Únor 2014

Únorové vydání měsíčníku Ostravská radnice

titulka

 

 

 

 

Ostravskou radnici si můžete stáhnout ve formátu pdf.


Strana 1

Uvnitř listu

2             Dluhy vůči městu rostou

3             Lidé v Žabníku se dočkají

4             Máte už koncesi na líh?

5             Vyberte nová sedadla do tramvají

8             Rozhovor s hlavním architektem

12           Nejen o sportu s T. Netoličkovou

14           V zoo se narodilo slůně

15           Běžci na lyžích v ocelárně

Strhující bitva s Nizozemci

Téměř dvacet tisíc diváků sledovalo první únorový víkend ve vítkovické ČEZ Aréně první kolo Davisova poháru mezi tenisty Česka a Nizozemska. Naši potvrdili, že v Ostravě se cítí jako doma a zvítězili po boji 3:2. Základ úspěchu položili ve čtyhře, kde Tomáš Berdych (na snímku vlevo) a Radek Štěpánek, zdolali Robina Haaseho a Jeana-Juliena Rojera 3:1 na sety. Když dva body z dvouher přidal sedmý hráč světa Berdych, bylo o postupu do čtvrtfinále proti Japonsku (4.–6. dubna na hřišti soupeře) rozhodnuto. Partnerem 1. kola Davis Cupu byla Ostrava, Evropské město sportu 2014.

Fotoreportáž najdete na straně 16 Ostravské radnice. (vi)

Nabízíme: ke čtení!!!

Od ledna jsme rozšířili nabídku periodik vydávaných statutárním městem Ostravou. Newsletter Ostravská radnice, elektronický zpravodaj, doplnil tištěný měsíčník. Jednou až dvakrát měsíčně přináší souhrn aktuálních informací města. Pro jeho odběr se musíte zaregistrovat na titulní stránce webu www.ostrava.cz  vpravo dole. Můžete si ho prohlédnout také v sekci O Ostravě. Najdete zde odkazy na další newslettery města věnované podnikatelům, turismu, sociální inkluzi. Město Ostrava najdete i na sociálních sítích Facebook, Youtube a Twitter.

Novinkou jsou speciál­­ní stojany označené logem „KE ČTENÍ!!!", v nichž naleznete aktuální číslo Ostravské radnice (je zdarma distribuována také do domovních schránek), image časopis Ostrava Metropolitan Magazine a další. Stojany jsou umístěny v obou vrátnicích Nové radnice a také na Informacích magistrátu v přízemí. Jeden stojan najdou návštěvníci obchodního centra Futurum na Novinářské ulici u informačního stánku poblíž eskalátorů z podzemních
garáží.  (hob)

Pomoc lidem bez domova

Zimní počasí si letos dalo načas. Nízké venkovní teploty v závěru ledna aktivovaly tzv. Zimní program města Ostravy. Pomáhá především lidem bez domova.

Město od roku 2003 spolupracuje se sociálními organizacemi na vytvoření sítě služeb a souvisejících aktivit prostřednictvím komunitního plánování. Zimní program trvá za nepříznivých atmosférických podmínek od 15. listopadu do 15. března (zpravidla, je-li noční teplota -5 °C a nižší).  V mrazivých dnech Armáda spásy, Charita Ostrava, Centra sociálních služeb Ostrava a Poruba (celkem šest organizací, první dvě v rámci Zimního programu) navyšují své kapacity, více sociálních pracovníků vyráží za lidmi bez přístřeší do terénu. Poskytují jim poradenství, polévky, teplé nápoje či deky.

Podle sčítání ze září 2012 se na území Ostravy pohybuje kolem 900 zjevných bezdomovců, z toho přes 400 mimo zařízení (pobývají na ulici), zbytek využívá zařízení sociálních služeb. V roce 2013 město podpořilo azylové domy, noclehárny, domovy se zvláštním režimem a nízkoprahová denní centra částkou více než 16,5 mil. korun. Její letošní výši bude schvalovat zastupitelstvo na únorovém zasedání.           (ph)

elektronické aukce

Systém sdružených nákupů se městu vyplácí

Úspora přes čtvrt miliardy

Průhledné veřejné zakázky a sdružení poptávky při využití elektronických aukcí. To jsou hlavní přednosti Systému sdružených nákupů (SSN), který město Ostrava zavedlo v roce 2009. Při objemu nákupů ve výši 1,5 miliardy od té doby ušetřilo téměř 270 milionů korun.

„Město má za čtyři roky za sebou 990 úspěšných elektroni­ckých aukcí. Jednotný nákupní systém využívá aktivně 158 městských organizací. Díky němu nakupují ener­gie a tisíce dalších provozních položek. Ušetřené peníze zůstávají v rozpočtech organizací, využití je zcela v rukou jejich vedení," konstatoval primátor Petr Kajnar.

Ostrava začala s centrali­zovaným nákupem elektrické ener­gie prostřednictvím aukcí před šesti lety jako první město v ČR. Dosáhla tím ročního snížení cen elektřiny o 4,7 milionu korun. Bylo to průlomové rozhodnutí. V dalších letech aukce a sdružené ná­kupy začala využívat i další města a obce u nás. Od roku 2010 zavedla Ostrava SSN na další komo­dity jako potraviny, zdravotnický materiál a služby, kancelářské a čisticí prostředky apod. Roste počet městských organizací, které využívají SSN a tím se podílejí na hospodárném, efektivním a účelném vynakládání finančních prostředků.

Mezi ty nejúspěšnější, které v roce 2013 ušetřily nejvíce financí, patří Domov pro seniory Sluníčko v Porubě, Základní a mateřská škola Kosmonautů 15 v Zábřehu a Dopravní podnik Ostrava. Městský dopravce nakoupil v roce 2013 přes nákupní portál zboží za 193 mil. Kč s úsporou 3,48 mil. Kč. Od roku 2009 DPO vydal za zboží 456 mil. Kč a dosáhl celkové úspory 8,9 mil. Kč.

„K podpoře zadávání veřejných zakázek formou systému sdružených nákupů se otevřeně hlásíme. Chceme tím pomoci ostatním městským společnostem, které nemají na trhu takovou silnou pozici jako my," potvrdil ředitel DPO Roman Kadlučka.

„Systém sdružených nákupů spočívá nejen v nastavení procesů, ale hlavně  v manažerském řízení, ve změně myšlení lidí a jejich nahlížení na to, jak má veřejná správa hospodařit s penězi  daňových poplatníků," zdůrazňuje Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která systém pro město provozuje.

Město Ostrava zveřejňuje každý měsíc on-line přehled hospodaření svých organizací včetně ratingu transparentnosti nákupů na webu www.ostrava.cz v sekci O Ostravě – Nákupní portál města.    (hob)


 

Strana 2

školství

Do lavic letos usednou 3 tisíce prvňáčků

Během ledna a února probíhají na ostravských základních školách zápisy dětí do 1. ročníků. Počet dětí, které nastupují do prvních tříd, se na území města ustálil. V posledních šesti letech se drží na podobné úrovni.

„Letos k zápisu přichází zhruba 3 300 dětí a vzhledem k tomu, že ze škol odchází více žáků, než do nich přichází, jejich kapacita převyšuje poptávku," uvedla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

Největší zájem je o školy, které jsou známy jako školy s rozšířenou výukou cizích jazyků. ZŠ Matiční a Ostrčilova v Moravské Ostravě, A. Hrdličky a Porubská 831 v Porubě. Dále sportovní školy ZŠ Dvorského Bělský les a Porubská 832. Ve městě funguje také Waldorfská škola s alternativní výukou na sídlišti Fifejdy.

„Jednou z našich priorit je výuka cizích jazyků ve školách, kterou podporujeme již čtyři roky formou Dotačního programu na podporu bilingvní a cizojazyčné výuky. Letos tuto výuku podpoříme osmi miliony korun," řekl náměstek primátora Martin Štěpánek.

Způsob výuky ostravských škol se postupně mění v moderní a přívětivá vzdělávací a volnočasová centra. Školám se za významné pomoci města a zřizovatelů úspěšně daří realizovat projekty spolufinancované EU. Postupně jsou zateplovány a rekonstruovány budovy i hřiště, nezapomíná se na vybavení interaktivními učebními pomůckami, zřizování odborných učeben i další vzdělávání pracovníků škol.           (hob)

Ostravané dluží městu stamiliony

Přes 318 milionů korun dlužili městu Ostravě občané v závěru loňského roku městu. Za svoz odpadu to bylo více než 128 mil., dluhy z nájemného v obecních bytech, které spravují ostravské městské obvody, dosáhly 124 mil. korun, za pokuty v dopravě lidé nezaplatili asi 65 mil. Kč. U všech položek došlo meziročně ke zvýšení zadluženosti v řádu několika milionů korun. Podle náměstka primátora pro finance Tomáše Petříka se město snaží aspoň část peněz dostat zpět. „Při vymáhání pohledávek za odpad a dopravní přestupky nemůžeme některé postupy použít. Přesto se nám daří získávat aspoň část pohledávek. Využíváme všechny zákonné metody, včetně exekucí. Budeme se snažit ve spolupráci s právníky iniciovat takovou legislativní změnu, která by zaručila větší efektivitu při vymáhání dluhů od občanů," konstatoval Tomáš Petřík.                (liv)

Větší komfort pro maminky

Oddělení gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava v loňském roce pomohlo na svět 1 362 novorozencům, což je o 38 více než v předchozím roce.

Na Fifejdách se zvýšil komfort pro maminky, které mají k dispozici modernizované koupelny, na oddělení šestinedělí je také nový nábytek, jídlo je donášeno rodičkám přímo do pokojů. Dokončena byla výměna přebalovacích boxů za nové. Oddělení disponuje novým přístrojem pro ultrazvukové vyšetření pro prenatální diagnostiku či přenosnými monitory vitálních funkcí ke sledování pacientek po operacích.

Po celou dobu hospitalizace maminky s miminkem může být přítomen otec, za poplatek dostane samostatnou postel, může si objednat jídlo. Došlo ke zrušení poplatku pro otce u spontánního porodu. Pokud má čisté šatstvo na převlečení pro přítomnost u porodu, nemusí si kupovat tzv. jednorázový balíček s halenou, kalhotami a domácími přezůvkami. Zájemci o prohlídku porodnice se mohou zúčastnit exkurze na porodním sále každý čtvrtek od 16 do 18 hodin.               (mo)

o čem se mluví

Čeho se ještě dočkáme? Krade se zeleň!

V říjnu 2013 město odstartovalo projekty, v rámci kterých je v Ostravě postupně vysazována zeleň za 130 milionů korun. V součtu půjde o 114 tisíc stromů a 320 tisíc keřů.

Cílem masivní výsadby je zejména zlepšení stavu životního prostředí v Ostravě. V rámci tří projektů s názvem Izolační zeleň města Ostravy a projektu Zelená osa Vítkovic budou do poloviny roku 2014 vysazeny tisíce lip, javorů, platanů, dubů a bříz, které kromě estetického přínosu významně sníží množství tuhých znečišťujících látek v ovzduší až o 53,5 tuny ročně.

Z různých částí Ostravy ale přicházejí alarmující informace: vysazovaná zeleň se začíná ztrácet! Z Bělského lesa se ztratilo 60 šeříků a stejný počet kusů muchovníku hladkého. Z ulice Horní v Ostravě-Jihu nenechavci odnesli 45 odnoží hlohyně šarlatové a 30 kalin tušalají. Před K-triem v Hrabůvce bylo zcizeno 16 svíd bílých a 15 kdoulovců. Celkem zmizela zeleň za skoro 40 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že sadba ještě nebyla předána, odpovídá za škodu realizátor výsadby. Primátor Petr Kajnar požádal vedení městské policie o zvýšený dohled nad vysazovanou zelení.

