Únor 2017

Únorové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout také ve formátu pdf.


Strana 1

Ostrava sklidila ovace


Ostravo bravo! Jen samá chvála se snáší na naše město. Mistrovství Evropy v krasobruslení, které se u nás konalo 25. až 29. ledna, je hodnoceno jako nejlepší za posledních 20 let. Divácká kulisa, organizace, sportovní haly, ubytování – to vše klaplo na jedničku. „Všichni si pochvalovali, že je tady vše pohromadě,“ vyzdvihl například český reprezentant Michal Březina a slovy uznání nešetřila ani předsedkyně Českého krasobruslařského svazu Věra Tauchmanová. „Renomé ostravských pořadatelů je fantastické a zázemní skvělé. Je to asi jedna z mála hal v Evropě s takovým komfortem,“ uvedla v rozhovoru pro Českou televizi. (r)

Historický objekt bude sloužit kulturním účelům

Nová podoba jatek vzejde z architektonické soutěže


Vzhled historické budovy ostravských jatek určí architektonická soutěž. S jejím vyhlášením souhlasili ostravští zastupitelé na svém 23. zasedání, které se uskutečnilo 25. ledna v Nové radnici.

„Chceme vrátit jatkám co nejvíc jejich původní vizuální podobu a současně přizpůsobit objekt spolu s jeho okolím k využití pro kulturní účely, zejména pro výtvarné umění. Oslovujeme proto naše i evropské architektonické kanceláře, které s podobnými projekty mají zkušenosti,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Město osloví v rámci takzvané vyzvané soutěže tuzemské i zahraniční architektonické kanceláře: Akad. Arch. Petr Hájek z Prahy, Ing. Arch. Robert Konieczny s KWK PROMES z Katowic, Arch. DI Arkan Zeytinoglu z Vídně, Arch. Irakli Eristavi ze společnosti zerozero s.r.o. z Prešova a architektonickou kancelář Wenink, Holtkamp Architecten z Eindhovenu. Soutěž bude ale otevřená, takže se do ní budou moci přihlásit i další architektonická studia.

Porota vybere v dvoukolové soutěži vítězný návrh, který by měli zastupitelé schválit v červnu. Porotci budou posuzovat zejména celkovou urbanisticko-architektonickou kvalitu řešení a začlenění návrhu do struktury místa, architektonickou kvalitu řešení a také nakládání s historickou materií. V soutěžním zadání je omezena realizační cena soutěžního návrhu částkou 150 milionů korun bez DPH.

Plánovaná rekonstrukce na základě architektonické soutěže zachrání historickou budovu jatek, kterou město ve značně zdevastovaném stavu odkoupilo v listopadu loňského roku od společnosti Bauhaus společně s bývalým hobbymarketem za 80 milionů korun. Zároveň umožní její budoucí využití pro galerii PLATO Ostrava. (rs)

Do oslav se zapojí celé město


První setkání s novináři k programu oslav 750 let od první písemné zmínky o Ostravě se konalo 18. ledna v Archivu města Ostravy. O významu výročí hovořili primátor Tomáš Macura a ředitelky archivu Blažena Przybylová a Ostravského muzea Jiřina Kábrtová. Ředitelka Przybylová předvedla i nejcennější archiválie. Primátor informoval o grantovém schématu, díky němuž se do oslav může zapojit celé město. Na schéma je vyčleněno 850 tisíc korun. Více na str. 8


Strana 2

Domov Korýtko v Zábřehu projde rekonstrukcí za téměř 70 milionů korun

Kvalitnější bydlení pro seniory


Péče o seniory

Domov Korýtko v Zábřehu, příspěvková organizace města, projde rekonstrukcí, která začne letos a potrvá do konce roku 2018. „Rekonstrukce bude stát 69,8 milionu korun bez DPH a práce provede společnost Beskydská stavební,“ informoval náměstek primátora Michal Mariánek.

V budově A vznikne nástavba, v níž najde zázemní administrativa, sociální pracovníci a lékaři. Díky tomu se zvýší kapacita domova se zvláštním režimem o 28 ubytovacích míst. „Rovněž se zvedne komfort ubytování, namísto třílůžkových pokojů budou klienti domova ubytováni v jedno- a dvoulůžkových pokojích. Nutná je také úprava již nevyhovujících koupelen v objektu C,“ doplnil náměstek Mariánek. Součástí rekonstrukce je rovněž vybudování dvou nových evakuačních výtahů, částečné úpravy vnitřních dispozic všech budov a zateplení střech a fasád objektů B a C. Rekonstrukce bude probíhat za provozu. Díky tomu se senioři nemusí stěhovat do jiného zařízení.

V současné době využívá služby Domova Korýtko 257 klientů, z toho 225 uživatelů služby domova pro seniory a 32 klientů domova se zvláštním režimem. V domově pracuje 170 zaměstnanců, po rekonstrukci v něm vznikne 14 nových pracovních míst. (rs)

OZO pro nevidomé


Odpadová společnost OZO Ostrava v rámci snahy o zkvalitnění a maximální zjednodušení třídění odpadu u nevidomých občanů nainstalovala loni koncem listopadu na území města na 18 kontejnerových stanovištích na separovaný odpad speciální samolepky pro nevidomé a slabozraké. Jedná se o štítky s piktogramem a nápisem v Brailleovu písmu na žlutých, modrých a zelených kontejnerech. Speciální štítky by měly nevidomým usnadnit třídění odpadu. Vhodná místa OZO vybralo s pomocí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Ostravě. (r)

Nejoblíbenějšími jmény jsou Jakub a Eliška

Chlapečků bylo víc než děvčátek


Také loni stoupla v Ostravě porodnost. Na svět přišlo celkem 5454 miminek, to znamená o 13 více než v roce 2015 (5439 dětí) a o 192 více než v roce 2014 (5262 dětí). Víc se narodilo chlapečků (2862) než děvčátek (2592). Většina novorozenců přišla na svět na gynekologicko- porodnických odděleních Městské nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava a Vítkovické nemocnice.

Pokud jde o jména, mezi kluky dominovali Jakub, Jan, Matyáš, Adam, Oliver, Dominik, Tomáš a Lukáš, mezi holčičkami zůstala nejoblíbenější Eliška, za ní se umístily Ema (Emma), Tereza, Julie, Nela, Klára a Karolína. Naopak k málo obvyklým jménům patří Eliot, Nathan, Luis, Fabian, Jonathan, Jeremiáš, Benedikt, Ignác či Dorián pro kluky a Graciana, Clarisa, Mišela, Chanel, Bibiana, Mia, Jasmína, Vivien, Lilien nebo Hajnalka pro holčičky.

Celkem se v porodnicích Moravskoslezského kraje narodilo loni 11 484 dětí; o rok dříve jich bylo 11 210. Převahu měli chlapci, kterých se loni narodilo 5923, to znamená o 362 více než dívek. (r)

Ze zasedání zastupitelstva města Ostravy


Zbrusu nové hlasovací zařízení si vyzkoušeli zastupitelé 25. ledna v úvodu svého 23. zasedání ve volebním období 2014–2018. Celkem projednali na čtyři desítky programových bodů. Schválili mj. neinvestiční dotaci do oblasti sociální péče ve výši 28,8 mil. korun na 95 projektů. Jedná se především o péči o seniory, sociální a hospicovou poradnu, služby pro zdravotně postižené, bydlení s doprovodným sociálním programem a projekty zaměřené na činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Sedm projektů protidrogové prevence získalo 830 tisíc korun. Tyto služby zajišťují především nestátní neziskové organizace. Finance budou čerpány na poradny, terénní práci nebo substituční léčbu.

Téměř hodinu trvala prezentace a diskuze ke Strategickému plánu rozvoje města na léta 2017 – 2023. Konkrétní body budou rozpracovány v akčním plánu.

Domu kultury Poklad byla navýšena investiční dotace o 20 milionů korun. Jde o částku, která nemusí být celá vyčerpána. Část prostředků půjde na odstranění poruch v betonu a zpevnění výztuží, další část bude využita na úpravy interiéru tak, aby v objektu mohlo fungovat minikino a místnosti pro spolkový život. Na návrh primátora Tomáše Macury město podpoří letošní Dny NATO částkou 2,5 milionu korun. Český svaz bojovníků získal od města dotaci 55 tisíc korun na úhradu nájmu a dalších nákladů na provoz kanceláře v Ostravě.

Dotaci získala rovněž Nadace na pomoc zvířatům, která pečuje o domácí zvířata v době nemoci nebo v případech poranění či týrání. Může zajistit veterinární péči, poskytnout léčiva nebo krmivo, a to v případech, kdy majitel zvíře opustil anebo když si kvůli fi nanční tísni nemůže dovolit nechat zvíře ošetřit. (rs)

Aktuálně

Vyhlídková věž je uzavřena


Až do začátku března bude Vyhlídková věž Nové radnice uzavřena. Důvodem je kompletní výměna výtahů. Nefunkční bude rovněž pobočka Ostravského informačního servisu (OIS), která sídlí v 6. patře věže. Nejbližší pracoviště OIS se nacházejí u tramvajové zastávky Elektra, ve Foru Nová Karolina a na Hlavním nádraží. Výměnu výtahů provede společnost Výtahy Ostrava; město za ni zaplatí zhruba 1,3 milionu korun s DPH.

Vyhlídková věž Nové radnice patří mezi dominanty města. Ročně si odtud Ostravu prohlédne nebo poslechne výklad průvodců více než 40 tisíc návštěvníků. Téměř čtvrtinu z nich tvoří cizinci. (bk)

Fakulta slaví 20 let


Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) slaví letos 20 let od svého založení. U příležitosti této události bude v průběhu celého

roku pořádána řada doprovodných akcí. Ofi ciálně zahájila oslavy 18. ledna slavnostní Vědecká rada v Aule VŠB-TUO a vernisáž výroční výstavy v prostorách Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Expozice, kterou otevřel děkan fakulty Radim Čajka, bude přístupná veřejnosti do června. Podrobnosti o plánovaných akcích budou zveřejňovány na webových stránkách fakulty www.fast.vsb.cz. (rh)

Cena pro Vítkovice


Dolní oblast Vítkovice se dostala mezi osm oceněných finalistů prvního ročníku České ceny za architekturu. Porotci vybírali ze 475 přihlášených architektonických realizací za posledních pět let. Na Dolní oblasti je zaujal nový dynamický formát, v kterém se prolínají světy průmyslu, kultury a vzdělávání. „Tato realizace se pravděpodobně stane důležitou referenční stavbou pro další česká města, která procházejí podobnou proměnou,“ uvedla porota ve svém hodnocení. (rs)

Jednání zastupitelů


Zastupitelstvo města Ostravy se ke svému 24. zasedání sejde 1. března od 9 hodin. Jednání v sále zastupitelstva v Nové radnici je veřejné a občané ho mohou sledovat z galerie. Dokumenty k zasedání lze najít na webu města www.ostrava.cz. (bk)


Strana 3

Příležitost seznámit se s dějinami města a městské části, ve které žijete

Putovní výstava míří do obvodů


Součástí letošních oslav k 750. výročí od první písemné zmínky o Ostravě je putovní výstava s názvem Od Petřkovické venuše k Dolní oblasti. Mapuje nejdůležitější milníky v dějinách města. Postupně ji uvidí obyvatelé všech ostravských obvodů.

Výstava měla svou premiéru 9. ledna symbolicky v Petřkovicích. „Letos s l a v í m e

750. výročí první zmínky o Ostravě ze závěti biskupa Bruna ze Schauenburku. Historie Ostravy se ale začala psát před 25 tisíci lety právě v Petřkovicích, kdy zdejší vrch Landek osídlili lovci mamutů,“ řekl na zahájení výstavy náměstek primátora Michal Mariánek.

Díky archeologickému průzkumu se vrch Landek řadí k nejvýznamnějším nalezištím z doby kamenné ve střední Evropě. V ohništích byly objeveny zbytky kamenného uhlí ze sloje, která vychází na povrch, což dokazuje vůbec první využití uhlí člověkem. Na Landeku archeologové našli také sošku – 4,7 centimetru vysokou figurku ženského těla vyřezanou z krevele, známou jako Landecká či Petřkovická venuše.

„Nebylo lehké umístit na pět panelů celou historii Ostravy. Věřím, že jsme vybrali ty nejvýznamnější milníky v dějinách města,“ uvedla Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy, který výstavu ve spolupráci s magistrátem připravil.

