovýchodní Anglii.

Od 1. dubna zdolali na mořských kajacích 3 500 kilometrů. Stali se prvním, a to nejen českým, manželským párem, který něco podobného podnikl. Zažili vše: dobré i špatné počasí, únavu, protivítr, nošení osmdesátikilových lodí, nocování ve stanu, každodenní balení. Místa, kterými proplouvali, zajímavosti, historické i přírodní, popisovali a doplňovali fotografiemi na homeseahome.com. Během plavby se manželům přes jejich blog podařilo na charitativní účely vybrat přes tři tisíce liber. „Nepřestává nás udivovat, jak vstřícní a přátelští Britové jsou. Už od začátku nás přes spot, jímž se každých dvacet minut aktualizovala naše poloha, sledovala spousta příznivců a nebyli to jen kajakáři,“ uvedla Natalie.

Manželé Maděrovi žijí v Londýně od roku 2004. Natalie učí na střední škole, kde se věnuje dětem s kombinovanými vadami. Michal pracuje ve stavební firmě, nedávno dostudoval umělecký obor fotografie.        (art) 

K foto: Čeští vodáci na začátku cesty na londýnské Temži       Foto: archiv N. a M. Maděrových 

Minivolejbal v barvách

Souběžně s kvalifikací na ME mužů vyvrcholí projekt Českého volejbalového svazu „Minivolejbal v barvách“. Závěrečného ostravského turnaje se zúčastní kolem tisícovky dětí. Mistrovství ČR v barevném minivolejbale chlapců a děvčat se bude hrát v sobotu a neděli 15. a 16. září ve sportovním areálu VŠB-TU v Ostravě-Porubě na Studentské ulici. Přijďte povzbudit malé volejbalové naděje k velkým výkonům! Organizátorem akce je ŠSK Ostrava.     (liv) 

město podporuje 

HOKEJ STARTUJE.

Nový ročník hokejové extraligy zahájí HC VÍTKOVICE STEEL 14. 9. na ledě Českých Budějovic. V ČEZ Aréně budou hostit: Zlín (ne 16. 9.), Třinec (ne 23. 9.), Plzeň (pá 28. 9.), Slavii (ne 30. 9.) a Karlovy Vary (út 2. 10.). Začátky vždy v 17 hodin.

BANÍK SE VRACÍ.

Po dvou venkovních zápasech v Jihlavě a Liberci hostí Baník v 9. kole Gambrinus ligy Mladou Boleslav (sobota 29. 9., 17).

OSTRAVSKÝ MARATON.

Ostravský maraton se 22. 9. poběží už po 51., ale tentokrát po nové trase v Bělském lese. Důvodem je rekonstrukce Komenského sadů. Start bude v 10 hod. u aqua parku v Zábřehu.

MISTRYNĚ Z DHC.

Házenkářky DHC Sokol Poruba hostí ve 4. kole interligy J. Hradec (28. 9., 18).

VÝSTAVA K JUBILEU BANÍKU.

V Ostravském muzeu je až do 20. 9. k vidění výstava I takový byl Baník k 90. výročí klubu. Je plná unikátních fotografií, trofejí, památek ap.            (vi)


Strana 16 

MODROBÍLÁ VÍRA 

slavné výročí 

„Baníčku my jsme s tebou, neopustíme tě…“, se zpívá v hymně fotbalového klubu, který vznikl pod názvem SK Slezská Ostrava před 90 lety, přesně 8. září 1922, v hostinci U dubu na Kamenci. Od té doby uplynulo v Ostravici hodně vody. Hráči v modrobílých barvách se pod názvem Baník ověnčili čtyřmi ligovými tituly. V evropských pohárech se měřili s giganty formátu Bayernu Mnichov, Valencie, Neapole, Anderlechtu, Spartaku Moskva nebo Leverkusenu. Modrobílý dres oblékali věhlasní plejeři Křižák, Wiecek, Pospíchal, Schmucker, Vojáček, Radimec, Lička nebo ti mladší Galásek, Baroš, Jankulovski a další. Na poslední mistrovský pohár z roku 2004 pomalu usedá prach. Dnešní FC Baník nemá tak vysoké cíle. Pod novými majiteli se vydal na cestu záchrany. Tu ligovou na jaře zvládl, k ekonomické má solidně nakročeno. Fotbal a Baník zvláště se v Ostravě a regionu těší masivní podpoře. Mezi nejvýznamnější partnery klubu patří dlouhodobě statutární město Ostrava. V časech dobrých i zlých se modrobílí spoléhají na mnohatisícovou armádu svých fanoušků. Také díky jejich podpoře se z transparentního účtu Zachraňme Baníček!!! daří financovat některé projekty. Například rekonstrukci hrací plochy. Ti, kteří na ni přispěli, si budou moci trávník na Bazalech vyzkoušet a svému klubu popřát k 90. jubileu při Zápase snů v sobotu 13. října! (vi)    

Foto: K. Kubala, K. Valenta, J. Zerzoň, FC Baník, Archiv města Ostravy. 

K foto: Kanonýr Miroslav Wiecek pálí na Staré střelnici (50. léta)

             Baník–Bayern Mnichov (2:4) ve čtvrtfinále Poháru mistrů (1981)

             30 tisíc diváků na vyprodaných Bazalech (60. léta)

             Legenda Jiří Křižák skóruje. Baník–Zamalek Káhira 5:3. (1957)

             Tomáš Pospíchal a Pelé, nejlepší fotbalista světa. (1962)

             Zlatí z OH 80 (zleva) Z. Šreiner, Z. Rygel, L. Radimec, P. Němec, V. Lička (2012)

             Tomáš Galásek, někdejší kapitán Baníku, Ajaxu Amsterdam i týmu Česka.

             Václav Svěrkoš, vynikající útočník, baníkovec tělem i duší.