„Ostrava zeleň potřebuje, snižuje množství prachu v ovzduší. Výsadba odděluje obytnou zástavbu od dopravních koridorů a průmyslových podniků. Vegetace zvlhčuje vzduch a zlepšuje jeho kvalitu. Pokud ji ale budou demolovat vandalové a krást zloději, k cíli povede delší cesta," zdůraznil náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej.   (ph)

aktuálně

Benzen pod limitem

Oblast Přívozu se potýkala se zvýšenými koncentracemi benzenu. Výskyt sledoval ČHMÚ od roku 1999, vloni byly poprvé dosaženy podlimitní hodnoty (roční limit je 5 µg/m3) benzenu v ovzduší. Situací se zabývala pracovní komise vedená náměstkem primátora Daliborem Madejem. Ve zdrojích benzenu v lokalitě došlo k úpravám technologie, které výrazně snížily množství emisí. V komisi jsou město Ostrava, OKK Koksovny, ČHMÚ, Borsodchem MCHZ, ZÚ Ostrava, KHS MS kraje, ČIŽP OI, KÚ MS kraje i další specialisté. „Město bude podporovat monitoring oblasti a komunikovat se všemi stranami, aby se trend udržel," řekl Madej. „V lokalitě pracuje také měřicí vůz města Ostravy. Výsledky budou po skončení topné sezony zveřejněny na www.dychamproostravu.cz."     (ph)

Kluků bylo víc

V loňském roce se v krajské metropoli narodilo 5 152 dětí, z toho 2 567 holčiček a 2 585 chlapečků. Pro srovnání s předešlým rokem 2012, ve kterém se narodilo 5 001 dětí, je to o 151 více. (av)

Pět šancí na Thálie

Po triumfu Národního divadla moravskoslezského, které získalo tři Ceny Thálie za rok 2012, má Ostrava v dalším ročníku ankety znovu svá želízka v ohni. Širší nominace získali loňští vítězové Jana Šrejma Kačírková (role Anny Boleny ve stejnojmenné Donizettiho opeře) a Aleš Briscein (role Parise v Offenbachově operetě Krásná Helena). Za roli Heleny ve stejné inscenaci byla nominována Martina Šnytová, za roli Elzy z Brabantu ve Wagnerově opeře Lohengrin Maida Hundelingová. Mezi činoherci se bude o Cenu Thálie ucházet Tereza Vilišová z Divadla Petra Bezruče za ztvárnění postavy Amy v Jacksonově hře Můj romantický příběh.                (vi)

Zastupitelstvo města

Zastupitelé města Ostravy se k 30. zasedání sejdou ve středu 19. února. V Nové radnici začne v 9 hodin. Průběh jednání mohou občané sledovat z míst vyhrazených na galerii pro veřejnost.    (r)


 

Strana 3

životní prostředí

Obyvatelé Koblova se dočkali, stát uvolnil miliony korun na stavbu sypané hráze v Žabníku

Protipovodňová ochrana proti stoleté vodě

Lokalita Žabník v obvodu Slezská Ostrava se dočká protipovodňové ochrany. Právě v těchto dnech se přejímkou staveniště rozbíhá stavba protipovodňové sypané hráze, která vyroste v rámci zakázky „Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě-Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra".

Začne se s budováním kilometrové protipovodňové hráze, která má obyvatele ochránit proti stoleté vodě. „Oblast u řeky Odry patří při záplavách k nejkritičtějším místům ve městě. Síly záchranářů a hasičů, kteří zde musejí stavět protipovodňové bariéry, teď budeme moci využít jinde," říká náměstek primátora Dalibor Madej.

Původní záměry města na protipovodňová opatření v Žabníku z roku 2006 počítaly s mobilní hrází, později byla dána přednost projektu výstavby stabilní zemní hráze. Ostrava zaplatila za sedm milionů korun projekt protipovodňové hráze a dalších 13 milionů korun investovala do výkupu pozemků. Veřejnou zakázku vyhlásilo Ministerstvo financí v březnu 2013, ještě v závěru loňského roku uzavřelo smlouvu s dodavatelem stavebních prací společností Strabag.

„Výstavbu hráze s rekonstrukcí vodovodů a kanalizací za zhruba 49 milionů korun uhradí Ministerstvo financí. Ostrava bude mít na starosti technický dozor na stavbě. Po jejím dokončení objekt od státu převezme. Hráz má být hotova na konci dubna příštího roku," dodává Dalibor Madej.

Technická data hráze

Protipovodňová hráz je navržena jako zemní, sypaná. Staničení osy hráze začíná u ulice Hřbitovní a končí v násypu mostu v ulici Koblovské. Hráz má v koruně proměnlivou šířku cca 12,5 m, v patě cca 15 – 35 m. Její výška se v závislosti na terénu pohybuje od 2,3 m do 4,7 m. Výška těsněné části hráze odpovídá úrovni hladiny v řece Odře při průtoku stoleté vody s převýšením 0,8 m. Délka hráze je v ose 945 m, na obou koncích je zavázaná do zvýšeného terénu. Svahy hráze, včetně koruny, budou pokryty vrstvou humusu a osety trávou. Součástí hráze bude přečerpávací stanice. Vysoký objem hráze a šířka v koruně jsou dány požadavkem investora Ministerstva financí ČR zajistit do budoucna možnost vybudovat na hrázi místní komunikaci.         (hob)

Žabník v Koblově ležící poblíž řeky Odry patří dlouhá léta mezi povodněmi nejohroženější lokality ve městě.   Foto: Hana Oborilová

V radnici je firemní školka

Od začátku roku je v budově Radnice města Ostravy v provozu firemní školka pro děti zaměstnanců magistrátu, úřadů městských obvodů a městské policie. Zařízení s maximální kapacitou 24 dětí již od jednoho roku věku se postupně zaplňuje.

O děti pečují dvě učitelky a chůva se zdravotnickou specializací. V programu mají kroužky vaření, zdravé výživy, pohybové, hudební a výtvarné výchovy. Podle speciálního jídelníčku pro děti stravu připravují v nedaleké radniční restauraci.   Jak nám řekla Jana Krátká z odboru ekonomického rozvoje magistrátu, který má realizaci projektu na starosti, na vybavení a prvních osmnáct měsíců provozu město získalo 2,5 milionu korun z Evropského sociálního fondu. Z původních prostor pro školení úředníků vznikly rekonstrukcí dvě moderně a funkčně vybavené místnosti, které slouží pro hru i výuku dětí, jako jídelna a místo pro odpočinek.             (vi)

Vedoucí učitelka Jana Madecká (vpravo) a chůva Kateřina Sobková s dětmi ve firemní školce.

V lednu mrzlo... Divné?

Všechny sypače Ostravských komunikací (OK) vyrazily do terénu letos poprvé až 21. ledna! Šestnáct aut chemicky ošetřilo více než 390 km silnic, které společnost v zimním období udržuje. V dalších dnech přeci jen přituhlo a technika tak musela do ulic vyrazit znovu.

Silničáři spotřebovali bezmála sto tun soli a vozovky udrželi bez komplikací sjízdné. Vzhledem k dosavadnímu mírnému průběhu zimy šlo v závěru ledna o první vážnou zkoušku lidí a techniky OK.

A co dělají silničáři v zimě, když nesněží? Jednoduchá odpověď, nenudí se. „Při teplé a suché zimě dokončujeme údržbové práce na technice, kterou budeme potřebovat v létě. Čistíme příkopy, uliční vpustě nebo žlaby, seřezáváme krajnice, opravujeme svodidla," vypočítává provozní náměstek OK Antonín Bína s tím, že zaměstnanci provádějí také práce související se zimní údržbou, jako zatloukání kůlů u krajnic, stavění větrem shozených zásněžek u cest nebo posyp mostů, kde je největší riziko námrazy. „Při plusových teplotách opravujeme výtluky na cestách studenou balenou směsí," uzavírá Bína.      (jm)

Nové jméno na Karolině

Do kancelářského objektu Nova Karolina Park se letos přestěhuje ostravská pobočka České spořitelny z nedalekého Benešova náměstí. Dalším nájemcem se v první polovině roku stane ABB ČR, společnost poskytující technologie pro energetiku a automatizaci. Působí u nás v osmi lokalitách, zaměstnává přes 3 tisíce lidí. Na Karolině získá 300 m2 ploch pro testování, servis a školicí prostory ABB University. Celkově Nova Karolina Park nabízí 24 600 m2 kancelářských ploch, v podzemí 280 parkovacích míst.             (g)


 

Strana 4

střípky

ZASTÁVKA V RADNICI. Kromě otevření tramvajových zastávek Krajský úřad a Křižíkova zavítal 9. ledna velvyslanec Švýcarské konfederace v České republice Markus Alexander Antonietti (na snímku se zapisuje do pamětní knihy města) s doprovodem také na radnici, kde ho přivítal primátor Petr Kajnar s náměstky Daliborem Madejem, Tomášem Suchardou a zástupci dopravního podniku. Hlavním tématem rozhovoru byly další stavby dopravní infrastruktury financované v Ostravě z Programu švýcarsko-české spolupráce např. kolejové propojení ulic Plzeňské a Pavlovovy nebo rekonstrukce tramvajových zastávek a tratí. Náklady ve výši 80 mil. korun jdou z 85 procent ze švýcarské dotace, zbytek hradí město Ostrava.              (vi)

SIEMENS DO NOVÉHO. Na šest stovek zaměstnanců Centra sdílených služeb ostravské pobočky společnosti Siemens se v lednu přestěhovalo z budovy na Hrušovské ulici do komplexu Orchard na Hornopolní ulici (na snímku jedno z pracovišť). Jak zdůraznil Naveen Menon, ředitel Českého centra sdílených služeb, díky novému sídlu se naplňuje strategie firmy plně využít potenciál ostravského regionu, v němž Siemens patří mezi významné zaměstnavatele.  Portfolio služeb zahrnuje finanční a účetní agendu, nákup, logistiku, zpracování mezd aj. Společnost si pronajala prostory o rozloze 4 600 m2, s 28 zasedacími místnostmi, sociálním a relaxačním zázemím pro zaměstnance.       (vi)

recenze

Ostravské kalendárium

Přehled událostí uplynulého roku nabízí Ostravské kalendárium 2013. Ve stejnojmenné edici je město Ostrava a jeho archiv, ve spolupráci s komisí muzejní, letopiseckou, názvoslovnou a heraldickou při radě města, vydává nepřetržitě od roku 1996.  Autor kronikář města Martin Juřica chronologicky připomíná politické, společenské, kulturní a sportovní události Ostravy roku 2013. První návštěvu prezidenta ČR Miloše Zemana, rekordně navštívený festival Colours of Ostrava, zisk titulu Evropské město sportu, tři Ceny Thálie pro ostravské herce, návrat světově proslulého plastického chirurga Bohdana Pomahače do rodného města nebo slavná jubilea jako např. 90. výročí založení Archivu města Ostravy, 60. divadla loutek ale třeba i 100 let existence kultovní hospody U Rady. Záběr architektonickými cenami ověnčené Multifunkční auly Gong na přebalu doplňuje 64 barevných záběrů v obsahu více než stostránkové  publikace.

Ostravské kalendárium 2013 vychází v nákladu 500 kusů. V omezeném množství je k dispozici bezplatně na pobočkách Ostravského informačního servisu, v Knihovně města Ostravy a v Moravskoslezské vědecké knihovně. V elektronické podobě je dostupné na internetové adrese http://amo.ostrava.cz v oddíle Publikace.                (vi)

Kronikář Martin Juřica a ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová při křtu kalendária.

živnostenský úřad

Podnikatelé by s žádostí neměli otálet

Máte už koncesi na líh?

V říjnu 2013 vstoupila v platnost novela živnostenského zákona. Alkohol podle ní mohou prodávat pouze držitelé koncese. V Ostravě si o ni každý týden požádá zhruba stovka podnikatelů. Více než tisícovka těch, kteří již na živnostenském úřadě byli, se vyhne čekání na jaře. Termín pro získání koncese totiž končí 17. dubna 2014.

Pokud by o koncesi požádali všichni podnikatelé, kteří měli do října 2013 oprávnění prodávat alkohol (hostinská činnost, maloobchod a velkoobchod), bylo by jich přibližně deset tisíc. Reálně se očekává, že koncesí na „Výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin" bude vydáno podstatně méně.

Žádost o koncesi se podává na obecní živnostenský úřad, neplatí se správní poplatek a k žádosti se nepřipojují žádné další doklady. Pokud podnikatel doposud prodávající líh a lihoviny žádost nepodá, uplynutím šestiměsíční lhůty pozbývá oprávnění k jejich prodeji. Navíc se vystavuje riziku finančního postihu ve výši až 1 milion korun.