V lednu byla výstava kromě Petřkovic k vidění také ve Vítkovicích, v únoru se přesunuje do Krásného Pole a Michálkovic a v březnu do Hrabové a Svinova. (rs)

Vyměnit bude třeba okolo tří tisíc karet


Zkontroluje si svoji ODISku Bezkontaktní čipové karty ODISka, které používá už okolo 300 tisíc lidí, se začaly v Ostravě vydávat 1. února 2011. Jejich platnost je nastavena na 6 let, proto u prvních z nich končí. Jejich majitelé jsou povinni si zažádat o novou, jinak budou považováni za černé pasažéry. Žádost lze podat v prodejnách dopravního podniku nebo přes e-shop. Za kartu vydanou v obvyklé lhůtě 21 dnů, kterou si lze nechat zaslat poštou nebo vyzvednout na kontaktním místě, zaplatí žadatel 130 korun. Karta vydaná expresně do 3 pracovních dnů stojí 300 korun a lze si ji vyzvednout pouze na prodejně. Stejně tak musí osobně vyzvednout kartu lidé, kteří uplatňují slevy. Na novou kartu bude převedena zbylá část kuponu z propadlé karty. Doba platnosti ODISky, konkrétně měsíc a rok, je uvedena vždy na zadní straně karty. Výměna karet ODISka se bude letos týkat asi 3 tisíc osob. (bk)

Od 1. března opět kotlíkové dotace


Žádosti o kotlíkovou dotaci na tepelná čerpadla a kotle na biomasu mohou zájemci podávat od 1. března v rámci doplňkového dotačního programu ve výši 55 milionů korun, který vyhlásil Moravskoslezský kraj. Novinkou je možnost elektronického podání žádosti. Majitelé nemovitostí na území Ostravy mohou získat navíc dotaci ve výši 10 procent celkových způsobilých výdajů z rozpočtu města.

Nabídka se týká především lidí, kteří si podali žádost už loni, a kvůli vyčerpání peněz se na ně nedostalo. Nově vyhlášený doplňkový program zahrnuje pouze výměnu stávajících neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové zdroje vytápění, které zpracovávají tzv. obnovitelné zdroje energie, tedy pouze na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu. Druhou „velkou“ výzvu kotlíkových dotací plánuje MŽP vyhlásit letos v březnu. K výzvě se opět připojí Ostrava, která poskytne majitelům nemovitostí na území města dotaci ve výši 10 procent způsobilých nákladů. V rámci loňské 1. výzvy využilo této příležitosti 400 žadatelů. Výměna tohoto počtu kotlů přinese snížení emisí prachu až o 40 tun ročně. (r)

Čištění potrubí ledem a solí


Prvenství v ČR

Úspěšný ostrý test unikátního systému na čištění vodovodního potrubí uskutečnili v Ostravě-Polance nad Odrou specialisté z Velké Británie. Ve spolupráci se společností Ostravské vodárny a kanalizace použili metodu čištění pomocí směsi ledu a soli. Takzvaný Ice Pigging je tisíckrát účinnější než běžný proplach. Z potrubí totiž odstraní maximum sedimentu, biofi lmu i uvolněného materiálu, a to bez ohledu na materiál, z nějž je potrubí vyrobeno. Ostrava je prvním místem v ČR, kde se do testování metody pustili.

Princip čištění metodou Ice Pigging  je velmi jednoduchý. Do vodovodního potrubí se natlačí směs ledové tříště, která tvoří 95 % objemu, a 5 % kuchyňské soli. Při optimálním tlaku dokáže směs vyčistit vodovodní potrubí tak, jak se to nikdy nepodaří při běžném proplachu či čištění vzduchem. Na čištění ledem a solí je potřeba jen poloviční množství vody než při běžném proplachu.

Výhodou je také rychlost procesu. Čas čištění potrubí se zkrátí na polovinu. Rizika jsou velmi nízká. Pokud se led zasekne např. v armatuře, po krátkém čase se rozpustí. (rv)

Radniční restaurace znovu v provozu


Restaurace v budově Nové radnice na Prokešově náměstí je od 1. února opět otevřena. Obědy se tu podávají v době od 11 do 15 hodin a strávníci si mohou vybrat z pěti druhů poledního menu. Nový provozovatel Radniční restaurace, ostravská společnost Golis, chce během dvou měsíců prodloužit otvírací dobu restaurace až do večerních hodin a zavést provoz také o víkendech. V létě pak bude otevřena rovněž venkovní část s posezením na terase a s výhledem do Komenského sadů. Do poloviny února otevře provozovatel bufet v přízemí v levé části radniční budovy. (rs)

Stadler zveřejnil vzhled nových tramvají


Švýcarská společnost Stadler, která vyhrála v tendru na dodávku 40 nových dvoučlánkových tramvají pro Ostravu, zveřejnila vizualizaci těchto vozů. Nazvala je Ostram NF II. tramvaje jsou 24,9 metru dlouhé, metru široké a 3,6 metru vysoké. 61 sedadel a celkem pojmou 188 cestujících. Disponují širokými dveřmi pro pohodlné nastupování a vystupování cestujících a vysunovací rampou pro potřeby vozíčkářů. Přední část je zkonstruována tak, aby poskytovala při případných střetech co největší ochranu chodcům. Všechny vozy jsou klimatizované. Maximální rychlost těchto tramvají je 80 km/h. První tramvaje dostane Dopravní podnik Ostrava v březnu příštího roku.

Celkem švýcarský dodavatel dodá DPO 40 tramvají. Při ceně 27,2 milionu vozidlo hodnota zakázky miliardu korun. Přesto jde z hlediska DPO o výhodnou transakci. Nové tramvaje Ostravu budou méně hlučné, klimatizované a plně nízkopodlažní, což zvýší komfort cestujících. Tramvaje Stadler jezdí ve Švýcarsku, Německu, a Dánsku a vyznačují se vysokou spolehlivostí. (st)


Strana 4

Zápis prvňáčků do základních škol se bude konat v dubnu


Zápisy prvňáčků do základních škol se letos budou konat o něco později. Zákonem je pro ně nově stanoven termín od 1. 4. do 30. 4. Zápis je povinný pro všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti starší, kterým byla odložena povinná školní docházka. Rodiče jsou povinni zapsat své dítě k povinné školní docházce, případně písemně požádat o její odklad. K žádosti o odklad je nutno přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Rodiče, kteří své dítě do školy nezapíší či nepožádají o odklad, se dopustí přestupku, za který jim může být vyměřena pokuta až 5 tis. korun. Zápisy budou probíhat v základních školách. Kromě svého potomka u nich budete potřebovat jeho rodný list a doklad totožnosti zákonného zástupce, to znamená občanský průkaz nebo v případě cizích státních příslušníků cestovní pas a potvrzení o rezidentství. Podrobné informace k zápisu vyvěsí jednotlivé školy na internetových stránkách a veřejně dostupných vývěskách školy. (ms)

Předškolní vzdělávání je pro děti starší pěti let povinné


Upozorňujeme rodiče na uzákonění povinného předškolního vzdělávání dětí, které dosáhnou ke dni 31. 8. 2017 věku minimálně 5 let. Rodiče jsou povinni zapsat své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, neučiní-li tak, dopustí se přestupku, za který jim může být vyměřena pokuta až 5 tis. korun. Zápisy budou probíhat v mateřských školách v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2017.

Město Ostrava se na zavedení povinného vzdělávání předškolních dětí připravuje již od září loňského roku. Rodiče, a to nejen předškolních dětí, můžeme ubezpečit, že kapacity pro přijetí všech dětí jsou dostatečné. Ostravské mateřské školy budou na zápis dobře připraveny.

Pro zjednodušení a kontrolu, že budou zapsány k povinnému předškolnímu vzdělávání všechny děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, bude sloužit elektronická aplikace. Tato umožňuje komunikaci mezi mateřskými školami, městskými obvody, městem i orgány sociálně-právní ochrany dětí (SPOD). O podrobnostech organizace zápisu budou rodiče průběžně informováni v tisku, televizi, prostřednictvím městských obvodů i samotných mateřských škol. (ms)

Čištění lagun začne na podzim


Odtěžování zbylých kalů z ropných lagun po chemičce Ostramo by mělo začít na podzim. Veřejné projednávání 12. ledna se obešlo bez připomínek, takže fi rma AVE CZ odpadové hospodářství, která bude akci realizovat, má volné pole působení. Má také podporu města. „Souhlasíme s navrženým postupem a trváme na jeho plnění,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Ostravské „laguny“ po bývalé rafi - nerii minerálních olejů Ostramo jsou jednou z největších ekologických zátěží v republice. V minulosti z nich bylo odtěženo na 200 tisíc tun kalů, jenže se ukázalo, že v nich jsou další desítky tisíc tun odpadu, s nimiž se původně nepočítalo. Výběrové řízení na jejich odstranění vyhrála loni pražská společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která má podle uzavřené smlouvy vytěžit a zlikvidovat celkem 91 562 tun kalů za cenu 429 milionů korun. Odtěžení kalů by měla fi rma dokončit do konce roku 2018, jejich defi nitivní likvidace by měla být hotova do roku 2020. K odtěžení použije prakticky stejnou technologii, jako se používala dosud. (bk)

O jízdenky na kartu je zájem


Cestující ostravskou městskou hromadnou dopravou si za šest měsíců od zavedení placení bankovní kartou zakoupili tímto způsobem více než půl milionu jízdenek. První měsíc se takto prodalo 45 tisíc jízdenek, v prosinci již 125 tisíc jízdenek. Denně cestující přímo ve vozech MHD zaplatí bezkontaktní kartou čtyři tisíce jízdenek. Půlmiliontá jízdenka od zavedení systému se prodala na Nový rok. Bankovní karty se tak staly nejvyužívanějším systémem prodeje elektronického jízdného a dvojnásobě překonaly počet SMS jízdenek nebo jízdenek prodaných pomocí elektronické peněženky. V důsledku toho poklesl také prodej papírových jízdenek. Dopravní podnik proto zvažuje, že by je od roku 2019 zcela zrušil. Cestujícím by však ponechal možnost hradit jízdné hotově.

Systém plateb jízdného bankovní kartou se z Ostravy rozšíří do celého kraje. Již nyní kraj stanovuje ve výběrových řízeních pro autobusové dopravce podmínku, podle které musí jejich přístroje kromě karet ODIS akceptovat i bankovní karty. (r)

Pomozte utvářet veřejný prostor


Celkem pět milionů korun na základě rozhodnutí zastupitelů bude letos vyčleněno v dotačním programu na revitalizaci a estetizaci veřejného prostoru. Grant je určen pro širokou veřejnost, která může předkládat projekty sloužící ke zkrášlení, zkvalitnění a oživení nefunkčních veřejných prostor. Žádosti lze podávat od 1. března do 1. května.

„O estetizaci veřejného prostoru jsme diskutovali v rámci příprav strategického plánu, na pracovních skupinách k projektu REFILL, inspirovali jsme se zkušenostmi jiných evropských měst. Nejen tyto podněty nás vedly k tomu, abychom nový dotační program vyhlásili. Přála bych si, aby se do něj zapojilo co nejvíce lidí a proměna veřejného prostoru k lepšímu byla ve městě znatelná. Přihlásit se může kdokoliv, ať už chce osázet místo květinami anebo upravit nevzhledné zákoutí, které by následně mohlo sloužit například k relaxaci, sportu anebo setkávání lidí. Pokud by bylo zájemců výrazně více a pět milionů by na program nestačilo, požádala bych zastupitele o případné navýšení finančních prostředků,“ vysvětlila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Podporované projekty budou rozděleny do dvou kategorií. První budou tvořit projekty malého rozsahu s finanční podporou do 100 tisíc korun, druhou projekty s podporou do 1 mil. korun. Projekty musí být v souladu s územním plánem, strategickými dokumenty a investičními záměry města. Plné znění programu a vzor žádosti jsou uloženy na webových stránkách města www.ostrava.cz v sekci Úřad/ Hledám informace/Dotace/Veřejný prostor. (r)

Poprvé v historii budou tři největší česká města vystavovat společně

Atraktivnější pro odborníky i investory


My a svět

V jedné společné expozici Czech Cities se budou na 28. ročníku veletrhu investičních příležitostí MIPIM 2017 prezentovat tři největší města České republiky – Praha, Brno a Ostrava. Veletrh se koná od 14. do 17. března ve francouzském Cannes.

„Těší mě, že právě Ostrava přišla s touto myšlenkou. Díky zkušenostem, které s veletrhy máme, jsme dostali důvěru Prahy i Brna připravit společnou expozici právě my. Předpokládám, že zastoupení všech tří největších českých měst reprezentovaných jejich hlavními představiteli bude atraktivnější pro odborníky i investory a věřím, že taková prezentace přiláká více pozornosti a přinese více příležitostí k navázání nových obchodních vztahů,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Společná expozice má několik výhod. Zatímco vloni měla prezentace Ostravy rozlohu necelých 140 m2, letos má společný stánek plochu 253 m2 a protože je vytvořen v jednotném designu, bude působit celistvě. Každé město má přitom své vlastní zázemí, které využije pro jednání se svými obchodními partnery a zájemci o bližší informace. Kromě vyšší atraktivity společné expozice je významná i finanční úspora, která převyšuje milion korun oproti loňským nákladům. (av)


Strana 5

Architektovo rodinné sídlo využívala mateřská škola a družina, přesto v něm zůstal zachován původní interiér

Grossmannovu vilu čeká rekonstrukce


Proměny města

Památkově chráněnou Grossma nnovu vilu čeká rozsáhlá rekonstrukce. Objekt, který byl naposledy využíván jako školní družina, se promění v ubytovací zařízení pro významné hosty. „Projektová dokumentace by měla být hotova do půl roku a rekonstrukce začne v roce 2018,“ řekl primátor Tomáš Macura. Město se v minulosti snažilo vilu několikrát neúspěšně prodat. Nyní vedení města rozhodlo, že ji využije jako místo pro jednání a pro ubytování významných návštěv.

Projektová dokumentace by měla být hotova do poloviny letošního roku, poté bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Rekonstrukce začne v příštím roce a náklady se mohou pohybovat kolem 40milionové hranice.

Architekt František Grossmann pocházel z Pustějova ve Slezsku. Do roku 1906 působil jako stavitel ve Frýdku. Poté v Moravské Ostravě založil s mladým architektem Františkem Fialou firmu Grossmann & Fiala, která se zabývala projektováním a stavební činností. Firma stavebně dokončila kostel Panny Marie Královny v Mariánských Horách v roce 1907, dům katolických tovaryšů v Přívozské ulici, podílela se na přestavbě dolu Zárubek a výstavbě nové administrativní budovy dolu Michal v Michálkovicích. Po roce 1918 firma zcela přešla na Františka Grossmanna. Již v roce 1918 vznikly plány na jeho rodinnou vilu, kterou postavil v roce 1923. Koncem 20. let minulého století se Grossmannova firma dostala do fi nančních potíží a tahanice s věřiteli vyústily v roce 1933 sebevraždou Františka Grossmanna a jeho manželky. Po druhé světové válce byla ve vile umístěna mateřská škola, později až do roku 2005 v ní působila školní družina. I přes dílčí vnitřní úpravy zůstala zachována větší část původního interiéru. (rs)

Ostrava má dvě nové památky


Za kulturní památky prohlásilo Ministerstvo kultury dvě vily stavitele Bohumila Židlického v areálu Městské nemocnice Ostrava. Jedná se o budovy v Nemocniční ulici, č. p. 947, a v Hornopolní ulici, č. p. 1169. Stavby zastupují ukázková díla dokládající stavební produkci na konci 19. století a kolem roku 1900.

Oba architektonické skvosty jsou ve vlastnictví města. To nyní zvažuje, jak je využít v budoucnu. „Teď jsme obě vily zachránili a tím jsme si ztížili dostavbu pavilónu operačních sálů, respektive rekonstrukci městské nemocnice. Je jasné, že se běžným úpravám a rekonstrukci obou vil postupně nevyhneme,“ reagoval náměstek primátora pro investice Břetislav Riger. Město si přesto dokáže představit, že by obě budovy sloužily i nadále nemocnici. „Pro taková nemocniční oddělení, která nebudou

vyžadovat stavební úpravy dispozice objektů, jež nebudou z důvodu památkové ochrany možné. Mohly by tam vzniknout například ordinace pro psychiatrickou a psychologickou péči,“ vysvětlil Riger.

Obě vily propojuje přístavba lékárny, kterou chce město v budoucnu přestěhovat do přízemí několikapatrového parkovacího objektu na parkovišti před nemocnicí, jež plánuje postavit.

Dům č. p. 947 v Nemocniční ulici je příkladem novobarokní architektury s bohatě zdobenými průčelími, zatímco dům č. p. 1169 v Hornopolní ulici představuje ranou recepci secese. „Uvedené stavby reprezentují schopnost stavitele Bohumila Židlického reagovat na aktuální proměny dobové architektury. Jejich význam umocňuje skutečnost, že se nacházejí v těsném sousedství a dokládají odlišný architektonický modus v díle téhož projektanta v rozpětí několika let,“ řekl Martin Strakoš, historik architektury ostravského pracoviště Národního památkového ústavu. (bk)

Centrum PANT oživí střed města


Na křižovatce ulic Nádražní a Čs. legií v prostoru bývalého knihkupectví bylo otevřeno kulturní a vzdělávací Centrum PANT s artovým kinem a kavárnou. Otevření se zúčastnili primátor Tomáš Macura a náměstek primátora Martin Štěpánek.

Centrum PANT nabídne četné aktivity a náměty od historie přes aktuální společenská témata, prezentace neziskových organizací až po popularizaci činnosti Ostravské univerzity a dalších vzdělávacích subjektů. Návštěvníci se zde mohou setkávat, poznat zajímavé hosty, zhlédnout filmy, výstavy a mnoho dalšího. Centrum má za úkol také oživit střed města. Nabízí zázemí a cenově dostupné prostory pro vzdělávání mládeže, kulturní aktivity, zájmovou činnost. V rámci centra PANT najdeme také Institut Jaromíra Šavrdy, který je provozován ve spolupráci s oddělením audiovizuální tvorby Slezské univerzity. (vk)


Strana 6

Den 22. února byl vyhlášen v roce 1990 Evropským dnem obětí

Priorita pro celou společnost


Celá společnost by měla vnímat pomoc obětem trestných činů jako svou prioritu. Pro umocnění povědomí o této problematice byl den 22. února vyhlášen v roce 1990 Evropským dnem obětí, za čímž stojí podpis Charty práv obětí z Velké Británie.

Krizová intervence

Moravskoslezským jednotkám Policie ČR při pomoci obětem trestných činů a nejen jim – také například pozůstalým po obětech dopravních nehod, svědkům závažných trestných činů nebo pozůstalým po sebevraždách blízkých osob – pomáhá od roku 2010 speciální tým krizových interventů. V tomto týmu jsou zařazeni zkušení policisté nejrůznějších součástí Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Vloni poskytli svou pomoc v 176 případech a pomohli 451 lidem. Oproti roku 2015 je patrný nárůst o 35 případů a celkem o 86 osob, kterým byla pomoc poskytnuta.

Nezbytnou součástí krizových interventů je výjezdové zavazadlo, které obsahuje nejrůznější prostředky, které mohou být nápomocné při poskytování tzv. prvotní pomoci obětem nebo pozůstalým. Mezi nejdůležitějšími jsou dětské hračky. Pro moravskoslezské policisty je od roku 2013 vyrábí odsouzení vězni ve Věznici Heřmanice v rámci pracovní terapie, která slouží k fixaci získaných dovedností a posílení psychiky vězňů. Tyto hračky společně s empatickým přístupem krizových interventů napomáhají k navázání kontaktu s dítětem nebo vytvoření časového prostoru ke krizové intervenci směrem k dospělým. Touto dobrou praxí a spoluprací se inspirovala i ostatní krajská ředitelství policie a ředitelé jiných věznic. (PČR)

Mají starost o potenciální oběti


Ve snaze předcházet trestným činům se Městská policie Ostrava (MPO) zaměřuje také na možné oběti zlodějů, podvodníků a násilníků. Nejvíce cílí na zvlášť zranitelné oběti trestných činů, mezi které se řadí děti, senioři a hendikepované osoby.

Děti: Celoroční projekt městské policie financovaný městem pod názvem Nebudu obětí připravil dívky základních škol na možná bezpečnostní rizika, se kterými se mohou setkat. Školou povinná děvčata byla seznámena se zásadami bezpečného chování na ulici, preventisté a instruktoři jim navíc předvedli sebeobranné techniky využitelné při ochraně zdraví či života. Získané zkušenosti si žákyně vyzkoušely v „reálných“ modelových situacích.

Senioři: Velký ohlas znovu zaznamenal projekt Senior jako posel prevence. Jeho cílem bylo předat seniorům informace, jak se nestat obětí. Jednotlivé etapy projektu byly realizovány formou přednášek, exkurzí a adaptačního pobytu. V rámci modelových situací měli senioři možnost nácviku sebeobranných technik za využití pomůcek a prostředků individuální obrany. Od psychologa si vyslechli přednášku na téma Podvodná jednání a pod jeho vedením si vyzkoušeli aplikaci asertivních technik při odmítání nabídek zboží a služeb. Součástí programu bylo získání informací o psychologickém traumatu obětí trestných činů a následné účinné pomoci.

Senioři a hendikepovaní: Stálicí při poskytování pomoci zvlášť zranitelným obětem jsou nouzová tlačítka. Šestašedesát nově zakoupených Senior linek z projektu Ostrava – Senior linka 2016, financovaného Ministerstvem vnitra ČR a městem Ostravou, již plní svou úlohu. Projekt spočívající v zavedení nouzových tlačítek v bytech seniorů a hendikepovaných běží již více než 6 let. Za toto období byla tlačítka aktivována více než 1200krát. Ve zhruba 150 případech bylo nutné přivolat lékařskou pomoc, v šesti případech Policii ČR. Za zmínku stojí také montáže panoramatických kukátek a bezpečnostních řetízků pro seniory, kterých bylo loni nainstalováno 195 kusů.

Bližší informace k Senior linkám, řetízkům a kukátkům získáte na tel. č. 720 735 125. (MPO)

Pomáhá i Probační a mediační služba


Problematika obětí trestných činů a jejich práv je aktuální i u nás v Česku. V roce 2013 byl přijat zákon o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb., který upravuje práva a postavení obětí v trestním řízení. Díky zákonu mají oběti lepší možnosti domoci se svých práv a možnost být aktivnějšími účastníky trestního řízení. Zákon mimo jiné

zajišťuje pro oběti možnost, aby podaly prohlášení o dopadech trestného činu na jejich život, kde mohou vyjádřit, co vše se následkem této události změnilo. Kromě dalších práv je zakotveno i právo na peněžitou pomoc od státu pro oběti, kterým bylo ublíženo na zdraví.

V Ostravě se už od roku 2013 setkává Tým pro oběti, jehož členy jsou zástupci Magistrátu města Ostravy, policie, státního zastupitelství, soudu, městské policie, Probační a mediační služby, nemocnic a nestátního neziskového sektoru. T ým se snaží spojovat všechny důležité aktéry, kteří se s problematikou obětí setkávají, a hledat možnosti, jak podpořit lidi, kteří se stali obětí trestné činnosti. V roce 2014 se členové týmu významně spolupodíleli na projektu Bezpečnější Ostrava, kdy se podařilo zvýšit informovanost občanů o jejich právech a možnostech pomoci.

Aktivity týmu jsou zaštítěny Probační a mediační službou, která je realizuje pod projektem Proč zrovna já? II. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. (PMS)

Pomoc a poradenství obětem trestných činů

Kam se obrátit


Probační a mediační služba ČR
Poradna pro oběti – Probační a mediační služba
Poděbradova 1223, 702 00 Ostrava
tel.: +420 727 940 151
e-mail: buzkova.pms@gmail.com
www.pmscr.cz

Bílý kruh bezpečí
Poradna pro oběti trestné činnosti
28. října 124 (Dům kultury města
Ostravy), 702 00 Ostrava
non-stop linka: 257 317 110
bezplatná non-stop linka: 116 006
e-mail: bkb.ostrava@bkb.cz
www.bkb.cz

Slezská diakonie
Občanská poradna Ostrava
Velká 19, 702 00 Ostrava
tel.: 734 645 275
e-mail:obcan.ov@slezskadiakonie.cz
www.slezskadiakonie.cz

SPOLEČNĚ – JEKHETANE o.p.s.
Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
Pobočka Ostrava-Přívoz:
U Tiskárny 3, 702 00 Ostrava
tel.: 602 248 693
e-mail: poradna@jekhetane.cz
www.jekhetane.cz

SPOLEČNĚ – JEKHETANE o.p.s.
Kontaktní místo Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE
Pobočka Ostrava-Poruba
Dělnická 20, 708 00 Ostrava
tel.: 778 059 313
e-mail: poradna@jekhetane.cz
www.jekhetane.cz

Charita Ostrava
Poradna Charity Ostrava
Jeremenkova 8, 703 00 Ostrava
tel.: 599 526 906, 731 625 767
e-mail: cho.poradna@charita.cz
http://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/

Diecézní charita ostravsko-opavská
Poradenské a informační centrum DCHOO
Puchmajerova 10, 702 00 Ostrava
tel.: 596 128 309, 731 625 872
bezplatná linka 800 400 214
(pondělí – pátek 8-14 hodin)
e-mail: poradna@dchoo.charita.cz
www.dchoo.caritas.cz

Vzájemné soužití o.p.s.
Sociálně právní poradna
Bieblova 404/8, 702 00 Ostrava
tel.: 596 128 401, 596 128 402
e-mail: poradna@vzajemnesouziti.cz
www.vzajemnesouziti.cz


Strana 7

Úkolem asistentů prevence kriminality je dosáhnout snížení trestné činnosti na území města

V první linii úsilí o posilování bezpečnosti


Prevence kriminality

Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu, takový je název projektu s registračním číslem CZ .03.2.60/0.0/0.0/15_026/00027 89, který Ostrava realizuje v rámci programu koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Realizace projektu byla zahájena začátkem října 2016 a má být ukončena koncem září 2019. Spolufinancován je z prostředků Evropského sociálního fondu a jeho cílem je stabilizovat úroveň bezpečnosti ve vyloučených lokalitách, zajistit lepší dodržování veřejného pořádku, posílit systém prevence kriminality a dosáhnout snížení trestné činnosti na území města. V rámci uskutečňování projektu bylo vytvořeno šest pracovních míst pro tzv. asistenty prevence kriminality, kteří jsou zařazeni u Městské policie Ostrava a jejichž činnost je podporována v souladu s metodikou Ministerstva vnitra ČR. Zajištěno je také fungování multidisciplinárních týmů v rizikových lokalitách Ostravy.