Opatření je jedním z bodů vládního plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami. Má přinést větší přehled o prodejcích lihu a lihovin a také více chránit konečné spotřebitele před závadnými lihovinami. Termín pro vyřízení koncese na Živnostenském úřadě Ostrava na Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, se dá sjednat také na zelené lince 844 12 13 14.      (ph)

Primátor Petr Kajnar při jednání s Remonem Vosem (vpravo), ředitelem developerské společnosti CTP, která provozuje zónu v Hrabové a objekt IQ Ostrava.

V CTParku se Italům líbí

Italská společnost UFI Filters, která celosvětově vyvíjí a vyrábí automobilové, průmyslové a hydraulické filtry, si pro svůj nový závod pronajala v CTParku v Ostravě-Hrabové 10 tisíc m2 ploch.

Do konce roku 2014 chce zaměstnat více než stovku lidí. Jejich počet se může v budoucnu zvýšit až na 300 pracovníků. Jde o třetí italskou společnost vyrábějící v CTParku komponenty pro auta. Dalšími jsou ITT a Brembo. Doplňuje je německá HP Pelzer vyrábějící interiérové doplňky.

O investicích v Ostravě i o další spolupráci developerské společnosti CTP s městem se hovořilo 22. ledna v radnici během pracovní schůzky primátora Petra Kajnara s ředitelem CTP Remonem Vosem. Ostrava je pro výrobce auto komponentů v rámci Evropy strategickým místem. Zaměstnávají u nás na 8 tisíc lidí. CTP vlastní v hrabovské zóně pozemky, na kterých může v krátké době stavět i pro nové investory. Provozuje také administrativní centrum IQ Ostrava u náměstí Republiky, v němž má sídlo Tieto.

Primátor Petr Kajnar podtrhl význam průmyslových zón pro zaměstnanost ve městě. Zatímco v roce 2004 pracovalo v Hrabové a VTP jen něco přes tisíc lidí, vloni to bylo už 9 291 osob (včetně Mošnova). V letošním roce se počítá s nárůstem o dalších cca 400 míst. Ostrava je lídrem i v objemu přímých zahraničních investic. Podle posledních dostupných údajů k nám zamířilo 118,4 mld., do Brna 97,8 mld., Plzně 47,7 ml. korun.      (vi)


 

Strana 5

proměny města

Bělský les mládne, nabídne relax

V Bělském lese, oblíbené relaxační zóně Ostravanů, je realizován projekt regenerace stávajícího území lesoparku o rozloze přibližně 12,8 ha.

Projekt Rozšíření výukového areálu Bělský les tvoří tři na sebe navazujících části: regenerace brownfields, výsadba zeleně a výukové centrum. První z nich, dokončená v listopadu, řešila odstranění asfaltových a betonových areálových komunikací, zpevněných ploch, značek, ocelových prvků, betonových základových konstrukcí a kanalizačních šachet. Tato část projektu stála 2,9 milionu korun, přičemž většinu nákladů pokryla dotace z EU.

Město nyní hledá dodavatele na obnovu zeleně, s úpravami by se mělo začít v dubnu, dokončení je plánováno na léto. Tato etapa je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí, náklady projektu dosahují 9,6 milionu korun, dotace činí 5,6 milionu korun. Cílem úprav je převod porostů do lesnicky přijatelného a hospodaření schopného stavu s následným využitím jako lesopark. V rámci projektu bude vysazeno přes pět tisíc dřevin, ošetřeny stávající, založeno téměř deset hektarů podrostů a trávníků.

Ve druhé polovině roku dojde na rozšíření výukového areálu, vybudování cest, altánů, laviček a informačních tabulí naučného programu, který navazuje na již fungující Lesní školu provozovanou Ostravskými městskými lesy a zelení, s.r.o. Má také vzniknout naučná stezka pro děti. Ke konci letošního roku má být vše hotové.

„Bělský les je velmi důležitým projektem, patřícím do tzv. Zeleného prstence. Jedná se navíc o centrální park pro nejlidnatější obvod našeho města," zdůraznil náměstek primátora Dalibor Madej.        (ph)

Projekt Benátky zaujal

Jak informovala Ostravská radnice již v lednu, občané Ostravy se mohou zapojit svým hodnocením a názory do výběru připravovaných projektů týkajících se zvelebení městské lokality bývalého hulváckého koupaliště a areálu tzv. Benátek.

Na internetové adrese www.benatky.ostrava.cz jsou podrobně představeny jednotlivé části projektu a připraveny grafické vizualizace míst. Mají vzniknout nové Benátky s rekultivovanými rybníky, novoveské mokřady, zážitková louka na  Hulváckém kopci, rekonstruovaná vodárna, ale také Park vůní a tréninkový areál pro mládež, zvelebena by měla být rovněž oblast Bedřišky. Vše bude propojeno cyklostezkami, které by mohly navázat na rekreační splavnění Odry. Projekt by relaxační a sportovní zónou propojil městské obvody Mariánské Hory a Hulváky, Novou Ves a Vítkovice, plynule by navázal také na Porubu a Ostravu-Jih. Ojedinělý nápad poskládaný z mnoha aktivit i přírodních zajímavostí by mohl být z velké části financován z evropských peněz, určitě by přispěl ke zkvalitnění života obyvatel města.

Lidé se mohou v anketě na výše uvedeném webu k projektu vyjádřit do 31. března 2014. Jednotlivým záměrům mohou přidělovat hodnocení v rozsahu 0,5–5 bodů. Projekty s nejvyšším ohodnocením budou přednostně zvažovány k budoucí realizaci.              (g)

anketa dpo

Vyberte nová sedadla do tramvají

Dopravní podnik Ostrava se intenzivně zabývá výběrem sedadel v prostředcích městské hromadné dopravy. Prvotním impulsem ke změně dosavadních, dlouhá léta používaných čalouněných sedadel, byly zvýšené hygienické požadavky a stále častější útoky vandalů, které dopravce donutily k přechodu na sedadla omyvatelná.

Snadnější údržba ale jde na úkor pohodlí. Proto DPO uvedl do provozu tvz. testovací vůz. Tramvaj typu VarioLF3/2, evidenční číslo 1653, v těchto dnech projíždí Ostravou a nabízí cestujícím možnost otestovat pohodlí čtyř druhů nových sedadel (jsou označena čísly od 1 do 4). Názor na sedadla mohou cestující vyjádřit prostřednictvím ankety na webových stránkách Dopravního podniku Ostrava, kde mohou hlasovat do 28. února 2014. Informace o aktuálním pohybu vozu naleznete na www.dpo.cz.        (ič)

Jedny ze čtyř druhů nových sedadel v testovací tramvaji, pro které můžete hlasovat v anketě dopravního podniku.    Foto: DPO

z dopisů čtenářů

Četnost svozu řeší vyhláška

V lednovém čísle Ostravské radnice jsme otiskli článek o produkci odpadů a nákladech na jejich zpracování ve městě. Čtenářku M. P. z Radvanic a Bartovic v této souvislosti zajímal stav, který v jejich obvodu nastal od listopadu, kdy, podle jejích poznatků, došlo k prodloužení intervalu odvozu odpadu z jedenkrát týdně na jednou za čtrnáct dnů. Na dotaz odpověděla mluvčí společnosti OZO Ostrava Vladimíra Karasová.

Uvedla, že četnost svozu odpadů OZO přímo neovlivňuje, protože je dána vyhláškou města, která četnost stanovuje podle počtu osob trvale bydlících v dané domácnosti. V obvodu Radvanice a Bartovice aktuálně probíhá kontrola stavu trvale hlášených osob na jednotlivých adresách a tam, kde počet obyvatel již neodpovídá původně nastavené četnosti svozu, město (konkrétně odbor ochrany životního prostředí, komunální oddělení) věc upravuje. „Na jednu osobu žijící v domácnosti je stanoveno množství odpadů vyprodukovaných za týden na 28 litrů, takže např. klasická popelnice o objemu 110 litrů se může svážet jedenkrát týdně jen v případě, že v domácnosti žijí čtyři osoby," dodává V. Karasová z OZO. Podrobnější informace lze získat na výše uvedeném odboru magistrátu na Prokešově náměstí 8.

Popeláři přesní jako hodinky

S názorem na fungování společnosti OZO se s námi podělil také čtenář V. S. z Bartovic. „Mezi služby, kterým není možno téměř nic vytknout, patří v Ostravě odvoz odpadu. Sběrný vůz přijíždí před náš rodinný domek pravidelně a přesně.  Když ho slyším, říkám manželce: je středa 11 hodin," píše čtenář a dodává. „Služby OZO ve srovnání s jinými jsou relativně levné. Na rozdíl od poplatků za telefon, internet nebo pitnou vodu. Přitom likvidace odpadků v dnešní době není jednoduchou záležitostí. Roste vybavenost domácností. Nefunkční předměty, které se dříve opravovaly, se dnes prostě vyhodí. To, že OZO dovede jít s dobou, dokazuje např. pravidelné přistavování velkoobjemových  kontejnerů, budování sběrných dvorů, vybavení domácností barevnými taškami na separaci odpadu v domácnostech a podobně."     (ph,vi)


 

Strana 6

Nejvíce se bourá v pátek, nesprávný způsob jízdy bývá nejčastější

Bilancujeme nehodovost 2013

Dopravní nehodovost v Ostravě se v posledních čtyřech letech jakoby stabilizovala. Za rok 2013 se stalo 2 769 nehod, jen o pár více, než v předchozím roce, právě tato hranice se drží. Pro názornost – v roce 2004 se na území města stalo 6 197 nehod, pokles je rapidní. Smutná je bilance úrazů – loni 523 lidí utrpělo lehká, 53 těžká zranění, 13 lidí při nehodách zemřelo, ale je to o 5 méně, než v předchozím roce. Opět pro názornost – v roce 2004 zemřelo při nehodách v Ostravě 37 osob. Snížil se také počet řidičů, kteří zavinili nehodu pod vlivem alkoholu – bylo jich loni ,jen' 119, předloni 143.

Jak ukazuje statistika, nejvíce nehod se tradičně stává v pátek, v roce 2013 jich na území města bylo 485, což představuje 17 %. Ve čtvrtky jich bylo jen malinko méně – 469, následují úterky, středy... Nejméně nehod je pochopitelně o nedělích.

Nejčastější příčinou nehody je nesprávný způsob jízdy – 69 %, následuje nedání přednosti v jízdě – 17 %, nepřiměřená rychlost – 13 % a nesprávné předjíždění jen 1 %. Z těchto údajů je patrné, že mnozí řidiči by měli autoškolu absolvovat opakovaně, možná by jim pomohlo i nesedat za volant ve stresu, při něm totiž lidé nejčastěji dělají chyby, ale ty jim mohou být osudné.       (g)

Nepozornost, stres a z toho zmatkování za volantem – nejčastěji to končí dopravní nehodou...              Foto: PČR

bezpečnější Ostrava

Projekt varoval lidi před zloději

V rámci projektu Bezpečnější Ostrava probíhaly v prosinci u supermarketů akce, které varovaly nakupující před kapesními krádežemi a vloupáním do vozidel. V nákupních centrech tak bylo osloveno 10 455 lidí a na parkovištích označeno varovnou visačkou 8 309 aut. Z toho přibližně třetina vozidel byla vyhodnocena jako lákavá k vykradení, protože v nich byly na viditelných místech položeny různé předměty. V nákupních centrech tak pracovala Městská policie Ostrava a Policie ČR.

Podle Petra Svobody z preventivně informační skupiny Policie ČR je počet vozidel obsahujících předměty na viditelných místech poměrně vysoký: „Na obranu řidičů v Ostravě musím uvést, že v drtivé většině odložených věcí šlo o autosedačky, které se běžně asi neschovávají do kufru vozidla. S odloženými taškami, bundami či jinými věcmi jsme se setkali méně, přibližně v 5 % případů."

Předvánoční preventivní akce projektu Bezpečnější Ostrava proběhly desetkrát, a to v největších nákupních centrech v Ostravě. „Vstřícnost center k našemu projektu byla maximální a rád bych jim za to poděkoval. Ztráta osobních věcí je vždy nepříjemná, ale před vánočními svátky snad ještě nepříjemnější," řekl Richard Váňa, zástupce ředitele pro operační a krizové řízení Městské policie Ostrava, a dodal: „Kromě lidí v terénu, tedy na parkovištích a chodbách nákupních center, jsme připravili informační stánek, kde lidé viděli reálné záběry z bezpečnostních kamer, aby si lépe uvědomili, jak zloději pracují. Lidé mají o tyto informace zájem."         (d)

příkladný čin

,Gentlemanem silnic' za záchranu života

Policista v civilu Martin Pejcha (na snímku PČR) neváhal pomoci při záchraně života jedenapadesátiletého muže, který nezvládl řízení, po smyku vjel na chodník, narazil vozem do sloupu veřejného osvětlení a ztratil vědomí. Viník nehody, jak se později ukázalo, na křižovatce předjížděl auta po tramvajovém pásu.