Jaké úkoly asistenti plní? V součinnosti s ostatními zainteresovanými subjekty se podílejí na předcházení vzniku trestné činnosti, přispívají k zajištění bezpečnosti a ochrany osob a majetku v sociálně vyloučených lokalitách i mimo ně a dohlížejí na dodržování čistoty zejména na veřejných prostranstvích. Věnují se odhalování některých přestupků, obzvlášť pokud jde o nepořádek na veřejných místech a dodržování obecně závazných vyhlášek města. Podílejí se na aktivitách realizovaných v rámci bezpečnostně preventivních opatření například v okolí ubytoven a na řadě preventivních akcí. Ve spolupráci s úsekem prevence a propagace městské policie se třeba podíleli na preventivní činnosti v rámci akce pro veřejnost a osoby se zdravotním postižením Život bez bariér, která se konala loni v říjnu na Výstavišti Černá louka. V předvánočním období se účastnili opatření reagujících na zvýšený pohyb občanů v obchodech, na tržnicích, v nákupních centrech a na přilehlých parkovištích. V rámci celorepublikového opatření s názvem Jehla se zaměřili na vyhledávání a sběr injekčních stříkaček a jehel.

Další oblastí jejich působení je primární prevence. Ta obnáší účast na preventivních besedách v sociálně vyloučených lokalitách, například k problematice zadlužování, dodržování zákonů, pravidel občanského soužití, veřejného pořádku nebo záškoláctví. Osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, podávají informace o organizacích poskytujících sociální služby, případně k nim tyto osoby přivádějí.

Asistenti prevence kriminality nejsou terénními sociálními pracovníky nebo strážníky, nejsou ani úředními osobami ve smyslu trestního zákoníku. Nejsou proto vybaveni donucovacími prostředky a nejsou na ně delegována žádná zvláštní oprávnění. Přesto jsou schopni vyřešit značnou část přestupkového jednání sami, u těch složitějších pak volají k dořešení hlídku městské policie. Jednotliví asistenti mají určenou svoji hlavní oblast působení, ovšem při výkonu své práce se pohybují podle potřeby po celém městě. Na starost je má mentor, jímž je zkušený strážník, který plánuje a kontroluje jejich činnost a zároveň pečuje o jejich vzdělávání a profesní i osobnostní rozvoj.

Více o úloze asistentů prevence kriminality a celém projektu najdete na webových stránkách http://socialnizaclenovani. ostrava.cz. (hk)

Deset let centra pro seniory


Deset let nabízí služby pro seniory komunitní centrum v Charitním středisku Gabriel v Zábřehu. Posláním centra je prostřednictvím sociální služby přispět ke snížení osamělosti a k udržování soběstačnosti a samostatnosti dříve narozených. Služby rovněž vedou k podpoře setrvání seniorů v domácím prostředí a zároveň odstraňují izolaci od společenského prostředí. V rámci aktivit střediska nabízí Charita Ostrava aktivizační programy jako výtvarné činnosti, kurzy práce na PC, přednášky, besedy, vernisáže.

U příležitosti výročí proběhne v centru 21. února od 15.30 h děkovná modlitba, představení jednotlivých aktivit seniorů a koncert. Od 17 h se bude konat v místní seniorské Galerii G vernisáž obrazů malíře Zdeňka Kračmára s názvem Příroda a portrét. Galerie je přístupná od pondělí do pátku od 8 do 16 h. (dk)

Charita Ostrava


Péče o nemocného

Charita Ostrava nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se účastníci dozví, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí, a získají související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučí se, jak se nemocnému podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či polohování jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek. Ty je možné si zapůjčit v charitní půjčovně. Seminář se koná vždy jednou měsíčně v budově Hospice sv. Lukáše v ul. Charvátské 785/8 ve Výškovicích, nejbližší termín je 16. 2. 2017 od 14.00 h. Na školení se je třeba předem přihlásit u Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002, e-mail cho.hospicova.poradna@charita.cz.

Charita „od kuchyně“

Možnost seznámit se s poskytovanými službami v domovech pro seniory, hospici, denních centrech, poradnách nebo azylových domech Charity Ostrava mají zájemci v rámci Dnů otevřených dveří, pořádaných u příležitosti 26. výročí vzniku této neziskové organizace. Zařízení charity budou pro veřejnost otevřena 22. a 23. února od 9 do 17 hodin.

Beseda s Cimickým

Charita Ostrava zve na besedu s psychiatrem, spisovatelem, scenáristou a dramaturgem MUDr. Janem Cimickým, CSc. Setkání spojené s autogramiádou k nové knize Téměř jasný případ se uskuteční 17. 2. 2017 od 15 h. v Charitním středisku Gabriel – komunitním centru pro seniory v Čujkovově ulici v Zábřehu. Vstup zdarma. Více informací na tel.: 599 527 590 a 737 610 758.

Podrobnosti o akcích Charity Ostrava na http://ostrava.caritas.cz. (dk)

Z redakční pošty

Slaví i Stará Ves pod Ondřejnicí


750 let od první písemné zmínky slaví letos i Stará Ves pod Ondřejnicí, jedna z dvanácti obcí, které jsou součástí správního obvodu Ostrava. Oslavy zahájila novoroční jízdou cyklistů na trase Stará Ves – Hukvaldy, která se zde koná již od roku 1954, a turistickým pochodem. Zúčastnilo se přes 40 cyklistů a více než 20 pochodujících. V dalším období na ně navážou výstavy, koncerty, besedy a velké kulturní a společenské akce, jimiž je obec proslulá. Zejména Festival Poodří Františka Lýska, připravovaný společně s Ostravou-Proskovicemi a Jistebníkem, Obecní slavnosti, Hubertova jízda, „Jizda koĺe obiĺa“ nebo Zámecké léto mají velký ohlas mezi folkloristy doma i v zahraničí. V obci s asi 2800 občany působí i oblíbený Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica, který letos oslaví 40 let své existence. (kas)


Strana 8

Na podporu projektů je vyčleněno 850 000 korun

Dotační program k výročí vzniku města


Dne 29. listopadu 2017 uplyne 750 let od chvíle, kdy olomoucký biskup Bruno vydal svůj testament, ve kterém se poprvé píše o Ostravě. Toto datum je symbolicky pokládáno za den založení města. V rámci oslav tohoto výročí Ostrava vyhlašuje výzvu v oblasti kultury s názvem 750. výročí první písemné zmínky o městě.

„V návaznosti na dobré zkušenosti z loňského roku při připomenutí 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara je i nyní smyslem a snahou vyhlášení této výzvy vtáhnout do dění v rámci oslav co nejvíce subjektů. Mám za to, že by se vyhlašování dotačních programů spojených s konkrétními akcemi mohlo stát tradicí. V příštím roce se k podobné úvaze nabízí 90. výročí od úmrtí hudebního skladatele Leoše Janáčka, k němuž má naše město silný vztah,“ řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Jedná se o dotační program na podporu kulturních projektů a akcí, které důstojným a atraktivním způsobem připomenou historii Ostravy. V rámci výzvy budou moci subjekty žádat o účelovou dotaci, příspěvkové organizace města a městských obvodů o příspěvek a městské obvody o transfer. Dotační program je určen na přípravu a realizaci představení, tvorbu děl, výstavy, publikace, přednášky a další aktivity související s historií Ostravy. Na podporu projektů je vyčleněna částka 850 000 Kč, maximální výše podpory na jeden projekt je 50 000 Kč.

Termín pro podání žádostí je od 27. února do 10. března do 13 hodin. O poskytnutí fi nanční podpory rozhodnou orgány města do konce dubna. Hodnocení žádostí a projektů se řídí Programem podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostrava v letech 2016–2020. Začátek akcí je limitován datem 1. ledna 2017, projekty musí být ukončeny 31. prosince 2017. (r)

Novoroční koncert nadchl


Bouřlivý potlesk vestoje, jímž si nadšené publikum vytleskalo přídavek... Účastníci Novoročního koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava (JFO) se stali svědky opravdové umělecké hostiny. Hrála se Carmina burana Carla Orffa, která je pro mnohé milovníky hudby jedinou skladbou 20. století, která snese označení geniální. Ve skvělém provedení JFO, Pražského filharmonického sboru, Janáčkova filharmonického sboru mladých a sólistů Kateřiny Kněžíkové, Jaroslava Březiny a Filipa Bandžaka, pod taktovkou šéfdirigenta JFO Heiko Mathiase Förstera, přinesla posluchačům mimořádný zážitek a stala se důstojným vstupem do nového roku.

Koncert zahájil primátor Tomáš Macura, který přivítal místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka, hejtmana Ivo Vondráka, biskupa Václava Lobkowicze, poslance, senátory a další. Připomenul oslavy 750 let od první písemné zmínky o Ostravě a další „sedmičková“ výročí, která si letos připomeneme. (bk)

Pomoc pro veterány


Město poskytne dotaci 55 tisíc korun Českému svazu bojovníků za svobodu. Příspěvek bude sloužit na úhradu nájmu a služeb k zajištění provozu kanceláře oblastního výboru organizace v roce 2017. (r)

Umučené z tábora Hanke připomene pamětní deska


Z iniciativy města vznikla pracovní skupina, která připomene památku umučených občanů v internačním táboře Hanke. Ten vznikl v polovině května 1945 v dnešní Nádražní ulici naproti Dolu Jindřich v objektu zasílatelské firmy Hanke. Do tábora byli umístěni Němci a osoby podezřelé ze zrady a kolaborace za protektorátu, a to včetně žen a dětí. Lidé v táboře byli vystaveni brutálnímu zacházení ze strany dozorců, kteří je dokonce bez soudu popravovali. Násilnosti nepřežilo 231 osob. V místě tábora bude umístěna pamětní deska. „Zároveň zřídíme pietní místo v sadech Milady Horákové. Jsou tam pohřbeni umučení lidé z tábora, avšak pietní místo připomene všechny, kteří v sadech odpočívají. V tomto místě byl židovský i městský hřbitov,“ uvedl primátor Tomáš Macura. (rs)

Nejkratší lhůta pro vydání cestovního pasu činí šest pracovních dnů, na občanku se čeká až třicet dní

Cestovní doklady si je lepší vyřídit už teď


Co je dobré vědět

Koupit si zahraniční dovolenou a pak se teprve zajímat o vyřízení cestovních dokladů nemusí být nejlepší nápad. Může se vám totiž snadno stát, že zůstanete doma a přesun uskuteční pouze vaše peníze. Už od loňského roku platí, že nejkratší doba pro vydání cestovního pasu činí 6 pracovních dnů. Místo stokoruny za dítko nebo šesti set za dospěláka, které běžně zaplatíte za pas vydaný do 30 dnů, uhradíte dva nebo čtyři tisíce, ale stanovenou lhůtu 6 pracovních dnů stejně nezkrátíte. Leda že by se vám chtělo do Prahy – tam vám pas vydají za 5 pracovních dnů, ovšem musíte si tam o pas nejen zažádat, ale také si jej vyzvednout.

Samozřejmě, po zemích Schengenského prostoru, Albánii, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Gruzii, Makedonii, Moldávii a Srbsku můžete cestovat pouze s občankou. I ta však musí být platná. Novou vám na úřadě vystaví do 30 dnů, „provizorní“ bez strojově čitelných údajů do 15 dnů. Takže lhůty jsou tu ještě delší, při čemž „náhradní“ občanku bez strojově čitelných údajů vám leckde jako cestovní doklad nepřijmou.

Doklad musí mít i dítě

Nečekané problémy s vycestováním vám může způsobit vaše dítko. Na to, že je máte zapsané v občance nebo pasu, se dnes už nehraje. Každý člověk, i ten sotva narozený, musí mít při cestě do zahraničí vlastní doklad – občanku nebo cestovní pas. Pro získání dokladu přitom nestačí jen rodný list dítěte a doklady jeho zákonného zástupce, ale musí se dostavit na přepážku osobně. To proto, aby mohla být pořízena jeho fotografie, u pasu v případě osob starších 12 let také sejmuty otisky prstů.