Policista Pejcha se vracel z práce, když se nehoda stala, a neváhal pomoci. Z auta se kouřilo, hrozil výbuch, policistovi se přesto podařilo vytáhnout klíčky ze zapalování a začal řidiče oživovat, především mu z úst vytáhl zapadlý jazyk. Záchranná služba řidiče odvezla a lékaři potvrdili, že odborná pomoc policisty pomohla zraněnému zachránit život. Martin Pejcha se tak stal 91. Gentlemanem silnic díky své odhodlanosti a statečnému chování při záchraně lidského života. Ocenění Gentleman silnic je společným projektem České pojišťovny a Policie ČR, který vznikl v roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali a nebyli k sobě lhostejní. Mezi oceněnými na mnoha místech republiky je také 15 žen.                 (mř)

Stalo se

UKRADL SMYČEC. V Plesné městská policie zadržela zloděje, kterého v jednom z obchodů zajistili pracovníci bezpečnostní agentury. Velmi agresivní muž (60 let) v prodejně odcizil houslový smyčec, strčil si ho do rukávu bundy a prošel s ním přes pokladnu, aniž by zaplatil. Venku pomůcku houslisty schoval do auta. Poté se do prodejny vrátil. To vše zachytily kamery. Do příjezdu strážníků stačil jednoho ze zaměstnanců prodejny kopnout do břicha. Převzali ho přivolaní policisté.

ŘÍDIL PŘES ZÁKAZ. Pozornost hlídky městské policie upoutalo rychle se řítící auto ve Vítkovicích. Jeho řidič nebyl připoután. Stráž­níci zjistili, že 19letý muž za volantem má úředně zákaz řízení motorových vozidel, už v minulosti opakovaně řídil bez oprávnění. Byl předán policii, ale v problémech se ocitl i 39letý majitel vozidla pro podezření ze spáchání přestupku.

VOLALA O POMOC. Na tísňovou linku oznámila žena z Moravské Ostravy, že ze sousedního bytu se ozývá volání o pomoc. Strážníci přivolali na místo hasiče a zdravotníky, ti po otevření bytu našli na zemi ležící podchlazenou seniorku, kterou odvezli k ošetření do nemocnice. Byt matky zabezpečil přivolaný syn.

Přijďte do kurzu!

Městská policie Ostrava zve na další z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. Koná se ve středu 26. února od 16 hod. v ul. Hlubinské 6 v Moravské Ostravě.

Únorové téma setkání s občany bude zaměřeno na prevenci a ochranu před podvodným jednáním spojeným s nabídkou zboží nebo služeb. Hovořit se bude o podomních prodejcích, prodeji a nabídce zboží a služeb na ulici, přes internet nebo prostřednictvím telefonních operátorů. Účastníci kurzu se poučí, jak se takovému jednání bránit a kam se obrátit o pomoc, pokud k podvodu dojde. Nebude chybět oblíbená sebeobrana, i tentokrát bude připraven dětský koutek pro děti účastníků.

Vhodné je sportovní oblečení, popř. volnější obuv na přezutí a hygienické potřeby (možnost sprchy). Sportovní obuv není třeba, výuka základů sebeobrany probíhá v tělocvičně na žíněnkách. Informace na tel. 599 414 165, 950 739 407 nebo na adrese info@mpostrava.cz. Není nutné se přihlašovat.         (mp)


 

Strana 7

Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi, poděkování patří všem, kdo přispěli

Ostravané byli opravdu štědří

V tradiční, už čtrnácté Tříkrálové sbírce na podporu lidí v nouzi se díky štědrosti obyvatel Ostravy a přilehlých obcí shromáždila částka 1 474 273 Kč. Peníze využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro lidi bez přístřeší, klienty mobilního hospice, lidi se zdravotním postižením v chráněných dílnách nebo přímou hmotnou pomoc lidem v nouzi.

Do sbírky se zapojilo tři sta kolednických skupinek, celková částka je o 131 tis. vyšší než loni. Poděkovat patří všem dárcům, koledníkům, farnostem, školám, úřadům, médiím a dalším, kteří se na úspěchu akce na podporu sociálních a zdravotních služeb pro lidi v nouzi podíleli," komentuje výsledek sbírky Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. Peníze půjdou na podporu služeb pro seniory, lidi bez domova, přímou humanitární pomoc poskytovanou lidem v tíživé životní situaci. Podstatná část výtěžku sbírky se uplatní při financování rekonstrukce tréninkových prostor pro lidi ohrožené sociálním vyloučením. Charita sv. Alexandra bude financovat rozvoj chráněných dílen, ve kterých zaměstnává více než šedesát lidí s různými druhy postižení.

Na Ostravsku sbírku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra. Z celkově vybrané částky je 65 % (celkem 958 277 Kč) určeno na financování předem stanovených projektů pro lidi v nouzi v Ostravě. Zbývajících 35 % částky bude použito na tyto humanitární pomoc v zahraničí (10 %), projekty Diecézní charity ostravsko-opavské (15 %), další projekty Charity ČR (5 %) a zbytek na organizační náklady republikového pořadatele sbírky – Charity ČR. Přehled všech záměrů je dostupný na stránce www.ostrava.charita.cz.

Koledníkům jako poděkování zahraje Divadlo P. Bezruče představení Maxipes Fík.       (k)

představujeme

Jak to na tom Kamenci dělají?

Tohle napadne každého, kdo se pravidelně dočítá o úspěších a oceněních domova pro seniory Kamenec ve Slezské Ostravě. V prosinci přibyla také cena sociálních služeb.

Toto oceňování pořádají Diakonie ČCE s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a vznikla sloučením dvou samostatných cen. Oceňování podporuje ty pracovníky, jejichž záslužným úkolem je každodenní péče a pomoc potřebným.

Návrhy na ocenění posílali uživatelé služeb, rodiny klientů, ale také spolupracovníci a vedení organizací, které tyto služby poskytují. Pavlína Staňková z Domova pro seniory Kamenec, příspěvkové organizace města, získala cenu sociálního pracovníka roku 2013.

Dvaatřicetiletá Pavlína Staňková pracuje v domově už pátým rokem, při zaměstnání studuje obor sociální práce na Ostravské univerzitě.  V domově je jednou z nejoblíbenějších sociálních pracovnic. Stará se o příjem nových osob do domova, zjišťuje podmínky jejich bydlení a individuální potřeby pro případné přijetí do domova. Je zároveň vedoucí oddělení, kde je 16 osob s nižší mírou závislosti na službě, což sebou přináší nejen zabezpečení osobních plánů péče, ale i naplňování jejich individuálních přání a potřeb. Je prakticky první osobou, která přichází do kontaktu se zájemcem a posléze uživatelem služeb. Zabezpečuje také praxi studentům a v neposlední řadě provoz půjčovny kompenzačních pomůcek.           (g)

Co je entonox?

Je to metoda zmírnění bolesti, která je již zavedena v Městské nemocnici Ostrava na porodních sálech a na endoskopii oddělení interny. Jedná se o směs medicinálních plynů oxidu dusného a kyslíku v poměru 1:1, která je připravena k okamžitému podání inhalací. Výhodou inhalační analgezie je její jednoduchost, neinvazivnost, dávku si pacient může regulovat sám podle intenzity bolesti. Inhalační analgetikum je vhodné pro děti i dospělé. Nástup účinku je rychlý, pacient může po zákroku odejít po 15 minutách a po 30 minutách může řídit automobil. Metoda není hrazena z pojištění, poplatek stojí 390 Kč. Informace podá sestra v recepci endoskopie nebo na tel. 596 192 302 v pracovní dny od 7 do 15 hod.         (mo)

výzva

Chcete být dobrovolníkem?

Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše a Fakultní nemocnice Ostrava. Cílem hnutí je poskytování kvalifikované pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocného a umírajícího člověka.

Základem je vytvořit vztah mezi dobrovolníkem a nemocným člověkem, nabídnout nemocnému aktivity vhodné pro společně trávený čas např. povídání, čtení, hru a s tím i pochopení a podporu, kontakt s rodinou. Dobrovolníky odborně připravuje Hospic sv. Lukáše, rozsah školení je 35 hodin teorie, 20 hodin praxe a 3 hodiny supervize za dohledu odborníka. Po dokončení kurzu obdrží účastník certifikát o absolvování. Další kurz začíná 28. února. Podmínkou je věk 18 let a osobnostní předpoklady.

Kontakt:  Charita Ostrava, Hospic sv. Lukáše, Charvátská 8, Ostrava-Výškovice. Kontaktní osoba: Jana Camfrlová, tel. 599 508 505, 731 625 768, e-mail: hospicove.hnuti@charita.cz, info na www.ostrava.charita.cz.                (k)

Nabízejí pomoc

Až do března 2014 běží projekt s názvem Jak z toho ven, který realizuje Sociálně právní poradna občanského sdružení Vzájemné soužití s dotacemi z Programu švýcarsko-české spolupráce. Poradna nabízí řešení obtížných situací lidem starším 16 let z Ostravy a okolí, kteří se potýkají s problémy v oblasti financí, bydlení nebo sociálních dávek. Zahraniční grant představuje celkovou částku 1 157 529 korun. Každý, kdo má některý z uvedených problémů, se může dostavit do Sociálně právní poradny v ulici Bieblova 8 v Moravské Ostravě, a to pondělí, středu od 8 do 12 a od 13 do 16 hod. a ve čtvrtek od 8 do 12 hod. Jde o poradenství, ale i letáky a brožury. Podrobné info také na www.nadacepartnerstvi.cz.             (lm)

Poradí s péčí

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost zdarma se seznámit s péčí o nemocného člověka v domácím prostředí. Na setkání s profesionálními zdravotníky se lidé poučí, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí a získají informace o sociálních službách. Připraveny jsou praktické ukázky péče, rady, jak získat příspěvek na péči či jak využívat kompenzační pomůcky, kde je lze zapůjčit. Katalog pomůcek a info o zapůjčení jsou na www.ostrava.charita.cz. Nejbližší kurz se pořádá 20. února v Hospici sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích. Přihlásit se lze u paní Markéty Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil 731 534 002 nebo e-mailem cho.hospicova.poradna@charita.cz.      (k)


 

Strana  8

rozhovor

S hlavním architektem města Cyrilem Vltavským nejen o přípravě a změnách územního plánu

Chceme odstranit bariéry pro občany města

l V minulém roce jsme v Ostravské radnici zveřejnili fakta o přípravě nového územního plánu města. Co v této oblasti čeká odbor hlavního architekta letos?

„Útvar hlavního architekta není úplně typickým odborem magistrátu. Nezabýváme se pouze budoucími záměry města a stavbami, což, jak předpokládám, zajímá čtenáře nejvíce, ale máme na starosti i běžnou rutinní práci. Za loňský rok to například představuje vydání cca 4 tisíc stanovisek plus výkon památkové péče k tomu. Loňský rok nebyl zrovna ideálním pro přípravu vzletných staveb. Stále se potýkáme s důsledky finanční krize. Proto jsme se orientovali spíše na studie, které prověřily určité možnosti změn v území do budoucna, tj. změn, které by město mohlo v budoucnu realizovat.

S Moravskou Ostravou jsme se např. zabývali budoucností podchodu pod frýdlantskými mosty. Jeho stav je naprosto tristní, což je podle mého názoru způsobeno nedostatečnou údržbou. Je to jedna z bariér ve městě. Býval to velký přestupní uzel a tomu odpovídalo i jeho mimoúrovňové řešení. Z kdysi ústředního autobusového nádraží zbylo torzo a tramvajový přestup se posunul k Nové Karolině. Naše studie ukazuje, že mimoúrovňové přestupy už nejsou nutné. Podchod, kam se lidé i bojí vstoupit, lze přestavět na úrovňovou zastávku s přirozeným pohybem po terénu, a to i pro maminky s kočárky nebo invalidy. S tímto záměrem budeme k rekonstrukci daného místa přistupovat."

l Změny se připravují i v řešení přirozených společných centrech některých lokalit, například?

„Každé město má své náměstí a Ostrava jsou v podstatě tři propojená města, tzv. satelity. Přitom Poruba ani Ostrava-Jih svá centrální náměstí nemají. Při různých příležitostech se tam občané scházejí u rondelu. Další naše studie se proto zabývaly možností upravit okolí těchto rondelů tak, aby zde vznikla skutečná a plnohodnotná náměstí se stromy, lavičkami, vodotrysky, výtvarným uměním a plochami pro kulturu. Skutečný veřejný prostor. Výsledek je překvapující, půjde to. Vizualizace a podrobnosti zveřejníme. Také jsme se zabývali Hlavní třídou v Porubě, možností jejího pohledového ukončení před VŠB a důstojným umístěním nové radnice pro tento druhý největší městský obvod tak, aby byla snáze přístupná pro občany. Řešili jsme nový motoristický okruh v Ostravě, novou okružní křižovatku u Dolní oblasti Vítkovic."

l Loni jste hovořil o nutnosti zabývat se bezbariérovostí města, jak jsou daleko tato řešení?

„Ostrava patří mezi města, která mají poměrně dobře zvládnutá svá dopravní řešení. Dostat se z jedné její strany na druhou zvládnete v rozumném čase automobilem i MHD. Ostrava dokonce patří mezi města ,zelená'. Pohledem například z věže Nové radnice je jasné, že nedostatkem zeleně opravdu netrpíme. Ostrava má ale podle mne problém s množstvím urbanistických bariér, které nám ztrpčují běžný život. Příklad – ulici Místeckou v téměř celé své délce od Paskova po napojení na dálnici chodec v podstatě nikde nepřejde na druhou stranu. Chcete-li vozidlem na podobných komunikacích zahnout doleva, musíte zahnout doprava. Městem tečou řeky, ale mnohdy k nim nemůžeme sestoupit... Máme docela hodně veřejných prostor, které ale vlastně s pěšáky vůbec nepočítají. To jsou ty bariéry, o kterých mluvím."

l Ale podobné problémy mají i jiná města...

„Přesně tak, nějak nám přerostla přes hlavu dobře míněná snaha odborníků vyřešit města jako bezkolizní a dopředu naplánovaná. Výsledkem těch precizních a normy respektujících řešení je skutečnost, že vše sice podle norem funguje, ale nějak se nám někde trochu špatně bydlí. A mnohdy zbytečně. Například přejet přes ulici Dr. Martínka v Hrabůvce vyžaduje téměř vzít si dovolenou, GPS a absolvovat vracečky, než se vám to podaří. Některé nové rondely jsou vylepšeny tak, aby nedošlo k dopravní nehodě, což je v pořádku. Když ale na ně najedete, mnohé je jinak. Máte chuť auto zastavit a dojít pěšky. To jsou právě ty urbanistické, dopravní a prostorové bariéry, které nám komplikují život a bydlení ve městě."

l Co ale s tím? Hledáte nějaké řešení?

„Samozřejmě. Koncem minulého roku jsme pořídili studie, do jejichž přípravy jsme záměrně nezapojili žádné specialisty na dopravu, inženýrské sítě a podobně. Zpracovatele jsme požádali, aby se na město podívali sice jako odborníci, ale zároveň jako jeho občané, pohybující se po něm třeba s igelitovou taškou v ruce.  Výsledky nakonec porovnáme a doplníme i o postřehy útvaru hlavního architekta a také o problematiku pohybu tělesně hendikepovaných osob. K námětům se budou moci občané také vyjádřit na webu města."

l Na podzim jste uvedl, že se projednává nový území plán města. Už je hotový nebo se bude ještě měnit?

„Pořízení nového územního plánu je naše priorita. Bohužel se poměrně často mění legislativa, kterou musíme respektovat především, ale také se musíme vypořádávat s novými výklady k jednotlivým novým paragrafům stavebního zákona. Jak už jsem říkal, k návrhu územního plánu jsme obdrželi zhruba 200 námitek a připomínek od zhruba 600 občanů, vyhovět jsme mohli přibližně v 50 procentech. Předpokládám, že na přelomu února a března proběhne jeho opakované veřejné projednání. Občané by od počátku února měli sledovat úřední desky nebo webové stránky města, kde se tato informace objeví."

l Budou moci lidé znovu návrh připomínkovat?

„V podstatě ano. Zásadní rozdíl od předchozího projednání je ale v tom, že teď bude možno podat námitky pouze k tomu, co se od předchozího projednávaného stavu návrhu změnilo".               (r)

Vizualizace návrhu budoucí podoby náměstí v Ostravě-Jihu nabízí zajímavě řešený veřejný prostor


 

Strana 9

Výměna řidičáků pokračuje

Pokračuje výměna řidičských průkazů, které byly vydány od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004. Z původního počtu cca 24 tisíc řidičských průkazů jich zbývá vyměnit ještě 4 660. Na přepážkách odboru dopravně správních činností magistrátu (ul. 30. dubna) však příliš velký zájem není. Většinou si občané průkazy vyzvedávají, často i po několika měsících od podání žádosti. Pro výměnu je nutný platný doklad totožnosti, stávající řidičák, 1 fotografie 3,5 x 4,5 cm odpovídající aktuální podobě žadatele.             (hob)

sociální péče

Čtyřlístek nabízí novou službu

Zbrusu nová stavba se 27. ledna otevřela pro klienty Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě. Od dubna nabídne lidem se zdravotním postižením zcela novou a dosud chybějící sociální službu – Domov se zvláštním režimem. Vybavit se musí interiéry budovy, aby letos na jaře mohl domov začít sloužit svému účelu.

Domov se zvláštním režimem je jedním z úspěšných projektů hrazených z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Stavba byla zahájena v září loňského roku a během pěti měsíců vyrostla v Ostravě-Muglinově atypická nízkopodlažní budova, v níž najde nový domov v samostatných pokojích dvanáct dospělých žen a mužů se zdravotním postižením, kteří potřebují vysokou míru podpory během celého dne. Nechybí společná jídelna a moderní hygienické zázemí. Žádný poskytovatel sociálních služeb v Ostravě jim dosud podobnou službu nabídnout nemohl. V Domově se zvláštním režimem o ně bude pečovat celkem třináct pracovníků v sociálních službách a pět zdravotních sester. Zájem o tuto službu je veliký a kapacita domova je naplněna.

Nákladem 9 400 tisíc Kč objekt postavila firma SV Unips na základě výběrového řízení. Nové zařízení Čtyřlístku je součástí transformačního procesu, jímž tato organizace v současné době prochází ve snaze vycházet maximálně vstříc individuálním potřebám i možnostem klientů.              (br)

Ředitel Čtyřlístku Svatopluk Aniol (vpravo) a vedoucí provozně technického útvaru organizace Vratislav Prokop jsou s kvalitou nového zařízení spokojeni.    Foto: Čtyřlístek

výzva

Marketingová kampaň pro turistický ruch

Destinační management turistické oblasti Ostravsko vyhlašuje veřejnou výzvu pro významná místa destinace, která mají zájem na zapojení do nové marketingové kampaně Ostravy, která vzejde ze Soutěže o návrh připravované v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Soutěž o návrh a následná „Marketingová kampaň – Ostrava" je jednou z aktivit projektu „Akční plán 2013 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko".

Půjde o ucelenou marketingovou komunikaci s maximálním efektem popularizace města prostřednictvím aplikací, virálního marketingu a sociálních sítí, které propojí jednotlivé atraktivity ve městě v souladu s Marketingovou strategií rozvoje cestovního ruchu. Cílem bude co největší počet silných ohlasů v médiích i na sociálních sítích tak, aby lidé jezdili do Ostravy, a pak hovořili o tom, že je nebo by bylo super Ostravu navštívit.

Tato veřejná výzva se týká turistických atraktivit, včetně kulturních atraktivit, restaurací, barů, kaváren, čajoven, poskytovatelů ubytovacích služeb, organizátorů akcí a dalších subjektů, které se podílejí, nebo se chtějí podílet, na propagaci cestovního ruchu v turistické oblasti Ostravsko a splňují níže uvedená povinná kritéria.

Pokud máte zájem být součástí této aktivity a splňujete uvedená kritéria, obraťte se prosím na jhromkova@ostrava.cz, 599 443 036, nejpozději do pátku 7. března 2014.            (oer)

Povinná kritéria pro turistické atraktivity:

– pevně daná otevírací doba, otevřeno alespoň 6 dní v týdnu po celý rok, s výjimkou uzavření z důvodu údržby

– má vlastní webovou prezentaci min. v ČJ

– u turistických atraktivit možnost průvodce (min. na objednání/po předchozí domluvě) v ČJ, AJ, PJ („živý" průvodce může být nahrazen audio průvodcem)

Povinná kritéria pro restaurace, kavárny, bary, čajovny, aj.:

neprovozuje hrací nebo výherní automaty

– má vlastní webovou prezentaci min. v ČJ

– je v provozu alespoň 1 rok, má otevřeno alespoň 6 dní v týdnu po celý rok, s výjimkou uzavření z důvodu údržby

– je atraktivní pro návštěvníka cestovního ruchu svým jedinečným a ojedinělým stylem, či nabídkou regionálních produktů (místní nebo zahraniční speciality)

Povinná kritéria pro poskytovatele ­ubytovacích služeb:

–absolvování školení či jiné podobné vzdělávací aktivity se zaměřením na kvalitu služeb v cestovním ruchu

– certifikace ubytovacího zařízení

– doložení kopie certifikátu nebo dokladu o zahájení certifikace ubytovacího zařízení

– má vlastní webovou prezentaci min. v ČJ a AJ

Povinnosti subjektu:

Povinností subjektů, která vyplyne ze zapojení do aktivity, bude dodržení povinné publicity projektu a propagace aktivity v rámci jejích možností. Nebude-li objekt splňovat všechna požadovaná kritéria, bude automaticky vyřazen.


 

Strana 10-11

co, kdy, kde ve městě

DŮM UMĚNÍ. Originální skici a ukázku nábytku světoznámého slovinského architekta Josipa Plečnika ze soukromé sbírky ještě do 16. února lze vidět v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Plečnik má svá díla i u nás, delší dobu pracoval na některých úpravách pražského Hradu. Pokračuje však i pozoruhodná výstava Začátek století, která nabízí vizuální umění prvního desetiletí 21. století v nejrůznějších uměleckých žánrech, trvá do 23. února.

DIVADLA, FILMY, KONCERTY. Dům kultury města Ostravy prakticky denně nabízí Ostravanům bohatou paletu kulturních zážitků. Jmenujme alespoň Foglarovy Rychlé šípy v nastudování slováckého divadla z Uherského Hradiště 14. února, vystoupení J. Krause a E. Vojtka v talk show o dva dny později, představení pražského Divadla Bez zábradlí a známých herců ve Fraynově hře Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu 20. února nebo vystoupení akustického dua Kieslowski 28. února. Hned 1. března se uskuteční přímý přenos z newyorské Metropolitní opery Borodinova Knížete Igora. Bohatý je i program kina Art. Podrobně o programech na www.dkmoas.cz.

KRÁL UBU V DK AKORD. Nemilosrdný politický kabaret Miloš Ubu aneb... málem králem v Akordu, tak se nazývá vystoupení Divadla pod Palmovkou, které 19. února nabídne kulturní dům Akord. Staré téma krále Ubu je adaptované na dnešní politické a společenské poměry.

PŘEDPRODEJ NA JANÁČKŮV MÁJ. Od 3. února jsou k mání vstupenky na XXXIX. ročník hudebního festivalu Janáčkův máj (22. 5.–11. 6.). Lístky můžete objednat a koupit v pobočkách Ostravského informačního servisu (radnice, u Elektry, nádraží Přívoz a Svinov, letiště), v info centrech měst Havířova, Orlové, Klimkovic, Frýdlantu, Frenštátu aj. Kompletní program festivalu najdete na www.janackuvmaj.cz.