Naproti Dolu Jindřich

Jak si tedy zajistit úspěšnou dovolenou a poklidný spánek? Rada je jednoduchá. Nečekejte na poslední chvíli a vyrazte na příslušný úřad už dnes! V Ostravě jde konkrétně o Pracoviště oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy, které sídlí v ulici Gorkého 2, hned naproti Dolu Jindřich. Otevřeno má v pracovní dny ráno vždy od 7.30 h, odpoledne v pondělky a středy do 17.30 h, v úterky a čtvrtky do 16 h a v pátky do 12 h. K podání žádosti se můžete i objednat, a to na telefonních číslech 599 499 311 a 844 121 314 nebo přes elektronický portál města. Co všechno budete k podání žádosti potřebovat, si najdete na webu www.ostrava.cz v sekci Úřad – Potřebuji si vyřídit. Pokud by vám při návštěvě přepážky přece jen něco chybělo, budete mít dost času potřebné doklady doplnit a do léta mít platný cestovní doklad.

Hřát vás při tom může vědomí, že se vyhýbáte hodinovým frontám, které se na úřadě tvoří před sezonou. (bk)

Jak se chovat za smogové situace


Leden proběhl v Ostravě ve znamení smogových situací. Příčiny zhoršené kvality ovzduší jsou všeobecně známy. Jde o vlivy průmyslu, dopravy, vytápění. Významnou měrou k nim přispívají geografi cké podmínky. Město leží v kotlině a při inverzi je jakoby uzavřené pokličkou. Při bezvětří koncentrace polétavého prachu v ovzduší rychle stoupá.

Ochranou proti prohlubování smogových situací je regulace vyhlašovaná pro průmyslové podniky při překročení tzv. regulační prahové hodnoty (RPH) koncentrace suspendovaných částic PM10, která činí 150 mikrogramů na metr krychlový. Adekvátně reagovat by měli ale také lidé. Lékaři doporučují zejména omezit pobyt pod širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti. Zvýšit bychom měli také přísun vitaminů, zejména vitaminu C, vyhýbat se zakouřeným prostorám, větrat jen krátce, nárazově, omezit používání otevřených plynových spotřebičů a krbů a nepracovat s chemickými látkami, jako jsou barvy nebo rozpouštědla.

Důležité je maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu, neboť emise ze spalovacích motorů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic a oxidu dusičitého. Při topení bychom pak měli důsledně dodržovat pravidla, která platí nejenom za smogové situace. To znamená spalovat jen předepsané palivo, provozovat kotel jen na projektovaný výkon a hlavně – nespalovat žádný odpad! (r)

Investice v kostce pro samosprávy


Pomocníkem pracovníků samospráv obcí se stane publikace Investice a investiční procesy v podmínkách samosprávy, kterou vydal Magistrát města Ostravy. Knihu připravili emeritní profesor Vítězslav Kuta a Stanislav Endel z Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Je uceleným souborem znalostí o zásadách přípravy, realizace, využívání a demolice stavby od okamžiku vzniku první představy o investici až po její likvidaci. „Usnadňuje orientaci a poskytuje vodítko, jak investiční proces chápat, jak k němu přistupovat i jak ho řídit,“ uvedl k publikaci námětek primátora pro investice Břetislav Riger. Kniha má 192 stran. Text je doplněn grafy a barevnými fotografiemi vítězných staveb z jednadvaceti ročníků městské soutěže Dům roku. Je k dostání za 350 korun v pobočkách Ostravského informačního servisu. (rs)

Vy se ptáte, radnice odpovídá


Na tomto místě otiskujeme odpovědi představitelů města a kompetentních úředníků magistrátu na vaše dotazy k problémům, které se týkají města Ostravy. Při kladení otázek žádáme o maximální věcnost a stručnost. Naše adresa je Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, nebo elektronicky: redakce@ostrava.cz.

Kolik stojí bezplatná přeprava seniorů

Větu v lednovém čísle Ostravské radnice, že od 1. ledna 2016 cestují senioři starší 65 let městskou hromadnou dopravou zdarma, zpochybnila občanka, která se podepsala jako seniorka Š. Morini, Ostrava. Podle ní musí každý senior zaplatit za možnost cestovat MHD 300 korun ročně. Jak je to doopravdy?

Miroslav Albrecht, mluvčí Dopravního podniku Ostrava: „Občané nad 65 let věku mají nárok na bezplatné cestování v rámci města Ostravy (dříve zóny 1 až 4, dnes nově jedna celoostravská zóna 77). Bezplatná přeprava je podmíněna nahráním 365denní jízdenky s nulovou cenou na bezkontaktní čipovou kartu ODISka. Bezplatná přeprava občanů po dovršení 65 let platí jen v uvedených zónách. Bezplatná přeprava neplatí ve vlacích Českých drah, a.s. Cena za vydání nové ODISDky je 130 Kč s tím, že její platnost je 6 let. Poplatek 300 Kč je třeba uhradit pouze při expresním vydání ODISky do 3 pracovních dnů. Pozor, cestovat na platný osobní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas) mohou pouze občané narození před 1. 1. 1946. Jakmile někdo v současné době dosáhne věku 70 let, nadále bude muset používat ODISku s ‚nulovým‘ kuponem“. (bk)

Z RPG je Residomo


Ostravský poskytovatel nájemního bydlení, společnost RPG Byty změnil od 1. února název na Residomo. Přejmenování souvisí s předloňským prodejem firmy novým vlastníkům, které zastupuje společnost Round Hill Capital se sídlem v Londýně. V Moravskoslezském kraji pronajímá Residomo asi 43 tisíc bytů, v moravskoslezské metropoli zhruba 17 tisíc bytových jednotek, v nichž žije okolo 40 tisíc lidí. Vzhledem k zájmu o nájemní bydlení chce firma svůj ostravský bytový fond dále rozšiřovat, a to výstavbou nových bytových domů. Řádově by se mělo jednat o stovky nových bytů. (bk)


Strana 10

Camerata Janáček si zahraje se světovým houslistou Gilem Sharonem

Schubert v novém kabátě


V komorním Cyklu Janáčkovy filharmonie zahraje 6. února v Domě kultury města Ostravy komorní orchestr Camerata Janáček skladby Schuberta, Mendelssohna, Šostakoviče, Prokofjeva a Krejčího.

S orchestrem vystoupí houslista rumunského původu žijícího v Nizozemí Gil Sharon, rytíř řádu Orange Nassau, který obdržel z rukou královny Beatrix za vynikající zásluhy ve světě komorní hudby. Se Sharonem spolupracuje ostravský orchestr od roku 2006 a loni s ním hrál v Maastrichtu hudební lahůdku – Schubertovu sonátu Arpeggione. „Houslista Sharon tentokrát vzal do ruky violu a s moudrostí jeho věku vlastní přednesl tuto nádhernou hudbu. Vzdělaný posluchač si asi řekne, že je to sonáta pro arpeggione a klavír. Hráli jsme ji samozřejmě v instrumentaci pro violu a smyčce. V Ostravě ještě Arpeggione v takové podobě nezazněla. Zvolili jsme si ji tedy za základ našeho koncertu,” vysvětlil novinku v uvedení slavné skladby umělecký vedoucí souboru Pavel Doležal. (rs)

Hudební večery v rádiu


Nový cyklus koncertů nazvaný Hudební večery v Českém rozhlase pořádá Ostravská  univerzita. První koncert cyklu zazní v úterý 19. února ve Studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava a představí se na něm jeden z nejlepších světových saxofonistů Philippe Portejoie z Francie, klavíristka Frédérique Lagarde a klarinetista Igor Františák, kteří zahrají skladby francouzských autorů. V druhé části přednese ANSemble Duettino za klavírního doprovodu Alexandra Starého skladby Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Fanny Mendelssohn Hensel a Johannese Brahmse. (rs)

Zatančí baletní hvězdy


Baletní galakoncert Mezinárodní Gala zve na svůj již čtvrtý ročník 25. února v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka. Hosty budou tanečníci zahraničních národních divadel z Polska a Německa. Českou republiku reprezentují tanečníci z baletu Národního divadla v Praze, souboru Ballet Hommes Fatals, ostravská rodačka Nataša Novotná a domácí balet Národního divadla moravskoslezského. (rs)

Výstavy v Domě umění


V Domě umění zvou aktuálně k prohlídce tři výstavy. Expozice nazvaná Tradice v proudu modernity se stala novou stálou výstavou a je pro veřejnost zpřístupněna po celý rok zdarma. Představuje tradiční malbu, která byla v určitých obdobích přeceňována a v jiných bagatelizována. Na 25 plátnech si návštěvníci prohlédnou vývoj od konce 19. století do poloviny 20. století. Tematicky lze plátna rozdělit do tří skupin s označením realita, iluze a nálada. Výstava se současně pokouší definovat na vybraných příkladech pojmy tradice a modernita ve výtvarném umění.

Druhá výstava Album 76 představuje grafiky a kresby sedmi desítek dobově opomíjených umělců. Potrvá do začátku března. Třetí výstava Narušená imaginace je přehlídkou současného evropského umění. Malby tří desítek umělců naznačí současné trendy ve výtvarném umění. Tato výstava trvá do 26. března. Výstavy doprovodí komentované prohlídky a vzdělávací programy pro školy a veřejnost. (r)

Fotografie vytvořily křížovou cestu


Fotografická galerie Fiducia připravila výstavu Jaroslava Malíka nazvanou Křížová cesta (Emila Navrátila). Autor výstavnou vzpomíná na dědu Emila Navrátila, kterého nikdy nepoznal. Ten zemřel v rakouském koncentračním táboře Stein v roce 1942. Soubor je sestaven z dochovaných materiálů – fotek, motáků a z dofocovaných reflexí. Svébytná bude i instalace do 14 dřevěných rámů křížové cesty. Část výstavy bude umístěna i ve vstupních prostorách antikvariátu Fiducia. Zájemci si výstavu mohou prohlédnout do 28. února.

V galerii Dole v prostorách antikvariátu trvá do 15. února výstava malíře Davida Vojtuše, který používá experimentální tušovou techniku. (st)

Co, kdy, kde ve městě

DŮM KULTURY MĚSTA OSTRAVY. Divadla (výběr): 6. 2. (19) Kutloch aneb I muži mají své dny (Studio Dva, hrají: B. Klepl/M. Maděrič, K. Hádek/V. Jílek, M. Slaný, F. Blažek); 13. 2. (19) Dámská hnízda – improvizace E. Kočičkové a S. Babčákové; 20. 2. Římské noci (hrají: S. Stašová, O. Vízner); 21. 2. (19) Krasavice interkontinentální – Arte et Marte (La Fabrika, hrají: M. Issová, A. Polívková); ART (Div. Bez Zábradlí, hrají: K. Heřmánek, J. Carda. Z. Žák). Pro děti: 18. 2. (15) Karneval s Míšou (rej masek s písničkami, tancem a soutěžemi). Cestopisné přednášky: 16. 2. (19) Jiří Kráčalík – Výstupy na nejznámější vrcholy Alp; 22. 2. (19) Jiří Kolbaba – Ostrav Bali, můj druhý domov.

DŮM KULTURY AKORD. Divadla (výběr): 9. 2. (19) Poručík z Inishmoru (Div. Verze, hrají: J. Dolanský, I. Chmela, L. Rybova aj.); 14. 2. (19) Fuk (Div. pod Palmovkou, hrají: J. Langmajer, M. Hruška aj.); 12. 3. (19) Korespondence V+W (Div. Na zábradlí, hrají: J. Vyorálek, V. Vašák). Pro děti: 23. 2. (8.30) Hrátky a pohádky (Hudební divadlo dětem Hradec Králové); 4. 3. (10) Michalova brnkačka (show Michala Nesvadby). DIVADLO LOUTEK. Pro děti: 5. 2.: Dášeňka čili Život štěněte (10 a 15), O víle menší než zrnko máku (10.30 a 15.30), 12. 2.: Šíleně smutná princezna (10 a 15), 19. 2. Kocourek Modroočko (10 a 15), Perníková chaloupka (10.20 a 15.30), 26. 2. Čtyřlístek zasahuje 10 a 15), výtvarná dílna Vyrob si sovu loutku (10). Pro dospělé: 15. 2. Bouře (18.30), 20. 2. Šaryk vzpomíná (18.30).

KRÁTKÉ VZKAZY. Divadlo Petra Bezruče uvedlo 27. ledna premiéru hry ps: …odepiš! Autor a režisér vytvořil fantaskní divadelní kaleidoskop obrazů, jejichž základem jsou krátké vzkazy, které si lidé posílali na pohlednicích, ještě než začali psát esemesky. Do hlavních rolí režisér obsadil Kateřinu Krejčí, Pavlu Gajdošíkovu, Markétu Matulovou, Ondřeje Bretta a Michala Sedláčka.

KLUB PARNÍK. Koncerty (výběr): 7. 2. (19) Uvira/ Bruno/Hafi zi Trio; 23. 2. (20) Tonya Graves;

JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA. 23. 2. (19) Katovice v Ostravě (klasický cyklus - Národní symfonický orchestr polského rozhlasu Katovice); 26. 2. (16) Únorové rozmarné odpoledne (rodinný cyklus s hudbou W. A. Mozarta, B. Smetany, V. Belliniho a G. Rossiniho).