VZDĚLÁVÁNÍ PRO SENIORY. Virtuální univerzitu třetího věku otevřela vítkovická pobočka Knihovny města Ostravy. Je určena všem zájemcům z řad seniorů, důchodců starobních i invalidních a také dlouhodobě nezaměstnaných nad padesát let. Letos se budou studenti zabývat tématem Dějiny oděvní kultury. V programu jsou přednášky a jiné aktivity, které vytvářejí i nové vztahy. Jednotlivé semestry jsou zpoplatněny částkou 200 až 300 korun. Nábor do dalšího semestru probíhá až do začátku února. První hodina nového kurzu začne 12. února ve 13 hodin. Zapojená do projektu je také výškovická pobočka knihovny.

KROCENÍ LITERÁRNÍ MÚZY. Památník písemnictví na Moravě ve spolupráci s Ostravským muzeem připravil seminář tvůrčího psaní s názvem Krocení literární múzy, je určen zájemcům od 12 do 19 let. Uskuteční se 24. února v muzeu a je doprovodným programem osmého ročníku literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy. Zájemci se mohou přihlašovat na adrese pamet@muzeumbrnenska.cz, podrobnosti na www.muzeumbrnenska.cz.

ČTE CELÁ PLESNÁ. V lednu otevřela Knihovna města Ostravy novou pobočku v Plesné. Nachází se v prostorách mateřské školy a je otevřena v úterý 9–18 a čtvrtek 15–17. Čtenářům nabízí nejen knihy, ale také další služby – internet, besedy, knihovnické lekce pro děti MŠ a ZŠ. Velký podíl na vzniku pobočky má úřad městského obvodu v Plesné. Městská knihovna má na území Ostravy již 27 poboček.

PŘIPRAVUJÍ TANEČNÍ SHOW. Umělecká agentura Performing Arts Ostrava ve spolupráci s tanečními kluby, soubory a školami z Ostravy nastudovala velkou taneční show na autorské libreto známého tanečníka, choreografa a pedagoga Martina Tomsy. Originální snový příběh dívky na klasickou hudbu v rockové úpravě v hlavní roli s několikanásobnou mistryní světa v moderním tanci Zuzanou Vítečkovou se představí 7. března v 18 hod. v divadelním sále Domu kultury města Ostravy.

PŘIJEDE SHIRLEY BRILL. Mezi významné sólisty, kteří zavítají do Ostravy, aby přispěli k lesku jubilejní 60. sezony Janáčkovy filharmonie, bezesporu patří proslulá izraelská klarinetistka Shirley Brill. Ve čtvrtek 27. února s filharmonií pod taktovkou nizozemského dirigenta žijícího v Paříži Pieter-Jella de Boera představí Koncert pro klarinet a orchestr č. 1 f moll Carla Marii von Webera v Domě kultury města Ostravy. Kromě toho zazní také Coplandova Fanfára pro obyčejného člověka, Stravinského Symfonie pro dechy a Mozartova Symfonie C dur (Jupiterova).

ZAZ opět na colours. Živelná francouzská zpěvačka ZAZ (foto archiv) se opět vrátí na festival Colours of Ostrava, který bude od 17. do 20. července v Dolní oblasti Vítkovic. Byla neoficiální hlavní hvězdou prvního ročníku Colours v novém areálu. Nadchne svojí energií, bezprostředností a především hudbou. Po dvou letech je bohatší o velmi úspěšnou studiovou desku Recto Verso, koncerty po celém světě, živé DVD i výstup na Mont Blanc, kde zahrála svůj hit Je Veux.

VÝSTAVA STŘECHY A STAVBA. Od 27. února do 1. března se na výstavišti Černá louka uskuteční již 23. ročník odborného stavebního veletrhu Střechy a Stavba. Letošní ročník bude probíhat současně s 3. bienále výtahové a zdvihací techniky, které je jedinou specializovanou výstavou toho druhu v ČR i na Slovensku. Představí se firmy z oblasti zateplovacích systémů, střešních krytin, střešních doplňků, konstrukce střech, zateplovacích a izolačních materiálů klempířských prací, sanitární technika, povrchové úpravy, fotovoltaika, vytápění aj.

Dolní oblast Vítkovic chystá velké zahájení návštěvnické sezony

Nové atrakce v industriálním areálu

Dolní oblast Vítkovic se stává stále častěji navštěvovaným cílem i mimoostravských zájemců o umění, ale také unikátní industriální architekturu. Zpřístupněná vysoká pec, pavilon Malého světa techniky i multifunkční aula Gong oceněná mnohými poctami a hostící jednu část Městské galerie Ostrava dostanou dalšího atraktivního souseda.

V areálu se letos otevře Velký svět techniky (Science and Technology Centre), má to být v září. Už od 14. do 20. března však bude pavilon otevřený symbolicky v den 135. výročí narození A. Einsteina, protože právě tento vědec se zabýval veličinou energie, která bude hlavní nosnou myšlenkou Velkého světa techniky.

Unikátní trojúhelníková stavba Světa techniky zaujme neobvyklým řešením. Podle jeho tvůrce, předního českého architekta Josefa Pleskota, je objekt Světa techniky ve svém výrazu minimalistický, ale nabízí maximalistický prožitek... Budova má originální formu definovanou zrcadlovými skly a klasickými pálenými cihlami, vyplňuje plochu jednoho vítkovického modulu – čtverce 125x125 m. Její hlavní objem je vystavěn na půdorysu rovnoramenného pravoúhlého trojúhelníku, který je zaoblen vloženým kruhovým segmentem. Prosklená zrcadlová fasáda proti pravému úhlu objektu umožňuje zrcadlení industriálních staveb i přírody.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout budoucí výstavní prostory, přednáškové sály, laboratoře, dílny i 3D kino. Mimořádně přístupná budou také místa, která po oficiálním podzimním otevření Světa techniky už návštěvníci vidět nebudou. Hlavní prohlídková sezona v Dolní oblasti Vítkovic začne 20. března.                 (o)

Úchvatný pohled na večerní Ostravu se nabízí při vyjížďce na vysokou pec v Dolní oblasti Vítkovic

pozvánka do divadla

Další premiéry, balet chystá Gala

Závěr ledna přinesl v Divadle A. Dvořáka premiéru Lochheadovy hry Perfect Days. Tato populární komedie nejen o ženách, nejen pro ženy, jak bývá nazývána, přináší osvěžení pro diváka i herce, z nichž excelují Renáta Klemensová, Pavlína Kafková, Alexandra Gasnárková, František Večeřa, Tomáš Jirman a Aleš Bílík aj. Shakespearovu tragédii Macbeth s brilantním překladem Martina Hilského jako premiéru uvedla ostravská činohra 6. února v titulní roli s Vladimírem Polákem.

Na 27. února a 1. března je nachystána premiéra velké opery Roberta Schumanna Jenovéfa, hudebně ji připravuje dirigent Charles Olivieri Munroe, v titulní roli budou alternovat Agnieszka Bochenek-Osiecka, Eva Dřízgová-Jirušová a Frédérique Friessová.

Baletní soubor Národního divadla moravskoslezského chystá první koncert Balet gala! na 22. února v Divadle A. Dvořáka. Milovníci klasického tance určitě ocení vystoupení několika držitelů Ceny Thálie a sólistů ND Praha Alexandra Katsapova, Michala Štípy a Nikoly Márové, ale také brněnských sólistů Ivana Popova a Andrey Smejkalové a baletu NDM. Hvězdou večera bude primabalerína vídeňského státního baletu Maria Yakovleva. Nenechte si ujít!       (g)

Unikát v Ostravském muzeu

Osm unikátních maleb z počátku 16. století nabízí výstava, která od 5. do 27. února láká návštěvníky Ostravského muzea. Lucas Cranach je jedním z nejznámějších autorů grafik z přelomu 15. a 16. století na výstavě „Albrecht Dürer a jeho současníci". Vrcholnou událostí výstavy bude představení obrazů s názvy „Žehnající Jezulátko s křížem" a „Kristus Trpitel". Jedinečnost spočívá v tom, že tento obraz je současné veřejnosti představen vůbec poprvé.

Všechny obrazy vystavené v Ostravském muzeu mají nevyčíslitelnou historickou hodnotu.  Obrazy instalované na stěnách jsou chráněny speciální laserovou závorou, menší rozměry jsou v pancéřových vitrínách. Ostravané mají jedinečnou příležitost zhlédnout světový unikát.     (g)

tip na výstavu

Galerie města Ostravy nabízí další zajímavý kulturní počin

Vyzvednout pohled na intimitu

O to se snaží autor pozoruhodné výstavy s názvem Intimní interakce Ladislav Kesner v prostoru městské galerie multifunkční auly Gong ve Vítkovicích, vernisáž se uskutečnila 28. ledna. Tento výstavní prostor je podle ředitele městské galerie Marka Pokorného nazýván a vnímán jako Plato – platforma pro současné umění.

Šestnáct umělců a uměleckých dvojic moderny první poloviny 20. století, mezi nimiž nechybí Císařovský, Kovanda, Jarcovjáková, Lomová, Rečo, Štenclová a další nabízí ve svých dílech variace na téma intimního kontaktu.  Téma zobrazení mentálních a psychických stavů a projevů prostřednictvím uměleckých děl vzešlo ze spolupráce s týmem psychiatrů a neurovědců, kteří pomocí zobrazovacích metod sledují empatické reakce na postavy v obrazech. Podle autora se současné umění zabývá více sociálními a politickými tématy nebo komplikovanými otázkami vlastní existence a smyslu. Proto chtěl vyzvednout pohled na intimitu a intimní komunikaci jako součást lidské přirozenosti. Díla tematicky nabízejí vztahy partnerské, rodičovské, přátelské, pečovatelské a jiné, ale zahrnuje i umělce, kteří intimní vztahy ironizují nebo problematizují. Výstavu lze vidět až do 27. dubna. Informace o doprovodném programu a činnosti galerie vůbec jsou na www.galeriemestaostravy.cz nebo www.plato-ostrava.cz. (o)

Prchavé chvilky intimity zachycují obrazy věrohodně

To se vám povedlo, ,janáčkovci'

Janáčkovu filharmonii Ostrava znají současní senioři i ze svých dětských let, kdy ostravské školy chodívaly na pravidelné výchovné koncerty tohoto tělesa, nejčastěji v tehdejší hale Tatran. Na tuto tradici navázali janáčkovci i letos. Rodiče, kteří už s dětmi koncert v Domě kultury města Ostravy navštívili, jsou nadšeni. Z poněkud škrobeného způsobu představování klasické hudby kdysi je dnes dětem naopak hravou formou nabízen nevšední, hravý zážitek, seznamují se i s pojmy z oblasti hudby, koncert se pro ně stává příběhem. Některé děti jsou vtaženy do hry přímo na jevišti, i rodiče jsou překvapeni skvělou, přátelskou a tvůrčí atmosférou. Další rodinné koncerty se uskuteční 2. března a 6. dubna.             (g)

Komorní scéna Aréna – thriller

Druhou premiérou Sezony něčím přízračné se 18. ledna v Komorní scéně Aréna stala inscenace hry Williama Mastrosimoneho Krajní meze. Režie se pohostinsky ujal Grzegorz Kempinsky z katovického Teatru Ślaskiego im. Stanislawa Wyspiańskiego, který v předchozí sezoně v Aréně nazkoušel jeden z divácky nejúspěšnějších hitů, Ionescovu Plešatou zpěvačku.

William Mastrosimone (1947) je americký dramatik a scénárista, který ve svých textech reflektuje společenské problémy současné Ameriky. Krajní meze (Extremities) z roku 1980 jsou jeho v pořadí druhou hrou. Autor byl údajně inspirován příběhem své známé, která byla znásilněna, ale porota ji neuvěřila a identifikovaného zločince propustila.

Výrazná režijní úprava Grzegorze Kempinského posunula Krajní meze do podoby psychologického thrilleru, v němž se z násilníka stává oběť a naopak, na jevišti je žánrem velmi vzácným.     (at)


 

Strana 12

o lidech  s lidmi

Atletická vicemistryně světa Taťána Netoličková je ambasadorkou Evropského města sportu

Děti jsou moje nejvzácnější medaile

Taťána Netoličková-Kocembová. Rodačka z Ostravy (1962), atletická vicemistryně světa na 400 m a 4x400 m z Helsinek 83, halová mistryně Evropy na 400 m z Göteborgu 84. V tabulkách je na 400 m pátou nejrychlejší ženou světa (v hale 49,76), venkovní čas 48,59 je desátým nejlepším v historii. Dnes ředitelka Centra individuálních sportů (CISO) Ostrava, trenérka atletiky. S manželem fotbalovým brankářem a olympijským vítězem z Moskvy 1980 Jaroslavem Netoličkou vychovávají syna Tomáše. Z manželství s tragicky zesnulým atletickým trenérem Janem Slaninou má dcery Lucii a Janu.

l Od MS v Helsinkách uplynulo už 30 let. Jak na tu dobu vzpomínáte?