VĚDECKÁ KNIHOVNA. Moravskoslezská vědecká knihovna zve 15. února v 17 hodin na besedu se spisovatelem a záhadologem Arnoštem Vašíčkem. Návštěvníci studovny si až do konce února mohou prohlédnout fotovýstavu Laďky Skopalové nazvanou Emotion World.

SVĚTOVÝ ROCKER. Jeden z nejzajímavějších rockových zpěváků posledních tří desetiletí a frontman kapely Mr. Big Eric Martin přijede do Ostravy. Zazpívá na akustickém koncertu v martinovském klubu Garage 14. února od 20 hodin.

IRSKÁ KAPELA. V Komorním klubu ve Velflíkově ulici se vůbec poprvé v České republice představí irská indiefolková skupina The Led Farmers. Nezvyklým pojetím irské folkové klasiky zaujala širokou škálu posluchačů a získala dvě vítězství v soutěži All Ireland Music. V Komorním klubu kapela koncertuje 21. února od 19 hodin.


Strana 11

Národní divadlo moravskoslezské uvede Brittenovo Zneuctění Lukrécie

Opera ve špičkovém obsazení


Národní divadlo moravskoslezské uvede 16. února premiéru dvouaktové komorní opery Benjamina Brittena Zneuctění Lukrécie. Námětem je antický příběh Lukrécie, která byla znásilněna synem posledního etruského vladaře Sextem Tarquiniem a po tomto činu spáchala sebevraždu. Tento hrůzný čin a jeho následky se staly legendou spjatou se zakládáním římského státu (510 př. n. l.). Příběh v sobě nese ohromné lidské a morální sdělení. Diváci se mohou těšit na špičkové mezinárodní obsazení čtyř hlavních rolí: Eva Dřízgová-Jirušová, Jorge Garza (New York), Thomas Weinhappel (Vídeň) a Janja Vuletic (Berlín), která v roce 2008 vyhrála prestižní soutěž TV Mezzo právě za ztvárnění role Lukrécie. Operu interpreti nastudovali v anglickém originále, přičemž diváci uvidí české titulky. Zneuctění Lukrécie bude uvedeno jen sedmkrát.

Předpremiérová beseda s tvůrčím týmem se koná 6. února od 17 hodin v sále hudebního oddělení Knihovny města Ostravy. U příležitosti premiéry se rovněž koná 14. února od 18 hodin debata muzikologa Jiřího Zahrádky a ředitele a operního režiséra NDM Jiřího Nekvasila v Antikvariátu a klubu Fiducia pod názvem Křehce drsný svět oper Benjamina Brittena. (st)

Hodina před svatbou


Činoherní inscenaci Hodina před svatbou uvádí v tomto roce na scénu Národní divadlo moravskoslezské. Hry, kterou napsal španělský autor Pere Riera, se režijně ujal Janusz Klimsza. Premiéra se uskutečnila 19. ledna v Divadle Antonína Dvořáka.

Hlavním motivem inscenace jsou peníze, ale jde také o rodinné drama řešící střet osobních a obchodních zájmů. „Předsvatební veselí odkrytím fi remní intriky roztáčí sérii dramatických situací, v nichž na povrch vyplouvají rodinná tajemství a lži. Každý se cítí jako oběť, nikdo není bez viny a nic už nelze vzít zpátky,“ popsala hru mluvčí divadla Marcela Bednaříková.

V ostravské verzi hry španělského autora Pere Riery Hodina před svatbou se představí například Jan Fišar, Petra Lorencová, Ivan Dejmal, František Strnad, Pavlína Kafková, Anna Cónová a další. Scénu vytvořil David Bazika, kostýmy ušila Marcela Lysáčková. (r)

Galerie hledá snímky zbořeného krematoria


Galerie výtvarného umění v Ostravě chystá na podzim výstavu děl všestranně nadaného umělce Vlastislava Hofmana (1884–1964). Tento architekt, malíř a grafi k byl mimo jiné autorem jedinečného kubistického krematoria na tehdejším městském hřbitově v Moravské Ostravě (dnešní sad Milady Horákové na třídě 28. října). Základní kámen byl slavnostně položen 23. července 1923. Krematorium sloužilo svému účelu až do roku 1979, kdy bylo přes protesty odborníků i části veřejnosti zbořeno. Ostrava tak přišla o jedinečnou architektonicky cennou stavbu. V této souvislosti galerie žádá pamětníky, architektonické nadšence a fotografy, kteří mají k této stavbě fotografi e, zda by je galerii poskytli. Galerie má zájem zejména o poslední fázi existence krematoria a jeho následné zboření. Své případné informace nebo fotografi e zašlete na e-mailovou adresu gaba@gvuo.cz nebo se můžete domluvit telefonicky na čísle: 731 691 562. (rs)

Měsíc do rozloučení s korunami


Do třetího, závěrečného měsíce vstupuje v Ostravském muzeu unikátní výstava replik korunovačních klenotů z celého světa připravená jako jeden z vrcholů oslav 750. výročí města. Celkem 83 těchto nádherných skvostů si přichází denně prohlédnout minimálně stovka návštěvníků, o víkendu je zájem ještě mnohem vyšší. Obdivují nejen koruny Karla IV., ale například také unikátní repliky korun anglických, ruských či klenotů pro nás zcela exotických.

Návštěvníky lákají do muzea také komentované prohlídky s kurátory výstavy Jiřinou Kábrtovou a Davidem Majerem. Zúčastnit se jich můžete ještě 15. února a 1. března vždy od 17.30 hodin, rezervace je pro velký zájem nutná. V rámci výstavy jsou pořádány také přednášky. Korunovace evropských panovníků v 19. a 20. století přednášejícího Kamila Rodana se koná ve středu 8. února v 17 hod., s Markem Zágorou a jeho přednáškou Koruny a korunovace Karla IV. se můžete setkat 22. února v 17 hod., o den později ve stejném čase přednáší Kamil Rodan na téma Korunovační obřady britských panovníků v 19. a 20. století.

Výstava Korunovační klenoty v dějinách světa bude končit v neděli 5. března slavnostním programem pod názvem Loučení s korunami. (vk)

Co, kdy, kde ve městě

JANÁČKŮV MÁJ. Předprodej vstupenek na letošní ročník hudebního festivalu Janáčkův máj čítající 23 koncertů začal 1. února. Vstupenky lze zakoupit v Janáček point v domě kultury nebo také on-line na stránkách www.janackuvmaj.cz.

SOKOLSKÁ 26. Ve výstavní síni Sokolská 26 představí svou tvorbu odborní asistenti ateliéru malby prof. Daniela Balabána z Fakulty umění Ostravské univerzity Václav Rodek a Ivo Sumec. Zatímco Rodek je ovlivněn monumentálním cítěním a používá netradiční malířské postupy, Sumec ztvárňuje obyčejné každodenní předměty. Vernisáž se koná ve čtvrtek 9. února v 17 hodin a výstava potrvá do konce března.

AINACIDIS NA SLEZSKÉ. Grafik Fanis Ainacidis představuje ve Slezskoostravské galerii kolekci serigrafií z cyklu Galantní geometrie – černá a žlutá. Na tomto cyklu s geometrickými liniemi pracuje od roku 2005. Přestože pracuje s geometrií, autor říká, že jej inspirují ženy a erotika. Výstava trvá do 12. února.

VÝSTAVY V MAGNĚ. Brněnský malíř Jan Spěváček vystavuje v galerii Magna do 19. února. V pondělí 20. února v 18 hodin začne výstava sochaře Davida Moješčíka. Jeho doménou je figurativní tvorba. Moješčík vytvořil pomník Operace Anthropoid v Praze a sochu Levitace 2010, která stojí v přednádražním prostoru ve Svinově.

SBĚRATELSKÁ BURZA. Tradiční bleší trh na Černé louce je zaměřen na prodej a výměnu předmětů všech sběratelských oborů. Koná se v sobotu 11. února od 7 do 11 hodin.

FAUNA TRHY. Všem drobným chovatelům okrasného ptactva, psů, koček, drobných savců, akvarijních ryb, kožešinových zvířat nebo pavouků jsou v neděli 19. února od 8 do 12 hodin určeny Fauna trhy na Černé louce. Na trzích nakoupí zvířata, chovatelské potřeby či krmivo.

DĚTSKÝ BAZAR. Na Avízo bazaru na Černé louce v neděli 12. února od 8 do 12 hodin nakoupí návštěvníci dětský a kojenecký textil, kočárky, hračky, sportovní potřeby a knihy. Na nejmenší čekají dětské koutky s programem.

MEDVĚDÍ POHÁDKA. Divadlo Krapet uvede 19. února od 10 hodin v zábřežském kině Luna pohádku Našel se medvěd II. aneb záhadný únos. Medvídek tentokrát procestuje Japonsko, Indii a Austrálii.

MASOPUST NA HRADĚ. Masopustní veselí propukne v sobotu 25. února (10 – 18) na Slezskoostravském hradě. Kromě dobrého jídla a pití je připraven program s rejem masopustních masek, ukázkami lidových zvyků a písničkami. Kdo přijde v masopustní masce, má vstup zdarma.

VÝSTAVBA JIŽNÍHO MĚSTA. O počátcích výstavby Jižního města, o plánech na sídliště pro 250 tisíc obyvatel i o vizích urbanistů, které nebyly zrealizovány, bude na přednášce vyprávět historik Tomáš Majliš. Koná se 23. února v 17.30 hodin ve čtvrtém patře budovy Úřadu městského obvodu Jih v místnosti 410.

SCHŮZKY FILATELISTŮ. Společnost Senior pořádá ve svých prostorách v ulici Na Jízdárně 18 každý první a třetí čtvrtek v měsíci schůzky fi latelistů. Začínají v 15.30 hodin. (rs)


Strana 12

Lidé bez přístřeší často odmítají ubytování v teple a zůstávají v mrazech ve svých improvizovaných příbytcích

V zimě pomáhá bezdomovcům město


Sociální pracovníci ostravského magistrátu i větších obvodů pravidelně navštěvují bezdomovce v jejich příbytcích, které si postavili na okraji města nebo pod mosty. „Vyřizujeme jim doklady, sociální dávky, důchody, snažíme se jim zajistit lékařskou péči a v tomto období jsme pro ně připravili Zimní program. Pokud noční teploty klesnou pod 0 stupňů Celsia, navyšujeme počty míst v noclehárnách, aby netrávili mrazivé noci venku,“ popsal náměstek primátora Michal Mariánek.

„V Ostravě přebývá přibližně 900 bezdomovců, z nichž polovina žije i během zimy venku,“ dodal sociální pracovník magistrátu Petr Habram. V noclehárnách tak paradoxně zůstávají i během nočních mrazů prázdná lůžka nebo tzv. volné židle. Část bezdomovců si chce za každou cenu zachovat svobodu, někteří se zase nesnášejí s dalšími, kteří pobývají na ubytováních, proto raději přespávají ve svých provizorních příbytcích. Bezdomovce chodí kromě sociálních pracovníků kontrolovat také strážníci, kteří dohlížejí především na jejich zdravotní stav.

V lesíku na okraji Poruby žije 49letý Zdeněk Hudek. „Jsme tady tři lidé. Máme stany, ve kterých je teplo. Pobírám sociální dávky, za které si nakupuji hlavně těstoviny. Vaříme si, denně máme teplé jídlo,“ vyprávěl Zdeněk Hudek. Ve stanu má deky a spacák, takže zima mu prý není. Tvrdí, že má i v největším mrazu stan vyhřátý na 18 stupňů Celsia. Do noclehárny nebo na ubytovnu by nešel. „Chci si zachovat svobodu, tak mi to vyhovuje,“ zdůraznil. „Já jsem bez domova sedmým rokem. Vše, co potřebujeme, tady máme, vaříme si, zavařujeme. Jen mě mrzí, že nám odvezli do útulku psy. Teď mám aspoň morče. Našli jsme ho v tašce v kontejneru, někdo ho vyhodil. Vzala jsme si morče k sobě,“ usmívala se Karla Melchorová. „Tito lidé jsou bezproblémoví. Bohužel se stává, že se mezi bezdomovci objevují mladší lidé, kteří berou drogy. Proto jsme začali spolupracovat s Renarkonem, který s drogově závislými lidmi pracuje,“ uvedl náměstek primátora Mariánek.

V Ostravě je v současné době k dispozici 413 míst v azylových domech (164 pro muže a 249 pro ženy, resp. ženy s dětmi), jejich kapacita je převážně naplněna. Bezdomovci mohou dále využívat noclehárny s kapacitou 120 míst, nízkoprahová denní centra s kapacitou 125 míst a Domov Přístav s kapacitou 47 míst. Dalším zařízením zajišťujícím pomoc bezdomovcům se specifickými potřebami je domov se zvláštním režimem Domov Přístav II, který má kapacitu 29 míst. V rámci Zimního programu město tyto kapacity navyšuje o 54 lůžek a 120 tzv. volných židlí. (rs)

Poradí v běžných životních situacích


Občanská poradna obecně prospěšné společnosti Společně – Jekhetane poskytuje již mnoho let odborné sociální poradenství. Co si však pod tímto pojmem lze představit?