„Vzpomínám moc ráda. Těší mě, že stále figuruji v tabulkách tak vysoko. Přitom za čas 49,76 v hale ve Vídni jsem dostala od trenéra vynadáno. Byl totiž blízko světovému rekordu Jarmily Kratochvílové. Rychleji to ale opravdu nešlo. Loni se poprvé po 30 letech sešla celá helsinská československá parta. Bylo to skvělé  setkání!"

l Kdy jste začínala s atletikou?

„Na letním táboře na Karlově pláni jsem vyhrávala běžecké závody. V deseti letech mě rodiče přihlásili do atletického oddílu VOKD Poruba, jako dorostenka jsem už běhala za Vítkovice. Mým prvním trenérem byl Pavel Jaskevič, pak Jan Blažej. Na trenéry a učitele jsem měla štěstí. Byli úžasní a moc mi dali do života."

l Když jste v roce 1989 končila se závoděním, chtěla jste být trenérkou?

„Nikdy jsem po tom netoužila, chtěla jsem se věnovat rodině. Po tragické smrti Jana Slaniny mě oslovila jeho tréninková  skupina, zda bych je nechtěla převzít. Nebylo snadné skloubit přípravu dvacítky dětí s péčí o malého syna Tomáška. Vadilo mi, že někteří mladí atleti místo tréninku upřednostňovali jiné zájmy. V současné době trénuji ve spolupráci s Daliborem Kupkou svou dceru Janu. Vloni běžela na mistrovství světa v Moskvě semifinále štafety na 4x400 metrů."

l Jste ředitelkou Centra individuálních sportů Ostrava. Čím se zabýváte?

„CISO vzniklo v roce 2005 pro podporu talentovaných sportovců z Ostravy a regionu. V současné době máme pod svými křídly 46 sportovců z 15 olympijských individuálních sportů a jednoho neolympijského. Z našeho hnízdečka vylétl atlet Pavel Maslák, mistr Evropy na 400 metrů, nebo učastnice OH, MS a ME plavkyně Barbora Závadová. Paralympijskou bronzovou medaili má lukostřelkyně Markéta Sidková. Skokance na lyžích Michaele Doleželové utekla o vlásek nominace na ZOH v Soči, na zimní paralympiádě nás bude reprezentovat lyžař Stanislav Loska. Dotacemi nás podporují město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Nadace ČEZ a další sponzoři. Bez nich bychom nemohli fungovat a jsme jim za to vděčni.

l Ostrava se stala Evropským městem sportu 2014 a vy jeho ambasadorkou. Bude projekt přínosem pro ostravský sport?

„Jsem přesvědčena o tom, že titul a akce s ním spojené nabídnou veřejnosti více pohybu. Je dobře, že lidé sportují, účastní se různých aktivit. Největší rezervy vidím v přístupu rodičů, kteří své děti nevedou ke sportu. Ty trpí obezitou, neumí ani obyčejný kotoul. Jenom hodiny tělesné výchovy ve škole vše nevyřeší. Kluby a jednoty se dnes potýkají s nedostatkem financí. Je správné, že díky Evropskému městu sportu jdou milionové dotace z městského rozpočtu právě na sportovní akce pro děti, mládež, hendikepované a veřejnost."

l Co říkáte na úroveň ostravských sportovišť?

„Těším se na dokončení rekonstrukce městského stadionu ve Vítkovicích, s nadějí vzhlížím k projektu atletické haly. Od jara do podzimu máme podmínky výborné, horší je přežít zimu. Trénujeme v atletickém tunelu bez oken s teplotou do 12 stupňů. Ostravě určitě chybí také hala pro míčové sporty. Vše je to otázkou peněz a času."

l Máte radost ze sportovních úspěchů svých dětí?

„Jsem ráda, že sportují. Lucinka (26 let) skončila vysokou školu a začala pracovat v Praze. Sport je jí pořád blízký a není dne, kdy by něco nedělala. Někdy ji opravdu obdivuji. Janka (23 let) se propracovala do atletické reprezentace. Tomíkovi je dvanáct a je po tatínkovi fotbalovým brankářem ve Vítkovicích. Jsem šťastná, že je mám. Jsou to moje nejvzácnější medaile."

l S manželem Jaroslavem Netoličkou tvoříte asi nejslavnější ostravský sportovní pár. Je sport tématem i u vás doma?

„U nás běží v televizi stále jen sportovní programy. Teď se těšíme na olympiádu v Soči.  Taky si určitě popláču, moc vše prožívám, zejména medaile. Vím, co sportovec stojící s medailí na bedně prožívá. Jako taková bláznivá sportovní rodina ale chceme mít doma spíše oázu klidu. Neustále se pohybujeme mezi lidmi a tak toužíme po tichu a pohodě. Nejvíce na chaloupce v Beskydech, v přírodě. Milujeme chvíle, kdy se sejde celá rodina. Jarda má dva syny, díky nim máme čtyři vnoučátka. To jsou chvilky k nezaplacení."                                         Libor Vidlička

Taťána Kocembová na stupních vítězů mistrovství Evropy 1982 v Aténách s bronzem ze závodu na 400 metrů.

Ambasadorka Evropského města sportu vhazuje slavnostní buly před hokejovým zápasem Vítkovice Steel-Oceláři Třinec v ČEZ Aréně.

Maminka Taťána s dcerami Lucií (vlevo) a Janou jako fanynky syna a brášky Tomáše, fotbalového brankáře MFK Vítkovice.                 Foto: archiv T. Netoličkové (2)


 

Strana 13

z archivu města

Hornické a závodní kapely v Ostravě

Když 8. září 2010 vyslechly tisícovky lidí na Masarykově náměstí verdikt o prohře Ostravy s Plzní v soutěži o titul Evropské hlavní město kultury 2015, bylo to nejen pro ně, ale pro všechny, kteří znají kulturní zázemí Ostravy, nepříjemným překvapením. Současnost kultury ve městě vychází z bohatých tradic. Platí to i o hudbě.

Oblíbená dechovka

Zábavnou muziku reprezentovaly zejména hornické kapely. Je přirozené, že si havíři po namáhavé a nebezpečné práci potřebovali odpočinout. Dělo se tak na zábavách, čím veselejších a větších, tím lépe, stavovských slavnostech, kulturních, tělovýchovných a odborových akcích pořádaných dělnickými spolky. Při všech událostech vyhrávaly hornické kapely. Nelze opominout také jejich sociální roli, když koncertovaly ve prospěch hornických vdov a chudých dětí.

Diriguje Ludwig

První hornické hudby vznikaly kolem poloviny 19. století. Jejich účinkování je poprvé doloženo v roce 1843 v souvislosti s velkou holdovací parádou uspořádanou při návštěvě majitele Vítkovických železáren Salomona M. Rothschilda. V roce 1862 byla založena Spojená hornická kapela pro oblast ostravskou se sídlem v Mariánských Horách. Měla třicet hudebníků vybraných z různých šachet a její kapelník (po roce 1896) Václav Ludwig, absolvent pražské konzervatoře, ji vyžadováním přísné kázně a osobním nasazením přivedl k pozoruhodným úspěchům. Vrcholem bylo vystoupení v soutěži vojenských a krojovaných hudeb ve Vídni v roce 1911, kde ostravští hudebníci získali 1. místo. Po rozpuštění orchestru na začátku první světové války se jeho členové stávali hudebníky německé a české opery v Moravské Ostravě, což svědčí o hráčské úrovni instrumentalistů.

Vítkováci muzicírují

Spojená hornická hudba se před 1. světovou válkou stala reprezentativním tělesem, které ovlivnilo i vznik a rozvoj dalších hornických hudeb, např. Salmovské kapely ve Slezské Ostravě, vzniklé po roce 1875, nebo „Werkskapelly", Závodní hudby Vítkovických železáren, nejstarší nehornické hudby založené roku 1881. Vítkováci měli vynikající pověst a vyznačovali se početností. Těsně před válkou čítali až 50 hudebníků.

Hudebníci hornických kapel požívali u svých zaměstnavatelů respektu. Bylo jim umožněno fárat jen ranní směny, aby odpoledne mohli zkoušet a vystupovat. Mnozí členové hudeb byli zaměstnáni v preferovaných profesích, třeba jako důlní dozorci. Ze strany majitelů dolů požívali i jiných výhod, např. bylo nařízeno, že „usnul-li některý muzikant při důlní práci, nesměl jej dozorce ze spánku vyrušit". Tomuto zvláštnímu postavení hudebníků v očích jejich chlebodárců se nelze divit, neboť hornické kapely svým vystupováním na různých slavnostech ukazovaly hornictvo jako zvláštní privilegovanou vrstvu a napomáhaly tlumit sociální rozbroje.

Nezájem uhlobaronů

Světová válka rozvoj hornických kapel přerušila, avšak po roce 1918 měla postupně svou dechovku téměř každá šachta. Jejich charakter byl však jiný, v čele již nestáli zaměstnanci šachet, ale školení dirigenti s kapelnickou živností. Majitelé dolů také ztráceli zájem o kapely jako vlastní honosnou reprezentaci „bratrství s horníky". Odrazem tohoto vývoje byl i zánik největšího ostravského tělesa Spojené hornické kapely.

Kubín a hornictví

V roce 1949 byl učiněn pokus o vytvoření podobné a stejně významné hudby. Byl jím Hornický umělecký soubor pod vedením dirigenta a skladatele Rudolfa Kubína. Měl však krátké trvání, neboť na podzim 1950 zanikl. Kubín sbíral tradiční havířské písně a skládal nové. Mnohé z nich přešly do jeho nejúspěšnější operety Děvčátko z kolonie (poprvé provedena v roce 1942). Řada Kubínových hornických písní zazněla v televizním seriálu Dispečer režiséra Jaroslava Dietla na počátku 70. let 20. století. Píseň Děvčátko z kolonie dodnes hraje zvonkohra na ostravské Staré radnici, budově Ostravského muzea.                Antonín Barcuch

Spojená hornická kapela Václava Ludwiga (kolem roku 1900)

Prokopský průvod s hudbou na dnešním Masarykově náměstí v Moravské Ostravě (rok 1900).

Zpěvník Písně horníka (rok 1919)

Hudba a havíři Zwierzinových slezskoostravských dolů při svěcení praporu (31. 5. 1896)


 

Strana 14

aktivní senior

Chcete trénovat svou paměť?

Od roku 2005 pořádá Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging bezplatné přednášky s informacemi, jak je možné paměť trénovat. Je tomu tak i letos a v rámci Národního týdne trénování paměti se k této akci připojí i občanské sdružení Senior servis, které nabízí přednášku 11. března v 10 hod. v sále Biskupství ostravsko-opavské diecéze na Kostelním náměstí č. 1 v Moravské Ostravě. Nový kurz Trénování paměti bude pak zahájen 18. března. Zájemci se mohou hlásit na tel. 776 763 519.             (d)

Sluchově postiženým

Moravskoslezská unie neslyšících i letos poskytuje služby půjčovny kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené v sídle areálu Dolní oblast Vítkovice Hlubina (důl Hlubina) na ulici Vítkovické č. 3335. Nabízí poradenskou službu ke kompenzačním pomůckám, půjčuje je na vyzkoušení v domácím prostředí a zprostředkuje jejich prodej. I nadále poskytuje odborný servis sluchadel. Bližší informace na stránkách www: msun.cz  nebo na tel. čísle 606 313 863. Poděkování patří zejména městu Ostrava, které stále poskytuje finanční prostředky na provoz půjčovny.             (d)

Ostravská zoo roste do krásy a přitahuje stále více návštěvníků

Vishesh porodila slůně!

Mimořádný chovatelský úspěch zaznamenali v ostravské zoologické zahradě. Slonice Vishesh porodila 4. února nad ránem po 647 dnech březosti své druhé mládě. Proti prvorozenému samečkovi, který před třemi lety uhynul, je letošní slůně vyvinutější a vitálnější. V zoo si zatím nejsou jisti pohlavím. Matka se po porodu chovala klidněji než poprvé, když např. mládě upadlo, pomáhala mu vstát.