 Nabízíme pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Pomáháme jim řešit běžné záležitosti jejich života tak, aby znali svá práva a povinnosti, dokázali posoudit důsledky svého jednání. Pomáháme radou, informací či se samotným sepsáním písemných podání. Pracovníci poradny se vždy snaží o komplexní řešení klientovy situace včetně nalezení optimálního řešení. Služba je diskrétní a bezplatná. Poradenství je poskytováno nejčastěji v oblasti dluhů, rodinného práva, sociálních dávek, spotřebitelských problémů, pracovně-právních vztahů a zaměstnanosti, bydlení, majetkoprávních vztahů a náhrady škody. Poradna poskytuje služby také obětem trestných činů.

Občanská poradna Společně – Jekhetane má sídlo U Tiskárny 3, Ostrava Přívoz (tel. 602 248 693) a pobočku v ul. Dělnické 20 v Porubě (tel. 778 059 313). Veškeré podrobnosti lze nalézt na adrese www.jekhetane.cz. (lf)

Studentka z vyloučené lokality se snaží měnit budoucnost mladých Romů

Cestou k lepšímu životu je vzdělání


O lidech s lidmi

Nejjistější způsob, jak zlepšit svoji budoucnost, je jít studovat. Takové je heslo Nadace Open Society Fund Praha, která pomáhá romským studentům v plnění jejich snů. Se stipendii a dalšími formami pomoci se ale pojí i závazky. Žadatelé musí například nad rámec studijních povinností absolvovat praxi ve fi rmě či organizaci související s oborem jejich studia a odpracovat 100 dobrovolnických hodin pro některou z nevládních organizací.

Pro pětadvacetiletou Anetu Suchou, studentku sociální pedagogiky na Masarykově univerzitě v Brně, nepředstavují tyto podmínky větší problém. Narodila se ve vyloučené lokalitě v Hrušově, přesto ji rodiče vedli od dětství k učení. Už jako gymnazistka doučovala romské děti v nízkoprahovém zařízení obecně prospěšné společnosti Vzájemné soužití; dnes se ve stejné organizaci podílí na realizaci projektu Vzdělání základ života, zaměřeného na umísťování romských dětí do kvalitních mateřských a základních škol. „K mým úkolům patří podpora a motivace romských rodičů a dětí, ale také komunikace s pedagogy a řediteli státních vzdělávacích institucí. V případě potřeby komunikuji i s vedením příslušného městského obvodu. V mnoha případech působím jako mediátor mezi romskými rodiči a pedagogy. Snažím se v začátku docílit mezi nimi vzájemné komunikace a později dosáhnout toho, aby mne k tomu již nepotřebovali,“ popisuje své angažmá.

„Vše dělám pro to, aby romské děti měly možnost se ke kvalitnímu vzdělání vůbec dostat a aby získaly férový přístup bez předsudků. Mým cílem je, aby vzdělání romských dětí vedlo k celkovému zlepšení situace Romů. To byl ostatně důvod, proč jsem se rozhodla pro studium sociální pedagogiky,“ vysvětluje Aneta Suchá. Pohání ji víra, že nová generace Romů, například děti, které dochází díky ní do běžné mateřské školy, si bude moci v budoucnu vybírat povolání jako lékař, právník, a ne jen kuchař nebo číšník. „K tomu potřebuji vysokoškolské vzdělání, abych své zkušenosti mohla lépe skloubit a uplatňovat. Ale hlavně, aby Romové ve mně viděli vzor pro jejich vlastní motivaci ke studiu a k víře, že i Rom může mít vysokoškolský titul,” svěřuje se studentka, která na cestě za tímto svým snem zdolala loni na jaře velmi důležitý milník: ukončila bakalářskou část studia a získala titul Bc. (bk)


Strana 13

Výročí, která přináší rok 2017


Z archivu města

Rok 2017 je pro město Ostravu z historického pohledu rokem mimořádně zajímavým. V jeho průběhu si budeme připomínat především jedno výročí, a to že před 750 lety byla poprvé v r. 1267 v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku písemně

zmíněna Ostrawa jako lokalita situovaná na levém břehu řeky Ostravice. Ta pak byla již na konci 70. let 13. století označena jako město Ostrava, později s přídomkem Moravská. Rok 2017 je rovněž bohatý na jubilea v souvislosti s prvními písemnými zmínkami o dalších středověkých vsích. Jedná se totiž o něco málo více než jednu čtvrtinu z 33 dříve samostatných obcí, které v průběhu 20. století splynuly s Ostravou. V roce 1297 byla uvedena poprvé Hrabová, 1357 Vítkovice, jen o 10 let později, v roce 1367, Čertova Lhota neboli dnešní Mariánské Hory a o dalších 10 let později, v roce 1377, je to dokonce šest vsí – Hošťálkovice, Koblov, Petřkovice, Přívoz, Pustkovec a Třebovice. Jubilea městských částí nejsou ovšem těmi jedinými, která v roce 2017 zasluhují pozornosti. Ve zkratce zmíníme jen zlomek z nich a omlouváme se všem, na něž se s ohledem na jejich množství nedostalo.

1297

kastelán strážního Slezskoostravského hradu Heřman, řečený Speher, je uveden v tomto roce v roli svědka při uzavírání smlouvy o vytyčení zemské hranice mezi Moravou a Těšínskem, kterou pro příště má tvořit tok řeky Ostravice. Ve smlouvě je poprvé zmiňován nejen Slezskoostravský hrad, ale rovněž zeměpanský hrad Landek, postavený pravděpodobně někdy po roce 1253 za krále Přemysla Otakara II.

1297

prvním písemným dokladem o existenci kostela sv. Václava a ostravské fary je listina, v níž je uveden jako svědek olomoucký biskupský notář Jindřich zároveň i s titulem „plebanus in Ostravia“, tj. farář v Ostravě. Tento notář působil v biskupské kanceláři v letech 1283–1297.

1847

1. května 1847 zahájila provoz železnice Severní dráhy Ferdinandovy v úseku Lipník – Bohumín. Prostřednictvím nádraží ve Svinově, Přívoze, Hrušově, zastávek v Polance a Mariánských Horách a později budovaných navazujících lokálních a závodních drah byly ostravské obce a jejich průmyslové podniky napojeny na celoevropskou dopravní síť.

1877

založena byla z iniciativy města v Moravské Ostravě nižší zemská reálka s německým vyučovacím jazykem. To nechalo na svůj náklad postavit školní budovu a poskytovalo finanční prostředky na materiální potřeby školy (dnes budova Ostravské univerzity na ul. Čs. legií).

1887

narodil se v Brušperku Vojtěch Martínek, profesor na Matičním gymnáziu v Moravské Ostravě v letech 1914 až 1947, spisovatel, publicista, dramaturg Národního divadla moravskoslezského, významný organizátor kulturního života. Redigoval časopisy, sborníky, kulturní rubriky novin a spolupracoval také s ostravským rozhlasem.

1897

byla zahájena výuka na českém reálném gymnáziu (Matičním). Založení první české střední školy na Ostravsku připravoval od roku 1885 spolek Matice ostravská, v němž se výrazně pro tuto věc angažoval JUDr. Edmund Palkovský. V prvním školním roce 1897/1898 na gymnáziu studovalo 90 žáků. Od roku 1898 se začalo vyučovat v nové budově v Matiční ulici (dnes ZŠ Matiční 5).

1897

byl založen Český akciový pivovar v Moravské Ostravě jako konkurent německého pivovaru Strassmannova. První schůze, svolané Vojtěchem Fialou, se zúčastnilo 187 upisovatelů zastupujících 2079 upsaných akcií na jména. V následujícím roce byly dokončeny provozní objekty, přijata pivovarská chasa a vystaveno první pivo.

1907

1. dubna vyhověl císař František Josef I. žádosti Mariánských Hor, zaslané císařské kanceláři v říjnu 1906, k níž bylo připojeno album pohledů a polohopisný plán zástavby dynamicky se rozvíjející obce, o povýšení na město.

1907

1. dubna císař rozhodl o povýšení slezské obce Michálkovice na městys, v jejímž rozmachu rozhodující roli sehrály doly Severní dráhy Ferdinandovy.

1907

otevřeno bylo městské divadlo (dnes budova Divadla Antonína Dvořáka) postavené podle návrhu vídeňského architekta Alexandra Grafa. V zahájení činnosti první stálé německé divadelní scény viděl dobový tisk „pramen světla a krásy“ v průmyslem poznamenaném městě. Prvním ředitelem byl Wilhelm Popp, který předtím působil ve Vídni.  Blažena Przybylová


strana 14

Akce I slůně stůně se setkala mezi milovníky zvířat s pochopením a podporou

Pro sloní sbírku se podařilo získat přes 800 tisíc korun!


Zoo Ostrava

Sbírku I slůňata stůňou vyhlásila ostravská zoologická zahrada v dubnu 2014. Za bezmála tři roky trvání se podařilo nashromáždit už více než 810 tisíc korun. Jde o jedinečný projekt, který je výjimečný nejen v podmínkách českých a slovenských zoologických zahrad, ale také v celosvětovém měřítku. Sbírka pokračuje dál. Získané finance podpoří výzkum nemocí slonů, který probíhá na berlínském institutu IZW pod vedením prof. Dr. Thomase Hildebrandta, celosvětově uznávaného odborníka nejen v oboru veterinární medicíny, ale také na poli výzkumu a ochrany přírody. Jeho tým se zabývá studiem působení kyseliny laurové na organismus slonů, zejména pak sleduje možnou souvislost mezi touto kyselinou a sloním herpes virem, smrtelně nebezpečnou nemocí, která může v budoucnu vážně ohrozit celou sloní populaci, a to nejen jedince chované v lidské péči, ale v posledních letech čím dál více i slony ve volné přírodě. Herpes virus byl také před rokem příčinou úhynu sloní samičky Sumitry, která se nikdy nenapila mateřského mléka.

Ředitel Zoo Ostrava Petr Čolas hodnotí veřejnou sbírku na pomoc slonům jako jeden z nejvýznamnějších milníků v celé téměř 70leté historii ostravské zoo. „Je to poprvé, kdy můžeme poskytnout tak velké finanční prostředky na výzkum nemocí vyhubením ohrožených zvířat, které pomohou nejen jedincům chovaným v lidské péči, ale i zvířatům ve volné přírodě. Napomáháme tak jejich přežití a zachování pro další generace, čímž naplňujeme jedno z nejdůležitějších poslání moderních zoologických zahrad,“ uvedl Petr Čolas.

„Zoo Ostrava s týmem profesora Hildebrandta úspěšně spolupracuje již několik let, a to nejen u slonů, ale také u lvů, žiraf, šimpanzů. Dosavadní výsledky spolupráce jsou pro náš chov těchto vzácných a ohrožených druhů i pro jejich přežití do budoucna velkým přínosem,“ říká Petr Čolas.

Od vyhlášení sbírky I slůňata stůňou se na speciálním účtu sešlo přes 810 tisíc korun. Na začátku ledna převzal Thomas Hildebrandt z rukou ředitele ostravské zoo Petra Čolase další šek. Lidé mohou na sbírku stále přispívat, a to několika způsoby – prostřednictvím mincotočů v areálu ostravské zoo, na speciální bankovní účet, v hotovosti na pokladně zoo nebo koupí speciálních upomínkových předmětů.

Podrobnosti na www.zoo-ostrava.cz.

Zoo představilo mládě binturonga

Zoologická zahrada má nakročeno k dalšímu úspěchu. Poprvé úspěšně odchovává mládě největší cibetkové šelmy, binturonga. Ti žijí v tropických lesích od Nepálu až po Malajsii, na ostrovech Sumatra, Jáva, Borneo a Palawan a jsou vedeni v Červeném seznamu zvířat jako zranitelný druh. Za posledních 30 let klesla jejich populace o 30 procent. Příčinou je ničení přírodního prostředí a nelegální lov. Ostravská zoo chová binturongy od roku 1981, ale až do roku 2009 se jí nedařilo sestavit pár, který by se rozmnožil. Poprvé se tak narodila binturongům dvě mláďata loni 18. prosince. Jedno uhynulo, ale druhé utěšeně roste. Jeho pohlaví zatím chovatelé neznají. (šn)

Zprávy z obvodů

Lidé rozhodnou o penězích

MAR. HORY A HULVÁKY. Projekt participativního rozpočtu se rozběhl v Mariánských Horách a Hulvákách. Veřejnost tak může rozhodnout o využití  1,5 milionu korun z obvodního rozpočtu. Od 1. února je možné online hlasovat pro projekty, jejichž hodnota nepřesahuje 150 tisíc korun. Volitelem se může stát kdokoliv, podmínkou je, že lze z jedné IP adresy odeslat jen jeden hlas denně. O všech přihlášených projektech se pak bude hlasovat v březnu fyzicky na radnici. Tento způsob je určen pouze pro občany městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. (rs)

Velocipedisté s praporem

STARÁ BĚLÁ. Klub velocipedistů ve Staré Bělé pokřtil 18. ledna v místní sokolovně svůj nový prapor a připomněl si 110 let od svého vzniku – původní Klub českých velocipedistů ve Staré Bělé byl založen 11. srpna 1907. Předseda klubu Oldřich Dlouhý nastínil při této příležitosti plány na letošní rok. Další akcí bude První styk se šlapkami, pak budou následovat desítky jednodenních výletů a společenské akce, letní Jízda krajinou, v září pětidenní putování Polabím. Rok uzavře Vypouštění duší. (ks)

Nejlepší webovou prezentaci o životním prostředí má město Ostrava

Porota ocenila rozsah i kvalitu informací


První místo v soutěži Zelená informacím o nejlepší internetovou prezentaci města o životním prostředí vyhrála Ostrava. Na dalších místech skončily pražská a přerovská radnice. Slavnostní vyhlášení se konalo 19. ledna v Praze v Informačním centru OSN.

O úspěchu města informovala náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Kateřina Šebestová.

Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace problematiky životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst a motivovat je k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.  „Těší mě, že porotu zaujal náš přístup k prezentaci jednotlivých témat životního prostředí a že vysoce ocenila rozsah, kvalitu a strukturu informací, jejich dostupnost i pravidelnou aktualizaci. Vysokou kvalitu naší prezentace chceme samozřejmě udržet a do budoucna ji ještě vylepšit,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

V soutěži pořádané obecně prospěšnou společností CI2 jsou posuzovány stránky všech měst a obcí s počtem obyvatel nad pět tisíc. Porota je hodnotila v době od poloviny října do konce listopadu. (rs)

Z redakční pošty

Sdílení, nebo život?


Sdílení, nebo život? Takový je název práce Kristýny Kostkové, Terezy Nguyenové a Michaela Pavelky ze 4. A Obchodní akademie (OA) v Mariánských Horách, která porotu nejvíce zaujala. Její autoři byli jedním z dvanácti autorských kolektivů, které prezentovaly koncem prosince svoje práce v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Stalo se tak v průběhu studentské odborné konference uspořádané v rámci projektu Systematická podpora talentovaných žáků na OA. Témata příspěvků byla různorodá: Akustika ve vnitřním a vnějším prostředí, Motivace žáků ve výuce ekonomických předmětů na OA, Kola pro Afriku, Jiné podnikání, Jak ovlivnila uprchlická krize v Evropě exkurzi studentů do zemí Beneluxu, Problematika mladých voličů, Život na sociálních dávkách, Uvedení nového produktu na trh, Poznatky žáků z účasti na zahraniční odborné praxi ve Španělsku, Od černé Ostravy k světlým zítřkům, Válečné konflikty a jejich vliv na lidi.

Akce ukázala kreativitu žáků, ale také jejich učitelů. Financována byla z rozpočtu města Ostravy. Zdeňka Zamazalová


Strana 15

Tři tisícovky diváků fandily a zároveň se bavily při exhibici osobností

Lyžaři bojovali na trati u plynojemu


Pátý ročník lyžařských závodů ČEZ City Cross sprint nabídl divákům v Dolní oblasti Vítkovice skvělou zábavu i dramatickou podívanou. Pády v semifi nále vyřadily dva největší favority – loňského vítěze Nora Torjuse Borsheima a vítěze prvních tří ročníků, českého reprezentanta Dušana Kožíška.

Finále tak mělo nečekanou účast.

Nastoupili do něj tři olympionici – finští závodníci Lasse Paakkonen a Kalle Lassila a Australan Phillip Bellingham. Doplnil je český sprinter Ondřej Dudek. K překvapení všech Australan předjel ve finále finské borce, dopředu se za mohutného povzbuzování prodral i Ondřej Dudek. „Je to moje zatím největší vítězství ve velkém závodě,“zářil v cíli vítězný Australan. „Tolik velkých jmen a já jsem třetí,“ usmíval se Ondřej Dudek.

Na atraktivní trati vydobyla v ženském závodě vítězství Tereza Tvarůžková. Tři tisícovky diváků aplaudovaly závodníkům také v žákovských a dorosteneckých kategoriích a bavili se při biatlonové exhibici, ve které ve štafetovém závodě soupeřili krasobruslař Tomáš Verner, hokejista David Moravec, pětibojař Jan Kuf, kajakář Vavřinec Hradilek a další osobnosti. Uznání sklidil také letecký akrobat Martin

Šonka za exhibici nad průmyslovou oblastí. Závody přenášela v přímém přenosu Česká televize. (rs)

Fed Cup se blíží


Ostravané si 11. a 12. února v Ostravar aréně užijí utkání tenisového Fed Cupu, ve kterém se českému týmu postaví silné Španělky. Češky se tentokrát musí obejít bez Petry Kvitové, kterou pořezal na ruce v jejím bytě v Prostějově zloděj. Kapitán Petr Pála na ostravský zápas nominoval Karolínu Plíškovou, Barboru Strýcovou, Lucii Šafářovou a Kateřinu Siniakovou. Dvacetiletá Siniaková bude Česko reprezentovat vůbec poprvé. Talentovaná tenistka letos vyhrála svůj první turnaj na okruhu WTA a ve světovém žebříčku se propracovala na 37. místo. Do reprezentace se vrací Lucie Šafářová. Naposledy hrála Fed Cup v dubnu 2015 právě v Ostravě.

Kapitánkou španělského týmu je wimbledonská vítězka Conchita Martínezová. Může počítat se světovou sedmičkou Garbiňe Muguruzaovou. Nejistý je start světové hráčky č. 20 Carly Suárezové, která má zraněné rameno. (rs)

Kam za sportem

HOKEJ. Extraliga: Vítkovice – Litvínov (17. 2., 18), Zlín (21. 2., 17), Liberec (24. 12. 17), Olomouc (28. 2., 17) – Ostravar Aréna.

BASKETBAL. Ženy SBŠ Ostrava v. Piešťany (CEWL, 8. 2., 17.30), Trutnov (12. 2., 15), Nymburk (19. 2., 15) – hala Tatran.

VOLEJBAL. Extraliga muži: VK Ostrava – ČZU Praha (4. 2., 17), Liberec (11. 2., 17), Karlovarsko (4. 3., 17) –hala Hrušovská.

HÁZENÁ. Interliga ženy: DHC Sokol Poruba – Zlín (12. 2., 18), Šaľa (25. 2., 18) – hala Hrušovská.

FLORBAL. Extraliga muži: Vítkovice – Pardubice (12. 2., 18), Střešovice (5. 3., 18) – hala Dubina, FBC Ostrava – Liberec (18. 2., 17), Brno (26. 2., 17) – hala Muglinov.  Extraliga ženy: Vítkovice – FBC Ostrava (19. 2., 15), Židenice (5. 3., 15) – hala Dubina, FBC Ostrava – Herbadent (11. 2., 20), Olomouc (26. 2., 20) – hala Muglinov. (st)

Atletická elita míří do Ostravy


Mezinárodní atletický mítink Czech Indoor Gala hostí 14. února atletická hala u Ostravar Arény. V hlavním programu se představí kompletní česká špička i zahraniční konkurence. Mezi muži jsou vypsány disciplíny 60 m, 300 m, 1500 m, tyč a koule. Ženy čekají závody na 60 m, 400 m, 1500 m, 60 metrů překážek a výška. Součástí mítinku je 13. ročník Ostravské laťky. Hlavní tváří mítinku je český rekordman v běhu na 400 metrů, halový mistr světa a Evropy Pavel Maslák.

V Ostravě poběží závod na 300 metrů, který pro něj bude důležitým testem před halovým mistrovstvím Evropy. „V hledišti bude rodina a přátelé, takže bych chtěl ukázat vše, co umím. Třístovka je pro mne příjemná změna,“ řekl Pavel Maslák. Diváci se mohou těšit na Zuzanu Hejnovou, Denisu Rosolovu, mistryni Evropy a stříbrnou olympijskou medailistku Saaru Petersonovou nebo na vítězku Diamantové ligy Kaliese Spencerovou.

Další mítinky v ostravské hale: Athletics Indoor Ostrava II (8. 2.), Athletics Indoor Ostrava III (23. 2.). (st)

Nedávno založený klub se může pochlubit ziskem titulu mistrů republiky ve štafetě žaček

Ostravským biatlonistům se na závodech daří


Biatlon si našel nadšence i v Ostravě. Zimní i letní formě biatlonu se věnuje klub Biatlon Ostrava, který sice vznikl teprve nedávno, v roce 2015. Kořeny ale sahají do roku 1985, kdy v našem městě působil Klub Biatlonu Ostrava a dva bývalí závodníci tohoto klubu Iva Lukšová a René Mádr v novém oddíle trénují děti.

V lednovém závodě českého poháru v Novém městě na Moravě si čtyři žáci vybojovali postup na mistrovství republiky a ostatní postup do dalších kol českého poháru. Klub je v rámci celé republiky hodnocen na 10. příčce z 37 biatlonových oddílů. V uplynulé

letní sezoně se klub umístil dokonce na šestém místě ze 45 klubů. V obou formách biatlonu jsou Ostravané v Moravskoslezském kraji druzí nejúspěšnější za Břidličnou. „K letní formě biatlonu se také váže zatím náš největší klubový úspěch. Žačky Viktorie Mádrová a Adéla Němčíková vybojovaly v roce 2015 ve štafetě titul mistryň republiky,“ uvedl trenér René Mádr.

Žáci trénují na stadionu Maraton klubu Seitl v Martinově a za sněhem jezdí do Beskyd a Jeseníků. Dorostenci jsou vázáni na malorážkovou střelnici. Proto trénují v areálu SSK Skalka na okraji Poruby. „Klub funguje především díky obětavosti a materiální pomoci rodičů. Na chod přispívá rovněž město Ostrava a kraj, za což jsme rádi,“ uzavřel René Mádr.

Na snímku z klubového archivu jsou ostravští žáci během lednového 1. kola českého poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Přední řada zleva: Aleš Hutník, Viktorie Mádrová, Klaudie Mádrová, Sofie Fistrová a Dan Bakeš. Zadní řada zleva: vedoucí výpravy René Mádr, Magdaléna Lukšová, Magdaléna Zajícová, Tereza Kavanová, Denisa Bakešová, Adéla Fistrová, Adéla Němčíková a trenér žactva Richard Němčík. (rs)


strana 16

Ohlédnutí za Mistrovstvím Evropy v krasobruslení


Vrcholem ostravského šampionátu byla volná jízda Rusky Jevgenije Medveděvové, za kterou získala 150,79 bodu a celkově 229,71 bodu, což je světový rekord. Ruska tančila na hudbu k filmu, který ukazoval hrůzy 11. září 2001 z pohledu devítiletého chlapce. I přes svůj mladý věk sedmnáctiletá Ruska zvládla dokonale choreografii i těžké téma. Španěl Javier Fernández v Ostravě i přes pád ve volné jízdě vybojoval pátý evropský titul. Právě následky pádu mu znemožnily vystoupit v závěrečné exhibici. V tancích se zaskvěla francouzská dvojice Gabriella Papadakisová – Guillaume Cizeron a ve sportovních dvojicích neměl konkurenci ruský pár Jevgenija Tarasovová – Vladimir Morozov.

České fanoušky potěšila v této kategorii Anna Dušková s Martinem Bidařem, kteří po přechodu z juniorských soutěží obsadili na svém prvním velkém šampionátu skvělé sedmé místo. Pády srazily Michala Březinu na 12. místo, Jiří Bělohradský skončil ve finále dvacátý. Stejnou příčku obsadila sedmnáctiletá Michaela Lucie Hanzlíková. Jen českému tanečnímu páru Nicole Kuzmičová – Alexandr Sinicyn se nepodařilo postoupit do finálového večera. (rs)

Tance, skoky a piruety na ledě si mohly vyzkoušet i děti


Bruslaři si mohli užívat zdarma kluziště na Masarykově náměstí až do 29. ledna, tedy do dne, kdy končilo Mistrovství Evropy v krasobruslení. Ostrava podpořila z rozpočtu šampionát v krasobruslení celkem osmi miliony korun, z toho 500 tisíc korun bylo věnováno na prodloužený provoz kluziště. Během mistrovství Evropy se kluziště

stalo součástí fan zóny. Fandové mohli sledovat na LED obrazovkách v živých přenosech dění na šampionátu, sestřihy a zajímavosti z jednotlivých soutěžních dnů. Součástí fan nou dotykovou obrazovkou, kamerou a platebním terminálem. V něm si zájemci mohli vytisknout své fotky z Instagramu anebo díky kameře se vyfotit a snímky si hned vytisknout. 

Na ledové ploše se dalo bruslit až do 20. hodiny, protože byla nasvícená. Po celou dobu fungovala také půjčovna bruslí a tučňáků pro nejmenší bruslaře. Školy mohly využívat kluziště v dopoledních hodinách a školáci si mohli zabruslit společně s maskotem šampionátu koníkem Axelem. (st)