„Nelze předvídat, jak se bude chování Vishesh vyvíjet. Doufáme, že mladá samice zúročí své předchozí, byť jen krátké zkušenosti s odchovem prvního mláděte, a stane se pečlivou mámou. Abychom oběma poskytli klid, zůstane na nezbytně nutnou dobu pavilon slonů uzavřený," zdůraznila mluvčí zoo Šárka Kalousková.

Zoo Ostrava zažívá období bohaté na události. Vloni pokračovaly stavby zahájené v roce 2012. Zejména Pavilon evoluce, kam se přestěhují šimpanzi a vzácní kočkodani Dianini, ptáci, plazi, ryby i bezobratlí živočichové.  Termín plného využití pavilonu se však posouvá, zoo a město hledají dodavatele kvalitního vybavení – umělých stromů a rostlin, které by vydržely déle, než přírodní a byly netoxické pro zvířata.

Pokračovaly stavby Safari asijských kopytníků a vstupního areálu spojeného s administrativní budovou i novým parkovištěm. Vše bude letos uvedeno do provozu. Na jaře se otevíralo návštěvnické centrum s restaurací Saola, v létě průchozí expozice Voliéra Papua. V srpnu jsme se dočkali otevření zrekonstruované expozice Malá Amazonie, ve které vzniklo nové akvárium o objemu 5 tisíc litrů.

V uplynulém roce se podařilo odchovat 590 mláďat u 91 druhů chovaných zvířat. Protože není možné, aby všechna narozená zvířata v Ostravě zůstala, některá mláďata odcestovala do jiných zoologických zahrad. Dočasný azyl ostravská zoo poskytla několika desítkám zvířat ze zaplavených částí pražské zoologické zahrady při červnových povodních. Zoo Ostrava v loňském roce navštívilo více než 430 tisíc lidí, a to i přes intenzivní stavební činnost, která v areálu probíhá.

Teplý leden přilákal do zoo mimořádně velký počet návštěvníků. Na setkání s novým slůnětem si musejí ještě počkat. Vidět ale mohou jedno z nejroztomilejších mláďat, které se narodilo páru pardálů obláčkových.        (k)

Slonice Vishesh se slůnětem jen několik hodin po porodu          Foto: Pavel Vlček

Útulek v Ostravě-Třebovicích nabízí do dobrých rukou

HANZ – 4,5letý veselý psík. Ohlídá domek se zahrádkou, bude společníkem na procházkách a pro aktivní lidi může být výborným psím sporťákem. Podobá se knírači a také jeho srst může být upravována. Branka útulku za tímto pejskem byla zavřena již v létě 2012 a od té doby se za ní bohužel nepodíval. Číslo psa 16490.

FOXÍK – pravděpodobný kříženec foxteriéra s kolií. Jsou mu tři roky a energie má na rozdávání. Je velmi milý a za odměnu umí i poslouchat. Pevnější ruka a sportovně založený páneček je pro něj nejvhodnější. U domu s rodinou a většími dětmi mu to určitě bude také vyhovovat. Číslo psa 16681.

KERINA – další z hyperaktivní čtveřice je 1,5 roku stará fenka křížence. Potřebuje trpělivost a základní výchovu. Do útulku přišla jako nevychované štěně, opatrovníci ji nechtěli. Je vhodná spíše k rodinnému domku, ale s trochou trpělivosti si návyky osvojí i v bytě. Nemá ráda děti, které jí asi ubližovaly. Číslo psa 17179.

ELZA – 2,5letá fenka, která je velmi společenská, čistotná a aktivní. Nesnáší nudu a když zůstane sama, není jí dvoumetrový plot překážkou. Vhodná k lidem, kteří se jí budou dost věnovat. Může být vychovávána i v bytě, ale potřebuje každodenní aktivitu v podobě her nebo psích sportů. Číslo psa 17467.


 

Strana 15

Sobota 8. 3., City Cross Sprint s českou špičkou i příležitostí pro amatérské běžkaře

Lyžařská běžecká show v ocelárně

Druhý ročník závodu RWE City Cross Sprint proběhne v sobotu 8. března v Dolní oblasti Vítkovice. Letos se pojede jako součást seriálu Czech Nordix Cup Českého svazu lyžařů. Akce pořádaná Seven Days Agency, s.r.o. se koná s finanční podporou města Ostravy, pod záštitou náměstka primátora Martina Štěpánka.

Loňská premiéra přilákala díky startu české elity spoustu diváků. Kromě vítěze Dušana Kožíška mohli obdivovat Aleše Razýma, Martina Koukala, Jiřího Magála a další běžce. Všichni ti, ale mnozí další by se na 450 m dlouhé trati v areálu bývalých oceláren měli ukázat krátce po olympiádě v Soči. Ze zahraničí dorazí Estonci, Poláci, Rakušané, Němci a Slováci. Mezi ženami bude prvenství obhajovat Klára Moravcová, na startu se objeví Eva Nývltová-Vrabcová a další domácí i zahraniční špičkové závodnice.

V závodu sportovních osobností se představí kajakář Vavřinec Hradilek, skokan na lyžích Jaroslav Sakala, biker Radim Kořínek, atlet Jiří Mužík aj. Letošní novinkou bude biatlonová střelnice, kterou sportovci vyzkouší ve vložené exhibici. Zdarma bude otevřena i divákům, stejně jako od 9. do 14. 3. (7-20) celá trať závodu. Zájemci si mohou na místě  zapůjčit veškeré sportovní vybavení.

Program zahájí ve 14 hodin závod pro mladé sportovce, finálové jízdy mužů a žen se pojedou od 18.30. Mezitím bude u vysokých pecí v aule Gong probíhat doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Vstup je volný. Podrobnosti lze najít na www.citysprint.cz.         (vi)

Cílová rovinka loňského závodu v Dolních Vítkovicích: Dušan Kožíšek (9) poráží Martina Koukala.            Foto: archiv

kam za sportem?

PREMIÉRA S PLZNÍ. Těžký, ale atraktivní los čeká fotbalisty Baníku Ostrava na úvod jarní části gambrinus ligy. Na Bazalech změří v neděli 23. února (15) síly s mistrovskou Plzní. Úřední termín dalšího domácího zápasu Baníku proti Příbrami (so 8. 3., 17) může doznat změny v případě zařazení utkání do televizní nabídky.

PO SOČI NA SPARTU. Před ZOH v Soči čeká hokejisty Vítkovic v ČEZ Aréně Brno (so 8. 2., 15). Po olympijské přestávce budou v ČEZ Aréně na programu zápasy Vítkovice-Sparta (pá 28. 2., 17) a Vítkovice-Litvínov (út 4. 3., 18.20).

POD VYSOKOU SÍTÍ. VK Ostra­­va po zápase s Českými Budějo­vicemi (8. 2.) přivítá v hale na Hru­šovské: Benátky n. J. (pá 21. 2.) a Odolena Vodu (so 8. 3.) v 17 h. Ženy TJ Ostrava na Varenské: Slavia (čt 13. 2., 18), Přerov (so 1. 3., 17).

MATTONI NBL. Nejvyšší soutěž basketbalistů pokračuje v Tatranu těmito zápasy: NH-Pardubice (so 15. 2.), NH-Děčín (so 22. 2.), NH-Nymburk (st 26. 2.), NH-J. Hradec (so 1. 3.) NH-Prostějov (so 8. 3.) vždy v 17.30 hod.

FLORBALOVÉ MENU. Extraliga mužů: FBC-Střešovice (ne 9. 2., 17), Vítkovice-Otrokovice (so 15. 2), FBC-Brno (ne 23. 2., 18). Extraliga žen: FBC-Herbadent (pá 7. 2., 18), Vítkovice-Židenice (ne 9. 2., 16), Vítkovice-Bohemians (ne 16. 2., 14.15), FBC-Vinohrady (ne 23. 2., 14.30). FBC Ostrava hraje vesměs ve své nové ČPP Aréně v Muglinově, Vítkovice ve SC Dubina. (vi)

Město připravuje mezinárodní konferenci

Na téma Sport pro všechny

O vytvoření platformy pro výchovu k pohybu od předškolního věku po dospělost, prezentaci projektů pro veřejnost a dalších tématech souvisejících s Ostravou jako Evropským městem sportu 2014 se bude hovořit na mezinárodní konferenci „Sport pro všechny a zdraví", kterou město Ostrava uspořádá ve dnech 28. února – 1. března v multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích.

Na akci budou pozváni zástupci institucí, organizací a jednotlivci zodpovídající za sportovní a pohybovou gramotnost dětí a mládeže v rámci vzdělávacího procesu od mateřských až po vysoké školy, zástupci sportovních asociací, klubů, oddílů, provozovatelé sociálních služeb, lékaři, zdravotníci, vysokoškolští studenti a pedagogové. Nebudou zde chybět představitelé měst a obcí z Ostravy, kraje a ČR ovlivňující politiku v dané oblasti, hosté z organizace ACES (Asociace evropských měst sportu) při Evropské unii. V programu konference najdeme témata Sport a zdraví, Ekonomický rozměr podpory sportu, Atletické školky, Využívání sportovní infrastruktury v Ostravě a další.

Vstup na konferenci bude volný, pořadatelé rádi přivítají všechny zájemce o rozvoj sportu ve městě a regionu. Aktuální informace o konání sympozia najdete na webových stránkách www.ostravamestosportu.cz. (vi)

Ostravska laťka LEŽELA pro Bábu vysoko. Desátá Ostravská laťka ve skoku do výšky se stala kořistí Rusa Danila Cyplakova (na snímku), který zdolal 227 cm. Stříbro bral Polák Wojciech Theiner s 224 cm. Obhájce vítězství a čtyřnásobný vítěz mítinku Jaroslav Bába skončil stejným výkonem třetí. Ceny vítězům předal náměstek primátora Martin Štěpánek.       (vi)

Taneční kurz na bruslích

Skloubení tanečního rytmu na ledě s tancem v sále si klade za cíl projekt Taneční na ledě. Jeho duchovním otcem  je krasobruslařský trenér BK LR Cosmetic Ostrava Stanislav Žídek. Kurzu se mohou zúčastnit páry i jednotlivci, úplní začátečníci, kteří se budou učit od prvních krůčků na ledě. Ti obratnější si vyzkoušejí bruslení v tanečním rytmu, naučí se základům tance na ledě. Zahájení kurzu s 15 lekcemi v ceně 200 Kč je 28. 2. v 16 h na ZS Sareza v Porubě. Probíhat bude vždy od pátku do neděle do 15. března. Možné je zapůjčení bruslí. Přihlášky zasílejte urychleně na e-mailovou adresu: szidek@volny.cz, dotazy na tel. 603 211 675 nebo 603 578 315.      (eš)

První utkání Challenge Cupu v házené žen

DHC Poruba–H65 Höör 24:25

(Po uzávěrce). V prvním utkání osmifinále Challenge Cupu neudržely ostravské házenkářky slibný šestigólový náskok ze začátku druhé půle. Do odvety, která se hraje 8. 2., si Švédky odvezly těsný náskok.    (ič)


 

Strana 16

Tenisté odolali oranžové tsunami

Česká republika-Nizozemsko 3:2

fototéma

Jako záplavová mořská vlna tsunami vtrhli nizozemští tenisté podporovaní svými do tradiční oranžové oděnými fanoušky do Ostravy. Nic nedali na papírové předpoklady, které tým nehrajícího kapitána Jana Siemerinka pasovaly v souboji s českými vítězi Davisova poháru do role outsidera. Osvědčená dvojice Tomáš Berdych – Radek Štěpánek musela v průběhu tří dnů vynaložit hodně úsilí, aby vybojovala všemi očekávaný postup do čtvrtfinále soutěže. Kromě špičkového tenisu zaujala také navýsost sportovní atmosféra v zaplněném hledišti ostravské ČEZ Arény. Češi i Holanďané dokázali, že fandit se dá s temperamentem, bouřlivě a přesto slušně.             (vi)

Primátor Petr Kajnar losuje

Berdychovy tři body rozhodly

Haase (vlevo) a Štěpánek
u salátové mísy

Haase porazil Štěpánka

Štěpánek, deblová jistota

Tým ČR (zleva): kapitán Navrátil
a hráči Berdych, Štěpánek, Rosol, Veselý

Holandští fanoušci